เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ตลาดหุ้นไทย
ทอง US
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

ณ วันที่ 21 ม.ค. 2022
37%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
KK GOLD 7%#1 ภัทร 8.0397 +0.06% -3.96% -1.73% -4.56% +7.58% +24.36% +25.42% +30.12% - - - -
KKP ABSOLUTE ภัทร 9.0665 -0.00% -0.02% -0.79% -4.40% -6.96% -6.56% 0.00% 0.00% - - - -
KKP ACT EQ-A ภัทร 18.5933 -0.30% -1.07% +2.63% +4.28% +12.79% +18.03% 0.00% 0.00% - - - -
KKP ACT EQ-D D ภัทร 16.8659 -0.30% -1.07% +2.63% +4.28% +5.24% +10.13% +7.33% +6.64% N/A ไม่เเน่นอน 18/10/18 0.5000
KKP ACT FIXED ภัทร 11.2197 +0.04% -0.01% -0.08% +0.32% +0.11% +1.36% +6.55% +10.85% - - - -
KKP ACT FIXED-SSF T ภัทร 11.2213 +0.04% -0.01% -0.08% +0.32% +0.11% +1.35% 0.00% 0.00% - - - -
KKP BLRMF T ภัทร 30.9605 -0.25% -0.98% +1.14% +2.33% +7.24% +11.42% +5.18% +7.26% - - - -
KKP DIVIDEND D ภัทร 12.9909 -0.15% -2.38% -0.50% +5.99% +8.16% +22.30% +20.60% +22.08% 5.39% ไม่เเน่นอน 21/04/21 0.3500
KKP EQRMF T ภัทร 46.8250 -0.47% -2.17% +1.30% +3.76% +12.76% +19.39% +21.13% +23.86% - - - -
KKP GHC D ภัทร 16.6488 -0.67% -2.94% -7.52% -8.97% -8.14% -19.75% +10.96% +25.00% N/A ไม่เเน่นอน 22/11/18 0.8500
KKP GIMPACT-H ภัทร 9.2206 -0.26% -3.08% -2.83% -9.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKP GINFRAEQ-H ภัทร 14.1818 -0.10% -0.54% +0.63% +4.59% +7.31% +18.16% 0.00% 0.00% - - - -
KKP GINFRAEQ-H-F ภัทร 14.3022 -0.09% -0.52% +0.72% +4.87% +7.90% +19.16% 0.00% 0.00% - - - -
KKP GNP ภัทร 18.7970 -0.92% -3.87% -3.21% -6.12% +0.07% +13.47% +75.72% +86.73% - - - -
KKP GNP-H ภัทร 15.2396 -0.27% -2.89% -1.46% -4.88% -0.20% +4.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKP GNP RMF-H T ภัทร 16.7435 -0.27% -2.89% -1.46% -4.88% -0.28% +11.34% +70.49% 0.00% - - - -
KKP GNP RMF-UH T ภัทร 17.0305 -0.93% -3.90% -3.27% -6.25% -0.07% +13.01% +73.41% 0.00% - - - -
KKP G-UBOND-H ภัทร 11.2228 +0.12% -0.51% -1.34% -0.31% -1.79% +0.19% +14.99% 0.00% - - - -
KKP INRMF T ภัทร 15.0058 +0.04% -0.02% -0.03% +0.52% +0.47% +2.00% +8.21% +12.51% - - - -
KKP LTFD D T ภัทร 25.7796 -0.46% -2.24% +1.18% +3.99% +13.14% +17.93% +3.21% +6.04% N/A ไม่เเน่นอน 09/10/19 0.4000
KKP MM ภัทร 10.9425 -0.03% -0.04% +0.01% +0.16% +0.39% +1.13% +5.46% 0.00% - - - -
KKP MMRMF T ภัทร 11.7500 +0.00% +0.01% +0.03% +0.08% +0.17% +0.30% +1.85% +3.69% - - - -
KKP MP ภัทร 12.2123 0.00% +0.00% +0.02% +0.07% +0.14% +0.25% +2.17% +4.54% - - - -
KKP PGE ภัทร 11.3990 -0.29% +0.91% +2.03% +4.99% +23.65% +10.13% 0.00% 0.00% - - - -
KKP PGE-H ภัทร 13.7183 -0.78% -3.04% -0.66% -2.83% +1.10% +8.52% 0.00% 0.00% - - - -
KKP PGE-H-SSF T ภัทร 13.7189 -0.78% -3.04% -0.66% -2.82% +1.10% +8.53% 0.00% 0.00% - - - -
KKP PLUS ภัทร 14.1142 +0.00% +0.00% +0.05% +0.20% +0.37% +0.81% +3.49% +6.21% - - - -
KKP PROP ภัทร 20.3042 -0.72% -1.63% -2.39% -4.75% -3.96% -2.87% -1.79% +15.13% - - - -
KKP PROP-D D ภัทร 11.6129 -0.73% -1.69% -2.49% -4.86% -4.09% -3.07% -3.44% +10.29% N/A ไม่เเน่นอน 28/04/20 0.1300
KKP PROP-D-SSF T ภัทร 11.6135 -0.73% -1.69% -2.49% -4.86% -4.09% -3.07% 0.00% 0.00% - - - -
KKP PROPRMF T ภัทร 18.7377 -0.71% -1.62% -2.39% -4.82% -4.14% -3.10% -3.54% +9.19% - - - -
KKP SEMICON-H ภัทร 10.7525 -3.11% -7.95% -6.09% +3.67% +10.70% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SEMICON-H-F ภัทร 10.7525 -3.11% -7.95% -6.09% +3.67% +10.70% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SEMICON-H-SSF T ภัทร 10.7553 -3.10% -7.95% -6.07% +3.70% +10.73% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SET50 ESG ภัทร 12.4102 -0.29% -0.62% +2.25% -0.74% +7.59% +7.02% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SET50 ESG-SSF T ภัทร 12.4101 -0.29% -0.62% +2.25% -0.74% +7.59% +7.02% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SET50 ESG-SSFX T ภัทร 12.4095 -0.29% -0.62% +2.25% -0.74% +7.59% +7.02% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SG-AA ภัทร 16.0682 -0.30% -1.55% -0.16% -2.86% -0.17% +6.32% +17.63% +21.64% - - - -
KKP SG-AA EXTRA ภัทร 11.6536 -0.44% -2.04% -0.07% -3.74% -0.11% +8.53% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SG-AA EXTRA-SSF T ภัทร 11.6592 -0.44% -2.04% -0.07% -3.74% -0.11% +8.53% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SG-AA LIGHT ภัทร 10.9871 -0.11% -0.93% -0.52% -1.65% -0.33% +3.22% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SG-AA RMF T ภัทร 11.6074 -0.30% -1.55% -0.26% -2.92% -0.28% +6.06% +16.88% 0.00% - - - -
KKP SG-AA-SSF T ภัทร 16.0672 -0.30% -1.55% -0.16% -2.86% -0.17% +6.32% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SG-AA ULTRA LIGHT ภัทร 10.2969 -0.05% -0.65% -0.59% -1.14% -0.78% +1.04% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SMART MV D ภัทร 12.3625 -0.07% -1.99% -1.11% +2.09% +2.75% +18.46% +15.88% +17.60% 2.43% 1 21/04/21 0.3000
KKP SMARTMV LTF T ภัทร 12.2521 -0.07% -1.99% -1.13% +2.07% +2.75% +18.33% +15.58% +17.09% - - - -
KKP SM CAP ภัทร 18.2643 -0.90% -3.64% +1.87% +6.10% +12.22% +32.21% +65.62% +63.72% - - - -
KKP TECH-H ภัทร 12.3039 -1.48% -4.36% -6.65% -7.74% -3.83% +9.79% 0.00% 0.00% - - - -
KKP TECH-H-SSF T ภัทร 12.3074 -1.48% -4.36% -6.60% -7.69% -3.78% +9.84% 0.00% 0.00% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล