เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 22 ม.ค. 2019
76%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
LHACTLTF-A T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5506 +0.93% +1.88% +0.13% -5.37% -7.79% -12.34% 0.00% 0.00% - - - -
LHACTLTF-D D T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0256 +0.93% +1.88% +0.13% -5.37% -7.72% -11.36% 0.00% 0.00% 3.69% ไม่เเน่นอน 28/09/18 0.1500
LHDEBT-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.4265 +0.01% +0.00% +0.18% +0.65% +0.65% +0.76% +4.41% +9.70% - - - -
LHDEBT-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.6434 +0.00% +0.00% +0.18% +0.64% +0.64% +0.75% +0.98% +14.83% N/A ไม่เเน่นอน 24/11/17 0.1200
LHDEBT-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.4094 +0.01% +0.00% +0.18% +0.65% +0.65% +0.75% +4.39% +9.66% - - - -
LHDIGITAL-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1741 +1.25% +2.92% +7.26% -0.94% -9.36% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHDIGITAL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.7614 +1.25% +2.92% +7.25% -0.95% -9.35% 0.00% 0.00% 0.00% 4.61% ไม่เเน่นอน 04/09/18 0.1500
LHDIGITAL-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1728 +1.25% +2.92% +7.25% -0.95% -9.37% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHEQD-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.3404 +0.54% +1.07% -0.46% -6.18% -8.85% -14.21% +31.80% +43.14% - - - -
LHEQD-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 6.8002 +0.54% +1.07% -0.46% -6.18% -8.85% -11.97% +37.65% +50.26% 7.35% 2 30/03/18 0.3000
LHEQD-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.3054 +0.54% +1.07% -0.46% -6.18% -8.85% -14.24% +31.67% +42.97% - - - -
LHFL เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8996 +0.70% +1.13% +0.17% -3.97% -5.16% -12.07% +23.52% +45.69% - - - -
LHFLRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.8771 +0.69% +1.14% +0.24% -3.56% -4.40% -10.93% +27.11% +55.31% - - - -
LHGINCOME-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8473 -0.02% +0.02% +0.94% +1.03% -0.38% -3.16% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.7072 -0.02% +0.02% +0.94% +1.03% -0.38% -3.17% 0.00% 0.00% 0.82% 1 26/02/18 0.0800
LHGINCOME-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8473 -0.02% +0.02% +0.94% +1.03% -0.38% -3.16% 0.00% 0.00% - - - -
LHGLIFE-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.3869 +0.76% +1.67% +10.13% -5.28% -12.32% -8.15% 0.00% 0.00% 7.46% ไม่เเน่นอน 31/08/18 0.2000
LHGMA-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.9734 -0.03% +0.17% +0.89% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGMA-D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.9735 -0.03% +0.17% +0.89% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGMA-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.9734 -0.03% +0.17% +0.89% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGOV-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.0737 0.00% +0.02% +0.18% +0.66% +0.81% +0.98% +3.77% +8.53% - - - -
LHGOV-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0969 0.00% +0.02% +0.18% +0.36% +0.47% +0.60% +2.64% +6.47% N/A ไม่เเน่นอน 30/06/17 0.1200
LHGOV-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.8203 +0.00% +0.02% +0.19% -0.98% -0.81% -0.63% +1.36% +6.04% - - - -
LHGOVRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.6591 -0.00% +0.01% +0.08% +0.29% +0.43% +0.58% +1.89% +5.35% - - - -
LHGROWTH-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 14.1829 +0.88% +1.81% -0.15% -3.29% -4.44% -11.20% +27.37% +60.05% - - - -
LHGROWTH-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.7597 +0.88% +1.81% -0.15% -3.29% -4.44% -9.65% +30.70% +71.57% 3.07% 30/03/18 0.1100
LHGROWTH-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 14.1323 +0.88% +1.81% -0.15% -3.29% -4.44% -11.27% +26.92% +59.48% - - - -
LHIP-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2419 +0.05% +0.18% +0.66% -0.30% +0.37% +1.14% 0.00% 0.00% 2.93% 4 29/10/18 0.0500
LHJAP-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 8.8782 +0.78% +2.42% +0.16% -7.70% -12.13% -18.25% 0.00% 0.00% 1.69% 31/08/18 0.1500
LHMM เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.4282 +0.00% +0.03% +0.11% +0.35% +0.62% +1.17% +3.85% +7.74% - - - -
LHMSEQ D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3010 -0.53% +1.04% +1.51% +3.79% +2.35% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 08/06/16 0.3000
LHMSFL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.8906 +0.79% +1.65% -0.12% -3.32% -4.23% -11.08% 0.00% 0.00% 4.59% 2 30/03/18 0.2000
LHPROP-A D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5518 -0.01% +0.10% +2.45% +2.25% +2.42% +2.30% 0.00% 0.00% 0.95% ไม่เเน่นอน 29/06/18 0.1000
LHPROP-I D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.7915 -0.05% -0.03% +1.82% +0.32% +6.87% +10.21% +36.20% 0.00% 4.36% 4 28/09/18 0.1500
LHPROP-INFRA D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5732 -0.09% +0.14% +1.57% -0.03% +6.65% +9.80% 0.00% 0.00% 3.97% ไม่เเน่นอน 28/09/18 0.1500
LHROBOT-E เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 8.0407 +1.63% +2.46% +5.46% -2.59% -11.92% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHSELECT D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.8680 +0.13% +0.90% +0.31% +0.32% -4.94% +18.57% 0.00% 0.00% 2.30% 3 25/05/18 0.2500
LHSMART-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2440 +0.18% +0.43% +0.75% -1.25% -0.70% -1.14% 0.00% 0.00% 3.90% 4 29/10/18 0.0500
LHSMART-LTF D T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.6317 +0.72% +1.26% -0.16% -4.85% -7.42% -12.80% 0.00% 0.00% 3.20% 29/10/18 0.0900
LHSTPLUS เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2887 +0.00% +0.03% +0.14% +0.46% +0.80% +1.51% 0.00% 0.00% - - - -
LHTPROP D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.7905 -0.04% -0.06% +1.76% +0.31% +6.46% +9.91% +38.96% +77.26% 3.99% 4 28/09/18 0.1500
LHTPROPRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.5433 -0.08% -0.13% +1.54% -0.05% +5.75% +10.13% +35.31% 0.00% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล