เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2019
73%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
SCBABS ไทยพาณิชย์ 9.3823 -0.52% -0.27% -0.83% -0.30% -1.82% -3.08% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 11.2659 +0.09% +1.54% +0.83% +2.85% +3.96% +8.85% +10.05% +0.84% - - - -
SCBAEMHA ไทยพาณิชย์ 9.0764 +0.09% +1.53% +0.82% +2.86% +4.03% +9.25% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAPLUS ไทยพาณิชย์ 10.7988 +0.12% +0.70% -0.32% +0.27% +0.06% +6.68% +8.61% 0.00% - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 9.1472 +0.39% +0.10% +0.08% -0.72% -3.74% -10.92% -19.50% -19.68% - - - -
SCBBANKING D ไทยพาณิชย์ 9.7243 -0.83% -1.85% -4.19% -10.07% -17.00% -17.29% -4.76% -19.15% 4.11% 1 20/02/18 0.4000
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 12.8121 +0.32% +0.78% +3.01% +5.38% +12.14% +19.42% +44.06% 0.00% 3.55% 1 26/06/19 0.1070
SCBCE ไทยพาณิชย์ 8.0980 +1.06% +1.91% -0.77% -0.54% -0.75% -4.30% -2.76% -6.06% - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 10.9645 +1.36% +2.12% -0.53% -0.08% +1.99% +2.54% +12.63% -0.10% - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.44% +2.80% +3.11% +13.93% +14.21% +2.69% -1.39% 0.00% - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 9.3116 -0.39% -0.29% -0.10% -2.28% +5.35% +20.42% +3.87% 0.00% 2.09% 1 09/08/19 0.1388
SCBCHEQA ไทยพาณิชย์ 8.8832 +1.18% +2.90% +2.51% +5.12% +6.72% +18.73% 0.00% 0.00% - - - -
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 4.8542 -0.02% +1.56% -0.80% -0.65% +1.12% -4.19% -13.93% -33.95% - - - -
SCBDA ไทยพาณิชย์ 9.2542 +0.88% +0.51% -3.64% -4.46% -1.58% +1.62% +12.67% +24.15% - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 14.6723 +0.12% +0.84% +1.59% +1.39% +2.59% +10.17% +36.65% 0.00% - - - -
SCBDV D ไทยพาณิชย์ 10.7901 +0.92% +0.72% -2.85% -3.27% -2.21% +4.05% +21.56% +29.07% 8.34% 2 19/11/19 0.1200
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 8.9103 -0.26% +0.17% +0.75% -0.01% +3.66% +11.95% +11.70% +6.71% N/A ไม่เเน่นอน 22/09/17 0.1575
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 8.5988 -0.02% +0.62% -1.10% +2.21% +0.10% +3.39% +9.81% -5.11% N/A ไม่เเน่นอน 27/12/17 0.1224
SCBENERGY D ไทยพาณิชย์ 10.6131 +1.45% +1.25% -3.47% -1.44% +0.67% +4.08% +36.88% +52.86% 10.36% 1 16/08/19 0.4000
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 12.2687 +0.04% +0.72% +0.41% +4.61% +7.51% +21.23% +24.70% +36.49% 3.39% 2 09/08/19 0.2376
SCBEUSM ไทยพาณิชย์ 13.3259 +0.00% +1.47% +3.12% +10.06% +9.59% +29.17% +39.86% 0.00% - - - -
SCBFP ไทยพาณิชย์ 12.6049 +0.01% +0.06% +0.32% +0.67% +1.81% +3.16% +6.36% +10.95% - - - -
SCBFST ไทยพาณิชย์ 8.8124 -0.49% -0.51% -0.41% -0.41% -2.28% -5.81% -11.29% 0.00% - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 15.5606 +0.58% +0.49% +2.03% +4.45% +8.04% +16.26% +37.58% +42.69% 2.53% 2 09/08/19 0.1491
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 10.7392 -0.50% +0.26% +5.49% +11.12% +8.89% +12.27% +39.58% 0.00% 1.95% ไม่เเน่นอน 25/09/18 0.2096
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 12.6777 +0.42% +0.79% +1.26% +1.34% +3.61% +15.25% +20.50% 0.00% - - - -
SCBGINR ไทยพาณิชย์ 10.2245 +0.01% +0.37% +0.13% +1.28% +4.25% +9.33% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.3017 -0.31% +0.28% +0.19% -1.30% +0.84% +4.33% +1.39% +3.20% - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 12.2498 -0.17% +0.57% +0.83% +1.76% +4.22% +9.63% +14.51% +7.63% - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 11.5143 -0.19% +0.59% +0.84% +1.96% +4.57% +10.60% +15.96% +5.88% - - - -
SCBGMLA ไทยพาณิชย์ 11.1712 -0.23% +1.05% +0.80% +4.31% +6.55% +11.82% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGMTA ไทยพาณิชย์ 8.1408 -0.02% -1.27% -1.86% -6.05% -2.44% -4.31% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 7.6514 -0.50% -0.88% +0.43% -3.42% +5.78% +7.78% +4.51% +5.76% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 7.9167 -0.06% -0.41% +0.95% -2.62% +8.79% +15.23% +18.89% +12.37% - - - -
SCBGOLDHE ไทยพาณิชย์ 7.9253 -0.06% -0.40% +0.95% -2.63% +8.90% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 8.0825 -0.06% -0.43% +0.93% -2.70% +8.55% +14.73% +16.69% +8.95% - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 11.7429 +0.04% +0.41% +0.22% +1.36% +4.50% +10.14% +4.71% 0.00% - - - -
SCBGPROP D ไทยพาณิชย์ 10.6068 -0.24% -0.12% +1.41% +2.91% +3.26% +12.19% +16.21% 0.00% 2.26% 2 25/10/19 0.1159
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 13.5646 +0.13% +0.39% +0.86% +0.34% +3.42% +9.90% +12.31% +20.08% - - - -
SCBINCA ไทยพาณิชย์ 10.4929 +0.18% +0.29% +0.51% +1.24% +1.38% +6.27% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINCR ไทยพาณิชย์ 10.4928 +0.18% +0.29% +0.51% +1.24% +1.38% +6.27% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 11.2803 +1.02% +0.51% +1.52% +8.31% -2.33% +13.29% +27.94% 0.00% 2.97% 2 26/09/19 0.1100
SCBJPSMA ไทยพาณิชย์ 9.1296 -0.39% +0.44% +2.91% +13.19% +13.55% +8.85% 0.00% 0.00% - - - -
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 9.0205 +2.09% +2.35% -2.28% +3.15% +0.37% -2.25% -0.32% +5.48% - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 11.6749 +0.08% +0.56% +0.71% +3.48% +5.02% +14.98% +25.79% 0.00% 2.60% 2 25/10/19 0.2251
SCBLEQA ไทยพาณิชย์ 12.4508 +0.08% +0.56% +0.71% +3.52% +5.07% +14.98% 0.00% 0.00% - - - -
SCBLT1 D T ไทยพาณิชย์ 17.5252 +0.86% +0.71% -2.18% -0.09% +1.80% +5.63% +15.47% +15.48% 3.42% 2 18/07/19 0.2600
SCBLT2 T ไทยพาณิชย์ 28.1758 +1.21% +1.04% -3.08% -0.53% +1.06% +5.34% +20.31% +21.10% - - - -
SCBLT3 T ไทยพาณิชย์ 26.9802 +1.21% +0.90% -4.51% -4.21% -4.35% -1.32% +12.66% +9.24% - - - -
SCBLT4 D T ไทยพาณิชย์ 11.7720 +1.17% +0.91% -3.36% -2.06% -1.33% +1.41% +8.72% +6.60% 4.25% 2 18/07/19 0.1000
SCBLTS T ไทยพาณิชย์ 13.1918 +0.35% +0.25% -1.37% -1.93% -1.81% -0.11% +4.02% +3.22% - - - -
SCBLTSEA T ไทยพาณิชย์ 9.6236 +0.86% +0.67% -3.98% -2.30% -0.96% +3.13% 0.00% 0.00% - - - -
SCBLTSED D T ไทยพาณิชย์ 9.5259 +0.86% +0.67% -3.98% -2.31% -0.96% +3.13% 0.00% 0.00% 1.05% ไม่เเน่นอน 18/10/18 0.1000
SCBLTSETA T ไทยพาณิชย์ 9.1761 +0.96% +0.73% -3.36% -5.06% -5.47% -2.17% 0.00% 0.00% - - - -
SCBLTSETD T ไทยพาณิชย์ 9.1763 +0.96% +0.73% -3.36% -5.07% -5.47% -2.16% 0.00% 0.00% - - - -
SCBLTT D T ไทยพาณิชย์ 16.4610 +0.98% +0.79% -3.76% -3.05% -2.36% +1.99% +13.42% +21.26% 3.95% 2 18/07/19 0.3000
SCBMF D ไทยพาณิชย์ 17.1713 +1.44% +2.86% -2.23% +5.55% +9.45% +11.29% +6.39% +49.17% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 1.0000
SCBMF2 D ไทยพาณิชย์ 11.3344 +1.43% +2.84% -2.27% +5.54% +9.35% +10.73% -1.43% +37.32% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF3 D ไทยพาณิชย์ 8.8797 +1.35% +2.77% -2.29% +5.20% +7.41% +11.94% +1.74% +40.62% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF4 D ไทยพาณิชย์ 9.0141 +1.43% +2.84% -2.29% +5.67% +9.52% +10.90% +3.79% +43.71% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 1.0000
SCBMF5 D ไทยพาณิชย์ 7.7814 +1.47% +2.86% -2.26% +6.04% +9.30% +9.28% +0.23% +38.70% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 0.5000
SCBMLTA ไทยพาณิชย์ 9.8397 +1.13% +0.85% -3.46% -1.90% -0.89% +2.09% 0.00% 0.00% - - - -
SCBMPLUSA ไทยพาณิชย์ 10.6991 -0.17% -0.30% -0.00% -0.30% +1.77% +4.72% 0.00% 0.00% - - - -
SCBMSE ไทยพาณิชย์ 13.4450 +1.63% +0.92% -4.57% -5.89% -4.51% -0.89% -3.04% 0.00% - - - -
SCBNK225 ไทยพาณิชย์ 17.5165 +0.23% +0.20% -0.44% +8.08% +11.66% +10.84% +27.76% +44.23% - - - -
SCBNK225D D ไทยพาณิชย์ 13.3980 +0.23% +0.20% -0.44% +8.00% +11.56% +10.67% +27.71% +44.73% 2.87% 2 25/10/19 0.1987
SCBOIL ไทยพาณิชย์ 4.0939 -0.28% +0.62% +3.16% +6.80% +8.71% +7.00% +4.34% -42.70% - - - -
SCBOPPA ไทยพาณิชย์ 10.3957 +0.13% +0.40% +1.44% +4.23% +5.70% +12.91% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPGF ไทยพาณิชย์ 13.7016 +0.33% +0.50% +0.99% +11.59% +14.40% +14.16% +16.60% +18.69% - - - -
SCBPINA ไทยพาณิชย์ 11.9923 -1.86% -4.09% -1.92% -5.21% +3.13% +19.74% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPIND D ไทยพาณิชย์ 11.3105 -1.86% -4.09% -0.75% -5.17% +3.23% +20.02% 0.00% 0.00% N/A 4 19/11/19 0.1356
SCBPLUS ไทยพาณิชย์ 11.5724 -0.37% -0.88% -0.51% -1.12% +1.52% +5.42% +11.94% 0.00% - - - -
SCBPMO D ไทยพาณิชย์ 9.9549 +1.11% +0.85% -3.60% -2.96% -0.89% +4.26% +16.25% +27.48% 6.33% 1 18/10/18 0.6300
SCBPOPA ไทยพาณิชย์ 11.1518 -0.33% +1.02% +2.01% +4.24% +5.98% +16.93% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRF ไทยพาณิชย์ 20.6639 +0.01% +0.04% +0.30% +0.63% +1.99% +3.30% +6.97% +10.13% - - - -
SCBRM1 T ไทยพาณิชย์ 13.9644 +0.01% +0.03% +0.16% +0.43% +1.04% +1.74% +4.36% +7.49% - - - -
SCBRM2 T ไทยพาณิชย์ 14.3249 +0.01% +0.09% +0.58% +0.78% +2.58% +4.22% +6.67% +9.63% - - - -
SCBRM3 T ไทยพาณิชย์ 25.5766 +1.12% +0.85% -3.41% -2.16% -1.23% +1.67% +0.45% +1.08% - - - -
SCBRM4 T ไทยพาณิชย์ 54.9272 +0.91% +0.67% -3.93% -2.12% -0.86% +2.67% +10.65% +14.91% - - - -
SCBRMEU T ไทยพาณิชย์ 11.6286 +0.04% +0.70% +0.38% +4.55% +7.18% +20.36% +21.18% 0.00% - - - -
SCBRMGHC T ไทยพาณิชย์ 12.0562 -0.50% +0.23% +5.46% +11.11% +8.98% +12.60% +38.44% 0.00% - - - -
SCBRMGIF T ไทยพาณิชย์ 12.5009 +0.42% +0.79% +1.33% +1.41% +3.96% +15.79% +20.59% 0.00% - - - -
SCBRMGW T ไทยพาณิชย์ 10.5786 -0.16% +0.56% +0.85% +1.85% +4.42% +9.82% +13.52% +5.95% - - - -
SCBRMGWP T ไทยพาณิชย์ 11.0880 -0.18% +0.58% +0.84% +2.00% +4.76% +10.94% +15.95% +5.47% - - - -
SCBRMJP T ไทยพาณิชย์ 12.1403 +0.23% +0.20% -0.39% +7.85% +10.99% +9.36% +23.33% 0.00% - - - -
SCBRMS50 T ไทยพาณิชย์ 18.2142 +0.98% +0.98% -3.33% -3.91% -3.63% -0.33% +17.44% +16.47% - - - -
SCBROBOA ไทยพาณิชย์ 10.7546 -0.38% +1.03% +2.10% +8.66% +7.48% +20.59% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSE D ไทยพาณิชย์ 12.1699 +0.91% +0.58% -4.28% -2.23% -0.76% +3.21% +16.63% +45.57% 5.75% 2 16/08/19 0.3000
SCBSEA ไทยพาณิชย์ 13.4901 +0.91% +0.58% -4.28% -2.23% -0.74% +3.17% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSEP ไทยพาณิชย์ 12.5163 +0.91% +0.59% -4.13% -2.31% -4.19% +0.41% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSET ไทยพาณิชย์ 20.4633 +0.96% +0.73% -3.33% -4.99% -5.06% -1.49% +10.98% +15.81% - - - -
SCBSET50 ไทยพาณิชย์ 20.1508 +0.98% +0.99% -3.31% -3.86% -3.52% +0.01% +19.68% +20.95% - - - -
SCBSET50E ไทยพาณิชย์ 20.2066 +0.98% +0.99% -3.27% -3.73% -3.26% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSETE ไทยพาณิชย์ 20.6000 +0.96% +0.74% -3.27% -4.82% -4.73% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSFF ไทยพาณิชย์ 20.7088 +0.00% +0.01% +0.07% +0.20% +0.46% +0.86% +2.18% +4.30% - - - -
SCBSFFP-A ไทยพาณิชย์ 11.0846 +0.01% +0.02% +0.14% +0.42% +0.90% +1.65% +4.35% +8.03% - - - -
SCBSFFP-B ไทยพาณิชย์ 11.0175 +0.01% +0.02% +0.13% +0.40% +0.86% +1.57% +4.10% +7.54% - - - -
SCBSFFP-C ไทยพาณิชย์ 10.6203 +0.01% +0.02% +0.09% +0.31% +0.61% +1.32% +4.17% 0.00% - - - -
SCBSFFP-I ไทยพาณิชย์ 11.0863 +0.01% +0.02% +0.14% +0.42% +0.90% +1.65% +4.35% +8.05% - - - -
SCBSMART2 D ไทยพาณิชย์ 10.1694 -0.07% -0.45% -0.99% -1.17% +0.48% +3.07% +5.71% +12.10% 2.07% 1 26/09/19 0.2646
SCBSMART3 D ไทยพาณิชย์ 10.2205 -0.23% -0.14% -0.21% -0.49% +2.62% +6.69% +10.47% +14.30% 2.45% 1 26/09/19 0.1561
SCBSMART4 D ไทยพาณิชย์ 9.9408 -0.29% -0.23% -0.22% -0.86% +3.98% +9.68% +14.01% +16.79% 3.02% 1 26/09/19 0.6383
SCBSP500 D ไทยพาณิชย์ 19.0039 +0.16% +0.90% +1.80% +4.55% +8.29% +17.71% +36.32% +55.94% 3.55% 2 26/06/19 0.2298
SCBST555A ไทยพาณิชย์ 9.5056 +0.97% +0.80% -3.19% -3.46% -4.71% -5.87% -12.16% 0.00% - - - -
SCBST555B ไทยพาณิชย์ 9.0910 +0.98% +0.79% -3.16% -3.49% -5.02% -6.38% -11.09% 0.00% - - - -
SCBTEQ ไทยพาณิชย์ 12.1708 +1.10% +1.03% -3.36% -1.94% -1.00% +2.98% +18.85% 0.00% - - - -
SCBTHAICGA ไทยพาณิชย์ 10.7143 +0.60% +0.04% -3.43% -3.27% -0.54% +2.98% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTMF ไทยพาณิชย์ 11.4439 +0.00% +0.01% +0.05% +0.18% +0.42% +0.82% +1.86% +3.59% - - - -
SCBTMFP-A ไทยพาณิชย์ 11.2006 +0.00% +0.02% +0.10% +0.32% +0.71% +1.42% +3.69% +6.58% - - - -
SCBTMFP-B ไทยพาณิชย์ 11.0145 +0.00% +0.02% +0.09% +0.30% +0.66% +1.32% +3.30% +5.45% - - - -
SCBTMFP-C ไทยพาณิชย์ 10.5980 +0.01% +0.02% +0.07% +0.23% +0.46% +0.96% +2.46% +5.03% - - - -
SCBTMFPLUS ไทยพาณิชย์ 11.2011 +0.00% +0.02% +0.10% +0.32% +0.71% +1.42% +3.69% +6.58% - - - -
SCBTMFPLUS-E ไทยพาณิชย์ 11.1856 +0.00% +0.02% -0.04% +0.20% +0.62% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTS D ไทยพาณิชย์ 11.7005 +0.98% +2.04% -1.57% +4.29% +7.13% +8.79% +6.68% +39.89% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 1.0000
SCBTS2 D ไทยพาณิชย์ 12.4365 +0.97% +2.03% -1.59% +4.28% +7.12% +8.76% +6.80% +40.29% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 1.0000
SCBTS3 D ไทยพาณิชย์ 13.9609 +0.97% +2.03% -1.58% +4.30% +7.08% +8.77% +6.63% +39.87% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 0.9000
SCBUSHYA ไทยพาณิชย์ 10.4908 +0.08% +0.35% +0.00% +0.54% +1.98% +3.85% 0.00% 0.00% - - - -
SCBUSSM ไทยพาณิชย์ 12.2065 -0.35% +1.25% +0.59% +5.31% +5.05% +6.90% +1.06% 0.00% - - - -
SCBWINR ไทยพาณิชย์ 10.6136 +0.07% +0.37% +0.74% +1.32% +2.57% +8.68% 0.00% 0.00% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล