เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ตลาดหุ้นไทย
ทอง US
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

ณ วันที่ 07 ส.ค. 2020
83%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ENGY D ทหารไทย 5.3959 -0.55% +0.08% -5.67% +3.16% -13.42% -13.12% +12.53% +51.27% N/A ไม่เเน่นอน 05/10/18 0.0500
JB25 ทหารไทย 34.8982 -0.99% -1.03% -5.72% +1.72% -14.93% -20.78% -8.47% +6.06% - - - -
JB25LTF D T ทหารไทย 19.1911 -1.00% -1.05% -5.80% +1.58% -15.11% -21.13% -8.97% +4.95% 2.61% 2 15/07/20 0.3000
JB25RMF T ทหารไทย 31.3611 -1.00% -1.05% -5.78% +1.50% -15.12% -21.18% -9.84% +3.43% - - - -
JBPLTF D T ทหารไทย 16.7599 -0.71% -0.74% -4.13% +1.24% -11.71% -16.37% -6.72% +4.69% 2.39% 2 15/07/20 0.2500
TMB50 ทหารไทย 84.3788 -0.82% -0.72% -5.55% +1.51% -15.29% -19.98% -7.23% +5.19% - - - -
TMB50DV D ทหารไทย 7.0945 -0.82% -0.73% -5.56% +1.48% -15.28% -19.97% -6.47% +7.08% 2.40% 1 05/07/19 0.1700
TMB50RMF T ทหารไทย 35.5271 -0.82% -0.74% -5.61% +1.33% -15.61% -20.60% -9.48% +1.41% - - - -
TMBAALF ทหารไทย 12.4807 -0.50% -0.71% -3.52% +0.34% -11.55% -14.52% -1.80% +5.69% - - - -
TMBAAMF ทหารไทย 12.4017 -0.30% -0.42% -2.02% -0.13% -6.75% -7.60% +1.82% +8.49% - - - -
TMBAASF ทหารไทย 12.3902 -0.15% -0.20% -0.94% -0.26% -4.37% -4.12% +3.66% +9.49% - - - -
TMBABF ทหารไทย 11.1393 -0.12% -1.72% -4.91% -3.96% -3.41% -1.39% +2.84% +8.64% - - - -
TMBABRMF T ทหารไทย 10.6059 +0.00% -0.05% +0.13% -0.27% -0.89% +0.67% +4.64% 0.00% - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 14.1051 +0.59% +4.15% +7.48% +27.63% +11.49% +28.61% +5.36% +30.50% - - - -
TMBAGLRMF T ทหารไทย 13.0117 +0.57% +4.10% +7.44% +27.26% +11.18% +28.14% +5.57% 0.00% - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 11.2780 +0.14% +0.83% +2.40% +8.06% +2.04% +4.58% +7.74% 0.00% - - - -
TMBBF ทหารไทย 12.6303 -0.54% -1.34% -2.45% -1.74% -1.06% +0.59% +4.38% +9.06% - - - -
TMBBFRMF T ทหารไทย 12.6051 +0.01% -0.04% +0.06% -0.48% -1.41% +0.36% +5.22% +9.18% - - - -
TMBCB ทหารไทย 17.2328 -0.00% -0.02% +0.01% -0.20% -0.19% +0.50% +2.67% +5.53% - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 6.6186 -1.21% -0.13% -2.98% +12.58% +14.51% +20.66% +19.76% +24.87% - - - -
TMBCOF ทหารไทย 23.3642 +0.33% +2.67% +3.16% +22.09% +17.69% +41.36% +56.49% +107.04% - - - -
TMBCORMF T ทหารไทย 21.1011 +0.33% +2.62% +2.96% +21.41% +16.96% +40.24% +54.84% 0.00% - - - -
TMBCRSET50 D ทหารไทย 10.9882 -0.00% -0.00% +1.49% -0.52% -2.74% +3.21% 0.00% 0.00% 0.35% 1 03/02/15 0.0190
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.00% +1.75% +3.52% +11.37% +21.45% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.00% +1.18% +4.79% +13.96% +22.85% +32.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAE ทหารไทย 8.1737 +0.74% +0.56% +2.35% +15.05% -15.13% -6.94% -21.40% 0.00% - - - -
TMBEAERMF T ทหารไทย 7.1937 +0.73% +0.52% +2.31% +14.68% -15.11% -7.21% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEBF ทหารไทย 10.5663 +0.28% +1.50% +3.62% +14.27% -1.71% +0.81% +4.67% 0.00% - - - -
TMBEG ทหารไทย 12.1916 -0.71% +0.16% -1.16% +8.17% -8.24% +6.27% +7.92% +10.85% - - - -
TMBEGRMF T ทหารไทย 11.6651 -0.74% +0.18% -1.24% +8.20% -9.14% +5.13% +5.97% +7.61% - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 10.4507 +0.65% +1.71% +5.03% +18.97% +1.79% +15.50% -2.46% +13.09% - - - -
TMB-ES-APPF D ทหารไทย 8.0421 -0.57% +1.04% -2.64% +4.06% -20.08% -16.28% 0.00% 0.00% 3.73% 1 15/01/20 0.2000
TMB-ES-CHINA-A ทหารไทย 11.7068 -0.36% +1.19% +0.36% +19.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMB-ES-GCORE ทหารไทย 10.5470 +0.11% +3.42% +5.21% +17.81% -1.95% +10.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMB-ES-GSBOND ทหารไทย 9.7931 +0.08% +0.29% +1.67% +5.75% -2.30% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMB-ES-IALLO ทหารไทย 9.4028 +0.00% +0.12% +0.34% +7.21% -10.83% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 10.2193 +0.18% +0.19% +1.51% +3.08% +3.01% +4.21% +9.74% +6.59% 2.35% 1 15/07/20 0.0800
TMBGER ทหารไทย 12.4257 -0.51% +1.66% +0.26% +17.08% -7.03% +8.87% +2.45% 0.00% - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.00% +0.10% +3.18% +6.24% +16.83% +29.78% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGF ทหารไทย 13.7736 +0.17% +0.21% +1.51% +3.23% +3.13% +4.38% +9.91% +7.13% - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 11.5178 +0.02% +0.36% +1.64% +6.39% -1.00% +1.39% +5.60% 0.00% - - - -
TMBGINCOMERMF T ทหารไทย 11.2540 +0.03% +0.34% +1.60% +6.31% -1.19% +1.12% +5.03% 0.00% - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 11.6688 +0.03% +0.32% -0.29% +4.43% -16.51% -5.33% -1.74% 0.00% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 25.3605 +1.67% +4.40% +14.03% +14.89% +30.81% +39.32% +46.13% +54.55% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 13.6755 +0.62% +5.33% +15.43% +19.78% +29.66% +34.89% +49.47% +67.90% - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 13.5538 +0.62% +5.31% +15.37% +19.66% +29.66% +35.12% +49.64% +67.91% - - - -
TMBGPROP ทหารไทย 8.4357 +0.09% +0.99% +3.17% +8.38% -21.04% -15.97% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGPROPRMF T ทหารไทย 8.8218 +0.08% +0.99% +3.22% +8.68% -20.70% -15.70% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGQG ทหารไทย 17.3489 +0.37% +2.55% +5.45% +17.01% +4.64% +18.65% +41.15% +63.35% - - - -
TMBGQGRMF T ทหารไทย 16.1806 +0.36% +2.52% +5.39% +16.91% +4.72% +18.69% +41.32% 0.00% - - - -
TMBGRMF T ทหารไทย 12.1739 +0.18% +0.18% +1.50% +3.08% +2.90% +3.88% +8.01% +3.78% - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 9.1291 +0.14% +0.62% +1.67% +4.63% -4.26% +0.62% -3.96% -1.83% 2.19% ไม่เเน่นอน 16/05/19 0.1000
TMBINCOME ทหารไทย 10.0901 +0.01% -0.01% -0.02% -0.35% -6.63% -4.83% -1.21% 0.00% - - - -
TMBINDAE ทหารไทย 8.6615 +1.06% +2.97% +6.71% +21.91% -12.75% +1.39% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.00% +0.91% +2.59% +6.87% +18.52% +14.14% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJE ทหารไทย 12.4385 -0.34% +2.40% -1.33% +12.73% -6.24% +8.79% +13.44% +10.89% - - - -
TMBJERMF T ทหารไทย 10.8234 -0.33% +2.42% -1.11% +12.47% -7.11% +7.79% +12.46% 0.00% - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.00% -0.03% +4.99% +5.80% +15.54% +24.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 10.1852 +0.25% +2.00% -0.54% +8.10% -15.54% +0.32% -14.30% 0.00% - - - -
TMBMF ทหารไทย 22.0174 +0.00% +0.00% +0.01% +0.04% +0.21% +0.78% +2.82% +5.06% - - - -
TMBMRMF T ทหารไทย 13.0519 -0.00% -0.00% -0.01% +0.01% +0.13% +0.58% +2.19% +3.58% - - - -
TMBOIL ทหารไทย 2.5703 +0.48% +3.73% +5.63% +31.44% -15.28% -17.34% -17.19% -44.30% - - - -
TMBPIPF D ทหารไทย 10.9214 -0.96% -1.15% -2.80% +3.02% -14.27% -9.42% +19.49% +45.35% 6.78% 4 15/06/20 0.1000
TMBPIPRMF T ทหารไทย 14.8496 -0.93% -0.86% -2.39% +3.46% -12.59% -8.37% +17.42% +39.06% - - - -
TMB-THAICG ทหารไทย 7.4282 -0.49% +0.24% -2.57% +4.66% -10.90% -20.06% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTHANAPLUS ทหารไทย 12.1738 -0.01% -0.04% +0.01% +0.27% +0.68% +1.65% +4.60% +7.86% - - - -
TMBTM ทหารไทย 13.8525 +0.00% +0.00% +0.01% +0.06% +0.24% +0.84% +2.98% +5.30% - - - -
TMBTMSMV ทหารไทย 9.5534 -0.34% -0.65% +3.07% +10.18% -7.59% -13.46% -7.49% 0.00% - - - -
TMBTMSMVLTF T ทหารไทย 9.5371 -0.33% -0.58% +2.81% +9.61% -8.13% -13.68% -6.78% 0.00% - - - -
TMBTMSMVRMF T ทหารไทย 9.5211 -0.32% -0.59% +2.81% +9.53% -8.09% -13.74% -6.92% 0.00% - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 22.8900 +0.69% +3.02% +6.31% +15.60% -0.44% +15.07% +30.96% +53.21% - - - -
TMBUS500RMF T ทหารไทย 21.6584 +0.70% +3.01% +6.24% +15.43% -0.59% +14.56% +28.74% +48.16% - - - -
TMBUSB ทหารไทย 10.4093 -0.50% -2.24% -3.36% -2.94% -2.48% -1.35% +1.97% 0.00% - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 19.7871 +0.02% +3.95% +4.76% +18.63% +11.43% +28.65% +58.42% 0.00% - - - -
TMBUSO ทหารไทย 9.2261 +0.68% +0.33% +5.47% +14.18% -14.61% -5.49% +7.51% +12.91% - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 14.9373 +0.48% +1.54% +3.84% +10.73% -2.48% +14.26% +13.71% +23.29% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล