เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ตลาดหุ้นไทย
ทอง US
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

ณ วันที่ 07 ส.ค. 2020
71%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1US-OPP วรรณ 16.0459 +0.86% +2.20% +6.02% +17.52% +5.76% +26.09% +34.97% +55.11% - - - -
ABAG อเบอร์ดีน 25.1302 +1.19% -0.26% +4.23% +11.00% +1.07% +17.49% +24.99% +31.65% - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 12.9708 +2.65% +2.35% +8.62% +18.70% +4.77% +20.24% +15.91% 0.00% - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 20.8655 +0.71% +1.12% +4.53% +16.95% +3.02% +17.76% +5.19% +14.52% - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 17.3957 +0.07% +2.11% +3.72% +17.95% +14.00% +26.79% +23.56% +28.99% - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 10.1069 -0.81% -0.59% +2.49% +11.98% +1.74% +17.93% +17.73% +14.72% - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 12.3791 +0.29% +0.58% +1.96% +9.69% -2.86% +1.32% +2.78% +18.20% - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 14.2186 +0.67% +0.83% +5.50% +21.38% -0.03% +12.32% -4.16% +7.40% - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 14.7392 +1.12% -1.16% +1.31% +14.61% -11.39% -3.56% -14.51% -7.71% - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 13.2944 -0.01% -1.24% +0.17% +7.54% +1.68% +18.18% -2.26% +2.57% - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 13.0274 +0.44% -1.24% +1.79% +9.23% -3.72% +9.93% +1.84% +6.39% - - - -
ADR-D D ยูโอบี 8.6422 +0.19% +0.78% +2.59% +5.10% +0.31% +2.61% +0.45% +4.72% 0.46% ไม่เเน่นอน 27/09/19 0.0400
AEOB อเบอร์ดีน 17.5348 +0.42% +1.16% +2.60% +13.12% -4.07% -0.87% +0.01% +16.09% - - - -
ASIA-B ยูโอบี 23.7666 +0.15% +0.65% +2.27% +5.49% +0.61% +3.02% +7.86% +16.31% - - - -
ASIA-E ยูโอบี 9.4676 +0.30% +0.87% +3.05% +11.36% +2.41% +17.17% +0.95% +1.99% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 12.5804 +0.07% +1.66% +5.02% +18.86% -0.27% +11.39% +4.07% +31.35% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 7.5208 +0.28% +1.18% +6.25% +24.67% -1.66% +15.57% +9.78% +41.81% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 12.4908 +0.93% +4.49% +3.28% +22.49% +12.75% +20.36% +10.85% +34.21% - - - -
ASP-DISRUPT เเอสเซท พลัส 15.4441 +0.45% +5.66% +9.00% +33.00% +31.96% +55.23% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 10.5804 -0.22% +3.28% +2.25% +8.23% -17.48% +0.25% +5.52% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 12.8393 +0.17% +0.83% +3.80% +3.60% +6.92% +13.72% +32.50% 0.00% - - - -
ASP-EVOCHINA เเอสเซท พลัส 17.3060 +0.08% +6.64% +9.28% +42.46% +37.98% +65.51% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 10.4617 +0.46% +0.46% -1.27% +9.33% -1.08% +2.97% +3.51% +7.33% - - - -
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 11.0386 +0.08% +0.64% +2.92% +15.75% +3.50% +9.41% +9.08% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 11.0327 +0.08% +0.64% +2.92% +15.74% +3.49% +9.38% +9.02% 0.00% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 18.0205 +0.54% +5.32% +14.87% +19.34% +29.32% +35.07% +47.78% +61.01% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 14.4687 -1.55% -0.48% -5.76% +3.20% -9.56% -5.00% -9.38% +3.91% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 8.3680 +0.68% +0.20% -0.49% +7.39% -19.21% -7.41% -14.08% -19.81% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 13.3051 -0.04% +2.74% -0.12% +7.18% +9.60% +16.09% +25.25% +37.56% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 2.6555 +0.19% +4.30% +5.31% +34.44% -13.90% -17.72% -14.63% -40.02% - - - -
ASP-ROBOT เเอสเซท พลัส 14.8222 +0.38% +4.80% +9.43% +31.63% +26.66% +51.06% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 36.3950 +0.73% +2.92% +6.02% +15.55% +0.11% +15.53% +30.71% +55.92% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 10.3174 +0.37% -0.08% +5.16% +12.69% +8.42% +25.77% +20.70% +6.53% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 12.1425 -0.41% -0.41% +10.64% +27.77% +23.79% +34.21% +34.39% +18.06% - - - -
ASP-VIET เเอสเซท พลัส 6.7346 -0.10% +4.23% -2.80% +7.47% -7.92% -12.84% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 12.9071 +0.63% +2.60% +5.63% +24.13% +2.96% +18.10% +4.19% +33.96% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 8.3399 +1.12% +0.67% +4.14% +19.64% -13.47% -3.41% 0.00% 0.00% - - - -
BCARE บัวหลวง 36.1813 +0.57% -0.43% +3.38% +9.00% +5.56% +29.09% +28.50% +25.42% - - - -
B-CHINE-EQ D บัวหลวง 12.0598 -0.21% +1.94% +4.84% +24.55% +27.59% +53.45% 0.00% 0.00% N/A 2 15/07/20 0.2500
B-FUTURE D บัวหลวง 11.8183 +0.87% +3.31% +3.81% +25.11% +17.99% +33.98% 0.00% 0.00% 2.20% 1 17/02/20 0.1500
B-GLOBAL บัวหลวง 13.0944 +0.83% +1.19% +5.92% +17.90% +3.61% +18.34% +15.08% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 14.8100 +0.74% +5.11% +14.70% +15.33% +29.85% +37.98% +47.03% +57.78% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 11.3927 +0.13% +0.33% +2.72% +7.42% +0.20% +3.48% +6.38% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 10.6979 -0.10% -0.75% +1.91% +3.81% +1.53% +5.63% +2.98% 0.00% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 17.5356 +0.37% +2.15% +4.76% +19.98% +11.18% +41.43% +68.14% 0.00% - - - -
B-NIPPON บัวหลวง 9.8456 -0.27% +1.45% -1.64% +4.58% -18.01% -4.91% -12.54% -15.98% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BRIC ยูโอบี 8.8558 -1.01% +1.90% +0.75% +18.06% +4.99% +21.54% +15.84% +26.32% - - - -
CIMB-PRINCIPAL APDI ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 18.9484 +0.53% +3.30% +7.90% +19.80% +1.92% +11.82% +8.81% +28.46% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CHEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.1325 -0.42% +2.51% +1.66% +19.82% +20.85% +28.06% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CII ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.6850 +0.43% +0.77% +2.62% +14.06% -8.10% -0.68% -6.28% +3.37% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4923 -0.01% +0.18% +0.90% +3.94% +2.18% +9.79% +13.45% +9.56% N/A ไม่เเน่นอน 12/02/07 0.1500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 5.4623 +0.95% +1.57% +4.63% +19.57% -5.94% -6.72% -11.13% -15.02% N/A ไม่เเน่นอน 28/04/11 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9373 -0.45% +1.95% +2.35% +2.36% +6.39% -1.46% +26.36% +25.82% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.6787 +0.04% +0.26% -0.34% +3.98% -15.51% -3.87% -1.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GINNO-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.2289 -0.11% +3.03% +5.21% +21.05% +11.62% +26.82% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8100 -0.09% -1.11% -1.53% -0.37% -3.24% -8.46% -5.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GMV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.8502 -0.89% +0.17% +2.45% +5.65% -8.35% +0.14% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.3017 +0.65% +4.33% +4.80% +23.21% +20.82% +41.02% +62.95% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GREITS D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.4498 +0.31% +0.41% +3.90% +10.70% -15.45% -6.77% -0.53% 0.00% 5.92% 1 11/02/20 0.4000
CIMB-PRINCIPAL GSA ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4214 +0.38% -0.47% +3.77% +8.89% -3.89% +8.11% +1.35% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.9397 +0.64% +5.29% +15.47% +19.60% +30.38% +35.89% +49.93% +68.46% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.6332 +0.64% +5.29% +15.47% +19.63% +30.41% +35.78% +48.56% +63.81% - - - -
CIMB-PRINCIPAL JEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.2438 +0.40% +2.50% -0.59% +9.13% +0.03% +17.40% +5.67% -0.65% - - - -
CIMB-PRINCIPAL KEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.9625 +1.71% +5.29% +9.76% +21.72% +2.33% +16.47% -20.31% -17.85% - - - -
CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.4954 +0.47% +5.84% -1.30% +5.52% -5.74% -10.12% 0.00% 0.00% - - - -
CPAM APDE ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.9367 -0.01% -0.05% -4.74% -1.42% +3.35% -8.50% +21.42% 0.00% - - - -
CPAM GSCEQ-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4803 +0.56% +1.35% -3.23% -1.82% +5.39% -13.18% +11.79% +11.83% - - - -
CPAM KOEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.2180 +0.50% +2.36% -5.92% -10.70% -9.70% -26.68% -16.02% 0.00% - - - -
EHD ยูโอบี 8.7134 -0.67% +1.34% -0.56% +14.17% -13.52% -1.61% -6.50% -3.45% - - - -
GC ยูโอบี 18.5462 +0.10% +1.68% +5.33% +22.93% +19.90% +44.69% +28.77% +46.90% - - - -
GEM-D D ยูโอบี 11.0642 +1.02% 0.00% +1.69% +3.45% -0.10% +4.87% +17.62% +29.84% 1.20% 1 12/04/16 0.1330
GHD ยูโอบี 10.7312 -0.04% +0.13% +4.14% -1.96% -1.72% -12.18% +26.53% +32.97% - - - -
GW ยูโอบี 11.3789 -0.02% +0.02% +4.42% +0.40% +2.56% +6.01% +34.57% +45.49% - - - -
I-10 เอ็มเอฟซี 1.1110 +0.03% +3.89% +4.38% +27.10% -40.55% -43.54% -57.13% -73.53% - - - -
I-DEVELOP เอ็มเอฟซี 12.2104 +1.05% +4.36% +5.92% +16.90% +8.28% +23.68% +17.36% -6.12% - - - -
I-GOLD เอ็มเอฟซี 19.1169 +0.46% +4.20% +13.64% +18.85% +30.24% +37.41% +50.31% +64.73% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 9.5260 +1.38% +5.38% +13.90% +17.77% +30.55% +35.63% +42.71% +48.06% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 9.9447 +1.36% +5.29% +13.80% +17.63% +30.51% +35.84% +43.39% +48.59% - - - -
I-OIL เอ็มเอฟซี 1.7752 -0.06% +4.07% +3.82% +40.01% -53.63% -55.55% -53.94% -70.17% - - - -
I-OIL33S1 เอ็มเอฟซี 2.1542 +0.07% -1.16% +7.73% -16.41% -63.56% -60.51% -57.32% 0.00% - - - -
I-REITS เอ็มเอฟซี 11.4438 +0.05% +0.67% +4.75% +6.06% -11.31% -5.53% -13.96% -13.63% - - - -
I-SMART D เอ็มเอฟซี 10.7020 +2.51% +2.29% +3.73% +7.36% +0.95% +3.65% +8.47% +11.91% 1.47% ไม่เเน่นอน 22/08/19 0.1573
JSM ยูโอบี 17.5031 -0.12% +0.48% -1.07% +5.56% -13.33% -4.11% -0.31% +21.04% - - - -
K-AEC กสิกรไทย 8.4406 -0.46% +1.75% -0.29% +6.72% -16.97% -15.42% -18.87% 0.00% - - - -
K-AGRI D กสิกรไทย 3.4106 -0.25% +1.15% +3.66% +1.44% -11.61% -10.11% -30.33% -31.26% N/A ไม่เเน่นอน 19/12/12 0.7500
K-APB กสิกรไทย 10.8779 +0.30% +1.06% +3.07% +13.42% -2.36% +2.75% 0.00% 0.00% - - - -
K-ASIA D กสิกรไทย 8.7763 +0.51% +2.83% +2.20% +20.62% -8.48% -8.07% -13.57% +0.46% 3.42% 2 14/05/19 0.3000
K-CCTV กสิกรไทย 15.6823 -0.29% +1.78% +1.16% +17.87% +19.71% +32.71% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHANGE-A(A) กสิกรไทย 16.7295 -0.34% +0.42% +4.00% +24.67% +30.30% +62.26% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHINA D กสิกรไทย 10.3235 -0.66% +2.45% -1.15% +10.98% -1.61% +7.27% -1.06% +20.44% 3.87% 2 13/12/19 0.2000
K-CHX กสิกรไทย 13.8764 -1.00% -0.03% -3.83% +14.40% +13.22% +16.82% +22.13% 0.00% - - - -
K-EUROPE D กสิกรไทย 11.8451 -0.16% -1.08% -0.64% +13.48% -2.62% +18.05% +22.47% +26.69% 6.33% 3 14/08/20 0.2000
K-EUSAGE D กสิกรไทย 9.5019 +0.19% -1.09% -1.14% +5.77% -8.86% +2.66% +3.57% 0.00% 2.10% 1 14/02/20 0.2000
K-EUSMALL กสิกรไทย 8.6224 -0.33% +2.64% +0.40% +15.29% -14.35% -6.48% 0.00% 0.00% - - - -
K-EUX กสิกรไทย 11.5560 -0.82% +0.96% -1.61% +14.02% -13.44% +0.07% -0.05% 0.00% - - - -
KFACHINA-A กรุงศรี 12.2902 -0.34% +1.11% +0.41% +19.48% +17.13% +32.94% 0.00% 0.00% - - - -
KFAINCOM-R กรุงศรี 10.9797 +0.21% +0.46% +0.48% +5.31% -7.16% -4.36% -0.26% +11.34% - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 10.1251 -0.23% +1.14% +1.77% -2.73% +1.46% +1.21% -4.69% -10.38% - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 6.8004 +0.55% +1.85% +4.05% +17.59% +1.20% +16.32% +18.38% +36.61% - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 8.8383 -1.10% -0.12% -4.81% +5.00% -4.97% -0.58% -18.14% -21.42% - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 10.5828 +0.01% +0.73% +2.33% +7.53% -5.62% -0.92% +1.92% 0.00% - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 10.9849 +0.02% +0.35% +1.62% +6.38% -2.14% +0.25% +4.09% 0.00% - - - -
KFDIVERS-A กรุงศรี 10.4961 +0.20% +0.66% +2.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFDIVERS-R กรุงศรี 10.4961 +0.20% +0.66% +2.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-ELI กรุงศรี 8.4441 -0.46% -0.30% +3.03% +11.22% -6.21% -2.24% -4.32% +6.77% - - - -
KF-EM กรุงศรี 11.0946 +0.27% +0.21% +5.19% +18.21% -2.07% +6.89% -10.97% -1.43% - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 15.7384 +0.15% +0.42% +5.17% +19.28% +2.43% +22.15% +9.82% +15.20% - - - -
KF-GBLVAL กรุงศรี 9.1961 -0.00% +9.70% -15.60% -18.50% -12.07% -14.63% -16.49% -7.21% - - - -
KFGBRAND-A กรุงศรี 11.5535 -0.76% +0.83% +3.47% +11.92% -0.82% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFGBRAND-D D กรุงศรี 11.2363 -0.76% +0.83% +3.47% +11.92% -1.42% +12.50% +25.63% 0.00% 6.67% 2 23/03/20 0.2500
KF-GLS กรุงศรี 9.7346 -0.48% -0.54% +6.09% +10.39% +14.52% +15.86% +16.28% 0.00% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 16.3255 +0.76% +5.21% +15.22% +15.76% +28.54% +36.22% +44.18% +53.29% - - - -
KF-GPROPD D กรุงศรี 9.8943 -0.49% -0.06% +2.24% +4.08% +6.65% +13.54% +5.89% 0.00% 2.53% 1 24/05/19 0.2500
KF-GTECH กรุงศรี 16.5892 -0.17% +3.26% +4.96% +21.56% +21.27% +49.67% +49.72% 0.00% - - - -
KFHASIA-A กรุงศรี 9.9195 +0.41% +2.12% +3.66% +19.11% +3.96% +21.02% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 10.3829 -0.05% +1.82% +4.99% +21.49% +8.24% +24.77% +32.66% +64.24% 4.82% 3 19/06/19 0.2500
KFHEALTH-A กรุงศรี 9.9764 +0.40% +0.79% +2.75% +5.34% +5.83% +27.36% 0.00% 0.00% - - - -
KFHEALTH-D D กรุงศรี 8.9175 +0.40% +0.79% +2.75% +5.19% +4.93% +26.53% +21.71% -1.24% N/A 2 19/06/20 0.1500
KF-HEUROPE กรุงศรี 15.9374 -0.16% +0.58% +0.71% +13.86% -4.33% +15.41% +21.30% +26.80% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 11.7731 +0.59% +5.15% +14.84% +19.01% +28.33% +33.68% +48.40% +68.16% - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 9.0717 -0.06% +0.89% -0.95% +14.67% +6.86% +21.55% +3.38% +5.92% 2.76% 1 02/12/19 0.2500
KF-HJPINDX กรุงศรี 11.6446 -0.33% +2.33% -1.38% +12.09% -7.70% +6.13% +10.54% 0.00% - - - -
KF-HSMUS กรุงศรี 10.2064 +0.56% +3.24% +7.16% +15.41% -13.07% -1.54% +2.40% 0.00% - - - -
KFHTECH-A กรุงศรี 16.5222 +0.01% +5.77% +7.34% +31.19% +30.61% +56.50% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HUSINDX กรุงศรี 13.7269 +0.67% +3.05% +6.25% +15.27% +0.11% +15.65% +31.49% 0.00% - - - -
KF-INCOME กรุงศรี 11.5012 +0.01% +0.73% +2.37% +7.54% -5.66% -0.96% +1.86% +4.91% - - - -
KF-INDIA กรุงศรี 8.0307 +0.58% +0.26% +2.11% +15.46% -14.67% -4.38% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAP D กรุงศรี 11.2713 -0.37% +4.35% +3.80% +18.77% -5.31% +9.40% +5.06% 0.00% N/A 1 17/07/20 0.2500
KF-JPSCAPD D กรุงศรี 9.1583 -0.37% +4.43% +1.56% +16.21% -7.50% +7.27% +5.50% 0.00% N/A 2 17/07/20 0.2500
KF-LATAM กรุงศรี 6.1755 +0.63% -3.01% +4.55% +27.61% -23.54% -17.45% -22.75% -2.66% - - - -
KFMINCOM-R กรุงศรี 10.5415 +0.01% +0.59% +2.14% +7.51% -4.09% +0.43% 0.00% 0.00% - - - -
KF-OIL กรุงศรี 2.3215 +0.29% +3.78% +5.60% +31.29% -15.72% -18.20% -21.47% -47.02% - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 19.6061 +0.61% +2.73% +5.15% +26.06% +23.44% +56.89% +36.49% +51.73% - - - -
KFPREFER-A กรุงศรี 9.5909 -0.03% +0.52% +3.21% +7.35% -6.98% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 11.0079 +0.01% +0.39% +1.65% +6.48% -2.03% +0.37% +4.33% 0.00% - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 8.3948 +0.70% +2.38% +6.26% +14.25% -10.27% +4.41% -9.50% -6.82% N/A 1 21/01/20 0.2500
KF-TRB กรุงศรี 13.6861 +0.08% +0.16% +1.18% +2.82% +5.25% +7.18% +9.96% +15.59% - - - -
KF-US กรุงศรี 19.0975 +0.81% +1.37% +3.00% +11.84% -3.35% +12.25% +8.25% +19.37% - - - -
KFVIET-A กรุงศรี 7.6694 +0.01% +4.48% -1.73% +7.68% -6.77% -11.28% 0.00% 0.00% - - - -
K-GA D กสิกรไทย 11.8958 +0.11% +2.24% +4.96% +13.38% +4.06% +14.10% +11.39% +19.42% 3.36% 1 12/06/20 0.3000
K-GB D กสิกรไทย 10.2936 +0.20% +0.35% +1.72% +2.80% +3.60% +4.57% +9.34% +3.87% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/14 0.1000
K-GEMO D กสิกรไทย 10.3765 +0.13% -0.33% +3.90% +21.21% -2.18% +9.88% +10.55% +37.61% 1.93% 2 14/08/20 0.2000
K-GHEALTH D กสิกรไทย 11.6959 +0.09% -0.13% +1.22% +8.84% +6.67% +24.15% +33.25% +19.84% 1.71% ไม่เเน่นอน 14/08/20 0.2000
K-GHEALTH(UH) D กสิกรไทย 11.2482 +0.38% -1.00% +0.91% +5.35% +7.26% +26.41% +28.62% 0.00% N/A 3 14/08/20 0.2000
K-GINCOME-A(A) กสิกรไทย 11.1493 +0.02% +0.86% +3.02% +8.17% -4.54% -0.13% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINCOME-A(R) กสิกรไทย 11.1495 +0.02% +0.86% +3.02% +8.17% -4.54% -0.13% +2.08% +10.33% - - - -
K-GINFRA D กสิกรไทย 9.7521 -0.80% +0.71% +2.44% +6.45% -12.05% -1.42% +0.91% 0.00% 6.67% 1 13/03/20 0.2000
K-GLAM-UI กสิกรไทย 9.9917 +0.16% +0.60% +2.15% +5.90% -3.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-GLOBE D กสิกรไทย 9.1460 +0.46% +0.84% +3.29% +11.38% -1.06% +13.60% +11.91% +19.27% N/A ไม่เเน่นอน 12/06/15 0.2000
K-GOLD D กสิกรไทย 11.5103 +0.56% +0.24% +1.78% +5.56% +14.03% +22.59% +33.80% +47.47% 1.74% 1 14/04/20 0.2000
K-GREAT กสิกรไทย 10.6192 +0.04% +0.59% +1.57% +3.40% -5.38% -0.32% 0.00% 0.00% - - - -
K-HIT กสิกรไทย 11.9070 +0.77% +3.33% +3.41% +11.44% +4.98% +26.17% 0.00% 0.00% - - - -
K-INDIA D กสิกรไทย 8.6896 +0.79% +0.40% +3.42% +20.57% -16.87% -7.18% -11.20% +6.12% 4.60% 2 14/02/20 0.2500
K-INDX กสิกรไทย 10.5840 +0.79% +1.01% +3.68% +22.94% -13.74% -5.85% -10.68% 0.00% - - - -
K-JP D กสิกรไทย 9.1559 -0.26% +1.04% -0.07% +6.83% -10.43% +3.94% -0.65% +0.29% N/A ไม่เเน่นอน 14/01/20 0.2000
K-JPX กสิกรไทย 11.7446 -0.04% +3.19% -1.71% +7.70% -10.44% +3.95% -0.65% 0.00% - - - -
KK GOLD 7%#1 ภัทร 8.8936 +1.31% +5.06% +13.87% +17.81% +28.54% +34.31% +39.12% +43.81% - - - -
K-MENA D กสิกรไทย 6.8333 -0.25% 0.00% +1.04% +5.11% +8.69% +10.81% -10.32% +40.23% N/A ไม่เเน่นอน 12/09/14 0.2000
K-OIL กสิกรไทย 2.9689 +0.15% +4.51% +5.75% +37.51% -17.00% -19.99% -13.92% -37.13% - - - -
K-SEMQ กสิกรไทย 11.5241 +0.70% +1.74% +8.05% +26.42% -0.70% +15.30% +6.78% 0.00% - - - -
K-SGM กสิกรไทย 11.3136 -0.05% +0.06% +0.59% +1.68% -2.77% +1.20% +3.99% 0.00% - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 11.3533 +0.81% +2.07% +1.67% +18.38% -0.31% +8.84% +5.51% +15.23% - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 8.6327 +1.30% +0.34% +5.91% +17.40% +1.92% +9.21% -7.41% -11.51% - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 10.2755 +1.18% +0.50% +0.19% +13.02% -10.87% -12.10% -9.40% +5.55% - - - -
KT-BOND กรุงไทย 12.2325 -0.09% +0.04% +1.28% +2.39% +3.63% +4.87% +9.63% +4.51% - - - -
KT-CHINA-A กรุงไทย 13.1946 +1.13% +4.72% +5.50% +25.33% +25.06% +40.63% +15.26% 0.00% - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 5.4751 +2.67% +0.84% +1.57% -0.91% -25.50% -24.56% -34.44% -42.31% - - - -
KT-ESG-A กรุงไทย 8.9625 -0.64% +1.04% -1.38% +8.86% -9.56% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-EURO กรุงไทย 11.4851 +0.57% +1.29% +0.83% +16.15% -13.41% -5.34% -14.25% +9.03% - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 16.6484 +0.44% -0.05% -0.35% +8.38% -17.44% -1.97% -0.65% +9.49% - - - -
KT-GCINCOME-R กรุงไทย 10.5968 +0.04% +0.22% +1.76% +5.54% -1.04% +1.72% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 11.3502 +0.36% +0.14% +0.30% +1.14% +0.82% +4.24% +12.61% 0.00% - - - -
KT-GOI-A กรุงไทย 10.1161 +0.78% +0.42% +2.39% +10.92% -3.85% +3.03% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 14.2492 +0.50% +4.42% +14.21% +17.16% +29.70% +36.72% +48.49% +64.90% - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 13.2695 +0.80% +1.24% +2.48% +9.53% +5.42% +21.78% +33.58% 0.00% - - - -
KT-IGF-A กรุงไทย 14.0584 +0.30% +1.89% +4.00% +15.13% +3.78% +14.04% 0.00% 0.00% - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 14.0571 +0.30% +1.89% +3.99% +15.13% +3.77% +14.04% +22.68% +33.58% - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 12.4033 +0.63% -0.39% +4.74% +19.63% -15.76% -4.19% -19.35% 0.00% - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 9.7072 +0.63% -0.39% +4.74% +19.63% -15.77% -4.20% -18.85% 0.00% 6.70% 2 03/07/19 0.6500
KT-JAPAN-A กรุงไทย 11.0034 +0.58% +0.61% +0.35% +5.74% -14.49% +4.82% -8.82% 0.00% - - - -
KT-JAPAN-D D กรุงไทย 10.5477 +0.58% +0.61% +0.35% +5.73% -14.50% +4.78% -8.90% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 06/06/17 0.4500
KT-MAB-A กรุงไทย 10.5260 +0.77% +0.60% +2.67% +10.04% +2.73% +8.75% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFB-A กรุงไทย 10.7851 +0.35% +0.46% +1.98% +6.25% +0.02% +2.50% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFE-A กรุงไทย 9.8622 +1.21% +0.72% +3.54% +15.10% +0.10% +10.37% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MINING กรุงไทย 5.2421 +1.92% +0.48% +12.28% +22.09% +7.81% +17.51% +0.58% +30.01% - - - -
KT-OIL กรุงไทย 2.0204 +1.24% +0.89% +4.97% +23.89% -15.41% -20.24% -18.55% -45.48% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 6.3337 +1.45% +2.89% +17.45% +37.97% +49.75% +54.39% +60.39% +121.92% - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 12.2260 +0.85% +1.23% +5.23% +13.36% -9.88% +1.24% +16.40% +26.85% 9.00% 2 10/01/20 0.2000
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 14.3875 +0.84% +1.19% +5.14% +12.79% -11.12% -0.45% +13.24% +22.98% - - - -
KT-US-A กรุงไทย 15.6932 +0.81% +2.11% +5.04% +16.06% +12.31% +31.34% +50.07% +56.22% - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 13.0724 -0.04% -0.03% +2.25% +4.69% +3.85% +6.68% +12.59% +19.19% - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 12.1957 +0.27% +0.84% +3.75% +10.64% -6.32% +5.04% +4.00% +8.15% - - - -
KT-WTAI-A กรุงไทย 14.1579 +0.49% +5.36% +6.95% +38.45% +24.38% +43.77% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA-A(A) กสิกรไทย 22.7552 +0.40% +5.60% +7.50% +31.07% +35.67% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA-A(D) D กสิกรไทย 21.3244 +0.40% +3.83% +5.70% +30.81% +35.58% +47.41% +94.46% +125.25% 4.92% 4 14/08/20 0.3500
K-USXNDQ-A(A) กสิกรไทย 21.1612 +1.31% +4.88% +6.68% +22.59% +17.78% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-USXNDQ-A(DIV) D กสิกรไทย 19.8244 +1.32% +4.88% +6.64% +22.48% +17.27% +46.20% +77.85% +129.20% 4.29% 4 12/06/20 0.2500
K-VIETNAM กสิกรไทย 8.6760 +0.35% +5.63% -2.00% +5.04% -6.57% -10.28% 0.00% 0.00% - - - -
K-WORLDX กสิกรไทย 9.7050 +0.38% +2.12% +5.30% +16.64% -2.63% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHCHINA-D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2023 +0.34% +2.55% +2.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 14.8828 +0.37% +2.12% +5.84% +24.92% +18.27% +35.02% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.7925 +0.37% +2.12% +5.84% +24.88% +17.68% +34.12% 0.00% 0.00% 6.78% 2 29/06/20 1.0000
LHDIGITAL-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 14.8802 +0.37% +2.12% +5.83% +24.92% +18.26% +35.02% 0.00% 0.00% - - - -
LHGEQ-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.7721 +0.29% +3.98% +6.05% +24.12% +11.73% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 2 29/06/20 0.6000
LHGINCOME-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3325 +0.21% +0.43% +1.57% +6.00% -1.91% -0.42% +3.06% 0.00% - - - -
LHGINCOME-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.9963 +0.21% +0.43% +1.57% +6.00% -1.91% -0.41% +3.09% 0.00% 1.90% 1 02/12/19 0.0900
LHGINCOME-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3325 +0.21% +0.43% +1.57% +6.00% -1.91% -0.42% +3.06% 0.00% - - - -
LHGLIFE-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2730 +1.69% +6.66% +7.39% +31.27% +15.26% +27.41% 0.00% 0.00% N/A 2 29/06/20 0.5000
LHGMA-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2915 +0.22% +0.11% +1.36% +5.34% -1.05% +2.16% 0.00% 0.00% - - - -
LHGMA-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8476 +0.22% +0.11% +1.35% +5.35% -1.08% +2.15% 0.00% 0.00% 1.52% 2 29/06/20 0.2000
LHGMA-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2901 +0.22% +0.11% +1.35% +5.34% -1.05% +2.15% 0.00% 0.00% - - - -
LHJAP-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.0849 +0.13% +0.44% -0.10% +9.90% -8.49% +4.48% -5.60% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 31/08/18 0.1500
LHROBOT-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0400 +1.65% +1.66% +5.91% +19.96% +6.44% +24.13% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 03/01/20 0.2000
M-ATECH D เอ็มเอฟซี 14.3538 +0.34% +2.97% +5.15% +27.16% +22.78% +57.37% 0.00% 0.00% 2.79% ไม่เเน่นอน 25/11/19 0.4000
MGA D เอ็มเอฟซี 10.9662 +0.93% +5.03% +6.40% +27.24% +20.09% +34.39% +30.33% +33.53% N/A 1 28/01/20 0.4700
MN-BALANCE เเมนูไลฟ์ 10.1593 -0.07% +1.20% +3.06% +10.79% -0.55% +6.43% 0.00% 0.00% - - - -
MS-AMERICAN เเมนูไลฟ์ 16.4672 -0.02% +0.00% -6.95% -3.35% -0.46% -9.60% +6.05% +18.61% - - - -
MS-ASIAN SM เเมนูไลฟ์ 16.4277 +0.85% +2.56% +7.09% +25.80% +11.40% +23.59% -0.06% -3.71% - - - -
MS-CHINA VALUE เเมนูไลฟ์ 19.0575 -0.03% +3.21% +6.19% +25.53% +23.56% +44.33% +32.00% +48.88% - - - -
MS-EE EURO เเมนูไลฟ์ 5.2514 -0.72% +1.28% +1.98% +12.04% -16.77% -5.84% -11.41% +4.79% - - - -
MS-EUROPE-A เเมนูไลฟ์ 9.3414 -0.29% +0.74% +4.07% +13.93% -2.46% +9.44% -6.41% -10.03% - - - -
MS-EUROPE-D เเมนูไลฟ์ 9.3430 -0.28% +0.74% +4.07% +13.92% -2.47% +9.41% -6.40% -10.01% - - - -
MS-HCARE-A เเมนูไลฟ์ 12.6588 -0.40% -0.22% +0.79% +0.14% +0.41% +11.41% +10.65% -3.15% N/A 1 23/01/15 0.7000
MS-HCARE-D D เเมนูไลฟ์ 10.2011 -0.40% -0.22% +0.79% -2.34% -2.07% +8.66% +7.90% -5.74% N/A ไม่เเน่นอน 21/12/18 0.1500
MS-INDIA-A เเมนูไลฟ์ 10.8659 +1.32% +0.82% +5.20% +13.95% -8.53% +3.35% -7.50% +4.35% - - - -
MS-INDIA-D D เเมนูไลฟ์ 6.7930 +1.32% +0.82% +5.20% +14.04% -8.47% +3.41% -7.07% +7.84% 2.94% 1 21/06/19 0.2000
M-USA เมย์เเบงก์ 9.6758 -0.03% +0.32% -2.82% +8.22% -3.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-VI เอ็มเอฟซี 9.7691 +0.94% +0.39% +5.32% +11.19% -1.76% +2.71% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-ALLCHINA-RA วรรณ 14.9329 +0.19% +2.25% +2.87% +20.88% +17.57% +42.13% +50.37% +50.37% - - - -
ONE-CHINA วรรณ 8.7687 -1.12% -0.25% -4.91% +4.06% -5.25% -0.40% -16.12% -21.13% - - - -
ONE-CHINA10 วรรณ 11.0300 +0.32% +5.15% +16.64% +14.39% +17.57% +23.26% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-DISC-RA วรรณ 14.4577 +0.06% +4.57% +6.45% +25.05% +31.56% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-EUROEQ วรรณ 10.4266 -0.48% +1.27% -0.44% +9.12% -11.99% +2.76% +3.97% +3.97% - - - -
ONE-GECOM วรรณ 18.5318 +0.67% +8.71% +17.91% +48.46% +66.31% +87.91% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-GLOBALEQ D วรรณ 8.4318 +0.17% +1.13% +3.92% +11.71% -9.66% -1.49% -15.68% +0.95% N/A ไม่เเน่นอน 04/06/18 0.2000
ONE-GLOBFIN-IA วรรณ 8.1234 -0.12% +3.26% +2.17% +21.20% -20.44% -9.45% -18.76% -18.76% - - - -
ONE-GLOBFIN-ID วรรณ 8.1233 -0.12% +3.26% +2.17% +21.20% -20.44% -9.45% -18.76% -18.76% - - - -
ONE-GLOBFIN-RD วรรณ 8.0174 -0.12% +3.25% +2.12% +21.04% -20.65% -9.93% -19.82% -19.82% - - - -
ONE-GLOBHY-I วรรณ 10.1554 +0.23% +0.28% +1.26% +5.65% -4.04% -2.71% +1.58% +1.58% - - - -
ONE-GLOBHY-R วรรณ 10.0862 +0.23% +0.27% +1.24% +5.58% -4.16% -2.96% +0.89% +0.89% - - - -
ONE-NIPPON วรรณ 9.1592 +0.01% +2.99% -1.44% +7.62% -10.13% +3.44% -5.70% -8.15% - - - -
ONEPROP-SG วรรณ 15.2585 +0.57% -0.09% +0.58% +8.38% -11.60% -6.30% -1.46% +6.84% - - - -
ONE-STOXXASEAN D วรรณ 68.3269 -0.39% -0.46% -2.34% +8.90% -16.10% -19.58% -31.67% -23.82% N/A ไม่เเน่นอน 05/02/18 3.0000
ONE-UGG-RA วรรณ 29.4351 +0.19% +3.31% +1.47% +30.00% +41.29% +75.37% +92.72% +195.12% - - - -
ONE-VIETNAM-RA วรรณ 6.5443 +0.20% +4.34% -2.82% +5.44% -8.01% -14.56% -34.28% -34.28% - - - -
PAP ฟิลลิป 7.9362 -0.03% -0.03% +1.62% +6.30% +14.77% -7.91% -3.89% +6.45% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 13.4526 +1.12% +3.83% +14.59% +15.78% +28.25% +35.59% +41.51% +47.93% - - - -
PHATRA GHC D ภัทร 17.9670 +0.80% +1.25% +2.46% +9.58% +4.98% +25.15% +23.98% +1.16% N/A ไม่เเน่นอน 22/11/18 0.8500
PHATRA GINFRAEQ ภัทร 11.7198 +0.02% +0.38% -0.27% +4.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PHATRA GNP ภัทร 13.8808 +0.59% +1.06% +5.20% +15.20% +5.97% +24.27% +26.30% 0.00% - - - -
PHATRA G-UBOND-H ภัทร 11.0751 +0.09% +0.33% +1.54% +4.75% +3.68% +5.70% 0.00% 0.00% - - - -
PHR ฟิลลิป 10.4422 -0.48% -0.96% -6.07% -4.93% +3.65% -3.34% +7.62% +32.89% - - - -
PRINCIPAL GBRAND-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.1849 -0.76% +0.75% +3.49% +10.53% +0.62% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PRINCIPAL GFIXED ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.2372 +0.02% +0.35% +1.60% +6.33% -0.83% -3.68% 0.00% 0.00% - - - -
PRINCIPAL IPROPEN-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.5278 -0.09% -0.39% -1.43% +4.24% -16.65% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PRINCIPAL IPROPEN-D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.5278 -0.09% -0.39% -1.43% +4.24% -16.65% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PWIN ฟิลลิป 15.3498 -0.18% +3.30% +6.03% +29.02% +34.34% +60.50% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 12.4496 +0.06% +3.24% +4.03% +22.84% +5.10% +21.47% -1.26% +20.80% - - - -
SCBAEMHA ไทยพาณิชย์ 9.8787 +0.06% +3.26% +4.06% +23.21% +3.71% +19.66% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAPLUS ไทยพาณิชย์ 10.5465 +0.20% +0.74% +2.79% +11.30% -3.94% -0.24% -1.07% 0.00% - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 9.8315 +0.53% +0.04% +3.81% +7.20% +6.76% +7.71% -12.67% -10.70% - - - -
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 15.1554 +0.60% +3.17% +7.10% +20.72% +11.35% +34.17% +51.43% +74.76% 2.38% 2 22/06/20 0.3054
SCBCE ไทยพาณิชย์ 8.1238 -0.95% -0.29% -4.95% +1.57% -4.05% +4.70% -9.38% -13.50% - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 10.4674 -1.09% -0.10% -4.80% +4.95% -4.84% +0.98% -6.91% -5.57% - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.44% +2.80% +3.11% +13.93% +14.21% +2.69% -1.39% 0.00% - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 10.8862 -1.24% +0.68% +1.23% +19.40% +19.16% +27.24% +15.40% +3.99% 1.28% 1 24/02/20 0.1380
SCBCHAE ไทยพาณิชย์ 11.3232 -1.24% +0.69% +1.31% +19.71% +19.77% +26.50% 0.00% 0.00% - - - -
SCBCHEQA ไทยพาณิชย์ 10.7139 -0.34% +3.17% +4.50% +21.17% +17.04% +33.60% 0.00% 0.00% - - - -
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 4.4622 +0.93% +2.91% +7.37% +17.37% -4.28% -7.05% -16.45% -24.23% - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 17.5828 +0.77% +3.24% +4.17% +22.65% +11.20% +26.60% +33.91% 0.00% - - - -
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 9.0862 +0.34% +1.18% +3.56% +9.86% +2.82% +6.79% +12.44% +25.25% N/A 1 24/03/20 0.2791
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 8.6384 +1.12% +0.73% +6.16% +25.39% -0.96% +5.25% -7.08% +6.03% N/A ไม่เเน่นอน 27/12/17 0.1224
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 10.8325 -0.60% +0.62% -1.30% +7.83% -14.11% +2.67% +2.51% +2.60% 2.19% 1 24/02/20 0.2549
SCBEUSM ไทยพาณิชย์ 12.8471 +1.09% +2.33% +4.38% +12.89% -8.56% +11.22% +15.21% 0.00% - - - -
SCBFST ไทยพาณิชย์ 9.1866 +0.18% -0.18% -0.11% -3.96% -0.08% +2.72% -1.31% 0.00% - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 15.1716 +0.59% +1.81% +4.55% +13.65% -3.41% +10.67% +14.26% +34.18% 2.23% 2 24/02/20 0.4833
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 11.4965 +0.85% +1.38% +2.68% +10.47% +2.92% +18.86% +29.68% 0.00% N/A 1 24/03/20 0.1584
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 11.9344 -0.80% +0.90% +0.26% +3.62% -12.42% -2.47% +4.83% 0.00% - - - -
SCBGINR ไทยพาณิชย์ 9.6572 +0.26% +1.13% +1.27% +5.85% -6.60% -2.34% -0.85% 0.00% - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.5857 -0.94% -0.59% -1.46% +0.75% +1.23% +1.77% +4.84% +10.63% - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 13.0605 +0.28% +1.02% +2.99% +10.73% +3.44% +11.15% +11.70% +14.97% - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 12.3310 +0.38% +1.15% +3.33% +12.42% +3.77% +12.12% +12.93% +13.99% - - - -
SCBGMLA ไทยพาณิชย์ 11.5229 +0.49% +1.47% +5.03% +15.23% -2.73% +13.34% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGMTA ไทยพาณิชย์ 7.3542 -0.02% -0.12% +0.44% -2.74% -9.93% -14.30% -23.03% 0.00% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 11.0053 +0.77% +5.20% +15.39% +15.95% +30.63% +39.19% +49.17% +60.74% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 11.0103 +0.61% +5.35% +15.45% +20.06% +30.77% +37.07% +53.88% +75.77% - - - -
SCBGOLDHE ไทยพาณิชย์ 11.0540 +0.61% +5.36% +15.49% +20.19% +31.06% +37.53% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 11.1451 +0.27% +1.33% +1.27% +5.80% -6.15% -1.66% -0.03% 0.00% - - - -
SCBGPROP D ไทยพาณิชย์ 9.1727 -0.41% +1.28% +3.09% +9.67% -16.02% -7.33% -0.86% 0.00% 4.57% 2 22/01/20 0.1043
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 13.7016 -0.02% +0.32% +1.67% +5.38% -0.79% +2.11% +8.17% +18.83% - - - -
SCBINCA ไทยพาณิชย์ 10.4167 +0.01% +0.40% +1.62% +6.29% -2.19% +0.04% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINCR ไทยพาณิชย์ 10.4165 +0.01% +0.40% +1.62% +6.29% -2.19% +0.04% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 9.8763 +1.11% +1.09% +4.05% +22.33% -11.74% -3.65% -9.56% +2.67% 2.74% 2 24/03/20 0.1033
SCBJPSMA ไทยพาณิชย์ 7.9657 +0.52% +2.89% +0.64% +13.22% -13.29% +0.93% 0.00% 0.00% - - - -
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 9.8850 +1.24% +4.93% +8.40% +23.04% +3.10% +23.29% -10.62% +20.35% - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 11.3357 +0.48% +1.88% +4.13% +10.66% -7.25% +2.98% +13.95% 0.00% 3.73% 2 25/10/19 0.2251
SCBLEQA ไทยพาณิชย์ 12.0891 +0.48% +1.88% +4.13% +10.66% -7.25% +2.95% 0.00% 0.00% - - - -
SCBNK225 ไทยพาณิชย์ 16.7692 -0.33% +2.50% -1.17% +13.19% -6.10% +9.52% +16.29% +14.34% - - - -
SCBNK225D D ไทยพาณิชย์ 12.6658 -0.33% +2.49% -1.17% +13.19% -6.29% +9.42% +16.57% +13.32% 3.46% 2 22/04/20 0.1384
SCBNK225E ไทยพาณิชย์ 16.0933 -0.33% +2.52% -1.08% +13.48% -5.62% +9.09% 0.00% 0.00% - - - -
SCBOIL ไทยพาณิชย์ 3.0126 +0.16% +4.78% +6.10% +37.50% -16.09% -18.96% -11.74% -36.24% - - - -
SCBOPPA ไทยพาณิชย์ 9.8809 +0.22% +0.24% +0.78% +5.66% -7.65% -0.62% 0.00% 0.00% - - - -
SCBOPPR ไทยพาณิชย์ 9.8808 +0.22% +0.24% +0.78% +5.66% -7.65% -0.62% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPGF ไทยพาณิชย์ 14.5295 +1.01% -0.03% +1.56% +12.37% +8.72% +23.56% +12.67% +36.41% - - - -
SCBPOPA ไทยพาณิชย์ 11.7495 +0.48% +0.36% +3.17% +14.40% -0.03% +13.75% 0.00% 0.00% - - - -
SCBROBOA ไทยพาณิชย์ 12.6763 +1.00% +1.72% +5.36% +23.00% +11.62% +33.70% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSP500 D ไทยพาณิชย์ 19.5445 +0.66% +3.01% +6.26% +15.73% -0.14% +15.67% +32.59% +60.10% 2.82% 2 22/06/20 0.3198
SCBS&P500E ไทยพาณิชย์ 20.7086 +0.67% +3.03% +6.34% +15.96% +0.43% +15.19% 0.00% 0.00% - - - -
SCBUSHYA ไทยพาณิชย์ 10.2442 +0.18% +0.45% +1.84% +8.60% -3.42% -0.67% +1.05% 0.00% - - - -
SCBUSSM ไทยพาณิชย์ 11.3226 +2.71% +7.88% +6.34% +25.84% -9.02% +0.24% -3.27% 0.00% - - - -
SCBWINR ไทยพาณิชย์ 10.4831 +0.09% +0.65% +2.25% +6.85% -3.28% +1.42% +4.66% 0.00% - - - -
T-ALLSTARJAPAN2 ธนชาติ 9.5996 -0.01% +0.86% +0.83% +0.32% +9.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TAREIT ทิสโก้ 8.7025 +1.07% -0.04% +0.43% +1.42% -16.86% -11.06% 0.00% 0.00% - - - -
T-ASIANPROP D ธนชาติ 8.8369 +1.38% +1.33% +1.04% +3.21% -20.24% -15.18% -3.64% 0.00% 6.79% 2 26/12/19 0.3500
TBIOTECH ทิสโก้ 15.2421 +0.85% +0.54% +0.11% +10.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TCHSTARP ทิสโก้ 12.1600 +0.86% +2.74% +3.78% +21.56% +14.84% +31.16% +17.41% +35.97% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 8.0909 -1.13% -0.17% -5.02% +4.69% -4.78% +0.78% 0.00% 0.00% - - - -
TCHTECH ทิสโก้ 12.3702 +0.13% +5.66% +5.03% +35.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TCLOUD ทิสโก้ 10.4809 -1.61% +1.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ES-CHINA A ธนชาติ 11.7099 -0.36% +1.26% +0.35% +20.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ES-GCG ธนชาติ 10.3016 +0.72% +2.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ES-GTECH ธนชาติ 12.1347 +0.67% +4.35% +7.53% +27.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
T-EUROPEEQ ธนชาติ 10.0222 -0.20% +2.52% +0.61% +7.95% -12.41% -0.18% -5.16% 0.00% - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 14.7688 0.00% +3.13% +6.62% +24.99% +30.10% +53.83% 0.00% 0.00% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 11.6444 +0.64% +0.36% +3.14% +9.46% +5.62% +23.26% +28.37% +11.56% - - - -
TGINC-A ทิสโก้ 11.3374 +0.34% +0.71% +2.65% +9.62% -0.19% +6.16% 0.00% 0.00% - - - -
TGINC-R ทิสโก้ 11.3369 +0.34% +0.71% +2.65% +9.62% -0.19% +6.16% 0.00% 0.00% - - - -
T-GLOBALBOND ธนชาติ 17.1662 +0.03% +0.44% +1.76% +4.56% -2.45% -1.01% +1.32% +3.24% - - - -
T-GLOBALENERGY ธนชาติ 4.0345 -0.13% +3.18% +10.53% +30.58% +9.66% +28.06% +20.58% +12.01% - - - -
T-GLOBALEQ ธนชาติ 20.5099 +0.78% +1.72% +4.49% +17.35% +4.93% +17.80% +29.44% +39.58% - - - -
T-GLOBALESG ธนชาติ 10.3609 +0.13% +1.48% +4.94% +13.49% -4.67% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-GLOBALFIXED ธนชาติ 10.3504 +0.31% +0.19% -0.88% -0.89% +0.13% +1.04% +4.19% 0.00% - - - -
T-GLOBALVALUE D ธนชาติ 7.1376 +0.28% +1.25% +4.53% +11.10% -5.79% +2.97% -10.28% -3.86% N/A ไม่เเน่นอน 17/10/14 0.5000
TGOLD ทิสโก้ 16.3284 +1.01% +4.09% +15.18% +20.49% +29.21% +33.42% +48.97% +66.54% - - - -
TGOLDBULLION-H ธนชาติ 13.5099 +0.69% +4.17% +15.58% +20.86% +30.93% +36.63% +52.80% +72.88% - - - -
TGOLDBULLION-UH ธนชาติ 13.4743 +0.88% +4.02% +14.99% +16.39% +30.02% +38.37% +48.44% +59.09% - - - -
TGREIT ทิสโก้ 9.0314 +0.43% +0.74% +4.39% +11.64% -15.87% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-HEALTHCARE ธนชาติ 11.5168 -0.35% +0.81% +2.06% +8.88% +3.26% +17.45% +27.76% +13.00% - - - -
T-INFRA D ธนชาติ 11.9013 +0.56% +2.75% +4.37% +12.49% +3.34% +19.42% +22.22% +28.85% N/A ไม่เเน่นอน 26/09/18 0.5500
TISCOAP ทิสโก้ 15.5527 -1.13% +1.71% +3.17% +19.89% +0.53% +12.50% -0.22% +13.85% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 8.7783 -1.12% -0.12% -4.90% +4.37% -5.97% -0.35% -8.96% -8.53% - - - -
TISCOCHA ทิสโก้ 11.7426 -1.13% +1.01% +1.86% +21.99% +19.34% +27.04% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.2750 -0.59% +1.20% +2.03% +17.24% -3.85% +0.02% -24.11% -16.89% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCOEU ทิสโก้ 11.1116 -0.90% +0.75% -2.06% +13.37% -14.52% -1.04% -2.45% -1.03% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 11.8072 -0.25% -0.67% +4.49% +10.62% -3.06% +4.13% +4.28% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 10.6602 +0.16% +2.28% +4.69% +22.45% -0.61% +9.41% -1.49% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 11.9483 -0.53% +1.66% +0.05% +17.02% -8.83% +6.52% -1.52% +1.72% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 11.2258 +1.30% +0.95% +6.02% +20.35% -7.36% +2.98% -13.46% 0.00% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 8.2198 -0.03% -1.03% +3.11% +14.95% -15.84% -4.96% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 15.3280 -0.32% +2.36% -1.09% +12.12% -7.03% +7.71% +11.04% +7.76% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 11.2205 +0.27% +0.54% -1.27% +13.21% +5.89% +16.87% +8.96% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 4.1929 -0.22% -3.31% +3.96% +28.16% -28.02% -26.26% -34.07% -19.62% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 14.0205 -1.21% +1.57% +3.33% +18.15% +3.95% +20.62% +4.92% +34.16% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 2.6289 +0.20% +4.48% +5.74% +35.85% -17.28% -20.92% -15.90% -39.67% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 10.7955 -0.10% +2.22% +5.26% +0.11% -6.27% +3.10% +1.25% 0.00% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 30.1180 +0.66% +2.94% +6.11% +15.09% -1.41% +14.16% +29.22% +54.28% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 16.3095 +0.67% +3.82% +6.32% +28.25% +24.27% +49.25% 0.00% 0.00% - - - -
T-JAPANEQ ธนชาติ 9.8216 +0.23% +2.09% -0.52% +5.74% -15.60% -0.23% -16.52% 0.00% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 9.7930 -0.10% +0.93% -0.56% +6.47% -25.34% -17.43% +3.39% +2.32% - - - -
T-MAP ธนชาติ 13.4370 +0.09% +2.05% +4.50% +10.84% +0.87% +6.48% +2.72% +3.37% - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 14.1051 +0.59% +4.15% +7.48% +27.63% +11.49% +28.61% +5.36% +30.50% - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 11.2780 +0.14% +0.83% +2.40% +8.06% +2.04% +4.58% +7.74% 0.00% - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 6.6186 -1.21% -0.13% -2.98% +12.58% +14.51% +20.66% +19.76% +24.87% - - - -
TMBCOF ทหารไทย 23.3642 +0.33% +2.67% +3.16% +22.09% +17.69% +41.36% +56.49% +107.04% - - - -
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.00% +1.75% +3.52% +11.37% +21.45% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.00% +1.18% +4.79% +13.96% +22.85% +32.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAE ทหารไทย 8.1737 +0.74% +0.56% +2.35% +15.05% -15.13% -6.94% -21.40% 0.00% - - - -
TMBEBF ทหารไทย 10.5663 +0.28% +1.50% +3.62% +14.27% -1.71% +0.81% +4.67% 0.00% - - - -
TMBEG ทหารไทย 12.1916 -0.71% +0.16% -1.16% +8.17% -8.24% +6.27% +7.92% +10.85% - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 10.4507 +0.65% +1.71% +5.03% +18.97% +1.79% +15.50% -2.46% +13.09% - - - -
TMB-ES-CHINA-A ทหารไทย 11.7068 -0.36% +1.19% +0.36% +19.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 10.2193 +0.18% +0.19% +1.51% +3.08% +3.01% +4.21% +9.74% +6.59% 2.35% 1 15/07/20 0.0800
TMBGER ทหารไทย 12.4257 -0.51% +1.66% +0.26% +17.08% -7.03% +8.87% +2.45% 0.00% - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.00% +0.10% +3.18% +6.24% +16.83% +29.78% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGF ทหารไทย 13.7736 +0.17% +0.21% +1.51% +3.23% +3.13% +4.38% +9.91% +7.13% - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 11.5178 +0.02% +0.36% +1.64% +6.39% -1.00% +1.39% +5.60% 0.00% - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 11.6688 +0.03% +0.32% -0.29% +4.43% -16.51% -5.33% -1.74% 0.00% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 25.3605 +1.67% +4.40% +14.03% +14.89% +30.81% +39.32% +46.13% +54.55% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 13.6755 +0.62% +5.33% +15.43% +19.78% +29.66% +34.89% +49.47% +67.90% - - - -
TMBGQG ทหารไทย 17.3489 +0.37% +2.55% +5.45% +17.01% +4.64% +18.65% +41.15% +63.35% - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 9.1291 +0.14% +0.62% +1.67% +4.63% -4.26% +0.62% -3.96% -1.83% 2.19% ไม่เเน่นอน 16/05/19 0.1000
TMBINDAE ทหารไทย 8.6615 +1.06% +2.97% +6.71% +21.91% -12.75% +1.39% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.00% +0.91% +2.59% +6.87% +18.52% +14.14% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJE ทหารไทย 12.4385 -0.34% +2.40% -1.33% +12.73% -6.24% +8.79% +13.44% +10.89% - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.00% -0.03% +4.99% +5.80% +15.54% +24.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 10.1852 +0.25% +2.00% -0.54% +8.10% -15.54% +0.32% -14.30% 0.00% - - - -
TMBOIL ทหารไทย 2.5703 +0.48% +3.73% +5.63% +31.44% -15.28% -17.34% -17.19% -44.30% - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 22.8900 +0.69% +3.02% +6.31% +15.60% -0.44% +15.07% +30.96% +53.21% - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 19.7871 +0.02% +3.95% +4.76% +18.63% +11.43% +28.65% +58.42% 0.00% - - - -
TMBUSO ทหารไทย 9.2261 +0.68% +0.33% +5.47% +14.18% -14.61% -5.49% +7.51% +12.91% - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 14.9373 +0.48% +1.54% +3.84% +10.73% -2.48% +14.26% +13.71% +23.29% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 2.0189 -0.10% +3.93% +4.51% +44.16% -65.58% -67.19% -65.55% -76.99% - - - -
T-PREMIUM BRAND D ธนชาติ 9.9835 -0.07% +1.98% +2.33% +15.00% -4.74% +4.93% +10.17% +5.64% N/A ไม่เเน่นอน 26/09/18 0.8000
TSTARP ทิสโก้ 14.2184 +0.96% +2.00% +5.29% +20.58% +6.84% +23.00% +23.09% +29.51% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 15.3620 +0.78% +1.97% +5.67% +11.10% +0.28% +17.66% +27.46% 0.00% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 8.1933 -0.00% +1.05% +5.68% +10.52% -23.58% -13.21% 0.00% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 9.1035 +0.35% -0.97% +0.03% -3.66% +0.25% +1.87% -3.53% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 13.4788 +0.20% -0.53% +3.24% +10.35% -15.47% -8.28% -0.86% +11.06% - - - -
UCHINA ยูโอบี 13.9088 +0.22% +2.32% +3.69% +20.71% +17.16% +43.00% 0.00% 0.00% - - - -
UDB-A ยูโอบี 11.1573 +0.09% +0.34% +1.63% +4.83% +3.39% +5.30% 0.00% 0.00% - - - -
UDB-N ยูโอบี 11.1575 +0.09% +0.34% +1.64% +4.84% +3.39% +5.30% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-A ยูโอบี 9.6811 +0.46% +2.61% +5.91% +21.38% -0.20% +9.40% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-N ยูโอบี 9.6812 +0.46% +2.61% +5.91% +21.38% -0.20% +9.40% 0.00% 0.00% - - - -
UES ยูโอบี 9.8228 -0.36% +1.63% +1.01% +11.30% -15.64% +0.23% -7.49% 0.00% - - - -
UFLINK ยูโอบี 9.6904 -3.69% -4.26% -5.64% -9.93% -9.08% -6.54% -1.70% 0.00% - - - -
UFLINK2 ยูโอบี 10.4269 +0.14% -0.13% -1.85% -2.01% -1.76% +1.13% 0.00% 0.00% - - - -
UGD ยูโอบี 12.2811 +0.02% +1.16% +6.12% +10.06% -7.61% +0.54% +11.98% 0.00% - - - -
UGEAR ยูโอบี 8.2287 -0.27% +0.54% +0.27% +0.92% -2.21% -7.70% 0.00% 0.00% - - - -
UGH ยูโอบี 15.4970 -0.42% -0.02% +3.03% +8.78% +3.23% +23.70% +21.81% +19.37% - - - -
UGIS-A ยูโอบี 10.9188 +0.02% +0.34% +1.52% +6.02% -1.43% +0.93% +5.27% 0.00% - - - -
UGIS-N ยูโอบี 10.9190 +0.02% +0.34% +1.52% +6.02% -1.43% +0.93% +5.27% 0.00% - - - -
UGMAC ยูโอบี 11.4492 +0.05% +0.55% +0.27% +0.67% +0.79% +4.38% +12.16% 0.00% - - - -
UGQG ยูโอบี 12.5215 +0.35% +2.43% +5.38% +15.00% +3.71% +17.17% 0.00% 0.00% - - - -
UIF-A ยูโอบี 10.5478 +0.13% +0.37% +1.91% +4.79% -9.42% -3.31% -5.80% 0.00% - - - -
UIF-N ยูโอบี 10.5490 +0.13% +0.37% +1.91% +4.78% -9.42% -3.30% -5.79% 0.00% - - - -
UJRES ยูโอบี 12.2058 -0.01% -0.05% -1.12% +3.44% +7.37% +15.15% +24.14% 0.00% - - - -
UNI ยูโอบี 14.1261 +0.37% +2.81% +7.01% +20.54% +15.63% +34.55% 0.00% 0.00% - - - -
UOBSC ยูโอบี 1.6404 +0.53% +0.61% +3.87% +7.23% -3.07% -5.16% -24.22% -31.82% - - - -
UOBSCI-D D ยูโอบี 13.8556 +0.40% +2.06% +6.45% +22.90% +9.00% +31.97% +16.01% +26.36% N/A 1 27/04/20 0.5449
UOBSCI-N ยูโอบี 16.1119 +0.40% +2.06% +6.45% +22.91% +9.87% +32.82% +16.80% +27.34% - - - -
UOBSGB ยูโอบี 12.6750 +0.18% +0.08% +0.76% +0.88% +2.60% +2.70% +9.99% +1.29% - - - -
UOBSGC ยูโอบี 11.1527 +0.54% +2.58% +8.16% +23.10% +23.47% +45.36% +17.23% +39.31% - - - -
UOBSG-H ยูโอบี 11.1618 +0.62% +5.34% +15.19% +18.58% +29.46% +35.31% +49.79% +68.62% - - - -
UOBSG-N ยูโอบี 13.8169 +1.65% +4.34% +13.88% +14.64% +30.11% +38.01% +44.12% +51.97% - - - -
UOBSHC ยูโอบี 15.6979 -0.42% +0.01% +3.38% +9.48% +4.29% +25.01% +23.48% +20.54% - - - -
UOBSHY ยูโอบี 11.4677 +0.05% +0.46% +2.87% +7.59% -0.44% +2.53% +4.32% +14.87% - - - -
UOBSJSM ยูโอบี 17.6853 -0.10% +0.46% -1.05% +5.54% -12.41% -2.99% +1.15% +22.46% - - - -
USHY ยูโอบี 11.5671 +0.05% +0.48% +2.97% +7.81% -0.08% +2.91% +4.79% +15.64% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล