เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 20 พ.ย. 2018
97%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ABAPAC-RMF T อเบอร์ดีน 12.9337 +0.13% +1.17% +3.43% -5.81% -10.37% -9.65% +8.05% +3.72% - - - -
ABSC-RMF T อเบอร์ดีน 90.3342 -1.42% -2.32% -4.17% -5.01% -5.48% -4.70% +15.14% +15.64% - - - -
ABSI-RMF T อเบอร์ดีน 12.4544 +0.01% +0.03% +0.10% +0.21% +0.41% +0.67% +2.16% +5.29% - - - -
ASP-ERF T เเอสเซท พลัส 25.5815 -1.36% -4.66% -6.00% -8.02% -10.43% -14.29% +10.26% +0.48% - - - -
ASP-FRF T เเอสเซท พลัส 14.4950 -0.00% +0.05% +0.17% +0.17% +0.32% +0.68% +3.67% +11.35% - - - -
ASP-MRF T เเอสเซท พลัส 26.0983 -1.36% -3.38% -3.63% -4.30% -7.64% -7.74% +16.65% +7.67% - - - -
ASP-ROBOTRMF T เเอสเซท พลัส 8.0104 -2.92% -3.39% -4.58% -12.48% -17.01% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-VIETRMF T เเอสเซท พลัส 9.4945 +1.42% -0.89% -3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B25RMF T บัวหลวง 14.8480 -0.24% -0.42% -0.10% -1.08% -2.36% -1.30% +5.17% +10.74% - - - -
B-ASEANRMF T บัวหลวง 8.9982 -0.59% +0.42% -0.99% -5.55% -9.44% -12.26% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIARMF T บัวหลวง 10.0006 -0.18% +0.82% +0.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BBASICRMF T บัวหลวง 11.3266 -1.26% -2.69% -2.10% -5.86% -11.80% -15.88% +9.32% 0.00% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 10.8874 +1.05% -1.19% -4.06% -5.64% -0.41% +4.15% +6.87% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 96.2037 -1.15% -2.08% -1.63% -4.66% -9.45% -6.86% +17.71% +23.91% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 62.6057 -0.92% -1.66% -1.07% -3.80% -7.76% -5.23% +16.28% +21.09% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 14.5200 +0.02% +0.11% +0.26% +0.13% +0.26% +0.47% +3.38% +11.04% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 10.4895 +0.17% -1.84% -4.20% -7.91% -8.80% -6.44% +4.81% 0.00% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 9.3300 +0.45% +1.45% +0.60% +2.31% -3.06% -5.56% +0.80% -5.46% - - - -
B-INDIAMRMF T บัวหลวง 8.4248 +0.73% +2.75% +7.24% -10.73% -9.93% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-INNOTECHRMF T บัวหลวง 10.0766 +0.05% -1.04% -0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BSIRIRMF T บัวหลวง 10.5959 -1.06% -1.82% -1.87% -4.27% -5.53% -5.61% +15.12% +17.97% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 11.6353 -1.50% -4.65% -6.43% -9.14% -14.17% -21.07% -2.11% +18.98% - - - -
B-TOPTENRMF T บัวหลวง 8.9702 -0.75% -0.94% -0.12% -4.73% -10.84% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CG-RMF T ยูโอบี 10.8995 -1.67% -3.54% -3.75% -6.35% -10.28% -6.37% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL APDIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2046 +0.04% +0.06% -1.13% -5.84% -13.94% -11.02% +17.66% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EQRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.7990 -1.34% -1.94% -1.30% -4.84% -10.02% -12.54% +21.72% +27.50% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4568 +0.00% +0.02% +0.11% +0.28% +0.58% +1.11% +3.54% +7.01% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.0469 +0.26% -1.32% -2.61% -3.38% -3.06% +1.39% +14.76% +12.46% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.2241 -0.62% -0.90% -0.60% -2.46% -5.30% -6.41% +8.70% +9.92% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 19.0072 -1.32% -2.37% -1.86% -4.17% -7.35% -0.12% +26.52% +24.88% - - - -
CIMB-PRINCIPAL FIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.2951 +0.02% +0.08% +0.22% +0.14% +0.35% +0.68% +4.27% +12.55% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IPROPRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 15.5007 -0.15% -0.19% +0.07% -0.56% +2.91% +6.04% +39.94% +71.37% - - - -
CIMB-PRINCIPAL PRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.1087 +0.00% +0.01% +0.06% +0.09% +0.20% +0.35% +1.20% +3.44% - - - -
CPRMF1 T ยูโอบี 16.4403 -0.17% -0.30% -0.12% -0.58% -1.25% -0.64% +2.51% +10.05% - - - -
CPRMF2 T ยูโอบี 14.7887 -0.20% -0.43% -0.40% -0.71% -1.04% -0.33% +3.91% +11.09% - - - -
CPRMF3 T ยูโอบี 15.6747 -0.17% -0.31% -0.17% -0.80% -1.19% -0.22% +6.06% +9.43% - - - -
CPRMF4 T ยูโอบี 15.5446 -0.15% -0.25% -0.14% -0.51% -0.87% -0.55% +1.70% +5.45% - - - -
CPRMF5 T ยูโอบี 15.2728 -0.17% -0.30% -0.11% -0.59% -1.43% -0.71% +2.44% +7.61% - - - -
ERMF T ยูโอบี 93.7115 -1.55% -3.26% -3.54% -5.47% -8.40% -4.05% +14.87% +14.84% - - - -
FLEX-RMF T วรรณ 26.6597 -1.14% -2.03% -2.30% -4.03% -8.54% -3.80% +19.38% +26.51% - - - -
F-RMF T วรรณ 15.3422 +0.01% +0.05% +0.10% +0.07% +0.19% +0.62% +3.13% +8.99% - - - -
GBRMF T ยูโอบี 14.1122 +0.02% +0.14% +0.32% +0.13% +0.24% +0.45% +3.36% +10.19% - - - -
I-GOLDRMF T เอ็มเอฟซี 9.3029 +0.30% +0.91% -1.06% +0.76% -5.37% -7.32% +1.75% -8.37% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 25.9531 -1.38% -3.05% -3.73% -7.28% -12.30% -11.80% +18.60% +21.83% - - - -
JB25RMF T ทหารไทย 38.8221 -1.27% -2.59% -2.48% -5.37% -8.68% +1.54% +33.87% +28.81% - - - -
KBLRMF T กสิกรไทย 26.8783 -0.57% -1.17% -1.17% -2.00% -3.15% -2.96% +5.42% +9.20% - - - -
KEQRMF T กสิกรไทย 30.6186 -1.50% -3.16% -3.60% -5.26% -8.22% -3.37% +28.09% +27.85% - - - -
KEURMF T กสิกรไทย 12.2301 -0.60% -2.17% -2.76% -11.73% -11.17% -6.45% +1.98% 0.00% - - - -
KFCASHRMF T กรุงศรี 13.0334 +0.00% +0.02% +0.08% +0.23% +0.44% +0.80% +2.81% +6.07% - - - -
KFCHINARMF T กรุงศรี 9.4214 +0.29% +1.33% +3.16% -3.50% -15.40% -11.68% 0.00% 0.00% - - - -
KFDIVRMF T กรุงศรี 30.3770 -1.53% -2.84% -2.97% -6.06% -8.76% -4.89% +17.43% +17.35% - - - -
KFEQRMF T กรุงศรี 29.6499 -1.91% -3.86% -3.16% -5.85% -11.07% -16.30% +20.76% +15.34% - - - -
KFEURORMF T กรุงศรี 11.7069 -0.27% -1.60% -2.40% -12.55% -11.74% -9.84% -2.44% 0.00% - - - -
KFFLEX2RMF T กรุงศรี 58.1283 -1.75% -3.09% -2.89% -4.84% -8.83% -9.95% +21.19% +19.87% - - - -
KFGBRANRMF T กรุงศรี 11.5608 +0.31% +0.37% +0.34% -2.41% +3.67% +1.41% 0.00% 0.00% - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 10.1763 +0.42% +1.49% +0.59% +2.24% -6.10% -11.69% -6.37% -13.06% - - - -
KFGOVRMF T กรุงศรี 14.4285 +0.02% +0.09% +0.26% +0.23% +0.42% +0.67% +3.83% +11.10% - - - -
KFGTECHRMF T กรุงศรี 8.7040 -1.49% +0.27% -1.48% -12.89% -15.80% -15.89% 0.00% 0.00% - - - -
KFHAPPYRMF T กรุงศรี 9.9150 -0.20% -0.34% -0.06% -0.65% -1.54% -1.52% 0.00% 0.00% - - - -
KFHCARERMF T กรุงศรี 11.0922 -0.47% -1.85% -1.23% -2.17% +5.71% +6.95% -2.26% 0.00% - - - -
KFIRMF T กสิกรไทย 14.8351 +0.02% +0.06% +0.25% +0.11% +0.53% +1.14% +5.44% +13.86% - - - -
KFJAPANRMF T กรุงศรี 9.4277 -0.82% -2.96% -3.22% -3.50% -11.71% -10.97% 0.00% 0.00% - - - -
KFLRMF T กสิกรไทย 82.0894 -1.27% -2.84% -2.86% -4.53% -7.38% -4.19% +17.40% +21.33% - - - -
KFLTGOVRMF T กรุงศรี 13.4180 +0.03% +0.17% +0.43% +0.24% +0.71% +0.62% +4.72% +10.96% - - - -
KFMTFIRMF T กรุงศรี 13.2944 +0.02% +0.09% +0.23% +0.10% +0.30% +0.78% +4.86% +11.31% - - - -
KFS100RMF T กรุงศรี 34.4084 -1.52% -2.83% -2.51% -4.85% -8.10% -0.94% +28.62% +29.32% - - - -
KFSINCRMF T กรุงศรี 10.4021 -0.09% -0.06% -0.04% -0.77% -0.17% -1.90% 0.00% 0.00% - - - -
KFSTARRMF T กรุงศรี 8.6797 -1.95% -3.26% -3.10% -5.75% -8.86% -12.76% 0.00% 0.00% - - - -
KFTSRMF T กรุงศรี 72.3546 -1.79% -3.15% -2.93% -4.85% -8.95% -10.14% +21.71% +19.10% - - - -
KGARMF T กสิกรไทย 12.6443 +0.06% +0.40% -1.14% -4.28% -5.05% -4.54% +5.40% +11.36% - - - -
KGBRMF T กสิกรไทย 14.0435 +0.01% +0.06% +0.29% +0.12% +0.52% +0.94% +4.72% +12.46% - - - -
KGDRMF T กสิกรไทย 10.5269 +0.30% +1.69% +0.01% +2.44% -5.87% -7.38% +7.76% -6.87% - - - -
KGHRMF T กสิกรไทย 10.0428 -0.31% -0.56% -2.14% -2.09% +7.11% +12.14% +10.36% 0.00% - - - -
KGIFRMF T กสิกรไทย 10.1686 +0.31% -0.73% -2.15% -4.75% -2.33% -5.32% 0.00% 0.00% - - - -
KJPRMF T กสิกรไทย 12.4943 +1.12% -0.67% -2.23% -1.63% -7.68% -4.02% +9.86% 0.00% - - - -
KMSRMF T กสิกรไทย 14.5809 -2.13% -5.41% -6.66% -8.52% -12.32% -18.96% +34.14% 0.00% - - - -
KS50RMF T กสิกรไทย 13.1157 -1.40% -2.53% -1.99% -4.34% -7.82% +0.33% +28.38% 0.00% - - - -
KSFRMF T กสิกรไทย 13.5316 +0.01% +0.05% +0.15% +0.22% +0.49% +1.01% +3.94% +8.90% - - - -
KSRMF T กรุงไทย 21.4541 -1.40% -3.44% -4.76% -6.41% -13.26% -11.87% +4.05% -3.88% - - - -
KT25/75RMF T กรุงไทย 11.6208 -0.34% -0.66% -0.71% -1.34% -2.24% -1.25% +13.43% 0.00% - - - -
KT-BOND RMF T กรุงไทย 9.6740 -0.07% -0.02% +0.09% -1.33% +0.07% -1.27% -5.20% -2.96% - - - -
KT-CHINA RMF T กรุงไทย 8.3182 -0.03% +1.91% +3.15% -5.57% -19.25% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTEF-RMF T กรุงไทย 8.6690 -1.67% -3.67% -4.08% -6.52% -12.50% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 8.5466 +0.31% +1.66% -0.04% +2.12% -6.40% -7.39% +4.45% -8.04% - - - -
KTHAICGRMF T กสิกรไทย 9.3842 -1.60% -3.14% -3.73% -6.66% -8.84% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HEALTHC RMF T กรุงไทย 10.4415 -1.71% -1.19% -3.15% -6.05% +0.41% +8.60% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HIDIVRMF T กรุงไทย 13.8011 -1.34% -2.74% -2.87% -5.07% -8.34% -4.01% +25.71% 0.00% - - - -
KT-PIF RMF T กรุงไทย 11.3378 -0.25% -0.25% +0.58% +0.65% +4.33% +9.81% 0.00% 0.00% - - - -
KTSE-RMF T กรุงไทย 11.4428 -1.53% -3.53% -3.76% -5.49% -11.20% -21.10% -11.47% -2.67% - - - -
KTSET50RMF T กรุงไทย 11.6375 -1.39% -2.51% -2.00% -4.39% -7.84% -0.13% 0.00% 0.00% - - - -
KT-WEQ RMF T กรุงไทย 10.4125 -0.52% -0.53% -2.91% -7.18% -9.02% -5.53% +1.60% 0.00% - - - -
LHFLRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.9433 -1.20% -2.48% -3.10% -4.54% -7.63% -6.78% +26.57% +44.37% - - - -
LHGOVRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.6410 +0.00% +0.04% +0.12% +0.19% +0.40% +0.51% +1.96% +5.54% - - - -
LHTPROPRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.6675 +0.02% -0.41% +0.86% +2.18% +6.72% +12.36% 0.00% 0.00% - - - -
M-FIX T เอ็มเอฟซี 13.7672 +0.01% +0.07% +0.17% +0.07% +0.30% +0.72% +4.06% +10.83% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.4782 +0.00% +0.01% +0.06% +0.17% +0.32% +0.57% +2.06% +5.37% - - - -
M-PROP RMF T เอ็มเอฟซี 11.4346 +0.01% -0.41% +1.00% +2.04% +4.98% +12.05% 0.00% 0.00% - - - -
M-RMF T วรรณ 13.5428 +0.00% +0.02% +0.09% +0.21% +0.40% +0.72% +2.49% +5.59% - - - -
MS-ASM RMF T เเมนูไลฟ์ 8.3288 +0.29% +1.74% +2.24% -13.01% -20.59% -18.40% -10.63% 0.00% - - - -
M-SAVING T เอ็มเอฟซี 12.6852 +0.00% +0.02% +0.10% +0.20% +0.39% +0.73% +2.58% +5.90% - - - -
MS-FLEX RMF T เเมนูไลฟ์ 21.2993 -0.02% -0.53% -1.32% -2.80% -4.94% -0.30% +13.25% +16.21% - - - -
M-VALUE T เอ็มเอฟซี 77.9798 -1.26% -2.27% -2.58% -5.41% -9.57% -5.73% +20.51% +30.53% - - - -
ONE-UGERMF T วรรณ 12.2148 -0.68% -1.36% -0.22% -9.90% -7.40% -1.13% 0.00% 0.00% - - - -
PFIXRMF T ฟิลลิป 11.5953 -0.00% +0.03% +0.08% +0.18% +0.27% +0.42% +1.73% +7.57% - - - -
PHATRA BLRMF T ภัทร 29.8431 -1.29% -2.86% -3.13% -4.73% -8.19% -7.61% +20.68% +26.51% - - - -
PHATRA EQRMF T ภัทร 39.3472 -1.53% -3.41% -3.78% -5.69% -9.75% -9.17% +24.87% +36.86% - - - -
PHATRA INRMF T ภัทร 13.7954 +0.01% +0.11% +0.27% +0.22% +0.47% +0.96% +5.03% +11.40% - - - -
PHATRA MMRMF T ภัทร 11.5165 +0.00% +0.03% +0.09% +0.25% +0.47% +0.85% +2.95% +6.44% - - - -
PHATRA PROPRMF T ภัทร 19.3011 -0.44% -0.78% -0.27% -1.39% +2.37% +6.23% +30.68% +51.78% - - - -
PMIXRMF T ฟิลลิป 28.0844 -0.93% -1.83% -2.69% -2.46% -1.97% -3.55% +13.69% +28.25% - - - -
RMF1 T กรุงไทย 55.4639 -1.16% -2.58% -3.06% -4.51% -7.43% -3.31% +11.89% +12.57% - - - -
RMF2 T กรุงไทย 14.6543 +0.01% +0.10% +0.17% +0.02% +0.13% +0.12% +3.40% +11.09% - - - -
RMF3 T กรุงไทย 13.8323 +0.00% +0.09% +0.22% +0.16% +0.31% +0.04% +2.51% +8.57% - - - -
RMF4 T กรุงไทย 11.4884 +0.00% +0.02% +0.09% +0.22% +0.42% +0.73% +2.58% +6.01% - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 6.9528 +0.31% +1.68% -0.10% +2.23% -6.16% -8.02% +6.07% -10.15% - - - -
SCBRM1 T ไทยพาณิชย์ 13.7089 +0.01% +0.05% +0.15% +0.20% +0.43% +0.89% +3.78% +8.10% - - - -
SCBRM2 T ไทยพาณิชย์ 13.7341 +0.00% -0.01% +0.08% +0.07% +0.40% +0.44% +3.55% +9.47% - - - -
SCBRM3 T ไทยพาณิชย์ 24.9054 -1.48% -2.98% -3.83% -6.45% -10.96% -9.48% +1.56% +0.58% - - - -
SCBRM4 T ไทยพาณิชย์ 52.9080 -1.55% -3.18% -4.06% -6.72% -11.56% -8.04% +17.18% +18.19% - - - -
SCBRMEU T ไทยพาณิชย์ 9.9494 -0.66% -1.83% -1.51% -7.04% -9.03% -6.33% -0.51% 0.00% - - - -
SCBRMGHC T ไทยพาณิชย์ 10.9454 +0.83% -1.66% -2.90% -3.73% +1.81% +10.19% +10.83% 0.00% - - - -
SCBRMGIF T ไทยพาณิชย์ 10.7505 +0.76% -0.02% -1.14% -3.89% +0.82% -3.43% +5.28% 0.00% - - - -
SCBRMGW T ไทยพาณิชย์ 9.8521 +0.08% -1.32% -2.26% -3.35% -3.53% -4.29% +4.83% -0.93% - - - -
SCBRMGWP T ไทยพาณิชย์ 10.2166 +0.13% -1.58% -2.65% -3.68% -4.04% -4.26% +4.10% -3.23% - - - -
SCBRMJP T ไทยพาณิชย์ 11.0807 -0.99% -0.96% -4.46% -2.14% -5.94% -2.37% +8.16% 0.00% - - - -
SCBRMS50 T ไทยพาณิชย์ 17.9954 -1.40% -2.52% -2.03% -4.43% -8.03% -0.05% +26.83% +23.27% - - - -
S-EQRMF T โซลาริส 18.0630 -1.74% -2.81% -2.46% -2.02% -6.87% -6.23% -8.99% +4.87% - - - -
S-FRMF T โซลาริส 12.3279 -0.00% -0.01% -0.02% -0.07% -0.14% +0.03% +1.46% +4.72% - - - -
SVRMF T ยูโอบี 13.2166 +0.00% +0.03% +0.10% +0.22% +0.51% +1.04% +3.20% +7.18% - - - -
TAPRMF T ทิสโก้ 10.2001 -1.22% +0.24% -0.59% -8.90% -15.40% -15.33% +10.28% -1.71% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 9.5056 -1.26% -0.13% -0.60% -2.06% -14.08% -10.16% +0.12% -7.67% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.3237 -0.75% +1.43% +3.25% -8.13% -11.62% -12.68% +6.20% +12.13% - - - -
TEGRMF-A T ทิสโก้ 70.1732 -1.48% -2.73% -2.90% -4.35% -6.37% -1.21% +31.84% +29.97% - - - -
TEGRMF-B T ทิสโก้ 71.8265 -1.48% -2.72% -2.86% -4.22% -6.12% -0.68% +33.98% 0.00% - - - -
TEURMF T ทิสโก้ 10.0045 -0.60% -1.65% -1.27% -6.66% -8.30% -5.39% -4.15% 0.00% - - - -
TFIRMF-A T ทิสโก้ 14.5768 +0.01% +0.08% +0.17% +0.03% +0.24% +0.65% +3.86% +11.04% - - - -
TFIRMF-B T ทิสโก้ 14.7180 +0.01% +0.09% +0.19% +0.07% +0.32% +0.81% +4.49% 0.00% - - - -
TFPRMF T ทิสโก้ 61.9862 -1.67% -3.71% -4.34% -6.26% -9.37% -6.20% +18.91% +15.89% - - - -
T-GLOBALBONDRMF T ธนชาติ 10.0520 -0.05% +0.40% -0.58% -2.20% -2.98% -5.87% -16.44% -14.06% - - - -
T-GLOBALEQRMF T ธนชาติ 11.8325 +0.19% -1.65% -2.37% -4.89% -4.43% +0.72% +15.63% 0.00% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 6.5769 +0.39% +1.78% -0.30% +1.93% -5.75% -7.57% +5.83% -10.17% - - - -
TGOLDRMF-H T ธนชาติ 7.8609 +0.33% +1.86% +0.05% +2.47% -5.60% -7.19% +7.52% -6.99% - - - -
TGOLDRMF-UH T ธนชาติ 8.0422 +0.36% +1.73% +0.94% +2.20% -2.82% -5.64% +1.10% -4.14% - - - -
THDRMF T ทิสโก้ 13.3796 -1.47% -3.30% -3.36% -7.29% -6.71% -4.25% +28.53% +29.47% - - - -
T-HEALTHCARERMF T ธนชาติ 9.6409 -1.66% -1.16% -2.95% -5.77% +0.11% +7.87% +3.95% 0.00% - - - -
TJPRMF T ทิสโก้ 12.7067 -1.01% -0.88% -4.27% -2.39% -5.76% -3.12% +6.16% 0.00% - - - -
T-LOWBETARMF T ธนชาติ 16.0581 -1.23% -1.62% -1.56% -3.30% -4.78% -9.16% +12.43% +35.25% - - - -
TMB50RMF T ทหารไทย 42.9756 -1.40% -2.53% -2.03% -4.46% -7.98% -0.06% +26.99% +24.37% - - - -
TMBABRMF T ทหารไทย 10.3058 +0.01% +0.14% +0.30% +0.29% +0.47% +1.04% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAGLRMF T ทหารไทย 10.3897 +0.55% +2.20% +2.35% -6.37% -19.22% -18.20% +6.25% 0.00% - - - -
TMBBFRMF T ทหารไทย 12.1582 +0.01% +0.24% +0.44% +0.21% +0.40% +0.89% +4.74% +11.24% - - - -
TMBCORMF T ทหารไทย 13.6580 +0.01% +2.81% +5.68% -3.78% -18.41% -11.33% +30.81% 0.00% - - - -
TMBEAERMF T ทหารไทย 7.9429 -0.03% +1.75% +1.82% -1.19% -10.88% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEGRMF T ทหารไทย 10.4331 -0.77% -2.12% -1.03% -8.99% -8.79% -7.32% +4.38% 0.00% - - - -
TMBGINCOMERMF T ทหารไทย 10.5927 -0.08% -0.04% -0.04% -0.74% -0.20% -1.90% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 8.5035 +0.31% +1.69% -0.06% +2.34% -6.15% -7.97% +5.61% -10.25% - - - -
TMBGPROPRMF T ทหารไทย 10.0589 +0.20% +0.20% +2.57% -3.49% -1.12% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGQGRMF T ทหารไทย 12.1872 -2.00% -3.56% -2.28% -6.54% -5.79% +0.95% +21.60% 0.00% - - - -
TMBGRMF T ทหารไทย 11.0745 -0.05% -0.05% +0.02% -1.22% -0.54% -2.21% -5.62% -3.18% - - - -
TMBJERMF T ทหารไทย 10.4355 -0.96% -0.88% -4.10% -1.83% -5.46% -2.04% +9.23% 0.00% - - - -
TMBMRMF T ทหารไทย 12.8811 +0.00% +0.02% +0.06% +0.19% +0.36% +0.66% +1.98% +4.89% - - - -
TMBPIPRMF T ทหารไทย 13.6607 -0.23% -0.10% +0.24% -1.88% +0.88% +3.09% +32.81% 0.00% - - - -
TMBTMSMVRMF T ทหารไทย 9.9701 -1.09% -1.35% -1.14% -2.86% -4.57% -6.92% 0.00% 0.00% - - - -
TMBUS500RMF T ทหารไทย 17.9663 -1.66% -1.29% -2.74% -6.11% -2.05% +2.85% +21.95% +49.97% - - - -
TMSRMF T ทิสโก้ 11.2197 -2.19% -4.58% -7.19% -7.64% -15.31% -20.18% +5.67% 0.00% - - - -
T-NERMF T ธนชาติ 62.6509 -1.82% -3.30% -3.57% -4.63% -11.94% -9.82% +18.66% +10.86% - - - -
T-NFRMF T ธนชาติ 16.1186 +0.02% +0.09% +0.22% +0.22% +0.48% +1.17% +5.85% +14.56% - - - -
T-NGRMF T ธนชาติ 15.4499 +0.01% +0.06% +0.15% +0.18% +0.40% +0.84% +3.93% +10.03% - - - -
T-NMIXRMF T ธนชาติ 39.9316 -1.46% -3.00% -3.06% -4.04% -10.54% -4.85% +24.75% +17.56% - - - -
T-NMRMF T ธนชาติ 13.7161 +0.01% +0.03% +0.11% +0.27% +0.51% +0.97% +3.35% +7.18% - - - -
T-PROPERTYRMF T ธนชาติ 12.7407 -0.22% -1.26% -0.25% +0.75% +2.56% +7.53% 0.00% 0.00% - - - -
TSFIRMF T ทิสโก้ 13.5612 +0.00% +0.06% +0.20% +0.19% +0.45% +0.86% +3.45% +8.88% - - - -
TUSRMF T ทิสโก้ 13.8966 -1.62% -1.33% -2.64% -5.91% -1.70% +2.51% +22.69% 0.00% - - - -
UHCRMF T ยูโอบี 10.1113 -1.91% -0.72% -4.37% -8.54% -4.88% +0.58% +0.96% 0.00% - - - -
UIFRMF T ยูโอบี 9.9370 -0.22% -0.74% -0.72% -4.31% -4.01% -5.60% 0.00% 0.00% - - - -
UOBEQRMF T ยูโอบี 81.1081 -1.74% -3.56% -3.63% -5.96% -9.59% -5.73% +14.64% +16.41% - - - -
UOBGBRMF T ยูโอบี 14.4412 +0.02% +0.09% +0.18% +0.03% +0.43% +0.32% +3.86% +12.31% - - - -
UOBGRMF-H T ยูโอบี 7.2710 +0.29% +1.65% -0.06% +2.25% -6.14% -8.18% +5.61% -10.17% - - - -
UOBSVRMF T ยูโอบี 13.4703 +0.01% +0.03% +0.13% +0.25% +0.49% +0.89% +3.03% +7.32% - - - -
V-RMF T วรรณ 82.7480 -1.48% -2.64% -2.73% -5.02% -7.94% -3.31% +27.31% +29.21% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล