เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 22 ม.ค. 2019
0%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ENGY D ทหารไทย 6.0670 +1.38% -0.93% +2.88% -6.37% -0.20% -4.40% +129.17% +68.54% 4.45% 4 05/10/18 0.0500
JB25 ทหารไทย 42.5862 +0.47% -0.59% +0.83% -3.90% -1.18% -6.27% +57.75% +42.22% - - - -
JB25LTF D T ทหารไทย 24.4377 +0.47% +0.22% +0.80% -4.01% -1.43% -6.74% +57.07% +39.44% 1.84% 2 15/01/19 0.2000
JB25RMF T ทหารไทย 38.5676 +0.47% -0.60% +0.79% -4.00% -1.43% -6.71% +55.34% +38.78% - - - -
JBPLTF D T ทหารไทย 20.2457 +0.35% +0.28% +0.61% -2.96% -1.06% -5.03% +39.57% +30.13% 1.73% 2 15/01/19 0.1500
TMB50 ทหารไทย 99.8366 +0.30% -0.78% +0.50% -3.95% -0.55% -7.90% +49.10% +38.74% - - - -
TMB50DV D ทหารไทย 8.5448 +0.30% -0.78% +0.49% -3.95% -0.53% -7.87% +51.24% +41.45% 1.52% ไม่เเน่นอน 08/01/18 0.1300
TMB50RMF T ทหารไทย 42.5442 +0.30% -0.79% +0.44% -4.14% -0.96% -8.66% +45.85% +34.07% - - - -
TMBAALF ทหารไทย 13.6554 +0.29% -0.43% +0.66% -2.46% +0.14% -4.65% +29.09% +25.14% - - - -
TMBAAMF ทหารไทย 12.7589 +0.16% -0.20% +0.56% -0.78% +0.70% -1.88% +17.34% +18.82% - - - -
TMBAASF ทหารไทย 12.3802 +0.10% -0.08% +0.53% +0.07% +0.92% -0.41% +11.44% +15.63% - - - -
TMBABF ทหารไทย 11.1972 -0.02% +0.05% +0.24% +0.81% +0.99% +1.46% +6.80% 0.00% - - - -
TMBABRMF T ทหารไทย 10.3454 -0.00% +0.03% +0.28% +0.66% +0.76% +0.90% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 11.2506 +0.16% +0.69% +0.87% +1.24% -10.73% -23.79% +22.06% 0.00% - - - -
TMBAGLRMF T ทหารไทย 10.4165 +0.16% +0.69% +0.91% +1.39% -10.46% -23.27% +20.56% 0.00% - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 10.0914 +0.07% +0.23% +1.10% +1.03% +1.26% -4.12% 0.00% 0.00% - - - -
TMBBF ทหารไทย 12.5077 -0.00% +0.06% +0.34% +0.58% +0.71% +1.01% +5.69% +12.40% - - - -
TMBBFRMF T ทหารไทย 12.2367 -0.01% +0.06% +0.47% +1.03% +0.96% +1.03% +5.07% +11.06% - - - -
TMBCB ทหารไทย 16.9881 -0.00% +0.03% +0.09% +0.28% +0.42% +0.47% +3.34% +7.71% - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 4.9286 +1.68% +1.64% -0.79% +0.14% -7.70% -27.23% +21.11% +40.72% - - - -
TMBCOF ทหารไทย 14.9554 +0.13% +2.05% +2.59% +4.51% -13.13% -17.23% +48.08% 0.00% - - - -
TMBCORMF T ทหารไทย 13.6036 +0.13% +2.04% +2.55% +4.44% -13.24% -17.18% +46.63% 0.00% - - - -
TMBCRSET50 D ทหารไทย 10.9882 -0.00% -0.00% +1.49% -0.52% -2.74% +3.21% 0.00% 0.00% 0.35% 1 03/02/15 0.0190
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.00% +1.75% +3.52% +11.37% +21.45% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.00% +1.18% +4.79% +13.96% +22.85% +32.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAE ทหารไทย 9.1951 +0.24% +1.32% +5.39% +2.42% -5.11% -19.35% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAERMF T ทหารไทย 8.1117 +0.23% +1.30% +5.26% +2.37% -4.78% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEBF ทหารไทย 9.7318 +0.38% +1.18% +2.27% +0.82% -0.72% -6.25% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEG ทหารไทย 10.5604 +0.01% +0.34% +2.01% -4.40% -9.32% -11.34% +18.95% 0.00% - - - -
TMBEGRMF T ทหารไทย 10.2113 +0.01% +0.35% +1.94% -4.56% -9.60% -11.71% +16.84% 0.00% - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 9.7274 +0.49% +0.29% +2.47% +0.92% -9.25% -16.84% +28.62% +4.06% - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 9.5957 -0.04% +0.20% +0.48% +0.65% -0.34% -0.45% +3.95% -0.53% N/A ไม่เเน่นอน 13/10/17 0.0500
TMBGER ทหารไทย 10.8293 -0.25% -0.24% +1.15% -6.77% -13.54% -17.22% +11.92% 0.00% - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.00% +0.10% +3.18% +6.24% +16.83% +29.78% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGF ทหารไทย 12.4972 -0.04% +0.20% +0.40% +0.54% -0.45% -0.65% +4.12% -0.41% - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 10.9108 -0.07% +0.26% +1.11% +0.83% +0.20% -0.93% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGINCOMERMF T ทหารไทย 10.7055 -0.07% +0.26% +1.03% +0.73% +0.19% -1.01% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 11.3478 +0.25% -1.73% -1.55% -2.69% -5.35% -4.94% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 16.6159 -0.07% -0.29% +0.12% +2.61% -0.26% -4.96% -1.02% -7.90% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 8.9650 -0.38% -0.40% +2.70% +4.18% +3.49% -6.05% +9.59% -5.14% - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 8.8752 -0.38% -0.38% +2.66% +4.23% +3.50% -6.01% +9.48% -5.21% - - - -
TMBGPROP ทหารไทย 9.5837 +0.29% +2.21% +2.28% +2.11% -3.76% -4.92% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGPROPRMF T ทหารไทย 9.9894 +0.28% +2.14% +2.16% +2.10% -3.57% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGQG ทหารไทย 12.9490 +0.58% +1.21% +2.91% -4.52% -8.60% -5.65% +32.65% 0.00% - - - -
TMBGQGRMF T ทหารไทย 12.0888 +0.58% +1.21% +2.82% -4.63% -8.61% -5.51% +32.19% 0.00% - - - -
TMBGRMF T ทหารไทย 11.1454 -0.04% +0.20% +0.49% +0.52% -0.66% -1.17% +1.72% -3.19% - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 9.2713 -0.13% +0.49% +1.58% +0.05% -2.99% -8.08% +6.34% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/11/17 0.1000
TMBINCOME ทหารไทย 10.3536 +0.07% +0.22% +0.42% +0.38% +0.91% -0.20% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDAE ทหารไทย 8.9532 +0.08% -0.11% +1.41% +8.23% -8.77% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.00% +0.91% +2.59% +6.87% +18.52% +14.14% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJE ทหารไทย 11.4488 +1.15% +1.33% -1.97% -7.84% -7.59% -10.70% +24.27% 0.00% - - - -
TMBJERMF T ทหารไทย 10.0370 +1.13% +1.28% -1.98% -7.92% -8.15% -11.13% +21.22% 0.00% - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.00% -0.03% +4.99% +5.80% +15.54% +24.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 10.7032 -0.24% +0.19% -2.38% -11.58% -14.96% -23.50% 0.00% 0.00% - - - -
TMBMF ทหารไทย 21.6916 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.51% +0.91% +2.98% +6.33% - - - -
TMBMRMF T ทหารไทย 12.8995 +0.00% +0.02% +0.08% +0.22% +0.40% +0.70% +2.00% +4.71% - - - -
TMBOIL ทหารไทย 3.3222 -0.09% -1.19% +1.41% -27.04% -21.66% -11.92% +11.57% -66.74% - - - -
TMBPIPF D ทหารไทย 11.1414 +0.19% +0.57% +3.05% +2.63% +3.21% +2.18% +44.32% 0.00% 4.26% 4 18/12/18 0.1000
TMBPIPRMF T ทหารไทย 13.9789 +0.21% +0.51% +1.94% +2.26% +3.23% +2.09% +39.33% 0.00% - - - -
TMB-THAICG ทหารไทย 8.8613 +0.11% -1.09% -0.22% -7.52% -4.83% -18.06% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTHANAPLUS ทหารไทย 11.9369 +0.01% +0.03% +0.14% +0.40% +0.70% +1.26% +4.39% +8.74% - - - -
TMBTM ทหารไทย 13.6369 +0.00% +0.02% +0.10% +0.28% +0.54% +0.97% +3.11% +6.44% - - - -
TMBTMSMV ทหารไทย 10.0021 +0.34% +0.13% +0.57% -2.89% +0.06% -8.71% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTMSMVLTF T ทหารไทย 9.8815 +0.33% +0.12% +0.55% -2.94% -0.08% -8.95% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTMSMVRMF T ทหารไทย 9.8762 +0.33% +0.12% +0.53% -2.96% -0.10% -8.94% 0.00% 0.00% - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 18.3242 +0.70% +1.40% +2.80% -6.78% -7.00% -6.50% +33.43% +45.98% - - - -
TMBUS500RMF T ทหารไทย 17.4567 +0.70% +1.38% +2.67% -6.92% -7.30% -7.25% +30.26% +40.87% - - - -
TMBUSB ทหารไทย 10.5078 +0.00% +0.03% +0.14% +0.46% +0.89% +1.54% 0.00% 0.00% - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 14.2461 -0.01% +2.85% +4.27% -4.13% -6.48% +0.50% 0.00% 0.00% - - - -
TMBUSO ทหารไทย 9.1928 +0.15% +0.66% +2.66% -6.67% -6.86% -6.99% +31.45% +13.71% - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 12.6576 -0.05% +0.11% -1.31% -7.58% -11.88% -10.00% +16.40% +18.83% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล