เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 17 ม.ค. 2020
76%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
TAPRMF T ทิสโก้ 11.8225 +0.33% +1.98% +5.68% +11.51% +8.91% +14.21% +20.47% +14.97% - - - -
TAREIT ทิสโก้ 10.1428 -0.30% +0.81% +2.04% +1.29% +0.51% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TBGF ทิสโก้ 31.0677 -0.13% -0.18% +1.94% -0.73% -1.43% -2.32% +20.34% +22.85% - - - -
TBGF8020 ทิสโก้ 14.4185 -0.04% -0.03% +0.68% +0.16% -0.10% -0.31% +9.49% +18.12% - - - -
TBOND1Y ทิสโก้ 11.6502 -0.01% +0.01% +0.17% +0.54% +1.18% +1.95% +4.36% +7.53% - - - -
TCHLINK1 ทิสโก้ 10.6152 +0.00% +0.01% -0.05% -0.38% -0.35% -7.21% 0.00% 0.00% - - - -
TCHLINK5 ทิสโก้ 10.9990 -0.11% -0.14% -0.27% +0.02% +0.89% -0.64% +10.12% 0.00% - - - -
TCHLINK6 ทิสโก้ 10.7764 0.00% +0.23% +0.31% +0.22% +1.24% +1.14% +8.57% 0.00% - - - -
TCHLINK7 ทิสโก้ 10.4828 -0.00% +0.13% -0.05% +0.30% +0.03% +0.80% +5.75% 0.00% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 10.1620 +0.71% +1.04% +4.15% +6.90% +3.85% +7.61% +13.57% -3.15% - - - -
TCHSTARP ทิสโก้ 11.0953 -0.40% +2.88% +6.29% +12.34% +10.30% +21.42% +33.93% 0.00% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 9.0617 +0.72% +1.09% +4.16% +7.17% +4.61% +9.08% 0.00% 0.00% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.9955 +0.38% +1.30% +3.73% +8.60% +4.54% +9.81% +21.20% +6.20% - - - -
TCMCSF ทิสโก้ 34.7693 +0.57% +4.14% +4.37% -0.60% +2.92% +15.69% +22.85% +21.07% - - - -
TCMEQF D ทิสโก้ 2.7535 +0.48% +1.47% +2.93% -2.62% -3.78% +4.06% +3.39% -11.34% N/A ไม่เเน่นอน 07/10/14 0.6600
TDLTF D T ทิสโก้ 20.2412 +0.60% +2.45% +4.13% -1.37% -4.44% +2.17% +7.83% +9.29% N/A ไม่เเน่นอน 10/02/15 0.6300
TDSLTF-A T ทิสโก้ 10.6276 +0.78% +0.44% +2.79% -0.31% -3.39% +6.64% +1.15% 0.00% - - - -
TEGRMF-A T ทิสโก้ 70.7037 +0.62% +2.48% +4.21% -1.28% -4.30% +2.28% +18.48% +26.76% - - - -
TEGRMF-B T ทิสโก้ 72.8196 +0.62% +2.49% +4.26% -1.15% -4.04% +2.82% +20.40% +30.19% - - - -
TEQDY1 ทิสโก้ 10.1310 -0.03% +0.07% +0.53% +3.28% +5.71% +6.87% +2.27% 0.00% - - - -
TEQT5M1 ทิสโก้ 9.3493 +0.56% +1.96% +3.72% -1.37% -4.55% +1.74% 0.00% 0.00% - - - -
TEQT5M2 ทิสโก้ 10.5001 -0.02% -0.04% +4.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
TEURMF T ทิสโก้ 12.0673 +0.27% +0.22% +0.88% +7.12% +8.88% +22.03% +22.59% 0.00% - - - -
TFIRMF-A T ทิสโก้ 14.9422 -0.02% -0.02% +0.23% +0.59% +1.17% +2.18% +5.09% +8.74% - - - -
TFIRMF-B T ทิสโก้ 15.1151 -0.02% -0.02% +0.24% +0.63% +1.26% +2.34% +5.60% +9.85% - - - -
TFPRMF T ทิสโก้ 61.8323 +0.66% +2.10% +4.41% -0.11% -4.15% +1.21% +8.18% +9.52% - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 11.1320 +0.23% +2.88% +4.74% +18.93% +7.49% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TGHRMF T ทิสโก้ 11.6284 +0.67% +2.34% +2.87% +15.47% +13.01% +15.27% +30.13% 0.00% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 10.9233 +1.03% +1.42% +2.57% +16.40% +12.20% +17.16% +33.72% 0.00% - - - -
TGOLD ทิสโก้ 12.4884 +0.05% +0.19% +4.30% +2.72% +7.99% +14.97% +16.93% +9.76% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 7.9244 +0.02% +0.10% +4.43% +2.92% +8.22% +15.31% +16.45% +8.29% - - - -
THDRMF T ทิสโก้ 13.5325 +0.83% +0.05% +2.07% +1.38% -5.17% +3.98% +9.37% +17.59% - - - -
TINC-A ทิสโก้ 12.2055 +0.32% +1.12% +3.25% -1.46% +1.77% +8.29% +18.13% 0.00% - - - -
TINC-R ทิสโก้ 12.1908 +0.32% +1.12% +3.24% -1.48% +1.72% +8.19% +17.99% 0.00% - - - -
TINRMF-A T ทิสโก้ 10.5229 +0.30% +1.04% +2.98% -1.54% +1.37% +7.50% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOAGF ทิสโก้ 77.6035 +0.31% +1.34% +3.55% +3.53% +5.63% +12.07% +33.55% +44.26% - - - -
TISCOAP ทิสโก้ 16.2571 +0.29% +1.88% +5.57% +11.53% +9.11% +14.76% +22.56% +15.97% - - - -
TISCOBIG ทิสโก้ 10.8109 +0.28% +1.10% +3.49% -2.23% -5.12% +1.66% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 9.9423 +0.72% +1.06% +4.23% +7.18% +4.53% +9.12% +18.45% +4.41% - - - -
TISCOCHA ทิสโก้ 10.6504 +0.82% +0.81% +4.59% +7.50% +8.16% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.6150 +0.38% +1.32% +3.82% +2.88% -0.74% +4.86% -0.00% -10.02% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCODS ทิสโก้ 9.6642 +0.65% +0.19% +3.13% -0.11% -3.12% +10.03% -8.94% 0.00% - - - -
TISCOEDF D ทิสโก้ 1.2064 +0.62% +2.52% +4.28% -1.37% -2.55% +5.43% -2.08% -19.75% N/A ไม่เเน่นอน 07/02/13 0.6300
TISCOEGF ทิสโก้ 48.4421 +0.63% +2.54% +4.34% -1.25% -4.54% +2.09% +18.36% +26.63% - - - -
TISCOEU ทิสโก้ 12.8876 +0.20% -0.50% +0.33% +5.37% +8.07% +25.39% +23.58% +34.54% - - - -
TISCOFIX ทิสโก้ 10.6511 -0.03% -0.03% +0.22% +0.63% +1.44% +2.67% +6.16% 0.00% - - - -
TISCOFLEX ทิสโก้ 40.0106 +0.65% +2.08% +4.37% -0.35% -2.82% +2.88% +14.07% +15.12% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 12.1371 +0.29% +1.46% +1.49% +4.11% +4.32% +19.13% +18.83% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 11.2291 +0.53% +1.17% +4.37% +10.55% +7.38% +13.13% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 12.9688 +0.08% -0.48% +0.26% +6.25% +8.45% +20.94% +12.99% +25.35% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOHD ทิสโก้ 14.9980 +0.88% +0.09% +2.17% +1.43% -4.88% +4.26% +9.31% +17.28% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 12.0153 +0.23% +1.53% +3.15% +7.51% +0.29% +4.16% +8.08% 0.00% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 9.4789 +0.25% +4.05% +3.97% +7.08% +2.67% +3.34% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 16.6078 +0.49% +0.80% -0.05% +6.57% +11.76% +17.77% +27.88% +41.56% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 10.9829 -0.43% +2.24% +1.45% +8.96% +12.08% +16.14% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 6.0268 +0.73% -1.37% -0.30% +4.44% -3.00% -2.29% +5.89% +0.21% - - - -
TISCOLTF-A T ทิสโก้ 37.7559 +0.62% +2.49% +4.22% -1.30% -4.43% +2.21% +17.11% +19.27% - - - -
TISCOLTF-B T ทิสโก้ 38.8857 +0.62% +2.50% +4.27% -1.17% -4.17% +2.75% +19.00% +22.50% - - - -
TISCOMS ทิสโก้ 15.0292 +1.08% +3.64% +2.81% +0.93% -1.74% +12.37% -3.82% +19.07% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 14.1114 +0.50% +1.45% +3.71% +11.54% +12.00% +16.81% +29.86% +32.18% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 3.6206 +0.88% -1.80% -2.46% +9.00% +3.25% +4.81% +2.49% -27.94% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 11.8509 +0.13% +0.37% +0.78% +8.11% +8.57% +21.76% +25.62% 0.00% - - - -
TISCOSTF ทิสโก้ 12.8964 0.00% +0.01% +0.07% +0.26% +0.58% +1.17% +3.05% +5.31% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 30.2255 +0.85% +1.26% +3.82% +10.67% +10.61% +24.89% +40.40% +64.16% - - - -
TISCOWB ทิสโก้ 9.8408 +0.52% +2.11% +2.45% -2.75% -6.58% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT17 ทิสโก้ 10.7997 -0.01% -0.03% +4.07% +4.46% +8.85% +8.17% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT18 ทิสโก้ 10.8536 -0.05% -0.09% +4.31% +4.88% +8.62% +7.78% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-A ทิสโก้ 12.6096 +0.45% +0.03% +0.65% -2.46% -7.12% +0.50% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-D ทิสโก้ 11.2577 +0.45% -3.01% -2.41% -5.42% -9.94% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-S ทิสโก้ 13.3758 -0.09% +0.51% +2.05% +6.11% -0.11% -6.50% +28.38% 0.00% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 12.8849 +0.19% +2.58% +7.87% +14.44% +10.10% +29.70% 0.00% 0.00% - - - -
TJPLINK1 ทิสโก้ 10.7708 -0.00% +0.08% -0.00% +0.23% +0.51% +0.38% +9.15% 0.00% - - - -
TJPRMF T ทิสโก้ 14.2872 +0.49% +0.87% +0.11% +7.04% +12.26% +18.55% +26.62% +36.94% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 12.7206 +0.69% +1.21% +2.41% -3.03% +7.94% +21.61% +27.79% 0.00% - - - -
TMSLTF-A T ทิสโก้ 12.0827 +0.81% +3.64% +3.44% +1.85% -0.52% +14.26% +5.80% 0.00% - - - -
TMSRMF T ทิสโก้ 11.8626 +0.82% +3.67% +3.41% +1.73% -0.88% +13.50% +4.14% +25.91% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 6.7112 +0.90% -1.61% -2.47% +9.62% +3.41% +8.13% +0.66% 0.00% - - - -
TSF ทิสโก้ 55.4523 +1.03% +3.78% +5.00% +1.92% +6.04% +23.06% +35.54% +49.14% - - - -
TSFIRMF T ทิสโก้ 13.8610 -0.02% -0.02% +0.19% +0.55% +1.16% +1.98% +4.65% +7.45% - - - -
TSTARP ทิสโก้ 13.1523 +0.21% +1.49% +3.53% +9.72% +7.41% +20.55% +24.71% +30.26% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 14.8176 +1.07% +1.41% +4.21% +10.57% +9.15% +22.12% +26.03% 0.00% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 10.7045 +0.90% -0.01% +0.56% +9.96% +10.19% +20.00% 0.00% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 8.8614 +0.28% +0.15% +0.45% -0.02% -1.27% -2.68% -11.66% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 15.7551 +0.82% +3.24% +4.70% +1.91% +6.64% +19.58% +17.54% +20.39% - - - -
TUSRMF T ทิสโก้ 16.6046 +0.85% +1.24% +3.70% +10.37% +10.23% +24.17% +35.78% +53.54% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล