เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2019
75%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ASP เเอสเซท พลัส 16.6404 +0.00% +0.03% +0.13% +0.41% +0.76% +1.38% +4.01% +7.88% - - - -
ASP2 เเอสเซท พลัส 13.9602 +0.01% +0.05% +0.18% +0.51% +0.83% +1.47% +5.04% +10.37% - - - -
ASP-AITF2Y6 เเอสเซท พลัส 10.7296 -0.00% +0.00% +0.08% +0.60% +1.40% +3.25% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 11.6759 +2.02% -0.11% +2.05% -3.87% +7.34% -8.43% +25.74% +23.40% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 6.7590 +1.49% -1.12% +3.02% -4.99% +7.79% -5.73% +39.61% +6.68% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 10.2061 -0.24% -1.51% -1.92% -7.66% +5.20% -20.98% +33.98% 0.00% - - - -
ASP-DISRUPT เเอสเซท พลัส 10.2467 +0.92% +1.16% +1.48% +2.05% +17.82% -7.04% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-DPLUS เเอสเซท พลัส 10.4373 +0.01% +0.04% +0.16% +0.48% +0.93% +1.59% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ERF T เเอสเซท พลัส 27.8551 +1.43% +2.17% +7.03% +7.28% +8.05% +3.95% +13.77% +12.39% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 10.9041 +0.37% +0.70% -2.29% -1.33% +10.64% +0.53% +8.35% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 12.3500 +0.24% +0.88% +1.39% +3.33% +15.06% +10.60% +20.62% 0.00% - - - -
ASP-FFPLUSA เเอสเซท พลัส 8.9559 +0.05% +0.19% +0.57% +1.83% +5.53% +5.78% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FFPLUSR เเอสเซท พลัส 8.9551 +0.05% +0.19% +0.57% +1.83% +5.53% +5.78% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FLEXPLUS เเอสเซท พลัส 9.7058 +0.84% +1.02% +3.68% +1.00% +5.19% -5.16% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FRF T เเอสเซท พลัส 14.6479 +0.00% +0.05% +0.21% +0.47% +0.90% +1.33% +3.92% +9.71% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 10.0607 +0.45% +0.15% +1.28% +0.52% +5.38% -2.30% +7.69% +2.46% - - - -
ASP-GDF D เเอสเซท พลัส 11.1599 +1.05% +1.94% +5.91% +5.57% +6.41% +4.11% +14.29% +10.16% N/A ไม่เเน่นอน 30/01/15 0.7900
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 10.1862 +0.62% +0.45% +1.28% +1.62% +6.82% +1.49% 0.00% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 10.1831 +0.62% +0.45% +1.28% +1.61% +6.81% +1.47% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GLTF T เเอสเซท พลัส 24.1781 +0.69% +1.57% +5.41% +5.20% +6.79% +2.48% +11.88% +10.14% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 12.1758 -0.28% +0.34% +4.68% +1.89% +5.15% +0.54% -4.48% -5.65% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 16.4319 +2.32% +3.05% +2.27% -3.58% +7.95% -4.01% +39.12% +28.04% - - - -
ASP-LTF D T เเอสเซท พลัส 16.5521 +1.00% +1.79% +5.51% +3.12% +4.91% +1.93% +5.84% +0.74% N/A ไม่เเน่นอน 09/02/15 0.4700
ASP-MRF T เเอสเซท พลัส 27.6308 +1.05% +1.96% +5.97% +5.79% +6.86% +4.83% +17.13% +16.70% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 9.0102 -0.34% -0.50% -1.77% -4.80% -4.02% -11.64% +22.60% +3.67% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 11.9279 +1.30% +0.74% +0.22% -0.33% +2.27% -4.02% +33.04% 0.00% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 3.2711 +2.81% +0.22% -12.26% -9.46% +7.93% -20.20% -5.80% -72.02% - - - -
ASP-PRIME4 เเอสเซท พลัส 8.2889 +1.44% +2.17% +7.06% +7.74% +8.50% +4.66% +11.45% +0.34% - - - -
ASP-PRIME5 เเอสเซท พลัส 9.3700 -0.04% +0.01% +5.61% +8.21% +16.20% +18.59% +1.27% 0.00% - - - -
ASP-ROBOT เเอสเซท พลัส 10.1205 +1.71% +0.62% +2.24% +0.72% +15.50% -7.27% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ROBOTRMF T เเอสเซท พลัส 8.9913 +1.70% +0.60% +2.24% +0.73% +14.96% -7.16% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-SET50FUTURES เเอสเซท พลัส 16.8857 -1.12% +0.79% +5.86% +10.99% +3.87% -7.39% -9.80% +26.42% - - - -
ASP-SME เเอสเซท พลัส 10.7048 +0.73% +1.69% +7.62% +9.87% +10.49% +3.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-SMELTF T เเอสเซท พลัส 9.0510 +0.72% +1.65% +7.47% +9.46% +10.10% +2.85% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 31.9698 +0.91% +1.13% +1.73% +2.71% +13.12% +3.53% +36.29% 0.00% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 9.3295 +1.24% +1.27% +1.63% +1.57% +14.50% -7.06% +16.31% -2.41% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 8.8898 +1.24% +1.27% +1.56% +1.31% +13.81% -8.06% +12.56% -10.39% - - - -
ASP-THBOND เเอสเซท พลัส 10.5735 -0.02% +0.04% +0.20% +0.68% +1.30% +1.74% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-THEQ เเอสเซท พลัส 11.1701 +1.44% +2.17% +7.05% +7.34% +8.30% +2.87% +15.18% +9.85% - - - -
ASP-TRIGGER4/4 เเอสเซท พลัส 8.5010 0.00% -1.46% -0.71% +4.02% +3.93% -3.88% -11.44% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER5 เเอสเซท พลัส 8.3254 -0.31% -2.15% -4.76% +2.64% +2.19% -2.56% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-VIET เเอสเซท พลัส 7.6679 +0.16% -1.41% -3.11% -5.89% +0.36% -15.31% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-VIETRMF T เเอสเซท พลัส 9.0350 +0.02% -1.64% -3.96% -7.56% -4.57% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล