เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2014
75%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
TMBAALF ทหารไทย 12.4290 +0.07% -0.28% +0.87% +4.22% +9.09% +10.13% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAAMF ทหารไทย 11.0085 +0.20% +0.85% +1.48% +4.26% +1.53% +0.43% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAASF ทหารไทย 11.2228 +0.03% -0.04% +0.39% +1.59% +3.26% +5.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCRSET50 D ทหารไทย 10.7125 +0.57% +0.59% +1.41% +5.73% +10.83% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 01/08/14 0.0194
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล