เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2019
98%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
B25RMF T บัวหลวง 15.0924 -0.02% +0.30% +0.66% +0.68% +1.33% -0.09% +5.85% +9.21% - - - -
B-ACTIVE บัวหลวง 22.2239 +0.05% +0.46% +0.74% +0.52% +0.32% -4.70% +3.55% +1.39% - - - -
B-ASEAN บัวหลวง 10.0077 -0.28% +0.45% +2.09% -0.96% +0.62% -5.66% -1.90% 0.00% - - - -
B-ASEANRMF T บัวหลวง 9.1206 -0.30% +0.47% +2.13% -0.79% +0.66% -5.45% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 11.4914 -0.88% +1.12% -2.08% -4.53% +0.73% -12.72% +26.64% 0.00% - - - -
B-ASIARMF T บัวหลวง 9.6798 -0.85% +1.07% -1.95% -5.59% -2.92% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BBASIC D บัวหลวง 22.0324 +0.07% +0.99% +3.23% +1.31% +0.72% -9.01% +8.75% +19.51% 13.62% 2 28/09/18 0.2000
BBASICDLTF D T บัวหลวง 9.0503 +0.00% +0.92% +3.30% +1.19% +1.78% -8.11% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/11/17 0.0800
BBASICRMF T บัวหลวง 11.4989 +0.00% +0.89% +3.30% +1.11% +1.70% -8.63% +2.70% +10.98% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 9.3999 +0.19% +0.03% +6.34% +4.27% +10.84% +3.33% 0.00% 0.00% - - - -
BCAP D บัวหลวง 3.6290 -0.09% +1.19% +2.40% +1.73% +3.34% -2.56% +24.96% +28.62% 3.69% 1 14/02/19 0.0217
BCARE บัวหลวง 28.1708 +0.09% +0.16% +1.27% -5.59% -1.98% -5.52% +11.67% +42.65% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 10.5590 +0.08% +0.16% +1.30% -5.59% -2.20% -5.87% +10.29% 0.00% - - - -
B-CHINE-EQ บัวหลวง 8.2162 -0.30% +3.88% -3.08% -3.52% +7.46% -16.54% 0.00% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 100.8343 -0.08% +1.16% +2.45% +1.86% +3.53% -2.48% +19.78% +22.15% - - - -
BFIXED บัวหลวง 12.2390 +0.03% +0.16% +0.42% +0.89% +1.41% +1.91% +4.82% +10.27% - - - -
B-FLEX บัวหลวง 19.1803 +0.07% +0.63% +0.98% +0.88% +1.50% -2.72% +2.54% +7.07% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 65.4464 -0.06% +0.92% +2.10% +1.76% +3.36% -1.30% +18.30% +20.00% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 14.7333 +0.03% +0.15% +0.38% +0.76% +1.30% +1.53% +3.95% +9.65% - - - -
B-FUTURE D บัวหลวง 9.1632 -0.70% +2.85% +0.30% -4.50% +4.56% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 16/05/19 0.2600
B-GLOBAL บัวหลวง 11.4385 -0.63% +1.49% +0.43% +1.32% +6.60% -6.13% +16.60% 0.00% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 10.8981 -0.64% +1.47% +0.44% +1.31% +6.33% -6.48% +15.48% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 9.9106 +0.76% +0.96% +2.45% +1.58% +2.95% -0.75% -9.56% -3.73% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 9.6482 +0.76% +0.97% +2.45% +1.53% +2.91% -0.70% -9.80% -4.16% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 11.0466 -0.13% +0.44% +0.27% +1.56% +3.83% +2.81% 0.00% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 10.2673 -0.24% +0.24% -0.81% +0.56% +0.17% +1.42% 0.00% 0.00% - - - -
B-INCOME บัวหลวง 10.7849 +0.14% +0.74% +1.18% +3.14% +4.62% +4.28% 0.00% 0.00% - - - -
B-INDIAMRMF T บัวหลวง 8.8572 -0.44% -0.36% +6.81% +0.31% +4.38% -6.22% 0.00% 0.00% - - - -
B-INFRA บัวหลวง 33.1983 -0.05% +1.51% +3.04% +3.72% +7.46% -1.65% +22.18% +25.30% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 12.4839 -1.29% +2.07% -1.04% -0.47% +7.05% +1.07% 0.00% 0.00% - - - -
B-INNOTECHRMF T บัวหลวง 10.5574 -1.26% +1.98% -1.07% -0.93% +5.33% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BKA บัวหลวง 43.8382 -0.11% +1.14% +2.31% +1.62% +3.12% -2.81% +19.57% +23.61% - - - -
BKA2 บัวหลวง 36.7260 -0.11% +1.16% +2.32% +1.68% +3.26% -2.83% +20.49% +23.10% - - - -
BKD D บัวหลวง 4.1594 -0.11% +1.16% +2.32% +1.67% +3.20% -2.75% +23.59% +27.06% 11.56% 1 16/01/18 0.4810
BKIND บัวหลวง 11.3518 -0.17% +0.86% +2.57% +3.43% +8.72% +4.08% +17.79% 0.00% - - - -
B-LTF T บัวหลวง 42.8850 -0.08% +1.17% +2.49% +1.87% +3.48% -2.57% +19.56% +21.81% - - - -
BLTF75 T บัวหลวง 30.3623 -0.06% +0.91% +2.08% +1.71% +3.11% -1.38% +18.11% +21.01% - - - -
B-NIPPON บัวหลวง 10.7437 -0.52% +0.95% +1.12% -1.74% -2.64% -13.95% +18.98% 0.00% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-SENIOR บัวหลวง 12.3684 +0.06% +0.49% +0.98% +1.48% +2.37% +1.23% +10.81% +19.81% - - - -
B-SENIOR-X บัวหลวง 9.9511 +0.13% +0.61% +0.98% +1.33% +2.29% +0.18% 0.00% 0.00% - - - -
BSIRICG D บัวหลวง 8.1270 -0.04% +0.82% +2.57% +2.22% +6.92% +2.18% +20.45% +16.69% 2.95% 1 17/04/19 0.5500
BSIRIRMF T บัวหลวง 11.2299 -0.04% +0.85% +2.58% +2.27% +6.71% +1.94% +18.51% +17.97% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 11.7669 +0.20% +1.22% +2.48% +1.72% +0.95% -11.42% -2.20% +4.52% - - - -
B-THAICG บัวหลวง 9.8038 -0.19% +1.01% +2.46% +2.25% +5.09% +1.98% 0.00% 0.00% - - - -
BTK บัวหลวง 17.8452 -0.25% +1.95% +3.04% +3.62% +4.85% -1.57% +15.24% -4.28% - - - -
B-TNTV บัวหลวง 13.2177 +0.00% +0.03% +0.11% +0.32% +0.60% +1.09% +3.07% +6.06% - - - -
B-TOPTENLTF T บัวหลวง 10.3009 +0.22% +1.58% +2.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-TOPTENRMF T บัวหลวง 9.6290 +0.21% +1.64% +3.13% +2.78% +4.69% -1.17% 0.00% 0.00% - - - -
BTP บัวหลวง 51.2046 +0.22% +1.65% +3.16% +2.82% +4.81% -1.08% +36.65% +43.70% - - - -
B-TREASURY บัวหลวง 11.0923 +0.00% +0.03% +0.12% +0.34% +0.64% +1.17% +3.26% +6.43% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 28.2098 +0.01% +1.46% +3.00% +4.02% +8.12% -1.30% +23.25% +25.83% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.5344 +0.00% +0.02% +0.09% +0.25% +0.43% +0.77% +2.04% +4.59% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล