เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2019
70%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ASP เเอสเซท พลัส 16.7491 +0.00% +0.02% +0.10% +0.30% +0.68% +1.45% +4.00% +7.45% - - - -
ASP2 เเอสเซท พลัส 14.0720 +0.00% +0.02% +0.10% +0.26% +0.85% +1.65% +5.10% +9.43% - - - -
ASP-AITF2Y6 เเอสเซท พลัส 10.7296 -0.00% +0.00% +0.08% +0.60% +1.40% +3.25% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 12.1868 +0.32% +1.74% +0.43% +2.67% +4.26% +11.43% +24.69% +28.24% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 7.2964 +0.74% +2.32% +2.33% +6.93% +6.74% +14.92% +34.70% +27.75% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 10.9780 +0.13% +1.19% +2.81% +7.44% +5.94% +14.66% +28.69% +24.94% - - - -
ASP-DISRUPT เเอสเซท พลัส 10.5903 -0.08% +0.43% +2.32% +4.21% +4.55% +17.83% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-DPLUS เเอสเซท พลัส 10.5528 +0.00% +0.03% +0.15% +0.49% +1.15% +2.06% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ERF T เเอสเซท พลัส 27.0352 +1.28% +0.76% -3.06% -1.73% -0.84% +2.85% +7.35% +7.46% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 12.0626 -0.64% +1.06% +3.36% +10.39% +11.40% +21.81% +32.00% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 12.8393 +0.17% +0.83% +3.80% +3.60% +6.92% +13.72% +32.50% 0.00% - - - -
ASP-FFPLUSA เเอสเซท พลัส 9.0535 -0.08% -0.34% -0.17% +0.58% +1.29% +6.92% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FFPLUSR เเอสเซท พลัส 9.0534 -0.08% -0.34% -0.17% +0.58% +1.29% +6.93% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FLEXPLUS เเอสเซท พลัส 9.3144 +0.38% -0.44% -3.23% -3.58% -3.05% -1.60% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FRF T เเอสเซท พลัส 14.8109 +0.01% +0.03% +0.19% +0.46% +1.16% +2.02% +4.74% +8.77% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 10.3831 -0.02% +0.46% +1.00% +2.62% +3.36% +7.39% +7.20% +8.06% - - - -
ASP-GDF D เเอสเซท พลัส 10.4593 +1.18% +0.84% -4.21% -4.68% -4.46% -2.68% +3.84% +1.99% N/A ไม่เเน่นอน 30/01/15 0.7900
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 10.3156 +0.08% +0.39% -0.45% +1.04% +1.72% +7.13% 0.00% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 10.3117 +0.08% +0.39% -0.45% +1.04% +1.72% +7.12% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GLTF T เเอสเซท พลัส 23.8926 +1.29% +0.97% -2.87% -1.77% +0.37% +4.05% +7.18% +7.34% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 13.0846 +0.04% -0.39% +0.91% -3.00% +7.83% +13.57% +14.63% +6.41% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 15.8572 +1.45% +1.74% -0.19% -0.76% -0.56% +2.86% +21.99% +22.33% - - - -
ASP-LTF D T เเอสเซท พลัส 15.4804 +1.16% +0.83% -4.19% -4.63% -4.80% -3.25% -4.08% -7.21% N/A ไม่เเน่นอน 09/02/15 0.4700
ASP-MRF T เเอสเซท พลัส 25.9310 +0.97% +0.63% -4.35% -4.72% -4.32% -2.12% +6.67% +7.70% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 10.4993 +0.64% +1.71% +3.36% +13.91% +15.95% +13.35% +11.00% +11.44% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 13.0413 +0.29% +0.19% -0.47% +7.36% +10.15% +8.85% +22.17% 0.00% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 3.4805 -0.26% +0.50% +2.79% +5.33% +6.64% +3.60% -3.37% -48.37% - - - -
ASP-PRIME4 เเอสเซท พลัส 8.1282 +1.15% +0.70% -2.93% -2.06% +0.19% +4.33% +10.15% -4.89% - - - -
ASP-PRIME5 เเอสเซท พลัส 9.3700 -0.04% +0.01% +5.61% +8.21% +16.20% +18.59% +1.27% 0.00% - - - -
ASP-ROBOT เเอสเซท พลัส 10.9681 +0.36% +0.94% +2.21% +6.40% +9.04% +21.89% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ROBOTRMF T เเอสเซท พลัส 9.7068 +0.34% +0.88% +2.08% +6.09% +8.60% +20.94% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-SET50FUTURES เเอสเซท พลัส 16.8857 -1.12% +0.79% +5.86% +10.99% +3.87% -7.39% -9.80% +26.42% - - - -
ASP-SME เเอสเซท พลัส 10.7990 +1.89% +1.13% -1.47% -0.20% +2.58% +8.65% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-SMELTF T เเอสเซท พลัส 9.0091 +1.70% +1.03% -1.42% -1.43% +1.17% +6.90% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 34.1599 +0.17% +0.84% +1.69% +4.49% +8.06% +16.65% +32.95% 0.00% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 9.8327 +0.22% +0.90% +2.15% +5.44% +6.74% +17.03% +15.11% -0.33% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 9.3263 +0.19% +0.87% +2.09% +5.28% +6.24% +15.78% +11.56% -5.96% - - - -
ASP-THBOND เเอสเซท พลัส 10.5735 -0.02% +0.04% +0.20% +0.68% +1.30% +1.74% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-THEQ เเอสเซท พลัส 10.8770 +1.29% +0.76% -3.10% -1.51% -0.51% +3.26% +8.43% +6.52% - - - -
ASP-TRIGGER4/4 เเอสเซท พลัส 8.5010 0.00% -1.46% -0.71% +4.02% +3.93% -3.88% -11.44% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER5 เเอสเซท พลัส 8.3254 -0.31% -2.15% -4.76% +2.64% +2.19% -2.56% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-VIET เเอสเซท พลัส 7.5571 -0.66% -0.35% -5.06% -1.25% -2.83% -4.32% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-VIETRMF T เเอสเซท พลัส 8.8368 -0.54% -0.34% -4.92% -1.79% -3.80% -9.66% 0.00% 0.00% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล