เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 24 ม.ค. 2020
84%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1AMSET50-RA วรรณ 60.9422 -0.31% -2.35% -0.60% -4.15% -8.07% -2.60% +11.63% +21.16% - - - -
1AMSET50-RU วรรณ 60.8616 -0.31% -2.35% -0.60% -4.16% -8.11% -2.67% -9.40% -9.40% - - - -
1VAL-D D วรรณ 14.9086 +0.02% -2.39% -1.07% -7.05% -9.45% -8.07% -8.80% -3.05% N/A ไม่เเน่นอน 07/08/17 1.5380
ABG อเบอร์ดีน 115.2523 +0.04% -1.76% -0.45% -2.58% -10.38% -3.07% +3.50% -1.03% - - - -
ABSL อเบอร์ดีน 44.6330 +0.05% -1.78% -0.66% -2.43% -10.26% -3.06% +4.60% -0.07% - - - -
ABSM อเบอร์ดีน 42.9165 +0.16% -1.70% +0.24% -2.44% -13.15% -6.61% -8.60% -4.26% - - - -
ABTED D อเบอร์ดีน 5.5823 +0.10% -1.59% +0.83% -1.88% -10.65% -7.18% -11.72% -13.38% N/A ไม่เเน่นอน 21/09/17 0.1500
AGF D เอ็มเอฟซี 3.5920 -0.30% -2.12% -0.52% -4.00% -4.62% -1.19% +8.50% +11.79% N/A ไม่เเน่นอน 24/09/18 0.6400
ASP-GDF D เเอสเซท พลัส 10.2430 -0.63% -2.79% -0.74% -7.28% -9.69% -2.61% +1.08% -3.25% N/A ไม่เเน่นอน 30/01/15 0.7900
ASP-PRIME4 เเอสเซท พลัส 8.0167 -0.58% -1.92% +0.23% -5.38% -4.37% +4.50% +8.37% -10.45% - - - -
ASP-PRIME5 เเอสเซท พลัส 9.3700 -0.04% +0.01% +5.61% +8.21% +16.20% +18.59% +1.27% 0.00% - - - -
ASP-SET50FUTURES เเอสเซท พลัส 16.8857 -1.12% +0.79% +5.86% +10.99% +3.87% -7.39% -9.80% +26.42% - - - -
ASP-SME เเอสเซท พลัส 10.8582 -0.44% -0.71% +3.21% -2.49% -1.86% +13.41% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-THEQ เเอสเซท พลัส 10.6747 -0.57% -2.38% -0.12% -5.85% -5.24% +2.98% +6.48% +1.43% - - - -
ASP-TRIGGER4/4 เเอสเซท พลัส 8.5010 0.00% -1.46% -0.71% +4.02% +3.93% -3.88% -11.44% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER5 เเอสเซท พลัส 8.3254 -0.31% -2.15% -4.76% +2.64% +2.19% -2.56% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASEAN บัวหลวง 10.0014 +0.22% -0.12% +1.64% +0.52% -4.09% -0.49% -7.33% 0.00% - - - -
BBASIC D บัวหลวง 19.9815 +0.16% -1.19% +1.40% -2.93% -11.80% -6.84% -16.83% +9.62% 0.70% 2 30/09/19 0.1400
BCAP D บัวหลวง 3.3383 -0.26% -1.58% +0.73% -4.28% -8.91% -2.32% +1.20% +19.29% 3.87% 3 15/08/19 0.1074
B-INFRA บัวหลวง 32.5376 -0.21% -1.96% -0.45% -7.63% -8.26% +4.32% +7.70% +11.09% - - - -
BKA บัวหลวง 41.4452 -0.23% -1.75% +0.39% -4.24% -8.93% -2.91% -1.34% +13.13% - - - -
BKA2 บัวหลวง 34.7549 -0.24% -1.77% +0.40% -4.39% -9.02% -2.68% -0.68% +13.45% - - - -
BKD D บัวหลวง 3.6157 -0.24% -1.78% +0.41% -4.49% -8.78% -1.81% +1.32% +17.42% 9.96% 1 12/07/19 0.3603
BKIND บัวหลวง 10.7128 -0.24% -1.46% -0.14% -4.99% -8.01% -0.44% +4.33% +6.37% - - - -
BMBF D เอ็มเอฟซี 3.9347 -0.33% -2.10% -0.49% -3.75% -4.00% +0.16% +11.47% +15.60% N/A ไม่เเน่นอน 24/07/18 0.3400
BSIRICG D บัวหลวง 7.3830 +0.08% -1.39% +1.27% -3.22% -7.70% +0.15% +5.82% +3.27% 12.19% 4 12/07/19 0.3500
B-THAICG บัวหลวง 9.4026 -0.05% -1.28% +0.36% -3.73% -6.68% -0.60% 0.00% 0.00% - - - -
BTK บัวหลวง 16.8088 +0.17% -0.87% -0.04% -2.80% -10.07% +0.05% -0.14% -16.55% - - - -
BTP บัวหลวง 48.7336 +0.20% -1.44% +0.10% -6.46% -10.87% -2.59% +6.73% +41.79% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EPIF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.3650 -1.10% -2.55% +1.27% -0.50% -1.58% +3.55% +31.59% +59.76% 1.87% 1 07/02/19 0.2500
CIMB-PRINCIPAL EQUITY ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.1811 -0.53% -0.37% -2.18% -7.23% -11.69% -4.58% +11.87% +54.49% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.9939 -0.30% -2.14% +0.02% -4.97% -7.28% -1.66% -8.29% +2.59% N/A ไม่เเน่นอน 07/03/18 2.4300
CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 25.2309 -0.36% +0.03% +1.47% -2.23% +0.14% +3.98% +19.59% +28.57% 1.27% 1 07/08/19 0.5600
CIMB-PRINCIPAL IDIV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.4836 -0.31% -2.16% -0.12% -5.20% -7.79% -3.22% +1.43% +13.37% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDIV-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.6351 -0.31% -2.16% -0.11% -5.20% -7.74% -2.98% +0.40% +12.41% 6.85% 4 08/01/20 0.2000
CIMB-PRINCIPAL IDIV-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.8158 -0.31% -2.16% -0.12% -5.19% -7.75% -3.16% +2.45% +17.07% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IPROP-A D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 21.4652 +0.40% +0.45% +5.24% +1.70% +6.60% +21.91% +41.74% +69.01% 1.02% 1 05/04/19 0.2200
CIMB-PRINCIPAL IPROP-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.1179 +0.40% +0.45% +5.22% +1.66% +6.50% +21.65% +38.07% +64.69% 6.30% 4 08/01/20 0.2000
CIMB-PRINCIPAL IPROP-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 20.5198 +0.13% +1.75% -3.42% +0.70% +7.38% +17.72% +30.73% +53.93% - - - -
CIMB-PRINCIPAL SET50 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 24.0653 -0.28% -1.94% -0.57% -2.13% -6.19% -0.08% +13.36% +9.24% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TDIF-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.9121 +0.11% -1.82% +2.12% -2.97% -7.06% +1.17% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 07/02/18 1.4400
CIMB-PRINCIPAL TG8P3 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8160 0.00% +0.38% +3.98% +13.62% +8.73% +22.62% +38.71% 0.00% - - - -
DE-1 D เอ็มเอฟซี 6.3551 -0.32% -2.09% -0.49% -3.73% -4.12% -0.32% +13.30% +17.50% N/A ไม่เเน่นอน 26/02/18 1.4800
HI-DIV D เอ็มเอฟซี 8.7567 -0.43% -1.66% -0.04% -3.95% -3.87% -0.38% +20.55% +20.60% 3.43% 2 24/07/19 0.1500
HI-DIV PLUS เอ็มเอฟซี 11.7412 -0.43% -1.66% -0.06% -4.00% -5.43% -0.23% +13.84% 0.00% - - - -
JB25 ทหารไทย 41.9092 -0.33% -2.54% -1.10% -2.04% -8.32% -3.44% +15.07% +19.20% - - - -
K-BANKING กสิกรไทย 9.7782 +0.03% -3.75% -5.19% -2.49% -19.33% -18.81% -13.02% 0.00% - - - -
K-ENERGY กสิกรไทย 14.6398 -1.07% -1.90% +2.80% -0.71% +0.17% +7.99% +33.28% 0.00% - - - -
K-EQUITY D กสิกรไทย 17.0036 -0.25% -2.46% -0.06% -3.61% -7.62% -2.19% +12.32% +16.63% 1.24% ไม่เเน่นอน 12/07/19 0.2100
KFDNM-D D กรุงศรี 9.2309 +0.04% -3.21% -3.92% -6.65% -17.71% -13.13% -0.88% +22.55% N/A ไม่เเน่นอน 30/11/18 0.5100
KFDYNAMIC กรุงศรี 30.7420 +0.05% -3.26% -4.02% -6.77% -17.52% -12.97% -3.11% +18.29% - - - -
KFENSET50 กรุงศรี 24.7076 -0.31% -2.28% -1.08% -2.54% -7.40% -1.61% +14.08% +14.35% - - - -
K-FEQ กสิกรไทย 69.9859 -0.27% -2.49% -0.71% -3.46% -6.26% -1.43% +2.90% +5.11% - - - -
KFFIN-D D กรุงศรี 7.8680 -0.06% -2.40% -3.63% -4.18% -7.88% -6.88% +40.59% +33.32% 8.39% 1 30/07/19 0.6600
KFGROWTH-A กรุงศรี 6.7426 +0.10% -2.47% -1.64% -7.94% -14.54% -10.98% 0.00% 0.00% - - - -
KFGROWTH-D D กรุงศรี 5.8260 +0.10% -2.47% -1.64% -7.94% -14.54% -10.89% -2.09% +7.52% 4.81% 2 24/05/19 0.2800
KFLS20PLUS กรุงศรี 11.9477 -0.09% -0.69% +0.63% +1.36% +0.33% -5.66% +9.77% +7.65% - - - -
KFSDIV D กรุงศรี 8.5864 -0.23% -2.39% -0.78% -4.07% -8.58% -4.87% +7.68% +1.82% 5.24% 3 16/08/19 0.2000
KFSEQ กรุงศรี 24.6746 +0.10% -2.51% -1.68% -8.12% -14.98% -11.32% -9.00% -2.05% - - - -
KFSEQ-D D กรุงศรี 6.3374 +0.10% -2.47% -1.66% -7.99% -14.90% -10.74% -1.88% +7.84% 8.21% 1 16/08/19 0.5200
KFTHAICG กรุงศรี 9.2805 +0.04% -2.09% -2.10% -4.79% -11.92% -5.38% 0.00% 0.00% - - - -
KFTHAISM กรุงศรี 10.4642 -0.07% -2.84% -2.75% -11.56% -20.62% -12.26% -21.58% 0.00% - - - -
KFTSTAR-A กรุงศรี 8.5451 -0.28% -2.72% -2.47% -6.41% -13.54% -11.05% 0.00% 0.00% - - - -
KFTSTAR-D D กรุงศรี 7.5290 -0.28% -2.72% -2.47% -6.41% -13.54% -11.05% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 19/11/18 0.3000
KFVALUE กรุงศรี 32.8019 -0.23% -2.37% -0.79% -4.29% -8.93% -5.40% +4.46% +2.15% - - - -
K-GPROP D กสิกรไทย 10.2063 -0.39% -0.40% +1.35% +1.34% +4.78% +7.97% +13.01% +6.08% 1.96% 1 14/11/19 0.2000
K-ICT กสิกรไทย 8.7589 +1.32% +0.78% +0.57% -9.25% -7.28% +16.68% +16.30% 0.00% - - - -
KKF D ยูโอบี 3.1904 -0.31% -2.63% -1.43% -3.48% -11.40% -5.42% +5.39% +4.65% N/A ไม่เเน่นอน 27/12/17 0.5590
K-MIDSMALL กสิกรไทย 13.6975 +0.15% -2.10% +1.62% -3.62% -9.62% -1.87% -1.56% +34.52% - - - -
K-MVEQ กสิกรไทย 10.3450 +0.18% -1.81% -0.82% -4.18% -10.06% -3.27% -2.36% 0.00% - - - -
KPLUS D ยูโอบี 7.0283 -0.20% -2.71% -1.18% -3.13% -9.89% -3.13% +6.07% +7.23% N/A ไม่เเน่นอน 27/03/18 0.4488
KPLUS2 D ยูโอบี 6.9115 -0.20% -2.70% -1.20% -3.10% -9.87% -3.17% +5.85% +6.86% N/A ไม่เเน่นอน 27/03/18 0.4619
K-SELECT D กสิกรไทย 8.1293 -0.25% -1.63% +1.11% -4.02% -5.16% +2.34% +14.67% +18.61% 1.48% 1 13/12/19 0.1200
K-SET50 กสิกรไทย 34.4488 -0.29% -1.96% -0.51% -2.17% -6.10% +0.03% +15.77% +13.62% - - - -
K-STADE D กสิกรไทย 6.0880 +0.28% -0.03% -1.96% -2.92% -4.65% -1.69% +26.16% +27.57% 9.53% 1 12/01/18 0.5500
K-STAR-A(A) กสิกรไทย 40.1370 -0.24% -2.86% -1.42% -4.12% -7.27% -0.45% 0.00% 0.00% - - - -
K-STAR-A(R) กสิกรไทย 40.0774 -0.24% -2.86% -1.42% -4.12% -7.27% -0.48% +14.27% +26.29% - - - -
K-STEQ กสิกรไทย 38.2321 -0.33% -1.76% +0.75% -3.93% -5.57% +1.94% +13.84% +20.38% - - - -
KT-BRAIN-A กรุงไทย 9.4002 -0.19% -0.13% +3.52% -2.80% -2.80% +2.61% 0.00% 0.00% - - - -
KTBTHAICG-A กรุงไทย 9.7400 +0.02% -1.45% +0.01% -3.07% -8.45% -3.43% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-A กรุงไทย 9.7476 +0.27% +0.53% +3.14% -1.97% -5.84% -5.08% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-D D กรุงไทย 8.1115 +0.27% +0.53% +3.14% -1.98% -5.85% -5.08% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 02/05/18 0.5000
KTEF กรุงไทย 19.5591 -0.30% -0.75% +2.41% -3.78% -7.11% -0.98% -3.34% +14.92% - - - -
KT-HIDIV D กรุงไทย 10.4838 -0.16% -2.96% -2.50% -3.59% -9.33% -4.58% +10.65% +17.43% 2.86% 1 30/04/19 0.3000
KT-MAI กรุงไทย 7.2912 -0.42% -1.70% +2.91% -7.77% -15.85% -7.68% -34.10% 0.00% - - - -
KTMSEQ กรุงไทย 10.0643 -0.24% -1.13% +2.84% -2.94% -8.37% +10.65% -20.55% 0.00% - - - -
KTSE D กรุงไทย 8.7480 -0.36% -1.40% +1.62% -1.66% -4.93% +0.26% -14.73% -11.94% 5.14% 1 22/07/19 0.2500
KT-SET50-A กรุงไทย 11.2597 -0.29% -1.98% -0.52% -2.16% -6.06% +0.14% 0.00% 0.00% - - - -
KTSF D กรุงไทย 9.4429 -0.33% -1.88% +0.06% -2.82% -6.32% -0.31% +16.44% +14.81% 4.77% ไม่เเน่นอน 06/11/19 0.4500
K-VALUE D กสิกรไทย 6.5340 -0.29% -2.33% +0.39% -2.93% -7.53% +0.85% +15.28% +14.02% 6.27% 1 14/08/19 0.4100
LHEQD-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.8195 -0.42% -2.74% -3.26% -8.30% -9.82% -4.39% +2.74% +14.96% - - - -
LHEQD-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 6.1135 -0.42% -2.73% -3.26% -8.30% -7.07% -4.13% +12.19% +17.96% 7.36% 3 26/07/19 0.2000
LHEQD-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.7858 -0.42% -2.73% -3.26% -8.30% -9.81% -4.39% +2.64% +14.85% - - - -
LHESG-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8587 -0.10% -1.32% +1.36% -2.53% -6.08% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGROWTH-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 14.6290 -0.30% -1.27% -0.04% -4.86% -4.02% +2.35% +2.25% +26.37% - - - -
LHGROWTH-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.7090 -0.30% -1.27% -0.04% -4.87% -4.02% +2.33% +6.87% +28.51% 3.60% 2 31/05/19 0.1500
LHGROWTH-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 14.5701 -0.30% -1.27% -0.04% -4.87% -4.03% +2.30% +1.89% +25.86% - - - -
LHMSEQ D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3010 -0.53% +1.04% +1.51% +3.79% +2.35% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 08/06/16 0.3000
LHPROP-I D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.2018 -1.18% -0.49% +3.44% -5.22% +1.50% +20.79% +34.32% 0.00% 6.56% 4 31/01/20 0.2000
LHTPROP D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.4795 -0.99% -0.21% +3.63% -4.89% +2.15% +21.41% +34.61% +95.11% 5.93% 4 31/01/20 0.2000
M-ACTIVE เอ็มเอฟซี 16.0289 -0.39% -1.93% -0.36% -3.32% -3.59% +1.49% -3.85% -9.19% - - - -
M-MEGA-A เอ็มเอฟซี 9.0406 +0.08% -1.96% -1.44% -4.86% -13.08% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-MEGA-D เอ็มเอฟซี 9.0438 +0.08% -2.00% -1.49% -4.90% -13.04% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-MIDSMALL D เอ็มเอฟซี 11.1589 -0.11% -0.55% +3.47% -3.59% -4.96% +8.23% +3.37% 0.00% 2.24% 1 25/04/19 0.2500
M-S50 D เอ็มเอฟซี 25.3462 -0.23% -1.77% -0.12% -1.63% -6.67% -1.30% +22.14% +23.40% 4.38% 1 29/05/19 1.1100
MS-CORE EQ เเมนูไลฟ์ 33.0818 -0.31% -2.02% +0.14% -2.41% -5.38% -0.85% +8.44% +15.06% - - - -
MS-EQ DIV D เเมนูไลฟ์ 10.2519 -0.32% -2.01% +0.16% -2.39% -5.42% -2.14% +5.10% +11.92% N/A ไม่เเน่นอน 21/09/18 0.1500
ONE-EC14-RD D วรรณ 9.6464 -0.67% -2.76% -2.44% -7.96% -9.53% -2.92% +12.01% +26.74% N/A ไม่เเน่นอน 29/11/18 0.1200
ONE-G วรรณ 50.6269 -0.28% -2.58% -0.88% -4.14% -8.13% -2.30% -0.96% +5.96% - - - -
ONE-POWER วรรณ 10.9357 -0.64% -1.20% +0.95% -3.31% -1.84% +5.46% +9.40% +9.40% - - - -
ONE-PROP วรรณ 33.1873 +0.40% +0.63% +4.70% -4.99% +0.46% +22.99% +40.98% +81.10% - - - -
ONEPROP-D D วรรณ 12.0964 +0.34% +0.81% +3.98% -6.17% -0.60% +15.93% +24.33% +50.28% 0.90% 1 05/04/19 0.1088
PEQ ฟิลลิป 10.7075 -0.01% -2.30% -2.15% -5.44% -12.42% -9.24% -7.68% -7.28% - - - -
PHATRA ACT EQ-D D ภัทร 15.0224 -0.65% -3.75% -1.74% -5.53% -10.70% -6.29% -5.52% +4.51% N/A ไม่เเน่นอน 18/10/18 0.5000
PHATRA DIVIDEND D ภัทร 11.2689 -0.20% -2.23% +0.85% -2.38% -7.83% -3.12% -0.20% +8.46% N/A ไม่เเน่นอน 20/04/18 0.2500
PHATRA PROP ภัทร 25.4441 +0.38% +0.14% +5.05% -0.85% +3.19% +22.80% +43.81% +87.18% - - - -
PHATRA PROP-D D ภัทร 14.9396 +0.40% +0.14% +4.18% -0.20% +2.51% +20.61% +35.74% +65.79% 4.08% 1 27/01/20 0.1300
PHATRA SMART MV D ภัทร 11.3398 +0.13% -0.94% +1.06% -4.67% -10.13% +0.72% +5.22% 0.00% 2.65% 1 19/04/19 0.3000
PHATRA SM CAP ภัทร 11.1006 -0.92% -5.22% -3.13% -6.87% -13.03% -3.34% -0.46% 0.00% - - - -
RKF2 D กสิกรไทย 12.8904 -0.76% +2.03% -2.67% +3.99% -4.81% +0.94% +35.90% +39.57% 5.20% 1 14/08/18 0.5860
RKF4 D กสิกรไทย 6.8949 -0.19% -2.91% -0.96% -5.27% -8.39% -1.42% +8.34% +16.33% 2.61% 1 14/08/19 0.1800
RKF-HI2 D กสิกรไทย 4.4298 +0.26% -0.06% -2.03% -5.09% -6.73% -3.95% +23.22% +22.03% 12.64% 1 17/04/18 0.3300
RPF2 D เอ็มเอฟซี 25.8066 -0.32% -2.09% -0.47% -3.69% -4.07% -0.03% +11.41% +14.61% N/A 1 25/10/18 1.8700
RRF1 D เอ็มเอฟซี 7.1169 -0.41% -2.23% -1.94% -5.20% -5.44% +4.97% +9.56% +23.47% 6.18% 1 28/01/20 0.1000
SAN D เอ็มเอฟซี 18.3943 -0.32% -2.11% -0.51% -3.78% -4.13% -0.04% +10.75% +14.09% N/A ไม่เเน่นอน 24/07/18 1.5000
SCBBANKING D ไทยพาณิชย์ 9.3617 +0.03% -3.75% -5.24% -2.34% -19.33% -18.89% -12.82% -29.81% N/A 1 20/02/18 0.4000
SCBBANKINGA ไทยพาณิชย์ 9.3625 +0.03% -3.75% -5.24% -2.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBDA ไทยพาณิชย์ 9.3399 -0.34% -2.07% +0.66% -2.75% -4.26% +5.13% +11.04% +20.79% - - - -
SCBDV D ไทยพาณิชย์ 10.8808 -0.50% -2.11% +0.68% -2.82% -4.02% +5.51% +18.64% +25.17% 2.02% 2 19/11/19 0.1200
SCBENERGY D ไทยพาณิชย์ 11.0196 -1.06% -1.88% +2.80% -0.57% -0.01% +8.05% +35.43% +52.68% 3.63% 1 16/08/19 0.4000
SCBEQUALA ไทยพาณิชย์ 9.7314 -0.00% -2.86% -1.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBEQUALE ไทยพาณิชย์ 9.7386 0.00% -2.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBLARGEA ไทยพาณิชย์ 9.9953 -0.29% -2.15% -0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBLARGEE ไทยพาณิชย์ 10.0016 -0.29% -2.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBMF D ไทยพาณิชย์ 17.1713 +1.44% +2.86% -2.23% +5.55% +9.45% +11.29% +6.39% +49.17% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 1.0000
SCBMF2 D ไทยพาณิชย์ 11.3344 +1.43% +2.84% -2.27% +5.54% +9.35% +10.73% -1.43% +37.32% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF3 D ไทยพาณิชย์ 8.8797 +1.35% +2.77% -2.29% +5.20% +7.41% +11.94% +1.74% +40.62% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF4 D ไทยพาณิชย์ 9.0141 +1.43% +2.84% -2.29% +5.67% +9.52% +10.90% +3.79% +43.71% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 1.0000
SCBMF5 D ไทยพาณิชย์ 7.7814 +1.47% +2.86% -2.26% +6.04% +9.30% +9.28% +0.23% +38.70% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 0.5000
SCBMLTA ไทยพาณิชย์ 9.9762 -0.49% -0.97% +2.09% -2.20% -3.34% +5.82% 0.00% 0.00% - - - -
SCBMOMENTA ไทยพาณิชย์ 10.2752 -0.49% -0.94% +2.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBMOMENTE ไทยพาณิชย์ 10.2818 -0.49% -0.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBMSE ไทยพาณิชย์ 13.1400 -0.47% -2.99% -0.24% -8.59% -10.79% +0.83% -7.09% +29.42% - - - -
SCBPMO D ไทยพาณิชย์ 10.1085 -0.65% -1.78% +1.97% -2.02% -2.99% +7.39% +15.55% +24.36% N/A 1 18/10/18 0.6300
SCBQUALITYA ไทยพาณิชย์ 10.1129 +0.13% -0.50% +1.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBQUALITYE ไทยพาณิชย์ 10.1213 +0.13% -0.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSE D ไทยพาณิชย์ 12.2259 -0.70% -2.37% +0.73% -3.50% -3.11% +4.02% +15.53% +38.77% 4.09% 2 16/08/19 0.3000
SCBSEA ไทยพาณิชย์ 13.5521 -0.70% -2.37% +0.73% -3.50% -3.04% +3.96% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSEP ไทยพาณิชย์ 12.5801 -0.69% -2.34% +0.78% -3.19% -6.59% +1.20% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSET ไทยพาณิชย์ 20.2893 -0.15% -2.14% -0.92% -3.49% -8.73% -1.45% +6.76% +10.03% - - - -
SCBSET50 ไทยพาณิชย์ 20.1652 -0.29% -1.99% -0.57% -2.15% -6.00% +0.45% +16.50% +14.87% - - - -
SCBSET50E ไทยพาณิชย์ 20.2339 -0.29% -1.98% -0.52% -2.02% -5.75% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSETE ไทยพาณิชย์ 20.4419 -0.15% -2.12% -0.86% -3.31% -8.40% -0.78% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTEQ ไทยพาณิชย์ 12.5296 -0.61% -0.69% +3.93% -0.76% -0.75% +7.20% +19.03% 0.00% - - - -
SCBTHAICGA ไทยพาณิชย์ 10.7567 -0.32% -1.73% +0.34% -2.06% -3.89% +5.32% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTS D ไทยพาณิชย์ 11.7005 +0.98% +2.04% -1.57% +4.29% +7.13% +8.79% +6.68% +39.89% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 1.0000
SCBTS2 D ไทยพาณิชย์ 12.4365 +0.97% +2.03% -1.59% +4.28% +7.12% +8.76% +6.80% +40.29% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 1.0000
SCBTS3 D ไทยพาณิชย์ 13.9609 +0.97% +2.03% -1.58% +4.30% +7.08% +8.77% +6.63% +39.87% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 0.9000
SCBVALUEA ไทยพาณิชย์ 9.6341 -0.25% -3.98% -3.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBVALUEE ไทยพาณิชย์ 9.6419 -0.24% -3.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCDF D เอ็มเอฟซี 0.9433 -0.34% -2.08% -0.47% -3.94% -4.08% -0.17% +7.77% +10.26% N/A ไม่เเน่นอน 28/05/13 0.3200
SCIF D เอ็มเอฟซี 3.0619 -0.30% -2.10% -0.54% -3.90% -4.45% -1.14% +10.00% +12.62% N/A ไม่เเน่นอน 26/06/18 0.7800
SCIF2 D เอ็มเอฟซี 2.0252 -0.32% -2.16% -0.67% -4.33% -5.26% -2.59% +4.84% +4.13% N/A ไม่เเน่นอน 26/06/18 0.4000
SF4 D เอ็มเอฟซี 17.7291 -0.34% -2.15% -2.15% -5.42% -5.89% +6.75% +13.93% +18.04% 8.97% 1 28/01/20 0.2900
SF5 เอ็มเอฟซี 44.1131 -0.32% -2.12% -0.50% -3.73% -4.04% -0.44% +10.02% +14.21% - - - -
SF7 D เอ็มเอฟซี 4.4011 -0.32% -2.09% -0.47% -3.68% -4.01% -0.44% +13.19% +15.96% N/A ไม่เเน่นอน 24/05/18 0.7625
SF8 D เอ็มเอฟซี 2.1828 -0.30% -2.11% -0.51% -3.84% -4.27% -1.10% +10.50% +12.03% N/A ไม่เเน่นอน 24/05/18 0.3695
SSB เอ็มเอฟซี 123.0798 -0.33% -2.09% -0.45% -3.59% -3.79% +0.12% +11.33% +17.52% - - - -
STD D เอ็มเอฟซี 3.8281 -0.33% -2.09% -0.50% -3.76% -4.15% -0.57% +10.74% +13.05% N/A ไม่เเน่นอน 23/08/18 0.1680
STD2 D เอ็มเอฟซี 4.2130 -0.32% -2.08% -0.48% -3.71% -4.06% -0.49% +10.63% +14.16% N/A ไม่เเน่นอน 23/08/18 0.1782
TCMEQF D ทิสโก้ 2.6999 -0.17% -1.95% -0.16% -3.89% -5.69% -0.52% +0.51% -15.87% N/A ไม่เเน่นอน 07/10/14 0.6600
TDF D ยูโอบี 4.4007 -0.31% -2.65% -1.45% -3.49% -11.44% -5.32% +6.77% +7.04% 1.14% 1 27/09/19 0.0500
T-DIV D ธนชาติ 9.5351 +0.09% -1.57% +0.40% -2.08% -6.43% +0.53% 0.00% 0.00% 1.57% 28/06/19 0.1500
T-DIV2 D ธนชาติ 9.4753 +0.09% -1.56% +0.40% -2.09% -6.57% +0.35% 0.00% 0.00% 1.58% 28/06/19 0.1500
TEF ยูโอบี 71.9511 -0.35% -1.73% -0.00% -3.48% -7.39% -0.79% +8.22% +10.61% - - - -
TEF-DIV D ยูโอบี 10.0947 -0.37% -1.76% +0.08% -3.50% -7.46% -0.79% +8.97% +10.08% 0.98% 2 14/06/19 0.0985
TEQDY1 ทิสโก้ 10.1310 -0.03% +0.07% +0.53% +3.28% +5.71% +6.87% +2.27% 0.00% - - - -
TEQT5M1 ทิสโก้ 9.0951 -0.26% -2.72% -0.29% -3.00% -6.99% -3.35% 0.00% 0.00% - - - -
TEQT5M2 ทิสโก้ 10.5001 -0.02% -0.04% +4.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-EQUITY D ธนชาติ 12.5532 -0.13% -1.73% +0.91% -3.95% -6.11% +0.49% +5.17% -0.87% 1.27% 1 26/09/19 0.1600
T-FINANCETH ธนชาติ 13.1866 -0.38% -1.76% +0.22% +0.41% -6.65% +3.24% +17.11% 0.00% - - - -
TISCOBIG ทิสโก้ 10.5434 -0.45% -2.47% -0.39% -4.06% -7.04% -2.51% 0.00% 0.00% - - - -
TISCODS ทิสโก้ 9.3073 -0.14% -3.69% -1.89% -2.56% -7.29% +2.88% -13.29% 0.00% - - - -
TISCOEDF D ทิสโก้ 1.1804 -0.33% -2.16% +0.94% -2.87% -4.69% +0.59% -4.88% -24.02% N/A ไม่เเน่นอน 07/02/13 0.6300
TISCOEGF ทิสโก้ 47.4007 -0.33% -2.15% +1.00% -2.71% -6.45% -2.49% +14.68% +19.61% - - - -
TISCOHD ทิสโก้ 14.4155 -0.08% -3.88% -2.96% -0.84% -8.92% -2.50% +3.70% +10.98% - - - -
TISCOMS ทิสโก้ 14.7371 +0.15% -1.94% +2.22% -1.06% -4.92% +6.54% -5.12% +10.92% - - - -
TISCOWB ทิสโก้ 9.6104 -0.22% -2.34% +0.01% -3.91% -8.92% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT17 ทิสโก้ 10.7997 -0.01% -0.03% +4.07% +4.46% +8.85% +8.17% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT18 ทิสโก้ 10.8536 -0.05% -0.09% +4.31% +4.88% +8.62% +7.78% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-A ทิสโก้ 12.0883 -0.21% -4.13% -4.47% -5.37% -10.74% -6.75% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-D ทิสโก้ 10.7923 -0.21% -4.13% -7.37% -8.25% -13.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-S ทิสโก้ 13.3758 -0.09% +0.51% +2.05% +6.11% -0.11% -6.50% +28.38% 0.00% - - - -
T-LOWBETA ธนชาติ 21.7328 +0.17% -1.09% +1.07% -3.31% -5.08% +3.92% +6.41% +21.39% - - - -
TMB50 ทหารไทย 102.4087 -0.29% -2.00% -0.57% -2.14% -5.99% +0.43% +16.52% +17.38% - - - -
TMB50DV D ทหารไทย 8.6081 -0.29% -1.99% -0.57% -2.15% -6.01% +0.58% +17.21% +18.03% 1.97% 1 05/07/19 0.1700
TMB-ES-GCORE ทหารไทย 10.6441 -0.72% -0.09% +1.87% +7.35% +6.43% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBPIPF D ทหารไทย 13.1253 +0.23% +0.17% +4.84% +0.80% +5.65% +24.39% +47.39% +66.80% 5.64% 4 17/12/19 0.1900
TMB-THAICG ทหารไทย 8.5942 -0.26% -1.92% -1.10% -2.95% -10.99% -5.17% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTMSMV ทหารไทย 10.5257 +0.39% -0.67% +2.00% -0.56% -7.03% +3.16% -0.04% 0.00% - - - -
T-NFPLUS ธนชาติ 38.4956 -0.66% -3.04% -1.32% -4.94% -8.46% -1.75% +7.90% +12.95% - - - -
TNP เอ็มเอฟซี 40.2534 -0.33% -2.05% -0.44% -3.65% -3.94% -0.21% +10.71% +14.77% - - - -
T-NSET ธนชาติ 47.2391 +1.52% +1.67% +6.88% +5.67% +10.19% +11.72% +4.29% +34.39% - - - -
T-PISD D ธนชาติ 9.4681 +1.45% +1.53% +6.61% +5.14% +8.83% +11.58% +3.90% +60.58% 5.18% 1 28/08/17 0.1026
T-PPSD D ธนชาติ 14.0394 -0.63% -3.19% -1.82% -5.45% -9.23% -2.57% +1.12% -0.27% N/A ไม่เเน่นอน 28/08/18 0.5000
T-PRIMELOWBETA ธนชาติ 12.3035 +0.37% -0.42% +3.01% -3.20% -7.14% +3.26% +9.02% 0.00% - - - -
T-PRIMEPLUSAI ธนชาติ 8.9661 -0.30% -1.85% -0.58% -2.55% -6.84% -2.55% 0.00% 0.00% - - - -
T-PRIVILEGE ธนชาติ 10.6571 -1.97% -2.71% -1.21% -5.59% -7.33% +4.64% -3.12% +2.95% - - - -
T-PROPERTY D ธนชาติ 14.7098 +0.47% +0.55% +3.28% -4.41% +0.33% +21.05% +28.39% 0.00% 3.57% 4 23/12/19 0.1250
TS D เอ็มเอฟซี 2.0507 -0.32% -2.11% -0.55% -3.94% -4.54% -1.49% +8.54% +10.50% N/A ไม่เเน่นอน 23/11/18 0.3000
T-SET50 D ธนชาติ 14.0177 -0.28% -1.98% -0.50% -2.12% +2.21% +0.54% +17.39% +15.04% 8.92% ไม่เเน่นอน 31/07/19 1.2500
TSF ทิสโก้ 55.2013 +0.02% -0.45% +3.63% +1.50% +3.82% +19.07% +35.27% +43.15% - - - -
T-SMARTBETA ธนชาติ 9.1801 -0.10% -1.70% +0.04% -3.31% -7.91% -2.25% 0.00% 0.00% - - - -
T-SM CAP ธนชาติ 11.4063 -1.70% -4.19% -0.46% -5.96% -13.11% -2.50% -14.46% +5.75% - - - -
T-SPT D ธนชาติ 10.5077 +1.37% +1.38% +6.58% +5.79% +5.60% +13.73% +5.86% +68.32% N/A 1 30/01/17 0.7214
T-USD D ธนชาติ 8.8632 +1.46% +1.54% +6.63% +5.14% +8.87% +11.69% +7.29% +40.88% 10.83% 1 31/08/17 0.0826
T-USD2 D ธนชาติ 10.2178 +1.45% +1.54% +6.62% +5.13% +8.86% +11.66% +3.82% +35.67% 3.52% 1 31/08/17 0.0928
UGSE ยูโอบี 12.9144 +0.74% +1.94% +4.29% +11.37% +10.05% +26.97% +33.43% 0.00% - - - -
UNF เอ็มเอฟซี 14.8906 -0.34% -2.10% -0.52% -3.84% -4.33% -1.05% +7.99% +10.80% - - - -
UOBSAS100 ยูโอบี 35.9688 -0.51% -1.88% +0.05% -2.29% -5.27% +1.72% +10.70% +7.00% - - - -
UOBSAS100D D ยูโอบี 13.0429 -0.51% -1.88% +0.09% -2.21% -5.15% +2.16% +12.54% +8.43% 0.76% ไม่เเน่นอน 28/06/19 0.0995
UOBSDF ยูโอบี 23.3498 -0.51% -1.70% +0.26% -2.60% -5.15% +3.94% +12.30% +3.62% - - - -
UOBSET50 ยูโอบี 11.3278 +0.01% -1.75% +4.99% +12.48% +2.94% -9.07% -6.58% 0.00% - - - -
UOBT13 ยูโอบี 10.8461 -0.04% -0.04% +2.95% +2.46% +4.10% +4.84% +11.03% 0.00% - - - -
UTHAICG ยูโอบี 9.3295 -0.21% -2.46% -1.59% -2.29% -10.25% -4.69% 0.00% 0.00% - - - -
UTSME ยูโอบี 13.6634 +0.01% -2.94% -1.88% -6.77% -14.87% -5.85% -12.42% 0.00% - - - -
VFOCUS-D D ยูโอบี 8.5676 -0.21% -2.86% -1.85% -4.64% -11.64% -5.05% +6.85% +2.96% 0.99% 1 11/10/19 0.0844
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล