เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2019
91%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
KFACHINA-A กรุงศรี 9.3452 +3.17% +5.75% +9.82% +25.90% +20.19% -7.89% 0.00% 0.00% - - - -
KFAFIX กรุงศรี 10.5236 -0.00% +0.02% +0.13% +0.60% +1.43% +1.30% 0.00% 0.00% - - - -
KFAFIXRMF T กรุงศรี 10.1020 -0.00% +0.04% +0.11% +0.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFAINCOM-R กรุงศรี 11.2708 +0.36% +0.65% +1.30% +5.12% +3.53% +2.38% +15.06% 0.00% - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 10.1251 -0.23% +1.14% +1.77% -2.73% +1.46% +1.21% -4.69% -10.38% - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 6.2242 +1.22% +2.89% +5.84% +10.37% +8.48% -3.54% +45.89% +38.36% - - - -
KFCASH กรุงศรี 13.1640 +0.00% +0.02% +0.09% +0.26% +0.50% +0.89% +2.77% +5.61% - - - -
KFCASHPLUS กรุงศรี 12.0856 +0.00% +0.03% +0.09% +0.27% +0.51% +0.92% +2.88% +6.30% - - - -
KFCASHRMF T กรุงศรี 13.0781 +0.00% +0.03% +0.09% +0.26% +0.49% +0.90% +2.79% +5.71% - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 10.3917 -0.11% +1.80% +5.66% +9.88% +5.04% -9.47% +17.35% +26.18% - - - -
KFCHINARMF T กรุงศรี 9.9913 -0.00% +1.22% +1.67% +9.35% +2.80% -11.65% 0.00% 0.00% - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 10.4786 +0.20% +0.90% +1.48% +4.53% +0.86% +2.04% +9.34% 0.00% - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 10.7382 -0.01% +0.42% +1.01% +2.97% +3.13% +2.19% 0.00% 0.00% - - - -
KFDIVRMF T กรุงศรี 30.4826 +0.83% -0.13% -0.49% +1.25% -8.31% -9.33% +19.42% +18.74% - - - -
KFDNM-D D กรุงศรี 10.7921 +0.95% -0.49% -0.66% -2.04% -13.24% -13.23% +50.03% +36.06% 8.71% ไม่เเน่นอน 30/11/18 0.5100
KFDNMRMF T กรุงศรี 9.9583 +0.98% -0.39% -0.17% -1.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFDYNAMIC กรุงศรี 35.8596 +0.95% -0.48% -0.64% -2.10% -12.90% -13.04% +46.43% +34.99% - - - -
KF-ELI กรุงศรี 8.3562 +0.25% +1.16% +0.85% +5.14% +7.42% -8.69% +6.20% -8.66% - - - -
KF-EM กรุงศรี 11.0087 +1.13% +2.96% +5.04% +8.54% +4.44% -10.49% +5.15% +10.89% - - - -
KFENSET50 กรุงศรี 25.3667 +0.87% +0.44% -0.24% +2.42% -5.30% -5.88% +33.44% +34.18% - - - -
KFEQRMF T กรุงศรี 29.4717 +1.18% -0.61% +0.27% +0.44% -10.77% -15.70% +19.79% +15.39% - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 13.4638 +0.92% +3.55% +5.68% +10.02% -9.47% -4.80% +7.52% +14.94% - - - -
KFEURORMF T กรุงศรี 12.0385 +0.92% +3.55% +5.69% +10.02% -9.32% -4.67% +7.76% 0.00% - - - -
KFFIN-D D กรุงศรี 9.2675 +0.53% -0.08% -0.67% -1.23% -8.13% -9.95% +63.44% +55.95% 14.24% ไม่เเน่นอน 29/01/18 1.3200
KFFLEX กรุงศรี 26.2160 +0.78% -0.18% -1.20% +0.53% -8.30% -10.18% +22.35% +20.41% - - - -
KFFLEX2RMF T กรุงศรี 58.0899 +0.76% -0.12% -1.14% +0.46% -8.33% -10.32% +20.87% +18.46% - - - -
KFFLEX-D D กรุงศรี 7.5770 +0.76% -0.15% -1.13% +0.59% -8.16% +12.52% +28.18% +33.58% 22.04% 1 21/03/18 1.6700
KF-GBLVAL กรุงศรี 10.7835 +0.80% +2.17% +2.79% +5.80% -5.41% -2.74% +3.94% +11.04% - - - -
KF-GBRAND D กรุงศรี 10.6681 +0.14% +2.75% +4.48% +10.45% +3.19% +12.37% 0.00% 0.00% 4.22% 2 17/09/18 0.2500
KFGBRANRMF T กรุงศรี 12.2681 +0.15% +2.79% +4.53% +10.47% +3.27% +10.20% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GLS กรุงศรี 8.3211 -0.15% +0.99% +3.22% -0.94% -6.81% -1.96% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 10.9250 +0.12% +0.82% -0.85% +0.66% +4.98% -0.49% -8.80% -11.30% - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 10.3727 +0.13% +0.83% -0.85% +0.65% +4.92% -6.49% -14.32% -16.94% - - - -
KFGOOD กรุงศรี 9.9898 +0.34% +0.19% +0.05% +1.17% -1.71% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFGOODRMF T กรุงศรี 10.0221 +0.33% +0.19% +0.01% +0.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFGOVRMF T กรุงศรี 14.5215 +0.02% +0.06% +0.18% +0.46% +0.96% +0.78% +2.96% +9.40% - - - -
KF-GPROPD D กรุงศรี 9.4383 +0.41% +1.67% +2.70% +9.87% +4.53% +16.02% 0.00% 0.00% 2.65% 1 22/08/18 0.2500
KFGROWTH-A กรุงศรี 7.6877 +1.18% -0.60% +0.28% +0.48% -10.53% -15.42% 0.00% 0.00% - - - -
KFGROWTH-D D กรุงศรี 6.9311 +1.18% -0.60% +0.28% +0.48% -10.79% -15.48% +29.46% +21.63% 22.94% 2 19/11/18 0.7900
KF-GTECH กรุงศรี 11.7194 +0.40% +1.74% +3.86% +16.39% +4.76% -5.77% 0.00% 0.00% - - - -
KFGTECHRMF T กรุงศรี 10.0337 +0.40% +1.73% +3.84% +16.23% +4.74% -5.68% 0.00% 0.00% - - - -
KFHAPPY กรุงศรี 10.3325 +0.16% +0.10% +0.19% +1.10% -0.21% -1.09% 0.00% 0.00% - - - -
KFHAPPYRMF T กรุงศรี 9.9946 +0.16% +0.09% +0.17% +1.03% -0.29% -1.26% 0.00% 0.00% - - - -
KFHASIA-A กรุงศรี 9.1054 +1.72% +3.73% +3.43% +11.26% +3.24% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFHCARERMF T กรุงศรี 10.9884 +0.27% +2.32% +2.70% +4.26% -3.81% +6.59% +14.85% 0.00% - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 8.8777 -0.00% -1.58% -1.16% +6.22% -0.11% -9.67% +48.93% 0.00% 5.63% 1 21/03/19 0.2500
KFHEALTH-A กรุงศรี 8.4111 +0.27% +2.32% +2.69% +4.22% -3.96% +6.56% 0.00% 0.00% - - - -
KFHEALTH-D D กรุงศรี 7.9321 +0.27% +2.32% +2.69% +4.22% -3.95% +7.05% +15.73% 0.00% 6.30% 1 17/09/18 0.5000
KF-HEUROPE กรุงศรี 13.7561 +0.75% +2.83% +4.09% +13.79% -3.39% +2.88% +22.17% 0.00% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 7.8801 +0.09% +0.75% -2.62% +3.31% +6.56% -3.18% -1.20% -8.78% - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 8.4728 +0.24% +1.43% -1.76% +2.13% -8.43% -6.51% +28.38% 0.00% 2.95% 1 21/03/18 0.2500
KF-HJPINDX กรุงศรี 11.3861 -0.11% +0.26% +0.86% +2.45% -7.86% +1.18% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HSMUS กรุงศรี 10.4199 +0.38% +1.43% +1.09% +9.97% -4.89% -1.67% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HUSINDX กรุงศรี 11.6683 +0.38% +1.79% +2.02% +9.71% -3.73% +2.98% 0.00% 0.00% - - - -
KF-INCOME กรุงศรี 11.3904 +0.20% +0.91% +1.49% +4.56% +0.87% +2.02% +9.26% 0.00% - - - -
KF-INDIA กรุงศรี 9.1773 -0.07% +0.98% +9.31% -0.49% -0.26% -7.18% 0.00% 0.00% - - - -
KFINDIARMF T กรุงศรี 10.2112 -0.07% +0.98% +9.08% -0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFJAPANRMF T กรุงศรี 8.8644 +0.18% +1.25% -0.48% -0.56% -10.19% -11.83% +8.74% 0.00% - - - -
KF-JPSCAP กรุงศรี 11.1190 +1.55% +2.98% +0.42% +5.07% -13.12% -11.59% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAPD D กรุงศรี 9.5211 +1.55% +2.96% +0.51% +5.23% -13.03% -11.56% 0.00% 0.00% 10.50% ไม่เเน่นอน 17/07/18 0.2500
KF-LATAM กรุงศรี 7.9739 +1.24% +2.61% +2.65% +13.44% +15.63% -0.47% +23.50% -1.15% - - - -
KFLS20PLUS กรุงศรี 11.7810 +0.64% +0.11% -0.37% +0.34% -6.60% -7.83% +7.74% +9.24% - - - -
KFLS30PLUS กรุงศรี 11.7107 +0.24% +0.27% +0.83% -0.11% -4.14% +2.59% +9.40% +13.69% - - - -
KFLS55PLUS กรุงศรี 11.0192 +0.08% -0.00% +1.04% +2.40% +3.04% +3.94% +4.87% +9.63% - - - -
KFLTF50 T กรุงศรี 36.6471 +0.88% +0.52% -0.44% +2.16% -5.25% -6.28% +29.79% +33.35% - - - -
KFLTFA50-D D T กรุงศรี 23.2076 +0.82% +0.07% +0.68% -0.68% -9.91% -9.67% +30.54% +25.71% 4.31% 1 28/02/19 0.3000
KFLTFAST-D D T กรุงศรี 10.2619 +0.70% +0.71% +0.91% +2.13% -8.00% -10.12% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 30/11/17 0.4000
KFLTFD70 D T กรุงศรี 16.2954 +0.59% -0.09% -0.33% +0.96% -5.88% -6.62% +15.61% +17.56% 3.07% 1 22/08/18 0.5000
KFLTFDIV D T กรุงศรี 25.4533 +0.85% -0.13% -0.51% +1.33% -8.47% -9.55% +20.43% +19.29% 2.95% 1 19/11/18 0.7500
KFLTFDNM-D T กรุงศรี 9.9798 +1.00% -0.37% -0.12% -1.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFLTFEQ T กรุงศรี 29.1998 +1.19% -0.61% +0.27% +0.43% -10.82% -15.77% +20.08% +15.64% N/A 1 26/04/17 0.3500
KFLTFEQ70D D T กรุงศรี 15.9339 +0.83% -0.45% +0.25% +0.54% -7.52% -10.62% +15.20% +12.34% 3.14% 1 26/04/18 0.5000
KFLTFSTARD T กรุงศรี 8.6326 +0.92% +0.14% -0.38% +0.06% -9.15% -11.59% 0.00% 0.00% - - - -
KFLTFTSM-D D T กรุงศรี 9.0172 +0.86% -1.04% -1.94% -1.86% -17.44% -21.17% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 30/11/17 0.6200
KFLTGOVRMF T กรุงศรี 13.5877 -0.01% +0.05% +0.17% +0.72% +1.73% +1.34% +3.05% +10.00% - - - -
KFMINCOM-R กรุงศรี 10.3516 +0.22% +1.03% +1.43% +5.49% +2.62% +2.73% 0.00% 0.00% - - - -
KFMIX80-20 D กรุงศรี 10.2121 -0.10% -0.02% -0.32% +1.23% +1.95% +3.14% +5.54% 0.00% 2.45% 1 06/10/16 0.2500
KFMONEY กรุงศรี 10.5697 +0.01% +0.02% +0.08% +0.22% +0.43% +0.99% +3.50% +7.96% - - - -
KFMTFI กรุงศรี 15.3747 +0.01% +0.03% +0.13% +0.44% +0.90% +0.84% +4.20% +10.95% - - - -
KFMTFI-D D กรุงศรี 10.1282 +0.01% +0.03% +0.12% +0.43% +0.96% +1.73% +5.13% +13.43% 0.89% 2 21/03/18 0.0900
KFMTFIRMF T กรุงศรี 13.3901 +0.01% +0.04% +0.15% +0.49% +0.93% +0.76% +4.03% +10.21% - - - -
KFMXPLS2TM กรุงศรี 11.0606 +0.18% +0.08% -0.09% +0.58% -0.68% -1.84% +4.34% +7.76% - - - -
KF-OIL กรุงศรี 3.2754 +0.40% +1.50% +3.44% +17.51% -18.91% -5.94% +9.96% -65.72% - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 13.4102 +0.93% +2.37% +4.16% +9.99% -1.90% -13.58% +10.00% +16.60% - - - -
KFS100RMF T กรุงศรี 35.0874 +0.90% +0.44% -0.41% +2.13% -6.05% -6.47% +30.89% +35.65% - - - -
KFSDIV D กรุงศรี 9.5274 +0.83% -0.14% -0.50% +1.30% -8.41% -9.34% +22.06% +20.29% 10.50% 4 19/11/18 0.5000
KFSEQ กรุงศรี 28.2540 +1.21% -0.61% +0.31% +0.47% -10.88% -15.77% +20.47% +15.86% - - - -
KFSEQ-D D กรุงศรี 7.7694 +1.19% -0.61% +0.26% +0.42% -10.83% -15.73% +31.00% +21.96% 26.32% 1 20/02/18 2.0450
KFSF กรุงศรี 25.1174 -0.00% -0.00% +0.03% +0.31% +0.34% +1.18% +4.12% +10.10% - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 10.7485 -0.01% +0.43% +0.99% +2.97% +3.10% +2.19% 0.00% 0.00% - - - -
KFSINCRMF T กรุงศรี 10.7238 -0.01% +0.42% +0.99% +2.95% +3.14% +2.22% 0.00% 0.00% - - - -
KFSMART กรุงศรี 10.4398 +0.01% +0.05% +0.16% +0.44% +0.80% +1.37% 0.00% 0.00% - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 8.7298 +0.28% +1.70% +2.98% +7.22% -11.15% -11.15% -1.06% 0.00% 2.86% 1 19/01/18 0.2500
KFSMUL กรุงศรี 18.1807 +0.01% +0.03% +0.13% +0.51% +1.08% +0.89% +3.96% +12.11% - - - -
KFSPLUS กรุงศรี 20.8572 +0.00% +0.03% +0.11% +0.37% +0.70% +1.32% +4.12% +8.46% - - - -
KFSTARRMF T กรุงศรี 8.6807 +0.92% +0.09% -0.39% +0.29% -8.95% -11.27% 0.00% 0.00% - - - -
KFTHAICG กรุงศรี 10.0497 +0.88% -0.84% -0.03% +3.41% -8.84% -7.50% 0.00% 0.00% - - - -
KFTHAISM กรุงศรี 12.1428 +0.85% -1.07% -1.91% -1.75% -16.95% -20.89% +19.99% 0.00% - - - -
KF-TRB กรุงศรี 12.2232 -0.04% +0.20% +0.52% +1.61% +2.32% +0.53% +2.38% +7.69% - - - -
KFTSRMF T กรุงศรี 72.2405 +0.78% -0.16% -1.19% +0.38% -8.51% -10.44% +21.28% +18.90% - - - -
KFTSTAR-A กรุงศรี 9.7250 +0.93% +0.11% -0.47% -0.10% -9.71% -11.90% 0.00% 0.00% - - - -
KFTSTAR-D D กรุงศรี 8.5687 +0.93% +0.11% -0.47% -0.10% -9.79% -11.91% 0.00% 0.00% 9.34% ไม่เเน่นอน 19/11/18 0.3000
KFTW2 กรุงศรี 70.6038 +1.19% -0.59% +0.34% +0.68% -10.46% -14.96% +24.58% +23.11% - - - -
KF-US กรุงศรี 18.0306 -0.07% +1.68% +2.78% +8.77% -6.57% -3.84% +17.32% +39.41% - - - -
KFVALUE กรุงศรี 34.8226 +0.82% -0.13% -0.48% +1.31% -8.26% -9.43% +20.70% +20.82% - - - -
KFVIET-A กรุงศรี 9.1319 +0.76% +2.10% +3.89% +7.34% -0.58% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล