เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2019
98%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
B25RMF T บัวหลวง 14.8446 +0.08% -0.11% -0.02% -0.70% -0.55% -2.68% +6.89% +11.87% - - - -
B-ACTIVE บัวหลวง 21.8207 -0.01% -0.40% -0.46% -4.19% -4.76% -7.75% +4.78% +13.21% - - - -
B-ASEAN บัวหลวง 10.0349 +0.24% -0.27% +2.06% +0.46% -4.07% -13.30% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASEANRMF T บัวหลวง 9.1364 +0.26% -0.25% +1.98% +0.26% -4.05% -13.28% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 11.6215 +0.22% +1.35% +2.76% +3.23% -5.19% -14.98% +43.00% 0.00% - - - -
B-ASIARMF T บัวหลวง 10.0437 -0.01% +1.08% +1.61% +0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BBASIC D บัวหลวง 21.0420 +0.03% -0.63% -2.65% -7.96% -8.50% -17.97% +23.42% +30.11% 14.26% 2 28/09/18 0.2000
BBASICDLTF D T บัวหลวง 8.6430 +0.05% -0.55% -1.76% -6.14% -7.83% -17.95% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/11/17 0.0800
BBASICRMF T บัวหลวง 10.9971 +0.05% -0.56% -1.67% -6.41% -8.06% -18.14% +13.60% 0.00% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 8.5805 -0.47% -1.09% +0.40% +7.18% -4.80% -18.70% 0.00% 0.00% - - - -
BCAP D บัวหลวง 3.4606 +0.40% -0.34% -0.61% -4.41% -3.76% -10.58% +36.59% +43.87% 3.87% ไม่เเน่นอน 14/02/18 0.1340
BCARE บัวหลวง 27.9825 -0.22% +0.98% +2.43% -7.31% -8.42% -2.11% +12.13% +44.73% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 10.5029 -0.21% +0.96% +2.30% -7.45% -8.66% -2.41% +10.69% 0.00% - - - -
B-CHINE-EQ บัวหลวง 7.4111 -0.14% +0.75% -1.29% +1.26% -18.69% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 95.5659 +0.38% -0.36% -0.48% -4.32% -3.69% -11.37% +27.06% +30.86% - - - -
BFIXED บัวหลวง 12.1022 -0.02% +0.02% +0.26% +0.69% +0.78% +1.04% +4.27% +10.81% - - - -
B-FLEX บัวหลวง 18.7905 -0.04% -0.22% +0.20% -2.23% -4.04% -5.31% +1.09% +6.78% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 62.4058 +0.34% -0.25% -0.32% -3.17% -2.62% -8.84% +24.77% +27.90% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 14.5881 -0.01% +0.03% +0.27% +0.71% +0.63% +0.59% +3.39% +10.33% - - - -
B-FUTURE บัวหลวง 8.9080 +0.69% +1.63% +0.07% -1.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-GLOBAL บัวหลวง 10.5625 -0.11% +0.63% +1.92% -7.79% -12.87% -13.80% +13.37% 0.00% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 10.0773 -0.11% +0.63% +1.83% -7.97% -13.12% -14.13% +12.34% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 9.6717 -0.37% -0.96% -0.15% +1.95% -0.47% -4.74% -0.10% -6.02% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 9.4229 -0.36% -0.94% -0.13% +2.02% -0.33% -4.61% -0.25% -6.40% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 10.6668 +0.23% +0.24% +0.73% -1.40% -0.97% -1.09% 0.00% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 10.0135 -0.32% -0.55% -1.95% -3.51% -4.39% -1.20% 0.00% 0.00% - - - -
B-INCOME บัวหลวง 10.2919 -0.15% -0.01% +0.32% -0.52% +0.83% -0.88% 0.00% 0.00% - - - -
B-INDIAMRMF T บัวหลวง 8.4121 -0.17% -1.74% -1.58% +6.64% -8.08% -19.34% 0.00% 0.00% - - - -
B-INFRA บัวหลวง 30.3088 +0.67% +0.17% +0.04% -7.42% -5.88% -13.64% +27.65% +35.62% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 11.4046 +0.03% -0.09% +0.64% -3.13% -8.02% -3.63% 0.00% 0.00% - - - -
B-INNOTECHRMF T บัวหลวง 9.7858 +0.06% -0.10% +0.37% -3.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BKA บัวหลวง 41.6557 +0.40% -0.35% -0.61% -4.29% -3.76% -11.06% +27.00% +32.95% - - - -
BKA2 บัวหลวง 34.8437 +0.40% -0.36% -0.62% -4.41% -3.89% -11.09% +27.72% +32.16% - - - -
BKD D บัวหลวง 3.9475 +0.40% -0.36% -0.63% -4.40% -3.82% -11.15% +34.34% +41.70% 12.18% 1 16/01/18 0.4810
BKIND บัวหลวง 10.4206 +0.70% -0.06% +1.13% -2.20% -1.82% -9.31% +20.94% 0.00% - - - -
B-LTF T บัวหลวง 40.6521 +0.38% -0.37% -0.50% -4.35% -3.67% -11.45% +26.65% +30.57% - - - -
BLTF75 T บัวหลวง 29.0243 +0.32% -0.31% -0.34% -3.03% -2.49% -8.49% +24.58% +28.10% - - - -
B-NIPPON บัวหลวง 10.6474 -0.03% +1.44% -1.30% -9.70% -11.56% -19.13% +7.75% 0.00% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-SENIOR บัวหลวง 12.0698 +0.07% -0.04% +0.22% -0.51% +0.07% -1.63% +10.49% +19.66% - - - -
B-SENIOR-X บัวหลวง 9.7367 -0.05% +0.07% +0.37% -0.43% -0.85% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BSIRICG D บัวหลวง 8.0734 +0.33% -0.22% +0.53% -4.13% -2.14% -10.08% +29.82% +30.53% 2.97% 4 16/01/18 0.2400
BSIRIRMF T บัวหลวง 10.4495 +0.32% -0.24% +0.47% -4.18% -2.16% -10.39% +24.71% +25.94% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 10.9787 -0.06% -1.56% -3.36% -13.70% -12.64% -23.43% -2.48% +19.99% - - - -
B-THAICG บัวหลวง 9.2326 +0.10% -0.40% +0.18% -4.73% -1.55% -10.25% 0.00% 0.00% - - - -
BTK บัวหลวง 16.2576 -0.66% -1.14% -2.74% -9.53% -7.27% -17.36% +10.59% +3.00% - - - -
B-TNTV บัวหลวง 13.1527 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.51% +0.93% +2.98% +6.41% - - - -
B-TOPTENRMF T บัวหลวง 9.2002 +0.53% +0.40% +0.65% +0.03% -1.71% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BTP บัวหลวง 48.8677 +0.54% +0.45% +0.67% +0.18% -1.60% -7.49% +43.27% +52.92% - - - -
B-TREASURY บัวหลวง 11.0342 +0.00% +0.02% +0.10% +0.29% +0.55% +1.00% +3.18% +6.73% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 25.6651 +0.66% +0.16% +0.23% -7.27% -5.85% -13.89% +27.34% +34.15% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.4917 +0.00% +0.01% +0.06% +0.19% +0.35% +0.60% +2.01% +5.10% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล