เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 17 ม.ค. 2020
80%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [฿]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1US-OPP วรรณ 15.0598 +0.0584 +0.1613 +0.5365 +1.6105 +1.5174 +2.9039 +3.8394 +5.9265 - - - -
ABAG อเบอร์ดีน 23.9792 +0.1923 +0.3270 +1.0632 +2.0870 +1.4745 +4.0257 +4.3488 +6.7259 - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 12.0253 +0.0521 +0.2129 +0.4720 +0.8786 +0.8280 +1.4176 +0.1670 0.0000 - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 20.3134 +0.1680 +0.3218 +0.9707 +1.8234 +1.0670 +2.3788 +2.7396 +2.6498 - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 15.6007 +0.1267 +0.1761 +0.8740 +1.2867 +0.6938 +2.2440 +2.8378 +3.3197 - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 9.6620 +0.0831 +0.1532 +0.3398 +0.9043 +0.6802 +1.7827 +1.8431 +1.9364 - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 12.6796 +0.0043 +0.0261 +0.0647 +0.3003 +0.4243 +0.9771 +1.2166 +2.6637 - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 14.3033 +0.0273 +0.1054 +0.7041 +1.2707 +0.5307 +1.3968 +1.0121 +1.4227 - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 16.4338 -0.0149 +0.3651 +0.5941 +0.8989 +0.1658 +0.8876 +2.1761 +1.6108 - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 12.7319 +0.0288 +0.0588 +0.0957 +0.6498 +1.0759 +1.3705 -0.6213 +1.9786 - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 13.4004 +0.0465 +0.1604 +0.4597 +1.2263 +0.8403 +1.7490 +1.3264 +1.7710 - - - -
ADR-D D ยูโอบี 8.6111 -0.0057 +0.0291 +0.1275 +0.1334 +0.0284 +0.1875 +0.4354 +0.2296 0.46% ไม่เเน่นอน 27/09/19 0.0400
AEOB อเบอร์ดีน 18.1250 +0.0384 +0.0562 +0.2795 +0.5087 +0.3278 +1.6430 +1.6797 +3.2661 - - - -
ASIA-B ยูโอบี 23.4903 +0.0022 +0.0962 +0.2170 +0.3087 +0.6121 +2.0770 +2.1533 +3.3317 - - - -
ASIA-E ยูโอบี 9.2944 +0.0402 +0.0142 +0.2066 +0.7683 +0.7121 +0.8934 +0.5130 +1.1245 - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 13.1554 +0.0421 +0.1321 +0.5468 +1.2519 +0.9742 +1.8828 +3.1817 +3.3562 - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 7.8238 +0.0069 +0.0487 +0.3236 +0.9558 +0.7504 +1.2342 +2.2612 +1.9258 - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 12.1555 -0.0148 +0.3353 +0.7619 +1.8528 +1.2053 +2.5663 +3.5494 +2.6498 - - - -
ASP-DISRUPT เเอสเซท พลัส 11.5568 +0.0873 +0.2585 +0.7435 +1.4062 +1.0211 +2.4035 0.0000 0.0000 - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 12.5659 +0.1315 +0.2080 +0.3450 +0.8576 +1.6755 +2.4618 +3.4395 0.0000 - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 12.8393 +0.0221 +0.1060 +0.4706 +0.4459 +0.8306 +1.5495 +3.1489 0.0000 - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 10.6998 +0.0237 +0.0783 +0.1955 +0.5496 +0.5140 +1.0610 +0.9658 +1.1098 - - - -
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 10.6181 +0.0212 +0.0765 +0.2139 +0.3731 +0.3527 +0.9310 0.0000 0.0000 - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 10.6137 +0.0211 +0.0763 +0.2134 +0.3724 +0.3516 +0.9289 0.0000 0.0000 - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 13.7819 -0.0033 +0.0234 +0.6665 +0.4011 +1.1030 +1.8812 +1.8717 +0.9564 - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 16.8773 +0.0891 +0.1867 +0.6854 +1.0588 +0.2171 +1.1968 +3.6982 +3.6701 - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 10.4871 -0.0749 +0.0920 -0.0501 +0.7640 +1.1252 +1.2795 +1.2871 +1.4832 - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 13.3051 -0.0059 +0.3553 -0.0161 +0.8915 +1.1655 +1.8444 +2.6821 +3.6332 - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 3.4783 +0.0296 -0.0566 -0.0846 +0.2604 +0.0865 +0.1214 -0.0243 -1.9002 - - - -
ASP-ROBOT เเอสเซท พลัส 11.7060 +0.0879 +0.1489 +0.4662 +1.4658 +1.3986 +2.6318 0.0000 0.0000 - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 36.0341 +0.3267 +0.4765 +1.3171 +3.4832 +3.4191 +7.1769 +10.4606 0.0000 - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.0159 +0.0180 -0.0678 -0.3715 -1.5076 -2.5551 0.0000 0.0000 - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 10.3174 +0.0376 -0.0084 +0.5058 +1.1616 +0.8012 +2.1138 +1.7691 +0.6320 - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 10.1152 +0.0867 +0.1806 +0.5983 +1.2624 +1.0191 +1.9966 +1.7248 +0.4208 - - - -
ASP-VIET เเอสเซท พลัส 7.6671 +0.0502 +0.1257 +0.1402 -0.0563 -0.2452 +0.1592 0.0000 0.0000 - - - -
B-ASIA บัวหลวง 12.9256 +0.0180 +0.1354 +0.5755 +1.3764 +0.9914 +1.3296 +2.9397 0.0000 - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 9.5184 +0.0456 +0.2493 +0.3960 +0.8094 +0.1758 +0.8972 0.0000 0.0000 - - - -
BCARE บัวหลวง 33.3907 +0.2385 +0.6307 +0.8359 +5.3791 +4.2215 +5.3451 +7.2652 +10.1477 - - - -
B-CHINE-EQ บัวหลวง 9.9853 +0.0419 +0.2020 +0.4393 +1.0704 +1.2263 +2.5641 0.0000 0.0000 - - - -
B-FUTURE D บัวหลวง 10.1318 -0.0212 +0.2405 +0.6525 +1.1058 +0.5669 +1.5449 0.0000 0.0000 2.57% ไม่เเน่นอน 16/05/19 0.2600
B-GLOBAL บัวหลวง 12.4028 +0.0038 +0.1420 +0.3775 +1.0414 +0.5307 +1.8287 +1.8373 0.0000 - - - -
BGOLD บัวหลวง 11.0390 +0.0364 +0.0818 +0.5982 +0.3998 +0.8364 +1.3313 +0.6835 +0.7726 - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 11.3692 +0.0074 +0.0307 +0.1061 +0.2619 +0.2876 +0.7273 +0.9350 0.0000 - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 10.3459 +0.0007 +0.0129 +0.1081 +0.2210 +0.1355 +0.3000 -0.2698 0.0000 - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 15.5054 -0.0411 +0.2962 +0.8452 +1.9351 +2.2783 +4.1040 0.0000 0.0000 - - - -
B-NIPPON บัวหลวง 12.1047 +0.0025 -0.0501 -0.2111 +0.6758 +1.2269 +1.4537 +1.4948 +2.2662 - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.0012 +0.0024 +0.0071 +0.0331 +0.0800 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
BRIC ยูโอบี 8.6387 +0.0295 +0.0845 +0.5223 +1.1348 +0.6178 +0.8886 +1.6209 +1.7368 - - - -
CIMB-PRINCIPAL APDI ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 18.9453 -0.0714 +0.1348 +0.6364 +1.2459 +0.7661 +2.2647 +4.4744 +4.6473 - - - -
CIMB-PRINCIPAL CHEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.5587 -0.0276 +0.0947 +0.6157 +0.6587 +0.5600 +2.0557 0.0000 0.0000 - - - -
CIMB-PRINCIPAL CII ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.8549 +0.1088 +0.2603 +0.6675 +1.1036 +0.1860 +1.2827 +1.9832 +1.9072 - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4923 -0.0010 +0.0167 +0.0851 +0.3595 +0.2025 +0.8464 +1.1253 +0.8283 N/A ไม่เเน่นอน 12/02/07 0.1500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 6.1694 -0.0113 -0.0245 +0.0233 +0.2765 +0.0292 +0.2671 -0.2193 -0.4483 N/A ไม่เเน่นอน 28/04/11 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9373 -0.0583 +0.2473 +0.2975 +0.2979 +0.7771 -0.1922 +2.6990 +2.6550 - - - -
CIMB-PRINCIPAL GIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.4851 +0.0778 +0.2782 +0.3645 +0.6018 +0.9555 +2.3084 +3.3046 0.0000 - - - -
CIMB-PRINCIPAL GINNO-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.0672 +0.0598 +0.1877 +0.4773 +1.2087 +0.8466 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8100 -0.0098 -0.1209 -0.1682 -0.0404 -0.3616 -0.9989 -0.6592 0.0000 - - - -
CIMB-PRINCIPAL GMV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.5308 +0.0354 +0.1641 +0.2604 +0.4363 +0.4706 +1.2045 0.0000 0.0000 - - - -
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.2297 +0.0358 +0.2621 +0.8192 +1.7847 +1.1343 +3.2538 0.0000 0.0000 - - - -
CIMB-PRINCIPAL GREITS D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.6404 +0.0729 +0.1825 +0.2661 +0.0876 +0.3271 +1.4248 0.0000 0.0000 4.70% 1 09/08/19 0.5000
CIMB-PRINCIPAL GSA ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.9658 +0.0389 +0.1400 +0.2504 +1.0929 +0.8909 +1.5490 +1.9289 0.0000 - - - -
CIMB-PRINCIPAL GTR ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.2191 -0.0080 -0.0563 +0.1192 +0.0966 -0.6226 -0.5341 0.0000 0.0000 - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.3328 +0.0125 +0.0168 +0.4154 +0.2602 +0.6786 +1.1699 +1.1729 +0.6678 - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.0977 +0.0122 +0.0163 +0.4037 +0.2532 +0.6377 +1.0995 +1.0740 +0.4440 - - - -
CIMB-PRINCIPAL JEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.1958 -0.0046 -0.0020 +0.1264 +1.0876 +1.5958 +2.1793 +1.1950 +1.9042 - - - -
CIMB-PRINCIPAL KEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.0293 +0.0249 +0.2037 +0.4413 +0.5820 +0.5588 -0.3031 -0.6803 -0.9273 - - - -
CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.1712 +0.0246 +0.1130 +0.1471 -0.4303 -0.4229 -0.5709 0.0000 0.0000 - - - -
CPAM APDE ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.9367 -0.0007 -0.0061 -0.5934 -0.1722 +0.3864 -1.1087 +2.1055 0.0000 - - - -
CPAM GSCEQ-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4803 +0.0637 +0.1530 -0.3827 -0.2131 +0.5869 -1.7433 +1.2111 +1.2140 - - - -
CPAM KOEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.2180 +0.0360 +0.1667 -0.4541 -0.8650 -0.7754 -2.6269 -1.3769 0.0000 - - - -
EHD ยูโอบี 9.9238 +0.0076 -0.0875 -0.0916 +0.2670 +0.4133 +1.5080 +1.6607 +2.2868 - - - -
GC ยูโอบี 15.9363 +0.0880 +0.1449 +0.8368 +2.1795 +1.9537 +2.8937 +3.1857 +4.5616 - - - -
GEM-D D ยูโอบี 11.0642 +0.1113 0.0000 +0.1843 +0.3691 -0.0108 +0.5141 +1.6900 +2.6973 1.20% 1 12/04/16 0.1330
GHD ยูโอบี 10.7312 -0.0041 +0.0139 +0.4264 -0.2143 -0.1876 -1.4881 +2.2501 +2.6609 - - - -
GW ยูโอบี 11.3789 -0.0022 +0.0024 +0.4817 +0.0449 +0.2836 +0.6454 +2.9229 +3.5578 - - - -
I-10 เอ็มเอฟซี 2.0386 +0.0130 -0.0299 -0.0213 +0.1574 -0.0637 -0.0641 -0.7805 -2.6697 - - - -
I-DEVELOP เอ็มเอฟซี 11.0436 +0.0786 +0.1499 +0.3234 +0.8503 +0.7936 +1.5183 +0.2982 -0.3865 - - - -
I-GOLD เอ็มเอฟซี 14.4874 +0.0291 +0.0791 +0.5549 +0.4727 +1.0746 +1.8443 +1.8493 +1.5364 - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 7.2060 -0.0074 +0.0177 +0.3136 +0.1876 +0.3795 +0.7847 +0.4821 -0.0868 - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 7.5185 -0.0080 +0.0200 +0.3326 +0.2041 +0.4039 +0.8346 +0.5399 -0.0650 - - - -
I-OIL เอ็มเอฟซี 4.3233 +0.0385 -0.0622 -0.1094 +0.3479 +0.1268 +0.3161 -0.2117 -2.4530 - - - -
I-REITS เอ็มเอฟซี 12.6766 +0.0818 +0.3006 +0.4171 -0.2825 +0.3760 +1.0308 -0.3520 -2.3694 - - - -
I-SMART D เอ็มเอฟซี 10.4628 +0.0096 +0.0285 +0.0314 +0.0444 +0.2486 +0.7547 +0.9173 +1.1490 1.50% ไม่เเน่นอน 22/08/19 0.1573
JSM ยูโอบี 20.3631 -0.0215 -0.0340 +0.1996 +1.6590 +1.3564 +2.5851 +5.9177 +8.7901 - - - -
K-AEC กสิกรไทย 10.3262 +0.0920 +0.1833 +0.3873 +0.3445 -0.1433 +0.1466 -0.0354 0.0000 - - - -
K-AGRI D กสิกรไทย 3.9977 -0.0411 -0.0006 -0.0561 +0.1377 -0.0236 -0.1830 -1.2170 -1.6525 N/A ไม่เเน่นอน 19/12/12 0.7500
K-APB กสิกรไทย 11.0566 +0.0128 +0.0544 +0.1980 +0.3543 +0.4598 +1.5011 0.0000 0.0000 - - - -
K-ASIA D กสิกรไทย 9.9326 +0.0196 +0.1291 +0.3542 +0.4223 -0.3489 +0.3195 +1.3075 +1.5290 3.02% 2 14/05/19 0.3000
K-CCTV กสิกรไทย 13.8200 -0.0107 +0.1763 +0.7274 +1.1564 +1.5013 +3.6716 0.0000 0.0000 - - - -
K-CHANGE กสิกรไทย 12.1389 -0.0534 +0.1845 +0.9621 +1.6849 +1.5411 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
K-CHINA D กสิกรไทย 11.1599 +0.0215 -0.0056 +0.5526 +1.0749 +0.6195 +0.8401 +2.8662 +3.2209 3.58% 2 13/12/19 0.2000
K-CHX กสิกรไทย 13.0356 +0.0462 -0.0602 +0.1144 +0.2510 +0.7127 +3.0666 +2.9570 0.0000 - - - -
K-EUROPE D กสิกรไทย 12.6296 +0.0317 +0.1087 +0.2214 +1.3862 +1.3772 +3.2127 +3.4950 +4.8964 5.94% ไม่เเน่นอน 14/11/19 0.2000
K-EUSAGE D กสิกรไทย 10.6175 +0.0034 +0.0296 +0.0807 +0.7973 +0.8055 +1.8706 +2.4697 0.0000 1.88% 14/11/19 0.2000
K-EUSMALL กสิกรไทย 9.9982 -0.0275 -0.0560 +0.0427 +0.6172 +0.3737 +1.3621 0.0000 0.0000 - - - -
K-EUX กสิกรไทย 13.2120 +0.0246 -0.0664 +0.0411 +0.6342 +0.9819 +2.6253 +2.6817 0.0000 - - - -
KFACHINA-A กรุงศรี 11.0726 -0.0344 +0.1299 +0.5228 +0.8563 +1.2964 +3.3882 0.0000 0.0000 - - - -
KFAINCOM-R กรุงศรี 11.8433 +0.0330 +0.1144 +0.2872 +0.1663 +0.0950 +0.9910 +1.4103 0.0000 - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 10.1251 -0.0232 +0.1139 +0.1763 -0.2842 +0.1455 +0.1212 -0.4978 -1.1729 - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 6.8049 +0.0643 +0.0538 +0.4263 +0.7504 +0.5005 +1.0413 +1.8066 +2.1739 - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 9.9165 +0.0689 +0.1070 +0.3928 +0.6574 +0.2429 +0.4963 -0.0238 -0.4675 - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 11.1609 +0.0203 +0.0603 +0.1434 +0.2981 +0.3571 +1.0413 +0.6829 0.0000 - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 11.1768 +0.0003 +0.0258 +0.1038 +0.2169 +0.1958 +0.6368 +1.0320 0.0000 - - - -
KF-ELI กรุงศรี 9.0464 -0.0066 +0.0052 +0.1432 +0.3724 +0.2135 +0.7876 +1.0075 +0.3060 - - - -
KF-EM กรุงศรี 11.3694 +0.0741 +0.1520 +0.5280 +0.8890 +0.2652 +1.0680 +0.7491 +0.5142 - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 15.0209 +0.1060 +0.1951 +0.3284 +1.7208 +1.2790 +2.9135 +2.3355 +3.7029 - - - -
KF-GBLVAL กรุงศรี 11.5728 +0.0905 +0.1284 +0.3141 +1.0954 +0.8464 +1.3813 +0.5098 +1.9132 - - - -
KFGBRAND-D D กรุงศรี 11.4457 +0.0226 +0.2133 +0.3657 +1.0030 +0.7595 +2.6010 +3.3203 0.0000 6.55% 2 16/09/19 0.2500
KF-GLS กรุงศรี 8.2518 +0.0360 +0.1397 +0.1968 +0.2391 -0.2745 +0.0636 +0.0088 0.0000 - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 12.3012 +0.0436 +0.0866 +0.6673 +0.4340 +0.9107 +1.4332 +0.5975 +0.6177 - - - -
KF-GPROPD D กรุงศรี 9.8943 -0.0491 -0.0059 +0.2172 +0.3882 +0.6217 +1.1997 +0.5760 0.0000 2.53% 1 24/05/19 0.2500
KF-GTECH กรุงศรี 13.0336 +0.0634 +0.2254 +1.1383 +1.8532 +0.9573 +2.6266 0.0000 0.0000 - - - -
KFHASIA-A กรุงศรี 9.7947 +0.0384 +0.1794 +0.6145 +1.1070 +0.8665 +1.3323 0.0000 0.0000 - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 9.9661 +0.0237 +0.1124 +0.4537 +1.0090 +1.0582 +1.9345 +4.0351 0.0000 5.02% 3 19/06/19 0.2500
KFHEALTH-A กรุงศรี 9.1180 +0.0559 +0.1830 +0.4387 +1.3401 +0.9914 +1.0987 0.0000 0.0000 - - - -
KFHEALTH-D D กรุงศรี 8.5986 +0.0527 +0.1725 +0.4136 +1.2637 +0.9348 +1.0360 +1.4108 +1.3083 N/A ไม่เเน่นอน 17/09/18 0.5000
KF-HEUROPE กรุงศรี 16.4225 +0.0423 +0.1396 +0.2910 +1.7991 +1.8280 +4.1251 +4.3698 +5.8177 - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 9.1070 +0.0134 +0.0175 +0.4317 +0.2753 +0.7373 +1.2592 +1.3565 +0.9295 - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 8.8977 -0.0254 -0.0332 -0.1091 +0.6169 +0.8876 +0.8520 +0.6943 0.0000 2.81% 1 02/12/19 0.2500
KF-HJPINDX กรุงศรี 12.7330 +0.0590 +0.1032 -0.0887 +0.7117 +1.3103 +1.9109 0.0000 0.0000 - - - -
KF-HSMUS กรุงศรี 11.6799 +0.0672 +0.0847 +0.2517 +0.9561 +0.8668 +1.9400 0.0000 0.0000 - - - -
KFHTECH-A กรุงศรี 12.4254 +0.0609 +0.3368 +1.0580 +1.9207 +1.3411 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
KF-HUSINDX กรุงศรี 13.5850 +0.1089 +0.1673 +0.4983 +1.2967 +1.2943 +2.7617 0.0000 0.0000 - - - -
KF-INCOME กรุงศรี 12.1389 +0.0224 +0.0651 +0.1561 +0.3239 +0.3926 +1.1420 +0.7417 +2.2933 - - - -
KF-INDIA กรุงศรี 9.2400 +0.0270 +0.2206 +0.4265 +0.6082 +0.2916 +0.4051 0.0000 0.0000 - - - -
KF-JPSCAP กรุงศรี 12.2619 -0.0720 -0.0932 +0.1034 +0.9967 +1.2286 +1.9949 0.0000 0.0000 - - - -
KF-JPSCAPD D กรุงศรี 10.2512 -0.0610 -0.3280 -0.1555 +0.6020 +0.8030 +1.4707 0.0000 0.0000 N/A 1 21/01/20 0.2500
KF-LATAM กรุงศรี 8.0708 +0.1135 -0.0614 +0.1173 +0.6376 +0.0308 +0.4075 +0.8765 +0.9582 - - - -
KFMINCOM-R กรุงศรี 10.9677 +0.0104 +0.0534 +0.1430 +0.3318 +0.3160 +0.9770 0.0000 0.0000 - - - -
KF-OIL กรุงศรี 3.0590 +0.0341 -0.0512 -0.0668 +0.2470 +0.0487 +0.0376 -0.4751 -1.8663 - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 15.8853 +0.1641 +0.3632 +0.9266 +1.8366 +2.9780 +4.0663 +2.6614 +4.0137 - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 11.1868 +0.0002 +0.0258 +0.1033 +0.2186 +0.1961 +0.6359 +1.0452 0.0000 - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 9.1627 +0.0592 -0.1942 -0.0270 +0.6430 +0.4597 +0.9816 +0.3498 +2.0231 N/A 1 21/01/20 0.2500
KF-TRB กรุงศรี 12.8504 -0.0170 +0.0244 +0.0549 +0.0242 +0.2357 +0.7873 +0.6911 +1.0262 - - - -
KF-US กรุงศรี 19.1391 +0.0956 +0.2833 +0.8357 +1.5751 +0.9455 +2.3721 +1.8058 +5.2821 - - - -
KFVIET-A กรุงศรี 8.6864 +0.0369 +0.1185 +0.0992 -0.1982 -0.1696 +0.3023 0.0000 0.0000 - - - -
K-GA D กสิกรไทย 11.6241 +0.0196 +0.0826 +0.2307 +0.6606 +0.6594 +1.3454 +1.4586 +2.0193 3.44% ไม่เเน่นอน 13/12/19 0.2000
K-GB D กสิกรไทย 9.8376 +0.0007 +0.0169 +0.0229 +0.0015 +0.1088 +0.5661 +0.4879 -0.2098 N/A ไม่เเน่นอน 14/07/14 0.1000
K-GEMO D กสิกรไทย 11.4569 +0.0556 +0.1943 +0.6808 +1.4025 +1.2073 +2.2927 +3.4710 +3.2148 1.75% ไม่เเน่นอน 14/11/19 0.2000
K-GHEALTH D กสิกรไทย 11.4277 +0.0406 +0.2068 +0.4950 +1.6660 +1.3454 +1.6328 +3.4331 +2.5314 1.75% ไม่เเน่นอน 14/11/19 0.2000
K-GHEALTH(UH) D กสิกรไทย 10.7090 +0.0513 +0.1943 +0.4988 +1.5395 +1.1298 +1.2034 +2.2262 0.0000 N/A ไม่เเน่นอน 14/08/18 0.2000
K-GINCOME-A(A) กสิกรไทย 11.6274 +0.0222 +0.0657 +0.1442 +0.3049 +0.3316 +0.9696 0.0000 0.0000 - - - -
K-GINCOME-A(R) กสิกรไทย 11.6271 +0.0222 +0.0657 +0.1441 +0.3046 +0.3311 +0.9689 +1.1616 0.0000 - - - -
K-GINFRA D กสิกรไทย 11.1397 +0.0465 +0.2337 +0.4322 +0.6293 +0.6599 +2.0345 +2.1946 0.0000 5.83% 3 13/12/19 0.2000
K-GLAM-UI กสิกรไทย 10.4381 +0.0058 +0.0853 +0.1361 +0.4079 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
K-GLOBE D กสิกรไทย 9.0349 +0.0637 +0.0933 +0.3041 +0.7019 +0.6099 +1.1486 +1.2624 +2.1934 N/A ไม่เเน่นอน 12/06/15 0.2000
K-GOLD D กสิกรไทย 10.2934 +0.0182 +0.2219 +0.5144 +0.3399 +0.9050 +1.5463 +1.7218 +1.2113 1.94% 1 14/01/20 0.2000
K-GREAT กสิกรไทย 11.3499 +0.0177 +0.1033 +0.1580 +0.4871 +0.5105 +1.7290 0.0000 0.0000 - - - -
K-HIT กสิกรไทย 10.9231 +0.0232 +0.2214 +0.5770 +1.1308 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
K-INDIA D กสิกรไทย 10.8765 -0.0089 +0.2167 +0.3400 +0.7968 +0.3216 +1.1455 +2.6061 +2.7002 3.68% 2 14/11/19 0.2000
K-INDX กสิกรไทย 12.5143 -0.0118 +0.1333 +0.1862 +0.8072 +0.2364 +1.1931 +3.0139 0.0000 - - - -
K-JP D กสิกรไทย 10.1833 -0.0314 +0.1436 -0.0666 +0.5509 +1.0359 +1.2835 +1.9623 +3.0194 N/A ไม่เเน่นอน 14/01/20 0.2000
K-JPX กสิกรไทย 13.1195 +0.0594 +0.0041 -0.0406 +0.8612 +1.3636 +1.6700 +2.2794 0.0000 - - - -
KK GOLD 7%#1 ภัทร 6.8413 -0.0068 +0.0082 +0.3239 +0.2202 +0.3992 +0.8053 +0.2977 -0.2823 - - - -
K-MENA D กสิกรไทย 6.8333 -0.0173 0.0000 +0.0705 +0.3322 +0.5462 +0.6666 -0.7875 +1.9857 N/A ไม่เเน่นอน 12/09/14 0.2000
K-OIL กสิกรไทย 4.0580 +0.0349 -0.0735 -0.1044 +0.3374 +0.1455 +0.2045 +0.1989 -1.5972 - - - -
K-SEMQ กสิกรไทย 11.8241 +0.0260 +0.1260 +0.4484 +1.3103 +1.0833 +1.8121 0.0000 0.0000 - - - -
K-SGM กสิกรไทย 11.5502 +0.0139 +0.0559 +0.0898 +0.2202 +0.2136 +0.9154 +1.1950 0.0000 - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 11.8064 +0.0469 +0.1918 +0.4180 +0.7079 +0.8258 +1.6645 +2.1030 0.0000 - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 8.5930 +0.0326 +0.1713 +0.2804 +0.6076 +0.2270 +0.4624 -0.7861 -1.1644 - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 12.0000 +0.0367 +0.1059 +0.3214 +0.4185 -0.2941 +0.4928 +1.9913 0.0000 - - - -
KT-BOND กรุงไทย 11.6380 +0.0010 +0.0195 +0.0279 +0.0325 +0.0766 +0.5219 +0.6367 -0.1056 - - - -
KT-CHINA-A กรุงไทย 11.3280 +0.0833 +0.2020 +0.7348 +1.4167 +1.0831 +1.4164 0.0000 0.0000 - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 7.8518 +0.0486 +0.0350 +0.2803 +0.5707 +0.0032 -0.0967 -2.0001 -2.5392 - - - -
KT-ESG-A กรุงไทย 10.1950 +0.0158 +0.1468 +0.3889 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
KT-EURO กรุงไทย 13.2582 -0.0382 -0.0782 +0.0555 +0.8374 +0.5153 +1.8430 +1.8856 +4.9573 - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 19.9006 +0.1777 -0.0374 +0.2536 +1.6544 +1.7800 +3.4835 +3.8358 +6.9870 - - - -
KT-GCINCOME-R กรุงไทย 10.6243 +0.0071 +0.0386 +0.0676 +0.1803 +0.2317 +0.8839 0.0000 0.0000 - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 11.0651 +0.0126 +0.0578 +0.2602 +0.2406 -0.0585 +0.4508 +1.7387 0.0000 - - - -
KT-GOI-A กรุงไทย 10.6054 +0.0235 +0.0527 +0.1761 +0.4551 +0.4833 +1.1317 0.0000 0.0000 - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 10.9120 +0.0177 +0.0231 +0.5314 +0.3320 +0.8617 +1.4943 +1.4546 +0.9337 - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 12.5068 +0.0498 +0.0911 +0.3633 +1.9244 +1.2916 +1.8517 +3.7062 0.0000 - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 13.4511 +0.0421 +0.1267 +0.3967 +0.9467 +0.6801 +1.7759 +2.4703 +3.4527 - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 14.6699 +0.0157 +0.2620 +0.3581 +0.8850 +0.6381 +1.5229 +2.8351 0.0000 - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 11.4816 +0.0123 +0.2050 +0.2798 +0.6921 +0.4986 +1.2344 +2.7231 0.0000 5.66% 2 03/07/19 0.6500
KT-JAPAN-A กรุงไทย 12.6329 -0.0537 -0.1352 -0.1209 +0.8014 +1.7483 +2.5532 +1.1736 0.0000 - - - -
KT-JAPAN-D D กรุงไทย 12.1123 -0.0515 -0.1297 -0.1168 +0.7668 +1.6742 +2.4448 +1.1092 0.0000 N/A ไม่เเน่นอน 06/06/17 0.4500
KT-MAB-A กรุงไทย 10.3283 +0.0059 +0.0916 +0.1755 +0.4683 +0.4690 +1.0634 0.0000 0.0000 - - - -
KT-MFB-A กรุงไทย 10.7355 +0.0084 +0.0314 +0.1170 +0.1846 +0.2315 +0.7376 0.0000 0.0000 - - - -
KT-MFE-A กรุงไทย 10.0170 +0.0008 +0.1336 +0.2526 +0.7636 +0.6361 +1.2276 0.0000 0.0000 - - - -
KT-MINING กรุงไทย 4.9878 +0.0349 +0.0662 +0.0669 +0.4859 +0.0706 +0.2784 -0.3235 +0.1791 - - - -
KT-OIL กรุงไทย 2.6703 +0.0296 -0.0438 -0.0640 +0.2040 +0.0367 +0.0132 -0.2919 -1.5085 - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 4.2456 +0.0154 +0.0294 +0.2686 +0.4654 +0.3785 +1.1458 -0.5430 +0.3909 - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 13.2178 +0.0914 +0.5334 +0.4722 +0.3484 +0.8272 +2.5746 +3.5598 +3.6839 8.32% 2 10/01/20 0.2000
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 15.7712 +0.1089 +0.3971 +0.5398 +0.4033 +0.9555 +2.8229 +3.7671 +3.9071 - - - -
KT-US-A กรุงไทย 13.8791 +0.1265 +0.2171 +0.6259 +1.4144 +1.3545 +3.1162 +3.9290 0.0000 - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 12.4118 +0.0229 +0.0912 +0.0638 +0.1983 +0.3138 +1.2006 +1.1104 +1.5053 - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 12.9740 +0.0942 +0.1826 +0.4155 +0.8838 +0.8495 +2.1815 +2.0879 +3.0420 - - - -
KT-WTAI-A กรุงไทย 11.0015 -0.0202 +0.1567 +0.8046 +1.1373 +0.6211 +2.0274 0.0000 0.0000 - - - -
K-USA-A(A) กสิกรไทย 16.2297 +0.0289 +0.2311 +0.9623 +1.2674 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
K-USA-A(D) D กสิกรไทย 16.0097 +0.0284 +0.2278 +0.9491 +1.2476 +0.1125 +2.9875 +6.5580 +8.8886 6.56% 4 14/11/19 0.2000
K-USXNDQ-A(A) กสิกรไทย 17.3255 +0.1612 +0.2468 +1.0048 +2.1976 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
K-USXNDQ-A(DIV) D กสิกรไทย 16.8453 +0.1560 +0.2389 +0.9756 +2.1474 +2.1533 +4.3605 +7.5929 +10.1078 5.05% 4 13/12/19 0.2000
K-VIETNAM กสิกรไทย 9.4948 +0.0622 +0.1280 +0.2669 -0.1644 -0.4069 -0.2549 0.0000 0.0000 - - - -
LHDIGITAL-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.4915 +0.0763 +0.2745 +0.6847 +1.2425 +0.6324 +2.5178 0.0000 0.0000 - - - -
LHDIGITAL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.1130 +0.0679 +0.2442 +0.6096 +1.1190 +0.5454 +2.3438 0.0000 0.0000 7.20% ไม่เเน่นอน 03/01/20 0.3000
LHDIGITAL-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.4897 +0.0763 +0.2744 +0.6846 +1.2422 +0.6321 +2.5172 0.0000 0.0000 - - - -
LHGINCOME-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5536 -0.0171 +0.0095 +0.0808 +0.2112 +0.2607 +0.7214 0.0000 0.0000 - - - -
LHGINCOME-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2101 -0.0166 +0.0092 +0.0780 +0.2045 +0.2537 +0.7078 0.0000 0.0000 1.86% 1 02/12/19 0.0900
LHGINCOME-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5535 -0.0172 +0.0095 +0.0806 +0.2111 +0.2606 +0.7213 0.0000 0.0000 - - - -
LHGLIFE-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5302 -0.0145 +0.0504 +0.4905 +0.6932 +0.4206 +1.2926 0.0000 0.0000 N/A ไม่เเน่นอน 31/08/18 0.2000
LHGMA-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3613 +0.0242 +0.0611 +0.0974 +0.2401 +0.1885 +0.4179 0.0000 0.0000 - - - -
LHGMA-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2088 +0.0239 +0.0602 +0.0957 +0.2375 +0.1858 +0.4153 0.0000 0.0000 1.47% ไม่เเน่นอน 03/01/20 0.1000
LHGMA-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3606 +0.0242 +0.0610 +0.0973 +0.2396 +0.1878 +0.4173 0.0000 0.0000 - - - -
LHJAP-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1029 -0.0617 +0.1362 +0.0280 +0.7266 +0.9531 +1.4117 +1.6075 0.0000 N/A ไม่เเน่นอน 31/08/18 0.1500
LHPROP-G เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1201 +0.0496 +0.1264 +0.2484 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
LHROBOT-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.3600 +0.0187 +0.1889 +0.3445 +1.1193 +0.6956 +1.6830 0.0000 0.0000 N/A ไม่เเน่นอน 03/01/20 0.2000
MN-BALANCE เเมนูไลฟ์ 10.2891 -0.0028 +0.0828 +0.2190 +0.5287 +0.3663 +0.9155 0.0000 0.0000 - - - -
MS-AMERICAN เเมนูไลฟ์ 16.4672 -0.0035 +0.0007 -1.2302 -0.5701 -0.0753 -1.7486 +0.9398 +2.5833 - - - -
MS-ASIAN SM เเมนูไลฟ์ 14.8512 +0.0873 +0.3998 +0.6450 +0.9852 +0.6214 +0.7628 -0.1994 -0.8569 - - - -
MS-CHINA VALUE เเมนูไลฟ์ 15.8446 +0.0934 +0.2954 +1.0444 +1.9431 +1.4142 +2.1604 +3.9513 +3.8610 - - - -
MS-EE EURO เเมนูไลฟ์ 6.3427 +0.0212 +0.0330 +0.2745 +0.8156 +0.5041 +1.0877 +0.7746 +1.5894 - - - -
MS-EUROPE-A เเมนูไลฟ์ 9.3089 +0.0156 +0.0099 +0.0588 +0.5478 +0.3839 +1.0696 +0.0805 +0.5068 - - - -
MS-EUROPE-D เเมนูไลฟ์ 9.3119 +0.0156 +0.0100 +0.0589 +0.5474 +0.3836 +1.0706 +0.0832 +0.5098 - - - -
MS-HCARE-A เเมนูไลฟ์ 12.3782 +0.0549 +0.1604 +0.4238 +1.2724 +0.7346 +1.1207 +1.1113 +1.2143 N/A 1 23/01/15 0.7000
MS-HCARE-D D เเมนูไลฟ์ 10.2281 +0.0454 +0.1325 +0.3502 +1.0516 +0.6073 +0.9264 +0.9251 +1.8127 N/A ไม่เเน่นอน 21/12/18 0.1500
MS-INDIA-A เเมนูไลฟ์ 11.5831 +0.0311 +0.2033 +0.4428 +0.8464 +0.3075 +0.5454 +1.8886 0.0000 - - - -
MS-INDIA-D D เเมนูไลฟ์ 7.2362 +0.0194 +0.1270 +0.2766 +0.5286 +0.1917 +0.3431 +1.7803 0.0000 2.76% 1 21/06/19 0.2000
M-USA เมย์เเบงก์ 9.6758 -0.0025 +0.0307 -0.2811 +0.7350 -0.3270 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
M-VI เอ็มเอฟซี 10.0063 0.0000 -0.0009 +0.0399 +0.3068 +0.2292 +0.8550 0.0000 0.0000 - - - -
ONE-ALLCHINA-RA วรรณ 13.1443 +0.0628 +0.3324 +0.9349 +1.6081 +1.8423 +3.3829 +3.2138 +3.2138 - - - -
ONE-CHINA วรรณ 9.8586 +0.0669 +0.1054 +0.3707 +0.6086 +0.3050 +0.4695 +0.1566 -0.5480 - - - -
ONE-CHINA10 วรรณ 11.0300 +0.0353 +0.5403 +1.5739 +1.3875 +1.6483 +2.0816 0.0000 0.0000 - - - -
ONE-EUROEQ วรรณ 11.6860 +0.0150 +0.0314 +0.0733 +0.8256 +1.1071 +2.1596 +1.6577 +1.6577 - - - -
ONE-GECOM วรรณ 11.2665 +0.1304 +0.4486 +0.8694 +1.4370 +0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
ONE-GLOBALEQ D วรรณ 9.4969 +0.0213 +0.0604 +0.0723 +0.4851 +0.5495 +0.4128 +0.1601 +1.6451 N/A ไม่เเน่นอน 04/06/18 0.2000
ONE-GLOBFIN-IA วรรณ 10.2038 +0.0071 -0.0443 +0.1120 +1.1917 +0.8116 +1.7390 +0.2041 +0.2041 - - - -
ONE-GLOBFIN-ID วรรณ 10.2038 +0.0072 -0.0442 +0.1120 +1.1917 +0.8117 +1.7390 +0.2041 +0.2041 - - - -
ONE-GLOBFIN-RD วรรณ 10.1006 +0.0069 -0.0448 +0.1062 +1.1675 +0.7784 +1.6764 +0.1011 +0.1011 - - - -
ONE-GLOBHY-I วรรณ 10.6035 +0.0065 +0.0279 +0.0628 +0.0919 +0.1749 +0.5331 +0.6061 +0.6061 - - - -
ONE-GLOBHY-R วรรณ 10.5458 +0.0064 +0.0273 +0.0604 +0.0848 +0.1608 +0.5051 +0.5489 +0.5489 - - - -
ONE-NIPPON วรรณ 10.1627 +0.0256 +0.0091 -0.0328 +0.5742 +0.9563 +1.1057 +0.9988 +0.1908 - - - -
ONEPROP-SG วรรณ 17.2299 +0.0827 +0.3666 +0.8009 +0.5269 +0.8029 +2.1546 +3.1284 +3.0304 - - - -
ONE-STOXXASEAN D วรรณ 84.3718 +0.1968 -0.6070 -0.0189 +0.3562 -6.5098 -5.8358 -4.9800 -10.2265 N/A ไม่เเน่นอน 05/02/18 3.0000
ONE-UGG วรรณ 20.2125 -0.1142 +0.6649 +2.0977 +3.1483 +2.0510 +3.6434 +7.3117 +10.2386 - - - -
ONE-VIETNAM-RA วรรณ 7.5176 +0.0269 +0.0818 +0.0565 -0.3014 -0.3178 -0.1185 -2.4405 -2.4405 - - - -
PAP ฟิลลิป 7.9362 -0.0020 -0.0024 +0.1263 +0.4703 +1.0213 -0.6819 -0.3213 +0.4807 - - - -
PGOLD ฟิลลิป 10.1295 +0.0264 +0.0634 +0.4932 +0.3862 +0.6896 +1.0925 +0.2918 +0.2009 - - - -
PHATRA GHC D ภัทร 16.9232 +0.1210 +0.1214 +0.4323 +2.5679 +2.0015 +1.9545 +3.6086 +2.7985 N/A ไม่เเน่นอน 22/11/18 0.8500
PHATRA GNP ภัทร 12.6580 +0.0883 +0.1724 +0.5116 +1.2307 +0.9106 +2.0620 +2.6432 0.0000 - - - -
PHATRA G-UBOND-H ภัทร 10.5879 +0.0111 +0.0651 +0.0658 +0.0871 +0.2708 +0.8288 0.0000 0.0000 - - - -
PHR ฟิลลิป 10.4422 -0.0503 -0.1009 -0.6750 -0.5415 +0.3676 -0.3612 +0.7397 +2.5844 - - - -
PRINCIPAL GBRAND-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8965 +0.0236 +0.2016 +0.3494 +0.9422 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
PRINCIPAL IPROPEN-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.1695 +0.0421 +0.1649 +0.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
PRINCIPAL IPROPEN-D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.1694 +0.0420 +0.1648 +0.4068 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
PWIN ฟิลลิป 10.9421 +0.1391 +0.3225 +0.7533 +1.7309 +0.5995 +1.3174 0.0000 0.0000 - - - -
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 12.2316 +0.0455 +0.2047 +0.7001 +1.3086 +1.2089 +1.7212 +1.8594 +1.0955 - - - -
SCBAEMHA ไทยพาณิชย์ 9.8506 +0.0364 +0.1636 +0.5610 +1.0509 +0.9729 +1.3883 0.0000 0.0000 - - - -
SCBAPLUS ไทยพาณิชย์ 11.2276 +0.0239 +0.1185 +0.2688 +0.4748 +0.2111 +0.8470 +1.2101 0.0000 - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 9.2497 +0.0086 +0.0920 +0.1225 +0.1619 -0.2380 -0.6515 -2.1147 -1.9917 - - - -
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 13.5996 +0.1374 +0.2547 +1.0389 +1.8058 +1.6660 +3.0982 +4.9920 0.0000 2.65% 2 26/12/19 0.2537
SCBCE ไทยพาณิชย์ 8.7785 +0.0844 +0.1418 +0.4300 +0.6983 +0.3388 +0.5543 +0.5254 +0.0597 - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 11.7258 +0.0821 +0.1271 +0.4683 +0.7906 +0.5279 +1.0025 +2.0210 +0.5580 - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.0438 +0.2744 +0.3036 +1.2308 +1.2524 +0.2634 -0.1417 0.0000 - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 9.9066 +0.0369 -0.0101 +0.2731 +0.5154 +0.7555 +2.3572 +1.2884 0.0000 1.40% 1 09/08/19 0.1388
SCBCHAE ไทยพาณิชย์ 10.0961 +0.0380 -0.0082 +0.2868 +0.5496 +0.7956 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
SCBCHEQA ไทยพาณิชย์ 9.5950 +0.0228 +0.0568 +0.4858 +1.0675 +0.9090 +2.1199 0.0000 0.0000 - - - -
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 4.9925 -0.0159 -0.0256 +0.0118 +0.1367 -0.0472 +0.0694 -0.6983 -1.6664 - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 15.8775 +0.0453 +0.3456 +0.9069 +1.5163 +1.1994 +2.5749 +4.8597 0.0000 - - - -
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 8.9951 +0.0120 +0.0348 +0.0659 +0.1264 +0.2868 +0.9099 +0.9641 +0.5874 N/A ไม่เเน่นอน 22/09/17 0.1575
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 9.1140 -0.0139 +0.1857 +0.2498 +0.6492 +0.2845 +0.5768 +1.1044 +0.0812 N/A ไม่เเน่นอน 27/12/17 0.1224
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 12.7235 +0.0367 +0.0268 +0.1190 +0.8747 +1.0762 +2.4386 +2.8245 +3.7006 1.87% 1 09/08/19 0.2376
SCBEUSM ไทยพาณิชย์ 13.8875 +0.0280 -0.0152 +0.0114 +1.6010 +1.7368 +3.2277 +4.2847 0.0000 - - - -
SCBFST ไทยพาณิชย์ 8.9271 +0.0218 +0.0768 +0.0888 +0.0983 -0.0291 -0.1455 -0.9215 0.0000 - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 16.1149 -0.0024 +0.1802 +0.3449 +1.4018 +1.1031 +3.0288 +4.5634 +5.7979 2.10% 2 09/08/19 0.1491
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 11.2538 +0.0962 +0.0985 +0.2951 +1.6992 +1.0990 +1.6644 +3.4073 0.0000 N/A ไม่เเน่นอน 25/09/18 0.2096
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 13.4120 +0.0833 +0.3467 +0.6354 +0.7389 +0.8189 +2.5913 +2.7947 0.0000 - - - -
SCBGINR ไทยพาณิชย์ 10.3922 +0.0051 +0.0053 +0.0967 +0.3071 +0.4254 +0.9671 0.0000 0.0000 - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.3369 -0.0137 +0.0014 +0.0271 -0.0689 +0.0606 +0.4263 +0.2007 +0.3559 - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 12.6009 +0.0112 +0.0939 +0.2107 +0.5502 +0.6184 +1.4724 +1.7524 +1.3326 - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 11.8665 +0.0095 +0.0900 +0.2108 +0.5508 +0.6108 +1.4981 +1.8100 +1.2051 - - - -
SCBGMLA ไทยพาณิชย์ 11.6351 -0.0006 +0.1269 +0.3053 +0.9136 +0.8145 +1.6033 0.0000 0.0000 - - - -
SCBGMTA ไทยพาณิชย์ 8.3069 -0.0010 +0.0224 +0.0312 +0.0051 -0.2512 -0.2794 0.0000 0.0000 - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 8.1551 +0.0303 +0.0614 +0.4536 +0.3083 +0.6399 +1.0150 +0.5543 +0.6590 - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 8.3593 +0.0126 +0.0172 +0.4110 +0.2816 +0.7454 +1.2487 +1.3913 +1.0077 - - - -
SCBGOLDHE ไทยพาณิชย์ 8.3721 +0.0127 +0.0180 +0.4147 +0.2881 +0.7550 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 11.9363 +0.0049 +0.0101 +0.1122 +0.3656 +0.5156 +1.1720 +0.5123 0.0000 - - - -
SCBGPROP D ไทยพาณิชย์ 10.7241 +0.0799 +0.1630 +0.2905 +0.2366 +0.4948 +1.4673 +1.6278 0.0000 3.91% 2 22/01/20 0.1043
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 13.6887 +0.0174 +0.0639 +0.1054 +0.2207 +0.4275 +1.2285 +1.4320 +2.2618 - - - -
SCBINCA ไทยพาณิชย์ 10.6130 +0.0003 +0.0234 +0.0971 +0.1998 +0.1779 +0.6027 0.0000 0.0000 - - - -
SCBINCR ไทยพาณิชย์ 10.6129 +0.0003 +0.0234 +0.0971 +0.1998 +0.1780 +0.6027 0.0000 0.0000 - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 11.5273 -0.0099 +0.1248 +0.1711 +0.7471 +0.1772 +1.0962 +2.6769 0.0000 2.35% 2 26/09/19 0.1100
SCBJPSMA ไทยพาณิชย์ 9.3691 -0.0111 +0.0577 +0.2209 +0.9863 +1.2244 +1.4350 0.0000 0.0000 - - - -
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 9.9176 +0.1177 +0.2974 +0.5006 +0.9970 +1.1106 +0.3586 +0.6030 +1.2592 - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 12.1853 +0.0817 +0.1645 +0.3712 +1.0368 +0.7956 +2.1162 +2.9681 0.0000 3.47% 2 25/10/19 0.2251
SCBLEQA ไทยพาณิชย์ 12.9951 +0.0872 +0.1755 +0.3959 +0.8657 +0.8514 +2.2176 0.0000 0.0000 - - - -
SCBNK225 ไทยพาณิชย์ 18.0113 +0.0847 +0.1494 +0.0294 +1.2031 +2.0636 +3.0379 +4.5646 +6.1135 - - - -
SCBNK225D D ไทยพาณิชย์ 13.7762 +0.0648 +0.1142 +0.0223 +1.1182 +1.5797 +2.3527 +3.6631 +5.0836 3.18% 2 25/10/19 0.1987
SCBOIL ไทยพาณิชย์ 4.0923 +0.0355 -0.0747 -0.1054 +0.3462 +0.1723 +0.2535 +0.2720 -1.6130 - - - -
SCBOPPA ไทยพาณิชย์ 10.6027 +0.0006 +0.0864 +0.1615 +0.5079 +0.6618 +1.2848 0.0000 0.0000 - - - -
SCBOPPR ไทยพาณิชย์ 10.6026 +0.0006 +0.0864 +0.1614 +0.4991 +0.6617 +1.2847 0.0000 0.0000 - - - -
SCBPGF ไทยพาณิชย์ 13.8116 +0.0459 +0.2017 -0.0699 +1.2092 +1.6088 +1.4710 +2.1638 +3.2943 - - - -
SCBPOPA ไทยพาณิชย์ 11.7078 +0.0185 +0.1333 +0.3245 +1.0746 +0.8424 +2.2094 0.0000 0.0000 - - - -
SCBROBOA ไทยพาณิชย์ 11.3244 -0.0086 +0.2027 +0.3022 +1.2784 +1.1509 +2.3427 0.0000 0.0000 - - - -
SCBSP500 D ไทยพาณิชย์ 19.7129 +0.1628 +0.2468 +1.0563 +1.9265 +1.9203 +4.1006 +6.3007 +8.8660 2.79% 2 26/12/19 0.3206
SCBS&P500E ไทยพาณิชย์ 20.4226 +0.1692 +0.2595 +0.7785 +2.0236 +2.0509 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
SCBUSHYA ไทยพาณิชย์ 10.6000 +0.0004 +0.0149 +0.0951 +0.1242 +0.2716 +0.4712 0.0000 0.0000 - - - -
SCBUSSM ไทยพาณิชย์ 12.5265 +0.0171 +0.0819 +0.1565 +0.9804 +0.6418 +1.1076 +0.8011 0.0000 - - - -
SCBWINR ไทยพาณิชย์ 10.8053 +0.0087 +0.0564 +0.1357 +0.3216 +0.3598 +1.0047 0.0000 0.0000 - - - -
T-ALLSTARJAPAN2 ธนชาติ 9.5996 -0.0014 +0.0818 +0.0789 +0.0303 +0.8285 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
TAREIT ทิสโก้ 10.1428 -0.0306 +0.0819 +0.2026 +0.1289 +0.0513 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
T-ASIANPROP D ธนชาติ 10.9909 -0.0251 +0.0974 +0.5388 +0.1771 +0.2737 +1.4424 +2.3522 0.0000 5.46% 2 26/12/19 0.3500
TCHSTARP ทิสโก้ 11.0953 -0.0441 +0.3111 +0.6566 +1.2188 +1.0357 +1.9571 +2.8111 0.0000 - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 9.0617 +0.0644 +0.0976 +0.3623 +0.6062 +0.3995 +0.7543 0.0000 0.0000 - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.0089 -0.1269 +0.2234 +0.7758 +0.5186 +0.5790 0.0000 0.0000 - - - -
T-EUROPEEQ ธนชาติ 11.3717 -0.0005 +0.0805 +0.1857 +0.7998 +0.7816 +1.5155 +1.7369 0.0000 - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 11.1320 +0.0260 +0.3112 +0.5042 +1.7722 +0.7753 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 10.9233 +0.1117 +0.1528 +0.2734 +1.5394 +1.1881 +1.5998 +2.7545 0.0000 - - - -
T-GLOBALBOND ธนชาติ 17.4573 +0.0196 +0.0725 +0.1324 +0.2210 +0.0947 +0.7797 +1.0484 +0.9122 - - - -
T-GLOBALENERGY ธนชาติ 3.5939 +0.0117 +0.0354 +0.0526 +0.3367 +0.3029 +0.5161 -0.1793 -0.1307 - - - -
T-GLOBALEQ ธนชาติ 19.3330 +0.0670 +0.2874 +0.6662 +1.4761 +1.1581 +3.3372 +5.4075 +6.0059 - - - -
T-GLOBALESG ธนชาติ 10.7594 +0.0577 +0.1431 +0.2773 +0.6621 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
T-GLOBALFIXED ธนชาติ 10.3504 +0.0318 +0.0192 -0.0924 -0.0927 +0.0136 +0.1064 +0.4165 0.0000 - - - -
T-GLOBALVALUE D ธนชาติ 7.5968 -0.0150 +0.0716 +0.1605 +0.6030 +0.3097 +0.8490 +0.3817 +0.6387 N/A ไม่เเน่นอน 17/10/14 0.5000
TGOLD ทิสโก้ 12.4884 +0.0065 +0.0234 +0.5148 +0.3311 +0.9245 +1.6258 +1.8080 +1.1105 - - - -
TGOLDBULLION-H ธนชาติ 10.2494 +0.0047 +0.0214 +0.4789 +0.3925 +0.8882 +1.4702 +1.6209 +1.1626 - - - -
TGOLDBULLION-UH ธนชาติ 10.0111 +0.0108 +0.0743 +0.5307 +0.4108 +0.7617 +1.2230 +0.6231 +0.8122 - - - -
T-HEALTHCARE ธนชาติ 11.0838 +0.0423 +0.0822 +0.3122 +1.6670 +1.1223 +1.5499 +3.0699 0.0000 - - - -
T-INFRA D ธนชาติ 11.1600 +0.0437 +0.1599 +0.2864 +0.9373 +0.8256 +1.7610 +2.7952 +2.8467 N/A ไม่เเน่นอน 26/09/18 0.5500
TISCOAP ทิสโก้ 16.2571 +0.0468 +0.3001 +0.8578 +1.6809 +1.3579 +2.0910 +2.9926 +2.2384 - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 9.9423 +0.0709 +0.1044 +0.4032 +0.6658 +0.4312 +0.8306 +1.5489 +0.4200 - - - -
TISCOCHA ทิสโก้ 10.6504 +0.0863 +0.0860 +0.4678 +0.7426 +0.8036 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.6150 +0.0174 +0.0601 +0.1696 +0.1292 -0.0344 +0.2138 -0.0001 -0.5140 N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCOEU ทิสโก้ 12.8876 +0.0260 -0.0649 +0.0422 +0.6573 +0.9621 +2.6096 +2.4588 +3.3089 - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 12.1371 +0.0354 +0.1749 +0.1776 +0.4790 +0.5021 +1.9488 +1.9235 0.0000 - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 11.2291 +0.0596 +0.1299 +0.4704 +1.0719 +0.7715 +1.3037 0.0000 0.0000 - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 12.9688 +0.0104 -0.0620 +0.0335 +0.7627 +1.0102 +2.2458 +1.4911 +2.6226 - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.0027 -0.0017 +0.2181 +0.8243 +0.5164 +2.2162 +2.2414 0.0000 - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.0120 +0.0106 +0.3610 +0.4152 +0.5917 +1.7755 0.0000 0.0000 - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 12.0153 +0.0277 +0.1806 +0.3670 +0.8398 +0.0345 +0.4800 +0.8978 0.0000 - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 9.4789 +0.0239 +0.3687 +0.3623 +0.6267 +0.2467 +0.3068 0.0000 0.0000 - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 16.6078 +0.0814 +0.1316 -0.0076 +1.0234 +1.7475 +2.5055 +3.6205 +4.8758 - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 10.9829 -0.0478 +0.2406 +0.1569 +0.9033 +1.1839 +1.5263 0.0000 0.0000 - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.0079 -0.1045 +0.3825 +1.1822 +1.1225 +2.5913 +2.0592 0.0000 - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.0038 -0.0884 +0.7144 +0.9765 +1.3026 +2.4039 +1.7681 0.0000 - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.0034 -0.0863 +0.7066 +0.9741 +1.3014 +2.4031 +1.7450 0.0000 - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.0008 +0.0394 -0.3745 +0.2378 -0.9564 -2.4371 +0.1543 0.0000 - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 6.0268 +0.0438 -0.0838 -0.0182 +0.2564 -0.1867 -0.1413 +0.3354 +0.0124 - - - -
TISCONA ทิสโก้ 14.1114 +0.0707 +0.2022 +0.5043 +1.4602 +1.5124 +2.0305 +3.2451 +3.4355 - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 3.6206 +0.0317 -0.0664 -0.0915 +0.2989 +0.1139 +0.1661 +0.0879 -1.4040 - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 11.8509 +0.0154 +0.0437 +0.0923 +0.8886 +0.9352 +2.1177 +2.4166 0.0000 - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 30.2255 +0.2556 +0.3753 +1.1118 +2.9153 +2.8997 +6.0233 +8.6975 +11.8135 - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 12.8849 +0.0249 +0.3240 +0.9397 +1.6258 +1.1816 +2.9508 0.0000 0.0000 - - - -
T-JAPANEQ ธนชาติ 11.5790 -0.0419 +0.0061 -0.1329 +0.8481 +1.1765 +1.0656 +1.0075 0.0000 - - - -
TJREIT ทิสโก้ 12.7206 +0.0875 +0.1518 +0.2996 -0.3974 +0.9357 +2.2601 +2.7666 0.0000 - - - -
T-MAP ธนชาติ 13.2373 +0.0233 +0.0807 +0.1618 +0.4321 +0.3389 +1.0035 +0.7271 +0.8689 - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 13.1739 +0.0756 +0.2641 +0.8481 +1.4934 +1.3809 +1.9415 +1.9886 +2.8376 - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 11.0058 +0.0093 +0.0504 +0.1473 +0.1685 +0.2458 +0.9211 +0.9059 0.0000 - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 6.1614 +0.0569 +0.0459 +0.2113 +0.3206 +0.3005 +1.3140 +1.2376 +1.3765 - - - -
TMBCOF ทหารไทย 20.5678 +0.1049 +0.5638 +1.5411 +2.3767 +2.6515 +5.6320 +9.0109 +10.5902 - - - -
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.0001 +0.1880 +0.3718 +1.1171 +1.9321 +2.9720 0.0000 0.0000 - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.0001 +0.1270 +0.4980 +1.3360 +2.0281 +2.6944 0.0000 0.0000 - - - -
TMBEAE ทหารไทย 10.0023 +0.0198 +0.0138 +0.3404 +0.8669 +0.5927 +0.8293 0.0000 0.0000 - - - -
TMBEBF ทหารไทย 10.6825 +0.0183 +0.0661 +0.2074 +0.2920 +0.1987 +0.9871 0.0000 0.0000 - - - -
TMBEG ทหารไทย 13.2229 +0.0025 +0.0976 +0.1725 +1.0563 +1.1862 +2.6636 +3.0828 +3.9044 - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 10.4696 +0.0884 +0.1498 +0.4639 +0.9932 +0.6451 +0.7893 +0.9572 +1.1795 - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 9.8986 -0.0025 +0.0139 +0.0223 +0.0386 +0.1038 +0.5394 +0.7592 +0.3220 2.42% ไม่เเน่นอน 14/10/19 0.0800
TMBGER ทหารไทย 13.2248 +0.0083 -0.0690 +0.0358 +0.7786 +1.0826 +2.3686 +1.7019 0.0000 - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.0001 +0.0109 +0.3333 +0.6362 +1.5599 +2.4841 0.0000 0.0000 - - - -
TMBGF ทหารไทย 13.2231 -0.0037 +0.0191 +0.0306 +0.0535 +0.1460 +0.7213 +1.0037 +0.3492 - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 11.5786 +0.0009 +0.0263 +0.1077 +0.2224 +0.1907 +0.6599 +1.0858 0.0000 - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 13.5304 +0.0683 +0.2526 +0.3284 +0.5588 +0.9131 +2.2104 +3.1001 0.0000 - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 18.7998 +0.0131 +0.0560 +0.9639 +0.6423 +1.0578 +2.1722 +1.0260 +0.8225 - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 10.4747 +0.0162 +0.0202 +0.4950 +0.3111 +0.8626 +1.4753 +1.5166 +0.8939 - - - -
TMBGQG ทหารไทย 16.4128 +0.1084 +0.2548 +0.7599 +1.5455 +1.2332 +3.5379 +5.5129 0.0000 - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 9.6933 +0.0318 +0.0494 +0.1377 +0.4451 +0.3088 +0.6103 +0.5286 +0.4879 2.06% ไม่เเน่นอน 16/05/19 0.1000
TMBINDAE ทหารไทย 9.7735 +0.0399 +0.2635 +0.4185 +0.7846 +0.5121 +0.8275 0.0000 0.0000 - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.0001 +0.0986 +0.2745 +0.6992 +1.6996 +1.3474 0.0000 0.0000 - - - -
TMBJE ทหารไทย 13.3808 +0.0584 +0.1019 +0.0340 +0.8499 +1.4402 +2.0621 +3.1002 0.0000 - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.0002 -0.0035 +0.5129 +0.5921 +1.4522 +2.0953 0.0000 0.0000 - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 11.9963 -0.0127 -0.1077 -0.1526 +0.8188 +1.2224 +1.2677 +1.3542 0.0000 - - - -
TMBOIL ทหารไทย 3.3697 +0.0364 -0.0575 -0.0738 +0.2785 +0.0696 +0.0445 -0.3417 -1.8497 - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 22.7518 +0.1825 +0.2814 +0.8141 +2.1650 +2.1545 +4.5545 +6.2449 +8.7094 - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 17.4317 +0.0777 +0.2060 +1.0016 +1.9025 +1.1316 +3.1846 +6.3977 0.0000 - - - -
TMBUSO ทหารไทย 10.7198 +0.0214 +0.1173 +0.1727 +0.7452 +0.3800 +1.5404 +2.5212 +2.8284 - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 14.8717 +0.1272 +0.1634 +0.4661 +1.2982 +1.0664 +2.2077 +2.3174 +4.0912 - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 6.7112 +0.0599 -0.1101 -0.1702 +0.5892 +0.2214 +0.5047 +0.0442 0.0000 - - - -
T-PREMIUM BRAND D ธนชาติ 10.7607 +0.0852 +0.3020 +0.4588 +0.9615 +0.7664 +2.3050 +3.2895 +1.9810 N/A ไม่เเน่นอน 26/09/18 0.8000
TSTARP ทิสโก้ 13.1523 +0.0273 +0.1934 +0.4483 +1.1649 +0.9079 +2.2424 +2.6057 +3.0551 - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 14.8176 +0.1574 +0.2058 +0.5990 +1.4170 +1.2416 +2.6835 +3.0601 0.0000 - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 10.7045 +0.0960 -0.0007 +0.0593 +0.9697 +0.9895 +1.7840 0.0000 0.0000 - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 8.8614 +0.0249 +0.0134 +0.0399 -0.0014 -0.1144 -0.2444 -1.1701 0.0000 - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 15.7551 +0.1282 +0.4947 +0.7073 +0.2953 +0.9804 +2.5796 +2.3508 +2.6682 - - - -
UCHINA ยูโอบี 12.2523 +0.0806 +0.3285 +0.8978 +1.5820 +1.7376 0.0000 0.0000 0.0000 - - - -
UDB-A ยูโอบี 10.6949 +0.0118 +0.0670 +0.0689 +0.0871 +0.2594 +0.8016 0.0000 0.0000 - - - -
UDB-N ยูโอบี 10.6950 +0.0119 +0.0670 +0.0690 +0.0871 +0.2594 +0.8017 0.0000 0.0000 - - - -
UEMIF-A ยูโอบี 9.9505 +0.0389 +0.1260 +0.4063 +0.8550 +0.6356 +1.1884 0.0000 0.0000 - - - -
UEMIF-N ยูโอบี 9.9506 +0.0390 +0.1261 +0.4064 +0.8550 +0.6357 +1.1885 0.0000 0.0000 - - - -
UES ยูโอบี 11.5381 +0.0433 -0.0106 -0.0007 +0.9833 +1.1615 +1.9071 +2.2005 0.0000 - - - -
UFLINK ยูโอบี 10.6970 +0.0171 +0.0141 +0.0413 +0.1258 +0.1253 +0.4671 0.0000 0.0000 - - - -
UFLINK2 ยูโอบี 10.5950 +0.0204 +0.0183 +0.0512 +0.1537 +0.2739 +0.4598 0.0000 0.0000 - - - -
UGD ยูโอบี 13.2198 +0.0808 +0.1423 +0.3823 +1.0023 +0.8255 +2.5890 +2.8833 0.0000 - - - -
UGEAR ยูโอบี 8.4919 +0.0032 +0.0359 +0.0270 -0.0364 -0.6293 -0.9515 0.0000 0.0000 - - - -
UGH ยูโอบี 14.8681 +0.1209 +0.3436 +0.4799 +2.4673 +2.0679 +2.5920 +3.1826 +3.4533 - - - -
UGIS-A ยูโอบี 11.0225 +0.0012 +0.0257 +0.1035 +0.2062 +0.1787 +0.6414 0.0000 0.0000 - - - -
UGIS-N ยูโอบี 11.0227 +0.0012 +0.0257 +0.1037 +0.2063 +0.1788 +0.6416 0.0000 0.0000 - - - -
UGMAC ยูโอบี 11.1090 +0.0161 +0.0615 +0.2663 +0.2521 -0.1037 +0.3369 +1.6195 0.0000 - - - -
UGQG ยูโอบี 11.9516 +0.0702 +0.1686 +0.5300 +1.0545 +0.8691 +2.4060 0.0000 0.0000 - - - -
UIF-A ยูโอบี 11.5252 +0.0354 +0.1199 +0.1881 +0.4698 +0.4503 +0.9844 +0.8183 0.0000 - - - -
UIF-N ยูโอบี 11.5265 +0.0354 +0.1200 +0.1893 +0.4710 +0.4516 +0.9856 +0.8195 0.0000 - - - -
UJRES ยูโอบี 11.8363 +0.0606 +0.0312 +0.1147 -0.2771 +0.8178 +1.6370 +1.8194 0.0000 - - - -
UNI ยูโอบี 12.0314 +0.0949 +0.2266 +0.7899 +1.5338 +1.0961 +2.3127 0.0000 0.0000 - - - -
UOBSC ยูโอบี 1.7361 -0.0097 -0.0301 +0.0151 +0.0416 -0.0912 -0.2035 -0.4349 -1.0688 - - - -
UOBSCI-D D ยูโอบี 12.9694 +0.1069 +0.2991 +0.8244 +1.4056 +1.1394 +1.8211 +2.8444 +2.7417 N/A ไม่เเน่นอน 27/10/17 1.3470
UOBSCI-N ยูโอบี 14.3687 +0.1185 +0.3314 +0.9127 +1.5567 +1.2619 +2.0173 +2.8621 +2.8014 - - - -
UOBSGB ยูโอบี 12.2430 -0.0008 +0.0216 +0.0176 -0.0600 +0.0629 +0.6024 +0.8299 -0.3810 - - - -
UOBSGC ยูโอบี 9.1249 +0.0576 +0.1106 +0.5524 +1.0393 +0.7661 +1.0454 +1.3580 +1.9548 - - - -
UOBSG-H ยูโอบี 8.5568 +0.0134 +0.0181 +0.4246 +0.2757 +0.7294 +1.2155 +1.2662 +0.7857 - - - -
UOBSG-N ยูโอบี 10.3291 +0.0115 +0.0357 +0.5284 +0.3533 +0.5584 +1.1660 +0.4098 +0.3694 - - - -
UOBSHC ยูโอบี 14.8746 +0.1198 +0.3360 +0.4779 +2.4512 +2.0410 +2.5405 +3.1818 +3.4370 - - - -
UOBSHY ยูโอบี 11.5348 +0.0019 +0.0301 +0.1046 +0.2610 +0.2843 +0.6988 +0.9152 +1.7790 - - - -
UOBSJSM ยูโอบี 20.3459 -0.0196 -0.0405 +0.1908 +1.6485 +1.3550 +2.5770 +5.9423 +8.9106 - - - -
USHY ยูโอบี 11.5938 +0.0021 +0.0300 +0.1063 +0.2634 +0.2886 +0.7196 +0.9362 +1.8379 - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล