เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ตลาดหุ้นไทย
ทอง US
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

ณ วันที่ 07 ส.ค. 2020
98%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
B25RMF T บัวหลวง 14.5515 -0.19% -0.10% -0.70% +0.51% -2.73% -3.94% -1.41% +3.26% - - - -
B-ACTIVE บัวหลวง 20.6655 -0.01% +0.22% -3.22% -0.57% -0.46% -6.94% -4.98% -0.25% - - - -
B-ASEAN บัวหลวง 8.5216 -0.38% +0.10% -2.78% +4.74% -13.70% -15.00% -20.46% 0.00% - - - -
B-ASEANRMF T บัวหลวง 7.8099 -0.38% +0.11% -2.74% +4.69% -13.30% -14.61% -20.87% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 12.9071 +0.63% +2.60% +5.63% +24.13% +2.96% +18.10% +4.19% +33.96% - - - -
B-ASIARMF T บัวหลวง 10.8270 +0.65% +2.58% +5.52% +24.03% +2.76% +17.38% 0.00% 0.00% - - - -
BBASIC D บัวหลวง 18.1581 -1.06% +0.02% -3.44% +7.89% -7.89% -17.04% -20.00% +3.90% 0.77% 2 30/09/19 0.1400
BBASICDLTF D T บัวหลวง 7.6619 -0.91% +0.02% -3.15% +7.41% -7.31% -15.19% -19.12% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/11/17 0.0800
BBASICRMF T บัวหลวง 9.6901 -0.91% +0.06% -3.19% +7.61% -7.55% -15.58% -20.00% -4.88% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 8.3399 +1.12% +0.67% +4.14% +19.64% -13.47% -3.41% 0.00% 0.00% - - - -
BCAP D บัวหลวง 2.8920 -2.46% -2.23% -5.67% +2.66% -10.90% -15.60% -10.58% +11.00% 4.47% 3 15/08/19 0.1074
BCARE บัวหลวง 36.1813 +0.57% -0.43% +3.38% +9.00% +5.56% +29.09% +28.50% +25.42% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 13.5367 +0.58% -0.43% +3.40% +9.01% +5.56% +28.90% +27.59% +22.87% - - - -
B-CHINE-EQ D บัวหลวง 12.0598 -0.21% +1.94% +4.84% +24.55% +27.59% +53.45% 0.00% 0.00% N/A 2 15/07/20 0.2500
BEQSSF T บัวหลวง 10.6562 -0.60% +0.10% -3.48% +3.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 81.7633 -0.90% -0.81% -4.64% +2.04% -11.97% -19.03% -14.43% +0.08% - - - -
BFIXED บัวหลวง 12.5095 -0.00% +0.01% +0.16% +0.07% +0.17% +1.55% +5.26% +8.81% - - - -
B-FLEX บัวหลวง 18.6267 -0.03% +0.14% +0.65% +1.12% -0.09% -3.34% -5.80% +2.24% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 54.7521 -0.72% -0.66% -3.93% +1.51% -9.82% -16.33% -11.24% +1.65% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 15.0525 -0.00% +0.04% +0.28% -0.11% +0.08% +1.51% +4.54% +7.58% - - - -
B-FUTURE D บัวหลวง 11.8183 +0.87% +3.31% +3.81% +25.11% +17.99% +33.98% 0.00% 0.00% 2.20% 1 17/02/20 0.1500
B-GLOBAL บัวหลวง 13.0944 +0.83% +1.19% +5.92% +17.90% +3.61% +18.34% +15.08% 0.00% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 12.4277 +0.83% +1.19% +5.91% +17.82% +3.42% +17.90% +13.93% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 14.8100 +0.74% +5.11% +14.70% +15.33% +29.85% +37.98% +47.03% +57.78% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 14.3179 +0.73% +5.09% +14.73% +15.30% +29.31% +37.06% +45.97% +56.18% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 11.3927 +0.13% +0.33% +2.72% +7.42% +0.20% +3.48% +6.38% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 10.6979 -0.10% -0.75% +1.91% +3.81% +1.53% +5.63% +2.98% 0.00% - - - -
B-INCOME บัวหลวง 10.5935 +0.06% -0.02% -0.76% +0.75% -3.72% -3.16% +5.65% 0.00% - - - -
B-INDIAMRMF T บัวหลวง 7.5704 +1.15% +2.40% +4.69% +16.21% -18.99% -4.65% 0.00% 0.00% - - - -
B-INFRA บัวหลวง 28.6793 -0.69% +0.06% -3.45% +4.67% -8.53% -16.12% -9.68% +6.83% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 17.5356 +0.37% +2.15% +4.76% +19.98% +11.18% +41.43% +68.14% 0.00% - - - -
B-INNOTECHRMF T บัวหลวง 14.6827 +0.37% +2.17% +4.75% +19.95% +11.37% +39.92% 0.00% 0.00% - - - -
B-IR-FOF บัวหลวง 8.9935 -0.70% -1.47% -0.98% +3.67% -9.59% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-IR-FOFRMF T บัวหลวง 9.4728 -0.66% -1.34% -0.71% +3.67% -7.85% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BKA บัวหลวง 36.3501 -0.62% -0.19% -3.57% +4.60% -9.86% -17.21% -12.48% +2.84% - - - -
BKA2 บัวหลวง 30.5747 -0.63% -0.14% -3.46% +4.83% -9.59% -17.06% -11.80% +3.69% - - - -
BKD D บัวหลวง 3.1710 -0.61% -0.17% -3.48% +4.80% -9.87% -17.15% -9.27% +11.31% 11.36% 1 12/07/19 0.3603
BKIND บัวหลวง 8.9473 -0.55% -0.44% -4.49% +1.07% -14.62% -20.89% -12.96% -5.42% - - - -
B-LTF T บัวหลวง 34.7469 -0.91% -0.81% -4.72% +2.11% -11.99% -19.12% -14.46% -0.26% - - - -
BLTF75 T บัวหลวง 25.4412 -0.73% -0.65% -3.96% +1.49% -9.94% -16.28% -11.02% +2.02% - - - -
BM70SSF T บัวหลวง 9.5385 -0.46% +0.05% -2.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-NIPPON บัวหลวง 9.8456 -0.27% +1.45% -1.64% +4.58% -18.01% -4.91% -12.54% -15.98% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-SENIOR บัวหลวง 12.2206 -0.16% +0.06% -0.59% +1.09% -1.93% -2.49% +2.87% +13.72% - - - -
B-SENIOR-X บัวหลวง 9.8898 +0.12% +0.14% -0.26% +1.77% -2.17% -1.45% 0.00% 0.00% - - - -
BSIRICG D บัวหลวง 6.3215 -0.40% +0.23% -3.07% +3.96% -13.05% -19.23% -12.65% -1.38% 14.24% 4 12/07/19 0.3500
BSIRIRMF T บัวหลวง 9.1607 -0.39% +0.20% -3.03% +3.62% -12.99% -18.79% -14.49% -4.70% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 10.8342 -0.12% +0.92% +0.97% +19.33% -1.16% -10.26% -17.56% -9.35% - - - -
B-THAICG บัวหลวง 7.7527 -0.56% +0.12% -4.11% +3.30% -16.46% -20.84% 0.00% 0.00% - - - -
BTK บัวหลวง 13.5945 -0.17% +1.34% -2.59% +1.45% -17.89% -25.84% -22.73% -19.65% - - - -
B-TNTV บัวหลวง 13.3496 +0.00% +0.00% +0.01% +0.06% +0.24% +0.80% +2.84% +5.03% - - - -
B-TOPTENLTF T บัวหลวง 8.5523 -1.30% -1.50% -4.12% +2.77% -9.86% -20.20% 0.00% 0.00% - - - -
B-TOPTENRMF T บัวหลวง 8.0266 -1.31% -1.51% -4.16% +2.63% -9.95% -20.08% 0.00% 0.00% - - - -
BTP บัวหลวง 42.6915 -1.31% -1.51% -4.17% +2.64% -9.90% -20.11% -8.55% +22.16% - - - -
B-TREASURY บัวหลวง 11.2083 +0.00% +0.00% +0.02% +0.07% +0.25% +0.84% +3.04% +5.39% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 24.7955 -0.66% +0.06% -3.42% +4.30% -7.68% -14.58% -7.31% +8.39% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.6217 +0.00% +0.01% +0.04% +0.11% +0.22% +0.60% +1.98% +3.58% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล