เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ตลาดหุ้นไทย
ทอง US
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

ณ วันที่ 23 พ.ค. 2022
74%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ENGY D ทหารไทย 6.2280 +1.12% +1.13% +0.09% -0.79% +5.25% +8.62% +3.65% +33.43% N/A ไม่เเน่นอน 05/10/18 0.0500
JB25 ทหารไทย 39.9820 +1.10% +1.43% +0.97% -2.45% +1.34% +4.91% -8.31% +6.23% - - - -
JB25LTF D T ทหารไทย 21.0364 +1.09% +1.42% +0.93% -2.57% +1.11% +4.41% -10.09% +3.98% 2.47% 2 17/01/22 0.1900
JB25RMF T ทหารไทย 35.5992 +1.09% +1.42% +0.93% -2.57% +1.11% +4.44% -9.71% +3.56% - - - -
JBPLTF D T ทหารไทย 17.8328 +0.77% +0.99% +0.64% -1.86% +0.74% +3.08% -8.18% +2.55% 1.96% 2 17/01/22 0.1250
TMB50 ทหารไทย 100.5090 +0.97% +1.67% +0.56% -1.20% +2.29% +8.89% -1.93% +11.63% - - - -
TMB50DV D ทหารไทย 8.2527 +0.97% +1.67% +0.56% -1.20% +2.30% +8.96% -1.85% +12.33% 1.12% 1 07/01/22 0.1000
TMB50RMF T ทหารไทย 41.7573 +0.97% +1.66% +0.50% -1.38% +1.90% +8.09% -4.13% +7.31% - - - -
TMBAALF ทหารไทย 13.3662 +0.44% +0.79% -0.22% -1.62% -0.42% +3.60% -5.29% +6.29% - - - -
TMBAAMF ทหารไทย 13.0079 +0.28% +0.53% -0.14% -1.26% -0.47% +2.05% -0.35% +7.80% - - - -
TMBAASF ทหารไทย 12.7887 +0.18% +0.38% -0.13% -1.07% -0.66% +0.91% +1.37% +8.09% - - - -
TMBABF ทหารไทย 11.1393 -0.12% -1.72% -4.91% -3.96% -3.41% -1.39% +2.84% +8.64% - - - -
TMBABRMF T ทหารไทย 10.7470 +0.15% +0.37% -0.11% -0.93% -0.74% -0.31% +3.26% +6.74% - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 13.5076 +2.80% +4.00% -3.70% -13.60% -19.27% -20.22% +19.26% +6.71% - - - -
TMBAGLRMF T ทหารไทย 12.4579 +2.79% +3.99% -3.69% -13.58% -19.24% -20.25% +18.87% +6.61% - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 9.4373 +0.01% -0.27% -1.96% -6.95% -12.34% -16.45% -10.50% -8.70% - - - -
TMBBF ทหารไทย 12.6303 -0.54% -1.34% -2.45% -1.74% -1.06% +0.59% +4.38% +9.06% - - - -
TMBBFRMF T ทหารไทย 12.7875 +0.14% +0.46% +0.02% -0.79% -0.62% -0.18% +3.76% +7.55% - - - -
TMBCB ทหารไทย 17.2085 +0.12% +0.33% -0.07% -0.76% -0.67% -0.68% +0.93% +3.06% - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 6.6878 -0.78% +1.08% +3.39% -9.69% -15.05% -19.06% +20.83% +33.50% - - - -
TMBCOF ทหารไทย 15.2267 +2.68% +4.68% -2.08% -15.24% -20.33% -35.27% -8.34% +12.88% - - - -
TMBCORMF T ทหารไทย 13.7995 +2.71% +4.74% -2.09% -15.21% -20.26% -35.13% -8.65% +11.75% - - - -
TMBCRSET50 D ทหารไทย 10.9882 -0.00% -0.00% +1.49% -0.52% -2.74% +3.21% 0.00% 0.00% 0.35% 1 03/02/15 0.0190
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.00% +1.75% +3.52% +11.37% +21.45% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.00% +1.18% +4.79% +13.96% +22.85% +32.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAE ทหารไทย 6.7771 +3.42% +5.26% -6.31% -20.72% -26.22% -29.75% -24.49% -32.30% - - - -
TMBEAERMF T ทหารไทย 6.0069 +3.38% +5.24% -6.01% -20.41% -25.92% -29.26% -24.14% 0.00% - - - -
TMBEBF ทหารไทย 9.1713 +0.33% -0.39% -4.44% -9.69% -13.31% -14.20% -9.08% 0.00% - - - -
TMBEG ทหารไทย 15.4882 +0.58% -0.31% -3.06% -2.32% -3.83% +4.26% +32.32% +36.13% - - - -
TMBEGRMF T ทหารไทย 14.7166 +0.58% -0.32% -3.09% -2.16% -3.83% +3.92% +30.06% +32.60% - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 10.6629 -0.50% +0.26% -4.20% -9.83% -14.21% -15.50% +11.23% +3.48% - - - -
TMB-ES-APPF D ทหารไทย 7.9573 +0.11% +0.57% -2.49% -4.73% -8.90% -11.84% -14.33% 0.00% 4.52% 1 14/07/21 0.1600
TMB-ES-AUTOMATION ทหารไทย 6.6802 -1.93% -0.99% -15.12% -17.66% -34.67% -29.62% 0.00% 0.00% - - - -
TMB-ES-CHILL ทหารไทย 8.2666 -0.56% -1.05% -14.69% -17.39% -17.46% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMB-ES-CHINA-A ทหารไทย 8.8741 +3.66% +2.72% -3.12% -17.29% -22.15% -33.40% 0.00% 0.00% - - - -
TMB-ES-FINTECH ทหารไทย 4.6763 -0.62% -0.29% -18.31% -24.12% -49.31% -50.19% 0.00% 0.00% - - - -
TMB-ES-GCG ทหารไทย 9.4244 +0.18% -1.86% -11.77% -13.05% -25.50% -20.08% 0.00% 0.00% - - - -
TMB-ES-GCORE ทหารไทย 11.7408 +1.37% -0.02% -11.07% -10.43% -16.80% -8.95% 0.00% 0.00% - - - -
TMB-ES-GENOME ทหารไทย 3.8395 +0.28% +0.30% -19.53% -26.79% -47.65% -56.25% 0.00% 0.00% - - - -
TMB-ES-GINNO ทหารไทย 4.5550 -1.48% -2.50% -22.36% -31.58% -58.76% -57.97% 0.00% 0.00% - - - -
TMB-ES-GINNO-RMF T ทหารไทย 4.2832 -1.52% -2.55% -22.59% -31.53% -58.52% -57.97% 0.00% 0.00% - - - -
TMB-ES-GSBOND ทหารไทย 9.6918 +0.17% -0.67% -2.44% -3.43% -5.69% -5.86% 0.00% 0.00% - - - -
TMB-ES-IALLO ทหารไทย 10.4270 +0.66% -0.13% -2.82% -5.67% -7.26% -0.36% 0.00% 0.00% - - - -
TMB-ES-INTERNET ทหารไทย 4.0291 -2.19% -3.58% -26.18% -31.90% -58.06% -53.95% 0.00% 0.00% - - - -
TMB-ES-STARTECH ทหารไทย 6.6727 +0.44% +4.24% +4.23% -16.48% -32.81% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 9.2869 +0.13% +0.22% -1.21% -4.83% -7.46% -7.42% -0.95% +2.39% 0.54% ไม่เเน่นอน 15/01/21 0.0500
TMBGER ทหารไทย 13.6381 +0.49% -0.42% -3.00% -5.29% -13.25% -9.54% +13.88% +9.30% - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.00% +0.10% +3.18% +6.24% +16.83% +29.78% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGF ทหารไทย 12.6225 +0.13% +0.23% -1.19% -4.86% -7.48% -7.69% -1.44% +1.82% - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 11.3344 +0.05% -0.25% -2.13% -5.98% -7.70% -7.15% +0.86% +5.07% - - - -
TMBGINCOMERMF T ทหารไทย 11.0959 +0.05% -0.26% -2.17% -6.04% -7.76% -7.07% +0.76% +4.79% - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 14.6838 +0.20% -0.10% -1.45% +6.43% +7.73% +14.08% +19.60% +23.54% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 24.3674 -0.83% +0.55% -4.37% +3.42% +5.51% +5.57% +48.39% +35.11% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 11.9445 +0.20% +0.09% -3.50% -2.25% +1.77% -3.37% +35.75% +29.57% - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 11.8725 +0.20% +0.12% -3.58% -2.44% +1.59% -3.49% +36.32% +30.05% - - - -
TMBGPROP ทหารไทย 9.8049 -0.06% -1.34% -12.56% -8.26% -11.64% -8.12% -4.84% 0.00% - - - -
TMBGPROPRMF T ทหารไทย 10.2857 -0.06% -1.37% -12.32% -7.99% -11.40% -7.85% -4.09% 0.00% - - - -
TMBGQG ทหารไทย 16.8112 +0.74% -1.40% -12.47% -12.92% -23.54% -15.60% +16.83% +42.65% - - - -
TMBGQGRMF T ทหารไทย 15.7049 +0.76% -1.40% -12.47% -12.88% -23.50% -15.50% +16.99% +43.12% - - - -
TMBGRMF T ทหารไทย 11.0605 +0.13% +0.21% -1.27% -5.01% -7.79% -8.21% -2.94% -1.06% - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 9.0594 +0.28% +1.02% -0.12% -5.49% -1.24% -6.73% +1.34% -1.30% 1.77% ไม่เเน่นอน 18/05/21 0.0800
TMBINCOME ทหารไทย 10.1469 +0.09% +0.27% -0.03% -0.37% -0.30% +0.02% -3.04% +0.16% - - - -
TMBINDAE ทหารไทย 12.0851 +1.93% +1.66% -10.50% -10.99% -15.85% -0.61% +30.79% 0.00% - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.00% +0.91% +2.59% +6.87% +18.52% +14.14% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJE ทหารไทย 14.7387 +0.87% +1.11% +1.37% +2.30% -9.08% -5.72% +25.33% +36.97% - - - -
TMBJERMF T ทหารไทย 12.8160 +0.91% +1.17% +1.50% +2.30% -9.20% -5.28% +24.15% +35.81% - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.00% -0.03% +4.99% +5.80% +15.54% +24.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 12.4706 +2.34% +0.98% -0.38% -1.53% -4.53% -2.36% +17.53% +11.72% - - - -
TMBMF ทหารไทย 22.0926 +0.00% +0.01% +0.02% +0.08% +0.16% +0.22% +1.42% +3.38% - - - -
TMBMRMF T ทหารไทย 13.0768 +0.00% +0.00% +0.02% +0.07% +0.15% +0.20% +1.02% +2.54% - - - -
TMBOIL ทหารไทย 6.5960 +0.20% -2.14% +3.31% +25.36% +34.48% +77.59% +76.24% +97.79% - - - -
TMBPIPF D ทหารไทย 10.4438 -0.24% -0.37% -3.23% -3.12% -5.95% +0.28% -4.06% +24.08% 3.84% 2 27/10/21 0.3013
TMBPIPRMF T ทหารไทย 14.8527 -0.28% -0.39% -3.25% -2.86% -5.79% -0.48% -3.23% +21.21% - - - -
TMB-THAICG ทหารไทย 9.1172 +0.57% +0.92% -0.93% -3.04% +1.12% +7.70% +0.50% 0.00% - - - -
TMBTHANAPLUS ทหารไทย 12.1738 -0.01% -0.04% +0.01% +0.27% +0.68% +1.65% +4.60% +7.86% - - - -
TMBTM ทหารไทย 13.9007 +0.00% +0.00% +0.02% +0.06% +0.12% +0.21% +1.49% +3.56% - - - -
TMBTMSMV ทหารไทย 11.5109 +0.46% +1.87% -4.49% -0.20% +1.36% +5.66% +9.54% +10.42% - - - -
TMBTMSMVLTF T ทหารไทย 11.4443 +0.44% +1.78% -4.85% -0.26% +1.20% +5.40% +10.30% +10.79% - - - -
TMBTMSMVRMF T ทหารไทย 11.4198 +0.44% +1.84% -4.77% -0.47% +1.08% +5.39% +10.07% +10.58% - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 27.0339 -0.04% -3.05% -11.89% -9.33% -15.61% -4.43% +36.16% +57.99% - - - -
TMBUS500RMF T ทหารไทย 25.2668 -0.03% -3.09% -12.14% -9.62% -16.05% -5.30% +33.73% +53.05% - - - -
TMBUSB ทหารไทย 10.4093 -0.50% -2.24% -3.36% -2.94% -2.48% -1.35% +1.97% 0.00% - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 17.5220 +1.34% -1.39% -16.48% -15.78% -34.09% -22.34% +13.29% +46.76% - - - -
TMBUSO ทหารไทย 11.8975 -0.98% -2.30% -9.87% -7.35% -8.94% -1.20% +19.75% +43.05% - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 18.7206 -0.43% -3.08% -9.89% -3.82% -13.67% -0.82% +36.65% +43.69% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล