เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ตลาดหุ้นไทย
ทอง US
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2022
88%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [฿]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 15.4854 -0.0815 -0.1903 -0.3124 -1.0624 -0.1788 +0.0617 +2.8506 +3.2508 - - - -
BGOLD บัวหลวง 14.7077 -0.0591 -0.0886 +0.3065 -0.1369 +0.7786 +1.6566 +4.5778 +4.4352 - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 14.1896 -0.0569 -0.0880 +0.2824 -0.1352 +0.7375 +1.5869 +4.3281 +4.1769 - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.3744 -0.0402 -0.1219 -0.1691 -0.6400 -0.1170 +0.0326 +1.7323 +2.0488 - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.1148 -0.0391 -0.1185 -0.1643 -0.6221 -0.1137 +0.0325 +1.6612 +1.9273 - - - -
GLD กรุงไทย 2.6583 -0.0101 -0.0093 +0.0590 -0.0226 +0.1581 +0.3149 +0.8359 +0.8240 - - - -
GOLD-RMF-A T วรรณ 12.5953 -0.0555 -0.1440 -0.1002 -0.6265 -0.0298 +0.3273 0.0000 0.0000 - - - -
I-GOLD เอ็มเอฟซี 17.1304 +0.1233 +0.1012 -0.0721 -0.7198 +0.2919 +0.5234 +3.7713 +4.3185 - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 8.2003 -0.0586 -0.1119 -0.0849 -0.5533 +0.0105 +0.1306 +1.4044 +1.4471 - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 8.5421 -0.0634 -0.1189 -0.0905 -0.6092 -0.0172 +0.1128 +1.4640 +1.5259 - - - -
I-GOLDRMF T เอ็มเอฟซี 12.9562 +0.0927 +0.0782 -0.0529 -0.5350 +0.2423 +0.3869 +2.7410 +2.9655 - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 16.1127 -0.0645 -0.1053 +0.3069 -0.1646 +0.8269 +1.7690 +4.7913 +4.5399 - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 13.4057 -0.0573 -0.1734 -0.2325 -0.8829 -0.1260 +0.1229 +2.6511 +1.7089 - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 10.2942 -0.0431 -0.1298 -0.1801 -0.6835 -0.0884 +0.0925 +1.9470 +2.3334 - - - -
KGDRMF T กสิกรไทย 14.9530 -0.0378 -0.1608 -0.2189 -0.9277 +0.1685 +0.3328 +3.1751 +3.8321 - - - -
K-GOLD-A(A) กสิกรไทย 11.6827 -0.0294 -0.1262 -0.1727 -0.7214 +0.1448 +0.2742 0.0000 0.0000 - - - -
K-GOLD-A(D) D กสิกรไทย 10.6495 -0.0269 -0.1154 -0.1586 -0.9633 -0.1571 -0.0384 +2.2803 +2.8562 1.88% 1 14/01/22 0.2000
KK GOLD 7%#1 ภัทร 8.0397 +0.0052 -0.3317 -0.1418 -0.3838 +0.5662 +1.5746 +1.6296 +1.8612 - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 12.6289 -0.0524 -0.1421 -0.1220 -0.6651 +0.1856 +0.3193 +2.6094 +3.0043 - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 12.0007 -0.0501 -0.1353 -0.1213 -0.6403 +0.1688 +0.3102 +2.4914 +2.9155 - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 5.1761 -0.0955 -0.1472 -0.5227 -1.3849 -0.6713 -0.5321 +1.5489 +0.9149 - - - -
PGOLD ฟิลลิป 13.0896 -0.0452 -0.0457 +0.2475 -0.1275 +0.6992 +1.4160 +3.7032 +3.3989 - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 11.0163 -0.0436 -0.0711 +0.2183 -0.0819 +0.6027 +1.2949 +3.5526 +3.4816 - - - -
SCBGOLDE ไทยพาณิชย์ 11.1109 -0.0439 -0.0707 +0.2242 -0.0703 +0.6307 +1.3487 0.0000 0.0000 - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 9.6751 -0.0409 -0.1244 -0.1720 -0.6467 -0.0617 +0.1424 +2.0748 +2.4964 - - - -
SCBGOLDHE ไทยพาณิชย์ 9.7936 -0.0412 -0.1251 -0.1704 -0.6431 -0.0410 +0.1862 +2.1926 0.0000 - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 9.7417 -0.0413 -0.1269 -0.1735 -0.6499 -0.0800 +0.1225 +1.9665 +2.3043 - - - -
SCBGOLDH-SSF D T ไทยพาณิชย์ 9.6662 -0.0408 -0.1243 -0.1718 -0.6322 -0.0604 +0.1438 0.0000 0.0000 N/A 1 28/03/22 0.0139
TGOLD ทิสโก้ 14.2728 -0.0536 -0.1301 -0.1688 -0.8516 +0.1126 +0.4013 +2.7242 +3.3282 - - - -
TGOLDBULLION-H ธนชาติ 11.6811 -0.0451 -0.1501 -0.1912 -0.7570 +0.0158 +0.0975 +2.2903 +2.9334 - - - -
TGOLDBULLION-UH ธนชาติ 13.2348 -0.0439 -0.0881 +0.2561 -0.1253 +0.7770 +1.4352 +3.9974 +4.0942 - - - -
TGOLDETF ธนชาติ 4.8610 -0.0073 -0.0060 -0.1835 +0.3659 +0.7461 +0.8580 +0.8345 +0.9734 - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 9.0181 -0.0340 -0.0854 -0.1254 -0.5372 +0.1084 +0.2893 +1.7088 +2.0470 - - - -
TGOLDRMF-H T ธนชาติ 11.0054 -0.0429 -0.1426 -0.1776 -0.6963 +0.0432 +0.1359 +2.2027 +2.8052 - - - -
TGOLDRMF-UH T ธนชาติ 12.1969 -0.0401 -0.0800 +0.2365 -0.1058 +0.7255 +1.3340 +3.6536 +3.6928 - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 24.9147 -0.1600 -0.0284 +0.4681 -0.3877 +1.3792 +2.8029 +7.3227 +7.2138 - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 11.8074 -0.0474 -0.1445 -0.1907 -0.7373 -0.0839 +0.1290 +2.2174 +2.6200 - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 11.7387 -0.0483 -0.1462 -0.1872 -0.7461 -0.1010 +0.1125 +2.2462 +2.6445 - - - -
UOBGRMF-H T ยูโอบี 9.9941 -0.0419 -0.1240 -0.1811 -0.6643 -0.0954 +0.0730 +1.9052 +2.2352 - - - -
UOBSG-H ยูโอบี 9.6711 -0.0404 -0.1181 -0.1669 -0.6066 -0.0777 +0.0987 +1.8597 +2.1918 - - - -
UOBSG-N ยูโอบี 13.6189 -0.0853 -0.0142 +0.2565 -0.2012 +0.7692 +1.5281 +3.9299 +3.8410 - - - -
WE-GOLD Title 10.4902 -0.2044 -0.2726 -0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
WE-GOLDRMF T Title 6.7027 -0.1302 -0.1722 -0.5929 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล