เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 17 ม.ค. 2020

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ABAG อเบอร์ดีน 23.9792 +0.81% +1.38% +4.64% +9.53% +6.55% +20.18% +22.15% +38.98% - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 12.0253 +0.44% +1.80% +4.09% +7.88% +7.39% +13.36% +1.41% 0.00% - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 20.3134 +0.83% +1.61% +5.02% +9.86% +5.54% +13.26% +15.59% +15.00% - - - -
ABAPAC-RMF T อเบอร์ดีน 14.3980 +0.83% +1.61% +5.02% +9.76% +5.44% +13.22% +15.49% +14.94% - - - -
ABCC อเบอร์ดีน 17.9564 -0.00% +0.01% +0.06% +0.22% +0.55% +1.17% +3.08% +5.32% - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 15.6007 +0.82% +1.14% +5.93% +8.99% +4.65% +16.80% +22.23% +27.03% - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 9.6620 +0.87% +1.61% +3.65% +10.33% +7.57% +22.63% +23.57% +25.06% - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 12.6796 +0.03% +0.21% +0.51% +2.43% +3.46% +8.35% +10.61% +26.59% - - - -
ABFC D อเบอร์ดีน 7.6245 +0.16% +0.66% +1.31% -0.79% -4.88% +1.77% +0.81% +0.52% N/A ไม่เเน่นอน 20/10/17 0.3900
ABG อเบอร์ดีน 117.3146 +0.37% +1.31% +1.83% -1.07% -8.67% +0.55% +5.37% +2.84% - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 14.3033 +0.19% +0.74% +5.18% +9.75% +3.85% +10.82% +7.61% +11.05% - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 16.4338 -0.09% +2.27% +3.75% +5.79% +1.02% +5.71% +15.26% +10.87% - - - -
ABINC อเบอร์ดีน 11.5001 -0.02% -0.05% +0.16% +0.51% +1.32% +2.18% +4.59% +7.65% - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 12.7319 +0.23% +0.46% +0.76% +5.38% +9.23% +12.06% -4.65% +18.40% - - - -
ABLTF T อเบอร์ดีน 46.4703 +0.36% +1.30% +1.81% -0.95% -8.79% +0.40% +6.75% +4.81% - - - -
ABLTF 70/30 T อเบอร์ดีน 10.5250 +0.27% +0.87% +1.42% -0.91% -5.48% +0.80% +3.07% 0.00% - - - -
ABSC-RMF T อเบอร์ดีน 88.4326 +0.38% +1.32% +1.87% -1.02% -8.65% +0.58% +4.96% +2.26% - - - -
ABSI-RMF T อเบอร์ดีน 12.5992 +0.00% +0.01% +0.05% +0.23% +0.55% +1.06% +2.50% +4.17% - - - -
ABSL อเบอร์ดีน 45.4440 +0.39% +1.25% +1.76% -0.97% -8.57% +0.64% +6.47% +3.83% - - - -
ABSM อเบอร์ดีน 43.6572 +0.50% +1.83% +2.04% -0.98% -10.95% -3.00% -6.69% -0.84% - - - -
ABTED D อเบอร์ดีน 5.6727 +0.42% +1.12% +3.25% -0.99% -8.27% -3.72% -10.18% -10.65% N/A ไม่เเน่นอน 21/09/17 0.1500
ABV อเบอร์ดีน 36.0521 -0.01% +0.22% +0.91% -0.39% -1.08% +4.03% +8.20% +9.49% - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 13.4004 +0.35% +1.21% +3.55% +10.07% +6.69% +15.01% +10.99% +15.23% - - - -
AEOB อเบอร์ดีน 18.1250 +0.21% +0.31% +1.57% +2.89% +1.84% +9.97% +10.21% +21.98% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล