เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 17 ม.ค. 2020
80%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1US-OPP วรรณ 15.0598 +0.39% +1.08% +3.69% +11.97% +11.20% +23.89% +34.22% +64.89% - - - -
ABAG อเบอร์ดีน 23.9792 +0.81% +1.38% +4.64% +9.53% +6.55% +20.18% +22.15% +38.98% - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 12.0253 +0.44% +1.80% +4.09% +7.88% +7.39% +13.36% +1.41% 0.00% - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 20.3134 +0.83% +1.61% +5.02% +9.86% +5.54% +13.26% +15.59% +15.00% - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 15.6007 +0.82% +1.14% +5.93% +8.99% +4.65% +16.80% +22.23% +27.03% - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 9.6620 +0.87% +1.61% +3.65% +10.33% +7.57% +22.63% +23.57% +25.06% - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 12.6796 +0.03% +0.21% +0.51% +2.43% +3.46% +8.35% +10.61% +26.59% - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 14.3033 +0.19% +0.74% +5.18% +9.75% +3.85% +10.82% +7.61% +11.05% - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 16.4338 -0.09% +2.27% +3.75% +5.79% +1.02% +5.71% +15.26% +10.87% - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 12.7319 +0.23% +0.46% +0.76% +5.38% +9.23% +12.06% -4.65% +18.40% - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 13.4004 +0.35% +1.21% +3.55% +10.07% +6.69% +15.01% +10.99% +15.23% - - - -
ADR-D D ยูโอบี 8.6111 -0.07% +0.34% +1.50% +1.57% +0.33% +2.22% +5.18% +2.57% 0.46% ไม่เเน่นอน 27/09/19 0.0400
AEOB อเบอร์ดีน 18.1250 +0.21% +0.31% +1.57% +2.89% +1.84% +9.97% +10.21% +21.98% - - - -
ASIA-B ยูโอบี 23.4903 +0.01% +0.41% +0.93% +1.33% +2.68% +9.70% +10.09% +16.53% - - - -
ASIA-E ยูโอบี 9.2944 +0.43% +0.15% +2.27% +9.01% +8.30% +10.63% +5.84% +13.76% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 13.1554 +0.32% +1.01% +4.34% +10.52% +8.00% +16.70% +31.90% +34.25% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 7.8238 +0.09% +0.63% +4.31% +13.92% +10.61% +18.73% +40.65% +32.65% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 12.1555 -0.12% +2.84% +6.69% +17.98% +11.01% +26.76% +41.24% +27.88% - - - -
ASP-DISRUPT เเอสเซท พลัส 11.5568 +0.76% +2.29% +6.88% +13.85% +9.69% +26.26% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 12.5659 +1.06% +1.68% +2.82% +7.32% +15.39% +24.36% +37.69% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 12.8393 +0.17% +0.83% +3.80% +3.60% +6.92% +13.72% +32.50% 0.00% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 10.6998 +0.22% +0.74% +1.86% +5.41% +5.05% +11.01% +9.92% +11.57% - - - -
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 10.6181 +0.20% +0.73% +2.06% +3.64% +3.44% +9.61% 0.00% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 10.6137 +0.20% +0.72% +2.05% +3.64% +3.43% +9.59% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 13.7819 -0.02% +0.17% +5.08% +3.00% +8.70% +15.81% +15.72% +7.46% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 16.8773 +0.53% +1.12% +4.23% +6.69% +1.30% +7.63% +28.06% +27.79% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 10.4871 -0.71% +0.89% -0.48% +7.86% +12.02% +13.90% +13.99% +16.47% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 13.3051 -0.04% +2.74% -0.12% +7.18% +9.60% +16.09% +25.25% +37.56% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 3.4783 +0.86% -1.60% -2.37% +8.09% +2.55% +3.62% -0.69% -35.33% - - - -
ASP-ROBOT เเอสเซท พลัส 11.7060 +0.76% +1.29% +4.15% +14.31% +13.57% +29.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 36.0341 +0.91% +1.34% +3.79% +10.70% +10.48% +24.87% +40.90% 0.00% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 10.3174 +0.37% -0.08% +5.16% +12.69% +8.42% +25.77% +20.70% +6.53% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 10.1152 +0.86% +1.82% +6.29% +14.26% +11.20% +24.59% +20.56% +4.34% - - - -
ASP-VIET เเอสเซท พลัส 7.6671 +0.66% +1.67% +1.86% -0.73% -3.10% +2.12% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 12.9256 +0.14% +1.06% +4.66% +11.92% +8.31% +11.47% +29.44% 0.00% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 9.5184 +0.48% +2.69% +4.34% +9.29% +1.88% +10.41% 0.00% 0.00% - - - -
BCARE บัวหลวง 33.3907 +0.72% +1.93% +2.57% +19.20% +14.47% +19.06% +27.81% +43.66% - - - -
B-CHINE-EQ บัวหลวง 9.9853 +0.42% +2.06% +4.60% +12.01% +14.00% +34.55% 0.00% 0.00% - - - -
B-FUTURE D บัวหลวง 10.1318 -0.21% +2.43% +6.88% +12.25% +5.93% +17.81% 0.00% 0.00% 2.57% ไม่เเน่นอน 16/05/19 0.2600
B-GLOBAL บัวหลวง 12.4028 +0.03% +1.16% +3.14% +9.17% +4.47% +17.29% +17.39% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 11.0390 +0.33% +0.75% +5.73% +3.76% +8.20% +13.71% +6.60% +7.53% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 11.3692 +0.07% +0.27% +0.94% +2.36% +2.60% +6.83% +8.96% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 10.3459 +0.01% +0.12% +1.06% +2.18% +1.33% +2.99% -2.54% 0.00% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 15.5054 -0.26% +1.95% +5.77% +14.26% +17.22% +36.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-NIPPON บัวหลวง 12.1047 +0.02% -0.41% -1.71% +5.91% +11.28% +13.65% +14.09% +23.03% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BRIC ยูโอบี 8.6387 +0.34% +0.99% +6.44% +15.12% +7.70% +11.47% +23.10% +25.16% - - - -
CIMB-PRINCIPAL APDI ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 18.9453 -0.38% +0.72% +3.48% +7.04% +4.21% +13.58% +30.92% +32.50% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CHEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.5587 -0.24% +0.83% +5.63% +6.04% +5.09% +21.63% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CII ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.8549 +0.85% +2.07% +5.48% +9.39% +1.47% +11.08% +18.24% +17.42% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4923 -0.01% +0.18% +0.90% +3.94% +2.18% +9.79% +13.45% +9.56% N/A ไม่เเน่นอน 12/02/07 0.1500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 6.1694 -0.18% -0.40% +0.38% +4.69% +0.48% +4.53% -3.43% -6.77% N/A ไม่เเน่นอน 28/04/11 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9373 -0.45% +1.95% +2.35% +2.36% +6.39% -1.46% +26.36% +25.82% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.4851 +0.54% +1.96% +2.58% +4.33% +7.06% +18.96% +29.56% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GINNO-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.0672 +0.54% +1.73% +4.51% +12.26% +8.28% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8100 -0.09% -1.11% -1.53% -0.37% -3.24% -8.46% -5.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GMV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.5308 +0.34% +1.58% +2.54% +4.32% +4.68% +12.92% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.2297 +0.25% +1.88% +6.11% +14.34% +8.66% +29.64% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GREITS D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.6404 +0.69% +1.75% +2.56% +0.83% +3.15% +15.00% 0.00% 0.00% 4.70% 1 09/08/19 0.5000
CIMB-PRINCIPAL GSA ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.9658 +0.33% +1.18% +2.14% +10.05% +8.04% +14.87% +19.22% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GTR ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.2191 -0.09% -0.61% +1.31% +1.06% -6.33% -5.48% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.3328 +0.15% +0.20% +5.25% +3.22% +8.87% +16.33% +16.38% +8.71% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.0977 +0.15% +0.20% +5.25% +3.23% +8.55% +15.71% +15.29% +5.80% - - - -
CIMB-PRINCIPAL JEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.1958 -0.03% -0.02% +0.97% +8.98% +13.76% +19.78% +9.96% +16.86% - - - -
CIMB-PRINCIPAL KEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.0293 +0.31% +2.60% +5.82% +7.81% +7.48% -3.64% -7.81% -10.35% - - - -
CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.1712 +0.30% +1.40% +1.83% -5.00% -4.92% -6.53% 0.00% 0.00% - - - -
CPAM APDE ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.9367 -0.01% -0.05% -4.74% -1.42% +3.35% -8.50% +21.42% 0.00% - - - -
CPAM GSCEQ-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4803 +0.56% +1.35% -3.23% -1.82% +5.39% -13.18% +11.79% +11.83% - - - -
CPAM KOEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.2180 +0.50% +2.36% -5.92% -10.70% -9.70% -26.68% -16.02% 0.00% - - - -
EHD ยูโอบี 9.9238 +0.08% -0.87% -0.91% +2.76% +4.35% +17.92% +20.10% +29.94% - - - -
GC ยูโอบี 15.9363 +0.56% +0.92% +5.54% +15.84% +13.97% +22.19% +24.98% +40.10% - - - -
GEM-D D ยูโอบี 11.0642 +1.02% 0.00% +1.69% +3.45% -0.10% +4.87% +17.62% +29.84% 1.20% 1 12/04/16 0.1330
GHD ยูโอบี 10.7312 -0.04% +0.13% +4.14% -1.96% -1.72% -12.18% +26.53% +32.97% - - - -
GW ยูโอบี 11.3789 -0.02% +0.02% +4.42% +0.40% +2.56% +6.01% +34.57% +45.49% - - - -
I-10 เอ็มเอฟซี 2.0386 +0.64% -1.45% -1.03% +8.37% -3.03% -3.05% -27.69% -56.70% - - - -
I-DEVELOP เอ็มเอฟซี 11.0436 +0.72% +1.38% +3.02% +8.34% +7.74% +15.94% +2.78% -3.38% - - - -
I-GOLD เอ็มเอฟซี 14.4874 +0.20% +0.55% +3.98% +3.37% +8.01% +14.59% +14.63% +11.86% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 7.2060 -0.10% +0.25% +4.55% +2.67% +5.56% +12.22% +7.17% -1.19% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 7.5185 -0.11% +0.27% +4.63% +2.79% +5.68% +12.49% +7.74% -0.86% - - - -
I-OIL เอ็มเอฟซี 4.3233 +0.90% -1.42% -2.47% +8.75% +3.02% +7.89% -4.67% -36.20% - - - -
I-REITS เอ็มเอฟซี 12.6766 +0.65% +2.43% +3.40% -2.18% +3.06% +8.85% -2.70% -15.75% - - - -
I-SMART D เอ็มเอฟซี 10.4628 +0.09% +0.27% +0.30% +0.43% +2.43% +7.70% +9.40% +11.79% 1.50% ไม่เเน่นอน 22/08/19 0.1573
JSM ยูโอบี 20.3631 -0.11% -0.17% +0.99% +8.87% +7.14% +14.54% +40.97% +75.95% - - - -
K-AEC กสิกรไทย 10.3262 +0.90% +1.81% +3.90% +3.45% -1.37% +1.44% -0.34% 0.00% - - - -
K-AGRI D กสิกรไทย 3.9977 -1.02% -0.02% -1.38% +3.57% -0.59% -4.38% -23.34% -29.25% N/A ไม่เเน่นอน 19/12/12 0.7500
K-APB กสิกรไทย 11.0566 +0.12% +0.49% +1.82% +3.31% +4.34% +15.71% 0.00% 0.00% - - - -
K-ASIA D กสิกรไทย 9.9326 +0.20% +1.32% +3.70% +4.44% -3.39% +3.29% +14.28% +15.99% 3.02% 2 14/05/19 0.3000
K-CCTV กสิกรไทย 13.8200 -0.08% +1.29% +5.56% +9.13% +12.19% +36.18% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHANGE กสิกรไทย 12.1389 -0.44% +1.54% +8.61% +16.12% +14.54% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHINA D กสิกรไทย 11.1599 +0.19% -0.05% +5.21% +10.53% +5.79% +7.98% +31.57% +34.43% 3.58% 2 13/12/19 0.2000
K-CHX กสิกรไทย 13.0356 +0.36% -0.46% +0.89% +1.96% +5.78% +30.76% +29.34% 0.00% - - - -
K-EUROPE D กสิกรไทย 12.6296 +0.25% +0.87% +1.78% +12.26% +12.06% +32.75% +33.97% +51.39% 5.94% ไม่เเน่นอน 14/11/19 0.2000
K-EUSAGE D กสิกรไทย 10.6175 +0.03% +0.28% +0.77% +8.07% +8.10% +20.99% +28.68% 0.00% 1.88% 14/11/19 0.2000
K-EUSMALL กสิกรไทย 9.9982 -0.27% -0.56% +0.43% +6.58% +3.88% +15.77% 0.00% 0.00% - - - -
K-EUX กสิกรไทย 13.2120 +0.19% -0.50% +0.31% +5.04% +8.03% +24.80% +25.47% 0.00% - - - -
KFACHINA-A กรุงศรี 11.0726 -0.31% +1.19% +4.96% +8.38% +13.26% +44.09% 0.00% 0.00% - - - -
KFAINCOM-R กรุงศรี 11.8433 +0.28% +0.98% +2.49% +1.42% +0.81% +9.13% +13.52% 0.00% - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 10.1251 -0.23% +1.14% +1.77% -2.73% +1.46% +1.21% -4.69% -10.38% - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 6.8049 +0.95% +0.80% +6.68% +12.39% +7.94% +18.07% +36.14% +46.94% - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 9.9165 +0.70% +1.09% +4.12% +7.10% +2.51% +5.27% -0.24% -4.50% - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 11.1609 +0.18% +0.54% +1.30% +2.74% +3.31% +10.29% +6.52% 0.00% - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 11.1768 +0.00% +0.23% +0.94% +1.98% +1.78% +6.04% +10.17% 0.00% - - - -
KF-ELI กรุงศรี 9.0464 -0.07% +0.06% +1.61% +4.29% +2.42% +9.54% +12.53% +3.50% - - - -
KF-EM กรุงศรี 11.3694 +0.66% +1.36% +4.87% +8.48% +2.39% +10.37% +7.05% +4.74% - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 15.0209 +0.71% +1.32% +2.24% +12.94% +9.31% +24.06% +18.41% +32.72% - - - -
KF-GBLVAL กรุงศรี 11.5728 +0.79% +1.12% +2.79% +10.45% +7.89% +13.55% +4.61% +19.81% - - - -
KFGBRAND-D D กรุงศรี 11.4457 +0.20% +1.90% +3.30% +9.60% +7.05% +28.20% +36.67% 0.00% 6.55% 2 16/09/19 0.2500
KF-GLS กรุงศรี 8.2518 +0.44% +1.72% +2.44% +2.98% -3.22% +0.78% +0.11% 0.00% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 12.3012 +0.36% +0.71% +5.74% +3.66% +8.00% +13.19% +5.11% +5.29% - - - -
KF-GPROPD D กรุงศรี 9.8943 -0.49% -0.06% +2.24% +4.08% +6.65% +13.54% +5.89% 0.00% 2.53% 1 24/05/19 0.2500
KF-GTECH กรุงศรี 13.0336 +0.49% +1.76% +9.57% +16.58% +7.93% +25.24% 0.00% 0.00% - - - -
KFHASIA-A กรุงศรี 9.7947 +0.39% +1.87% +6.69% +12.74% +9.71% +15.74% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 9.9661 +0.24% +1.14% +4.77% +11.26% +11.88% +23.65% +59.85% 0.00% 5.02% 3 19/06/19 0.2500
KFHEALTH-A กรุงศรี 9.1180 +0.62% +2.05% +5.05% +17.23% +12.20% +13.70% 0.00% 0.00% - - - -
KFHEALTH-D D กรุงศรี 8.5986 +0.62% +2.05% +5.05% +17.23% +12.20% +13.70% +18.77% +15.93% N/A ไม่เเน่นอน 17/09/18 0.5000
KF-HEUROPE กรุงศรี 16.4225 +0.26% +0.86% +1.80% +12.30% +12.53% +33.54% +36.26% +54.86% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 9.1070 +0.15% +0.19% +4.98% +3.12% +8.81% +16.05% +17.50% +11.37% - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 8.8977 -0.28% -0.37% -1.21% +7.34% +10.83% +10.31% +7.98% 0.00% 2.81% 1 02/12/19 0.2500
KF-HJPINDX กรุงศรี 12.7330 +0.47% +0.82% -0.69% +5.92% +11.47% +17.66% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HSMUS กรุงศรี 11.6799 +0.58% +0.73% +2.20% +8.92% +8.02% +19.92% 0.00% 0.00% - - - -
KFHTECH-A กรุงศรี 12.4254 +0.49% +2.79% +9.31% +18.28% +12.10% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HUSINDX กรุงศรี 13.5850 +0.81% +1.25% +3.81% +10.55% +10.53% +25.52% 0.00% 0.00% - - - -
KF-INCOME กรุงศรี 12.1389 +0.18% +0.54% +1.30% +2.74% +3.34% +10.38% +6.51% +23.29% - - - -
KF-INDIA กรุงศรี 9.2400 +0.29% +2.45% +4.84% +7.05% +3.26% +4.59% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAP กรุงศรี 12.2619 -0.58% -0.75% +0.85% +8.85% +11.14% +19.43% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAPD D กรุงศรี 10.2512 -0.59% -3.10% -1.49% +6.24% +8.50% +16.75% 0.00% 0.00% N/A 1 21/01/20 0.2500
KF-LATAM กรุงศรี 8.0708 +1.43% -0.76% +1.47% +8.58% +0.38% +5.32% +12.18% +13.47% - - - -
KFMINCOM-R กรุงศรี 10.9677 +0.09% +0.49% +1.32% +3.12% +2.97% +9.78% 0.00% 0.00% - - - -
KF-OIL กรุงศรี 3.0590 +1.13% -1.65% -2.14% +8.78% +1.62% +1.24% -13.44% -37.89% - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 15.8853 +1.04% +2.34% +6.19% +13.07% +23.07% +34.40% +20.13% +33.81% - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 11.1868 +0.00% +0.23% +0.93% +1.99% +1.78% +6.03% +10.31% 0.00% - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 9.1627 +0.65% -2.08% -0.29% +7.55% +5.28% +12.00% +3.91% +26.36% N/A 1 21/01/20 0.2500
KF-TRB กรุงศรี 12.8504 -0.13% +0.19% +0.43% +0.19% +1.87% +6.53% +5.68% +8.68% - - - -
KF-US กรุงศรี 19.1391 +0.50% +1.50% +4.57% +8.97% +5.20% +14.15% +10.42% +38.12% - - - -
KFVIET-A กรุงศรี 8.6864 +0.43% +1.38% +1.16% -2.23% -1.92% +3.61% 0.00% 0.00% - - - -
K-GA D กสิกรไทย 11.6241 +0.17% +0.72% +2.02% +5.96% +5.89% +12.70% +13.63% +19.09% 3.44% ไม่เเน่นอน 13/12/19 0.2000
K-GB D กสิกรไทย 9.8376 +0.01% +0.17% +0.23% +0.02% +1.12% +6.11% +5.22% -2.09% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/14 0.1000
K-GEMO D กสิกรไทย 11.4569 +0.49% +1.73% +6.32% +13.86% +11.63% +24.57% +41.35% +36.26% 1.75% ไม่เเน่นอน 14/11/19 0.2000
K-GHEALTH D กสิกรไทย 11.4277 +0.36% +1.84% +4.53% +16.96% +13.17% +16.39% +41.42% +27.26% 1.75% ไม่เเน่นอน 14/11/19 0.2000
K-GHEALTH(UH) D กสิกรไทย 10.7090 +0.48% +1.85% +4.89% +16.79% +11.79% +12.66% +25.92% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/08/18 0.2000
K-GINCOME-A(A) กสิกรไทย 11.6274 +0.19% +0.57% +1.26% +2.69% +2.94% +9.10% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINCOME-A(R) กสิกรไทย 11.6271 +0.19% +0.57% +1.25% +2.69% +2.93% +9.09% +11.10% 0.00% - - - -
K-GINFRA D กสิกรไทย 11.1397 +0.42% +2.14% +4.04% +5.92% +6.16% +21.51% +22.52% 0.00% 5.83% 3 13/12/19 0.2000
K-GLAM-UI กสิกรไทย 10.4381 +0.06% +0.82% +1.32% +4.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-GLOBE D กสิกรไทย 9.0349 +0.71% +1.04% +3.48% +8.42% +7.24% +14.56% +16.24% +31.98% N/A ไม่เเน่นอน 12/06/15 0.2000
K-GOLD D กสิกรไทย 10.2934 +0.18% +2.18% +5.16% +3.35% +9.35% +17.01% +19.23% +12.59% 1.94% 1 14/01/20 0.2000
K-GREAT กสิกรไทย 11.3499 +0.16% +0.92% +1.41% +4.48% +4.71% +17.97% 0.00% 0.00% - - - -
K-HIT กสิกรไทย 10.9231 +0.21% +2.07% +5.58% +11.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-INDIA D กสิกรไทย 10.8765 -0.08% +2.03% +3.23% +7.86% +3.01% +11.50% +28.91% +28.18% 3.68% 2 14/11/19 0.2000
K-INDX กสิกรไทย 12.5143 -0.09% +1.08% +1.51% +6.89% +1.93% +10.54% +31.72% 0.00% - - - -
K-JP D กสิกรไทย 10.1833 -0.31% +1.41% -0.64% +5.61% +11.08% +14.11% +21.93% +35.93% N/A ไม่เเน่นอน 14/01/20 0.2000
K-JPX กสิกรไทย 13.1195 +0.45% +0.03% -0.31% +7.03% +11.60% +14.59% +21.03% 0.00% - - - -
KK GOLD 7%#1 ภัทร 6.8413 -0.10% +0.12% +4.97% +3.33% +6.20% +13.34% +4.55% -3.96% - - - -
K-MENA D กสิกรไทย 6.8333 -0.25% 0.00% +1.04% +5.11% +8.69% +10.81% -10.32% +40.23% N/A ไม่เเน่นอน 12/09/14 0.2000
K-OIL กสิกรไทย 4.0580 +0.87% -1.78% -2.51% +9.07% +3.72% +5.31% +5.15% -28.24% - - - -
K-SEMQ กสิกรไทย 11.8241 +0.22% +1.08% +3.94% +12.46% +10.09% +18.10% 0.00% 0.00% - - - -
K-SGM กสิกรไทย 11.5502 +0.12% +0.49% +0.78% +1.94% +1.88% +8.61% +11.54% 0.00% - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 11.8064 +0.40% +1.65% +3.67% +6.38% +7.52% +16.41% +21.67% 0.00% - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 8.5930 +0.38% +2.03% +3.37% +7.61% +2.71% +5.69% -8.38% -11.93% - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 12.0000 +0.31% +0.89% +2.75% +3.61% -2.39% +4.28% +19.90% 0.00% - - - -
KT-BOND กรุงไทย 11.6380 +0.01% +0.17% +0.24% +0.28% +0.66% +4.69% +5.79% -0.90% - - - -
KT-CHINA-A กรุงไทย 11.3280 +0.74% +1.82% +6.94% +14.29% +10.57% +14.29% 0.00% 0.00% - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 7.8518 +0.62% +0.45% +3.70% +7.84% +0.04% -1.22% -20.30% -24.44% - - - -
KT-ESG-A กรุงไทย 10.1950 +0.16% +1.46% +3.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-EURO กรุงไทย 13.2582 -0.29% -0.59% +0.42% +6.74% +4.04% +16.15% +16.58% +59.72% - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 19.9006 +0.90% -0.19% +1.29% +9.07% +9.82% +21.22% +23.88% +54.11% - - - -
KT-GCINCOME-R กรุงไทย 10.6243 +0.07% +0.36% +0.64% +1.73% +2.23% +9.07% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 11.0651 +0.11% +0.53% +2.41% +2.22% -0.53% +4.25% +18.64% 0.00% - - - -
KT-GOI-A กรุงไทย 10.6054 +0.22% +0.50% +1.69% +4.48% +4.77% +11.95% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 10.9120 +0.16% +0.21% +5.12% +3.14% +8.57% +15.87% +15.38% +9.36% - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 12.5068 +0.40% +0.73% +2.99% +18.18% +11.52% +17.38% +42.11% 0.00% - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 13.4511 +0.31% +0.95% +3.04% +7.57% +5.33% +15.21% +22.50% +34.53% - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 14.6699 +0.11% +1.82% +2.50% +6.42% +4.55% +11.58% +23.96% 0.00% - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 11.4816 +0.11% +1.82% +2.50% +6.41% +4.54% +11.70% +27.77% 0.00% 5.66% 2 03/07/19 0.6500
KT-JAPAN-A กรุงไทย 12.6329 -0.42% -1.06% -0.95% +6.77% +16.06% +25.33% +10.24% 0.00% - - - -
KT-JAPAN-D D กรุงไทย 12.1123 -0.42% -1.06% -0.96% +6.76% +16.04% +25.29% +10.03% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 06/06/17 0.4500
KT-MAB-A กรุงไทย 10.3283 +0.06% +0.89% +1.73% +4.75% +4.76% +11.48% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFB-A กรุงไทย 10.7355 +0.08% +0.29% +1.10% +1.75% +2.20% +7.38% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFE-A กรุงไทย 10.0170 +0.01% +1.35% +2.59% +8.25% +6.78% +13.97% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MINING กรุงไทย 4.9878 +0.70% +1.35% +1.36% +10.79% +1.44% +5.91% -6.09% +3.72% - - - -
KT-OIL กรุงไทย 2.6703 +1.12% -1.61% -2.34% +8.27% +1.39% +0.50% -9.85% -36.10% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 4.2456 +0.36% +0.70% +6.75% +12.31% +9.79% +36.96% -11.34% +10.14% - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 13.2178 +0.70% +4.20% +3.66% +2.67% +6.47% +22.63% +32.10% +31.65% 8.32% 2 10/01/20 0.2000
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 15.7712 +0.70% +2.58% +3.54% +2.62% +6.45% +21.80% +31.38% +32.93% - - - -
KT-US-A กรุงไทย 13.8791 +0.92% +1.59% +4.72% +11.35% +10.81% +28.95% +39.49% 0.00% - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 12.4118 +0.18% +0.74% +0.52% +1.62% +2.59% +10.71% +9.83% +13.80% - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 12.9740 +0.73% +1.43% +3.31% +7.31% +7.01% +20.21% +19.18% +30.63% - - - -
KT-WTAI-A กรุงไทย 11.0015 -0.18% +1.44% +7.89% +11.53% +5.98% +22.59% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA-A(A) กสิกรไทย 16.2297 +0.18% +1.44% +6.30% +8.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA-A(D) D กสิกรไทย 16.0097 +0.18% +1.44% +6.30% +8.42% +0.70% +22.17% +60.59% +94.13% 6.56% 4 14/11/19 0.2000
K-USXNDQ-A(A) กสิกรไทย 17.3255 +0.94% +1.45% +6.16% +14.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-USXNDQ-A(DIV) D กสิกรไทย 16.8453 +0.93% +1.44% +6.15% +14.49% +14.43% +33.75% +72.10% +113.24% 5.05% 4 13/12/19 0.2000
K-VIETNAM กสิกรไทย 9.4948 +0.66% +1.37% +2.89% -1.70% -4.11% -2.61% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.4915 +0.61% +2.25% +5.80% +11.05% +5.33% +25.24% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.1130 +0.61% +2.25% +5.70% +10.90% +4.98% +25.14% 0.00% 0.00% 7.20% ไม่เเน่นอน 03/01/20 0.3000
LHDIGITAL-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.4897 +0.61% +2.25% +5.80% +11.04% +5.33% +25.24% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5536 -0.16% +0.09% +0.77% +2.04% +2.53% +7.34% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2101 -0.16% +0.09% +0.77% +2.03% +2.52% +7.34% 0.00% 0.00% 1.86% 1 02/12/19 0.0900
LHGINCOME-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5535 -0.16% +0.09% +0.77% +2.04% +2.53% +7.34% 0.00% 0.00% - - - -
LHGLIFE-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5302 -0.14% +0.48% +4.89% +7.05% +4.16% +13.99% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 31/08/18 0.2000
LHGMA-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3613 +0.23% +0.59% +0.95% +2.37% +1.85% +4.20% 0.00% 0.00% - - - -
LHGMA-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2088 +0.23% +0.59% +0.94% +2.36% +1.83% +4.18% 0.00% 0.00% 1.47% ไม่เเน่นอน 03/01/20 0.1000
LHGMA-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3606 +0.23% +0.59% +0.95% +2.37% +1.85% +4.20% 0.00% 0.00% - - - -
LHJAP-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1029 -0.61% +1.37% +0.28% +7.75% +10.42% +16.24% +17.87% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 31/08/18 0.1500
LHPROP-G เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1201 +0.49% +1.26% +2.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHROBOT-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.3600 +0.20% +2.06% +3.77% +13.30% +7.86% +21.38% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 03/01/20 0.2000
MN-BALANCE เเมนูไลฟ์ 10.2891 -0.03% +0.81% +2.17% +5.42% +3.69% +9.77% 0.00% 0.00% - - - -
MS-AMERICAN เเมนูไลฟ์ 16.4672 -0.02% +0.00% -6.95% -3.35% -0.46% -9.60% +6.05% +18.61% - - - -
MS-ASIAN SM เเมนูไลฟ์ 14.8512 +0.59% +2.77% +4.54% +7.11% +4.37% +5.41% -1.32% -5.46% - - - -
MS-CHINA VALUE เเมนูไลฟ์ 15.8446 +0.59% +1.90% +7.06% +13.98% +9.80% +15.79% +33.22% +32.22% - - - -
MS-EE EURO เเมนูไลฟ์ 6.3427 +0.34% +0.52% +4.52% +14.76% +8.63% +20.70% +13.91% +33.44% - - - -
MS-EUROPE-A เเมนูไลฟ์ 9.3089 +0.17% +0.11% +0.64% +6.25% +4.30% +12.98% +0.87% +5.76% - - - -
MS-EUROPE-D เเมนูไลฟ์ 9.3119 +0.17% +0.11% +0.64% +6.25% +4.30% +12.99% +0.90% +5.79% - - - -
MS-HCARE-A เเมนูไลฟ์ 12.3782 +0.45% +1.31% +3.55% +11.46% +6.31% +9.96% +9.86% +10.88% N/A 1 23/01/15 0.7000
MS-HCARE-D D เเมนูไลฟ์ 10.2281 +0.45% +1.31% +3.55% +11.46% +6.31% +9.96% +9.84% +20.95% N/A ไม่เเน่นอน 21/12/18 0.1500
MS-INDIA-A เเมนูไลฟ์ 11.5831 +0.27% +1.79% +3.97% +7.88% +2.73% +4.94% +19.48% 0.00% - - - -
MS-INDIA-D D เเมนูไลฟ์ 7.2362 +0.27% +1.79% +3.97% +7.88% +2.72% +4.92% +27.16% 0.00% 2.76% 1 21/06/19 0.2000
M-USA เมย์เเบงก์ 9.6758 -0.03% +0.32% -2.82% +8.22% -3.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-VI เอ็มเอฟซี 10.0063 0.00% -0.01% +0.40% +3.16% +2.34% +9.34% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-ALLCHINA-RA วรรณ 13.1443 +0.48% +2.59% +7.66% +13.94% +16.30% +34.66% +32.36% +32.36% - - - -
ONE-CHINA วรรณ 9.8586 +0.68% +1.08% +3.91% +6.58% +3.19% +5.00% +1.61% -5.27% - - - -
ONE-CHINA10 วรรณ 11.0300 +0.32% +5.15% +16.64% +14.39% +17.57% +23.26% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-EUROEQ วรรณ 11.6860 +0.13% +0.27% +0.63% +7.60% +10.47% +22.67% +16.53% +16.53% - - - -
ONE-GECOM วรรณ 11.2665 +1.17% +4.15% +8.36% +14.62% +8.51% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-GLOBALEQ D วรรณ 9.4969 +0.22% +0.64% +0.77% +5.38% +6.14% +4.54% +1.70% +20.48% N/A ไม่เเน่นอน 04/06/18 0.2000
ONE-GLOBFIN-IA วรรณ 10.2038 +0.07% -0.43% +1.11% +13.22% +8.64% +20.54% +2.04% +2.04% - - - -
ONE-GLOBFIN-ID วรรณ 10.2038 +0.07% -0.43% +1.11% +13.22% +8.64% +20.54% +2.04% +2.04% - - - -
ONE-GLOBFIN-RD วรรณ 10.1006 +0.07% -0.44% +1.06% +13.07% +8.35% +19.90% +1.01% +1.01% - - - -
ONE-GLOBHY-I วรรณ 10.6035 +0.06% +0.26% +0.60% +0.87% +1.68% +5.29% +6.06% +6.06% - - - -
ONE-GLOBHY-R วรรณ 10.5458 +0.06% +0.26% +0.58% +0.81% +1.55% +5.03% +5.49% +5.49% - - - -
ONE-NIPPON วรรณ 10.1627 +0.25% +0.09% -0.32% +5.99% +10.39% +12.21% +10.90% +1.91% - - - -
ONEPROP-SG วรรณ 17.2299 +0.48% +2.17% +4.87% +3.15% +4.89% +14.29% +22.18% +21.34% - - - -
ONE-STOXXASEAN D วรรณ 84.3718 +0.23% -0.71% -0.02% +0.42% -7.16% -6.47% -5.48% -10.47% N/A ไม่เเน่นอน 05/02/18 3.0000
ONE-UGG วรรณ 20.2125 -0.56% +3.40% +11.58% +18.45% +11.29% +21.99% +56.68% +102.65% - - - -
ONE-VIETNAM-RA วรรณ 7.5176 +0.36% +1.10% +0.76% -3.85% -4.06% -1.55% -24.51% -24.51% - - - -
PAP ฟิลลิป 7.9362 -0.03% -0.03% +1.62% +6.30% +14.77% -7.91% -3.89% +6.45% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 10.1295 +0.26% +0.63% +5.12% +3.96% +7.31% +12.09% +2.97% +2.02% - - - -
PHATRA GHC D ภัทร 16.9232 +0.72% +0.72% +2.62% +17.89% +13.41% +13.06% +24.94% +17.52% N/A ไม่เเน่นอน 22/11/18 0.8500
PHATRA GNP ภัทร 12.6580 +0.70% +1.38% +4.21% +10.77% +7.75% +19.46% +26.39% 0.00% - - - -
PHATRA G-UBOND-H ภัทร 10.5879 +0.10% +0.62% +0.63% +0.83% +2.62% +8.49% 0.00% 0.00% - - - -
PHR ฟิลลิป 10.4422 -0.48% -0.96% -6.07% -4.93% +3.65% -3.34% +7.62% +32.89% - - - -
PRINCIPAL GBRAND-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8965 +0.22% +1.89% +3.31% +9.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PRINCIPAL IPROPEN-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.1695 +0.42% +1.65% +4.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PRINCIPAL IPROPEN-D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.1694 +0.41% +1.65% +4.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PWIN ฟิลลิป 10.9421 +1.29% +3.04% +7.39% +18.79% +5.80% +13.69% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 12.2316 +0.37% +1.70% +6.07% +11.98% +10.97% +16.38% +17.93% +9.84% - - - -
SCBAEMHA ไทยพาณิชย์ 9.8506 +0.37% +1.69% +6.04% +11.94% +10.96% +16.41% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAPLUS ไทยพาณิชย์ 11.2276 +0.21% +1.07% +2.45% +4.42% +1.92% +8.16% +12.08% 0.00% - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 9.2497 +0.09% +1.00% +1.34% +1.78% -2.51% -6.58% -18.61% -17.72% - - - -
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 13.5996 +1.02% +1.91% +8.22% +15.06% +13.70% +28.72% +53.41% 0.00% 2.65% 2 26/12/19 0.2537
SCBCE ไทยพาณิชย์ 8.7785 +0.97% +1.64% +5.15% +8.64% +4.01% +6.74% +6.37% +0.68% - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 11.7258 +0.71% +1.10% +4.16% +7.23% +4.71% +9.35% +20.82% +5.00% - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.44% +2.80% +3.11% +13.93% +14.21% +2.69% -1.39% 0.00% - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 9.9066 +0.37% -0.10% +2.83% +5.49% +8.24% +30.91% +14.61% 0.00% 1.40% 1 09/08/19 0.1388
SCBCHAE ไทยพาณิชย์ 10.0961 +0.38% -0.08% +2.92% +5.76% +8.55% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBCHEQA ไทยพาณิชย์ 9.5950 +0.24% +0.60% +5.33% +12.52% +10.47% +28.36% 0.00% 0.00% - - - -
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 4.9925 -0.32% -0.51% +0.24% +2.82% -0.94% +1.41% -12.27% -25.03% - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 15.8775 +0.29% +2.23% +6.06% +10.56% +8.17% +19.36% +44.11% 0.00% - - - -
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 8.9951 +0.13% +0.39% +0.74% +1.43% +3.29% +11.25% +11.94% +6.84% N/A ไม่เเน่นอน 22/09/17 0.1575
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 9.1140 -0.15% +2.08% +2.82% +7.67% +3.22% +6.76% +13.70% +0.88% N/A ไม่เเน่นอน 27/12/17 0.1224
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 12.7235 +0.29% +0.21% +0.94% +7.38% +9.22% +23.41% +27.32% +37.87% 1.87% 1 09/08/19 0.2376
SCBEUSM ไทยพาณิชย์ 13.8875 +0.20% -0.11% +0.08% +13.03% +14.29% +30.28% +44.62% 0.00% - - - -
SCBFST ไทยพาณิชย์ 8.9271 +0.24% +0.87% +1.00% +1.11% -0.32% -1.60% -9.36% 0.00% - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 16.1149 -0.01% +1.13% +2.19% +9.53% +7.34% +22.96% +37.86% +51.72% 2.10% 2 09/08/19 0.1491
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 11.2538 +0.86% +0.88% +2.69% +17.78% +10.82% +17.36% +42.57% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 25/09/18 0.2096
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 13.4120 +0.62% +2.65% +4.97% +5.83% +6.50% +23.95% +26.32% 0.00% - - - -
SCBGINR ไทยพาณิชย์ 10.3922 +0.05% +0.05% +0.94% +3.05% +4.27% +10.26% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.3369 -0.13% +0.01% +0.26% -0.66% +0.59% +4.30% +1.98% +3.57% - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 12.6009 +0.09% +0.75% +1.70% +4.57% +5.16% +13.23% +16.15% +11.83% - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 11.8665 +0.08% +0.76% +1.81% +4.87% +5.43% +14.45% +18.00% +11.30% - - - -
SCBGMLA ไทยพาณิชย์ 11.6351 -0.01% +1.10% +2.69% +8.52% +7.53% +15.98% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGMTA ไทยพาณิชย์ 8.3069 -0.01% +0.27% +0.38% +0.06% -2.94% -3.25% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 8.1551 +0.37% +0.76% +5.89% +3.93% +8.51% +14.22% +7.29% +8.79% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 8.3593 +0.15% +0.21% +5.17% +3.49% +9.79% +17.56% +19.97% +13.71% - - - -
SCBGOLDHE ไทยพาณิชย์ 8.3721 +0.15% +0.22% +5.21% +3.56% +9.91% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 11.9363 +0.04% +0.08% +0.95% +3.16% +4.51% +10.89% +4.48% 0.00% - - - -
SCBGPROP D ไทยพาณิชย์ 10.7241 +0.75% +1.54% +2.78% +2.25% +4.81% +15.52% +16.91% 0.00% 3.91% 2 22/01/20 0.1043
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 13.6887 +0.13% +0.47% +0.78% +1.64% +3.22% +9.86% +11.68% +19.79% - - - -
SCBINCA ไทยพาณิชย์ 10.6130 +0.00% +0.22% +0.92% +1.92% +1.70% +6.02% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINCR ไทยพาณิชย์ 10.6129 +0.00% +0.22% +0.92% +1.92% +1.71% +6.02% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 11.5273 -0.09% +1.09% +1.51% +6.93% +1.56% +10.40% +28.94% 0.00% 2.35% 2 26/09/19 0.1100
SCBJPSMA ไทยพาณิชย์ 9.3691 -0.12% +0.62% +2.41% +11.77% +15.03% +18.09% 0.00% 0.00% - - - -
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 9.9176 +1.20% +3.09% +5.32% +11.18% +12.61% +3.75% +6.47% +14.54% - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 12.1853 +0.68% +1.37% +3.14% +9.28% +6.91% +20.55% +30.25% 0.00% 3.47% 2 25/10/19 0.2251
SCBLEQA ไทยพาณิชย์ 12.9951 +0.68% +1.37% +3.14% +7.14% +7.01% +20.58% 0.00% 0.00% - - - -
SCBNK225 ไทยพาณิชย์ 18.0113 +0.47% +0.84% +0.16% +7.16% +12.94% +20.29% +33.95% +51.38% - - - -
SCBNK225D D ไทยพาณิชย์ 13.7762 +0.47% +0.84% +0.16% +8.82% +12.84% +20.21% +34.04% +52.19% 3.18% 2 25/10/19 0.1987
SCBOIL ไทยพาณิชย์ 4.0923 +0.88% -1.79% -2.51% +9.24% +4.40% +6.60% +7.12% -28.27% - - - -
SCBOPPA ไทยพาณิชย์ 10.6027 +0.01% +0.82% +1.55% +5.03% +6.66% +13.79% 0.00% 0.00% - - - -
SCBOPPR ไทยพาณิชย์ 10.6026 +0.01% +0.82% +1.55% +4.94% +6.66% +13.79% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPGF ไทยพาณิชย์ 13.8116 +0.33% +1.48% -0.50% +9.59% +13.18% +11.92% +18.58% +31.32% - - - -
SCBPOPA ไทยพาณิชย์ 11.7078 +0.16% +1.15% +2.85% +10.11% +7.75% +23.26% 0.00% 0.00% - - - -
SCBROBOA ไทยพาณิชย์ 11.3244 -0.08% +1.82% +2.74% +12.73% +11.31% +26.08% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSP500 D ไทยพาณิชย์ 19.7129 +0.83% +1.27% +5.63% +10.68% +10.62% +25.60% +43.33% +70.85% 2.79% 2 26/12/19 0.3206
SCBS&P500E ไทยพาณิชย์ 20.4226 +0.84% +1.29% +3.96% +11.00% +11.16% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBUSHYA ไทยพาณิชย์ 10.6000 +0.00% +0.14% +0.91% +1.19% +2.63% +4.65% 0.00% 0.00% - - - -
SCBUSSM ไทยพาณิชย์ 12.5265 +0.14% +0.66% +1.27% +8.49% +5.40% +9.70% +6.83% 0.00% - - - -
SCBWINR ไทยพาณิชย์ 10.8053 +0.08% +0.52% +1.27% +3.07% +3.44% +10.25% 0.00% 0.00% - - - -
T-ALLSTARJAPAN2 ธนชาติ 9.5996 -0.01% +0.86% +0.83% +0.32% +9.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TAREIT ทิสโก้ 10.1428 -0.30% +0.81% +2.04% +1.29% +0.51% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ASIANPROP D ธนชาติ 10.9909 -0.23% +0.89% +5.09% +1.60% +2.48% +14.44% +24.54% 0.00% 5.46% 2 26/12/19 0.3500
TCHSTARP ทิสโก้ 11.0953 -0.40% +2.88% +6.29% +12.34% +10.30% +21.42% +33.93% 0.00% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 9.0617 +0.72% +1.09% +4.16% +7.17% +4.61% +9.08% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
T-EUROPEEQ ธนชาติ 11.3717 -0.00% +0.71% +1.66% +7.57% +7.38% +15.38% +18.03% 0.00% - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 11.1320 +0.23% +2.88% +4.74% +18.93% +7.49% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 10.9233 +1.03% +1.42% +2.57% +16.40% +12.20% +17.16% +33.72% 0.00% - - - -
T-GLOBALBOND ธนชาติ 17.4573 +0.11% +0.42% +0.76% +1.28% +0.55% +4.68% +6.39% +5.51% - - - -
T-GLOBALENERGY ธนชาติ 3.5939 +0.33% +0.99% +1.49% +10.34% +9.20% +16.77% -4.75% -3.51% - - - -
T-GLOBALEQ ธนชาติ 19.3330 +0.35% +1.51% +3.57% +8.27% +6.37% +20.86% +38.83% +45.07% - - - -
T-GLOBALESG ธนชาติ 10.7594 +0.54% +1.35% +2.65% +6.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-GLOBALFIXED ธนชาติ 10.3504 +0.31% +0.19% -0.88% -0.89% +0.13% +1.04% +4.19% 0.00% - - - -
T-GLOBALVALUE D ธนชาติ 7.5968 -0.20% +0.95% +2.16% +8.62% +4.25% +12.58% +5.29% +9.18% N/A ไม่เเน่นอน 17/10/14 0.5000
TGOLD ทิสโก้ 12.4884 +0.05% +0.19% +4.30% +2.72% +7.99% +14.97% +16.93% +9.76% - - - -
TGOLDBULLION-H ธนชาติ 10.2494 +0.05% +0.21% +4.90% +3.98% +9.49% +16.75% +18.79% +12.79% - - - -
TGOLDBULLION-UH ธนชาติ 10.0111 +0.11% +0.75% +5.60% +4.28% +8.24% +13.92% +6.64% +8.83% - - - -
T-HEALTHCARE ธนชาติ 11.0838 +0.38% +0.75% +2.90% +17.70% +11.27% +16.26% +38.31% 0.00% - - - -
T-INFRA D ธนชาติ 11.1600 +0.39% +1.45% +2.63% +9.17% +7.99% +18.74% +31.37% +30.51% N/A ไม่เเน่นอน 26/09/18 0.5500
TISCOAP ทิสโก้ 16.2571 +0.29% +1.88% +5.57% +11.53% +9.11% +14.76% +22.56% +15.97% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 9.9423 +0.72% +1.06% +4.23% +7.18% +4.53% +9.12% +18.45% +4.41% - - - -
TISCOCHA ทิสโก้ 10.6504 +0.82% +0.81% +4.59% +7.50% +8.16% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.6150 +0.38% +1.32% +3.82% +2.88% -0.74% +4.86% -0.00% -10.02% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCOEU ทิสโก้ 12.8876 +0.20% -0.50% +0.33% +5.37% +8.07% +25.39% +23.58% +34.54% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 12.1371 +0.29% +1.46% +1.49% +4.11% +4.32% +19.13% +18.83% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 11.2291 +0.53% +1.17% +4.37% +10.55% +7.38% +13.13% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 12.9688 +0.08% -0.48% +0.26% +6.25% +8.45% +20.94% +12.99% +25.35% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 12.0153 +0.23% +1.53% +3.15% +7.51% +0.29% +4.16% +8.08% 0.00% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 9.4789 +0.25% +4.05% +3.97% +7.08% +2.67% +3.34% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 16.6078 +0.49% +0.80% -0.05% +6.57% +11.76% +17.77% +27.88% +41.56% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 10.9829 -0.43% +2.24% +1.45% +8.96% +12.08% +16.14% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 6.0268 +0.73% -1.37% -0.30% +4.44% -3.00% -2.29% +5.89% +0.21% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 14.1114 +0.50% +1.45% +3.71% +11.54% +12.00% +16.81% +29.86% +32.18% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 3.6206 +0.88% -1.80% -2.46% +9.00% +3.25% +4.81% +2.49% -27.94% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 11.8509 +0.13% +0.37% +0.78% +8.11% +8.57% +21.76% +25.62% 0.00% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 30.2255 +0.85% +1.26% +3.82% +10.67% +10.61% +24.89% +40.40% +64.16% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 12.8849 +0.19% +2.58% +7.87% +14.44% +10.10% +29.70% 0.00% 0.00% - - - -
T-JAPANEQ ธนชาติ 11.5790 -0.36% +0.05% -1.13% +7.90% +11.31% +10.14% +9.53% 0.00% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 12.7206 +0.69% +1.21% +2.41% -3.03% +7.94% +21.61% +27.79% 0.00% - - - -
T-MAP ธนชาติ 13.2373 +0.18% +0.61% +1.24% +3.37% +2.63% +8.20% +5.81% +7.03% - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 13.1739 +0.58% +2.05% +6.88% +12.79% +11.71% +17.28% +17.78% +27.45% - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 11.0058 +0.08% +0.46% +1.36% +1.55% +2.28% +9.13% +8.97% 0.00% - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 6.1614 +0.93% +0.75% +3.55% +5.49% +5.13% +27.11% +25.14% +28.77% - - - -
TMBCOF ทหารไทย 20.5678 +0.51% +2.82% +8.10% +13.07% +14.80% +37.71% +77.97% +106.14% - - - -
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.00% +1.75% +3.52% +11.37% +21.45% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.00% +1.18% +4.79% +13.96% +22.85% +32.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAE ทหารไทย 10.0023 +0.20% +0.14% +3.52% +9.49% +6.30% +9.04% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEBF ทหารไทย 10.6825 +0.17% +0.62% +1.98% +2.81% +1.90% +10.18% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEG ทหารไทย 13.2229 +0.02% +0.74% +1.32% +8.68% +9.85% +25.23% +30.40% +41.90% - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 10.4696 +0.85% +1.45% +4.64% +10.48% +6.57% +8.15% +10.06% +12.70% - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 9.8986 -0.03% +0.14% +0.23% +0.39% +1.06% +5.69% +8.12% +3.27% 2.42% ไม่เเน่นอน 14/10/19 0.0800
TMBGER ทหารไทย 13.2248 +0.06% -0.52% +0.27% +6.26% +8.92% +21.82% +14.77% 0.00% - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.00% +0.10% +3.18% +6.24% +16.83% +29.78% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGF ทหารไทย 13.2231 -0.03% +0.14% +0.23% +0.41% +1.12% +5.77% +8.21% +2.71% - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 11.5786 +0.01% +0.23% +0.94% +1.96% +1.67% +6.04% +10.35% 0.00% - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 13.5304 +0.51% +1.90% +2.49% +4.31% +7.24% +19.53% +29.72% 0.00% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 18.7998 +0.07% +0.30% +5.40% +3.54% +5.96% +13.06% +5.77% +4.58% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 10.4747 +0.15% +0.19% +4.96% +3.06% +8.97% +16.39% +16.93% +9.33% - - - -
TMBGQG ทหารไทย 16.4128 +0.66% +1.58% +4.85% +10.40% +8.12% +27.48% +50.58% 0.00% - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 9.6933 +0.33% +0.51% +1.44% +4.81% +3.29% +6.69% +5.64% +5.11% 2.06% ไม่เเน่นอน 16/05/19 0.1000
TMBINDAE ทหารไทย 9.7735 +0.41% +2.77% +4.47% +8.73% +5.53% +9.25% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.00% +0.91% +2.59% +6.87% +18.52% +14.14% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJE ทหารไทย 13.3808 +0.44% +0.77% +0.25% +6.78% +12.06% +18.22% +30.16% 0.00% - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.00% -0.03% +4.99% +5.80% +15.54% +24.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 11.9963 -0.11% -0.89% -1.26% +7.33% +11.35% +11.82% +12.72% 0.00% - - - -
TMBOIL ทหารไทย 3.3697 +1.09% -1.68% -2.14% +9.01% +2.11% +1.34% -9.21% -35.44% - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 22.7518 +0.81% +1.25% +3.71% +10.52% +10.46% +25.03% +37.83% +62.02% - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 17.4317 +0.45% +1.20% +6.10% +12.25% +6.94% +22.35% +57.98% 0.00% - - - -
TMBUSO ทหารไทย 10.7198 +0.20% +1.11% +1.64% +7.47% +3.68% +16.78% +30.75% +35.84% - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 14.8717 +0.86% +1.11% +3.24% +9.56% +7.72% +17.43% +18.46% +37.95% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 6.7112 +0.90% -1.61% -2.47% +9.62% +3.41% +8.13% +0.66% 0.00% - - - -
T-PREMIUM BRAND D ธนชาติ 10.7607 +0.80% +2.89% +4.45% +9.81% +7.67% +27.26% +40.32% +19.99% N/A ไม่เเน่นอน 26/09/18 0.8000
TSTARP ทิสโก้ 13.1523 +0.21% +1.49% +3.53% +9.72% +7.41% +20.55% +24.71% +30.26% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 14.8176 +1.07% +1.41% +4.21% +10.57% +9.15% +22.12% +26.03% 0.00% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 10.7045 +0.90% -0.01% +0.56% +9.96% +10.19% +20.00% 0.00% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 8.8614 +0.28% +0.15% +0.45% -0.02% -1.27% -2.68% -11.66% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 15.7551 +0.82% +3.24% +4.70% +1.91% +6.64% +19.58% +17.54% +20.39% - - - -
UCHINA ยูโอบี 12.2523 +0.66% +2.75% +7.91% +14.83% +16.53% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
UDB-A ยูโอบี 10.6949 +0.11% +0.63% +0.65% +0.82% +2.49% +8.10% 0.00% 0.00% - - - -
UDB-N ยูโอบี 10.6950 +0.11% +0.63% +0.65% +0.82% +2.49% +8.10% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-A ยูโอบี 9.9505 +0.39% +1.28% +4.26% +9.40% +6.82% +13.56% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-N ยูโอบี 9.9506 +0.39% +1.28% +4.26% +9.40% +6.82% +13.56% 0.00% 0.00% - - - -
UES ยูโอบี 11.5381 +0.38% -0.09% -0.01% +9.32% +11.19% +19.80% +23.57% 0.00% - - - -
UFLINK ยูโอบี 10.6970 +0.16% +0.13% +0.39% +1.19% +1.19% +4.57% 0.00% 0.00% - - - -
UFLINK2 ยูโอบี 10.5950 +0.19% +0.17% +0.49% +1.47% +2.65% +4.54% 0.00% 0.00% - - - -
UGD ยูโอบี 13.2198 +0.61% +1.09% +2.98% +8.20% +6.66% +24.35% +27.89% 0.00% - - - -
UGEAR ยูโอบี 8.4919 +0.04% +0.42% +0.32% -0.43% -6.90% -10.08% 0.00% 0.00% - - - -
UGH ยูโอบี 14.8681 +0.82% +2.37% +3.34% +19.90% +16.16% +21.11% +27.24% +30.25% - - - -
UGIS-A ยูโอบี 11.0225 +0.01% +0.23% +0.95% +1.91% +1.65% +6.18% 0.00% 0.00% - - - -
UGIS-N ยูโอบี 11.0227 +0.01% +0.23% +0.95% +1.91% +1.65% +6.18% 0.00% 0.00% - - - -
UGMAC ยูโอบี 11.1090 +0.15% +0.56% +2.46% +2.32% -0.92% +3.13% +17.07% 0.00% - - - -
UGQG ยูโอบี 11.9516 +0.59% +1.43% +4.64% +9.68% +7.84% +25.21% 0.00% 0.00% - - - -
UIF-A ยูโอบี 11.5252 +0.31% +1.05% +1.66% +4.25% +4.07% +9.34% +7.64% 0.00% - - - -
UIF-N ยูโอบี 11.5265 +0.31% +1.05% +1.67% +4.26% +4.08% +9.35% +7.65% 0.00% - - - -
UJRES ยูโอบี 11.8363 +0.51% +0.26% +0.98% -2.29% +7.42% +16.05% +18.16% 0.00% - - - -
UNI ยูโอบี 12.0314 +0.80% +1.92% +7.03% +14.61% +10.02% +23.80% 0.00% 0.00% - - - -
UOBSC ยูโอบี 1.7361 -0.56% -1.70% +0.88% +2.46% -4.99% -10.49% -20.03% -38.10% - - - -
UOBSCI-D D ยูโอบี 12.9694 +0.83% +2.36% +6.79% +12.16% +9.63% +16.34% +27.16% +24.98% N/A ไม่เเน่นอน 27/10/17 1.3470
UOBSCI-N ยูโอบี 14.3687 +0.83% +2.36% +6.78% +12.15% +9.63% +16.33% +24.87% +24.22% - - - -
UOBSGB ยูโอบี 12.2430 -0.01% +0.18% +0.14% -0.49% +0.52% +5.17% +7.27% -3.02% - - - -
UOBSGC ยูโอบี 9.1249 +0.64% +1.23% +6.44% +12.85% +9.17% +12.94% +17.48% +27.26% - - - -
UOBSG-H ยูโอบี 8.5568 +0.16% +0.21% +5.22% +3.33% +9.32% +16.56% +17.37% +10.11% - - - -
UOBSG-N ยูโอบี 10.3291 +0.11% +0.35% +5.39% +3.54% +5.72% +12.72% +4.13% +3.71% - - - -
UOBSHC ยูโอบี 14.8746 +0.81% +2.31% +3.32% +19.73% +15.90% +20.60% +27.21% +30.05% - - - -
UOBSHY ยูโอบี 11.5348 +0.02% +0.26% +0.92% +2.32% +2.53% +6.45% +8.62% +18.24% - - - -
UOBSJSM ยูโอบี 20.3459 -0.10% -0.20% +0.95% +8.82% +7.13% +14.50% +41.26% +77.92% - - - -
USHY ยูโอบี 11.5938 +0.02% +0.26% +0.93% +2.32% +2.55% +6.62% +8.78% +18.84% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล