เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2019
75%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ASP เเอสเซท พลัส 16.5319 +0.00% +0.02% +0.11% +0.34% +0.62% +1.19% +3.98% +8.22% - - - -
ASP2 เเอสเซท พลัส 13.8584 +0.00% +0.02% +0.09% +0.29% +0.61% +1.26% +4.89% +10.76% - - - -
ASP-AITF2Y6 เเอสเซท พลัส 10.7296 -0.00% +0.00% +0.08% +0.60% +1.40% +3.25% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 11.2729 +0.00% +1.32% +2.99% +1.45% -8.29% -16.90% +37.35% +27.40% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 6.5929 +0.05% +0.82% +4.44% +3.25% -6.28% -17.98% +54.97% +8.16% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 9.7104 +1.26% +2.69% +0.09% +4.68% -17.26% -27.81% +25.91% 0.00% - - - -
ASP-DISRUPT เเอสเซท พลัส 9.2064 +0.58% +1.59% +6.50% -4.70% -15.17% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-DPLUS เเอสเซท พลัส 10.3536 +0.00% +0.04% +0.12% +0.33% +0.67% +1.41% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ERF T เเอสเซท พลัส 25.4001 +0.28% -1.40% -0.57% -7.92% -4.10% -18.60% +15.72% +14.42% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 10.1317 +0.27% +2.33% +2.44% -1.90% -6.47% -4.90% +10.74% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 10.8841 -0.06% +0.45% +1.40% -2.88% -4.36% -4.67% +6.50% 0.00% - - - -
ASP-FFPLUSA เเอสเซท พลัส 8.5386 +0.07% +0.33% +0.62% +0.89% +1.83% -15.25% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FFPLUSR เเอสเซท พลัส 8.5378 +0.07% +0.33% +0.62% +0.89% +1.83% -15.25% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FLEXPLUS เเอสเซท พลัส 9.2159 +0.34% -1.68% +0.16% -6.73% -7.14% -20.61% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FRF T เเอสเซท พลัส 14.5430 +0.01% +0.02% +0.19% +0.52% +0.59% +0.74% +3.40% +10.49% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 9.6325 -0.07% +0.47% +0.60% -3.44% -6.51% -10.39% +8.61% +0.60% - - - -
ASP-GDF D เเอสเซท พลัส 10.3002 +0.41% -1.36% -1.02% -7.69% -3.99% -12.97% +17.66% +14.44% N/A ไม่เเน่นอน 30/01/15 0.7900
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 9.6892 +0.02% +0.58% +1.19% -2.32% -4.05% -5.75% 0.00% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 9.6868 +0.02% +0.58% +1.18% -2.33% -4.06% -5.77% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GLTF T เเอสเซท พลัส 22.2377 +0.39% -1.19% -0.57% -7.15% -3.96% -18.22% +14.82% +13.20% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 11.8536 -0.40% -0.33% +2.59% +4.09% +3.05% -6.61% +8.83% -6.34% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 15.7828 +0.65% +1.52% +4.02% +5.87% -3.82% -14.19% +44.22% +26.61% - - - -
ASP-LTF D T เเอสเซท พลัส 15.5477 +0.38% -1.20% -0.23% -6.14% -3.12% -19.75% +7.18% +6.33% N/A ไม่เเน่นอน 09/02/15 0.4700
ASP-MRF T เเอสเซท พลัส 25.4123 +0.41% -1.34% -0.94% -7.53% -3.74% -12.45% +19.16% +20.12% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 9.1013 -1.15% +0.43% -3.05% -10.98% -7.97% -22.29% +7.33% -0.53% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 11.5063 +1.04% +1.33% -2.07% -8.25% -8.82% -12.22% +22.18% 0.00% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 3.3531 -0.11% -0.54% +4.24% -25.48% -19.03% -12.78% +25.38% -66.97% - - - -
ASP-PRIME4 เเอสเซท พลัส 7.5229 +0.28% -1.42% -0.61% -7.92% -3.91% -18.21% -0.58% +2.26% - - - -
ASP-PRIME5 เเอสเซท พลัส 9.3700 -0.04% +0.01% +5.61% +8.21% +16.20% +18.59% +1.27% 0.00% - - - -
ASP-ROBOT เเอสเซท พลัส 9.1263 +0.57% +1.38% +4.66% -6.24% -13.98% -22.43% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ROBOTRMF T เเอสเซท พลัส 8.1257 +0.53% +1.32% +4.39% -6.38% -14.01% -21.98% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-SET50FUTURES เเอสเซท พลัส 16.8857 -1.12% +0.79% +5.86% +10.99% +3.87% -7.39% -9.80% +26.42% - - - -
ASP-SME เเอสเซท พลัส 9.1968 -0.18% -2.41% -4.12% -12.97% -7.98% -21.67% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-SMELTF T เเอสเซท พลัส 7.8122 -0.19% -2.38% -4.04% -12.87% -7.78% -21.92% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 29.0854 +0.79% +1.52% +2.75% -6.71% -7.06% -6.69% +37.29% 0.00% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 8.5214 +0.49% +1.84% +4.92% -4.81% -13.44% -18.45% -0.78% -14.41% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 8.1581 +0.49% +1.81% +4.79% -5.10% -13.89% -19.50% -3.77% -21.04% - - - -
ASP-THBOND เเอสเซท พลัส 10.5735 -0.02% +0.04% +0.20% +0.68% +1.30% +1.74% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-THEQ เเอสเซท พลัส 10.1574 +0.27% -1.56% -0.57% -8.43% -5.36% -19.77% +16.76% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER4/4 เเอสเซท พลัส 8.5010 0.00% -1.46% -0.71% +4.02% +3.93% -3.88% -11.44% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER5 เเอสเซท พลัส 8.3254 -0.31% -2.15% -4.76% +2.64% +2.19% -2.56% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-VIET เเอสเซท พลัส 7.4337 -0.99% +0.03% -3.57% -8.16% -9.60% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-VIETRMF T เเอสเซท พลัส 9.2121 -0.66% +0.06% -3.60% -5.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล