เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 06 ธ.ค. 2019
67%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
B25RMF T บัวหลวง 14.9807 -0.15% -0.47% -0.88% -1.30% -0.48% +0.21% +2.13% +6.66% - - - -
B-ACTIVE บัวหลวง 21.1438 -0.46% -1.17% -3.00% -4.66% -4.37% -5.57% -7.11% +0.11% - - - -
B-ASEAN บัวหลวง 9.7946 +0.75% +0.91% -2.47% -1.97% -1.51% -2.51% -6.92% 0.00% - - - -
B-ASEANRMF T บัวหลวง 8.9449 +0.75% +0.90% -2.48% -1.96% -1.30% -2.29% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 11.7489 -0.70% -2.38% -1.30% +5.04% +3.38% +0.13% +20.00% 0.00% - - - -
B-ASIARMF T บัวหลวง 9.8895 -0.69% -2.38% -1.30% +4.85% +3.29% -3.60% 0.00% 0.00% - - - -
BBASIC D บัวหลวง 19.9111 -0.45% -2.44% -2.69% -8.86% -7.97% -10.09% -12.73% +7.24% 15.07% 2 30/09/19 0.1400
BBASICDLTF D T บัวหลวง 8.3315 -0.33% -2.05% -2.34% -7.77% -7.03% -7.87% -13.91% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/11/17 0.0800
BBASICRMF T บัวหลวง 10.5545 -0.33% -2.08% -2.34% -7.96% -7.31% -8.27% -14.69% +0.11% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 9.0445 +0.35% -0.38% -0.10% +8.32% -5.24% +4.51% 0.00% 0.00% - - - -
BCAP D บัวหลวง 3.3227 -0.57% -2.11% -4.03% -6.76% -4.46% -3.56% +3.19% +19.32% 4.03% 3 15/08/19 0.1074
BCARE บัวหลวง 31.6844 +0.48% +0.75% +6.55% +13.09% +12.92% +6.03% +26.58% +39.43% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 11.8615 +0.48% +0.74% +6.50% +12.99% +12.77% +5.67% +25.19% 0.00% - - - -
B-CHINE-EQ บัวหลวง 9.0746 -0.44% -1.88% -1.42% +4.49% +13.56% +15.92% 0.00% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 95.3182 -0.54% -2.03% -3.90% -6.37% -4.44% -3.35% +1.13% +11.11% - - - -
BFIXED บัวหลวง 12.4035 -0.00% +0.06% +0.22% +0.48% +1.48% +2.78% +5.96% +9.78% - - - -
B-FLEX บัวหลวง 18.5542 -0.38% -1.05% -2.13% -3.64% -2.64% -2.61% -3.74% +2.42% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 62.2555 -0.48% -1.75% -3.47% -5.55% -4.03% -2.60% +1.90% +10.90% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 14.9233 -0.01% +0.07% +0.20% +0.44% +1.41% +2.60% +5.33% +8.59% - - - -
B-FUTURE D บัวหลวง 9.2697 -1.67% -2.28% -0.24% +2.37% +4.90% +2.01% 0.00% 0.00% N/A 1 16/05/19 0.2600
B-GLOBAL บัวหลวง 11.6240 -0.50% -1.35% +0.12% +4.15% +3.95% +3.51% +13.13% 0.00% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 11.0714 -0.49% -1.33% +0.12% +4.16% +3.89% +3.16% +12.09% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 10.4691 -0.54% +1.43% -0.76% -3.47% +6.59% +9.13% +3.51% +6.90% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 10.1819 -0.54% +1.43% -0.77% -3.48% +6.49% +8.98% +3.15% +6.44% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 11.1366 -0.05% -0.04% +0.08% +0.46% +1.38% +4.31% +9.00% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 10.1330 -0.06% +0.20% +0.32% -0.36% -0.99% -1.45% -2.89% 0.00% - - - -
B-INCOME บัวหลวง 10.9310 -0.12% -0.24% -0.69% -1.68% +2.31% +5.61% 0.00% 0.00% - - - -
B-INDIAMRMF T บัวหลวง 8.6146 +1.13% +0.13% +0.68% +11.46% -4.50% +0.20% 0.00% 0.00% - - - -
B-INFRA บัวหลวง 33.0404 -0.51% -1.08% -4.71% -6.88% +1.59% +4.56% +18.29% +13.27% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 13.9646 -1.06% -1.82% -0.67% +10.55% +14.93% +16.88% 0.00% 0.00% - - - -
B-INNOTECHRMF T บัวหลวง 11.7295 -1.04% -1.83% -0.71% +10.14% +14.04% +14.21% 0.00% 0.00% - - - -
B-IR-FOF บัวหลวง 9.7413 +0.75% +0.39% -0.24% -2.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BKA บัวหลวง 41.3394 -0.57% -2.09% -3.88% -6.39% -4.66% -3.91% +0.33% +11.72% - - - -
BKA2 บัวหลวง 34.6777 -0.56% -2.08% -3.93% -6.54% -4.53% -3.69% +1.15% +11.96% - - - -
BKD D บัวหลวง 3.6102 -0.56% -2.05% -3.89% -6.47% -3.73% -2.79% +3.54% +15.69% 13.32% 1 12/07/19 0.3603
BKIND บัวหลวง 10.6958 -0.60% -1.80% -4.38% -6.12% -5.17% +0.66% +7.56% +6.89% - - - -
B-LTF T บัวหลวง 40.5138 -0.54% -2.05% -3.92% -6.43% -4.48% -3.45% +0.90% +10.82% - - - -
BLTF75 T บัวหลวง 28.9273 -0.47% -1.72% -3.35% -5.37% -3.89% -2.64% +1.79% +12.24% - - - -
B-NIPPON บัวหลวง 11.9979 +1.74% -0.10% +3.04% +15.32% +13.79% +4.57% +15.86% +16.28% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-SENIOR บัวหลวง 12.4660 -0.01% -0.29% -0.68% -1.18% +1.34% +2.84% +8.50% +19.36% - - - -
B-SENIOR-X บัวหลวง 10.0518 -0.01% -0.20% -0.52% -0.62% +1.77% +2.87% 0.00% 0.00% - - - -
BSIRICG D บัวหลวง 7.2791 -0.55% -1.93% -4.13% -7.80% -5.55% -1.26% +12.31% +1.75% 3.30% 2 12/07/19 0.3500
BSIRIRMF T บัวหลวง 10.5331 -0.54% -1.89% -4.08% -7.51% -5.40% -1.70% +9.39% +1.92% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 11.0487 -0.09% -1.46% -2.92% -7.67% -4.48% -7.36% -14.29% -11.03% - - - -
B-THAICG บัวหลวง 9.3660 -0.41% -1.88% -3.18% -5.90% -3.66% -1.26% 0.00% 0.00% - - - -
BTK บัวหลวง 16.8179 -0.58% -1.43% -3.22% -7.38% -3.83% -2.81% +9.25% -15.44% - - - -
B-TNTV บัวหลวง 13.2957 +0.01% +0.02% +0.09% +0.28% +0.62% +1.22% +3.16% +5.73% - - - -
B-TOPTENLTF T บัวหลวง 9.9175 -0.56% -1.19% -4.92% -6.59% -1.98% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-TOPTENRMF T บัวหลวง 9.3077 -0.57% -1.24% -4.92% -6.58% -1.52% +0.67% 0.00% 0.00% - - - -
BTP บัวหลวง 49.4337 -0.58% -1.29% -5.01% -6.71% -1.65% +0.66% +9.91% +41.40% - - - -
B-TREASURY บัวหลวง 11.1615 +0.01% +0.02% +0.09% +0.30% +0.66% +1.29% +3.38% +6.12% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 28.3374 -0.49% -1.05% -4.48% -6.35% +2.43% +6.20% +19.89% +15.03% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.5834 +0.00% +0.01% +0.08% +0.19% +0.45% +0.88% +2.13% +4.23% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล