เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 24 ม.ค. 2020
89%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 13.8794 +0.56% +0.71% +4.85% +4.27% +7.93% +18.02% +16.30% +7.81% - - - -
BGOLD บัวหลวง 11.1268 +0.36% +0.80% +5.96% +5.25% +7.48% +15.71% +7.67% +8.02% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 10.8049 +0.36% +0.79% +5.80% +5.07% +7.22% +15.31% +7.21% +7.49% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.3654 +0.31% +0.39% +4.68% +4.20% +7.84% +18.10% +16.90% +9.95% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.1294 +0.31% +0.39% +4.68% +4.20% +7.52% +17.46% +15.81% +7.13% - - - -
GLD กรุงไทย 2.0033 +0.63% +0.84% +5.97% +5.45% +7.84% +16.15% +8.40% +7.98% - - - -
I-GOLD เอ็มเอฟซี 14.4907 -0.00% +0.02% +4.36% +3.27% +6.84% +14.85% +14.27% +8.85% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 7.2454 +0.34% +0.55% +4.76% +2.69% +6.84% +13.51% +6.87% -2.04% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 7.5613 +0.34% +0.57% +4.84% +2.80% +6.99% +13.82% +7.49% -1.68% - - - -
I-GOLDRMF T เอ็มเอฟซี 11.0279 -0.01% +0.02% +4.37% +3.25% +6.51% +13.86% +11.34% +5.84% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 12.3856 +0.35% +0.69% +5.85% +5.10% +7.13% +15.19% +6.12% +5.67% - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 11.7654 +0.35% +0.69% +5.85% +5.10% +7.12% +15.24% -0.29% -0.91% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 9.1428 +0.31% +0.39% +4.52% +4.08% +7.67% +17.78% +18.00% +11.38% - - - -
KGDRMF T กสิกรไทย 12.9129 -0.14% +0.25% +4.69% +3.97% +8.34% +17.54% +19.13% +11.46% - - - -
K-GOLD D กสิกรไทย 10.3008 -0.14% +0.25% +4.72% +3.97% +8.33% +17.68% +19.49% +12.21% 1.94% 1 14/01/20 0.2000
KK GOLD 7%#1 ภัทร 6.8821 +0.31% +0.60% +5.06% +3.36% +7.58% +14.81% +5.32% -4.66% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 10.9637 +0.31% +0.47% +4.77% +4.23% +7.48% +17.69% +15.92% +10.95% - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 10.4172 +0.31% +0.45% +3.72% +4.27% +7.57% +17.94% +16.72% +11.57% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 4.2548 -0.35% +0.22% +5.94% +9.87% +7.10% +38.62% -12.52% +15.50% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 10.2099 +0.60% +0.79% +5.58% +4.92% +6.89% +13.97% +4.08% +1.81% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 8.2111 +0.33% +0.69% +5.98% +5.36% +7.62% +16.19% +8.31% +9.13% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 8.3941 +0.32% +0.42% +4.70% +4.46% +8.60% +19.35% +20.51% +13.71% - - - -
SCBGOLDHE ไทยพาณิชย์ 8.4076 +0.32% +0.42% +4.74% +4.54% +8.72% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 8.5601 +0.32% +0.41% +4.61% +4.29% +8.20% +18.80% +18.24% +10.23% - - - -
TGOLD ทิสโก้ 12.5626 +0.61% +0.59% +4.32% +3.38% +7.27% +16.65% +17.67% +9.33% - - - -
TGOLDBULLION-H ธนชาติ 10.2735 +0.16% +0.24% +4.30% +4.18% +8.14% +18.31% +19.50% +12.39% - - - -
TGOLDBULLION-UH ธนชาติ 10.0966 +0.46% +0.85% +5.82% +5.35% +7.51% +16.02% +8.42% +9.08% - - - -
TGOLDETF ธนชาติ 4.3714 +0.46% +0.84% +5.81% +5.26% +7.40% +15.79% +7.51% +7.66% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 7.9722 +0.60% +0.60% +4.45% +3.58% +7.50% +17.01% +17.25% +7.89% - - - -
TGOLDRMF-H T ธนชาติ 9.6295 +0.16% +0.24% +4.31% +4.17% +8.14% +18.23% +19.29% +12.19% - - - -
TGOLDRMF-UH T ธนชาติ 9.3266 +0.46% +0.85% +5.81% +5.31% +7.33% +15.57% +7.70% +8.36% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 18.9975 +0.61% +1.05% +6.03% +4.34% +7.80% +15.03% +5.87% +4.18% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 10.5158 +0.31% +0.39% +4.53% +4.03% +7.77% +18.16% +17.46% +9.37% - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 10.4175 +0.32% +0.40% +4.53% +4.09% +7.85% +18.24% +17.51% +9.53% - - - -
UOBGRMF-H T ยูโอบี 8.8610 -0.14% +0.24% +4.74% +2.90% +8.25% +17.10% +16.80% +7.81% - - - -
UOBSG-H ยูโอบี 8.5644 -0.14% +0.25% +4.78% +2.89% +8.30% +17.23% +17.65% +8.46% - - - -
UOBSG-N ยูโอบี 10.4298 +0.58% +0.97% +5.95% +4.26% +7.46% +14.56% +5.30% +3.32% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล