เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2020
80%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1US-OPP วรรณ 12.1578 -3.20% +9.08% -15.70% -17.73% -7.54% -6.60% +7.39% +26.56% - - - -
ABAG อเบอร์ดีน 20.5608 +0.17% +12.23% -9.24% -11.44% -5.68% -5.54% +4.56% +15.71% - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 9.4454 -1.13% +9.34% -15.00% -19.17% -15.32% -17.34% -15.33% 0.00% - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 16.5235 -0.85% +8.76% -12.71% -15.51% -9.17% -14.81% -12.17% -8.13% - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 13.5884 -2.15% +5.10% -8.65% -9.44% -3.39% -11.60% -0.19% +7.37% - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 8.4001 +1.06% +12.27% -7.55% -10.51% -3.19% -3.46% +4.40% +1.39% - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 10.4603 -0.87% +5.51% -15.99% -17.21% -15.44% -12.77% -13.15% +2.93% - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 10.9734 -2.75% +7.93% -16.13% -20.87% -14.85% -20.00% -23.04% -15.88% - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 12.3020 -3.73% +9.19% -19.66% -22.52% -22.01% -24.20% -23.31% -16.22% - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 11.7242 -0.79% +9.80% +0.97% -6.45% -1.91% -1.16% -11.72% -3.10% - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 11.0009 -0.21% +10.41% -10.53% -15.73% -9.36% -11.92% -11.47% -6.87% - - - -
ADR-D D ยูโอบี 8.0254 -0.31% +3.10% -5.84% -6.20% -5.40% -6.16% -4.88% -4.33% 0.50% ไม่เเน่นอน 27/09/19 0.0400
AEOB อเบอร์ดีน 15.4173 -0.76% +9.60% -14.46% -14.27% -12.77% -10.21% -8.84% +2.06% - - - -
ASIA-B ยูโอบี 22.3616 -0.47% +0.34% -6.57% -4.01% -3.73% +0.35% +3.51% +9.14% - - - -
ASIA-E ยูโอบี 8.0496 +0.17% +11.37% -7.86% -11.74% -3.98% -10.40% -10.44% -7.15% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 9.7662 -0.50% +10.41% -17.20% -23.39% -16.53% -20.84% -9.88% -3.14% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 5.6853 +0.54% +8.98% -19.51% -25.64% -15.17% -19.76% -5.18% +0.86% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 9.4376 -2.39% +10.91% -15.00% -19.56% -4.70% -17.08% +1.55% -0.56% - - - -
ASP-DISRUPT เเอสเซท พลัส 10.0904 +1.91% +11.75% -10.51% -7.17% +0.80% -0.75% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 9.2823 +0.86% +12.84% -21.68% -24.78% -18.65% -16.61% -0.39% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 12.8393 +0.17% +0.83% +3.80% +3.60% +6.92% +13.72% +32.50% 0.00% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 9.2481 +0.21% +8.47% -9.04% -11.94% -8.37% -7.62% -6.77% -6.24% - - - -
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 9.0697 +0.37% +6.13% -11.55% -13.23% -11.33% -9.54% 0.00% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 9.0655 +0.37% +6.13% -11.55% -13.24% -11.34% -9.56% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 14.2639 -0.51% +1.55% -0.16% +5.48% +7.00% +20.90% +17.66% +20.21% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 14.0388 +3.52% +5.62% -8.77% -15.72% -8.64% -17.88% +1.09% +0.84% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 7.9519 -0.84% +15.44% -14.12% -23.63% -17.02% -17.47% -12.20% -19.19% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 13.3051 -0.04% +2.74% -0.12% +7.18% +9.60% +16.09% +25.25% +37.56% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 2.1937 +0.18% +4.35% -24.65% -39.43% -31.90% -40.20% -32.32% -57.98% - - - -
ASP-ROBOT เเอสเซท พลัส 9.8559 +2.15% +12.97% -10.59% -12.05% -3.16% -3.83% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 28.6829 +3.08% +17.60% -14.96% -17.70% -11.61% -8.77% +7.58% +23.52% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 10.3174 +0.37% -0.08% +5.16% +12.69% +8.42% +25.77% +20.70% +6.53% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 8.6063 +1.90% +10.55% -11.68% -10.14% -1.34% -2.76% +0.45% -17.20% - - - -
ASP-VIET เเอสเซท พลัส 5.2059 -3.90% -0.08% -23.81% -31.12% -33.52% -34.72% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 9.5434 -1.77% +9.80% -15.24% -24.56% -15.77% -22.48% -12.91% 0.00% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 6.4453 -4.23% +5.66% -29.30% -30.07% -27.98% -30.99% 0.00% 0.00% - - - -
BCARE บัวหลวง 28.6482 -1.71% +10.51% -9.87% -13.10% +3.77% -2.53% +4.58% +14.62% - - - -
B-CHINE-EQ D บัวหลวง 8.8655 -0.88% +5.99% -9.97% -6.57% +5.55% +0.30% 0.00% 0.00% N/A 1 15/01/20 0.2500
B-FUTURE D บัวหลวง 8.6314 +0.10% +7.92% -10.01% -10.01% -1.74% -7.62% 0.00% 0.00% 3.01% 1 17/02/20 0.1500
B-GLOBAL บัวหลวง 10.1152 -2.76% +11.27% -14.03% -16.89% -10.24% -11.21% -5.55% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 12.3121 +0.04% +1.36% +4.56% +14.86% +15.29% +27.27% +19.46% +29.83% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 10.1823 +0.82% +3.77% -9.85% -10.02% -8.59% -7.06% -2.46% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 9.9374 +0.57% +4.42% -7.01% -3.19% -2.76% -3.61% -4.27% 0.00% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 12.9053 -2.35% +9.30% -12.70% -13.69% -3.16% +3.12% +31.36% 0.00% - - - -
B-NIPPON บัวหลวง 9.5304 +0.30% +12.52% -8.07% -20.89% -14.12% -14.93% -10.92% -13.43% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BRIC ยูโอบี 7.2457 +1.06% +6.91% -8.99% -12.88% -1.06% -12.85% +0.71% +5.06% - - - -
CIMB-PRINCIPAL APDI ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.4961 -1.06% +9.75% -16.42% -22.02% -16.21% -19.07% -5.80% +0.10% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CHEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.1613 -1.32% +3.91% -8.24% -8.78% -4.05% -14.28% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CII ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.2615 -3.33% +6.62% -21.65% -24.75% -20.73% -26.36% -18.56% -16.17% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4923 -0.01% +0.18% +0.90% +3.94% +2.18% +9.79% +13.45% +9.56% N/A ไม่เเน่นอน 12/02/07 0.1500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 4.7001 -0.79% +2.32% -16.40% -24.72% -20.46% -23.31% -22.37% -29.35% N/A ไม่เเน่นอน 28/04/11 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9373 -0.45% +1.95% +2.35% +2.36% +6.39% -1.46% +26.36% +25.82% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.8522 +2.16% +11.96% -13.86% -16.21% -14.06% -8.59% -2.26% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GINNO-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.6028 +1.30% +17.04% -12.75% -19.01% -11.03% -16.02% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8100 -0.09% -1.11% -1.53% -0.37% -3.24% -8.46% -5.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GMV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.8660 +1.41% +14.82% -10.15% -14.20% -12.30% -9.13% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0032 -0.26% +10.78% -9.37% -10.95% -1.90% -1.75% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GREITS D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.3651 +0.18% +17.45% -24.67% -26.58% -25.94% -22.40% -11.75% 0.00% 6.79% 1 11/02/20 0.4000
CIMB-PRINCIPAL GSA ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.2542 -1.34% +11.79% -14.81% -21.38% -14.71% -14.46% -11.69% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.6358 -0.55% +1.32% +0.73% +5.85% +7.41% +21.46% +18.66% +22.78% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.3919 -0.55% +1.31% +0.73% +5.85% +7.42% +20.79% +17.52% +19.67% - - - -
CIMB-PRINCIPAL JEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2654 +0.88% +7.69% -3.05% -13.04% -4.73% -5.33% -6.30% -9.64% - - - -
CIMB-PRINCIPAL KEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 5.9424 -0.98% +18.67% -15.14% -24.48% -19.59% -28.25% -37.39% -36.20% - - - -
CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 5.8330 +1.01% -0.89% -22.98% -27.97% -32.81% -36.25% 0.00% 0.00% - - - -
CPAM APDE ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.9367 -0.01% -0.05% -4.74% -1.42% +3.35% -8.50% +21.42% 0.00% - - - -
CPAM GSCEQ-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4803 +0.56% +1.35% -3.23% -1.82% +5.39% -13.18% +11.79% +11.83% - - - -
CPAM KOEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.2180 +0.50% +2.36% -5.92% -10.70% -9.70% -26.68% -16.02% 0.00% - - - -
EHD ยูโอบี 7.0222 +1.01% +10.99% -21.04% -29.05% -26.22% -24.01% -17.82% -20.12% - - - -
GC ยูโอบี 14.2481 -0.06% +7.60% -8.39% -7.22% +7.23% -2.22% +6.95% +19.09% - - - -
GEM-D D ยูโอบี 11.0642 +1.02% 0.00% +1.69% +3.45% -0.10% +4.87% +17.62% +29.84% 1.20% 1 12/04/16 0.1330
GHD ยูโอบี 10.7312 -0.04% +0.13% +4.14% -1.96% -1.72% -12.18% +26.53% +32.97% - - - -
GW ยูโอบี 11.3789 -0.02% +0.02% +4.42% +0.40% +2.56% +6.01% +34.57% +45.49% - - - -
I-10 เอ็มเอฟซี 0.9044 -4.23% -9.03% -46.74% -56.81% -55.19% -57.96% -66.21% -80.81% - - - -
I-DEVELOP เอ็มเอฟซี 9.3744 +2.96% +11.71% -10.49% -12.53% -7.54% -7.42% -10.20% -24.29% - - - -
I-GOLD เอ็มเอฟซี 15.4782 -0.08% +7.35% +3.06% +9.98% +9.74% +22.76% +20.33% +26.83% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 7.6856 +0.23% +3.31% +4.14% +9.37% +10.29% +21.16% +13.11% +14.18% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 8.0351 +0.25% +3.27% +4.17% +9.65% +10.64% +21.68% +13.87% +14.71% - - - -
I-OIL เอ็มเอฟซี 1.6380 -4.78% -12.60% -53.90% -63.69% -59.54% -64.49% -60.55% -75.48% - - - -
I-REITS เอ็มเอฟซี 10.2404 +0.33% +11.24% -19.96% -17.70% -20.36% -18.10% -21.41% -30.45% - - - -
I-SMART D เอ็มเอฟซี 9.7001 +0.28% +2.88% -8.37% -6.98% -7.28% -1.75% +1.07% +1.11% 1.62% ไม่เเน่นอน 22/08/19 0.1573
JSM ยูโอบี 15.4967 -0.89% +12.47% -9.88% -23.65% -16.03% -20.80% +1.86% +21.86% - - - -
K-AEC กสิกรไทย 7.5271 +2.67% +8.66% -18.21% -25.44% -24.31% -25.45% -27.31% 0.00% - - - -
K-AGRI D กสิกรไทย 3.4184 -0.85% -2.44% -9.27% -15.23% -11.16% -15.93% -30.44% -34.69% N/A ไม่เเน่นอน 19/12/12 0.7500
K-APB กสิกรไทย 9.3077 +1.74% +2.83% -16.93% -14.65% -13.05% -9.06% 0.00% 0.00% - - - -
K-ASIA D กสิกรไทย 6.4184 +0.72% +10.64% -26.40% -34.14% -32.91% -40.27% -31.28% -22.37% 4.67% 2 14/05/19 0.3000
K-CCTV กสิกรไทย 12.2128 -0.97% +4.37% -7.06% -8.59% -0.96% -1.17% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHANGE กสิกรไทย 11.0168 -1.56% +6.55% -8.94% -6.11% +5.22% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHINA D กสิกรไทย 8.9882 +0.68% +8.24% -11.44% -17.91% -8.87% -20.09% -0.57% +5.40% 4.45% 2 13/12/19 0.2000
K-CHX กสิกรไทย 11.4544 +0.64% +2.37% -8.10% -12.99% -7.33% -6.28% +13.19% 0.00% - - - -
K-EUROPE D กสิกรไทย 9.5052 -1.93% +12.21% -16.89% -22.34% -12.46% -9.99% -1.46% +4.81% 7.89% 4 14/02/20 0.2000
K-EUSAGE D กสิกรไทย 8.1191 -2.41% +5.98% -17.77% -21.42% -15.43% -11.99% -3.01% 0.00% 2.46% 1 14/02/20 0.2000
K-EUSMALL กสิกรไทย 6.4331 -1.81% +5.47% -27.30% -35.25% -30.90% -29.74% 0.00% 0.00% - - - -
K-EUX กสิกรไทย 9.7269 +1.23% +12.25% -17.06% -26.23% -21.94% -16.10% -12.64% 0.00% - - - -
KFACHINA-A กรุงศรี 9.5725 -1.36% +5.69% -7.02% -11.31% -2.42% -1.59% 0.00% 0.00% - - - -
KFAINCOM-R กรุงศรี 9.9374 -0.35% +4.26% -12.92% -14.79% -14.79% -12.80% -6.77% 0.00% - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 10.1251 -0.23% +1.14% +1.77% -2.73% +1.46% +1.21% -4.69% -10.38% - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 5.4868 +1.35% +8.00% -11.96% -16.27% -8.18% -11.88% +4.50% +16.32% - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 8.2711 +1.72% +3.51% -8.86% -15.83% -8.13% -19.64% -19.01% -25.72% - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 9.3635 +0.53% +6.06% -13.23% -15.50% -13.96% -11.22% -9.56% 0.00% - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 10.0402 +0.36% +5.42% -9.59% -9.83% -8.12% -6.67% -2.64% 0.00% - - - -
KF-ELI กรุงศรี 7.2657 -0.81% +4.31% -16.44% -19.58% -15.25% -12.72% -14.71% -12.70% - - - -
KF-EM กรุงศรี 8.9852 -1.14% +7.44% -14.89% -18.40% -14.23% -18.72% -22.23% -16.51% - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 12.2211 -0.83% +12.98% -13.61% -17.04% -6.54% -10.32% -8.17% -0.13% - - - -
KF-GBLVAL กรุงศรี 9.1961 -0.00% +9.70% -15.60% -18.50% -12.07% -14.63% -16.49% -7.21% - - - -
KFGBRAND-A กรุงศรี 9.5616 +1.79% +14.57% -8.95% -14.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFGBRAND-D D กรุงศรี 9.2992 +1.80% +14.57% -11.45% -16.51% -11.18% -7.53% +6.30% 0.00% 8.07% 2 16/09/19 0.2500
KF-GLS กรุงศรี 8.8138 -0.43% +7.49% +3.36% +9.67% +9.60% +4.99% +8.28% 0.00% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 13.5577 -0.05% +0.99% +4.16% +13.62% +13.86% +25.43% +16.58% +25.82% - - - -
KF-GPROPD D กรุงศรี 9.8943 -0.49% -0.06% +2.24% +4.08% +6.65% +13.54% +5.89% 0.00% 2.53% 1 24/05/19 0.2500
KF-GTECH กรุงศรี 11.8211 +0.89% +8.85% -6.87% -1.51% +7.22% +1.15% +16.89% 0.00% - - - -
KFHASIA-A กรุงศรี 7.8019 -1.86% +8.86% -12.87% -17.19% -7.85% -16.04% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 7.8692 -1.84% +7.26% -13.62% -18.81% -8.44% -12.41% +14.94% 0.00% 6.35% 3 19/06/19 0.2500
KFHEALTH-A กรุงศรี 8.3643 +2.62% +12.34% -3.22% -4.68% +7.70% -0.23% 0.00% 0.00% - - - -
KFHEALTH-D D กรุงศรี 7.6161 +2.62% +12.34% -6.55% -7.96% +3.99% -3.67% +2.72% -4.14% N/A ไม่เเน่นอน 17/09/18 0.5000
KF-HEUROPE กรุงศรี 12.5254 -1.70% +11.12% -17.23% -22.71% -13.15% -10.75% -2.47% +3.57% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 9.3795 -0.51% +1.10% -0.20% +5.09% +6.52% +20.44% +18.73% +23.40% - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 7.3314 -0.67% +7.94% -2.58% -17.12% -8.24% -11.83% -9.20% -4.47% 3.41% 1 02/12/19 0.2500
KF-HJPINDX กรุงศรี 10.0557 -0.31% +5.49% -11.66% -20.51% -13.71% -11.88% +1.32% 0.00% - - - -
KF-HSMUS กรุงศรี 8.0333 +2.09% +15.38% -20.82% -30.69% -25.32% -23.06% 0.00% 0.00% - - - -
KFHTECH-A กรุงศรี 10.5634 +0.74% +12.13% -10.85% -8.66% +2.67% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HUSINDX กรุงศรี 10.8962 +3.05% +16.81% -14.35% -17.49% -11.03% -7.57% 0.00% 0.00% - - - -
KF-INCOME กรุงศรี 10.1976 +0.53% +6.02% -13.07% -15.39% -13.83% -11.05% -9.42% -0.34% - - - -
KF-INDIA กรุงศรี 6.6567 -2.96% +4.80% -24.67% -24.90% -23.79% -27.87% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAP กรุงศรี 9.1620 -0.75% +10.48% -12.97% -24.91% -16.65% -18.13% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAPD D กรุงศรี 7.6485 -0.73% +10.48% -13.07% -24.83% -16.25% -17.66% 0.00% 0.00% N/A 1 21/01/20 0.2500
KF-LATAM กรุงศรี 4.9051 +0.23% +10.92% -34.17% -39.05% -33.98% -36.26% -36.47% -25.79% - - - -
KFMINCOM-R กรุงศรี 9.3893 +0.15% +5.91% -12.04% -13.68% -11.78% -9.37% 0.00% 0.00% - - - -
KF-OIL กรุงศรี 1.9819 +0.45% +3.96% -23.64% -37.53% -29.80% -40.58% -37.79% -58.44% - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 13.5151 +0.14% +10.72% -11.35% -11.97% +1.54% -1.00% -1.02% +8.95% - - - -
KFPREFER-A กรุงศรี 7.9757 -0.97% +11.14% -19.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 10.0447 +0.36% +5.38% -9.63% -9.87% -8.16% -6.71% -2.59% 0.00% - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 6.6102 +1.13% +11.83% -19.77% -26.53% -19.42% -21.48% -22.75% -15.13% N/A 1 21/01/20 0.2500
KF-TRB กรุงศรี 13.0925 +0.50% +2.29% -1.28% +2.21% +1.85% +6.53% +7.59% +10.11% - - - -
KF-US กรุงศรี 15.3995 -0.11% +12.23% -12.35% -17.03% -12.16% -14.74% -11.75% +5.86% - - - -
KFVIET-A กรุงศรี 5.8590 -2.91% +0.23% -24.33% -31.84% -34.75% -34.54% 0.00% 0.00% - - - -
K-GA D กสิกรไทย 10.0070 +0.30% +8.83% -9.20% -12.71% -8.00% -6.69% -3.87% -0.41% 4.00% ไม่เเน่นอน 13/12/19 0.2000
K-GB D กสิกรไทย 9.7788 +1.00% +1.91% -2.42% -0.24% -1.26% +2.85% +4.69% -2.32% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/14 0.1000
K-GEMO D กสิกรไทย 7.8973 +0.61% +8.66% -19.85% -26.67% -17.44% -16.59% -4.49% +2.60% 2.53% 1 14/02/20 0.3000
K-GHEALTH D กสิกรไทย 9.6013 +2.94% +15.77% -6.75% -11.91% +0.95% -3.91% +14.54% +2.06% 2.08% 1 14/02/20 0.2000
K-GHEALTH(UH) D กสิกรไทย 9.7362 +3.22% +13.34% -2.64% -4.05% +8.58% +0.48% +12.44% 0.00% N/A 1 14/02/20 0.2000
K-GINCOME-A(A) กสิกรไทย 9.7530 +0.68% +7.12% -13.29% -15.58% -13.96% -11.84% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINCOME-A(R) กสิกรไทย 9.7532 +0.68% +7.12% -13.29% -15.57% -13.95% -11.84% -8.04% 0.00% - - - -
K-GINFRA D กสิกรไทย 8.6611 +1.90% +17.26% -13.77% -18.90% -16.00% -10.81% -2.12% 0.00% 7.50% 1 13/03/20 0.2000
K-GLAM-UI กสิกรไทย 9.2753 +0.04% +2.26% -7.96% -10.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-GLOBE D กสิกรไทย 7.7200 +2.60% +13.33% -10.57% -11.90% -6.76% -8.58% -2.97% +8.11% N/A ไม่เเน่นอน 12/06/15 0.2000
K-GOLD D กสิกรไทย 10.4411 -2.47% -0.63% -1.70% +5.71% +7.38% +19.55% +18.61% +24.94% 1.92% 1 14/01/20 0.2000
K-GREAT กสิกรไทย 10.2201 +0.06% +0.66% -5.22% -9.59% -6.71% -1.16% 0.00% 0.00% - - - -
K-HIT กสิกรไทย 9.1564 -2.57% +9.76% -14.98% -12.66% -6.18% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-INDIA D กสิกรไทย 6.5441 -4.16% +11.60% -32.44% -36.60% -33.61% -35.73% -27.27% -13.18% 6.11% 2 14/02/20 0.2500
K-INDX กสิกรไทย 7.8353 -2.67% +12.46% -29.38% -36.42% -33.57% -36.37% -27.42% 0.00% - - - -
K-JP D กสิกรไทย 8.2779 +0.28% +9.45% -5.94% -18.42% -11.37% -12.74% -0.47% -1.76% N/A ไม่เเน่นอน 14/01/20 0.2000
K-JPX กสิกรไทย 10.6937 -2.61% +6.98% -7.54% -16.74% -11.07% -11.50% -2.43% 0.00% - - - -
KK GOLD 7%#1 ภัทร 7.1949 +0.28% +4.24% +2.79% +8.00% +9.44% +20.47% +10.59% +7.93% - - - -
K-MENA D กสิกรไทย 6.8333 -0.25% 0.00% +1.04% +5.11% +8.69% +10.81% -10.32% +40.23% N/A ไม่เเน่นอน 12/09/14 0.2000
K-OIL กสิกรไทย 2.4311 +0.33% +5.47% -27.08% -42.91% -34.62% -42.48% -32.05% -55.90% - - - -
K-SEMQ กสิกรไทย 8.4676 +0.84% +12.35% -20.39% -27.13% -17.76% -20.92% -15.02% 0.00% - - - -
K-SGM กสิกรไทย 11.0744 +0.02% +0.58% -3.91% -3.67% -3.11% +0.42% +5.45% 0.00% - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 8.7940 +0.30% +8.96% -17.40% -23.09% -19.36% -20.31% -12.67% 0.00% - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 6.7653 +1.24% +8.50% -12.25% -19.91% -15.24% -19.94% -25.75% -26.08% - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 8.2164 -2.30% +10.75% -21.74% -30.89% -29.04% -29.60% -23.37% 0.00% - - - -
KT-BOND กรุงไทย 11.7889 +0.41% +2.35% -1.29% +1.77% +0.96% +4.32% +6.96% +0.86% - - - -
KT-CHINA-A กรุงไทย 9.4741 +0.09% +6.71% -10.62% -12.40% -1.69% -15.86% 0.00% 0.00% - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 4.4601 -1.64% +13.13% -29.62% -42.29% -40.32% -47.09% -51.25% -56.30% - - - -
KT-ESG-A กรุงไทย 7.3854 +3.46% +10.20% -16.21% -26.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-EURO กรุงไทย 8.5685 -1.63% +5.09% -26.92% -34.95% -30.52% -29.22% -26.21% -12.87% - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 14.3846 +0.47% +13.39% -20.31% -26.54% -21.54% -16.83% -11.85% +5.34% - - - -
KT-GCINCOME-R กรุงไทย 9.6136 +2.25% +4.36% -10.01% -8.96% -8.10% -4.55% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 11.1729 +0.25% +0.13% -0.14% +3.28% +1.78% +4.11% +20.37% 0.00% - - - -
KT-GOI-A กรุงไทย 8.9212 -0.74% +2.24% -10.61% -14.58% -11.28% -10.75% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 11.4701 -0.44% +1.24% +1.31% +7.40% +8.58% +22.64% +19.56% +26.05% - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 10.8300 +3.90% +16.03% -8.54% -12.19% +2.73% -3.97% +15.36% 0.00% - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 11.1421 +0.56% +8.82% -12.75% -15.22% -10.52% -10.15% +0.13% +7.99% - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 9.5679 -4.80% +10.69% -29.65% -33.69% -32.02% -33.49% -29.31% 0.00% - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 7.4882 -4.80% +10.69% -29.66% -33.70% -32.03% -33.09% -25.77% 0.00% 8.68% 2 03/07/19 0.6500
KT-JAPAN-A กรุงไทย 10.0389 +1.04% +12.83% -7.54% -21.14% -10.93% -6.24% -13.56% 0.00% - - - -
KT-JAPAN-D D กรุงไทย 9.6241 +1.04% +12.83% -7.55% -21.15% -10.95% -6.27% -13.70% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 06/06/17 0.4500
KT-MAB-A กรุงไทย 9.0214 -0.78% +4.79% -9.46% -11.92% -8.61% -7.48% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFB-A กรุงไทย 9.9277 +0.47% +1.40% -8.18% -7.10% -6.05% -3.81% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFE-A กรุงไทย 7.8023 -2.84% +7.99% -15.22% -21.12% -15.29% -16.10% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MINING กรุงไทย 3.5459 -2.41% +16.95% -17.06% -28.02% -22.52% -33.03% -31.07% -23.24% - - - -
KT-OIL กรุงไทย 1.7413 +0.54% +4.10% -23.27% -36.98% -29.54% -40.28% -34.92% -56.94% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 3.3757 -1.55% +9.21% -15.91% -20.85% -12.17% +2.37% -26.85% +4.73% - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 10.1256 +0.27% +18.13% -19.22% -20.74% -20.16% -13.94% +4.91% +6.19% 10.86% 2 10/01/20 0.2000
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 11.9906 +0.26% +18.11% -19.69% -22.86% -20.98% -15.82% +0.37% +2.07% - - - -
KT-US-A กรุงไทย 12.1265 +3.40% +15.18% -9.62% -9.01% -1.25% +1.08% +16.22% +21.80% - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 11.8431 -0.51% +7.43% -6.81% -3.91% -3.76% +1.43% +4.38% +7.97% - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 10.4936 +2.53% +16.14% -13.16% -16.71% -12.89% -9.43% -5.96% +0.02% - - - -
KT-WTAI-A กรุงไทย 8.8839 -2.12% +11.14% -15.59% -15.80% -5.82% -12.17% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA-A(A) กสิกรไทย 14.0113 +1.05% +13.50% -9.74% -8.79% -6.81% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA-A(D) D กสิกรไทย 13.5661 +1.05% +13.50% -9.75% -8.58% -6.54% -4.68% +34.48% +51.97% 7.74% 4 14/02/20 0.3000
K-USXNDQ-A(A) กสิกรไทย 14.9324 +3.82% +13.12% -11.16% -9.87% +0.69% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-USXNDQ-A(DIV) D กสิกรไทย 14.2003 +3.82% +13.12% -9.12% -9.71% +1.01% +4.00% +39.64% +75.70% 5.99% 4 13/03/20 0.3500
K-VIETNAM กสิกรไทย 6.8620 +0.05% +0.51% -21.37% -26.39% -30.10% -34.43% 0.00% 0.00% - - - -
K-WORLDX กสิกรไทย 7.6938 +2.26% +16.67% -15.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3370 -2.72% +8.39% -11.33% -13.90% -5.56% -5.73% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 8.9574 -2.72% +8.39% -8.61% -10.89% -4.63% -4.59% 0.00% 0.00% 8.93% 1 28/02/20 0.3000
LHDIGITAL-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3353 -2.72% +8.39% -11.34% -13.90% -5.56% -5.74% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.4030 +0.89% +0.62% -10.60% -10.41% -9.08% -6.42% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.0970 +0.89% +0.62% -10.60% -10.41% -9.05% -6.30% 0.00% 0.00% 2.09% 1 02/12/19 0.0900
LHGINCOME-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.4029 +0.89% +0.62% -10.60% -10.42% -9.09% -6.42% 0.00% 0.00% - - - -
LHGLIFE-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 7.7131 -0.72% +9.86% -15.39% -22.67% -17.22% -18.03% 0.00% 0.00% N/A 1 28/02/20 0.3000
LHGMA-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.5608 -0.45% +3.59% -6.39% -6.85% -5.52% -6.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGMA-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.3372 -0.45% +3.59% -6.39% -5.86% -5.41% -5.87% 0.00% 0.00% 1.61% 1 28/02/20 0.0900
LHGMA-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.5598 -0.45% +3.59% -6.39% -6.85% -5.53% -6.01% 0.00% 0.00% - - - -
LHJAP-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 8.1728 +2.63% +4.26% -8.64% -18.91% -12.68% -13.00% -4.36% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 31/08/18 0.1500
LHPROP-G D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 7.5648 -0.01% +11.86% -21.95% -23.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 02/03/20 0.1000
LHROBOT-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 7.2815 -2.16% +10.91% -15.22% -18.33% -10.40% -11.46% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 03/01/20 0.2000
MN-BALANCE เเมนูไลฟ์ 8.7089 +0.80% +8.08% -10.45% -14.14% -10.28% -11.58% 0.00% 0.00% - - - -
MS-AMERICAN เเมนูไลฟ์ 16.4672 -0.02% +0.00% -6.95% -3.35% -0.46% -9.60% +6.05% +18.61% - - - -
MS-ASIAN SM เเมนูไลฟ์ 11.4139 +0.07% +10.82% -17.00% -20.36% -17.25% -24.45% -28.62% -30.86% - - - -
MS-CHINA VALUE เเมนูไลฟ์ 14.0043 -0.64% +6.29% -7.53% -6.74% +3.38% -8.66% +11.70% +12.34% - - - -
MS-EE EURO เเมนูไลฟ์ 4.1898 +0.14% +5.41% -23.24% -31.72% -25.41% -23.67% -24.83% -14.95% - - - -
MS-EUROPE-A เเมนูไลฟ์ 7.7710 +2.33% +9.63% -11.26% -16.26% -10.74% -12.11% -16.96% -16.96% - - - -
MS-EUROPE-D เเมนูไลฟ์ 7.7731 +2.33% +9.63% -11.26% -16.27% -10.75% -12.12% -16.95% -16.94% - - - -
MS-HCARE-A เเมนูไลฟ์ 11.4433 +3.37% +10.48% -1.34% -5.74% +2.18% -5.14% +0.58% -2.51% N/A 1 23/01/15 0.7000
MS-HCARE-D D เเมนูไลฟ์ 9.4556 +3.37% +10.48% -1.34% -5.74% +2.18% -5.14% +0.63% -2.01% N/A ไม่เเน่นอน 21/12/18 0.1500
MS-INDIA-A เเมนูไลฟ์ 8.5306 -3.21% +8.14% -23.30% -24.05% -21.54% -26.88% -20.26% 0.00% - - - -
MS-INDIA-D D เเมนูไลฟ์ 5.3292 -3.21% +8.14% -23.30% -24.05% -21.54% -26.80% -15.18% 0.00% 3.75% 1 21/06/19 0.2000
M-USA เมย์เเบงก์ 9.6758 -0.03% +0.32% -2.82% +8.22% -3.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-VI เอ็มเอฟซี 8.1449 -1.78% +9.36% -13.42% -18.71% -16.51% -15.01% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-ALLCHINA-RA วรรณ 11.6931 -1.07% +6.15% -8.69% -6.78% +6.30% +0.28% +17.75% +17.75% - - - -
ONE-CHINA วรรณ 8.3157 +1.84% +3.42% -7.99% -14.91% -7.05% -18.39% -16.29% -25.24% - - - -
ONE-CHINA10 วรรณ 11.0300 +0.32% +5.15% +16.64% +14.39% +17.57% +23.26% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-DISC-RA วรรณ 8.9411 -0.35% +12.32% -11.08% -13.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-EUROEQ วรรณ 8.6002 +0.96% +9.65% -19.48% -25.49% -20.09% -18.32% -14.24% -14.24% - - - -
ONE-GECOM วรรณ 9.2664 +1.93% +10.41% -12.22% -12.08% -2.59% -8.54% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-GLOBALEQ D วรรณ 7.2229 +1.38% +10.85% -14.53% -23.58% -19.14% -23.07% -23.91% -7.86% N/A ไม่เเน่นอน 04/06/18 0.2000
ONE-GLOBFIN-IA วรรณ 6.2182 -1.36% +16.18% -29.11% -39.09% -31.03% -29.21% -37.82% -37.82% - - - -
ONE-GLOBFIN-ID วรรณ 6.2182 -1.36% +16.18% -29.11% -39.09% -31.03% -29.21% -37.82% -37.82% - - - -
ONE-GLOBFIN-RD วรรณ 6.1487 -1.37% +16.16% -29.13% -39.17% -31.21% -29.59% -38.51% -38.51% - - - -
ONE-GLOBHY-I วรรณ 9.2914 +1.05% +2.94% -11.13% -11.93% -11.71% -9.76% -7.06% -7.06% - - - -
ONE-GLOBHY-R วรรณ 9.2362 +1.05% +2.93% -11.14% -11.99% -11.82% -10.03% -7.61% -7.61% - - - -
ONE-NIPPON วรรณ 8.4079 -1.88% +5.24% -4.50% -16.58% -10.55% -12.09% -8.49% -15.68% - - - -
ONEPROP-SG วรรณ 13.1966 +2.32% +4.79% -22.46% -21.03% -20.53% -17.56% -8.19% -6.43% - - - -
ONE-STOXXASEAN D วรรณ 58.8402 +3.88% +10.78% -19.46% -30.03% -30.15% -36.09% -37.54% -36.68% N/A ไม่เเน่นอน 05/02/18 3.0000
ONE-UGG-RA วรรณ 19.0152 -1.57% +6.87% -8.07% -0.55% +14.09% +5.46% +42.37% +90.65% - - - -
ONE-VIETNAM-RA วรรณ 5.0916 -3.63% -1.52% -24.83% -31.82% -35.67% -37.58% -48.87% -48.87% - - - -
PAP ฟิลลิป 7.9362 -0.03% -0.03% +1.62% +6.30% +14.77% -7.91% -3.89% +6.45% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 11.2856 +0.53% +2.16% +5.51% +14.77% +14.64% +25.83% +15.49% +23.26% - - - -
PHATRA GHC D ภัทร 14.0630 -2.05% +9.49% -10.01% -16.63% -1.29% -7.47% +1.98% -9.01% N/A ไม่เเน่นอน 22/11/18 0.8500
PHATRA GNP ภัทร 10.8791 +2.18% +13.77% -10.87% -10.71% -4.19% -6.32% +4.76% 0.00% - - - -
PHATRA G-UBOND-H ภัทร 10.3279 +0.10% +2.27% -4.68% -1.50% -1.85% +2.55% 0.00% 0.00% - - - -
PHR ฟิลลิป 10.4422 -0.48% -0.96% -6.07% -4.93% +3.65% -3.34% +7.62% +32.89% - - - -
PRINCIPAL GBRAND-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.2699 +2.02% +14.76% -7.36% -12.51% -7.32% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PRINCIPAL GFIXED ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.4076 +0.43% +6.12% -9.21% -8.96% -8.40% -13.61% 0.00% 0.00% - - - -
PRINCIPAL IPROPEN-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.7322 +2.92% +8.64% -19.53% -22.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PRINCIPAL IPROPEN-D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.7322 +2.92% +8.64% -19.53% -22.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PWIN ฟิลลิป 10.0281 +2.49% +14.50% -9.04% -0.77% +7.97% -6.53% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 9.3306 -0.66% +6.27% -16.01% -21.16% -13.63% -19.32% -16.45% -16.70% - - - -
SCBAEMHA ไทยพาณิชย์ 7.3605 -0.74% +6.79% -17.30% -22.78% -15.41% -20.93% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAPLUS ไทยพาณิชย์ 9.0741 +0.15% +5.25% -14.39% -17.99% -15.05% -16.98% -12.47% 0.00% - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 8.8647 +0.45% +3.16% -2.01% -4.58% -2.52% -10.21% -21.08% -15.65% - - - -
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 11.1212 +2.63% +16.55% -14.21% -13.97% -4.25% -0.51% +19.69% 0.00% 3.24% 2 26/12/19 0.2537
SCBCE ไทยพาณิชย์ 7.9501 +2.29% +3.52% -4.00% -7.46% +1.17% -11.52% -6.33% -15.02% - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 9.7914 +1.81% +3.64% -8.71% -15.74% -7.24% -16.32% -4.43% -18.50% - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.44% +2.80% +3.11% +13.93% +14.21% +2.69% -1.39% 0.00% - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 8.6078 +0.48% +1.47% -9.39% -11.69% -4.52% -8.60% -1.73% -19.18% 1.61% 1 24/02/20 0.1380
SCBCHAE ไทยพาณิชย์ 8.9217 +0.48% +1.48% -9.32% -11.50% -4.13% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBCHEQA ไทยพาณิชย์ 8.3612 +0.98% +4.95% -10.46% -9.97% +2.01% -5.86% 0.00% 0.00% - - - -
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 3.7458 -0.82% +5.19% -17.54% -25.97% -22.99% -25.93% -30.42% -42.51% - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 12.7794 -1.73% +2.37% -14.45% -16.73% -10.48% -10.43% +11.84% 0.00% - - - -
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 8.0092 +1.03% +6.90% -10.13% -7.34% -6.82% -1.28% +1.02% +6.24% N/A 1 24/03/20 0.2791
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 6.4157 -2.92% +4.04% -21.70% -28.97% -23.63% -27.23% -25.98% -27.71% N/A ไม่เเน่นอน 27/12/17 0.1224
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 9.3334 +1.28% +12.51% -16.60% -24.46% -18.97% -15.04% -8.35% -8.50% 2.55% 1 24/02/20 0.2549
SCBEUSM ไทยพาณิชย์ 9.8861 -0.07% +10.77% -22.36% -28.94% -18.60% -18.76% -3.05% 0.00% - - - -
SCBFST ไทยพาณิชย์ 9.6918 +0.66% -0.05% +4.91% +10.04% +8.90% +6.33% +0.97% 0.00% - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 12.5256 +4.96% +7.72% -16.18% -18.42% -11.81% -8.01% +7.07% +19.64% 2.70% 2 24/02/20 0.4833
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 8.9658 -1.93% +10.78% -11.19% -18.63% -3.50% -8.73% +8.19% 0.00% N/A 1 24/03/20 0.1584
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 10.7582 +0.82% +14.52% -15.10% -17.65% -15.96% -9.98% -2.12% 0.00% - - - -
SCBGINR ไทยพาณิชย์ 8.6810 +0.02% +3.48% -11.43% -16.41% -14.24% -11.27% -13.49% 0.00% - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.4129 +0.18% +0.51% -1.45% +1.02% -0.12% +2.83% +3.73% +6.27% - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 11.4408 -0.22% +2.55% -5.72% -8.40% -4.73% -0.72% +1.95% +1.41% - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 10.5137 -0.57% +3.29% -7.05% -10.57% -6.69% -2.62% +0.53% -1.66% - - - -
SCBGMLA ไทยพาณิชย์ 9.1682 -3.45% +10.28% -14.15% -20.25% -12.75% -12.68% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGMTA ไทยพาณิชย์ 7.5141 -0.15% -1.03% -8.79% -10.23% -10.63% -14.08% -23.16% 0.00% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 9.0843 -0.02% +1.18% +4.76% +14.95% +15.46% +27.74% +19.81% +31.35% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 8.6624 -0.54% +1.35% +0.26% +5.86% +7.74% +22.62% +21.76% +27.20% - - - -
SCBGOLDHE ไทยพาณิชย์ 8.6833 -0.54% +1.36% +0.29% +5.98% +7.85% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 10.0050 +0.19% +3.94% -11.18% -16.14% -13.89% -10.72% -12.63% 0.00% - - - -
SCBGPROP D ไทยพาณิชย์ 7.8997 +0.44% +17.42% -21.37% -25.00% -24.31% -21.15% -9.60% 0.00% 5.31% 2 22/01/20 0.1043
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 12.5154 +0.63% +2.93% -10.10% -8.09% -7.40% -3.03% +1.47% +7.77% - - - -
SCBINCA ไทยพาณิชย์ 9.5314 +0.37% +5.08% -9.67% -9.86% -8.20% -6.67% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINCR ไทยพาณิชย์ 9.5313 +0.37% +5.08% -9.67% -9.86% -8.20% -6.67% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 7.3752 -2.46% +13.40% -27.37% -34.13% -31.13% -34.23% -24.66% -17.25% 3.67% 2 24/03/20 0.1033
SCBJPSMA ไทยพาณิชย์ 6.5450 -1.29% +11.56% -16.54% -29.65% -20.13% -23.48% 0.00% 0.00% - - - -
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 7.3290 +2.22% +18.10% -16.41% -23.74% -15.42% -24.28% -27.01% -16.77% - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 9.7186 +2.45% +15.84% -13.88% -18.09% -14.16% -10.70% +3.08% 0.00% 4.35% 2 25/10/19 0.2251
SCBLEQA ไทยพาณิชย์ 10.3644 +2.45% +15.84% -13.88% -18.09% -14.18% -10.90% 0.00% 0.00% - - - -
SCBNK225 ไทยพาณิชย์ 14.2515 -0.35% +6.07% -11.05% -19.67% -12.48% -10.30% +4.75% +5.05% - - - -
SCBNK225D D ไทยพาณิชย์ 10.8999 -0.35% +6.07% -11.05% -19.68% -12.48% -10.17% +6.02% +6.06% 4.02% 2 25/10/19 0.1987
SCBOIL ไทยพาณิชย์ 2.4556 +0.31% +5.09% -26.87% -42.81% -34.38% -41.82% -30.71% -55.77% - - - -
SCBOPPA ไทยพาณิชย์ 8.9525 +0.44% +3.22% -16.13% -14.40% -10.65% -7.15% 0.00% 0.00% - - - -
SCBOPPR ไทยพาณิชย์ 8.9524 +0.44% +3.22% -16.13% -14.40% -10.65% -7.16% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPGF ไทยพาณิชย์ 11.4106 -1.19% +10.64% -8.73% -17.43% -8.44% -8.48% -6.23% +6.49% - - - -
SCBPOPA ไทยพาณิชย์ 9.2660 -2.55% +5.92% -14.06% -19.69% -12.72% -9.61% 0.00% 0.00% - - - -
SCBROBOA ไทยพาณิชย์ 8.9202 -2.67% +12.36% -13.50% -19.43% -10.11% -9.39% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSP500 D ไทยพาณิชย์ 15.6634 +3.26% +17.26% -14.83% -18.19% -11.49% -8.27% +10.64% +29.20% 3.51% 2 26/12/19 0.3206
SCBS&P500E ไทยพาณิชย์ 16.2603 +3.27% +17.29% -14.77% -17.98% -11.25% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBUSHYA ไทยพาณิชย์ 9.1981 +0.68% +2.09% -12.29% -12.80% -12.00% -10.43% -8.27% 0.00% - - - -
SCBUSSM ไทยพาณิชย์ 8.0681 -4.49% +9.81% -26.71% -35.40% -30.43% -31.31% -29.77% 0.00% - - - -
SCBWINR ไทยพาณิชย์ 9.3773 +0.93% +6.52% -10.87% -12.52% -10.63% -8.03% 0.00% 0.00% - - - -
T-ALLSTARJAPAN2 ธนชาติ 9.5996 -0.01% +0.86% +0.83% +0.32% +9.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TAREIT ทิสโก้ 7.8416 -0.33% +6.71% -24.22% -22.66% -21.74% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ASIANPROP D ธนชาติ 7.8102 -0.05% +16.95% -26.93% -29.21% -26.78% -23.12% -9.47% 0.00% 7.68% 2 26/12/19 0.3500
TCHSTARP ทิสโก้ 9.6190 -0.83% +4.49% -8.80% -10.05% +0.19% -5.38% +7.04% -3.79% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 7.5930 +1.96% +3.80% -8.36% -15.45% -7.09% -16.19% 0.00% 0.00% - - - -
T-ES-GTECH ธนชาติ 8.3942 -2.57% +8.63% -7.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
T-EUROPEEQ ธนชาติ 8.1535 -3.63% +7.16% -22.30% -27.54% -22.47% -20.51% -17.81% 0.00% - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 9.7472 -2.18% +11.12% -10.61% -10.14% +6.48% +1.25% 0.00% 0.00% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 9.1656 -1.21% +8.36% -9.45% -15.43% -1.42% -5.30% +6.67% 0.00% - - - -
TGINC-A ทิสโก้ 9.6135 -0.55% +6.34% -11.89% -13.47% -11.55% -7.11% 0.00% 0.00% - - - -
TGINC-R ทิสโก้ 9.6131 -0.55% +6.34% -11.89% -13.47% -11.55% -7.11% 0.00% 0.00% - - - -
T-GLOBALBOND ธนชาติ 16.0295 +0.45% +2.64% -8.95% -7.74% -7.02% -5.39% -5.76% -3.03% - - - -
T-GLOBALENERGY ธนชาติ 2.8105 -1.31% +5.65% -18.73% -21.67% -14.18% -13.80% -18.97% -27.40% - - - -
T-GLOBALEQ ธนชาติ 15.4916 -3.09% +9.51% -13.11% -17.73% -12.37% -9.33% +6.28% +9.87% - - - -
T-GLOBALESG ธนชาติ 8.6573 +2.50% +17.82% -13.93% -17.85% -14.22% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-GLOBALFIXED ธนชาติ 10.3504 +0.31% +0.19% -0.88% -0.89% +0.13% +1.04% +4.19% 0.00% - - - -
T-GLOBALVALUE D ธนชาติ 5.9426 +4.94% +7.94% -16.03% -20.78% -15.24% -14.43% -19.96% -18.19% N/A ไม่เเน่นอน 17/10/14 0.5000
TGOLD ทิสโก้ 12.9942 +0.06% +2.31% +0.84% +5.92% +6.52% +20.62% +19.55% +23.03% - - - -
TGOLDBULLION-H ธนชาติ 10.6172 -0.77% +1.68% +0.39% +5.78% +7.62% +21.83% +21.03% +26.10% - - - -
TGOLDBULLION-UH ธนชาติ 11.1747 -0.38% +1.56% +4.47% +14.91% +15.60% +27.49% +20.32% +31.53% - - - -
T-HEALTHCARE ธนชาติ 9.3776 +3.72% +15.29% -10.13% -14.28% +0.06% -6.32% +10.20% 0.00% - - - -
T-INFRA D ธนชาติ 8.9482 -2.09% +7.38% -15.22% -18.86% -10.93% -9.97% +0.07% +1.68% N/A ไม่เเน่นอน 26/09/18 0.5500
TISCOAP ทิสโก้ 12.2613 +2.74% +7.27% -16.53% -22.43% -13.94% -20.19% -13.72% -16.06% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 8.2773 +1.85% +3.67% -9.09% -15.97% -7.60% -16.72% -6.03% -18.90% - - - -
TISCOCHA ทิสโก้ 9.1331 +0.15% +1.38% -10.77% -13.32% -4.89% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 3.5046 +4.45% +7.40% -17.28% -22.50% -20.24% -27.24% -30.68% -34.38% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCOEU ทิสโก้ 9.3818 +1.20% +11.88% -18.03% -26.98% -22.53% -16.99% -14.83% -14.92% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 10.4849 +3.19% +13.93% -7.72% -12.57% -11.26% -6.33% -3.57% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 8.1888 +1.45% +9.30% -19.39% -25.03% -17.38% -22.78% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 9.3968 +1.65% +12.82% -18.05% -26.53% -21.59% -17.59% -22.38% -22.85% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 8.5303 -0.40% +13.83% -22.75% -26.72% -24.89% -31.34% -30.46% 0.00% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 6.9110 -2.99% -2.18% -28.76% -24.57% -24.05% -26.87% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 13.1845 -0.27% +6.20% -10.94% -19.55% -12.71% -11.62% +0.84% -0.38% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 9.4048 +3.92% +10.70% -2.68% -13.69% -6.36% -7.23% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 3.2614 +0.74% +15.89% -37.82% -46.90% -42.63% -46.36% -47.34% -42.28% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 11.2668 +2.07% +5.02% -12.11% -18.04% -7.66% -13.83% -3.55% +0.40% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 2.1651 +0.34% +4.78% -26.84% -42.80% -34.81% -43.04% -33.78% -57.54% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 9.3062 -2.18% +5.85% -16.92% -21.02% -15.01% -11.67% -5.75% 0.00% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 23.8549 +3.20% +17.08% -15.48% -18.65% -12.27% -9.54% +6.77% +23.63% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 11.1121 -2.24% +5.83% -8.69% -8.68% +1.35% +1.37% 0.00% 0.00% - - - -
T-JAPANEQ ธนชาติ 9.0352 +1.79% +9.11% -12.61% -22.93% -14.05% -16.41% -15.16% 0.00% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 9.1635 +1.66% +2.39% -23.22% -27.53% -28.38% -16.48% -6.37% -8.07% - - - -
T-MAP ธนชาติ 11.2409 -0.15% +3.68% -12.11% -14.56% -12.27% -10.96% -10.61% -12.42% - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 10.0318 +0.03% +8.14% -15.55% -20.31% -13.20% -18.76% -16.26% -7.54% - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 10.2096 -0.82% +4.35% -8.23% -6.33% -5.81% -2.91% -0.49% 0.00% - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 5.6376 +1.01% +2.31% -4.06% -7.44% -0.40% -5.89% +14.79% +6.28% - - - -
TMBCOF ทหารไทย 18.2360 -1.16% +5.29% -4.49% -6.77% +5.33% +2.95% +44.92% +71.00% - - - -
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.00% +1.75% +3.52% +11.37% +21.45% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.00% +1.18% +4.79% +13.96% +22.85% +32.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAE ทหารไทย 6.7856 +0.34% +9.40% -22.48% -31.65% -24.62% -28.05% -32.16% 0.00% - - - -
TMBEBF ทหารไทย 8.7922 -1.00% +5.33% -17.25% -16.69% -15.69% -13.10% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEG ทหารไทย 10.1279 +0.84% +13.51% -15.21% -21.90% -16.72% -12.54% -6.42% -4.27% - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 8.3308 +1.79% +9.45% -14.43% -17.53% -10.11% -18.49% -16.47% -11.53% - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 9.8321 +0.35% +2.90% -2.63% -0.36% -0.80% +3.13% +6.65% +2.12% 2.44% ไม่เเน่นอน 14/10/19 0.0800
TMBGER ทหารไทย 9.7435 +1.60% +12.82% -16.73% -25.33% -20.26% -15.74% -19.46% 0.00% - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.00% +0.10% +3.18% +6.24% +16.83% +29.78% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGF ทหารไทย 13.1319 +0.34% +2.87% -2.62% -0.36% -0.77% +3.17% +6.69% +2.53% - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 10.4773 +0.41% +6.16% -9.07% -9.13% -7.51% -6.00% -1.70% 0.00% - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 10.8460 +2.06% +10.60% -15.40% -18.06% -15.80% -10.08% -3.14% 0.00% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 21.1249 +0.61% +3.45% +6.99% +16.37% +16.90% +28.04% +18.14% +27.12% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 10.7654 -0.57% +1.32% -0.27% +4.89% +6.29% +20.53% +18.04% +21.45% - - - -
TMBGQG ทหารไทย 13.2862 +2.53% +16.41% -13.35% -16.04% -10.20% -7.47% +17.23% +34.77% - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 8.1840 -0.26% +8.34% -9.98% -15.03% -11.16% -12.51% -11.89% -11.54% 2.44% ไม่เเน่นอน 16/05/19 0.1000
TMBINDAE ทหารไทย 6.3843 -3.18% +10.30% -29.87% -32.59% -29.73% -33.27% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.00% +0.91% +2.59% +6.87% +18.52% +14.14% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJE ทหารไทย 10.6526 -0.36% +5.92% -11.04% -19.20% -12.28% -10.79% +2.86% +2.28% - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.00% -0.03% +4.99% +5.80% +15.54% +24.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 9.4115 +0.52% +9.59% -9.05% -22.05% -12.48% -16.30% -12.04% 0.00% - - - -
TMBOIL ทหารไทย 2.1911 +0.48% +3.98% -23.47% -37.40% -29.37% -39.97% -34.50% -56.56% - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 18.0135 +3.22% +18.09% -15.05% -18.49% -12.25% -9.26% +6.40% +23.70% - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 14.2306 +1.08% +12.90% -11.51% -14.62% -7.64% -7.94% +24.57% 0.00% - - - -
TMBUSO ทหารไทย 7.5140 -3.70% +12.82% -21.41% -29.14% -25.08% -22.98% -10.00% -8.90% - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 12.4858 +2.61% +15.45% -9.31% -13.05% -8.35% -8.87% -2.48% +10.72% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 2.3023 -5.30% -13.28% -57.36% -67.24% -63.09% -67.70% -62.63% 0.00% - - - -
T-PREMIUM BRAND D ธนชาติ 8.0764 -3.22% +6.05% -14.07% -22.73% -16.81% -12.26% +1.16% -11.12% N/A ไม่เเน่นอน 26/09/18 0.8000
TSTARP ทิสโก้ 10.4239 -2.49% +8.08% -13.96% -19.11% -12.15% -10.59% -4.32% -2.78% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 12.7207 +3.30% +15.42% -11.03% -10.67% -5.12% -4.16% +6.80% 0.00% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 7.2958 +1.90% +21.01% -24.11% -31.35% -25.10% -21.04% 0.00% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 9.5428 +0.18% -1.02% +4.19% +8.91% +7.14% +4.16% -2.17% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 11.9504 +2.19% +25.55% -21.34% -22.11% -22.87% -17.54% -10.31% -7.58% - - - -
UCHINA ยูโอบี 10.8813 -1.06% +7.31% -4.58% -6.93% +7.01% +2.01% 0.00% 0.00% - - - -
UDB-A ยูโอบี 10.4203 +0.10% +2.14% -4.83% -1.59% -1.94% +2.09% 0.00% 0.00% - - - -
UDB-N ยูโอบี 10.4204 +0.10% +2.14% -4.83% -1.59% -1.94% +2.09% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-A ยูโอบี 7.4805 +1.36% +8.90% -19.14% -22.90% -16.80% -19.72% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-N ยูโอบี 7.4805 +1.36% +8.90% -19.14% -22.90% -16.80% -19.72% 0.00% 0.00% - - - -
UES ยูโอบี 7.7092 +0.67% +10.66% -25.73% -32.49% -25.92% -26.18% -20.92% 0.00% - - - -
UFLINK ยูโอบี 10.7789 -1.31% -1.79% +1.35% +1.27% +1.96% +4.64% 0.00% 0.00% - - - -
UFLINK2 ยูโอบี 10.6808 -1.65% -2.18% +1.81% +1.39% +2.19% +4.76% 0.00% 0.00% - - - -
UGD ยูโอบี 10.3956 +1.34% +17.61% -15.12% -19.60% -15.80% -10.64% -0.83% 0.00% - - - -
UGEAR ยูโอบี 8.2579 +0.34% +1.85% -2.61% -1.09% -5.11% -11.76% 0.00% 0.00% - - - -
UGH ยูโอบี 12.5497 +2.91% +18.40% -11.17% -13.05% +2.65% -4.11% +1.20% +4.23% - - - -
UGIS-A ยูโอบี 9.9659 +0.43% +6.21% -9.14% -9.20% -7.59% -6.03% -1.51% 0.00% - - - -
UGIS-N ยูโอบี 9.9661 +0.43% +6.21% -9.14% -9.20% -7.59% -6.03% -1.51% 0.00% - - - -
UGMAC ยูโอบี 11.2916 +0.33% +0.23% +0.07% +4.03% +2.47% +3.88% +19.37% 0.00% - - - -
UGQG ยูโอบี 9.8672 +2.41% +15.68% -11.09% -14.50% -8.90% -6.37% 0.00% 0.00% - - - -
UIF-A ยูโอบี 9.7700 +0.22% +6.23% -12.25% -14.11% -11.90% -10.90% -10.04% 0.00% - - - -
UIF-N ยูโอบี 9.7711 +0.22% +6.22% -12.25% -14.10% -11.89% -10.89% -10.03% 0.00% - - - -
UJRES ยูโอบี 12.2058 -0.01% -0.05% -1.12% +3.44% +7.37% +15.15% +24.14% 0.00% - - - -
UNI ยูโอบี 10.0554 +1.52% +9.53% -15.08% -11.80% -3.49% -3.92% 0.00% 0.00% - - - -
UOBSC ยูโอบี 1.5653 -0.63% +1.60% -6.92% -10.13% -7.62% -18.79% -23.29% -37.84% - - - -
UOBSCI-D D ยูโอบี 10.9444 -1.94% +5.61% -15.39% -10.86% -5.14% -13.38% -2.62% +3.45% N/A ไม่เเน่นอน 27/10/17 1.3470
UOBSCI-N ยูโอบี 12.1256 -1.94% +5.61% -15.39% -10.87% -5.14% -13.38% -4.00% +1.92% - - - -
UOBSGB ยูโอบี 12.3591 +0.38% +1.92% -1.52% +1.25% -0.24% +4.04% +8.28% -1.88% - - - -
UOBSGC ยูโอบี 8.3490 -0.59% +5.75% -6.73% -4.08% +6.46% -7.17% -0.19% +11.43% - - - -
UOBSG-H ยูโอบี 8.8428 -0.52% +1.37% +0.12% +5.61% +7.24% +21.51% +19.08% +22.54% - - - -
UOBSG-N ยูโอบี 11.5436 +0.63% +3.47% +6.67% +15.70% +16.30% +26.98% +16.95% +21.54% - - - -
UOBSHC ยูโอบี 12.7129 +2.84% +17.54% -10.56% -11.99% +3.82% -3.37% +2.46% +4.95% - - - -
UOBSHY ยูโอบี 10.2247 +0.84% +7.75% -9.91% -10.89% -9.45% -8.75% -4.77% +1.99% - - - -
UOBSJSM ยูโอบี 15.6385 -0.92% +12.57% -9.34% -22.90% -15.23% -19.99% +3.03% +23.82% - - - -
USHY ยูโอบี 10.3110 +0.80% +7.47% -9.63% -10.58% -9.12% -8.33% -4.34% +2.84% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล