เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 24 ก.พ. 2017

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ABAPAC-RMF T อเบอร์ดีน 13.0600 -0.11% +0.33% +3.28% +7.44% +5.08% +21.06% +7.21% +20.61% - - - -
ABSC-RMF T อเบอร์ดีน 84.6383 -0.19% -0.81% +0.44% +5.88% +0.47% +9.25% +15.50% +54.75% - - - -
ABSI-RMF T อเบอร์ดีน 12.3016 +0.00% +0.01% +0.07% +0.19% +0.38% +0.72% +3.12% +7.76% - - - -
ASP-ERF T เเอสเซท พลัส 25.0967 -0.23% -0.63% -0.86% +2.24% -4.06% +8.92% +12.69% +18.47% - - - -
ASP-FRF T เเอสเซท พลัส 14.1973 +0.03% +0.08% +0.26% +0.39% +0.47% +0.78% +7.52% +14.45% - - - -
ASP-MRF T เเอสเซท พลัส 24.4821 +0.02% +0.52% +0.33% +3.18% -2.86% +9.84% +15.28% +21.44% - - - -
B25RMF T บัวหลวง 14.6689 -0.02% -0.10% -0.31% +0.25% +0.44% +5.08% +10.30% +23.01% - - - -
BBASICRMF T บัวหลวง 12.4936 -0.51% -0.76% -2.05% +1.05% +1.53% +25.44% 0.00% 0.00% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 10.2330 -0.51% -0.33% +6.50% +6.89% +3.95% +16.10% 0.00% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 94.9550 -0.09% -0.54% -1.58% +2.07% +2.20% +23.50% +29.93% +73.97% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 61.3349 -0.07% -0.38% -1.28% +1.55% +1.75% +19.98% +25.69% +66.08% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 14.2230 +0.02% +0.06% +0.21% +0.26% +0.10% +0.52% +7.15% +13.90% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 10.3607 -0.10% +0.09% +2.72% +6.05% +6.84% +16.10% 0.00% 0.00% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 10.2991 +1.10% +1.12% +2.19% +3.10% -6.02% -1.03% -2.34% -23.05% - - - -
BSIRIRMF T บัวหลวง 10.3255 +0.42% -0.17% +0.77% +8.50% +1.79% +16.09% +23.31% 0.00% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 13.4237 +0.15% -0.63% -1.46% +3.87% +5.19% +21.27% +43.94% 0.00% - - - -
CG-RMF T ยูโอบี 9.9997 -0.15% -0.70% -2.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EQRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 16.5390 -0.23% -1.35% -1.02% +5.01% +0.57% +18.62% +29.57% +61.29% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2311 +0.00% +0.02% +0.10% +0.32% +0.62% +1.18% +4.32% +9.19% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.3247 -0.18% +0.01% +0.77% +4.98% +4.75% +17.07% +6.40% +15.85% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.8655 -0.11% -0.63% -0.50% +2.55% +0.33% +8.14% +4.99% +18.73% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 16.9120 -0.04% -0.58% -0.07% +5.85% +0.70% +16.83% +19.82% +41.58% - - - -
CIMB-PRINCIPAL FIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.0096 +0.03% +0.04% +0.23% +0.34% +0.38% +1.04% +8.66% +15.39% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IPROPRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.5815 +0.06% +0.06% +0.08% -0.43% -0.57% +15.68% +55.58% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL PRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0300 0.00% +0.01% +0.03% +0.13% +0.23% +0.42% +2.29% +6.43% - - - -
CPRMF1 T ยูโอบี 16.2655 -0.02% -0.07% -0.09% +0.61% +0.22% +2.14% +8.09% +16.61% - - - -
CPRMF2 T ยูโอบี 14.5330 -0.02% -0.07% +0.01% +0.82% +0.33% +2.36% +10.43% +17.77% - - - -
CPRMF3 T ยูโอบี 15.2772 -0.01% -0.05% +0.10% +0.56% -0.16% +1.80% +7.53% +15.63% - - - -
CPRMF4 T ยูโอบี 15.4172 -0.01% -0.06% -0.07% +0.54% +0.20% +1.66% +4.46% +12.80% - - - -
CPRMF5 T ยูโอบี 15.0867 -0.02% -0.07% -0.09% +0.58% +0.17% +2.13% +6.15% +15.40% - - - -
ERMF T ยูโอบี 88.6736 -0.16% -0.74% -2.19% +1.77% -1.34% +14.71% +22.85% +59.16% - - - -
FLEX-RMF T วรรณ 25.4021 -0.31% -1.12% -1.59% +2.39% +0.12% +19.50% +29.10% +38.98% - - - -
F-RMF T วรรณ 15.0704 +0.01% +0.04% +0.10% +0.20% +0.37% +0.79% +5.95% +11.95% - - - -
GBRMF T ยูโอบี 13.8890 +0.04% +0.03% +0.23% +0.42% +0.33% +0.98% +6.67% +13.28% - - - -
I-GOLDRMF T เอ็มเอฟซี 10.0216 +0.13% +0.20% +1.18% -0.16% -8.10% -2.35% -6.72% -27.30% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 24.9821 -0.08% -0.81% -1.93% +6.42% +2.35% +19.75% +28.07% +71.54% - - - -
JB25RMF T ทหารไทย 33.2942 -0.07% -0.65% -0.08% +5.73% -0.49% +17.85% +19.98% +31.90% - - - -
KBLRMF T กสิกรไทย 26.2971 +0.06% -0.11% -0.61% +1.23% -0.19% +3.57% +9.87% +18.87% - - - -
KEQRMF T กสิกรไทย 26.9354 -0.14% -0.65% -1.31% +3.26% -1.22% +18.90% +23.89% +38.75% - - - -
KEURMF T กสิกรไทย 12.1450 -0.05% +1.35% +4.66% +9.92% +4.67% +13.64% 0.00% 0.00% - - - -
KFCASHRMF T กรุงศรี 12.8406 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.52% +1.00% +3.92% +8.83% - - - -
KFDIVRMF T กรุงศรี 27.6634 -0.11% -0.64% -0.01% +5.54% +0.25% +11.44% +15.61% +43.02% - - - -
KFEQRMF T กรุงศรี 27.9356 -0.15% -0.33% -1.82% +3.69% +0.32% +17.67% +18.91% +43.84% - - - -
KFEURORMF T กรุงศรี 11.6606 +0.29% +0.70% +2.36% +7.75% -1.53% +6.04% 0.00% 0.00% - - - -
KFFLEX2RMF T กรุงศรี 53.4548 -0.02% -0.24% -0.63% +5.41% +1.51% +15.46% +18.32% +66.66% - - - -
KFGBRANRMF T กรุงศรี 10.8152 +0.67% +2.40% +3.74% +8.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 12.0623 +1.15% +1.14% +2.22% +3.10% -6.20% -1.36% -3.53% -24.87% - - - -
KFGOVRMF T กรุงศรี 14.1482 +0.03% +0.05% +0.21% +0.26% +0.18% +0.72% +7.09% +15.90% - - - -
KFHCARERMF T กรุงศรี 10.2259 +0.09% +0.10% +4.32% +5.10% -2.96% +1.67% 0.00% 0.00% - - - -
KFIRMF T กสิกรไทย 14.3962 +0.03% +0.03% +0.24% +0.29% +0.36% +1.11% +8.86% +15.05% - - - -
KFJAPANRMF T กรุงศรี 10.5395 -0.59% -0.20% +2.31% +8.56% +32.60% +34.28% 0.00% 0.00% - - - -
KFLRMF T กสิกรไทย 75.4192 +0.02% -0.63% -1.78% +2.94% -0.40% +9.62% +21.63% +37.33% - - - -
KFLTGOVRMF T กรุงศรี 13.0435 +0.07% +0.08% +0.23% +0.08% -0.68% -0.18% +6.08% +13.42% - - - -
KFMTFIRMF T กรุงศรี 12.9509 +0.03% +0.06% +0.22% +0.35% +0.47% +1.07% +7.01% +13.44% - - - -
KFS100RMF T กรุงศรี 30.4084 -0.10% -0.70% -0.35% +5.96% +0.96% +19.74% +23.96% +43.91% - - - -
KFSINCRMF T กรุงศรี 10.2250 +0.13% +0.40% +1.08% +2.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFTSRMF T กรุงศรี 66.4003 -0.01% -0.23% -0.60% +5.52% +1.54% +15.80% +18.95% +55.45% - - - -
KGARMF T กสิกรไทย 12.6185 +0.38% +0.49% +2.45% +5.02% +3.12% +11.95% +8.18% 0.00% - - - -
KGBRMF T กสิกรไทย 13.7037 +0.03% +0.03% +0.22% +0.24% +0.27% +0.91% +8.07% +14.08% - - - -
KGDRMF T กสิกรไทย 11.1802 +1.22% +1.23% +3.05% +4.76% -6.75% +1.38% -5.64% -26.29% - - - -
KGHRMF T กสิกรไทย 8.3686 +0.15% +0.11% +5.00% +6.40% -3.80% +3.38% 0.00% 0.00% - - - -
KGIFRMF T กสิกรไทย 9.9168 +0.33% +0.19% -0.68% +2.14% -3.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KJPRMF T กสิกรไทย 11.2476 +0.15% +0.54% +3.33% +5.95% +19.29% +21.13% 0.00% 0.00% - - - -
KMSRMF T กสิกรไทย 13.8754 +0.03% -0.06% -1.25% +4.16% +8.61% +34.24% 0.00% 0.00% - - - -
KS50RMF T กสิกรไทย 11.5072 -0.08% -0.72% -0.20% +5.93% -0.05% +18.17% +19.62% 0.00% - - - -
KSFRMF T กสิกรไทย 13.2297 +0.01% +0.03% +0.16% +0.35% +0.59% +1.19% +5.68% +11.84% - - - -
KSRMF T กรุงไทย 22.4878 -0.23% -0.74% -2.75% +3.26% +1.25% +19.07% +4.49% +23.99% - - - -
KT25/75RMF T กรุงไทย 11.3408 -0.04% +0.01% -0.67% +0.87% +0.99% +9.04% 0.00% 0.00% - - - -
KT-BOND RMF T กรุงไทย 9.6629 +0.17% +0.46% +0.46% +1.17% -0.15% +3.36% -2.77% 0.00% - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 9.1785 +1.22% +1.21% +2.84% +4.56% -6.55% -0.03% -6.24% -28.57% - - - -
KT-HEALTHC RMF T กรุงไทย 9.1730 +0.19% +0.14% +6.79% +5.41% -3.14% +8.91% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HIDIVRMF T กรุงไทย 12.1765 +0.02% -0.49% -0.65% +2.96% +1.37% +20.54% +20.40% 0.00% - - - -
KT-PIF RMF T กรุงไทย 9.9193 +0.22% +0.26% -0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSE-RMF T กรุงไทย 13.7699 +0.12% -0.59% -0.27% +7.03% +0.81% +20.61% +27.38% 0.00% - - - -
KTSET50RMF T กรุงไทย 10.3004 -0.08% -0.71% -0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-WEQ RMF T กรุงไทย 10.4778 -0.05% -0.19% +2.15% +6.93% +8.15% +19.31% 0.00% 0.00% - - - -
LHFLRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.5012 -0.60% -0.81% -3.19% +2.05% +2.24% +23.86% +49.24% 0.00% - - - -
LHGOVRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5244 +0.00% +0.01% +0.06% +0.17% +0.30% +0.56% +3.85% 0.00% - - - -
LHTPROPRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.9763 +0.22% +0.28% -0.28% -1.00% -1.70% +12.60% 0.00% 0.00% - - - -
M-FIX T เอ็มเอฟซี 13.4963 +0.01% +0.03% +0.16% +0.44% +0.57% +1.23% +7.37% +13.85% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.3595 +0.00% +0.01% +0.06% +0.19% +0.35% +0.76% +3.70% +8.55% - - - -
M-PROP RMF T เอ็มเอฟซี 9.6508 +0.22% +0.38% -0.21% -1.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-RMF T วรรณ 13.3584 +0.00% +0.02% +0.08% +0.24% +0.44% +0.84% +3.61% +8.22% - - - -
MS-ASM RMF T เเมนูไลฟ์ 9.1477 +0.06% +0.23% +3.30% +3.81% -1.93% +8.01% 0.00% 0.00% - - - -
M-SAVING T เอ็มเอฟซี 12.5145 +0.00% +0.02% +0.09% +0.25% +0.47% +0.92% +3.87% +8.38% - - - -
MS-FLEX RMF T เเมนูไลฟ์ 20.1910 -0.23% -0.27% +0.13% +2.62% -0.25% +9.35% +14.70% +29.49% - - - -
M-VALUE T เอ็มเอฟซี 70.4851 -0.12% -1.15% -2.11% +1.59% -4.33% +10.06% +27.73% +60.51% - - - -
PFIXRMF T ฟิลลิป 11.4854 +0.01% +0.03% +0.07% +0.16% +0.23% +0.40% +4.92% +11.20% - - - -
PHATRA BLRMF T ภัทร 28.6185 -0.10% -0.74% -1.16% +4.31% +4.53% +18.35% +32.48% +40.01% - - - -
PHATRA EQRMF T ภัทร 37.4742 -0.11% -0.89% -1.22% +4.88% +4.97% +21.99% +40.71% +64.98% - - - -
PHATRA INRMF T ภัทร 13.3719 +0.03% +0.07% +0.24% +0.23% +0.17% +0.76% +6.50% +12.61% - - - -
PHATRA MMRMF T ภัทร 11.3406 +0.01% +0.02% +0.08% +0.28% +0.55% +1.07% +4.25% +9.26% - - - -
PHATRA PROPRMF T ภัทร 17.1180 +0.06% -0.16% -0.66% -0.64% -2.64% +11.37% +38.07% +70.50% - - - -
PMIXRMF T ฟิลลิป 25.7601 -0.37% -1.08% -2.52% +0.94% -2.99% +12.10% +26.59% +50.01% - - - -
RMF1 T กรุงไทย 53.2305 -0.22% -0.26% -0.85% +2.42% +0.50% +12.43% +18.14% +31.42% - - - -
RMF2 T กรุงไทย 14.4097 +0.01% +0.05% +0.17% +0.11% +0.09% +0.27% +7.40% +13.13% - - - -
RMF3 T กรุงไทย 13.6686 +0.02% +0.04% +0.16% +0.15% -0.01% +0.19% +5.60% +11.08% - - - -
RMF4 T กรุงไทย 11.3282 +0.00% +0.02% +0.08% +0.22% +0.44% +0.89% +3.94% +8.83% - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 7.4482 +1.13% +1.07% +2.89% +5.00% -7.24% +0.60% -7.86% -30.65% - - - -
SCBRM1 T ไทยพาณิชย์ 13.4189 +0.01% +0.03% +0.15% +0.33% +0.57% +1.16% +5.12% +10.50% - - - -
SCBRM2 T ไทยพาณิชย์ 13.4726 +0.02% +0.04% +0.19% +0.33% +0.43% +0.71% +5.84% +12.04% - - - -
SCBRM3 T ไทยพาณิชย์ 25.5544 -0.13% -0.33% -0.85% +1.96% -0.19% +8.14% +8.99% +13.83% - - - -
SCBRM4 T ไทยพาณิชย์ 50.1255 -0.21% -0.50% -1.27% +3.62% -0.66% +16.25% +22.72% +34.93% - - - -
SCBRMEU T ไทยพาณิชย์ 9.9996 +0.01% +0.81% +3.51% +9.00% +8.38% +15.84% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGHC T ไทยพาณิชย์ 9.3649 -0.47% -0.19% +6.82% +5.95% -3.81% +8.94% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGIF T ไทยพาณิชย์ 10.5628 +0.29% +0.51% +0.90% +3.36% -2.74% +10.62% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGW T ไทยพาณิชย์ 9.6974 +0.22% +0.48% +2.75% +4.76% +2.53% +6.96% -2.03% 0.00% - - - -
SCBRMGWP T ไทยพาณิชย์ 10.0053 +0.26% +0.52% +3.35% +5.54% +3.48% +7.88% -4.32% 0.00% - - - -
SCBRMJP T ไทยพาณิชย์ 9.8503 -0.33% +0.35% +2.52% +4.50% +14.93% +20.29% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMS50 T ไทยพาณิชย์ 15.8929 -0.08% -0.72% -0.23% +5.81% -0.07% +17.81% +18.46% +34.35% - - - -
S-EQRMF T โซลาริส 18.2518 +0.21% +0.30% -0.80% +0.76% -5.19% +1.62% +11.05% +29.88% - - - -
S-FRMF T โซลาริส 12.2467 +0.00% +0.01% -0.01% +0.08% +0.25% +0.56% +3.39% +9.14% - - - -
SVRMF T ยูโอบี 12.9798 +0.00% +0.02% +0.09% +0.25% +0.49% +1.02% +4.60% +9.77% - - - -
TAPRMF T ทิสโก้ 10.2706 +0.17% +1.05% +3.93% +5.50% +3.85% +24.29% +0.79% +8.89% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 9.5394 -0.75% +0.58% +6.24% +6.22% +8.18% +28.48% +5.61% 0.00% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.1612 -0.62% +1.09% +6.26% +7.70% +3.38% +22.92% +13.06% +7.31% - - - -
TEGRMF-A T ทิสโก้ 59.7805 +0.04% -0.70% -0.80% -0.94% -0.94% +19.13% +23.69% +41.40% - - - -
TEGRMF-B T ทิสโก้ 60.6228 +0.04% -0.69% -0.75% -0.88% -0.88% +19.77% 0.00% 0.00% - - - -
TEURMF T ทิสโก้ 10.0735 +0.02% +0.71% +2.96% +8.27% +6.10% +12.01% 0.00% 0.00% - - - -
TFIRMF-A T ทิสโก้ 14.2547 +0.01% +0.04% +0.21% +0.29% +0.29% +0.76% +7.26% +14.56% - - - -
TFIRMF-B T ทิสโก้ 14.3527 +0.01% +0.05% +0.23% +0.31% +0.31% +1.01% 0.00% 0.00% - - - -
TFPRMF T ทิสโก้ 56.7564 -0.13% -0.87% -1.31% -1.44% -1.44% +13.44% +15.90% +39.97% - - - -
T-GLOBALBONDRMF T ธนชาติ 10.4852 +0.15% +0.17% -0.53% -1.07% -6.91% -5.00% -10.40% -2.21% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 7.0044 +1.25% +1.10% +3.01% +5.08% -6.17% -0.01% -8.52% -31.12% - - - -
TGOLDRMF-H T ธนชาติ 8.3239 +1.37% +1.04% +3.12% +4.91% -6.50% +0.79% -6.21% -28.35% - - - -
TGOLDRMF-UH T ธนชาติ 8.8782 +1.30% +0.97% +2.53% +3.04% -5.50% -1.01% -1.58% -21.70% - - - -
THDRMF T ทิสโก้ 12.5941 -0.05% -0.12% +0.31% +10.01% +5.61% +25.79% +30.63% 0.00% - - - -
T-HEALTHCARERMF T ธนชาติ 8.5150 +0.18% +0.15% +6.34% +4.41% -3.90% +6.99% 0.00% 0.00% - - - -
TJPRMF T ทิสโก้ 11.5163 -0.30% +0.30% +2.29% +4.52% +14.16% +19.27% +22.13% 0.00% - - - -
T-LOWBETARMF T ธนชาติ 15.9873 +0.18% +0.38% -1.47% +0.25% +0.90% +12.48% +40.10% 0.00% - - - -
TMB50RMF T ทหารไทย 37.9708 -0.08% -0.72% -0.23% +5.88% -0.07% +17.87% +19.31% +36.46% - - - -
TMBAGLRMF T ทหารไทย 10.9983 +0.16% +1.30% +4.92% +8.35% +5.92% +24.58% 0.00% 0.00% - - - -
TMBBFRMF T ทหารไทย 11.8415 +0.02% +0.05% +0.21% +0.38% +0.93% +1.44% +7.19% +14.46% - - - -
TMBCORMF T ทหารไทย 11.3414 +0.47% +1.20% +5.85% +5.47% +7.07% +20.19% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEGRMF T ทหารไทย 10.3282 +0.04% +1.38% +4.69% +9.75% +6.62% +15.87% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 9.1294 +1.24% +1.24% +2.98% +4.88% -7.27% +0.62% -7.84% -29.95% - - - -
TMBGQGRMF T ทหารไทย 10.5264 +0.09% +0.56% +4.25% +6.39% +4.46% +13.97% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGRMF T ทหารไทย 11.1035 +0.19% +0.47% +0.58% +1.08% -1.04% +3.34% -2.78% +6.54% - - - -
TMBJERMF T ทหารไทย 9.2367 -0.32% +0.35% +2.50% +4.58% +14.51% +19.50% 0.00% 0.00% - - - -
TMBMRMF T ทหารไทย 12.7336 +0.00% +0.01% +0.06% +0.16% +0.31% +0.61% +3.18% +7.59% - - - -
TMBPIPRMF T ทหารไทย 11.9851 -0.03% +0.05% +0.84% +2.25% -1.52% +12.68% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTMSMVRMF T ทหารไทย 10.2393 -0.05% -1.07% -1.77% +1.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBUS500RMF T ทหารไทย 16.4707 +0.03% +0.70% +3.86% +6.12% +8.46% +21.11% +32.23% 0.00% - - - -
TMSRMF T ทิสโก้ 11.0655 +0.33% +0.30% -2.35% -3.36% -3.36% +16.06% 0.00% 0.00% - - - -
T-NERMF T ธนชาติ 56.9678 +0.04% -0.52% -1.70% +1.51% -3.56% +9.90% +10.79% +33.12% - - - -
T-NFRMF T ธนชาติ 15.6358 +0.01% +0.05% +0.22% +0.39% +0.68% +1.55% +9.60% +18.14% - - - -
T-NGRMF T ธนชาติ 15.1417 +0.01% +0.03% +0.13% +0.28% +0.45% +0.87% +6.43% +12.79% - - - -
T-NMIXRMF T ธนชาติ 36.6808 +0.02% -0.55% -1.80% +3.33% +0.29% +16.54% +19.24% +63.15% - - - -
T-NMRMF T ธนชาติ 13.4719 0.00% +0.02% +0.11% +0.31% +0.60% +1.16% +4.66% +9.90% - - - -
T-PROPERTYRMF T ธนชาติ 11.7481 +0.00% +0.13% -0.25% -1.44% -2.37% +11.08% 0.00% 0.00% - - - -
TSFIRMF T ทิสโก้ 13.2814 +0.02% +0.04% +0.22% +0.35% +0.35% +0.66% +5.32% +11.84% - - - -
TUSRMF T ทิสโก้ 12.6611 +0.05% +0.65% +4.05% +6.43% +8.01% +20.75% +25.70% 0.00% - - - -
UHCRMF T ยูโอบี 9.9655 +0.02% +0.01% +6.58% +6.27% +4.74% +15.47% 0.00% 0.00% - - - -
UIFRMF T ยูโอบี 10.1952 +0.34% +1.22% +2.18% +3.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
UOBEQRMF T ยูโอบี 74.8246 +0.04% -0.46% -0.92% +3.65% -0.70% +10.88% +18.54% +52.69% - - - -
UOBGBRMF T ยูโอบี 14.2611 +0.01% +0.02% +0.15% +0.30% +0.39% +1.01% +8.92% +14.61% - - - -
UOBGRMF-H T ยูโอบี 7.8197 +1.24% +1.24% +2.98% +4.72% -6.89% +0.64% -7.42% -29.26% - - - -
UOBSVRMF T ยูโอบี 13.2479 +0.01% +0.02% +0.10% +0.27% +0.51% +0.95% +4.75% +10.46% - - - -
V-RMF T วรรณ 75.4569 -0.20% -0.36% -0.86% +5.76% +1.71% +20.89% +27.56% +55.87% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล