เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 24 เม.ย. 2019
39%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1US-OPP วรรณ 13.6118 +0.40% +0.68% +4.70% +11.28% +4.00% +7.42% +32.98% +56.67% - - - -
ABAG อเบอร์ดีน 22.1818 -0.22% +0.06% +2.72% +10.00% +1.62% +8.45% +22.37% +31.64% - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 11.8204 -0.10% +0.74% +3.97% +9.46% -0.14% +5.98% +16.30% 0.00% - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 19.7741 -0.12% -0.21% +3.09% +9.82% +10.45% -1.49% +17.16% +8.63% - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 15.7065 -0.13% +0.82% +4.54% +16.33% +20.27% +7.21% +31.04% +25.71% - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 8.9231 +0.12% +0.21% +3.34% +11.50% +5.06% +1.17% +13.92% +0.03% - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 12.1656 +0.04% +0.61% +1.79% +3.94% +0.69% +0.05% +11.71% 0.00% - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 14.0987 -0.16% +0.44% +3.22% +8.11% +12.42% -1.52% +9.87% +5.00% - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 16.4479 -0.16% +0.33% +1.49% +5.92% +10.03% -0.43% +13.34% +46.89% - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 11.8933 -0.45% +0.02% +2.01% +4.42% -5.96% -14.41% -4.75% +18.07% - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 12.8365 +0.04% +0.75% +3.23% +9.17% +4.35% +1.10% +11.90% +3.24% - - - -
ADR-D D ยูโอบี 8.5756 -0.17% -0.19% +0.46% +1.61% +5.87% -2.94% -2.14% +4.31% 2.23% ไม่เเน่นอน 23/03/18 0.1916
AEOB อเบอร์ดีน 17.2253 +0.04% -0.12% +0.69% +4.35% +5.26% -1.62% +12.15% +14.55% - - - -
ASIA-B ยูโอบี 22.2788 +0.04% +0.23% +0.05% +3.79% +5.35% +3.79% +4.85% +17.81% - - - -
ASIA-E ยูโอบี 9.1128 -0.38% +0.76% +2.72% +7.65% +3.70% -3.20% +8.59% +17.24% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 12.5529 +0.27% -0.36% +4.54% +11.61% +16.26% -3.78% +36.48% +36.12% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 7.2445 +0.66% +0.27% +4.73% +9.71% +18.08% -1.98% +48.23% +21.85% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 11.5399 -0.07% -0.68% +3.65% +17.82% +19.84% -7.46% +43.08% 0.00% - - - -
ASP-DISRUPT เเอสเซท พลัส 10.5142 +1.61% +1.81% +5.50% +14.51% +15.84% +4.91% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 10.9516 +0.14% +0.30% -0.66% +6.11% +7.86% +4.30% +12.45% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 11.9625 +0.03% +0.12% +0.38% +8.22% +6.90% +9.70% +12.88% 0.00% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 10.0536 +0.21% +0.08% +0.94% +4.08% +2.26% -3.36% +6.90% +5.38% - - - -
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 10.1092 +0.14% +0.14% +1.46% +4.05% +3.86% +2.88% 0.00% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 10.1064 +0.14% +0.14% +1.46% +4.05% +3.85% +2.86% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 11.6245 +0.01% -0.25% -3.49% -1.15% +1.26% -7.58% -5.40% -10.32% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 17.2425 -0.40% -0.74% +4.54% +9.00% +15.78% -1.94% +42.28% +39.75% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 9.6546 +0.01% -1.07% +0.89% +3.54% -6.07% -8.05% +12.80% +19.51% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 12.3866 -0.23% -0.28% +6.24% +8.18% +0.85% +0.12% +26.66% 0.00% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 3.8231 +0.77% +1.68% +6.29% +14.02% -10.97% -8.41% +23.08% -65.31% - - - -
ASP-ROBOT เเอสเซท พลัส 10.7724 +1.14% +1.32% +8.15% +19.06% +19.61% +1.24% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 32.1655 +0.84% +1.11% +4.66% +10.53% +8.73% +8.22% +37.17% 0.00% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 9.5628 +1.03% +1.29% +5.75% +12.83% +12.72% -0.73% +16.17% +1.20% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 9.1248 +1.03% +1.28% +5.64% +12.47% +12.03% -1.95% +12.24% -6.37% - - - -
ASP-VIET เเอสเซท พลัส 7.7914 +0.50% -0.60% -0.07% +4.33% +0.91% -18.52% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 12.5285 -0.47% -0.86% +4.17% +8.64% +13.79% -3.68% +38.42% 0.00% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 9.2445 -1.34% -1.37% +1.76% +8.40% +17.16% -1.41% 0.00% 0.00% - - - -
BCARE บัวหลวง 28.1155 +0.07% +0.06% -5.13% -0.32% -3.71% +1.23% +10.77% +48.35% - - - -
B-CHINE-EQ บัวหลวง 9.0689 -1.08% -1.38% +6.05% +21.11% +23.86% -1.94% 0.00% 0.00% - - - -
B-FUTURE บัวหลวง 10.2189 -0.17% -0.07% +2.91% +13.18% +13.10% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-GLOBAL บัวหลวง 11.8479 +0.07% +0.28% +3.98% +11.07% +6.37% +0.88% +18.35% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 9.6184 +0.09% +0.45% -2.11% +0.02% +0.09% -3.64% -8.81% -7.01% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 11.0757 +0.01% -0.02% +1.19% +3.64% +2.63% +3.36% 0.00% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 10.4615 +0.14% +0.31% +1.69% +3.93% +0.75% +5.18% 0.00% 0.00% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 13.4666 +0.08% +0.16% +5.94% +17.77% +16.95% +17.91% 0.00% 0.00% - - - -
B-NIPPON บัวหลวง 11.3578 -0.17% -0.31% +5.23% +5.50% +0.32% -7.53% +16.66% 0.00% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BRIC ยูโอบี 8.4914 +0.15% +0.62% +1.72% +7.78% +12.83% +1.62% +33.08% +27.31% - - - -
CIMB-PRINCIPAL APDI ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 18.1247 -0.24% +0.30% +1.92% +8.27% +8.26% -6.42% +28.96% +37.06% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CHEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0957 +1.90% +0.16% +5.59% +28.91% +33.71% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CII ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9680 +0.92% +1.88% +4.05% +11.38% +20.93% +3.74% +23.37% +31.37% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4923 -0.01% +0.18% +0.90% +3.94% +2.18% +9.79% +13.45% +9.56% N/A ไม่เเน่นอน 12/02/07 0.1500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 6.2284 +0.50% +0.45% +2.87% +5.99% -5.35% -6.78% +7.68% -30.49% N/A ไม่เเน่นอน 28/04/11 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.0941 +0.14% +0.75% +2.32% +9.21% +2.85% +1.29% +26.74% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9857 -0.53% -0.44% -0.76% +6.38% +3.44% +5.73% +21.29% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GINNO-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.3385 -0.64% -0.26% +2.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8100 -0.09% -1.11% -1.53% -0.37% -3.24% -8.46% -5.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GMV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.7277 +0.04% -0.56% +0.79% +4.99% -0.15% -1.59% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.3477 -0.53% +0.06% +2.60% +12.68% +8.95% +3.70% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GREITS D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.6125 +0.37% +0.17% +2.28% +9.87% +12.45% +10.22% 0.00% 0.00% 3.11% ไม่เเน่นอน 09/08/18 0.0400
CIMB-PRINCIPAL GSA ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.9810 +0.07% +0.18% +1.43% +6.25% -2.42% -4.01% +10.93% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GTR ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.8289 -0.03% +0.48% -0.11% +0.88% +1.48% -0.48% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.0396 +0.24% +0.24% -2.49% -1.26% +2.92% -6.51% -4.73% -8.09% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 6.8785 +0.24% +0.24% -2.49% -1.25% +2.90% -6.70% -6.47% -10.03% - - - -
CIMB-PRINCIPAL JEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0402 +0.82% +1.82% +1.89% +9.49% -3.41% -7.34% +12.39% +25.92% - - - -
CIMB-PRINCIPAL KEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.4169 +0.69% +0.52% +1.22% +1.61% -2.58% -19.29% -7.69% -15.54% - - - -
CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.8548 -0.44% -1.01% -3.57% +0.84% -7.47% -17.18% 0.00% 0.00% - - - -
CPAM APDE ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.5905 -0.24% +0.29% +1.93% +8.24% +8.19% -6.55% +27.64% 0.00% - - - -
CPAM GSCEQ-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0206 +0.45% +0.85% +3.81% +11.21% +2.38% -5.02% +22.51% 0.00% - - - -
CPAM KOEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 8.0853 +0.67% +0.50% +1.15% +1.55% -2.71% -19.44% -7.85% 0.00% - - - -
EHD ยูโอบี 9.5820 +0.28% +1.72% +3.83% +11.79% +7.00% +0.78% +28.09% +12.48% - - - -
GC ยูโอบี 14.9559 -0.26% +1.12% +3.66% +13.90% +16.23% +3.64% +25.28% +39.00% - - - -
GEM-D D ยูโอบี 11.0642 +1.02% 0.00% +1.69% +3.45% -0.10% +4.87% +17.62% +29.84% 1.20% 1 12/04/16 0.1330
GHD ยูโอบี 10.7312 -0.04% +0.13% +4.14% -1.96% -1.72% -12.18% +26.53% +32.97% - - - -
GW ยูโอบี 11.3789 -0.02% +0.02% +4.42% +0.40% +2.56% +6.01% +34.57% +45.49% - - - -
I-10 เอ็มเอฟซี 2.4494 +3.11% +3.34% +16.42% +16.55% -8.11% -15.06% -11.41% -72.26% - - - -
I-DEVELOP เอ็มเอฟซี 10.3775 +0.73% +1.00% +4.95% +8.37% +0.32% -8.66% -8.54% -4.69% - - - -
I-GOLD เอ็มเอฟซี 12.4911 -0.01% -0.10% -2.83% -1.00% +1.76% -5.25% -4.77% -5.33% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 6.2782 -0.14% -0.02% -3.55% -1.64% +0.16% -7.03% -12.35% -15.20% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 6.5313 -0.15% -0.08% -3.61% -1.68% +0.15% -7.03% -12.47% -14.91% - - - -
I-OIL เอ็มเอฟซี 4.9702 +1.00% +4.06% +12.78% +23.90% -4.27% -3.08% +19.43% -62.03% - - - -
I-REITS เอ็มเอฟซี 12.2956 +0.19% +0.54% -0.56% +5.19% -1.89% -3.27% -4.75% -7.14% - - - -
I-SMART D เอ็มเอฟซี 10.0927 +0.12% +0.12% +0.53% +1.99% +1.69% +0.28% +8.10% +13.18% N/A ไม่เเน่นอน 27/10/17 0.2800
JSM ยูโอบี 19.7379 +0.58% -1.08% +2.04% +10.47% -1.66% -2.76% +41.20% +99.15% - - - -
K-AEC กสิกรไทย 10.3410 +0.46% +0.72% +3.49% +1.56% +7.10% -6.35% -0.57% 0.00% - - - -
K-AGRI D กสิกรไทย 4.0289 -0.41% -0.92% -2.16% -3.99% -6.44% -12.76% -22.10% -43.11% N/A ไม่เเน่นอน 19/12/12 0.7500
K-APB กสิกรไทย 10.2620 +0.17% +0.30% +1.27% +6.85% +8.42% +5.21% 0.00% 0.00% - - - -
K-ASIA D กสิกรไทย 11.1301 -0.17% -0.73% +3.66% +12.69% +16.35% -2.99% +30.71% +37.25% 3.59% 2 14/05/18 0.2000
K-CCTV กสิกรไทย 12.7117 -0.24% -0.59% +9.31% +24.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-CHINA D กสิกรไทย 11.5773 -0.34% -0.60% +3.63% +10.04% +14.08% -1.80% +47.16% +75.91% 5.18% 3 14/03/19 0.2000
K-CHX กสิกรไทย 12.5553 -1.05% -1.81% +9.83% +24.44% +19.17% +9.03% +33.98% 0.00% - - - -
K-EUROPE D กสิกรไทย 11.8611 +0.16% +0.27% +6.24% +13.99% +11.11% +6.41% +23.37% +47.44% 6.74% 4 14/11/18 0.2000
K-EUSAGE D กสิกรไทย 9.7998 0.00% -0.45% +0.43% +7.38% +4.13% +0.96% +16.18% 0.00% 4.08% ไม่เเน่นอน 14/08/18 0.2000
K-EUSMALL กสิกรไทย 9.7076 +0.69% +0.96% +8.53% +11.14% +9.63% -3.61% 0.00% 0.00% - - - -
K-EUX กสิกรไทย 12.0196 +0.20% +0.79% +6.35% +12.51% +12.06% +2.74% 0.00% 0.00% - - - -
KFACHINA-A กรุงศรี 10.1870 +0.00% -0.54% +10.08% +32.27% +30.48% +6.83% 0.00% 0.00% - - - -
KFAINCOM-R กรุงศรี 11.4138 +0.09% +0.17% +0.91% +5.09% +6.66% +4.89% +15.96% 0.00% - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 10.1251 -0.23% +1.14% +1.77% -2.73% +1.46% +1.21% -4.69% -10.38% - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 6.3473 +0.15% -0.16% +3.85% +8.99% +10.60% +2.03% +42.13% +32.34% - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 10.5102 -0.13% -0.47% +5.41% +10.48% +10.10% -3.39% +17.46% +20.16% - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 10.6049 +0.00% -0.03% +1.06% +4.43% +3.75% +2.96% +8.45% 0.00% - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 10.8122 -0.13% -0.07% +0.65% +2.54% +3.68% +3.04% 0.00% 0.00% - - - -
KF-ELI กรุงศรี 8.3418 -0.08% -0.33% +0.25% +1.60% +5.26% -8.09% +2.83% -11.52% - - - -
KF-EM กรุงศรี 11.3517 +0.37% +0.52% +4.11% +10.06% +10.85% -5.55% +6.59% +8.68% - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 14.0282 +0.16% -0.11% +4.68% +12.39% +3.16% -1.36% +8.25% +16.96% - - - -
KF-GBLVAL กรุงศรี 10.8279 +0.03% +0.24% +1.40% +5.38% -1.97% -3.27% +1.95% +7.89% - - - -
KF-GBRAND D กรุงศรี 10.6414 -0.00% -0.25% -0.50% +9.66% +6.46% +11.76% 0.00% 0.00% 4.23% 2 17/09/18 0.2500
KF-GLS กรุงศรี 8.2215 -0.13% -1.79% -1.78% +1.57% -4.19% -3.40% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 10.7349 -0.24% +0.34% -2.28% -0.83% -0.21% -4.20% -10.21% -9.14% - - - -
KF-GPROPD D กรุงศรี 9.4510 -0.47% -0.07% -0.14% +7.16% +9.93% +16.08% +1.21% 0.00% 2.65% 1 22/08/18 0.2500
KF-GTECH กรุงศรี 12.1221 +0.16% -0.34% +3.44% +15.81% +18.69% +3.33% 0.00% 0.00% - - - -
KFHASIA-A กรุงศรี 9.3961 -0.00% -0.52% +3.10% +11.19% +12.61% -4.52% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 9.4546 +0.00% -0.29% +4.46% +13.43% +12.92% +0.50% +58.37% 0.00% 5.29% 1 21/03/19 0.2500
KFHEALTH-A กรุงศรี 7.7898 +0.16% -1.28% -6.60% -3.26% -8.09% -0.03% 0.00% 0.00% - - - -
KFHEALTH-D D กรุงศรี 7.3461 +0.16% -1.28% -6.60% -3.26% -8.09% +0.73% -2.48% 0.00% 6.81% 1 17/09/18 0.5000
KF-HEUROPE กรุงศรี 14.3797 +0.01% +0.14% +4.72% +13.38% +8.95% +7.35% +23.88% 0.00% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 7.6747 -0.43% -0.17% -3.42% -1.73% +1.79% -6.68% -3.17% -7.06% - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 8.7031 +0.00% -0.87% +3.47% +2.97% -4.82% -9.83% +22.56% 0.00% 2.87% 1 21/03/18 0.2500
KF-HJPINDX กรุงศรี 11.8015 +0.18% -0.06% +6.40% +8.14% +1.09% +1.39% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HSMUS กรุงศรี 10.6292 -0.00% -0.58% +3.22% +7.11% +3.79% +2.68% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HUSINDX กรุงศรี 11.9601 +0.10% +0.28% +3.63% +9.78% +4.01% +7.32% 0.00% 0.00% - - - -
KF-INCOME กรุงศรี 11.5272 +0.00% -0.03% +1.06% +4.45% +3.77% +2.94% +8.39% 0.00% - - - -
KF-INDIA กรุงศรี 9.2275 +0.16% -0.75% +0.25% +4.72% +10.00% -8.55% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAP กรุงศรี 11.2515 +0.03% -1.98% +0.91% +7.90% -10.19% -11.09% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAPD D กรุงศรี 9.6333 +0.04% -1.94% +0.90% +8.02% -10.20% -9.05% 0.00% 0.00% 10.38% ไม่เเน่นอน 17/07/18 0.2500
KF-LATAM กรุงศรี 7.7180 +0.17% +1.02% +2.53% +1.52% +3.39% -5.13% +16.69% -14.28% - - - -
KFMINCOM-R กรุงศรี 10.4257 -0.07% -0.01% +1.03% +4.04% +4.50% +3.23% 0.00% 0.00% - - - -
KF-OIL กรุงศรี 3.4732 +1.41% +1.30% +6.84% +13.71% -15.67% -9.13% +11.21% -65.25% - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 14.0160 +0.17% +0.21% +3.03% +17.62% +8.63% -7.01% +11.21% +22.60% - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 10.8221 -0.13% -0.07% +0.65% +2.53% +3.64% +3.02% 0.00% 0.00% - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 9.0025 +0.17% -0.26% +4.16% +7.84% -0.69% -7.40% +0.27% 0.00% 2.78% 1 19/01/18 0.2500
KF-TRB กรุงศรี 12.2708 -0.18% +0.00% -0.29% +1.65% +2.86% +1.65% +1.98% +8.40% - - - -
KF-US กรุงศรี 18.3872 +0.16% -0.37% +1.06% +6.75% +2.70% +0.03% +14.78% +39.85% - - - -
KFVIET-A กรุงศรี 8.7532 -0.61% -0.82% -1.40% +5.19% +0.20% -12.47% 0.00% 0.00% - - - -
K-GA D กสิกรไทย 11.2059 +0.29% +0.17% +1.23% +4.68% +3.22% -2.02% +10.43% +11.99% N/A ไม่เเน่นอน 14/12/17 0.2000
K-GEMO D กสิกรไทย 10.1771 -0.06% -0.83% +3.64% +7.88% +10.58% -7.37% +36.69% +18.01% 3.44% ไม่เเน่นอน 14/02/18 0.3500
K-GHEALTH D กสิกรไทย 9.7480 +1.31% -0.30% -4.58% -3.05% -4.61% +4.23% +11.82% 0.00% 2.05% ไม่เเน่นอน 14/08/18 0.2000
K-GHEALTH(UH) D กสิกรไทย 9.3283 +1.60% +0.06% -3.47% -2.31% -6.20% +7.01% +3.66% 0.00% 2.14% ไม่เเน่นอน 14/08/18 0.2000
K-GINCOME-A(A) กสิกรไทย 11.1369 +0.15% +0.05% +1.29% +4.28% +3.53% +1.55% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINCOME-A(R) กสิกรไทย 11.1372 +0.15% +0.05% +1.29% +4.28% +3.53% +1.55% +12.18% 0.00% - - - -
K-GINFRA D กสิกรไทย 10.3567 +0.24% +0.12% -0.03% +8.00% +7.18% +5.69% +15.83% 0.00% 1.93% 1 14/03/19 0.2500
K-GLOBE D กสิกรไทย 8.6274 +0.54% +0.69% +4.60% +8.95% +8.27% +1.99% +16.89% +31.19% N/A ไม่เเน่นอน 12/06/15 0.2000
K-GOLD D กสิกรไทย 8.9606 -0.44% -0.18% -3.38% -1.56% +2.09% -6.51% -1.69% -4.52% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/16 0.5000
K-INDIA D กสิกรไทย 10.8156 -2.01% -2.01% +0.20% +7.68% +16.10% -3.20% +36.48% +67.25% 5.55% 2 14/08/18 0.2000
K-INDX กสิกรไทย 12.1172 -0.33% -2.30% +1.02% +8.20% +18.13% +4.58% +33.38% 0.00% - - - -
K-JP D กสิกรไทย 9.7215 -0.39% -0.65% +3.70% +6.61% -1.29% -5.17% +24.28% 0.00% 8.23% ไม่เเน่นอน 12/10/18 0.2000
K-JPX กสิกรไทย 12.1428 +0.30% -0.46% +3.95% +5.79% -0.30% -4.83% 0.00% 0.00% - - - -
KK GOLD 7%#1 ภัทร 5.9220 -0.10% +0.10% -3.17% -1.21% -0.46% -7.14% -12.33% -18.66% - - - -
K-MENA D กสิกรไทย 6.8333 -0.25% 0.00% +1.04% +5.11% +8.69% +10.81% -10.32% +40.23% N/A ไม่เเน่นอน 12/09/14 0.2000
K-OIL กสิกรไทย 4.4126 +0.79% +1.76% +6.60% +14.64% -9.88% -6.35% +30.59% -61.28% - - - -
K-SEMQ กสิกรไทย 11.0339 +0.48% -0.25% +5.52% +9.90% +17.66% -2.11% 0.00% 0.00% - - - -
K-SGM กสิกรไทย 11.1145 +0.10% +0.04% +1.26% +4.16% +4.71% -0.33% +8.78% 0.00% - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 11.3519 -0.22% +1.46% +3.71% +10.86% +8.44% -3.58% +24.47% 0.00% - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 8.6664 -0.15% +0.85% +2.75% +5.11% -2.69% -4.75% -2.24% -15.59% - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 11.9328 +0.30% +0.77% +2.74% +2.80% +7.60% -8.21% +20.80% 0.00% - - - -
KT-BOND กรุงไทย 11.3204 +0.22% -0.12% +0.58% +1.87% +2.37% +1.90% +3.38% -1.93% - - - -
KT-CHINA-A กรุงไทย 11.4078 -0.50% +0.51% +1.10% +13.37% +19.83% -4.99% 0.00% 0.00% - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 8.7065 -0.15% +1.56% +3.87% +8.03% -7.74% -6.68% -1.18% -39.41% - - - -
KT-EURO กรุงไทย 12.7791 +0.24% +2.84% +4.20% +10.57% +3.36% -3.99% +28.93% +23.42% - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 18.0338 +0.58% +3.11% +3.53% +7.96% +6.72% +5.95% +31.77% +41.51% - - - -
KT-GCINCOME-R กรุงไทย 10.1278 +0.10% +0.23% +1.23% +3.50% +3.11% +2.22% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 10.7577 -0.14% -0.07% +0.90% +1.66% +1.58% -4.43% +8.47% 0.00% - - - -
KT-GOI-A กรุงไทย 10.0859 +0.12% +0.24% +1.49% +6.34% +3.25% -0.74% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 9.2312 -0.10% -0.05% -3.21% -1.52% +1.58% -6.88% -5.05% -7.07% - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 10.5940 +0.05% -5.82% -6.57% -2.04% -4.76% +2.12% +18.60% 0.00% - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 12.5412 -0.30% +0.01% +1.58% +6.43% +2.76% +3.92% +24.66% 0.00% - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 14.3522 -0.97% -0.40% +0.06% +9.46% +17.98% -9.50% +27.08% 0.00% - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 11.8959 -0.97% -0.40% +0.06% +9.46% +18.00% -9.62% +37.42% 0.00% 5.04% 2 04/07/18 0.6000
KT-JAPAN-A กรุงไทย 10.8293 -1.13% +0.73% +3.86% +6.33% -5.52% -13.45% 0.00% 0.00% - - - -
KT-JAPAN-D D กรุงไทย 10.3857 -1.13% +0.73% +3.86% +6.32% -5.53% -13.47% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 06/06/17 0.4500
KT-MAB-A กรุงไทย 9.9077 +0.09% -0.02% +2.37% +7.68% +5.40% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFB-A กรุงไทย 10.3362 -0.07% +0.02% +1.17% +3.49% +3.39% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFE-A กรุงไทย 9.4959 +0.12% -0.28% +2.87% +9.07% +4.13% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MINING กรุงไทย 5.4057 -0.25% +0.66% +5.09% +12.48% +5.67% -3.23% +33.11% -20.29% - - - -
KT-OIL กรุงไทย 3.0363 +1.40% +1.31% +6.82% +13.05% -16.39% -5.63% +15.79% -63.96% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 3.2066 -0.51% -3.77% -5.56% +5.91% +2.24% -9.98% -27.33% -25.44% - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 12.7507 -0.10% -1.89% +0.14% +7.63% +8.73% +9.10% +16.87% +30.35% 5.49% 2 02/11/18 0.3000
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 14.0244 -1.62% -1.74% +0.11% +7.87% +9.24% +9.50% +15.93% +31.21% - - - -
KT-US-A กรุงไทย 12.0729 +0.33% -0.26% +1.49% +9.59% +8.67% +8.77% +34.58% 0.00% - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 11.7115 +0.11% +0.01% +1.42% +4.41% +3.77% +2.63% +4.92% +12.82% - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 11.5716 -0.20% -0.16% +0.69% +6.14% +0.45% -5.74% +14.83% 0.00% - - - -
KT-WTAI-A กรุงไทย 10.4088 -0.34% +0.20% +2.42% +14.84% +12.94% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA D กสิกรไทย 15.8081 +1.94% +1.39% +4.59% +13.60% +12.27% +13.79% +62.01% +91.94% 5.06% 4 14/02/19 0.2000
K-USXNDQ-A(DIV) D กสิกรไทย 15.2320 +1.26% +1.69% +6.64% +16.45% +13.28% +15.92% +69.57% +125.49% 5.25% 4 14/03/19 0.2500
K-VIETNAM กสิกรไทย 10.1624 -0.06% -0.72% -0.44% +3.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2568 -0.08% -0.11% +2.31% +12.41% +10.05% +10.90% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.6004 -0.08% -1.96% +0.41% +10.33% +8.00% +9.17% 0.00% 0.00% 4.25% 1 29/04/19 0.2000
LHDIGITAL-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2555 -0.08% -0.11% +2.31% +12.41% +10.04% +10.89% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0867 -0.10% +0.02% +0.61% +2.34% +3.55% +0.54% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.9432 -0.10% +0.02% +0.61% +2.34% +3.55% +0.54% 0.00% 0.00% 0.80% 1 26/02/18 0.0800
LHGINCOME-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0867 -0.10% +0.02% +0.61% +2.34% +3.55% +0.54% 0.00% 0.00% - - - -
LHGLIFE-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1991 +0.38% +0.19% +5.77% +10.36% +3.52% +3.19% 0.00% 0.00% 6.86% ไม่เเน่นอน 31/08/18 0.2000
LHGMA-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1704 +0.01% +0.07% +0.38% +1.97% +2.09% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGMA-D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1705 +0.01% +0.07% +0.38% +1.97% +2.09% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGMA-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1703 +0.01% +0.07% +0.38% +1.97% +2.09% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHJAP-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.3765 -0.06% -1.46% +0.94% +6.66% -0.28% -8.59% 0.00% 0.00% 1.60% 31/08/18 0.1500
LHROBOT-E เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.0009 +0.28% +0.28% +6.21% +13.12% +9.85% -3.97% 0.00% 0.00% - - - -
MN-BALANCE เเมนูไลฟ์ 9.9739 +0.07% -0.01% +2.60% +6.62% +7.04% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
MS-AMERICAN เเมนูไลฟ์ 18.1272 +0.98% +1.28% +6.79% +10.80% +4.31% +4.53% +17.23% +36.57% - - - -
MS-ASIAN SM เเมนูไลฟ์ 15.3302 -0.06% -0.36% +5.14% +9.89% +8.66% -14.32% +3.19% -7.92% - - - -
MS-CHINA VALUE เเมนูไลฟ์ 15.5612 -0.12% -0.66% +6.19% +13.43% +13.76% -0.97% +40.03% +46.18% - - - -
MS-EE EURO เเมนูไลฟ์ 5.7193 +0.70% +0.14% +3.97% +6.28% +8.14% -2.58% +10.12% -8.07% - - - -
MS-EUROPE-A เเมนูไลฟ์ 9.0629 +0.26% +0.10% +4.35% +9.26% +3.26% -6.34% +0.23% -9.84% - - - -
MS-EUROPE-D เเมนูไลฟ์ 9.0658 +0.26% +0.10% +4.35% +9.27% +3.26% -6.33% +0.26% -9.82% - - - -
MS-HCARE-A เเมนูไลฟ์ 11.2672 +1.84% +0.10% -5.03% -0.47% -4.89% +3.33% -3.11% 0.00% N/A 1 23/01/15 0.7000
MS-HCARE-D D เเมนูไลฟ์ 9.3097 +1.84% +0.10% -5.03% -0.47% -4.88% +3.42% -3.05% 0.00% 1.61% ไม่เเน่นอน 21/12/18 0.1500
MS-INDIA-A เเมนูไลฟ์ 11.5159 -1.29% -1.06% +1.26% +5.70% +10.81% -1.19% +24.44% 0.00% - - - -
MS-INDIA-D D เเมนูไลฟ์ 7.4001 -1.29% -1.06% +1.26% +5.70% +10.87% -1.16% +30.89% 0.00% 12.16% 3 21/12/18 0.1500
M-USA เมย์เเบงก์ 9.6758 -0.03% +0.32% -2.82% +8.22% -3.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-VI เอ็มเอฟซี 9.7106 -0.02% +0.16% +0.70% +4.57% +2.17% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-ALLCHINA-RA วรรณ 12.1010 +0.06% -0.10% +11.04% +23.14% +27.73% +21.86% +21.86% +21.86% - - - -
ONE-CHINA วรรณ 10.4092 -0.12% -0.46% +5.46% +9.86% +11.25% -1.30% +18.00% +17.35% - - - -
ONE-CHINA10 วรรณ 11.0300 +0.32% +5.15% +16.64% +14.39% +17.57% +23.26% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-EUROEQ วรรณ 10.8458 +0.12% +0.17% +6.21% +12.06% +11.12% +4.70% +8.15% +8.15% - - - -
ONE-GECOM วรรณ 10.3770 +1.38% +1.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-GLOBALEQ D วรรณ 9.4453 +0.12% -0.49% +2.33% +3.51% +1.92% -9.14% +8.22% +19.59% 2.12% ไม่เเน่นอน 04/06/18 0.2000
ONE-GLOBFIN-IA วรรณ 9.3326 -0.93% -1.13% +9.56% +8.33% +8.91% -4.24% -6.67% -6.67% - - - -
ONE-GLOBFIN-ID วรรณ 9.3326 -0.93% -1.13% +9.56% +8.33% +8.91% -4.24% -6.67% -6.67% - - - -
ONE-GLOBFIN-RD วรรณ 9.2746 -0.93% -1.14% +9.51% +8.19% +8.62% -4.75% -7.25% -7.25% - - - -
ONE-GLOBHY-I วรรณ 10.3656 -0.02% -0.02% +0.63% +2.91% +2.57% +3.43% +3.68% +3.68% - - - -
ONE-GLOBHY-R วรรณ 10.3281 -0.03% -0.02% +0.61% +2.84% +2.44% +3.17% +3.31% +3.31% - - - -
ONE-NIPPON วรรณ 9.5501 +0.24% +0.02% +3.08% +4.99% -0.54% -6.34% +8.72% -4.23% - - - -
ONEPROP-SG วรรณ 15.9443 +0.27% +0.01% +0.55% +5.98% +8.26% +2.94% +8.38% +16.56% - - - -
ONE-STOXXASEAN D วรรณ 94.1487 +0.71% +0.94% +3.56% +3.70% +3.63% -8.24% +3.89% -0.46% 3.19% 1 05/02/18 3.0000
ONE-UGG วรรณ 18.4423 +0.48% -0.91% +4.27% +12.07% +10.03% +9.60% +72.58% +84.91% - - - -
ONE-VIETNAM-RA วรรณ 8.0472 +0.83% +0.18% +1.55% +6.04% +0.32% -14.63% -19.19% -19.19% - - - -
PAP ฟิลลิป 7.9362 -0.03% -0.03% +1.62% +6.30% +14.77% -7.91% -3.89% +6.45% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 8.9060 -0.14% +0.01% -2.32% -0.58% -0.66% -4.55% -11.76% -11.58% - - - -
PHATRA GHC D ภัทร 14.7803 +1.74% +2.13% -2.74% -1.44% -3.11% +2.18% +6.28% +26.28% 10.49% 2 22/11/18 0.8500
PHATRA GNP ภัทร 11.9297 +0.98% +1.16% +5.76% +12.07% +9.46% +6.54% +24.42% 0.00% - - - -
PHATRA G-UBOND-H ภัทร 10.0351 +0.08% +0.22% -0.20% +2.68% +3.71% +2.54% 0.00% 0.00% - - - -
PHR ฟิลลิป 10.4422 -0.48% -0.96% -6.07% -4.93% +3.65% -3.34% +7.62% +32.89% - - - -
PWIN ฟิลลิป 10.7512 +0.73% +0.68% +2.75% +13.33% +8.97% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 11.6103 +0.00% -0.68% +1.82% +10.12% +11.69% -11.58% +26.26% +5.78% - - - -
SCBAEMHA ไทยพาณิชย์ 9.3381 -0.01% -0.72% +1.73% +10.04% +11.90% -11.36% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAPLUS ไทยพาณิชย์ 11.0041 -0.01% -0.16% +1.23% +5.95% +7.64% +1.92% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 9.9338 -0.09% -0.58% +1.55% +0.56% -1.82% -4.56% -13.53% -19.65% - - - -
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 11.7696 +0.56% +0.98% +2.03% +8.83% +1.71% +1.56% +37.76% 0.00% 3.86% 2 25/12/18 0.3322
SCBCE ไทยพาณิชย์ 9.1709 -0.12% -0.45% +5.36% +10.40% +10.08% +0.90% +23.30% +25.09% - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 11.8569 -0.33% -0.99% +4.23% +9.62% +12.66% -1.60% +35.11% +26.12% - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.44% +2.80% +3.11% +13.93% +14.21% +2.69% -1.39% 0.00% - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 9.7586 -1.30% -1.82% +6.86% +25.85% +23.21% +3.40% +14.70% 0.00% 1.99% 1 23/02/18 0.1946
SCBCHEQA ไทยพาณิชย์ 9.0289 +0.01% -0.69% +5.74% +21.10% +14.26% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 5.0969 +0.46% -0.63% +0.11% +3.43% -4.25% -10.36% -2.39% -43.82% - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 14.6494 -0.01% -0.49% +2.15% +9.32% +7.59% +1.81% 0.00% 0.00% - - - -
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 8.3953 -0.00% +0.13% +0.51% +3.52% +4.77% +3.53% +7.50% -6.54% N/A ไม่เเน่นอน 22/09/17 0.1575
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 9.1344 -0.01% -0.11% +1.79% +5.75% +9.03% -9.09% +20.02% -1.97% N/A ไม่เเน่นอน 27/12/17 0.1224
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 11.7800 -0.01% +0.40% +4.37% +10.62% +9.46% +4.85% +22.84% +31.93% 3.53% 2 24/08/18 0.1926
SCBEUSM ไทยพาณิชย์ 12.5034 -0.01% +0.19% +4.57% +13.64% +11.59% +4.54% 0.00% 0.00% - - - -
SCBFST ไทยพาณิชย์ 9.1937 +0.22% +0.58% +1.32% +1.17% -1.78% +3.49% -6.27% 0.00% - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 14.2586 -0.01% -0.83% -1.04% +5.45% +1.56% +3.45% +25.07% +31.89% 2.76% 2 25/02/19 0.1888
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 9.5263 +0.28% -4.53% -6.88% -1.44% -4.02% +2.33% +18.81% 0.00% 2.20% ไม่เเน่นอน 25/09/18 0.2096
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 11.8812 -0.01% -0.23% -0.90% +8.26% +7.09% +11.02% +16.82% 0.00% - - - -
SCBGINR ไทยพาณิชย์ 9.9458 -0.01% -0.01% +1.89% +4.62% +3.05% +1.60% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.0300 -0.00% +0.03% +0.31% +1.50% +2.01% -0.22% -1.56% -1.34% - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 11.6808 -0.08% -0.07% +1.31% +4.52% +1.40% -1.52% +9.99% +1.98% - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 10.9747 -0.08% -0.05% +1.38% +5.33% +1.96% -1.53% +11.35% -0.33% - - - -
SCBGMLA ไทยพาณิชย์ 10.8261 -0.02% +0.01% +1.56% +7.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGMTA ไทยพาณิชย์ 8.5127 -0.01% -1.74% -1.77% -1.19% -5.41% -16.20% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 7.0652 -0.23% +0.37% -2.24% -0.69% +0.14% -3.70% -8.56% -6.45% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 6.9662 -0.44% -0.15% -3.36% -1.55% +2.13% -6.58% -2.21% -5.75% - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 11.3926 -0.01% -0.04% +2.26% +5.02% +3.75% +2.03% +5.75% 0.00% - - - -
SCBGPROP D ไทยพาณิชย์ 10.1790 -0.01% -0.33% -3.21% +3.95% +6.45% +6.51% 0.00% 0.00% 2.35% 2 24/04/19 0.2023
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 12.9096 -0.15% +0.07% +1.00% +3.34% +4.33% +2.85% +8.86% +19.77% - - - -
SCBINCA ไทยพาณิชย์ 10.2628 -0.14% -0.08% +0.63% +2.49% +3.62% +2.89% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINCR ไทยพาณิชย์ 10.2628 -0.14% -0.08% +0.63% +2.50% +3.62% +2.89% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 11.3643 -1.71% -2.00% +2.88% +8.28% +18.19% +4.70% +31.97% 0.00% 2.95% 1 22/03/19 0.1604
SCBJPSMA ไทยพาณิชย์ 8.5378 -0.01% -2.04% +0.62% +6.41% -9.35% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 9.8043 -0.48% -2.02% +2.76% +4.03% +1.49% -16.82% +14.48% 0.00% - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 11.1001 -0.01% -0.23% -0.31% +4.97% +2.23% +2.58% 0.00% 0.00% 2.74% 1 24/04/19 0.1972
SCBLEQA ไทยพาณิชย์ 11.6055 -0.01% -0.23% +1.47% +6.84% +2.41% +3.13% 0.00% 0.00% - - - -
SCBNK225 ไทยพาณิชย์ 16.4500 +0.18% -0.04% +6.90% +8.88% +1.91% +2.53% +31.79% +61.00% - - - -
SCBNK225D D ไทยพาณิชย์ 12.7862 +0.18% -0.04% +4.89% +6.83% -0.01% +3.09% +30.95% +63.00% 3.01% 2 24/04/19 0.2398
SCBOIL ไทยพาณิชย์ 4.3765 +1.28% +1.01% +6.43% +13.18% -14.33% -6.88% +29.92% -62.60% - - - -
SCBOPPA ไทยพาณิชย์ 9.7701 -0.01% +0.30% +1.25% +3.70% +2.20% -2.55% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPGF ไทยพาณิชย์ 12.9329 0.00% -0.34% +1.00% +4.21% -0.03% -3.68% +24.57% +13.25% - - - -
SCBPOPA ไทยพาณิชย์ 10.5398 +0.18% -0.22% +1.35% +9.25% +7.88% +0.24% 0.00% 0.00% - - - -
SCBROBOA ไทยพาณิชย์ 10.6327 +0.01% +0.72% +5.85% +16.24% +9.92% -8.12% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSP500 D ไทยพาณิชย์ 17.9115 +0.08% +0.27% +3.77% +10.09% +4.83% +7.99% +39.16% +61.93% 3.77% 2 25/12/18 0.4965
SCBUSHYA ไทยพาณิชย์ 10.3020 -0.01% -0.10% +0.27% +1.57% +0.88% +1.53% 0.00% 0.00% - - - -
SCBUSSM ไทยพาณิชย์ 12.2324 -0.01% -0.56% +1.94% +6.04% -0.99% -4.04% 0.00% 0.00% - - - -
SCBWINR ไทยพาณิชย์ 10.2553 -0.01% -0.10% +1.04% +4.13% +3.47% +2.10% 0.00% 0.00% - - - -
T-ALLSTARJAPAN2 ธนชาติ 9.5996 -0.01% +0.86% +0.83% +0.32% +9.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ASIANPROP D ธนชาติ 10.5714 -0.17% -0.44% -0.85% +4.15% +8.58% +4.27% 0.00% 0.00% 4.73% 2 28/12/18 0.2500
TCHSTARP ทิสโก้ 10.6654 +0.13% +0.18% +3.15% +14.04% +18.77% -5.78% +34.14% 0.00% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 9.1887 -0.32% -0.98% +4.35% +9.65% +12.56% -1.43% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
T-EUROPEEQ ธนชาติ 10.5172 +0.33% +0.98% +1.40% +4.99% +3.17% -3.99% +14.39% 0.00% - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 9.4979 -4.58% -6.26% -6.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 9.1316 -0.00% -5.50% -8.00% -3.69% -6.87% -0.87% +8.38% 0.00% - - - -
T-GLOBALBOND ธนชาติ 17.1740 +0.16% +0.20% +0.79% +2.30% +2.69% +2.20% +9.27% +4.60% - - - -
T-GLOBALENERGY ธนชาติ 3.4062 -0.45% +1.06% +2.26% +9.01% +2.88% -5.68% +0.98% -32.38% - - - -
T-GLOBALEQ ธนชาติ 17.5286 -0.04% +0.06% +1.82% +8.07% +4.37% +1.72% +30.17% +29.91% - - - -
T-GLOBALFIXED ธนชาติ 10.3504 +0.31% +0.19% -0.88% -0.89% +0.13% +1.04% +4.19% 0.00% - - - -
T-GLOBALVALUE D ธนชาติ 7.0522 -0.43% -0.36% -0.69% +3.14% +0.16% -3.64% +2.01% +0.40% N/A ไม่เเน่นอน 17/10/14 0.5000
TGOLD ทิสโก้ 10.6381 -0.14% -0.35% -3.29% -1.53% +1.57% -6.74% -2.88% -7.17% - - - -
TGOLDBULLION-H ธนชาติ 8.5882 -0.24% -0.28% -3.39% -1.61% +1.95% -6.57% -2.20% -5.86% - - - -
TGOLDBULLION-UH ธนชาติ 8.7036 +0.12% +0.14% -2.24% -0.59% +0.27% -3.28% -8.20% -6.11% - - - -
T-HEALTHCARE ธนชาติ 9.5894 +1.64% +1.93% -3.23% +0.36% +2.14% +3.52% +15.66% 0.00% - - - -
T-INFRA D ธนชาติ 9.8896 +0.07% -1.59% -1.60% +3.59% -0.41% +2.58% +20.05% +16.77% 5.56% 1 26/09/18 0.5500
TISCOAP ทิสโก้ 15.4758 +0.03% -0.58% +3.99% +9.06% +13.04% -5.08% +23.94% +8.65% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 10.0790 -0.31% -0.95% +4.28% +9.64% +12.36% -1.69% +32.99% +25.26% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.8052 -0.36% -1.36% +2.94% +9.11% +16.10% -2.49% +9.13% +11.94% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCOEU ทิสโก้ 11.7016 +0.01% +0.58% +6.07% +12.74% +10.11% +2.28% +20.29% +15.52% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 11.2068 -0.11% -0.08% +1.67% +9.00% +3.89% +6.53% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 10.7455 -0.58% -0.45% +4.45% +8.99% +12.08% -4.86% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 11.9167 +0.00% +0.53% +7.30% +9.65% +5.19% -4.07% +13.92% 0.00% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 12.2704 -2.03% -2.06% +1.31% +7.27% +15.07% +2.07% +10.83% 0.00% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 9.5962 -0.01% -0.30% +1.16% +5.63% +10.48% -6.47% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 15.4305 +0.17% -0.11% +6.77% +8.50% +0.99% +1.26% +26.67% +49.17% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 10.2406 +0.00% -0.75% +2.74% +7.41% -4.33% -11.35% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 6.0430 -0.29% +0.56% +2.30% -0.84% -0.55% -11.31% +16.00% -19.57% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 13.3383 -0.04% -0.66% +4.93% +10.13% +11.89% -5.86% +34.53% +28.47% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 3.9391 +1.25% +0.99% +6.31% +13.17% -14.26% -7.11% +25.43% -63.48% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 10.6892 -0.32% -0.61% +0.44% +8.95% +4.54% +0.93% +12.48% 0.00% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 26.7623 +0.09% +0.29% +3.70% +9.81% +4.48% +8.11% +36.26% +55.76% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 11.5451 +0.13% +0.88% +3.72% +15.81% +14.22% +4.63% 0.00% 0.00% - - - -
T-JAPANEQ ธนชาติ 11.0617 -0.13% +1.84% +3.63% +3.63% -6.19% -13.02% +15.19% 0.00% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 11.0222 +0.28% +1.44% +0.75% +5.82% +9.30% +13.66% +1.64% 0.00% - - - -
T-MAP ธนชาติ 12.7074 -0.19% -0.13% +0.64% +3.44% +0.10% -4.20% +3.10% -2.86% - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 12.3912 0.00% -0.66% +1.74% +10.03% +11.75% -11.26% +20.24% 0.00% - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 10.5087 -0.00% +0.14% +0.22% +4.09% +5.46% +2.99% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 6.2176 -1.03% -1.42% +11.11% +26.74% +20.96% +6.57% +42.93% +88.32% - - - -
TMBCOF ทหารไทย 18.1973 -0.01% -0.43% +6.18% +20.78% +24.79% +3.64% +66.64% 0.00% - - - -
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.00% +1.75% +3.52% +11.37% +21.45% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.00% +1.18% +4.79% +13.96% +22.85% +32.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAE ทหารไทย 9.6905 -0.00% -0.27% +4.10% +5.72% +9.05% -9.90% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEBF ทหารไทย 10.1238 -0.01% -0.05% +0.25% +3.69% +5.48% +0.90% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEG ทหารไทย 11.8745 -0.00% +0.37% +5.26% +11.01% +9.46% +4.43% +25.36% 0.00% - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 10.4164 -0.48% -0.37% +4.61% +8.13% +7.92% -3.59% +18.39% +8.45% - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 9.6895 -0.12% +0.06% -0.92% +0.88% +1.72% +1.27% +2.60% -0.64% N/A ไม่เเน่นอน 13/10/17 0.0500
TMBGER ทหารไทย 12.0790 +0.01% +0.54% +7.19% +9.77% +5.62% -2.93% +14.93% 0.00% - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.00% +0.10% +3.18% +6.24% +16.83% +29.78% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGF ทหารไทย 12.7285 -0.12% +0.06% -0.06% +1.75% +2.50% +1.88% +3.46% +0.44% - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 11.2029 -0.14% -0.07% +0.65% +2.57% +3.74% +2.98% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 12.1194 -0.01% +0.35% +0.51% +5.64% +3.61% +5.94% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 16.4237 +0.15% +0.40% -2.40% -0.89% +0.70% -3.94% -10.21% -9.48% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 8.8017 -0.44% -0.18% -3.41% -1.71% +1.74% -7.25% -4.42% -8.93% - - - -
TMBGQG ทหารไทย 14.5130 -0.01% +0.09% +3.40% +11.57% +8.53% +7.10% +39.68% 0.00% - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 9.5409 -0.00% -0.27% +1.55% +3.75% +4.24% -1.95% +6.21% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/02/19 0.1000
TMBINDAE ทหารไทย 9.5892 -0.01% -0.17% +1.96% +8.59% +18.92% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.00% +0.91% +2.59% +6.87% +18.52% +14.14% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJE ทหารไทย 12.3355 +0.19% -0.12% +6.35% +8.07% +1.46% +2.51% +29.08% 0.00% - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.00% -0.03% +4.99% +5.80% +15.54% +24.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 11.4536 +0.01% +0.01% +4.02% +5.30% -4.41% -11.50% +5.29% 0.00% - - - -
TMBOIL ทหารไทย 3.8000 +1.39% +1.30% +6.63% +13.08% -16.80% -6.33% +16.39% -64.58% - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 20.1424 +0.09% +0.30% +3.63% +9.98% +4.43% +7.71% +34.02% +56.39% - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 15.4036 -0.01% -0.70% +0.33% +7.41% +6.30% +7.36% +50.84% 0.00% - - - -
TMBUSO ทหารไทย 10.1397 +0.30% +0.02% +2.61% +7.89% +5.09% +5.32% +34.86% +22.40% - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 13.9452 +0.16% +0.16% +3.55% +9.07% +2.30% +4.50% +18.93% +30.99% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 7.5855 +2.60% +2.92% +11.34% +21.56% -8.46% -3.48% +20.04% 0.00% - - - -
T-PREMIUM BRAND D ธนชาติ 9.5229 -0.08% +0.94% +2.24% +11.37% +4.56% -6.82% +17.29% -1.43% 8.40% ไม่เเน่นอน 26/09/18 0.8000
TSTARP ทิสโก้ 12.0150 -0.00% -0.30% +1.65% +8.05% +5.05% -1.17% +21.46% 0.00% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 13.5308 +0.20% +0.55% +4.21% +10.39% +2.67% +10.23% +25.32% 0.00% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 9.5471 -0.29% -0.56% +7.24% +5.86% +3.74% -2.72% 0.00% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 9.2163 +0.12% +0.29% +0.90% +0.85% -1.66% +2.67% 0.00% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 14.1227 -1.10% -0.33% -1.28% +6.65% +9.52% +15.80% +9.42% +32.17% - - - -
UDB-A ยูโอบี 10.1615 +0.13% -0.23% +0.68% +2.69% +3.80% +1.94% 0.00% 0.00% - - - -
UDB-N ยูโอบี 10.1616 +0.13% -0.23% +0.68% +2.69% +3.80% +1.94% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-A ยูโอบี 9.3991 -0.11% +0.50% +0.62% +6.33% +10.02% -5.65% 0.00% 0.00% - - - -
UEMIF-N ยูโอบี 9.3991 -0.11% +0.49% +0.62% +6.33% +10.02% -5.65% 0.00% 0.00% - - - -
UES ยูโอบี 10.6933 +0.07% +1.27% +2.81% +9.38% +2.80% -4.25% +15.10% 0.00% - - - -
UFLINK ยูโอบี 10.3683 +0.17% +0.42% +0.79% +1.24% +0.49% +2.49% 0.00% 0.00% - - - -
UFLINK2 ยูโอบี 10.2873 +0.20% +0.52% +0.87% +1.34% +0.01% +1.82% 0.00% 0.00% - - - -
UGD ยูโอบี 11.5670 -0.15% +0.22% +1.54% +7.67% +5.02% +3.69% +13.12% 0.00% - - - -
UGEAR ยูโอบี 9.0499 -0.30% -1.77% -2.92% -4.12% -5.94% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
UGH ยูโอบี 12.2859 +0.24% +0.15% -5.15% -0.52% -3.66% -1.55% +6.80% 0.00% - - - -
UGIS-A ยูโอบี 10.6605 -0.14% -0.07% +0.68% +2.65% +3.89% +2.94% 0.00% 0.00% - - - -
UGIS-N ยูโอบี 10.6606 -0.14% -0.07% +0.68% +2.65% +3.89% +2.94% 0.00% 0.00% - - - -
UGMAC ยูโอบี 10.8947 -0.17% -0.11% +0.78% +1.44% +0.84% -4.76% 0.00% 0.00% - - - -
UGQG ยูโอบี 10.6510 +0.06% +0.18% +3.29% +10.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
UIF-A ยูโอบี 10.9585 -0.30% -0.19% +0.74% +3.49% +2.95% -0.85% +5.89% 0.00% - - - -
UIF-N ยูโอบี 10.9586 -0.30% -0.19% +0.74% +3.49% +2.95% -0.85% +5.89% 0.00% - - - -
UJRES ยูโอบี 10.4377 +0.63% -0.06% -5.04% +0.62% +2.89% -1.81% -2.09% 0.00% - - - -
UOBSC ยูโอบี 1.9075 -0.56% -0.95% -1.73% -2.09% -11.01% -17.98% -7.89% -56.65% - - - -
UOBSCI-D D ยูโอบี 12.6332 -1.16% -1.21% +2.84% +13.42% +14.81% -1.32% +27.97% +51.67% N/A ไม่เเน่นอน 27/10/17 1.3470
UOBSCI-N ยูโอบี 13.9966 -1.16% -1.20% +2.84% +13.42% +14.81% -1.31% +26.05% +50.30% - - - -
UOBSGB ยูโอบี 11.8787 +0.32% +0.08% +0.91% +2.21% +4.08% +3.31% +0.25% -3.69% - - - -
UOBSGC ยูโอบี 9.2245 -0.18% +0.90% +3.20% +12.79% +12.88% -4.24% +27.35% +38.23% - - - -
UOBSG-H ยูโอบี 7.1753 -0.32% -0.05% -3.45% -1.79% +1.57% -7.29% -4.27% -8.65% - - - -
UOBSG-N ยูโอบี 9.0489 +0.14% +0.39% -2.39% -0.93% +0.59% -4.12% -10.22% -9.24% - - - -
UOBSHC ยูโอบี 12.3377 +0.24% +0.15% -5.26% -0.59% -3.65% -1.16% +6.98% 0.00% - - - -
UOBSHY ยูโอบี 11.2429 +0.03% +0.14% +1.37% +3.36% +2.47% +1.62% +16.55% 0.00% - - - -
UOBSJSM ยูโอบี 19.7195 +0.60% -1.08% +2.02% +10.44% -1.53% -2.69% +40.72% +101.35% - - - -
USHY ยูโอบี 11.2845 +0.02% +0.13% +1.37% +3.38% +2.48% +1.61% +16.73% 0.00% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล