เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2019
75%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ASP เเอสเซท พลัส 16.5718 +0.00% +0.03% +0.11% +0.35% +0.67% +1.23% +3.95% +8.06% - - - -
ASP2 เเอสเซท พลัส 13.8899 +0.01% +0.03% +0.12% +0.32% +0.58% +1.24% +4.73% +10.45% - - - -
ASP-AITF2Y6 เเอสเซท พลัส 10.7296 -0.00% +0.00% +0.08% +0.60% +1.40% +3.25% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 12.1459 +0.72% +1.93% +3.60% +11.66% +3.01% -9.18% +34.49% +37.42% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 7.1139 +1.21% +2.60% +5.11% +13.45% +7.79% -10.16% +48.33% +23.08% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 11.0549 +1.50% +4.24% +8.06% +13.95% +10.02% -18.93% +42.13% 0.00% - - - -
ASP-DISRUPT เเอสเซท พลัส 10.0404 +0.39% +1.41% +2.86% +15.45% -2.18% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-DPLUS เเอสเซท พลัส 10.3873 +0.01% +0.04% +0.16% +0.44% +0.75% +1.43% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ERF T เเอสเซท พลัส 25.9655 +0.85% +0.17% -0.81% +0.72% -9.95% -14.99% +8.53% +11.12% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 11.0510 +0.19% +2.02% +3.68% +12.13% +2.14% +7.36% +12.70% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 11.9452 +0.50% +2.41% +3.69% +11.29% +3.52% +10.24% +14.26% 0.00% - - - -
ASP-FFPLUSA เเอสเซท พลัส 8.7948 +0.08% +0.66% +1.53% +3.63% +3.99% -12.29% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FFPLUSR เเอสเซท พลัส 8.7938 +0.08% +0.66% +1.53% +3.63% +3.99% -12.30% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FLEXPLUS เเอสเซท พลัส 9.6095 -0.06% -0.30% +1.58% +4.15% -5.98% -15.73% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FRF T เเอสเซท พลัส 14.5797 +0.02% +0.05% +0.15% +0.43% +0.79% +0.78% +3.25% +9.96% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 10.0087 +0.42% +1.02% +1.17% +4.83% -2.15% -4.58% +7.79% +5.44% - - - -
ASP-GDF D เเอสเซท พลัส 10.5709 +1.10% +0.24% +0.31% +0.79% -8.48% -9.81% +10.77% +11.13% N/A ไม่เเน่นอน 30/01/15 0.7900
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 10.0240 +0.27% +1.09% +1.69% +5.11% +0.07% -0.38% 0.00% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 10.0213 +0.27% +1.09% +1.69% +5.11% +0.06% -0.40% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GLTF T เเอสเซท พลัส 22.9819 +0.94% +0.13% -0.10% +1.51% -6.69% -11.65% +8.85% +11.05% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 11.9499 +0.06% +0.93% -2.51% +3.20% +6.77% -4.16% -3.54% -12.00% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 17.0426 +0.16% +1.66% +3.82% +11.96% +6.67% -5.59% +44.45% +44.41% - - - -
ASP-LTF D T เเอสเซท พลัส 16.0520 +0.78% +0.21% -0.17% +1.74% -5.68% -14.58% +5.03% +3.99% N/A ไม่เเน่นอน 09/02/15 0.4700
ASP-MRF T เเอสเซท พลัส 26.1175 +1.12% +0.25% +0.37% +1.01% -8.23% -9.26% +13.05% +17.16% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 9.4652 +0.62% +1.74% +0.63% +0.83% -6.99% -8.21% +13.69% +14.14% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 11.9676 -0.13% +0.29% +0.81% +2.61% -7.61% +0.78% +25.90% 0.00% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 3.6128 +0.48% +1.52% +1.93% +19.21% -18.58% -5.07% +20.49% -65.96% - - - -
ASP-PRIME4 เเอสเซท พลัส 7.6936 +0.85% +0.18% -0.76% +0.71% -9.83% -14.78% +3.95% -0.77% - - - -
ASP-PRIME5 เเอสเซท พลัส 9.3700 -0.04% +0.01% +5.61% +8.21% +16.20% +18.59% +1.27% 0.00% - - - -
ASP-ROBOT เเอสเซท พลัส 10.0477 +0.20% +1.67% +3.08% +14.67% -3.02% -11.06% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ROBOTRMF T เเอสเซท พลัส 8.9260 +0.15% +1.65% +2.96% +14.13% -3.34% -10.77% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-SET50FUTURES เเอสเซท พลัส 16.8857 -1.12% +0.79% +5.86% +10.99% +3.87% -7.39% -9.80% +26.42% - - - -
ASP-SME เเอสเซท พลัส 9.7429 +0.97% -0.21% +0.05% +0.56% -10.15% -15.30% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-SMELTF T เเอสเซท พลัส 8.2687 +0.95% -0.21% +0.01% +0.58% -10.07% -15.30% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 31.1269 +0.44% +1.59% +2.16% +10.14% -3.47% +3.18% +35.10% 0.00% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 9.1854 +0.45% +1.75% +3.54% +12.73% -1.33% -10.01% +9.98% -0.84% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 8.7745 +0.44% +1.72% +3.42% +12.34% -1.96% -11.05% +6.26% -8.71% - - - -
ASP-THBOND เเอสเซท พลัส 10.5735 -0.02% +0.04% +0.20% +0.68% +1.30% +1.74% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-THEQ เเอสเซท พลัส 10.4064 +0.85% +0.17% -0.77% +0.90% -10.13% -15.84% +9.77% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER4/4 เเอสเซท พลัส 8.5010 0.00% -1.46% -0.71% +4.02% +3.93% -3.88% -11.44% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER5 เเอสเซท พลัส 8.3254 -0.31% -2.15% -4.76% +2.64% +2.19% -2.56% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-VIET เเอสเซท พลัส 8.1475 +0.52% +1.83% +3.71% +6.64% -3.16% -19.26% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-VIETRMF T เเอสเซท พลัส 9.7739 +0.53% +1.55% +2.58% +3.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล