เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 24 พ.ค. 2019
73%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1US-OPP วรรณ 13.2325 -0.34% +0.77% -2.79% +3.59% +5.52% +0.72% +31.47% +50.98% - - - -
ABAG อเบอร์ดีน 22.2776 -0.07% +2.05% -0.22% +5.48% +4.36% +5.23% +21.78% +29.95% - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 11.3715 -0.69% +0.22% -3.65% -2.42% -1.61% -2.30% +10.51% 0.00% - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 18.4190 -0.90% -0.86% -6.96% -1.03% +1.92% -8.49% +13.90% -1.08% - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 14.0846 -1.80% -3.70% -10.65% -2.74% +4.26% -9.10% +20.42% +10.72% - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 8.9665 -0.99% +0.46% -0.12% +7.86% +10.51% -0.29% +15.70% -1.99% - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 12.0801 -0.19% +0.11% -0.80% +2.36% +3.02% -0.03% +10.50% 0.00% - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 13.1214 -0.98% -0.51% -7.20% -1.83% +2.13% -6.21% +6.51% -6.01% - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 16.2542 -0.53% +4.53% -0.05% +7.71% +3.22% +0.62% +12.57% +32.22% - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 11.6750 +0.25% +0.92% -2.94% -1.93% -5.00% -17.92% -9.48% +10.52% - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 12.3947 -0.79% +0.43% -3.52% +1.23% +1.68% -3.09% +8.49% -2.26% - - - -
ADR-D D ยูโอบี 8.3271 +0.09% -0.40% -2.57% -2.67% +1.45% -2.24% -2.60% +0.44% 2.30% ไม่เเน่นอน 23/03/18 0.1916
AEOB อเบอร์ดีน 17.1525 +0.14% +0.35% -0.33% +1.12% +7.03% +2.04% +10.68% +11.23% - - - -
ASIA-B ยูโอบี 22.5144 +0.19% +0.26% +1.04% +3.13% +6.54% +5.41% +5.33% +16.90% - - - -
ASIA-E ยูโอบี 8.3539 -0.86% -1.28% -8.80% -4.77% -4.52% -13.85% +1.10% +5.42% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 11.2513 -1.51% -4.10% -10.37% -7.03% +3.70% -13.05% +26.69% +19.49% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 6.4630 -1.56% -2.59% -10.79% -7.57% +1.63% -12.36% +37.98% +4.58% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 10.1793 +0.26% -3.97% -11.79% -5.24% +5.83% -21.90% +32.43% 0.00% - - - -
ASP-DISRUPT เเอสเซท พลัส 9.9391 -1.75% -3.75% -5.47% +0.56% +13.36% -6.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 10.9422 -0.74% -2.13% -0.09% +3.28% +7.28% +2.39% +9.09% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 12.2431 +0.49% +1.14% +2.35% +5.60% +10.96% +8.39% +15.91% 0.00% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 9.8865 -0.42% -0.82% -1.66% -0.69% +1.84% -4.39% +6.74% +2.78% - - - -
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 10.0335 -0.31% -0.46% -0.75% +1.22% +3.29% +1.20% 0.00% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 10.0306 -0.31% -0.46% -0.75% +1.22% +3.28% +1.18% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 11.6791 +0.41% -0.53% +0.47% -3.77% +2.70% -4.47% -5.69% -10.36% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 15.9748 +0.43% -1.06% -7.35% -4.38% +2.92% -9.60% +40.57% +26.44% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 9.1509 +0.32% -0.26% -5.22% -3.81% -4.97% -14.61% +12.67% +11.66% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 11.8147 -0.35% -0.77% -4.62% -1.04% -2.42% -4.67% +27.77% 0.00% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 3.4574 -4.50% -7.30% -9.57% -0.64% +3.70% -21.89% +3.00% -69.76% - - - -
ASP-ROBOT เเอสเซท พลัส 9.6654 -1.89% -5.40% -10.28% -3.11% +7.40% -11.22% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 30.9736 -1.01% -1.86% -3.71% +0.89% +5.88% +1.82% +33.95% 0.00% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 9.0273 -1.57% -3.28% -5.60% +0.22% +8.69% -8.85% +10.95% -4.44% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 8.6077 -1.56% -3.29% -5.67% -0.03% +8.00% -9.86% +7.36% -11.69% - - - -
ASP-VIET เเอสเซท พลัส 7.8904 -0.11% +0.47% +1.27% -2.90% +3.36% -10.70% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 11.3732 -1.11% -2.29% -9.22% -6.54% +2.15% -12.24% +29.03% 0.00% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 9.3000 -0.09% +4.38% +0.60% +10.67% +10.19% +6.50% 0.00% 0.00% - - - -
BCARE บัวหลวง 28.6022 +0.14% +1.83% +1.73% -2.51% +0.99% -1.87% +15.09% +50.44% - - - -
B-CHINE-EQ บัวหลวง 8.0691 -1.97% -4.49% -11.02% -4.76% +8.18% -16.15% 0.00% 0.00% - - - -
B-FUTURE บัวหลวง 9.2129 +0.55% -1.69% -9.84% -4.29% +4.88% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-GLOBAL บัวหลวง 11.5145 -0.38% -0.27% -2.81% +2.35% +7.17% -4.21% +16.74% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 9.6409 +0.17% -0.07% +0.23% -1.67% +0.52% -2.83% -10.74% -7.88% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 11.0615 -0.03% +0.38% -0.13% +2.05% +4.12% +3.42% 0.00% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 10.4592 -0.01% +1.20% -0.02% +3.71% +1.67% +3.86% 0.00% 0.00% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 12.6316 -0.31% -1.78% -6.20% +2.03% +11.01% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
B-NIPPON บัวหลวง 10.5498 -1.38% -2.07% -7.11% -5.50% -6.43% -15.81% +12.37% 0.00% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BRIC ยูโอบี 7.6368 -1.42% -3.32% -10.53% -6.40% -0.60% -10.22% +26.32% +8.38% - - - -
CIMB-PRINCIPAL APDI ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.2508 -0.27% -1.62% -5.05% -0.14% +3.90% -10.22% +24.26% +27.15% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CHEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.5941 -2.33% -2.22% -12.41% +3.78% +6.56% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CII ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.7101 -0.31% -3.48% -8.87% +1.25% +2.93% -4.97% +13.23% +14.36% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4923 -0.01% +0.18% +0.90% +3.94% +2.18% +9.79% +13.45% +9.56% N/A ไม่เเน่นอน 12/02/07 0.1500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 6.0822 -0.46% +1.67% -2.20% -0.66% -1.09% -11.31% -1.65% -32.30% N/A ไม่เเน่นอน 28/04/11 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.8671 -0.41% -0.62% -2.24% +2.28% +5.35% -1.73% +26.88% +28.29% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.2004 +0.34% +0.61% +0.67% +1.87% +6.86% +4.69% +26.03% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GINNO-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.9111 -0.58% -1.33% -4.91% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8100 -0.09% -1.11% -1.53% -0.37% -3.24% -8.46% -5.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GMV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.6923 -0.03% -0.14% -0.01% -0.67% -0.19% -2.77% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.3931 -0.84% -0.92% -0.99% +6.58% +15.34% -1.65% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GREITS D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.6241 -0.23% +1.20% +2.42% +3.59% +8.19% +9.52% 0.00% 0.00% 3.11% ไม่เเน่นอน 09/08/18 0.0400
CIMB-PRINCIPAL GSA ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.7777 -0.21% -0.21% -0.94% -1.83% -0.85% -7.02% +7.46% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GTR ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.6647 +0.49% +0.37% -1.50% -1.32% +0.07% -0.52% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.0433 +0.51% -0.45% +0.10% -3.64% +3.10% -4.02% -4.48% -8.13% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 6.8777 +0.51% +0.42% +0.04% -3.70% +3.02% -4.27% -6.11% -10.12% - - - -
CIMB-PRINCIPAL JEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.6788 +0.22% +0.22% -2.66% +1.02% +0.39% -13.06% +7.41% +23.78% - - - -
CIMB-PRINCIPAL KEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.4405 -0.53% -0.53% -8.92% -13.60% -10.25% -27.81% -15.70% -25.74% - - - -
CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.8832 -1.16% -0.79% -1.71% -3.64% -3.48% -12.46% 0.00% 0.00% - - - -
CPAM APDE ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0894 -0.70% -0.27% -4.21% +1.18% +5.59% -10.86% +25.72% 0.00% - - - -
CPAM GSCEQ-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.7485 +0.14% -0.97% -1.90% +3.16% +3.20% -9.57% +19.10% 0.00% - - - -
CPAM KOEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.4081 -3.44% -4.71% -7.91% -8.80% -6.56% -25.75% -13.98% 0.00% - - - -
EHD ยูโอบี 9.1443 -1.80% -2.49% -4.67% +2.32% +5.77% -5.27% +24.24% +5.43% - - - -
GC ยูโอบี 13.1559 -1.89% -4.54% -12.63% -6.02% +0.99% -12.59% +16.12% +21.91% - - - -
GEM-D D ยูโอบี 11.0642 +1.02% 0.00% +1.69% +3.45% -0.10% +4.87% +17.62% +29.84% 1.20% 1 12/04/16 0.1330
GHD ยูโอบี 10.7312 -0.04% +0.13% +4.14% -1.96% -1.72% -12.18% +26.53% +32.97% - - - -
GW ยูโอบี 11.3789 -0.02% +0.02% +4.42% +0.40% +2.56% +6.01% +34.57% +45.49% - - - -
I-10 เอ็มเอฟซี 2.1625 -4.50% -6.75% -11.80% +1.28% +1.79% -32.41% -22.51% -74.54% - - - -
I-DEVELOP เอ็มเอฟซี 9.9485 -1.11% -1.48% -4.13% +1.55% -1.70% -11.75% -12.07% -8.36% - - - -
I-GOLD เอ็มเอฟซี 12.4788 +0.18% -1.21% -0.10% -3.85% +2.50% -2.79% -7.05% -6.74% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 6.3179 +0.79% +0.29% +0.63% -3.50% +1.92% -4.30% -13.40% -15.57% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 6.5760 +0.77% +0.30% +0.68% -3.55% +1.97% -4.29% -13.26% -15.21% - - - -
I-OIL เอ็มเอฟซี 4.3827 -4.65% -6.84% -11.82% +4.90% +8.93% -18.26% -5.18% -67.73% - - - -
I-REITS เอ็มเอฟซี 12.3348 +0.06% -0.02% +0.32% +2.41% +2.50% -4.47% -8.29% -10.03% - - - -
I-SMART D เอ็มเอฟซี 10.0710 +0.31% +0.43% -0.24% +0.90% +2.78% +0.60% +4.47% +12.55% N/A ไม่เเน่นอน 27/10/17 0.2800
JSM ยูโอบี 18.7069 -0.47% -0.76% -5.46% -2.99% -3.27% -11.91% +34.01% +89.41% - - - -
K-AEC กสิกรไทย 9.8861 +0.25% +1.92% -4.82% -4.29% -3.07% -7.51% -3.39% 0.00% - - - -
K-AGRI D กสิกรไทย 3.9444 -0.31% +0.35% -2.10% -2.67% -5.90% -16.78% -24.06% -42.50% N/A ไม่เเน่นอน 19/12/12 0.7500
K-APB กสิกรไทย 10.2724 +0.14% +0.31% -0.00% +3.96% +10.54% +7.62% 0.00% 0.00% - - - -
K-ASIA D กสิกรไทย 10.1000 -1.04% -1.64% -9.26% -4.00% +0.63% -11.99% +24.17% +21.69% 3.96% 2 14/05/18 0.2000
K-CCTV กสิกรไทย 11.6103 -1.76% -4.09% -8.66% +0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHINA D กสิกรไทย 10.1901 -1.62% -4.85% -11.98% -11.47% -1.20% -15.56% +40.98% +56.33% 5.89% 3 14/03/19 0.2000
K-CHX กสิกรไทย 11.5171 +0.30% -1.37% -8.27% -1.31% +12.77% +0.04% +26.88% 0.00% - - - -
K-EUROPE D กสิกรไทย 11.1808 -1.34% -0.36% -5.74% +1.49% +6.90% -5.49% +15.90% +36.61% 7.16% 4 14/11/18 0.2000
K-EUSAGE D กสิกรไทย 9.7393 +0.35% +1.04% -1.36% +2.72% +6.05% -3.01% +16.20% 0.00% 4.11% ไม่เเน่นอน 14/08/18 0.2000
K-EUSMALL กสิกรไทย 8.9893 -2.18% -2.09% -7.40% -0.72% +3.44% -10.05% 0.00% 0.00% - - - -
K-EUX กสิกรไทย 11.6203 -1.55% -2.60% -3.32% +3.59% +8.00% -2.54% +21.91% 0.00% - - - -
KFACHINA-A กรุงศรี 9.0338 -2.24% -5.50% -11.46% +1.07% +21.44% -7.05% 0.00% 0.00% - - - -
KFAINCOM-R กรุงศรี 11.4311 -0.09% +0.52% +0.23% +2.27% +7.17% +4.69% +15.66% 0.00% - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 10.1251 -0.23% +1.14% +1.77% -2.73% +1.46% +1.21% -4.69% -10.38% - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 5.8484 -1.42% -2.12% -8.10% -3.35% +1.70% -8.37% +36.42% +16.88% - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 9.3952 -0.09% -1.57% -10.25% -8.18% -4.78% -14.96% +11.52% +3.95% - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 10.5699 -0.24% -0.13% -0.44% +1.75% +4.79% +2.27% +6.89% 0.00% - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 10.8457 -0.01% +0.09% +0.18% +1.72% +4.46% +3.80% 0.00% 0.00% - - - -
KF-ELI กรุงศรี 8.1865 -0.18% -0.30% -1.37% -2.18% +2.95% -3.21% +4.89% -16.01% - - - -
KF-EM กรุงศรี 10.6972 -0.81% -0.33% -5.90% +0.31% +4.91% -7.40% +0.20% -1.93% - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 13.5328 -1.44% +0.05% -3.87% +4.57% +4.82% -8.53% +2.89% +10.51% - - - -
KF-GBLVAL กรุงศรี 10.5992 -0.96% -0.17% -2.73% +0.25% -1.02% -6.66% +0.75% +2.94% - - - -
KF-GBRAND D กรุงศรี 10.9427 -0.54% -0.27% +1.90% +6.08% +10.64% +12.47% 0.00% 0.00% 4.11% 2 17/09/18 0.2500
KF-GLS กรุงศรี 8.4636 +0.74% +1.34% +2.71% +4.08% +1.13% -0.58% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 10.7663 +0.15% -0.08% +0.23% -1.88% +0.34% -3.05% -12.09% -9.89% - - - -
KF-GPROPD D กรุงศรี 9.4560 -0.01% -0.32% -0.71% +2.74% +8.39% +11.54% +0.10% 0.00% 2.64% 1 24/05/19 0.2500
KF-GTECH กรุงศรี 11.3537 -2.20% -3.94% -8.04% -1.52% +12.76% -6.57% 0.00% 0.00% - - - -
KFHASIA-A กรุงศรี 8.2719 -0.51% -2.99% -11.33% -8.42% +0.39% -15.31% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 8.4542 -1.82% -4.28% -10.44% -5.79% +3.40% -13.44% +54.91% 0.00% 5.91% 1 21/03/19 0.2500
KFHEALTH-A กรุงศรี 8.1286 -0.40% +1.18% +2.79% -2.23% -3.20% +1.81% 0.00% 0.00% - - - -
KFHEALTH-D D กรุงศรี 7.6656 -0.40% +1.18% +2.79% -2.23% -3.20% +2.38% +4.58% 0.00% 6.52% 1 17/09/18 0.5000
KF-HEUROPE กรุงศรี 13.9922 -1.29% -0.37% -2.81% +4.69% +10.84% -1.62% +19.84% 0.00% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 7.7104 +0.48% -0.44% +0.48% -3.75% +3.02% -3.78% -3.42% -7.07% - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 7.8769 -1.46% -1.78% -8.96% -9.14% -9.05% -18.94% +22.21% 0.00% 3.17% 1 21/03/18 0.2500
KF-HJPINDX กรุงศรี 11.2667 -0.08% -0.68% -4.28% -0.87% -2.44% -4.59% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HSMUS กรุงศรี 10.3432 -1.37% -0.93% -2.31% -1.18% +3.35% -1.48% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HUSINDX กรุงศรี 11.6795 -1.22% -1.82% -3.17% +1.50% +6.25% +2.35% 0.00% 0.00% - - - -
KF-INCOME กรุงศรี 11.4861 -0.27% -0.15% -0.46% +1.72% +4.80% +2.23% +6.76% 0.00% - - - -
KF-INDIA กรุงศรี 9.1373 -0.50% +4.35% +0.46% +6.43% +1.30% -6.59% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAP กรุงศรี 10.6282 -0.66% -1.01% -6.35% -5.17% -7.46% -22.24% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAPD D กรุงศรี 9.1023 -0.66% -1.01% -6.31% -5.04% -7.39% -22.42% 0.00% 0.00% 10.99% ไม่เเน่นอน 17/07/18 0.2500
KF-LATAM กรุงศรี 7.4005 -0.24% +2.77% -5.37% -6.17% +2.69% +0.17% +14.52% -18.35% - - - -
KFMINCOM-R กรุงศรี 10.3770 -0.25% -0.27% -0.58% +1.13% +4.71% +2.99% 0.00% 0.00% - - - -
KF-OIL กรุงศรี 3.1683 -4.66% -6.35% -9.68% +1.87% +2.66% -22.13% -6.69% -69.50% - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 12.5121 -0.65% -1.60% -10.38% -5.75% -0.62% -16.86% +1.73% +10.41% - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 10.8559 -0.00% +0.09% +0.18% +1.70% +4.42% +3.75% 0.00% 0.00% - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 8.5979 -1.25% -0.15% -4.45% -0.54% -1.44% -12.77% -4.68% 0.00% 2.91% 1 19/01/18 0.2500
KF-TRB กรุงศรี 12.4359 +0.43% +0.44% +1.12% +2.13% +3.98% +3.24% +2.89% +8.05% - - - -
KF-US กรุงศรี 18.0519 -0.19% +1.40% -1.96% +0.84% +3.29% -5.21% +12.47% +35.36% - - - -
KFVIET-A กรุงศรี 8.9145 -0.09% +0.09% +1.23% -2.09% +5.34% -6.13% 0.00% 0.00% - - - -
K-GA D กสิกรไทย 11.0035 -0.59% -0.83% -1.81% -0.43% +2.47% -3.51% +10.39% +9.15% N/A ไม่เเน่นอน 14/12/17 0.2000
K-GEMO D กสิกรไทย 9.4426 -1.19% -1.53% -7.22% -5.28% +4.28% -11.20% +32.67% +6.84% 3.71% ไม่เเน่นอน 14/02/18 0.3500
K-GHEALTH D กสิกรไทย 9.9966 -0.50% +0.05% +2.55% -4.27% -1.05% +4.33% +19.31% 0.00% 2.00% ไม่เเน่นอน 14/08/18 0.2000
K-GHEALTH(UH) D กสิกรไทย 9.5863 -0.49% +1.19% +2.77% -2.36% -3.15% +5.12% +9.67% 0.00% 2.09% ไม่เเน่นอน 14/08/18 0.2000
K-GINCOME-A(A) กสิกรไทย 11.0630 -0.32% -0.19% -0.66% +1.42% +3.92% +0.85% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINCOME-A(R) กสิกรไทย 11.0633 -0.32% -0.19% -0.66% +1.42% +3.92% +0.85% +11.68% 0.00% - - - -
K-GINFRA D กสิกรไทย 10.4119 -0.56% -0.16% +0.53% +3.58% +10.37% +7.00% +16.06% 0.00% 1.92% 1 14/03/19 0.2500
K-GLOBE D กสิกรไทย 8.2881 -0.93% -0.64% -3.93% +0.88% +3.25% -3.84% +14.03% +23.62% N/A ไม่เเน่นอน 12/06/15 0.2000
K-GOLD D กสิกรไทย 9.0055 +0.53% -0.42% +0.51% -3.59% +3.28% -3.63% -2.09% -3.91% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/16 0.5000
K-INDIA D กสิกรไทย 10.6541 -0.96% +4.01% -1.49% +5.57% +6.76% +1.18% +36.55% +38.27% 5.63% 2 14/08/18 0.2000
K-INDX กสิกรไทย 12.2461 -0.56% +4.07% +1.06% +8.24% +10.95% +8.86% +38.39% 0.00% - - - -
K-JP D กสิกรไทย 9.1056 -1.28% -1.68% -6.34% -5.23% -8.01% -13.66% +22.26% 0.00% 8.79% ไม่เเน่นอน 12/10/18 0.2000
K-JPX กสิกรไทย 11.5955 +0.13% -0.63% -3.84% -3.25% -3.71% -10.49% +18.61% 0.00% - - - -
KK GOLD 7%#1 ภัทร 5.9588 +0.72% +0.31% +0.62% -2.56% +0.77% -4.83% -13.62% -18.58% - - - -
K-MENA D กสิกรไทย 6.8333 -0.25% 0.00% +1.04% +5.11% +8.69% +10.81% -10.32% +40.23% N/A ไม่เเน่นอน 12/09/14 0.2000
K-OIL กสิกรไทย 3.9786 -4.79% -7.53% -9.84% -0.64% +4.47% -20.69% +9.22% -66.22% - - - -
K-SEMQ กสิกรไทย 9.9588 -1.44% -2.19% -9.74% -5.86% +3.27% -11.04% 0.00% 0.00% - - - -
K-SGM กสิกรไทย 10.9707 +0.03% -0.15% -1.23% +0.81% +4.19% -0.57% +8.43% 0.00% - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 10.4772 -1.23% -2.51% -8.05% -4.33% +1.53% -13.96% +17.08% 0.00% - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 8.2913 -1.66% -2.56% -4.73% -1.63% -4.72% -7.88% -4.51% -19.83% - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 11.3351 +0.31% -0.60% -4.94% -4.11% +0.98% -8.02% +19.49% 0.00% - - - -
KT-BOND กรุงไทย 11.4157 +0.24% +0.31% +0.79% +2.04% +3.50% +2.94% +4.94% -3.07% - - - -
KT-CHINA-A กรุงไทย 9.6620 -2.35% -6.79% -14.75% -12.53% -1.81% -21.53% 0.00% 0.00% - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 8.0596 -3.97% -2.64% -8.83% -2.33% -4.25% -20.52% -10.10% -45.23% - - - -
KT-EURO กรุงไทย 11.8772 -2.12% -2.21% -7.68% -0.68% +3.44% -10.76% +19.04% +16.76% - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 17.2016 -1.40% -2.23% -4.60% +0.29% +2.92% -2.79% +26.30% +33.51% - - - -
KT-GCINCOME-R กรุงไทย 10.1367 -0.07% -0.15% +0.06% +2.39% +4.43% +3.28% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 10.7709 -0.21% -1.03% -0.22% +1.67% +0.86% -3.61% +9.13% 0.00% - - - -
KT-GOI-A กรุงไทย 9.7945 -0.75% -1.67% -2.97% -0.10% +3.33% -4.29% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 9.2648 +0.51% -0.42% +0.36% -3.30% +2.70% -4.31% -5.67% -6.92% - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 10.8239 -0.70% -0.49% +0.11% -2.97% +0.31% +2.14% +22.76% 0.00% - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 12.2729 -1.03% -1.18% -2.67% +0.59% +5.44% +0.85% +22.99% 0.00% - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 13.9739 -0.67% +4.62% -0.74% +6.17% +5.69% -6.49% +26.89% 0.00% - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 11.5822 -0.67% +4.62% -0.74% +6.17% +5.71% -6.41% +38.61% 0.00% 5.18% 2 04/07/18 0.6000
KT-JAPAN-A กรุงไทย 10.3045 -0.72% -0.90% -5.92% -3.13% -5.47% -19.06% 0.00% 0.00% - - - -
KT-JAPAN-D D กรุงไทย 9.8821 -0.72% -0.90% -5.92% -3.14% -5.49% -19.08% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 06/06/17 0.4500
KT-MAB-A กรุงไทย 9.5775 -0.34% -0.16% -3.65% -0.69% +3.76% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFB-A กรุงไทย 10.3249 +0.16% +0.22% -0.31% +1.58% +4.09% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFE-A กรุงไทย 9.0157 -0.62% -0.52% -5.57% -2.30% +1.52% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MINING กรุงไทย 4.6653 -1.94% -1.55% -12.93% -10.89% -4.83% -19.56% +17.90% -31.94% - - - -
KT-OIL กรุงไทย 2.7685 -4.70% -6.41% -9.74% +1.59% +0.68% -20.60% -2.89% -68.34% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 3.0274 -0.36% -1.86% -3.27% -11.62% +3.62% -13.18% -36.91% -30.75% - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 13.1409 -0.17% -0.22% +2.70% +5.89% +10.96% +11.44% +20.90% +30.85% 5.33% 2 02/11/18 0.3000
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 14.4442 -0.17% -0.24% +2.73% +5.64% +10.64% +11.09% +20.01% +31.26% - - - -
KT-US-A กรุงไทย 11.7879 -0.89% -1.53% -3.66% +1.77% +8.59% +5.47% +35.22% 0.00% - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 11.7641 +0.07% +0.04% +0.35% +3.28% +4.97% +4.21% +5.12% +11.99% - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 11.6158 -0.44% -0.14% -0.38% +2.79% +4.11% -4.50% +18.92% 0.00% - - - -
KT-WTAI-A กรุงไทย 9.5964 -1.26% -2.98% -8.19% -5.14% +11.68% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA D กสิกรไทย 15.2593 -1.52% -2.04% -3.47% +2.88% +14.02% +7.23% +56.93% +87.37% 5.24% 4 14/02/19 0.2000
K-USXNDQ-A(DIV) D กสิกรไทย 14.2749 -1.50% -3.44% -6.28% +2.70% +10.53% +3.79% +64.36% +103.73% 5.60% 4 14/03/19 0.2500
K-VIETNAM กสิกรไทย 10.2135 -1.16% -0.36% -0.86% -3.86% +0.72% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2787 -0.08% -0.60% +0.19% +4.37% +18.06% +6.92% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.6211 -0.08% -0.60% +2.11% +4.39% +18.10% +7.11% 0.00% 0.00% 4.24% 1 29/04/19 0.2000
LHDIGITAL-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2773 -0.08% -0.60% +0.19% +4.37% +18.05% +6.91% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0898 +0.01% -0.19% +0.03% +1.65% +3.63% +2.02% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.9462 +0.02% -0.19% +0.03% +1.65% +3.63% +2.02% 0.00% 0.00% 0.80% 1 26/02/18 0.0800
LHGINCOME-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0898 +0.01% -0.19% +0.03% +1.65% +3.63% +2.02% 0.00% 0.00% - - - -
LHGLIFE-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8081 -0.84% -1.34% -3.83% +1.39% +6.78% -2.29% 0.00% 0.00% 7.14% ไม่เเน่นอน 31/08/18 0.2000
LHGMA-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1213 -0.03% -0.21% -0.48% +0.60% +1.44% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGMA-D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1214 -0.03% -0.21% -0.48% +0.60% +1.44% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGMA-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1213 -0.03% -0.21% -0.48% +0.60% +1.44% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHJAP-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.0423 -0.27% +0.67% -3.56% -1.38% -3.11% -12.50% 0.00% 0.00% 1.66% 31/08/18 0.1500
LHROBOT-E เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 8.7011 -0.04% -0.99% -3.33% +1.84% +9.06% -7.18% 0.00% 0.00% - - - -
MN-BALANCE เเมนูไลฟ์ 9.5991 -0.71% -1.02% -3.76% -1.06% +2.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
MS-AMERICAN เเมนูไลฟ์ 17.3231 -1.63% -2.19% -4.44% +1.96% +4.47% -3.29% +11.78% +29.14% - - - -
MS-ASIAN SM เเมนูไลฟ์ 14.1269 -0.82% -0.72% -7.85% -2.36% -2.41% -23.54% -1.69% -16.14% - - - -
MS-CHINA VALUE เเมนูไลฟ์ 13.8204 -1.82% -3.98% -11.19% -7.74% -1.39% -17.36% +30.46% +30.84% - - - -
MS-EE EURO เเมนูไลฟ์ 5.4361 -1.20% +1.45% -4.95% -0.18% +2.34% -4.46% +11.15% -20.32% - - - -
MS-EUROPE-A เเมนูไลฟ์ 8.7825 -1.32% -0.62% -3.09% +2.69% +0.75% -10.63% -2.78% -13.31% - - - -
MS-EUROPE-D เเมนูไลฟ์ 8.7855 -1.32% -0.62% -3.09% +2.69% +0.76% -10.62% -2.74% -13.28% - - - -
MS-HCARE-A เเมนูไลฟ์ 11.5674 +0.13% +1.77% +2.66% -1.60% -3.29% +3.35% +0.20% 0.00% N/A 1 23/01/15 0.7000
MS-HCARE-D D เเมนูไลฟ์ 9.5578 +0.13% +1.78% +2.66% -1.60% -3.31% +3.40% +0.23% 0.00% 1.57% ไม่เเน่นอน 21/12/18 0.1500
MS-INDIA-A เเมนูไลฟ์ 11.4815 -0.85% +3.80% -0.30% +6.66% +3.26% +1.47% +24.21% 0.00% - - - -
MS-INDIA-D D เเมนูไลฟ์ 7.3778 -0.85% +3.80% -0.30% +6.66% +3.22% +1.78% +31.26% 0.00% 12.20% 3 21/12/18 0.1500
M-USA เมย์เเบงก์ 9.6758 -0.03% +0.32% -2.82% +8.22% -3.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-VI เอ็มเอฟซี 9.4868 -0.28% -0.25% -2.45% -1.61% +2.74% -5.10% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-ALLCHINA-RA วรรณ 10.8852 -1.65% -3.80% -10.05% +1.04% +11.87% +9.61% +9.61% +9.61% - - - -
ONE-CHINA วรรณ 9.3171 0.00% -1.49% -10.14% -8.97% -3.39% -13.41% +11.92% +2.19% - - - -
ONE-CHINA10 วรรณ 11.0300 +0.32% +5.15% +16.64% +14.39% +17.57% +23.26% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-EUROEQ วรรณ 10.1858 -1.88% -3.12% -6.09% +0.70% +6.03% -4.93% +1.57% +1.57% - - - -
ONE-GECOM วรรณ 9.6513 -2.00% -4.19% -6.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-GLOBALEQ D วรรณ 8.7907 -1.28% -2.33% -6.93% -7.01% -4.97% -13.17% +4.95% +11.56% 2.28% ไม่เเน่นอน 04/06/18 0.2000
ONE-GLOBFIN-IA วรรณ 8.9638 -1.80% -1.29% -3.95% -0.61% +5.07% -6.96% -10.36% -10.36% - - - -
ONE-GLOBFIN-ID วรรณ 8.9637 -1.80% -1.29% -3.95% -0.61% +5.07% -6.96% -10.36% -10.36% - - - -
ONE-GLOBFIN-RD วรรณ 8.9041 -1.80% -1.30% -3.99% -0.74% +4.79% -7.46% -10.95% -10.95% - - - -
ONE-GLOBHY-I วรรณ 10.4169 +0.38% +0.68% +0.49% +2.68% +4.01% +3.92% +4.20% +4.20% - - - -
ONE-GLOBHY-R วรรณ 10.3771 +0.38% +0.68% +0.47% +1.64% +3.88% +3.66% +3.80% +3.80% - - - -
ONE-NIPPON วรรณ 9.1996 0.00% -0.78% -3.20% -2.96% -2.79% -10.60% +10.87% -7.74% - - - -
ONEPROP-SG วรรณ 15.8901 +0.55% +0.66% -0.34% +2.54% +8.39% +3.20% +10.47% +12.31% - - - -
ONE-STOXXASEAN D วรรณ 87.0085 0.00% +0.89% -7.71% -7.75% -4.89% -11.89% +3.77% -7.71% 3.45% 1 05/02/18 3.0000
ONE-UGG วรรณ 17.4432 -1.19% -2.32% -5.42% +1.46% +7.36% -3.14% +66.88% +74.89% - - - -
ONE-VIETNAM-RA วรรณ 8.1692 -0.12% +1.11% +1.52% -0.74% +1.87% -7.51% -17.96% -17.96% - - - -
PAP ฟิลลิป 7.9362 -0.03% -0.03% +1.62% +6.30% +14.77% -7.91% -3.89% +6.45% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 8.9413 +0.27% -0.00% +0.40% -2.24% -2.76% -3.64% -13.41% -12.38% - - - -
PHATRA GHC D ภัทร 14.7798 -0.64% +0.23% -0.00% -4.35% -5.16% -1.24% +9.39% +36.54% 10.49% 2 22/11/18 0.8500
PHATRA GNP ภัทร 11.4153 -1.08% -0.96% -4.31% +2.17% +5.43% -1.75% +20.15% 0.00% - - - -
PHATRA G-UBOND-H ภัทร 10.1849 +0.31% +0.25% +1.49% +3.05% +5.71% +4.67% 0.00% 0.00% - - - -
PHR ฟิลลิป 10.4422 -0.48% -0.96% -6.07% -4.93% +3.65% -3.34% +7.62% +32.89% - - - -
PWIN ฟิลลิป 10.0806 -0.73% -0.85% -6.24% -1.99% +4.20% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 10.5125 -1.05% -1.63% -9.20% -5.75% +1.46% -18.89% +20.99% -5.75% - - - -
SCBAEMHA ไทยพาณิชย์ 8.4447 -1.06% -1.76% -9.29% -6.04% +1.59% -18.71% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAPLUS ไทยพาณิชย์ 10.5652 -0.34% -0.96% -3.90% -2.17% +4.38% -2.70% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 9.6167 -0.04% +0.66% -2.38% -1.66% -7.66% -8.16% -11.81% -22.64% - - - -
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 11.4266 -1.62% -2.57% -4.13% +0.30% +7.01% -4.49% +37.08% 0.00% 3.97% 2 25/12/18 0.3322
SCBCE ไทยพาณิชย์ 8.2007 -0.11% -1.59% -10.23% -8.20% -4.75% -12.56% +17.25% +8.26% - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 10.6327 +0.26% -1.92% -9.89% -9.62% -1.57% -13.07% +30.57% +10.11% - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.44% +2.80% +3.11% +13.93% +14.21% +2.69% -1.39% 0.00% - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 8.7418 +0.12% -1.34% -10.53% -4.48% +11.92% -9.11% +6.42% 0.00% 2.23% 1 23/02/18 0.1946
SCBCHEQA ไทยพาณิชย์ 7.9923 -2.18% -5.79% -11.19% -4.58% +6.89% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 4.9049 -0.96% -0.95% -3.76% -3.30% -2.11% -14.81% -8.14% -45.50% - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 14.2127 -0.03% -0.65% -4.51% +1.98% +10.50% -0.80% 0.00% 0.00% - - - -
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 8.4697 +0.10% -0.04% +0.80% +3.01% +7.25% +5.63% +11.37% -9.01% N/A ไม่เเน่นอน 22/09/17 0.1575
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 8.4683 +0.35% -0.11% -6.87% -5.90% +0.70% -11.76% +21.20% -12.39% N/A ไม่เเน่นอน 27/12/17 0.1224
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 11.4046 -1.35% -2.12% -3.41% +2.38% +7.59% -1.62% +22.20% +24.90% 3.64% 2 24/08/18 0.1926
SCBEUSM ไทยพาณิชย์ 12.0359 -1.08% -0.74% -4.12% +4.55% +11.12% -3.22% 0.00% 0.00% - - - -
SCBFST ไทยพาณิชย์ 9.1813 -0.40% +0.35% -0.21% +2.34% -2.50% +1.45% -8.09% 0.00% - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 14.5008 +0.36% +0.73% +1.33% +4.50% +6.70% +5.07% +28.84% +32.22% 2.72% 2 25/02/19 0.1888
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 9.7986 +0.40% +0.98% +2.87% -2.04% +1.91% +2.57% +24.11% 0.00% 2.14% ไม่เเน่นอน 25/09/18 0.2096
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 12.0626 -0.27% -0.02% +0.83% +4.67% +11.97% +11.23% +17.26% 0.00% - - - -
SCBGINR ไทยพาณิชย์ 9.7876 -0.21% -0.07% -1.62% +1.29% +3.33% -2.01% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.0868 +0.23% -0.20% +0.49% +1.30% +2.88% +1.20% -1.16% -1.41% - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 11.5849 +0.05% +0.16% -0.82% +1.30% +3.41% -2.42% +10.63% -0.73% - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 10.8544 +0.01% +0.18% -1.11% +1.23% +4.43% -2.71% +12.39% -3.66% - - - -
SCBGMLA ไทยพาณิชย์ 10.2545 -0.30% -1.29% -5.28% -3.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGMTA ไทยพาณิชย์ 8.3512 +0.00% +0.09% -1.90% -4.13% -4.42% -15.43% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 7.0886 +0.14% -0.09% +0.27% -1.75% +0.64% -2.56% -10.52% -7.25% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 7.0042 +0.52% -0.42% +0.56% -3.56% +3.41% -3.53% -2.49% -5.81% - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 11.2058 -0.21% -0.13% -1.63% +1.44% +3.91% -1.59% +5.17% 0.00% - - - -
SCBGPROP D ไทยพาณิชย์ 10.3886 -0.24% -0.66% +4.12% +3.01% +8.97% +7.66% 0.00% 0.00% 2.31% 2 24/04/19 0.2023
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 12.9868 +0.10% -0.04% +0.60% +2.50% +5.26% +4.71% +9.31% +18.98% - - - -
SCBINCA ไทยพาณิชย์ 10.2948 -0.00% +0.06% +0.18% +1.66% +4.44% +3.71% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINCR ไทยพาณิชย์ 10.2947 -0.00% +0.06% +0.18% +1.66% +4.44% +3.71% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 11.4459 -0.56% +4.11% +1.04% +8.43% +11.06% +8.78% +35.69% 0.00% 2.93% 1 22/03/19 0.1604
SCBJPSMA ไทยพาณิชย์ 7.9271 -0.82% -1.31% -7.79% -8.08% -9.31% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 8.6295 -0.92% -0.93% -12.34% -14.30% -6.04% -27.08% +6.41% 0.00% - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 11.1378 -0.42% -0.16% +1.46% +2.13% +6.71% +2.10% +23.10% 0.00% 2.73% 1 24/04/19 0.1972
SCBLEQA ไทยพาณิชย์ 11.6450 -0.42% -0.16% -0.33% +2.13% +6.70% +2.08% 0.00% 0.00% - - - -
SCBNK225 ไทยพาณิชย์ 15.6724 -0.07% -0.66% -4.47% -0.66% -1.73% -3.79% +32.67% +52.94% - - - -
SCBNK225D D ไทยพาณิชย์ 12.1815 -0.07% -0.66% -2.64% -0.62% -1.69% -3.71% +33.92% +58.48% 3.15% 2 24/04/19 0.2398
SCBOIL ไทยพาณิชย์ 3.9728 -4.83% -7.56% -9.96% -0.45% +4.96% -20.60% +10.08% -67.12% - - - -
SCBOPPA ไทยพาณิชย์ 9.7808 -0.12% +0.08% +0.12% +2.51% +4.51% -0.46% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPGF ไทยพาณิชย์ 11.8050 +0.20% +0.65% -8.35% -8.06% -3.31% -13.55% +16.05% +0.82% - - - -
SCBPOPA ไทยพาณิชย์ 10.3821 +0.21% +0.18% -1.39% +2.26% +8.73% -2.65% 0.00% 0.00% - - - -
SCBROBOA ไทยพาณิชย์ 9.8227 -0.44% -2.12% -7.80% -1.07% +6.42% -14.10% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSP500 D ไทยพาณิชย์ 17.4160 -1.21% -1.87% -3.64% +1.25% +6.68% +2.55% +38.17% +54.18% 3.87% 2 25/12/18 0.4965
SCBUSHYA ไทยพาณิชย์ 10.2832 -0.00% +0.17% -0.18% +0.42% +1.92% +1.88% 0.00% 0.00% - - - -
SCBUSSM ไทยพาณิชย์ 11.7501 -1.07% -1.34% -4.81% -5.46% -1.71% -10.33% 0.00% 0.00% - - - -
SCBWINR ไทยพาณิชย์ 10.2289 -0.09% -0.02% -0.17% +1.56% +4.43% +2.05% 0.00% 0.00% - - - -
T-ALLSTARJAPAN2 ธนชาติ 9.5996 -0.01% +0.86% +0.83% +0.32% +9.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ASIANPROP D ธนชาติ 10.8409 +0.47% +1.01% +1.70% +3.26% +8.72% +7.77% 0.00% 0.00% 4.61% 2 28/12/18 0.2500
TCHSTARP ทิสโก้ 9.6134 +0.04% -3.43% -9.70% -3.36% +4.83% -16.85% +32.36% 0.00% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 8.2181 +0.26% -1.94% -10.11% -9.68% -1.97% -13.23% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
T-EUROPEEQ ธนชาติ 10.3550 +0.25% +0.93% -1.87% +1.84% +4.00% -9.22% +12.09% 0.00% - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 9.8192 -0.48% +0.99% +1.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 9.4227 +0.36% +1.71% +3.13% -3.13% -0.23% +0.40% +14.63% 0.00% - - - -
T-GLOBALBOND ธนชาติ 17.1905 -0.06% +0.63% +0.15% +2.50% +2.54% +2.99% +9.17% +2.76% - - - -
T-GLOBALENERGY ธนชาติ 3.2331 -0.35% +0.37% -5.05% -1.13% +3.24% -13.40% -6.34% -36.93% - - - -
T-GLOBALEQ ธนชาติ 17.3507 +0.15% +0.40% -1.71% +2.68% +6.20% -0.34% +29.47% +28.68% - - - -
T-GLOBALFIXED ธนชาติ 10.3504 +0.31% +0.19% -0.88% -0.89% +0.13% +1.04% +4.19% 0.00% - - - -
T-GLOBALVALUE D ธนชาติ 6.8849 -0.02% +0.31% -2.42% -1.10% +0.82% -5.41% -0.12% -3.07% N/A ไม่เเน่นอน 17/10/14 0.5000
TGOLD ทิสโก้ 10.6977 +0.62% -0.31% +0.82% -3.67% +2.90% -3.72% -3.17% -7.29% - - - -
TGOLDBULLION-H ธนชาติ 8.6264 +0.47% -0.37% +0.41% -3.84% +2.91% -3.72% -2.65% -5.45% - - - -
TGOLDBULLION-UH ธนชาติ 8.7468 +0.22% +0.14% +0.20% -1.79% +0.54% -2.53% -10.12% -6.13% - - - -
T-HEALTHCARE ธนชาติ 9.6258 -0.67% -0.44% +0.38% -3.08% +0.39% +1.10% +18.53% 0.00% - - - -
T-INFRA D ธนชาติ 9.9609 +0.18% +0.69% -0.44% +0.76% +4.51% +0.91% +21.32% +18.70% 5.52% 1 26/09/18 0.5500
TISCOAP ทิสโก้ 14.2750 -0.19% -0.85% -7.62% -2.97% +1.71% -12.78% +25.58% -2.19% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 9.0441 +0.24% -1.89% -9.83% -9.52% -1.70% -13.17% +28.55% +8.85% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.5224 +0.07% +0.57% -6.11% -1.56% +3.28% -6.43% +10.10% -2.58% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCOEU ทิสโก้ 11.3113 -1.57% -2.77% -3.55% +3.58% +8.24% -2.85% +21.99% +9.53% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 11.3266 -0.04% -0.26% +0.91% +5.15% +5.65% +8.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 9.7585 -1.25% -2.63% -9.41% -6.33% +1.63% -12.35% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 11.6212 -1.67% -2.79% -2.65% +3.51% +5.68% -8.81% +17.37% 0.00% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 12.3187 -0.16% +5.21% +0.05% +8.52% +5.42% +5.90% +14.11% 0.00% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 9.5297 +0.39% +6.18% -0.80% +8.72% +3.18% -5.18% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 14.6617 -0.09% -0.71% -4.73% -1.05% -2.72% -5.23% +26.96% +41.17% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 9.7497 -0.53% +0.13% -4.75% -2.59% -3.24% -18.37% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 5.6235 -0.71% +1.64% -7.61% -10.42% -0.93% -8.46% +15.14% -27.29% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 11.9416 +0.18% -2.18% -10.34% -7.86% -0.92% -16.86% +27.88% +11.34% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 3.5783 -4.80% -7.51% -9.90% -0.25% +4.39% -20.80% +6.46% -67.23% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 10.6149 +0.32% +0.96% -0.69% +2.75% +6.52% -4.00% +12.46% 0.00% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 26.0025 -1.22% -1.90% -3.72% +1.07% +6.02% +2.47% +34.53% +48.57% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 11.0093 -0.16% -1.72% -5.91% +0.66% +16.51% -3.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-JAPANEQ ธนชาติ 10.2522 -0.22% +0.29% -6.78% -5.49% -9.02% -22.12% +6.67% 0.00% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 11.3450 +0.06% +0.54% +2.87% +5.99% +9.72% +14.68% +9.07% 0.00% - - - -
T-MAP ธนชาติ 12.6291 +0.14% +0.63% -0.79% +0.96% +1.89% -4.37% +2.65% -3.21% - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 11.3519 +0.23% -0.92% -8.39% -3.52% +2.12% -18.34% +13.82% 0.00% - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 10.5451 +0.00% +0.02% +0.35% +2.76% +6.70% +4.69% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 5.5349 -1.17% -2.36% -10.98% -2.49% +10.79% -5.67% +31.27% +69.03% - - - -
TMBCOF ทหารไทย 16.6960 +0.50% -3.17% -8.25% +2.93% +12.86% -9.19% +63.52% 0.00% - - - -
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.00% +1.75% +3.52% +11.37% +21.45% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.00% +1.18% +4.79% +13.96% +22.85% +32.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAE ทหารไทย 8.9753 -0.00% -0.81% -7.38% -5.20% +1.05% -12.59% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEBF ทหารไทย 10.1033 +0.16% +0.38% -0.20% +1.45% +7.38% +3.31% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEG ทหารไทย 11.7382 +0.29% +1.13% -1.15% +5.94% +8.92% -0.81% +23.64% +16.82% - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 9.5549 -0.33% -0.71% -8.27% -4.24% -1.87% -12.37% +14.62% -4.24% - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 9.7596 +0.13% +0.01% +0.72% +0.81% +2.54% +2.28% +4.76% -1.90% N/A ไม่เเน่นอน 13/10/17 0.0500
TMBGER ทหารไทย 11.9981 +0.19% +0.53% -0.67% +5.75% +8.47% -7.65% +20.49% 0.00% - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.00% +0.10% +3.18% +6.24% +16.83% +29.78% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGF ทหารไทย 12.8232 +0.13% -0.00% +0.74% +1.69% +3.36% +2.99% +5.62% -0.72% - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 11.2381 +0.00% +0.09% +0.31% +1.78% +4.55% +3.86% +12.24% 0.00% - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 12.2900 +0.11% +0.60% +1.41% +1.78% +7.81% +4.74% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 16.4301 +0.05% -0.56% +0.04% -2.40% +0.01% -3.04% -12.70% -10.21% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 8.7986 +0.07% -1.49% -0.04% -4.23% +2.72% -4.59% -5.74% -9.42% - - - -
TMBGQG ทหารไทย 14.3973 +0.05% +0.29% -0.80% +3.80% +11.51% +4.07% +38.18% 0.00% - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 9.1699 -0.08% +0.71% -2.85% -1.52% +1.58% -4.57% +4.50% 0.00% N/A 2 16/05/19 0.1000
TMBINDAE ทหารไทย 9.2688 +0.31% +4.81% -3.34% +6.96% +6.77% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.00% +0.91% +2.59% +6.87% +18.52% +14.14% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJE ทหารไทย 11.7597 -0.62% +0.38% -4.67% -1.13% -1.45% -4.80% +28.49% 0.00% - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.00% -0.03% +4.99% +5.80% +15.54% +24.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 10.5744 -0.34% +0.19% -7.68% -5.73% -8.15% -21.02% -1.08% 0.00% - - - -
TMBOIL ทหารไทย 3.6401 -2.74% -1.10% -4.21% +3.75% +0.54% -17.31% +2.59% -66.99% - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 19.7966 -0.29% +0.22% -1.72% +2.33% +6.78% +3.63% +33.12% +52.25% - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 15.5017 +0.23% +1.40% +0.64% +2.69% +12.94% +5.50% +52.74% 0.00% - - - -
TMBUSO ทหารไทย 9.9350 +0.57% +1.34% -2.02% +0.91% +5.52% +2.67% +36.29% +22.64% - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 13.7101 +0.08% +1.34% -1.69% +3.60% +4.13% -0.72% +18.17% +27.27% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 6.7044 -5.09% -7.93% -12.40% +3.89% +9.13% -18.29% -2.12% 0.00% - - - -
T-PREMIUM BRAND D ธนชาติ 9.4020 +0.37% +0.99% -1.46% +3.61% +6.35% -8.14% +21.66% -3.07% 8.51% ไม่เเน่นอน 26/09/18 0.8000
TSTARP ทิสโก้ 11.7400 -0.15% +0.10% -2.29% +1.18% +6.50% -3.96% +21.66% 0.00% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 13.2918 -1.17% -0.48% -2.87% +3.89% +4.37% +3.78% +23.47% 0.00% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 9.3210 -1.41% -1.46% -3.00% +0.44% +1.77% -6.06% 0.00% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 9.2654 +0.06% +1.31% +0.28% +2.89% -2.14% +1.19% 0.00% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 14.6635 +0.23% -0.16% +2.45% +4.70% +9.82% +14.82% +13.09% +34.73% - - - -
UDB-A ยูโอบี 10.3169 +0.29% +0.27% +1.43% +2.95% +5.66% +4.61% 0.00% 0.00% - - - -
UDB-N ยูโอบี 10.3170 +0.29% +0.27% +1.43% +2.95% +5.66% +4.61% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-A ยูโอบี 8.7318 -1.19% -1.45% -6.79% -5.72% +2.97% -10.43% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-N ยูโอบี 8.7319 -1.19% -1.45% -6.79% -5.72% +2.97% -10.43% 0.00% 0.00% - - - -
UES ยูโอบี 10.1292 -1.69% -2.50% -5.64% +0.42% +3.70% -11.57% +7.48% 0.00% - - - -
UFLINK ยูโอบี 10.4309 -0.26% +0.28% +0.51% +1.53% +1.25% +3.25% 0.00% 0.00% - - - -
UFLINK2 ยูโอบี 10.3531 -0.35% +0.34% +0.55% +1.59% +0.96% +2.49% 0.00% 0.00% - - - -
UGD ยูโอบี 11.6554 -0.58% -0.62% -0.10% +2.96% +7.27% +3.34% +12.92% 0.00% - - - -
UGEAR ยูโอบี 9.1613 +0.20% +0.84% +1.12% -2.60% -3.68% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
UGH ยูโอบี 12.3059 -0.78% -0.25% -1.45% -5.93% -0.46% -5.38% +8.85% 0.00% - - - -
UGIS-A ยูโอบี 10.6945 -0.01% +0.07% +0.18% +1.77% +4.70% +3.85% 0.00% 0.00% - - - -
UGIS-N ยูโอบี 10.6946 -0.01% +0.07% +0.18% +1.77% +4.70% +3.85% 0.00% 0.00% - - - -
UGMAC ยูโอบี 10.9014 -0.32% -0.90% -0.35% +1.65% -0.01% -4.11% 0.00% 0.00% - - - -
UGQG ยูโอบี 10.4031 -1.24% -2.13% -3.13% +1.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
UIF-A ยูโอบี 10.7778 -0.41% -0.57% -1.95% -0.30% +2.73% -2.16% +3.99% 0.00% - - - -
UIF-N ยูโอบี 10.7778 -0.41% -0.57% -1.95% -0.30% +2.73% -2.16% +3.99% 0.00% - - - -
UJRES ยูโอบี 10.8369 +0.36% +2.51% +3.17% +2.73% +5.02% +0.89% +6.00% 0.00% - - - -
UOBSC ยูโอบี 1.8653 -0.21% +0.91% -2.22% -4.03% -5.55% -20.00% -13.56% -57.66% - - - -
UOBSCI-D D ยูโอบี 11.6074 -1.68% -1.28% -8.41% -1.04% +2.63% -10.43% +21.60% +31.79% N/A ไม่เเน่นอน 27/10/17 1.3470
UOBSCI-N ยูโอบี 12.8602 -1.68% -1.28% -8.41% -1.04% +2.63% -10.42% +18.95% +30.06% - - - -
UOBSGB ยูโอบี 11.9975 +0.34% +0.41% +1.07% +2.22% +4.55% +4.92% +2.33% -4.65% - - - -
UOBSGC ยูโอบี 8.0086 -2.15% -4.97% -13.33% -8.93% -3.19% -19.84% +15.96% +17.96% - - - -
UOBSG-H ยูโอบี 7.2075 +0.53% -0.44% +0.69% -3.73% +2.77% -4.39% -4.60% -8.46% - - - -
UOBSG-N ยูโอบี 9.1268 +0.83% +0.92% +0.85% -1.44% +0.65% -2.74% -12.02% -8.46% - - - -
UOBSHC ยูโอบี 12.3538 -0.78% -0.24% -1.49% -6.10% -0.45% -5.03% +9.01% 0.00% - - - -
UOBSHY ยูโอบี 11.1830 -0.28% -0.16% -0.59% +1.38% +3.94% +2.35% +14.61% +11.71% - - - -
UOBSJSM ยูโอบี 18.6882 -0.47% -0.75% -5.46% -3.02% -3.24% -11.87% +33.66% +91.54% - - - -
USHY ยูโอบี 11.2220 -0.28% -0.19% -0.59% +1.36% +3.96% +2.32% +14.77% +12.10% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล