เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

ณ วันที่ 24 ต.ค. 2014

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
TMBAALF ทหารไทย 12.1905 +0.25% +0.47% -2.23% +0.00% +4.33% +3.66% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAAMF ทหารไทย 11.0085 +0.20% +0.85% +1.48% +4.26% +1.53% +0.43% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAASF ทหารไทย 11.1848 +0.07% +0.15% -0.39% +0.49% +2.02% +3.29% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCRSET50 D ทหารไทย 10.6829 +0.73% +0.75% +0.31% +2.43% +8.36% +6.83% 0.00% 0.00% N/A 1 01/08/14 0.0194
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล