เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

ณ วันที่ 30 ต.ค. 2014

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
TMBAALF ทหารไทย 12.2925 +0.13% +0.84% -1.10% +1.98% +5.43% +6.13% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAAMF ทหารไทย 11.0085 +0.20% +0.85% +1.48% +4.26% +1.53% +0.43% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAASF ทหารไทย 11.2107 +0.04% +0.23% -0.11% +1.01% +2.30% +3.91% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCRSET50 D ทหารไทย 10.6847 +0.00% +0.02% -0.26% +2.43% +8.52% +7.38% 0.00% 0.00% N/A 1 01/08/14 0.0194
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล