เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2019
82%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1US-OPP วรรณ 13.4450 -0.72% +0.52% +3.04% -0.55% +9.87% -3.26% +28.60% +50.33% - - - -
ABAG อเบอร์ดีน 22.3711 -0.59% +0.79% +1.79% +0.85% +10.94% -0.93% +19.29% +28.96% - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 11.1061 -0.81% +0.65% +0.80% -6.04% +2.84% -11.02% +2.28% 0.00% - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 19.1789 -0.35% +0.84% +2.98% -3.13% +5.96% -2.80% +10.72% +2.16% - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 14.7917 -0.77% +1.03% +4.36% -5.82% +9.55% -2.90% +20.37% +16.11% - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 8.9519 -0.33% +0.81% -0.60% +0.32% +11.86% -5.43% +15.49% +0.10% - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 12.2287 -0.22% -0.21% +0.71% +0.52% +4.48% +1.33% +11.02% 0.00% - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 13.6942 -0.57% +0.26% +3.43% -2.87% +5.00% -0.40% +1.66% -2.35% - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 16.1144 -0.94% +0.99% -0.13% -2.03% +3.77% -8.43% +2.98% +28.20% - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 11.4860 -1.46% -0.82% -0.47% -3.42% +0.85% -17.07% -11.64% +3.60% - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 12.5210 -0.31% +0.32% +1.54% -2.46% +6.49% -5.36% +5.23% -1.16% - - - -
ADR-D D ยูโอบี 8.6415 +0.22% +0.43% +2.33% +0.77% +2.39% +3.88% -3.25% +2.05% 2.22% ไม่เเน่นอน 23/03/18 0.1916
AEOB อเบอร์ดีน 17.8081 +0.06% +0.36% +2.38% +3.38% +7.88% +6.38% +8.40% +14.10% - - - -
ASIA-B ยูโอบี 22.8897 +0.05% +0.31% +0.67% +2.79% +6.90% +6.81% +5.38% +17.23% - - - -
ASIA-E ยูโอบี 8.4589 -1.44% -0.45% +1.18% -7.18% -0.07% -11.25% -0.88% +1.73% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 12.1505 -0.25% +0.61% +4.06% -3.36% +6.40% -0.95% +23.14% +24.99% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 7.0595 -0.20% +0.10% +4.45% -2.35% +6.12% +0.90% +35.44% +9.04% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 11.0203 +0.64% +1.83% +7.98% -5.16% +14.39% -4.79% +33.65% +10.11% - - - -
ASP-DISRUPT เเอสเซท พลัส 10.5143 -0.20% -0.60% +2.61% +1.83% +12.57% -3.36% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 10.9149 +0.22% +0.30% +0.10% -0.17% +6.75% +0.60% +11.09% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 12.6184 +0.21% +0.56% +2.17% +5.61% +15.32% +11.02% +16.47% 0.00% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 10.1552 -0.30% -0.33% +0.94% +1.19% +4.88% -1.53% +7.34% +4.04% - - - -
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 10.2559 -0.09% -0.10% +0.68% +1.51% +5.35% +1.38% 0.00% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 10.2526 -0.09% -0.10% +0.68% +1.50% +5.34% +1.36% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 12.9993 +1.28% +1.97% +6.76% +11.50% +10.49% +13.14% -1.04% -1.31% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 16.7619 +0.76% +0.54% +2.01% -3.04% +5.87% +2.52% +32.39% +29.32% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 9.3292 -0.35% +0.24% +3.54% -4.41% +1.76% -6.20% +21.35% +5.05% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 12.0196 +1.79% -0.94% +0.77% -2.90% +4.26% -4.60% +29.36% 0.00% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 3.3460 -1.35% -5.93% +2.29% -10.78% -2.59% -19.95% +1.93% -70.36% - - - -
ASP-ROBOT เเอสเซท พลัส 10.3019 -0.05% -0.33% +1.79% -3.24% +11.27% -3.19% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 32.7212 +0.33% +0.04% +2.35% +2.64% +11.12% +4.31% +33.98% 0.00% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 9.5403 -0.19% -0.54% +2.26% +0.96% +10.56% -3.61% +16.35% +0.70% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 9.0780 -0.20% -0.59% +2.12% +0.67% +9.89% -4.68% +12.49% -6.97% - - - -
ASP-VIET เเอสเซท พลัส 7.8579 -0.69% -0.72% +2.48% +1.12% +5.86% -6.57% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 11.8548 -0.67% -0.64% +3.13% -5.82% +1.58% -3.20% +22.59% 0.00% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 9.2762 -0.71% +0.18% +0.87% -0.93% +8.52% +4.07% 0.00% 0.00% - - - -
BCARE บัวหลวง 29.0449 -0.43% -0.48% +1.99% +3.36% +3.17% -5.22% +11.12% +48.84% - - - -
B-CHINE-EQ บัวหลวง 8.6756 -0.95% +0.31% +5.80% -5.30% +15.59% -4.37% 0.00% 0.00% - - - -
B-FUTURE D บัวหลวง 9.5599 -0.05% +1.49% +5.09% -4.04% +10.45% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 16/05/19 0.2600
B-GLOBAL บัวหลวง 11.7900 -0.69% +0.07% +2.83% -0.21% +11.05% -3.11% +16.85% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 10.4238 +1.03% +1.89% +5.51% +8.67% +8.27% +7.17% -7.39% +0.15% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 11.0847 +0.03% +0.04% +0.33% +0.06% +3.84% +2.91% 0.00% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 10.2286 +0.18% +0.33% -0.60% -1.92% +2.04% -2.32% 0.00% 0.00% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 13.1446 -0.62% +0.58% +5.48% -2.23% +15.37% +6.03% 0.00% 0.00% - - - -
B-NIPPON บัวหลวง 10.7042 -1.60% -2.27% +0.48% -5.90% -1.10% -11.51% +14.25% 0.00% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BRIC ยูโอบี 8.0209 +0.12% +0.23% +4.21% -5.40% +3.66% -1.95% +20.73% +12.04% - - - -
CIMB-PRINCIPAL APDI ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 18.1247 -0.30% +0.16% +3.37% 0.00% +8.27% +0.22% +22.33% +28.85% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CHEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8776 -1.10% -0.06% +2.78% -8.11% +14.53% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CII ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.6016 -0.53% +1.22% +2.92% -2.83% +8.24% +2.49% +14.08% +18.89% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4923 -0.01% +0.18% +0.90% +3.94% +2.18% +9.79% +13.45% +9.56% N/A ไม่เเน่นอน 12/02/07 0.1500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 6.0693 -1.15% -1.31% +2.50% -2.41% +2.25% -4.02% +0.91% -30.26% N/A ไม่เเน่นอน 28/04/11 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9373 -0.45% +1.95% +2.35% +2.36% +6.39% -1.46% +26.36% +25.82% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.6121 +0.61% -0.51% -0.41% +3.81% +10.21% +5.00% +25.83% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GINNO-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.1614 -0.58% -0.42% +0.83% -2.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8100 -0.09% -1.11% -1.53% -0.37% -3.24% -8.46% -5.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GMV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.0602 -0.51% +0.16% +2.20% +3.79% +7.59% -0.32% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9977 -0.75% -0.23% +2.68% +3.84% +17.43% +0.92% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GREITS D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.7621 -0.47% -1.15% -0.04% +3.75% +10.01% +7.27% 0.00% 0.00% 3.07% ไม่เเน่นอน 09/08/18 0.0400
CIMB-PRINCIPAL GSA ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.0356 -0.35% -0.27% +1.54% +1.43% +5.28% -6.17% +7.42% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GTR ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.8369 -0.05% -0.18% +1.28% +0.26% +0.57% +0.92% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.8309 +1.17% +1.90% +6.66% +11.51% +10.55% +13.83% +0.27% +0.60% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.6323 +1.17% +1.81% +6.47% +11.23% +10.28% +13.52% -1.27% -1.77% - - - -
CIMB-PRINCIPAL JEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4139 -1.60% -2.69% -0.91% -4.87% +2.29% -11.64% +6.44% +9.13% - - - -
CIMB-PRINCIPAL KEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.4777 +0.10% -0.08% -0.20% -8.47% -10.29% -19.77% -18.87% -25.76% - - - -
CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.5653 +0.68% +0.26% +0.72% -3.27% -2.46% -14.51% 0.00% 0.00% - - - -
CPAM APDE ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.9367 -0.01% -0.05% -4.74% -1.42% +3.35% -8.50% +21.42% 0.00% - - - -
CPAM GSCEQ-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4803 +0.56% +1.35% -3.23% -1.82% +5.39% -13.18% +11.79% +11.83% - - - -
CPAM KOEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.2180 +0.50% +2.36% -5.92% -10.70% -9.70% -26.68% -16.02% 0.00% - - - -
EHD ยูโอบี 9.4457 -0.68% -0.69% +0.18% -1.42% +10.20% -0.88% +28.31% +11.85% - - - -
GC ยูโอบี 13.9826 +0.53% +2.40% +6.71% -6.76% +7.83% -5.14% +13.75% +23.61% - - - -
GEM-D D ยูโอบี 11.0642 +1.02% 0.00% +1.69% +3.45% -0.10% +4.87% +17.62% +29.84% 1.20% 1 12/04/16 0.1330
GHD ยูโอบี 10.7312 -0.04% +0.13% +4.14% -1.96% -1.72% -12.18% +26.53% +32.97% - - - -
GW ยูโอบี 11.3789 -0.02% +0.02% +4.42% +0.40% +2.56% +6.01% +34.57% +45.49% - - - -
I-10 เอ็มเอฟซี 2.0518 -0.86% -4.84% +0.48% -16.23% -5.10% -33.04% -30.81% -75.99% - - - -
I-DEVELOP เอ็มเอฟซี 10.2648 +0.14% +0.21% +1.08% -0.36% +6.93% -11.72% -10.62% -9.55% - - - -
I-GOLD เอ็มเอฟซี 13.5478 +1.01% +0.14% +4.39% +8.45% +6.98% +9.45% -3.24% +1.16% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 6.9112 +1.24% +2.90% +5.95% +9.93% +8.51% +8.60% -8.02% -7.39% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 7.2044 +1.26% +2.98% +6.01% +10.15% +8.68% +8.70% -7.76% -6.93% - - - -
I-OIL เอ็มเอฟซี 4.1332 -1.51% -6.71% +1.68% -13.81% +0.65% -22.21% -1.92% -68.93% - - - -
I-REITS เอ็มเอฟซี 12.3202 +0.16% -0.12% -0.41% +0.39% +5.42% -6.87% -11.60% -11.59% - - - -
I-SMART D เอ็มเอฟซี 10.3746 +0.03% +0.26% +1.80% +2.91% +5.01% +3.02% +5.68% +14.99% N/A ไม่เเน่นอน 27/10/17 0.2800
JSM ยูโอบี 19.0067 -0.87% -1.28% +1.50% -4.75% +6.36% -8.68% +39.54% +73.82% - - - -
K-AEC กสิกรไทย 10.4792 +0.39% +0.78% +2.37% +1.80% +2.15% +1.48% -7.59% 0.00% - - - -
K-AGRI D กสิกรไทย 3.9925 -0.72% -1.97% -2.56% -2.44% -5.40% -6.02% -23.04% -35.14% N/A ไม่เเน่นอน 19/12/12 0.7500
K-APB กสิกรไทย 10.5756 -0.20% -0.05% +1.72% +3.23% +10.23% +11.84% 0.00% 0.00% - - - -
K-ASIA D กสิกรไทย 10.2154 -0.64% -0.83% -0.40% -5.96% +5.96% -4.77% +20.05% +21.91% 3.92% 1 14/05/19 0.3000
K-CCTV กสิกรไทย 12.2450 -0.60% -1.14% +3.60% -3.90% +19.46% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHANGE กสิกรไทย 10.5210 -0.72% -0.73% +1.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHINA D กสิกรไทย 10.6754 -0.61% +0.09% +1.94% -8.27% +0.30% -3.96% +32.70% +52.56% 5.62% 3 14/03/19 0.2000
K-CHX กสิกรไทย 12.2831 -0.32% -0.38% +3.47% -3.19% +20.98% +16.06% +29.07% 0.00% - - - -
K-EUROPE D กสิกรไทย 11.4364 -1.85% -0.61% +1.51% -0.48% +14.30% -2.52% +20.07% +40.90% 7.00% 4 14/05/19 0.3500
K-EUSAGE D กสิกรไทย 10.0274 +0.15% +0.29% +2.21% +2.32% +11.15% -0.72% +19.49% 0.00% 3.99% ไม่เเน่นอน 14/08/18 0.2000
K-EUSMALL กสิกรไทย 9.5109 -1.18% +0.05% +2.47% -1.35% +8.77% -0.55% 0.00% 0.00% - - - -
K-EUX กสิกรไทย 12.1609 -0.57% -0.40% +0.83% +1.38% +13.03% +2.53% +28.07% 0.00% - - - -
KFACHINA-A กรุงศรี 9.7762 -0.97% -1.04% +5.84% -4.55% +28.08% +8.36% 0.00% 0.00% - - - -
KFAINCOM-R กรุงศรี 11.7483 +0.16% +0.28% +2.14% +3.11% +8.25% +8.03% +13.02% 0.00% - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 10.1251 -0.23% +1.14% +1.77% -2.73% +1.46% +1.21% -4.69% -10.38% - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 6.3044 +0.29% +1.16% +6.89% -0.83% +9.53% -1.07% +33.42% +23.74% - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 9.6279 -0.47% +1.18% +2.62% -8.37% +1.32% -2.93% +4.37% +2.25% - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 10.8038 +0.00% -0.01% +1.14% +1.84% +6.73% +4.43% +6.91% 0.00% - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 10.9810 -0.06% -0.01% +0.66% +1.49% +4.26% +4.47% 0.00% 0.00% - - - -
KF-ELI กรุงศรี 8.8329 -0.22% +0.70% +4.42% +5.54% +7.40% +6.35% +7.00% -10.00% - - - -
KF-EM กรุงศรี 11.1042 -0.10% +0.56% +3.04% -1.67% +7.35% -3.51% -2.97% +0.23% - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 13.7419 +0.82% +1.62% +2.56% -2.15% +13.61% -10.88% +6.73% +11.65% - - - -
KF-GBLVAL กรุงศรี 10.7264 -0.60% +0.26% +1.31% -0.70% +4.82% -7.42% +1.64% +3.67% - - - -
KF-GBRAND D กรุงศรี 10.9362 -0.09% +0.34% +7.75% +7.30% +19.24% +12.35% 0.00% 0.00% 4.11% 2 19/06/19 0.5000
KF-GLS กรุงศรี 8.5263 +0.23% +1.23% +0.49% +3.26% +4.13% -6.15% -12.51% 0.00% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 11.5150 +1.09% +0.72% +3.72% +7.45% +6.53% +5.89% -9.82% -3.35% - - - -
KF-GPROPD D กรุงศรี 9.7030 -0.44% -1.08% +0.79% +5.32% +13.09% +9.82% +1.83% 0.00% 2.58% 1 24/05/19 0.2500
KF-GTECH กรุงศรี 12.0763 +0.45% +0.83% +6.70% -0.72% +16.30% +1.21% 0.00% 0.00% - - - -
KFHASIA-A กรุงศรี 8.9282 +0.19% +1.28% +5.60% -5.47% +5.98% -2.67% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 8.8670 -0.46% +0.21% +9.72% -3.60% +8.79% -3.74% +48.28% 0.00% 5.64% 3 19/06/19 0.2500
KFHEALTH-A กรุงศรี 8.1266 +0.18% -0.88% +0.12% +2.99% +1.60% -4.37% 0.00% 0.00% - - - -
KFHEALTH-D D กรุงศรี 7.6638 +0.19% -0.88% +0.12% +2.99% +1.60% -4.12% +2.26% 0.00% 6.52% 1 17/09/18 0.5000
KF-HEUROPE กรุงศรี 14.3265 -1.84% -0.62% +1.56% -0.37% +14.60% -1.27% +21.05% 0.00% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 8.5770 +1.27% +2.02% +6.74% +11.56% +10.49% +13.94% +1.13% +1.83% - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 8.2601 -0.77% -0.68% +3.23% -5.92% -0.92% -8.94% +31.70% 0.00% 3.03% 1 21/03/18 0.2500
KF-HJPINDX กรุงศรี 11.2056 -1.90% -2.56% -0.11% -4.29% +2.41% -6.15% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HSMUS กรุงศรี 10.8131 -0.48% +0.15% +2.77% +1.14% +10.18% +1.18% 0.00% 0.00% - - - -
KFHTECH-A กรุงศรี 11.0843 +0.07% +0.36% +5.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HUSINDX กรุงศรี 12.2907 -0.97% -0.25% +2.98% +3.06% +12.78% +4.79% 0.00% 0.00% - - - -
KF-INCOME กรุงศรี 11.7313 -0.13% -0.13% +0.67% +1.77% +6.27% +4.09% +6.76% 0.00% - - - -
KF-INDIA กรุงศรี 8.8872 -0.68% +0.65% -1.88% -3.53% +1.00% -10.54% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAP กรุงศรี 11.0333 -0.38% -0.93% +2.39% -3.88% +6.94% -16.77% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAPD D กรุงศรี 9.4482 -0.38% -0.92% +2.37% -3.82% +7.09% -14.88% 0.00% 0.00% 10.58% ไม่เเน่นอน 17/07/18 0.2500
KF-LATAM กรุงศรี 8.0400 -0.29% -1.54% +6.35% +5.24% +4.09% +6.60% +11.80% -10.29% - - - -
KFMINCOM-R กรุงศรี 10.6517 -0.08% +0.04% +1.49% +2.15% +6.62% +5.50% 0.00% 0.00% - - - -
KF-OIL กรุงศรี 3.0103 -3.35% -4.98% +5.91% -12.20% -0.29% -21.14% -8.19% -70.44% - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 12.9073 -0.27% +1.68% +4.06% -7.72% +10.11% -9.91% +0.86% +8.66% - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 10.9907 -0.06% -0.02% +0.66% +1.49% +4.24% +4.43% 0.00% 0.00% - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 8.6087 -1.08% -0.12% -0.39% -4.21% +3.91% -14.10% +7.37% 0.00% 2.90% 1 19/01/18 0.2500
KF-TRB กรุงศรี 12.6147 +0.18% +0.15% +0.59% +2.81% +4.61% +4.16% +2.61% +9.34% - - - -
KF-US กรุงศรี 18.1936 -0.04% +0.91% +2.35% -1.42% +8.18% -6.15% +9.24% +31.54% - - - -
KFVIET-A กรุงศรี 8.8560 +0.89% +0.43% +3.01% +0.35% +6.46% -0.19% 0.00% 0.00% - - - -
K-GA D กสิกรไทย 11.3253 -0.35% -0.45% +0.94% +1.36% +5.61% -0.89% +10.66% +10.17% N/A ไม่เเน่นอน 14/12/17 0.2000
K-GEMO D กสิกรไทย 10.4599 +0.10% +0.22% +4.96% +2.71% +10.39% +2.05% +36.00% +12.61% 3.35% ไม่เเน่นอน 14/02/18 0.3500
K-GHEALTH D กสิกรไทย 10.2751 -0.07% -1.09% -0.24% +6.78% +2.60% +0.03% +18.34% 0.00% 1.95% ไม่เเน่นอน 14/08/18 0.2000
K-GHEALTH(UH) D กสิกรไทย 9.5617 -0.18% -0.34% -1.63% +4.14% +0.72% -5.50% +7.19% 0.00% 2.09% ไม่เเน่นอน 14/08/18 0.2000
K-GINCOME-A(A) กสิกรไทย 11.2790 -0.15% -0.14% +0.56% +1.43% +5.52% +2.53% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINCOME-A(R) กสิกรไทย 11.2792 -0.15% -0.14% +0.56% +1.43% +5.52% +2.53% +10.23% 0.00% - - - -
K-GINFRA D กสิกรไทย 10.7980 -0.75% -1.37% +0.49% +4.51% +12.59% +8.38% +13.33% 0.00% 1.85% 1 14/03/19 0.2500
K-GLOBE D กสิกรไทย 8.4432 +0.22% +0.83% +0.75% -1.52% +5.58% -1.29% +13.43% +23.81% N/A ไม่เเน่นอน 12/06/15 0.2000
K-GOLD D กสิกรไทย 10.0360 +1.29% +2.07% +6.84% +11.51% +10.23% +14.67% +2.26% +4.41% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/16 0.5000
K-INDIA D กสิกรไทย 10.6397 -1.07% -0.35% -0.03% -1.82% +7.09% -0.04% +24.05% +36.72% 5.64% 2 14/05/19 0.2000
K-INDX กสิกรไทย 12.2580 -0.16% +0.42% -0.28% -0.87% +8.34% +3.47% +24.25% 0.00% - - - -
K-JP D กสิกรไทย 9.2018 -1.56% -2.14% +0.46% -5.71% -0.35% -11.13% +23.46% 0.00% 8.69% ไม่เเน่นอน 12/10/18 0.2000
K-JPX กสิกรไทย 11.5178 -2.03% -2.64% +0.18% -4.62% -0.24% -9.78% +19.06% 0.00% - - - -
KK GOLD 7%#1 ภัทร 6.5242 +1.27% +3.02% +5.96% +10.11% +9.16% +8.24% -7.89% -11.41% - - - -
K-MENA D กสิกรไทย 6.8333 -0.25% 0.00% +1.04% +5.11% +8.69% +10.81% -10.32% +40.23% N/A ไม่เเน่นอน 12/09/14 0.2000
K-OIL กสิกรไทย 3.8549 -1.47% -6.51% +2.32% -10.86% -2.21% -18.72% +7.58% -67.06% - - - -
K-SEMQ กสิกรไทย 10.7444 +0.03% +0.04% +3.75% -2.51% +6.52% +1.89% 0.00% 0.00% - - - -
K-SGM กสิกรไทย 11.3402 +0.03% +0.17% +1.97% +2.13% +6.54% +2.98% +8.34% 0.00% - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 10.9806 -0.22% +0.71% +3.96% -3.49% +8.33% -6.02% +18.40% 0.00% - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 8.3394 -0.32% +0.29% +0.41% -3.77% +1.15% -6.80% -7.37% -20.91% - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 12.2752 -0.15% -0.19% +3.33% +2.87% +5.75% +7.42% +18.94% 0.00% - - - -
KT-BOND กรุงไทย 11.5652 +0.03% +0.59% +0.29% +2.16% +4.07% +2.87% +4.89% -2.28% - - - -
KT-CHINA-A กรุงไทย 10.2449 +0.49% +0.92% +5.33% -10.65% +3.25% -8.21% 0.00% 0.00% - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 7.7432 -1.34% -3.04% -2.30% -11.06% -3.92% -23.21% -15.90% -49.05% - - - -
KT-EURO กรุงไทย 12.5966 -1.15% +0.04% +2.54% -1.43% +8.99% -0.73% +29.16% +32.05% - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 18.1037 -0.09% +0.02% +2.14% +0.39% +8.37% +4.16% +29.70% +39.27% - - - -
KT-GCINCOME-R กรุงไทย 10.3926 +0.43% +0.25% +1.76% +2.72% +6.59% +5.50% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 11.1102 -0.12% -0.09% +1.39% +3.28% +5.00% +3.99% +10.44% 0.00% - - - -
KT-GOI-A กรุงไทย 10.1221 -0.25% +0.24% +2.23% +0.36% +6.72% -0.31% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 10.2872 +1.19% +1.94% +6.52% +11.44% +9.68% +12.60% -0.67% +2.13% - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 11.2152 -0.48% -1.04% +1.72% +5.92% +4.39% +0.07% +20.34% 0.00% - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 12.6978 -0.38% -0.12% +1.52% +1.25% +7.76% +1.89% +21.41% 0.00% - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 14.0318 +0.42% +0.66% +0.21% -3.18% +6.54% -7.96% +17.86% 0.00% - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 10.9830 +0.42% +0.66% +0.25% -3.18% +6.60% -7.94% +27.19% 0.00% 5.46% 1 03/07/19 0.6500
KT-JAPAN-A กรุงไทย 10.8846 -0.01% +1.03% +5.65% -0.62% +7.43% -9.30% +13.36% 0.00% - - - -
KT-JAPAN-D D กรุงไทย 10.4381 -0.01% +1.03% +5.64% -0.63% +7.42% -9.32% +13.85% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 06/06/17 0.4500
KT-MAB-A กรุงไทย 9.8593 +0.12% +0.29% +2.37% -0.81% +6.42% +0.35% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFB-A กรุงไทย 10.5040 +0.07% -0.05% +1.11% +1.42% +5.06% +3.90% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFE-A กรุงไทย 9.3809 +0.15% +0.75% +3.58% -1.74% +6.73% -2.61% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MINING กรุงไทย 4.9022 -0.31% +0.66% +1.68% -9.31% +2.00% -12.11% +9.78% -30.77% - - - -
KT-OIL กรุงไทย 2.5892 -1.69% -5.93% +0.68% -13.53% -4.71% -24.42% -5.81% -69.66% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 3.9613 +2.44% +6.56% +17.68% +23.54% +30.84% +14.89% -27.80% -18.10% - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 12.9624 -0.60% -1.27% -0.48% +5.22% +13.25% +10.39% +15.03% +30.15% 5.40% 2 03/07/19 0.4500
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 14.7294 -0.58% -1.30% -0.52% +4.76% +12.76% +9.98% +14.83% +30.93% - - - -
KT-US-A กรุงไทย 12.5246 -0.52% +0.39% +3.66% +4.08% +15.40% +5.10% +35.84% 0.00% - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 12.1119 +0.11% +0.48% +1.44% +3.42% +7.98% +5.61% +5.61% +14.45% - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 12.1245 -0.30% +0.04% +2.59% +4.57% +12.21% -0.01% +22.81% 0.00% - - - -
KT-WTAI-A กรุงไทย 10.3804 -0.18% +2.11% +6.61% -0.61% +15.67% +2.07% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA D กสิกรไทย 16.2732 -0.45% -0.21% +2.50% +7.66% +19.50% +9.36% +60.57% +97.21% 4.92% 4 14/05/19 0.4000
K-USXNDQ-A(DIV) D กสิกรไทย 15.1040 +0.08% +0.09% +2.97% +2.05% +14.99% +4.39% +64.03% +99.65% 5.30% 4 14/06/19 0.2000
K-VIETNAM กสิกรไทย 9.8082 -0.94% +0.05% +0.77% -3.57% +0.32% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.8001 -0.50% -0.38% +3.67% +4.71% +17.43% +5.06% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.1120 -0.50% -0.38% +3.67% +4.70% +17.49% +4.95% 0.00% 0.00% 4.05% 1 29/04/19 0.2000
LHDIGITAL-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.7986 -0.50% -0.38% +3.67% +4.71% +17.43% +5.05% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2960 +0.03% +0.29% +0.70% +2.10% +4.53% +4.17% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1494 +0.03% +0.29% +0.70% +2.10% +4.53% +4.16% 0.00% 0.00% 0.79% 1 26/02/18 0.0800
LHGINCOME-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2960 +0.03% +0.29% +0.70% +2.10% +4.53% +4.17% 0.00% 0.00% - - - -
LHGLIFE-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0141 -0.94% -0.20% +2.63% -1.48% +7.49% -7.10% 0.00% 0.00% 6.99% ไม่เเน่นอน 31/08/18 0.2000
LHGMA-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1815 +0.09% +0.33% +0.36% +0.07% +2.06% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGMA-D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1816 +0.08% +0.33% +0.36% +0.07% +2.06% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGMA-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1814 +0.08% +0.33% +0.36% +0.07% +2.06% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHJAP-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.0636 -0.94% -0.88% +0.28% -4.75% +2.88% -10.26% 0.00% 0.00% 1.65% 31/08/18 0.1500
LHROBOT-E เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 8.8117 -0.59% -0.96% +0.26% -1.83% +11.38% -3.47% 0.00% 0.00% - - - -
MN-BALANCE เเมนูไลฟ์ 9.9028 -0.20% +0.17% +1.53% -0.65% +5.39% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
MS-AMERICAN เเมนูไลฟ์ 16.4672 -0.02% +0.00% -6.95% -3.35% -0.46% -9.60% +6.05% +18.61% - - - -
MS-ASIAN SM เเมนูไลฟ์ 14.1500 -0.56% +0.26% +0.32% -7.75% +0.73% -21.21% -7.52% -18.76% - - - -
MS-CHINA VALUE เเมนูไลฟ์ 14.3009 -0.90% +0.85% +2.48% -8.21% +3.66% -13.74% +25.47% +28.95% - - - -
MS-EE EURO เเมนูไลฟ์ 5.8105 -0.48% -0.02% +1.00% +2.31% +9.59% +2.11% +15.45% -13.71% - - - -
MS-EUROPE-A เเมนูไลฟ์ 8.8814 -0.49% -0.07% -0.88% -1.74% +6.98% -9.41% -0.95% -9.71% - - - -
MS-EUROPE-D เเมนูไลฟ์ 8.8849 -0.49% -0.07% -0.87% -1.74% +7.00% -9.39% -0.92% -9.68% - - - -
MS-HCARE-A เเมนูไลฟ์ 11.6149 -0.25% -0.16% -1.15% +4.98% +3.39% -2.85% -2.72% 0.00% N/A 1 23/01/15 0.7000
MS-HCARE-D D เเมนูไลฟ์ 9.5972 -0.25% -0.16% -1.14% +4.98% +3.39% -2.85% -2.71% 0.00% 1.56% ไม่เเน่นอน 21/12/18 0.1500
MS-INDIA-A เเมนูไลฟ์ 11.1246 -1.34% +0.09% -1.91% -4.64% +1.47% -8.49% +12.94% 0.00% - - - -
MS-INDIA-D D เเมนูไลฟ์ 6.9500 -1.34% +0.08% +0.93% -4.66% +1.50% -8.66% +18.29% 0.00% 12.95% 1 21/06/19 0.2000
M-USA เมย์เเบงก์ 9.6758 -0.03% +0.32% -2.82% +8.22% -3.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-VI เอ็มเอฟซี 9.7432 -0.35% +0.00% +2.06% +0.31% +5.88% -1.42% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-ALLCHINA-RA วรรณ 11.2127 -0.79% -0.15% +2.02% -7.16% +13.43% +12.91% +12.91% +12.91% - - - -
ONE-CHINA วรรณ 9.5177 -0.38% +0.85% +2.43% -8.56% +0.52% -3.17% +5.06% +0.02% - - - -
ONE-CHINA10 วรรณ 11.0300 +0.32% +5.15% +16.64% +14.39% +17.57% +23.26% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-EUROEQ วรรณ 10.5587 -0.19% +0.56% +1.26% -2.59% +9.22% -1.00% +5.29% +5.29% - - - -
ONE-GECOM วรรณ 10.2793 -0.99% -0.36% +1.29% +0.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-GLOBALEQ D วรรณ 8.9368 -0.12% -1.33% +0.61% -5.32% -2.61% -12.33% +5.04% +13.39% 2.24% ไม่เเน่นอน 04/06/18 0.2000
ONE-GLOBFIN-IA วรรณ 9.3672 -0.27% -0.66% +1.71% -0.57% +8.74% +0.51% -6.33% -6.33% - - - -
ONE-GLOBFIN-ID วรรณ 9.3672 -0.27% -0.66% +1.71% -0.57% +8.74% +0.51% -6.33% -6.33% - - - -
ONE-GLOBFIN-RD วรรณ 9.2973 -0.27% -0.67% +1.67% -0.70% +8.45% -0.02% -7.02% -7.02% - - - -
ONE-GLOBHY-I วรรณ 10.4143 -0.14% -0.02% +0.31% +0.45% +3.61% +3.76% +4.17% +4.17% - - - -
ONE-GLOBHY-R วรรณ 10.3706 -0.14% -0.03% +0.29% +0.39% +3.48% +3.50% +3.74% +3.74% - - - -
ONE-NIPPON วรรณ 9.0271 -1.95% -2.77% -0.92% -4.81% -1.34% -10.94% +10.16% -9.47% - - - -
ONEPROP-SG วรรณ 16.5263 +0.60% +0.39% +2.22% +3.66% +10.05% +6.22% +9.20% +15.28% - - - -
ONE-STOXXASEAN D วรรณ 90.7639 -0.13% +0.31% +2.56% -2.43% +0.46% -5.81% -1.55% -3.90% 3.31% 1 05/02/18 3.0000
ONE-UGG วรรณ 17.9925 -0.93% -1.09% +2.13% -2.08% +7.18% -9.78% +56.07% +80.40% - - - -
ONE-VIETNAM-RA วรรณ 7.7649 -0.90% -0.19% +0.77% -2.57% +2.81% -11.03% -22.02% -22.02% - - - -
PAP ฟิลลิป 7.9362 -0.03% -0.03% +1.62% +6.30% +14.77% -7.91% -3.89% +6.45% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 9.6143 +0.94% +1.52% +5.05% +7.80% +6.99% +5.34% -10.75% -5.19% - - - -
PHATRA GHC D ภัทร 14.9480 +0.63% +0.14% -0.35% +3.06% -1.16% -7.77% +6.18% +20.61% 10.37% 2 22/11/18 0.8500
PHATRA GNP ภัทร 11.7575 +0.09% +1.05% +1.51% -0.48% +9.43% -4.35% +20.34% 0.00% - - - -
PHATRA G-UBOND-H ภัทร 10.3394 +0.22% +0.04% +0.34% +3.12% +5.93% +5.48% 0.00% 0.00% - - - -
PHR ฟิลลิป 10.4422 -0.48% -0.96% -6.07% -4.93% +3.65% -3.34% +7.62% +32.89% - - - -
PWIN ฟิลลิป 10.3487 +0.06% +0.82% +2.96% -3.04% +6.29% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 10.9576 -0.59% -0.40% +3.23% -5.63% +3.43% -7.95% +12.89% -6.67% - - - -
SCBAEMHA ไทยพาณิชย์ 8.8777 -0.06% +0.75% +4.56% -5.62% +4.74% -6.69% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAPLUS ไทยพาณิชย์ 11.0165 -0.16% +0.23% +3.03% -0.04% +6.14% +5.68% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 9.5013 +0.14% +1.55% +1.06% -4.62% -4.14% -10.34% -14.90% -23.81% - - - -
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 12.1873 -0.90% +0.15% +7.46% +5.49% +12.38% -0.07% +38.75% 0.00% 3.73% 1 26/06/19 0.1070
SCBCE ไทยพาณิชย์ 8.4693 +0.82% +0.95% +1.39% -7.63% +0.99% -2.86% +10.41% +8.62% - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 11.2720 +0.95% +1.01% +2.48% -5.25% +3.34% +3.67% +24.05% +11.04% - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.44% +2.80% +3.11% +13.93% +14.21% +2.69% -1.39% 0.00% - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 9.2878 +0.62% +0.23% +1.87% -6.09% +17.77% +8.67% +6.57% 0.00% 2.10% 1 23/02/18 0.1946
SCBCHEQA ไทยพาณิชย์ 8.6860 -0.42% +1.13% +6.71% -4.46% +16.25% -8.21% 0.00% 0.00% - - - -
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 4.9784 -1.22% -1.08% +3.10% -1.72% +0.69% -4.35% -8.13% -42.27% - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 14.6781 +0.40% +1.38% +3.68% -0.23% +10.34% -3.24% +40.97% 0.00% - - - -
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 8.7083 +0.07% +0.14% +1.42% +3.87% +7.60% +7.28% +8.72% -6.83% N/A ไม่เเน่นอน 22/09/17 0.1575
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 8.8180 -0.13% +0.18% +3.36% -4.01% +2.71% -2.47% +14.72% -11.83% N/A ไม่เเน่นอน 27/12/17 0.1224
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 11.8538 -0.26% +0.08% +0.59% +0.62% +10.75% +3.16% +25.05% +31.11% 3.51% 2 24/08/18 0.1926
SCBEUSM ไทยพาณิชย์ 12.1507 -0.18% -0.38% +1.23% -2.64% +13.46% -3.37% +31.20% 0.00% - - - -
SCBFST ไทยพาณิชย์ 8.9412 -0.17% +0.83% -1.32% -2.37% -1.31% -5.34% -8.75% 0.00% - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 15.1671 +0.04% +2.12% +4.11% +5.83% +13.72% +6.00% +30.59% +35.70% 2.60% 2 25/02/19 0.1888
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 10.1014 -0.53% -1.11% +1.83% +6.35% +4.43% +0.58% +20.14% 0.00% 2.07% ไม่เเน่นอน 25/09/18 0.2096
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 12.4791 -0.91% -1.39% +0.68% +5.02% +13.91% +11.26% +12.26% 0.00% - - - -
SCBGINR ไทยพาณิชย์ 9.9668 -0.07% -0.03% +1.79% +0.20% +5.50% +0.41% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.2763 +0.06% -0.35% +0.61% +2.59% +3.69% +2.56% -2.04% -0.31% - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 11.9532 -0.24% -0.02% +1.66% +2.31% +7.09% +0.71% +11.21% +1.41% - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 11.2234 -0.29% -0.01% +1.91% +2.23% +7.88% +0.72% +12.70% -2.29% - - - -
SCBGMLA ไทยพาณิชย์ 10.8206 +0.10% +1.14% +3.33% +0.02% +7.86% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGMTA ไทยพาณิชย์ 8.5575 -0.01% -0.60% +1.69% +0.54% -0.68% -8.59% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 7.6779 +1.05% +1.86% +5.58% +8.87% +8.50% +7.76% -7.07% +0.92% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 7.8080 +1.30% +2.08% +6.85% +11.88% +11.04% +14.70% +2.26% +3.39% - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 11.4207 -0.07% -0.10% +1.81% +0.21% +5.96% +1.05% +6.17% 0.00% - - - -
SCBGPROP D ไทยพาณิชย์ 10.4463 -0.40% -0.64% -0.64% +4.34% +9.57% +7.11% 0.00% 0.00% 2.29% 2 22/07/19 0.1011
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 13.2612 +0.09% -0.25% +0.91% +2.82% +6.43% +6.07% +8.36% +19.93% - - - -
SCBINCA ไทยพาณิชย์ 10.4351 -0.07% -0.01% +0.73% +1.60% +4.32% +4.52% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINCR ไทยพาณิชย์ 10.4349 -0.07% -0.01% +0.72% +1.60% +4.32% +4.52% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 11.4601 +0.49% +0.61% +0.51% -1.17% +8.37% +2.48% +23.43% 0.00% 2.92% 1 22/03/19 0.1604
SCBJPSMA ไทยพาณิชย์ 8.1447 -0.32% -1.12% +2.01% -6.55% +1.89% -19.44% 0.00% 0.00% - - - -
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 8.9118 +1.19% +0.38% -1.36% -9.54% -7.37% -15.46% +2.27% 0.00% - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 11.6148 -0.34% -0.04% +2.56% +6.27% +12.06% +3.40% +23.39% 0.00% 2.62% 1 24/04/19 0.1972
SCBLEQA ไทยพาณิชย์ 12.1437 -0.34% -0.04% +2.56% +4.39% +12.04% +3.49% 0.00% 0.00% - - - -
SCBNK225 ไทยพาณิชย์ 15.6373 -1.95% -2.62% +0.24% -4.15% +3.18% -5.42% +31.44% +46.16% - - - -
SCBNK225D D ไทยพาณิชย์ 12.3806 +1.87% -1.00% +0.68% -1.00% +4.94% -3.58% +35.22% +53.23% 3.10% 2 24/04/19 0.2398
SCBOIL ไทยพาณิชย์ 3.8616 -1.49% -6.63% +2.32% -10.63% -1.70% -18.34% +8.88% -67.78% - - - -
SCBOPPA ไทยพาณิชย์ 9.9409 +0.04% -0.12% +0.95% +1.79% +6.69% +3.01% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPGF ไทยพาณิชย์ 12.1632 -0.32% -0.78% +2.53% -6.50% -1.19% -10.10% +15.78% +0.76% - - - -
SCBPOPA ไทยพาณิชย์ 10.8654 +0.16% +0.46% +3.36% +3.30% +14.39% +2.68% 0.00% 0.00% - - - -
SCBROBOA ไทยพาณิชย์ 10.1352 -0.38% -0.83% +2.52% -4.70% +12.18% -6.38% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSP500 D ไทยพาณิชย์ 18.1731 +0.33% -0.14% +3.72% +2.83% +11.65% +5.15% +37.26% +55.32% 3.71% 2 26/06/19 0.2298
SCBUSHYA ไทยพาณิชย์ 10.3284 +0.08% +0.08% +0.26% +0.16% +1.89% +1.61% 0.00% 0.00% - - - -
SCBUSSM ไทยพาณิชย์ 11.8847 -0.61% -0.03% +2.37% -3.05% +4.08% -11.97% +16.42% 0.00% - - - -
SCBWINR ไทยพาณิชย์ 10.4455 -0.01% +0.15% +1.15% +1.75% +6.49% +4.24% 0.00% 0.00% - - - -
T-ALLSTARJAPAN2 ธนชาติ 9.5996 -0.01% +0.86% +0.83% +0.32% +9.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ASIANPROP D ธนชาติ 11.0672 -0.38% +0.08% +6.15% +6.91% +11.39% +12.68% 0.00% 0.00% 4.52% 2 26/06/19 0.2500
TCHSTARP ทิสโก้ 10.0790 +0.19% +0.97% +5.42% -5.64% +9.08% -4.64% +27.51% 0.00% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 8.7201 +0.95% +0.94% +2.52% -5.40% +3.21% +3.19% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
T-EUROPEEQ ธนชาติ 10.5847 -0.05% +0.46% +2.45% +0.97% +6.99% -2.85% +18.30% 0.00% - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 10.2513 -1.02% -0.87% +1.44% +7.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 9.7144 -0.21% -0.91% +1.87% +5.54% +3.41% -1.96% +12.56% 0.00% - - - -
T-GLOBALBOND ธนชาติ 17.3548 -0.04% +0.02% +0.30% +1.22% +3.68% +3.56% +8.31% +3.36% - - - -
T-GLOBALENERGY ธนชาติ 3.2811 -0.30% -0.51% +2.18% -4.11% +6.58% -8.08% -5.72% -38.27% - - - -
T-GLOBALEQ ธนชาติ 18.0841 -0.50% +0.07% +3.16% +3.13% +12.67% +1.88% +32.30% +31.94% - - - -
T-GLOBALFIXED ธนชาติ 10.3504 +0.31% +0.19% -0.88% -0.89% +0.13% +1.04% +4.19% 0.00% - - - -
T-GLOBALVALUE D ธนชาติ 7.2713 -0.22% +0.71% +3.77% +2.66% +7.04% -0.34% +4.04% +0.36% N/A ไม่เเน่นอน 17/10/14 0.5000
TGOLD ทิสโก้ 11.8196 +1.09% +1.54% +6.36% +10.95% +9.60% +12.17% +0.79% +1.10% - - - -
TGOLDBULLION-H ธนชาติ 9.4815 +1.29% -0.08% +5.18% +10.13% +8.41% +12.59% +0.69% +1.70% - - - -
TGOLDBULLION-UH ธนชาติ 9.3568 +1.16% +0.68% +3.77% +7.64% +6.84% +6.62% -7.60% -0.35% - - - -
T-HEALTHCARE ธนชาติ 10.0193 +0.58% -0.36% +1.00% +6.48% +3.79% -0.02% +17.46% 0.00% - - - -
T-INFRA D ธนชาติ 10.2319 -0.99% -0.93% +1.57% +3.54% +8.34% +0.16% +19.24% +16.14% 5.38% 1 26/09/18 0.5500
TISCOAP ทิสโก้ 15.0093 +1.09% +0.89% +1.33% -3.14% +4.69% -3.56% +18.94% +2.20% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 9.5724 +0.94% +0.93% +2.38% -5.32% +3.26% +3.04% +22.20% +11.91% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.6065 +0.31% -0.49% +0.55% -5.02% +3.77% -1.61% +0.31% -2.18% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCOEU ทิสโก้ 11.8488 -0.64% -0.46% +0.69% +1.24% +13.38% +2.56% +26.59% +17.50% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 11.7462 +0.96% +1.06% +2.79% +4.69% +13.22% +7.83% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 10.5178 +0.58% +0.72% +3.03% -2.69% +4.97% -0.77% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 11.8531 -0.88% -0.74% -0.95% -0.55% +8.06% -5.51% +16.77% 0.00% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 11.9408 -0.33% +1.39% -1.95% -4.66% +4.02% -4.80% +2.92% 0.00% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 9.2654 +0.36% +1.03% -0.26% -3.84% +1.63% -11.17% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 14.8327 +1.81% -1.01% +0.27% -3.59% +3.75% -5.12% +27.85% +37.67% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 9.7675 -0.32% -0.64% -0.02% -5.34% +3.32% -14.10% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 6.2525 +0.63% -0.59% +4.19% +3.16% +0.22% +8.74% +12.74% -20.64% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 12.6916 +1.80% +0.86% +1.93% -4.89% +3.87% -4.71% +22.14% +16.80% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 3.4551 -1.47% -6.48% +2.21% -11.19% -2.23% -19.01% +4.86% -68.26% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 10.9331 +0.16% +0.33% +2.07% +2.28% +11.44% -0.58% +15.79% 0.00% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 27.4052 +0.29% -0.18% +2.10% +2.49% +11.06% +4.54% +34.22% +52.96% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 11.6867 -0.14% +0.34% +6.47% +1.23% +17.23% +4.90% 0.00% 0.00% - - - -
T-JAPANEQ ธนชาติ 10.4025 +0.02% -0.15% +2.86% -6.08% -0.67% -15.89% +11.64% 0.00% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 11.7589 +0.33% +0.74% +3.80% +7.83% +12.09% +16.11% +14.33% 0.00% - - - -
T-MAP ธนชาติ 12.8591 -0.30% -0.17% +1.42% +1.00% +5.24% -1.68% +2.98% -2.81% - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 11.7930 -0.05% +0.70% +4.43% -5.45% +4.82% -6.42% +7.19% 0.00% - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 10.7600 +0.07% +0.28% +0.96% +2.53% +6.63% +7.97% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 5.8724 +0.78% -0.36% +1.50% -6.40% +19.90% +10.14% +33.58% +75.67% - - - -
TMBCOF ทหารไทย 17.9163 +0.55% +1.04% +6.39% -1.97% +19.80% +4.07% +65.05% 0.00% - - - -
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.00% +1.75% +3.52% +11.37% +21.45% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.00% +1.18% +4.79% +13.96% +22.85% +32.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAE ทหารไทย 9.3955 -0.15% -0.56% +1.18% -3.05% +1.72% -2.45% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEBF ทหารไทย 10.4838 +0.21% +0.42% +2.33% +3.50% +7.73% +6.95% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEG ทหารไทย 12.0210 -0.13% +0.63% +0.86% +1.22% +12.08% +2.89% +24.21% +21.16% - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 9.8245 -0.28% +0.06% +2.98% -6.03% +1.00% -8.34% +7.36% -1.78% - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 9.8826 +0.08% +1.19% +0.62% +2.69% +3.80% +3.51% +5.28% -0.70% N/A 1 15/07/19 0.0800
TMBGER ทหารไทย 12.0308 -0.92% -0.86% -1.00% -0.41% +8.96% -4.57% +17.98% 0.00% - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.00% +0.10% +3.18% +6.24% +16.83% +29.78% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGF ทหารไทย 13.0771 +0.18% +0.15% +0.83% +2.80% +4.64% +4.17% +6.23% +0.64% - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 11.3879 -0.06% +0.01% +0.74% +1.58% +4.37% +4.58% +11.59% 0.00% - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 12.6173 -1.05% -0.95% +0.49% +4.47% +11.19% +5.24% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 17.7420 +0.93% +0.78% +4.96% +8.46% +6.78% +6.50% -8.52% -3.99% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 9.7310 +1.24% -0.04% +5.21% +10.36% +8.54% +12.34% -1.38% -1.07% - - - -
TMBGQG ทหารไทย 15.1796 -0.56% +0.29% +3.90% +4.69% +17.23% +7.15% +39.07% 0.00% - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 9.3845 -0.08% +0.15% +1.80% -0.87% +3.42% +0.29% +4.44% 0.00% N/A 2 16/05/19 0.1000
TMBINDAE ทหารไทย 9.2614 +0.09% +0.56% +0.66% -3.59% +3.44% -5.63% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.00% +0.91% +2.59% +6.87% +18.52% +14.14% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJE ทหารไทย 11.9252 +1.90% -1.02% +0.59% -3.02% +4.45% -3.70% +30.76% 0.00% - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.00% -0.03% +4.99% +5.80% +15.54% +24.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 10.7739 -0.13% -0.18% +3.11% -5.93% +0.66% -14.40% +1.67% 0.00% - - - -
TMBOIL ทหารไทย 3.2456 -1.65% -5.95% +0.84% -13.38% -4.87% -24.36% -5.17% -70.15% - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 20.5973 -0.95% -0.30% +2.94% +2.57% +12.40% +4.54% +31.62% +52.75% - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 16.1901 -0.67% -0.21% +2.81% +5.09% +12.46% +4.92% +54.86% 0.00% - - - -
TMBUSO ทหารไทย 10.3398 +0.07% +1.25% +3.99% +2.28% +12.64% +4.77% +36.29% +21.23% - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 13.7442 -0.44% +0.12% +0.02% -1.42% +6.86% -4.29% +15.46% +25.01% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 6.3877 -1.57% -7.51% +2.52% -13.61% +0.75% -20.09% +2.00% 0.00% - - - -
T-PREMIUM BRAND D ธนชาติ 10.0320 +0.38% +0.77% +4.76% +5.27% +18.49% -0.21% +28.48% +5.56% 7.97% ไม่เเน่นอน 26/09/18 0.8000
TSTARP ทิสโก้ 12.1685 -0.62% -0.04% +3.06% +1.21% +10.71% +0.55% +22.61% 0.00% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 13.5965 +0.15% +0.61% +0.74% +0.68% +9.87% -0.47% +22.16% 0.00% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 9.7851 +0.72% -0.19% +2.62% +2.20% +7.35% -0.74% 0.00% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 8.9615 -0.16% +0.85% -1.50% -2.65% -1.54% -5.63% -9.91% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 14.7717 -0.02% -0.71% -1.88% +3.45% +11.26% +10.14% +2.76% +30.91% - - - -
UDB-A ยูโอบี 10.4355 +0.18% -0.10% +0.26% +2.82% +5.30% +5.14% 0.00% 0.00% - - - -
UDB-N ยูโอบี 10.4356 +0.18% -0.10% +0.26% +2.82% +5.30% +5.14% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-A ยูโอบี 9.3149 -0.16% +0.55% +4.16% -1.00% +5.86% +0.89% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-N ยูโอบี 9.3149 -0.16% +0.55% +4.16% -1.00% +5.86% +0.89% 0.00% 0.00% - - - -
UES ยูโอบี 10.3766 -0.56% +0.08% +2.50% -2.89% +7.63% -8.11% +17.31% 0.00% - - - -
UFLINK ยูโอบี 10.5563 -0.15% +2.12% +1.39% +2.08% +3.28% +2.90% 0.00% 0.00% - - - -
UFLINK2 ยูโอบี 10.3062 -0.14% +0.72% -0.15% +0.51% +1.80% +2.12% 0.00% 0.00% - - - -
UGD ยูโอบี 12.3943 -0.11% +0.47% +3.66% +7.38% +15.94% +10.50% +19.20% 0.00% - - - -
UGEAR ยูโอบี 9.1212 +0.21% +0.28% -0.33% +0.49% -3.30% -8.68% 0.00% 0.00% - - - -
UGH ยูโอบี 12.8002 -0.47% -0.56% +2.73% +4.35% +3.65% -5.27% +8.31% 0.00% - - - -
UGIS-A ยูโอบี 10.8438 -0.06% +0.01% +0.75% +1.65% +4.53% +4.84% 0.00% 0.00% - - - -
UGIS-N ยูโอบี 10.8439 -0.06% +0.01% +0.75% +1.65% +4.53% +4.84% 0.00% 0.00% - - - -
UGMAC ยูโอบี 11.2127 -0.01% +0.20% +1.93% +2.74% +3.95% +2.97% +10.26% 0.00% - - - -
UGQG ยูโอบี 11.0825 -0.51% +0.26% +3.71% +4.24% +15.42% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
UIF-A ยูโอบี 11.0749 -0.08% +0.01% +1.56% +0.87% +4.97% +0.59% +3.13% 0.00% - - - -
UIF-N ยูโอบี 11.0749 -0.08% +0.01% +1.56% +0.87% +4.97% +0.59% +3.13% 0.00% - - - -
UJRES ยูโอบี 10.9469 -0.65% -0.69% +1.40% +5.54% +5.27% +3.35% +12.44% 0.00% - - - -
UOBSC ยูโอบี 1.8273 -0.08% +1.30% +0.37% -4.74% -5.79% -15.57% -16.97% -56.22% - - - -
UOBSCI-D D ยูโอบี 11.8300 +0.13% +1.28% +2.92% -7.49% +6.15% -9.50% +14.29% +28.90% N/A ไม่เเน่นอน 27/10/17 1.3470
UOBSCI-N ยูโอบี 13.1068 +0.13% +1.28% +2.92% -7.49% +6.15% -9.50% +12.40% +27.33% - - - -
UOBSGB ยูโอบี 12.1801 +0.24% +0.11% +0.60% +2.87% +4.66% +5.39% +1.95% -3.67% - - - -
UOBSGC ยูโอบี 8.3588 +0.20% +1.89% +4.70% -9.55% +3.49% -13.65% +11.58% +18.04% - - - -
UOBSG-H ยูโอบี 7.9229 +1.22% -0.03% +5.08% +10.25% +8.34% +12.08% -1.28% -0.66% - - - -
UOBSG-N ยูโอบี 9.7707 +0.92% +0.78% +4.96% +8.40% +6.70% +6.20% -8.49% -2.00% - - - -
UOBSHC ยูโอบี 12.8336 -0.45% -0.55% +2.64% +4.18% +3.43% -5.02% +8.32% 0.00% - - - -
UOBSHY ยูโอบี 11.2505 +0.03% +0.02% +0.36% +0.10% +3.75% +2.67% +11.44% +11.84% - - - -
UOBSJSM ยูโอบี 18.9909 -0.85% -1.29% +1.52% -4.73% +6.31% -8.46% +39.63% +76.36% - - - -
USHY ยูโอบี 11.3052 +0.02% +0.02% +0.43% +0.20% +3.89% +2.80% +11.75% +12.35% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล