เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2019
96%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
CHINA D กรุงไทย 4.7626 +1.22% +0.50% -0.14% +0.69% -13.45% -29.72% -10.11% +32.89% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/15 1.5000
EBANK D กรุงไทย 5.4517 -2.27% -1.84% -2.93% -7.41% -0.54% -13.54% +31.40% +22.72% 3.67% ไม่เเน่นอน 02/03/18 0.2000
ECOMM D กรุงไทย 8.0110 +0.18% -0.89% -0.25% +0.42% -3.10% -9.51% +51.17% +62.11% 3.74% ไม่เเน่นอน 02/03/18 0.3000
EFOOD D กรุงไทย 5.4337 +0.43% +1.23% +2.94% -3.06% +0.03% -18.74% +24.82% +22.53% 3.68% ไม่เเน่นอน 02/03/18 0.2000
EICT D กรุงไทย 4.1479 +0.44% +0.20% -1.95% -11.80% -10.26% -14.94% +8.61% -23.91% 4.82% ไม่เเน่นอน 02/03/18 0.2000
ESET50 D กรุงไทย 5.5445 +0.30% -0.79% +0.42% -4.07% -0.99% -8.75% +47.72% 0.00% 3.61% ไม่เเน่นอน 02/03/18 0.2000
GLD กรุงไทย 1.7345 -0.30% -1.09% +0.01% +2.42% -0.31% -4.52% +0.32% -5.64% - - - -
HK กรุงไทย 4.6484 -2.19% -3.16% +1.38% +0.92% -9.18% -21.37% +5.28% 0.00% - - - -
KSET50LTF T กรุงไทย 24.4482 +0.29% -0.78% +0.31% -4.26% -1.17% -8.86% +45.07% +32.61% - - - -
KSLTF T กรุงไทย 20.6032 +0.52% -0.64% -0.58% -8.45% -5.95% -18.34% +8.52% -4.13% - - - -
KSRMF T กรุงไทย 20.8149 +0.51% -0.64% -0.59% -8.57% -5.99% -17.81% +10.39% -2.74% - - - -
KT25/75-A กรุงไทย 9.8578 +0.06% -0.32% +0.33% -0.89% -0.21% -2.92% 0.00% 0.00% - - - -
KT25/75-R กรุงไทย 9.8573 +0.06% -0.32% +0.33% -0.89% -0.21% -2.92% 0.00% 0.00% - - - -
KT25/75RMF T กรุงไทย 11.6311 +0.06% -0.30% +0.29% -0.94% -0.28% -2.95% +12.70% 0.00% - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 10.1367 -0.05% +1.10% +0.83% -3.17% -13.25% -17.80% +18.77% 0.00% - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 8.1210 -0.12% -0.29% +0.20% -8.82% -9.40% -17.61% +1.14% -19.54% - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 11.5720 +0.56% +0.61% +3.83% +4.35% +1.69% -10.88% +32.14% 0.00% - - - -
KT-BOND กรุงไทย 11.1126 -0.03% +0.15% +0.33% +0.45% -1.14% -0.34% +2.34% -2.79% - - - -
KT-BOND RMF T กรุงไทย 9.7150 -0.03% +0.16% +0.26% +0.40% -1.06% -0.38% +1.84% -3.02% - - - -
KT-BRAIN-A กรุงไทย 8.8947 -0.19% -2.61% -3.28% -9.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTBTHAICG-A กรุงไทย 9.8982 +0.13% -1.08% +0.49% -5.29% -1.81% -11.59% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CHINA-A กรุงไทย 9.9224 +0.11% +1.96% +2.06% +4.23% -11.10% -23.80% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CHINA RMF T กรุงไทย 8.2990 +0.11% +1.89% +1.92% +3.99% -11.12% -23.65% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-A กรุงไทย 10.0625 -0.73% -1.94% -3.73% -9.87% -12.06% -20.98% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-D D กรุงไทย 8.3738 -0.73% -1.94% -3.73% -9.87% -12.06% -16.89% 0.00% 0.00% 11.94% 2 02/05/18 0.5000
KTEF กรุงไทย 19.3797 +0.19% -1.33% -0.11% -7.83% -6.30% -19.31% +24.73% +53.45% - - - -
KTEF-LTF T กรุงไทย 9.6819 +0.20% -1.31% -0.24% -8.00% -6.61% -19.83% 0.00% 0.00% - - - -
KTEF-RMF T กรุงไทย 8.4731 +0.21% -1.32% -0.24% -8.00% -6.55% -19.90% 0.00% 0.00% - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 7.9095 -0.49% -0.55% -0.72% -16.19% -22.00% -19.01% +11.15% -41.48% - - - -
KT-EURO กรุงไทย 11.4433 +0.25% -0.41% +3.96% -7.44% -9.88% -19.47% +21.88% 0.00% - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 16.4341 +0.10% +2.78% +3.31% -2.74% -4.82% -9.16% +25.20% +23.47% - - - -
KTFIX-1Y3Y กรุงไทย 11.1513 0.00% +0.03% +0.20% +0.65% +0.74% +0.96% +4.48% +11.34% - - - -
KTFIXPLUS-D D กรุงไทย 11.6138 -0.00% +0.02% +0.19% +0.55% +0.65% +0.79% +4.30% +11.11% 1.03% 1 07/03/18 0.1200
KT-FLEX กรุงไทย 10.1743 +0.15% -0.66% -0.01% -6.01% -2.53% -14.51% +2.99% +14.79% - - - -
KT-GCINCOME-R กรุงไทย 9.7505 +0.10% +0.50% +0.67% -0.86% -1.02% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 10.6288 +0.14% -0.06% -0.49% +0.36% -0.61% -7.22% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOI-A กรุงไทย 9.4849 +0.12% +0.29% +1.54% -2.91% -6.58% -7.21% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 9.3799 -0.40% -0.40% +2.36% +3.86% +2.44% -6.12% +6.75% -4.31% - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 8.8938 -0.40% -0.44% +2.41% +3.98% +2.90% -5.59% +7.15% -3.83% - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 10.7438 +0.83% +1.57% +4.77% -3.41% -4.13% +2.98% +21.40% 0.00% - - - -
KT-HEALTHC RMF T กรุงไทย 10.4992 +0.83% +1.55% +4.66% -3.58% -4.31% +2.38% +17.60% 0.00% - - - -
KT-HIDIV D กรุงไทย 11.0420 +0.29% -0.76% +0.65% -4.98% -2.44% -9.97% +33.91% +38.40% 3.62% 1 16/02/18 0.4000
KT-HIDIVRMF T กรุงไทย 13.6589 +0.29% -0.75% +0.62% -4.95% -2.47% -10.22% +31.56% +37.71% - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 11.7197 +0.38% +1.12% +2.25% -4.28% -5.96% -4.36% +25.83% 0.00% - - - -
KTILF กรุงไทย 10.3714 +0.09% +0.08% +0.03% -0.14% -0.67% -2.50% +10.88% +16.47% - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 13.1699 +0.17% -0.55% -1.71% +8.27% -13.61% -18.15% 0.00% 0.00% - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 10.9162 +0.17% -0.55% -1.69% +8.29% -13.60% -18.02% 0.00% 0.00% 5.50% 2 04/07/18 0.6000
KT-JAPAN-A กรุงไทย 10.1318 +0.52% +1.23% -1.82% -11.92% -15.57% -24.61% 0.00% 0.00% - - - -
KT-JAPAN-D D กรุงไทย 9.7174 +0.52% +1.23% -1.82% -11.93% -15.58% -24.62% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 06/06/17 0.4500
KTLF D T กรุงไทย 25.7981 +0.27% -1.34% +0.39% -6.06% -2.88% -11.20% +20.90% +37.05% 0.58% ไม่เเน่นอน 25/04/18 0.1500
KTLF70/30 T กรุงไทย 34.4492 +0.20% -1.01% +0.36% -4.12% -1.72% -7.90% +18.49% +23.29% - - - -
KT-MAB-A กรุงไทย 9.2679 +0.03% +0.72% +1.59% -1.90% -5.67% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MAI กรุงไทย 7.7326 +0.28% -0.98% -3.22% -11.95% -10.00% -25.27% -4.34% 0.00% - - - -
KTMEE-A กรุงไทย 9.1436 +0.06% -0.08% -0.03% -3.76% -4.16% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFB-A กรุงไทย 10.0033 +0.05% +0.25% +0.58% -0.11% -1.05% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MFE-A กรุงไทย 8.7851 -0.05% +0.70% +1.64% -4.32% -8.79% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MINING กรุงไทย 4.7460 +0.78% -1.21% -1.47% -8.26% -14.73% -21.32% +82.64% -29.40% - - - -
KTMSEQ กรุงไทย 8.7536 -0.45% -2.53% -4.28% -14.73% -12.56% -31.77% -2.07% 0.00% - - - -
KTMUNG-A กรุงไทย 8.6783 +0.09% -0.15% -0.19% -5.84% -7.53% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-OIL กรุงไทย 2.6547 -0.09% -1.16% +1.67% -26.67% -21.59% -11.59% +14.76% -66.20% - - - -
KT-OPP-A กรุงไทย 15.1234 +0.59% +1.57% +1.12% -3.85% -10.17% -11.48% +27.92% +50.49% - - - -
KT-OPP-D D กรุงไทย 11.5520 +0.59% +1.57% +1.12% -3.85% -5.77% -11.33% +38.77% +70.62% 5.19% 1 19/07/18 0.6000
KT-PIF-A กรุงไทย 11.3987 +0.32% +0.46% +2.22% +1.15% +5.17% +8.16% 0.00% 0.00% - - - -
KT-PIF-D D กรุงไทย 10.3164 +0.32% +0.46% +2.22% +1.15% +5.23% +8.18% 0.00% 0.00% 5.82% ไม่เเน่นอน 16/10/18 0.3000
KT-PIF RMF T กรุงไทย 11.4747 +0.29% +0.40% +2.07% +1.17% +5.88% +8.49% 0.00% 0.00% - - - -
KTPLUS กรุงไทย 11.0057 +0.00% +0.02% +0.10% +0.33% +0.60% +1.07% +3.91% +8.58% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 3.0988 -0.03% -2.53% +2.41% -1.47% -10.20% -21.08% +14.88% -26.57% - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 11.7919 +0.41% +2.31% +0.53% +1.24% -3.35% +0.27% +19.12% +26.97% 5.94% 2 02/11/18 0.3000
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 13.0017 +0.41% +2.31% +0.59% +1.27% -3.43% +0.16% +17.10% +24.85% - - - -
KTSE D กรุงไทย 8.9843 +0.15% -1.86% +0.00% -6.54% -3.68% -23.85% +1.02% +19.49% 2.78% 1 16/02/18 0.2500
KTSE-LTF T กรุงไทย 8.4725 +0.13% -1.81% +0.02% -6.42% -3.58% -24.02% 0.00% 0.00% - - - -
KTSE-RMF T กรุงไทย 11.2290 +0.13% -1.82% +0.00% -6.55% -3.86% -24.61% -4.79% +5.87% - - - -
KT-SET50-A กรุงไทย 11.0096 +0.30% -0.76% +0.40% -4.01% -0.68% -8.04% 0.00% 0.00% - - - -
KTSET50RMF T กรุงไทย 11.5152 +0.30% -0.76% +0.32% -4.15% -0.96% -8.55% 0.00% 0.00% - - - -
KTSF D กรุงไทย 9.6966 +0.31% -1.09% +0.68% -5.69% -2.50% -6.81% +37.80% +45.69% 9.28% ไม่เเน่นอน 25/04/18 0.4500
KTSRI-A กรุงไทย 9.7566 +0.03% -0.01% +0.42% -0.80% -0.46% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSS กรุงไทย 12.9029 +0.00% +0.02% +0.09% +0.30% +0.56% +1.02% +3.28% +6.96% - - - -
KT-ST กรุงไทย 11.8386 +0.00% +0.03% +0.15% +0.47% +0.80% +1.34% +4.90% +10.48% - - - -
KTSTPLUS-A กรุงไทย 10.3532 +0.00% +0.02% +0.15% +0.48% +0.79% +1.30% 0.00% 0.00% - - - -
KTSUK-A กรุงไทย 9.9460 +0.01% +0.02% +0.20% -0.25% +0.13% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSV กรุงไทย 11.5180 +0.00% +0.02% +0.08% +0.28% +0.52% +0.92% +2.91% +5.91% - - - -
KT-US-A กรุงไทย 10.8532 +0.84% +0.96% +4.01% -4.00% -8.93% -4.64% +30.82% 0.00% - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 11.2439 +0.29% +0.10% -0.03% -0.37% -1.91% -3.62% +3.05% +10.56% - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 10.8051 +0.12% +0.73% +2.64% -7.20% -10.89% -15.23% +15.51% 0.00% - - - -
KT-WEQ RMF T กรุงไทย 10.0416 +0.11% +0.68% +2.54% -7.43% -11.25% -15.90% +11.93% 0.00% - - - -
KTWG-A กรุงไทย 9.9228 +0.16% -0.68% +0.33% -3.02% -1.55% -6.76% 0.00% 0.00% - - - -
KTWP-A กรุงไทย 10.0660 +0.09% -0.34% +0.30% -1.28% -0.57% -3.32% 0.00% 0.00% - - - -
KT-WTAI-A กรุงไทย 8.9739 -0.00% +1.60% +2.58% -3.08% -11.76% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
RMF1 T กรุงไทย 55.0601 +0.26% -0.87% +0.45% -4.72% -1.63% -8.53% +20.16% +22.51% - - - -
RMF2 T กรุงไทย 14.6989 -0.00% +0.02% +0.15% +0.45% +0.33% +0.16% +2.96% +10.10% - - - -
RMF3 T กรุงไทย 13.8697 -0.00% +0.01% +0.15% +0.48% +0.44% +0.11% +2.20% +7.59% - - - -
RMF4 T กรุงไทย 11.5070 +0.00% +0.02% +0.08% +0.25% +0.46% +0.81% +2.58% +5.78% - - - -
VAYU1 D กรุงไทย 50.5591 -0.81% -2.23% -0.94% -6.54% +0.17% -5.61% +77.87% +42.35% N/A ไม่เเน่นอน 02/03/11 0.3500
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล