เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2019
78%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1US-OPP วรรณ 14.3102 +0.47% +1.28% +2.83% +6.27% +9.62% +14.77% +27.82% +52.95% - - - -
ABAG อเบอร์ดีน 22.8237 +0.76% +0.08% +2.31% +2.71% +3.58% +8.38% +15.84% +27.20% - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 11.5708 +0.82% -0.23% +0.59% +4.02% +5.47% +6.32% -4.36% 0.00% - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 18.7545 -0.24% +0.58% -0.35% +2.28% +0.70% +4.63% +6.84% +4.49% - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 14.2494 -0.37% +1.03% -1.43% -1.78% -0.21% +5.59% +11.18% +14.94% - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 9.0773 -0.56% +0.39% +2.23% +2.49% -0.17% +15.09% +18.11% +11.81% - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 12.5510 +0.03% +0.16% +0.76% +1.93% +3.68% +8.98% +10.53% +23.98% - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 13.1220 +0.26% +1.36% -0.07% +0.40% -1.91% +2.86% -0.71% +0.11% - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 15.8202 +0.01% -0.27% -0.48% +4.90% -3.90% +1.28% +8.97% +10.28% - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 12.6905 +0.51% +0.87% +1.06% +8.93% +8.82% +8.93% -2.46% +14.03% - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 12.6879 +0.45% +0.33% +1.87% +3.24% +1.98% +6.61% +6.88% +4.85% - - - -
ADR-D D ยูโอบี 8.4461 -0.05% -0.07% -0.59% -0.91% +0.14% +2.70% +2.50% +2.30% 2.27% 1 27/09/19 0.0400
AEOB อเบอร์ดีน 17.6518 +0.23% +0.29% -0.22% -1.27% +1.57% +9.60% +10.35% +15.92% - - - -
ASIA-B ยูโอบี 23.2595 -0.07% -0.02% +0.50% +0.60% +2.61% +9.65% +9.96% +15.62% - - - -
ASIA-E ยูโอบี 8.9313 -0.10% +0.51% +0.58% +5.87% +6.12% +3.81% +2.69% +9.20% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 12.3929 +1.69% +2.03% +1.71% +3.53% +7.07% +11.60% +26.80% +31.21% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 7.4133 +1.60% +2.05% +4.03% +7.85% +9.66% +15.61% +36.86% +31.05% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 11.0278 +0.45% +2.52% +3.28% +7.03% +5.47% +15.18% +31.13% +22.67% - - - -
ASP-DISRUPT เเอสเซท พลัส 10.6507 +0.57% +0.08% +2.39% +4.11% +5.28% +17.11% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 11.9568 -0.88% -1.44% +2.35% +9.74% +10.73% +19.07% +30.85% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 12.8393 +0.17% +0.83% +3.80% +3.60% +6.92% +13.72% +32.50% 0.00% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 10.4326 +0.48% +0.56% +1.31% +2.56% +4.12% +7.50% +7.71% +8.95% - - - -
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 10.3390 +0.23% +0.32% +0.36% +1.02% +2.12% +6.54% 0.00% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 10.3351 +0.23% +0.32% +0.36% +1.01% +2.11% +6.52% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 13.0737 -0.08% -0.47% +0.31% -3.17% +7.60% +13.22% +14.53% +6.64% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 16.2341 +2.38% +4.16% +3.94% +0.48% +1.84% +3.96% +24.89% +25.71% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 10.4552 -0.42% +1.94% +2.92% +10.44% +14.44% +12.87% +11.13% +14.13% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 13.3356 +2.26% +2.45% +2.46% +8.78% +13.32% +10.33% +24.92% 0.00% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 3.5097 +0.84% +0.49% +3.60% +7.63% +11.48% +5.64% -2.55% -46.13% - - - -
ASP-ROBOT เเอสเซท พลัส 11.0965 +1.17% +0.87% +3.12% +7.05% +10.84% +21.37% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 34.4739 +0.92% +0.70% +2.46% +5.01% +9.21% +17.14% +34.18% 0.00% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 9.9063 +0.75% +0.45% +2.62% +5.43% +8.02% +16.90% +15.97% +0.82% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 9.3945 +0.73% +0.39% +2.53% +5.23% +7.50% +15.64% +12.37% -4.96% - - - -
ASP-VIET เเอสเซท พลัส 7.6056 +0.64% +0.04% -4.69% -1.42% -1.68% -4.72% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 12.1048 +1.21% +1.92% +0.56% +3.88% +4.41% +7.41% +23.50% 0.00% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 9.0972 +0.45% +0.45% +0.99% +6.80% -3.04% +8.82% 0.00% 0.00% - - - -
BCARE บัวหลวง 32.1796 +0.34% +0.93% +7.59% +12.53% +14.34% +13.54% +29.06% +41.15% - - - -
B-CHINE-EQ บัวหลวง 9.3548 +0.19% +0.52% +1.68% +5.20% +13.52% +24.05% 0.00% 0.00% - - - -
B-FUTURE D บัวหลวง 9.3506 -0.16% +0.65% +1.33% +1.24% +1.33% +7.32% 0.00% 0.00% N/A 1 16/05/19 0.2600
B-GLOBAL บัวหลวง 11.7731 +0.35% +0.99% +1.30% +2.60% +2.28% +10.68% +11.90% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 10.3901 +0.13% -0.75% +0.37% -3.30% +5.63% +7.53% +4.05% +5.13% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 11.2131 +0.19% +0.48% +0.70% +0.80% +1.38% +5.58% +8.68% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 10.2091 +0.22% +0.53% +0.65% +0.19% -0.80% -0.25% -3.05% 0.00% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 14.2106 +0.23% +0.81% +0.75% +5.59% +12.37% +23.39% 0.00% 0.00% - - - -
B-NIPPON บัวหลวง 12.1503 +0.33% +0.08% +1.17% +9.35% +12.51% +10.49% +13.40% +20.10% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BRIC ยูโอบี 7.9546 +1.11% +2.11% +2.70% +4.26% +3.43% +1.10% +14.72% +20.90% - - - -
CIMB-PRINCIPAL APDI ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 18.0889 +1.02% +1.39% +1.03% +4.01% +2.97% +9.96% +26.51% +26.68% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CHEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.7329 -0.01% -0.15% -0.87% -1.84% +0.89% +12.31% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CII ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.9754 +0.06% +0.75% +0.43% +1.58% -2.15% +4.75% +9.74% +11.70% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4923 -0.01% +0.18% +0.90% +3.94% +2.18% +9.79% +13.45% +9.56% N/A ไม่เเน่นอน 12/02/07 0.1500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 6.0307 +0.03% +0.03% +0.80% +2.70% +1.84% +0.61% -4.02% -18.38% N/A ไม่เเน่นอน 28/04/11 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9373 -0.45% +1.95% +2.35% +2.36% +6.39% -1.46% +26.36% +25.82% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.7513 -0.55% +0.54% -2.71% +1.78% +1.98% +9.89% +23.80% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GINNO-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.4041 +0.62% +0.08% +2.49% +4.16% +4.02% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8100 -0.09% -1.11% -1.53% -0.37% -3.24% -8.46% -5.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GMV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.2178 +0.02% -0.12% +0.65% +1.17% +3.54% +7.72% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.2185 +0.52% -0.43% +2.87% +5.77% +5.64% +20.69% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GREITS D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.4454 -1.42% -1.42% +0.76% +2.05% +2.25% +11.44% 0.00% 0.00% 3.16% 1 09/08/19 0.5000
CIMB-PRINCIPAL GSA ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.5072 -0.11% -0.11% +1.66% +4.93% +6.39% +9.33% +15.31% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GTR ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.1005 +0.07% -0.32% -0.59% -0.66% -5.86% -5.56% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.8875 +0.02% -0.43% +0.35% -3.19% +7.79% +13.67% +14.81% +9.49% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.6650 +0.02% -0.43% +0.35% -3.10% +7.27% +13.04% +13.71% +6.55% - - - -
CIMB-PRINCIPAL JEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9829 +0.39% -0.61% +1.64% +11.48% +11.92% +10.38% +7.24% +14.18% - - - -
CIMB-PRINCIPAL KEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.3889 +1.74% +2.01% -2.25% -0.15% -2.52% -10.91% -14.28% -15.19% - - - -
CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.1582 -0.53% -0.71% -5.99% -4.28% -4.46% -14.17% 0.00% 0.00% - - - -
CPAM APDE ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.9367 -0.01% -0.05% -4.74% -1.42% +3.35% -8.50% +21.42% 0.00% - - - -
CPAM GSCEQ-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4803 +0.56% +1.35% -3.23% -1.82% +5.39% -13.18% +11.79% +11.83% - - - -
CPAM KOEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.2180 +0.50% +2.36% -5.92% -10.70% -9.70% -26.68% -16.02% 0.00% - - - -
EHD ยูโอบี 9.8584 +0.39% +0.12% -0.70% +4.80% +6.29% +16.27% +20.86% +30.65% - - - -
GC ยูโอบี 14.7883 +0.83% +2.06% +2.37% +8.56% +11.56% +11.56% +17.24% +31.79% - - - -
GEM-D D ยูโอบี 11.0642 +1.02% 0.00% +1.69% +3.45% -0.10% +4.87% +17.62% +29.84% 1.20% 1 12/04/16 0.1330
GHD ยูโอบี 10.7312 -0.04% +0.13% +4.14% -1.96% -1.72% -12.18% +26.53% +32.97% - - - -
GW ยูโอบี 11.3789 -0.02% +0.02% +4.42% +0.40% +2.56% +6.01% +34.57% +45.49% - - - -
I-10 เอ็มเอฟซี 2.0329 +0.77% +1.15% +3.66% +2.80% +3.46% -3.43% -29.55% -57.60% - - - -
I-DEVELOP เอ็มเอฟซี 10.6050 +0.38% +0.28% +1.17% +3.73% +5.85% +8.00% -3.32% -7.40% - - - -
I-GOLD เอ็มเอฟซี 13.8213 +0.19% -0.28% +0.91% -2.65% +7.35% +12.40% +12.16% +9.53% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 6.8652 -0.68% +0.33% +0.12% -2.89% +6.43% +9.21% +4.02% -2.24% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 7.1560 -0.68% +0.31% +0.11% -2.90% +6.49% +9.43% +4.42% -2.00% - - - -
I-OIL เอ็มเอฟซี 4.3616 +0.18% +0.01% +3.43% +6.93% +12.92% +8.70% -6.87% -46.64% - - - -
I-REITS เอ็มเอฟซี 12.2537 -1.40% -2.67% -0.06% -1.73% +0.13% -0.00% -2.11% -13.49% - - - -
I-SMART D เอ็มเอฟซี 10.4251 +0.13% +0.35% +0.48% +0.66% +3.94% +7.78% +9.59% +13.31% N/A 1 22/08/19 0.1573
JSM ยูโอบี 20.0667 -0.79% -0.69% +1.57% +10.47% +6.13% +5.26% +42.54% +75.72% - - - -
K-AEC กสิกรไทย 9.9672 +1.03% +0.52% -0.78% -1.30% -1.31% -2.07% -3.60% 0.00% - - - -
K-AGRI D กสิกรไทย 3.9991 +0.88% +1.86% +1.75% +6.85% -2.04% -5.36% -20.55% -31.12% N/A ไม่เเน่นอน 19/12/12 0.7500
K-APB กสิกรไทย 10.8179 +0.05% +0.02% +0.64% +1.39% +4.23% +15.35% 0.00% 0.00% - - - -
K-ASIA D กสิกรไทย 9.5875 +0.68% +0.41% -1.37% -1.47% -6.80% -1.55% +12.61% +14.81% 4.17% 1 14/05/19 0.3000
K-CCTV กสิกรไทย 12.8489 +0.12% -0.52% -0.68% +2.12% +8.40% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHANGE กสิกรไทย 11.1282 +0.22% +0.25% +1.61% +5.16% +8.65% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHINA D กสิกรไทย 10.4216 +1.17% +2.38% -1.07% -1.22% +0.80% +1.57% +24.24% +40.82% 5.76% 3 14/03/19 0.2000
K-CHX กสิกรไทย 12.7974 +2.25% +1.90% +1.21% +0.79% +7.32% +23.30% +24.45% 0.00% - - - -
K-EUROPE D กสิกรไทย 12.1253 +0.98% +0.52% +4.03% +8.18% +11.28% +26.23% +33.79% +52.24% 6.60% 4 14/11/19 0.2000
K-EUSAGE D กสิกรไทย 10.2677 -0.16% +0.36% +2.72% +5.21% +6.92% +16.86% +25.83% 0.00% 3.90% 1 14/11/19 0.2000
K-EUSMALL กสิกรไทย 9.8229 +0.31% +0.75% +0.12% +4.16% +6.01% +15.85% 0.00% 0.00% - - - -
K-EUX กสิกรไทย 12.9478 +0.54% +0.33% -0.38% +4.69% +9.20% +21.27% +25.18% 0.00% - - - -
KFACHINA-A กรุงศรี 10.3792 +0.12% -0.68% -1.64% +3.83% +11.41% +38.09% 0.00% 0.00% - - - -
KFAINCOM-R กรุงศรี 11.5163 -0.10% -0.28% -0.98% -1.55% 0.00% +7.10% +11.97% 0.00% - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 10.1251 -0.23% +1.14% +1.77% -2.73% +1.46% +1.21% -4.69% -10.38% - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 6.2526 +0.37% +0.20% +1.06% +1.59% +4.41% +8.65% +28.23% +37.39% - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 9.4401 +1.72% +3.83% +2.64% +0.34% +1.35% -3.79% -5.81% -8.32% - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 10.9772 +0.10% +0.20% +0.49% +1.12% +2.90% +8.58% +5.83% 0.00% - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 11.0460 -0.02% +0.22% +0.44% +1.29% +1.31% +6.14% +9.71% 0.00% - - - -
KF-ELI กรุงศรี 8.8550 +0.60% +1.14% +1.57% +2.04% +4.34% +11.17% +11.09% +1.17% - - - -
KF-EM กรุงศรี 10.6052 +0.35% +1.78% +0.67% -0.49% -3.29% +4.17% -0.09% -1.24% - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 14.3371 +0.99% +0.29% +2.65% +8.12% +5.80% +14.62% +15.89% +23.52% - - - -
KF-GBLVAL กรุงศรี 11.0753 -0.01% -0.05% +1.41% +5.33% +4.31% +5.14% -0.22% +13.25% - - - -
KFGBRAND-D D กรุงศรี 10.8989 +0.51% +0.74% +3.14% +6.20% +9.48% +16.92% +31.52% 0.00% 4.13% 2 16/09/19 0.2500
KF-GLS กรุงศรี 8.0330 -0.01% -0.77% +0.66% +0.47% -5.24% -5.29% -2.87% 0.00% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 11.5758 +0.14% -0.77% +0.31% -3.44% +5.43% +7.11% +2.55% +2.92% - - - -
KF-GPROPD D กรุงศรี 9.8943 -0.49% -0.06% +2.24% +4.08% +6.65% +13.54% +5.89% 0.00% 2.53% 1 24/05/19 0.2500
KF-GTECH กรุงศรี 11.6980 +0.71% -0.07% +2.36% +2.82% +3.60% +11.81% 0.00% 0.00% - - - -
KFHASIA-A กรุงศรี 9.0306 +1.52% +2.56% +0.78% +4.20% +5.44% +8.14% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 9.3259 +1.55% +1.70% +0.15% +4.94% +14.59% +15.90% +51.25% 0.00% 5.36% 3 19/06/19 0.2500
KFHEALTH-A กรุงศรี 8.6004 -0.01% +0.05% +4.99% +8.83% +6.46% +1.11% 0.00% 0.00% - - - -
KFHEALTH-D D กรุงศรี 8.1106 -0.01% +0.05% +4.98% +8.83% +6.46% +1.11% +16.91% +8.95% 6.16% 1 17/09/18 0.5000
KF-HEUROPE กรุงศรี 15.7704 +0.98% +0.53% +2.30% +8.34% +11.79% +27.37% +35.35% +56.92% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 8.6442 +0.03% -0.41% +0.38% -2.96% +7.96% +13.72% +16.50% +10.92% - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 8.8466 -0.40% -0.82% -0.45% +9.23% +12.26% +7.95% +5.78% 0.00% 2.83% 1 02/12/19 0.2500
KF-HJPINDX กรุงศรี 12.8021 +2.45% +2.66% +2.70% +9.35% +14.21% +11.12% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HSMUS กรุงศรี 11.2694 -0.12% -0.17% +1.03% +2.77% +7.25% +14.13% 0.00% 0.00% - - - -
KFHTECH-A กรุงศรี 11.1694 +1.02% +0.79% +3.62% +4.34% +6.73% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HUSINDX กรุงศรี 13.0055 +0.80% +0.63% +2.45% +5.03% +9.29% +17.50% 0.00% 0.00% - - - -
KF-INCOME กรุงศรี 11.9401 +0.11% +0.20% +0.51% +1.15% +3.01% +8.69% +5.84% +22.06% - - - -
KF-INDIA กรุงศรี 8.8229 +0.14% -0.15% +0.44% +6.11% -4.36% -1.84% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAP กรุงศรี 12.1894 -0.46% -0.57% +3.05% +12.66% +11.84% +7.98% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAPD D กรุงศรี 10.4332 -0.46% -0.58% +2.98% +12.61% +11.77% +8.05% 0.00% 0.00% 9.58% ไม่เเน่นอน 17/07/18 0.2500
KF-LATAM กรุงศรี 7.8545 +1.78% +2.42% +5.82% +4.31% +2.48% +9.63% +13.24% +13.14% - - - -
KFMINCOM-R กรุงศรี 10.7565 +0.21% +0.40% +0.56% +1.21% +2.41% +8.79% 0.00% 0.00% - - - -
KF-OIL กรุงศรี 3.0694 +0.39% +0.01% +3.35% +7.97% +9.34% +0.33% -15.85% -48.64% - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 14.6878 +0.99% +0.81% +2.75% +11.33% +15.94% +17.30% +11.48% +25.76% - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 11.0562 -0.03% +0.21% +0.44% +1.30% +1.31% +6.14% +9.84% 0.00% - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 9.0116 -0.34% -0.30% +1.43% +4.56% +5.03% +6.47% +3.11% +16.86% 2.77% 1 19/01/18 0.2500
KF-TRB กรุงศรี 12.7694 -0.61% -0.25% +0.08% +0.08% +1.93% +6.74% +6.04% +9.50% - - - -
KF-US กรุงศรี 18.1346 -0.15% +0.32% +1.08% +2.50% +2.38% +5.21% +4.52% +27.12% - - - -
KFVIET-A กรุงศรี 8.6883 +0.68% +0.37% -4.39% -1.01% -0.18% -2.08% 0.00% 0.00% - - - -
K-GA D กสิกรไทย 11.3062 +0.43% +0.59% -0.35% +3.05% +3.11% +7.07% +9.28% +13.46% N/A 1 13/09/19 0.2000
K-GB D กสิกรไทย 9.8159 +0.03% +0.07% +0.39% -0.60% +1.69% +6.03% +5.76% -1.38% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/14 0.1000
K-GEMO D กสิกรไทย 10.5394 +1.27% +2.12% +4.22% +3.88% +7.68% +16.99% +34.37% +27.00% 3.32% 1 14/11/19 0.2000
K-GHEALTH D กสิกรไทย 10.8524 +0.38% +0.49% +7.41% +9.25% +9.07% +7.32% +38.56% +20.87% 1.84% 1 14/11/19 0.2000
K-GHEALTH(UH) D กสิกรไทย 10.1267 +0.05% +0.02% +4.95% +8.55% +6.25% +0.95% +22.09% 0.00% 1.97% ไม่เเน่นอน 14/08/18 0.2000
K-GINCOME-A(A) กสิกรไทย 11.4389 +0.10% +0.19% +0.50% +1.06% +2.41% +7.27% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINCOME-A(R) กสิกรไทย 11.4389 +0.10% +0.19% +0.50% +1.06% +2.40% +7.26% +10.73% 0.00% - - - -
K-GINFRA D กสิกรไทย 10.5661 -0.01% +0.58% -0.86% +1.27% +0.88% +12.23% +16.32% 0.00% 1.89% 2 13/09/19 0.2000
K-GLAM-UI กสิกรไทย 10.1826 +0.45% +0.83% +0.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-GLOBE D กสิกรไทย 8.6603 +0.34% +0.23% +1.27% +3.48% +4.65% +7.85% +11.21% +32.38% N/A ไม่เเน่นอน 12/06/15 0.2000
K-GOLD D กสิกรไทย 9.9420 +0.02% -0.42% +0.39% -2.84% +8.41% +14.51% +18.22% +14.00% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/19 0.2000
K-HIT กสิกรไทย 10.2647 +0.08% +0.53% +1.18% +3.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-INDIA D กสิกรไทย 10.5091 +0.36% +0.99% +3.19% +8.25% -1.79% +9.30% +27.81% +28.98% 5.71% 2 14/11/19 0.2000
K-INDX กสิกรไทย 12.2934 +0.34% +1.36% +2.69% +8.94% -1.15% +10.80% +30.77% 0.00% - - - -
K-JP D กสิกรไทย 10.2884 -0.38% -0.83% +0.24% +8.18% +11.18% +5.98% +20.62% 0.00% 7.78% ไม่เเน่นอน 12/10/18 0.2000
K-JPX กสิกรไทย 13.1156 +1.39% +1.48% +2.29% +8.52% +13.19% +9.87% +19.01% 0.00% - - - -
KK GOLD 7%#1 ภัทร 6.4873 -0.50% +0.41% +0.34% -2.94% +6.59% +8.58% +2.90% -5.41% - - - -
K-MENA D กสิกรไทย 6.8333 -0.25% 0.00% +1.04% +5.11% +8.69% +10.81% -10.32% +40.23% N/A ไม่เเน่นอน 12/09/14 0.2000
K-OIL กสิกรไทย 4.0949 +0.81% +0.51% +3.96% +8.89% +13.17% +7.68% +3.46% -40.25% - - - -
K-SEMQ กสิกรไทย 11.1865 +1.72% +2.29% +3.03% +6.32% +8.16% +15.25% 0.00% 0.00% - - - -
K-SGM กสิกรไทย 11.4048 +0.15% +0.25% +0.65% -0.13% +2.29% +7.83% +11.50% 0.00% - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 11.1882 +0.59% +0.23% -1.42% +2.03% +5.15% +9.66% +16.78% 0.00% - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 8.1881 +0.02% -0.41% +0.84% +1.19% -2.20% -1.91% -11.93% -17.76% - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 11.6213 +0.45% -0.11% -2.43% -1.86% -1.74% +3.56% +18.13% 0.00% - - - -
KT-BOND กรุงไทย 11.5710 -0.35% -0.07% +0.30% -0.48% +0.74% +4.67% +6.19% -0.47% - - - -
KT-CHINA-A กรุงไทย 10.3800 +1.03% +1.62% +1.72% +3.51% +5.38% +5.21% 0.00% 0.00% - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 7.4608 +0.23% +0.13% -2.36% +1.85% -4.21% -9.26% -25.70% -29.54% - - - -
KT-ESG-A กรุงไทย 10.0274 +0.36% +0.65% -0.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-EURO กรุงไทย 13.0274 +0.32% +0.78% +0.20% +4.44% +6.22% +16.32% +19.51% +55.15% - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 19.3913 +1.14% +0.49% +1.55% +7.08% +11.12% +20.06% +20.59% +47.37% - - - -
KT-GCINCOME-R กรุงไทย 10.5390 +0.11% +0.39% +0.58% +0.80% +3.26% +9.11% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 10.7414 +0.01% +0.06% +0.48% -2.99% -1.68% -0.40% +15.72% 0.00% - - - -
KT-GOI-A กรุงไทย 10.3492 +0.48% +0.19% +0.60% +2.25% +4.41% +9.10% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 10.3413 +0.05% -0.50% +0.33% -3.09% +7.46% +13.01% +14.25% +9.73% - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 12.0699 +0.66% +0.88% +6.26% +11.28% +10.09% +12.70% +40.86% 0.00% - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 12.9639 +0.48% +0.47% +1.41% +2.60% +4.57% +10.72% +19.40% +29.28% - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 14.2462 +0.24% +1.08% +0.59% +8.77% -1.12% +8.22% +24.07% 0.00% - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 11.1505 +0.24% +1.08% +0.59% +8.77% -1.25% +8.39% +28.58% 0.00% 5.38% 1 03/07/19 0.6500
KT-JAPAN-A กรุงไทย 12.6395 -0.48% -0.47% -0.11% +12.66% +20.65% +19.72% +10.64% 0.00% - - - -
KT-JAPAN-D D กรุงไทย 12.1196 -0.48% -0.47% -0.12% +12.65% +20.64% +19.69% +10.41% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 06/06/17 0.4500
KT-MAB-A กรุงไทย 10.0463 +0.01% +0.46% +0.55% +1.45% +3.68% +9.53% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFB-A กรุงไทย 10.5778 +0.16% +0.31% +0.41% +0.11% +1.85% +6.43% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFE-A กรุงไทย 9.5682 -0.06% +0.78% +0.52% +2.98% +4.49% +9.63% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MINING กรุงไทย 4.7782 +1.34% +2.93% +0.42% +0.61% -0.56% +0.14% -7.03% -3.46% - - - -
KT-OIL กรุงไทย 2.6847 +0.38% +0.04% +3.13% +7.90% +9.17% -0.44% -12.26% -47.01% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 3.9865 -0.42% +1.74% +5.31% +1.76% +22.49% +31.68% -9.11% +20.00% - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 13.0889 -0.96% -1.56% +0.31% +3.72% +5.51% +18.26% +29.54% +35.38% 5.35% 2 10/10/19 0.4500
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 15.4007 -0.92% -1.53% +0.35% +3.89% +5.49% +17.70% +28.62% +35.70% - - - -
KT-US-A กรุงไทย 13.1162 +0.21% +0.13% +3.20% +6.03% +9.18% +19.65% +32.11% 0.00% - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 12.3367 +0.16% +0.28% +1.13% +0.79% +3.79% +10.04% +10.54% +14.40% - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 12.4633 +0.38% +0.27% +1.06% +3.65% +5.46% +15.55% +15.01% +24.15% - - - -
KT-WTAI-A กรุงไทย 10.1899 -0.18% -0.73% +1.84% +1.55% +3.45% +15.28% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA-A(A) กสิกรไทย 15.1501 +0.40% -0.74% +2.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA-A(D) D กสิกรไทย 14.9449 +0.40% -0.74% +3.90% -1.61% -1.94% +12.54% +50.79% +77.85% 5.35% 4 14/11/19 0.2000
K-USXNDQ-A(A) กสิกรไทย 16.1146 +0.69% +0.65% +2.23% +6.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-USXNDQ-A(DIV) D กสิกรไทย 15.6702 +0.68% +0.65% +0.94% +6.48% +12.20% +22.25% +66.47% +117.18% 5.11% 4 13/09/19 0.2000
K-VIETNAM กสิกรไทย 9.3571 -0.69% -0.95% -5.30% -3.26% -4.49% -10.26% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.5213 -0.46% -0.28% +1.99% +3.15% +1.70% +17.85% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5422 -0.46% -0.28% +1.99% +3.13% +1.65% +18.08% 0.00% 0.00% 4.27% 3 28/10/19 0.1000
LHDIGITAL-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.5196 -0.46% -0.28% +1.99% +3.14% +1.70% +17.83% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.4215 +0.13% +0.18% +0.32% +0.92% +2.24% +6.81% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0824 +0.13% +0.18% +0.31% +0.91% +2.25% +6.82% 0.00% 0.00% 0.79% 1 02/12/19 0.0900
LHGINCOME-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.4215 +0.13% +0.18% +0.32% +0.91% +2.24% +6.81% 0.00% 0.00% - - - -
LHGLIFE-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.9559 +0.84% +1.31% -0.62% -1.20% +2.59% +9.95% 0.00% 0.00% 7.03% ไม่เเน่นอน 31/08/18 0.2000
LHGMA-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2273 +0.21% +0.21% +0.75% +1.19% +0.77% +2.82% 0.00% 0.00% - - - -
LHGMA-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1766 +0.21% +0.21% +0.74% +1.18% +0.76% +2.81% 0.00% 0.00% N/A 1 29/10/19 0.0500
LHGMA-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2266 +0.21% +0.21% +0.74% +1.18% +0.76% +2.81% 0.00% 0.00% - - - -
LHJAP-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.9620 -0.48% +0.59% +2.07% +9.31% +8.87% +9.43% +14.68% 0.00% 1.51% 31/08/18 0.1500
LHPROP-G เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8787 -1.25% -0.93% -0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHROBOT-E เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 8.9963 -0.49% +0.09% +2.39% +5.40% +1.53% +14.30% 0.00% 0.00% - - - -
MN-BALANCE เเมนูไลฟ์ 9.9677 +0.53% +0.58% +0.72% +1.61% +2.57% +6.68% 0.00% 0.00% - - - -
MS-AMERICAN เเมนูไลฟ์ 16.4672 -0.02% +0.00% -6.95% -3.35% -0.46% -9.60% +6.05% +18.61% - - - -
MS-ASIAN SM เเมนูไลฟ์ 14.0846 +0.47% +0.68% -1.16% +0.58% -0.72% -2.28% -5.45% -9.26% - - - -
MS-CHINA VALUE เเมนูไลฟ์ 14.5685 +0.79% +1.11% +0.80% +3.68% +5.23% +3.48% +22.84% +25.87% - - - -
MS-EE EURO เเมนูไลฟ์ 5.9872 +1.64% +2.05% +1.89% +6.50% +5.22% +13.28% +6.45% +18.58% - - - -
MS-EUROPE-A เเมนูไลฟ์ 9.0632 +0.06% -0.15% +0.96% +4.27% +1.90% +7.20% -1.37% +0.12% - - - -
MS-EUROPE-D เเมนูไลฟ์ 9.0663 +0.06% -0.15% +0.96% +4.26% +1.90% +7.21% -1.34% +0.16% - - - -
MS-HCARE-A เเมนูไลฟ์ 11.8486 -0.12% -0.30% +3.15% +5.11% +2.87% -1.60% +6.29% +5.67% N/A 1 23/01/15 0.7000
MS-HCARE-D D เเมนูไลฟ์ 9.7904 -0.12% -0.30% +3.14% +5.11% +2.87% -1.64% +6.31% +6.65% 1.53% ไม่เเน่นอน 21/12/18 0.1500
MS-INDIA-A เเมนูไลฟ์ 11.0811 -0.22% +0.35% +0.58% +5.96% -3.83% -0.21% +15.72% 0.00% - - - -
MS-INDIA-D D เเมนูไลฟ์ 6.9226 -0.22% +0.34% +0.58% +5.96% -3.91% -0.20% +24.09% 0.00% 13.00% 1 21/06/19 0.2000
M-USA เมย์เเบงก์ 9.6758 -0.03% +0.32% -2.82% +8.22% -3.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-VI เอ็มเอฟซี 9.8800 +0.13% +0.76% +0.24% +0.67% +3.18% +8.78% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-ALLCHINA-RA วรรณ 12.0148 +0.68% +0.66% +0.19% +6.58% +9.73% +23.95% +20.99% +20.99% - - - -
ONE-CHINA วรรณ 9.4076 +1.63% +3.64% +2.43% +0.33% +2.02% -2.11% -3.95% -8.95% - - - -
ONE-CHINA10 วรรณ 11.0300 +0.32% +5.15% +16.64% +14.39% +17.57% +23.26% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-EUROEQ วรรณ 11.3358 +0.59% -0.04% +0.62% +5.07% +10.18% +18.36% +13.04% +13.04% - - - -
ONE-GECOM วรรณ 10.1924 +0.78% +1.61% +5.52% -2.02% +2.24% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-GLOBALEQ D วรรณ 9.3107 +0.71% +1.12% -0.71% +4.13% +5.53% +3.00% +0.51% +18.14% 2.15% ไม่เเน่นอน 04/06/18 0.2000
ONE-GLOBFIN-IA วรรณ 9.9144 +1.54% +1.28% +2.60% +8.47% +7.98% +21.17% -0.85% -0.85% - - - -
ONE-GLOBFIN-ID วรรณ 9.9144 +1.54% +1.28% +2.60% +8.47% +7.98% +21.17% -0.85% -0.85% - - - -
ONE-GLOBFIN-RD วรรณ 9.8192 +1.53% +1.27% +2.55% +8.32% +7.69% +20.52% -1.80% -1.80% - - - -
ONE-GLOBHY-I วรรณ 10.5043 +0.00% -0.21% -0.09% +0.19% +1.53% +5.55% +5.07% +5.07% - - - -
ONE-GLOBHY-R วรรณ 10.4496 -0.00% -0.21% -0.11% +0.13% +1.40% +5.29% +4.53% +4.53% - - - -
ONE-NIPPON วรรณ 10.1654 +1.49% +1.36% +2.10% +7.60% +11.17% +8.85% +8.97% +1.94% - - - -
ONEPROP-SG วรรณ 16.7429 -0.41% +0.54% +3.20% +1.60% +3.63% +13.49% +18.83% +18.95% - - - -
ONE-STOXXASEAN D วรรณ 84.2655 +1.58% +1.14% -1.08% -1.91% -4.96% -7.02% -3.74% -10.56% 3.56% 1 05/02/18 3.0000
ONE-UGG วรรณ 18.0386 +0.42% +0.91% +2.55% +4.17% +3.85% +7.48% +54.51% +80.86% - - - -
ONE-VIETNAM-RA วรรณ 7.5584 +0.58% -0.04% -5.52% -2.62% -2.83% -9.59% -24.10% -24.10% - - - -
PAP ฟิลลิป 7.9362 -0.03% -0.03% +1.62% +6.30% +14.77% -7.91% -3.89% +6.45% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 9.5821 +0.02% -1.24% +0.30% -3.11% +5.24% +4.21% +0.50% -0.37% - - - -
PHATRA GHC D ภัทร 16.2851 +0.73% -0.17% +6.42% +10.93% +10.76% +5.14% +21.44% +13.25% 9.52% 2 22/11/18 0.8500
PHATRA GNP ภัทร 11.9488 +0.19% +0.21% +1.75% +4.08% +4.77% +9.40% +19.60% 0.00% - - - -
PHATRA G-UBOND-H ภัทร 10.5213 +0.08% +0.06% +1.00% +0.59% +2.44% +8.91% 0.00% 0.00% - - - -
PHR ฟิลลิป 10.4422 -0.48% -0.96% -6.07% -4.93% +3.65% -3.34% +7.62% +32.89% - - - -
PRINCIPAL GBRAND-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.3699 +0.49% +0.71% +3.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PWIN ฟิลลิป 10.0523 +0.41% -0.24% +3.48% +4.10% +2.62% +1.30% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 11.3922 +1.12% +1.19% +0.99% +3.88% +6.17% +8.65% +11.28% +2.41% - - - -
SCBAEMHA ไทยพาณิชย์ 9.1779 +1.12% +1.19% +0.98% +3.88% +6.21% +9.05% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAPLUS ไทยพาณิชย์ 10.8515 +0.49% +0.75% -0.00% +0.42% +0.85% +6.52% +9.14% 0.00% - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 9.2098 +0.68% +0.78% +1.07% +0.08% -2.45% -10.42% -18.95% -19.27% - - - -
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 12.9107 +0.77% +0.38% +2.97% +6.35% +13.44% +19.20% +45.13% 0.00% 3.52% 1 26/06/19 0.1070
SCBCE ไทยพาณิชย์ 8.2547 +1.94% +3.88% +3.02% +0.59% +1.52% -3.63% -0.88% -4.43% - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 11.1570 +1.76% +3.91% +2.66% +0.88% +4.09% +2.91% +14.61% +1.97% - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.44% +2.80% +3.11% +13.93% +14.21% +2.69% -1.39% 0.00% - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 9.4765 +1.77% +1.47% +1.67% -1.37% +6.98% +20.17% +5.67% 0.00% 2.05% 1 09/08/19 0.1388
SCBCHEQA ไทยพาณิชย์ 8.9346 +0.58% +1.38% +2.76% +5.17% +8.80% +17.54% 0.00% 0.00% - - - -
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 4.8690 +0.30% +0.75% -0.50% +0.14% +0.96% -3.89% -13.51% -32.76% - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 14.6038 -0.47% +0.36% +1.11% +0.84% +2.16% +9.65% +35.68% 0.00% - - - -
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 8.9207 +0.12% +0.34% +0.90% -0.04% +3.71% +11.87% +11.83% +7.26% N/A ไม่เเน่นอน 22/09/17 0.1575
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 8.6227 +0.28% +0.96% -0.82% +1.57% -0.76% +3.68% +10.08% -3.48% N/A ไม่เเน่นอน 27/12/17 0.1224
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 12.3086 +0.33% +0.05% +0.33% +4.75% +8.14% +19.80% +25.09% +40.50% 3.38% 2 09/08/19 0.2376
SCBEUSM ไทยพาณิชย์ 13.3302 +0.03% +0.11% +3.15% +10.09% +10.01% +27.99% +39.90% 0.00% - - - -
SCBFST ไทยพาณิชย์ 8.8287 +0.18% -0.32% +0.09% -0.14% -2.06% -5.46% -11.12% 0.00% - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 15.4712 -0.57% +0.77% +1.44% +4.41% +6.78% +15.60% +36.14% +44.24% 2.55% 2 09/08/19 0.1491
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 10.8160 +0.72% -0.20% +6.24% +10.24% +10.05% +13.08% +40.91% 0.00% 1.94% ไม่เเน่นอน 25/09/18 0.2096
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 12.6522 -0.20% +0.24% +0.79% +0.79% +3.13% +14.32% +20.26% 0.00% - - - -
SCBGINR ไทยพาณิชย์ 10.2523 +0.27% +0.32% +0.27% +1.50% +4.51% +9.45% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.3097 +0.08% -0.06% +0.26% -1.00% +0.83% +4.41% +2.11% +3.40% - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 12.2796 +0.24% +0.50% +1.07% +2.10% +4.46% +9.90% +14.53% +8.89% - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 11.5450 +0.27% +0.52% +1.10% +2.28% +4.84% +10.89% +16.05% +7.42% - - - -
SCBGMLA ไทยพาณิชย์ 11.1806 +0.08% +0.63% +0.88% +3.99% +6.52% +11.91% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGMTA ไทยพาณิชย์ 8.1399 -0.01% -0.86% -1.87% -6.04% -2.41% -4.32% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 7.6656 +0.19% -0.70% +0.41% -3.17% +5.93% +8.04% +4.71% +6.31% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 7.9191 +0.03% -0.38% +0.47% -2.61% +8.73% +15.03% +18.92% +13.33% - - - -
SCBGOLDHE ไทยพาณิชย์ 7.9278 +0.03% -0.37% +0.47% -2.61% +8.85% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 11.7787 +0.30% +0.35% +0.32% +1.63% +4.85% +10.23% +5.03% 0.00% - - - -
SCBGPROP D ไทยพาณิชย์ 10.5401 -0.63% -1.03% +0.46% +1.82% +2.81% +11.22% +15.51% 0.00% 2.27% 2 25/10/19 0.1159
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 13.5957 +0.23% +0.26% +1.09% +1.02% +3.57% +10.15% +12.52% +20.75% - - - -
SCBINCA ไทยพาณิชย์ 10.4908 -0.02% +0.21% +0.43% +1.23% +1.30% +6.19% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINCR ไทยพาณิชย์ 10.4907 -0.02% +0.21% +0.43% +1.23% +1.30% +6.19% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 11.3206 +0.36% +1.40% +2.82% +8.48% -1.63% +10.37% +28.39% 0.00% 2.96% 2 26/09/19 0.1100
SCBJPSMA ไทยพาณิชย์ 9.1047 -0.27% -0.29% +2.26% +12.81% +13.20% +6.24% 0.00% 0.00% - - - -
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 9.3300 +3.43% +4.82% +1.07% +5.56% +4.89% -0.56% +3.10% +10.82% - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 11.7313 +0.48% +0.36% +1.11% +3.57% +5.59% +14.58% +26.37% 0.00% 2.59% 2 25/10/19 0.2251
SCBLEQA ไทยพาณิชย์ 12.5110 +0.48% +0.36% +1.11% +3.62% +5.64% +14.61% 0.00% 0.00% - - - -
SCBNK225 ไทยพาณิชย์ 17.9536 +2.50% +2.70% +2.90% +9.77% +15.16% +12.70% +30.94% +50.29% - - - -
SCBNK225D D ไทยพาณิชย์ 13.7322 +2.49% +2.70% +2.89% +9.67% +15.03% +12.46% +30.74% +50.83% 2.80% 2 25/10/19 0.1987
SCBOIL ไทยพาณิชย์ 4.1280 +0.83% +0.50% +3.92% +9.33% +13.84% +9.14% +5.21% -40.27% - - - -
SCBOPPA ไทยพาณิชย์ 10.4008 +0.05% +0.37% +1.49% +4.30% +5.69% +12.96% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPGF ไทยพาณิชย์ 13.6974 -0.03% +1.19% +0.96% +7.92% +14.38% +14.13% +16.26% +20.14% - - - -
SCBPOPA ไทยพาณิชย์ 11.1485 -0.03% +0.77% +1.98% +4.39% +5.54% +16.89% 0.00% 0.00% - - - -
SCBROBOA ไทยพาณิชย์ 10.7406 -0.13% +0.54% +1.97% +6.79% +6.74% +20.44% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSP500 D ไทยพาณิชย์ 19.1599 +0.82% +0.66% +2.43% +5.07% +9.38% +18.09% +37.40% +59.99% 3.52% 2 26/06/19 0.2298
SCBUSHYA ไทยพาณิชย์ 10.4889 -0.02% +0.21% +0.16% +0.62% +1.89% +3.85% 0.00% 0.00% - - - -
SCBUSSM ไทยพาณิชย์ 12.2417 +0.29% +1.39% +0.88% +2.23% +5.50% +7.21% +2.19% 0.00% - - - -
SCBWINR ไทยพาณิชย์ 10.6286 +0.14% +0.28% +0.80% +1.39% +2.90% +8.75% 0.00% 0.00% - - - -
T-ALLSTARJAPAN2 ธนชาติ 9.5996 -0.01% +0.86% +0.83% +0.32% +9.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TAREIT ทิสโก้ 10.0282 -0.46% +0.97% -0.07% +1.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ASIANPROP D ธนชาติ 11.2152 -0.48% +0.84% +0.83% +2.42% +4.09% +15.75% +26.62% 0.00% 4.46% 2 26/06/19 0.2500
TCHSTARP ทิสโก้ 10.1916 +0.65% +2.16% +0.49% +3.70% +4.85% +12.03% +24.07% 0.00% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 8.6247 +1.73% +3.86% +2.80% +0.78% +4.12% +2.69% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
T-EUROPEEQ ธนชาติ 10.8796 +0.19% +0.74% +0.52% +3.49% +4.52% +11.09% +15.50% 0.00% - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 10.4534 -0.75% -1.32% +4.24% +8.21% +6.13% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 10.5067 +0.38% +0.40% +5.97% +10.50% +10.57% +10.36% +33.24% 0.00% - - - -
T-GLOBALBOND ธนชาติ 17.3155 +0.20% +0.27% +0.67% +0.84% +0.31% +3.78% +3.97% +4.38% - - - -
T-GLOBALENERGY ธนชาติ 3.4495 +0.46% +1.02% +1.65% +4.61% +6.05% +11.55% -9.66% -9.46% - - - -
T-GLOBALEQ ธนชาติ 18.3267 +0.17% +0.73% +1.76% +3.25% +4.26% +13.30% +33.63% +34.59% - - - -
T-GLOBALESG ธนชาติ 10.3893 +0.33% +0.21% +1.57% +2.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-GLOBALFIXED ธนชาติ 10.3504 +0.31% +0.19% -0.88% -0.89% +0.13% +1.04% +4.19% 0.00% - - - -
T-GLOBALVALUE D ธนชาติ 7.2922 -0.11% +0.73% +0.68% +3.18% +3.01% +8.18% +0.90% +3.30% N/A ไม่เเน่นอน 17/10/14 0.5000
TGOLD ทิสโก้ 11.9290 -0.16% -0.47% +0.09% -3.06% +7.84% +13.40% +15.92% +9.54% - - - -
TGOLDBULLION-H ธนชาติ 9.7368 0.00% -0.17% +0.66% -2.53% +8.67% +14.49% +18.24% +12.83% - - - -
TGOLDBULLION-UH ธนชาติ 9.4436 +0.10% -0.55% +0.58% -3.04% +5.90% +8.00% +4.98% +7.14% - - - -
T-HEALTHCARE ธนชาติ 10.7123 +0.72% +0.93% +6.16% +10.97% +9.86% +11.53% +36.47% 0.00% - - - -
T-INFRA D ธนชาติ 10.6761 +0.88% +1.05% +0.90% +5.62% +6.29% +11.43% +28.26% +23.83% 5.15% 1 26/09/18 0.5500
TISCOAP ทิสโก้ 15.3312 +0.81% +2.67% +2.81% +4.70% +5.52% +8.65% +17.24% +11.70% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 9.4536 +1.74% +3.86% +2.72% +0.68% +3.78% +2.49% +12.22% +1.46% - - - -
TISCOCHA ทิสโก้ 10.0723 +2.59% +1.97% +1.85% -0.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.4194 +1.26% +2.80% +3.41% -0.88% -3.40% +0.69% -3.55% -9.96% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCOEU ทิสโก้ 12.6230 +0.56% +0.39% +0.09% +5.04% +9.42% +21.83% +23.50% +31.48% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 11.8454 -0.09% -0.10% +1.69% -0.37% +2.95% +10.51% +15.24% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 10.6887 +1.29% +2.44% +3.24% +4.54% +6.12% +10.15% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 12.7587 +0.63% +0.47% -0.22% +6.55% +8.52% +18.80% +13.72% +24.27% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 11.6511 +0.08% +1.20% +1.91% +6.71% -5.18% -0.19% +5.39% 0.00% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 9.0976 -0.21% -0.28% +0.09% +6.16% -4.95% -0.12% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 16.5781 +2.45% +2.63% +2.69% +9.23% +13.73% +10.27% +25.46% +40.36% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 10.7129 -0.72% -0.09% +1.76% +9.60% +7.85% +8.91% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 6.0289 +1.75% +2.84% +4.78% +3.62% +0.93% +6.92% +10.00% -2.91% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 13.4282 +2.30% +4.60% +4.24% +6.84% +10.49% +10.95% +25.65% +28.43% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 3.6512 +0.81% +0.50% +3.92% +8.55% +12.48% +6.81% +0.51% -44.20% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 11.4523 -0.14% +0.26% +0.66% +5.55% +7.30% +17.69% +22.54% 0.00% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 28.9056 +0.79% +0.62% +2.43% +5.04% +9.13% +17.10% +34.31% +53.94% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 11.6384 -0.39% +0.29% +2.37% +4.22% +4.88% +18.85% 0.00% 0.00% - - - -
T-JAPANEQ ธนชาติ 11.5613 -0.06% +0.92% +1.79% +11.71% +11.71% +5.96% +8.63% 0.00% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 12.4792 -1.37% -2.67% +0.90% +0.51% +10.80% +20.84% +27.32% 0.00% - - - -
T-MAP ธนชาติ 12.9797 +0.01% +0.40% +0.46% +1.19% +1.99% +4.86% +4.17% +3.69% - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 12.1839 +1.15% +1.18% +0.98% +3.84% +6.04% +8.99% +9.98% +21.14% - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 10.8457 +0.11% -0.04% +0.18% +0.01% +1.94% +8.92% +8.46% 0.00% - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 5.9151 +3.00% +2.50% +1.64% +0.55% +4.29% +15.93% +16.78% +26.09% - - - -
TMBCOF ทหารไทย 18.7948 +0.75% +0.72% +0.12% +5.81% +10.65% +28.02% +63.41% +89.46% - - - -
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.00% +1.75% +3.52% +11.37% +21.45% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.00% +1.18% +4.79% +13.96% +22.85% +32.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAE ทหารไทย 9.5046 +1.21% +1.53% +0.97% +3.99% +2.59% +7.53% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEBF ทหารไทย 10.4370 +0.14% +0.85% +0.73% -0.21% +1.88% +9.98% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEG ทหารไทย 12.7752 +0.26% -0.47% +0.72% +5.24% +8.22% +20.41% +30.30% +42.71% - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 9.9136 +1.25% +2.62% +2.44% +4.55% +3.23% +2.00% +5.64% +10.52% - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 9.8467 -0.26% +0.01% +0.38% -0.34% +1.38% +5.88% +8.40% +2.53% N/A 3 14/10/19 0.0800
TMBGER ทหารไทย 13.0192 +0.64% +0.47% -0.31% +6.64% +9.06% +19.97% +15.53% 0.00% - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.00% +0.10% +3.18% +6.24% +16.83% +29.78% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGF ทหารไทย 13.1522 -0.27% +0.01% +0.39% -0.29% +1.45% +5.87% +8.51% +2.96% - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 11.4429 -0.04% +0.20% +0.42% +1.23% +1.28% +6.20% +9.80% 0.00% - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 12.8634 -0.52% +0.54% -2.59% +1.80% +2.37% +10.73% +24.36% 0.00% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 17.7309 -0.81% +0.06% +0.05% -3.18% +5.65% +6.89% +2.53% +2.33% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 9.9441 +0.02% -0.43% +0.34% -2.94% +8.20% +14.06% +15.87% +9.19% - - - -
TMBGQG ทหารไทย 15.4285 +0.52% +0.47% +2.10% +2.84% +5.51% +17.71% +43.17% 0.00% - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 9.4583 +0.41% +0.73% +0.57% +1.73% +2.06% +5.49% +3.77% +4.08% N/A 2 16/05/19 0.1000
TMBINDAE ทหารไทย 9.3013 +0.30% +0.49% +0.73% +7.36% -1.78% +6.51% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.00% +0.91% +2.59% +6.87% +18.52% +14.14% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJE ทหารไทย 13.3273 +2.30% +2.48% +2.58% +9.16% +14.10% +11.00% +27.17% 0.00% - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.00% -0.03% +4.99% +5.80% +15.54% +24.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 11.9296 -0.51% -0.76% +0.62% +11.07% +12.41% +6.23% +13.19% 0.00% - - - -
TMBOIL ทหารไทย 3.3808 +0.39% +0.05% +3.52% +8.35% +9.84% -0.13% -11.44% -46.77% - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 21.7797 +0.81% +0.64% +2.35% +4.89% +9.28% +17.40% +31.66% +56.34% - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 16.3070 +0.93% +0.37% +2.66% +2.92% +5.46% +13.97% +49.74% 0.00% - - - -
TMBUSO ทหารไทย 10.4083 -0.02% +0.77% +0.85% +2.05% +4.56% +12.42% +24.71% +30.40% - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 14.2170 +0.46% -0.51% +1.10% +4.34% +4.79% +8.37% +13.30% +31.98% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 6.7640 +0.48% +0.30% +3.97% +7.04% +14.60% +10.34% -1.42% 0.00% - - - -
T-PREMIUM BRAND D ธนชาติ 10.1246 +0.28% +1.02% +1.88% +3.59% +4.96% +14.90% +33.17% +9.80% 7.90% ไม่เเน่นอน 26/09/18 0.8000
TSTARP ทิสโก้ 12.4570 +0.10% +0.61% +1.62% +4.13% +5.01% +14.02% +18.71% +19.65% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 14.0940 +0.38% +0.19% +1.92% +4.38% +6.32% +10.79% +19.42% 0.00% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 10.6510 +1.93% +1.48% +3.14% +8.67% +12.73% +22.63% 0.00% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 8.8074 -0.44% -0.47% -0.47% -0.59% -2.73% -6.30% -12.60% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 14.9430 -1.37% -2.76% -0.44% -2.36% +0.65% +11.65% +11.73% +22.29% - - - -
UCHINA ยูโอบี 11.1763 +0.82% +0.86% +0.76% +7.17% +10.65% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
UDB-A ยูโอบี 10.6255 +0.07% +0.05% +0.99% +0.56% +2.17% +8.53% 0.00% 0.00% - - - -
UDB-N ยูโอบี 10.6256 +0.07% +0.05% +0.99% +0.56% +2.17% +8.53% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-A ยูโอบี 9.4551 +0.86% +1.93% +1.76% +3.14% +4.96% +11.29% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-N ยูโอบี 9.4551 +0.86% +1.93% +1.76% +3.14% +4.96% +11.29% 0.00% 0.00% - - - -
UES ยูโอบี 11.1408 +0.27% -0.39% +2.49% +7.50% +9.28% +17.18% +23.05% 0.00% - - - -
UFLINK ยูโอบี 10.6423 +0.11% -0.18% +0.24% +0.97% +3.96% +4.02% 0.00% 0.00% - - - -
UFLINK2 ยูโอบี 10.5200 +0.15% -0.23% +0.27% +2.36% +4.18% +3.70% 0.00% 0.00% - - - -
UGD ยูโอบี 12.7226 +0.18% +0.42% +2.14% +2.33% +6.31% +18.17% +23.29% 0.00% - - - -
UGEAR ยูโอบี 8.5294 +0.12% +0.15% -0.08% -1.84% -6.44% -10.70% 0.00% 0.00% - - - -
UGH ยูโอบี 14.3047 +0.78% +0.91% +8.55% +13.70% +15.91% +14.57% +26.89% +30.74% - - - -
UGIS-A ยูโอบี 10.8914 -0.05% +0.19% +0.41% +1.19% +1.25% +6.36% 0.00% 0.00% - - - -
UGIS-N ยูโอบี 10.8914 -0.05% +0.19% +0.41% +1.19% +1.25% +6.36% 0.00% 0.00% - - - -
UGMAC ยูโอบี 10.7773 +0.01% +0.04% +0.52% -3.09% -2.29% -1.93% +14.40% 0.00% - - - -
UGQG ยูโอบี 11.2702 +0.51% +0.38% +1.96% +2.69% +5.45% +17.07% 0.00% 0.00% - - - -
UIF-A ยูโอบี 11.2605 -0.16% +0.02% +1.01% +1.92% +3.37% +6.83% +6.29% 0.00% - - - -
UIF-N ยูโอบี 11.2606 -0.16% +0.02% +1.01% +1.92% +3.37% +6.83% +6.29% 0.00% - - - -
UJRES ยูโอบี 11.7714 -0.11% -0.52% +0.84% +3.96% +9.19% +13.12% +15.76% 0.00% - - - -
UNI ยูโอบี 11.0313 +0.25% +0.19% +4.54% +3.52% +6.93% +13.15% 0.00% 0.00% - - - -
UOBSC ยูโอบี 1.7014 +0.50% +1.10% -0.64% -1.58% -5.86% -14.66% -22.70% -47.98% - - - -
UOBSCI-D D ยูโอบี 11.9539 -0.16% -0.25% +0.15% +4.80% +2.02% +6.06% +18.04% +21.83% N/A ไม่เเน่นอน 27/10/17 1.3470
UOBSCI-N ยูโอบี 13.2443 -0.16% -0.25% +0.15% +4.80% +2.02% +6.07% +15.69% +20.32% - - - -
UOBSGB ยูโอบี 12.2102 -0.31% -0.19% +0.01% -0.88% +1.07% +5.75% +7.71% -2.41% - - - -
UOBSGC ยูโอบี 8.3931 +0.74% +1.07% +1.05% +4.32% +4.65% +1.28% +9.20% +20.77% - - - -
UOBSG-H ยูโอบี 8.1019 +0.03% -0.41% +0.37% -2.89% +8.14% +13.81% +16.03% +9.61% - - - -
UOBSG-N ยูโอบี 9.7439 -0.79% +0.07% +0.06% -3.16% +5.41% +6.55% +1.98% +0.69% - - - -
UOBSHC ยูโอบี 14.3136 +0.80% +0.93% +8.47% +13.60% +15.56% +14.29% +26.72% +30.82% - - - -
UOBSHY ยูโอบี 11.3930 +0.19% +0.12% +0.91% +1.31% +1.66% +5.63% +8.55% +17.99% - - - -
UOBSJSM ยูโอบี 20.0621 -0.84% -0.76% +1.56% +10.49% +6.23% +5.40% +42.75% +77.90% - - - -
USHY ยูโอบี 11.4504 +0.19% +0.13% +0.90% +1.32% +1.73% +5.80% +8.68% +18.64% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล