เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 17 ม.ค. 2020

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 13.7819 -0.02% +0.17% +5.08% +3.00% +8.70% +15.81% +15.72% +7.46% - - - -
BGOLD บัวหลวง 11.0390 +0.33% +0.75% +5.73% +3.76% +8.20% +13.71% +6.60% +7.53% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 10.7207 +0.32% +0.73% +5.57% +3.59% +7.94% +13.36% +6.15% +7.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.3328 +0.15% +0.20% +5.25% +3.22% +8.87% +16.33% +16.38% +8.71% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.0977 +0.15% +0.20% +5.25% +3.23% +8.55% +15.71% +15.29% +5.80% - - - -
GLD กรุงไทย 1.9866 +0.28% +0.68% +5.50% +4.46% +8.29% +14.19% +7.20% +8.18% - - - -
I-GOLD เอ็มเอฟซี 14.4874 +0.20% +0.55% +3.98% +3.37% +8.01% +14.59% +14.63% +11.86% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 7.2060 -0.10% +0.25% +4.55% +2.67% +5.56% +12.22% +7.17% -1.19% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 7.5185 -0.11% +0.27% +4.63% +2.79% +5.68% +12.49% +7.74% -0.86% - - - -
I-GOLDRMF T เอ็มเอฟซี 11.0260 +0.19% +0.54% +4.01% +3.34% +7.61% +13.81% +11.70% +8.72% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 12.3012 +0.36% +0.71% +5.74% +3.66% +8.00% +13.19% +5.11% +5.29% - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 11.6844 +0.36% +0.72% +5.73% +3.65% +7.99% +13.23% -1.26% -1.28% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 9.1070 +0.15% +0.19% +4.98% +3.12% +8.81% +16.05% +17.50% +11.37% - - - -
KGDRMF T กสิกรไทย 12.9033 +0.18% +0.22% +5.15% +3.34% +9.35% +16.89% +18.87% +11.81% - - - -
K-GOLD D กสิกรไทย 10.2934 +0.18% +2.18% +5.16% +3.35% +9.35% +17.01% +19.23% +12.59% 1.94% 1 14/01/20 0.2000
KK GOLD 7%#1 ภัทร 6.8413 -0.10% +0.12% +4.97% +3.33% +6.20% +13.34% +4.55% -3.96% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 10.9120 +0.16% +0.21% +5.12% +3.14% +8.57% +15.87% +15.38% +9.36% - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 10.3703 +0.20% +0.30% +5.16% +3.19% +8.69% +16.14% +16.17% +9.98% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 4.2456 +0.36% +0.70% +6.75% +12.31% +9.79% +36.96% -11.34% +10.14% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 10.1295 +0.26% +0.63% +5.12% +3.96% +7.31% +12.09% +2.97% +2.02% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 8.1551 +0.37% +0.76% +5.89% +3.93% +8.51% +14.22% +7.29% +8.79% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 8.3593 +0.15% +0.21% +5.17% +3.49% +9.79% +17.56% +19.97% +13.71% - - - -
SCBGOLDHE ไทยพาณิชย์ 8.3721 +0.15% +0.22% +5.21% +3.56% +9.91% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 8.5254 +0.15% +0.20% +5.07% +3.32% +9.41% +17.01% +17.71% +10.22% - - - -
TGOLD ทิสโก้ 12.4884 +0.05% +0.19% +4.30% +2.72% +7.99% +14.97% +16.93% +9.76% - - - -
TGOLDBULLION-H ธนชาติ 10.2494 +0.05% +0.21% +4.90% +3.98% +9.49% +16.75% +18.79% +12.79% - - - -
TGOLDBULLION-UH ธนชาติ 10.0111 +0.11% +0.75% +5.60% +4.28% +8.24% +13.92% +6.64% +8.83% - - - -
TGOLDETF ธนชาติ 4.3349 +0.11% +0.74% +5.59% +4.20% +8.17% +13.68% +5.72% +7.42% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 7.9244 +0.02% +0.10% +4.43% +2.92% +8.22% +15.31% +16.45% +8.29% - - - -
TGOLDRMF-H T ธนชาติ 9.6068 +0.04% +0.20% +4.91% +3.98% +9.48% +16.69% +18.56% +12.59% - - - -
TGOLDRMF-UH T ธนชาติ 9.2482 +0.11% +0.74% +5.59% +4.25% +8.08% +13.53% +5.94% +8.15% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 18.7998 +0.07% +0.30% +5.40% +3.54% +5.96% +13.06% +5.77% +4.58% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 10.4747 +0.15% +0.19% +4.96% +3.06% +8.97% +16.39% +16.93% +9.33% - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 10.3759 +0.15% +0.20% +5.00% +3.12% +9.07% +16.46% +16.97% +9.48% - - - -
UOBGRMF-H T ยูโอบี 8.8535 +0.15% +0.21% +5.17% +3.32% +9.26% +16.43% +16.52% +8.13% - - - -
UOBSG-H ยูโอบี 8.5568 +0.16% +0.21% +5.22% +3.33% +9.32% +16.56% +17.37% +10.11% - - - -
UOBSG-N ยูโอบี 10.3291 +0.11% +0.35% +5.39% +3.54% +5.72% +12.72% +4.13% +3.71% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล