เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 17 ม.ค. 2020
90%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ENGY D ทหารไทย 6.6026 -0.36% +0.73% +6.80% +2.38% +1.64% +10.33% +42.68% +75.61% N/A ไม่เเน่นอน 05/10/18 0.0500
JB25 ทหารไทย 43.0013 +0.47% +1.02% +2.77% -0.39% -6.27% +1.45% +18.97% +25.96% - - - -
JB25LTF D T ทหารไทย 24.0697 +0.47% +1.85% +2.72% -0.53% -6.56% +1.02% +17.66% +22.75% 2.08% 2 15/01/20 0.2000
JB25RMF T ทหารไทย 38.7379 +0.47% +1.01% +2.73% -0.52% -6.55% +0.91% +17.14% +22.85% - - - -
JBPLTF D T ทหารไทย 19.9559 +0.35% +1.52% +2.05% -0.36% -4.92% +0.90% +13.32% +18.46% 2.00% 2 15/01/20 0.1500
TMB50 ทหารไทย 104.4947 +0.20% +0.95% +2.87% -0.80% -4.09% +4.98% +19.79% +23.63% - - - -
TMB50DV D ทหารไทย 8.7829 +0.20% +0.94% +2.86% -0.81% -4.10% +5.15% +20.47% +24.34% 1.94% 1 05/07/19 0.1700
TMB50RMF T ทหารไทย 44.1732 +0.19% +0.93% +2.80% -1.01% -4.49% +4.14% +16.95% +19.30% - - - -
TMBAALF ทหารไทย 14.5044 +0.19% +0.85% +2.58% -1.14% -1.61% +6.52% +16.81% +19.95% - - - -
TMBAAMF ทหารไทย 13.4489 +0.09% +0.45% +1.67% -0.41% +0.18% +5.58% +12.41% +17.27% - - - -
TMBAASF ทหารไทย 12.9963 +0.04% +0.24% +1.15% +0.06% +1.03% +5.08% +10.66% +15.82% - - - -
TMBABF ทหารไทย 11.6244 -0.01% +0.09% +0.35% +0.79% +1.56% +3.79% +8.07% +14.17% - - - -
TMBABRMF T ทหารไทย 10.6554 -0.05% -0.03% +0.39% +0.80% +1.68% +2.99% +6.62% 0.00% - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 13.1739 +0.58% +2.05% +6.88% +12.79% +11.71% +17.28% +17.78% +27.45% - - - -
TMBAGLRMF T ทหารไทย 12.1806 +0.57% +2.01% +6.81% +12.67% +11.62% +17.12% +17.58% 0.00% - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 11.0058 +0.08% +0.46% +1.36% +1.55% +2.28% +9.13% +8.97% 0.00% - - - -
TMBBF ทหารไทย 12.8676 -0.02% -0.01% +0.25% +0.70% +1.46% +2.88% +6.88% +11.84% - - - -
TMBBFRMF T ทหารไทย 12.7195 -0.05% -0.07% +0.40% +0.89% +1.95% +3.93% +7.70% +11.93% - - - -
TMBCB ทหารไทย 17.2329 -0.03% -0.04% +0.11% +0.36% +0.74% +1.44% +3.75% +6.69% - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 6.1614 +0.93% +0.75% +3.55% +5.49% +5.13% +27.11% +25.14% +28.77% - - - -
TMBCOF ทหารไทย 20.5678 +0.51% +2.82% +8.10% +13.07% +14.80% +37.71% +77.97% +106.14% - - - -
TMBCORMF T ทหารไทย 18.7206 +0.51% +2.81% +8.11% +13.06% +14.83% +37.79% +76.47% 0.00% - - - -
TMBCRSET50 D ทหารไทย 10.9882 -0.00% -0.00% +1.49% -0.52% -2.74% +3.21% 0.00% 0.00% 0.35% 1 03/02/15 0.0190
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.00% +1.75% +3.52% +11.37% +21.45% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.00% +1.18% +4.79% +13.96% +22.85% +32.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAE ทหารไทย 10.0023 +0.20% +0.14% +3.52% +9.49% +6.30% +9.04% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAERMF T ทหารไทย 8.7958 +0.20% +0.14% +3.45% +9.18% +6.07% +8.69% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEBF ทหารไทย 10.6825 +0.17% +0.62% +1.98% +2.81% +1.90% +10.18% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEG ทหารไทย 13.2229 +0.02% +0.74% +1.32% +8.68% +9.85% +25.23% +30.40% +41.90% - - - -
TMBEGRMF T ทหารไทย 12.7794 +0.02% +0.75% +1.31% +8.69% +9.88% +25.16% +28.66% +37.82% - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 10.4696 +0.85% +1.45% +4.64% +10.48% +6.57% +8.15% +10.06% +12.70% - - - -
TMB-ES-APPF D ทหารไทย 10.3895 +0.15% +3.86% +3.76% +4.19% +2.50% 0.00% 0.00% 0.00% 2.89% 1 15/01/20 0.2000
TMB-ES-GCORE ทหารไทย 10.6537 +0.26% +0.73% +2.42% +8.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 9.8986 -0.03% +0.14% +0.23% +0.39% +1.06% +5.69% +8.12% +3.27% 2.42% ไม่เเน่นอน 14/10/19 0.0800
TMBGER ทหารไทย 13.2248 +0.06% -0.52% +0.27% +6.26% +8.92% +21.82% +14.77% 0.00% - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.00% +0.10% +3.18% +6.24% +16.83% +29.78% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGF ทหารไทย 13.2231 -0.03% +0.14% +0.23% +0.41% +1.12% +5.77% +8.21% +2.71% - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 11.5786 +0.01% +0.23% +0.94% +1.96% +1.67% +6.04% +10.35% 0.00% - - - -
TMBGINCOMERMF T ทหารไทย 11.3363 +0.01% +0.22% +0.93% +1.91% +1.61% +5.82% +10.27% 0.00% - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 13.5304 +0.51% +1.90% +2.49% +4.31% +7.24% +19.53% +29.72% 0.00% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 18.7998 +0.07% +0.30% +5.40% +3.54% +5.96% +13.06% +5.77% +4.58% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 10.4747 +0.15% +0.19% +4.96% +3.06% +8.97% +16.39% +16.93% +9.33% - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 10.3759 +0.15% +0.20% +5.00% +3.12% +9.07% +16.46% +16.97% +9.48% - - - -
TMBGPROP ทหารไทย 10.6985 +0.78% +2.16% +2.62% +0.14% +2.99% +11.95% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGPROPRMF T ทหารไทย 11.1327 +0.75% +2.13% +2.58% +0.01% +2.83% +11.76% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGQG ทหารไทย 16.4128 +0.66% +1.58% +4.85% +10.40% +8.12% +27.48% +50.58% 0.00% - - - -
TMBGQGRMF T ทหารไทย 15.2989 +0.66% +1.57% +4.88% +10.36% +8.11% +27.28% +50.75% 0.00% - - - -
TMBGRMF T ทหารไทย 11.7103 -0.02% +0.13% +0.17% +0.25% +0.80% +5.03% +5.95% -0.16% - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 9.6933 +0.33% +0.51% +1.44% +4.81% +3.29% +6.69% +5.64% +5.11% 2.06% ไม่เเน่นอน 16/05/19 0.1000
TMBINCOME ทหารไทย 10.7911 +0.03% +0.10% +0.66% +1.26% +1.10% +4.30% +6.98% 0.00% - - - -
TMBINDAE ทหารไทย 9.7735 +0.41% +2.77% +4.47% +8.73% +5.53% +9.25% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.00% +0.91% +2.59% +6.87% +18.52% +14.14% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJE ทหารไทย 13.3808 +0.44% +0.77% +0.25% +6.78% +12.06% +18.22% +30.16% 0.00% - - - -
TMBJERMF T ทหารไทย 11.7194 +0.43% +0.75% +0.19% +6.76% +11.78% +18.08% +29.95% 0.00% - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.00% -0.03% +4.99% +5.80% +15.54% +24.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 11.9963 -0.11% -0.89% -1.26% +7.33% +11.35% +11.82% +12.72% 0.00% - - - -
TMBMF ทหารไทย 21.9595 +0.00% +0.02% +0.08% +0.26% +0.60% +1.24% +3.14% +5.66% - - - -
TMBMRMF T ทหารไทย 13.0306 +0.00% +0.01% +0.06% +0.21% +0.49% +1.02% +2.40% +4.11% - - - -
TMBOIL ทหารไทย 3.3697 +1.09% -1.68% -2.14% +9.01% +2.11% +1.34% -9.21% -35.44% - - - -
TMBPIPF D ทหารไทย 13.1030 +0.58% +2.51% +8.73% +0.18% +7.03% +25.23% +47.70% +70.50% 5.65% 4 17/12/19 0.1900
TMBPIPRMF T ทหารไทย 17.0875 +0.53% +2.33% +6.37% +0.10% +6.53% +22.49% +44.29% +64.77% - - - -
TMB-THAICG ทหารไทย 8.7623 +0.24% +0.41% +2.09% -2.09% -8.86% -1.01% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTHANAPLUS ทหารไทย 12.1512 0.00% +0.02% +0.13% +0.43% +0.89% +1.80% +4.71% +8.11% - - - -
TMBTM ทหารไทย 13.8117 +0.00% +0.02% +0.08% +0.27% +0.63% +1.28% +3.29% +5.86% - - - -
TMBTMSMV ทหารไทย 10.5964 +0.60% +0.69% +4.13% -0.40% -5.66% +6.30% +1.34% 0.00% - - - -
TMBTMSMVLTF T ทหารไทย 10.6413 +0.60% +0.73% +4.38% -0.20% -4.77% +8.05% +2.74% 0.00% - - - -
TMBTMSMVRMF T ทหารไทย 10.6205 +0.60% +0.73% +4.36% -0.25% -4.80% +7.89% +2.60% 0.00% - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 22.7518 +0.81% +1.25% +3.71% +10.52% +10.46% +25.03% +37.83% +62.02% - - - -
TMBUS500RMF T ทหารไทย 21.5816 +0.82% +1.26% +3.71% +10.47% +10.26% +24.49% +35.28% +56.32% - - - -
TMBUSB ทหารไทย 10.7400 +0.01% +0.05% +0.19% +0.57% +1.04% +2.21% +5.60% 0.00% - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 17.4317 +0.45% +1.20% +6.10% +12.25% +6.94% +22.35% +57.98% 0.00% - - - -
TMBUSO ทหารไทย 10.7198 +0.20% +1.11% +1.64% +7.47% +3.68% +16.78% +30.75% +35.84% - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 14.8717 +0.86% +1.11% +3.24% +9.56% +7.72% +17.43% +18.46% +37.95% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล