เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 22 มี.ค. 2019
0%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ENGY D ทหารไทย 6.2813 +0.62% +0.88% +0.51% +5.36% -7.29% -3.35% +79.61% +71.23% 4.30% 4 05/10/18 0.0500
JB25 ทหารไทย 43.8126 +0.46% -0.03% -0.27% +2.69% -5.57% -5.68% +36.10% +39.56% - - - -
JB25LTF D T ทหารไทย 25.1242 +0.45% -0.04% -0.31% +2.58% -5.82% -6.20% +34.51% +36.27% 1.79% 2 15/01/19 0.2000
JB25RMF T ทหารไทย 39.6454 +0.45% -0.04% -0.31% +2.56% -5.79% -6.13% +34.01% +36.17% - - - -
JBPLTF D T ทหารไทย 20.6747 +0.34% -0.03% -0.22% +1.95% -4.32% -4.61% +24.97% +28.16% 1.69% 2 15/01/19 0.1500
TMB50 ทหารไทย 103.0813 +0.49% +0.01% -0.26% +2.68% -5.21% -5.57% +31.47% +36.15% - - - -
TMB50DV D ทหารไทย 8.8232 +0.49% +0.01% -0.26% +2.69% -5.20% -5.55% +32.34% +37.97% 1.47% ไม่เเน่นอน 08/01/18 0.1300
TMB50RMF T ทหารไทย 43.8680 +0.49% 0.00% -0.33% +2.49% -5.59% -6.35% +28.59% +31.50% - - - -
TMBAALF ทหารไทย 14.0341 +0.39% +0.14% +0.36% +2.83% -2.57% -2.45% +19.86% +24.61% - - - -
TMBAAMF ทหารไทย 12.9754 +0.25% +0.16% +0.43% +1.91% -0.50% -0.56% +12.28% +18.65% - - - -
TMBAASF ทหารไทย 12.5216 +0.19% +0.18% +0.46% +1.45% +0.52% +0.42% +8.57% +15.63% - - - -
TMBABF ทหารไทย 11.2759 +0.06% +0.15% +0.42% +0.91% +1.60% +2.07% +6.97% 0.00% - - - -
TMBABRMF T ทหารไทย 10.3703 +0.03% +0.09% +0.23% +0.43% +0.94% +0.77% 0.00% 0.00% - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 12.1390 -0.03% +1.87% +3.49% +9.64% +1.78% -15.33% +21.30% 0.00% - - - -
TMBAGLRMF T ทหารไทย 11.2333 -0.04% +1.87% +3.46% +9.63% +1.89% -14.85% +20.29% 0.00% - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 10.4226 +0.16% +0.65% +1.51% +4.08% +3.99% +1.42% 0.00% 0.00% - - - -
TMBBF ทหารไทย 12.5490 +0.05% +0.10% +0.28% +0.58% +0.93% +1.00% +5.63% +12.17% - - - -
TMBBFRMF T ทหารไทย 12.2713 +0.11% +0.20% +0.36% +0.59% +1.29% +0.90% +4.84% +10.78% - - - -
TMBCB ทหารไทย 17.0157 +0.02% +0.02% +0.09% +0.22% +0.47% +0.39% +3.21% +7.42% - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 5.7784 -0.50% +2.53% +9.71% +21.22% +7.50% -7.05% +29.65% +77.62% - - - -
TMBCOF ทหารไทย 17.2092 +0.45% +3.32% +7.69% +21.59% +12.29% -8.26% +61.38% 0.00% - - - -
TMBCORMF T ทหารไทย 15.6446 +0.46% +3.36% +7.67% +21.45% +12.26% -8.41% +59.84% 0.00% - - - -
TMBCRSET50 D ทหารไทย 10.9882 -0.00% -0.00% +1.49% -0.52% -2.74% +3.21% 0.00% 0.00% 0.35% 1 03/02/15 0.0190
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.00% +1.75% +3.52% +11.37% +21.45% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.00% +1.18% +4.79% +13.96% +22.85% +32.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAE ทหารไทย 9.4233 +0.02% +1.66% +0.46% +8.10% +3.06% -16.27% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAERMF T ทหารไทย 8.3082 +0.02% +1.63% +0.42% +7.90% +3.00% -15.64% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEBF ทหารไทย 10.0785 -0.01% +0.79% +1.45% +6.10% +4.47% +0.03% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEG ทหารไทย 11.3805 -0.88% +1.45% +2.65% +11.56% -3.65% +0.14% +22.63% 0.00% - - - -
TMBEGRMF T ทหารไทย 10.9893 -0.87% +1.41% +2.52% +11.37% -4.02% -0.24% +20.17% 0.00% - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 10.2516 +0.43% +2.58% +4.36% +8.47% +0.13% -8.70% +18.26% +14.37% - - - -
TMB-ES-APPF ทหารไทย 10.3329 -0.46% +1.43% +3.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 9.7530 +0.19% +0.33% +0.88% +2.17% +2.09% +1.71% +4.68% +2.03% N/A ไม่เเน่นอน 13/10/17 0.0500
TMBGER ทหารไทย 11.4860 -1.52% +0.23% +1.86% +8.80% -5.91% -6.07% +13.78% 0.00% - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.00% +0.10% +3.18% +6.24% +16.83% +29.78% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGF ทหารไทย 12.7009 +0.19% +0.33% +0.84% +2.09% +1.97% +1.47% +4.68% +2.16% - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 11.1484 +0.21% +0.47% +1.19% +3.42% +3.35% +2.41% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGINCOMERMF T ทหารไทย 10.9279 +0.20% +0.44% +1.14% +3.24% +3.21% +2.23% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 12.1018 -0.59% +0.84% +0.84% +6.45% +3.08% +8.90% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 16.8879 +0.92% +0.69% +0.24% +0.81% +5.89% +0.64% -8.25% -10.05% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 9.1192 +1.20% +1.17% -1.38% +3.74% +7.07% -3.35% -1.75% -9.45% - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 9.0284 +1.22% +1.19% -1.35% +3.71% +7.12% -3.29% -1.69% -9.46% - - - -
TMBGPROP ทหารไทย 10.2366 +0.35% +0.26% +2.12% +10.67% +3.52% +6.44% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGPROPRMF T ทหารไทย 10.6579 +0.30% +0.23% +2.01% +10.38% +3.50% +7.06% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGQG ทหารไทย 14.1483 -0.26% +1.00% +2.80% +15.28% -1.21% +1.51% +38.23% 0.00% - - - -
TMBGQGRMF T ทหารไทย 13.2033 -0.26% +1.00% +2.78% +15.08% -1.25% +1.58% +38.73% 0.00% - - - -
TMBGRMF T ทหารไทย 11.3222 +0.20% +0.33% +0.85% +2.13% +1.84% +1.03% +2.55% -0.62% - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 9.4561 -0.22% +0.89% +0.80% +5.15% +0.89% -3.68% +6.81% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/02/19 0.1000
TMBINCOME ทหารไทย 10.4543 -0.07% +0.19% +0.59% +1.29% +1.52% +0.77% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDAE ทหารไทย 9.4648 +0.22% +1.20% +9.83% +3.78% +2.42% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.00% +0.91% +2.59% +6.87% +18.52% +14.14% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJE ทหารไทย 11.9323 +0.01% +1.32% +0.67% +6.69% -7.82% +2.91% +31.44% 0.00% - - - -
TMBJERMF T ทหารไทย 10.4517 +0.06% +1.38% +0.67% +6.51% -8.08% +2.33% +28.74% 0.00% - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.00% -0.03% +4.99% +5.80% +15.54% +24.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 11.0806 +0.31% +1.05% -1.74% +5.43% -10.73% -13.18% +8.07% 0.00% - - - -
TMBMF ทหารไทย 21.7352 +0.00% +0.03% +0.09% +0.29% +0.54% +0.97% +2.98% +6.18% - - - -
TMBMRMF T ทหารไทย 12.9212 +0.00% +0.02% +0.08% +0.24% +0.44% +0.76% +2.05% +4.58% - - - -
TMBOIL ทหารไทย 3.6278 +1.56% +1.41% +4.29% +19.10% -19.07% -2.20% +15.33% -64.82% - - - -
TMBPIPF D ทหารไทย 11.7020 +0.47% +1.80% +2.61% +9.36% +7.79% +10.17% +36.60% 0.00% 4.06% 4 18/03/19 0.1500
TMBPIPRMF T ทหารไทย 14.8143 +0.40% +0.44% +2.41% +8.82% +6.83% +9.84% +33.76% 0.00% - - - -
TMB-THAICG ทหารไทย 9.1790 +0.45% +0.39% -0.15% +2.62% -8.33% -7.79% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTHANAPLUS ทหารไทย 11.9740 +0.01% +0.05% +0.16% +0.44% +0.79% +1.35% +4.47% +8.62% - - - -
TMBTM ทหารไทย 13.6657 +0.00% +0.03% +0.10% +0.30% +0.57% +1.03% +3.12% +6.31% - - - -
TMBTMSMV ทหารไทย 10.5617 +0.25% -0.58% +1.20% +5.60% -1.35% -0.74% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTMSMVLTF T ทหารไทย 10.4284 +0.24% -0.60% +1.16% +5.53% -1.47% -1.02% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTMSMVRMF T ทหารไทย 10.4261 +0.26% -0.57% +1.18% +5.53% -1.47% -0.98% 0.00% 0.00% - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 19.5882 -0.35% +0.47% +1.55% +13.54% -4.58% +2.92% +33.04% +52.81% - - - -
TMBUS500RMF T ทหารไทย 18.6507 -0.34% +0.47% +1.53% +13.33% -4.80% +2.25% +30.14% +47.45% - - - -
TMBUSB ทหารไทย 10.5470 +0.01% +0.05% +0.21% +0.51% +0.93% +1.65% +5.18% 0.00% - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 15.3549 -0.04% +0.71% +1.81% +15.44% -1.27% +5.38% 0.00% 0.00% - - - -
TMBUSO ทหารไทย 9.8820 -0.21% +1.35% +0.09% +11.94% -4.30% +1.04% +33.08% +16.18% - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 13.5337 -0.92% +0.83% +3.36% +9.30% -5.10% +1.68% +19.30% +29.07% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล