เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2019
90%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ENGY D ทหารไทย 6.5081 -0.08% +2.97% +7.39% +4.32% +13.08% +8.45% +71.52% +64.33% 4.15% 4 05/10/18 0.0500
JB25 ทหารไทย 46.3299 +0.29% +2.64% +5.48% +6.14% +11.37% +9.48% +40.78% +37.83% - - - -
JB25LTF D T ทหารไทย 26.5377 +0.29% +2.63% +5.46% +6.02% +11.14% +8.94% +39.09% +33.69% 1.70% 2 15/01/19 0.2000
JB25RMF T ทหารไทย 41.8705 +0.29% +2.63% +5.44% +6.01% +11.10% +8.93% +38.62% +34.46% - - - -
JBPLTF D T ทหารไทย 21.5577 +0.22% +2.00% +4.13% +4.56% +8.35% +6.72% +28.25% +26.65% 1.62% 2 15/01/19 0.1500
TMB50 ทหารไทย 109.5684 +0.31% +2.47% +5.89% +6.72% +11.95% +10.81% +38.14% +33.77% - - - -
TMB50DV D ทหารไทย 9.3788 +0.31% +2.47% +5.88% +6.72% +11.97% +10.84% +38.97% +34.30% 1.39% ไม่เเน่นอน 08/01/18 0.1300
TMB50RMF T ทหารไทย 46.5327 +0.31% +2.45% +5.82% +6.51% +11.52% +9.93% +35.03% +29.14% - - - -
TMBAALF ทหารไทย 14.8037 +0.21% +1.85% +4.19% +5.60% +10.17% +9.70% +25.20% +25.04% - - - -
TMBAAMF ทหารไทย 13.4380 +0.14% +1.04% +2.56% +3.56% +6.29% +6.55% +15.72% +19.31% - - - -
TMBAASF ทหารไทย 12.8531 +0.09% +0.65% +1.66% +2.58% +4.42% +4.99% +11.05% +16.58% - - - -
TMBABF ทหารไทย 11.4107 +0.02% +0.15% +0.56% +1.08% +2.08% +2.99% +7.27% 0.00% - - - -
TMBABRMF T ทหารไทย 10.4519 +0.03% +0.08% +0.40% +0.74% +1.13% +1.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 11.7446 -0.15% +4.00% +4.38% -2.01% +6.44% -9.52% +16.05% 0.00% - - - -
TMBAGLRMF T ทหารไทย 10.8640 -0.15% +3.96% +4.33% -2.04% +6.37% -9.23% +14.71% 0.00% - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 10.7075 +0.03% +0.47% +1.35% +2.44% +7.04% +6.66% 0.00% 0.00% - - - -
TMBBF ทหารไทย 12.6606 +0.03% +0.07% +0.47% +0.82% +1.35% +1.97% +6.36% +12.21% - - - -
TMBBFRMF T ทหารไทย 12.4336 +0.05% +0.13% +0.85% +1.24% +1.71% +2.57% +6.27% +11.32% - - - -
TMBCB ทหารไทย 17.0954 +0.02% +0.04% +0.25% +0.45% +0.67% +1.10% +3.50% +7.32% - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 5.7977 -1.26% +2.43% +3.73% +3.60% +22.89% +2.19% +36.65% +75.86% - - - -
TMBCOF ทหารไทย 17.6446 +0.04% +4.78% +7.76% +5.35% +26.45% -1.06% +71.20% 0.00% - - - -
TMBCORMF T ทหารไทย 16.0544 +0.04% +4.80% +7.83% +5.47% +26.39% -1.27% +69.32% 0.00% - - - -
TMBCRSET50 D ทหารไทย 10.9882 -0.00% -0.00% +1.49% -0.52% -2.74% +3.21% 0.00% 0.00% 0.35% 1 03/02/15 0.0190
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.00% +1.75% +3.52% +11.37% +21.45% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.00% +1.18% +4.79% +13.96% +22.85% +32.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAE ทหารไทย 9.4108 +0.06% +3.12% +5.16% +1.83% +8.68% -1.01% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAERMF T ทหารไทย 8.2906 +0.06% +3.07% +5.01% +1.68% +8.39% -0.77% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEBF ทหารไทย 10.3944 +0.04% +1.46% +3.02% +3.17% +9.60% +7.71% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEG ทหารไทย 11.9398 -0.05% +1.76% +2.80% +6.33% +17.03% +3.12% +29.01% +17.66% - - - -
TMBEGRMF T ทหารไทย 11.5405 -0.05% +1.75% +2.78% +6.45% +16.94% +2.72% +26.54% +14.12% - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 9.7614 -0.60% +2.32% +3.68% -1.79% +5.34% -7.04% +15.60% -2.66% - - - -
TMB-ES-APPF ทหารไทย 10.4515 -0.30% +0.45% +2.24% +1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 9.9246 +0.12% +0.50% +1.51% +1.43% +3.95% +3.39% +8.14% -0.92% N/A ไม่เเน่นอน 13/10/17 0.0500
TMBGER ทหารไทย 12.0832 -0.58% +1.43% +1.90% +7.38% +14.19% -0.47% +26.03% 0.00% - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.00% +0.10% +3.18% +6.24% +16.83% +29.78% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGF ทหารไทย 13.0278 +0.11% +0.45% +1.40% +2.23% +4.71% +4.08% +9.04% +0.22% - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 11.3570 +0.03% +0.47% +1.09% +1.94% +5.33% +4.86% +13.29% 0.00% - - - -
TMBGINCOMERMF T ทหารไทย 11.1270 +0.03% +0.45% +1.07% +1.89% +5.10% +4.67% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 12.6758 -0.07% +0.96% +3.45% +5.51% +12.49% +8.85% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 17.5920 +1.11% +4.07% +6.48% +4.21% +4.73% +3.29% -10.50% -5.63% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 9.7925 +2.11% +5.88% +10.35% +7.46% +10.92% +8.49% -0.67% -0.78% - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 9.6962 +2.15% +5.92% +10.39% +7.47% +10.92% +8.53% -0.58% -0.76% - - - -
TMBGPROP ทหารไทย 10.4047 -0.29% -0.07% +0.64% +1.34% +14.18% +3.52% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGPROPRMF T ทหารไทย 10.8370 -0.29% -0.06% +0.71% +1.36% +13.88% +3.72% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGQG ทหารไทย 14.9669 +0.01% +2.44% +4.64% +6.75% +23.88% +9.00% +45.69% 0.00% - - - -
TMBGQGRMF T ทหารไทย 13.9555 +0.01% +2.41% +4.60% +6.66% +23.50% +8.86% +45.85% 0.00% - - - -
TMBGRMF T ทหารไทย 11.5874 +0.10% +0.44% +1.38% +2.01% +4.51% +3.55% +6.65% -2.48% - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 9.3430 +0.00% +1.35% +2.29% +0.86% +5.26% -0.03% +7.08% 0.00% N/A 2 16/05/19 0.1000
TMBINCOME ทหารไทย 10.4815 -0.03% +0.08% +0.22% +0.24% +1.75% +1.89% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDAE ทหารไทย 9.2312 +0.05% +0.33% -1.81% -1.00% +3.26% -5.20% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.00% +0.91% +2.59% +6.87% +18.52% +14.14% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJE ทหารไทย 11.7653 -0.48% +0.65% -0.18% +1.43% +10.51% -3.42% +39.66% 0.00% - - - -
TMBJERMF T ทหารไทย 10.3286 -0.46% +0.63% -0.16% +1.70% +10.55% -3.81% +37.48% 0.00% - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.00% -0.03% +4.99% +5.80% +15.54% +24.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 10.5528 -0.06% +1.00% +0.33% -3.17% +2.74% -16.08% +7.45% 0.00% - - - -
TMBMF ทหารไทย 21.8102 +0.00% +0.03% +0.11% +0.33% +0.62% +1.11% +3.04% +6.02% - - - -
TMBMRMF T ทหารไทย 12.9584 +0.00% +0.02% +0.09% +0.28% +0.52% +0.90% +2.17% +4.43% - - - -
TMBOIL ทหารไทย 3.3277 -0.16% +6.76% -5.39% -6.65% +14.55% -21.78% -5.69% -70.80% - - - -
TMBPIPF D ทหารไทย 12.5878 +0.11% +1.37% +2.42% +6.93% +18.01% +20.60% +41.74% 0.00% 3.77% 4 18/03/19 0.1500
TMBPIPRMF T ทหารไทย 16.0130 +0.10% +1.22% +3.55% +7.57% +18.03% +20.88% +40.95% 0.00% - - - -
TMB-THAICG ทหารไทย 9.6298 +0.41% +1.94% +5.43% +5.27% +10.38% +4.72% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTHANAPLUS ทหารไทย 12.0295 +0.00% +0.03% +0.14% +0.45% +0.89% +1.54% +4.54% +8.44% - - - -
TMBTM ทหารไทย 13.7140 +0.00% +0.03% +0.11% +0.34% +0.64% +1.16% +3.19% +6.17% - - - -
TMBTMSMV ทหารไทย 11.1253 +0.46% +1.70% +5.05% +5.39% +13.06% +11.62% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTMSMVLTF T ทหารไทย 11.0276 +0.47% +1.64% +5.44% +5.80% +13.42% +11.80% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTMSMVRMF T ทหารไทย 11.0231 +0.47% +1.65% +5.41% +5.78% +13.42% +11.83% 0.00% 0.00% - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 20.3333 -0.23% +1.62% +3.78% +4.73% +23.57% +6.65% +37.79% +51.52% - - - -
TMBUS500RMF T ทหารไทย 19.3308 -0.24% +1.58% +3.68% +4.63% +23.08% +6.13% +34.80% +46.23% - - - -
TMBUSB ทหารไทย 10.6133 +0.01% +0.06% +0.22% +0.60% +1.12% +1.96% +5.32% 0.00% - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 15.8873 -0.26% +2.10% +3.55% +4.45% +21.74% +7.34% +59.21% 0.00% - - - -
TMBUSO ทหารไทย 10.0980 -0.36% +1.19% +1.64% +2.22% +18.15% +2.59% +36.36% +16.90% - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 13.6390 -0.26% +0.68% +0.85% +2.27% +13.91% -0.97% +19.72% +22.42% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล