เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2019
98%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ABAPAC-RMF T อเบอร์ดีน 12.8024 +1.35% +2.33% -0.41% +1.81% -8.47% -13.84% +19.29% +4.03% - - - -
ABSC-RMF T อเบอร์ดีน 87.1732 -0.19% -0.92% -2.47% -8.63% -4.86% -10.40% +19.88% +18.51% - - - -
ABSI-RMF T อเบอร์ดีน 12.4670 -0.00% +0.01% +0.04% +0.22% +0.39% +0.67% +2.14% +4.85% - - - -
ASP-ERF T เเอสเซท พลัส 25.2279 -0.26% -1.39% -2.13% -9.45% -3.93% -19.24% +14.93% +11.94% - - - -
ASP-FRF T เเอสเซท พลัส 14.5439 +0.01% +0.06% +0.17% +0.53% +0.55% +0.75% +3.40% +10.57% - - - -
ASP-MRF T เเอสเซท พลัส 25.2959 +0.12% -1.37% -2.58% -9.41% -4.25% -13.33% +18.62% +17.78% - - - -
ASP-ROBOTRMF T เเอสเซท พลัส 8.0738 +1.04% +2.45% +3.72% -7.07% -14.43% -21.04% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-VIETRMF T เเอสเซท พลัส 9.2848 +0.55% +1.81% -2.84% -5.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B25RMF T บัวหลวง 14.8388 -0.07% +0.05% -0.20% -0.94% -0.48% -2.65% +6.85% +11.68% - - - -
B-ASEANRMF T บัวหลวง 9.1172 -0.56% +0.14% +1.14% -0.18% -3.69% -14.53% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIARMF T บัวหลวง 9.9907 +1.16% +2.61% +1.08% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BBASICRMF T บัวหลวง 11.0050 -0.40% +0.42% -1.88% -7.23% -7.78% -17.78% +13.68% 0.00% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 10.3403 -1.12% +1.26% -1.39% -8.88% -10.08% -5.04% +7.32% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 95.3064 -0.20% -0.10% -1.39% -5.47% -3.49% -11.50% +26.72% +29.61% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 62.2529 -0.21% +0.01% -1.03% -4.14% -2.45% -8.98% +24.46% +26.80% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 14.5932 +0.01% +0.12% +0.32% +0.77% +0.61% +0.61% +3.43% +10.48% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 9.9870 -0.34% +1.54% -0.64% -8.79% -13.90% -14.82% +8.88% 0.00% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 9.4385 -0.49% -0.33% +0.74% +1.55% -1.71% -5.14% -0.09% -4.93% - - - -
B-INDIAMRMF T บัวหลวง 8.4744 +0.17% -1.10% -0.85% +5.15% -6.03% -19.63% 0.00% 0.00% - - - -
B-INNOTECHRMF T บัวหลวง 9.6818 -0.93% +1.12% -1.09% -4.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BSIRIRMF T บัวหลวง 10.4054 -0.41% -0.86% -0.58% -5.07% -2.36% -10.57% +24.19% +24.20% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 10.9908 -0.46% -1.22% -4.42% -14.85% -12.29% -23.45% -2.37% +19.10% - - - -
B-TOPTENRMF T บัวหลวง 9.1551 +0.15% +0.75% +0.33% -1.67% -2.06% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CG-RMF T ยูโอบี 10.8251 +0.02% -1.06% -0.76% -6.41% -3.76% -12.54% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL APDIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2573 +1.30% +2.29% +1.28% -0.66% -8.45% -16.44% +26.15% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EQRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.2860 -0.01% -0.64% -2.36% -7.00% -6.54% -16.49% +25.98% +36.08% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4775 +0.00% +0.01% +0.08% +0.31% +0.58% +1.08% +3.52% +6.84% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.4514 -0.33% +0.74% -1.33% -6.74% -6.07% -7.63% +16.68% +8.22% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0374 -0.02% -0.37% -1.26% -3.59% -3.39% -8.84% +10.25% +7.81% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 18.7117 +0.14% -0.90% -1.26% -5.22% -0.56% -8.74% +42.16% +31.73% - - - -
CIMB-PRINCIPAL FIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.3467 -0.01% +0.05% +0.19% +0.63% +0.55% +0.78% +4.08% +11.91% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IPROPRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 15.7112 +0.03% +0.37% +1.19% +1.78% +3.95% +5.52% +42.94% +83.85% - - - -
CIMB-PRINCIPAL PRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.1169 -0.00% -0.00% +0.02% +0.13% +0.21% +0.34% +1.19% +3.20% - - - -
CPRMF1 T ยูโอบี 16.4654 -0.06% +0.01% +0.09% -0.26% -0.08% -1.29% +3.85% +9.63% - - - -
CPRMF2 T ยูโอบี 14.7539 -0.02% -0.15% -0.21% -0.95% -0.32% -1.49% +4.69% +11.92% - - - -
CPRMF3 T ยูโอบี 15.7193 +0.15% -0.09% +0.16% -0.17% +0.16% -1.19% +6.60% +10.49% - - - -
CPRMF4 T ยูโอบี 15.5771 +0.01% -0.07% +0.06% -0.16% +0.08% -1.17% +3.15% +5.58% - - - -
CPRMF5 T ยูโอบี 15.3445 -0.05% +0.06% +0.24% +0.07% +0.17% -1.23% +4.43% +8.03% - - - -
ERMF T ยูโอบี 91.8158 -0.08% -1.15% -1.54% -7.65% -3.25% -11.30% +19.94% +24.20% - - - -
FLEX-RMF T วรรณ 26.3396 +0.13% -0.97% -0.67% -5.25% -1.72% -10.87% +28.05% +33.67% - - - -
F-RMF T วรรณ 15.3797 -0.00% +0.02% +0.09% +0.35% +0.37% +0.66% +3.04% +8.50% - - - -
GBRMF T ยูโอบี 14.1907 +0.02% +0.16% +0.32% +0.89% +0.65% +0.71% +3.45% +9.49% - - - -
HI-DIV RMF T เอ็มเอฟซี 9.7049 +0.08% -0.63% -1.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
I-GOLDRMF T เอ็มเอฟซี 9.7216 -0.33% +0.55% +3.15% +3.42% +0.29% -5.59% +4.61% -4.06% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 25.3546 -0.32% -1.05% -1.88% -9.40% -6.71% -14.92% +25.79% +30.29% - - - -
JB25RMF T ทหารไทย 38.3549 +0.21% -0.71% -1.01% -5.23% -1.39% -7.51% +54.48% +36.58% - - - -
KBLRMF T กสิกรไทย 26.7357 +0.03% -0.31% -0.31% -2.38% -0.66% -5.92% +7.35% +11.24% - - - -
KEQRMF T กสิกรไทย 30.4127 +0.09% -0.48% -0.34% -5.96% -1.30% -9.77% +41.39% +38.64% - - - -
KEURMF T กสิกรไทย 11.7041 +0.31% +0.90% +1.05% -7.09% -15.14% -12.61% +8.73% 0.00% - - - -
KFAFIXRMF T กรุงศรี 10.0869 +0.04% +0.29% +0.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFCASHRMF T กรุงศรี 13.0542 +0.00% +0.02% +0.08% +0.25% +0.47% +0.84% +2.79% +5.85% - - - -
KFCHINARMF T กรุงศรี 9.2999 +1.82% +4.16% +0.50% +2.20% -13.39% -17.20% 0.00% 0.00% - - - -
KFDIVRMF T กรุงศรี 29.5015 +0.05% -1.33% -1.97% -7.66% -3.52% -12.87% +28.89% +23.06% - - - -
KFDNMRMF T กรุงศรี 9.5675 -0.64% -2.71% -4.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFEQRMF T กรุงศรี 28.4283 -0.02% -1.62% -3.06% -10.27% -4.45% -23.68% +26.02% +22.33% - - - -
KFEURORMF T กรุงศรี 10.8995 +0.04% +0.47% -0.37% -10.30% -20.54% -18.62% -2.21% 0.00% - - - -
KFFLEX2RMF T กรุงศรี 56.5631 -0.13% -1.07% -2.02% -7.43% -1.99% -15.61% +30.59% +27.50% - - - -
KFGBRANRMF T กรุงศรี 11.0259 +0.57% +0.73% -1.27% -3.77% -6.18% -6.03% 0.00% 0.00% - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 10.2930 -0.45% -0.37% +0.69% +1.53% -2.00% -11.24% -7.34% -12.56% - - - -
KFGOODRMF T กรุงศรี 9.9057 +0.00% -0.29% -0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFGOVRMF T กรุงศรี 14.4861 +0.01% +0.07% +0.20% +0.68% +0.67% +0.78% +3.48% +10.13% - - - -
KFGTECHRMF T กรุงศรี 8.9084 +1.49% +2.55% +3.47% +0.16% -13.33% -15.47% 0.00% 0.00% - - - -
KFHAPPYRMF T กรุงศรี 9.9022 -0.01% -0.12% +0.16% -0.56% -0.19% -2.62% 0.00% 0.00% - - - -
KFHCARERMF T กรุงศรี 10.3960 +0.45% +0.40% -1.64% -6.42% -6.33% -3.37% -0.36% 0.00% - - - -
KFINDIARMF T กรุงศรี 9.9198 +0.40% -1.15% -2.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFIRMF T กสิกรไทย 14.8734 -0.01% -0.00% +0.16% +0.53% +0.42% +0.89% +4.96% +12.93% - - - -
KFJAPANRMF T กรุงศรี 8.7669 +0.59% +2.29% -2.20% -10.15% -10.06% -23.47% -1.49% 0.00% - - - -
KFLRMF T กสิกรไทย 81.1364 +0.08% -0.75% -0.68% -5.51% -1.15% -10.95% +23.59% +28.99% - - - -
KFLTGOVRMF T กรุงศรี 13.5514 +0.04% +0.28% +0.62% +1.44% +1.37% +1.13% +4.60% +10.66% - - - -
KFMTFIRMF T กรุงศรี 13.3573 +0.00% +0.09% +0.22% +0.72% +0.60% +0.86% +4.64% +10.74% - - - -
KFS100RMF T กรุงศรี 33.7991 +0.11% -1.01% -1.59% -6.32% -1.35% -10.12% +44.79% +37.09% - - - -
KFSINCRMF T กรุงศรี 10.5171 +0.05% +0.40% +1.01% +0.77% +0.19% -0.94% 0.00% 0.00% - - - -
KFSTARRMF T กรุงศรี 8.3549 -0.02% -1.99% -3.45% -8.81% -3.65% -19.39% 0.00% 0.00% - - - -
KFTSRMF T กรุงศรี 70.3593 -0.14% -1.10% -2.07% -7.55% -2.03% -15.83% +31.30% +28.72% - - - -
KGARMF T กสิกรไทย 12.3791 +0.34% +0.65% +0.54% -3.35% -6.62% -10.44% +10.21% +6.50% - - - -
KGBRMF T กสิกรไทย 14.0815 +0.01% +0.02% +0.20% +0.58% +0.44% +0.74% +4.23% +11.52% - - - -
KGDRMF T กสิกรไทย 11.0233 +0.14% +0.59% +3.95% +4.09% +2.09% -5.74% +11.60% -0.04% - - - -
KGHRMF T กสิกรไทย 9.6484 +0.60% +0.88% +0.55% -4.95% -3.40% +1.10% +16.86% 0.00% - - - -
KGIFRMF T กสิกรไทย 10.0708 +0.18% +0.21% -0.73% -2.55% -5.44% -7.73% 0.00% 0.00% - - - -
KJPRMF T กสิกรไทย 11.4948 +0.74% -0.66% -4.28% -9.75% -12.12% -17.52% +16.18% 0.00% - - - -
KMSRMF T กสิกรไทย 14.0370 -0.14% -1.31% -3.01% -12.95% -8.43% -21.50% +34.23% 0.00% - - - -
KS50RMF T กสิกรไทย 12.9328 +0.17% -0.85% -1.19% -5.27% -0.47% -9.02% +46.78% +33.68% - - - -
KSFRMF T กสิกรไทย 13.5609 -0.00% -0.00% +0.09% +0.39% +0.53% +0.98% +3.88% +8.61% - - - -
KSRMF T กรุงไทย 20.6557 -0.14% -0.85% -2.86% -9.97% -6.57% -18.03% +9.54% -4.27% - - - -
KT25/75RMF T กรุงไทย 11.6256 +0.01% -0.22% +0.01% -1.16% -0.25% -3.12% +12.65% 0.00% - - - -
KT-BOND RMF T กรุงไทย 9.7200 +0.03% +0.17% +0.31% +0.40% -1.04% -0.43% +2.50% -3.05% - - - -
KT-CHINA RMF T กรุงไทย 8.2574 +2.25% +3.33% +1.41% +2.25% -12.42% -24.33% 0.00% 0.00% - - - -
KTEF-RMF T กรุงไทย 8.4501 -0.03% -1.23% -1.44% -9.28% -6.35% -20.12% 0.00% 0.00% - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 8.9138 +0.07% +0.50% +3.50% +3.67% +1.27% -5.98% +7.39% -2.73% - - - -
KTHAICGRMF T กสิกรไทย 9.1965 -0.14% -1.04% -1.29% -7.07% -3.39% -13.74% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HEALTHC RMF T กรุงไทย 10.4180 +1.81% +1.88% +3.85% -4.75% -4.47% +2.20% +16.59% 0.00% - - - -
KT-HIDIVRMF T กรุงไทย 13.6003 +0.02% -0.82% -0.78% -5.90% -2.72% -10.89% +31.00% +35.85% - - - -
KT-PIF RMF T กรุงไทย 11.4496 -0.15% +0.48% +1.44% +1.38% +5.67% +8.53% 0.00% 0.00% - - - -
KTSE-RMF T กรุงไทย 11.2209 +0.04% -1.32% -1.16% -7.30% -3.61% -25.20% -4.86% +4.12% - - - -
KTSET50RMF T กรุงไทย 11.4606 +0.17% -0.83% -1.30% -5.39% -0.69% -9.29% 0.00% 0.00% - - - -
KT-WEQ RMF T กรุงไทย 10.0141 +0.50% +1.41% +2.26% -8.16% -11.60% -16.04% +11.47% 0.00% - - - -
LHFLRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.7325 +0.09% -1.63% -1.19% -6.56% -4.12% -11.96% +27.23% +51.63% - - - -
LHGOVRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.6584 +0.01% +0.03% +0.07% +0.30% +0.44% +0.58% +1.89% +5.36% - - - -
LHTPROPRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.5164 -0.33% +0.10% +0.65% -0.89% +5.82% +10.05% +35.52% 0.00% - - - -
M-FIX T เอ็มเอฟซี 13.8099 +0.01% +0.05% +0.13% +0.50% +0.45% +0.79% +3.87% +10.29% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.4913 +0.00% +0.01% +0.05% +0.19% +0.35% +0.60% +2.01% +5.12% - - - -
M-PROP RMF T เอ็มเอฟซี 11.3138 -0.22% +0.12% +0.60% -0.78% +5.48% +6.62% 0.00% 0.00% - - - -
M-RMF T วรรณ 13.5608 +0.00% +0.01% +0.06% +0.23% +0.41% +0.74% +2.47% +5.39% - - - -
MS-ASM RMF T เเมนูไลฟ์ 7.9830 +0.95% +1.31% -1.56% -2.33% -21.65% -26.47% -6.32% 0.00% - - - -
M-SAVING T เอ็มเอฟซี 12.7036 +0.00% +0.01% +0.06% +0.26% +0.43% +0.76% +2.55% +5.70% - - - -
MS-FLEX RMF T เเมนูไลฟ์ 20.9186 -0.18% -0.70% -0.66% -4.01% -2.47% -6.06% +16.96% +20.07% - - - -
M-VALUE T เอ็มเอฟซี 77.3759 +0.11% -0.51% -0.72% -5.00% -3.73% -11.27% +27.97% +41.71% - - - -
ONE-UGERMF T วรรณ 11.8840 -0.35% +1.05% -0.92% -3.10% -15.24% -6.11% +19.41% +19.41% - - - -
PFIXRMF T ฟิลลิป 11.6145 -0.00% +0.00% -0.01% +0.24% +0.39% +0.50% +1.57% +6.50% - - - -
PHATRA BLRMF T ภัทร 29.2662 +0.02% -0.95% -1.31% -7.05% -2.86% -13.27% +20.80% +35.87% - - - -
PHATRA EQRMF T ภัทร 38.3858 +0.03% -1.17% -1.65% -8.50% -3.62% -15.62% +24.91% +45.83% - - - -
PHATRA INRMF T ภัทร 13.8699 +0.01% +0.11% +0.30% +0.82% +0.83% +1.12% +4.95% +11.01% - - - -
PHATRA MMRMF T ภัทร 11.5355 +0.00% +0.02% +0.08% +0.27% +0.50% +0.88% +2.92% +6.26% - - - -
PHATRA PROPRMF T ภัทร 19.4113 -0.27% +0.38% +0.94% +0.04% +2.51% +4.72% +33.69% +59.11% - - - -
PMIXRMF T ฟิลลิป 26.2466 +0.03% -0.26% +0.98% -9.52% -3.91% -14.59% +20.93% +29.14% - - - -
RMF1 T กรุงไทย 54.8813 +0.04% -0.82% -0.69% -5.59% -1.68% -9.02% +19.77% +21.13% - - - -
RMF2 T กรุงไทย 14.7010 -0.01% +0.04% +0.15% +0.47% +0.30% +0.16% +2.97% +10.23% - - - -
RMF3 T กรุงไทย 13.8725 +0.01% +0.07% +0.15% +0.50% +0.44% +0.12% +2.22% +7.73% - - - -
RMF4 T กรุงไทย 11.5063 +0.00% +0.02% +0.07% +0.25% +0.46% +0.80% +2.58% +5.79% - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 7.2735 +0.12% +0.57% +3.79% +3.90% +1.74% -6.37% +10.08% -3.36% - - - -
SCBRM1 T ไทยพาณิชย์ 13.7425 +0.00% +0.00% +0.11% +0.42% +0.53% +0.93% +3.75% +7.91% - - - -
SCBRM2 T ไทยพาณิชย์ 13.7991 +0.02% +0.13% +0.38% +0.58% +0.63% +0.51% +3.49% +8.85% - - - -
SCBRM3 T ไทยพาณิชย์ 23.9719 +0.05% -1.37% -2.51% -9.47% -6.02% -15.97% +4.24% +2.32% - - - -
SCBRM4 T ไทยพาณิชย์ 51.1196 +0.04% -1.34% -2.27% -9.46% -5.67% -17.05% +23.03% +24.70% - - - -
SCBRMEU T ไทยพาณิชย์ 9.7801 +0.41% +0.83% +1.68% -4.09% -8.57% -10.51% +12.42% 0.00% - - - -
SCBRMGHC T ไทยพาณิชย์ 10.5514 -1.27% +1.05% +0.23% -6.39% -5.64% +0.04% +14.69% 0.00% - - - -
SCBRMGIF T ไทยพาณิชย์ 10.6089 +0.44% +0.64% -1.62% -1.18% -4.14% -3.67% +17.94% 0.00% - - - -
SCBRMGW T ไทยพาณิชย์ 9.5634 -0.20% +0.53% -0.42% -5.12% -6.27% -10.05% +4.44% -2.87% - - - -
SCBRMGWP T ไทยพาณิชย์ 9.9218 -0.24% +0.63% -0.40% -5.46% -6.65% -10.56% +4.79% -4.78% - - - -
SCBRMJP T ไทยพาณิชย์ 10.5057 -0.49% +0.01% -4.90% -9.24% -9.15% -13.64% +19.81% 0.00% - - - -
SCBRMS50 T ไทยพาณิชย์ 17.7269 +0.17% -0.85% -1.25% -5.41% -0.67% -9.44% +44.98% +31.24% - - - -
S-EQRMF T โซลาริส 17.9080 -0.31% -1.32% -1.65% -5.08% -0.57% -13.70% +3.14% +9.61% - - - -
S-FRMF T โซลาริส 12.3279 -0.00% -0.01% -0.02% -0.07% -0.14% +0.03% +1.46% +4.72% - - - -
SVRMF T ยูโอบี 13.2400 +0.00% +0.02% +0.08% +0.29% +0.51% +1.04% +3.17% +6.96% - - - -
TAPRMF T ทิสโก้ 10.3518 +0.11% +1.38% +1.67% +1.41% -9.56% -19.69% +28.73% +1.10% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 9.4770 +0.55% +1.78% +0.87% +1.97% -3.41% -17.56% +25.91% -0.34% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.3602 +0.44% +0.87% +0.73% +3.96% -7.69% -17.46% +23.47% +11.47% - - - -
TEGRMF-A T ทิสโก้ 69.0681 +0.06% -0.77% -1.50% -6.11% -1.17% -8.31% +44.81% +42.57% - - - -
TEGRMF-B T ทิสโก้ 70.7545 +0.06% -0.76% -1.46% -5.99% -0.90% -7.82% +47.15% 0.00% - - - -
TEURMF T ทิสโก้ 9.8507 +0.45% +0.82% +1.71% -3.74% -8.18% -9.53% +8.11% 0.00% - - - -
TFIRMF-A T ทิสโก้ 14.6246 +0.01% +0.05% +0.13% +0.53% +0.42% +0.71% +3.59% +10.46% - - - -
TFIRMF-B T ทิสโก้ 14.7700 +0.01% +0.05% +0.14% +0.57% +0.50% +0.87% +4.20% 0.00% - - - -
TFPRMF T ทิสโก้ 61.0397 +0.07% -0.25% -1.52% -7.81% -4.06% -14.07% +29.06% +24.45% - - - -
TGHRMF T ทิสโก้ 10.1210 +1.41% +1.06% +1.62% -7.33% -6.31% -3.58% +15.04% 0.00% - - - -
T-GLOBALBONDRMF T ธนชาติ 10.1652 -0.21% +0.29% +1.01% -0.35% -2.28% -6.21% -9.63% -13.83% - - - -
T-GLOBALEQRMF T ธนชาติ 11.2597 -0.47% +1.23% -1.54% -7.10% -11.01% -8.19% +17.25% +12.00% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 6.8586 -0.08% +0.48% +3.53% +3.66% +1.64% -6.07% +9.05% -4.16% - - - -
TGOLDRMF-H T ธนชาติ 8.2171 +0.12% +0.50% +3.63% +4.08% +2.25% -5.59% +11.81% -0.43% - - - -
TGOLDRMF-UH T ธนชาติ 8.1604 -0.07% -0.08% +1.01% +1.93% -1.34% -4.58% +0.65% -3.58% - - - -
THDRMF T ทิสโก้ 12.9918 -0.09% -0.80% -0.80% -7.63% -3.49% -12.94% +41.32% +35.23% - - - -
T-HEALTHCARERMF T ธนชาติ 9.5460 +1.61% +1.67% +3.05% -5.27% -4.85% +0.93% +13.06% 0.00% - - - -
TJPRMF T ทิสโก้ 12.0719 -0.53% +0.04% -4.57% -8.86% -8.92% -14.00% +16.98% +21.65% - - - -
T-LOWBETARMF T ธนชาติ 15.9217 -0.18% -0.29% -1.09% -3.48% -1.83% -9.53% +13.33% +41.50% - - - -
TMB50RMF T ทหารไทย 42.3387 +0.17% -0.86% -1.23% -5.39% -0.70% -9.42% +45.14% +32.06% - - - -
TMBABRMF T ทหารไทย 10.3485 +0.01% +0.10% +0.29% +0.74% +0.73% +0.96% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAGLRMF T ทหารไทย 10.3416 +1.16% +1.74% +0.19% +1.02% -11.69% -23.06% +18.86% 0.00% - - - -
TMBBFRMF T ทหารไทย 12.2463 +0.03% +0.24% +0.57% +1.19% +0.95% +1.12% +5.15% +11.21% - - - -
TMBCORMF T ทหารไทย 13.4147 +1.21% +4.28% +1.13% +3.90% -15.09% -18.09% +43.27% 0.00% - - - -
TMBEAERMF T ทหารไทย 8.0522 +0.84% +2.91% +4.49% +1.36% -5.33% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEGRMF T ทหารไทย 10.1510 +0.46% +0.20% +1.33% -5.38% -9.92% -12.03% +16.14% 0.00% - - - -
TMBGINCOMERMF T ทหารไทย 10.7030 +0.05% +0.39% +1.00% +0.69% +0.16% -1.10% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 8.8946 +0.11% +0.55% +3.75% +3.92% +1.80% -6.40% +9.72% -3.66% - - - -
TMBGPROPRMF T ทหารไทย 9.9231 +0.69% +2.59% +1.49% +1.68% -4.84% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGQGRMF T ทหารไทย 12.0180 +1.27% +1.86% +2.21% -5.57% -8.76% -4.98% +31.30% 0.00% - - - -
TMBGRMF T ทหารไทย 11.1463 +0.05% +0.20% +0.49% +0.50% -0.66% -1.21% +2.18% -3.27% - - - -
TMBJERMF T ทหารไทย 9.9386 -0.49% +0.03% -4.38% -8.49% -8.37% -12.63% +20.03% 0.00% - - - -
TMBMRMF T ทหารไทย 12.8989 +0.00% +0.02% +0.08% +0.22% +0.40% +0.69% +1.99% +4.72% - - - -
TMBPIPRMF T ทหารไทย 13.9489 -0.02% +0.76% +1.45% +2.71% +3.36% +2.16% +39.03% 0.00% - - - -
TMBTMSMVRMF T ทหารไทย 9.8053 -0.19% -0.14% -0.76% -4.11% -0.89% -9.52% 0.00% 0.00% - - - -
TMBUS500RMF T ทหารไทย 17.3007 +1.02% +1.25% +1.75% -7.80% -7.76% -7.52% +28.99% +38.83% - - - -
TMSRMF T ทิสโก้ 10.4140 -0.91% -2.24% -5.89% -17.01% -11.34% -23.16% +1.34% 0.00% - - - -
T-NERMF T ธนชาติ 61.2985 -0.35% -1.85% -2.08% -8.07% -2.75% -17.66% +22.54% +18.84% - - - -
T-NFRMF T ธนชาติ 16.1803 -0.01% +0.03% +0.16% +0.62% +0.70% +1.20% +5.50% +13.85% - - - -
T-NGRMF T ธนชาติ 15.4878 -0.01% +0.02% +0.11% +0.40% +0.50% +0.84% +3.64% +9.31% - - - -
T-NMIXRMF T ธนชาติ 39.6600 -0.03% -0.78% -0.53% -5.71% -1.63% -12.91% +30.67% +28.30% - - - -
T-NMRMF T ธนชาติ 13.7402 0.00% +0.02% +0.08% +0.30% +0.54% +0.99% +3.31% +6.98% - - - -
T-PROPERTYRMF T ธนชาติ 12.6012 -0.09% +0.12% +0.40% -2.14% +3.28% +4.61% +26.08% 0.00% - - - -
TSFIRMF T ทิสโก้ 13.5920 +0.02% +0.04% +0.08% +0.46% +0.50% +0.83% +3.12% +8.24% - - - -
TUSRMF T ทิสโก้ 13.3510 +1.02% +1.15% +1.51% -7.78% -7.85% -7.65% +29.94% +31.38% - - - -
UHCRMF T ยูโอบี 10.0713 +1.86% +2.22% +3.54% -7.07% -8.69% -3.81% +8.08% 0.00% - - - -
UIFRMF T ยูโอบี 9.8663 +0.17% +0.61% +0.81% -2.13% -4.30% -8.59% 0.00% 0.00% - - - -
UOBEQRMF T ยูโอบี 78.8762 -0.11% -1.64% -2.27% -8.61% -4.81% -14.44% +21.03% +23.75% - - - -
UOBGBRMF T ยูโอบี 14.4980 +0.03% +0.14% +0.27% +0.58% +0.52% +0.55% +3.49% +11.34% - - - -
UOBGRMF-H T ยูโอบี 7.5910 +0.08% +0.52% +3.59% +3.74% +1.64% -6.72% +9.12% -3.52% - - - -
UOBSVRMF T ยูโอบี 13.4946 +0.00% +0.02% +0.07% +0.33% +0.52% +0.91% +2.94% +6.99% - - - -
V-RMF T วรรณ 82.3391 +0.15% -0.83% -1.00% -5.16% -1.02% -10.50% +39.69% +38.96% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล