เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ตลาดหุ้นไทย
ทอง US
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

ณ วันที่ 03 ก.ค. 2020
70%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1US-OPP วรรณ 14.8711 +0.95% +1.87% +2.23% +24.93% +0.05% +12.17% +26.19% +50.00% - - - -
ABAG อเบอร์ดีน 23.2512 +1.84% -0.63% -1.59% +13.58% +0.34% +6.84% +15.45% +26.22% - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 11.7969 +2.06% +1.35% -1.08% +23.95% +1.22% +6.10% +2.64% 0.00% - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 18.9322 +0.84% +0.22% +4.36% +13.30% -4.22% -0.71% -3.55% +3.58% - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 15.4802 +0.86% +0.23% +4.13% +11.52% +1.77% +5.00% +8.75% +13.04% - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 9.4896 +0.07% -0.66% -1.61% +12.95% +0.62% +5.49% +10.50% +12.23% - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 12.0564 +0.15% -0.20% +0.96% +14.32% -4.69% -1.51% +0.10% +16.15% - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 12.7013 +0.57% -0.39% +3.88% +15.00% -8.93% -6.38% -13.71% -4.36% - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 13.8507 +0.71% +2.13% +1.19% +11.22% -13.06% -13.92% -18.35% -7.51% - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 12.9082 -0.84% -2.21% -2.93% +12.01% +3.02% +10.61% -4.87% +4.29% - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 12.3280 +0.82% -1.41% -0.86% +11.65% -5.74% -0.65% -4.00% +2.40% - - - -
ADR-D D ยูโอบี 8.4371 +0.02% +0.09% +1.24% +5.61% -1.49% -0.99% -0.66% +1.39% 0.47% ไม่เเน่นอน 27/09/19 0.0400
AEOB อเบอร์ดีน 16.8378 +0.25% -0.17% +2.75% +12.77% -6.33% -4.50% -2.59% +10.50% - - - -
ASIA-B ยูโอบี 23.1732 +0.04% +0.10% +1.46% +3.10% -0.61% +1.44% +6.09% +14.07% - - - -
ASIA-E ยูโอบี 8.8955 +2.15% +2.06% +2.55% +13.04% -2.34% +3.19% -4.16% -4.60% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 11.5512 +2.05% +2.46% +5.52% +18.09% -10.79% -5.96% -0.40% +12.28% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 6.8293 +1.82% +1.20% +5.64% +20.05% -12.46% -3.50% +8.78% +13.90% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 11.3399 -0.12% -1.52% +8.55% +19.36% -5.24% +4.31% +9.33% +11.20% - - - -
ASP-DISRUPT เเอสเซท พลัส 13.6375 +1.78% +2.96% +7.36% +39.32% +22.79% +29.76% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 10.3403 +1.68% +3.15% -0.25% +11.51% -17.26% -3.81% +5.68% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 12.8393 +0.17% +0.83% +3.80% +3.60% +6.92% +13.72% +32.50% 0.00% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 10.4138 +0.72% -0.72% +1.29% +12.60% -0.84% +2.18% +2.45% +5.77% - - - -
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 10.5956 +5.31% +5.67% +7.08% +17.28% +0.88% +3.13% +5.84% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 10.5901 +5.30% +5.67% +7.08% +17.27% +0.87% +3.11% +5.79% 0.00% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 15.6464 +0.21% +0.65% +3.61% +9.40% +14.03% +21.80% +29.99% +33.19% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 14.9244 +1.13% +3.62% +4.72% +9.62% -10.20% -11.37% +0.42% +1.21% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 8.2532 -1.19% -2.45% -2.81% +9.90% -21.04% -12.38% -14.17% -22.09% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 13.3051 -0.04% +2.74% -0.12% +7.18% +9.60% +16.09% +25.25% +37.56% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 2.4997 +1.09% +1.88% +5.24% +18.18% -30.74% -25.64% -16.96% -53.61% - - - -
ASP-ROBOT เเอสเซท พลัส 13.0648 +1.45% +2.24% +5.44% +36.57% +15.01% +24.80% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 34.1058 +0.60% +1.48% +1.38% +23.53% -3.68% +5.04% +24.86% +46.84% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 10.3174 +0.37% -0.08% +5.16% +12.69% +8.42% +25.77% +20.70% +6.53% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 11.3028 +1.94% +3.25% +8.25% +34.48% +15.49% +24.39% +27.56% +9.46% - - - -
ASP-VIET เเอสเซท พลัส 6.8021 +1.23% -0.17% -2.86% +27.02% -10.54% -12.95% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 11.7528 +1.84% +1.49% +7.00% +22.00% -7.44% -2.51% -0.45% +16.01% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 7.7365 +1.38% +2.05% +5.66% +20.20% -16.81% -17.74% 0.00% 0.00% - - - -
BCARE บัวหลวง 34.3977 +0.47% +1.64% -0.44% +21.64% +5.35% +17.93% +19.01% +29.22% - - - -
B-CHINE-EQ D บัวหลวง 10.9819 +2.75% +3.41% +8.62% +20.57% +13.16% +26.16% 0.00% 0.00% N/A 1 15/01/20 0.2500
B-FUTURE D บัวหลวง 10.7444 +1.24% -0.14% +6.80% +26.18% +11.57% +15.76% 0.00% 0.00% 2.42% 1 17/02/20 0.1500
B-GLOBAL บัวหลวง 12.0970 +0.52% +1.85% +2.03% +23.84% -1.26% +3.48% +7.13% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 12.8391 +0.32% +1.26% +2.21% +3.76% +17.88% +25.38% +26.91% +31.94% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 10.9849 +0.23% -0.74% +0.06% +7.66% -2.96% -1.13% +3.01% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 10.3069 +0.34% -0.54% -1.70% +2.55% +0.33% +1.43% -1.86% 0.00% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 16.1524 +0.15% +1.79% +4.15% +26.78% +7.42% +24.24% +57.27% 0.00% - - - -
B-NIPPON บัวหลวง 9.9727 +0.72% -0.13% -4.69% +12.85% -17.30% -10.22% -10.80% -15.09% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BRIC ยูโอบี 8.3863 +3.68% +2.69% +4.24% +13.98% -1.23% +4.24% +15.67% +12.45% - - - -
CIMB-PRINCIPAL APDI ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 16.8315 +0.57% -1.15% +3.28% +15.92% -10.15% -7.16% +1.08% +12.66% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CHEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.5632 +1.04% +1.04% +4.51% +13.80% +3.80% +2.89% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CII ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8971 +0.69% -0.02% +3.53% +15.41% -12.96% -12.63% -10.89% -3.50% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4923 -0.01% +0.18% +0.90% +3.94% +2.18% +9.79% +13.45% +9.56% N/A ไม่เเน่นอน 12/02/07 0.1500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 5.0950 +0.44% +1.35% +2.64% +9.65% -18.39% -15.97% -14.96% -27.59% N/A ไม่เเน่นอน 28/04/11 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9373 -0.45% +1.95% +2.35% +2.36% +6.39% -1.46% +26.36% +25.82% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.7431 -0.19% +0.45% -2.89% +11.71% -9.98% -5.02% +0.79% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GINNO-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2336 +0.91% +1.94% +2.69% +35.30% +4.88% +9.62% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8100 -0.09% -1.11% -1.53% -0.37% -3.24% -8.46% -5.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GMV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4905 +0.19% +1.13% -0.91% +10.78% -8.38% -4.96% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 15.7947 +0.95% +0.30% +5.05% +33.46% +15.72% +21.77% +58.76% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GREITS D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.0573 +0.74% -1.53% -1.16% +8.55% -20.07% -16.42% -6.99% 0.00% 6.21% 1 11/02/20 0.4000
CIMB-PRINCIPAL GSA ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.7395 +0.66% -1.95% -1.46% +13.28% -8.76% -3.36% -3.79% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4622 +0.20% +0.61% +3.52% +9.38% +14.15% +21.87% +31.22% +35.54% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.1972 +0.20% +0.61% +3.52% +9.41% +14.18% +21.44% +30.00% +32.16% - - - -
CIMB-PRINCIPAL JEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9669 -0.51% -1.04% -3.88% +21.25% +0.09% +9.37% +3.69% -2.35% - - - -
CIMB-PRINCIPAL KEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.0403 +0.21% -2.77% +1.96% +18.48% -10.52% -8.08% -28.69% -28.71% - - - -
CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.3769 +0.45% -0.52% -4.39% +18.41% -8.90% -12.50% 0.00% 0.00% - - - -
CPAM APDE ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.9367 -0.01% -0.05% -4.74% -1.42% +3.35% -8.50% +21.42% 0.00% - - - -
CPAM GSCEQ-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4803 +0.56% +1.35% -3.23% -1.82% +5.39% -13.18% +11.79% +11.83% - - - -
CPAM KOEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.2180 +0.50% +2.36% -5.92% -10.70% -9.70% -26.68% -16.02% 0.00% - - - -
EHD ยูโอบี 8.7199 +2.30% +2.88% +4.61% +25.97% -12.90% -8.35% -4.42% +1.60% - - - -
GC ยูโอบี 16.7494 +4.62% +5.54% +10.09% +15.94% +6.67% +20.10% +18.39% +25.54% - - - -
GEM-D D ยูโอบี 11.0642 +1.02% 0.00% +1.69% +3.45% -0.10% +4.87% +17.62% +29.84% 1.20% 1 12/04/16 0.1330
GHD ยูโอบี 10.7312 -0.04% +0.13% +4.14% -1.96% -1.72% -12.18% +26.53% +32.97% - - - -
GW ยูโอบี 11.3789 -0.02% +0.02% +4.42% +0.40% +2.56% +6.01% +34.57% +45.49% - - - -
I-10 เอ็มเอฟซี 1.0416 +0.70% +2.35% +4.88% +19.86% -50.26% -51.03% -59.49% -77.64% - - - -
I-DEVELOP เอ็มเอฟซี 11.3684 +1.04% +3.34% +4.50% +25.53% +5.41% +11.35% +8.56% -10.59% - - - -
I-GOLD เอ็มเอฟซี 16.6479 -0.35% +0.23% +1.45% +8.52% +17.30% +25.64% +31.67% +36.17% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 8.2492 -0.19% +0.09% +2.06% +7.22% +16.14% +22.14% +25.62% +22.28% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 8.6218 -0.17% +0.09% +2.05% +7.17% +16.42% +22.57% +26.28% +22.82% - - - -
I-OIL เอ็มเอฟซี 1.7045 +1.30% +2.59% +5.34% -12.20% -62.10% -59.12% -54.09% -75.81% - - - -
I-OIL33S1 เอ็มเอฟซี 2.1542 +0.07% -1.16% +7.73% -16.41% -63.56% -60.51% -57.32% 0.00% - - - -
I-REITS เอ็มเอฟซี 10.9692 +1.88% +1.91% -2.39% +10.77% -11.90% -10.44% -15.96% -14.17% - - - -
I-SMART D เอ็มเอฟซี 10.2337 -0.34% -0.30% +0.41% +6.37% -1.93% +0.38% +4.76% +9.30% 1.54% ไม่เเน่นอน 22/08/19 0.1573
JSM ยูโอบี 17.1698 -1.02% -2.72% -5.78% +20.21% -14.23% -11.73% +1.24% +21.18% - - - -
K-AEC กสิกรไทย 8.4080 +0.31% +3.00% -2.48% +12.89% -16.96% -18.30% -20.22% 0.00% - - - -
K-AGRI D กสิกรไทย 3.2945 -0.33% +1.51% +0.06% -0.53% -18.33% -17.78% -34.24% -39.68% N/A ไม่เเน่นอน 19/12/12 0.7500
K-APB กสิกรไทย 10.4792 -0.11% -0.25% +3.05% +13.73% -3.95% -1.13% 0.00% 0.00% - - - -
K-ASIA D กสิกรไทย 8.3231 +1.63% +1.38% +5.08% +31.31% -15.95% -21.21% -17.23% -7.60% 3.60% 2 14/05/19 0.3000
K-CCTV กสิกรไทย 14.5953 +2.99% +3.64% +7.80% +17.94% +8.10% +15.28% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHANGE-A(A) กสิกรไทย 15.4577 +0.73% +2.97% +7.15% +41.37% +32.43% +46.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHINA D กสิกรไทย 9.7903 +3.16% +2.71% +4.40% +7.84% -12.24% -8.69% -0.24% +2.09% 4.09% 2 13/12/19 0.2000
K-CHX กสิกรไทย 13.2859 +5.50% +6.13% +7.75% +14.86% +0.92% +4.66% +21.57% 0.00% - - - -
K-EUROPE D กสิกรไทย 11.8006 +0.92% +2.60% +2.96% +26.85% -1.96% +8.58% +18.19% +29.88% 6.36% 4 14/05/20 0.2500
K-EUSAGE D กสิกรไทย 9.3843 +0.23% +1.04% +0.38% +13.59% -8.81% -2.50% +2.01% 0.00% 2.13% 1 14/02/20 0.2000
K-EUSMALL กสิกรไทย 8.5332 +1.03% +1.54% +2.21% +29.05% -14.84% -10.83% 0.00% 0.00% - - - -
K-EUX กสิกรไทย 11.7272 +2.84% +3.13% +5.47% +23.80% -11.61% -4.20% +2.48% 0.00% - - - -
KFACHINA-A กรุงศรี 11.4661 +3.39% +3.02% +7.74% +18.12% +5.47% +12.61% 0.00% 0.00% - - - -
KFAINCOM-R กรุงศรี 10.8659 +0.97% +1.34% +1.46% +9.32% -6.88% -7.35% +0.13% +10.65% - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 10.1251 -0.23% +1.14% +1.77% -2.73% +1.46% +1.21% -4.69% -10.38% - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 6.3290 +3.91% +2.57% +4.65% +16.52% -4.41% +1.42% +15.96% +24.77% - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 8.9639 +2.02% +4.10% +3.96% +9.17% -8.33% -7.12% -13.26% -25.74% - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 10.3257 +0.83% +1.10% +1.40% +9.73% -6.98% -4.29% -0.86% 0.00% - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 10.7940 +0.28% +0.33% +1.32% +7.61% -3.12% -1.69% +2.98% 0.00% - - - -
KFDIVERS-A กรุงศรี 10.2205 +0.32% +0.51% +1.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFDIVERS-R กรุงศรี 10.2205 +0.32% +0.51% +1.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-ELI กรุงศรี 8.2215 +0.18% +0.25% -0.87% +13.59% -9.21% -5.99% -4.76% -1.25% - - - -
KF-EM กรุงศรี 10.2898 +2.36% +2.79% +4.19% +14.20% -7.80% -6.88% -16.11% -7.46% - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 14.7920 +1.75% +3.57% +2.53% +21.67% -0.28% +7.25% +3.81% +15.61% - - - -
KF-GBLVAL กรุงศรี 9.1961 -0.00% +9.70% -15.60% -18.50% -12.07% -14.63% -16.49% -7.21% - - - -
KFGBRAND-A กรุงศรี 11.1401 +1.56% +3.91% +2.98% +19.06% -0.29% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFGBRAND-D D กรุงศรี 10.8343 +1.56% +3.91% +2.98% +19.06% -0.79% +5.16% +19.97% 0.00% 6.92% 2 23/03/20 0.2500
KF-GLS กรุงศรี 8.9012 +0.91% +0.40% -0.35% -1.17% +9.74% +5.80% +8.39% 0.00% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 14.1101 +0.33% +1.21% +2.26% +3.61% +16.33% +23.42% +23.89% +27.81% - - - -
KF-GPROPD D กรุงศรี 9.8943 -0.49% -0.06% +2.24% +4.08% +6.65% +13.54% +5.89% 0.00% 2.53% 1 24/05/19 0.2500
KF-GTECH กรุงศรี 15.4697 +3.23% +5.34% +8.23% +36.48% +25.73% +32.44% +43.25% 0.00% - - - -
KFHASIA-A กรุงศรี 9.1917 +2.65% +0.95% +6.03% +16.09% -2.75% +2.45% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 9.4585 +2.26% +1.72% +7.10% +19.13% -3.59% +5.97% +25.94% +39.81% 5.29% 3 19/06/19 0.2500
KFHEALTH-A กรุงศรี 9.6378 +1.84% +3.61% +1.00% +16.85% +9.74% +18.27% 0.00% 0.00% - - - -
KFHEALTH-D D กรุงศรี 8.6148 +1.84% +3.61% +0.88% +16.76% +9.01% +17.48% +16.28% +3.54% N/A 2 19/06/20 0.1500
KF-HEUROPE กรุงศรี 15.6672 +0.85% +2.51% +2.92% +25.01% -3.53% +7.06% +18.34% +30.54% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 10.2402 +0.19% +0.58% +3.64% +9.03% +12.97% +20.63% +30.74% +35.91% - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 8.7695 -0.60% -1.39% -0.24% +25.05% -0.87% +7.31% +2.29% +3.84% 2.85% 1 02/12/19 0.2500
KF-HJPINDX กรุงศรี 11.6919 +0.72% -0.69% -1.50% +22.41% -7.62% +1.61% +11.03% 0.00% - - - -
KF-HSMUS กรุงศรี 9.5809 +0.62% +3.40% -0.58% +25.68% -17.84% -11.19% -4.35% 0.00% - - - -
KFHTECH-A กรุงศรี 15.0710 +2.47% +4.49% +10.85% +48.89% +27.80% +39.61% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HUSINDX กรุงศรี 12.8561 +0.52% +1.60% +1.52% +22.42% -3.70% +5.04% +25.51% 0.00% - - - -
KF-INCOME กรุงศรี 11.2170 +0.85% +1.13% +1.36% +9.46% -7.09% -4.36% -0.94% +7.61% - - - -
KF-INDIA กรุงศรี 7.6742 +1.89% +2.52% +3.47% +15.92% -14.08% -14.79% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAP D กรุงศรี 10.6267 -1.30% -2.79% -3.58% +24.53% -12.95% -5.10% +1.56% 0.00% N/A 1 17/07/20 0.2500
KF-JPSCAPD D กรุงศรี 8.8721 -1.28% -2.75% -3.54% +24.29% -12.97% -4.93% +5.48% 0.00% N/A 1 21/01/20 0.2500
KF-LATAM กรุงศรี 5.8372 +1.15% +1.53% +1.85% +22.55% -29.82% -24.83% -22.64% -15.54% - - - -
KFMINCOM-R กรุงศรี 10.2898 +0.47% +0.48% +1.51% +10.05% -5.65% -3.50% 0.00% 0.00% - - - -
KF-OIL กรุงศรี 2.1736 +1.47% +2.58% +4.20% +12.56% -31.26% -26.72% -25.42% -57.31% - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 17.9358 +1.14% +1.53% +7.61% +31.69% +16.08% +40.30% +28.23% +39.10% - - - -
KFPREFER-A กรุงศรี 9.3154 +0.70% +0.76% +0.51% +20.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 10.8152 +0.27% +0.32% +1.33% +7.79% -3.02% -1.58% +3.18% 0.00% - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 7.8723 +1.23% +3.89% +0.04% +22.51% -13.54% -6.94% -13.34% -7.26% N/A 1 21/01/20 0.2500
KF-TRB กรุงศรี 13.5015 +0.15% +0.30% +1.04% +2.98% +5.33% +6.85% +9.36% +15.17% - - - -
KF-US กรุงศรี 18.0798 +0.58% +2.55% +0.84% +17.36% -2.68% +1.14% +2.78% +18.18% - - - -
KFVIET-A กรุงศรี 7.6108 +1.82% -0.77% -3.09% +26.35% -12.05% -12.89% 0.00% 0.00% - - - -
K-GA D กสิกรไทย 11.2654 +1.33% +2.22% +5.16% +18.23% +0.50% +5.64% +7.71% +13.36% 3.55% 1 12/06/20 0.3000
K-GB D กสิกรไทย 10.1114 +0.35% +0.34% +0.48% +2.43% +3.10% +3.86% +7.59% +0.06% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/14 0.1000
K-GEMO D กสิกรไทย 9.7238 +1.91% +2.24% +5.25% +25.35% -10.39% -1.68% +8.82% +23.54% 2.06% 1 14/02/20 0.3000
K-GHEALTH D กสิกรไทย 11.5182 +3.21% +1.82% +2.13% +25.47% +7.61% +17.16% +31.95% +19.58% 1.74% ไม่เเน่นอน 15/05/20 0.2000
K-GHEALTH(UH) D กสิกรไทย 11.0688 +3.84% +2.28% +0.84% +17.36% +11.27% +19.54% +25.01% 0.00% N/A 2 15/05/20 0.2000
K-GINCOME-A(A) กสิกรไทย 10.8060 +1.39% +1.02% +1.42% +10.12% -6.59% -4.25% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINCOME-A(R) กสิกรไทย 10.8062 +1.39% +1.02% +1.42% +10.12% -6.59% -4.26% -0.09% +8.27% - - - -
K-GINFRA D กสิกรไทย 9.6210 +2.07% +3.54% -1.38% +15.90% -10.43% -5.43% +2.44% 0.00% 6.76% 1 13/03/20 0.2000
K-GLAM-UI กสิกรไทย 9.6842 +0.17% +0.36% +0.83% +4.15% -6.30% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-GLOBE D กสิกรไทย 8.7400 +1.71% +2.42% +1.46% +15.36% -1.41% +4.20% +7.84% +18.85% N/A ไม่เเน่นอน 12/06/15 0.2000
K-GOLD D กสิกรไทย 11.2573 -0.77% -1.25% +0.04% +11.78% +16.14% +22.59% +30.90% +38.16% 1.78% 1 14/04/20 0.2000
K-GREAT กสิกรไทย 10.3828 -0.02% +0.32% +0.24% +1.38% -7.97% -4.24% 0.00% 0.00% - - - -
K-HIT กสิกรไทย 11.3059 +1.12% +2.93% +2.58% +24.60% +7.96% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-INDIA D กสิกรไทย 8.1932 +1.77% +2.86% +6.03% +25.59% -21.21% -21.41% -15.79% +4.94% 4.88% 2 14/02/20 0.2500
K-INDX กสิกรไทย 10.0732 +1.63% +3.39% +6.41% +32.80% -19.20% -19.36% -10.45% 0.00% - - - -
K-JP D กสิกรไทย 9.0497 +0.83% -0.08% -3.62% +16.96% -7.90% -2.64% +9.29% +3.43% N/A ไม่เเน่นอน 14/01/20 0.2000
K-JPX กสิกรไทย 11.7508 +0.40% -0.91% -2.49% +15.79% -8.51% -1.66% +0.73% 0.00% - - - -
KK GOLD 7%#1 ภัทร 7.7167 +0.25% +0.70% +2.19% +7.70% +14.73% +21.00% +22.53% +17.89% - - - -
K-MENA D กสิกรไทย 6.8333 -0.25% 0.00% +1.04% +5.11% +8.69% +10.81% -10.32% +40.23% N/A ไม่เเน่นอน 12/09/14 0.2000
K-OIL กสิกรไทย 2.7880 +1.12% +2.07% +5.80% +19.99% -33.98% -28.15% -16.47% -51.16% - - - -
K-SEMQ กสิกรไทย 10.4193 +1.64% +1.59% +6.77% +24.05% -11.31% -3.27% +0.67% 0.00% - - - -
K-SGM กสิกรไทย 11.2107 -0.00% -0.03% +0.33% +1.25% -2.25% -1.37% +4.56% 0.00% - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 10.8038 +1.13% +1.60% +4.40% +23.03% -6.55% -2.12% +1.84% 0.00% - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 8.0934 +1.57% +3.81% +2.03% +18.83% -4.77% -2.74% -10.52% -19.43% - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 10.1943 +2.68% +2.87% +2.93% +21.98% -14.45% -17.08% -9.15% +4.81% - - - -
KT-BOND กรุงไทย 12.0718 +0.24% +0.26% +0.73% +2.07% +4.05% +4.59% +8.67% +1.45% - - - -
KT-CHINA-A กรุงไทย 12.0293 +2.92% +2.49% +8.93% +24.12% +9.27% +15.82% +12.64% 0.00% - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 5.4856 +0.99% +2.57% -3.30% +11.96% -29.62% -30.92% -34.40% -47.10% - - - -
KT-ESG-A กรุงไทย 9.1244 -0.29% +2.40% -3.72% +24.31% -9.51% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-EURO กรุงไทย 11.3168 +1.05% +1.56% +2.29% +28.80% -14.84% -10.72% -12.44% +13.05% - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 16.5970 +1.40% +2.45% +0.73% +19.36% -16.41% -7.88% +0.02% +14.28% - - - -
KT-GCINCOME-R กรุงไทย 10.3737 +0.20% +0.42% +1.43% +8.05% -1.93% +0.42% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 11.2847 +0.64% +0.36% -0.40% +0.94% +3.64% +1.77% +16.21% 0.00% - - - -
KT-GOI-A กรุงไทย 9.7659 +1.24% +1.71% +1.84% +9.59% -7.27% -3.54% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 12.4329 -0.73% +0.53% +1.76% +10.06% +16.41% +24.71% +30.78% +36.49% - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 12.9073 +1.20% +2.58% +2.59% +21.79% +4.66% +13.56% +29.68% 0.00% - - - -
KT-IGF-A กรุงไทย 13.3904 +1.40% +2.43% +2.97% +22.67% +1.19% +6.05% 0.00% 0.00% - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 13.3892 +1.40% +2.43% +2.97% +22.67% +1.19% +6.05% +17.65% +27.93% - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 11.1626 -0.77% -0.77% +1.87% +16.67% -22.64% -22.66% -21.05% 0.00% - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 8.7364 -0.77% -0.77% +1.87% +16.67% -22.65% -17.93% -19.18% 0.00% 7.44% 2 03/07/19 0.6500
KT-JAPAN-A กรุงไทย 10.7344 -0.93% -3.09% -6.63% +13.98% -14.51% -0.65% -11.09% 0.00% - - - -
KT-JAPAN-D D กรุงไทย 10.2903 -0.93% -3.09% -6.63% +13.97% -14.53% -0.68% -11.18% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 06/06/17 0.4500
KT-MAB-A กรุงไทย 10.1025 +0.22% +0.56% +1.46% +12.94% -1.37% +2.67% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFB-A กรุงไทย 10.5028 +0.15% +0.16% +0.97% +5.72% -1.72% +0.12% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFE-A กรุงไทย 9.3134 +0.40% +0.95% +1.62% +21.65% -5.84% -0.25% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MINING กรุงไทย 4.6316 +1.09% +4.33% +1.60% +27.12% -7.21% -7.04% -4.83% +1.47% - - - -
KT-OIL กรุงไทย 1.9034 +1.47% +2.58% +4.31% +12.89% -30.92% -26.63% -22.18% -55.73% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 5.1382 -0.41% +5.63% +5.83% +45.66% +19.18% +42.23% +22.62% +51.66% - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 11.7758 +2.31% +4.00% +2.76% +20.37% -8.17% -0.10% +14.22% +27.90% 9.34% 2 10/01/20 0.2000
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 13.5575 +1.37% +0.28% +0.32% +14.44% -12.78% -6.52% +8.25% +20.26% - - - -
KT-US-A กรุงไทย 14.8143 +0.54% +1.43% +1.74% +26.68% +9.88% +19.86% +43.62% +47.84% - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 12.7383 +0.11% +0.19% +1.38% +4.71% +3.42% +5.56% +10.20% +18.26% - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 11.7186 +0.59% +1.47% +0.30% +14.03% -7.87% -2.57% +1.39% +7.23% - - - -
KT-WTAI-A กรุงไทย 12.9105 +2.25% +4.21% +8.30% +52.03% +23.40% +27.84% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA-A(A) กสิกรไทย 21.0698 +3.21% +5.42% +10.65% +60.20% +35.12% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA-A(D) D กสิกรไทย 20.0809 +3.21% +5.42% +10.65% +60.29% +34.79% +32.94% +84.22% +122.31% 5.23% 4 14/05/20 0.2500
K-USXNDQ-A(A) กสิกรไทย 19.5023 +0.69% +2.44% +6.74% +34.84% +15.64% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-USXNDQ-A(DIV) D กสิกรไทย 18.2767 +0.69% +2.44% +8.27% +34.84% +15.34% +29.98% +74.48% +119.57% 4.65% 4 12/06/20 0.2500
K-VIETNAM กสิกรไทย 8.5664 +0.15% -0.90% -4.66% +18.51% -8.11% -11.83% 0.00% 0.00% - - - -
K-WORLDX กสิกรไทย 9.1490 +0.92% +1.48% +1.88% +23.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.8415 +1.63% +2.95% +6.19% +36.31% +14.40% +18.87% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.9674 +1.63% +12.67% +5.99% +36.10% +17.59% +18.15% 0.00% 0.00% 7.29% 2 29/06/20 1.0000
LHDIGITAL-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.8393 +1.63% +2.95% +6.19% +36.31% +14.40% +18.87% 0.00% 0.00% - - - -
LHGEQ-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.9120 +2.12% +9.71% +5.43% +35.18% +10.89% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 2 29/06/20 0.6000
LHGINCOME-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0946 +0.03% -0.20% +1.62% +7.03% -4.04% -2.02% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.7661 +0.03% -0.20% +1.62% +7.03% -4.05% -1.99% 0.00% 0.00% 1.95% 1 02/12/19 0.0900
LHGINCOME-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0946 +0.03% -0.20% +1.62% +7.03% -4.04% -2.02% 0.00% 0.00% - - - -
LHGLIFE-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2470 +2.02% +7.20% +6.11% +41.11% +7.10% +10.68% 0.00% 0.00% N/A 2 29/06/20 0.5000
LHGMA-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1291 +0.19% +0.19% +0.73% +6.04% -1.77% -0.50% 0.00% 0.00% - - - -
LHGMA-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.6923 +0.19% +2.27% +0.73% +6.05% -0.78% -0.48% 0.00% 0.00% 1.55% 2 29/06/20 0.2000
LHGMA-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1280 +0.19% +0.19% +0.73% +6.04% -1.78% -0.51% 0.00% 0.00% - - - -
LHJAP-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 8.8649 -1.43% -3.01% -2.47% +12.73% -11.39% -3.92% -4.16% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 31/08/18 0.1500
LHROBOT-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.3562 +0.52% +1.86% +1.54% +32.52% +4.24% +4.49% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 03/01/20 0.2000
MGA D เอ็มเอฟซี 9.9247 +0.99% +1.53% +5.92% +28.57% +13.10% +17.06% +18.80% +24.46% N/A 1 28/01/20 0.4700
MN-BALANCE เเมนูไลฟ์ 9.7114 +1.02% +1.59% +2.57% +12.28% -4.44% -2.17% 0.00% 0.00% - - - -
MS-AMERICAN เเมนูไลฟ์ 16.4672 -0.02% +0.00% -6.95% -3.35% -0.46% -9.60% +6.05% +18.61% - - - -
MS-ASIAN SM เเมนูไลฟ์ 15.0338 +2.61% +4.31% +7.02% +27.13% +4.73% +4.75% -6.02% -16.09% - - - -
MS-CHINA VALUE เเมนูไลฟ์ 17.3711 +3.11% +2.98% +8.90% +20.84% +13.94% +19.52% +28.71% +26.53% - - - -
MS-EE EURO เเมนูไลฟ์ 5.1371 +2.63% +1.05% +0.02% +20.73% -17.06% -11.84% -9.79% -0.40% - - - -
MS-EUROPE-A เเมนูไลฟ์ 8.9355 +2.28% +3.60% +1.41% +15.37% -4.09% -0.05% -9.23% -8.33% - - - -
MS-EUROPE-D เเมนูไลฟ์ 8.9371 +2.28% +3.60% +1.41% +15.36% -4.11% -0.07% -9.22% -8.31% - - - -
MS-HCARE-A เเมนูไลฟ์ 12.5117 +1.64% +3.34% -1.20% +10.68% +3.35% +7.34% +5.44% +2.28% N/A 1 23/01/15 0.7000
MS-HCARE-D D เเมนูไลฟ์ 10.0826 +1.64% +3.34% -3.65% +7.94% +0.79% +4.68% +2.80% -0.13% N/A ไม่เเน่นอน 21/12/18 0.1500
MS-INDIA-A เเมนูไลฟ์ 10.1136 +2.10% +3.27% +3.35% +19.96% -10.01% -11.33% -10.14% +3.81% - - - -
MS-INDIA-D D เเมนูไลฟ์ 6.3227 +2.10% +3.26% +3.43% +20.05% -9.95% -11.27% -8.37% +11.14% 3.16% 1 21/06/19 0.2000
M-USA เมย์เเบงก์ 9.6758 -0.03% +0.32% -2.82% +8.22% -3.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-VI เอ็มเอฟซี 9.1652 -0.16% +0.51% -0.66% +14.26% -8.73% -5.80% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-ALLCHINA-RA วรรณ 13.8560 +2.76% +2.04% +7.11% +17.72% +9.71% +21.18% +39.53% +39.53% - - - -
ONE-CHINA วรรณ 8.9036 +2.01% +4.16% +3.68% +7.81% -8.47% -7.29% -11.12% -25.78% - - - -
ONE-CHINA10 วรรณ 11.0300 +0.32% +5.15% +16.64% +14.39% +17.57% +23.26% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-DISC-RA วรรณ 13.2023 +1.63% +3.44% +4.81% +49.98% +27.95% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-EUROEQ วรรณ 10.4623 +1.91% +2.57% +2.45% +22.57% -10.34% -1.97% +4.33% +4.33% - - - -
ONE-GECOM วรรณ 15.2450 +1.56% +4.40% +9.60% +72.58% +41.42% +48.20% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-GLOBALEQ D วรรณ 8.0923 +0.82% +0.92% +0.52% +14.91% -14.86% -11.37% -17.71% -3.06% N/A ไม่เเน่นอน 04/06/18 0.2000
ONE-GLOBFIN-IA วรรณ 7.7257 +2.21% +2.56% +1.84% +31.49% -25.07% -17.67% -22.74% -22.74% - - - -
ONE-GLOBFIN-ID วรรณ 7.7256 +2.20% +2.56% +1.84% +31.49% -25.07% -17.67% -22.74% -22.74% - - - -
ONE-GLOBFIN-RD วรรณ 7.6287 +2.20% +2.55% +1.79% +31.31% -25.27% -18.11% -23.71% -23.71% - - - -
ONE-GLOBHY-I วรรณ 9.9604 +0.15% -0.09% +1.24% +5.38% -5.68% -4.29% -0.37% -0.37% - - - -
ONE-GLOBHY-R วรรณ 9.8949 +0.15% -0.09% +1.22% +5.32% -5.80% -4.53% -1.02% -1.02% - - - -
ONE-NIPPON วรรณ 9.1977 +0.68% -1.02% -2.76% +14.90% -8.85% -1.40% -4.18% -7.76% - - - -
ONEPROP-SG วรรณ 14.8262 +0.77% -0.98% -1.50% +16.19% -11.68% -9.14% -4.07% +1.31% - - - -
ONE-STOXXASEAN D วรรณ 69.3863 +0.11% +2.13% -3.32% +17.85% -17.70% -23.87% -30.80% -25.88% N/A ไม่เเน่นอน 05/02/18 3.0000
ONE-UGG-RA วรรณ 27.7281 +2.17% +4.45% +13.07% +47.24% +45.46% +53.16% +90.47% +178.01% - - - -
ONE-VIETNAM-RA วรรณ 6.5554 +1.93% -1.15% -3.55% +24.53% -12.57% -14.34% -34.17% -34.17% - - - -
PAP ฟิลลิป 7.9362 -0.03% -0.03% +1.62% +6.30% +14.77% -7.91% -3.89% +6.45% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 11.6618 +0.56% +1.32% +2.49% +3.06% +16.88% +23.14% +21.93% +24.89% - - - -
PHATRA GHC D ภัทร 17.4310 +0.92% +1.89% +2.70% +24.74% +4.11% +15.80% +17.17% +5.41% N/A ไม่เเน่นอน 22/11/18 0.8500
PHATRA GNP ภัทร 12.9263 +1.42% +2.96% +3.16% +21.99% +4.60% +10.97% +19.15% 0.00% - - - -
PHATRA G-UBOND-H ภัทร 10.8766 +0.19% -0.03% +1.09% +4.85% +3.71% +5.10% 0.00% 0.00% - - - -
PHR ฟิลลิป 10.4422 -0.48% -0.96% -6.07% -4.93% +3.65% -3.34% +7.62% +32.89% - - - -
PRINCIPAL GBRAND-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.6042 +1.28% +1.10% +0.94% +15.97% -0.24% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PRINCIPAL GFIXED ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.0550 +0.20% -0.02% +1.04% +7.87% -2.33% -6.97% 0.00% 0.00% - - - -
PRINCIPAL IPROPEN-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.6784 -0.51% +0.74% -1.92% +17.46% -12.87% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PRINCIPAL IPROPEN-D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.6783 -0.51% +0.74% -1.92% +17.46% -12.87% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PWIN ฟิลลิป 13.9822 +1.76% +4.74% +7.99% +47.15% +35.86% +37.83% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 11.7065 +2.24% +2.68% +8.42% +24.00% -1.50% +4.49% -1.24% +6.87% - - - -
SCBAEMHA ไทยพาณิชย์ 9.2880 +2.22% +2.66% +8.49% +25.05% -2.97% +2.92% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAPLUS ไทยพาณิชย์ 10.1189 +1.26% +1.32% +2.87% +10.96% -8.68% -8.66% -3.87% 0.00% - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 9.4555 +0.20% +1.37% -0.93% +8.49% +2.45% +0.78% -14.94% -12.63% - - - -
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 13.9857 +0.50% +2.78% +4.81% +36.09% +8.84% +20.74% +47.16% 0.00% 2.58% 2 22/06/20 0.3054
SCBCE ไทยพาณิชย์ 8.2264 +2.18% +4.76% +2.58% +3.99% -3.94% -2.32% -4.11% -18.79% - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 10.6162 +2.00% +4.05% +3.87% +9.27% -8.19% -5.93% +0.67% -14.80% - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.44% +2.80% +3.11% +13.93% +14.21% +2.69% -1.39% 0.00% - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 10.2037 +1.32% +6.46% +10.43% +17.46% +4.78% +10.21% +10.82% -3.18% 1.36% 1 24/02/20 0.1380
SCBCHAE ไทยพาณิชย์ 10.6032 +1.33% +6.48% +10.52% +17.76% +5.41% +11.23% 0.00% 0.00% - - - -
SCBCHEQA ไทยพาณิชย์ 9.7928 +2.35% +3.15% +6.35% +15.46% +2.96% +10.76% 0.00% 0.00% - - - -
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 4.0666 +0.55% +2.39% +3.55% +12.36% -19.48% -17.61% -22.97% -39.00% - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 16.3008 +1.18% +0.43% +4.83% +28.71% +5.46% +11.70% +32.21% 0.00% - - - -
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 8.7481 +0.31% +1.18% +1.91% +10.58% +0.93% +3.57% +9.16% +15.17% N/A 1 24/03/20 0.2791
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 7.7838 +0.90% +1.29% +6.11% +21.09% -14.26% -12.76% -12.08% -13.69% N/A ไม่เเน่นอน 27/12/17 0.1224
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 10.9697 +2.02% +2.51% +2.52% +19.05% -11.93% -3.95% +3.77% +8.39% 2.17% 1 24/02/20 0.2549
SCBEUSM ไทยพาณิชย์ 12.2366 +1.03% +2.22% -0.37% +23.40% -12.72% -1.12% +13.20% 0.00% - - - -
SCBFST ไทยพาณิชย์ 9.1681 +0.18% +0.73% -1.53% -5.69% +3.99% +3.60% -3.41% 0.00% - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 14.0227 +0.25% -2.40% -2.73% +13.53% -8.51% -0.56% +8.67% +28.29% 2.41% 2 24/02/20 0.4833
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 11.1425 +0.90% +1.85% +3.03% +25.39% +1.54% +9.86% +25.92% 0.00% N/A 1 24/03/20 0.1584
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 12.0648 +1.97% +3.40% -1.15% +15.66% -8.04% -2.95% +7.61% 0.00% - - - -
SCBGINR ไทยพาณิชย์ 9.4737 +0.59% +0.73% +1.65% +8.57% -8.85% -4.91% -3.80% 0.00% - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.7383 -0.36% +0.04% +1.79% +2.72% +3.82% +4.33% +6.48% +12.38% - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 12.5012 +0.61% +1.52% +1.34% +9.52% -0.17% +4.75% +8.81% +10.32% - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 11.7400 +0.69% +1.63% +1.47% +12.20% -0.42% +4.84% +9.46% +8.51% - - - -
SCBGMLA ไทยพาณิชย์ 10.8126 +0.92% +1.50% +1.23% +20.59% -6.21% +0.99% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGMTA ไทยพาณิชย์ 7.2706 +0.00% -0.03% +0.20% -6.08% -13.30% -15.04% -24.16% 0.00% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 9.5000 +0.36% +1.25% +2.30% +4.12% +18.23% +26.00% +28.09% +33.83% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 9.5253 +0.20% +0.59% +3.70% +9.79% +14.60% +23.26% +34.88% +40.68% - - - -
SCBGOLDHE ไทยพาณิชย์ 9.5591 +0.20% +0.60% +3.73% +9.91% +14.85% +23.67% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 10.9431 +0.58% +0.82% +1.72% +8.83% -8.36% -4.13% -3.01% 0.00% - - - -
SCBGPROP D ไทยพาณิชย์ 9.1512 +2.15% +4.16% +1.86% +20.57% -13.50% -9.60% -0.05% 0.00% 4.58% 2 22/01/20 0.1043
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 13.3947 -0.04% +0.03% +1.51% +6.39% -1.71% +0.90% +6.76% +17.61% - - - -
SCBINCA ไทยพาณิชย์ 10.2380 +0.25% +0.30% +1.30% +7.46% -3.23% -1.87% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINCR ไทยพาณิชย์ 10.2378 +0.25% +0.30% +1.30% +7.46% -3.23% -1.88% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 9.3764 +1.65% +3.36% +5.56% +30.88% -17.53% -17.99% -9.16% +2.67% 2.88% 2 24/03/20 0.1033
SCBJPSMA ไทยพาณิชย์ 7.5750 -2.01% -4.46% -5.76% +22.66% -18.60% -9.25% 0.00% 0.00% - - - -
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 9.0554 +1.58% +1.66% +3.31% +24.08% -6.17% -1.01% -16.69% +2.91% - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 10.8580 +0.56% +1.43% +0.33% +13.88% -9.28% -4.09% +11.16% 0.00% 3.89% 2 25/10/19 0.2251
SCBLEQA ไทยพาณิชย์ 11.5797 +0.56% +1.43% +0.33% +13.88% -9.28% -4.11% 0.00% 0.00% - - - -
SCBNK225 ไทยพาณิชย์ 16.7613 +0.71% -0.77% -1.46% +24.91% -5.56% +4.62% +16.33% +15.26% - - - -
SCBNK225D D ไทยพาณิชย์ 12.6599 +0.71% -0.77% -1.46% +24.96% -5.75% +4.44% +16.55% +14.26% 3.46% 2 22/04/20 0.1384
SCBOIL ไทยพาณิชย์ 2.8189 +1.14% +2.12% +5.91% +19.77% -33.81% -27.56% -14.72% -50.94% - - - -
SCBOPPA ไทยพาณิชย์ 9.7321 +0.19% +0.17% +2.20% +10.70% -7.10% -2.04% 0.00% 0.00% - - - -
SCBOPPR ไทยพาณิชย์ 9.7320 +0.19% +0.17% +2.20% +10.70% -7.10% -2.04% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPGF ไทยพาณิชย์ 14.1708 +0.38% -0.27% -1.50% +27.72% +2.84% +13.22% +9.02% +36.09% - - - -
SCBPOPA ไทยพาณิชย์ 11.0847 +0.63% +1.48% +2.01% +21.32% -3.97% +2.28% 0.00% 0.00% - - - -
SCBROBOA ไทยพาณิชย์ 11.7935 +0.40% +1.44% +1.41% +36.50% +5.88% +12.54% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSP500 D ไทยพาณิชย์ 18.3011 +0.54% +1.51% +1.60% +23.62% -3.85% +5.04% +27.14% +51.51% 3.01% 2 22/06/20 0.3198
SCBS&P500E ไทยพาณิชย์ 19.3726 +0.54% +1.53% +1.64% +23.83% -3.40% +5.91% 0.00% 0.00% - - - -
SCBUSHYA ไทยพาณิชย์ 9.9885 +0.08% -0.66% +1.81% +7.51% -5.23% -3.20% -1.49% 0.00% - - - -
SCBUSSM ไทยพาณิชย์ 10.5738 +1.79% +4.65% +6.86% +36.42% -15.45% -11.66% -11.01% 0.00% - - - -
SCBWINR ไทยพาณิชย์ 10.2190 +0.57% +0.87% +1.03% +10.13% -4.81% -2.05% 0.00% 0.00% - - - -
T-ALLSTARJAPAN2 ธนชาติ 9.5996 -0.01% +0.86% +0.83% +0.32% +9.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TAREIT ทิสโก้ 8.4694 +0.70% -2.26% -3.01% +5.80% -16.71% -13.65% 0.00% 0.00% - - - -
T-ASIANPROP D ธนชาติ 8.6231 +0.46% -2.45% -1.68% +9.40% -21.48% -17.92% -4.03% 0.00% 6.96% 2 26/12/19 0.3500
TBIOTECH ทิสโก้ 14.8876 +0.72% -1.06% +0.10% +33.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TCHSTARP ทิสโก้ 10.9062 +0.03% -0.13% +7.73% +14.51% +0.68% +8.08% +12.58% +10.20% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 8.2155 +1.99% +4.01% +3.65% +9.03% -8.05% -5.86% 0.00% 0.00% - - - -
TCHTECH ทิสโก้ 11.1657 +1.90% +2.84% +13.69% +29.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ES-CHINA A ธนชาติ 10.8730 +3.28% +3.66% +7.93% +18.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ES-GTECH ธนชาติ 11.0399 +1.04% +1.94% +5.66% +34.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
T-EUROPEEQ ธนชาติ 9.9334 +1.81% +2.02% +1.16% +18.78% -12.41% -6.30% -4.40% 0.00% - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 13.5400 +0.82% +2.52% +2.20% +40.47% +25.91% +30.92% 0.00% 0.00% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 11.1571 +0.91% +1.19% +0.89% +21.90% +3.72% +13.73% +22.60% +11.02% - - - -
TGINC-A ทิสโก้ 10.9500 +0.55% +0.75% +1.72% +14.93% -1.74% +1.09% 0.00% 0.00% - - - -
TGINC-R ทิสโก้ 10.9495 +0.55% +0.75% +1.72% +14.93% -1.74% +1.09% 0.00% 0.00% - - - -
T-GLOBALBOND ธนชาติ 16.7934 -0.31% -0.17% +0.58% +4.07% -3.47% -3.12% -1.72% +0.29% - - - -
T-GLOBALENERGY ธนชาติ 3.5969 +1.95% +3.72% +4.87% +31.08% +0.17% +8.67% +7.59% -6.14% - - - -
T-GLOBALEQ ธนชาติ 19.3143 +1.07% +2.31% +3.32% +27.74% +1.47% +7.28% +24.63% +35.40% - - - -
T-GLOBALESG ธนชาติ 9.8459 +0.75% +1.41% +0.68% +17.74% -7.12% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-GLOBALFIXED ธนชาติ 10.3504 +0.31% +0.19% -0.88% -0.89% +0.13% +1.04% +4.19% 0.00% - - - -
T-GLOBALVALUE D ธนชาติ 6.7276 +1.89% +1.72% -0.97% +17.18% -10.60% -6.45% -14.06% -7.62% N/A ไม่เเน่นอน 17/10/14 0.5000
TGOLD ทิสโก้ 14.1181 +0.41% +0.70% +3.86% +8.61% +13.59% +20.54% +30.57% +35.24% - - - -
TGOLDBULLION-H ธนชาติ 11.6777 +0.21% +0.65% +3.85% +9.90% +14.61% +22.90% +34.10% +39.79% - - - -
TGOLDBULLION-UH ธนชาติ 11.6640 +0.41% +1.34% +2.51% +3.83% +18.16% +25.49% +28.10% +33.82% - - - -
TGREIT ทิสโก้ 8.7589 +2.16% +2.06% +1.11% +18.84% -16.13% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-HEALTHCARE ธนชาติ 11.2519 +0.26% +0.74% +2.47% +22.11% +2.88% +11.27% +24.83% 0.00% - - - -
T-INFRA D ธนชาติ 11.3056 +0.74% +1.73% +3.75% +25.33% +2.93% +9.91% +19.52% +23.85% N/A ไม่เเน่นอน 26/09/18 0.5500
TISCOAP ทิสโก้ 14.9093 +1.41% +4.21% +6.14% +24.24% -5.39% -1.40% -0.15% +3.17% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 8.9074 +2.02% +4.04% +3.58% +8.44% -9.12% -6.98% -1.56% -16.98% - - - -
TISCOCHA ทิสโก้ 10.8937 +2.02% +7.59% +12.09% +18.69% +4.02% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.1031 +1.48% +4.24% +6.17% +23.33% -8.76% -12.84% -21.95% -24.12% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCOEU ทิสโก้ 11.3174 +3.01% +3.24% +5.41% +23.90% -12.51% -5.15% +0.18% +7.19% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 11.2270 +0.57% +0.82% +0.04% +8.29% -6.11% -2.88% +0.35% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 9.9153 +2.31% +2.55% +4.84% +21.34% -11.53% -5.83% -3.05% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 11.9510 +2.93% +3.58% +4.99% +29.94% -7.53% -1.45% -3.24% +6.42% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 10.3821 +2.90% +4.15% +4.12% +24.47% -12.16% -14.87% -16.34% 0.00% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 7.6041 +0.47% +1.72% +5.20% +12.62% -17.64% -18.29% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 15.3441 +0.69% -0.73% -1.69% +23.60% -6.43% +2.55% +10.92% +8.68% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 10.9544 -0.69% -1.64% -0.15% +20.84% +0.98% +10.24% +7.96% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 4.0207 +1.05% +0.80% +1.47% +25.08% -36.24% -33.68% -32.05% -30.17% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 13.2513 +1.65% +3.50% +5.26% +19.56% -3.42% +5.01% +4.52% +15.80% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 2.4685 +1.12% +2.07% +5.59% +18.13% -34.43% -29.01% -18.50% -53.18% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 10.7955 -0.10% +2.22% +5.26% +0.11% -6.27% +3.10% +1.25% 0.00% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 28.2484 +0.54% +1.45% +1.32% +22.77% -4.82% +3.78% +23.53% +45.94% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 14.8263 +1.15% +1.32% +6.06% +36.48% +19.96% +29.23% 0.00% 0.00% - - - -
T-JAPANEQ ธนชาติ 9.8444 +1.06% +0.25% -3.04% +17.06% -14.48% -6.41% -14.53% 0.00% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 9.8542 -0.27% -0.13% -0.99% +16.73% -22.14% -14.44% +4.59% +4.03% - - - -
T-MAP ธนชาติ 12.7912 +1.95% +1.67% +1.85% +15.01% -2.91% -0.43% -0.97% -0.00% - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 12.5896 +3.03% +2.44% +8.67% +26.27% -1.05% +5.02% -0.70% +8.74% - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 10.9420 +0.07% +0.05% +1.76% +8.59% +0.24% +1.90% +5.67% 0.00% - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 6.3558 +1.99% +8.85% +8.60% +10.95% +5.25% +7.46% +19.88% +14.54% - - - -
TMBCOF ทหารไทย 21.5237 +2.69% +1.90% +7.19% +17.91% +9.81% +18.36% +56.41% +76.35% - - - -
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.00% +1.75% +3.52% +11.37% +21.45% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.00% +1.18% +4.79% +13.96% +22.85% +32.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAE ทหารไทย 7.8547 +1.92% +1.42% +1.41% +15.93% -21.86% -17.05% -20.65% 0.00% - - - -
TMBEBF ทหารไทย 10.1307 +0.43% +1.41% +2.73% +14.83% -4.23% -3.44% +1.85% 0.00% - - - -
TMBEG ทหารไทย 12.2418 +1.41% +2.21% +2.22% +20.98% -6.16% +0.92% +7.70% +13.78% - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 9.6622 +2.58% +2.72% +3.49% +15.35% -6.74% -2.08% -6.30% -0.46% - - - -
TMB-ES-CHINA-A ทหารไทย 10.8842 +3.13% +2.71% +7.70% +18.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 10.1444 +0.22% +0.23% +0.80% +3.07% +2.69% +3.53% +9.01% +3.44% 2.37% ไม่เเน่นอน 14/10/19 0.0800
TMBGER ทหารไทย 12.4007 +2.84% +3.42% +4.74% +30.10% -5.91% +0.63% +0.83% 0.00% - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.00% +0.10% +3.18% +6.24% +16.83% +29.78% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGF ทหารไทย 13.5683 +0.21% +0.22% +0.88% +3.22% +2.82% +3.76% +9.25% +4.08% - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 11.3152 +0.28% +0.33% +1.28% +8.12% -1.94% -0.59% +4.42% 0.00% - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 11.8808 +1.30% +1.27% -1.43% +11.65% -10.29% -6.38% +1.94% 0.00% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 21.8723 +0.56% +1.16% +1.09% +3.29% +18.94% +25.16% +26.95% +29.47% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 11.8314 +0.21% +0.63% +3.66% +9.73% +13.55% +21.30% +30.92% +34.70% - - - -
TMBGQG ทหารไทย 16.2447 +0.65% +1.96% +4.09% +26.93% +1.50% +7.77% +35.81% +58.17% - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 8.8921 +0.48% +0.42% +0.27% +9.35% -8.24% -5.65% -5.67% -4.98% 2.25% ไม่เเน่นอน 16/05/19 0.1000
TMBINDAE ทหารไทย 7.9356 +1.80% +2.80% +5.15% +24.12% -16.49% -16.05% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.00% +0.91% +2.59% +6.87% +18.52% +14.14% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJE ทหารไทย 12.4508 +0.69% -0.79% -1.62% +23.99% -5.62% +3.78% +13.52% +12.07% - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.00% -0.03% +4.99% +5.80% +15.54% +24.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 10.2119 +1.12% +0.27% -2.89% +17.66% -15.44% -6.38% -12.23% 0.00% - - - -
TMBOIL ทหารไทย 2.4056 +1.46% +2.64% +4.31% +13.38% -30.96% -25.96% -21.40% -55.27% - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 21.4265 +0.53% +1.53% +1.58% +23.68% -4.17% +4.41% +24.17% +45.94% - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 18.6192 +2.45% +4.18% +5.97% +35.40% +10.26% +17.28% +53.73% 0.00% - - - -
TMBUSO ทหารไทย 8.6811 -0.50% +2.01% +0.62% +20.18% -18.44% -14.50% +2.17% +5.15% - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 14.2997 +2.59% +3.99% +1.85% +17.20% -1.78% +4.61% +8.85% +23.28% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 1.9279 +1.40% +2.81% +5.74% -30.62% -72.42% -70.19% -65.63% 0.00% - - - -
T-PREMIUM BRAND D ธนชาติ 9.7316 +2.05% +4.12% +2.50% +27.18% -6.89% -1.56% +11.90% +6.03% N/A ไม่เเน่นอน 26/09/18 0.8000
TSTARP ทิสโก้ 13.1698 +1.03% +1.43% +4.28% +28.68% +1.65% +8.79% +16.13% +20.76% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 14.4003 +0.93% +2.02% +0.18% +16.37% -0.46% +7.22% +19.54% 0.00% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 7.7643 +0.15% -2.51% -3.59% +13.43% -27.89% -20.13% 0.00% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 9.0589 +0.41% +0.48% -1.43% -5.91% +2.91% +1.72% -5.90% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 13.3097 -0.23% +3.06% +0.73% +21.46% -12.88% -9.92% -2.89% +13.45% - - - -
UCHINA ยูโอบี 12.8844 +2.40% +2.49% +6.59% +17.66% +9.62% +19.94% 0.00% 0.00% - - - -
UDB-A ยูโอบี 10.9471 +0.21% +0.00% +1.07% +4.65% +3.36% +4.55% 0.00% 0.00% - - - -
UDB-N ยูโอบี 10.9473 +0.21% +0.00% +1.07% +4.65% +3.36% +4.56% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-A ยูโอบี 8.9662 +1.53% +1.73% +5.11% +20.34% -8.84% -4.20% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-N ยูโอบี 8.9662 +1.53% +1.73% +5.11% +20.34% -8.84% -4.20% 0.00% 0.00% - - - -
UES ยูโอบี 9.6557 +1.81% +3.18% +1.74% +24.49% -16.49% -7.68% -8.12% 0.00% - - - -
UFLINK ยูโอบี 10.0616 +0.12% -1.60% -2.33% -6.87% -5.56% -2.49% +0.75% 0.00% - - - -
UFLINK2 ยูโอบี 10.5958 +0.14% +0.56% +0.73% -1.02% +0.49% +3.84% 0.00% 0.00% - - - -
UGD ยูโอบี 11.6115 +0.35% +0.90% -0.50% +13.54% -10.72% -5.73% +7.31% 0.00% - - - -
UGEAR ยูโอบี 8.1598 -0.03% +0.59% +1.28% -1.66% -2.64% -10.77% 0.00% 0.00% - - - -
UGH ยูโอบี 14.9634 +0.59% +0.87% +0.49% +22.28% +3.62% +15.73% +14.33% +19.80% - - - -
UGIS-A ยูโอบี 10.7410 +0.25% +0.29% +1.25% +7.88% -2.21% -0.88% +4.37% 0.00% - - - -
UGIS-N ยูโอบี 10.7412 +0.25% +0.29% +1.25% +7.88% -2.21% -0.88% +4.37% 0.00% - - - -
UGMAC ยูโอบี 11.3885 +0.61% +0.40% -0.41% +0.84% +4.20% +2.00% +15.51% 0.00% - - - -
UGQG ยูโอบี 11.7454 +0.60% +1.72% +3.76% +22.85% +0.72% +6.72% 0.00% 0.00% - - - -
UIF-A ยูโอบี 10.3249 +0.35% +0.71% +0.52% +6.49% -9.45% -6.91% -7.35% 0.00% - - - -
UIF-N ยูโอบี 10.3261 +0.35% +0.71% +0.52% +6.49% -9.45% -6.90% -7.34% 0.00% - - - -
UJRES ยูโอบี 12.2058 -0.01% -0.05% -1.12% +3.44% +7.37% +15.15% +24.14% 0.00% - - - -
UNI ยูโอบี 12.9790 +0.74% +1.33% +4.90% +34.67% +11.86% +20.50% 0.00% 0.00% - - - -
UOBSC ยูโอบี 1.5466 +1.04% +0.89% +1.48% -1.30% -11.59% -14.14% -27.64% -42.66% - - - -
UOBSCI-D D ยูโอบี 12.4859 +2.43% +3.33% +7.15% +17.20% +4.69% +8.10% +10.00% +14.42% N/A 1 27/04/20 0.5449
UOBSCI-N ยูโอบี 14.5192 +2.43% +3.33% +7.16% +17.26% +5.22% +8.65% +9.81% +14.70% - - - -
UOBSGB ยูโอบี 12.5683 +0.18% +0.13% +0.40% +1.37% +2.79% +3.08% +9.46% -1.59% - - - -
UOBSGC ยูโอบี 9.9097 +3.95% +4.38% +8.36% +15.61% +11.65% +18.14% +10.48% +17.64% - - - -
UOBSG-H ยูโอบี 9.6604 -0.74% +0.45% +1.78% +11.08% +15.38% +24.24% +31.25% +35.79% - - - -
UOBSG-N ยูโอบี 11.9429 +0.58% +1.17% +1.13% +3.22% +18.29% +24.08% +25.37% +27.76% - - - -
UOBSHC ยูโอบี 15.1074 +0.58% +0.88% +0.78% +21.77% +4.55% +16.55% +15.59% +20.49% - - - -
UOBSHY ยูโอบี 11.1127 +0.51% +0.18% +0.12% +9.89% -3.26% -1.21% +1.85% +9.88% - - - -
UOBSJSM ยูโอบี 17.3503 -1.00% -2.69% -5.78% +20.38% -13.33% -10.72% +2.73% +22.51% - - - -
USHY ยูโอบี 11.1973 +0.51% +0.18% +0.08% +9.77% -3.01% -0.96% +2.22% +10.57% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล