เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 22 ต.ค. 2019
80%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1US-OPP วรรณ 13.3870 -0.74% +1.17% -0.64% -0.46% -1.28% +2.15% +29.11% +55.48% - - - -
ABAG อเบอร์ดีน 21.7167 -0.33% +0.44% -1.50% -2.90% -2.73% +0.33% +17.26% +31.38% - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 11.1449 -0.45% +1.11% -1.48% +0.33% -5.57% -3.40% +6.95% 0.00% - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 18.4932 +0.19% +0.64% +0.99% -3.52% -6.48% +3.29% +5.25% +3.30% - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 14.1946 -0.41% -0.35% +0.34% -4.33% -9.96% +4.46% +9.62% +14.38% - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 8.6535 -0.26% -0.51% -0.66% -2.72% -3.61% +1.15% +12.58% +9.31% - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 12.4016 +0.00% +0.40% +0.13% +1.35% +1.84% +2.75% +9.87% 0.00% - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 13.0231 -0.12% +0.62% -0.17% -4.80% -7.90% +2.74% -6.46% -0.51% - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 15.7591 -0.08% +2.28% -0.77% -0.11% -3.09% +7.12% +1.64% +19.84% - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 11.9908 +0.14% -0.39% +0.44% +3.37% -0.31% -4.99% -12.40% +15.67% - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 12.0173 -0.80% -0.28% -2.05% -4.20% -6.46% -2.35% +0.98% +1.65% - - - -
ADR-D D ยูโอบี 8.4958 +0.08% -0.06% +0.52% -1.21% -0.13% +5.28% -2.54% +1.13% 2.26% 1 27/09/19 0.0400
AEOB อเบอร์ดีน 17.6473 +0.05% +0.19% -0.80% -1.04% +2.54% +8.16% +5.00% +13.94% - - - -
ASIA-B ยูโอบี 23.1693 -0.03% -0.08% -0.18% +1.22% +4.00% +9.56% +5.68% +16.22% - - - -
ASIA-E ยูโอบี 8.5004 +0.14% +0.26% +0.04% -0.36% -7.20% -4.25% -4.29% +7.09% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 11.9195 +0.20% +0.15% +0.80% -2.38% -4.79% +6.56% +16.54% +25.82% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 6.8610 +0.01% +0.45% +0.87% -2.42% -4.67% +6.89% +19.20% +13.81% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 10.4171 -0.79% +2.45% +0.24% -5.02% -9.79% +12.21% +17.32% +11.53% - - - -
ASP-DISRUPT เเอสเซท พลัส 10.0865 +0.37% -1.32% -1.01% -4.04% -2.52% +5.62% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 11.7463 -0.51% +0.08% +5.27% +8.05% +7.41% +13.10% +25.63% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 12.4085 -0.89% +0.32% -1.42% -1.04% +3.76% +11.43% +18.09% 0.00% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 10.1862 -0.08% +0.45% +0.34% +0.19% +1.54% +2.41% +6.70% +8.19% - - - -
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 10.2746 +0.13% +0.29% +0.44% +0.16% +1.78% +4.43% 0.00% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 10.2709 +0.13% +0.28% +0.44% +0.16% +1.77% +4.41% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 13.2848 -0.09% -0.70% -2.62% +3.28% +13.74% +16.22% +6.12% +5.41% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 15.7932 +0.14% +0.86% +1.98% -4.53% -8.58% +2.31% +15.78% +21.42% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 9.7475 -0.09% +1.71% +1.31% +6.73% +0.97% -5.60% +25.09% +20.17% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 12.5833 -0.08% +1.37% +2.49% +4.97% +1.58% +0.27% +28.53% 0.00% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 3.2235 -0.14% +0.85% -5.70% -4.79% -15.03% -28.40% -7.05% -65.73% - - - -
ASP-ROBOT เเอสเซท พลัส 10.3098 +0.67% -0.02% +0.25% -0.64% -3.20% +8.70% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 32.7088 +0.50% +0.34% +0.33% +0.35% +2.55% +6.56% +35.47% 0.00% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 9.3399 +0.59% -0.43% -0.14% -1.94% -1.33% +5.46% +9.63% +0.31% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 8.8657 +0.60% -0.45% -0.20% -2.17% -1.84% +4.27% +6.01% -6.11% - - - -
ASP-VIET เเอสเซท พลัส 7.6648 -0.60% -1.00% -1.66% -3.24% -1.14% -4.03% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 11.5746 -0.13% +1.01% -0.39% -2.66% -8.05% +3.27% +11.71% 0.00% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 8.8813 -0.07% +2.11% -0.87% -2.39% -5.22% +12.36% 0.00% 0.00% - - - -
BCARE บัวหลวง 28.2102 -0.21% +2.46% -1.35% -3.55% +0.40% -5.37% +11.85% +40.77% - - - -
B-CHINE-EQ บัวหลวง 8.8470 -0.04% -1.03% +0.13% +1.24% -3.50% +17.69% 0.00% 0.00% - - - -
B-FUTURE D บัวหลวง 9.0027 -0.31% +0.58% -3.20% -5.48% -9.58% +1.71% 0.00% 0.00% N/A 1 16/05/19 0.2600
B-GLOBAL บัวหลวง 11.2906 -0.59% +0.27% -2.00% -4.08% -4.64% +0.77% +12.67% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 10.5686 +0.07% -0.87% -2.94% +2.22% +9.74% +10.95% -1.54% +5.42% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 11.1144 +0.04% +0.10% -0.26% +0.43% +0.36% +2.97% +9.80% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 10.1066 -0.05% -0.18% -0.89% -0.93% -3.27% -2.25% -1.01% 0.00% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 13.3807 -1.10% -0.61% -0.30% +2.65% -0.51% +16.38% 0.00% 0.00% - - - -
B-NIPPON บัวหลวง 11.4196 +0.64% +0.41% +1.87% +5.44% +0.37% -2.27% +17.52% 0.00% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BRIC ยูโอบี 7.4208 -0.25% -0.80% -0.58% -6.77% -13.06% -4.10% +4.83% +6.76% - - - -
CIMB-PRINCIPAL APDI ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.7569 +0.27% +0.92% +2.11% -1.84% -1.74% +5.99% +17.05% +25.58% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CHEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.7939 +0.22% -1.56% -0.96% -0.26% -8.82% +11.83% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CII ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.7861 +0.06% +0.91% +0.33% -5.87% -8.29% +9.71% +1.83% +12.22% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4923 -0.01% +0.18% +0.90% +3.94% +2.18% +9.79% +13.45% +9.56% N/A ไม่เเน่นอน 12/02/07 0.1500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 5.9223 +0.19% +0.50% -0.68% -1.42% -4.77% -9.53% -2.54% -24.35% N/A ไม่เเน่นอน 28/04/11 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9373 -0.45% +1.95% +2.35% +2.36% +6.39% -1.46% +26.36% +25.82% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.9817 +0.40% +0.75% +3.92% +3.10% +6.63% +10.96% +32.55% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GINNO-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.8887 +0.50% +0.03% -0.19% -2.95% -5.13% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8100 -0.09% -1.11% -1.53% -0.37% -3.24% -8.46% -5.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GMV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.1257 +0.03% +0.33% +0.06% +0.45% +4.46% +3.02% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.4110 -0.18% -0.31% -0.14% -4.23% -0.85% +10.58% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GREITS D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.6643 +0.31% +1.06% +3.31% +3.71% +7.77% +16.31% 0.00% 0.00% 3.09% 1 09/08/19 0.5000
CIMB-PRINCIPAL GSA ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.9508 +0.09% +0.72% -0.32% -0.78% +0.66% -2.97% +10.33% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GTR ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.1053 +0.23% -0.17% -0.56% -7.61% -7.20% -5.79% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.0191 -0.08% -0.70% -2.59% +3.37% +13.91% +17.24% +7.40% +7.87% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.7927 -0.08% -0.70% -2.60% +3.06% +13.29% +16.58% +6.27% +5.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL JEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0336 -0.48% +0.60% +2.39% +5.43% +0.30% -3.20% +10.95% +20.56% - - - -
CIMB-PRINCIPAL KEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.4454 +0.65% +0.36% -0.78% -1.23% -8.86% -15.16% -16.35% -21.31% - - - -
CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.5645 +0.15% -0.70% +0.14% +0.07% -3.28% -10.50% 0.00% 0.00% - - - -
CPAM APDE ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.9367 -0.01% -0.05% -4.74% -1.42% +3.35% -8.50% +21.42% 0.00% - - - -
CPAM GSCEQ-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4803 +0.56% +1.35% -3.23% -1.82% +5.39% -13.18% +11.79% +11.83% - - - -
CPAM KOEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.2180 +0.50% +2.36% -5.92% -10.70% -9.70% -26.68% -16.02% 0.00% - - - -
EHD ยูโอบี 9.6922 +0.63% +0.50% +2.86% +2.72% +1.05% +9.63% +25.55% +30.40% - - - -
GC ยูโอบี 13.6342 -0.24% -0.30% +0.67% -2.04% -9.46% +2.78% +3.65% +21.27% - - - -
GEM-D D ยูโอบี 11.0642 +1.02% 0.00% +1.69% +3.45% -0.10% +4.87% +17.62% +29.84% 1.20% 1 12/04/16 0.1330
GHD ยูโอบี 10.7312 -0.04% +0.13% +4.14% -1.96% -1.72% -12.18% +26.53% +32.97% - - - -
GW ยูโอบี 11.3789 -0.02% +0.02% +4.42% +0.40% +2.56% +6.01% +34.57% +45.49% - - - -
I-10 เอ็มเอฟซี 1.8783 -0.13% -0.16% -10.55% -9.03% -23.32% -33.02% -35.11% -71.37% - - - -
I-DEVELOP เอ็มเอฟซี 10.2037 +0.53% +0.07% +1.05% -0.37% -1.67% -3.63% -5.66% -4.04% - - - -
I-GOLD เอ็มเอฟซี 14.0323 +0.05% -0.28% -2.22% +3.24% +12.34% +14.80% +5.52% +9.59% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 6.9724 -0.53% -0.06% -3.05% +2.42% +11.06% +12.12% -3.11% -1.73% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 7.2670 -0.53% -0.06% -3.08% +2.41% +11.26% +12.33% -2.81% -1.39% - - - -
I-OIL เอ็มเอฟซี 3.9924 -0.14% +1.23% -7.85% -4.23% -18.87% -26.66% -12.35% -64.51% - - - -
I-REITS เอ็มเอฟซี 13.0776 +0.47% +1.26% +1.88% +7.89% +6.36% +4.87% +1.14% -3.73% - - - -
I-SMART D เอ็มเอฟซี 10.4281 -0.05% +0.25% +0.46% +1.79% +4.91% +6.67% +9.58% +15.95% N/A 1 22/08/19 0.1573
JSM ยูโอบี 18.8228 +0.75% +1.05% +0.92% +0.20% -4.64% -6.22% +35.82% +73.72% - - - -
K-AEC กสิกรไทย 10.0323 +0.30% +1.06% +0.58% -4.01% -2.54% +2.10% -9.92% 0.00% - - - -
K-AGRI D กสิกรไทย 3.8467 -0.20% -0.62% +2.04% -4.18% -4.91% -10.64% -24.09% -34.46% N/A ไม่เเน่นอน 19/12/12 0.7500
K-APB กสิกรไทย 10.7093 +0.07% +0.11% +0.23% +1.40% +4.36% +13.14% 0.00% 0.00% - - - -
K-ASIA D กสิกรไทย 9.5719 +0.07% +0.54% -2.08% -6.28% -11.73% +0.74% +3.42% +11.33% 4.18% 1 14/05/19 0.3000
K-CCTV กสิกรไทย 12.6144 +0.15% -0.92% +1.07% +2.87% -0.77% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHANGE กสิกรไทย 10.2703 -0.60% -1.41% -2.08% -2.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHINA D กสิกรไทย 10.2619 +0.42% -0.44% +0.18% -3.65% -11.67% -2.05% +17.29% +45.44% 5.85% 3 14/03/19 0.2000
K-CHX กสิกรไทย 12.6730 +0.41% -0.77% +1.48% +2.58% +0.94% +16.41% +28.07% 0.00% - - - -
K-EUROPE D กสิกรไทย 11.3960 -0.24% +0.56% +1.45% +0.76% +0.74% +9.36% +21.91% +53.94% 7.02% 4 14/08/19 0.2000
K-EUSAGE D กสิกรไทย 10.0373 -0.19% +0.69% +0.61% +0.06% +2.42% +6.65% +21.06% 0.00% 3.99% ไม่เเน่นอน 14/08/18 0.2000
K-EUSMALL กสิกรไทย 9.4436 +0.68% +1.16% +1.40% -1.02% -2.72% +2.86% 0.00% 0.00% - - - -
K-EUX กสิกรไทย 12.6031 +0.65% +0.23% +1.91% +3.35% +4.85% +15.33% +28.72% 0.00% - - - -
KFACHINA-A กรุงศรี 10.1515 +0.23% -1.47% +1.88% +4.34% -0.35% +30.02% 0.00% 0.00% - - - -
KFAINCOM-R กรุงศรี 11.6598 +0.10% +0.27% -0.02% -0.57% +2.16% +8.96% +11.65% 0.00% - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 10.1251 -0.23% +1.14% +1.77% -2.73% +1.46% +1.21% -4.69% -10.38% - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 6.0416 -0.04% -0.01% -0.09% -3.44% -4.82% +5.27% +17.29% +28.08% - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 9.1938 -0.16% -0.02% +1.24% -4.58% -12.63% -5.68% -8.05% -2.50% - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 10.8878 +0.08% +0.28% +0.11% +0.96% +2.67% +6.52% +6.27% 0.00% - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 10.9641 -0.14% +0.08% +0.37% -0.17% +1.40% +5.13% +9.16% 0.00% - - - -
KF-ELI กรุงศรี 8.7541 -0.24% +0.68% +1.62% -1.65% +4.94% +10.47% +3.81% -7.04% - - - -
KF-EM กรุงศรี 10.4534 +0.18% +0.46% -0.71% -5.05% -7.91% +2.08% -9.63% -2.94% - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 13.3156 +0.00% +1.40% +2.29% -1.71% -5.08% -2.08% +4.58% +21.77% - - - -
KF-GBLVAL กรุงศรี 10.5318 +0.69% +0.34% +0.24% -1.23% -2.73% -4.65% -0.52% +8.39% - - - -
KFGBRAND-D D กรุงศรี 10.4460 -0.52% +0.08% +0.22% -2.24% +5.41% +12.25% +28.48% 0.00% 4.31% 2 16/09/19 0.2500
KF-GLS กรุงศรี 8.0047 +0.01% -0.44% -0.23% -5.69% -2.76% -6.53% -11.51% 0.00% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 11.7834 +0.07% -0.87% -3.05% +2.07% +9.50% +10.63% -2.99% +3.24% - - - -
KF-GPROPD D กรุงศรี 9.8943 -0.49% -0.06% +2.24% +4.08% +6.65% +13.54% +5.89% 0.00% 2.53% 1 24/05/19 0.2500
KF-GTECH กรุงศรี 10.9267 -1.02% -3.41% -3.36% -8.62% -9.86% +6.99% 0.00% 0.00% - - - -
KFHASIA-A กรุงศรี 8.7087 +0.01% +0.77% +1.48% -2.55% -7.32% +4.37% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 8.8909 -0.44% -0.32% +2.23% -0.25% -3.38% +9.46% +37.86% 0.00% 5.62% 3 19/06/19 0.2500
KFHEALTH-A กรุงศรี 7.7825 -0.45% +0.78% -2.42% -3.57% -0.09% -8.18% 0.00% 0.00% - - - -
KFHEALTH-D D กรุงศรี 7.3393 -0.45% +0.78% -2.42% -3.56% -0.09% -8.18% +5.39% +15.81% 6.81% 1 17/09/18 0.5000
KF-HEUROPE กรุงศรี 14.5555 -0.25% +0.55% +1.49% +0.95% +1.22% +10.28% +22.89% 0.00% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 8.7749 -0.07% -0.70% -2.61% +3.33% +13.85% +17.10% +8.13% +9.08% - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 8.5068 +0.11% +0.39% +2.14% +3.87% -2.26% -6.96% +21.28% 0.00% 2.94% 1 21/03/18 0.2500
KF-HJPINDX กรุงศรี 12.0717 +0.02% +1.53% +2.80% +6.02% +2.47% +1.33% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HSMUS กรุงศรี 10.8234 +0.36% +1.43% +0.06% +0.81% +1.83% +5.68% 0.00% 0.00% - - - -
KFHTECH-A กรุงศรี 10.3834 -0.79% -1.77% -2.10% -6.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HUSINDX กรุงศรี 12.3481 +0.65% +0.30% +0.29% +0.50% +3.24% +7.38% 0.00% 0.00% - - - -
KF-INCOME กรุงศรี 11.8421 +0.08% +0.29% +0.13% +1.00% +2.73% +6.60% +6.25% 0.00% - - - -
KF-INDIA กรุงศรี 8.7414 +0.28% +1.97% -0.35% +0.83% -5.27% +4.20% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAP กรุงศรี 11.3184 +0.50% +0.97% +1.81% +3.35% +0.59% -9.65% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAPD D กรุงศรี 9.6954 +0.50% +0.98% +1.84% +3.39% +0.64% -9.62% 0.00% 0.00% 10.31% ไม่เเน่นอน 17/07/18 0.2500
KF-LATAM กรุงศรี 7.4763 +0.40% +1.31% +0.74% -6.63% -3.13% +0.15% -3.05% -6.19% - - - -
KFMINCOM-R กรุงศรี 10.6545 -0.00% +0.12% +0.15% 0.00% +2.19% +6.80% 0.00% 0.00% - - - -
KF-OIL กรุงศรี 2.8026 -0.08% +0.67% -6.52% -6.59% -19.31% -31.95% -19.41% -66.81% - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 13.9838 +0.02% +0.14% +4.65% +6.42% -0.23% +8.38% +7.71% +23.80% - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 10.9726 -0.14% +0.08% +0.36% -0.18% +1.39% +5.09% +9.24% 0.00% - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 8.5825 +0.47% +1.52% +0.33% -0.84% -4.67% -5.33% +2.77% +13.11% 2.91% 1 19/01/18 0.2500
KF-TRB กรุงศรี 12.8096 -0.24% +0.04% -0.25% +1.48% +4.39% +7.38% +3.82% +10.65% - - - -
KF-US กรุงศรี 17.3994 -0.58% +0.11% -1.57% -3.09% -5.37% -2.82% +6.86% +32.04% - - - -
KFVIET-A กรุงศรี 8.8131 -0.46% -0.77% -0.79% -0.40% +0.68% +0.88% 0.00% 0.00% - - - -
K-GA D กสิกรไทย 11.2010 +0.05% +0.47% +0.50% +0.47% +1.75% +3.98% +10.16% +15.11% N/A 1 13/09/19 0.2000
K-GB D กสิกรไทย 9.8272 -0.08% -0.44% -0.70% +0.79% +3.46% +6.39% +3.45% -2.73% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/14 0.1000
K-GEMO D กสิกรไทย 10.3070 -0.03% +0.63% +0.83% -1.98% +1.28% +10.02% +24.95% +17.39% 3.40% ไม่เเน่นอน 14/02/18 0.3500
K-GHEALTH D กสิกรไทย 10.0154 -0.40% +1.03% -1.77% -2.11% +2.74% -2.68% +24.03% 0.00% 2.00% ไม่เเน่นอน 14/08/18 0.2000
K-GHEALTH(UH) D กสิกรไทย 9.1773 -0.43% +0.60% -2.34% -3.57% -1.62% -7.95% +9.94% 0.00% 2.18% ไม่เเน่นอน 14/08/18 0.2000
K-GINCOME-A(A) กสิกรไทย 11.3572 +0.12% +0.34% +0.19% +0.74% +1.98% +5.12% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINCOME-A(R) กสิกรไทย 11.3573 +0.12% +0.34% +0.19% +0.73% +1.98% +5.12% +9.70% 0.00% - - - -
K-GINFRA D กสิกรไทย 10.8256 +0.25% +0.91% +0.62% +2.35% +6.48% +12.87% +15.73% 0.00% 1.85% 2 13/09/19 0.2000
K-GLOBE D กสิกรไทย 8.3471 +0.68% +0.13% +0.38% -0.78% -2.73% +1.72% +10.45% +27.59% N/A ไม่เเน่นอน 12/06/15 0.2000
K-GOLD D กสิกรไทย 10.0879 -0.03% -0.68% -2.54% +3.55% +14.33% +17.98% +9.48% +13.80% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/19 0.2000
K-HIT กสิกรไทย 9.7071 -0.58% -0.42% -1.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-INDIA D กสิกรไทย 10.5134 +0.10% +2.82% +0.24% +0.63% -0.96% +15.61% +15.81% +30.97% 5.71% 2 14/05/19 0.2000
K-INDX กสิกรไทย 11.8777 -0.13% +2.18% -0.85% -0.63% -2.30% +15.29% +18.57% 0.00% - - - -
K-JP D กสิกรไทย 9.8293 +0.53% +0.63% +1.54% +5.64% +1.11% -2.82% +28.75% 0.00% 8.14% ไม่เเน่นอน 12/10/18 0.2000
K-JPX กสิกรไทย 12.3088 +0.41% +0.36% +1.00% +5.46% +1.67% -1.32% +22.87% 0.00% - - - -
KK GOLD 7%#1 ภัทร 6.5774 -0.52% -0.07% -3.20% +2.33% +10.96% +11.51% -3.29% -6.11% - - - -
K-MENA D กสิกรไทย 6.8333 -0.25% 0.00% +1.04% +5.11% +8.69% +10.81% -10.32% +40.23% N/A ไม่เเน่นอน 12/09/14 0.2000
K-OIL กสิกรไทย 3.7275 -0.02% +0.98% -5.85% -4.61% -14.86% -27.24% -1.88% -61.99% - - - -
K-SEMQ กสิกรไทย 10.5326 +0.25% +0.74% +1.07% -1.98% -4.09% +7.41% 0.00% 0.00% - - - -
K-SGM กสิกรไทย 11.3208 -0.10% -0.01% -0.88% -0.09% +1.86% +6.66% +8.33% 0.00% - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 11.0437 +0.24% -0.29% +0.34% +0.49% -3.07% +4.23% +14.43% 0.00% - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 8.0059 +0.14% +0.85% +0.33% -4.75% -8.01% -9.77% -6.93% -18.37% - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 11.6710 +0.69% +1.12% +0.57% -5.16% -2.13% +5.46% +14.24% 0.00% - - - -
KT-BOND กรุงไทย 11.5712 -0.23% -0.24% -0.77% -0.01% +2.16% +4.69% +4.49% -2.18% - - - -
KT-CHINA-A กรุงไทย 9.8713 -0.08% -0.22% +0.76% -2.97% -12.90% +0.02% 0.00% 0.00% - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 7.2616 +0.20% -0.10% -4.48% -7.25% -17.86% -22.10% -21.70% -42.08% - - - -
KT-EURO กรุงไทย 12.4977 +0.66% +1.09% +1.46% -1.05% -2.85% +2.73% +20.81% +52.36% - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 18.3641 +0.86% +0.08% +1.04% +1.64% +1.85% +9.06% +25.84% +45.66% - - - -
KT-GCINCOME-R กรุงไทย 10.4706 +0.21% -0.04% +0.09% +0.91% +3.36% +6.35% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 10.7106 -0.39% -1.34% -2.91% -3.71% -0.77% +0.44% +11.34% 0.00% - - - -
KT-GOI-A กรุงไทย 10.1474 +0.26% +0.15% +0.84% +0.52% +0.53% +4.62% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 10.5107 -0.03% -0.73% -2.69% +3.11% +13.86% +16.42% +6.64% +10.52% - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 10.7068 +0.58% +1.12% -1.91% -4.36% -0.98% -2.10% +21.45% 0.00% - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 12.5080 -0.13% +0.03% -0.78% -1.59% -0.81% +3.84% +18.26% +27.82% - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 14.1096 -0.14% +3.53% -0.57% +4.22% +0.22% +17.01% +9.02% 0.00% - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 11.0437 -0.14% +3.53% -0.57% +4.22% +0.22% +17.37% +16.27% 0.00% 5.43% 1 03/07/19 0.6500
KT-JAPAN-A กรุงไทย 11.9061 +0.43% +1.47% +4.80% +9.90% +8.70% +3.97% +15.43% 0.00% - - - -
KT-JAPAN-D D กรุงไทย 11.4171 +0.43% +1.47% +4.79% +9.90% +8.69% +3.95% +15.60% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 06/06/17 0.4500
KT-MAB-A กรุงไทย 9.8643 -0.11% +0.04% -0.40% +0.28% -0.76% +5.08% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFB-A กรุงไทย 10.5461 -0.03% -0.05% -0.17% +0.39% +1.83% +5.46% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFE-A กรุงไทย 9.2585 -0.20% +0.06% -0.55% -0.67% -3.02% +1.81% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MINING กรุงไทย 4.6063 +1.67% +1.69% -1.30% -7.88% -14.03% -9.47% +0.80% -20.03% - - - -
KT-OIL กรุงไทย 2.4584 -0.07% +0.68% -6.36% -6.30% -19.03% -32.30% -15.41% -65.52% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 3.8065 -1.17% +1.56% -7.72% -5.56% +21.63% +21.32% -25.47% +0.06% - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 13.2055 +0.46% +1.38% +2.78% +6.11% +10.48% +24.90% +28.37% +43.90% 5.30% 2 10/10/19 0.4500
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 15.5282 +0.45% +1.38% +2.92% +6.19% +10.44% +20.27% +28.10% +43.58% - - - -
KT-US-A กรุงไทย 12.4798 +0.20% -0.05% +0.98% -0.02% +1.99% +12.31% +35.31% 0.00% - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 12.2117 -0.03% -0.13% -0.44% +0.65% +4.16% +8.57% +6.33% +13.89% - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 12.0997 +0.28% -0.04% +0.62% +0.11% +3.77% +5.75% +18.12% +22.47% - - - -
KT-WTAI-A กรุงไทย 9.5170 -2.05% -1.61% -2.81% -7.64% -8.95% +7.95% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA-A(A) กสิกรไทย 14.8190 -0.82% -2.54% -3.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA-A(D) D กสิกรไทย 14.8188 -0.82% -2.55% -3.07% -7.35% -2.21% +10.66% +49.46% +83.81% 5.40% 4 14/08/19 0.2500
K-USXNDQ-A(A) กสิกรไทย 15.1448 +0.83% -0.16% +1.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-USXNDQ-A(DIV) D กสิกรไทย 14.9147 +0.83% -0.16% +1.26% +0.03% +1.83% +8.55% +58.10% +99.60% 5.36% 4 13/09/19 0.2000
K-VIETNAM กสิกรไทย 9.6322 +0.14% -0.39% -0.89% -2.40% -5.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.9975 -1.55% -1.05% -2.81% -6.77% -2.37% +7.07% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0630 -2.51% -2.01% -3.75% -7.68% -3.26% +6.24% 0.00% 0.00% 4.47% 3 28/10/19 0.1000
LHDIGITAL-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.9961 -1.55% -1.04% -2.81% -6.77% -2.37% +7.06% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3781 +0.15% +0.31% +0.53% +0.65% +2.82% +6.47% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1305 +0.15% +0.31% +0.53% +0.65% +2.83% +6.48% 0.00% 0.00% 0.79% 1 30/08/19 0.1000
LHGINCOME-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3781 +0.15% +0.31% +0.53% +0.65% +2.82% +6.47% 0.00% 0.00% - - - -
LHGLIFE-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.7959 -1.28% +0.83% -1.51% -1.52% -3.58% -1.15% 0.00% 0.00% 7.15% ไม่เเน่นอน 31/08/18 0.2000
LHGMA-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1364 -0.05% +0.03% +0.25% -0.30% -0.32% +1.58% 0.00% 0.00% - - - -
LHGMA-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0863 -0.05% -0.47% -0.25% -0.80% -0.82% +1.08% 0.00% 0.00% N/A 1 29/10/19 0.0500
LHGMA-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1362 -0.05% +0.03% +0.25% -0.30% -0.33% +1.58% 0.00% 0.00% - - - -
LHJAP-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.3971 +0.03% +1.66% +1.26% +6.14% +0.20% -2.31% +24.86% 0.00% 1.60% 31/08/18 0.1500
LHROBOT-E เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 8.4333 -0.10% +0.87% -2.08% -3.85% -6.31% +2.16% 0.00% 0.00% - - - -
MN-BALANCE เเมนูไลฟ์ 9.7685 +0.06% +0.03% -0.04% -1.53% -1.99% +3.79% 0.00% 0.00% - - - -
MS-AMERICAN เเมนูไลฟ์ 16.4672 -0.02% +0.00% -6.95% -3.35% -0.46% -9.60% +6.05% +18.61% - - - -
MS-ASIAN SM เเมนูไลฟ์ 13.8891 -0.09% +0.24% -0.72% -2.05% -9.40% -3.85% -12.66% -14.19% - - - -
MS-CHINA VALUE เเมนูไลฟ์ 13.8325 -0.21% +0.12% +0.48% -3.47% -11.11% -2.04% +11.58% +25.17% - - - -
MS-EE EURO เเมนูไลฟ์ 5.6088 +0.25% +2.52% -0.09% -3.43% -1.93% +6.25% +5.12% -3.88% - - - -
MS-EUROPE-A เเมนูไลฟ์ 8.8488 +0.50% +1.74% +2.11% -0.33% -2.36% -0.25% -1.93% +0.61% - - - -
MS-EUROPE-D เเมนูไลฟ์ 8.8520 +0.50% +1.74% +2.11% -0.33% -2.36% -0.24% -1.90% +0.65% - - - -
MS-HCARE-A เเมนูไลฟ์ 11.0736 -0.42% -0.20% -2.41% -4.51% -1.72% -6.71% -2.02% +10.08% N/A 1 23/01/15 0.7000
MS-HCARE-D D เเมนูไลฟ์ 9.1500 -0.42% -0.20% -2.41% -4.51% -1.72% -6.70% -1.93% +13.66% 1.64% ไม่เเน่นอน 21/12/18 0.1500
MS-INDIA-A เเมนูไลฟ์ 10.9003 -0.19% +1.95% -0.33% -0.27% -5.35% +5.20% +6.12% 0.00% - - - -
MS-INDIA-D D เเมนูไลฟ์ 6.8097 -0.19% +1.95% -0.33% -0.27% -5.37% +5.45% +10.64% 0.00% 13.22% 1 21/06/19 0.2000
M-USA เมย์เเบงก์ 9.6758 -0.03% +0.32% -2.82% +8.22% -3.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-VI เอ็มเอฟซี 9.6987 -0.16% +0.33% -1.03% -0.56% -0.12% +2.05% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-ALLCHINA-RA วรรณ 11.4445 -0.51% -0.22% +2.02% +2.30% -5.37% +17.96% +15.25% +15.25% - - - -
ONE-CHINA วรรณ 9.1909 -0.25% +0.12% +1.58% -3.36% -11.81% -3.86% -5.91% -3.36% - - - -
ONE-CHINA10 วรรณ 11.0300 +0.32% +5.15% +16.64% +14.39% +17.57% +23.26% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-EUROEQ วรรณ 10.9223 +0.83% +0.31% +2.05% +2.84% +0.82% +8.91% +8.91% +8.91% - - - -
ONE-GECOM วรรณ 9.9052 +2.09% +1.21% +1.07% -3.64% -3.23% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-GLOBALEQ D วรรณ 9.0805 +0.62% +0.90% +1.25% +1.89% -3.75% -5.53% +3.25% +15.24% 2.20% ไม่เเน่นอน 04/06/18 0.2000
ONE-GLOBFIN-IA วรรณ 9.2149 +1.17% +3.50% +1.38% -1.35% -2.18% +4.88% -7.85% -7.85% - - - -
ONE-GLOBFIN-ID วรรณ 9.2149 +1.17% +3.50% +1.38% -1.35% -2.18% +4.88% -7.85% -7.85% - - - -
ONE-GLOBFIN-RD วรรณ 9.1334 +1.16% +3.49% +1.34% -1.48% -2.44% +4.32% -8.66% -8.66% - - - -
ONE-GLOBHY-I วรรณ 10.5241 +0.05% +0.15% +0.11% +1.14% +1.51% +4.08% +5.27% +5.27% - - - -
ONE-GLOBHY-R วรรณ 10.4732 +0.05% +0.15% +0.09% +1.07% +1.38% +3.82% +4.76% +4.76% - - - -
ONE-NIPPON วรรณ 9.6040 +0.03% +0.51% +1.34% +4.87% +0.81% -2.25% +12.58% -3.69% - - - -
ONEPROP-SG วรรณ 16.7484 -0.09% -0.12% +1.21% +1.54% +5.22% +14.29% +13.53% +20.71% - - - -
ONE-STOXXASEAN D วรรณ 85.1656 +0.75% +1.59% +1.26% -5.97% -8.90% -8.88% -3.81% -9.63% 3.52% 1 05/02/18 3.0000
ONE-UGG วรรณ 16.4308 -2.04% -2.39% -3.90% -8.01% -10.48% -1.49% +28.52% +64.74% - - - -
ONE-VIETNAM-RA วรรณ 7.7413 -0.62% -1.04% -1.51% -1.05% -3.01% -6.08% -22.26% -22.26% - - - -
PAP ฟิลลิป 7.9362 -0.03% -0.03% +1.62% +6.30% +14.77% -7.91% -3.89% +6.45% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 9.7335 +0.07% -0.52% -2.65% +1.86% +9.13% +9.39% -4.71% +0.54% - - - -
PHATRA GHC D ภัทร 14.4286 -0.45% +2.16% -1.28% -3.47% -0.52% -10.63% +8.12% +12.58% 10.74% 2 22/11/18 0.8500
PHATRA GNP ภัทร 11.3582 +0.13% -0.58% -0.61% -3.34% -4.79% +0.79% +16.00% 0.00% - - - -
PHATRA G-UBOND-H ภัทร 10.4772 -0.06% -0.46% -0.50% +1.19% +4.41% +8.44% 0.00% 0.00% - - - -
PHR ฟิลลิป 10.4422 -0.48% -0.96% -6.07% -4.93% +3.65% -3.34% +7.62% +32.89% - - - -
PRINCIPAL GBRAND-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.9506 -0.53% +0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PWIN ฟิลลิป 9.1246 +0.85% -1.47% -4.26% -11.46% -15.13% -7.52% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 11.0491 +0.59% +1.13% +1.24% +0.19% -4.83% +6.29% +7.38% -1.02% - - - -
SCBAEMHA ไทยพาณิชย์ 8.9015 +0.59% +1.13% +1.24% +0.22% -4.68% +6.67% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAPLUS ไทยพาณิชย์ 10.7878 +0.16% +0.48% +0.53% -2.09% -1.97% +5.52% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 9.1582 -0.01% +1.15% +0.76% -3.69% -7.89% -9.45% -19.44% -22.59% - - - -
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 12.0793 +0.49% -0.02% -0.04% -0.63% +3.56% +5.32% +38.96% 0.00% 3.76% 1 26/06/19 0.1070
SCBCE ไทยพาณิชย์ 8.0270 -0.12% +0.01% +1.28% -4.51% -12.58% -5.65% -3.34% +1.54% - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 10.8663 -0.27% +0.17% +1.77% -2.70% -8.66% +0.75% +10.15% +6.70% - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.44% +2.80% +3.11% +13.93% +14.21% +2.69% -1.39% 0.00% - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 9.2874 -0.01% -1.25% -0.55% +2.28% -4.69% +15.97% +4.07% 0.00% 2.10% 1 09/08/19 0.1388
SCBCHEQA ไทยพาณิชย์ 8.5435 +0.43% +0.33% +2.80% -1.17% -5.38% +8.11% 0.00% 0.00% - - - -
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 4.8845 +0.31% -0.06% -0.88% -1.10% -3.73% -8.11% -11.89% -36.33% - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 14.4539 -0.62% +0.59% -0.38% -0.21% -1.34% +5.79% +32.98% 0.00% - - - -
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 8.8836 -0.07% -0.16% -0.42% +1.90% +5.82% +10.86% +7.78% -1.10% N/A ไม่เเน่นอน 22/09/17 0.1575
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 8.5415 -0.05% +1.22% -0.23% -2.89% -6.50% +1.59% +7.28% -6.44% N/A ไม่เเน่นอน 27/12/17 0.1224
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 11.8811 +0.65% +0.24% +1.28% +1.99% +2.90% +12.67% +26.08% +39.60% 3.50% 2 09/08/19 0.2376
SCBEUSM ไทยพาณิชย์ 12.3800 +0.37% +1.61% +2.17% +2.23% -0.99% +10.49% +29.05% 0.00% - - - -
SCBFST ไทยพาณิชย์ 8.8297 +0.19% -0.15% -0.43% -1.24% -3.75% -5.30% -9.37% 0.00% - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 14.9859 +0.27% +2.02% +0.80% -0.03% +6.16% +6.74% +33.09% +43.95% 2.63% 2 09/08/19 0.1491
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 9.6137 -0.40% +2.38% -1.72% -5.38% +1.20% -4.10% +20.28% 0.00% 2.18% ไม่เเน่นอน 25/09/18 0.2096
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 12.7900 +0.22% +0.53% +0.12% +2.43% +7.65% +15.28% +19.50% 0.00% - - - -
SCBGINR ไทยพาณิชย์ 10.0751 -0.05% -0.10% -0.77% +1.05% +1.30% +4.39% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.3568 +0.08% +0.14% -0.10% +0.49% +3.26% +4.87% -0.03% +1.59% - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 12.0465 -0.17% +0.22% +0.10% +0.59% +3.04% +4.25% +11.80% +5.67% - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 11.3117 -0.19% +0.23% +0.07% +0.60% +2.99% +4.69% +13.70% +4.67% - - - -
SCBGMLA ไทยพาณิชย์ 10.7614 -0.18% +1.09% +0.17% -0.19% -0.62% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGMTA ไทยพาณิชย์ 8.2279 -0.86% -0.92% -2.63% -3.82% -3.35% -11.14% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 7.7954 +0.10% -0.82% -2.90% +2.34% +10.08% +11.58% -1.04% +6.58% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 8.0264 -0.07% -0.66% -2.43% +3.84% +14.72% +18.41% +9.85% +11.30% - - - -
SCBGOLDHE ไทยพาณิชย์ 8.0331 -0.07% -0.73% -2.47% +3.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 11.5672 +0.00% -0.08% -0.71% +1.23% +1.53% +5.34% +5.13% 0.00% - - - -
SCBGPROP D ไทยพาณิชย์ 10.7086 +0.57% +1.28% +1.29% +5.07% +8.39% +15.37% +16.58% 0.00% 2.24% 2 25/10/19 0.1159
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 13.4892 +0.09% +0.13% +0.35% +1.51% +4.34% +8.84% +9.12% +20.25% - - - -
SCBINCA ไทยพาณิชย์ 10.4176 -0.15% +0.08% +0.38% -0.19% +1.51% +5.19% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINCR ไทยพาณิชย์ 10.4175 -0.15% +0.08% +0.38% -0.19% +1.51% +5.19% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 10.9555 +0.01% +2.37% +0.33% -0.76% -2.63% +15.23% +17.30% 0.00% 3.06% 2 26/09/19 0.1100
SCBJPSMA ไทยพาณิชย์ 8.5311 +0.94% +2.14% +3.80% +5.18% -0.08% -9.42% 0.00% 0.00% - - - -
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 8.9868 +1.70% +0.72% +1.90% +0.25% -8.34% -6.98% -0.95% +2.63% - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 11.3983 +0.28% +0.04% -1.24% -1.60% +4.54% +6.85% +26.35% 0.00% 2.67% 2 25/10/19 0.2251
SCBLEQA ไทยพาณิชย์ 12.1558 +0.28% +0.04% +0.74% +0.37% +4.74% +7.26% 0.00% 0.00% - - - -
SCBNK225 ไทยพาณิชย์ 16.8821 +0.01% +1.57% +2.83% +6.17% +2.82% +2.44% +34.92% +58.10% - - - -
SCBNK225D D ไทยพาณิชย์ 12.9132 +0.01% +1.57% +1.20% +4.49% +3.12% +1.38% +33.78% +60.74% 2.98% 2 25/10/19 0.1987
SCBOIL ไทยพาณิชย์ 3.7539 -0.01% +1.00% -5.81% -4.12% -14.23% -26.52% -0.33% -62.29% - - - -
SCBOPPA ไทยพาณิชย์ 10.1184 +0.03% +0.53% +1.37% +2.02% +3.56% +5.67% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPGF ไทยพาณิชย์ 12.6419 +0.00% +1.18% -0.08% +5.18% -2.25% -3.08% +17.48% +15.91% - - - -
SCBPOPA ไทยพาณิชย์ 10.6097 -0.52% +0.07% -0.78% -2.03% +0.84% +8.88% 0.00% 0.00% - - - -
SCBROBOA ไทยพาณิชย์ 10.0495 -0.19% +0.83% -0.88% -0.36% -5.48% +3.01% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSP500 D ไทยพาณิชย์ 18.1961 +0.64% +0.32% +0.37% +0.46% +2.90% +7.88% +39.52% +60.41% 3.71% 2 26/06/19 0.2298
SCBUSHYA ไทยพาณิชย์ 10.4821 +0.07% +0.12% +0.19% +1.45% +1.75% +2.65% 0.00% 0.00% - - - -
SCBUSSM ไทยพาณิชย์ 11.6408 -0.29% +1.37% -2.13% -1.54% -4.84% -6.75% +12.47% 0.00% - - - -
SCBWINR ไทยพาณิชย์ 10.4984 -0.02% +0.20% -0.13% +0.63% +2.37% +5.92% 0.00% 0.00% - - - -
T-ALLSTARJAPAN2 ธนชาติ 9.5996 -0.01% +0.86% +0.83% +0.32% +9.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TAREIT ทิสโก้ 10.1058 -0.10% +0.74% +2.04% +0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ASIANPROP D ธนชาติ 11.2881 +0.02% +0.94% +2.62% +1.85% +9.28% +18.66% 0.00% 0.00% 4.43% 2 26/06/19 0.2500
TCHSTARP ทิสโก้ 9.9329 +0.57% +3.81% +0.20% -1.45% -7.01% +10.56% +16.65% 0.00% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 8.3987 -0.26% +0.13% +1.62% -2.76% -8.89% +0.38% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
T-EUROPEEQ ธนชาติ 10.5373 +0.01% +0.15% -0.34% +0.08% +0.19% +3.37% +13.95% 0.00% - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 9.3998 -0.71% +2.82% -3.65% -8.72% -1.01% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 9.4734 -0.08% +2.07% -0.55% -2.82% +3.74% -3.98% +16.33% 0.00% - - - -
T-GLOBALBOND ธนชาติ 17.2520 +0.07% +0.12% +0.47% -0.67% +0.45% +3.16% +7.84% +3.09% - - - -
T-GLOBALENERGY ธนชาติ 3.2885 -0.20% +0.65% -1.00% +1.01% -3.46% -0.67% -7.51% -24.29% - - - -
T-GLOBALEQ ธนชาติ 17.7558 -0.46% +0.12% -0.75% -1.87% +1.30% +5.73% +30.87% +38.46% - - - -
T-GLOBALESG ธนชาติ 10.1495 +0.41% +0.42% +0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-GLOBALFIXED ธนชาติ 10.3504 +0.31% +0.19% -0.88% -0.89% +0.13% +1.04% +4.19% 0.00% - - - -
T-GLOBALVALUE D ธนชาติ 7.1156 +0.40% +1.75% +0.23% -2.41% +0.90% +1.06% +1.71% +6.08% N/A ไม่เเน่นอน 17/10/14 0.5000
TGOLD ทิสโก้ 12.1439 -0.07% -0.40% -2.30% +3.59% +13.99% +16.48% +8.50% +9.15% - - - -
TGOLDBULLION-H ธนชาติ 9.8509 -0.11% -0.49% -2.30% +3.65% +14.70% +17.62% +9.25% +10.99% - - - -
TGOLDBULLION-UH ธนชาติ 9.5784 -0.01% -0.83% -2.76% +2.15% +10.05% +11.50% -1.08% +7.03% - - - -
T-HEALTHCARE ธนชาติ 9.5362 +0.58% +1.16% -1.77% -4.15% +1.08% -2.49% +18.43% 0.00% - - - -
T-INFRA D ธนชาติ 10.2409 -0.29% +1.22% +1.21% -0.44% +3.55% +3.13% +21.47% +25.38% 5.37% 1 26/09/18 0.5500
TISCOAP ทิสโก้ 14.6223 +0.02% +1.45% +1.08% -1.97% -5.49% +4.39% +8.71% +4.52% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 9.2154 -0.26% +0.14% +1.71% -2.82% -8.85% +0.31% +8.22% +6.28% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.4834 -0.69% +0.99% +0.30% -1.86% -7.04% +6.29% -7.47% -5.67% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCOEU ทิสโก้ 12.2411 +0.59% +0.19% +1.93% +2.99% +4.61% +15.18% +25.66% +37.03% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 11.6668 -0.05% +0.16% -0.64% +0.09% +4.10% +8.16% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 10.2224 +0.68% +0.93% +0.85% -2.07% -4.87% +6.62% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 12.2885 +0.86% +1.09% +3.21% +3.11% +3.12% +8.47% +14.92% +34.30% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 11.3561 -0.25% +2.30% -0.90% -2.88% -7.45% +6.49% -3.75% 0.00% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 9.0313 +0.60% +2.14% +6.12% -1.66% -5.89% +3.47% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 15.6498 +0.01% +1.50% +2.74% +5.70% +1.59% +0.31% +28.36% +46.64% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 10.0848 -0.20% +1.21% +1.08% +5.01% -1.07% -6.46% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 5.7979 +0.41% +1.29% +1.47% -6.41% -4.06% -4.58% -4.38% -19.00% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 12.6797 +0.44% +1.26% +2.79% +0.52% -4.98% +3.48% +14.39% +20.57% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 3.3257 -0.02% +0.97% -5.99% -5.03% -15.57% -27.61% -4.67% -63.10% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 10.9824 -0.19% +0.83% +0.97% +0.39% +2.75% +7.48% +17.65% 0.00% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 27.4247 +0.64% +0.28% +0.37% +0.39% +2.48% +7.06% +35.76% +57.10% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 11.0133 -1.54% -1.44% -2.08% -5.23% -4.21% +10.79% 0.00% 0.00% - - - -
T-JAPANEQ ธนชาติ 10.7134 -0.33% +1.10% +2.91% +4.68% -3.15% -9.15% +7.66% 0.00% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 13.1883 +0.02% +1.16% +5.57% +12.47% +19.98% +30.02% +33.98% 0.00% - - - -
T-MAP ธนชาติ 12.8395 -0.09% +0.37% -0.05% +0.08% +1.04% +1.15% +4.29% +4.69% - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 11.8132 +0.56% +1.06% +1.15% +0.12% -4.66% +6.54% +3.62% 0.00% - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 10.8425 +0.06% -0.04% -0.24% +0.76% +3.18% +8.81% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 5.7871 +0.04% -1.19% +1.59% -1.26% -7.89% +9.49% +24.48% +62.11% - - - -
TMBCOF ทหารไทย 18.0144 -0.76% +0.03% +1.88% +1.67% -1.01% +23.54% +49.45% +76.68% - - - -
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.00% +1.75% +3.52% +11.37% +21.45% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.00% +1.18% +4.79% +13.96% +22.85% +32.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAE ทหารไทย 9.1977 +0.29% +0.95% +1.65% -2.09% -5.09% +3.51% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEBF ทหารไทย 10.3930 -0.17% -0.02% -0.86% -1.04% +2.66% +8.28% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEG ทหารไทย 12.2363 +0.29% +0.35% +1.46% +1.14% +3.05% +12.79% +25.84% +34.77% - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 9.4967 +0.83% +0.69% +0.92% -3.21% -8.83% -1.61% -1.04% +0.49% - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 9.8426 -0.22% +0.65% -0.62% +0.34% +3.25% +5.89% +5.90% +0.83% N/A 3 14/10/19 0.0800
TMBGER ทหารไทย 12.5251 +0.83% +1.01% +3.11% +3.49% +3.69% +9.52% +16.32% 0.00% - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.00% +0.10% +3.18% +6.24% +16.83% +29.78% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGF ทหารไทย 13.1477 -0.22% -0.16% -0.57% +0.40% +3.29% +5.88% +6.09% +1.25% - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 11.3607 -0.15% +0.07% +0.34% -0.24% +1.41% +5.21% +9.27% 0.00% - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 13.0680 +0.39% +0.74% +3.86% +3.29% +7.83% +11.72% +33.65% 0.00% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 17.9810 -0.55% -0.21% -3.52% +1.69% +9.48% +10.25% -3.81% +2.95% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 10.0975 -0.07% -0.70% -2.60% +3.49% +14.21% +17.44% +7.20% +7.41% - - - -
TMBGQG ทหารไทย 14.8049 +0.08% -0.66% -0.77% -2.52% +2.01% +10.71% +36.20% 0.00% - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 9.2945 +0.20% +0.66% +0.50% -0.75% -1.55% +2.67% +2.47% 0.00% N/A 2 16/05/19 0.1000
TMBINDAE ทหารไทย 9.0806 -1.11% +1.69% -0.80% +1.02% -5.30% +12.62% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.00% +0.91% +2.59% +6.87% +18.52% +14.14% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJE ทหารไทย 12.5848 +0.02% +1.47% +2.72% +5.73% +2.21% +1.47% +31.58% 0.00% - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.00% -0.03% +4.99% +5.80% +15.54% +24.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 11.1705 +0.65% +0.58% +2.34% +4.35% -2.47% -6.78% +8.76% 0.00% - - - -
TMBOIL ทหารไทย 3.0810 -0.08% +0.69% -6.41% -6.32% -18.92% -32.55% -15.21% -65.87% - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 20.6923 +0.68% +0.31% +0.25% +0.49% +2.73% +7.28% +33.69% +54.05% - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 15.4039 -1.16% -0.99% -1.91% -4.83% +0.00% +6.30% +45.68% 0.00% - - - -
TMBUSO ทหารไทย 10.0035 +0.12% +1.06% -1.44% -3.00% -1.05% +3.13% +33.67% +23.88% - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 13.6398 +0.83% +0.38% +0.40% -0.82% -2.19% +0.06% +14.63% +29.64% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 6.1563 -0.10% +1.28% -8.27% -4.59% -18.84% -25.70% -8.01% 0.00% - - - -
T-PREMIUM BRAND D ธนชาติ 9.7387 -1.07% -0.42% -0.46% -2.36% +2.27% +6.93% +27.85% +14.11% 8.21% ไม่เเน่นอน 26/09/18 0.8000
TSTARP ทิสโก้ 11.9503 -0.42% +0.43% -0.65% -1.93% -0.54% +4.30% +19.30% +25.44% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 13.3984 +0.59% -0.00% -0.25% -1.09% -0.98% +1.66% +21.59% 0.00% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 9.8919 +1.35% +1.38% +1.05% +1.32% +3.61% +7.48% 0.00% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 8.8185 -0.06% -0.32% -0.65% -1.56% -4.32% -5.91% -11.36% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 15.7790 +0.72% +2.09% +2.15% +8.63% +11.73% +22.36% +18.47% +38.81% - - - -
UDB-A ยูโอบี 10.5859 -0.05% -0.42% -0.44% +1.08% +4.07% +8.12% 0.00% 0.00% - - - -
UDB-N ยูโอบี 10.5860 -0.05% -0.42% -0.44% +1.08% +4.07% +8.12% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-A ยูโอบี 9.1450 +0.45% +0.64% +0.39% -2.03% -2.38% +5.84% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-N ยูโอบี 9.1450 +0.45% +0.64% +0.39% -2.03% -2.38% +5.84% 0.00% 0.00% - - - -
UES ยูโอบี 10.6074 +0.48% +0.35% +2.45% +2.40% -1.18% +4.02% +18.79% 0.00% - - - -
UFLINK ยูโอบี 10.5765 +0.13% -0.07% -0.18% +0.18% +2.18% +2.88% 0.00% 0.00% - - - -
UFLINK2 ยูโอบี 10.4456 +0.16% -0.10% -0.37% +1.40% +1.74% +1.94% 0.00% 0.00% - - - -
UGD ยูโอบี 12.3381 +0.10% +0.83% -0.21% -0.62% +6.67% +12.02% +21.16% 0.00% - - - -
UGEAR ยูโอบี 8.5409 -0.09% -0.28% -1.21% -5.96% -5.73% -10.69% 0.00% 0.00% - - - -
UGH ยูโอบี 12.5421 +0.25% +1.01% -0.95% -2.37% +2.09% -1.65% +9.42% +25.78% - - - -
UGIS-A ยูโอบี 10.8177 -0.14% +0.07% +0.36% -0.25% +1.47% +5.42% 0.00% 0.00% - - - -
UGIS-N ยูโอบี 10.8177 -0.14% +0.07% +0.36% -0.25% +1.47% +5.42% 0.00% 0.00% - - - -
UGMAC ยูโอบี 10.7460 -0.38% -1.32% -3.02% -4.15% -1.77% -1.17% +10.11% 0.00% - - - -
UGQG ยูโอบี 10.8519 +0.12% -0.62% -0.59% -2.19% +1.89% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
UIF-A ยูโอบี 11.0714 +0.08% +0.14% -0.26% -0.07% +1.03% +4.01% +4.04% 0.00% - - - -
UIF-N ยูโอบี 11.0715 +0.08% +0.14% -0.26% -0.07% +1.03% +4.01% +4.04% 0.00% - - - -
UJRES ยูโอบี 12.1573 +1.05% +1.05% +4.20% +11.23% +16.47% +19.84% +27.93% 0.00% - - - -
UOBSC ยูโอบี 1.6876 +0.33% +0.44% -1.49% -6.38% -11.53% -21.27% -22.35% -51.20% - - - -
UOBSCI-D D ยูโอบี 11.6194 +0.08% +0.51% -0.69% +0.52% -8.02% +5.59% +7.05% +24.79% N/A ไม่เเน่นอน 27/10/17 1.3470
UOBSCI-N ยูโอบี 12.8736 +0.08% +0.51% -0.69% +0.52% -8.02% +5.60% +5.46% +22.80% - - - -
UOBSGB ยูโอบี 12.2651 -0.25% -0.32% -0.92% +0.54% +3.33% +7.46% +5.11% -3.18% - - - -
UOBSGC ยูโอบี 8.0108 -0.01% -0.53% +1.15% -3.90% -13.31% -5.11% -0.45% +18.11% - - - -
UOBSG-H ยูโอบี 8.2274 -0.07% -0.68% -2.52% +3.55% +14.30% +17.18% +7.35% +7.79% - - - -
UOBSG-N ยูโอบี 9.8805 -0.53% -0.24% -3.51% +1.46% +9.19% +9.83% -4.10% +2.11% - - - -
UOBSHC ยูโอบี 12.5624 +0.25% +0.99% -0.95% -2.46% +1.82% -1.90% +9.31% +26.15% - - - -
UOBSHY ยูโอบี 11.2735 -0.01% +0.07% -0.41% +0.30% +0.22% +2.81% +8.38% +12.91% - - - -
UOBSJSM ยูโอบี 18.8155 +0.76% +1.06% +0.94% +0.23% -4.58% -6.04% +35.89% +76.35% - - - -
USHY ยูโอบี 11.3301 -0.01% +0.08% -0.39% +0.31% +0.37% +2.97% +8.67% +13.47% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล