เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2014
75%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
TMBAALF ทหารไทย 12.4299 +0.05% +0.30% +1.76% +5.24% +10.02% +4.41% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAAMF ทหารไทย 11.0085 +0.20% +0.85% +1.48% +4.26% +1.53% +0.43% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAASF ทหารไทย 11.2161 +0.02% +0.12% +0.61% +1.79% +3.44% +3.51% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCRSET50 D ทหารไทย 10.6483 +0.00% 0.00% +1.30% +5.86% +10.66% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 01/08/14 0.0194
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล