เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ตลาดหุ้นไทย
ทอง US
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

ณ วันที่ 24 ก.พ. 2021
90%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ABAPAC-RMF T อเบอร์ดีน 18.6910 -0.44% -3.46% -2.07% +13.61% +23.49% +33.35% +28.70% +73.26% - - - -
ABSC-RMF T อเบอร์ดีน 77.4181 -0.54% -1.47% -1.60% +1.21% +5.61% -1.14% -21.26% -0.07% - - - -
ABSI-RMF T อเบอร์ดีน 12.6118 -0.00% -0.03% -0.07% -0.07% -0.08% +0.01% +1.77% +3.26% - - - -
ASP-DISRUPTRMF T เเอสเซท พลัส 17.0888 -1.32% -5.81% +0.06% +19.70% +24.92% +67.21% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ERF T เเอสเซท พลัส 31.2412 -0.70% -2.94% +1.18% +13.81% +14.06% +25.84% -2.61% +35.59% - - - -
ASP-EVOCHINARMF T เเอสเซท พลัส 12.8645 -0.91% -6.59% -1.02% +23.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FRF T เเอสเซท พลัส 15.0394 +0.01% -0.05% -0.04% +0.49% +0.91% +0.53% +4.05% +6.76% - - - -
ASP-MRF T เเอสเซท พลัส 26.0196 -0.46% -1.37% +0.20% +8.60% +9.59% +10.84% -12.65% +16.73% - - - -
ASP-ROBOTRMF T เเอสเซท พลัส 16.5674 -1.05% -5.44% -0.63% +17.50% +24.56% +62.52% +66.10% 0.00% - - - -
ASP-VIETRMF T เเอสเซท พลัส 10.9136 -0.24% +4.10% +1.50% +17.94% +35.56% +33.01% 0.00% 0.00% - - - -
B25RMF T บัวหลวง 14.9799 -0.16% -0.62% +0.16% +1.54% +3.34% +1.47% -2.00% +7.31% - - - -
B-ASEANRMF T บัวหลวง 9.2991 -0.25% -0.12% +1.47% +6.14% +17.51% +7.21% -8.92% 0.00% - - - -
B-ASIARMF T บัวหลวง 14.3884 -0.00% -2.00% +1.34% +17.40% +32.25% +43.60% 0.00% 0.00% - - - -
BBASICRMF T บัวหลวง 10.1851 -0.07% -0.30% -0.75% -0.20% +4.05% +3.28% -22.74% +2.26% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 14.9242 -1.21% -3.41% -3.35% +6.44% +9.67% +18.35% +41.14% +69.33% - - - -
B-CHINAARMF T บัวหลวง 11.5154 -0.61% -7.16% -3.17% +13.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 88.8316 -0.58% -1.30% +1.58% +4.13% +9.12% +1.77% -17.45% +15.54% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 57.8358 -0.40% -0.94% +0.82% +1.99% +6.02% +0.28% -15.57% +13.13% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 15.1175 +0.04% -0.27% -0.59% -0.07% +0.47% +0.17% +4.10% +6.84% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 14.3149 -1.21% -1.65% +1.69% +8.31% +12.91% +20.31% +24.66% +60.41% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 12.0924 +0.06% +1.22% -2.31% -2.18% -11.60% +0.64% +23.77% +16.20% - - - -
B-INDIAMRMF T บัวหลวง 10.3800 +0.81% -0.98% +7.63% +17.70% +27.41% +14.32% +6.81% 0.00% - - - -
B-INNOTECHRMF T บัวหลวง 18.7160 -0.92% -1.26% +3.22% +17.28% +25.28% +44.88% 0.00% 0.00% - - - -
B-IR-FOFRMF T บัวหลวง 8.8137 -0.75% -2.73% -3.94% -4.49% -7.40% -13.83% 0.00% 0.00% - - - -
BSIRIRMF T บัวหลวง 9.7866 -0.34% -1.75% +0.25% +2.50% +7.58% -3.98% -15.58% +10.03% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 12.4702 -0.54% -0.26% +0.84% +17.87% +14.03% +21.10% -11.76% +12.65% - - - -
B-TOPTENRMF T บัวหลวง 8.5338 -1.19% -3.43% -1.47% +4.53% +7.52% +3.15% 0.00% 0.00% - - - -
CG-RMF T ยูโอบี 10.2763 -0.63% -1.42% +0.99% +6.88% +11.76% +0.57% -17.96% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL APDIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 15.9205 +0.41% -2.63% -1.87% +13.03% +24.22% +31.49% +18.98% +73.07% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EQRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 15.5113 -0.43% -0.45% +2.65% +8.24% +11.76% -0.62% -26.05% +11.25% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.6867 -0.00% -0.01% -0.02% +0.01% +0.08% +0.34% +2.78% +5.28% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.8127 -1.05% -1.98% -0.21% +3.60% +10.17% +5.63% +4.24% +30.14% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.9537 -0.31% -0.09% +1.47% +5.12% +6.15% +4.01% -10.13% +8.94% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.4193 -0.64% -1.48% -1.15% +2.65% +9.46% -0.03% -16.22% +20.34% - - - -
CIMB-PRINCIPAL FIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.9001 +0.03% -0.10% -0.36% +0.22% +0.77% +0.55% +4.80% +7.95% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IPROPRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 15.5329 -0.88% -3.17% -5.13% -4.91% -7.79% -19.44% +5.11% +32.30% - - - -
CIMB-PRINCIPAL PRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.1892 0.00% -0.02% -0.05% -0.07% -0.07% -0.03% +0.88% +1.75% - - - -
CPRMF1 T ยูโอบี 16.7776 -0.05% -0.19% -0.04% +0.27% +0.70% +0.01% +0.53% +5.36% - - - -
CPRMF2 T ยูโอบี 15.4053 -0.07% -0.36% -0.54% +0.12% +0.47% +0.10% +2.71% +8.50% - - - -
CPRMF3 T ยูโอบี 15.6669 -0.04% -0.43% -0.83% -0.47% 0.00% -0.81% -1.62% +4.40% - - - -
CPRMF4 T ยูโอบี 15.7338 -0.04% -0.19% -0.09% +0.17% +0.55% -0.19% -0.23% +3.75% - - - -
CPRMF5 T ยูโอบี 15.6567 -0.06% -0.19% -0.08% +0.27% +0.68% +0.02% +0.71% +5.99% - - - -
ERMF T ยูโอบี 83.5669 -0.51% -1.32% +0.19% +3.60% +9.70% -1.36% -19.54% +8.10% - - - -
FLEX-RMF T วรรณ 24.1319 -0.81% -2.13% -0.87% +2.43% +7.61% +0.93% -18.62% +13.52% - - - -
F-RMF T วรรณ 15.6810 +0.00% -0.02% -0.00% +0.28% +0.65% -1.45% +2.45% +4.88% - - - -
GBRMF T ยูโอบี 14.3496 +0.01% -0.07% -0.19% +0.11% +0.29% -2.03% +1.67% +4.32% - - - -
HI-DIV RMF T เอ็มเอฟซี 9.7083 -0.33% -0.55% +2.27% +9.26% +13.99% +6.39% 0.00% 0.00% - - - -
I-GOLDRMF T เอ็มเอฟซี 12.7332 +0.62% -0.68% -2.42% -4.03% -7.94% +6.13% +25.65% +24.07% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 25.9557 -0.72% -1.58% +1.31% +5.24% +7.37% +2.72% -12.05% +24.42% - - - -
JB25RMF T ทหารไทย 33.9318 -0.50% -0.78% +0.31% +0.58% +7.75% -2.72% -20.08% +20.10% - - - -
KBLRMF T กสิกรไทย 27.9501 -0.39% -0.75% +0.71% +3.76% +6.96% +4.94% -1.26% +10.08% - - - -
KCHANGERMF T กสิกรไทย 11.4285 -4.07% -7.37% -4.32% +16.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KCHINARMF T กสิกรไทย 12.2409 -1.83% -7.56% -4.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KEQRMF T กสิกรไทย 30.2120 -0.66% -1.71% +1.25% +4.93% +11.06% +4.92% -10.96% +33.36% - - - -
KEURMF T กสิกรไทย 17.6516 -2.89% -5.09% -0.64% +6.25% +9.95% +14.42% +37.86% +65.17% - - - -
KFACHINRMF T กรุงศรี 10.7497 -0.16% -6.01% -1.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFAFIXRMF T กรุงศรี 10.6988 +0.04% -0.17% -0.42% +0.27% +0.98% -0.50% 0.00% 0.00% - - - -
KFCASHRMF T กรุงศรี 13.2447 +0.00% +0.00% +0.01% +0.03% +0.09% +0.24% +2.22% +4.18% - - - -
KFCHINARMF T กรุงศรี 15.2698 -0.04% -3.70% -1.87% +12.76% +26.67% +42.38% +35.78% 0.00% - - - -
KFDIVRMF T กรุงศรี 25.0823 -0.54% -1.20% +0.66% +2.13% +5.59% -6.08% -26.58% +1.04% - - - -
KFDNMRMF T กรุงศรี 9.5267 +0.47% +4.07% +8.18% +14.43% +19.02% +17.18% 0.00% 0.00% - - - -
KFEQRMF T กรุงศรี 23.9388 +0.04% +1.27% +4.36% +7.50% +8.75% -0.66% -35.14% +0.83% - - - -
KFEURORMF T กรุงศรี 16.0353 -2.67% -4.79% -0.56% +6.79% +9.11% +18.75% +26.27% +45.82% - - - -
KFFLEX2RMF T กรุงศรี 48.3830 -0.42% -0.55% +1.61% +3.39% +6.50% -2.62% -27.21% +4.50% - - - -
KFGBRANRMF T กรุงศรี 14.6744 +0.10% -2.42% -0.13% +1.87% +1.73% +4.97% +29.98% 0.00% - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 13.3586 +0.03% +1.11% -2.42% -1.69% -9.65% +1.88% +17.39% +9.25% - - - -
KFGOODRMF T กรุงศรี 9.4468 -0.17% -0.18% +0.25% +0.37% +2.19% -2.50% 0.00% 0.00% - - - -
KFGOVRMF T กรุงศรี 14.9646 -0.00% -0.16% -0.42% -0.15% -0.08% +0.23% +3.96% +6.53% - - - -
KFGTECHRMF T กรุงศรี 18.2735 -5.96% -8.72% -2.50% +14.89% +26.15% +59.05% +73.11% 0.00% - - - -
KFHAPPYRMF T กรุงศรี 9.9018 -0.10% -0.25% -0.22% +0.18% +1.10% -2.32% -2.58% 0.00% - - - -
KFHCARERMF T กรุงศรี 14.1158 -1.36% -3.82% -6.41% +4.72% +7.28% +14.76% +37.18% +40.35% - - - -
KFINDIARMF T กรุงศรี 11.3989 +0.45% -2.50% +2.64% +13.10% +20.88% +10.36% 0.00% 0.00% - - - -
KFIRMF T กสิกรไทย 15.5669 +0.02% -0.16% -0.40% +0.36% +1.14% +0.17% +5.35% +9.33% - - - -
KFJAPANRMF T กรุงศรี 12.2421 +0.02% -1.41% +0.83% +10.28% +21.14% +40.52% +15.66% +55.97% - - - -
KFLRMF T กสิกรไทย 81.1930 -1.14% -1.61% +2.49% +8.49% +15.70% +8.74% -10.81% +18.02% - - - -
KFLTGOVRMF T กรุงศรี 14.4576 +0.01% -0.31% -0.98% -0.50% -0.12% -0.24% +7.95% +10.65% - - - -
KFMTFIRMF T กรุงศรี 14.0157 +0.03% -0.12% -0.27% +0.39% +0.82% +0.22% +5.61% +9.38% - - - -
KFS100RMF T กรุงศรี 31.6868 -0.62% -1.52% -0.67% +3.15% +10.50% +0.48% -16.85% +24.77% - - - -
KFSINCRMF T กรุงศรี 11.5362 -0.00% -0.41% +0.21% +2.28% +4.91% +3.00% +9.74% 0.00% - - - -
KFSTARRMF T กรุงศรี 6.9955 -0.28% +0.76% +5.00% +7.70% +10.34% -1.85% -31.09% 0.00% - - - -
KFSUPERRMF T กรุงศรี 8.5234 -0.27% -0.15% +0.75% +0.62% +3.23% -5.25% 0.00% 0.00% - - - -
KFTSRMF T กรุงศรี 60.0951 -0.41% -0.56% +1.57% +3.35% +6.38% -2.73% -27.49% +4.80% - - - -
KGARMF T กสิกรไทย 16.4682 -1.04% -1.78% -0.11% +6.16% +11.28% +18.70% +22.12% +46.10% - - - -
KGBRMF T กสิกรไทย 14.6752 +0.01% -0.22% -0.57% -0.07% +0.37% -0.08% +4.82% +8.06% - - - -
KGDRMF T กสิกรไทย 14.7795 +0.02% +1.01% -2.38% -1.20% -7.55% +5.83% +26.32% +34.02% - - - -
KGHRMF T กสิกรไทย 13.4297 -1.33% -3.85% -6.35% +4.76% +8.90% +18.95% +46.11% +65.90% - - - -
KGIFRMF T กสิกรไทย 11.4088 -0.30% -1.43% +0.25% -0.21% +4.45% -8.44% +10.12% 0.00% - - - -
KJPRMF T กสิกรไทย 14.5889 -0.66% -2.13% +2.72% +7.70% +19.40% +19.62% +13.71% +57.11% - - - -
KKP BLRMF T ภัทร 28.0609 -0.16% -0.71% +1.00% +3.94% +6.77% -1.07% -16.74% +16.04% - - - -
KKP EQRMF T ภัทร 39.6607 -0.38% -1.78% +1.54% +5.31% +14.61% +14.27% -12.71% +29.10% - - - -
KKP INRMF T ภัทร 14.7102 +0.04% -0.03% -0.07% +0.73% +1.53% +0.99% +7.07% +10.85% - - - -
KKP MMRMF T ภัทร 11.7163 0.00% +0.00% +0.01% +0.02% +0.06% +0.24% +2.37% +4.42% - - - -
KKP PROPRMF T ภัทร 18.2624 -0.68% -3.01% -4.94% -5.72% -7.26% -20.80% -0.43% +18.81% - - - -
KKP SG-AA RMF T ภัทร 10.9860 +0.07% -1.13% +0.36% +4.66% +6.87% +5.41% 0.00% 0.00% - - - -
KMSRMF T กสิกรไทย 15.3387 +0.36% -1.34% +3.58% +14.26% +17.08% +15.48% -12.41% +48.40% - - - -
KPROPIRMF T กสิกรไทย 8.6580 -0.57% -2.91% -4.97% -4.63% -6.13% -15.63% 0.00% 0.00% - - - -
KS50RMF T กสิกรไทย 11.7656 -0.70% -1.51% -1.45% +1.11% +8.37% -2.43% -18.61% +20.82% - - - -
KSFRMF T กสิกรไทย 14.0162 +0.00% -0.02% +0.01% +0.36% +0.80% +0.93% +4.19% +7.20% - - - -
KSRMF T กรุงไทย 20.0376 -1.32% -1.98% -2.59% +4.42% +7.83% +5.98% -21.13% +6.10% - - - -
KT25/75RMF T กรุงไทย 11.9705 -0.15% -0.63% -0.01% +1.75% +3.25% +0.88% -0.59% +15.10% - - - -
KT-ASHARES RMF T กรุงไทย 11.1084 -0.64% -6.37% -3.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-BOND RMF T กรุงไทย 10.7302 -0.05% -0.49% -0.99% -0.72% -0.06% +2.02% +11.01% +14.78% - - - -
KT-BRAIN RMF T กรุงไทย 8.6598 -1.20% -2.04% +1.32% +2.59% -0.08% -8.35% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CHINA RMF T กรุงไทย 14.9478 -2.25% -6.71% +1.49% +23.72% +34.12% +67.07% +39.28% 0.00% - - - -
KTEF-RMF T กรุงไทย 8.7248 -0.67% -2.11% +1.90% +11.98% +13.61% +12.69% -17.93% 0.00% - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 11.7710 +0.02% +1.07% -2.45% -1.48% -8.66% +4.02% +24.35% +28.20% - - - -
KTHAICGRMF T กสิกรไทย 10.4148 -1.49% -2.44% +1.50% +9.51% +17.06% +15.52% -2.65% 0.00% - - - -
KT-HEALTHC RMF T กรุงไทย 14.2290 -1.02% -2.49% -3.73% +4.87% +11.70% +19.48% +38.77% +68.95% - - - -
KT-HIDIVRMF T กรุงไทย 13.3662 -0.74% -2.37% +2.16% +10.48% +18.33% +7.85% -12.97% +32.31% - - - -
KT-PIF RMF T กรุงไทย 11.3596 -0.56% -2.87% -4.84% -4.30% -7.62% -18.78% +7.57% 0.00% - - - -
KTSE-RMF T กรุงไทย 11.1257 -0.66% -2.21% +3.64% +10.48% +11.02% +4.74% -24.30% -2.55% - - - -
KTSET50RMF T กรุงไทย 10.4811 -0.70% -1.51% -1.49% +1.51% +8.82% -1.85% -18.41% 0.00% - - - -
KT-WEQ RMF T กรุงไทย 11.9878 +0.04% -1.10% -0.40% +4.12% +4.29% +3.15% +3.75% +36.50% - - - -
KUSARMF T กสิกรไทย 10.7434 -5.42% -7.80% +0.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHFLRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 14.1762 -0.47% -1.95% +0.65% +11.16% +14.85% +9.77% -11.24% +30.05% - - - -
LHGEQRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.6120 -2.20% -4.16% +1.69% +11.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGOVRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.0090 -0.00% -0.26% -0.65% -0.10% +0.15% +0.15% +3.78% +5.19% - - - -
LHTPROPRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.9020 -0.48% -2.49% -5.11% -9.54% -13.64% -27.47% -3.56% +11.90% - - - -
M-FIX T เอ็มเอฟซี 14.3114 +0.01% -0.08% -0.18% +0.17% +0.43% +0.51% +4.27% +7.34% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.6376 0.00% 0.00% +0.01% +0.05% +0.12% +0.34% +1.83% +3.23% - - - -
M-PROP RMF T เอ็มเอฟซี 9.4142 -0.70% -2.79% -5.17% -9.39% -13.95% -30.52% -10.52% 0.00% - - - -
M-RMF T วรรณ 13.7579 -0.00% -0.00% -0.01% +0.00% +0.07% +0.24% +2.12% +3.86% - - - -
M-S50 RMF T เอ็มเอฟซี 8.2365 -0.70% -1.46% -1.34% +1.56% +8.39% -2.68% 0.00% 0.00% - - - -
MS-ASM RMF T เเมนูไลฟ์ 10.8645 -1.09% -3.36% +1.02% +14.84% +17.50% +34.39% +2.98% +29.27% - - - -
M-SAVING T เอ็มเอฟซี 12.7952 +0.00% +0.02% +0.14% +0.35% +0.64% +1.08% +2.75% +5.37% - - - -
MS-FLEX RMF T เเมนูไลฟ์ 20.3002 -0.26% -0.95% -0.01% +1.25% +3.68% +0.10% -9.91% +9.52% - - - -
M-TWSUK RMF T เอ็มเอฟซี 10.4949 -0.17% -0.85% +1.02% +4.17% +5.62% +3.55% 0.00% 0.00% - - - -
M-VALUE T เอ็มเอฟซี 72.7651 -0.48% -1.58% +1.76% +5.63% +9.62% -0.44% -17.90% +13.62% - - - -
ONEPROP-RMF T วรรณ 10.0807 -0.53% -2.25% -4.91% -9.67% -11.93% -29.06% -15.32% -6.59% - - - -
ONE-UGERMF T วรรณ 23.9924 -3.69% -7.22% -1.37% +15.45% +23.30% +59.47% +89.38% +141.08% - - - -
PFIXRMF T ฟิลลิป 11.7062 -0.01% -0.03% -0.11% -0.11% -0.13% -0.17% +1.22% +2.33% - - - -
PMIXRMF T ฟิลลิป 23.1593 -0.56% -1.15% -1.18% +6.06% +9.88% -0.02% -23.37% +0.78% - - - -
PWINRMF T ฟิลลิป 12.2609 -2.04% -7.37% -4.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
RMF1 T กรุงไทย 54.6942 -0.42% -1.27% +1.39% +5.59% +9.14% +4.78% -10.43% +15.53% - - - -
RMF2 T กรุงไทย 15.4073 +0.01% -0.13% -0.32% +0.40% +0.87% +0.34% +4.86% +7.21% - - - -
RMF3 T กรุงไทย 14.4041 +0.00% -0.19% -0.55% -0.15% -0.11% -0.06% +3.88% +5.58% - - - -
RMF4 T กรุงไทย 11.6618 -0.00% -0.00% +0.00% +0.02% +0.07% +0.19% +2.07% +3.86% - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 9.7460 +0.00% +1.06% -2.47% -1.34% -7.78% +5.61% +25.43% +31.64% - - - -
SCBRM1 T ไทยพาณิชย์ 14.1743 +0.02% -0.02% -0.00% +0.37% +0.69% +0.98% +3.92% +6.85% - - - -
SCBRM2 T ไทยพาณิชย์ 14.4104 +0.02% -0.26% -0.72% -0.25% +0.28% -1.59% +4.89% +7.72% - - - -
SCBRM3 T ไทยพาณิชย์ 24.6884 -0.25% -1.27% +1.45% +10.69% +13.95% +3.95% -15.46% +4.47% - - - -
SCBRM4 T ไทยพาณิชย์ 51.1971 -0.84% -2.29% +1.45% +7.13% +11.41% +1.65% -18.41% +18.74% - - - -
SCBRMEU T ไทยพาณิชย์ 11.8529 -0.38% -1.76% +1.57% +5.91% +10.46% +0.42% +13.32% +37.30% - - - -
SCBRMGHC T ไทยพาณิชย์ 15.0156 -0.90% -1.60% -2.13% +6.42% +14.76% +21.98% +42.85% +74.67% - - - -
SCBRMGIF T ไทยพาณิชย์ 11.9263 -0.02% -1.21% +0.16% -2.33% +0.37% -12.17% +13.04% +24.90% - - - -
SCBRMGW T ไทยพาณิชย์ 12.0544 -1.58% -2.00% -0.13% +5.62% +5.13% +11.74% +16.17% +32.96% - - - -
SCBRMGWP T ไทยพาณิชย์ 12.8408 -1.75% -2.21% -0.02% +6.45% +6.75% +13.78% +18.55% +38.45% - - - -
SCBRMJP T ไทยพาณิชย์ 15.1926 -1.41% -2.00% +2.73% +12.58% +28.23% +25.17% +33.93% +85.54% - - - -
SCBRMLEQ T ไทยพาณิชย์ 10.8571 +0.06% -1.21% -0.43% +4.41% +4.98% +3.81% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMPIN T ไทยพาณิชย์ 8.2437 -0.71% -2.84% -4.68% -3.55% -5.79% -16.69% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMPOP T ไทยพาณิชย์ 14.0133 -0.55% -2.74% +0.01% +7.39% +14.95% +25.79% +32.01% 0.00% - - - -
SCBRMS50 T ไทยพาณิชย์ 16.2106 -0.70% -1.51% -1.43% +1.13% +8.41% -2.31% -18.52% +20.17% - - - -
SCBRMS&P500 T ไทยพาณิชย์ 13.0377 +0.13% -1.20% +0.69% +8.29% +12.62% +21.21% 0.00% 0.00% - - - -
S-EQRMF T โซลาริส 18.6899 -1.24% -1.09% -1.30% -3.53% +1.78% -1.90% +3.32% -9.56% - - - -
S-FRMF T โซลาริส 12.3279 -0.00% -0.01% -0.02% -0.07% -0.14% +0.03% +1.46% +4.72% - - - -
SVRMF T ยูโอบี 13.1940 +0.00% -0.01% -0.02% +0.13% +0.36% -1.84% +0.56% +2.68% - - - -
TAPRMF T ทิสโก้ 14.2957 -1.14% -4.22% -1.57% +12.48% +23.13% +32.07% +14.72% +72.99% - - - -
TCHARMF-A T ทิสโก้ 10.6801 -2.74% -8.45% -3.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 10.1604 -3.46% -5.83% -3.78% +7.26% +9.54% +7.72% -11.51% +36.84% - - - -
TCHTECHRMF-A T ทิสโก้ 12.5543 -0.69% -7.24% +1.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 7.9116 -1.28% -4.38% -0.51% +11.24% +18.55% +19.21% +4.97% +57.84% - - - -
TEGRMF-A T ทิสโก้ 74.0724 -0.16% -0.80% +3.42% +12.72% +20.04% +15.67% -2.46% +47.61% - - - -
TEGRMF-B T ทิสโก้ 76.7412 -0.15% -0.79% +3.47% +12.87% +20.36% +16.29% -0.89% +51.61% - - - -
T-ES-CHINAA-RMF T ธนชาติ 11.5307 -0.35% -3.99% -1.84% +11.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ES-GCG-RMF T ธนชาติ 10.3498 -0.11% -3.59% +1.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEURMF T ทิสโก้ 12.0505 -0.35% -1.70% +1.63% +6.23% +10.72% +1.84% +15.40% +34.00% - - - -
TFIRMF-A T ทิสโก้ 15.0723 +0.01% -0.13% -0.31% -0.06% +0.23% +0.34% +3.60% +6.53% - - - -
TFIRMF-B T ทิสโก้ 15.2712 +0.01% -0.13% -0.31% -0.04% +0.29% +0.48% +4.09% +7.47% - - - -
TFPRMF T ทิสโก้ 59.9765 -0.39% -0.84% +1.41% +7.89% +14.97% +7.03% -15.14% +19.88% - - - -
TGHRMF T ทิสโก้ 12.3862 -0.38% -2.32% -4.39% +3.62% +4.61% +10.98% +20.18% +47.96% - - - -
T-GLOBALBONDRMF T ธนชาติ 11.1595 -0.14% -0.37% -1.54% -0.08% +1.79% +3.46% +3.57% +1.11% - - - -
T-GLOBALEQRMF T ธนชาติ 16.5989 -1.81% -2.15% +2.28% +9.09% +12.73% +24.38% +35.22% +77.73% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 8.8970 -0.07% +0.97% -2.54% -1.94% -8.43% +3.85% +22.24% +27.01% - - - -
TGOLDRMF-H T ธนชาติ 11.0621 -0.21% +0.98% -2.54% -1.29% -7.68% +6.50% +26.97% +33.94% - - - -
TGOLDRMF-UH T ธนชาติ 10.4695 -0.26% +1.11% -2.30% -2.22% -11.46% +0.88% +24.33% +16.73% - - - -
THDRMF T ทิสโก้ 14.9094 -0.77% -2.49% +2.78% +12.14% +28.93% +20.89% +0.57% +48.92% - - - -
T-HEALTHCARERMF T ธนชาติ 12.9212 -0.97% -2.48% -3.60% +5.16% +12.97% +20.51% +35.56% +62.36% - - - -
TINRMF-A T ทิสโก้ 9.9124 -0.50% -0.94% -0.62% +0.21% +1.37% -3.88% 0.00% 0.00% - - - -
TJPRMF T ทิสโก้ 17.5202 -1.47% -1.98% +2.78% +12.76% +28.35% +25.89% +34.60% +81.45% - - - -
T-LOWBETARMF T ธนชาติ 14.0497 -0.13% -1.12% -0.96% -1.35% +0.30% -10.70% -20.20% -1.15% - - - -
TMB50RMF T ทหารไทย 37.8968 -0.70% -1.51% -1.52% -0.13% +6.96% -3.83% -20.22% +17.64% - - - -
TMBABRMF T ทหารไทย 10.7211 +0.02% -0.05% -0.05% +0.41% +1.17% -0.15% +4.31% 0.00% - - - -
TMBAGLRMF T ทหารไทย 16.9013 -0.60% -3.32% -0.01% +16.56% +30.10% +50.16% +27.66% +91.45% - - - -
TMBBFRMF T ทหารไทย 12.7245 +0.04% -0.04% -0.10% +0.34% +0.99% -0.91% +4.76% +9.00% - - - -
TMBCORMF T ทหารไทย 24.4966 -0.89% -3.42% -0.70% +11.80% +15.99% +37.22% +47.37% +159.60% - - - -
TMBEAERMF T ทหารไทย 8.8106 +0.81% -1.07% +0.19% +13.00% +23.04% +10.29% -12.59% 0.00% - - - -
TMBEGRMF T ทหารไทย 13.0629 -0.25% -1.31% +1.19% +4.12% +9.75% +3.82% +16.96% +46.55% - - - -
TMBGINCOMERMF T ทหารไทย 11.8682 +0.00% -0.41% +0.20% +2.31% +5.09% +4.23% +10.75% 0.00% - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 11.8100 +0.01% +1.07% -2.49% -1.31% -8.06% +5.12% +24.30% +30.16% - - - -
TMBGPROPRMF T ทหารไทย 10.3834 +1.48% +2.25% +7.90% +9.28% +16.66% -7.10% +5.04% 0.00% - - - -
TMBGQGRMF T ทหารไทย 18.1486 -0.15% -2.84% +0.73% +7.92% +10.62% +22.52% +40.29% +96.50% - - - -
TMBGRMF T ทหารไทย 12.1743 -0.05% -0.51% -1.03% -0.65% +0.04% +1.93% +8.75% +13.31% - - - -
TMBJERMF T ทหารไทย 14.0569 -1.38% -1.95% +2.51% +11.95% +26.79% +22.94% +32.81% +81.86% - - - -
TMBMRMF T ทหารไทย 13.0489 0.00% 0.00% -0.00% -0.01% -0.02% +0.08% +1.80% +3.11% - - - -
TMBPIPRMF T ทหารไทย 14.2584 -0.99% -3.29% -4.73% -3.02% -3.84% -15.63% +6.78% +34.06% - - - -
TMBTMSMVRMF T ทหารไทย 10.1340 -0.05% -0.21% -0.52% +2.20% +5.39% +3.93% -5.48% 0.00% - - - -
TMBUS500RMF T ทหารไทย 24.8380 +0.10% -1.23% +0.73% +8.05% +11.79% +18.29% +34.62% +82.64% - - - -
TMSRMF T ทิสโก้ 14.5647 -0.33% -1.03% +3.88% +15.73% +16.33% +33.66% +3.64% +52.76% - - - -
T-NERMF T ธนชาติ 61.1193 -0.57% -1.95% +1.24% +6.46% +9.51% +1.95% -19.29% +17.91% - - - -
T-NFRMF T ธนชาติ 16.7681 +0.03% -0.21% -0.50% +0.10% +0.83% -0.83% +4.62% +8.91% - - - -
T-NGRMF T ธนชาติ 15.7732 +0.02% -0.23% -0.62% -0.29% -0.11% -1.21% +2.52% +5.08% - - - -
T-NMIXRMF T ธนชาติ 36.3903 -0.38% -0.92% +1.15% +3.33% +5.66% -2.26% -21.61% +15.61% - - - -
T-NMRMF T ธนชาติ 13.9533 -0.00% -0.01% -0.02% +0.03% +0.08% +0.28% +2.45% +4.77% - - - -
T-PROPERTYRMF T ธนชาติ 10.4313 -0.06% -2.19% -4.52% -7.36% -11.23% -27.75% -13.15% -1.37% - - - -
TSFIRMF T ทิสโก้ 13.9860 +0.01% -0.15% -0.39% -0.13% +0.12% +0.38% +3.59% +6.00% - - - -
TTECHRMF-A T ทิสโก้ 11.1692 -0.31% -3.70% +1.10% +11.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TUSRMF T ทิสโก้ 18.9903 +0.10% -1.18% +0.69% +7.89% +11.69% +16.96% +33.46% +81.11% - - - -
UCHINARMF T ยูโอบี 16.0721 -1.04% -3.02% -0.57% +11.81% +15.81% +36.25% 0.00% 0.00% - - - -
UGISRMF T ยูโอบี 10.8646 +0.00% -0.41% +0.21% +2.22% +4.79% +3.80% +10.15% 0.00% - - - -
UGQGRMF T ยูโอบี 14.6561 -0.16% -2.70% +0.69% +7.62% +9.75% +20.64% 0.00% 0.00% - - - -
UHCRMF T ยูโอบี 14.2417 -0.70% -3.45% -4.86% +5.95% +10.65% +19.79% +36.83% +65.02% - - - -
UIFRMF T ยูโอบี 10.0948 -0.11% -0.98% -0.81% +1.52% +3.04% -6.96% -2.96% 0.00% - - - -
UJSMRMF T ยูโอบี 10.5237 +0.61% -2.02% +1.70% +4.51% +12.47% +8.20% 0.00% 0.00% - - - -
UOBEQRMF T ยูโอบี 77.9616 -0.73% -1.85% +1.00% +8.67% +12.69% +2.05% -16.65% +15.53% - - - -
UOBGARMF T ยูโอบี 12.7593 -1.09% -1.82% -0.11% +5.94% +10.88% +17.86% +21.38% +38.82% - - - -
UOBGBRMF T ยูโอบี 15.1567 +0.01% -0.01% -0.19% +0.15% +0.63% +0.81% +5.03% +7.35% - - - -
UOBGRMF-H T ยูโอบี 10.0998 +0.00% +1.06% -2.50% -1.29% -7.90% +5.47% +24.33% +29.99% - - - -
UOBSVRMF T ยูโอบี 12.6905 -0.00% -0.03% -0.07% -0.04% +0.06% -7.39% -5.22% -3.30% - - - -
V-RMF T วรรณ 79.6000 -0.47% -0.88% +0.92% +7.91% +12.79% +5.19% -14.05% +27.53% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล