เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 17 ม.ค. 2020
85%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1AMSET50-RA วรรณ 62.4091 +0.40% +1.15% +3.02% -2.50% -5.82% +2.28% +15.71% +27.15% - - - -
1AMSET50-RU วรรณ 62.3269 +0.40% +1.15% +3.01% -2.51% -5.86% +2.21% -7.22% -7.22% - - - -
1VAL-D D วรรณ 15.2736 +1.49% +2.76% +2.13% -6.47% -12.87% -3.45% -5.70% -0.11% N/A ไม่เเน่นอน 07/08/17 1.5380
ABG อเบอร์ดีน 117.3146 +0.37% +1.31% +1.83% -1.07% -8.67% +0.55% +5.37% +2.84% - - - -
ABSL อเบอร์ดีน 45.4440 +0.39% +1.25% +1.76% -0.97% -8.57% +0.64% +6.47% +3.83% - - - -
ABSM อเบอร์ดีน 43.6572 +0.50% +1.83% +2.04% -0.98% -10.95% -3.00% -6.69% -0.84% - - - -
ABTED D อเบอร์ดีน 5.6727 +0.42% +1.12% +3.25% -0.99% -8.27% -3.72% -10.18% -10.65% N/A ไม่เเน่นอน 21/09/17 0.1500
AGF D เอ็มเอฟซี 3.6697 +0.39% +0.58% +3.08% -2.01% -2.75% +2.90% +11.66% +15.55% N/A ไม่เเน่นอน 24/09/18 0.6400
ASP-GDF D เเอสเซท พลัส 10.5369 +0.26% +1.24% +2.80% -4.84% -6.53% +2.71% +4.89% +2.66% N/A ไม่เเน่นอน 30/01/15 0.7900
ASP-PRIME4 เเอสเซท พลัส 8.1734 +0.30% +1.08% +2.62% -3.47% -1.14% +8.95% +11.45% -5.87% - - - -
ASP-PRIME5 เเอสเซท พลัส 9.3700 -0.04% +0.01% +5.61% +8.21% +16.20% +18.59% +1.27% 0.00% - - - -
ASP-SET50FUTURES เเอสเซท พลัส 16.8857 -1.12% +0.79% +5.86% +10.99% +3.87% -7.39% -9.80% +26.42% - - - -
ASP-SME เเอสเซท พลัส 10.9362 +0.56% +2.66% +3.73% -0.80% +0.83% +18.69% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-THEQ เเอสเซท พลัส 10.9352 +0.34% +1.22% +2.69% -3.48% -1.85% +7.95% +10.53% +7.02% - - - -
ASP-TRIGGER4/4 เเอสเซท พลัส 8.5010 0.00% -1.46% -0.71% +4.02% +3.93% -3.88% -11.44% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER5 เเอสเซท พลัส 8.3254 -0.31% -2.15% -4.76% +2.64% +2.19% -2.56% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASEAN บัวหลวง 10.0136 +0.34% +1.08% +2.70% +1.65% -3.93% +0.03% -6.52% 0.00% - - - -
BBASIC D บัวหลวง 20.2225 +0.38% +1.57% +2.33% -2.89% -9.29% -3.20% -15.45% +12.21% 0.69% 2 30/09/19 0.1400
BCAP D บัวหลวง 3.3919 +0.12% +1.34% +3.53% -3.47% -7.01% +2.20% +4.26% +23.89% 3.81% 3 15/08/19 0.1074
B-INFRA บัวหลวง 33.1865 -0.15% +0.62% +2.23% -5.68% -5.66% +10.22% +12.51% +16.07% - - - -
BKA บัวหลวง 42.1847 +0.14% +1.20% +3.37% -3.22% -6.92% +1.68% +1.72% +17.36% - - - -
BKA2 บัวหลวง 35.3808 +0.13% +1.19% +3.36% -3.33% -6.96% +1.95% +2.45% +17.81% - - - -
BKD D บัวหลวง 3.6811 +0.14% +1.20% +3.38% -3.40% -6.68% +2.93% +20.02% +21.94% 9.79% 1 12/07/19 0.3603
BKIND บัวหลวง 10.8714 +0.19% +0.52% +2.73% -3.91% -6.67% +5.05% +7.11% +9.95% - - - -
BMBF D เอ็มเอฟซี 4.0189 +0.41% +0.62% +3.10% -1.79% -2.06% +4.25% +14.66% +19.61% N/A ไม่เเน่นอน 24/07/18 0.3400
BSIRICG D บัวหลวง 7.4873 +0.48% +1.27% +3.87% -2.53% -6.23% +4.56% +10.77% +6.86% 12.02% 4 12/07/19 0.3500
B-THAICG บัวหลวง 9.5245 +0.40% +1.19% +2.69% -3.02% -5.18% +3.26% 0.00% 0.00% - - - -
BTK บัวหลวง 16.9563 +0.47% +1.24% +1.61% -4.03% -8.60% +3.61% +3.44% -14.07% - - - -
BTP บัวหลวง 49.4463 -0.53% +1.15% +2.30% -4.85% -8.78% +1.73% +9.96% +46.99% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EPIF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.7142 -0.23% +0.45% +5.94% +3.14% +1.36% +9.50% +40.21% +72.93% 1.82% 1 07/02/19 0.2500
CIMB-PRINCIPAL EQUITY ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.1811 -0.53% -0.37% -2.18% -7.23% -11.69% -4.58% +11.87% +54.49% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2343 +0.57% +1.85% +3.19% -3.07% -4.71% +2.74% -5.57% +6.36% N/A ไม่เเน่นอน 07/03/18 2.4300
CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 25.2309 -0.36% +0.03% +1.47% -2.23% +0.14% +3.98% +19.59% +28.57% 1.27% 1 07/08/19 0.5600
CIMB-PRINCIPAL IDIV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.8701 +0.56% +1.80% +3.06% -3.22% -5.38% +1.03% +4.52% +19.28% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDIV-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.8481 +0.56% +1.80% +0.98% -5.17% -7.23% -0.73% +1.40% +16.39% 4.67% 4 07/10/19 0.2000
CIMB-PRINCIPAL IDIV-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 18.2097 +0.56% +1.80% +3.06% -3.22% -5.33% +1.09% +5.56% +23.11% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IPROP-A D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 21.3690 +0.48% +2.44% +7.27% +0.76% +7.22% +22.41% +41.49% +70.67% 1.03% 1 05/04/19 0.2200
CIMB-PRINCIPAL IPROP-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.0546 +0.48% +2.44% +5.72% -0.70% +5.55% +20.48% +36.02% +64.46% 4.91% 4 07/10/19 0.2200
CIMB-PRINCIPAL IPROP-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 20.5198 +0.13% +1.75% -3.42% +0.70% +7.38% +17.72% +30.73% +53.93% - - - -
CIMB-PRINCIPAL SET50 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 24.5407 +0.23% +0.92% +2.83% -0.88% -4.35% +4.30% +16.44% +16.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TDIF-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.0775 +0.32% +2.30% +4.84% -0.69% -4.24% +5.13% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 07/02/18 1.4400
CIMB-PRINCIPAL TG8P3 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8160 0.00% +0.38% +3.98% +13.62% +8.73% +22.62% +38.71% 0.00% - - - -
DE-1 D เอ็มเอฟซี 6.4906 +0.40% +0.62% +3.08% -1.77% -2.20% +3.62% +16.52% +21.54% N/A ไม่เเน่นอน 26/02/18 1.4800
HI-DIV D เอ็มเอฟซี 8.9046 +0.46% +0.50% +3.15% -2.41% -2.09% +3.74% +18.20% +25.69% 3.37% 2 24/07/19 0.1500
HI-DIV PLUS เอ็มเอฟซี 11.9399 +0.46% +0.49% +3.11% -2.47% -3.68% +3.87% +16.75% 0.00% - - - -
JB25 ทหารไทย 43.0013 +0.47% +1.02% +2.77% -0.39% -6.27% +1.45% +18.97% +25.96% - - - -
K-BANKING กสิกรไทย 10.1591 +0.30% +0.74% -0.77% -3.58% -16.38% -14.80% -9.39% 0.00% - - - -
K-ENERGY กสิกรไทย 14.9240 -0.38% +0.75% +6.99% +2.44% +2.59% +13.68% +38.45% 0.00% - - - -
K-EQUITY D กสิกรไทย 17.4319 +0.33% +1.59% +3.81% -1.70% -5.33% +3.12% +16.49% +22.49% 1.20% ไม่เเน่นอน 12/07/19 0.2100
KFDNM-D D กรุงศรี 9.5370 +0.24% +1.12% -0.59% -5.71% -13.92% -8.91% +4.71% +26.70% N/A ไม่เเน่นอน 30/11/18 0.5100
KFDYNAMIC กรุงศรี 31.7766 +0.25% +1.12% -0.64% -5.77% -13.72% -8.73% +2.35% +22.77% - - - -
KFENSET50 กรุงศรี 25.2852 +0.12% +1.04% +2.68% -1.12% -5.39% +3.28% +17.98% +21.29% - - - -
K-FEQ กสิกรไทย 71.7709 +0.57% +1.17% +3.10% -1.01% -3.79% +3.75% +6.39% +10.29% - - - -
KFFIN-D D กรุงศรี 8.0613 +0.41% +0.51% -0.38% -4.38% -11.47% -3.53% +22.40% +38.54% 8.19% 1 30/07/19 0.6600
KFGROWTH-A กรุงศรี 6.9134 +0.26% +1.32% +0.99% -6.41% -11.81% -6.93% 0.00% 0.00% - - - -
KFGROWTH-D D กรุงศรี 5.9736 +0.26% +1.32% +0.99% -6.41% -11.81% -6.81% +0.99% +11.81% 4.69% 2 24/05/19 0.2800
KFLS20PLUS กรุงศรี 11.9477 -0.09% -0.69% +0.63% +1.36% +0.33% -5.66% +9.77% +7.65% - - - -
KFSDIV D กรุงศรี 8.7968 +0.38% +0.68% +2.36% -2.36% -5.99% +0.09% +11.26% +5.65% 5.12% 3 16/08/19 0.2000
KFSEQ กรุงศรี 25.3102 +0.26% +1.33% +0.99% -6.59% -12.21% -7.30% -5.90% +2.17% - - - -
KFSEQ-D D กรุงศรี 6.4979 +0.26% +1.32% +0.97% -6.48% -12.11% -6.74% +1.25% +12.12% 8.00% 1 16/08/19 0.5200
KFTHAICG กรุงศรี 9.4784 +0.82% +0.73% +0.72% -4.47% -8.90% -0.60% 0.00% 0.00% - - - -
KFTHAISM กรุงศรี 10.7696 +0.18% +2.10% -0.32% -10.07% -17.38% -6.85% -18.04% 0.00% - - - -
KFTSTAR-A กรุงศรี 8.7841 +0.20% +0.59% +0.85% -4.72% -10.89% -6.50% 0.00% 0.00% - - - -
KFTSTAR-D D กรุงศรี 7.7395 +0.20% +0.59% +0.85% -4.72% -10.89% -6.51% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 19/11/18 0.3000
KFVALUE กรุงศรี 33.5990 +0.38% +0.68% +2.32% -2.60% -6.36% -0.53% +8.09% +6.22% - - - -
K-GPROP D กสิกรไทย 10.2477 +0.72% +1.63% +2.32% +2.90% +3.64% +9.34% +12.83% +8.71% 1.95% 1 14/11/19 0.2000
K-ICT กสิกรไทย 8.6913 +1.03% +1.25% +1.83% -9.92% -8.28% +20.22% +16.37% 0.00% - - - -
KKF D ยูโอบี 3.2767 +0.41% +1.17% +1.93% -3.60% -8.91% +0.23% +9.04% +9.34% N/A ไม่เเน่นอน 27/12/17 0.5590
K-MIDSMALL กสิกรไทย 13.9907 +0.54% +2.69% +4.95% -1.76% -6.66% +3.85% +1.37% +40.64% - - - -
K-MVEQ กสิกรไทย 10.5359 +0.33% 0.00% +2.84% -2.58% -8.37% +1.93% +0.01% 0.00% - - - -
KPLUS D ยูโอบี 7.2240 +0.53% +1.14% +2.75% -3.03% -7.28% +2.17% +9.84% +12.38% N/A ไม่เเน่นอน 27/03/18 0.4488
KPLUS2 D ยูโอบี 7.1035 +0.53% +1.13% +2.72% -3.02% -7.27% +2.12% +9.62% +11.98% N/A ไม่เเน่นอน 27/03/18 0.4619
K-SELECT D กสิกรไทย 8.2636 +0.49% +1.64% +3.99% -2.66% -3.33% +6.98% +17.24% +23.63% 1.45% 1 13/12/19 0.1200
K-SET50 กสิกรไทย 35.1392 +0.22% +0.94% +2.93% -0.87% -4.27% +4.53% +18.98% +20.76% - - - -
K-STADE D กสิกรไทย 6.0880 +0.28% -0.03% -1.96% -2.92% -4.65% -1.69% +26.16% +27.57% 9.53% 1 12/01/18 0.5500
K-STAR-A(A) กสิกรไทย 41.3191 +0.34% +1.19% +2.98% -1.95% -4.34% +5.26% 0.00% 0.00% - - - -
K-STAR-A(R) กสิกรไทย 41.2577 +0.34% +1.19% +2.98% -1.95% -4.34% +5.22% +18.29% +33.53% - - - -
K-STEQ กสิกรไทย 38.9167 +0.51% +1.54% +3.70% -2.62% -3.53% +6.92% +16.62% +25.95% - - - -
KT-BRAIN-A กรุงไทย 9.4127 +0.71% +2.43% +4.39% -0.41% -0.74% +5.62% 0.00% 0.00% - - - -
KTBTHAICG-A กรุงไทย 9.8830 +0.45% +1.31% +2.50% -2.51% -6.95% -0.02% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-A กรุงไทย 9.7319 +0.37% +1.54% +3.25% -2.24% -5.40% -3.99% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-D D กรุงไทย 8.0985 +0.37% +1.54% +3.25% -2.24% -5.40% -3.99% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 02/05/18 0.5000
KTEF กรุงไทย 19.7069 +0.39% +1.68% +3.86% -2.93% -5.58% +1.88% -2.97% +20.51% - - - -
KT-HIDIV D กรุงไทย 10.8035 +0.66% -0.18% +1.85% -1.05% -6.51% +0.87% +14.54% +24.23% 2.78% 1 30/04/19 0.3000
KT-MAI กรุงไทย 7.4174 +0.21% +2.50% +3.68% -6.06% -13.86% -3.81% -32.23% 0.00% - - - -
KTMSEQ กรุงไทย 10.1796 +0.58% +2.46% +4.59% -1.17% -5.93% +15.77% -18.01% 0.00% - - - -
KTSE D กรุงไทย 8.8723 +0.27% +1.56% +4.11% -0.96% -0.64% +4.04% -12.98% -7.31% 5.07% 1 22/07/19 0.2500
KT-SET50-A กรุงไทย 11.4870 +0.22% +0.94% +2.94% -0.85% -4.22% +4.64% 0.00% 0.00% - - - -
KTSF D กรุงไทย 9.6238 +0.34% +1.17% +3.18% -1.65% -4.54% +4.25% +11.43% +20.60% 4.68% ไม่เเน่นอน 06/11/19 0.4500
K-VALUE D กสิกรไทย 6.6898 +0.11% +1.15% +4.21% -1.25% -5.29% +6.69% +18.87% +18.52% 6.13% 1 14/08/19 0.4100
LHEQD-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.1802 +0.63% -0.30% +0.35% -4.97% -6.93% -0.14% +6.55% +20.87% - - - -
LHEQD-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 6.2854 +0.63% -0.30% +0.36% -4.96% -6.92% +0.11% +8.87% +24.07% 7.16% 3 26/07/19 0.2000
LHEQD-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.1452 +0.63% -0.30% +0.36% -4.96% -6.93% -0.15% +6.44% +20.75% - - - -
LHESG-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.9910 +0.14% +1.41% +3.72% -1.56% -4.16% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGROWTH-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 14.8169 +0.44% +0.65% +2.48% -3.28% -2.16% +6.27% +3.57% +33.73% - - - -
LHGROWTH-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8337 +0.44% +0.65% +2.48% -3.28% -2.16% +6.31% +3.76% +37.24% 3.56% 2 31/05/19 0.1500
LHGROWTH-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 14.7574 +0.44% +0.65% +2.47% -3.28% -2.17% +6.22% +3.21% +33.19% - - - -
LHMSEQ D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3010 -0.53% +1.04% +1.51% +3.79% +2.35% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 08/06/16 0.3000
LHPROP-I D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.2614 +0.77% +2.40% +8.11% -6.28% +5.55% +22.45% +35.39% 0.00% 6.52% 4 31/01/20 0.2000
LHTPROP D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.5084 +0.76% +2.31% +8.05% -6.13% +6.27% +22.72% +35.16% +96.21% 5.92% 4 31/01/20 0.2000
M-ACTIVE เอ็มเอฟซี 16.3442 +0.42% +0.69% +2.90% -1.54% -1.57% +6.12% -1.96% -5.89% - - - -
M-MEGA-A เอ็มเอฟซี 9.2212 +0.63% +1.12% +1.40% -3.90% -10.74% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-MEGA-D เอ็มเอฟซี 9.2287 +0.63% +1.13% +1.40% -3.86% -10.64% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-MIDSMALL D เอ็มเอฟซี 11.2210 +1.11% +2.21% +4.54% -2.60% -3.33% +11.46% +5.78% 0.00% 2.23% 1 25/04/19 0.2500
M-S50 D เอ็มเอฟซี 25.8031 +0.16% +1.06% +3.09% -0.69% -5.05% +3.26% +25.00% +30.33% 4.30% 1 29/05/19 1.1100
MS-CORE EQ เเมนูไลฟ์ 33.5709 +0.93% +0.47% +3.05% -1.54% -4.34% +3.58% +10.68% +21.45% - - - -
MS-EQ DIV D เเมนูไลฟ์ 10.4023 +0.92% +0.48% +3.04% -1.48% -4.39% +2.27% +7.30% +18.46% N/A ไม่เเน่นอน 21/09/18 0.1500
ONE-EC14-RD D วรรณ 9.9204 +0.43% +0.24% +1.41% -5.48% -6.96% +2.30% +16.58% +34.51% N/A ไม่เเน่นอน 29/11/18 0.1200
ONE-G วรรณ 51.9662 +0.44% +1.35% +3.12% -2.35% -5.71% +3.13% +2.37% +11.03% - - - -
ONE-POWER วรรณ 11.0686 -0.32% +0.32% +3.13% -1.14% -0.49% +9.76% +10.73% +10.73% - - - -
ONE-PROP วรรณ 32.9808 +0.51% +2.61% +7.24% -7.47% +5.86% +22.42% +40.76% +80.85% - - - -
ONEPROP-D D วรรณ 11.9989 +0.56% +2.29% +6.68% -8.52% +4.21% +14.93% +24.37% +49.84% 0.91% 1 05/04/19 0.1088
PEQ ฟิลลิป 10.9597 +0.83% +0.94% +0.74% -4.81% -9.99% -4.85% -4.69% -4.17% - - - -
PHATRA ACT EQ-D D ภัทร 15.6076 +0.39% +1.63% +2.50% -2.94% -7.48% +0.02% -1.06% +11.58% N/A ไม่เเน่นอน 18/10/18 0.5000
PHATRA DIVIDEND D ภัทร 11.5255 +0.68% +0.48% +3.95% -1.32% -6.01% +1.93% +2.90% +16.62% N/A ไม่เเน่นอน 20/04/18 0.2500
PHATRA PROP ภัทร 25.4096 +0.59% +2.59% +7.72% -1.91% +6.67% +23.25% +44.42% +88.66% - - - -
PHATRA PROP-D D ภัทร 14.9181 +0.61% +1.75% +6.76% -1.28% +5.55% +21.12% +36.46% +67.76% 4.09% 1 27/01/20 0.1300
PHATRA SMART MV D ภัทร 11.4478 +0.51% +1.26% +2.57% -3.88% -8.71% +4.77% +7.05% 0.00% 2.62% 1 19/04/19 0.3000
PHATRA SM CAP ภัทร 11.7118 +0.26% +2.50% +2.09% -2.98% -7.97% +6.18% +5.41% 0.00% - - - -
RKF2 D กสิกรไทย 12.8904 -0.76% +2.03% -2.67% +3.99% -4.81% +0.94% +35.90% +39.57% 5.20% 1 14/08/18 0.5860
RKF4 D กสิกรไทย 7.1016 +0.25% +1.85% +3.18% -3.35% -5.29% +4.78% +11.90% +22.97% 2.53% 1 14/08/19 0.1800
RKF-HI2 D กสิกรไทย 4.4298 +0.26% -0.06% -2.03% -5.09% -6.73% -3.95% +23.22% +22.03% 12.64% 1 17/04/18 0.3300
RPF2 D เอ็มเอฟซี 26.3567 +0.40% +0.63% +3.08% -1.72% -2.14% +3.97% +14.59% +18.34% N/A 1 25/10/18 1.8700
RRF1 D เอ็มเอฟซี 7.2794 +0.40% -0.75% +1.74% -3.12% -3.37% +9.59% +12.78% +27.61% 6.04% 1 28/01/20 0.1000
SAN D เอ็มเอฟซี 18.7914 +0.40% +0.62% +3.12% -1.80% -2.21% +4.08% +13.92% +17.98% N/A ไม่เเน่นอน 24/07/18 1.5000
SCBBANKING D ไทยพาณิชย์ 9.7265 +0.30% +0.75% -0.74% -3.44% -16.38% -14.89% -9.24% -21.33% N/A 1 20/02/18 0.4000
SCBBANKINGA ไทยพาณิชย์ 9.7274 +0.30% +0.75% -0.74% -3.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBDA ไทยพาณิชย์ 9.5374 +0.59% +1.71% +3.99% -1.28% -1.53% +9.96% +13.99% +26.80% - - - -
SCBDV D ไทยพาณิชย์ 11.1150 +0.49% +1.17% +4.36% -0.88% -1.79% +11.19% +21.91% +31.40% 1.98% 2 19/11/19 0.1200
SCBENERGY D ไทยพาณิชย์ 11.2307 -0.38% +0.76% +6.89% +2.55% +2.36% +13.69% +41.08% +62.43% 3.56% 1 16/08/19 0.4000
SCBEQUALA ไทยพาณิชย์ 10.0174 +0.37% +1.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBEQUALE ไทยพาณิชย์ 10.0233 +0.38% +1.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBLARGEA ไทยพาณิชย์ 10.2147 +0.56% +1.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBLARGEE ไทยพาณิชย์ 10.2196 +0.56% +1.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBMF D ไทยพาณิชย์ 17.1713 +1.44% +2.86% -2.23% +5.55% +9.45% +11.29% +6.39% +49.17% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 1.0000
SCBMF2 D ไทยพาณิชย์ 11.3344 +1.43% +2.84% -2.27% +5.54% +9.35% +10.73% -1.43% +37.32% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF3 D ไทยพาณิชย์ 8.8797 +1.35% +2.77% -2.29% +5.20% +7.41% +11.94% +1.74% +40.62% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF4 D ไทยพาณิชย์ 9.0141 +1.43% +2.84% -2.29% +5.67% +9.52% +10.90% +3.79% +43.71% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 1.0000
SCBMF5 D ไทยพาณิชย์ 7.7814 +1.47% +2.86% -2.26% +6.04% +9.30% +9.28% +0.23% +38.70% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 0.5000
SCBMLTA ไทยพาณิชย์ 10.0744 +0.58% +1.62% +4.20% -0.77% -1.47% +9.65% 0.00% 0.00% - - - -
SCBMOMENTA ไทยพาณิชย์ 10.3727 +0.40% +1.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBMOMENTE ไทยพาณิชย์ 10.3780 +0.40% +1.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBMSE ไทยพาณิชย์ 13.5452 +0.39% +2.38% +2.98% -5.66% -6.61% +7.41% -3.75% 0.00% - - - -
SCBPMO D ไทยพาณิชย์ 10.2922 +0.25% +2.02% +4.96% -0.42% -0.63% +12.93% +18.20% +30.25% N/A 1 18/10/18 0.6300
SCBQUALITYA ไทยพาณิชย์ 10.1635 +0.58% +1.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBQUALITYE ไทยพาณิชย์ 10.1687 +0.58% +1.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSE D ไทยพาณิชย์ 12.5226 +0.54% +1.70% +4.52% -1.09% -0.49% +9.46% +18.46% +46.22% 3.99% 2 16/08/19 0.3000
SCBSEA ไทยพาณิชย์ 13.8810 +0.54% +1.70% +4.52% -1.09% -0.41% +9.39% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSEP ไทยพาณิชย์ 12.8815 +0.52% +1.69% +4.55% -0.81% -4.04% +6.46% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSET ไทยพาณิชย์ 20.7325 +0.24% +0.98% +2.29% -2.09% -6.48% +3.43% +10.00% +16.24% - - - -
SCBSET50 ไทยพาณิชย์ 20.5749 +0.20% +0.95% +2.86% -0.81% -4.09% +5.00% +19.77% +22.16% - - - -
SCBSET50E ไทยพาณิชย์ 20.6429 +0.20% +0.96% +2.91% -0.67% -3.83% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSETE ไทยพาณิชย์ 20.8856 +0.24% +1.00% +2.35% -1.91% -6.15% +4.13% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTEQ ไทยพาณิชย์ 12.6170 +0.32% +1.74% +5.58% +0.29% +0.39% +11.08% +20.64% 0.00% - - - -
SCBTHAICGA ไทยพาณิชย์ 10.9465 +0.24% +1.19% +3.08% -1.00% -1.49% +9.64% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTS D ไทยพาณิชย์ 11.7005 +0.98% +2.04% -1.57% +4.29% +7.13% +8.79% +6.68% +39.89% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 1.0000
SCBTS2 D ไทยพาณิชย์ 12.4365 +0.97% +2.03% -1.59% +4.28% +7.12% +8.76% +6.80% +40.29% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 1.0000
SCBTS3 D ไทยพาณิชย์ 13.9609 +0.97% +2.03% -1.58% +4.30% +7.08% +8.77% +6.63% +39.87% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 0.9000
SCBVALUEA ไทยพาณิชย์ 10.0332 +0.40% +0.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBVALUEE ไทยพาณิชย์ 10.0399 +0.40% +0.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCDF D เอ็มเอฟซี 0.9633 +0.41% +0.57% +3.02% -1.99% -2.12% +4.06% +10.83% +14.11% N/A ไม่เเน่นอน 28/05/13 0.3200
SCIF D เอ็มเอฟซี 3.1277 +0.39% +0.59% +3.06% -1.92% -2.60% +2.79% +13.05% +16.40% N/A ไม่เเน่นอน 26/06/18 0.7800
SCIF2 D เอ็มเอฟซี 2.0700 +0.40% +0.56% +2.95% -2.34% -3.37% +1.30% +7.81% +7.69% N/A ไม่เเน่นอน 26/06/18 0.4000
SF4 D เอ็มเอฟซี 18.1184 +0.41% -0.97% +1.43% -3.44% -3.94% +11.23% +17.26% +21.96% 8.78% 1 28/01/20 0.2900
SF5 เอ็มเอฟซี 45.0708 +0.41% +0.64% +3.15% -1.72% -2.09% +3.55% +13.27% +18.22% - - - -
SF7 D เอ็มเอฟซี 4.4950 +0.40% +0.62% +3.09% -1.70% -2.11% +3.50% +16.39% +19.92% N/A ไม่เเน่นอน 24/05/18 0.7625
SF8 D เอ็มเอฟซี 2.2298 +0.40% +0.59% +3.12% -1.84% -2.42% +2.86% +13.67% +15.72% N/A ไม่เเน่นอน 24/05/18 0.3695
SSB เอ็มเอฟซี 125.7054 +0.41% +0.64% +3.15% -1.62% -1.82% +4.11% +14.58% +21.62% - - - -
STD D เอ็มเอฟซี 3.9099 +0.40% +0.63% +3.08% -1.79% -2.21% +3.37% +13.95% +16.72% N/A ไม่เเน่นอน 23/08/18 0.1680
STD2 D เอ็มเอฟซี 4.3025 +0.40% +0.63% +3.06% -1.76% -2.13% +3.43% +13.80% +17.92% N/A ไม่เเน่นอน 23/08/18 0.1782
TCMEQF D ทิสโก้ 2.7535 +0.48% +1.47% +2.93% -2.62% -3.78% +4.06% +3.39% -11.34% N/A ไม่เเน่นอน 07/10/14 0.6600
TDF D ยูโอบี 4.5206 +0.42% +1.17% +1.93% -3.58% -8.93% +0.34% +10.39% +11.96% 1.11% 1 27/09/19 0.0500
T-DIV D ธนชาติ 9.6872 +0.49% +0.36% +3.21% -0.58% -4.84% +4.77% 0.00% 0.00% 1.55% 28/06/19 0.1500
T-DIV2 D ธนชาติ 9.6259 +0.49% +0.36% +3.19% -0.60% -4.98% +4.54% 0.00% 0.00% 1.56% 28/06/19 0.1500
TEF ยูโอบี 73.2170 +0.41% +1.01% +2.82% -3.40% -5.43% +3.80% +11.07% +16.62% - - - -
TEF-DIV D ยูโอบี 10.2759 +0.42% +1.06% +2.98% -3.40% -5.47% +3.89% +11.84% +16.49% 0.96% 2 14/06/19 0.0985
TEQDY1 ทิสโก้ 10.1310 -0.03% +0.07% +0.53% +3.28% +5.71% +6.87% +2.27% 0.00% - - - -
TEQT5M1 ทิสโก้ 9.3493 +0.56% +1.96% +3.72% -1.37% -4.55% +1.74% 0.00% 0.00% - - - -
TEQT5M2 ทิสโก้ 10.5001 -0.02% -0.04% +4.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-EQUITY D ธนชาติ 12.7740 +0.39% +1.87% +3.58% -2.43% -4.35% +4.96% +8.19% +3.31% 1.25% 1 26/09/19 0.1600
T-FINANCETH ธนชาติ 13.4234 +0.67% +2.34% +2.56% +0.09% -3.36% +6.23% +20.91% 0.00% - - - -
TISCOBIG ทิสโก้ 10.8109 +0.28% +1.10% +3.49% -2.23% -5.12% +1.66% 0.00% 0.00% - - - -
TISCODS ทิสโก้ 9.6642 +0.65% +0.19% +3.13% -0.11% -3.12% +10.03% -8.94% 0.00% - - - -
TISCOEDF D ทิสโก้ 1.2064 +0.62% +2.52% +4.28% -1.37% -2.55% +5.43% -2.08% -19.75% N/A ไม่เเน่นอน 07/02/13 0.6300
TISCOEGF ทิสโก้ 48.4421 +0.63% +2.54% +4.34% -1.25% -4.54% +2.09% +18.36% +26.63% - - - -
TISCOHD ทิสโก้ 14.9980 +0.88% +0.09% +2.17% +1.43% -4.88% +4.26% +9.31% +17.28% - - - -
TISCOMS ทิสโก้ 15.0292 +1.08% +3.64% +2.81% +0.93% -1.74% +12.37% -3.82% +19.07% - - - -
TISCOWB ทิสโก้ 9.8408 +0.52% +2.11% +2.45% -2.75% -6.58% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT17 ทิสโก้ 10.7997 -0.01% -0.03% +4.07% +4.46% +8.85% +8.17% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT18 ทิสโก้ 10.8536 -0.05% -0.09% +4.31% +4.88% +8.62% +7.78% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-A ทิสโก้ 12.6096 +0.45% +0.03% +0.65% -2.46% -7.12% +0.50% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-D ทิสโก้ 11.2577 +0.45% -3.01% -2.41% -5.42% -9.94% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-S ทิสโก้ 13.3758 -0.09% +0.51% +2.05% +6.11% -0.11% -6.50% +28.38% 0.00% - - - -
T-LOWBETA ธนชาติ 21.9716 +0.42% +1.20% +3.80% -2.37% -4.33% +7.69% +8.55% +24.75% - - - -
TMB50 ทหารไทย 104.4947 +0.20% +0.95% +2.87% -0.80% -4.09% +4.98% +19.79% +23.63% - - - -
TMB50DV D ทหารไทย 8.7829 +0.20% +0.94% +2.86% -0.81% -4.10% +5.15% +20.47% +24.34% 1.94% 1 05/07/19 0.1700
TMB-ES-GCORE ทหารไทย 10.6537 +0.26% +0.73% +2.42% +8.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBPIPF D ทหารไทย 13.1030 +0.58% +2.51% +8.73% +0.18% +7.03% +25.23% +47.70% +70.50% 5.65% 4 17/12/19 0.1900
TMB-THAICG ทหารไทย 8.7623 +0.24% +0.41% +2.09% -2.09% -8.86% -1.01% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTMSMV ทหารไทย 10.5964 +0.60% +0.69% +4.13% -0.40% -5.66% +6.30% +1.34% 0.00% - - - -
T-NFPLUS ธนชาติ 39.7031 +0.49% +1.07% +2.93% -2.55% -5.39% +3.93% +12.95% +19.41% - - - -
TNP เอ็มเอฟซี 41.0979 +0.41% +0.62% +3.06% -1.71% -2.01% +3.67% +13.88% +18.66% - - - -
T-NSET ธนชาติ 47.2391 +1.52% +1.67% +6.88% +5.67% +10.19% +11.72% +4.29% +34.39% - - - -
T-PISD D ธนชาติ 9.4681 +1.45% +1.53% +6.61% +5.14% +8.83% +11.58% +3.90% +60.58% 5.18% 1 28/08/17 0.1026
T-PPSD D ธนชาติ 14.5026 +0.45% +0.79% +2.50% -3.02% -6.06% +3.21% +5.56% +5.59% N/A ไม่เเน่นอน 28/08/18 0.5000
T-PRIMELOWBETA ธนชาติ 12.3554 +0.32% +1.19% +4.43% -3.00% -6.34% +5.63% +9.86% 0.00% - - - -
T-PRIMEPLUSAI ธนชาติ 9.1348 +0.16% +0.89% +2.66% -1.35% -5.22% +1.57% 0.00% 0.00% - - - -
T-PRIVILEGE ธนชาติ 10.9543 +0.43% +2.47% +0.74% -3.53% -3.28% +11.55% +2.53% +9.13% - - - -
T-PROPERTY D ธนชาติ 14.6288 +0.31% +1.34% +7.53% -5.86% +4.56% +21.62% +27.33% 0.00% 3.59% 4 23/12/19 0.1250
TS D เอ็มเอฟซี 2.0948 +0.40% +0.59% +3.02% -1.97% -2.63% +2.45% +11.53% +13.97% N/A ไม่เเน่นอน 23/11/18 0.3000
T-SET50 D ธนชาติ 14.3014 +0.24% +0.95% +2.95% -0.94% -4.44% +5.11% +20.70% +22.17% 8.74% ไม่เเน่นอน 31/07/19 1.2500
TSF ทิสโก้ 55.4523 +1.03% +3.78% +5.00% +1.92% +6.04% +23.06% +35.54% +49.14% - - - -
T-SMARTBETA ธนชาติ 9.3392 +0.40% +1.34% +2.79% -2.53% -6.05% +2.10% 0.00% 0.00% - - - -
T-SM CAP ธนชาติ 11.9055 +0.62% +3.32% +2.63% -2.67% -7.47% +5.67% -10.14% +13.22% - - - -
T-SPT D ธนชาติ 10.5077 +1.37% +1.38% +6.58% +5.79% +5.60% +13.73% +5.86% +68.32% N/A 1 30/01/17 0.7214
T-USD D ธนชาติ 8.8632 +1.46% +1.54% +6.63% +5.14% +8.87% +11.69% +7.29% +40.88% 10.83% 1 31/08/17 0.0826
T-USD2 D ธนชาติ 10.2178 +1.45% +1.54% +6.62% +5.13% +8.86% +11.66% +3.82% +35.67% 3.52% 1 31/08/17 0.0928
UGSE ยูโอบี 12.6692 +0.77% +1.31% +3.20% +9.06% +8.01% +26.24% +30.99% 0.00% - - - -
UNF เอ็มเอฟซี 15.2095 +0.41% +0.61% +3.04% -1.88% -2.39% +2.83% +11.13% +14.70% - - - -
UOBSAS100 ยูโอบี 36.6588 +0.51% +1.10% +3.29% -2.20% -3.27% +6.11% +14.00% +11.62% - - - -
UOBSAS100D D ยูโอบี 13.2927 +0.51% +1.11% +3.35% -2.13% -3.15% +6.60% +15.91% +13.19% 0.75% ไม่เเน่นอน 28/06/19 0.0995
UOBSDF ยูโอบี 23.7536 +0.55% +1.21% +3.12% -2.40% -3.17% +8.16% +15.51% +7.76% - - - -
UOBSET50 ยูโอบี 11.3278 +0.01% -1.75% +4.99% +12.48% +2.94% -9.07% -6.58% 0.00% - - - -
UOBT13 ยูโอบี 10.8461 -0.04% -0.04% +2.95% +2.46% +4.10% +4.84% +11.03% 0.00% - - - -
UTHAICG ยูโอบี 9.5644 +0.55% +0.79% +1.98% -2.68% -7.99% -0.25% 0.00% 0.00% - - - -
UTSME ยูโอบี 14.0767 +0.62% +2.51% +1.43% -7.31% -11.36% +0.37% -9.82% 0.00% - - - -
VFOCUS-D D ยูโอบี 8.8203 +0.67% +1.19% +1.70% -4.36% -9.00% +1.11% +10.53% +9.92% 0.96% 1 11/10/19 0.0844
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล