เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 22 ม.ค. 2020
98%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
B25RMF T บัวหลวง 15.0318 +0.04% -0.10% +0.45% -0.73% -1.33% +0.97% +2.35% +7.43% - - - -
B-ACTIVE บัวหลวง 21.0767 +0.01% -0.63% +0.46% -3.75% -6.30% -3.89% -8.57% -0.15% - - - -
B-ASEAN บัวหลวง 9.9211 -0.06% +0.42% +0.70% -0.32% -4.86% -1.63% -7.99% 0.00% - - - -
B-ASEANRMF T บัวหลวง 9.0575 -0.05% +0.40% +0.67% -0.37% -4.78% -1.34% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 12.7895 -1.34% -1.52% +1.86% +10.50% +7.56% +9.07% +26.31% 0.00% - - - -
B-ASIARMF T บัวหลวง 10.7532 -1.39% -1.42% +1.85% +10.29% +7.44% +6.29% 0.00% 0.00% - - - -
BBASIC D บัวหลวง 19.8983 +0.05% -0.87% +0.76% -4.16% -11.72% -5.72% -17.51% +10.67% 0.70% 2 30/09/19 0.1400
BBASICDLTF D T บัวหลวง 8.3321 +0.07% -0.72% +0.65% -3.41% -10.43% -4.52% -16.84% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/11/17 0.0800
BBASICRMF T บัวหลวง 10.5655 +0.07% -0.71% +0.72% -3.39% -10.75% -4.81% -17.43% +3.11% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 9.4440 -0.31% -0.22% +2.50% +6.34% +3.80% +10.54% 0.00% 0.00% - - - -
BCAP D บัวหลวง 3.3513 +0.01% -0.25% +1.11% -4.53% -8.65% -0.39% +2.23% +21.07% 3.85% 3 15/08/19 0.1074
BCARE บัวหลวง 33.7752 -0.12% +3.31% +3.10% +19.44% +15.86% +18.51% +32.10% +42.73% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 12.6345 -0.11% +3.23% +3.03% +19.25% +15.67% +18.19% +30.93% 0.00% - - - -
B-CHINE-EQ บัวหลวง 9.8691 -2.08% -0.90% +3.40% +11.55% +12.94% +30.63% 0.00% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 95.7987 +0.06% -0.47% +0.71% -4.61% -8.63% -0.70% -0.07% +14.12% - - - -
BFIXED บัวหลวง 12.4474 +0.01% +0.01% +0.22% +0.70% +1.42% +2.80% +6.17% +9.67% - - - -
B-FLEX บัวหลวง 18.6719 -0.13% -0.80% +0.61% -1.72% -4.08% -1.12% -4.63% +2.23% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 62.3750 +0.04% -0.42% +0.43% -4.22% -7.65% -0.85% +1.01% +13.30% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 14.9786 +0.01% +0.00% +0.23% +0.72% +1.41% +2.63% +5.54% +8.34% - - - -
B-FUTURE D บัวหลวง 10.2205 -0.26% +1.45% +6.20% +14.34% +7.45% +16.81% 0.00% 0.00% 2.54% ไม่เเน่นอน 16/05/19 0.2600
B-GLOBAL บัวหลวง 12.5492 -0.12% +1.34% +3.66% +10.60% +6.82% +16.71% +19.30% 0.00% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 11.9361 -0.11% +1.34% +3.58% +10.44% +6.71% +16.40% +18.22% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 11.0550 +0.30% +0.72% +5.58% +4.60% +6.93% +13.98% +6.94% +6.82% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 10.7359 +0.30% +0.70% +5.43% +4.43% +6.68% +13.63% +6.49% +6.30% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 11.4054 0.00% +0.44% +0.87% +2.62% +2.98% +6.51% +9.49% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 10.3974 -0.20% +0.76% +1.30% +2.93% +1.93% +3.15% -1.78% 0.00% - - - -
B-INCOME บัวหลวง 11.0095 +0.07% +0.49% +1.36% -0.58% +0.20% +6.76% 0.00% 0.00% - - - -
B-INDIAMRMF T บัวหลวง 8.9580 -0.20% +0.37% +4.29% +7.65% +7.31% +7.34% 0.00% 0.00% - - - -
B-INFRA บัวหลวง 32.7045 -0.31% -0.89% -0.18% -7.24% -7.87% +6.61% +9.00% +12.71% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 15.7216 +0.30% +1.56% +6.17% +16.21% +19.30% +35.20% 0.00% 0.00% - - - -
B-INNOTECHRMF T บัวหลวง 13.1446 +0.30% +1.52% +5.84% +15.46% +18.26% +31.99% 0.00% 0.00% - - - -
B-IR-FOF บัวหลวง 9.9321 +0.14% +0.99% +5.50% +0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BKA บัวหลวง 41.5907 +0.01% -0.47% +0.72% -4.56% -8.71% -1.08% -0.42% +14.55% - - - -
BKA2 บัวหลวง 34.8828 +0.00% -0.46% +0.75% -4.67% -8.77% -0.82% +0.27% +14.92% - - - -
BKD D บัวหลวง 3.6289 +0.01% -0.46% +0.75% -4.78% -8.53% +0.12% +2.32% +19.07% 9.93% 1 12/07/19 0.3603
BKIND บัวหลวง 10.7613 -0.09% +0.01% -0.07% -5.13% -7.73% +2.13% +5.45% +7.59% - - - -
B-LTF T บัวหลวง 40.7151 +0.05% -0.48% +0.71% -4.66% -8.76% -0.79% -0.27% +13.85% - - - -
BLTF75 T บัวหลวง 29.0064 +0.03% -0.42% +0.53% -4.04% -7.37% -0.83% +1.14% +14.66% - - - -
B-NIPPON บัวหลวง 12.1587 -0.35% +0.19% -0.00% +6.47% +12.26% +12.07% +14.76% +22.63% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-SENIOR บัวหลวง 12.4736 +0.02% -0.10% +0.48% -0.91% -0.68% +3.01% +7.13% +18.62% - - - -
B-SENIOR-X บัวหลวง 10.1016 -0.16% +0.17% +0.80% +0.14% -0.11% +3.47% 0.00% 0.00% - - - -
BSIRICG D บัวหลวง 7.4080 -0.29% -0.01% +1.28% -3.69% -7.77% +2.18% +7.19% +4.62% 12.15% 4 12/07/19 0.3500
BSIRIRMF T บัวหลวง 10.7224 -0.28% +0.02% +1.26% -3.53% -7.46% +1.73% +5.55% +5.06% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 11.0150 +0.41% -0.19% +1.38% -5.60% -11.59% -1.35% -19.22% -12.78% - - - -
B-THAICG บัวหลวง 9.4458 -0.29% +0.40% +0.38% -3.69% -6.51% +1.31% 0.00% 0.00% - - - -
BTK บัวหลวง 16.7714 +0.50% +0.40% -1.04% -4.90% -10.58% +1.71% +0.09% -16.08% - - - -
B-TNTV บัวหลวง 13.3122 +0.00% +0.02% +0.08% +0.26% +0.58% +1.20% +3.14% +5.62% - - - -
B-TOPTENLTF T บัวหลวง 9.6690 +0.56% -1.48% -0.80% -7.22% -11.52% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-TOPTENRMF T บัวหลวง 9.0861 +0.57% -1.49% -0.62% -7.04% -11.32% -1.65% 0.00% 0.00% - - - -
BTP บัวหลวง 48.3163 +0.57% -1.52% -0.47% -7.01% -11.39% -1.53% +6.24% +41.69% - - - -
B-TREASURY บัวหลวง 11.1763 +0.00% +0.02% +0.08% +0.27% +0.61% +1.27% +3.36% +6.01% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 27.9800 -0.31% -0.89% -0.36% -7.29% -7.13% +7.88% +10.41% +14.06% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.5926 +0.00% +0.01% +0.05% +0.18% +0.40% +0.87% +2.12% +4.10% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล