เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 28 เม.ย. 2017
92%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1AMSET50 วรรณ 55.2093 +0.00% -0.15% +0.11% +0.52% +8.16% +17.71% +25.63% +68.71% - - - -
1VAL-D D วรรณ 18.2113 -0.18% +0.18% +1.30% +2.18% +12.00% +18.30% +22.88% +61.79% 2.58% 1 07/11/16 0.4700
ABG อเบอร์ดีน 115.8300 -0.16% -0.48% +1.18% +3.36% +7.23% +10.35% +9.07% +40.53% - - - -
ABSL อเบอร์ดีน 44.3841 -0.16% -0.28% +1.06% +3.26% +7.02% +11.24% +8.79% +36.64% - - - -
ABSM อเบอร์ดีน 48.7698 +0.21% -0.25% +1.18% +3.98% +7.91% +10.81% +23.75% +68.81% - - - -
ABTED D อเบอร์ดีน 6.9562 -0.17% -0.43% +0.65% +1.93% +4.28% +0.01% -6.70% +16.28% N/A ไม่เเน่นอน 24/12/14 0.1300
AGF D เอ็มเอฟซี 3.9102 +0.08% +0.32% +0.18% -0.54% +2.75% +9.73% +21.97% +60.37% 2.56% 1 10/10/16 0.1000
ASP-GDF D เเอสเซท พลัส 10.2593 -0.06% -0.03% +0.08% -0.01% +3.37% +7.41% +3.05% +11.88% N/A 1 30/01/15 0.7900
ASP-PRIME4 เเอสเซท พลัส 7.4490 -0.24% -0.07% -0.10% -0.37% +1.19% +0.83% -7.92% 0.00% - - - -
ASP-PRIME5 เเอสเซท พลัส 7.7478 -0.23% -0.54% -0.61% -2.59% -2.19% -2.58% -11.89% 0.00% - - - -
ASP-SET50FUTURES เเอสเซท พลัส 16.8857 -1.12% +0.79% +5.86% +10.99% +3.87% -7.39% -9.80% +26.42% - - - -
ASP-THEQ เเอสเซท พลัส 10.2710 -0.27% -0.81% +0.24% +2.03% +4.01% +8.26% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER4/4 เเอสเซท พลัส 8.1538 -0.23% -0.08% -0.16% -0.63% +0.66% -0.43% -9.62% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER5 เเอสเซท พลัส 8.3254 -0.31% -2.15% -4.76% +2.64% +2.19% -2.56% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASEAN บัวหลวง 10.8987 -0.10% +1.08% +3.11% +1.45% -0.66% +9.45% 0.00% 0.00% - - - -
BBASIC D บัวหลวง 27.2091 +0.13% -0.26% +4.00% -1.75% +4.09% +21.48% +32.60% +66.23% 9.19% 1 30/03/17 1.5000
BCAP D บัวหลวง 3.8596 -0.14% -0.55% -1.12% -1.18% +2.59% +18.25% +24.23% +77.73% 19.85% 3 15/02/17 0.1032
B-INFRA บัวหลวง 30.3049 -0.22% -0.79% -0.10% +0.29% +6.72% +14.51% +20.14% +63.85% - - - -
BKA บัวหลวง 41.5339 -0.13% -0.52% -1.13% -1.47% +1.81% +16.21% +22.19% +59.48% - - - -
BKA2 บัวหลวง 34.6148 -0.14% -0.54% -1.18% -1.49% +1.95% +16.53% +21.09% +57.20% - - - -
BKD D บัวหลวง 4.3551 -0.12% -0.54% -1.07% -1.25% +2.00% +17.05% +23.62% +70.72% 9.23% 1 17/01/17 0.5180
BKIND บัวหลวง 10.4506 -0.04% -0.48% -0.21% +1.23% +4.53% +11.28% 0.00% 0.00% - - - -
BMBF D เอ็มเอฟซี 4.0202 +0.08% +0.30% +0.21% -0.46% +2.91% +9.04% +23.12% +48.56% N/A ไม่เเน่นอน 23/07/15 0.2700
BSIRICG D บัวหลวง 8.7448 -0.17% -0.45% +0.47% +2.11% +8.81% +13.90% +13.65% +64.94% 8.81% 2 19/04/17 0.6000
BTK บัวหลวง 16.9831 +0.24% -0.13% -0.73% +0.51% +9.18% +11.43% -6.09% +27.84% - - - -
BTP บัวหลวง 44.1994 -0.22% -0.57% -0.89% -1.79% -0.55% +21.99% +29.24% +86.07% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EPIF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.6105 -0.31% +0.21% +1.93% -36.42% -28.12% -21.39% -24.86% -27.82% N/A 1 18/02/15 0.1000
CIMB-PRINCIPAL EQUITY ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.1811 -0.53% -0.37% -2.18% -7.23% -11.69% -4.58% +11.87% +54.49% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.3767 +0.30% +0.25% +0.06% -14.90% -9.00% +0.16% +8.21% +60.50% N/A 1 18/03/15 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 23.7958 +0.30% +0.26% +0.10% +0.01% +6.99% +13.38% +19.32% +42.29% N/A 1 18/08/15 0.6500
CIMB-PRINCIPAL IDIV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.2208 +0.29% +0.24% -0.03% -0.37% +5.98% +15.83% +23.81% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDIV-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.9908 +0.29% +0.24% -1.29% -1.64% +3.74% +9.76% +18.47% 0.00% 1.09% 4 08/04/16 0.1200
CIMB-PRINCIPAL IDIV-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.3769 +0.29% +0.23% -0.03% -0.35% +6.01% +15.75% +25.78% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IPROP-A D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 15.5331 -0.20% -0.54% -1.81% -1.26% -3.16% +0.78% +31.60% 0.00% 1.74% 1 08/04/16 0.2700
CIMB-PRINCIPAL IPROP-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.6671 -0.19% -0.54% -2.20% -1.65% -3.45% +0.40% +31.45% +60.24% 5.57% 4 10/01/17 0.1500
CIMB-PRINCIPAL SET50 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 21.6910 -0.09% +0.04% +0.33% +1.15% +7.19% +14.24% +9.85% +27.28% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TDIF-D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.0669 +0.12% -0.23% +0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TG8P3 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8160 0.00% +0.38% +3.98% +13.62% +8.73% +22.62% +38.71% 0.00% - - - -
DE-1 D เอ็มเอฟซี 7.0103 +0.08% +0.31% +0.23% -0.46% +2.91% +8.99% +23.60% +47.76% N/A ไม่เเน่นอน 25/02/15 0.4100
HI-DIV D เอ็มเอฟซี 8.2909 +0.06% +0.33% +0.12% +0.18% +3.04% +10.49% +14.17% +42.54% 4.23% 3 27/01/17 0.3400
JB25 ทหารไทย 37.4544 -0.17% +0.20% +0.43% +1.09% +7.31% +15.71% +13.47% +29.14% - - - -
K-BANKING กสิกรไทย 11.7114 +0.79% -0.05% -0.49% +2.92% +11.83% +18.89% 0.00% 0.00% - - - -
K-ENERGY กสิกรไทย 11.0063 -0.13% +0.02% +1.19% -1.38% +9.99% +23.16% 0.00% 0.00% - - - -
K-EQUITY D กสิกรไทย 17.3003 +0.04% +0.16% +0.17% +0.13% +5.04% +13.36% +14.92% +35.49% N/A 2 13/01/17 1.0500
KFDNM-D D กรุงศรี 11.2530 +0.58% +0.17% -1.72% +0.18% +17.07% +28.29% +16.79% +32.75% 2.31% ไม่เเน่นอน 30/11/16 0.2600
KFDYNAMIC กรุงศรี 31.8383 +0.59% +0.19% -1.73% +0.09% +17.01% +28.69% +17.26% +31.98% - - - -
KFENSET50 กรุงศรี 22.1142 -0.03% +0.11% +0.17% +1.18% +8.77% +16.28% +13.36% +33.23% - - - -
K-FEQ กสิกรไทย 67.4576 -0.07% -0.34% -0.19% -1.03% +2.98% +9.12% +13.75% +34.73% - - - -
KFFIN-D D กรุงศรี 9.9824 +1.04% +0.70% +0.23% +4.82% +19.77% +36.92% +25.95% +41.50% 10.02% 1 27/01/17 1.2500
KFLS20PLUS กรุงศรี 11.7196 +0.05% +0.12% -0.39% -0.39% +3.31% +7.61% +6.04% 0.00% - - - -
KFSDIV D กรุงศรี 10.5481 -0.05% +0.07% +0.34% +1.55% +6.45% +11.18% +4.74% +35.72% 9.95% 4 22/02/17 0.1000
KFSEQ กรุงศรี 26.8022 +0.15% +0.51% -0.43% -1.49% +3.51% +13.86% +8.50% +37.14% - - - -
KFSEQ-D D กรุงศรี 9.4340 +0.14% +0.52% -0.39% -1.51% +3.70% +15.47% +9.04% +44.20% 11.66% 1 22/02/17 0.4600
KFTHAISM กรุงศรี 13.3975 +0.49% +0.80% +0.46% +0.46% +9.64% +27.96% 0.00% 0.00% - - - -
KFTSTAR-D กรุงศรี 9.9355 +0.05% +0.22% -0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFTW5 D กรุงศรี 8.8318 +0.15% +0.52% -0.37% -1.62% +3.64% +14.90% +9.05% +51.15% 11.32% 1 22/02/17 0.3500
KFVALUE กรุงศรี 32.1348 -0.06% +0.08% +0.34% +1.43% +6.68% +11.96% +6.80% +30.30% - - - -
K-GPROP D กสิกรไทย 9.8610 -0.13% +0.17% +2.86% +4.57% +5.24% +0.07% 0.00% 0.00% 2.54% ไม่เเน่นอน 11/08/16 0.2500
K-ICT กสิกรไทย 7.8534 +0.42% +0.03% -0.99% +3.10% +8.46% +11.97% 0.00% 0.00% - - - -
KKF D ยูโอบี 3.6649 -0.10% +0.01% +0.55% +0.28% +4.88% +10.81% +12.39% +43.09% N/A ไม่เเน่นอน 27/06/13 0.8700
K-MIDSMALL กสิกรไทย 14.0118 +0.42% -0.05% -0.06% +2.36% +6.43% +30.11% 0.00% 0.00% - - - -
K-MVEQ กสิกรไทย 10.9495 -0.09% -0.25% +1.95% +2.06% +11.01% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KPLUS D ยูโอบี 7.1341 -0.09% +0.00% -0.66% -0.78% +3.96% +10.33% +14.29% +48.02% N/A ไม่เเน่นอน 19/03/15 0.7800
KPLUS2 D ยูโอบี 7.0464 -0.10% +0.00% -0.70% -0.84% +3.90% +10.22% +14.14% +47.26% N/A ไม่เเน่นอน 19/03/15 0.7800
K-SET50 กสิกรไทย 30.5124 -0.09% +0.07% +0.47% +1.47% +7.64% +15.13% +12.06% +31.96% - - - -
K-STADE D กสิกรไทย 6.2104 -0.12% -0.10% +0.31% +1.91% +3.13% +10.57% +17.56% +36.91% 3.54% 1 13/01/17 0.3800
K-STAR กสิกรไทย 35.2807 -0.06% -0.04% +0.02% +0.43% +4.14% +15.17% +21.78% +53.82% - - - -
K-STEQ กสิกรไทย 32.9470 -0.32% -0.44% -0.38% -1.55% +3.13% +15.91% +19.81% +39.58% - - - -
KT-CLMVT-A กรุงไทย 9.9018 -0.37% -0.97% -1.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTEF กรุงไทย 19.8269 -0.01% -0.67% -1.67% -2.81% +6.82% +21.61% +42.85% +72.44% - - - -
KT-HIDIV D กรุงไทย 10.6373 -0.01% +0.54% +0.64% +0.97% +5.43% +13.62% +14.34% 0.00% 2.35% ไม่เเน่นอน 06/06/16 0.2500
KT-MAI กรุงไทย 10.3737 -0.15% +0.66% -1.11% -7.70% +14.70% +21.27% 0.00% 0.00% - - - -
KTMSEQ กรุงไทย 11.9119 +0.64% -0.99% -2.41% -7.81% +10.87% +24.17% 0.00% 0.00% - - - -
KTSE D กรุงไทย 11.6835 +0.37% -0.22% -0.98% +4.01% +6.67% +13.26% +24.08% +71.85% 6.42% 1 06/02/17 0.7500
KTSF D กรุงไทย 10.0535 -0.12% -0.40% -3.17% +3.46% +2.14% +12.45% +18.21% +57.58% N/A 1 30/01/17 0.6500
K-VALUE D กสิกรไทย 7.0214 -0.11% -0.10% +0.37% +2.52% +8.24% +19.12% +10.87% +38.34% 4.27% 1 14/02/17 0.6000
LHEQD-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.6025 -0.14% -0.59% -1.09% +1.03% +9.01% +19.51% +23.45% 0.00% - - - -
LHEQD-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 7.1893 -0.13% -0.60% -1.10% +1.03% +9.13% +20.07% +22.62% 0.00% 15.44% 2 24/03/17 0.1000
LHEQD-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.5797 -0.13% -0.60% -1.11% +1.02% +9.00% +19.49% +23.43% 0.00% - - - -
LHGROWTH-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.6530 -0.32% +0.24% -0.80% -4.30% +3.08% +21.45% +40.79% 0.00% - - - -
LHGROWTH-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0702 -0.32% +0.24% -0.80% -4.30% +3.22% +22.32% +43.02% 0.00% 10.23% 1 27/01/17 0.4000
LHGROWTH-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.6376 -0.32% +0.22% -0.81% -4.35% +2.99% +21.32% +40.63% 0.00% - - - -
LHMSEQ D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3010 -0.53% +1.04% +1.51% +3.79% +2.35% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 08/06/16 0.3000
LHPROP-I D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8149 -0.51% -3.42% -5.73% -7.30% -9.86% -7.00% 0.00% 0.00% 14.47% 1 24/03/17 0.0400
LHTPROP D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.7268 -0.48% -3.29% -5.65% -6.88% -9.43% -5.84% +42.09% 0.00% 18.64% 24/03/17 0.1000
M-ACTIVE เอ็มเอฟซี 15.2239 -0.24% -0.28% -1.46% -9.72% -5.27% +0.43% -3.90% -0.97% - - - -
M-MIDSMALL D เอ็มเอฟซี 10.7512 -0.40% +4.80% -0.92% -4.36% +3.52% +16.12% 0.00% 0.00% N/A 1 27/04/17 0.5700
M-S50 D เอ็มเอฟซี 24.4398 -0.16% +0.03% +0.66% +2.05% +8.14% +14.53% +14.54% +39.08% 3.27% 1 30/05/16 0.8000
MS-CORE EQ เเมนูไลฟ์ 30.8727 -0.03% +0.24% +0.61% +0.22% +5.02% +12.54% +22.09% +56.41% - - - -
MS-EQ DIV D เเมนูไลฟ์ 10.7387 -0.02% +0.28% +0.67% -2.09% +2.62% +10.65% +21.16% +67.35% 1.21% 1 08/08/16 0.1300
ONE-G วรรณ 51.8540 -0.09% -0.17% -0.36% +0.92% +6.86% +17.77% +18.41% +39.45% - - - -
ONE-PROP วรรณ 22.7059 -0.14% -1.24% -2.66% -3.69% -6.22% -3.61% +30.51% +54.63% - - - -
ONEPROP-D D วรรณ 9.5690 -0.09% -1.31% -2.56% -4.28% -7.46% -4.69% +19.71% 0.00% 5.65% 3 05/10/16 0.1822
PEQ ฟิลลิป 11.3519 +0.00% -0.27% -0.93% -2.01% +0.24% +7.95% +20.18% 0.00% - - - -
PHATRA ACT EQ D ภัทร 16.4654 +0.49% +0.40% +0.77% +0.11% +8.19% +14.79% +24.25% +44.08% N/A ไม่เเน่นอน 16/10/14 0.5000
PHATRA DIVIDEND D ภัทร 12.1689 +0.48% +0.51% -0.36% -0.87% +7.08% +14.33% +20.35% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 21/04/15 0.2500
PHATRA PROP ภัทร 17.2153 -0.07% -1.27% -1.83% -2.90% -5.18% -3.42% +36.18% +59.53% - - - -
PHATRA PROP-D D ภัทร 12.0403 0.00% -1.12% -1.55% -2.53% -4.41% -2.53% +27.70% 0.00% 2.16% 1 21/10/16 0.2600
PHATRA SMART MV ภัทร 11.3470 -0.08% -0.17% -2.57% -3.07% +1.96% +12.65% 0.00% 0.00% - - - -
RKF2 D กสิกรไทย 12.9477 +0.01% +0.15% +0.25% +0.29% +3.95% +13.28% +21.37% +40.49% N/A ไม่เเน่นอน 13/02/15 0.4000
RKF4 D กสิกรไทย 7.4648 -0.22% -0.34% +0.30% -0.15% +3.71% +13.34% +19.16% +38.40% 4.29% 1 11/08/16 0.3200
RKF-HI2 D กสิกรไทย 4.6339 -0.13% -0.11% +0.31% +1.95% +3.66% +13.83% +14.53% +35.65% 5.40% 1 12/04/17 0.3100
RPF2 D เอ็มเอฟซี 26.1160 +0.08% +0.27% +0.24% -0.52% +3.01% +9.56% +22.33% +50.49% 6.51% 1 26/10/16 1.7000
RRF1 D เอ็มเอฟซี 7.3244 +0.08% +0.29% +0.23% -0.54% +2.85% +8.89% +23.71% +62.82% 2.73% 1 28/01/16 0.2000
SAN D เอ็มเอฟซี 18.5178 +0.07% +0.26% +0.23% -0.66% +2.89% +8.93% +22.03% +46.21% N/A ไม่เเน่นอน 23/07/15 0.8900
SCBBANKING D ไทยพาณิชย์ 11.7771 +0.81% -0.04% -0.49% +2.82% +11.53% +18.68% +7.84% +25.42% 2.12% 1 19/08/16 0.2500
SCBDA ไทยพาณิชย์ 8.4699 +0.04% +0.19% +0.70% +0.85% +6.94% +16.80% +21.23% +28.04% - - - -
SCBDV D ไทยพาณิชย์ 11.8388 +0.07% +0.23% +0.68% +1.15% +6.39% +16.24% +19.31% +62.76% 5.91% 2 17/11/16 0.6000
SCBENERGY D ไทยพาณิชย์ 9.6147 -0.15% +0.03% +1.16% -1.80% +9.43% +22.00% +13.31% +7.81% 1.04% 1 20/02/17 0.8500
SCBMF D ไทยพาณิชย์ 17.1713 +1.44% +2.86% -2.23% +5.55% +9.45% +11.29% +6.39% +49.17% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 1.0000
SCBMF2 D ไทยพาณิชย์ 11.3344 +1.43% +2.84% -2.27% +5.54% +9.35% +10.73% -1.43% +37.32% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF3 D ไทยพาณิชย์ 8.8797 +1.35% +2.77% -2.29% +5.20% +7.41% +11.94% +1.74% +40.62% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF4 D ไทยพาณิชย์ 9.0141 +1.43% +2.84% -2.29% +5.67% +9.52% +10.90% +3.79% +43.71% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 1.0000
SCBMF5 D ไทยพาณิชย์ 7.7814 +1.47% +2.86% -2.26% +6.04% +9.30% +9.28% +0.23% +38.70% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 0.5000
SCBMSE ไทยพาณิชย์ 13.7147 +0.33% -0.17% -0.30% -2.71% +3.19% +27.27% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPMO D ไทยพาณิชย์ 9.3285 -0.06% +0.16% +0.02% -2.07% +2.72% +14.31% +18.91% +24.67% 8.68% 1 19/10/16 0.8100
SCBSE D ไทยพาณิชย์ 11.3727 -0.28% -0.24% +0.09% -3.66% -0.39% +14.84% +30.98% +67.38% 8.79% 1 20/02/17 0.2500
SCBSET ไทยพาณิชย์ 19.0921 -0.01% +0.03% +0.22% -0.09% +6.62% +13.91% +15.57% +38.46% - - - -
SCBSET50 ไทยพาณิชย์ 17.7526 -0.09% +0.07% +0.48% +1.49% +7.72% +15.33% +13.82% +34.38% - - - -
SCBTEQ ไทยพาณิชย์ 10.5738 +0.06% +0.32% +0.51% +0.16% +5.78% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTS D ไทยพาณิชย์ 11.7005 +0.98% +2.04% -1.57% +4.29% +7.13% +8.79% +6.68% +39.89% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 1.0000
SCBTS2 D ไทยพาณิชย์ 12.4365 +0.97% +2.03% -1.59% +4.28% +7.12% +8.76% +6.80% +40.29% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 1.0000
SCBTS3 D ไทยพาณิชย์ 13.9609 +0.97% +2.03% -1.58% +4.30% +7.08% +8.77% +6.63% +39.87% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 0.9000
SCDF D เอ็มเอฟซี 0.8719 +0.07% +0.29% +0.16% -0.65% +2.55% +7.99% +19.47% +48.69% N/A ไม่เเน่นอน 28/05/13 0.3200
SCIF D เอ็มเอฟซี 3.5781 +0.08% +0.29% +0.23% -0.54% +2.86% +8.90% +21.79% +78.07% N/A 1 25/06/15 0.2800
SCIF2 D เอ็มเอฟซี 2.3511 +0.07% +0.26% +0.06% -1.01% +1.91% +7.04% +17.14% +53.72% N/A 1 25/06/15 0.2400
SF4 D เอ็มเอฟซี 18.7081 +0.08% +0.30% +0.15% +4.63% +2.63% +8.57% +21.98% +62.12% 2.78% 1 30/01/17 0.9300
SF5 เอ็มเอฟซี 39.9820 +0.07% +0.26% +0.35% -0.52% +2.89% +9.38% +22.15% +59.14% - - - -
SF7 D เอ็มเอฟซี 4.7164 +0.07% +0.28% +0.24% -0.54% +3.00% +9.32% +22.56% +74.68% N/A ไม่เเน่นอน 28/05/15 0.5000
SF8 D เอ็มเอฟซี 2.4805 +0.08% +0.25% +0.23% -0.82% +2.47% +9.03% +22.09% +94.38% N/A 1 28/05/15 0.2800
SSB เอ็มเอฟซี 110.4429 +0.08% +0.32% +0.27% -0.33% +3.11% +9.59% +25.65% +49.91% - - - -
STD D เอ็มเอฟซี 3.6982 +0.08% +0.27% +0.21% -0.58% +2.97% +9.34% +21.56% +55.71% N/A 1 25/08/15 0.2000
STD2 D เอ็มเอฟซี 4.0611 +0.08% +0.28% +0.21% -0.58% +2.86% +8.92% +23.08% +52.50% N/A 1 25/08/15 0.2000
TCMEQF D ทิสโก้ 2.7125 -0.03% -0.14% -0.12% +0.10% +4.31% -1.23% -5.77% +14.23% N/A ไม่เเน่นอน 07/10/14 0.6600
TDF D ยูโอบี 5.1138 -0.10% +0.01% -0.41% -0.59% +4.07% +10.25% +13.54% +49.29% N/A ไม่เเน่นอน 19/03/15 0.5800
T-DIV ธนชาติ 10.2968 -0.28% +0.34% +0.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-DIV2 ธนชาติ 10.1012 -0.17% +0.45% +1.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEF ยูโอบี 64.8931 -0.05% -0.04% -0.06% -2.35% +1.33% +9.94% +18.37% +49.48% - - - -
TEF-DIV D ยูโอบี 10.3100 -0.06% -0.03% -0.00% -2.29% +1.48% +10.53% +20.14% +66.75% 10.67% 1 28/12/16 0.7000
TEQDY1 ทิสโก้ 10.0738 -0.09% +0.05% +0.48% +1.02% +4.55% +7.82% +4.40% 0.00% - - - -
T-EQUITY D ธนชาติ 13.1881 -0.06% -0.10% -0.11% -1.03% +2.80% +8.12% +5.47% +36.73% 3.79% 1 30/09/16 0.5000
T-FINANCETH ธนชาติ 12.0038 +0.89% +0.85% +1.47% +5.05% +11.95% +22.15% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOEDF D ทิสโก้ 1.2531 -0.02% -0.15% -0.14% +0.03% -11.90% -5.85% -12.05% +11.35% N/A ไม่เเน่นอน 07/02/13 0.6300
TISCOEGF ทิสโก้ 41.8530 -0.21% +0.01% +0.28% +0.77% +5.85% +15.35% +16.27% +38.31% - - - -
TISCOHD ทิสโก้ 14.3803 +0.11% -0.23% +0.72% +3.58% +10.50% +20.76% +22.30% 0.00% - - - -
TISCOMS ทิสโก้ 15.1207 -0.02% -0.26% -2.06% -2.07% +3.31% +11.78% +40.24% 0.00% - - - -
TISEQT17 ทิสโก้ 10.1681 -0.08% +0.13% +0.59% +1.46% +1.84% +9.78% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT18 ทิสโก้ 10.2081 -0.10% +0.01% +0.45% +0.72% +1.37% +9.39% 0.00% 0.00% - - - -
T-LOWBETA ธนชาติ 20.5687 +0.13% -0.05% +1.53% +1.10% +2.68% +8.69% +33.98% +101.87% - - - -
TMB50 ทหารไทย 90.0757 -0.09% +0.06% +0.46% +1.41% +7.56% +14.99% +13.51% +33.94% - - - -
TMB50DV D ทหารไทย 7.9727 -0.09% +0.07% +0.48% +1.48% +7.71% +15.22% +14.35% +37.01% 1.88% 1 09/01/17 0.1200
TMBPIPF D ทหารไทย 10.6283 -0.34% -0.45% +0.69% +2.11% +0.67% +5.89% 0.00% 0.00% 8.28% 1 16/03/17 0.2400
TMBTMSMV ทหารไทย 10.4074 +0.07% -0.22% +0.32% -1.41% +3.63% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-NFPLUS ธนชาติ 34.6759 -0.24% +0.20% -1.99% -3.13% +1.16% +11.34% +12.62% +47.23% - - - -
TNP เอ็มเอฟซี 36.2663 +0.07% +0.28% +0.24% -0.49% +2.98% +9.54% +22.02% +57.52% - - - -
T-NSET ธนชาติ 43.8754 -0.11% +0.21% -0.02% -0.48% +1.74% +7.81% +6.62% +31.34% - - - -
T-PISD D ธนชาติ 8.9909 -0.06% -0.11% -0.14% -1.11% +8.81% +9.43% +9.25% +62.60% 5.45% 1 07/11/16 0.4900
T-PPSD D ธนชาติ 15.0893 -0.06% -0.14% -0.17% -1.11% +2.85% +9.40% +9.61% +69.08% N/A 1 02/09/15 0.8000
T-PRIMELOWBETA ธนชาติ 11.6013 -0.11% -0.47% +2.29% +2.56% +5.90% +8.68% 0.00% 0.00% - - - -
T-PRIVILEGE ธนชาติ 10.7916 -0.32% +0.14% -2.59% -3.00% +4.38% +20.60% +19.62% 0.00% - - - -
T-PROPERTY D ธนชาติ 11.7333 -0.49% -2.25% -3.51% -6.93% -9.78% -9.30% 0.00% 0.00% 3.62% 1 30/03/17 0.1000
TS D เอ็มเอฟซี 2.2876 +0.06% +0.22% +0.08% -0.85% +2.42% +7.82% +19.08% +40.10% N/A ไม่เเน่นอน 22/11/13 0.4600
T-SET50 ธนชาติ 13.4510 -0.09% +0.08% +0.57% +1.74% +8.53% +15.65% +13.30% 0.00% - - - -
TSF ทิสโก้ 40.5557 -0.12% -0.35% -0.01% -0.70% +3.28% +15.56% +22.74% +37.24% - - - -
T-SM CAP ธนชาติ 12.6840 -0.17% -0.40% -1.58% -4.86% -2.80% +13.43% 0.00% 0.00% - - - -
T-SPT D ธนชาติ 9.9318 -0.17% -0.36% -1.78% +4.78% +2.65% +12.37% +12.53% +71.49% N/A 1 30/01/17 0.7214
T-USD D ธนชาติ 8.4016 -0.06% -0.13% -0.14% -1.07% +2.89% +9.70% +12.43% +38.87% 11.43% 1 14/11/16 0.9600
T-USD2 D ธนชาติ 9.6840 -0.06% -0.13% -0.15% -1.08% +2.90% +8.92% +8.32% +33.47% 3.72% 1 14/11/16 0.3600
UGSE ยูโอบี 10.1477 +0.46% +3.24% +3.71% +3.53% +7.10% +6.38% 0.00% 0.00% - - - -
UNF เอ็มเอฟซี 13.7243 +0.08% +0.27% +0.17% -0.70% +2.56% +8.30% +20.38% +40.04% - - - -
UOBSAS100 ยูโอบี 32.8112 -0.02% -0.24% +0.32% +0.62% +4.50% +9.83% +10.20% +41.34% - - - -
UOBSAS100D D ยูโอบี 12.8453 -0.02% -0.25% +0.32% +0.66% +4.60% +10.34% +12.34% +49.23% 5.45% 1 13/09/16 0.7000
UOBSDF ยูโอบี 21.0285 +0.05% -0.12% +0.39% +0.96% +4.45% +10.92% +1.56% +35.22% - - - -
UOBSET50 ยูโอบี 11.3278 +0.01% -1.75% +4.99% +12.48% +2.94% -9.07% -6.58% 0.00% - - - -
UOBT13 ยูโอบี 10.6203 +0.01% -0.84% +0.44% -0.47% +0.69% +10.54% +16.04% 0.00% - - - -
UTSME ยูโอบี 14.1085 +0.46% -0.03% -1.43% -8.40% -5.59% +25.32% 0.00% 0.00% - - - -
VFOCUS-D D ยูโอบี 8.9801 -0.22% +0.25% +0.84% -3.49% -0.97% +4.20% +9.65% 0.00% 3.45% 1 20/03/17 0.1200
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล