เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2019
89%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ENGY D ทหารไทย 6.2462 +1.47% +1.26% -3.53% -2.10% -0.11% +1.02% +38.43% +65.10% 4.32% 4 05/10/18 0.0500
JB25 ทหารไทย 42.0194 +1.02% +0.83% -3.97% -4.66% -6.14% -3.42% +18.52% +22.54% - - - -
JB25LTF D T ทหารไทย 23.7297 +1.02% +0.82% -4.01% -4.78% -6.37% -3.83% +17.35% +19.47% 1.90% 2 15/07/19 0.3000
JB25RMF T ทหารไทย 37.8724 +1.02% +0.82% -4.00% -4.78% -6.41% -3.93% +16.70% +19.52% - - - -
JBPLTF D T ทหารไทย 19.7660 +0.77% +0.62% -3.02% -3.59% -4.75% -2.76% +13.02% +16.24% 1.77% 2 15/07/19 0.2500
TMB50 ทหารไทย 102.3302 +0.99% +0.99% -3.32% -3.85% -3.53% -0.01% +19.63% +20.88% - - - -
TMB50DV D ทหารไทย 8.6018 +1.00% +0.99% -3.32% -3.85% -3.44% +0.15% +20.47% +21.67% 1.51% 1 05/07/19 0.1700
TMB50RMF T ทหารไทย 43.2950 +0.98% +0.97% -3.38% -4.04% -3.91% -0.79% +16.82% +16.65% - - - -
TMBAALF ทหารไทย 14.2193 +0.34% -0.08% -2.57% -3.43% -1.64% +2.84% +15.63% +17.48% - - - -
TMBAAMF ทหารไทย 13.2662 +0.12% -0.19% -1.34% -1.78% +0.07% +3.54% +11.40% +15.73% - - - -
TMBAASF ทหารไทย 12.8686 +0.01% -0.21% -0.67% -0.88% +0.97% +3.96% +9.78% +14.82% - - - -
TMBABF ทหารไทย 11.5789 +0.02% +0.06% +0.33% +0.52% +1.68% +3.75% +8.03% +14.04% - - - -
TMBABRMF T ทหารไทย 10.6126 +0.01% +0.04% +0.26% +0.49% +1.70% +2.83% +6.16% 0.00% - - - -
TMBAGLF ทหารไทย 12.0457 +0.10% +1.49% +0.81% +2.85% +3.85% +9.11% +8.73% +20.24% - - - -
TMBAGLRMF T ทหารไทย 11.1461 +0.10% +1.50% +0.82% +2.83% +3.86% +9.09% +8.78% 0.00% - - - -
TMBASIAB ทหารไทย 10.8335 -0.07% -0.30% -0.01% -0.14% +1.61% +8.87% +8.34% 0.00% - - - -
TMBBF ทหารไทย 12.8318 +0.01% +0.06% +0.29% +0.62% +1.51% +2.91% +6.79% +11.82% - - - -
TMBBFRMF T ทหารไทย 12.6661 +0.01% +0.05% +0.36% +0.56% +2.15% +3.95% +7.35% +11.75% - - - -
TMBCB ทหารไทย 17.2124 +0.01% +0.03% +0.17% +0.30% +0.75% +1.42% +3.73% +6.78% - - - -
TMBCHEQ ทหารไทย 5.7429 -0.72% -0.49% -1.94% -1.87% +1.48% +14.53% +13.38% +24.59% - - - -
TMBCOF ทหารไทย 18.6555 +0.17% +1.73% -0.20% +5.82% +9.60% +27.66% +62.20% +89.46% - - - -
TMBCORMF T ทหารไทย 16.9832 +0.17% +1.72% -0.21% +5.83% +9.68% +27.72% +61.20% 0.00% - - - -
TMBCRSET50 D ทหารไทย 10.9882 -0.00% -0.00% +1.49% -0.52% -2.74% +3.21% 0.00% 0.00% 0.35% 1 03/02/15 0.0190
TMBCT8(2) ทหารไทย 10.9397 +0.00% +1.75% +3.52% +11.37% +21.45% +37.30% 0.00% 0.00% - - - -
TMBCT8(3) ทหารไทย 10.9035 +0.00% +1.18% +4.79% +13.96% +22.85% +32.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAE ทหารไทย 9.3912 +0.30% +1.39% -0.30% +3.37% +0.80% +7.93% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEAERMF T ทหารไทย 8.2709 +0.29% +1.36% -0.31% +3.16% +0.77% +7.62% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEBF ทหารไทย 10.4222 +0.41% +1.00% +0.36% -0.21% +1.81% +10.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBEG ทหารไทย 12.7420 -0.29% +0.18% +0.17% +5.24% +7.96% +22.12% +29.96% +38.59% - - - -
TMBEGRMF T ทหารไทย 12.3113 -0.31% +0.17% +0.10% +5.17% +7.91% +21.93% +28.02% +34.53% - - - -
TMBEMEQ ทหารไทย 9.7913 +1.82% +2.48% +0.53% +3.42% +0.67% +2.27% +4.34% +7.24% - - - -
TMB-ES-APPF D ทหารไทย 10.2053 -0.02% +0.70% +0.74% +2.16% +1.97% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 23/07/19 0.3000
TMB-ES-GCORE ทหารไทย 10.2540 -0.10% +0.43% +1.33% +4.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGDF D ทหารไทย 9.8721 +0.20% +0.15% +0.67% -0.17% +1.75% +6.11% +8.67% +2.31% N/A 3 14/10/19 0.0800
TMBGER ทหารไทย 12.9368 +0.34% +0.00% -0.33% +6.38% +7.97% +20.74% +14.80% 0.00% - - - -
TMBGET8 ทหารไทย 10.8265 +0.00% +0.10% +3.18% +6.24% +16.83% +29.78% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGF ทหารไทย 13.1872 +0.20% +0.15% +0.69% -0.11% +1.83% +6.10% +8.80% +2.77% - - - -
TMBGINCOME ทหารไทย 11.4470 +0.19% +0.30% +0.52% +1.24% +1.36% +6.30% +9.84% 0.00% - - - -
TMBGINCOMERMF T ทหารไทย 11.2100 +0.19% +0.29% +0.50% +1.21% +1.30% +6.01% +9.85% 0.00% - - - -
TMBGINFRA ทหารไทย 12.9305 +1.28% +1.48% -1.71% +3.30% +3.23% +12.84% +25.01% 0.00% - - - -
TMBGOLD ทหารไทย 17.8764 +0.99% +0.05% +1.14% -2.73% +6.82% +7.89% +3.37% +2.78% - - - -
TMBGOLDS ทหารไทย 9.9421 -0.08% -0.45% +0.82% -2.96% +8.25% +14.25% +15.85% +8.24% - - - -
TMBGOLDSRMF T ทหารไทย 9.8431 -0.08% -0.45% +0.79% -2.96% +8.28% +14.21% +15.77% +8.21% - - - -
TMBGPROP ทหารไทย 10.4595 -1.30% -0.80% -0.27% +0.70% +1.20% +9.10% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGPROPRMF T ทหารไทย 10.8895 -1.31% -0.81% -0.29% +0.59% +1.18% +8.91% 0.00% 0.00% - - - -
TMBGQG ทหารไทย 15.3494 +0.33% +0.96% +1.94% +3.17% +4.86% +18.29% +42.44% 0.00% - - - -
TMBGQGRMF T ทหารไทย 14.3059 +0.32% +0.95% +1.91% +3.12% +4.78% +18.04% +42.64% 0.00% - - - -
TMBGRMF T ทหารไทย 11.6864 +0.20% +0.14% +0.61% -0.29% +1.44% +5.51% +6.51% -0.05% - - - -
TMBGRR D ทหารไทย 9.4201 +0.25% +0.73% +0.20% +1.56% +1.48% +5.75% +3.36% +2.93% N/A 2 16/05/19 0.1000
TMBINCOME ทหารไทย 10.6982 -0.00% -0.05% +0.03% +0.62% +2.18% +3.85% +6.30% 0.00% - - - -
TMBINDAE ทหารไทย 9.2737 -0.17% -0.19% +0.43% +7.54% -2.46% +7.82% 0.00% 0.00% - - - -
TMBINDT8 ทหารไทย 10.8754 +0.00% +0.91% +2.59% +6.87% +18.52% +14.14% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJE ทหารไทย 13.0273 +0.21% +0.18% -0.56% +7.71% +10.83% +9.33% +24.31% 0.00% - - - -
TMBJERMF T ทหารไทย 11.4173 +0.22% +0.19% -0.55% +7.64% +10.63% +9.37% +24.25% 0.00% - - - -
TMBJET8(4) ทหารไทย 10.7989 +0.00% -0.03% +4.99% +5.80% +15.54% +24.07% 0.00% 0.00% - - - -
TMBJPNAE ทหารไทย 11.9902 -0.05% +0.93% +1.80% +11.97% +12.14% +7.53% +13.77% 0.00% - - - -
TMBMF ทหารไทย 21.9398 +0.00% +0.02% +0.09% +0.28% +0.64% +1.26% +3.16% +5.77% - - - -
TMBMRMF T ทหารไทย 13.0210 +0.00% +0.01% +0.07% +0.23% +0.52% +1.03% +2.39% +4.20% - - - -
TMBOIL ทหารไทย 3.3676 -0.26% +0.71% +3.21% +5.69% +5.15% -1.70% -11.79% -48.77% - - - -
TMBPIPF D ทหารไทย 12.4077 -2.81% -4.59% -2.34% -2.67% +3.99% +18.87% +38.60% +64.73% 3.83% 4 13/09/19 0.2000
TMBPIPRMF T ทหารไทย 16.2689 -1.23% -2.98% -0.79% -2.54% +3.50% +18.28% +37.78% +60.79% - - - -
TMB-THAICG ทหารไทย 8.6171 +0.73% +0.25% -3.68% -7.21% -8.39% -6.61% 0.00% 0.00% - - - -
TMBTHANAPLUS ทหารไทย 12.1327 +0.01% +0.02% +0.13% +0.40% +0.92% +1.79% +4.70% +8.19% - - - -
TMBTM ทหารไทย 13.7986 +0.00% +0.02% +0.09% +0.30% +0.67% +1.30% +3.30% +5.95% - - - -
TMBTMSMV ทหารไทย 10.3962 +0.85% +0.13% -0.73% -5.27% -4.93% +2.14% +0.36% 0.00% - - - -
TMBTMSMVLTF T ทหารไทย 10.4141 +0.85% +0.12% -0.72% -5.33% -3.71% +3.55% +1.69% 0.00% - - - -
TMBTMSMVRMF T ทหารไทย 10.3960 +0.85% +0.13% -0.75% -5.39% -3.84% +3.41% +1.52% 0.00% - - - -
TMBUS500 ทหารไทย 21.6045 +0.14% +0.89% +1.69% +4.34% +8.15% +17.06% +30.60% +52.60% - - - -
TMBUS500RMF T ทหารไทย 20.4968 +0.14% +0.89% +1.70% +4.28% +7.86% +16.46% +28.10% +47.37% - - - -
TMBUSB ทหารไทย 10.7154 +0.01% +0.03% +0.15% +0.46% +1.05% +2.13% +5.54% 0.00% - - - -
TMBUSBLUECHIP ทหารไทย 16.1566 -0.70% -0.15% +2.52% +3.23% +3.37% +13.48% +48.36% 0.00% - - - -
TMBUSO ทหารไทย 10.4102 -0.10% +0.51% +0.87% +2.98% +4.81% +12.44% +24.94% +27.98% - - - -
TMBWDEQ ทหารไทย 14.1515 -0.12% +0.60% +1.25% +3.51% +3.90% +8.22% +12.78% +27.68% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล