เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 28 เม.ย. 2017

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ABAPAC-RMF T อเบอร์ดีน 13.6086 +0.32% +2.98% +3.23% +5.50% +9.35% +14.46% +6.64% +22.29% - - - -
ABSC-RMF T อเบอร์ดีน 87.6945 -0.16% -0.47% +1.20% +3.41% +7.27% +10.28% +9.04% +40.65% - - - -
ABSI-RMF T อเบอร์ดีน 12.3186 -0.00% +0.01% +0.08% +0.19% +0.39% +0.73% +2.84% +7.50% - - - -
ASP-ERF T เเอสเซท พลัส 25.4378 -0.23% -0.08% -0.16% -0.57% +2.50% +6.23% +4.46% +13.08% - - - -
ASP-FRF T เเอสเซท พลัส 14.2375 +0.03% +0.01% +0.18% +0.53% +0.69% +0.80% +6.92% +14.49% - - - -
ASP-MRF T เเอสเซท พลัส 25.0389 +0.03% -0.03% +0.49% +1.76% +4.34% +8.51% +7.71% +16.09% - - - -
B25RMF T บัวหลวง 14.6949 -0.04% -0.11% -0.18% -0.15% +0.23% +3.52% +7.64% +19.45% - - - -
BBASICRMF T บัวหลวง 12.5595 -0.00% +0.25% -0.61% -1.86% +1.53% +17.36% 0.00% 0.00% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 10.2974 +0.50% +2.23% -0.32% +7.53% +9.87% +7.93% 0.00% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 95.4281 -0.15% -0.53% -1.10% -1.39% +2.11% +16.34% +20.35% +56.22% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 61.6318 -0.14% -0.40% -0.84% -1.16% +1.56% +13.92% +17.37% +50.05% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 14.2632 +0.02% +0.01% +0.21% +0.51% +0.36% +0.41% +6.33% +13.82% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 10.5334 +0.06% +3.56% +2.58% +2.90% +9.66% +9.29% 0.00% 0.00% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 10.2897 +0.16% -0.57% +1.43% +4.40% -1.91% -1.68% +0.67% -18.81% - - - -
BSIRIRMF T บัวหลวง 10.5604 -0.19% -0.45% +0.39% +2.14% +8.69% +13.74% +14.83% 0.00% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 13.2278 +0.10% -0.55% -2.52% -2.54% +3.40% +13.54% +27.37% 0.00% - - - -
CG-RMF T ยูโอบี 9.9921 -0.06% -0.04% -0.03% -2.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EQRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 16.7058 +0.30% +0.24% -0.01% -0.30% +5.60% +15.66% +21.95% +46.52% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2558 +0.00% +0.02% +0.12% +0.30% +0.63% +1.21% +4.21% +8.92% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.3019 +0.58% +1.25% +1.55% +0.53% +5.69% +8.85% +2.53% +14.48% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.9105 +0.13% +0.10% -0.06% +0.11% +2.78% +6.78% +5.27% +19.03% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.3366 -0.09% +0.05% +0.35% +1.39% +7.18% +13.81% +12.35% +34.91% - - - -
CIMB-PRINCIPAL FIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.0480 +0.03% +0.02% +0.19% +0.53% +0.62% +0.83% +7.90% +15.62% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IPROPRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.4004 -0.22% -0.89% -1.48% -1.41% -3.19% +0.42% +48.53% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL PRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0403 0.00% +0.00% +0.06% +0.11% +0.24% +0.43% +2.12% +6.16% - - - -
CPRMF1 T ยูโอบี 16.3097 -0.00% +0.00% +0.10% +0.13% +0.83% +1.58% +6.04% +15.16% - - - -
CPRMF2 T ยูโอบี 14.5818 +0.00% +0.04% +0.20% +0.26% +1.09% +1.64% +9.34% +16.40% - - - -
CPRMF3 T ยูโอบี 15.3509 +0.05% +0.07% +0.29% +0.53% +0.83% +0.92% +6.69% +14.58% - - - -
CPRMF4 T ยูโอบี 15.4489 -0.01% +0.01% +0.08% +0.09% +0.70% +1.30% +3.22% +12.58% - - - -
CPRMF5 T ยูโอบี 15.1281 -0.01% +0.01% +0.12% +0.13% +0.79% +1.66% +4.58% +14.88% - - - -
ERMF T ยูโอบี 88.6339 -0.06% -0.03% -0.00% -2.22% +1.36% +9.61% +13.75% +43.19% - - - -
FLEX-RMF T วรรณ 25.6501 -0.21% -0.49% +0.00% -0.88% +4.68% +13.69% +20.17% +34.09% - - - -
F-RMF T วรรณ 15.1072 +0.02% +0.04% +0.16% +0.34% +0.50% +0.74% +5.52% +12.05% - - - -
GBRMF T ยูโอบี 13.9158 +0.02% +0.02% +0.12% +0.44% +0.49% +0.64% +6.15% +13.50% - - - -
I-GOLDRMF T เอ็มเอฟซี 10.1748 +0.25% -0.62% +0.77% +4.96% -2.59% -1.58% -2.56% -21.95% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 25.5067 -0.13% -0.61% +0.12% +0.30% +6.60% +14.30% +18.39% +64.47% - - - -
JB25RMF T ทหารไทย 34.2180 -0.17% +0.19% +0.39% +0.96% +7.03% +15.09% +11.82% +25.93% - - - -
KBLRMF T กสิกรไทย 26.4929 +0.07% -0.13% +0.08% +0.06% +1.51% +2.82% +6.01% +16.83% - - - -
KEQRMF T กสิกรไทย 27.4319 -0.06% -0.02% +0.07% +0.42% +3.96% +14.99% +15.08% +30.54% - - - -
KEURMF T กสิกรไทย 12.8625 +0.07% +2.12% +4.82% +9.58% +14.52% +14.67% 0.00% 0.00% - - - -
KFCASHRMF T กรุงศรี 12.8639 +0.00% +0.02% +0.10% +0.25% +0.52% +1.01% +3.78% +8.54% - - - -
KFDIVRMF T กรุงศรี 28.2953 -0.05% +0.03% +0.31% +1.44% +6.19% +11.37% +5.64% +29.60% - - - -
KFEQRMF T กรุงศรี 28.1106 +0.14% +0.50% -0.39% -1.54% +3.31% +13.83% +8.58% +36.69% - - - -
KFEURORMF T กรุงศรี 12.5790 +0.48% +3.88% +5.67% +9.59% +12.52% +8.29% 0.00% 0.00% - - - -
KFFLEX2RMF T กรุงศรี 54.5609 -0.01% +0.14% +0.15% +0.73% +6.32% +12.94% +9.04% +57.95% - - - -
KFGBRANRMF T กรุงศรี 11.1750 +0.37% +2.12% +2.44% +5.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 12.0401 +0.22% -0.56% +1.48% +4.46% -2.10% -2.06% -0.54% -20.64% - - - -
KFGOVRMF T กรุงศรี 14.1824 +0.01% -0.00% +0.17% +0.47% +0.43% +0.51% +6.24% +15.89% - - - -
KFHCARERMF T กรุงศรี 10.5354 +0.58% +3.13% +2.91% +6.92% +8.62% +1.48% 0.00% 0.00% - - - -
KFIRMF T กสิกรไทย 14.4489 +0.03% +0.05% +0.24% +0.61% +0.68% +0.94% +8.35% +15.10% - - - -
KFJAPANRMF T กรุงศรี 10.1324 +0.28% +6.05% +2.76% -4.19% +14.98% +18.79% 0.00% 0.00% - - - -
KFLRMF T กสิกรไทย 76.5300 -0.00% -0.25% +0.01% -0.52% +3.41% +7.50% +11.50% +30.92% - - - -
KFLTGOVRMF T กรุงศรี 13.0718 +0.04% -0.12% +0.20% +0.58% -0.50% -0.86% +5.27% +13.58% - - - -
KFMTFIRMF T กรุงศรี 12.9875 +0.03% +0.05% +0.20% +0.51% +0.60% +0.86% +6.39% +13.50% - - - -
KFS100RMF T กรุงศรี 31.1660 -0.09% +0.05% +0.44% +1.28% +7.44% +15.98% +15.55% +36.44% - - - -
KFSINCRMF T กรุงศรี 10.3475 +0.02% +0.22% +0.80% +2.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFTSRMF T กรุงศรี 67.7775 -0.01% +0.14% +0.15% +0.76% +6.41% +13.22% +9.37% +47.32% - - - -
KGARMF T กสิกรไทย 12.7557 -0.04% +1.42% +1.45% +2.88% +5.61% +7.12% +9.68% 0.00% - - - -
KGBRMF T กสิกรไทย 13.7443 +0.02% +0.04% +0.21% +0.53% +0.56% +0.60% +7.50% +14.13% - - - -
KGDRMF T กสิกรไทย 11.2711 +0.22% -1.11% +1.03% +5.38% -0.63% -0.31% -3.03% -21.04% - - - -
KGHRMF T กสิกรไทย 8.6961 +0.16% +2.44% +2.37% +8.54% +9.71% +2.74% 0.00% 0.00% - - - -
KGIFRMF T กสิกรไทย 10.3930 +0.18% +1.23% +2.93% +5.08% +2.20% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KJPRMF T กสิกรไทย 11.1751 +0.16% +4.16% +1.77% +0.61% +10.10% +10.97% 0.00% 0.00% - - - -
KMSRMF T กสิกรไทย 14.2655 +0.50% +0.05% +0.24% +2.60% +7.28% +30.88% 0.00% 0.00% - - - -
KS50RMF T กสิกรไทย 11.8118 -0.09% +0.06% +0.44% +1.38% +7.41% +14.56% +11.94% 0.00% - - - -
KSFRMF T กสิกรไทย 13.2691 +0.01% +0.04% +0.18% +0.43% +0.73% +1.22% +5.55% +11.58% - - - -
KSRMF T กรุงไทย 21.9017 -0.02% -0.95% -2.40% -4.54% -0.00% +7.54% -6.57% +12.48% - - - -
KT25/75RMF T กรุงไทย 11.3213 +0.08% +0.22% +0.20% -0.79% +0.49% +6.53% 0.00% 0.00% - - - -
KT-BOND RMF T กรุงไทย 9.7060 +0.18% +0.01% +0.74% +1.17% +0.32% -0.24% -3.48% 0.00% - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 9.2370 +0.19% -1.04% +1.05% +5.00% -0.51% -1.21% -3.08% -23.76% - - - -
KT-HEALTHC RMF T กรุงไทย 9.4502 +0.66% +2.48% +1.71% +7.21% +10.67% +5.47% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HIDIVRMF T กรุงไทย 12.4231 -0.01% +0.46% +0.55% +0.86% +5.17% +13.54% +14.98% 0.00% - - - -
KT-PIF RMF T กรุงไทย 9.5691 -0.22% -2.12% -2.84% -4.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSE-RMF T กรุงไทย 13.6220 +0.39% -0.23% -1.09% -2.71% +5.68% +12.18% +19.15% 0.00% - - - -
KTSET50RMF T กรุงไทย 10.5670 -0.09% +0.06% +0.42% +1.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-WEQ RMF T กรุงไทย 10.6543 -0.19% +2.75% +2.18% +2.15% +10.33% +9.08% 0.00% 0.00% - - - -
LHFLRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.2995 -0.32% +0.25% -0.74% -4.53% +1.24% +19.29% +37.22% 0.00% - - - -
LHGOVRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5375 0.00% +0.01% +0.07% +0.18% +0.35% +0.54% +3.67% 0.00% - - - -
LHTPROPRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2534 -0.44% -2.96% -5.16% -6.37% -8.78% -6.80% 0.00% 0.00% - - - -
M-FIX T เอ็มเอฟซี 13.5342 +0.01% +0.03% +0.18% +0.43% +0.73% +1.16% +6.96% +14.12% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.3724 -0.00% +0.01% +0.05% +0.17% +0.35% +0.73% +3.43% +8.22% - - - -
M-PROP RMF T เอ็มเอฟซี 9.1401 -0.29% -2.51% -3.92% -5.50% -8.38% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-RMF T วรรณ 13.3808 +0.00% +0.02% +0.08% +0.24% +0.47% +0.87% +3.45% +7.95% - - - -
MS-ASM RMF T เเมนูไลฟ์ 9.3756 +0.28% +1.51% +1.88% +4.40% +0.76% +7.89% 0.00% 0.00% - - - -
M-SAVING T เอ็มเอฟซี 12.5355 +0.00% +0.02% +0.09% +0.24% +0.49% +0.92% +3.73% +8.09% - - - -
MS-FLEX RMF T เเมนูไลฟ์ 20.4143 -0.03% +0.11% +0.30% +0.10% +2.82% +6.79% +9.92% +27.01% - - - -
M-VALUE T เอ็มเอฟซี 71.8366 +0.07% +0.34% +0.23% -0.47% +2.58% +8.66% +19.44% +49.30% - - - -
PFIXRMF T ฟิลลิป 11.4964 +0.01% +0.01% +0.10% +0.18% +0.25% +0.31% +4.05% +11.46% - - - -
PHATRA BLRMF T ภัทร 28.8419 +0.28% +0.23% +0.63% -0.47% +5.00% +15.51% +24.98% +31.89% - - - -
PHATRA EQRMF T ภัทร 37.8060 +0.34% +0.27% +0.74% -0.52% +5.65% +18.12% +30.54% +55.81% - - - -
PHATRA INRMF T ภัทร 13.4238 +0.02% +0.06% +0.27% +0.64% +0.47% +0.74% +6.19% +13.17% - - - -
PHATRA MMRMF T ภัทร 11.3608 +0.00% +0.02% +0.09% +0.24% +0.54% +1.06% +4.10% +8.95% - - - -
PHATRA PROPRMF T ภัทร 16.7178 +0.00% -1.13% -1.60% -2.66% -4.84% -2.39% +31.29% +58.72% - - - -
PMIXRMF T ฟิลลิป 25.9945 +0.01% -0.25% -0.71% -1.45% +0.39% +7.14% +15.49% +39.96% - - - -
RMF1 T กรุงไทย 53.9080 -0.11% -0.31% -0.15% -0.04% +3.43% +10.03% +9.25% +24.15% - - - -
RMF2 T กรุงไทย 14.4505 +0.02% -0.01% +0.19% +0.45% +0.36% -0.01% +6.70% +13.42% - - - -
RMF3 T กรุงไทย 13.6929 +0.02% -0.01% +0.12% +0.36% +0.19% -0.07% +4.88% +11.23% - - - -
RMF4 T กรุงไทย 11.3485 +0.00% +0.02% +0.10% +0.25% +0.47% +0.91% +3.75% +8.53% - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 7.5182 +0.20% -1.13% +0.96% +6.40% -0.83% -0.89% -5.08% -25.31% - - - -
SCBRM1 T ไทยพาณิชย์ 13.4550 +0.01% +0.02% +0.15% +0.39% +0.67% +1.16% +4.97% +10.29% - - - -
SCBRM2 T ไทยพาณิชย์ 13.5005 +0.02% +0.01% +0.16% +0.40% +0.58% +0.54% +5.20% +12.02% - - - -
SCBRM3 T ไทยพาณิชย์ 25.6798 +0.08% +0.13% +0.11% -0.59% +2.01% +5.33% +4.79% +10.13% - - - -
SCBRM4 T ไทยพาณิชย์ 50.8461 +0.03% +0.20% +0.37% -0.28% +4.40% +12.39% +13.76% +27.00% - - - -
SCBRMEU T ไทยพาณิชย์ 10.4868 -0.01% +2.88% +3.96% +6.83% +14.06% +13.18% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGHC T ไทยพาณิชย์ 9.6297 +0.33% +2.55% +1.04% +9.60% +9.45% +4.65% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGIF T ไทยพาณิชย์ 11.0328 +0.28% +1.29% +2.05% +5.48% +5.06% +9.19% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGW T ไทยพาณิชย์ 9.8108 -0.08% +0.75% +0.58% +3.55% +4.50% +6.19% -2.82% 0.00% - - - -
SCBRMGWP T ไทยพาณิชย์ 10.1241 -0.07% +0.87% +0.66% +3.95% +5.43% +7.13% -5.33% 0.00% - - - -
SCBRMJP T ไทยพาณิชย์ 9.8699 -0.20% +2.93% +0.94% -0.16% +9.17% +14.12% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMS50 T ไทยพาณิชย์ 16.3041 -0.09% +0.06% +0.41% +1.30% +7.30% +14.36% +10.64% +27.71% - - - -
S-EQRMF T โซลาริส 18.0192 -0.10% +0.02% -0.37% -2.63% -1.18% -2.76% +4.03% +22.80% - - - -
S-FRMF T โซลาริส 12.2630 +0.00% +0.02% +0.07% +0.12% +0.26% +0.57% +3.14% +8.85% - - - -
SVRMF T ยูโอบี 13.0032 +0.00% +0.02% +0.09% +0.25% +0.50% +1.00% +4.38% +9.45% - - - -
TAPRMF T ทิสโก้ 10.6714 -0.17% +2.23% +1.67% +8.23% +9.62% +21.58% +2.30% +13.64% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 9.3447 -0.25% +1.95% -1.66% +3.29% +5.76% +13.39% +5.02% 0.00% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.3826 -0.21% +1.86% +1.41% +8.59% +11.57% +14.40% +13.63% +18.26% - - - -
TEGRMF-A T ทิสโก้ 61.0518 -0.21% +0.02% +0.31% +0.83% +1.17% +15.51% +16.20% +32.79% - - - -
TEGRMF-B T ทิสโก้ 61.9693 -0.20% +0.03% +0.36% +0.96% +1.33% +16.13% 0.00% 0.00% - - - -
TEURMF T ทิสโก้ 10.4991 +0.00% +2.80% +3.55% +5.86% +12.10% +9.49% 0.00% 0.00% - - - -
TFIRMF-A T ทิสโก้ 14.2994 +0.03% +0.05% +0.22% +0.51% +0.60% +0.73% +6.72% +14.43% - - - -
TFIRMF-B T ทิสโก้ 14.4017 +0.03% +0.05% +0.23% +0.55% +0.65% +0.97% 0.00% 0.00% - - - -
TFPRMF T ทิสโก้ 57.7378 -0.23% +0.14% +0.40% -0.08% +0.27% +8.37% +8.76% +29.34% - - - -
T-GLOBALBONDRMF T ธนชาติ 10.5912 +0.20% +0.12% +0.40% +0.91% -2.98% -7.61% -10.60% -1.49% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 7.0560 +0.13% -0.90% +1.09% +6.09% +5.85% -1.04% -5.90% -26.27% - - - -
TGOLDRMF-H T ธนชาติ 8.3760 +0.11% -1.16% +0.87% +4.07% -0.77% -0.37% -3.46% -23.20% - - - -
TGOLDRMF-UH T ธนชาติ 8.8466 +0.41% -0.65% +1.38% +2.66% -1.92% -1.40% +1.61% -17.50% - - - -
THDRMF T ทิสโก้ 13.0033 +0.16% -0.22% +0.59% +3.54% +10.76% +21.85% +22.84% 0.00% - - - -
T-HEALTHCARERMF T ธนชาติ 8.7828 +0.59% +2.39% +1.63% +8.79% +9.77% +4.42% 0.00% 0.00% - - - -
TJPRMF T ทิสโก้ 11.5059 -0.13% +2.89% +0.74% -0.38% +8.21% +12.52% +25.47% 0.00% - - - -
T-LOWBETARMF T ธนชาติ 16.3561 +0.15% +0.01% +1.52% +1.18% +2.72% +8.30% +33.79% 0.00% - - - -
TMB50RMF T ทหารไทย 38.9463 -0.09% +0.05% +0.41% +1.28% +7.27% +14.33% +11.45% +29.73% - - - -
TMBAGLRMF T ทหารไทย 11.5607 +0.30% +3.68% +4.72% +7.72% +10.47% +20.94% 0.00% 0.00% - - - -
TMBBFRMF T ทหารไทย 11.8734 +0.03% +0.03% +0.15% +0.47% +0.73% +1.32% +6.76% +14.27% - - - -
TMBCORMF T ทหารไทย 11.9360 +0.05% +3.00% +4.19% +10.05% +8.95% +20.74% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEGRMF T ทหารไทย 11.0519 +0.29% +2.89% +5.72% +10.54% +18.07% +18.34% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 9.1983 +0.20% -1.13% +0.97% +6.31% -1.04% -1.02% -5.25% -24.78% - - - -
TMBGQGRMF T ทหารไทย 10.8146 +0.65% +2.58% +3.23% +5.54% +8.11% +11.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGRMF T ทหารไทย 11.1650 +0.12% -0.09% +0.63% +1.40% -0.12% -0.38% -3.63% +6.98% - - - -
TMBJERMF T ทหารไทย 9.2424 -0.16% +2.96% +0.84% -0.09% +8.89% +13.22% 0.00% 0.00% - - - -
TMBMRMF T ทหารไทย 12.7473 +0.00% +0.01% +0.05% +0.15% +0.32% +0.61% +2.99% +7.24% - - - -
TMBPIPRMF T ทหารไทย 12.1542 -0.35% -0.46% +0.69% +2.11% +0.56% +5.43% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTMSMVRMF T ทหารไทย 10.3106 +0.07% -0.23% +0.35% -1.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBUS500RMF T ทหารไทย 16.5173 +0.29% +1.74% +2.19% +2.90% +10.61% +12.61% +30.70% 0.00% - - - -
TMSRMF T ทิสโก้ 11.0591 +0.03% -0.14% -2.11% -1.77% -3.41% +11.13% 0.00% 0.00% - - - -
T-NERMF T ธนชาติ 57.7312 -0.11% +0.20% -0.03% -0.53% +1.66% +7.83% +4.58% +22.86% - - - -
T-NFRMF T ธนชาติ 15.6980 +0.03% +0.05% +0.25% +0.60% +0.83% +1.48% +9.04% +18.08% - - - -
T-NGRMF T ธนชาติ 15.1815 +0.02% +0.03% +0.17% +0.38% +0.58% +0.73% +5.76% +12.65% - - - -
T-NMIXRMF T ธนชาติ 36.3030 -0.22% +0.11% -2.08% -3.11% +1.32% +11.53% +10.79% +49.87% - - - -
T-NMRMF T ธนชาติ 13.5031 +0.00% +0.02% +0.12% +0.33% +0.64% +1.19% +4.50% +9.60% - - - -
T-PROPERTYRMF T ธนชาติ 11.1377 -0.05% -1.90% -3.57% -5.71% -8.37% -5.95% 0.00% 0.00% - - - -
TSFIRMF T ทิสโก้ 13.3103 +0.02% +0.03% +0.15% +0.41% +0.56% +0.63% +4.93% +11.62% - - - -
TUSRMF T ทิสโก้ 12.7430 +0.13% +1.33% +1.83% +3.51% +10.79% +12.33% +26.14% 0.00% - - - -
UHCRMF T ยูโอบี 10.1113 +0.70% +2.34% +0.42% +5.91% +12.28% +9.34% 0.00% 0.00% - - - -
UIFRMF T ยูโอบี 10.3290 +0.18% +1.02% +1.92% +4.02% +3.58% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
UOBEQRMF T ยูโอบี 75.6290 +0.02% -0.22% +0.13% -0.06% +3.49% +8.61% +9.27% +39.73% - - - -
UOBGBRMF T ยูโอบี 14.2871 +0.02% +0.03% +0.16% +0.33% +0.52% +0.59% +8.18% +14.46% - - - -
UOBGRMF-H T ยูโอบี 7.8765 +0.20% -1.11% +0.96% +3.59% -0.83% -1.03% -4.92% -24.30% - - - -
UOBSVRMF T ยูโอบี 13.2722 +0.00% +0.02% +0.10% +0.27% +0.52% +0.94% +4.49% +10.16% - - - -
V-RMF T วรรณ 76.6993 +0.01% -0.21% -0.07% +0.18% +7.55% +15.34% +19.02% +46.09% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล