เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2019
87%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1AM-DAILY วรรณ 12.2143 +0.00% +0.03% +0.11% +0.32% +0.60% +1.12% +3.34% +6.64% - - - -
1AM-TG วรรณ 11.9605 +0.00% +0.03% +0.10% +0.30% +0.56% +1.03% +3.17% +6.86% - - - -
ABINC อเบอร์ดีน 11.3297 +0.02% +0.09% +0.26% +0.45% +0.87% +1.38% +3.59% +7.54% - - - -
ASP เเอสเซท พลัส 16.6373 +0.00% +0.03% +0.14% +0.42% +0.76% +1.37% +4.02% +7.88% - - - -
ASP2 เเอสเซท พลัส 13.9560 +0.01% +0.05% +0.19% +0.49% +0.80% +1.46% +5.02% +10.35% - - - -
ASP-AITF2Y6 เเอสเซท พลัส 10.7296 -0.00% +0.00% +0.08% +0.60% +1.40% +3.25% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-DPLUS เเอสเซท พลัส 10.4339 +0.01% +0.04% +0.16% +0.48% +0.91% +1.57% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FFPLUSA เเอสเซท พลัส 8.9299 -0.14% -0.02% +0.15% +1.89% +5.35% +5.51% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FFPLUSR เเอสเซท พลัส 8.9291 -0.14% -0.01% +0.15% +1.90% +5.35% +5.51% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-THBOND เเอสเซท พลัส 10.5735 -0.02% +0.04% +0.20% +0.68% +1.30% +1.74% 0.00% 0.00% - - - -
BFIXED บัวหลวง 12.2390 +0.03% +0.16% +0.42% +0.89% +1.41% +1.91% +4.82% +10.27% - - - -
B-TNTV บัวหลวง 13.2177 +0.00% +0.03% +0.11% +0.32% +0.60% +1.09% +3.07% +6.06% - - - -
CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.3058 0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.48% +0.86% +2.49% +4.93% - - - -
CIMB-PRINCIPAL DPLUS ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.6739 +0.00% +0.04% +0.16% +0.43% +0.74% +1.39% +4.12% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.3665 +0.00% +0.03% +0.12% +0.35% +0.63% +1.20% +3.55% +7.23% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.3313 +0.00% +0.03% +0.14% +1.04% +1.09% +1.41% +2.94% +6.55% 0.46% 4 05/04/19 0.0240
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.3787 +0.00% +0.03% +0.12% +0.34% +0.63% +1.20% +3.56% +7.28% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IFIXED-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.8813 +0.03% +0.16% +0.47% +0.91% +1.35% +1.99% +5.56% +12.39% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IFIXED-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.8967 +0.03% +0.15% +0.47% +0.91% +1.35% +2.00% +5.58% +12.51% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TREASURY ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.6246 +0.00% +0.02% +0.10% +0.30% +0.55% +1.02% +2.83% +5.62% - - - -
K-AFIXED กสิกรไทย 9.7928 +0.16% +0.20% +1.13% +1.86% +2.42% +0.11% 0.00% 0.00% - - - -
K-CASH กสิกรไทย 13.0372 +0.00% +0.03% +0.13% +0.38% +0.70% +1.32% +3.76% +7.10% - - - -
K-CBOND กสิกรไทย 17.5044 +0.02% +0.15% +0.55% +1.20% +1.65% +2.06% +5.63% +12.40% - - - -
KFAFIX กรุงศรี 10.6679 +0.05% +0.26% +0.75% +1.38% +2.08% +2.83% 0.00% 0.00% - - - -
K-FIXED กสิกรไทย 12.4452 +0.02% +0.18% +0.57% +1.24% +1.45% +1.89% +5.37% +13.83% - - - -
K-FIXEDPLUS กสิกรไทย 10.3734 +0.02% +0.14% +0.47% +1.07% +1.49% +2.07% 0.00% 0.00% - - - -
KFMTFI กรุงศรี 15.4927 +0.02% +0.13% +0.40% +0.79% +1.22% +1.72% +5.04% +10.86% - - - -
KFMTFI-D D กรุงศรี 10.1152 +0.03% +0.16% +1.47% +0.88% +1.33% +1.83% +4.94% +11.08% 0.89% 1 24/05/19 0.1000
KFSMART กรุงศรี 10.4849 +0.00% +0.05% +0.15% +0.46% +0.86% +1.53% +4.76% 0.00% - - - -
KFSPLUS กรุงศรี 20.9376 +0.01% +0.03% +0.14% +0.41% +0.78% +1.43% +4.20% +8.21% - - - -
K-SF กสิกรไทย 11.0549 +0.00% +0.03% +0.12% +0.35% +0.66% +1.20% +3.79% +7.66% - - - -
K-SFPLUS กสิกรไทย 10.4888 -0.00% +0.04% +0.19% +0.55% +0.90% +1.45% +4.62% 0.00% - - - -
KTFIX-1Y3Y กรุงไทย 11.2955 +0.04% +0.19% +0.58% +1.07% +1.49% +2.06% +5.13% +11.07% - - - -
KTFIXPLUS-D D กรุงไทย 11.6741 +0.05% +0.22% +0.67% +1.15% +1.57% +1.99% +4.68% +10.86% 1.03% 1 07/02/19 0.1000
KTILF กรุงไทย 10.6406 +0.50% +0.93% +1.78% +2.83% +2.66% +2.77% +6.12% +12.74% - - - -
KTPLUS กรุงไทย 11.0705 +0.00% +0.03% +0.13% +0.39% +0.69% +1.33% +3.88% +8.10% - - - -
K-TREASURY กสิกรไทย 13.0046 +0.00% +0.02% +0.11% +0.31% +0.56% +1.05% +2.96% +5.96% - - - -
KT-ST กรุงไทย 11.9413 +0.01% +0.05% +0.22% +0.59% +1.01% +1.78% +4.97% +10.11% - - - -
KTSTPLUS-A กรุงไทย 10.4382 +0.00% +0.05% +0.19% +0.53% +0.96% +1.70% 0.00% 0.00% - - - -
LHDEBT-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.5558 +0.02% +0.15% +0.47% +0.86% +1.34% +1.79% +4.72% +9.63% - - - -
LHDEBT-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.6602 +0.02% +0.15% +0.47% +0.83% +1.30% +1.75% +1.23% +14.83% N/A 2 26/04/19 0.1000
LHDEBT-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.5374 +0.02% +0.15% +0.47% +0.85% +1.33% +1.78% +4.69% +9.60% - - - -
LHGOV-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.1622 +0.03% +0.13% +0.35% +0.56% +1.04% +1.60% +4.04% +8.25% - - - -
LHGOV-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0286 +0.03% +0.13% +0.15% -0.33% -0.70% -0.22% +1.62% +4.76% N/A ไม่เเน่นอน 30/06/17 0.1200
LHGOV-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3221 +0.03% +0.14% -1.15% -2.42% -5.93% -5.39% -3.71% +0.10% - - - -
LHSTPLUS เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3675 -0.03% +0.03% +0.16% +0.51% +0.94% +1.70% 0.00% 0.00% - - - -
M-BOND เอ็มเอฟซี 13.0757 +0.02% +0.13% +0.40% +0.71% +1.00% +1.28% +3.60% +8.47% - - - -
MFF เอ็มเอฟซี 20.5985 +0.03% +0.14% +0.45% +0.86% +1.31% +1.72% +4.41% +10.46% - - - -
MMM เอ็มเอฟซี 13.4455 +0.00% +0.03% +0.12% +0.35% +0.64% +1.16% +3.39% +7.07% - - - -
MMM-PLUS เอ็มเอฟซี 10.4645 +0.01% +0.04% +0.16% +0.45% +0.80% +1.42% +4.20% 0.00% - - - -
ONE-DI D วรรณ 10.9360 +0.01% +0.05% +0.26% +0.40% +0.58% +1.61% +5.90% +8.03% 0.82% 4 29/03/19 0.0293
ONE-DI2 D วรรณ 10.3124 +0.01% +0.05% +0.17% +0.47% +0.92% +1.37% +5.25% +6.78% 0.57% 3 29/03/19 0.0337
ONE-FAR วรรณ 25.1659 +0.01% +0.09% +0.34% +0.71% +1.18% +1.76% +4.83% +10.47% - - - -
ONE-FIXED-A วรรณ 10.3680 +0.01% +0.04% +0.16% +0.45% +0.83% +1.56% +3.68% +3.68% - - - -
ONE-HYPER วรรณ 10.8454 +0.01% +0.05% +0.20% +0.55% +1.07% +2.16% +0.54% +6.06% - - - -
PCASH ฟิลลิป 12.3946 +0.00% +0.03% +0.12% +0.36% +0.62% +1.21% +3.44% +6.64% - - - -
PHATRA ACT FIXED ภัทร 10.6818 +0.06% +0.29% +0.78% +1.18% +1.71% +2.33% +5.61% 0.00% - - - -
PHATRA PLUS ภัทร 13.7235 +0.00% +0.04% +0.15% +0.41% +0.76% +1.42% +4.09% +8.05% - - - -
SCBFP ไทยพาณิชย์ 12.3902 +0.03% +0.14% +0.47% +0.97% +1.41% +1.77% +5.03% +11.56% - - - -
SCBRF ไทยพาณิชย์ 20.2732 +0.03% +0.13% +0.46% +0.82% +1.35% +1.74% +5.47% +9.06% - - - -
SCBSFF ไทยพาณิชย์ 20.6151 +0.00% +0.02% +0.08% +0.22% +0.40% +0.71% +2.08% +4.68% - - - -
SCBSFFP-A ไทยพาณิชย์ 10.9870 +0.00% +0.03% +0.14% +0.40% +0.75% +1.36% +4.15% +8.34% - - - -
SCBSFFP-B ไทยพาณิชย์ 10.9248 +0.00% +0.03% +0.14% +0.39% +0.71% +1.28% +3.90% +7.78% - - - -
SCBSFFP-C ไทยพาณิชย์ 10.6203 +0.01% +0.02% +0.09% +0.31% +0.61% +1.32% +4.17% 0.00% - - - -
SCBSFFP-I ไทยพาณิชย์ 10.9888 +0.01% +0.03% +0.14% +0.41% +0.75% +1.36% +4.15% +8.36% - - - -
SMART D เอ็มเอฟซี 10.1033 +0.02% +0.13% +0.47% +0.89% +1.43% +1.87% +5.01% +11.17% 0.92% 3 03/05/19 0.0312
TBOND1Y ทิสโก้ 11.4982 +0.01% +0.05% +0.17% +0.43% +0.73% +1.30% +3.68% +7.63% - - - -
TCMF ยูโอบี 14.9753 +0.00% +0.03% +0.11% +0.33% +0.61% +1.14% +3.45% +7.06% - - - -
TCMFENJOY ยูโอบี 11.5261 +0.00% +0.03% +0.13% +0.40% +0.75% +1.41% +4.23% +8.39% - - - -
TFIF ยูโอบี 15.9440 +0.02% +0.10% +0.31% +0.74% +1.22% +1.93% +5.72% +12.27% - - - -
TFIX-3M#3 ธนชาติ 13.1692 +0.04% 0.00% +0.14% +0.43% +0.74% +1.26% +4.04% +8.31% - - - -
T-INCOMEPLUS ธนชาติ 11.2759 +0.02% +0.08% +0.25% +0.56% +0.95% +1.57% +4.47% +8.81% - - - -
TISCOFIX ทิสโก้ 10.4743 +0.02% +0.12% +0.36% +0.70% +1.11% +1.60% 0.00% 0.00% - - - -
TMBABF ทหารไทย 11.3959 +0.04% +0.14% +0.53% +1.22% +2.11% +2.99% +7.25% 0.00% - - - -
TMBBF ทหารไทย 12.6496 +0.02% +0.15% +0.42% +0.90% +1.48% +1.83% +6.36% +12.13% - - - -
TMBCB ทหารไทย 17.0938 +0.03% +0.11% +0.29% +0.48% +0.72% +1.04% +3.55% +7.33% - - - -
TMBTHANAPLUS ทหารไทย 12.0232 +0.00% +0.04% +0.15% +0.46% +0.87% +1.51% +4.54% +8.44% - - - -
TMBUSB ทหารไทย 10.6056 +0.01% +0.04% +0.23% +0.60% +1.07% +1.91% +5.31% 0.00% - - - -
TTRY ยูโอบี 11.5621 0.00% +0.01% +0.06% +0.20% +0.44% +0.90% +3.78% +8.75% - - - -
T-TSARN D ธนชาติ 11.3836 +0.03% +0.18% +0.51% +0.96% +1.38% +1.95% +5.59% +11.54% 1.76% 2 05/02/19 0.0942
T-TSB ธนชาติ 21.3013 +0.02% +0.13% +0.37% +0.77% +1.20% +1.81% +5.18% +10.35% - - - -
UIDPLUS ยูโอบี 10.5015 -0.00% +0.05% +0.17% +0.42% +0.82% +1.51% +4.65% 0.00% - - - -
UOBID ยูโอบี 11.7519 +0.00% +0.03% +0.11% +0.33% +0.61% +1.10% +3.44% +7.25% - - - -
UOBP 3M1 ยูโอบี 12.4468 -0.05% -0.03% +0.04% +0.22% +0.50% +1.09% +4.67% +10.33% - - - -
UOBP 3M2 ยูโอบี 12.4668 -0.02% -0.01% +0.06% +0.25% +0.53% +1.12% +4.68% +10.49% - - - -
UOBP 3M3 ยูโอบี 12.2906 -0.00% -0.00% +0.07% +0.26% +0.59% +1.52% +6.35% +11.67% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล