เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 09 ธ.ค. 2016
93%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ABAPAC-RMF T อเบอร์ดีน 12.4933 +1.23% +1.63% +1.61% -1.11% +4.05% +7.53% +1.42% 0.00% - - - -
ABSC-RMF T อเบอร์ดีน 81.6836 +0.17% +1.35% -0.18% +1.53% +1.76% +7.94% +7.20% +63.84% - - - -
ABSI-RMF T อเบอร์ดีน 12.2817 +0.00% +0.01% +0.06% +0.19% +0.35% +0.71% +3.62% +8.09% - - - -
ASP-ERF T เเอสเซท พลัส 25.1264 -0.09% +1.52% +0.80% +2.64% +1.29% +13.25% +5.69% +33.11% - - - -
ASP-FRF T เเอสเซท พลัส 14.1399 +0.02% +0.08% -0.10% +0.05% +0.26% +0.98% +8.13% +14.59% - - - -
ASP-MRF T เเอสเซท พลัส 24.2597 -0.10% +1.46% +0.67% +2.61% +1.58% +12.90% +7.12% +35.02% - - - -
B25RMF T บัวหลวง 14.6715 -0.04% +0.26% -0.20% +1.60% +2.81% +5.51% +9.93% +27.67% - - - -
BBASICRMF T บัวหลวง 12.3850 -0.56% +0.66% -0.07% +4.84% +10.49% +26.81% 0.00% 0.00% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 9.3142 -1.69% -1.65% +1.40% -4.92% -5.58% -10.43% 0.00% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 94.2705 -0.24% +1.03% +0.05% +7.01% +11.63% +24.24% +24.60% +99.84% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 61.1091 -0.19% +0.89% +0.03% +6.01% +10.15% +21.06% +21.20% +88.30% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 14.1765 +0.02% +0.06% -0.34% -0.29% -0.03% +0.82% +7.93% +14.08% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 10.0186 +1.43% +2.18% +4.34% +2.11% +2.62% -0.10% 0.00% 0.00% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 9.8458 -0.53% -0.65% -7.68% -10.23% -6.36% +6.16% +1.65% -24.86% - - - -
BSIRIRMF T บัวหลวง 9.6748 +0.09% +1.26% -0.63% +1.15% +1.80% +11.32% +11.41% 0.00% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 13.0047 -0.30% +1.86% +0.42% +10.07% +7.78% +16.96% +35.96% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EQRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 16.1730 -0.04% +1.70% +4.15% +5.84% +8.02% +17.73% +19.43% +79.25% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2006 +0.00% +0.02% +0.10% +0.30% +0.58% +1.16% +4.50% +9.47% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9859 +0.35% +1.02% +4.12% +3.39% +4.05% +7.80% +4.59% +19.52% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.7308 -0.01% +0.84% +0.77% +2.80% +3.49% +7.25% +5.18% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 16.4508 +0.06% +1.51% +1.19% +3.47% +4.92% +17.11% +11.14% +53.56% - - - -
CIMB-PRINCIPAL FIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9631 +0.03% +0.05% +0.02% -0.05% +0.24% +1.43% +9.34% +15.42% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IPROPRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.7139 +0.55% +1.30% +0.27% +0.44% +5.25% +24.03% +52.86% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL PRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0167 +0.00% +0.01% +0.03% +0.11% +0.19% +0.40% +2.54% +6.78% - - - -
CPRMF1 T ยูโอบี 16.2326 +0.00% +0.21% +0.20% +0.74% +1.00% +2.12% +8.32% +18.04% - - - -
CPRMF2 T ยูโอบี 14.4814 +0.01% +0.25% +0.15% +0.74% +0.93% +2.74% +9.23% +18.87% - - - -
CPRMF3 T ยูโอบี 15.2333 +0.00% +0.21% -0.12% +0.36% +0.56% +3.82% +6.61% +16.75% - - - -
CPRMF4 T ยูโอบี 15.3907 +0.00% +0.18% +0.20% +0.64% +0.73% +1.53% +4.34% +12.85% - - - -
CPRMF5 T ยูโอบี 15.0603 +0.00% +0.21% +0.20% +0.74% +0.92% +2.03% +6.28% +16.58% - - - -
ERMF T ยูโอบี 89.4541 -0.01% +1.66% +1.20% +6.32% +7.01% +17.02% +13.25% +79.98% - - - -
FLEX-RMF T วรรณ 25.7190 -0.18% +1.91% +4.17% +9.13% +10.63% +21.87% +24.71% +51.67% - - - -
F-RMF T วรรณ 15.0393 +0.00% +0.01% -0.01% +0.12% +0.34% +1.01% +6.59% +12.23% - - - -
GBRMF T ยูโอบี 13.8293 +0.06% +0.06% -0.17% -0.20% -0.01% +1.15% +7.42% +12.99% - - - -
I-GOLDRMF T เอ็มเอฟซี 9.7404 +0.61% +0.12% -7.42% -11.19% -6.32% +6.70% -1.64% -29.16% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 23.7431 +0.06% +1.47% -2.17% +3.43% +3.77% +16.96% +15.89% +83.40% - - - -
JB25RMF T ทหารไทย 32.4016 +0.07% +1.43% +1.20% +2.92% +5.13% +20.98% +10.76% +44.28% - - - -
KBLRMF T กสิกรไทย 26.2071 -0.01% +0.49% -0.10% +2.12% +1.54% +4.70% +7.66% +23.68% - - - -
KEQRMF T กสิกรไทย 26.6700 -0.05% +1.38% +0.52% +5.22% +8.04% +19.27% +15.89% +54.75% - - - -
KEURMF T กสิกรไทย 11.0961 -0.07% +0.34% +1.68% -4.96% -3.25% -6.71% 0.00% 0.00% - - - -
KFCASHRMF T กรุงศรี 12.8118 +0.00% +0.02% +0.08% +0.25% +0.49% +1.00% +4.12% +9.19% - - - -
KFDIVRMF T กรุงศรี 26.7958 +0.16% +1.31% +0.46% +1.51% +3.97% +10.27% +5.56% +51.79% - - - -
KFEQRMF T กรุงศรี 27.6123 +0.20% +1.85% +0.48% +6.60% +5.75% +19.64% +9.35% +56.60% - - - -
KFEURORMF T กรุงศรี 11.0386 +0.28% +1.55% +0.96% -6.92% -7.48% -8.72% 0.00% 0.00% - - - -
KFFLEX2RMF T กรุงศรี 51.9868 +0.10% +1.45% +1.31% +4.13% +3.26% +13.48% +8.92% +74.17% - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 11.5176 -0.53% -0.66% -7.94% -10.54% -6.55% +5.98% +0.40% -26.97% - - - -
KFGOVRMF T กรุงศรี 14.1057 +0.01% +0.07% -0.21% -0.16% +0.11% +1.33% +8.04% +16.05% - - - -
KFHCARERMF T กรุงศรี 9.5077 -1.31% -2.86% +2.26% -6.79% -10.52% -16.02% 0.00% 0.00% - - - -
KFIRMF T กสิกรไทย 14.3481 +0.03% +0.07% -0.11% -0.01% +0.31% +1.74% +9.70% +15.09% - - - -
KFJAPANRMF T กรุงศรี 10.5400 +1.53% +4.70% +19.42% +25.79% +29.33% +6.57% 0.00% 0.00% - - - -
KFLRMF T กสิกรไทย 74.9473 -0.07% +1.17% +0.05% +5.73% +4.33% +12.36% +14.46% +52.34% - - - -
KFLTGOVRMF T กรุงศรี 12.9970 +0.01% +0.02% -1.11% -1.08% -0.87% +1.21% +6.93% +13.30% - - - -
KFMTFIRMF T กรุงศรี 12.9050 +0.01% +0.06% -0.11% +0.03% +0.37% +1.65% +7.64% +13.43% - - - -
KFS100RMF T กรุงศรี 29.5810 +0.04% +1.67% +1.40% +4.75% +6.54% +18.93% +14.39% +56.49% - - - -
KFTSRMF T กรุงศรี 64.5515 +0.09% +1.47% +1.36% +4.19% +3.36% +13.78% +8.16% +62.46% - - - -
KGARMF T กสิกรไทย 12.2460 +0.58% +1.40% +2.18% -0.32% +2.17% +3.33% +7.31% 0.00% - - - -
KGBRMF T กสิกรไทย 13.6623 +0.03% +0.06% -0.12% -0.06% +0.23% +1.67% +8.93% +14.09% - - - -
KGDRMF T กสิกรไทย 10.4799 -0.64% -0.70% -9.57% -12.35% -7.32% +7.66% -4.29% -28.33% - - - -
KGHRMF T กสิกรไทย 7.6815 -1.13% -2.60% +0.59% -8.81% -11.21% -15.22% 0.00% 0.00% - - - -
KGIFRMF T กสิกรไทย 9.6756 +0.43% -0.21% -2.33% -8.52% -3.56% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KJPRMF T กสิกรไทย 10.8544 +1.07% +1.16% +8.35% +11.20% +9.40% -2.22% 0.00% 0.00% - - - -
KMSRMF T กสิกรไทย 13.5676 -0.37% +0.97% +0.87% +14.08% +18.21% +32.85% 0.00% 0.00% - - - -
KS50RMF T กสิกรไทย 11.1984 +0.07% +1.58% +1.31% +3.55% +5.27% +18.23% +11.82% 0.00% - - - -
KSFRMF T กสิกรไทย 13.1878 +0.00% +0.02% +0.06% +0.23% +0.53% +1.22% +5.93% +12.06% - - - -
KSRMF T กรุงไทย 22.4422 -0.14% +3.03% +0.98% +11.90% +9.58% +15.53% +2.12% +33.21% - - - -
KT25/75RMF T กรุงไทย 11.3195 +0.00% +0.63% +0.01% +2.02% +5.38% +12.06% 0.00% 0.00% - - - -
KT-BOND RMF T กรุงไทย 9.5603 -0.18% +0.14% -0.93% -1.05% +0.25% -4.36% -4.19% 0.00% - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 8.6174 -0.56% -0.64% -9.12% -12.16% -7.66% +5.68% -4.41% -31.37% - - - -
KT-HEALTHC RMF T กรุงไทย 8.4497 +0.13% -0.16% +0.97% -9.23% -8.82% -14.73% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HIDIVRMF T กรุงไทย 12.0896 -0.22% +1.12% +0.65% +8.44% +6.60% +17.75% +20.22% 0.00% - - - -
KTSE-RMF T กรุงไทย 13.3602 +0.84% +3.24% +2.23% +9.10% +8.85% +12.84% +17.02% 0.00% - - - -
KT-WEQ RMF T กรุงไทย 10.1953 +0.24% +2.80% +6.45% +4.08% +5.31% +1.93% 0.00% 0.00% - - - -
LHFLRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.6797 +0.19% +2.41% +2.62% +11.88% +18.11% +31.53% +45.67% 0.00% - - - -
LHGOVRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5081 +0.00% +0.01% +0.05% +0.14% +0.26% +0.65% +4.11% 0.00% - - - -
LHTPROPRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.0831 +0.48% +0.97% -1.29% -0.78% +3.31% +21.36% 0.00% 0.00% - - - -
M-FIX T เอ็มเอฟซี 13.4519 +0.01% +0.05% +0.05% +0.19% +0.56% +1.52% +7.95% +13.84% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.3418 +0.00% +0.01% +0.06% +0.17% +0.35% +0.78% +3.99% +8.92% - - - -
M-PROP RMF T เอ็มเอฟซี 9.8148 +0.43% +1.26% -1.01% -0.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-RMF T วรรณ 13.3313 +0.00% +0.02% +0.07% +0.20% +0.41% +0.84% +3.83% +8.57% - - - -
MS-ASM RMF T เเมนูไลฟ์ 8.8510 +0.88% +0.21% -1.92% -8.11% +0.50% -4.84% 0.00% 0.00% - - - -
M-SAVING T เอ็มเอฟซี 12.4880 +0.00% +0.02% +0.07% +0.22% +0.44% +0.92% +4.12% +8.69% - - - -
MS-FLEX RMF T เเมนูไลฟ์ 19.9373 +0.27% +0.56% +0.58% +1.34% +2.45% +9.06% +11.07% +34.30% - - - -
M-VALUE T เอ็มเอฟซี 71.0998 -0.36% +0.82% -0.08% +2.60% +4.91% +15.91% +22.35% +78.24% - - - -
PFIXRMF T ฟิลลิป 11.4676 +0.00% +0.00% -0.04% +0.09% +0.19% +0.58% +5.91% +11.57% - - - -
PHATRA BLRMF T ภัทร 28.1547 +0.40% +1.89% +1.66% +9.44% +11.80% +19.35% +24.00% +54.32% - - - -
PHATRA EQRMF T ภัทร 36.8046 +0.45% +2.13% +1.86% +10.84% +13.72% +23.66% +32.81% +79.95% - - - -
PHATRA INRMF T ภัทร 13.3321 +0.04% +0.06% -0.31% -0.15% +0.12% +1.35% +7.20% +12.61% - - - -
PHATRA MMRMF T ภัทร 11.3145 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.53% +1.09% +4.44% +9.60% - - - -
PHATRA PROPRMF T ภัทร 17.2546 +0.14% +0.96% -1.41% -2.03% +3.41% +17.84% +36.62% 0.00% - - - -
PMIXRMF T ฟิลลิป 25.9485 -0.06% +1.31% -1.06% +3.42% +3.80% +13.97% +21.25% +65.83% - - - -
RMF1 T กรุงไทย 52.9265 -0.11% +1.38% +0.81% +3.36% +5.67% +13.25% +11.53% +44.08% - - - -
RMF2 T กรุงไทย 14.3891 +0.01% +0.03% -0.16% -0.05% +0.05% +1.41% +8.61% +13.32% - - - -
RMF3 T กรุงไทย 13.6409 +0.02% +0.07% -0.26% -0.22% -0.18% +0.96% +6.59% +11.19% - - - -
RMF4 T กรุงไทย 11.3076 +0.00% +0.02% +0.07% +0.22% +0.44% +0.91% +4.21% +9.23% - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 6.9923 -0.64% -0.71% -9.69% -12.67% -7.73% +7.13% -6.51% -31.94% - - - -
SCBRM1 T ไทยพาณิชย์ 13.3800 +0.00% +0.02% +0.06% +0.23% +0.48% +1.21% +5.33% +10.80% - - - -
SCBRM2 T ไทยพาณิชย์ 13.4291 +0.01% +0.02% -0.03% +0.06% +0.20% +1.13% +6.56% +11.94% - - - -
SCBRM3 T ไทยพาณิชย์ 25.4284 -0.02% +0.84% +0.69% +2.45% +3.00% +7.81% +5.10% +19.73% - - - -
SCBRM4 T ไทยพาณิชย์ 49.6266 -0.18% +1.47% +1.18% +5.20% +6.10% +17.29% +14.28% +48.47% - - - -
SCBRMEU T ไทยพาณิชย์ 9.4837 +1.24% +3.25% +5.08% +1.12% +2.72% -1.74% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGHC T ไทยพาณิชย์ 8.6043 -1.79% -1.68% +0.43% -10.06% -9.47% -15.03% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGIF T ไทยพาณิชย์ 10.2728 +0.67% +0.86% -0.76% -5.86% -0.95% +8.78% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGW T ไทยพาณิชย์ 9.2831 +0.17% +0.14% -0.32% -2.62% +0.90% -0.97% -6.03% 0.00% - - - -
SCBRMGWP T ไทยพาณิชย์ 9.5128 +0.15% +0.12% -0.06% -2.59% +1.52% -2.97% -9.07% 0.00% - - - -
SCBRMJP T ไทยพาณิชย์ 9.7428 +1.30% +2.98% +15.10% +11.01% +12.59% -2.25% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMS50 T ไทยพาณิชย์ 15.4714 +0.07% +1.57% +1.28% +3.62% +5.20% +17.55% +9.02% +46.17% - - - -
S-EQRMF T โซลาริส 17.9943 -0.17% +0.67% -3.95% +2.39% -5.18% -4.62% +6.30% +40.41% - - - -
S-FRMF T โซลาริส 12.2409 +0.00% +0.01% +0.06% +0.17% +0.33% +0.69% +3.83% +9.76% - - - -
SVRMF T ยูโอบี 12.9523 +0.00% +0.02% +0.08% +0.22% +0.49% +1.07% +4.89% +10.19% - - - -
TAPRMF T ทิสโก้ 10.0828 +0.20% +0.40% +1.35% +9.85% +12.13% +10.28% +1.34% +29.89% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 9.1344 -0.29% +0.65% +5.19% -2.07% +11.04% +3.58% -12.28% 0.00% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.1234 +0.33% +0.13% -0.47% +7.61% +10.70% +2.54% +14.25% +30.00% - - - -
TEGRMF-A T ทิสโก้ 58.5443 -0.60% -0.28% +2.53% +12.15% +17.69% +12.20% +9.22% +52.91% - - - -
TEGRMF-B T ทิสโก้ 59.2053 -0.60% -0.27% +2.58% +12.30% +18.00% +12.81% 0.00% 0.00% - - - -
TEURMF T ทิสโก้ 9.6231 +1.17% +3.37% +4.71% +0.19% +0.74% -4.59% 0.00% 0.00% - - - -
TFIRMF-A T ทิสโก้ 14.2086 0.00% -0.01% +0.02% +0.28% +0.43% +1.49% +8.91% +16.05% - - - -
TFIRMF-B T ทิสโก้ 14.2888 +0.00% -0.01% +0.04% +0.35% +0.56% +1.76% 0.00% 0.00% - - - -
TFPRMF T ทิสโก้ 57.4609 -0.47% -0.43% +2.18% +7.62% +16.20% +10.32% +8.37% +56.06% - - - -
T-GLOBALBONDRMF T ธนชาติ 10.6394 -0.51% +0.22% -2.51% -5.02% -5.52% -9.72% -9.24% +5.26% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 7.3592 -0.69% -2.13% -1.42% -3.48% +4.90% +12.67% -3.09% 0.00% - - - -
TGOLDRMF-H T ธนชาติ 7.8129 -0.49% -0.26% -10.06% -12.15% -7.70% +7.47% -4.48% -30.05% - - - -
TGOLDRMF-UH T ธนชาติ 8.4740 -0.38% -0.24% -8.14% -9.93% -6.68% +6.58% +3.03% -23.92% - - - -
THDRMF T ทิสโก้ 11.7297 +0.21% +1.49% -0.71% +2.74% +6.43% +21.25% +16.18% 0.00% - - - -
T-HEALTHCARERMF T ธนชาติ 7.9393 +0.16% -0.12% +1.26% -8.95% -8.83% -14.94% 0.00% 0.00% - - - -
TJPRMF T ทิสโก้ 11.3694 +1.21% +2.86% +13.94% +10.10% +11.12% -2.52% +14.19% 0.00% - - - -
T-LOWBETARMF T ธนชาติ 16.1949 -0.39% +1.06% +0.69% +6.63% +6.25% +17.09% +38.41% 0.00% - - - -
TMB50RMF T ทหารไทย 36.9691 +0.07% +1.58% +1.29% +3.62% +5.20% +17.82% +10.01% +48.77% - - - -
TMBAGLRMF T ทหารไทย 10.3640 +0.99% +0.88% -0.11% -2.84% +5.46% +8.35% 0.00% 0.00% - - - -
TMBBFRMF T ทหารไทย 11.7979 +0.01% +0.03% +0.04% +0.51% +0.85% +1.52% +7.63% +14.90% - - - -
TMBCORMF T ทหารไทย 10.6992 +0.28% -1.17% -0.86% -2.95% +8.77% +1.38% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEGRMF T ทหารไทย 9.5281 +0.85% +1.50% +3.01% -2.24% -0.02% -2.47% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 8.5817 -0.65% -0.70% -9.68% -12.60% -7.54% +7.03% -6.42% -31.71% - - - -
TMBGQGRMF T ทหารไทย 9.9621 +0.28% +1.89% -0.64% -1.39% -0.39% -0.97% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGRMF T ทหารไทย 11.0040 -0.08% +0.30% -1.52% -1.82% -0.23% -4.30% -3.97% +11.75% - - - -
TMBJERMF T ทหารไทย 9.0986 +1.13% +2.71% +13.89% +10.23% +11.56% -2.40% 0.00% 0.00% - - - -
TMBMRMF T ทหารไทย 12.7162 +0.00% +0.01% +0.05% +0.15% +0.29% +0.64% +3.44% +7.99% - - - -
TMBPIPRMF T ทหารไทย 11.8812 +0.27% +1.46% -1.39% -2.84% +3.97% +15.68% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTMSMVRMF T ทหารไทย 10.2693 +0.02% +2.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBUS500RMF T ทหารไทย 15.8211 +0.15% +2.31% +5.85% +4.38% +6.39% +8.19% +30.14% 0.00% - - - -
TMSRMF T ทิสโก้ 10.2874 -0.57% -1.68% -4.98% +4.27% +8.29% +4.78% 0.00% 0.00% - - - -
T-NERMF T ธนชาติ 56.8463 -0.08% +1.43% -1.11% +3.45% +2.03% +14.48% +4.63% +47.47% - - - -
T-NFRMF T ธนชาติ 15.5789 +0.01% +0.05% -0.03% +0.24% +0.75% +2.13% +10.30% +18.43% - - - -
T-NGRMF T ธนชาติ 15.1017 +0.00% +0.03% -0.00% +0.14% +0.43% +1.47% +7.21% +13.08% - - - -
T-NMIXRMF T ธนชาติ 36.3877 +0.19% +1.99% -0.40% +8.34% +7.90% +20.85% +12.20% +79.85% - - - -
T-NMRMF T ธนชาติ 13.4359 +0.00% +0.02% +0.09% +0.28% +0.56% +1.18% +4.86% +10.30% - - - -
T-PROPERTYRMF T ธนชาติ 11.8663 +0.13% +0.67% -1.57% -1.87% +2.76% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TSFIRMF T ทิสโก้ 13.2434 +0.00% +0.00% +0.02% +0.20% +0.38% +1.21% +6.94% +12.76% - - - -
TUSRMF T ทิสโก้ 12.1170 +0.21% +2.36% +5.12% +3.18% +5.60% +7.84% +22.38% 0.00% - - - -
UHCRMF T ยูโอบี 9.0672 +0.29% -0.09% +2.13% -2.17% -6.12% -10.58% 0.00% 0.00% - - - -
UOBEQRMF T ยูโอบี 73.7048 +0.19% +1.54% +0.44% +3.51% +3.98% +11.48% +9.67% +67.17% - - - -
UOBGBRMF T ยูโอบี 14.2214 +0.01% +0.01% -0.02% +0.09% +0.21% +2.01% +9.76% +14.55% - - - -
UOBGRMF-H T ยูโอบี 7.3361 -0.65% -0.70% -9.59% -11.99% -7.69% +6.98% -6.28% 0.00% - - - -
UOBSVRMF T ยูโอบี 13.2157 +0.00% +0.01% +0.06% +0.22% +0.47% +1.01% +5.09% +10.84% - - - -
V-RMF T วรรณ 73.7706 +0.05% +2.05% +2.93% +6.53% +7.64% +20.87% +19.17% +72.53% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล