เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 20 พ.ย. 2019
82%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1AMSET50-RA วรรณ 62.7628 -0.59% -0.84% -1.08% -0.36% +0.57% +1.55% +24.13% +27.24% - - - -
1AMSET50-RU วรรณ 62.6842 -0.59% -0.84% -1.09% -0.39% +0.52% +1.47% -6.69% -6.69% - - - -
1VAL-D D วรรณ 15.5510 -0.63% -1.49% -4.16% -5.26% -3.28% -2.92% +3.46% +0.43% N/A 1 07/08/17 1.5380
ABG อเบอร์ดีน 118.1003 -0.60% -0.95% +0.28% -1.77% -1.90% -1.38% +12.10% +0.92% - - - -
ABSL อเบอร์ดีน 45.7067 -0.61% -1.04% +0.36% -1.67% -2.03% -1.08% +13.15% +1.65% - - - -
ABSM อเบอร์ดีน 43.7778 +0.01% -0.54% -0.39% -5.03% -4.67% -6.46% -1.71% -1.42% - - - -
ABTED D อเบอร์ดีน 5.6373 -0.43% -0.95% -1.11% -4.36% -4.40% -7.00% -6.94% -12.99% N/A ไม่เเน่นอน 21/09/17 0.1500
AGF D เอ็มเอฟซี 3.6682 -0.60% -1.09% -1.50% +1.70% +2.06% +1.71% +15.63% +12.49% 17.45% 1 24/09/18 0.6400
ASP-GDF D เเอสเซท พลัส 10.7785 -0.42% -0.33% -2.16% -0.27% +2.29% +1.77% +10.90% +0.86% N/A ไม่เเน่นอน 30/01/15 0.7900
ASP-PRIME4 เเอสเซท พลัส 8.3281 -0.38% +0.22% -1.00% +2.37% +7.57% +9.87% +16.38% -4.68% - - - -
ASP-PRIME5 เเอสเซท พลัส 9.3700 -0.04% +0.01% +5.61% +8.21% +16.20% +18.59% +1.27% 0.00% - - - -
ASP-SET50FUTURES เเอสเซท พลัส 16.8857 -1.12% +0.79% +5.86% +10.99% +3.87% -7.39% -9.80% +26.42% - - - -
ASP-SME เเอสเซท พลัส 11.0979 +0.01% +2.18% +0.55% +4.40% +11.57% +13.94% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-THEQ เเอสเซท พลัส 11.1745 -0.44% +0.37% -0.70% +3.01% +7.09% +9.18% +15.43% +5.25% - - - -
ASP-TRIGGER4/4 เเอสเซท พลัส 8.5010 0.00% -1.46% -0.71% +4.02% +3.93% -3.88% -11.44% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER5 เเอสเซท พลัส 8.3254 -0.31% -2.15% -4.76% +2.64% +2.19% -2.56% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASEAN บัวหลวง 9.9167 -0.23% -0.33% +0.27% -1.09% +0.75% +0.51% -5.53% 0.00% - - - -
BBASIC D บัวหลวง 20.1613 -0.63% -0.66% -2.50% -6.44% -4.11% -7.20% -10.71% +9.64% 14.88% 2 30/09/19 0.1400
BCAP D บัวหลวง 3.4004 -0.70% -1.34% -2.30% -1.70% +0.53% +1.26% +7.65% +20.54% 3.94% 3 15/08/19 0.1074
B-INFRA บัวหลวง 33.9407 -0.69% -1.31% -2.72% +0.90% +7.70% +10.53% +22.39% +18.00% - - - -
BKA บัวหลวง 42.2987 -0.71% -1.31% -2.08% -1.57% +0.23% +0.80% +4.57% +15.12% - - - -
BKA2 บัวหลวง 35.4783 -0.69% -1.31% -2.18% -1.69% +0.39% +1.01% +5.46% +15.26% - - - -
BKD D บัวหลวง 3.6927 -0.67% -1.30% -2.27% -1.65% +1.35% +1.89% +7.99% +18.72% 13.03% 1 12/07/19 0.3603
BKIND บัวหลวง 11.0428 -0.42% -1.20% -2.04% -0.80% +0.60% +5.31% +12.94% +10.34% - - - -
BMBF D เอ็มเอฟซี 4.0131 -0.59% -1.04% -1.36% +2.17% +2.68% +3.07% +18.90% +16.62% 8.47% 1 24/07/18 0.3400
BSIRICG D บัวหลวง 7.4700 -0.27% -1.12% -2.55% -3.05% -0.62% +2.44% +16.75% +4.69% 3.21% 2 12/07/19 0.3500
B-THAICG บัวหลวง 9.5648 -0.31% -1.03% -1.90% -0.94% +0.70% +2.84% 0.00% 0.00% - - - -
BTK บัวหลวง 17.1889 -0.03% -0.94% -2.39% -3.60% +0.26% +0.60% +11.23% -12.31% - - - -
BTP บัวหลวง 50.6542 -0.76% -1.77% -1.81% -2.56% +2.62% +6.43% +14.51% +46.03% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EPIF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.0943 -0.83% -1.69% -0.75% +5.21% +2.34% +2.11% +53.08% +35.38% 0.76% 1 07/02/19 0.2500
CIMB-PRINCIPAL EQUITY ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.1811 -0.53% -0.37% -2.18% -7.23% -11.69% -4.58% +11.87% +54.49% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.3025 -0.53% -1.04% -2.15% -1.27% +1.39% +0.62% +2.30% +2.93% 21.50% ไม่เเน่นอน 07/03/18 2.4300
CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 25.2309 -0.36% +0.03% +1.47% -2.23% +0.14% +3.98% +19.59% +28.57% 1.27% 1 07/08/19 0.5600
CIMB-PRINCIPAL IDIV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 18.1517 +0.20% -0.84% -1.92% -1.06% +1.32% -1.34% +13.30% +20.70% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDIV-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.2098 +0.20% -0.84% -1.92% -1.04% +1.48% -2.64% +12.76% +19.47% 3.13% 4 07/10/19 0.2000
CIMB-PRINCIPAL IDIV-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 18.4966 +0.20% -0.84% -1.92% -1.06% +1.37% -1.28% +14.44% +24.12% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IPROP-A D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 20.4642 +0.13% +1.75% -3.43% +0.77% +7.88% +19.41% +35.34% +67.89% 1.03% 1 05/04/19 0.2200
CIMB-PRINCIPAL IPROP-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.6573 +0.13% +1.75% -3.42% +0.74% +7.70% +17.73% +31.92% +64.35% 2.64% 4 07/10/19 0.2200
CIMB-PRINCIPAL IPROP-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 20.5198 +0.13% +1.75% -3.42% +0.70% +7.38% +17.72% +30.73% +53.93% - - - -
CIMB-PRINCIPAL SET50 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 24.4243 -0.78% -1.17% -0.53% +0.66% +0.89% +2.46% +23.24% +12.25% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TDIF-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.0445 +0.09% +0.03% -1.28% -2.09% +0.31% +1.29% 0.00% 0.00% 15.92% 1 07/02/18 1.4400
CIMB-PRINCIPAL TG8P3 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8160 0.00% +0.38% +3.98% +13.62% +8.73% +22.62% +38.71% 0.00% - - - -
DE-1 D เอ็มเอฟซี 6.4809 -0.60% -1.04% -1.35% +1.92% +2.72% +2.48% +20.99% +18.33% 22.84% ไม่เเน่นอน 26/02/18 1.4800
HI-DIV D เอ็มเอฟซี 8.9338 -0.54% -0.90% -1.55% +0.95% +3.93% +2.77% +22.25% +23.85% 1.68% 2 24/07/19 0.1500
HI-DIV PLUS เอ็มเอฟซี 11.9817 -0.55% -0.90% -1.58% +0.94% +2.13% +2.91% +20.71% 0.00% - - - -
JB25 ทหารไทย 42.7219 -0.87% -1.74% -0.27% -0.70% -2.08% -0.27% +25.15% +19.72% - - - -
K-BANKING กสิกรไทย 10.4625 +0.12% -0.56% +0.26% -3.91% -11.49% -13.21% +0.30% 0.00% - - - -
K-ENERGY กสิกรไทย 14.2862 -0.70% -1.51% -1.19% +6.32% +5.66% +6.73% +44.56% 0.00% - - - -
K-EQUITY D กสิกรไทย 17.4137 -0.76% -1.27% -0.98% -0.03% -0.74% +1.58% +23.49% +20.06% 5.74% 1 12/07/19 0.2100
KFDNM-D D กรุงศรี 9.5763 -0.62% -3.00% -4.85% -4.49% -5.68% -11.88% +21.53% +23.31% 9.82% ไม่เเน่นอน 30/11/18 0.5100
KFDYNAMIC กรุงศรี 31.9312 -0.61% -3.00% -4.86% -4.45% -5.44% -11.70% +14.14% +20.20% - - - -
KFENSET50 กรุงศรี 25.1061 -0.83% -1.37% -0.92% -0.05% -0.81% +1.03% +25.92% +17.68% - - - -
K-FEQ กสิกรไทย 71.7804 -0.59% -0.95% -0.47% +0.63% +0.67% +2.13% +11.78% +9.94% - - - -
KFFIN-D D กรุงศรี 8.1511 +0.17% -1.25% -2.79% -2.89% -2.05% -5.09% +38.68% +34.09% 16.19% 1 30/07/19 0.6600
KFGROWTH-A กรุงศรี 7.0855 -0.31% -2.15% -3.65% -3.94% -4.51% -8.36% 0.00% 0.00% - - - -
KFGROWTH-D D กรุงศรี 6.1223 -0.31% -2.15% -3.65% -3.94% -0.15% -8.32% +11.26% +11.94% 25.97% 1 24/05/19 0.2800
KFLS20PLUS กรุงศรี 11.9477 -0.09% -0.69% +0.63% +1.36% +0.33% -5.66% +9.77% +7.65% - - - -
KFSDIV D กรุงศรี 8.8203 -0.57% -1.63% -1.83% -0.98% +2.32% -2.36% +18.48% +4.65% 11.34% 4 16/08/19 0.2000
KFSEQ กรุงศรี 25.9620 -0.31% -2.23% -3.75% -4.13% -4.77% -8.59% +2.46% +3.55% - - - -
KFSEQ-D D กรุงศรี 6.6622 -0.31% -2.16% -3.68% -4.06% -4.34% -8.27% +11.62% +12.26% 30.70% 1 16/08/19 0.5200
KFTHAICG กรุงศรี 9.6300 -0.26% -1.85% -2.47% -2.55% -1.33% -3.18% 0.00% 0.00% - - - -
KFTHAISM กรุงศรี 11.2523 -0.23% -1.81% -5.32% -7.74% -4.79% -10.77% -7.84% 0.00% - - - -
KFTSTAR-A กรุงศรี 8.9607 -0.49% -1.65% -2.54% -2.27% -4.32% -8.21% 0.00% 0.00% - - - -
KFTSTAR-D D กรุงศรี 7.8953 -0.49% -1.65% -2.54% -2.27% -4.32% -8.22% 0.00% 0.00% 10.13% ไม่เเน่นอน 19/11/18 0.3000
KFVALUE กรุงศรี 33.7381 -0.59% -1.66% -1.91% -1.00% -0.86% -2.69% +15.11% +5.61% - - - -
K-GPROP D กสิกรไทย 10.0202 +0.36% +3.21% -0.38% +5.49% +0.87% +5.29% +15.85% +10.12% 2.49% 1 14/11/19 0.2000
K-ICT กสิกรไทย 9.0737 -0.69% -4.29% -6.38% -5.14% +10.51% +18.45% +28.11% 0.00% - - - -
KKF D ยูโอบี 3.3107 -0.67% -1.34% -1.87% -2.24% -2.28% +0.42% +16.36% +8.03% N/A ไม่เเน่นอน 27/12/17 0.5590
K-MIDSMALL กสิกรไทย 13.7457 -0.88% -1.12% -2.95% -3.20% -2.56% -1.97% +6.08% +38.06% - - - -
K-MVEQ กสิกรไทย 10.7224 +0.35% +0.16% -0.55% -0.75% -3.24% +3.63% +9.67% 0.00% - - - -
KPLUS D ยูโอบี 7.2430 -0.91% -1.78% -2.05% -2.17% -1.83% +0.47% +16.10% +10.16% 6.20% 1 27/03/18 0.4488
KPLUS2 D ยูโอบี 7.1221 -0.90% -1.77% -2.04% -2.20% -1.84% +0.41% +15.86% +9.75% 6.49% 1 27/03/18 0.4619
K-SELECT D กสิกรไทย 8.3740 -0.85% -1.62% -2.05% +0.84% +2.56% +4.17% +23.81% +21.87% 3.22% 1 14/06/18 0.2700
K-SET50 กสิกรไทย 34.9529 -0.79% -1.16% -0.55% +0.98% +1.03% +2.76% +25.93% +16.30% - - - -
K-STADE D กสิกรไทย 6.0880 +0.28% -0.03% -1.96% -2.92% -4.65% -1.69% +26.16% +27.57% 9.53% 1 12/01/18 0.5500
K-STAR-A(A) กสิกรไทย 41.2445 -0.73% -1.39% -1.39% -0.17% +1.50% +4.11% 0.00% 0.00% - - - -
K-STAR-A(R) กสิกรไทย 41.1833 -0.73% -1.39% -1.39% -0.17% +1.50% +4.07% +23.90% +31.28% - - - -
K-STEQ กสิกรไทย 38.9542 -0.79% -1.44% -1.85% +0.53% +2.40% +4.57% +23.79% +24.66% - - - -
KT-BRAIN-A กรุงไทย 9.3741 -0.42% -1.14% -1.85% +0.77% +2.10% -0.09% 0.00% 0.00% - - - -
KTBTHAICG-A กรุงไทย 9.8903 -0.39% -1.33% -1.35% -2.76% -1.55% -1.36% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-A กรุงไทย 9.8810 -0.57% -0.89% -0.27% -1.07% -5.12% -6.75% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-D D กรุงไทย 8.2226 -0.57% -0.89% -0.27% -1.07% -5.13% -6.75% 0.00% 0.00% 12.16% 2 02/05/18 0.5000
KTEF กรุงไทย 19.8426 -0.53% -0.64% -1.76% -0.57% +2.30% +0.31% +6.36% +24.10% - - - -
KT-HIDIV D กรุงไทย 10.8139 -0.54% -1.76% -0.82% -0.77% -1.55% -0.36% +19.78% +19.57% 3.70% 1 30/04/19 0.3000
KT-MAI กรุงไทย 7.7406 -0.08% +1.95% -2.17% -4.60% +4.66% -7.00% -13.70% 0.00% - - - -
KTMSEQ กรุงไทย 10.2225 -0.16% +1.03% -1.05% -1.08% +5.84% +8.99% +0.31% 0.00% - - - -
KTSE D กรุงไทย 8.8151 -0.66% -1.12% -0.81% -0.01% +0.77% +1.23% -4.68% -6.59% 2.84% 1 22/07/19 0.2500
KT-SET50-A กรุงไทย 11.4238 -0.79% -1.16% -0.55% +1.01% +1.16% +2.77% 0.00% 0.00% - - - -
KTSF D กรุงไทย 9.6180 -0.59% -0.95% -0.93% +0.27% +1.02% +2.80% +17.65% +19.37% 9.36% 1 06/11/19 0.4500
K-VALUE D กสิกรไทย 6.5569 -0.61% -1.47% -2.35% -2.07% -1.24% +3.37% +25.34% +13.92% 8.39% 1 14/08/19 0.4100
LHEQD-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.5850 -0.44% -0.58% -1.61% +0.44% +1.77% -0.12% +18.89% +23.35% - - - -
LHEQD-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 6.4783 -0.44% -0.58% -1.61% +0.43% +1.92% -0.08% +22.62% +36.28% 7.72% 3 26/07/19 0.2000
LHEQD-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.5486 -0.44% -0.58% -1.61% +0.44% +1.77% -0.13% +18.77% +23.22% - - - -
LHESG-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.9161 -0.40% -0.47% -1.40% -1.47% +0.98% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGROWTH-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 15.0333 -0.54% -0.38% -1.24% +2.11% +4.63% +5.14% +14.33% +38.44% - - - -
LHGROWTH-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.9774 -0.54% -0.38% -1.24% +2.11% +4.62% +5.06% +17.26% +56.07% 3.01% 2 31/05/19 0.1500
LHGROWTH-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 14.9737 -0.54% -0.38% -1.24% +2.11% +4.61% +5.09% +13.91% +37.90% - - - -
LHMSEQ D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3010 -0.53% +1.04% +1.51% +3.79% +2.35% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 08/06/16 0.3000
LHPROP-I D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.2948 +0.72% +0.62% -6.45% -1.04% +8.15% +20.14% +33.91% 0.00% 3.82% 4 29/11/19 0.1000
LHTPROP D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.5650 +0.64% +0.72% -6.15% -0.37% +8.94% +20.70% +33.75% +95.57% 3.46% 4 29/11/19 0.1000
M-ACTIVE เอ็มเอฟซี 16.3188 -0.57% -0.86% -1.09% +2.73% +3.56% +3.81% +3.60% -9.91% - - - -
M-MEGA-A เอ็มเอฟซี 9.4303 -0.24% -0.13% -0.71% -3.83% -4.54% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-MEGA-D เอ็มเอฟซี 9.4372 -0.24% -0.13% -0.72% -3.77% -4.48% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-MIDSMALL D เอ็มเอฟซี 11.2377 +0.04% +0.26% -2.18% +0.41% +7.23% +3.06% +13.10% 0.00% 2.62% 1 25/04/19 0.2500
M-S50 D เอ็มเอฟซี 25.7464 -0.69% -0.82% -0.07% +0.70% +4.14% +1.24% +32.66% +23.35% 4.51% 1 29/05/19 1.1100
MS-CORE EQ เเมนูไลฟ์ 33.5785 -0.66% -1.02% -0.60% +1.12% +0.44% +2.19% +17.43% +18.26% - - - -
MS-EQ DIV D เเมนูไลฟ์ 10.4041 -0.65% -1.03% -0.57% +1.14% +0.54% +0.90% +14.34% +14.97% 3.08% 1 21/09/18 0.1500
ONE-EC14-RD D วรรณ 10.2561 -0.87% -1.28% -1.37% +0.94% +2.36% +5.21% +35.68% +33.09% 1.17% ไม่เเน่นอน 29/11/18 0.1200
ONE-G วรรณ 52.1755 -0.70% -1.17% -1.18% -0.11% +0.45% +0.51% +8.06% +8.21% - - - -
ONE-POWER วรรณ 11.0312 -0.38% -0.94% -0.77% +5.08% +5.53% +6.74% +10.36% +10.36% - - - -
ONE-PROP วรรณ 33.3213 +0.40% -0.38% -5.92% -0.57% +11.78% +22.77% +39.75% +82.95% - - - -
ONEPROP-D D วรรณ 12.1379 +0.37% -0.08% -6.89% -1.87% +7.49% +15.85% +21.89% +50.89% 1.08% 1 05/04/19 0.1088
PEQ ฟิลลิป 11.1558 -0.32% -0.66% -2.42% -2.16% -3.96% -1.86% +0.62% +1.00% - - - -
PHATRA ACT EQ-D D ภัทร 15.8349 -0.66% -0.73% -0.76% -0.83% -1.56% -0.99% +9.45% +13.97% 3.16% ไม่เเน่นอน 18/10/18 0.5000
PHATRA DIVIDEND D ภัทร 11.4912 -0.66% -0.74% -0.82% -0.92% -1.74% -1.25% +12.26% +14.20% 4.79% 2 20/04/18 0.2500
PHATRA PROP ภัทร 24.6843 +0.22% +0.63% -4.51% +0.05% +8.02% +20.17% +39.23% +84.63% - - - -
PHATRA PROP-D D ภัทร 14.6071 +0.21% +0.64% -3.13% -0.43% +6.49% +18.06% +33.05% +63.77% 3.42% 1 24/10/19 0.2000
PHATRA SMART MV D ภัทร 11.6031 -0.06% -0.49% -2.27% -3.90% +0.34% +6.38% +14.14% 0.00% 2.67% 1 19/04/19 0.3000
PHATRA SM CAP ภัทร 11.8793 -0.64% +0.55% -0.98% -2.14% +1.73% +2.72% +18.98% 0.00% - - - -
RKF2 D กสิกรไทย 12.8904 -0.76% +2.03% -2.67% +3.99% -4.81% +0.94% +35.90% +39.57% 5.20% 1 14/08/18 0.5860
RKF4 D กสิกรไทย 7.1757 -0.80% -1.50% -1.45% -0.01% +1.79% +4.32% +19.02% +22.66% 10.58% 1 14/08/19 0.1800
RKF-HI2 D กสิกรไทย 4.4298 +0.26% -0.06% -2.03% -5.09% -6.73% -3.95% +23.22% +22.03% 12.64% 1 17/04/18 0.3300
RPF2 D เอ็มเอฟซี 26.3113 -0.60% -1.04% -1.34% +2.00% +2.92% +2.81% +18.94% +15.20% 7.11% 1 25/10/18 1.8700
RRF1 D เอ็มเอฟซี 7.3695 -0.59% -1.04% -1.36% +2.10% +2.76% +3.62% +18.51% +15.43% 6.11% 1 28/01/19 0.4400
SAN D เอ็มเอฟซี 18.7651 -0.60% -1.05% -1.37% +2.08% +2.61% +2.96% +18.44% +15.11% 7.99% 1 24/07/18 1.5000
SCBBANKING D ไทยพาณิชย์ 10.0003 +0.10% -0.55% +0.25% -3.97% -11.65% -13.46% +0.35% -19.92% 4.00% 1 20/02/18 0.4000
SCBDA ไทยพาณิชย์ 9.4319 -0.54% -1.05% -1.49% +0.31% +4.11% +5.43% +19.73% +22.74% - - - -
SCBDV D ไทยพาณิชย์ 11.0502 -0.48% +0.32% -0.79% +2.42% +5.14% +9.19% +29.50% +37.40% 8.14% 2 19/11/19 0.1200
SCBENERGY D ไทยพาณิชย์ 10.7420 -0.66% -1.45% -1.15% +6.11% +5.35% +6.68% +48.79% +32.10% 10.24% 1 16/08/19 0.4000
SCBMF D ไทยพาณิชย์ 17.1713 +1.44% +2.86% -2.23% +5.55% +9.45% +11.29% +6.39% +49.17% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 1.0000
SCBMF2 D ไทยพาณิชย์ 11.3344 +1.43% +2.84% -2.27% +5.54% +9.35% +10.73% -1.43% +37.32% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF3 D ไทยพาณิชย์ 8.8797 +1.35% +2.77% -2.29% +5.20% +7.41% +11.94% +1.74% +40.62% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF4 D ไทยพาณิชย์ 9.0141 +1.43% +2.84% -2.29% +5.67% +9.52% +10.90% +3.79% +43.71% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 1.0000
SCBMF5 D ไทยพาณิชย์ 7.7814 +1.47% +2.86% -2.26% +6.04% +9.30% +9.28% +0.23% +38.70% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 0.5000
SCBMLTA ไทยพาณิชย์ 10.1079 -0.30% -0.09% -0.07% +2.94% +5.67% +6.13% 0.00% 0.00% - - - -
SCBMSE ไทยพาณิชย์ 13.9777 +0.11% +0.28% -2.20% -0.93% +5.06% +4.52% +5.66% 0.00% - - - -
SCBPMO D ไทยพาณิชย์ 10.2039 -0.46% -0.46% -0.65% +2.36% +5.65% +8.36% +23.86% +25.61% 6.17% 1 18/10/18 0.6300
SCBSE D ไทยพาณิชย์ 12.4963 -0.53% -0.89% -0.76% +4.07% +7.04% +7.61% +24.47% +55.91% 5.60% 2 16/08/19 0.3000
SCBSEA ไทยพาณิชย์ 13.8519 -0.53% -0.89% -0.76% +4.07% +5.26% +7.62% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSEP ไทยพาณิชย์ 12.8299 -0.52% -0.92% -0.67% +3.62% +1.56% +4.64% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSET ไทยพาณิชย์ 20.8035 -0.64% -0.98% -0.98% -0.77% +0.27% +1.80% +17.07% +13.72% - - - -
SCBSET50 ไทยพาณิชย์ 20.4691 -0.77% -1.15% -0.48% +1.07% +1.32% +3.21% +26.76% +18.26% - - - -
SCBSET50E ไทยพาณิชย์ 20.5192 -0.77% -1.14% -0.44% +1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSETE ไทยพาณิชย์ 20.9335 -0.64% -0.97% -0.92% -0.59% +0.62% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTEQ ไทยพาณิชย์ 12.4470 -0.42% -0.33% -0.54% +3.39% +4.48% +7.10% +26.00% 0.00% - - - -
SCBTHAICGA ไทยพาณิชย์ 10.8954 -0.40% -0.94% -0.55% +0.94% +4.53% +6.23% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTS D ไทยพาณิชย์ 11.7005 +0.98% +2.04% -1.57% +4.29% +7.13% +8.79% +6.68% +39.89% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 1.0000
SCBTS2 D ไทยพาณิชย์ 12.4365 +0.97% +2.03% -1.59% +4.28% +7.12% +8.76% +6.80% +40.29% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 1.0000
SCBTS3 D ไทยพาณิชย์ 13.9609 +0.97% +2.03% -1.58% +4.30% +7.08% +8.77% +6.63% +39.87% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 0.9000
SCDF D เอ็มเอฟซี 0.9632 -0.60% -1.02% -1.42% +2.09% +2.40% +3.57% +14.83% +11.66% N/A ไม่เเน่นอน 28/05/13 0.3200
SCIF D เอ็มเอฟซี 3.1257 -0.60% -1.08% -1.43% +1.72% +2.40% +1.68% +17.57% +13.52% 24.95% 1 26/06/18 0.7800
SCIF2 D เอ็มเอฟซี 2.0739 -0.62% -1.12% -1.57% +1.35% +1.54% +0.17% +12.10% +4.71% 19.29% 1 26/06/18 0.4000
SF4 D เอ็มเอฟซี 18.3943 -0.60% -1.06% -1.40% +1.85% +2.44% +1.50% +16.71% +12.64% 4.62% 1 28/01/19 1.5900
SF5 เอ็มเอฟซี 44.9903 -0.60% -1.05% -1.34% +2.00% +2.72% +2.18% +17.23% +15.69% - - - -
SF7 D เอ็มเอฟซี 4.4866 -0.59% -1.05% -1.33% +1.97% +2.72% +2.07% +21.00% +16.68% 17.00% 1 24/05/18 0.7625
SF8 D เอ็มเอฟซี 2.2272 -0.59% -1.07% -1.40% +1.81% +2.48% +1.43% +18.30% +12.17% 16.59% 1 24/05/18 0.3695
SSB เอ็มเอฟซี 125.4229 -0.59% -1.02% -1.29% +2.14% +2.97% +2.73% +18.49% +18.99% - - - -
STD D เอ็มเอฟซี 3.9044 -0.60% -1.05% -1.37% +2.03% +2.59% +2.05% +18.31% +13.28% 4.30% 1 23/08/18 0.1680
STD2 D เอ็มเอฟซี 4.2960 -0.59% -1.04% -1.34% +1.97% +2.66% +2.10% +18.01% +14.37% 4.15% 1 23/08/18 0.1782
TCMEQF D ทิสโก้ 2.7829 -0.73% -1.20% -0.64% +2.28% +1.96% +3.80% +9.85% -13.18% N/A ไม่เเน่นอน 07/10/14 0.6600
TDF D ยูโอบี 4.5671 -0.67% -1.35% -1.87% -2.27% -2.21% +0.50% +17.77% +10.22% 20.22% 1 27/09/19 0.0500
T-DIV D ธนชาติ 9.6424 -0.42% -1.85% -1.35% -0.10% -1.10% +2.61% 0.00% 0.00% 8.67% 1 28/06/19 0.1500
T-DIV2 D ธนชาติ 9.5816 -0.42% -1.84% -1.37% -0.12% -1.25% +2.36% 0.00% 0.00% 9.91% 1 28/06/19 0.1500
TEF ยูโอบี 74.0168 -0.60% -1.53% -2.06% -0.33% +1.40% +4.11% +17.71% +18.82% - - - -
TEF-DIV D ยูโอบี 10.3854 -0.61% -1.55% -2.08% -0.37% +1.37% +4.14% +19.00% +18.96% 5.78% 1 14/06/19 0.0985
TEQDY1 ทิสโก้ 10.1310 -0.03% +0.07% +0.53% +3.28% +5.71% +6.87% +2.27% 0.00% - - - -
TEQT5M1 ทิสโก้ 9.2762 -0.82% -1.12% -0.97% +0.69% -0.75% -0.54% 0.00% 0.00% - - - -
TEQT5M2 ทิสโก้ 10.5001 -0.02% -0.04% +4.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-EQUITY D ธนชาติ 12.8129 -0.65% -0.92% -1.35% +0.64% +1.74% +3.65% +13.34% +1.92% 7.80% 1 26/09/19 0.1600
T-FINANCETH ธนชาติ 13.5210 +0.38% +1.21% +1.74% +2.25% +3.50% +3.61% +26.66% 0.00% - - - -
TISCOBIG ทิสโก้ 10.7887 -0.53% -0.94% -1.52% +1.34% -0.64% -1.19% 0.00% 0.00% - - - -
TISCODS ทิสโก้ 9.4736 -0.89% -1.38% -1.02% -1.49% +1.89% +4.62% -2.49% 0.00% - - - -
TISCOEDF D ทิสโก้ 1.2036 -0.74% -1.21% -0.66% +2.27% +1.96% +3.79% -13.12% -22.51% N/A ไม่เเน่นอน 07/02/13 0.6300
TISCOEGF ทิสโก้ 48.2819 -0.73% -1.19% -0.63% +1.80% +0.56% +0.26% +24.63% +22.29% - - - -
TISCOHD ทิสโก้ 14.6694 -0.91% -1.70% +0.07% -1.12% -1.63% -0.76% +16.65% +10.86% - - - -
TISCOMS ทิสโก้ 15.0934 -0.31% +1.81% +1.79% +1.94% +9.64% +4.25% +3.22% +18.28% - - - -
TISCOWB ทิสโก้ 9.8763 -0.79% -0.03% -0.88% -3.35% -1.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT17 ทิสโก้ 10.7997 -0.01% -0.03% +4.07% +4.46% +8.85% +8.17% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT18 ทิสโก้ 10.8536 -0.05% -0.09% +4.31% +4.88% +8.62% +7.78% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-A ทิสโก้ 12.7383 -0.70% -1.58% -0.32% -0.78% -0.20% -0.32% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-D ทิสโก้ 11.7289 -0.70% -1.58% -0.32% -0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-S ทิสโก้ 13.3758 -0.09% +0.51% +2.05% +6.11% -0.11% -6.50% +28.38% 0.00% - - - -
T-LOWBETA ธนชาติ 22.1504 -0.04% -0.98% -0.94% +0.59% +2.17% +7.54% +11.12% +24.71% - - - -
TMB50 ทหารไทย 103.9413 -0.77% -1.15% -0.49% +1.10% +1.33% +3.19% +26.76% +18.42% - - - -
TMB50DV D ทหารไทย 8.7379 -0.77% -1.15% -0.49% +1.10% +1.47% +3.35% +27.84% +18.92% 1.49% 1 05/07/19 0.1700
TMB-ES-GCORE ทหารไทย 10.2146 +0.16% +0.57% +3.49% +5.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBPIPF D ทหารไทย 12.8649 +0.12% +0.77% -2.92% +1.04% +9.38% +24.21% +44.81% +70.08% 3.69% 4 13/09/19 0.2000
TMB-THAICG ทหารไทย 8.7569 -0.49% -1.54% -1.39% -3.27% -3.71% -3.92% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTMSMV ทหารไทย 10.3626 -0.52% -0.75% -2.04% -4.17% -1.45% +2.69% +2.45% 0.00% - - - -
T-NFPLUS ธนชาติ 39.9073 -0.65% -0.87% -1.17% -0.26% +1.84% +3.97% +18.95% +17.10% - - - -
TNP เอ็มเอฟซี 41.0268 -0.60% -1.04% -1.32% +2.07% +2.82% +2.30% +17.98% +15.93% - - - -
T-NSET ธนชาติ 47.2391 +1.52% +1.67% +6.88% +5.67% +10.19% +11.72% +4.29% +34.39% - - - -
T-PISD D ธนชาติ 9.4681 +1.45% +1.53% +6.61% +5.14% +8.83% +11.58% +3.90% +60.58% 5.18% 1 28/08/17 0.1026
T-PPSD D ธนชาติ 14.6349 -0.65% -0.87% -1.29% -0.48% +1.53% +2.56% +11.44% +3.73% 3.42% 1 28/08/18 0.5000
T-PRIMELOWBETA ธนชาติ 12.2933 -0.15% -2.33% -3.54% -3.74% -0.42% +6.18% +12.26% 0.00% - - - -
T-PRIMEPLUSAI ธนชาติ 9.1286 -0.74% -1.11% -0.62% +0.33% -1.01% -0.07% 0.00% 0.00% - - - -
T-PRIVILEGE ธนชาติ 11.3963 -0.42% +1.34% +2.06% +3.64% +9.47% +13.30% +15.02% +13.22% - - - -
T-PROPERTY D ธนชาติ 14.8082 +0.16% +0.07% -5.09% -0.68% +8.63% +20.37% +26.32% 0.00% 3.02% 4 23/09/19 0.1250
TS D เอ็มเอฟซี 2.0942 -0.59% -1.06% -1.44% +1.68% +2.18% +17.96% +15.85% +10.51% 14.33% ไม่เเน่นอน 23/11/18 0.3000
T-SET50 D ธนชาติ 14.2189 -0.79% -1.18% -0.65% +0.72% +1.37% +3.20% +28.00% +18.24% N/A 1 31/07/19 1.2500
TSF ทิสโก้ 54.6255 -0.64% +0.60% +1.47% +6.61% +17.43% +15.43% +39.78% +46.06% - - - -
T-SMARTBETA ธนชาติ 9.3978 -0.52% -0.67% -0.98% -1.08% -0.02% +1.21% 0.00% 0.00% - - - -
T-SM CAP ธนชาติ 11.9807 -0.69% +0.66% -1.19% -3.89% +3.54% +1.70% -7.33% +19.71% - - - -
T-SPT D ธนชาติ 10.5077 +1.37% +1.38% +6.58% +5.79% +5.60% +13.73% +5.86% +68.32% N/A 1 30/01/17 0.7214
T-USD D ธนชาติ 8.8632 +1.46% +1.54% +6.63% +5.14% +8.87% +11.69% +7.29% +40.88% 10.83% 1 31/08/17 0.0826
T-USD2 D ธนชาติ 10.2178 +1.45% +1.54% +6.62% +5.13% +8.86% +11.66% +3.82% +35.67% 3.52% 1 31/08/17 0.0928
UGSE ยูโอบี 12.0757 +0.22% +1.57% +4.16% +3.96% +8.35% +15.93% +25.41% 0.00% - - - -
UNF เอ็มเอฟซี 15.1981 -0.60% -1.05% -1.39% +1.82% +2.34% +1.46% +15.07% +12.07% - - - -
UOBSAS100 ยูโอบี 36.6952 -0.69% -1.35% -1.62% +1.60% +3.09% +3.45% +19.91% +9.91% - - - -
UOBSAS100D D ยูโอบี 13.3003 -0.69% -1.34% -1.59% +1.69% +3.26% +3.80% +22.29% +11.60% N/A 1 28/06/19 0.0995
UOBSDF ยูโอบี 23.8625 -0.58% -1.20% -1.70% +1.44% +3.93% +5.05% +21.68% +4.15% - - - -
UOBSET50 ยูโอบี 11.3278 +0.01% -1.75% +4.99% +12.48% +2.94% -9.07% -6.58% 0.00% - - - -
UOBT13 ยูโอบี 10.8461 -0.04% -0.04% +2.95% +2.46% +4.10% +4.84% +11.03% 0.00% - - - -
UTHAICG ยูโอบี 9.5823 -0.73% -2.09% -1.57% -3.10% -2.69% -1.97% 0.00% 0.00% - - - -
UTSME ยูโอบี 14.4772 -0.06% -0.27% -4.26% -6.01% -1.37% -1.62% -2.17% 0.00% - - - -
VFOCUS-D D ยูโอบี 8.9738 -0.71% -1.45% -2.41% -2.07% -1.83% +1.18% +16.68% +11.18% 7.45% 1 11/10/19 0.0844
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล