เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 17 ม.ค. 2020
98%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
B25RMF T บัวหลวง 15.0720 -0.01% +0.27% +1.04% -0.53% -0.91% +1.62% +2.76% +8.01% - - - -
B-ACTIVE บัวหลวง 21.3550 -0.12% +1.33% +2.52% -2.61% -4.95% -2.15% -7.03% +2.72% - - - -
B-ASEAN บัวหลวง 10.0136 +0.34% +1.08% +2.70% +1.65% -3.93% +0.03% -6.52% 0.00% - - - -
B-ASEANRMF T บัวหลวง 9.1399 +0.34% +1.07% +2.63% +1.59% -3.82% +0.30% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 12.9256 +0.14% +1.06% +4.66% +11.92% +8.31% +11.47% +29.44% 0.00% - - - -
B-ASIARMF T บัวหลวง 10.8588 +0.13% +1.03% +4.51% +11.61% +8.10% +8.11% 0.00% 0.00% - - - -
BBASIC D บัวหลวง 20.2225 +0.38% +1.57% +2.33% -2.89% -9.29% -3.20% -15.45% +12.21% 0.69% 2 30/09/19 0.1400
BBASICDLTF D T บัวหลวง 8.4525 +0.36% +1.42% +2.13% -2.20% -8.32% -2.15% -14.80% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/11/17 0.0800
BBASICRMF T บัวหลวง 10.7178 +0.36% +1.46% +2.19% -2.19% -8.63% -2.49% -15.34% +4.60% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 9.5184 +0.48% +2.69% +4.34% +9.29% +1.88% +10.41% 0.00% 0.00% - - - -
BCAP D บัวหลวง 3.3919 +0.12% +1.34% +3.53% -3.47% -7.01% +2.20% +4.26% +23.89% 3.81% 3 15/08/19 0.1074
BCARE บัวหลวง 33.3907 +0.72% +1.93% +2.57% +19.20% +14.47% +19.06% +27.81% +43.66% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 12.4941 +0.70% +1.87% +2.52% +19.05% +14.32% +18.71% +26.73% 0.00% - - - -
B-CHINE-EQ บัวหลวง 9.9853 +0.42% +2.06% +4.60% +12.01% +14.00% +34.55% 0.00% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 97.1621 +0.14% +1.21% +3.32% -3.29% -6.81% +2.06% +2.20% +16.94% - - - -
BFIXED บัวหลวง 12.4414 -0.04% -0.04% +0.24% +0.66% +1.41% +2.78% +6.16% +9.60% - - - -
B-FLEX บัวหลวง 18.8287 -0.20% +0.43% +1.96% -1.01% -3.13% +0.16% -3.35% +3.55% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 63.0970 +0.08% +0.94% +2.58% -3.13% -6.17% +1.45% +2.78% +15.60% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 14.9707 -0.04% -0.07% +0.25% +0.66% +1.40% +2.61% +5.53% +8.23% - - - -
B-FUTURE D บัวหลวง 10.1318 -0.21% +2.43% +6.88% +12.25% +5.93% +17.81% 0.00% 0.00% 2.57% ไม่เเน่นอน 16/05/19 0.2600
B-GLOBAL บัวหลวง 12.4028 +0.03% +1.16% +3.14% +9.17% +4.47% +17.29% +17.39% 0.00% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 11.7968 +0.03% +1.13% +3.04% +9.01% +4.38% +16.93% +16.32% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 11.0390 +0.33% +0.75% +5.73% +3.76% +8.20% +13.71% +6.60% +7.53% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 10.7207 +0.32% +0.73% +5.57% +3.59% +7.94% +13.36% +6.15% +7.00% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 11.3692 +0.07% +0.27% +0.94% +2.36% +2.60% +6.83% +8.96% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 10.3459 +0.01% +0.12% +1.06% +2.18% +1.33% +2.99% -2.54% 0.00% - - - -
B-INCOME บัวหลวง 10.9708 +0.08% +0.67% +1.66% -1.13% -0.17% +6.44% 0.00% 0.00% - - - -
B-INDIAMRMF T บัวหลวง 9.0048 +0.49% +2.46% +4.79% +10.71% +4.09% +6.86% 0.00% 0.00% - - - -
B-INFRA บัวหลวง 33.1865 -0.15% +0.62% +2.23% -5.68% -5.66% +10.22% +12.51% +16.07% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 15.5054 -0.26% +1.95% +5.77% +14.26% +17.22% +36.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-INNOTECHRMF T บัวหลวง 12.9682 -0.26% +1.88% +5.46% +13.55% +16.18% +32.60% 0.00% 0.00% - - - -
B-IR-FOF บัวหลวง 9.9318 +0.54% +2.81% +7.96% -0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BKA บัวหลวง 42.1847 +0.14% +1.20% +3.37% -3.22% -6.92% +1.68% +1.72% +17.36% - - - -
BKA2 บัวหลวง 35.3808 +0.13% +1.19% +3.36% -3.33% -6.96% +1.95% +2.45% +17.81% - - - -
BKD D บัวหลวง 3.6811 +0.14% +1.20% +3.38% -3.40% -6.68% +2.93% +20.02% +21.94% 9.79% 1 12/07/19 0.3603
BKIND บัวหลวง 10.8714 +0.19% +0.52% +2.73% -3.91% -6.67% +5.05% +7.11% +9.95% - - - -
B-LTF T บัวหลวง 41.2980 +0.14% +1.22% +3.33% -3.33% -6.93% +1.97% +2.01% +16.65% - - - -
BLTF75 T บัวหลวง 29.3431 +0.08% +0.93% +2.65% -2.96% -5.92% +1.42% +2.84% +16.98% - - - -
B-NIPPON บัวหลวง 12.1047 +0.02% -0.41% -1.71% +5.91% +11.28% +13.65% +14.09% +23.03% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-SENIOR บัวหลวง 12.5027 +0.01% +0.30% +1.06% -0.71% -0.01% +3.66% +7.72% +19.19% - - - -
B-SENIOR-X บัวหลวง 10.0954 +0.01% +0.59% +0.96% -0.03% -0.25% +3.63% 0.00% 0.00% - - - -
BSIRICG D บัวหลวง 7.4873 +0.48% +1.27% +3.87% -2.53% -6.23% +4.56% +10.77% +6.86% 12.02% 4 12/07/19 0.3500
BSIRIRMF T บัวหลวง 10.8333 +0.46% +1.22% +3.80% -2.37% -5.98% +4.00% +7.73% +7.27% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 11.1253 +0.27% +2.19% +2.19% -4.39% -9.36% +1.28% -17.40% -11.21% - - - -
B-THAICG บัวหลวง 9.5245 +0.40% +1.19% +2.69% -3.02% -5.18% +3.26% 0.00% 0.00% - - - -
BTK บัวหลวง 16.9563 +0.47% +1.24% +1.61% -4.03% -8.60% +3.61% +3.44% -14.07% - - - -
B-TNTV บัวหลวง 13.3107 +0.00% +0.02% +0.08% +0.26% +0.58% +1.20% +3.15% +5.62% - - - -
B-TOPTENLTF T บัวหลวง 9.8906 -0.52% +1.11% +1.85% -5.11% -8.96% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-TOPTENRMF T บัวหลวง 9.2945 -0.52% +1.11% +2.08% -4.92% -8.75% +1.56% 0.00% 0.00% - - - -
BTP บัวหลวง 49.4463 -0.53% +1.15% +2.30% -4.85% -8.78% +1.73% +9.96% +46.99% - - - -
B-TREASURY บัวหลวง 11.1748 +0.00% +0.02% +0.09% +0.28% +0.62% +1.28% +3.37% +6.01% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 28.3874 -0.13% +0.52% +1.95% -5.72% -4.97% +11.34% +13.77% +17.36% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.5917 +0.00% +0.01% +0.05% +0.18% +0.40% +0.87% +2.12% +4.10% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล