เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2019
98%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ABAPAC-RMF T อเบอร์ดีน 12.7434 +0.21% +0.14% -0.87% +1.38% -8.78% -14.44% +19.95% +2.89% - - - -
ABSC-RMF T อเบอร์ดีน 87.6751 -0.28% -0.02% -0.74% -7.72% -5.05% -10.43% +20.57% +20.41% - - - -
ABSI-RMF T อเบอร์ดีน 12.4668 -0.00% +0.00% +0.06% +0.21% +0.38% +0.68% +2.14% +4.80% - - - -
ASP-ERF T เเอสเซท พลัส 25.4001 +0.28% -1.40% -0.57% -7.92% -4.10% -18.60% +15.72% +14.42% - - - -
ASP-FRF T เเอสเซท พลัส 14.5430 +0.01% +0.02% +0.19% +0.52% +0.59% +0.74% +3.40% +10.49% - - - -
ASP-MRF T เเอสเซท พลัส 25.4123 +0.41% -1.34% -0.94% -7.53% -3.74% -12.45% +19.16% +20.12% - - - -
ASP-ROBOTRMF T เเอสเซท พลัส 8.1257 +0.53% +1.32% +4.39% -6.38% -14.01% -21.98% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-VIETRMF T เเอสเซท พลัส 9.2121 -0.66% +0.06% -3.60% -5.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B25RMF T บัวหลวง 14.8446 +0.08% -0.11% -0.02% -0.70% -0.55% -2.68% +6.89% +11.87% - - - -
B-ASEANRMF T บัวหลวง 9.1364 +0.26% -0.25% +1.98% +0.26% -4.05% -13.28% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIARMF T บัวหลวง 10.0437 -0.01% +1.08% +1.61% +0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BBASICRMF T บัวหลวง 10.9971 +0.05% -0.56% -1.67% -6.41% -8.06% -18.14% +13.60% 0.00% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 10.5029 -0.21% +0.96% +2.30% -7.45% -8.66% -2.41% +10.69% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 95.5659 +0.38% -0.36% -0.48% -4.32% -3.69% -11.37% +27.06% +30.86% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 62.4058 +0.34% -0.25% -0.32% -3.17% -2.62% -8.84% +24.77% +27.90% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 14.5881 -0.01% +0.03% +0.27% +0.71% +0.63% +0.59% +3.39% +10.33% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 10.0773 -0.11% +0.63% +1.83% -7.97% -13.12% -14.13% +12.34% 0.00% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 9.4229 -0.36% -0.94% -0.13% +2.02% -0.33% -4.61% -0.25% -6.40% - - - -
B-INDIAMRMF T บัวหลวง 8.4121 -0.17% -1.74% -1.58% +6.64% -8.08% -19.34% 0.00% 0.00% - - - -
B-INNOTECHRMF T บัวหลวง 9.7858 +0.06% -0.10% +0.37% -3.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BSIRIRMF T บัวหลวง 10.4495 +0.32% -0.24% +0.47% -4.18% -2.16% -10.39% +24.71% +25.94% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 10.9787 -0.06% -1.56% -3.36% -13.70% -12.64% -23.43% -2.48% +19.99% - - - -
B-TOPTENRMF T บัวหลวง 9.2002 +0.53% +0.40% +0.65% +0.03% -1.71% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CG-RMF T ยูโอบี 10.8512 +0.25% -1.31% +0.30% -5.36% -3.53% -11.93% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL APDIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2316 -0.34% +0.34% +1.05% -1.28% -8.38% -16.30% +26.77% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EQRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.3505 +0.05% -0.67% -1.29% -5.24% -5.74% -16.56% +26.45% +37.89% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4779 -0.00% +0.01% +0.11% +0.31% +0.57% +1.09% +3.53% +6.82% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.5340 +0.32% +0.38% -0.09% -6.17% -5.49% -7.06% +18.45% +7.94% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0566 +0.03% -0.38% -0.71% -2.71% -3.04% -8.92% +10.43% +7.95% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 18.8030 +0.30% -0.77% +0.33% -4.03% -0.77% -8.02% +42.85% +33.60% - - - -
CIMB-PRINCIPAL FIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.3432 -0.01% -0.01% +0.19% +0.59% +0.55% +0.76% +4.05% +11.79% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IPROPRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 15.7196 +0.13% +0.24% +1.59% +1.20% +3.68% +5.20% +43.02% +83.39% - - - -
CIMB-PRINCIPAL PRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.1167 -0.00% -0.01% +0.04% +0.13% +0.21% +0.35% +1.19% +3.18% - - - -
CPRMF1 T ยูโอบี 16.4653 +0.01% -0.13% +0.29% -0.21% +0.01% -1.22% +3.85% +9.73% - - - -
CPRMF2 T ยูโอบี 14.7575 +0.01% -0.18% -0.01% -0.81% -0.34% -1.41% +4.72% +12.07% - - - -
CPRMF3 T ยูโอบี 15.7173 +0.02% -0.18% +0.32% -0.12% -0.01% -1.14% +6.59% +10.57% - - - -
CPRMF4 T ยูโอบี 15.5752 +0.02% -0.15% +0.19% -0.08% +0.15% -1.12% +3.13% +5.58% - - - -
CPRMF5 T ยูโอบี 15.3427 +0.01% -0.12% +0.42% +0.12% +0.31% -1.27% +4.42% +8.05% - - - -
ERMF T ยูโอบี 91.9809 +0.13% -1.33% -0.28% -6.63% -3.33% -10.74% +20.15% +25.72% - - - -
FLEX-RMF T วรรณ 26.4459 +0.25% -0.47% +0.73% -4.15% -1.75% -10.06% +28.57% +34.16% - - - -
F-RMF T วรรณ 15.3791 +0.00% +0.01% +0.11% +0.35% +0.37% +0.64% +3.04% +8.46% - - - -
GBRMF T ยูโอบี 14.1818 -0.02% +0.03% +0.28% +0.82% +0.64% +0.65% +3.38% +9.28% - - - -
HI-DIV RMF T เอ็มเอฟซี 9.7220 +0.11% -0.67% -0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
I-GOLDRMF T เอ็มเอฟซี 9.7452 +0.59% -0.24% +3.40% +4.35% +0.62% -4.89% +4.51% -3.61% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 25.6651 +0.66% +0.16% +0.23% -7.27% -5.85% -13.89% +27.34% +34.15% - - - -
JB25RMF T ทหารไทย 38.5676 +0.47% -0.60% +0.79% -4.00% -1.43% -6.71% +55.34% +38.78% - - - -
KBLRMF T กสิกรไทย 26.7415 +0.02% -0.42% +0.06% -2.09% -0.74% -5.58% +7.37% +11.67% - - - -
KEQRMF T กสิกรไทย 30.5132 +0.24% -0.71% +0.98% -4.94% -1.46% -9.23% +41.86% +40.70% - - - -
KEURMF T กสิกรไทย 11.7303 +0.00% +0.32% +1.28% -8.57% -15.04% -12.37% +10.69% 0.00% - - - -
KFAFIXRMF T กรุงศรี 10.0791 -0.01% +0.10% +0.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFCASHRMF T กรุงศรี 13.0548 +0.00% +0.02% +0.08% +0.25% +0.47% +0.84% +2.79% +5.83% - - - -
KFCHINARMF T กรุงศรี 9.2978 -0.39% +1.20% +0.48% +2.49% -12.44% -17.76% 0.00% 0.00% - - - -
KFDIVRMF T กรุงศรี 29.6411 +0.23% -1.07% -0.29% -5.57% -3.51% -12.45% +29.50% +24.73% - - - -
KFDNMRMF T กรุงศรี 9.5415 -1.05% -2.92% -4.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFEQRMF T กรุงศรี 28.4124 -0.29% -1.94% -1.97% -8.01% -5.10% -23.80% +25.95% +23.63% - - - -
KFEURORMF T กรุงศรี 10.8171 -0.10% -1.30% -1.12% -11.63% -21.41% -19.30% -1.24% 0.00% - - - -
KFFLEX2RMF T กรุงศรี 56.6865 +0.02% -1.25% -0.84% -5.81% -2.17% -15.60% +30.87% +29.42% - - - -
KFGBRANRMF T กรุงศรี 11.0388 +0.09% +0.79% -1.16% -3.72% -5.58% -5.99% 0.00% 0.00% - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 10.2635 -0.54% -1.12% -0.33% +1.56% -0.66% -10.88% -7.60% -13.96% - - - -
KFGOODRMF T กรุงศรี 9.9165 +0.08% -0.28% +0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFGOVRMF T กรุงศรี 14.4836 -0.00% +0.01% +0.21% +0.65% +0.68% +0.76% +3.46% +9.98% - - - -
KFGTECHRMF T กรุงศรี 8.8940 -0.22% +1.14% +3.31% +0.59% -12.91% -15.78% 0.00% 0.00% - - - -
KFHAPPYRMF T กรุงศรี 9.9054 +0.03% -0.15% +0.40% -0.25% -0.16% -2.61% 0.00% 0.00% - - - -
KFHCARERMF T กรุงศรี 10.4482 -0.26% +0.87% -1.15% -6.82% -5.84% -2.69% +0.25% 0.00% - - - -
KFINDIARMF T กรุงศรี 9.8804 +0.36% -1.24% -2.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFIRMF T กสิกรไทย 14.8695 -0.01% -0.03% +0.16% +0.47% +0.41% +0.87% +4.93% +12.80% - - - -
KFJAPANRMF T กรุงศรี 8.7131 +0.59% +1.19% -2.80% -11.31% -11.47% -23.68% -2.92% 0.00% - - - -
KFLRMF T กสิกรไทย 81.2019 -0.00% -0.95% +0.26% -4.75% -1.34% -10.41% +23.69% +30.46% - - - -
KFLTGOVRMF T กรุงศรี 13.5400 -0.03% +0.09% +0.48% +1.34% +1.35% +1.11% +4.51% +10.43% - - - -
KFMTFIRMF T กรุงศรี 13.3533 -0.01% +0.02% +0.23% +0.67% +0.61% +0.83% +4.61% +10.62% - - - -
KFS100RMF T กรุงศรี 33.9328 +0.23% -1.03% -0.03% -4.20% -1.69% -9.52% +45.36% +39.12% - - - -
KFSINCRMF T กรุงศรี 10.5200 -0.07% +0.26% +1.04% +0.89% +0.23% -0.84% 0.00% 0.00% - - - -
KFSTARRMF T กรุงศรี 8.3704 -0.16% -1.76% -2.03% -7.20% -4.29% -19.16% 0.00% 0.00% - - - -
KFTSRMF T กรุงศรี 70.5261 +0.02% -1.26% -0.84% -5.90% -2.20% -15.86% +31.61% +30.79% - - - -
KGARMF T กสิกรไทย 12.3756 -0.18% +0.35% +0.51% -3.54% -6.60% -9.96% +10.23% +6.24% - - - -
KGBRMF T กสิกรไทย 14.0757 -0.01% -0.02% +0.17% +0.46% +0.41% +0.72% +4.19% +11.36% - - - -
KGDRMF T กสิกรไทย 10.9997 -0.36% -0.35% +2.76% +4.41% +3.78% -5.36% +11.36% -1.21% - - - -
KGHRMF T กสิกรไทย 9.7353 -0.38% +1.35% +1.46% -5.09% -2.55% +3.10% +16.83% 0.00% - - - -
KGIFRMF T กสิกรไทย 10.1020 +0.09% -0.30% -0.42% -2.51% -4.58% -7.07% 0.00% 0.00% - - - -
KJPRMF T กสิกรไทย 11.4701 -0.51% +0.11% -4.49% -11.39% -12.31% -18.14% +15.46% 0.00% - - - -
KMSRMF T กสิกรไทย 14.0287 -0.23% -1.78% -1.98% -11.89% -8.13% -21.64% +34.15% 0.00% - - - -
KS50RMF T กสิกรไทย 12.9961 +0.30% -0.78% +0.49% -4.01% -0.72% -8.25% +47.50% +35.68% - - - -
KSFRMF T กสิกรไทย 13.5615 +0.00% +0.01% +0.12% +0.39% +0.53% +0.97% +3.89% +8.58% - - - -
KSRMF T กรุงไทย 20.8149 +0.51% -0.64% -0.59% -8.57% -5.99% -17.81% +10.39% -2.74% - - - -
KT25/75RMF T กรุงไทย 11.6311 +0.06% -0.30% +0.29% -0.94% -0.28% -2.95% +12.70% 0.00% - - - -
KT-BOND RMF T กรุงไทย 9.7150 -0.03% +0.16% +0.26% +0.40% -1.06% -0.38% +1.84% -3.02% - - - -
KT-CHINA RMF T กรุงไทย 8.2990 +0.11% +1.89% +1.92% +3.99% -11.12% -23.65% 0.00% 0.00% - - - -
KTEF-RMF T กรุงไทย 8.4731 +0.21% -1.32% -0.24% -8.00% -6.55% -19.90% 0.00% 0.00% - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 8.8938 -0.40% -0.44% +2.41% +3.98% +2.90% -5.59% +7.15% -3.83% - - - -
KTHAICGRMF T กสิกรไทย 9.2525 +0.35% -0.63% +0.37% -5.89% -3.14% -12.87% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HEALTHC RMF T กรุงไทย 10.4992 +0.83% +1.55% +4.66% -3.58% -4.31% +2.38% +17.60% 0.00% - - - -
KT-HIDIVRMF T กรุงไทย 13.6589 +0.29% -0.75% +0.62% -4.95% -2.47% -10.22% +31.56% +37.71% - - - -
KT-PIF RMF T กรุงไทย 11.4747 +0.29% +0.40% +2.07% +1.17% +5.88% +8.49% 0.00% 0.00% - - - -
KTSE-RMF T กรุงไทย 11.2290 +0.13% -1.82% +0.00% -6.55% -3.86% -24.61% -4.79% +5.87% - - - -
KTSET50RMF T กรุงไทย 11.5152 +0.30% -0.76% +0.32% -4.15% -0.96% -8.55% 0.00% 0.00% - - - -
KT-WEQ RMF T กรุงไทย 10.0416 +0.11% +0.68% +2.54% -7.43% -11.25% -15.90% +11.93% 0.00% - - - -
LHFLRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.7125 -0.17% -1.53% -0.52% -6.01% -4.26% -11.22% +27.04% +53.17% - - - -
LHGOVRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.6582 +0.00% +0.02% +0.09% +0.29% +0.44% +0.57% +1.89% +5.32% - - - -
LHTPROPRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.5665 +0.63% +0.09% +1.53% -0.82% +6.22% +10.51% +36.02% 0.00% - - - -
M-FIX T เอ็มเอฟซี 13.8076 -0.01% +0.01% +0.14% +0.47% +0.46% +0.78% +3.86% +10.22% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.4917 +0.00% +0.01% +0.06% +0.19% +0.35% +0.60% +2.01% +5.10% - - - -
M-PROP RMF T เอ็มเอฟซี 11.3244 +0.47% -0.08% +1.12% -1.02% +5.61% +7.18% 0.00% 0.00% - - - -
M-RMF T วรรณ 13.5615 +0.00% +0.01% +0.07% +0.23% +0.41% +0.74% +2.47% +5.38% - - - -
MS-ASM RMF T เเมนูไลฟ์ 7.9214 -0.64% -0.52% -2.32% -2.98% -21.94% -27.25% -7.11% 0.00% - - - -
M-SAVING T เอ็มเอฟซี 12.7038 0.00% +0.01% +0.08% +0.25% +0.42% +0.76% +2.55% +5.68% - - - -
MS-FLEX RMF T เเมนูไลฟ์ 20.9506 +0.05% -0.40% -0.51% -3.78% -2.17% -5.86% +17.09% +19.17% - - - -
M-VALUE T เอ็มเอฟซี 77.3897 +0.14% -1.08% +0.10% -4.25% -4.08% -11.11% +28.00% +44.19% - - - -
ONE-UGERMF T วรรณ 12.0069 +0.24% +0.34% +0.10% -4.40% -13.80% -5.60% +20.65% +20.65% - - - -
PFIXRMF T ฟิลลิป 11.6158 +0.00% +0.00% -0.00% +0.25% +0.40% +0.52% +1.58% +6.39% - - - -
PHATRA BLRMF T ภัทร 29.3014 +0.19% -1.08% -0.40% -6.09% -3.09% -12.98% +20.95% +37.70% - - - -
PHATRA EQRMF T ภัทร 38.4480 +0.24% -1.30% -0.52% -7.36% -3.88% -15.27% +25.11% +48.05% - - - -
PHATRA INRMF T ภัทร 13.8637 -0.01% +0.01% +0.25% +0.75% +0.81% +1.08% +4.90% +10.81% - - - -
PHATRA MMRMF T ภัทร 11.5359 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.50% +0.89% +2.92% +6.24% - - - -
PHATRA PROPRMF T ภัทร 19.4326 +0.23% -0.04% +1.39% -0.24% +2.82% +4.62% +33.83% +58.96% - - - -
PMIXRMF T ฟิลลิป 26.2184 -0.22% -0.28% +0.87% -8.46% -4.59% -14.67% +20.80% +30.13% - - - -
RMF1 T กรุงไทย 55.0601 +0.26% -0.87% +0.45% -4.72% -1.63% -8.53% +20.16% +22.51% - - - -
RMF2 T กรุงไทย 14.6989 -0.00% +0.02% +0.15% +0.45% +0.33% +0.16% +2.96% +10.10% - - - -
RMF3 T กรุงไทย 13.8697 -0.00% +0.01% +0.15% +0.48% +0.44% +0.11% +2.20% +7.59% - - - -
RMF4 T กรุงไทย 11.5070 +0.00% +0.02% +0.08% +0.25% +0.46% +0.81% +2.58% +5.78% - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 7.2581 -0.38% -0.38% +2.71% +4.20% +3.42% -5.98% +9.84% -4.91% - - - -
SCBRM1 T ไทยพาณิชย์ 13.7428 +0.00% +0.01% +0.12% +0.42% +0.54% +0.93% +3.76% +7.88% - - - -
SCBRM2 T ไทยพาณิชย์ 13.7940 -0.01% +0.02% +0.36% +0.51% +0.56% +0.55% +3.45% +8.71% - - - -
SCBRM3 T ไทยพาณิชย์ 23.9828 +0.07% -1.63% -1.31% -8.81% -6.30% -15.94% +4.29% +2.91% - - - -
SCBRM4 T ไทยพาณิชย์ 51.1821 +0.20% -1.40% -0.97% -8.64% -5.94% -16.98% +23.18% +26.14% - - - -
SCBRMEU T ไทยพาณิชย์ 9.8308 +0.02% +0.43% +2.21% -3.34% -8.32% -10.16% +13.41% 0.00% - - - -
SCBRMGHC T ไทยพาณิชย์ 10.7507 +0.04% +1.36% +4.06% -4.62% -3.86% +1.93% +20.04% 0.00% - - - -
SCBRMGIF T ไทยพาณิชย์ 10.6654 +0.41% +0.57% -1.10% -1.17% -3.36% -3.75% +19.01% 0.00% - - - -
SCBRMGW T ไทยพาณิชย์ 9.6076 +0.10% +0.41% +0.63% -4.68% -5.84% -9.64% +5.85% -2.47% - - - -
SCBRMGWP T ไทยพาณิชย์ 9.9725 +0.10% +0.44% +0.80% -4.97% -6.17% -10.11% +6.73% -4.45% - - - -
SCBRMJP T ไทยพาณิชย์ 10.6171 +1.20% +1.39% -2.41% -8.66% -8.86% -12.05% +21.08% 0.00% - - - -
SCBRMS50 T ไทยพาณิชย์ 17.8133 +0.30% -0.79% +0.43% -4.15% -0.93% -8.68% +45.68% +33.24% - - - -
S-EQRMF T โซลาริส 17.9343 +0.67% -2.12% -0.68% -4.09% -0.94% -12.59% +3.29% +10.65% - - - -
S-FRMF T โซลาริส 12.3279 -0.00% -0.01% -0.02% -0.07% -0.14% +0.03% +1.46% +4.72% - - - -
SVRMF T ยูโอบี 13.2407 +0.00% +0.02% +0.09% +0.29% +0.51% +1.04% +3.17% +6.94% - - - -
TAPRMF T ทิสโก้ 10.5054 +1.48% +1.88% +4.29% +2.93% -7.90% -18.59% +30.64% +2.34% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 9.5357 +0.98% +1.54% +2.67% +2.91% -1.75% -19.04% +26.69% +1.81% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.3867 +0.26% +0.59% +1.31% +5.34% -7.05% -17.98% +23.98% +12.93% - - - -
TEGRMF-A T ทิสโก้ 69.2761 +0.21% -0.86% -0.17% -5.20% -1.26% -8.15% +45.24% +44.64% - - - -
TEGRMF-B T ทิสโก้ 70.9696 +0.21% -0.85% -0.13% -5.08% -0.99% -7.66% +47.59% 0.00% - - - -
TEURMF T ทิสโก้ 9.8930 +0.04% +0.38% +2.15% -3.06% -8.04% -9.25% +8.95% 0.00% - - - -
TFIRMF-A T ทิสโก้ 14.6233 -0.00% +0.02% +0.15% +0.50% +0.43% +0.70% +3.58% +10.37% - - - -
TFIRMF-B T ทิสโก้ 14.7689 0.00% +0.02% +0.17% +0.55% +0.51% +0.86% +4.19% 0.00% - - - -
TFPRMF T ทิสโก้ 61.2128 +0.19% -0.75% -0.20% -6.90% -4.15% -13.56% +29.43% +26.62% - - - -
TGHRMF T ทิสโก้ 10.1708 +0.82% +0.85% +2.12% -7.02% -6.51% -3.32% +15.64% 0.00% - - - -
T-GLOBALBONDRMF T ธนชาติ 10.1321 -0.33% -0.23% +0.68% -0.25% -2.49% -6.36% -10.46% -14.02% - - - -
T-GLOBALEQRMF T ธนชาติ 11.3752 +0.11% +0.74% +0.95% -6.14% -10.10% -7.25% +20.20% +12.66% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 6.8616 -0.16% -0.37% +2.96% +4.39% +3.31% -5.28% +9.10% -5.17% - - - -
TGOLDRMF-H T ธนชาติ 8.2021 -0.37% -0.38% +2.67% +4.39% +3.83% -5.39% +11.61% -1.90% - - - -
TGOLDRMF-UH T ธนชาติ 8.1191 -0.33% -0.99% -0.20% +2.06% -0.28% -4.73% +0.14% -5.34% - - - -
THDRMF T ทิสโก้ 13.0255 +0.09% -0.49% +0.43% -7.40% -4.05% -12.72% +41.69% +36.94% - - - -
T-HEALTHCARERMF T ธนชาติ 9.6050 +0.53% +1.30% +3.69% -4.81% -4.79% +0.92% +15.04% 0.00% - - - -
TJPRMF T ทิสโก้ 12.1896 +1.14% +1.27% -2.12% -8.34% -8.68% -12.47% +18.12% +23.65% - - - -
T-LOWBETARMF T ธนชาติ 15.9187 -0.05% -0.31% -0.42% -3.06% -1.96% -9.17% +13.31% +41.48% - - - -
TMB50RMF T ทหารไทย 42.5442 +0.30% -0.79% +0.44% -4.14% -0.96% -8.66% +45.85% +34.07% - - - -
TMBABRMF T ทหารไทย 10.3454 -0.00% +0.03% +0.28% +0.66% +0.76% +0.90% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAGLRMF T ทหารไทย 10.4165 +0.16% +0.69% +0.91% +1.39% -10.46% -23.27% +20.56% 0.00% - - - -
TMBBFRMF T ทหารไทย 12.2367 -0.01% +0.06% +0.47% +1.03% +0.96% +1.03% +5.07% +11.06% - - - -
TMBCORMF T ทหารไทย 13.6036 +0.13% +2.04% +2.55% +4.44% -13.24% -17.18% +46.63% 0.00% - - - -
TMBEAERMF T ทหารไทย 8.1117 +0.23% +1.30% +5.26% +2.37% -4.78% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEGRMF T ทหารไทย 10.2113 +0.01% +0.35% +1.94% -4.56% -9.60% -11.71% +16.84% 0.00% - - - -
TMBGINCOMERMF T ทหารไทย 10.7055 -0.07% +0.26% +1.03% +0.73% +0.19% -1.01% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 8.8752 -0.38% -0.38% +2.66% +4.23% +3.50% -6.01% +9.48% -5.21% - - - -
TMBGPROPRMF T ทหารไทย 9.9894 +0.28% +2.14% +2.16% +2.10% -3.57% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGQGRMF T ทหารไทย 12.0888 +0.58% +1.21% +2.82% -4.63% -8.61% -5.51% +32.19% 0.00% - - - -
TMBGRMF T ทหารไทย 11.1454 -0.04% +0.20% +0.49% +0.52% -0.66% -1.17% +1.72% -3.19% - - - -
TMBJERMF T ทหารไทย 10.0370 +1.13% +1.28% -1.98% -7.92% -8.15% -11.13% +21.22% 0.00% - - - -
TMBMRMF T ทหารไทย 12.8995 +0.00% +0.02% +0.08% +0.22% +0.40% +0.70% +2.00% +4.71% - - - -
TMBPIPRMF T ทหารไทย 13.9789 +0.21% +0.51% +1.94% +2.26% +3.23% +2.09% +39.33% 0.00% - - - -
TMBTMSMVRMF T ทหารไทย 9.8762 +0.33% +0.12% +0.53% -2.96% -0.10% -8.94% 0.00% 0.00% - - - -
TMBUS500RMF T ทหารไทย 17.4567 +0.70% +1.38% +2.67% -6.92% -7.30% -7.25% +30.26% +40.87% - - - -
TMSRMF T ทิสโก้ 10.4207 -0.30% -2.20% -4.99% -16.02% -11.49% -23.91% +1.41% 0.00% - - - -
T-NERMF T ธนชาติ 61.4056 +0.08% -2.16% -0.90% -6.83% -2.89% -17.21% +22.75% +20.40% - - - -
T-NFRMF T ธนชาติ 16.1782 -0.00% +0.00% +0.18% +0.60% +0.70% +1.18% +5.49% +13.76% - - - -
T-NGRMF T ธนชาติ 15.4865 0.00% +0.00% +0.13% +0.40% +0.51% +0.84% +3.63% +9.21% - - - -
T-NMIXRMF T ธนชาติ 39.7215 -0.03% -1.13% +0.57% -4.73% -1.76% -12.34% +30.88% +29.59% - - - -
T-NMRMF T ธนชาติ 13.7407 -0.00% +0.02% +0.10% +0.30% +0.54% +0.99% +3.31% +6.96% - - - -
T-PROPERTYRMF T ธนชาติ 12.6239 +0.44% +0.22% +0.93% -2.07% +3.73% +5.32% +26.30% 0.00% - - - -
TSFIRMF T ทิสโก้ 13.5916 0.00% +0.02% +0.11% +0.44% +0.50% +0.83% +3.11% +8.12% - - - -
TUSRMF T ทิสโก้ 13.4666 +0.71% +1.34% +2.39% -6.96% -7.40% -7.38% +31.09% +32.16% - - - -
UHCRMF T ยูโอบี 10.1320 +0.60% +1.22% +4.17% -6.47% -8.41% -3.89% +10.17% 0.00% - - - -
UIFRMF T ยูโอบี 9.8899 +0.10% +0.40% +1.05% -1.68% -4.24% -8.38% 0.00% 0.00% - - - -
UOBEQRMF T ยูโอบี 78.6841 -0.11% -2.00% -1.57% -7.97% -5.40% -14.41% +20.74% +24.48% - - - -
UOBGBRMF T ยูโอบี 14.4770 -0.04% -0.06% +0.09% +0.39% +0.42% +0.41% +3.34% +11.02% - - - -
UOBGRMF-H T ยูโอบี 7.5746 -0.39% -0.42% +2.53% +4.04% +3.33% -6.33% +8.89% -4.71% - - - -
UOBSVRMF T ยูโอบี 13.4947 -0.00% +0.01% +0.11% +0.32% +0.51% +0.91% +2.94% +6.95% - - - -
V-RMF T วรรณ 82.5944 +0.18% -0.85% +0.36% -4.04% -1.35% -9.80% +40.12% +40.74% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล