เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

ณ วันที่ 18 เม.ย. 2014
75%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
TMBAALF ทหารไทย 11.6070 +0.06% +1.04% +2.34% +6.37% -2.12% -0.28% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAAMF ทหารไทย 11.0085 +0.20% +0.85% +1.48% +4.26% +1.53% +0.43% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAASF ทหารไทย 10.9362 +0.02% +0.31% +0.77% +2.14% +0.80% +2.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCRSET50 ทหารไทย 9.7726 +0.01% +1.05% +1.57% +5.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล