เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ตลาดหุ้นไทย
ทอง US
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

ณ วันที่ 07 ส.ค. 2020
70%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ABCC อเบอร์ดีน 17.9899 +0.00% +0.00% -0.00% -0.01% +0.14% +0.64% +2.65% +4.74% - - - -
B-TREASURY บัวหลวง 11.2083 +0.00% +0.00% +0.02% +0.07% +0.25% +0.84% +3.04% +5.39% - - - -
KECASH เมย์เเบงก์ 11.1604 -0.02% +0.03% +0.05% +0.22% +0.49% +1.09% +4.92% +10.38% - - - -
KFCASH-A กรุงศรี 13.3188 0.00% +0.00% +0.01% +0.05% +0.18% +0.68% +2.55% +4.65% - - - -
KFCASHPLUS กรุงศรี 12.2312 0.00% +0.00% +0.01% +0.03% +0.17% +0.70% +2.63% +4.87% - - - -
KFMONEY กรุงศรี 10.5697 +0.01% +0.02% +0.08% +0.22% +0.43% +0.99% +3.50% +7.96% - - - -
K-MONEY กสิกรไทย 12.2690 +0.00% +0.00% +0.02% +0.04% +0.20% +0.69% +2.49% +4.71% - - - -
KTSS กรุงไทย 13.1015 +0.00% +0.00% +0.01% +0.07% +0.23% +0.80% +3.02% +5.43% - - - -
KTSV กรุงไทย 11.6781 +0.00% +0.00% +0.02% +0.04% +0.16% +0.68% +2.69% +4.82% - - - -
LHMM เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.6244 +0.00% +0.01% +0.05% +0.15% +0.39% +1.11% +3.64% +6.51% - - - -
MM-GOV เอ็มเอฟซี 11.8547 +0.00% +0.01% +0.01% +0.03% +0.21% +0.75% +2.81% +5.06% - - - -
M-MMF เมย์เเบงก์ 10.2501 -0.03% -0.02% +0.04% +0.23% +0.53% +1.25% 0.00% 0.00% - - - -
MS-MONEY เเมนูไลฟ์ 11.6525 -0.00% +0.00% -0.00% -0.02% +0.09% +0.60% +2.19% +4.28% - - - -
PHATRA MM ภัทร 10.9425 -0.03% -0.04% +0.01% +0.16% +0.39% +1.13% +5.46% 0.00% - - - -
PHATRA MP ภัทร 12.1643 +0.00% +0.01% +0.02% +0.09% +0.30% +0.96% +3.41% +6.09% - - - -
PRINCIPAL VF-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.8296 +0.00% +0.00% +0.01% +0.05% +0.26% +0.85% +3.13% +5.61% - - - -
SCBTMF ไทยพาณิชย์ 11.4712 0.00% +0.00% +0.01% +0.05% +0.15% +0.52% +1.67% +3.05% - - - -
SCBTMFP-A ไทยพาณิชย์ 11.2502 +0.00% +0.00% +0.02% +0.07% +0.27% +0.92% +3.32% +5.91% - - - -
SCBTMFP-B ไทยพาณิชย์ 11.0579 +0.00% +0.00% +0.02% +0.06% +0.23% +0.84% +3.03% +4.92% - - - -
SCBTMFP-C ไทยพาณิชย์ 10.5980 +0.01% +0.02% +0.07% +0.23% +0.46% +0.96% +2.46% +5.03% - - - -
SCBTMFPLUS ไทยพาณิชย์ 11.2506 +0.00% +0.00% +0.02% +0.07% +0.27% +0.92% +3.32% +5.91% - - - -
SCBTMFPLUS-E ไทยพาณิชย์ 11.2432 +0.00% +0.01% +0.03% +0.10% +0.32% +0.88% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTMFPLUS-I ไทยพาณิชย์ 11.2506 +0.00% +0.00% +0.02% +0.07% +0.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
S-MMF โซลาริส 11.4605 +0.00% +0.01% +0.04% +0.18% +0.42% +0.87% +2.91% +7.06% - - - -
T-CASH ธนชาติ 13.5791 +0.00% +0.01% +0.03% +0.13% +0.37% +0.98% +3.39% +5.94% - - - -
TISCOSTF ทิสโก้ 12.9302 +0.00% +0.00% +0.01% +0.02% +0.20% +0.74% +2.70% +4.78% - - - -
TMBMF ทหารไทย 22.0174 +0.00% +0.00% +0.01% +0.04% +0.21% +0.78% +2.82% +5.06% - - - -
TMBTM ทหารไทย 13.8525 +0.00% +0.00% +0.01% +0.06% +0.24% +0.84% +2.98% +5.30% - - - -
T-MONEY ธนชาติ 12.0858 +0.00% +0.00% +0.00% +0.03% +0.19% +0.74% +2.73% +4.98% - - - -
UOBSD ยูโอบี 12.8881 +0.00% +0.00% +0.01% +0.07% +0.25% +0.79% +2.79% +4.98% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล