เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ตลาดหุ้นไทย
ทอง US
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

ณ วันที่ 11 ส.ค. 2020
67%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1US-OPP วรรณ 16.0762 -0.71% +2.08% +6.22% +17.02% +5.86% +24.63% +35.23% +56.98% - - - -
ABAG อเบอร์ดีน 25.3931 +0.03% +1.92% +5.26% +10.25% +0.53% +16.65% +26.52% +34.30% - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 13.1928 +1.33% +5.16% +12.14% +16.69% +6.03% +19.27% +19.60% 0.00% - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 20.7143 -0.72% +1.45% +3.77% +16.11% +2.66% +16.32% +4.43% +14.72% - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 16.9749 -1.28% -0.83% -1.67% +13.34% +10.35% +24.68% +21.05% +25.42% - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 10.1085 -0.32% -0.33% +1.33% +11.48% +1.14% +17.22% +19.30% +15.76% - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 12.3837 +0.11% +0.65% +2.06% +9.46% -2.50% +1.05% +2.82% +17.85% - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 13.9845 -1.06% +0.35% +2.30% +17.63% -1.47% +11.18% -5.39% +6.55% - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 14.7761 +0.12% +0.91% +2.45% +15.15% -11.45% -2.20% -12.08% -6.74% - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 13.2057 -0.45% +0.17% +0.03% +6.05% +1.15% +15.80% -2.06% +0.81% - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 12.9954 -0.30% +0.32% +1.27% +7.64% -4.68% +9.54% +2.39% +6.96% - - - -
ADR-D D ยูโอบี 8.6357 -0.08% +0.49% +2.51% +5.02% +0.36% +2.39% +0.37% +5.29% 0.46% ไม่เเน่นอน 27/09/19 0.0400
AEOB อเบอร์ดีน 17.5354 -0.04% +1.10% +2.87% +12.25% -4.27% -0.74% +0.12% +16.57% - - - -
ASIA-B ยูโอบี 23.7495 -0.03% +0.37% +2.03% +5.44% +0.25% +2.71% +7.64% +16.15% - - - -
ASIA-E ยูโอบี 9.3692 -1.04% +1.05% +1.98% +10.20% +1.53% +15.56% -0.10% +0.31% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 12.3749 -0.55% +0.22% +2.61% +14.97% -1.81% +8.86% +4.13% +28.39% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 7.2972 -0.69% -1.14% -0.12% +18.77% -4.40% +10.67% +8.58% +36.06% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 12.3917 -1.22% +2.41% +2.46% +19.46% +10.38% +24.85% +9.98% +34.36% - - - -
ASP-DISRUPT เเอสเซท พลัส 15.0069 -0.60% +0.17% +0.72% +26.40% +27.02% +48.59% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 10.6258 +0.22% +3.04% +2.92% +8.51% -18.71% -0.08% +6.90% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 12.8393 +0.17% +0.83% +3.80% +3.60% +6.92% +13.72% +32.50% 0.00% - - - -
ASP-EVOCHINA เเอสเซท พลัส 16.8833 -1.13% +1.16% -0.29% +35.67% +32.97% +60.08% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 10.4617 +0.46% +0.46% -1.27% +9.33% -1.08% +2.97% +3.51% +7.33% - - - -
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 11.0298 -0.04% +0.45% +2.05% +14.96% +2.81% +8.77% +9.44% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 11.0239 -0.04% +0.45% +2.04% +14.95% +2.80% +8.74% +9.38% 0.00% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 17.4341 -3.27% +0.75% +9.50% +15.44% +25.00% +27.03% +40.11% +55.77% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 14.6435 +1.80% -0.41% -3.88% +2.15% -9.05% -2.23% -5.78% +5.12% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 8.4127 -0.32% +4.67% +0.04% +8.75% -20.40% -4.68% -13.62% -20.62% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 13.3051 -0.04% +2.74% -0.12% +7.18% +9.60% +16.09% +25.25% +37.56% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 2.6415 +0.63% +2.05% +4.18% +29.49% -13.71% -21.69% -13.37% -41.06% - - - -
ASP-ROBOT เเอสเซท พลัส 14.5118 -0.16% +0.55% +2.57% +25.82% +24.31% +45.74% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 36.5138 +0.31% +1.91% +5.35% +13.99% -0.17% +13.97% +33.29% +54.54% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 10.3174 +0.37% -0.08% +5.16% +12.69% +8.42% +25.77% +20.70% +6.53% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 12.1425 -0.41% -0.41% +10.64% +27.77% +23.79% +34.21% +34.39% +18.06% - - - -
ASP-VIET เเอสเซท พลัส 6.6960 -0.09% +2.19% -3.52% +2.32% -7.77% -13.68% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 12.7731 -0.17% +2.24% +3.61% +20.66% +2.44% +18.67% +3.71% +32.06% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 8.3812 +0.66% +2.70% +5.90% +20.10% -13.92% -1.61% 0.00% 0.00% - - - -
BCARE บัวหลวง 36.2231 +0.37% +1.45% +3.49% +8.85% +5.57% +27.10% +28.65% +29.40% - - - -
B-CHINE-EQ D บัวหลวง 11.8004 -0.51% -1.37% +1.21% +20.36% +22.94% +49.49% 0.00% 0.00% N/A 2 15/07/20 0.2500
B-FUTURE D บัวหลวง 11.6539 -1.47% +1.14% +2.36% +20.92% +17.99% +32.77% 0.00% 0.00% 2.23% 1 17/02/20 0.1500
B-GLOBAL บัวหลวง 13.0671 -0.55% +1.64% +5.70% +16.26% +2.65% +16.85% +14.84% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 14.3046 -3.32% +0.80% +8.68% +12.25% +25.16% +29.77% +39.26% +48.07% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 11.4082 +0.04% +0.29% +2.86% +7.17% +0.13% +3.58% +6.53% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 10.7570 +0.15% +0.25% +2.47% +3.98% +1.07% +6.06% +3.55% 0.00% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 17.5587 +0.01% +2.66% +4.90% +18.14% +10.38% +40.79% +68.36% 0.00% - - - -
B-NIPPON บัวหลวง 9.8467 -0.08% +3.66% +0.78% -0.38% -16.96% -2.98% -11.01% -17.28% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BRIC ยูโอบี 8.5842 -1.59% -2.15% -4.96% +12.12% +0.47% +16.75% +13.73% +19.96% - - - -
CIMB-PRINCIPAL APDI ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 18.6985 -0.91% +2.17% +5.33% +18.56% +1.08% +10.75% +8.47% +26.85% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CHEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9442 -1.43% -1.09% +0.20% +18.10% +19.28% +26.55% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CII ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4300 -0.93% +0.21% -1.39% +12.30% -10.66% -2.84% -7.66% +1.11% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4923 -0.01% +0.18% +0.90% +3.94% +2.18% +9.79% +13.45% +9.56% N/A ไม่เเน่นอน 12/02/07 0.1500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 5.3934 -1.19% +0.85% +3.31% +18.06% -6.88% -7.34% -12.25% -15.69% N/A ไม่เเน่นอน 28/04/11 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9373 -0.45% +1.95% +2.35% +2.36% +6.39% -1.46% +26.36% +25.82% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.8655 +1.19% +1.36% +2.52% +4.02% -14.33% -3.45% +0.13% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GINNO-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0904 -1.17% -0.04% +3.09% +17.61% +10.25% +23.34% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8100 -0.09% -1.11% -1.53% -0.37% -3.24% -8.46% -5.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GMV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.9354 -0.06% +0.68% +3.77% +6.08% -7.88% +0.14% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.3623 +0.35% +2.82% +5.17% +23.64% +21.34% +42.55% +63.52% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GREITS D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.5108 +0.71% +1.04% +4.65% +11.23% -16.07% -6.95% +0.13% 0.00% 5.87% 1 11/02/20 0.4000
CIMB-PRINCIPAL GSA ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4098 +0.19% +1.08% +3.67% +8.78% -4.54% +7.05% +1.25% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.5926 -3.16% +0.87% +9.99% +15.92% +26.00% +28.23% +42.25% +59.20% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.2958 -3.16% +0.87% +9.99% +15.91% +26.03% +28.11% +40.95% +54.80% - - - -
CIMB-PRINCIPAL JEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.2442 +0.00% +2.72% -0.59% +9.13% +0.00% +18.94% +5.68% -1.14% - - - -
CIMB-PRINCIPAL KEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.1657 +1.46% +7.23% +13.50% +23.99% +4.49% +19.63% -16.54% -15.95% - - - -
CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.5187 -0.06% +2.58% -1.86% +2.34% -4.25% -10.85% 0.00% 0.00% - - - -
CPAM APDE ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.9367 -0.01% -0.05% -4.74% -1.42% +3.35% -8.50% +21.42% 0.00% - - - -
CPAM GSCEQ-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4803 +0.56% +1.35% -3.23% -1.82% +5.39% -13.18% +11.79% +11.83% - - - -
CPAM KOEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.2180 +0.50% +2.36% -5.92% -10.70% -9.70% -26.68% -16.02% 0.00% - - - -
EHD ยูโอบี 8.7604 +0.06% +0.61% +0.47% +14.41% -13.33% -2.30% -4.22% -3.19% - - - -
GC ยูโอบี 18.0543 -0.72% -0.89% -0.60% +17.14% +15.38% +41.34% +26.85% +41.00% - - - -
GEM-D D ยูโอบี 11.0642 +1.02% 0.00% +1.69% +3.45% -0.10% +4.87% +17.62% +29.84% 1.20% 1 12/04/16 0.1330
GHD ยูโอบี 10.7312 -0.04% +0.13% +4.14% -1.96% -1.72% -12.18% +26.53% +32.97% - - - -
GW ยูโอบี 11.3789 -0.02% +0.02% +4.42% +0.40% +2.56% +6.01% +34.57% +45.49% - - - -
I-10 เอ็มเอฟซี 1.1072 +0.74% +1.96% +3.50% +22.83% -39.08% -43.50% -56.04% -73.62% - - - -
I-DEVELOP เอ็มเอฟซี 11.7815 -3.51% -1.70% +2.20% +12.79% +4.72% +18.89% +13.24% -10.83% - - - -
I-GOLD เอ็มเอฟซี 19.0017 -1.51% +2.71% +12.10% +17.34% +28.71% +30.91% +47.15% +58.47% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 9.3282 -0.34% +2.27% +11.53% +17.03% +27.33% +30.10% +37.03% +41.96% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 9.7446 -0.34% +2.26% +11.46% +16.98% +27.37% +30.35% +37.85% +42.49% - - - -
I-OIL เอ็มเอฟซี 1.7722 +0.95% +2.60% +2.86% +35.66% -52.83% -58.24% -53.18% -69.99% - - - -
I-OIL33S1 เอ็มเอฟซี 2.1542 +0.07% -1.16% +7.73% -16.41% -63.56% -60.51% -57.32% 0.00% - - - -
I-REITS เอ็มเอฟซี 11.4562 +0.02% +1.34% +4.86% +6.17% -12.19% -6.56% -13.86% -14.04% - - - -
I-SMART D เอ็มเอฟซี 10.4646 -0.01% +0.36% +1.43% +4.87% -1.58% +0.76% +6.10% +9.65% 1.50% ไม่เเน่นอน 22/08/19 0.1573
JSM ยูโอบี 17.3405 -0.93% +0.60% -1.99% +4.58% -13.71% -5.06% -1.23% +18.43% - - - -
K-AEC กสิกรไทย 8.4031 -0.44% +0.62% -1.78% +5.30% -17.04% -14.99% -18.32% 0.00% - - - -
K-AGRI D กสิกรไทย 3.3708 -0.15% -1.34% +2.80% +1.07% -12.90% -8.89% -29.10% -33.99% N/A ไม่เเน่นอน 19/12/12 0.7500
K-APB กสิกรไทย 10.9246 +0.43% +1.24% +3.52% +13.25% -2.10% +3.39% 0.00% 0.00% - - - -
K-ASIA D กสิกรไทย 8.7377 +0.12% +2.47% +0.73% +18.19% -8.61% -8.81% -11.84% +1.93% 3.43% 2 14/05/19 0.3000
K-CCTV กสิกรไทย 15.5339 -0.95% -0.67% +0.20% +16.76% +19.01% +32.07% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHANGE-A(A) กสิกรไทย 16.5402 -0.61% +1.02% +1.69% +22.21% +27.43% +61.35% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHINA D กสิกรไทย 10.1455 -0.58% +1.14% -3.79% +7.13% -3.95% +5.56% -1.43% +14.26% 3.94% 2 13/12/19 0.2000
K-CHX กสิกรไทย 13.9264 0.00% -1.10% -3.61% +13.46% +12.34% +16.24% +26.65% 0.00% - - - -
K-EUROPE D กสิกรไทย 11.8548 +0.08% +1.12% -0.56% +13.57% -2.62% +18.15% +22.57% +28.88% 6.33% 3 14/08/20 0.2000
K-EUSAGE D กสิกรไทย 9.4587 -0.45% +0.48% -1.58% +3.88% -9.62% +2.37% +3.12% 0.00% 2.11% 1 14/02/20 0.2000
K-EUSMALL กสิกรไทย 8.7591 +1.11% +2.26% +2.95% +16.01% -12.63% -1.66% 0.00% 0.00% - - - -
K-EUX กสิกรไทย 11.6185 +0.17% +0.35% -0.67% +14.52% -13.53% -1.43% +2.67% 0.00% - - - -
KFACHINA-A กรุงศรี 12.0698 -0.63% -1.62% -2.11% +15.45% +14.44% +28.16% 0.00% 0.00% - - - -
KFAINCOM-R กรุงศรี 10.9363 -0.40% +0.56% +0.23% +4.55% -7.45% -4.81% -0.49% +10.91% - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 10.1251 -0.23% +1.14% +1.77% -2.73% +1.46% +1.21% -4.69% -10.38% - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 6.6670 -1.38% -1.36% -0.95% +14.45% -0.52% +14.85% +16.35% +35.70% - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 8.9242 +1.64% -0.15% -3.95% +3.80% -4.82% +1.92% -13.83% -21.28% - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 10.6156 +0.27% +0.86% +2.90% +7.58% -5.71% -0.96% +2.91% 0.00% - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 10.9979 +0.05% +0.40% +1.73% +6.44% -2.10% +1.03% +4.43% 0.00% - - - -
KFDIVERS-A กรุงศรี 10.4953 -0.01% +0.57% +2.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFDIVERS-R กรุงศรี 10.4953 -0.01% +0.57% +2.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-ELI กรุงศรี 8.4038 -0.09% -0.18% +1.17% +9.26% -6.46% -2.87% -4.39% +5.47% - - - -
KF-EM กรุงศรี 10.8412 -0.71% -0.69% +0.73% +13.40% -4.64% +3.88% -11.68% -3.87% - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 15.7035 -0.37% +0.91% +3.52% +17.67% +1.48% +22.55% +11.19% +15.95% - - - -
KF-GBLVAL กรุงศรี 9.1961 -0.00% +9.70% -15.60% -18.50% -12.07% -14.63% -16.49% -7.21% - - - -
KFGBRAND-A กรุงศรี 11.5207 -0.13% -0.64% +2.97% +11.14% -1.53% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFGBRAND-D D กรุงศรี 11.2044 -0.13% -0.64% +2.97% +11.14% -2.14% +9.25% +27.08% 0.00% 6.69% 2 23/03/20 0.2500
KF-GLS กรุงศรี 9.8093 +0.03% +0.72% +6.90% +11.06% +14.34% +17.08% +17.17% 0.00% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 15.7900 -3.20% +0.97% +9.08% +12.81% +23.98% +28.32% +36.67% +43.94% - - - -
KF-GPROPD D กรุงศรี 9.8943 -0.49% -0.06% +2.24% +4.08% +6.65% +13.54% +5.89% 0.00% 2.53% 1 24/05/19 0.2500
KF-GTECH กรุงศรี 15.9885 -3.27% -2.34% -1.69% +15.70% +14.87% +41.05% +46.54% 0.00% - - - -
KFHASIA-A กรุงศรี 9.6844 -1.27% +0.37% -0.51% +13.34% +1.71% +18.91% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 10.1807 -0.69% +0.17% +1.84% +16.10% +6.86% +23.38% +29.68% +59.96% 4.91% 3 19/06/19 0.2500
KFHEALTH-A กรุงศรี 9.9422 -0.53% +0.46% +2.59% +4.95% +4.53% +23.46% 0.00% 0.00% - - - -
KFHEALTH-D D กรุงศรี 8.8869 -0.53% +0.46% +2.59% +4.81% +3.64% +22.63% +23.14% +0.50% N/A 2 19/06/20 0.1500
KF-HEUROPE กรุงศรี 15.9792 +0.18% +1.26% +0.07% +12.19% -4.93% +16.46% +22.51% +29.02% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 11.4040 -3.12% +0.76% +9.47% +15.38% +24.05% +26.25% +40.69% +58.75% - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 9.0261 -0.03% +0.86% +0.23% +13.05% +7.38% +22.66% +4.78% +5.17% 2.77% 1 02/12/19 0.2500
KF-HJPINDX กรุงศรี 11.8426 +1.73% +0.65% -0.39% +10.16% -5.56% +8.25% +14.09% 0.00% - - - -
KF-HSMUS กรุงศรี 10.2727 +1.24% +2.29% +10.07% +13.61% -11.75% -1.77% +3.54% 0.00% - - - -
KFHTECH-A กรุงศรี 16.0577 -2.45% -1.25% +2.07% +24.72% +25.24% +48.36% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HUSINDX กรุงศรี 13.7734 +0.27% +1.96% +5.34% +13.94% +0.05% +14.15% +34.03% 0.00% - - - -
KF-INCOME กรุงศรี 11.5363 +0.26% +0.86% +2.94% +7.60% -5.76% -1.00% +2.85% +5.47% - - - -
KF-INDIA กรุงศรี 8.1537 +0.89% +2.43% +4.44% +17.05% -13.10% -2.25% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAP D กรุงศรี 11.1428 -0.03% +2.66% +6.57% +11.90% -5.71% +8.45% +5.71% 0.00% N/A 1 17/07/20 0.2500
KF-JPSCAPD D กรุงศรี 9.0540 -0.03% +2.69% +7.21% +9.54% -7.88% +6.36% +6.57% 0.00% N/A 2 17/07/20 0.2500
KF-LATAM กรุงศรี 6.0499 -0.79% -1.25% +0.69% +23.77% -25.14% -20.21% -22.73% -5.89% - - - -
KFMINCOM-R กรุงศรี 10.5455 +0.04% +0.63% +2.26% +7.15% -4.14% -0.02% 0.00% 0.00% - - - -
KF-OIL กรุงศรี 2.3102 +0.60% +2.04% +3.96% +27.35% -15.77% -22.37% -20.24% -47.76% - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 19.2837 -1.08% +1.45% +2.02% +22.50% +20.19% +51.05% +37.79% +48.66% - - - -
KFPREFER-A กรุงศรี 9.6543 +0.56% +1.02% +3.99% +7.63% -6.63% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 11.0211 +0.05% +0.41% +1.77% +6.54% -2.00% +1.15% +4.67% 0.00% - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 8.4465 +0.80% +2.63% +8.30% +13.82% -9.45% +5.43% -7.90% -6.20% N/A 1 21/01/20 0.2500
KF-TRB กรุงศรี 13.6731 -0.04% +0.07% +0.91% +3.17% +4.79% +7.00% +9.59% +15.48% - - - -
KF-US กรุงศรี 19.1998 -0.04% +2.83% +4.01% +10.23% -3.62% +11.10% +9.06% +21.29% - - - -
KFVIET-A กรุงศรี 7.6993 +0.24% +3.19% -1.65% +3.97% -5.78% -12.03% 0.00% 0.00% - - - -
K-GA D กสิกรไทย 11.8889 +0.09% +1.40% +4.75% +12.74% +3.53% +13.10% +11.73% +19.12% 3.36% 1 12/06/20 0.3000
K-GB D กสิกรไทย 10.2944 +0.01% +0.40% +1.72% +2.81% +3.37% +3.94% +9.35% +3.88% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/14 0.1000
K-GEMO D กสิกรไทย 10.3344 -0.41% +1.40% +3.48% +20.72% -1.10% +9.73% +10.12% +37.37% 1.94% 2 14/08/20 0.2000
K-GHEALTH D กสิกรไทย 11.7007 +0.04% +1.10% +1.27% +8.89% +6.84% +25.18% +33.30% +22.41% 1.71% ไม่เเน่นอน 14/08/20 0.2000
K-GHEALTH(UH) D กสิกรไทย 11.2728 +0.22% +0.99% +1.13% +5.58% +7.27% +27.68% +28.90% 0.00% N/A 3 14/08/20 0.2000
K-GINCOME-A(A) กสิกรไทย 11.1547 +0.05% +0.70% +3.07% +8.22% -4.42% +0.07% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINCOME-A(R) กสิกรไทย 11.1548 +0.05% +0.70% +3.07% +8.22% -4.42% +0.07% +2.13% +10.38% - - - -
K-GINFRA D กสิกรไทย 9.7490 -0.03% +0.85% +2.40% +6.42% -11.87% -0.94% +0.88% 0.00% 6.67% 1 13/03/20 0.2000
K-GLAM-UI กสิกรไทย 9.9793 -0.27% +0.65% +2.02% +5.68% -4.09% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-GLOBE D กสิกรไทย 9.1416 +0.04% +0.90% +2.18% +10.39% -1.73% +11.78% +14.14% +18.16% N/A ไม่เเน่นอน 12/06/15 0.2000
K-GOLD-A(A) กสิกรไทย 12.6774 -3.10% +1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-GOLD-A(D) D กสิกรไทย 12.5976 -3.11% +0.82% +11.64% +15.94% +25.53% +27.53% +43.04% +63.59% 1.59% 1 14/07/20 0.2000
K-GREAT กสิกรไทย 10.6087 -0.34% +0.47% +1.47% +3.07% -5.70% -0.98% 0.00% 0.00% - - - -
K-HIT กสิกรไทย 11.9283 +0.18% +2.55% +3.59% +11.64% +4.26% +25.77% 0.00% 0.00% - - - -
K-INDIA D กสิกรไทย 8.7160 +0.40% +2.54% +4.63% +20.38% -16.33% -6.04% -10.95% +6.96% 4.59% 2 14/02/20 0.2500
K-INDX กสิกรไทย 10.6701 +0.83% +3.84% +4.79% +24.21% -13.61% -5.29% -6.05% 0.00% - - - -
K-JP D กสิกรไทย 9.1399 -0.17% +0.97% -0.24% +6.65% -10.37% +4.44% -0.81% -0.13% N/A ไม่เเน่นอน 14/01/20 0.2000
K-JPX กสิกรไทย 12.0203 +2.35% +2.03% +0.74% +6.59% -7.67% +7.08% +2.91% 0.00% - - - -
KK GOLD 7%#1 ภัทร 8.7289 -0.31% +2.27% +11.64% +17.25% +25.89% +29.16% +33.90% +39.50% - - - -
K-MENA D กสิกรไทย 6.8333 -0.25% 0.00% +1.04% +5.11% +8.69% +10.81% -10.32% +40.23% N/A ไม่เเน่นอน 12/09/14 0.2000
K-OIL กสิกรไทย 2.9539 +0.62% +2.14% +4.38% +32.29% -16.63% -24.04% -12.75% -38.08% - - - -
K-SEMQ กสิกรไทย 11.2390 -0.20% -0.14% +2.54% +21.40% -3.11% +11.77% +6.30% 0.00% - - - -
K-SGM กสิกรไทย 11.3161 -0.04% +0.14% +0.62% +1.74% -2.93% +0.89% +4.01% 0.00% - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 11.2811 -0.10% +1.16% +0.20% +13.61% -2.30% +7.34% +7.03% +14.28% - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 8.6769 +0.24% +1.89% +6.73% +15.24% +1.82% +8.75% -6.06% -8.95% - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 10.2672 -0.64% +2.81% +0.11% +13.10% -10.90% -12.43% -9.47% +6.59% - - - -
KT-BOND กรุงไทย 12.2612 +0.01% +0.27% +1.25% +3.07% +3.34% +4.98% +9.70% +6.18% - - - -
KT-CHINA-A กรุงไทย 12.7498 -1.02% -0.96% -0.68% +17.21% +17.69% +35.84% +12.79% 0.00% - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 5.4835 +2.16% +4.70% +5.35% +1.35% -25.39% -24.23% -34.33% -41.14% - - - -
KT-ESG-A กรุงไทย 8.9766 +0.79% +0.00% -0.35% +6.34% -8.98% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-EURO กรุงไทย 11.6289 +1.13% +2.29% +3.04% +16.22% -12.57% -1.29% -12.62% +11.73% - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 16.9349 +1.28% +1.93% +1.75% +8.70% -17.73% -1.33% +2.98% +11.04% - - - -
KT-GCINCOME-R กรุงไทย 10.6280 +0.05% +0.53% +2.06% +5.85% -0.98% +1.79% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 11.3420 -0.15% +0.31% +0.07% +0.75% -0.37% +3.73% +13.93% 0.00% - - - -
KT-GOI-A กรุงไทย 10.0225 -0.21% -0.09% +0.93% +8.84% -5.06% +1.27% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 13.8784 -3.16% +0.72% +9.37% +15.26% +25.38% +27.81% +41.54% +56.42% - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 13.2484 +0.16% +0.05% +2.32% +9.04% +5.61% +19.73% +33.37% 0.00% - - - -
KT-IGF-A กรุงไทย 14.1225 +0.12% +1.06% +4.47% +13.77% +4.25% +15.20% 0.00% 0.00% - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 14.1213 +0.12% +1.06% +4.47% +13.77% +4.25% +15.20% +23.24% +35.32% - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 12.6884 +0.90% +3.53% +7.73% +22.28% -14.13% -1.03% -14.75% 0.00% - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 9.9303 +0.90% +3.53% +7.72% +22.28% -14.14% -1.04% -14.04% 0.00% 6.55% 2 03/07/19 0.6500
KT-JAPAN-A กรุงไทย 10.9749 -0.70% +4.69% +0.09% +5.47% -14.58% +3.76% -9.05% 0.00% - - - -
KT-JAPAN-D D กรุงไทย 10.5204 -0.70% +4.68% +0.09% +5.46% -14.59% +3.71% -9.14% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 06/06/17 0.4500
KT-MAB-A กรุงไทย 10.5663 -0.15% +0.38% +3.06% +9.39% +2.35% +8.96% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFB-A กรุงไทย 10.8045 -0.07% +0.18% +2.17% +6.00% -0.16% +2.41% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFE-A กรุงไทย 9.9270 -0.26% +0.66% +4.22% +13.62% -0.34% +10.98% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MINING กรุงไทย 5.2906 -0.89% +3.60% +13.32% +21.22% +8.74% +18.52% +1.51% +30.46% - - - -
KT-OIL กรุงไทย 2.0202 +0.55% +1.94% +3.79% +27.63% -15.71% -22.46% -16.86% -45.85% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 6.1575 -2.46% +0.84% +14.19% +33.10% +45.58% +46.57% +55.93% +113.07% - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 12.2869 +0.51% +2.13% +6.66% +13.18% -10.89% +0.60% +17.75% +27.98% 8.95% 2 10/01/20 0.2000
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 14.4587 +0.50% +2.11% +6.57% +12.60% -12.14% -1.04% +14.50% +24.03% - - - -
KT-US-A กรุงไทย 15.7071 -0.74% +0.93% +5.13% +13.80% +12.07% +28.79% +50.21% +59.66% - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 13.1327 -0.01% +0.38% +1.85% +6.14% +3.86% +6.45% +13.11% +19.65% - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 12.2473 -0.05% +1.06% +4.19% +9.43% -5.85% +4.00% +4.44% +9.64% - - - -
KT-WTAI-A กรุงไทย 14.0835 -0.97% +1.81% +6.39% +28.42% +26.17% +45.25% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA-A(A) กสิกรไทย 22.6246 -0.57% +1.87% +6.89% +30.32% +35.32% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA-A(D) D กสิกรไทย 21.2020 -0.57% +1.87% +5.10% +30.07% +35.25% +47.70% +93.43% +128.38% 4.95% 4 14/08/20 0.3500
K-USXNDQ-A(A) กสิกรไทย 20.8423 -0.42% +0.29% +2.20% +18.15% +15.07% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-USXNDQ-A(DIV) D กสิกรไทย 19.5253 -0.42% +0.29% +2.17% +18.04% +14.59% +40.14% +79.98% +123.51% 4.35% 4 12/06/20 0.2500
K-VIETNAM กสิกรไทย 8.6524 -0.22% +2.15% -2.55% +1.05% -5.63% -10.58% 0.00% 0.00% - - - -
K-WORLDX กสิกรไทย 9.6863 +0.22% +1.26% +3.84% +14.54% -3.18% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHCHINA-D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.8460 -2.09% -0.82% -3.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 14.7071 -1.62% +0.81% +4.59% +18.99% +15.85% +31.83% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.6533 -1.62% +0.81% +4.59% +18.89% +15.35% +31.02% 0.00% 0.00% 6.87% 2 29/06/20 1.0000
LHDIGITAL-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 14.7046 -1.62% +0.81% +4.58% +18.99% +15.85% +31.83% 0.00% 0.00% - - - -
LHGEQ-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.5756 -1.46% +0.19% +3.59% +20.60% +8.84% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 2 29/06/20 0.6000
LHGINCOME-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3474 +0.05% +0.61% +1.72% +6.23% -2.74% -0.65% +3.21% 0.00% - - - -
LHGINCOME-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0107 +0.05% +0.62% +1.72% +6.23% -2.74% -0.65% +3.23% 0.00% 1.90% 1 02/12/19 0.0900
LHGINCOME-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3474 +0.05% +0.61% +1.72% +6.23% -2.74% -0.65% +3.21% 0.00% - - - -
LHGLIFE-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.3560 -0.39% +6.06% +7.56% +29.02% +15.79% +27.33% 0.00% 0.00% N/A 2 29/06/20 0.5000
LHGMA-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2989 -0.01% +0.24% +1.60% +4.85% -1.26% +2.34% 0.00% 0.00% - - - -
LHGMA-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8547 -0.01% +0.24% +1.60% +4.86% -1.31% +2.33% 0.00% 0.00% 1.52% 2 29/06/20 0.2000
LHGMA-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2975 -0.01% +0.24% +1.60% +4.84% -1.27% +2.32% 0.00% 0.00% - - - -
LHJAP-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.1131 +0.01% +3.98% +0.21% +9.81% -9.71% +3.92% -5.32% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 31/08/18 0.1500
LHROBOT-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.9734 -0.98% +1.86% +5.20% +16.48% +5.86% +21.73% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 03/01/20 0.2000
M-ATECH D เอ็มเอฟซี 14.0098 -2.40% -0.00% +2.63% +24.11% +20.54% +52.80% 0.00% 0.00% 2.86% ไม่เเน่นอน 25/11/19 0.4000
MGA D เอ็มเอฟซี 10.9081 -0.68% +0.40% +5.84% +22.96% +18.93% +32.95% +29.67% +32.70% N/A 1 28/01/20 0.4700
MN-BALANCE เเมนูไลฟ์ 10.1358 -0.24% +0.69% +2.13% +9.90% -0.89% +5.66% 0.00% 0.00% - - - -
MS-AMERICAN เเมนูไลฟ์ 16.4672 -0.02% +0.00% -6.95% -3.35% -0.46% -9.60% +6.05% +18.61% - - - -
MS-ASIAN SM เเมนูไลฟ์ 16.3074 -0.24% +1.61% +4.73% +22.60% +10.65% +21.70% +0.93% -3.52% - - - -
MS-CHINA VALUE เเมนูไลฟ์ 18.5300 -1.45% -1.13% -0.80% +19.37% +19.63% +40.75% +29.29% +42.77% - - - -
MS-EE EURO เเมนูไลฟ์ 5.2435 +0.63% +0.53% +2.10% +12.62% -16.55% -5.44% -10.86% +4.63% - - - -
MS-EUROPE-A เเมนูไลฟ์ 9.3709 +0.22% +0.93% +4.35% +14.10% -2.38% +8.98% -4.71% -9.46% - - - -
MS-EUROPE-D เเมนูไลฟ์ 9.3725 +0.22% +0.93% +4.35% +14.10% -2.39% +8.95% -4.70% -9.44% - - - -
MS-HCARE-A เเมนูไลฟ์ 12.6707 +0.01% -0.44% +1.35% +0.53% +0.23% +9.27% +11.21% -1.85% N/A 1 23/01/15 0.7000
MS-HCARE-D D เเมนูไลฟ์ 10.2107 +0.01% -0.44% +1.35% -1.96% -2.25% +6.57% +8.46% -4.46% N/A ไม่เเน่นอน 21/12/18 0.1500
MS-INDIA-A เเมนูไลฟ์ 10.9506 +0.60% +2.68% +5.72% +15.65% -8.25% +4.98% -3.53% +6.03% - - - -
MS-INDIA-D D เเมนูไลฟ์ 6.8460 +0.60% +2.68% +5.72% +15.74% -8.18% +5.05% -2.42% +9.67% 2.92% 1 21/06/19 0.2000
M-USA เมย์เเบงก์ 9.6758 -0.03% +0.32% -2.82% +8.22% -3.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-VI เอ็มเอฟซี 9.7602 -0.03% +1.85% +5.22% +11.15% -2.02% +2.02% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-ALLCHINA-RA วรรณ 14.4389 -2.01% -1.49% -3.35% +14.76% +12.38% +36.51% +45.40% +45.40% - - - -
ONE-CHINA วรรณ 8.8476 +1.59% -0.25% -4.16% +2.97% -5.26% +2.07% -11.71% -21.08% - - - -
ONE-CHINA10 วรรณ 11.0300 +0.32% +5.15% +16.64% +14.39% +17.57% +23.26% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-DISC-RA วรรณ 14.2706 -1.45% +1.03% +3.41% +21.13% +28.15% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-EUROEQ วรรณ 10.4887 +0.18% +0.59% +0.36% +9.05% -12.04% +1.77% +4.59% +4.59% - - - -
ONE-GECOM วรรณ 18.1751 -1.68% +1.48% +11.40% +41.36% +61.08% +79.06% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-GLOBALEQ D วรรณ 8.4516 +0.37% +1.80% +3.75% +10.75% -9.25% -1.09% -14.12% +1.18% N/A ไม่เเน่นอน 04/06/18 0.2000
ONE-GLOBFIN-IA วรรณ 8.2768 +2.49% +4.97% +4.12% +22.74% -19.49% -5.94% -17.23% -17.23% - - - -
ONE-GLOBFIN-ID วรรณ 8.2768 +2.49% +4.97% +4.12% +22.74% -19.49% -5.94% -17.23% -17.23% - - - -
ONE-GLOBFIN-RD วรรณ 8.1684 +2.48% +4.96% +4.07% +22.58% -19.71% -6.43% -18.31% -18.31% - - - -
ONE-GLOBHY-I วรรณ 10.1549 -0.05% +0.31% +1.26% +7.22% -4.30% -2.29% +1.58% +1.58% - - - -
ONE-GLOBHY-R วรรณ 10.0855 -0.05% +0.30% +1.23% +7.15% -4.42% -2.53% +0.89% +0.89% - - - -
ONE-NIPPON วรรณ 9.3532 +2.19% +1.79% +0.34% +6.69% -7.63% +5.92% -2.61% -6.20% - - - -
ONEPROP-SG วรรณ 15.1135 -0.78% -0.44% -0.37% +7.55% -11.74% -5.81% -2.39% +5.87% - - - -
ONE-STOXXASEAN D วรรณ 68.4225 -0.18% +2.22% -2.82% +7.22% -15.12% -18.17% -31.25% -22.10% N/A ไม่เเน่นอน 05/02/18 3.0000
ONE-UGG-RA วรรณ 28.7756 -1.57% +0.52% -3.67% +24.63% +35.86% +68.18% +87.51% +188.51% - - - -
ONE-VIETNAM-RA วรรณ 6.5637 +0.16% +3.12% -2.82% +1.42% -7.09% -15.55% -34.09% -34.09% - - - -
PAP ฟิลลิป 7.9362 -0.03% -0.03% +1.62% +6.30% +14.77% -7.91% -3.89% +6.45% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 12.9937 -1.91% +0.79% +9.02% +11.79% +24.14% +27.86% +33.80% +39.46% - - - -
PHATRA GHC D ภัทร 17.9405 +0.17% +0.07% +2.31% +9.08% +5.27% +23.39% +23.81% +4.96% N/A ไม่เเน่นอน 22/11/18 0.8500
PHATRA GINFRAEQ ภัทร 11.8901 +1.18% +1.34% +2.53% +4.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PHATRA GNP ภัทร 13.7094 -0.66% -0.06% +2.07% +13.26% +3.61% +20.76% +26.33% 0.00% - - - -
PHATRA G-UBOND-H ภัทร 11.0714 -0.10% +0.25% +1.27% +4.68% +3.23% +4.95% 0.00% 0.00% - - - -
PHR ฟิลลิป 10.4422 -0.48% -0.96% -6.07% -4.93% +3.65% -3.34% +7.62% +32.89% - - - -
PRINCIPAL GBRAND-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.1680 -0.15% -0.55% +3.33% +10.37% +0.92% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PRINCIPAL GFIXED ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.2484 +0.05% +0.37% +1.72% +6.39% -0.13% -1.35% 0.00% 0.00% - - - -
PRINCIPAL IPROPEN-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.5852 +0.40% -0.31% +0.16% +2.41% -16.17% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PRINCIPAL IPROPEN-D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.5851 +0.40% -0.31% +0.16% +2.41% -16.17% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PWIN ฟิลลิป 15.1028 +0.39% -0.66% +1.77% +22.67% +28.78% +54.75% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 12.2492 -0.42% +1.26% +0.81% +18.43% +4.29% +19.78% -1.15% +18.76% - - - -
SCBAEMHA ไทยพาณิชย์ 9.7206 -0.42% +1.28% +0.84% +18.66% +3.09% +18.01% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAPLUS ไทยพาณิชย์ 10.5235 +0.25% +1.20% +2.89% +10.19% -4.13% -0.10% -1.15% 0.00% - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 9.7608 +0.09% +0.40% +2.01% +6.31% +5.74% +6.38% -12.57% -11.39% - - - -
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 14.8572 -0.61% -0.76% +2.52% +16.43% +8.29% +29.23% +51.82% +69.87% 2.43% 2 22/06/20 0.3054
SCBCE ไทยพาณิชย์ 8.1859 +1.52% -0.17% -4.75% +0.84% -4.14% +7.12% -4.72% -13.52% - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 10.5629 +1.57% -0.19% -3.97% +3.55% -4.76% +3.39% -2.25% -5.07% - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.44% +2.80% +3.11% +13.93% +14.21% +2.69% -1.39% 0.00% - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 10.8526 -0.46% -1.14% -3.30% +18.08% +17.55% +24.53% +18.94% -0.74% 1.28% 1 24/02/20 0.1380
SCBCHAE ไทยพาณิชย์ 11.2895 -0.46% -1.12% -3.22% +18.38% +18.16% +25.61% 0.00% 0.00% - - - -
SCBCHEQA ไทยพาณิชย์ 10.4113 -0.77% -1.60% -1.62% +14.94% +12.41% +29.15% 0.00% 0.00% - - - -
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 4.4259 -1.16% +2.52% +6.49% +16.92% -5.25% -6.92% -17.13% -24.49% - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 17.5967 +0.29% +2.74% +4.25% +21.19% +10.17% +27.78% +34.02% 0.00% - - - -
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 9.1056 -0.44% +1.13% +3.71% +9.66% +2.95% +6.22% +12.65% +24.45% N/A 1 24/03/20 0.2791
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 8.5311 -0.82% +0.91% +4.84% +22.57% -1.31% +4.88% -8.23% +4.61% N/A ไม่เเน่นอน 27/12/17 0.1224
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 10.8961 +0.29% +0.31% -0.34% +8.07% -14.22% -0.59% +7.09% +3.56% 2.18% 1 24/02/20 0.2549
SCBEUSM ไทยพาณิชย์ 12.9498 +0.01% +1.84% +4.73% +12.73% -8.16% +14.69% +16.86% 0.00% - - - -
SCBFST ไทยพาณิชย์ 9.1656 -0.14% -0.01% -0.94% -3.40% -0.40% +2.42% -1.36% 0.00% - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 15.2280 +0.12% +1.92% +4.94% +14.06% -4.10% +10.44% +14.67% +35.75% 2.22% 2 24/02/20 0.4833
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 11.4729 +0.16% +2.11% +2.47% +10.40% +3.26% +16.78% +29.42% 0.00% N/A 1 24/03/20 0.1584
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 12.0668 +0.75% +2.26% +2.74% +4.82% -12.91% -3.13% +6.65% 0.00% - - - -
SCBGINR ไทยพาณิชย์ 9.6632 -0.03% +1.06% +1.11% +5.47% -6.71% -2.49% -0.64% 0.00% - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.6627 +0.32% +0.52% -0.75% +1.48% +1.87% +1.82% +5.60% +10.90% - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 13.0892 -0.13% +1.46% +3.22% +10.59% +3.58% +10.61% +11.94% +15.55% - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 12.3547 -0.13% +1.72% +3.52% +12.21% +3.97% +11.50% +13.15% +14.82% - - - -
SCBGMLA ไทยพาณิชย์ 11.5869 -0.39% +1.99% +5.61% +15.17% -2.56% +12.14% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGMTA ไทยพาณิชย์ 7.4114 +0.01% +0.71% +1.22% -1.01% -7.05% -13.35% -22.43% 0.00% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 10.6347 -3.29% +0.86% +9.07% +12.94% +25.89% +30.97% +41.23% +50.74% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 10.6701 -3.09% +0.97% +10.08% +16.44% +26.48% +29.42% +45.89% +66.02% - - - -
SCBGOLDHE ไทยพาณิชย์ 10.7129 -3.09% +0.98% +10.12% +16.57% +26.76% +29.84% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 11.1496 -0.00% +1.04% +1.15% +5.42% -6.31% -1.86% +0.22% 0.00% - - - -
SCBGPROP D ไทยพาณิชย์ 9.2495 +0.58% +2.82% +5.27% +9.47% -16.10% -7.53% +0.50% 0.00% 4.53% 2 22/01/20 0.1043
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 13.7158 -0.09% +0.24% +1.78% +5.51% -1.15% +1.92% +8.28% +18.68% - - - -
SCBINCA ไทยพาณิชย์ 10.4285 +0.05% +0.41% +1.74% +6.34% -2.18% +0.80% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINCR ไทยพาณิชย์ 10.4284 +0.05% +0.41% +1.74% +6.34% -2.18% +0.80% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 9.9450 +0.83% +3.94% +4.90% +23.54% -11.90% -3.24% -4.62% +3.42% 2.72% 2 24/03/20 0.1033
SCBJPSMA ไทยพาณิชย์ 7.8947 -0.03% +4.13% +1.70% +8.54% -13.29% +0.99% 0.00% 0.00% - - - -
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 10.0650 +2.10% +6.74% +11.07% +26.07% +4.26% +24.10% -4.28% +21.28% - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 11.3171 -0.11% +0.96% +3.38% +9.36% -7.27% +1.14% +15.16% 0.00% 3.73% 2 25/10/19 0.2251
SCBLEQA ไทยพาณิชย์ 12.0693 -0.11% +0.96% +3.38% +9.36% -7.27% +1.14% 0.00% 0.00% - - - -
SCBNK225 ไทยพาณิชย์ 17.0580 +1.76% +0.68% -0.18% +11.07% -3.88% +11.70% +20.14% +16.34% - - - -
SCBNK225D D ไทยพาณิชย์ 12.8840 +1.76% +0.68% -0.18% +11.07% -4.09% +11.59% +20.47% +15.17% 3.40% 2 22/04/20 0.1384
SCBNK225E ไทยพาณิชย์ 16.3722 +1.76% +0.70% -0.10% +11.35% -3.40% +12.17% 0.00% 0.00% - - - -
SCBOIL ไทยพาณิชย์ 2.9973 +0.63% +2.32% +4.69% +32.35% -15.72% -23.13% -10.50% -37.22% - - - -
SCBOPPA ไทยพาณิชย์ 9.8972 +0.04% +0.61% +0.95% +5.69% -7.94% -0.27% 0.00% 0.00% - - - -
SCBOPPR ไทยพาณิชย์ 9.8971 +0.04% +0.61% +0.95% +5.69% -7.94% -0.27% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPGF ไทยพาณิชย์ 14.4819 -0.46% +3.05% +1.23% +12.48% +6.44% +24.61% +12.30% +37.59% - - - -
SCBPOPA ไทยพาณิชย์ 11.7538 +0.07% +1.77% +3.21% +13.42% -0.07% +13.39% 0.00% 0.00% - - - -
SCBROBOA ไทยพาณิชย์ 12.6158 -0.48% +1.95% +4.86% +19.42% +11.66% +32.17% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSP500 D ไทยพาณิชย์ 19.6149 +0.28% +1.99% +5.39% +14.34% -0.20% +14.20% +35.36% +58.83% 2.81% 2 22/06/20 0.3198
SCBS&P500E ไทยพาณิชย์ 20.7854 +0.29% +2.01% +5.48% +14.57% +0.38% +15.26% 0.00% 0.00% - - - -
SCBUSHYA ไทยพาณิชย์ 10.2653 +0.12% +0.52% +2.64% +7.93% -3.39% -0.85% +1.42% 0.00% - - - -
SCBUSSM ไทยพาณิชย์ 11.2803 -0.65% +5.21% +5.95% +25.09% -7.95% -0.70% -3.63% 0.00% - - - -
SCBWINR ไทยพาณิชย์ 10.4987 +0.15% +0.60% +2.65% +6.53% -3.24% +0.90% +5.27% 0.00% - - - -
T-ALLSTARJAPAN2 ธนชาติ 9.5996 -0.01% +0.86% +0.83% +0.32% +9.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TAREIT ทิสโก้ 8.6444 +0.18% +0.56% -0.24% +3.11% -18.46% -10.92% 0.00% 0.00% - - - -
T-ASIANPROP D ธนชาติ 8.7379 +0.03% +1.70% -0.09% +2.05% -21.55% -15.38% -4.64% 0.00% 6.87% 2 26/12/19 0.3500
TBIOTECH ทิสโก้ 15.2823 +0.69% +1.33% +0.37% +10.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TCHSTARP ทิสโก้ 11.9786 -1.47% +1.46% +2.23% +18.94% +12.45% +29.40% +15.65% +33.10% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 8.1669 +1.61% -0.21% -4.17% +3.39% -4.68% +3.22% 0.00% 0.00% - - - -
TCHTECH ทิสโก้ 11.9192 -0.51% -1.24% -3.87% +28.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TCLOUD ทิสโก้ 9.9474 -1.86% -5.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ES-CHINA A ธนชาติ 11.4904 -0.66% -1.53% -2.06% +16.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ES-GCG ธนชาติ 10.0963 -0.99% -0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ES-GTECH ธนชาติ 11.9896 -1.92% +1.65% +6.25% +22.13% +19.90% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
T-EUROPEEQ ธนชาติ 10.0145 -0.08% +0.50% +0.53% +7.87% -12.17% -0.19% -5.23% 0.00% - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 14.6331 -1.06% +1.94% +5.64% +20.08% +29.14% +50.04% 0.00% 0.00% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 11.6064 +0.05% +1.23% +2.80% +8.87% +5.51% +22.20% +27.95% +15.16% - - - -
TGINC-A ทิสโก้ 11.3283 -0.19% +0.66% +2.57% +9.14% -0.36% +5.26% 0.00% 0.00% - - - -
TGINC-R ทิสโก้ 11.3277 -0.19% +0.65% +2.57% +9.14% -0.36% +5.26% 0.00% 0.00% - - - -
T-GLOBALBOND ธนชาติ 17.1753 -0.10% +0.00% +1.81% +4.89% -2.73% -0.96% +1.37% +4.36% - - - -
T-GLOBALENERGY ธนชาติ 4.0681 +0.83% +3.09% +11.45% +31.67% +11.51% +29.57% +21.58% +11.92% - - - -
T-GLOBALEQ ธนชาติ 20.4722 -0.71% +0.74% +4.30% +14.16% +4.82% +16.85% +29.21% +40.00% - - - -
T-GLOBALESG ธนชาติ 10.3993 +0.17% +1.43% +4.95% +12.38% -4.49% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-GLOBALFIXED ธนชาติ 10.3504 +0.31% +0.19% -0.88% -0.89% +0.13% +1.04% +4.19% 0.00% - - - -
T-GLOBALVALUE D ธนชาติ 7.1448 +0.10% +0.94% +4.63% +11.21% -5.50% +2.86% -10.19% -3.75% N/A ไม่เเน่นอน 17/10/14 0.5000
TGOLD ทิสโก้ 15.7901 -1.84% +0.85% +10.21% +15.69% +25.30% +25.90% +40.95% +57.71% - - - -
TGOLDBULLION-H ธนชาติ 13.0501 -2.10% +0.66% +9.86% +15.98% +26.27% +28.92% +44.24% +63.70% - - - -
TGOLDBULLION-UH ธนชาติ 12.9784 -2.27% +0.54% +8.58% +12.04% +25.01% +30.12% +39.82% +49.66% - - - -
TGREIT ทิสโก้ 9.0322 +0.04% +0.82% +4.40% +11.78% -16.22% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-HEALTHCARE ธนชาติ 11.5350 +0.16% +0.07% +2.22% +9.06% +4.38% +17.33% +27.96% +13.70% - - - -
T-INFRA D ธนชาติ 11.8436 -0.48% +0.34% +3.87% +11.95% +3.47% +18.62% +21.64% +28.54% N/A ไม่เเน่นอน 26/09/18 0.5500
TISCOAP ทิสโก้ 15.6599 +0.71% +1.09% +2.28% +18.66% +0.91% +14.29% +2.70% +16.89% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 8.8648 +1.67% -0.16% -4.00% +3.18% -5.84% +2.10% -4.34% -7.99% - - - -
TISCOCHA ทิสโก้ 11.7183 -0.26% -0.66% -2.83% +20.52% +17.58% +26.26% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.3032 +1.19% +0.95% +1.36% +15.62% -4.00% +1.19% -20.81% -16.50% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCOEU ทิสโก้ 11.1857 +0.19% +0.23% -0.79% +14.05% -14.42% -2.33% +0.28% -0.83% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 11.8278 +0.23% +0.43% +3.66% +8.62% -2.68% +2.21% +5.53% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 10.4440 -0.04% +0.09% +0.58% +18.09% -3.20% +6.40% -0.61% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 12.0378 +0.14% +0.22% +0.54% +17.25% -8.52% +5.75% +1.22% +2.07% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 11.3103 +0.96% +3.61% +6.68% +21.89% -7.26% +3.22% -8.09% 0.00% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 8.3307 +0.26% +1.37% +4.50% +16.75% -15.27% -2.84% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 15.5894 +1.76% +0.60% -0.22% +10.27% -4.86% +9.82% +14.59% +9.63% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 11.1713 -0.36% +2.21% -1.70% +11.29% +4.11% +17.15% +8.48% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 4.1400 +0.33% -0.63% +1.34% +24.11% -29.19% -27.72% -35.09% -20.62% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 14.1683 +1.08% +1.58% +3.36% +17.17% +4.04% +23.10% +9.61% +36.08% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 2.6160 +0.63% +2.18% +4.35% +30.94% -16.84% -25.07% -14.71% -40.60% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 10.7955 -0.10% +2.22% +5.26% +0.11% -6.27% +3.10% +1.25% 0.00% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 30.2223 +0.27% +1.91% +5.26% +13.69% -1.49% +12.75% +31.82% +53.06% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 16.1637 -1.15% +2.28% +5.37% +24.82% +23.11% +48.58% 0.00% 0.00% - - - -
T-JAPANEQ ธนชาติ 9.7800 -0.42% +1.48% -0.94% +5.29% -15.59% +0.10% -16.87% 0.00% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 9.7865 -0.02% -0.57% +0.84% -0.05% -25.26% -18.20% +4.20% +3.70% - - - -
T-MAP ธนชาติ 13.4189 -0.13% +1.21% +4.36% +10.69% +0.79% +6.55% +2.58% +3.16% - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 13.8510 -0.59% +1.07% +3.07% +25.35% +9.51% +26.58% +5.23% +28.10% - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 11.2983 -0.02% +0.72% +2.72% +7.71% +2.02% +4.33% +7.86% 0.00% - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 6.6648 +0.18% -0.22% -4.25% +12.35% +13.83% +20.88% +24.84% +23.40% - - - -
TMBCOF ทหารไทย 22.6223 -2.15% -0.79% -3.02% +15.87% +12.67% +36.58% +51.11% +97.05% - - - -
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.00% +1.75% +3.52% +11.37% +21.45% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.00% +1.18% +4.79% +13.96% +22.85% +32.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAE ทหารไทย 8.1123 +0.10% +1.01% +1.38% +12.95% -15.61% -7.25% -20.74% 0.00% - - - -
TMBEBF ทหารไทย 10.5888 +0.14% +1.37% +4.35% +13.52% -1.58% +1.64% +5.20% 0.00% - - - -
TMBEG ทหารไทย 12.2792 +0.40% +0.28% +0.11% +8.42% -8.53% +6.67% +10.29% +12.62% - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 10.2705 +0.14% +0.60% +1.01% +16.18% -0.94% +12.49% -0.93% +9.47% - - - -
TMB-ES-CHINA-A ทหารไทย 11.4864 -0.66% -1.55% -2.34% +15.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMB-ES-GCG ทหารไทย 9.9362 -1.02% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 10.2236 +0.01% +0.28% +2.12% +3.41% +2.71% +4.08% +9.61% +6.75% 2.35% 1 15/07/20 0.0800
TMBGER ทหารไทย 12.5187 +0.14% +0.29% +0.74% +17.29% -6.73% +8.04% +5.63% 0.00% - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.00% +0.10% +3.18% +6.24% +16.83% +29.78% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGF ทหารไทย 13.7795 +0.01% +0.29% +1.32% +3.54% +2.83% +4.25% +9.78% +7.30% - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 11.5312 +0.05% +0.40% +1.75% +6.46% -0.97% +2.15% +5.95% 0.00% - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 11.8407 +1.19% +1.70% +2.53% +4.38% -15.27% -4.85% +0.03% 0.00% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 24.8902 -0.44% +2.12% +11.47% +15.01% +27.49% +33.72% +40.41% +49.90% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 13.2317 -3.22% +0.81% +9.80% +16.04% +25.22% +27.15% +41.51% +58.27% - - - -
TMBGQG ทหารไทย 17.1126 -0.70% -0.08% +2.63% +13.96% +2.94% +14.83% +42.36% +59.50% - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 9.0206 -0.86% -0.36% +0.45% +2.50% -5.32% -0.52% -3.54% -3.33% 2.22% ไม่เเน่นอน 16/05/19 0.1000
TMBINDAE ทหารไทย 8.7607 +0.91% +3.86% +8.48% +23.34% -11.53% +2.74% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.00% +0.91% +2.59% +6.87% +18.52% +14.14% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJE ทหารไทย 12.6498 +1.73% +0.65% -0.39% +10.74% -4.10% +10.95% +17.09% +12.81% - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.00% -0.03% +4.99% +5.80% +15.54% +24.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 10.1392 -0.02% +1.44% +1.00% +4.12% -15.53% +3.06% -13.64% 0.00% - - - -
TMBOIL ทหารไทย 2.5582 +0.55% +1.97% +3.92% +27.74% -15.29% -21.68% -15.89% -45.07% - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 22.9729 +0.28% +1.98% +5.39% +14.26% -0.48% +13.63% +33.55% +52.24% - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 19.6190 -1.46% +0.01% +3.18% +16.41% +9.15% +24.53% +59.22% 0.00% - - - -
TMBUSO ทหารไทย 9.2937 +1.05% +2.14% +6.25% +14.64% -13.81% -5.96% +8.30% +13.98% - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 15.0191 -0.31% +0.75% +4.49% +10.98% -2.64% +12.32% +16.07% +23.14% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 2.0179 +0.98% +2.60% +3.59% +39.73% -64.81% -69.19% -64.94% -77.03% - - - -
T-PREMIUM BRAND D ธนชาติ 9.9543 -0.29% +0.80% +2.03% +14.66% -4.18% +4.94% +9.86% +5.82% N/A ไม่เเน่นอน 26/09/18 0.8000
TSTARP ทิสโก้ 14.2148 -0.36% +1.68% +5.27% +19.07% +7.09% +21.73% +23.06% +30.00% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 15.4294 +0.22% +1.73% +4.58% +10.61% -0.18% +16.08% +30.23% 0.00% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 8.4220 +0.68% +3.64% +6.24% +13.51% -21.73% -10.35% 0.00% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 9.1115 -0.07% -0.27% -0.19% -2.85% -0.20% +1.69% -3.34% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 13.6846 +0.13% +2.59% +5.25% +11.19% -15.81% -9.05% +2.17% +12.65% - - - -
UCHINA ยูโอบี 13.4319 -2.16% -1.63% -2.73% +14.35% +11.92% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
UDB-A ยูโอบี 11.1531 -0.11% +0.25% +1.35% +4.78% +2.92% +4.57% 0.00% 0.00% - - - -
UDB-N ยูโอบี 11.1533 -0.11% +0.25% +1.35% +4.78% +2.92% +4.57% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-A ยูโอบี 9.5423 -0.18% +0.77% +3.01% +18.17% -1.71% +8.41% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-N ยูโอบี 9.5423 -0.18% +0.77% +3.01% +18.17% -1.71% +8.41% 0.00% 0.00% - - - -
UES ยูโอบี 9.9142 +0.27% +1.12% +2.83% +11.82% -15.32% +0.76% -5.01% 0.00% - - - -
UFLINK ยูโอบี 9.6904 -3.69% -4.26% -5.64% -9.93% -9.08% -6.54% -1.70% 0.00% - - - -
UFLINK2 ยูโอบี 10.4095 -0.10% +0.01% -2.46% -1.54% -1.96% +0.86% 0.00% 0.00% - - - -
UGD ยูโอบี 12.3065 +0.21% +1.37% +6.34% +10.29% -7.08% +0.18% +12.21% 0.00% - - - -
UGEAR ยูโอบี 8.1772 -0.25% -0.86% -0.90% +0.79% -2.98% -8.16% 0.00% 0.00% - - - -
UGH ยูโอบี 15.5407 +0.28% +0.01% +3.33% +9.09% +4.19% +23.58% +22.16% +20.54% - - - -
UGIS-A ยูโอบี 10.9309 +0.04% +0.38% +1.63% +6.06% -1.40% +1.67% +5.57% 0.00% - - - -
UGIS-N ยูโอบี 10.9311 +0.04% +0.38% +1.63% +6.06% -1.40% +1.68% +5.57% 0.00% - - - -
UGMAC ยูโอบี 11.4372 -0.13% +0.34% +0.02% +0.69% -0.08% +3.86% +13.21% 0.00% - - - -
UGQG ยูโอบี 12.4467 -0.60% +0.58% +4.75% +14.31% +3.70% +15.78% 0.00% 0.00% - - - -
UIF-A ยูโอบี 10.5600 +0.12% +0.61% +2.03% +4.91% -9.34% -3.32% -5.69% 0.00% - - - -
UIF-N ยูโอบี 10.5612 +0.12% +0.61% +2.03% +4.91% -9.34% -3.31% -5.68% 0.00% - - - -
UJRES ยูโอบี 12.2058 -0.01% -0.05% -1.12% +3.44% +7.37% +15.15% +24.14% 0.00% - - - -
UNI ยูโอบี 13.9136 -1.50% +0.36% +5.40% +18.72% +14.01% +31.92% 0.00% 0.00% - - - -
UOBSC ยูโอบี 1.6466 -0.22% +1.39% +4.26% +7.08% -2.97% -4.11% -23.94% -32.01% - - - -
UOBSCI-D D ยูโอบี 13.7174 -1.00% +0.32% +5.39% +21.67% +7.88% +30.46% +14.90% +24.25% N/A 1 27/04/20 0.5449
UOBSCI-N ยูโอบี 15.9511 -1.00% +0.32% +5.39% +21.68% +8.72% +31.27% +15.63% +25.17% - - - -
UOBSGB ยูโอบี 12.6679 -0.02% +0.12% +0.54% +1.23% +2.24% +2.36% +9.66% +1.32% - - - -
UOBSGC ยูโอบี 10.9206 -2.08% +0.13% +5.91% +20.54% +21.23% +41.47% +14.79% +35.14% - - - -
UOBSG-H ยูโอบี 10.8032 -3.21% +0.84% +9.77% +15.79% +25.05% +27.54% +41.85% +59.03% - - - -
UOBSG-N ยูโอบี 13.5656 -0.43% +2.10% +11.36% +14.77% +26.84% +32.59% +38.67% +47.50% - - - -
UOBSHC ยูโอบี 15.7413 +0.28% +0.00% +3.67% +9.78% +5.16% +24.88% +23.82% +21.77% - - - -
UOBSHY ยูโอบี 11.4614 -0.08% +0.12% +3.05% +7.36% -0.77% +2.38% +4.87% +15.18% - - - -
UOBSJSM ยูโอบี 17.5221 -0.92% +0.60% -1.96% +4.57% -12.80% -3.92% +0.21% +19.78% - - - -
USHY ยูโอบี 11.5607 -0.08% +0.14% +3.16% +7.57% -0.41% +2.77% +5.35% +15.94% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล