เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 24 พ.ค. 2019
86%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 11.6791 +0.41% -0.53% +0.47% -3.77% +2.70% -4.47% -5.69% -10.36% - - - -
BGOLD บัวหลวง 9.6409 +0.17% -0.07% +0.23% -1.67% +0.52% -2.83% -10.74% -7.88% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 9.3862 +0.16% -0.07% +0.25% -1.70% +0.48% -2.77% -10.97% -8.27% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.0433 +0.51% -0.45% +0.10% -3.64% +3.10% -4.02% -4.48% -8.13% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 6.8777 +0.51% +0.42% +0.04% -3.70% +3.02% -4.27% -6.11% -10.12% - - - -
GLD กรุงไทย 1.7296 +0.29% +0.02% +0.52% -1.88% +0.45% -2.55% -10.65% -7.69% - - - -
I-GOLD เอ็มเอฟซี 12.4788 +0.18% -1.21% -0.10% -3.85% +2.50% -2.79% -7.05% -6.74% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 6.3179 +0.79% +0.29% +0.63% -3.50% +1.92% -4.30% -13.40% -15.57% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 6.5760 +0.77% +0.30% +0.68% -3.55% +1.97% -4.29% -13.26% -15.21% - - - -
I-GOLDRMF T เอ็มเอฟซี 9.5825 +0.15% -1.14% -0.10% -3.78% +2.51% -3.37% -8.63% -8.33% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 10.7663 +0.15% -0.08% +0.23% -1.88% +0.34% -3.05% -12.09% -9.89% - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 10.2214 +0.15% -0.08% +0.23% -1.89% +0.32% -6.48% -17.42% -15.63% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 7.7104 +0.48% -0.44% +0.48% -3.75% +3.02% -3.78% -3.42% -7.07% - - - -
KGDRMF T กสิกรไทย 10.8646 +0.53% -0.42% +0.52% -3.59% +3.25% -3.72% -2.83% -5.07% - - - -
K-GOLD D กสิกรไทย 9.0055 +0.53% -0.42% +0.51% -3.59% +3.28% -3.63% -2.09% -3.91% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/16 0.5000
KK GOLD 7%#1 ภัทร 5.9588 +0.72% +0.31% +0.62% -2.56% +0.77% -4.83% -13.62% -18.58% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 9.2648 +0.51% -0.42% +0.36% -3.30% +2.70% -4.31% -5.67% -6.92% - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 8.8002 +0.50% -0.42% +0.37% -3.24% +3.01% -3.71% -5.05% -6.70% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 3.0274 -0.36% -1.86% -3.27% -11.62% +3.62% -13.18% -36.91% -30.75% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 8.9170 +0.18% -0.63% -0.02% -2.51% -3.02% -3.92% -13.99% -12.80% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 7.0886 +0.14% -0.09% +0.27% -1.75% +0.64% -2.56% -10.52% -7.25% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 7.0042 +0.52% -0.42% +0.56% -3.56% +3.41% -3.53% -2.49% -5.81% - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 7.1295 +0.07% -1.50% +0.00% -4.12% +2.79% -4.43% -5.45% -9.22% - - - -
TGOLD ทิสโก้ 10.6313 +0.10% -1.74% -0.06% -4.27% +2.47% -4.14% -4.42% -8.06% - - - -
TGOLDBULLION-H ธนชาติ 8.6264 +0.47% -0.37% +0.41% -3.84% +2.91% -3.72% -2.65% -5.45% - - - -
TGOLDBULLION-UH ธนชาติ 8.7468 +0.22% +0.14% +0.20% -1.79% +0.54% -2.53% -10.12% -6.13% - - - -
TGOLDETF ธนชาติ 3.7903 +0.22% +0.14% +0.18% -1.92% +0.36% -2.97% -10.95% -8.02% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 6.7344 +0.10% -1.73% -0.10% -4.16% +2.59% -4.26% -5.40% -9.72% - - - -
TGOLDRMF-H T ธนชาติ 8.0934 +0.47% -0.36% +0.45% -3.84% +2.92% -3.72% -2.70% -5.45% - - - -
TGOLDRMF-UH T ธนชาติ 8.1010 +0.22% +0.14% +0.19% -1.82% +0.42% -2.75% -10.31% -6.53% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 16.4301 +0.05% -0.56% +0.04% -2.40% +0.01% -3.04% -12.70% -10.21% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 8.7986 +0.07% -1.49% -0.04% -4.23% +2.72% -4.59% -5.74% -9.42% - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 8.7091 +0.07% -1.49% -0.04% -4.24% +2.68% -4.54% -5.70% -9.50% - - - -
UOBGRMF-H T ยูโอบี 7.4279 +0.06% -1.50% -0.08% -4.22% +2.41% -4.77% -6.14% -9.71% - - - -
UOBSG-H ยูโอบี 7.1696 +0.06% -1.52% -0.08% -4.23% +2.43% -4.71% -5.65% -8.95% - - - -
UOBSG-N ยูโอบี 9.0520 -0.01% -0.55% +0.03% -2.42% -0.18% -3.23% -12.74% -9.21% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล