เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 23 มิ.ย. 2017
99%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ABAPAC-RMF T อเบอร์ดีน 13.7722 +0.12% -0.17% -0.19% +3.95% +14.16% +15.66% +4.69% +28.25% - - - -
ABSC-RMF T อเบอร์ดีน 90.0702 +0.06% +0.27% +1.56% +4.70% +10.30% +11.99% +8.22% +49.77% - - - -
ABSI-RMF T อเบอร์ดีน 12.3342 +0.00% +0.02% +0.07% +0.21% +0.41% +0.75% +2.76% +7.26% - - - -
ASP-ERF T เเอสเซท พลัส 26.6870 -0.42% +0.73% +4.01% +5.37% +8.83% +7.46% +6.93% +26.22% - - - -
ASP-FRF T เเอสเซท พลัส 14.3016 +0.01% +0.09% +0.33% +0.70% +1.37% +1.51% +7.14% +14.46% - - - -
ASP-MRF T เเอสเซท พลัส 25.2473 +0.07% +0.27% +0.69% +2.08% +6.47% +5.57% +5.89% +22.69% - - - -
B25RMF T บัวหลวง 14.7839 -0.01% +0.09% +0.65% +0.50% +1.14% +3.53% +6.86% +20.70% - - - -
B-ASEANRMF T บัวหลวง 10.0032 +0.04% -0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BBASICRMF T บัวหลวง 12.5327 -0.26% +0.05% +1.82% -1.24% +1.82% +10.57% +20.81% 0.00% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 10.8708 +1.46% +2.79% +4.26% +6.44% +14.93% +15.78% 0.00% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 96.8878 -0.00% +0.19% +1.79% +0.61% +3.70% +14.12% +16.99% +64.74% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 62.4161 -0.00% +0.13% +1.48% +0.56% +3.05% +11.91% +13.99% +57.59% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 14.3464 +0.01% +0.10% +0.45% +0.85% +1.47% +1.24% +6.81% +13.79% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 10.7849 +0.22% -0.08% -0.06% +4.27% +7.31% +13.07% 0.00% 0.00% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 10.0083 +0.24% +0.16% -1.59% -1.58% +3.83% -5.43% -3.40% -19.04% - - - -
BSIRIRMF T บัวหลวง 10.7305 +0.29% +0.91% +1.91% +2.19% +10.96% +13.28% +13.46% 0.00% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 13.5499 -0.16% +0.74% +3.75% +0.10% +4.69% +13.31% +20.75% 0.00% - - - -
CG-RMF T ยูโอบี 10.1463 +0.15% +0.54% +0.87% +1.76% +1.99% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EQRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.4385 +0.11% +0.70% +2.88% +4.54% +8.83% +16.20% +24.31% +62.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2775 +0.00% +0.02% +0.11% +0.33% +0.64% +1.23% +4.13% +8.70% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.1670 -0.35% -0.19% -1.21% -0.47% +0.22% +6.63% -1.69% +19.48% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.1448 +0.05% +0.31% +1.33% +1.97% +3.94% +7.04% +6.57% +21.89% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.4088 +0.12% +0.39% +0.49% +1.43% +7.24% +11.14% +9.87% +47.11% - - - -
CIMB-PRINCIPAL FIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.0996 +0.01% +0.07% +0.34% +0.63% +1.31% +1.35% +8.09% +15.20% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IPROPRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.4606 +0.18% +0.08% +0.36% -0.61% +0.93% +4.69% +43.97% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL PRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0488 0.00% +0.01% +0.04% +0.13% +0.25% +0.44% +2.00% +5.85% - - - -
CPRMF1 T ยูโอบี 16.3540 +0.04% +0.07% +0.14% +0.43% +0.93% +1.75% +5.49% +16.05% - - - -
CPRMF2 T ยูโอบี 14.6361 +0.05% +0.06% +0.21% +0.68% +1.42% +2.22% +8.77% +17.45% - - - -
CPRMF3 T ยูโอบี 15.4644 +0.06% +0.16% +0.60% +1.13% +2.18% +2.16% +6.50% +15.67% - - - -
CPRMF4 T ยูโอบี 15.4835 +0.03% +0.07% +0.11% +0.34% +0.75% +1.36% +2.80% +12.15% - - - -
CPRMF5 T ยูโอบี 15.1871 +0.06% +0.16% +0.25% +0.55% +1.02% +1.80% +4.04% +14.94% - - - -
ERMF T ยูโอบี 89.9334 +0.02% +0.41% +0.75% +1.72% +2.99% +7.26% +9.84% +55.85% - - - -
FLEX-RMF T วรรณ 25.5291 +0.30% +0.24% -0.70% -0.07% +1.68% +9.04% +17.38% +38.35% - - - -
F-RMF T วรรณ 15.1456 +0.00% +0.03% +0.15% +0.45% +0.78% +1.06% +5.47% +11.68% - - - -
GBRMF T ยูโอบี 13.9550 +0.02% +0.06% +0.25% +0.43% +1.20% +1.01% +6.20% +13.03% - - - -
I-GOLDRMF T เอ็มเอฟซี 9.9785 +0.41% -0.74% -0.78% -0.69% +5.79% -5.33% -5.72% -21.78% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 26.7602 +0.09% +0.82% +4.52% +5.86% +12.79% +16.93% +21.14% +83.94% - - - -
JB25RMF T ทหารไทย 34.3712 +0.05% +0.33% -0.01% +1.55% +7.52% +11.72% +10.18% +37.30% - - - -
KBLRMF T กสิกรไทย 26.8246 +0.09% +0.35% +1.01% +1.52% +3.05% +4.18% +6.23% +20.65% - - - -
KEQRMF T กสิกรไทย 28.1660 +0.33% +0.89% +2.10% +3.27% +6.90% +14.00% +14.55% +45.15% - - - -
KEURMF T กสิกรไทย 13.1125 +0.06% +1.13% +0.30% +7.66% +14.69% +16.35% 0.00% 0.00% - - - -
KFCASHRMF T กรุงศรี 12.8845 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.53% +1.02% +3.69% +8.30% - - - -
KFDIVRMF T กรุงศรี 28.7506 -0.19% +0.16% +0.99% +2.45% +7.62% +11.54% +5.74% +40.54% - - - -
KFEQRMF T กรุงศรี 29.2321 -0.32% -0.18% +2.14% +3.33% +7.03% +10.88% +10.44% +55.28% - - - -
KFEURORMF T กรุงศรี 12.8654 +0.12% +1.15% -0.92% +8.84% +15.23% +10.60% 0.00% 0.00% - - - -
KFFLEX2RMF T กรุงศรี 55.7965 -0.19% +0.08% +1.37% +2.52% +8.22% +10.54% +7.68% +72.16% - - - -
KFGBRANRMF T กรุงศรี 11.3577 -0.66% +0.52% -0.21% +3.18% +9.62% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 11.6908 +0.20% +0.04% -1.72% -1.75% +3.74% -5.93% -4.71% -21.01% - - - -
KFGOVRMF T กรุงศรี 14.2423 +0.02% +0.08% +0.34% +0.64% +1.27% +1.13% +6.36% +15.46% - - - -
KFHCARERMF T กรุงศรี 10.9353 +1.22% +5.28% +4.28% +6.37% +12.00% +8.45% 0.00% 0.00% - - - -
KFIRMF T กสิกรไทย 14.5106 +0.02% +0.09% +0.35% +0.71% +1.40% +1.56% +8.59% +14.89% - - - -
KFJAPANRMF T กรุงศรี 10.0976 -0.16% +0.88% -0.09% +1.03% -5.57% +30.69% 0.00% 0.00% - - - -
KFLRMF T กสิกรไทย 78.2385 +0.20% +0.52% +1.64% +2.77% +5.94% +9.41% +11.04% +42.16% - - - -
KFLTGOVRMF T กรุงศรี 13.1954 +0.03% +0.17% +0.88% +1.23% +1.99% +0.89% +6.05% +13.85% - - - -
KFMTFIRMF T กรุงศรี 13.0569 +0.01% +0.09% +0.41% +0.77% +1.38% +1.62% +6.74% +13.46% - - - -
KFS100RMF T กรุงศรี 31.4809 +0.12% +0.40% +0.85% +2.18% +7.82% +13.21% +12.66% +49.23% - - - -
KFSINCRMF T กรุงศรี 10.4702 -0.00% -0.00% +0.57% +2.07% +4.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFTSRMF T กรุงศรี 69.3098 -0.19% +0.08% +1.35% +2.51% +8.29% +10.64% +7.85% +60.53% - - - -
KGARMF T กสิกรไทย 12.9460 +0.04% +0.06% +0.25% +3.06% +5.77% +9.55% +7.92% 0.00% - - - -
KGBRMF T กสิกรไทย 13.7971 +0.01% +0.08% +0.34% +0.64% +1.26% +1.34% +7.81% +13.84% - - - -
KGDRMF T กสิกรไทย 11.1608 +0.35% +0.16% -0.28% +0.40% +9.88% -2.10% -4.76% -17.33% - - - -
KGHRMF T กสิกรไทย 9.1492 +1.28% +4.95% +5.18% +7.94% +17.20% +11.38% 0.00% 0.00% - - - -
KGIFRMF T กสิกรไทย 10.5960 -0.25% -0.45% +0.35% +6.08% +7.49% +5.76% 0.00% 0.00% - - - -
KJPRMF T กสิกรไทย 11.7546 +0.03% +1.22% +2.58% +6.21% +6.57% +24.54% 0.00% 0.00% - - - -
KMSRMF T กสิกรไทย 15.1036 -0.04% +0.48% +3.77% +6.41% +10.86% +31.37% 0.00% 0.00% - - - -
KS50RMF T กสิกรไทย 11.8668 +0.13% +0.40% +0.51% +1.62% +7.50% +11.68% +9.13% 0.00% - - - -
KSFRMF T กสิกรไทย 13.3028 +0.00% +0.03% +0.14% +0.46% +0.89% +1.37% +5.53% +11.24% - - - -
KSRMF T กรุงไทย 22.5054 +0.11% +0.25% +3.22% -0.27% +1.25% +8.61% -1.87% +22.12% - - - -
KT25/75RMF T กรุงไทย 11.4845 +0.01% -0.04% +1.39% +2.03% +1.54% +7.08% 0.00% 0.00% - - - -
KT-BOND RMF T กรุงไทย 9.7871 +0.02% +0.08% +0.70% +1.48% +1.95% +3.38% -5.21% 0.00% - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 9.1195 +0.31% +0.12% -0.51% +0.05% +8.86% -2.95% -5.38% -22.01% - - - -
KT-HEALTHC RMF T กรุงไทย 10.0770 +1.17% +4.91% +6.22% +9.69% +18.76% +14.55% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HIDIVRMF T กรุงไทย 12.7048 +0.06% +0.66% +1.89% +3.19% +7.10% +10.85% +15.26% 0.00% - - - -
KT-PIF RMF T กรุงไทย 9.5741 +0.37% -0.01% -0.28% -2.69% -2.39% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSE-RMF T กรุงไทย 14.0083 -0.15% +0.20% +2.44% +2.04% +5.62% +14.12% +19.24% 0.00% - - - -
KTSET50RMF T กรุงไทย 10.6089 +0.13% +0.39% +0.47% +1.52% +6.10% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-WEQ RMF T กรุงไทย 10.8142 +0.42% +0.92% +0.03% +3.43% +6.25% +14.45% 0.00% 0.00% - - - -
LHFLRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.6094 +0.25% -0.15% +2.54% +2.36% +0.08% +17.14% +36.27% 0.00% - - - -
LHGOVRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5503 +0.00% +0.02% +0.07% +0.20% +0.39% +0.65% +3.71% 0.00% - - - -
LHTPROPRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2697 +0.30% +0.19% -0.88% -4.96% -4.39% -2.28% 0.00% 0.00% - - - -
M-FIX T เอ็มเอฟซี 13.5729 +0.01% +0.04% +0.18% +0.49% +1.02% +1.46% +7.22% +13.56% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.3857 +0.00% +0.01% +0.07% +0.18% +0.34% +0.71% +3.21% +7.96% - - - -
M-PROP RMF T เอ็มเอฟซี 9.1376 +0.54% +0.28% -0.61% -4.14% -4.26% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-RMF T วรรณ 13.3995 +0.00% +0.02% +0.08% +0.23% +0.48% +0.89% +3.32% +7.71% - - - -
MS-ASM RMF T เเมนูไลฟ์ 9.2858 +0.05% -0.10% -0.47% +0.34% +8.13% +6.85% 0.00% 0.00% - - - -
M-SAVING T เอ็มเอฟซี 12.5514 +0.00% +0.02% +0.09% +0.23% +0.48% +0.91% +3.62% +7.85% - - - -
MS-FLEX RMF T เเมนูไลฟ์ 20.3382 +0.18% +0.29% +0.22% +0.09% +3.07% +5.89% +6.55% +28.97% - - - -
M-VALUE T เอ็มเอฟซี 74.2317 -0.12% +0.09% +1.51% +4.02% +6.30% +8.33% +18.85% +64.31% - - - -
PFIXRMF T ฟิลลิป 11.5160 +0.04% +0.02% +0.13% +0.27% +0.45% +0.61% +4.37% +10.29% - - - -
PHATRA BLRMF T ภัทร 29.5627 +0.13% +0.63% +2.15% +3.43% +5.31% +17.64% +26.21% +44.18% - - - -
PHATRA EQRMF T ภัทร 38.9531 +0.13% +0.79% +2.62% +4.15% +6.29% +20.67% +32.13% +72.57% - - - -
PHATRA INRMF T ภัทร 13.5102 +0.02% +0.11% +0.51% +0.97% +1.65% +1.53% +6.66% +12.98% - - - -
PHATRA MMRMF T ภัทร 11.3789 +0.00% +0.02% +0.09% +0.26% +0.53% +1.06% +3.98% +8.71% - - - -
PHATRA PROPRMF T ภัทร 16.7326 +0.41% +0.18% +0.34% -1.73% -0.30% +0.87% +26.19% +56.06% - - - -
PMIXRMF T ฟิลลิป 26.7746 -0.23% +0.01% +2.16% +2.30% +4.15% +6.56% +14.56% +51.52% - - - -
RMF1 T กรุงไทย 54.0102 +0.04% +0.15% +0.29% +0.44% +3.24% +8.13% +7.42% +33.95% - - - -
RMF2 T กรุงไทย 14.5266 +0.00% +0.08% +0.41% +0.76% +1.21% +1.24% +7.05% +13.26% - - - -
RMF3 T กรุงไทย 13.7605 +0.01% +0.10% +0.42% +0.67% +1.12% +0.88% +5.30% +11.02% - - - -
RMF4 T กรุงไทย 11.3643 +0.00% +0.01% +0.08% +0.25% +0.47% +0.90% +3.59% +8.26% - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 7.4379 +0.34% +0.13% -0.37% +0.23% +9.81% -2.61% -6.90% -21.66% - - - -
SCBRM1 T ไทยพาณิชย์ 13.4937 +0.01% +0.04% +0.17% +0.46% +0.87% +1.33% +4.96% +10.16% - - - -
SCBRM2 T ไทยพาณิชย์ 13.5673 +0.02% +0.04% +0.40% +0.71% +1.16% +1.31% +5.62% +11.81% - - - -
SCBRM3 T ไทยพาณิชย์ 25.9852 +0.04% +0.22% +1.18% +1.57% +2.75% +5.25% +4.27% +15.67% - - - -
SCBRM4 T ไทยพาณิชย์ 51.5085 +0.08% +0.43% +1.64% +2.23% +5.09% +9.75% +11.49% +39.62% - - - -
SCBRMEU T ไทยพาณิชย์ 10.6273 -0.06% +0.59% -0.43% +5.63% +10.13% +15.72% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGHC T ไทยพาณิชย์ 10.2207 +1.55% +3.24% +5.06% +8.89% +18.46% +13.17% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGIF T ไทยพาณิชย์ 11.1202 -0.32% -0.56% -0.36% +3.87% +7.14% +6.37% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGW T ไทยพาณิชย์ 9.9487 -0.17% -0.30% +1.11% +2.10% +7.12% +7.23% -3.96% 0.00% - - - -
SCBRMGWP T ไทยพาณิชย์ 10.2757 -0.18% -0.25% +1.23% +2.24% +8.10% +8.59% -7.50% 0.00% - - - -
SCBRMJP T ไทยพาณิชย์ 10.2990 +0.08% +0.82% +2.27% +5.62% +3.99% +22.17% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMS50 T ไทยพาณิชย์ 16.3685 +0.13% +0.39% +0.47% +1.52% +7.34% +11.43% +7.53% +39.01% - - - -
S-EQRMF T โซลาริส 18.0089 +0.29% -0.01% +0.99% +0.15% +0.77% -5.53% -4.10% +32.62% - - - -
S-FRMF T โซลาริส 12.2822 +0.00% +0.02% +0.10% +0.24% +0.32% +0.64% +3.05% +8.45% - - - -
SVRMF T ยูโอบี 13.0238 +0.00% +0.02% +0.09% +0.26% +0.52% +1.00% +4.22% +9.19% - - - -
TAPRMF T ทิสโก้ 10.8966 +0.15% +0.29% +0.51% +4.25% +11.93% +21.47% +1.43% +24.50% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 9.5433 +0.26% +0.95% +0.99% -0.20% +12.01% +17.51% +0.80% 0.00% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.5505 -0.42% +0.56% +1.48% +4.43% +14.50% +17.24% +8.41% +31.64% - - - -
TEGRMF-A T ทิสโก้ 62.2665 +0.17% +0.57% +1.79% +2.82% +3.18% +15.95% +15.51% +45.63% - - - -
TEGRMF-B T ทิสโก้ 63.2541 +0.18% +0.58% +1.84% +2.96% +3.43% +16.57% +17.34% 0.00% - - - -
TEURMF T ทิสโก้ 10.5678 -0.08% +0.48% -0.82% +4.49% +7.93% +11.73% 0.00% 0.00% - - - -
TFIRMF-A T ทิสโก้ 14.3514 +0.01% +0.06% +0.27% +0.62% +0.97% +1.20% +6.86% +13.93% - - - -
TFIRMF-B T ทิสโก้ 14.4576 +0.01% +0.06% +0.29% +0.66% +1.04% +1.42% +7.65% 0.00% - - - -
TFPRMF T ทิสโก้ 58.7837 +0.08% +0.45% +1.39% +2.67% +2.08% +8.56% +8.07% +40.76% - - - -
T-GLOBALBONDRMF T ธนชาติ 10.7594 +0.07% +0.01% +0.61% +2.15% +1.22% -3.79% -11.50% +3.11% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 6.9791 +0.19% -0.03% -0.56% +0.34% +4.70% -2.99% -7.77% -23.01% - - - -
TGOLDRMF-H T ธนชาติ 8.2978 +0.38% -0.02% -0.40% +0.32% +9.58% -1.91% -5.28% -19.73% - - - -
TGOLDRMF-UH T ธนชาติ 8.6117 +0.39% -0.08% -1.52% -1.53% +3.89% -4.92% -2.43% -17.91% - - - -
THDRMF T ทิสโก้ 13.1030 +0.03% +0.31% +1.77% +1.40% +11.36% +18.91% +20.54% 0.00% - - - -
T-HEALTHCARERMF T ธนชาติ 9.3435 +1.08% +4.70% +5.97% +9.47% +17.11% +12.78% 0.00% 0.00% - - - -
TJPRMF T ทิสโก้ 11.9759 +0.06% +0.79% +2.21% +5.14% +3.60% +20.18% +21.69% 0.00% - - - -
T-LOWBETARMF T ธนชาติ 16.4867 -0.00% +0.47% +1.22% +2.45% +3.75% +7.83% +25.26% 0.00% - - - -
TMB50RMF T ทหารไทย 39.0956 +0.13% +0.39% +0.47% +1.50% +7.30% +11.44% +8.49% +40.98% - - - -
TMBAGLRMF T ทหารไทย 11.7366 +0.35% +1.87% +0.44% +5.45% +17.81% +21.01% 0.00% 0.00% - - - -
TMBBFRMF T ทหารไทย 11.9354 +0.02% +0.06% +0.38% +0.73% +1.27% +2.12% +6.87% +14.12% - - - -
TMBCORMF T ทหารไทย 12.5939 +0.53% +2.19% +1.99% +9.12% +23.18% +31.02% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEGRMF T ทหารไทย 11.2735 -0.11% +1.03% +1.58% +8.67% +15.88% +19.17% +10.75% 0.00% - - - -
TMBGINCOMERMF T ทหารไทย 10.6503 -0.00% +0.01% +0.58% +2.17% +4.20% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 9.0945 +0.34% +0.14% -0.38% +0.18% +9.43% -2.80% -7.01% -21.43% - - - -
TMBGQGRMF T ทหารไทย 11.2269 +0.00% +1.50% +2.31% +6.97% +12.65% +14.49% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGRMF T ทหารไทย 11.2603 -0.01% +0.12% +0.73% +1.55% +2.39% +2.84% -5.17% +10.87% - - - -
TMBJERMF T ทหารไทย 9.6620 +0.07% +0.82% +2.39% +5.75% +4.38% +21.57% 0.00% 0.00% - - - -
TMBMRMF T ทหารไทย 12.7605 +0.00% +0.02% +0.06% +0.16% +0.32% +0.62% +2.85% +6.95% - - - -
TMBPIPRMF T ทหารไทย 12.3730 +0.15% +0.15% +0.98% +3.40% +7.98% +9.61% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTMSMVRMF T ทหารไทย 10.3900 -0.12% -0.00% +0.61% +1.64% +2.59% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBUS500RMF T ทหารไทย 16.6801 -0.12% +0.16% +1.03% +2.42% +4.08% +13.87% +25.34% 0.00% - - - -
TMSRMF T ทิสโก้ 11.5186 -0.33% +0.45% +4.31% +1.84% +0.60% +12.54% 0.00% 0.00% - - - -
T-NERMF T ธนชาติ 59.4356 +0.34% +0.74% +2.47% +3.64% +6.50% +4.64% +4.31% +36.05% - - - -
T-NFRMF T ธนชาติ 15.7715 +0.01% +0.06% +0.31% +0.75% +1.37% +2.05% +9.22% +17.70% - - - -
T-NGRMF T ธนชาติ 15.2246 +0.01% +0.04% +0.19% +0.48% +0.89% +1.34% +5.91% +12.32% - - - -
T-NMIXRMF T ธนชาติ 37.5250 +0.45% +0.78% +3.75% +2.21% +4.94% +8.88% +10.74% +64.46% - - - -
T-NMRMF T ธนชาติ 13.5279 +0.00% +0.02% +0.11% +0.32% +0.64% +1.20% +4.37% +9.34% - - - -
T-PROPERTYRMF T ธนชาติ 10.9516 +0.06% -0.58% -2.08% -5.54% -6.03% -3.95% 0.00% 0.00% - - - -
TSFIRMF T ทิสโก้ 13.3483 +0.00% +0.03% +0.19% +0.45% +0.85% +0.92% +5.07% +11.16% - - - -
TUSRMF T ทิสโก้ 12.9295 -0.07% -0.02% +1.33% +2.93% +5.98% +14.52% +21.09% 0.00% - - - -
UHCRMF T ยูโอบี 10.6930 +0.82% +4.28% +5.17% +7.06% +17.17% +16.83% 0.00% 0.00% - - - -
UIFRMF T ยูโอบี 10.4559 +0.03% +0.06% +0.88% +3.05% +4.59% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
UOBEQRMF T ยูโอบี 76.0359 +0.09% +0.19% +0.37% +1.18% +4.72% +7.25% +4.89% +48.54% - - - -
UOBGBRMF T ยูโอบี 14.3099 +0.01% +0.00% +0.13% +0.35% +0.74% +0.84% +8.48% +14.15% - - - -
UOBGRMF-H T ยูโอบี 7.7870 +0.34% +0.14% -0.40% +0.17% +9.56% -2.74% -6.78% -20.90% - - - -
UOBSVRMF T ยูโอบี 13.2936 +0.00% +0.02% +0.09% +0.28% +0.58% +1.03% +4.38% +9.84% - - - -
V-RMF T วรรณ 77.9685 +0.13% +0.37% +1.30% +1.95% +6.53% +13.73% +18.86% +58.26% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล