เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

ณ วันที่ 02 มี.ค. 2015

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
TMBAALF ทหารไทย 12.2625 -0.10% -0.35% -0.28% -2.26% -0.58% +9.75% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAASF ทหารไทย 11.2976 +0.03% +0.10% +0.18% -0.09% +1.03% +4.60% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCRSET50 D ทหารไทย 10.9890 +0.01% -0.54% +0.10% +0.92% +4.02% +17.14% 0.00% 0.00% 0.35% 1 03/02/15 0.0190
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล