เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ตลาดหุ้นไทย
ทอง US
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

ณ วันที่ 07 ส.ค. 2020
74%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
TAPRMF T ทิสโก้ 11.3219 -1.13% +1.73% +3.17% +19.59% +0.72% +12.40% -0.93% +13.52% - - - -
TAREIT ทิสโก้ 8.7025 +1.07% -0.04% +0.43% +1.42% -16.86% -11.06% 0.00% 0.00% - - - -
TBGF ทิสโก้ 31.0677 -0.13% -0.18% +1.94% -0.73% -1.43% -2.32% +20.34% +22.85% - - - -
TBGF8020 ทิสโก้ 14.4185 -0.04% -0.03% +0.68% +0.16% -0.10% -0.31% +9.49% +18.12% - - - -
TBIOTECH ทิสโก้ 15.2421 +0.85% +0.54% +0.11% +10.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TBOND1Y ทิสโก้ 11.7364 +0.00% +0.01% +0.02% +0.12% +0.52% +1.57% +4.30% +6.93% - - - -
TCHLINK1 ทิสโก้ 10.6152 +0.00% +0.01% -0.05% -0.38% -0.35% -7.21% 0.00% 0.00% - - - -
TCHLINK5 ทิสโก้ 10.9990 -0.11% -0.14% -0.27% +0.02% +0.89% -0.64% +10.12% 0.00% - - - -
TCHLINK6 ทิสโก้ 10.7764 0.00% +0.23% +0.31% +0.22% +1.24% +1.14% +8.57% 0.00% - - - -
TCHLINK7 ทิสโก้ 10.4828 -0.00% +0.13% -0.05% +0.30% +0.03% +0.80% +5.75% 0.00% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 9.0576 -1.10% -0.12% -4.88% +4.63% -5.06% +0.02% -11.34% -13.12% - - - -
TCHSTARP ทิสโก้ 12.1600 +0.86% +2.74% +3.78% +21.56% +14.84% +31.16% +17.41% +35.97% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 8.0909 -1.13% -0.17% -5.02% +4.69% -4.78% +0.78% 0.00% 0.00% - - - -
TCHTECH ทิสโก้ 12.3702 +0.13% +5.66% +5.03% +35.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.4714 -0.60% +1.22% +1.99% +17.40% -3.89% +5.25% -7.48% -0.97% - - - -
TCLOUD ทิสโก้ 10.4809 -1.61% +1.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TCMCSF ทิสโก้ 37.5737 +0.34% +0.18% +0.60% +28.05% +8.55% +13.31% +30.57% +43.35% - - - -
TCMEQF D ทิสโก้ 2.3193 -0.48% -0.11% -1.37% +7.72% -11.44% -16.47% -15.81% -17.73% N/A ไม่เเน่นอน 07/10/14 0.6600
TDLTF D T ทิสโก้ 17.4868 -0.53% -0.25% -3.21% +6.50% -10.94% -14.10% -9.73% -4.99% N/A ไม่เเน่นอน 10/02/15 0.6300
TDSLTF-A T ทิสโก้ 9.0829 -0.55% +0.23% -2.46% +9.02% -10.62% -16.21% -12.75% 0.00% - - - -
TEGRMF-A T ทิสโก้ 60.9718 -0.53% -0.25% -3.21% +6.42% -11.05% -14.14% -1.12% +13.15% - - - -
TEGRMF-B T ทิสโก้ 62.9831 -0.53% -0.24% -3.17% +6.57% -10.81% -13.68% +0.48% +16.22% - - - -
TEGSSF T ทิสโก้ 10.8907 -0.54% -0.25% -3.25% +6.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEGSSFX T ทิสโก้ 10.8907 -0.54% -0.25% -3.25% +6.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEQDY1 ทิสโก้ 10.1310 -0.03% +0.07% +0.53% +3.28% +5.71% +6.87% +2.27% 0.00% - - - -
TEQT5M1 ทิสโก้ 7.9171 -0.61% -0.21% -4.34% +5.19% -11.81% -16.10% 0.00% 0.00% - - - -
TEQT5M2 ทิสโก้ 10.5001 -0.02% -0.04% +4.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
TEURMF T ทิสโก้ 10.6091 -0.54% +0.62% -0.80% +8.32% -13.10% +0.95% +1.62% 0.00% - - - -
TFIRMF-A T ทิสโก้ 15.0421 -0.00% +0.02% +0.11% +0.23% +0.36% +1.54% +4.46% +7.58% - - - -
TFIRMF-B T ทิสโก้ 15.2297 -0.00% +0.02% +0.12% +0.27% +0.44% +1.70% +4.96% +8.61% - - - -
TFPRMF T ทิสโก้ 52.1727 -0.72% -0.18% -4.51% +3.38% -12.28% -16.08% -10.45% -3.18% - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 14.7688 0.00% +3.13% +6.62% +24.99% +30.10% +53.83% 0.00% 0.00% - - - -
TGHRMF T ทิสโก้ 11.7552 -0.46% -0.60% +3.15% +6.82% +1.43% +16.70% +19.94% 0.00% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 11.6444 +0.64% +0.36% +3.14% +9.46% +5.62% +23.26% +28.37% +11.56% - - - -
TGINC-A ทิสโก้ 11.3374 +0.34% +0.71% +2.65% +9.62% -0.19% +6.16% 0.00% 0.00% - - - -
TGINC-R ทิสโก้ 11.3369 +0.34% +0.71% +2.65% +9.62% -0.19% +6.16% 0.00% 0.00% - - - -
TGOLD ทิสโก้ 16.3284 +1.01% +4.09% +15.18% +20.49% +29.21% +33.42% +48.97% +66.54% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 10.2903 +1.01% +4.06% +14.98% +19.97% +28.29% +32.81% +47.31% +63.69% - - - -
TGREIT ทิสโก้ 9.0314 +0.43% +0.74% +4.39% +11.64% -15.87% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
THDRMF T ทิสโก้ 11.4991 -0.46% +0.65% -1.97% +9.58% -11.03% -16.72% -9.21% +9.44% - - - -
TINC-A ทิสโก้ 11.2766 -0.31% -0.57% -2.16% -0.84% -7.35% -7.25% +6.68% 0.00% - - - -
TINC-R ทิสโก้ 11.2570 -0.31% -0.58% -2.17% -0.86% -7.40% -7.34% +6.50% 0.00% - - - -
TINRMF-A T ทิสโก้ 9.7660 -0.26% -0.44% -1.85% -0.45% -7.00% -7.03% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOAGF ทิสโก้ 78.3756 +0.19% +0.60% +0.83% +15.07% +2.41% +8.09% +32.26% +49.23% - - - -
TISCOAP ทิสโก้ 15.5527 -1.13% +1.71% +3.17% +19.89% +0.53% +12.50% -0.22% +13.85% - - - -
TISCOBIG ทิสโก้ 8.5798 -1.00% -0.86% -5.98% +2.14% -16.34% -21.23% -13.90% 0.00% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 8.7783 -1.12% -0.12% -4.90% +4.37% -5.97% -0.35% -8.96% -8.53% - - - -
TISCOCHA ทิสโก้ 11.7426 -1.13% +1.01% +1.86% +21.99% +19.34% +27.04% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.2750 -0.59% +1.20% +2.03% +17.24% -3.85% +0.02% -24.11% -16.89% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCODS ทิสโก้ 8.2257 -0.55% +0.35% -2.51% +8.81% -10.96% -16.35% -22.19% 0.00% - - - -
TISCOEDF D ทิสโก้ 1.0380 -0.82% -0.44% -3.30% +6.23% -11.17% -13.58% -18.31% -23.99% N/A ไม่เเน่นอน 07/02/13 0.6300
TISCOEGF ทิสโก้ 41.7413 -0.53% -0.25% -3.25% +6.48% -11.05% -14.31% -1.24% +12.99% - - - -
TISCOEU ทิสโก้ 11.1116 -0.90% +0.75% -2.06% +13.37% -14.52% -1.04% -2.45% -1.03% - - - -
TISCOFIX ทิสโก้ 10.7004 +0.00% +0.03% +0.08% +0.07% +0.08% +1.45% +5.13% 0.00% - - - -
TISCOFLEX ทิสโก้ 33.6263 -0.72% -0.32% -4.23% +3.60% -12.54% -15.89% -6.22% +3.82% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 11.8072 -0.25% -0.67% +4.49% +10.62% -3.06% +4.13% +4.28% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 10.6602 +0.16% +2.28% +4.69% +22.45% -0.61% +9.41% -1.49% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 11.9483 -0.53% +1.66% +0.05% +17.02% -8.83% +6.52% -1.52% +1.72% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOHD ทิสโก้ 12.8373 -0.46% +0.69% -2.10% +10.41% -10.44% -15.99% -8.22% +9.85% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 11.2258 +1.30% +0.95% +6.02% +20.35% -7.36% +2.98% -13.46% 0.00% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 8.2198 -0.03% -1.03% +3.11% +14.95% -15.84% -4.96% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 15.3280 -0.32% +2.36% -1.09% +12.12% -7.03% +7.71% +11.04% +7.76% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 11.2205 +0.27% +0.54% -1.27% +13.21% +5.89% +16.87% +8.96% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 4.1929 -0.22% -3.31% +3.96% +28.16% -28.02% -26.26% -34.07% -19.62% - - - -
TISCOLTF-A T ทิสโก้ 32.5735 -0.53% -0.26% -3.21% +6.52% -11.00% -14.17% -1.97% +6.53% - - - -
TISCOLTF-B T ทิสโก้ 33.6479 -0.53% -0.25% -3.16% +6.67% -10.76% -13.71% -0.38% +9.41% - - - -
TISCOMS ทิสโก้ 15.3499 -0.33% +1.00% +1.69% +28.09% +3.68% +1.17% +3.05% +12.82% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 14.0205 -1.21% +1.57% +3.33% +18.15% +3.95% +20.62% +4.92% +34.16% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 2.6289 +0.20% +4.48% +5.74% +35.85% -17.28% -20.92% -15.90% -39.67% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 10.7955 -0.10% +2.22% +5.26% +0.11% -6.27% +3.10% +1.25% 0.00% - - - -
TISCOSTF ทิสโก้ 12.9302 +0.00% +0.00% +0.01% +0.02% +0.20% +0.74% +2.70% +4.78% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 30.1180 +0.66% +2.94% +6.11% +15.09% -1.41% +14.16% +29.22% +54.28% - - - -
TISCOWB ทิสโก้ 9.0528 -0.78% -0.89% -3.15% +9.25% -3.24% -12.52% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT17 ทิสโก้ 10.7997 -0.01% -0.03% +4.07% +4.46% +8.85% +8.17% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT18 ทิสโก้ 10.8536 -0.05% -0.09% +4.31% +4.88% +8.62% +7.78% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-A ทิสโก้ 10.1556 -0.82% +0.34% -3.70% +8.27% -14.21% -22.71% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-D ทิสโก้ 9.0668 -0.82% +0.34% -3.70% +8.26% -14.21% -25.06% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-S ทิสโก้ 13.3758 -0.09% +0.51% +2.05% +6.11% -0.11% -6.50% +28.38% 0.00% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 16.3095 +0.67% +3.82% +6.32% +28.25% +24.27% +49.25% 0.00% 0.00% - - - -
TJPLINK1 ทิสโก้ 10.7708 -0.00% +0.08% -0.00% +0.23% +0.51% +0.38% +9.15% 0.00% - - - -
TJPRMF T ทิสโก้ 13.2612 -0.31% +2.37% -1.02% +12.35% -6.46% +8.81% +11.55% +5.46% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 9.7930 -0.10% +0.93% -0.56% +6.47% -25.34% -17.43% +3.39% +2.32% - - - -
TMSLTF-A T ทิสโก้ 12.3594 -0.02% +1.55% +4.95% +29.52% +3.49% +2.64% +11.61% 0.00% - - - -
TMSRMF T ทิสโก้ 12.1462 -0.02% +1.57% +4.96% +29.90% +3.63% +2.41% +9.99% +21.70% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 2.0189 -0.10% +3.93% +4.51% +44.16% -65.58% -67.19% -65.55% -76.99% - - - -
TSF ทิสโก้ 54.1637 -0.35% +0.45% +0.52% +18.26% -0.92% +2.99% +39.91% +53.33% - - - -
TSFIRMF T ทิสโก้ 13.9755 +0.00% +0.02% +0.12% +0.29% +0.51% +1.67% +4.44% +6.90% - - - -
TSTARP ทิสโก้ 14.2184 +0.96% +2.00% +5.29% +20.58% +6.84% +23.00% +23.09% +29.51% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 15.3620 +0.78% +1.97% +5.67% +11.10% +0.28% +17.66% +27.46% 0.00% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 8.1933 -0.00% +1.05% +5.68% +10.52% -23.58% -13.21% 0.00% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 9.1035 +0.35% -0.97% +0.03% -3.66% +0.25% +1.87% -3.53% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 13.4788 +0.20% -0.53% +3.24% +10.35% -15.47% -8.28% -0.86% +11.06% - - - -
TUSRMF T ทิสโก้ 16.5794 +0.70% +2.85% +6.11% +14.99% -1.19% +13.89% +26.40% +46.02% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล