เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

ณ วันที่ 29 ก.ค. 2014
75%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
TMBAALF ทหารไทย 12.0500 -0.65% -0.25% +1.05% +3.60% +11.61% +5.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAAMF ทหารไทย 11.0085 +0.20% +0.85% +1.48% +4.26% +1.53% +0.43% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAASF ทหารไทย 11.0976 -0.18% -0.06% +0.46% +1.32% +3.93% +3.81% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCRSET50 ทหารไทย 10.4312 +0.00% +0.80% +2.95% +5.78% +12.63% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล