เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 23 ส.ค. 2019
82%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1US-OPP วรรณ 13.1537 +0.60% +3.26% -1.93% -0.93% +4.04% -4.37% +25.54% +46.28% - - - -
ABAG อเบอร์ดีน 22.0441 +0.72% +2.06% -1.44% -1.11% +5.11% -1.95% +17.10% +27.24% - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 11.1204 +0.63% +2.12% +0.11% -2.88% -4.08% -12.54% +4.49% 0.00% - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 17.8687 -0.48% +1.12% -6.77% -3.86% -3.70% -8.53% +2.78% -5.75% - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 14.2170 +0.06% +2.22% -4.18% -0.88% -0.92% -1.77% +14.63% +7.93% - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 8.7163 -0.07% +1.14% -2.01% -3.75% +4.62% -7.20% +10.92% +1.11% - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 12.3073 +0.17% +0.67% +0.58% +1.68% +4.38% +1.78% +9.56% 0.00% - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 12.7115 -0.48% +0.40% -7.07% -4.07% -3.73% -5.12% -7.44% -10.02% - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 14.8789 -1.62% -2.99% -5.68% -8.95% -0.27% -15.70% -3.69% +14.27% - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 11.4135 +0.19% +0.74% -1.60% -1.99% -3.32% -13.83% -14.78% +3.97% - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 11.9925 -0.06% +1.46% -4.40% -4.00% -1.62% -7.98% -0.09% -4.94% - - - -
ADR-D D ยูโอบี 8.5358 -0.01% +0.11% -1.21% +2.60% +0.11% +2.71% -5.12% +0.13% 2.24% ไม่เเน่นอน 23/03/18 0.1916
AEOB อเบอร์ดีน 17.6624 +0.19% +0.36% -0.96% +3.12% +4.54% +8.04% +5.44% +13.09% - - - -
ASIA-B ยูโอบี 23.2053 -0.04% -0.05% +1.38% +3.27% +6.35% +7.55% +5.50% +17.91% - - - -
ASIA-E ยูโอบี 8.1419 -0.28% +1.05% -4.56% -3.38% -6.46% -12.00% -6.39% -3.48% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 11.4094 -1.22% +1.69% -6.56% -0.12% -4.96% -6.19% +13.09% +13.81% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 6.5366 -0.87% +1.06% -7.04% -0.44% -5.82% -3.75% +20.51% -3.06% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 10.2265 +0.50% +5.25% -6.68% +0.73% -3.83% -5.58% +16.99% +2.65% - - - -
ASP-DISRUPT เเอสเซท พลัส 10.1244 -0.21% +2.76% -3.68% +0.09% +2.85% -2.01% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 10.7973 +0.01% +2.13% -0.68% -2.05% +1.63% -1.09% +8.24% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 12.5519 +1.04% +2.60% -0.23% +3.02% +8.36% +8.10% +15.93% 0.00% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 10.0438 +0.09% +0.91% -1.21% +1.16% +1.11% -2.60% +4.31% +2.66% - - - -
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 10.1477 -0.14% +0.59% -1.08% +0.83% +2.47% +0.63% 0.00% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 10.1442 -0.14% +0.59% -1.08% +0.82% +2.46% +0.61% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 13.4392 -1.30% -1.12% +4.99% +15.54% +10.73% +20.82% +1.47% +4.51% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 15.3890 +0.59% +1.86% -7.27% -3.25% -7.89% -4.87% +15.86% +10.07% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 8.8455 -0.48% +1.20% -4.15% -3.03% -7.47% -9.37% +17.47% -0.76% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 11.5977 +0.31% +1.28% -4.07% -2.18% -2.85% -6.25% +25.12% 0.00% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 3.2722 -0.62% +1.83% -3.35% -9.62% -8.45% -23.67% -1.43% -69.37% - - - -
ASP-ROBOT เเอสเซท พลัส 9.9842 -0.25% +3.15% -3.78% +1.34% +0.92% -4.18% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 31.9533 +0.01% +2.67% -1.97% +2.12% +4.07% +0.48% +30.13% 0.00% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 9.1825 -0.36% +2.68% -3.59% +0.13% +2.35% -3.23% +8.69% -4.40% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 8.7247 -0.37% +2.70% -3.73% -0.22% +1.71% -4.44% +5.10% -11.67% - - - -
ASP-VIET เเอสเซท พลัส 7.9039 +0.47% +1.24% -0.22% +0.06% -2.08% -6.52% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 11.0835 -0.23% +1.57% -6.79% -3.63% -8.00% -8.51% +10.01% 0.00% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 8.3781 -1.49% -2.99% -7.92% -9.99% +0.77% -9.56% 0.00% 0.00% - - - -
BCARE บัวหลวง 28.6632 +0.85% +2.30% -1.68% +0.35% -1.23% -7.16% +10.34% +43.47% - - - -
B-CHINE-EQ บัวหลวง 8.5483 -0.32% +2.50% -2.18% +3.85% +3.64% +2.25% 0.00% 0.00% - - - -
B-FUTURE D บัวหลวง 9.1257 -0.06% +1.77% -4.06% -0.40% -1.78% -3.85% 0.00% 0.00% N/A 1 16/05/19 0.2600
B-GLOBAL บัวหลวง 11.2574 +0.73% +2.39% -4.18% -2.60% +0.99% -5.90% +11.58% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 10.7881 -1.34% -1.47% +4.66% +12.09% +10.03% +15.85% -3.90% +6.34% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 11.0497 +0.20% +0.46% -0.23% -0.14% +2.10% +2.12% 0.00% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 10.1626 +0.07% +0.34% -0.37% -2.84% +1.29% -2.12% 0.00% 0.00% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 12.8322 +0.72% +3.81% -2.63% +1.28% +4.70% +4.21% 0.00% 0.00% - - - -
B-NIPPON บัวหลวง 10.2911 -0.04% +0.92% -4.98% -3.80% -6.89% -12.91% +11.11% 0.00% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BRIC ยูโอบี 7.2878 -1.06% +1.31% -8.44% -5.93% -9.69% -7.81% +4.93% -3.21% - - - -
CIMB-PRINCIPAL APDI ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.0237 -0.63% +0.91% -5.90% -1.04% -2.02% -4.90% +13.03% +18.56% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CHEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.6286 -0.33% +2.36% -1.79% +1.48% +3.02% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CII ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.7744 -0.50% -0.81% -5.96% -1.46% +0.51% -1.68% +3.14% +9.48% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4923 -0.01% +0.18% +0.90% +3.94% +2.18% +9.79% +13.45% +9.56% N/A ไม่เเน่นอน 12/02/07 0.1500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 5.8339 +0.29% +0.43% -3.27% -4.28% -4.83% -7.88% -3.94% -30.74% N/A ไม่เเน่นอน 28/04/11 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9373 -0.45% +1.95% +2.35% +2.36% +6.39% -1.46% +26.36% +25.82% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.3311 -0.58% +1.86% -1.69% +0.88% +2.76% +4.28% +23.34% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GINNO-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.7822 -0.60% +2.58% -4.00% -1.00% -2.43% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8100 -0.09% -1.11% -1.53% -0.37% -3.24% -8.46% -5.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GMV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.9186 +0.38% +1.72% -1.24% +1.69% +1.83% -2.64% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.4737 -0.13% +2.13% -3.75% -0.09% +7.26% +0.63% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GREITS D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.2304 +0.23% +2.12% +1.00% +0.80% +4.52% +5.80% 0.00% 0.00% 3.23% 1 09/08/19 0.5000
CIMB-PRINCIPAL GSA ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.7948 +0.53% +1.06% -1.55% +0.00% -1.30% -8.47% +6.10% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GTR ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.3453 -0.01% +0.26% -5.17% -3.21% -4.82% -1.31% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.1098 -1.17% -1.00% +5.05% +15.73% +10.95% +21.26% +3.07% +6.97% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.8906 -1.17% -0.98% +4.87% +15.31% +10.48% +20.76% +1.54% +4.25% - - - -
CIMB-PRINCIPAL JEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2583 +0.01% +1.10% -2.88% -2.96% -3.14% -9.95% +6.76% +7.36% - - - -
CIMB-PRINCIPAL KEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.0129 -1.18% +1.32% -6.96% -5.82% -18.65% -23.75% -23.73% -32.14% - - - -
CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.5173 -0.75% -0.14% -1.42% -5.23% -7.61% -13.85% 0.00% 0.00% - - - -
CPAM APDE ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.9367 -0.01% -0.05% -4.74% -1.42% +3.35% -8.50% +21.42% 0.00% - - - -
CPAM GSCEQ-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4803 +0.56% +1.35% -3.23% -1.82% +5.39% -13.18% +11.79% +11.83% - - - -
CPAM KOEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.2180 +0.50% +2.36% -5.92% -10.70% -9.70% -26.68% -16.02% 0.00% - - - -
EHD ยูโอบี 8.9998 -0.68% +2.20% -4.62% -3.35% +1.07% -5.03% +21.11% +12.21% - - - -
GC ยูโอบี 13.1745 -0.52% +2.51% -5.34% -1.75% -4.92% -8.13% +4.14% +10.97% - - - -
GEM-D D ยูโอบี 11.0642 +1.02% 0.00% +1.69% +3.45% -0.10% +4.87% +17.62% +29.84% 1.20% 1 12/04/16 0.1330
GHD ยูโอบี 10.7312 -0.04% +0.13% +4.14% -1.96% -1.72% -12.18% +26.53% +32.97% - - - -
GW ยูโอบี 11.3789 -0.02% +0.02% +4.42% +0.40% +2.56% +6.01% +34.57% +45.49% - - - -
I-10 เอ็มเอฟซี 1.9747 -0.88% +1.73% -4.60% -12.80% -7.52% -34.79% -31.86% -75.17% - - - -
I-DEVELOP เอ็มเอฟซี 9.9905 -0.18% +2.13% -2.45% -0.69% +1.83% -13.11% -10.41% -10.49% - - - -
I-GOLD เอ็มเอฟซี 14.2759 +0.23% -0.80% +5.03% +14.60% +10.21% +19.43% +2.46% +10.00% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 7.1286 -0.25% -1.78% +4.71% +13.72% +8.59% +16.39% -5.65% -1.32% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 7.4338 -0.27% -1.78% +4.76% +13.92% +8.80% +16.61% -5.29% -0.91% - - - -
I-OIL เอ็มเอฟซี 4.1229 -0.67% +1.30% -1.10% -10.30% -4.39% -22.43% -3.18% -67.03% - - - -
I-REITS เอ็มเอฟซี 12.6414 +0.17% +1.89% +4.29% +2.54% +4.83% -4.71% -5.10% -8.79% - - - -
I-SMART D เอ็มเอฟซี 10.3924 -0.07% +0.04% +0.17% +3.51% +4.31% +3.85% +5.35% +13.98% N/A 1 22/08/19 0.1573
JSM ยูโอบี 17.9737 -0.58% +0.30% -4.32% -4.37% -6.04% -9.68% +40.69% +58.66% - - - -
K-AEC กสิกรไทย 10.0324 +0.14% +0.58% -4.18% +1.74% -2.88% -2.91% -11.62% 0.00% - - - -
K-AGRI D กสิกรไทย 3.6833 +0.31% -0.12% -8.25% -6.91% -10.09% -12.37% -29.48% -39.82% N/A ไม่เเน่นอน 19/12/12 0.7500
K-APB กสิกรไทย 10.6748 +0.15% +0.45% +1.02% +4.07% +8.05% +11.53% 0.00% 0.00% - - - -
K-ASIA D กสิกรไทย 9.4591 -0.94% +0.71% -7.38% -7.32% -6.82% -9.91% +7.54% +9.66% 4.23% 1 14/05/19 0.3000
K-CCTV กสิกรไทย 12.2803 +0.17% +1.15% +0.14% +3.91% +10.43% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHANGE กสิกรไทย 10.3076 +0.21% +1.57% -2.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHINA D กสิกรไทย 9.9704 -0.83% +2.29% -6.39% -3.75% -12.06% -9.90% +17.59% +32.82% 6.02% 3 14/03/19 0.2000
K-CHX กสิกรไทย 12.5036 +0.99% +2.75% +1.05% +8.89% +7.14% +18.53% +26.48% 0.00% - - - -
K-EUROPE D กสิกรไทย 10.9909 -0.10% +2.18% -2.78% -1.25% +5.30% -4.78% +16.32% +39.30% 7.28% 4 14/08/19 0.2000
K-EUSAGE D กสิกรไทย 9.8986 +1.17% +2.62% -1.48% +1.99% +4.64% -1.52% +18.08% 0.00% 4.04% ไม่เเน่นอน 14/08/18 0.2000
K-EUSMALL กสิกรไทย 9.0210 -0.19% +2.71% -5.45% -1.83% +0.22% -6.94% 0.00% 0.00% - - - -
K-EUX กสิกรไทย 11.8313 -0.60% +2.52% -2.98% +0.23% +5.77% +1.62% +24.73% 0.00% - - - -
KFACHINA-A กรุงศรี 9.7327 +0.34% +1.48% +0.04% +5.32% +13.63% +20.03% 0.00% 0.00% - - - -
KFAINCOM-R กรุงศรี 11.5917 -0.01% +0.65% -1.15% +1.31% +3.80% +5.45% +10.19% 0.00% - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 10.1251 -0.23% +1.14% +1.77% -2.73% +1.46% +1.21% -4.69% -10.38% - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 6.0459 +0.23% +3.31% -3.37% +1.91% +0.90% +0.63% +23.16% +17.91% - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 9.0058 +0.32% +1.56% -6.79% -4.23% -11.98% -9.98% -7.02% -9.43% - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 10.7677 +0.09% +0.85% -0.15% +1.63% +3.84% +3.33% +6.93% 0.00% - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 10.8935 +0.06% +0.21% -0.82% +0.44% +2.22% +3.75% 0.00% 0.00% - - - -
KF-ELI กรุงศรี 8.5864 -0.24% -0.12% -3.54% +4.70% +2.93% +8.48% +1.27% -11.48% - - - -
KF-EM กรุงศรี 10.3991 -0.92% -0.03% -5.55% -3.58% -1.62% -5.25% -9.86% -7.39% - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 12.9797 -0.06% +0.93% -4.19% -5.47% +0.61% -14.00% -1.71% +9.24% - - - -
KF-GBLVAL กรุงศรี 10.2797 -0.14% +1.95% -3.60% -3.95% -2.70% -10.59% -2.60% +0.14% - - - -
KF-GBRAND D กรุงศรี 10.8415 +0.04% +1.85% -0.89% +3.19% +10.61% +10.37% +26.95% 0.00% 4.15% 2 19/06/19 0.5000
KF-GLS กรุงศรี 8.4285 +0.46% -0.24% -0.87% +0.32% +4.72% -4.29% -12.99% 0.00% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 12.0455 -1.34% -1.48% +4.63% +12.05% +9.78% +15.85% -5.34% +4.21% - - - -
KF-GPROPD D กรุงศรี 9.7389 +0.32% +2.16% +1.43% +5.78% +8.30% +14.88% +4.02% 0.00% 2.57% 1 24/05/19 0.2500
KF-GTECH กรุงศรี 11.3039 -0.35% +1.94% -5.46% -2.63% -0.55% -3.86% 0.00% 0.00% - - - -
KFHASIA-A กรุงศรี 8.3704 -0.66% +1.67% -6.34% +0.67% -6.94% -7.26% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 8.6027 -0.33% +3.83% -3.48% +2.86% -0.64% -0.76% +37.32% 0.00% 5.81% 3 19/06/19 0.2500
KFHEALTH-A กรุงศรี 8.0027 -0.07% +1.55% -0.84% -1.95% -2.42% -7.64% 0.00% 0.00% - - - -
KFHEALTH-D D กรุงศรี 7.5469 -0.08% +1.55% -0.84% -1.95% -2.42% -7.53% +0.26% +20.09% 6.63% 1 17/09/18 0.5000
KF-HEUROPE กรุงศรี 14.0209 -0.07% +1.61% -2.76% -1.09% +5.33% -3.20% +17.08% 0.00% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 8.8542 -1.11% -1.16% +4.77% +15.39% +10.53% +20.87% +3.54% +7.91% - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 7.5475 +0.19% +1.50% -7.84% -5.58% -12.41% -17.30% +16.73% 0.00% 3.31% 1 21/03/18 0.2500
KF-HJPINDX กรุงศรี 11.0756 +0.48% +1.30% -3.59% -1.78% -2.55% -5.83% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HSMUS กรุงศรี 10.6460 +0.40% +2.40% -0.85% +1.52% +2.26% -2.62% 0.00% 0.00% - - - -
KFHTECH-A กรุงศรี 10.8675 -0.08% +2.19% -2.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HUSINDX กรุงศรี 12.0530 -0.05% +2.60% -1.91% +1.94% +4.81% +0.99% 0.00% 0.00% - - - -
KF-INCOME กรุงศรี 11.7065 +0.09% +0.85% -0.15% +1.65% +3.86% +3.35% +6.90% 0.00% - - - -
KF-INDIA กรุงศรี 8.1789 -1.83% -2.97% -5.66% -10.94% -4.21% -16.52% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAP กรุงศรี 10.5198 -0.51% -0.39% -3.94% -1.67% -5.19% -14.83% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAPD D กรุงศรี 9.0033 -0.52% -0.39% -3.99% -1.74% -5.13% -14.73% 0.00% 0.00% 11.11% ไม่เเน่นอน 17/07/18 0.2500
KF-LATAM กรุงศรี 7.3209 -1.65% -0.50% -8.57% -1.32% -7.23% +4.17% -0.84% -19.72% - - - -
KFMINCOM-R กรุงศรี 10.5663 -0.12% +0.58% -0.83% +1.57% +3.07% +4.07% 0.00% 0.00% - - - -
KF-OIL กรุงศรี 2.8790 -0.69% +1.68% -4.04% -13.36% -9.95% -26.36% -12.34% -69.70% - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 12.9957 -0.61% +0.70% -1.10% +3.19% -0.12% -4.76% -2.11% +9.34% - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 10.9032 +0.06% +0.21% -0.82% +0.43% +2.19% +3.71% 0.00% 0.00% - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 8.3767 +0.27% +2.20% -3.22% -3.79% -2.61% -15.36% -2.05% 0.00% 2.98% 1 19/01/18 0.2500
KF-TRB กรุงศรี 12.8160 -0.18% -0.42% +1.53% +3.50% +5.12% +5.53% +3.83% +10.87% - - - -
KF-US กรุงศรี 17.4763 +0.77% +2.42% -2.66% -3.37% -1.50% -9.63% +4.81% +25.90% - - - -
KFVIET-A กรุงศรี 8.9549 +0.17% +1.64% +1.20% +0.37% -1.14% -2.69% 0.00% 0.00% - - - -
K-GA D กสิกรไทย 11.2072 +0.06% +0.89% -1.24% +1.25% +1.79% -1.87% +7.52% +8.96% N/A ไม่เเน่นอน 14/12/17 0.2000
K-GB D กสิกรไทย 9.9228 -0.14% -0.19% +1.77% +3.85% +5.87% +6.33% +3.71% -2.66% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/14 0.1000
K-GEMO D กสิกรไทย 10.0662 -0.06% +1.83% -4.27% +5.34% +2.48% +2.35% +24.28% +5.41% 3.48% ไม่เเน่นอน 14/02/18 0.3500
K-GHEALTH D กสิกรไทย 10.1563 -0.10% +1.77% -0.73% +1.09% -1.39% -4.28% +15.36% 0.00% 1.97% ไม่เเน่นอน 14/08/18 0.2000
K-GHEALTH(UH) D กสิกรไทย 9.4354 -0.09% +1.63% -0.86% -2.05% -2.45% -8.44% +5.18% 0.00% 2.12% ไม่เเน่นอน 14/08/18 0.2000
K-GINCOME-A(A) กสิกรไทย 11.2388 +0.05% +0.56% -0.31% +1.26% +3.24% +1.84% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINCOME-A(R) กสิกรไทย 11.2390 +0.05% +0.56% -0.31% +1.26% +3.24% +1.83% +8.89% 0.00% - - - -
K-GINFRA D กสิกรไทย 10.7413 -0.16% +1.00% -0.31% +2.59% +6.92% +6.43% +12.08% 0.00% 1.86% 1 14/03/19 0.2500
K-GLOBE D กสิกรไทย 8.1567 -0.20% +1.91% -3.04% -2.50% -0.34% -4.06% +8.47% +20.55% N/A ไม่เเน่นอน 12/06/15 0.2000
K-GOLD D กสิกรไทย 10.3950 -1.15% -0.95% +5.13% +16.05% +11.28% +22.26% +4.94% +10.92% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/16 0.5000
K-HIT กสิกรไทย 9.6611 +0.44% +1.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-INDIA D กสิกรไทย 9.5970 -2.00% -3.45% -8.14% -10.79% -1.92% -12.97% +11.70% +21.43% 6.25% 2 14/05/19 0.2000
K-INDX กสิกรไทย 10.9276 -2.16% -2.47% -8.58% -11.27% -2.11% -10.71% +10.72% 0.00% - - - -
K-JP D กสิกรไทย 9.0200 -0.11% +1.15% -3.06% -2.21% -5.38% -10.00% +26.43% 0.00% 8.87% ไม่เเน่นอน 12/10/18 0.2000
K-JPX กสิกรไทย 11.3193 +0.23% +1.04% -3.86% -2.25% -5.56% -8.89% +18.95% 0.00% - - - -
KK GOLD 7%#1 ภัทร 6.7296 -0.25% -1.76% +4.70% +13.75% +9.89% +15.80% -5.37% -6.20% - - - -
K-MENA D กสิกรไทย 6.8333 -0.25% 0.00% +1.04% +5.11% +8.69% +10.81% -10.32% +40.23% N/A ไม่เเน่นอน 12/09/14 0.2000
K-OIL กสิกรไทย 3.7684 -0.72% +1.91% -3.56% -9.82% -8.29% -22.82% +3.78% -65.98% - - - -
K-SEMQ กสิกรไทย 9.9713 -0.73% +1.25% -7.20% -1.32% -5.04% -5.03% 0.00% 0.00% - - - -
K-SGM กสิกรไทย 11.3394 +0.11% +0.92% +0.00% +3.39% +4.62% +3.45% +7.11% 0.00% - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 10.5902 -0.66% +0.83% -3.64% -0.17% -2.36% -6.59% +12.88% 0.00% - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 7.9858 +0.27% +1.48% -4.99% -5.29% -4.96% -11.01% -12.07% -23.44% - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 11.5604 -0.15% +0.15% -6.06% +2.31% -1.53% -1.80% +10.98% 0.00% - - - -
KT-BOND กรุงไทย 11.7061 -0.16% -0.46% +1.16% +2.79% +4.57% +4.75% +6.13% -1.87% - - - -
KT-CHINA-A กรุงไทย 9.6139 -0.33% +2.52% -5.50% -2.84% -10.96% -9.98% 0.00% 0.00% - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 7.1702 +0.00% +2.32% -8.42% -14.57% -13.17% -27.52% -23.29% -50.59% - - - -
KT-EURO กรุงไทย 11.9340 -0.13% +2.79% -5.51% -1.65% +0.36% -7.33% +19.11% +30.64% - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 17.2124 -0.06% +0.47% -4.74% -1.33% +1.38% -2.98% +22.27% +31.58% - - - -
KT-GCINCOME-R กรุงไทย 10.4410 +0.00% +0.12% +0.62% +2.93% +5.51% +5.90% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 10.9500 -0.02% +0.77% -1.56% +1.45% +3.51% +2.65% +11.80% 0.00% - - - -
KT-GOI-A กรุงไทย 9.9657 -0.14% +1.01% -1.28% +0.98% +1.87% -0.83% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 10.6557 -1.20% -1.09% +4.96% +15.60% +11.21% +20.76% +2.30% +8.61% - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 10.9558 -0.83% -0.28% -2.14% +0.51% -1.18% -4.18% +15.00% 0.00% - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 12.5089 +0.21% +1.53% -1.58% +0.87% +3.07% +0.12% +18.28% 0.00% - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 12.6057 -1.95% -3.30% -6.89% -10.40% -2.96% -18.05% +1.69% 0.00% - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 9.8667 -1.95% -3.30% -6.89% -10.11% -2.36% -17.63% +16.12% 0.00% 6.08% 1 03/07/19 0.6500
KT-JAPAN-A กรุงไทย 10.4158 -0.28% +0.81% -3.85% +0.35% -1.18% -10.70% +7.45% 0.00% - - - -
KT-JAPAN-D D กรุงไทย 9.9884 -0.28% +0.81% -3.85% +0.35% -1.19% -10.72% +7.96% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 06/06/17 0.4500
KT-MAB-A กรุงไทย 9.7885 +0.24% +0.53% -0.54% +2.20% +1.83% +0.19% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFB-A กรุงไทย 10.5570 +0.09% +0.08% +0.39% +2.25% +4.01% +4.79% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFE-A กรุงไทย 9.0447 +0.48% +1.11% -2.99% +0.32% -1.63% -5.21% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MINING กรุงไทย 4.3754 -0.53% -0.44% -12.50% -8.03% -15.11% -13.70% -5.70% -36.77% - - - -
KT-OIL กรุงไทย 2.5213 -0.72% +1.62% -3.91% -13.21% -9.99% -27.09% -8.46% -68.48% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 4.0397 -0.72% -1.21% +0.23% +32.96% +15.79% +36.43% -29.68% -11.11% - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 13.0820 +0.07% +0.84% +1.63% +2.85% +8.96% +10.73% +20.87% +30.80% 5.35% 2 03/07/19 0.4500
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 14.8564 +0.07% +0.83% +1.60% +2.68% +8.48% +10.19% +16.58% +31.38% - - - -
KT-US-A กรุงไทย 12.3033 -0.46% +0.71% -1.44% +3.44% +6.25% +4.48% +30.05% 0.00% - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 12.3677 -0.02% -0.18% +1.93% +5.20% +8.63% +7.93% +7.45% +16.50% - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 11.9093 -0.23% +0.53% -1.46% +2.08% +5.18% -0.88% +17.33% 0.00% - - - -
KT-WTAI-A กรุงไทย 9.9037 +1.10% +2.67% -3.89% +1.90% +0.16% -1.02% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA D กสิกรไทย 15.6019 -0.13% +1.80% -2.46% +2.31% +10.60% +9.24% +54.86% +89.24% 5.13% 4 14/08/19 0.2500
K-USXNDQ-A(DIV) D กสิกรไทย 14.7534 -0.32% +2.82% -2.36% +3.21% +8.00% +1.67% +55.47% +89.49% 5.42% 4 14/06/19 0.2000
K-VIETNAM กสิกรไทย 9.8944 -0.52% +0.76% -0.58% -4.25% -6.86% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.3598 +1.32% +3.23% -3.49% +0.64% +6.25% +3.75% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.6974 +1.32% +3.23% -3.49% +0.64% +6.31% +3.76% 0.00% 0.00% 4.21% 2 03/09/19 0.2000
LHDIGITAL-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.3584 +1.32% +3.23% -3.49% +0.64% +6.25% +3.74% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3824 -0.01% +0.10% +0.93% +2.92% +4.67% +5.74% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2346 -0.01% +0.10% +0.93% +2.92% +4.67% +5.74% 0.00% 0.00% 0.78% 1 30/08/19 0.1000
LHGINCOME-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3824 -0.01% +0.10% +0.93% +2.92% +4.67% +5.74% 0.00% 0.00% - - - -
LHGLIFE-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.7377 +0.94% +0.71% -2.11% -1.55% +1.45% -7.72% 0.00% 0.00% 7.19% ไม่เเน่นอน 31/08/18 0.2000
LHGMA-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0669 +0.12% +0.35% -0.99% -0.56% -0.13% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGMA-D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0671 +0.12% +0.35% -0.99% -0.56% -0.13% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGMA-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0668 +0.12% +0.35% -0.99% -0.57% -0.13% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHJAP-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 8.8967 -0.43% +0.50% -0.51% -1.88% -2.35% -8.58% +26.41% 0.00% 1.69% 31/08/18 0.1500
LHROBOT-E เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 8.4362 +1.01% +2.78% -4.90% -3.09% -0.75% -5.31% 0.00% 0.00% - - - -
MN-BALANCE เเมนูไลฟ์ 9.6508 -0.26% +1.44% -2.71% -0.18% -0.05% -2.27% 0.00% 0.00% - - - -
MS-AMERICAN เเมนูไลฟ์ 16.4672 -0.02% +0.00% -6.95% -3.35% -0.46% -9.60% +6.05% +18.61% - - - -
MS-ASIAN SM เเมนูไลฟ์ 13.6030 -0.72% +1.03% -4.07% -4.50% -4.86% -19.74% -13.81% -21.31% - - - -
MS-CHINA VALUE เเมนูไลฟ์ 13.6933 -0.62% +2.10% -4.44% -2.72% -7.05% -11.64% +14.32% +19.97% - - - -
MS-EE EURO เเมนูไลฟ์ 5.4539 +0.14% +1.76% -6.10% -0.88% +0.99% +5.47% +4.64% -16.12% - - - -
MS-EUROPE-A เเมนูไลฟ์ 8.5976 -0.17% +1.91% -3.16% -3.39% +0.95% -9.22% -6.17% -9.44% - - - -
MS-EUROPE-D เเมนูไลฟ์ 8.6011 -0.17% +1.91% -3.15% -3.39% +0.96% -9.20% -6.13% -9.40% - - - -
MS-HCARE-A เเมนูไลฟ์ 11.4993 -0.29% +0.44% -0.84% -0.46% -1.21% -4.90% -3.46% +14.21% N/A 1 23/01/15 0.7000
MS-HCARE-D D เเมนูไลฟ์ 9.5017 -0.29% +0.44% -0.84% -0.46% -1.20% -4.91% -3.44% +17.61% 1.58% ไม่เเน่นอน 21/12/18 0.1500
MS-INDIA-A เเมนูไลฟ์ 10.3035 -1.42% -2.83% -5.73% -11.03% -3.25% -17.26% +2.94% 0.00% - - - -
MS-INDIA-D D เเมนูไลฟ์ 6.4370 -1.42% -2.83% -5.73% -11.01% -3.04% -17.35% +9.15% 0.00% 13.98% 1 21/06/19 0.2000
M-USA เมย์เเบงก์ 9.6758 -0.03% +0.32% -2.82% +8.22% -3.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-VI เอ็มเอฟซี 9.5924 +0.32% +1.03% -1.69% +0.83% -0.27% -2.10% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-ALLCHINA-RA วรรณ 11.0498 +0.12% +2.81% -1.23% -0.17% +4.98% +11.27% +11.27% +11.27% - - - -
ONE-CHINA วรรณ 8.9340 +0.45% +1.99% -6.16% -4.11% -12.71% -9.38% -5.80% -11.01% - - - -
ONE-CHINA10 วรรณ 11.0300 +0.32% +5.15% +16.64% +14.39% +17.57% +23.26% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-EUROEQ วรรณ 10.3601 -0.49% +1.38% -2.46% -0.20% +2.69% -0.52% +3.31% +3.31% - - - -
ONE-GECOM วรรณ 10.1377 -0.55% +3.76% -1.38% +2.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-GLOBALEQ D วรรณ 8.5496 -0.10% +2.39% -4.07% -3.99% -9.29% -16.14% -2.35% +8.63% 2.34% ไม่เเน่นอน 04/06/18 0.2000
ONE-GLOBFIN-IA วรรณ 8.7519 +0.37% +2.11% -6.31% -4.12% -1.39% -7.09% -12.48% -12.48% - - - -
ONE-GLOBFIN-ID วรรณ 8.7518 +0.37% +2.11% -6.31% -4.12% -1.39% -7.10% -12.48% -12.48% - - - -
ONE-GLOBFIN-RD วรรณ 8.6821 +0.37% +2.10% -6.35% -4.25% -1.65% -7.59% -13.17% -13.17% - - - -
ONE-GLOBHY-I วรรณ 10.4718 +0.04% +0.19% +0.68% +0.90% +3.22% +4.02% +4.75% +4.75% - - - -
ONE-GLOBHY-R วรรณ 10.4253 +0.04% +0.19% +0.66% +0.84% +3.09% +3.76% +4.29% +4.29% - - - -
ONE-NIPPON วรรณ 8.8680 +0.47% +0.78% -3.97% -3.60% -6.45% -9.92% +9.20% -11.07% - - - -
ONEPROP-SG วรรณ 16.3514 -0.06% +1.02% -0.35% +3.47% +6.04% +6.16% +7.85% +14.16% - - - -
ONE-STOXXASEAN D วรรณ 84.1397 +0.07% +0.23% -7.32% -3.30% -10.79% -16.47% -8.00% -10.66% 3.57% 1 05/02/18 3.0000
ONE-UGG วรรณ 17.4066 +0.23% +3.07% -2.55% -1.39% +2.00% -8.53% +42.06% +74.52% - - - -
ONE-VIETNAM-RA วรรณ 7.9600 +0.21% +1.60% +1.74% -2.68% -2.82% -8.17% -20.07% -20.07% - - - -
PAP ฟิลลิป 7.9362 -0.03% -0.03% +1.62% +6.30% +14.77% -7.91% -3.89% +6.45% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 9.9466 -0.49% -1.72% +4.18% +11.55% +8.75% +14.67% -7.15% +1.06% - - - -
PHATRA GHC D ภัทร 14.5813 -0.66% +1.45% -1.46% -1.97% -5.20% -8.72% +6.01% +14.69% 10.63% 2 22/11/18 0.8500
PHATRA GNP ภัทร 11.3064 -0.49% +0.46% -3.78% -2.03% +1.57% -5.83% +15.30% 0.00% - - - -
PHATRA G-UBOND-H ภัทร 10.5615 +0.07% -0.20% +2.01% +4.02% +6.93% +7.71% 0.00% 0.00% - - - -
PHR ฟิลลิป 10.4422 -0.48% -0.96% -6.07% -4.93% +3.65% -3.34% +7.62% +32.89% - - - -
PWIN ฟิลลิป 9.6755 -0.96% +2.42% -6.12% -4.02% -5.93% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 10.4210 -0.29% +1.24% -5.51% -1.91% -5.29% -9.03% +6.59% -11.33% - - - -
SCBAEMHA ไทยพาณิชย์ 8.3949 -0.30% +1.25% -5.48% -1.64% -5.31% -8.65% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAPLUS ไทยพาณิชย์ 10.6121 -0.36% +0.84% -3.69% +0.10% -1.12% +0.52% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 9.1384 -0.25% -0.81% -3.88% -5.01% -6.55% -11.85% -18.88% -26.00% - - - -
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 11.9742 -0.53% +2.48% -1.50% +4.04% +5.95% -1.82% +34.62% 0.00% 3.79% 1 26/06/19 0.1070
SCBCE ไทยพาณิชย์ 7.8588 +0.32% +1.56% -6.77% -4.27% -12.03% -10.14% -2.38% -5.75% - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 10.5261 +0.46% +2.03% -5.82% -0.74% -10.53% -5.21% +9.10% -2.90% - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.44% +2.80% +3.11% +13.93% +14.21% +2.69% -1.39% 0.00% - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 9.1755 +0.37% +2.08% +0.42% +6.69% +1.78% +12.27% +3.05% 0.00% 2.12% 1 09/08/19 0.1388
SCBCHEQA ไทยพาณิชย์ 8.1903 -0.80% +3.15% -5.26% +0.25% +0.14% -4.23% 0.00% 0.00% - - - -
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 4.7874 -0.01% -0.22% -3.48% -3.33% -5.16% -8.49% -12.35% -42.42% - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 14.2785 +0.45% +2.53% -1.22% +0.43% +3.49% -1.61% +32.62% 0.00% - - - -
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 8.9175 +0.06% +0.42% +2.29% +5.39% +8.55% +9.94% +8.90% -3.68% N/A ไม่เเน่นอน 22/09/17 0.1575
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 8.1864 +0.48% +1.50% -7.01% -2.99% -8.62% -7.72% +3.13% -19.59% N/A ไม่เเน่นอน 27/12/17 0.1224
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 11.2783 -0.41% +2.42% -3.14% -0.39% +3.57% +2.41% +23.34% +27.52% 3.68% 2 09/08/19 0.2376
SCBEUSM ไทยพาณิชย์ 11.8022 +0.65% +4.03% -2.54% -3.00% +3.17% -4.64% +22.47% 0.00% - - - -
SCBFST ไทยพาณิชย์ 8.9233 -0.18% -0.53% -0.40% -3.20% -0.54% -4.13% -7.77% 0.00% - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 14.6850 -0.09% +0.40% -1.72% +2.67% +6.56% +4.77% +25.43% +31.65% 2.68% 2 09/08/19 0.1491
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 9.9480 +0.74% +1.75% -1.38% +1.93% +0.32% -2.85% +15.46% 0.00% 2.11% ไม่เเน่นอน 25/09/18 0.2096
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 12.5608 -0.17% +1.27% +0.60% +3.85% +8.72% +10.29% +14.30% 0.00% - - - -
SCBGINR ไทยพาณิชย์ 9.9580 +0.06% +0.74% -0.12% +1.52% +3.05% +1.03% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.4918 -0.27% -0.30% +1.78% +4.25% +5.53% +4.91% +0.35% +2.12% - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 11.9429 +0.31% +1.28% -0.12% +3.14% +4.81% +0.45% +10.20% +0.94% - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 11.1897 +0.36% +1.41% -0.33% +3.10% +4.73% +0.31% +11.53% -3.01% - - - -
SCBGMLA ไทยพาณิชย์ 10.5121 +1.01% +3.46% -2.52% +2.21% +0.15% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGMTA ไทยพาณิชย์ 8.5896 -0.02% +0.91% -0.11% +2.86% -1.35% -7.28% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 7.9538 -1.33% -1.47% +4.71% +12.37% +10.24% +16.67% -3.47% +7.43% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 8.0979 -1.15% -0.95% +5.29% +16.22% +11.50% +22.38% +5.06% +10.03% - - - -
SCBGOLDHE ไทยพาณิชย์ 8.1050 -1.15% -0.94% +5.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 11.4185 +0.04% +0.82% -0.07% +1.68% +3.42% +1.65% +6.11% 0.00% - - - -
SCBGPROP D ไทยพาณิชย์ 10.4321 +0.06% +2.24% +2.36% +1.15% +4.43% +5.23% 0.00% 0.00% 2.30% 2 22/07/19 0.1011
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 13.5325 -0.01% +0.22% +1.74% +4.31% +7.04% +7.96% +9.31% +21.32% - - - -
SCBINCA ไทยพาณิชย์ 10.3514 +0.05% +0.20% -0.82% +0.55% +2.27% +3.78% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINCR ไทยพาณิชย์ 10.3513 +0.05% +0.20% -0.82% +0.55% +2.27% +3.78% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 10.1742 -2.16% -2.49% -8.75% -11.61% -2.05% -11.08% +11.14% 0.00% 3.29% 1 22/03/19 0.1604
SCBJPSMA ไทยพาณิชย์ 7.8121 -0.52% +0.69% -3.69% -2.25% -8.50% -17.28% 0.00% 0.00% - - - -
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 8.0875 -2.01% +1.62% -9.78% -7.15% -19.45% -22.23% -10.37% 0.00% - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 11.4131 -0.25% +2.30% -1.47% +2.04% +4.45% +0.95% +21.81% 0.00% 2.66% 1 24/04/19 0.1972
SCBLEQA ไทยพาณิชย์ 11.9329 -0.25% +2.30% -1.47% +2.04% +4.45% +1.01% 0.00% 0.00% - - - -
SCBNK225 ไทยพาณิชย์ 15.4294 +0.50% +1.10% -3.80% -1.62% -2.20% -5.00% +30.91% +40.80% - - - -
SCBNK225D D ไทยพาณิชย์ 11.9921 +0.50% +1.10% -3.80% -1.62% -2.16% -4.92% +32.66% +44.86% 3.20% 2 24/04/19 0.2398
SCBOIL ไทยพาณิชย์ 3.7774 -0.73% +1.93% -3.52% -9.51% -7.85% -22.38% +5.07% -66.62% - - - -
SCBOPPA ไทยพาณิชย์ 9.9056 +0.13% +0.18% -0.28% +1.15% +3.89% +2.49% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPGF ไทยพาณิชย์ 11.7472 -0.09% +0.32% -3.49% -0.29% -8.36% -13.36% +8.83% -2.87% - - - -
SCBPOPA ไทยพาณิชย์ 10.6266 +0.71% +2.77% -2.06% +2.57% +5.62% +0.98% 0.00% 0.00% - - - -
SCBROBOA ไทยพาณิชย์ 9.7174 +1.13% +3.03% -4.79% -1.51% -1.35% -9.82% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSP500 D ไทยพาณิชย์ 17.7381 -0.05% +2.54% -2.07% +1.94% +4.60% +1.13% +33.53% +50.83% 3.80% 2 26/06/19 0.2298
SCBUSHYA ไทยพาณิชย์ 10.3819 +0.07% +0.29% +0.48% +0.96% +1.45% +1.67% 0.00% 0.00% - - - -
SCBUSSM ไทยพาณิชย์ 11.3630 +0.79% +2.66% -3.38% -4.33% -7.98% -17.78% +9.67% 0.00% - - - -
SCBWINR ไทยพาณิชย์ 10.4224 +0.06% +0.42% -0.10% +1.80% +3.73% +3.35% 0.00% 0.00% - - - -
T-ALLSTARJAPAN2 ธนชาติ 9.5996 -0.01% +0.86% +0.83% +0.32% +9.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TAREIT ทิสโก้ 9.9083 -0.14% +2.54% -0.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ASIANPROP D ธนชาติ 10.9404 +0.00% +2.62% -0.62% +3.76% +7.54% +10.42% 0.00% 0.00% 4.57% 2 26/06/19 0.2500
TCHSTARP ทิสโก้ 9.6182 -0.04% +4.03% -3.72% +0.09% -2.40% -3.82% +14.46% 0.00% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 8.1493 +0.44% +2.01% -5.74% -0.58% -10.43% -5.46% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
T-EUROPEEQ ธนชาติ 10.2921 +1.35% +3.07% -2.99% -0.36% +1.67% -4.33% +13.06% 0.00% - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 9.8874 +1.07% +2.97% -3.65% +0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 9.6242 +0.52% +1.50% -0.89% +2.51% -0.44% -3.97% +10.55% 0.00% - - - -
T-GLOBALBOND ธนชาติ 17.2607 +0.03% +0.24% -0.58% +0.35% +2.95% +5.21% +11.72% +1.88% - - - -
T-GLOBALENERGY ธนชาติ 3.1728 +1.07% +1.66% -3.31% -2.20% -2.36% -9.39% -10.89% -38.86% - - - -
T-GLOBALEQ ธนชาติ 17.8481 +0.76% +2.79% -1.17% +3.02% +6.43% +1.65% +30.01% +29.43% - - - -
T-GLOBALFIXED ธนชาติ 10.3504 +0.31% +0.19% -0.88% -0.89% +0.13% +1.04% +4.19% 0.00% - - - -
T-GLOBALVALUE D ธนชาติ 6.9367 +0.11% +0.52% -4.43% +0.73% -0.23% -3.19% -2.19% -3.94% N/A ไม่เเน่นอน 17/10/14 0.5000
TGOLD ทิสโก้ 12.2992 -0.37% -1.28% +5.20% +15.69% +10.75% +20.88% +5.32% +8.24% - - - -
TGOLDBULLION-H ธนชาติ 9.9454 -0.12% -0.96% +5.22% +15.83% +10.86% +21.66% +4.74% +8.60% - - - -
TGOLDBULLION-UH ธนชาติ 9.7934 -0.15% -1.31% +4.82% +12.21% +9.96% +16.56% -2.95% +7.20% - - - -
T-HEALTHCARE ธนชาติ 9.7360 -0.82% +1.03% -2.15% +0.46% -1.33% -4.71% +11.97% 0.00% - - - -
T-INFRA D ธนชาติ 10.1052 +0.90% +2.54% -1.47% +1.63% +2.75% -1.46% +17.02% +13.30% 5.44% 1 26/09/18 0.5500
TISCOAP ทิสโก้ 14.0236 +0.50% +1.32% -6.60% -1.95% -4.68% -8.89% +5.23% -6.84% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 8.9411 +0.44% +2.01% -5.82% -0.90% -10.55% -5.58% +8.76% -2.12% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.3084 +0.56% +0.36% -6.12% -4.67% -6.22% -9.99% -9.05% -13.44% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCOEU ทิสโก้ 11.4936 -0.55% +2.54% -3.30% +0.02% +5.46% +1.32% +20.89% +18.66% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 11.6919 +0.09% +1.35% +0.30% +3.19% +8.31% +5.60% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 9.7445 -0.98% +1.47% -6.65% -1.40% -5.28% -6.40% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 11.3803 -0.41% +2.77% -4.51% -3.71% +1.72% -6.49% +6.90% 0.00% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 10.5960 -2.24% -2.36% -9.38% -14.12% -5.55% -17.87% -8.59% 0.00% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 8.5437 -0.35% -0.79% -4.73% -10.00% -1.86% -17.48% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 14.3590 +0.46% +1.23% -3.90% -2.15% -3.09% -6.79% +23.75% +31.32% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 9.6212 -0.27% +0.11% -0.96% -1.52% -2.70% -11.56% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 5.4823 -1.72% -0.29% -11.51% -3.20% -13.16% -1.47% -3.06% -32.57% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 11.8725 +0.07% +2.09% -6.43% -0.40% -8.39% -10.15% +9.76% +5.18% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 3.3687 -0.70% +1.88% -3.81% -10.38% -8.58% -23.14% +1.87% -67.22% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 10.7901 +1.17% +2.56% -1.48% +1.97% +4.67% -1.40% +13.75% 0.00% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 26.7661 -0.03% +2.57% -2.02% +1.69% +4.15% +0.54% +30.88% +48.19% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 11.1995 +1.10% +2.78% -4.05% +1.57% +3.53% +1.17% 0.00% 0.00% - - - -
T-JAPANEQ ธนชาติ 9.7838 +0.19% +1.48% -5.45% -4.78% -10.08% -16.73% +3.37% 0.00% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 12.1972 +0.15% +0.02% +4.22% +7.57% +13.95% +21.67% +20.84% 0.00% - - - -
T-MAP ธนชาติ 12.7160 +0.26% +0.67% -0.99% +0.83% +1.86% -3.01% +1.66% -4.05% - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 11.1534 -0.30% +1.24% -5.47% -1.75% -5.21% -8.38% -0.40% 0.00% - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 10.8722 +0.05% +0.26% +1.04% +3.10% +5.95% +7.77% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 5.7540 +0.81% +2.06% -2.15% +3.96% +1.37% +11.43% +24.80% +60.03% - - - -
TMBCOF ทหารไทย 17.4130 +0.00% +4.20% -1.73% +4.29% +7.35% +9.29% +50.06% 0.00% - - - -
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.00% +1.75% +3.52% +11.37% +21.45% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.00% +1.18% +4.79% +13.96% +22.85% +32.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAE ทหารไทย 8.6474 -1.04% +0.71% -7.95% -3.65% -8.66% -6.23% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEBF ทหารไทย 10.4398 +0.08% +0.37% -0.59% +3.33% +4.83% +7.88% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEG ทหารไทย 11.6276 -0.62% +2.91% -3.89% -0.94% +4.94% -1.50% +18.74% +20.94% - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 9.0565 -1.28% +1.27% -7.70% -5.22% -9.23% -13.04% -3.24% -11.30% - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 10.0051 -0.16% -0.39% +1.18% +3.35% +5.04% +5.69% +6.94% +0.63% N/A 1 15/07/19 0.0800
TMBGER ทหารไทย 11.5897 -0.41% +2.88% -4.24% -3.40% +2.15% -5.44% +9.71% 0.00% - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.00% +0.10% +3.18% +6.24% +16.83% +29.78% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGF ทหารไทย 13.2519 -0.16% -0.40% +1.20% +3.34% +5.09% +5.66% +7.17% +1.07% - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 11.2943 +0.05% +0.19% -0.83% +0.50% +2.29% +3.83% +10.32% 0.00% - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 12.4542 -0.57% +1.84% -1.56% +1.34% +3.14% +5.00% +24.54% 0.00% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 18.5303 -0.25% -1.91% +4.79% +12.78% +10.07% +15.73% -5.12% +4.29% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 10.2144 -1.18% -1.00% +5.21% +16.09% +11.18% +21.68% +2.65% +6.40% - - - -
TMBGQG ทหารไทย 14.9192 -0.46% +2.29% -1.77% +3.62% +7.57% +6.35% +37.80% 0.00% - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 9.0680 -0.25% +0.71% -3.17% -1.11% -2.61% -2.53% +0.51% 0.00% N/A 2 16/05/19 0.1000
TMBINDAE ทหารไทย 8.3651 -1.50% -2.34% -6.94% -9.75% -3.47% -16.17% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.00% +0.91% +2.59% +6.87% +18.52% +14.14% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJE ทหารไทย 11.5153 +0.49% +1.31% -4.14% -2.08% -3.19% -5.40% +27.60% 0.00% - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.00% -0.03% +4.99% +5.80% +15.54% +24.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 10.0544 -0.34% +0.99% -6.08% -4.92% -10.36% -16.46% +3.55% 0.00% - - - -
TMBOIL ทหารไทย 3.1597 -0.72% +1.64% -3.93% -13.20% -9.94% -27.27% -7.82% -68.98% - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 20.1844 -0.06% +2.57% -1.98% +1.96% +4.34% +0.61% +28.85% +47.12% - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 15.7482 -0.08% +1.68% -2.70% +1.59% +4.32% +3.81% +49.41% 0.00% - - - -
TMBUSO ทหารไทย 9.8568 +0.78% +2.21% -3.84% -0.79% +0.12% -3.57% +28.16% +15.02% - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 13.3441 -0.34% +1.57% -2.97% -2.67% +0.83% -6.26% +12.12% +22.36% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 6.3600 -0.68% +1.52% -1.43% -9.97% -4.43% -21.13% +1.04% 0.00% - - - -
T-PREMIUM BRAND D ธนชาติ 9.8011 +1.41% +2.42% -1.67% +4.63% +8.27% -1.58% +21.61% +5.56% 8.16% ไม่เเน่นอน 26/09/18 0.8000
TSTARP ทิสโก้ 11.8479 +0.91% +2.55% -2.71% +0.76% +2.82% -1.88% +18.39% 0.00% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 13.2659 -0.00% +2.34% -2.07% -1.36% +3.75% -2.89% +19.72% 0.00% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 9.3131 +0.67% +2.45% -4.61% -1.49% +0.76% -6.30% 0.00% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 8.9531 +0.06% -0.27% -0.06% -3.31% -0.65% -4.18% -8.96% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 15.2321 +0.44% +1.79% +4.87% +4.11% +7.89% +11.00% +8.56% +32.71% - - - -
UDB-A ยูโอบี 10.6719 +0.08% +0.07% +1.90% +3.74% +6.57% +7.41% 0.00% 0.00% - - - -
UDB-N ยูโอบี 10.6720 +0.08% +0.07% +1.90% +3.74% +6.57% +7.41% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-A ยูโอบี 8.8325 -0.50% +2.04% -5.38% -0.05% -3.93% -3.16% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-N ยูโอบี 8.8325 -0.51% +2.04% -5.38% -0.05% -3.93% -3.16% 0.00% 0.00% - - - -
UES ยูโอบี 9.9841 -0.29% +3.18% -3.61% -3.10% -0.75% -10.93% +10.38% 0.00% - - - -
UFLINK ยูโอบี 10.5477 -0.13% -0.37% -0.22% +0.86% +2.67% +3.77% 0.00% 0.00% - - - -
UFLINK2 ยูโอบี 10.2964 -0.14% -0.43% -0.22% -0.89% +1.04% +3.42% 0.00% 0.00% - - - -
UGD ยูโอบี 12.3872 -0.27% +1.73% -0.22% +5.66% +9.24% +7.65% +19.42% 0.00% - - - -
UGEAR ยูโอบี 8.8389 -0.35% -0.55% -2.67% -3.33% -6.47% -10.23% 0.00% 0.00% - - - -
UGH ยูโอบี 12.5260 -0.93% +1.66% -2.50% +1.00% -2.78% -7.94% +7.16% 0.00% - - - -
UGIS-A ยูโอบี 10.7570 +0.05% +0.18% -0.81% +0.58% +2.42% +4.06% 0.00% 0.00% - - - -
UGIS-N ยูโอบี 10.7570 +0.05% +0.18% -0.81% +0.58% +2.42% +4.06% 0.00% 0.00% - - - -
UGMAC ยูโอบี 11.0228 -0.07% +0.96% -1.68% +0.79% +2.92% +1.52% +11.25% 0.00% - - - -
UGQG ยูโอบี 10.9102 -0.45% +2.17% -1.67% +3.57% +6.82% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
UIF-A ยูโอบี 10.9469 -0.11% +0.44% -1.20% +1.15% +1.26% -0.98% +2.28% 0.00% - - - -
UIF-N ยูโอบี 10.9470 -0.11% +0.44% -1.20% +1.15% +1.26% -0.98% +2.28% 0.00% - - - -
UJRES ยูโอบี 11.2528 +0.24% +3.58% +2.96% +4.21% +7.17% +11.94% +21.82% 0.00% - - - -
UOBSC ยูโอบี 1.7253 +0.13% -0.87% -4.19% -7.70% -10.52% -19.06% -20.77% -56.02% - - - -
UOBSCI-D D ยูโอบี 11.0929 -0.83% +0.08% -4.04% -6.03% -3.23% -12.40% +5.07% +17.24% N/A ไม่เเน่นอน 27/10/17 1.3470
UOBSCI-N ยูโอบี 12.2902 -0.83% +0.08% -4.04% -6.03% -3.23% -12.39% +3.15% +15.31% - - - -
UOBSGB ยูโอบี 12.4132 -0.18% -0.48% +1.76% +3.82% +5.81% +7.48% +6.31% -2.77% - - - -
UOBSGC ยูโอบี 7.8990 -0.63% +2.09% -5.24% -3.49% -9.06% -14.95% +2.31% +8.75% - - - -
UOBSG-H ยูโอบี 8.3130 -1.18% -1.00% +5.13% +15.95% +11.04% +21.23% +2.72% +6.72% - - - -
UOBSG-N ยูโอบี 10.1860 -0.25% -1.89% +4.60% +12.53% +9.81% +15.33% -5.30% +3.37% - - - -
UOBSHC ยูโอบี 12.5541 -0.91% +1.65% -2.52% +0.83% -3.09% -7.70% +7.14% 0.00% - - - -
UOBSHY ยูโอบี 11.2141 +0.08% +0.56% -0.22% 0.00% +1.80% +1.72% +9.94% +11.02% - - - -
UOBSJSM ยูโอบี 17.9538 -0.58% +0.32% -4.36% -4.38% -6.06% -9.63% +40.37% +60.87% - - - -
USHY ยูโอบี 11.2689 +0.08% +0.56% -0.23% +0.14% +1.92% +1.84% +10.24% +11.53% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล