เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 22 มี.ค. 2019
0%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
TAPRMF T ทิสโก้ 11.0751 +0.14% +1.60% +3.14% +10.95% -1.41% -10.14% +21.90% +11.04% - - - -
TBGF ทิสโก้ 31.0677 -0.13% -0.18% +1.94% -0.73% -1.43% -2.32% +20.34% +22.85% - - - -
TBGF8020 ทิสโก้ 14.4185 -0.04% -0.03% +0.68% +0.16% -0.10% -0.31% +9.49% +18.12% - - - -
TBOND1Y ทิสโก้ 11.4532 +0.00% +0.03% +0.11% +0.36% +0.83% +1.00% +3.43% +7.86% - - - -
TCHLINK1 ทิสโก้ 10.6152 +0.00% +0.01% -0.05% -0.38% -0.35% -7.21% 0.00% 0.00% - - - -
TCHLINK5 ทิสโก้ 10.9992 -0.02% -0.07% +0.21% +0.81% +0.97% -0.83% 0.00% 0.00% - - - -
TCHLINK6 ทิสโก้ 10.7512 -0.01% -0.05% +0.28% +0.75% +0.91% -1.16% 0.00% 0.00% - - - -
TCHLINK7 ทิสโก้ 10.4792 -0.01% -0.03% +0.37% +1.03% +1.14% -1.09% 0.00% 0.00% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 10.2755 -0.78% +0.92% +2.25% +12.16% +2.20% -8.08% +26.19% +19.02% - - - -
TCHSTARP ทิสโก้ 10.3399 +0.03% +1.99% +5.35% +16.33% +6.97% -13.54% +34.07% 0.00% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 9.0563 -0.79% +0.96% +2.20% +12.57% +2.84% -7.05% 0.00% 0.00% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.9483 -0.06% +2.07% +6.43% +10.81% +2.60% -5.43% +26.58% +28.39% - - - -
TCMCSF ทิสโก้ 32.1029 +0.65% +0.03% +0.73% +4.09% -5.68% -6.72% +25.20% +22.37% - - - -
TCMEQF D ทิสโก้ 2.7412 +0.55% -0.18% -0.26% +2.28% -5.17% -14.59% -0.05% -1.80% N/A ไม่เเน่นอน 07/10/14 0.6600
TDLTF D T ทิสโก้ 20.4730 +0.36% -0.27% -0.61% -0.55% -8.80% -7.24% +14.17% +17.70% N/A ไม่เเน่นอน 10/02/15 0.6300
TDSLTF-A T ทิสโก้ 10.5117 +0.38% -0.22% +0.56% +4.98% -7.72% -9.42% 0.00% 0.00% - - - -
TEGRMF-A T ทิสโก้ 71.4598 +0.35% -0.27% -0.58% +2.41% -5.95% -4.23% +36.00% +39.84% - - - -
TEGRMF-B T ทิสโก้ 73.2732 +0.35% -0.26% -0.54% +2.55% -5.70% -3.72% +38.20% 0.00% - - - -
TEQDY1 ทิสโก้ 10.1310 -0.03% +0.07% +0.53% +3.28% +5.71% +6.87% +2.27% 0.00% - - - -
TEQT5M1 ทิสโก้ 9.5152 +0.50% -0.18% -0.61% +2.52% -5.97% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEQT5M2 ทิสโก้ 10.5001 -0.02% -0.04% +4.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
TEURMF T ทิสโก้ 10.7063 -0.87% +1.53% +3.12% +12.40% +0.22% +3.95% +14.64% 0.00% - - - -
TFIRMF-A T ทิสโก้ 14.6595 -0.00% +0.03% +0.12% +0.39% +0.76% +0.63% +3.30% +10.00% - - - -
TFIRMF-B T ทิสโก้ 14.8095 -0.00% +0.03% +0.14% +0.43% +0.84% +0.79% +3.88% 0.00% - - - -
TFPRMF T ทิสโก้ 62.6501 +0.51% -0.00% -0.77% +1.73% -8.54% -10.10% +18.36% +21.34% - - - -
TGHRMF T ทิสโก้ 10.4854 -0.54% +0.33% +0.39% +8.67% -6.99% +3.09% +25.26% 0.00% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 9.9257 +0.27% +1.85% +1.97% +10.23% -2.26% +6.15% +25.49% 0.00% - - - -
TGOLD ทิสโก้ 11.0173 +1.19% +1.28% -1.49% +3.46% +7.37% -2.41% +0.12% -7.17% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 6.9801 +1.18% +1.27% -1.32% +3.65% +7.51% -2.60% -0.95% -8.86% - - - -
THDRMF T ทิสโก้ 13.6561 +0.52% +0.09% +0.55% +4.62% -7.49% -7.78% +28.99% +36.20% - - - -
TINC-A ทิสโก้ 11.5475 +0.26% +0.16% +0.77% +3.06% -0.39% +2.59% 0.00% 0.00% - - - -
TINC-R ทิสโก้ 11.5429 +0.26% +0.16% +0.76% +3.04% -0.43% +2.55% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOAGF ทิสโก้ 71.3703 +0.42% +0.19% +0.58% +3.92% +3.01% +7.98% +33.57% +41.50% - - - -
TISCOAP ทิสโก้ 15.1544 +0.13% +1.53% +3.02% +10.97% -1.40% -9.79% +22.69% +12.75% - - - -
TISCOBIG ทิสโก้ 10.8818 +0.54% +0.10% -0.46% +0.22% -8.13% -8.59% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 9.9386 -0.79% +0.96% +2.18% +12.51% +2.98% -7.07% +31.83% +29.40% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.8070 -0.07% +2.07% +6.42% +11.14% +3.09% -4.30% +10.66% +18.21% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCODS ทิสโก้ 9.2751 +0.39% -0.21% +0.60% +5.13% -7.84% -9.45% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOEDF D ทิสโก้ 1.1854 +0.55% -0.18% -0.26% +2.27% -5.14% -4.97% -10.87% -14.57% N/A ไม่เเน่นอน 07/02/13 0.6300
TISCOEGF ทิสโก้ 48.9679 +0.35% -0.25% -0.59% +2.15% -6.11% -4.40% +35.78% +39.73% - - - -
TISCOEU ทิสโก้ 11.2629 -0.97% +1.73% +3.84% +12.23% -0.31% +1.52% +19.42% +13.84% - - - -
TISCOFIX ทิสโก้ 10.4062 +0.00% +0.04% +0.16% +0.47% +0.90% +0.93% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOFLEX ทิสโก้ 39.8634 +0.47% -0.18% -0.74% +1.64% -6.31% -6.00% +24.27% +25.95% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 11.0371 +0.05% +0.77% +2.22% +9.15% -0.47% +2.82% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 10.5816 +0.01% +1.93% +3.85% +11.87% +3.29% -10.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 11.3345 -1.51% +0.33% +1.92% +8.51% -6.47% -6.91% +12.79% 0.00% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOHD ทิสโก้ 15.0860 +0.50% +0.07% +0.52% +4.57% -7.52% -7.66% +27.76% +35.90% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 12.4737 +1.06% +3.58% +13.21% +3.23% +1.78% +6.62% +14.76% 0.00% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 9.4864 -0.04% +0.95% +9.43% -1.36% -0.91% -4.57% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 14.8862 +0.09% +1.52% +0.86% +6.66% -9.07% +1.28% +28.38% +47.10% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 9.9622 +0.28% +1.19% +0.79% +7.43% -12.97% -11.46% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 6.3376 +0.15% +1.89% +1.64% +14.83% +12.64% -7.07% +28.20% -5.86% - - - -
TISCOLTF-A T ทิสโก้ 38.1859 +0.35% -0.28% -0.61% +2.33% -6.19% -4.66% +29.68% +31.27% - - - -
TISCOLTF-B T ทิสโก้ 39.1549 +0.35% -0.27% -0.57% +2.46% -5.95% -4.15% +31.78% 0.00% - - - -
TISCOMS ทิสโก้ 14.1450 +0.12% -0.34% +0.34% -0.60% -14.13% -21.03% +5.01% +36.51% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 13.0069 +0.04% +1.99% +1.72% +10.62% -2.90% -12.70% +32.85% +31.52% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 3.7700 +1.36% +1.05% +2.59% +22.05% -17.26% -3.86% +24.15% -62.93% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 10.6709 +0.27% +2.24% +3.31% +11.21% -2.10% +2.23% +14.70% 0.00% - - - -
TISCOSTF ทิสโก้ 12.7721 +0.00% +0.02% +0.09% +0.29% +0.51% +0.93% +2.85% +5.66% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 26.0179 -0.24% +0.44% +1.60% +13.11% -4.35% +3.46% +35.24% +51.81% - - - -
TISEQT17 ทิสโก้ 10.7997 -0.01% -0.03% +4.07% +4.46% +8.85% +8.17% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT18 ทิสโก้ 10.8536 -0.05% -0.09% +4.31% +4.88% +8.62% +7.78% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-S ทิสโก้ 13.0762 +0.08% -1.07% -0.83% +4.21% -8.37% -8.82% +27.90% 0.00% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 11.1311 +0.61% +1.34% +2.02% +17.56% +3.37% -2.13% 0.00% 0.00% - - - -
TJPLINK1 ทิสโก้ 10.7469 -0.02% -0.07% +0.19% +0.34% -0.01% +0.89% 0.00% 0.00% - - - -
TJPRMF T ทิสโก้ 12.7272 +0.09% +1.49% +0.90% +6.84% -8.55% +1.53% +25.35% +39.56% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 10.9971 +0.08% +1.49% +3.29% +8.42% +9.86% +15.63% +6.50% 0.00% - - - -
TMSLTF-A T ทิสโก้ 11.2772 +0.19% -0.12% +0.72% +1.69% -11.47% -17.13% 0.00% 0.00% - - - -
TMSRMF T ทิสโก้ 11.1458 +0.20% -0.11% +0.68% +1.54% -11.91% -17.64% +12.37% 0.00% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 6.9585 +1.74% +2.50% +4.84% +26.08% -16.41% -4.15% +11.89% 0.00% - - - -
TSF ทิสโก้ 46.9398 +1.09% -0.07% -2.41% -1.37% -8.06% -7.52% +34.95% +47.63% - - - -
TSFIRMF T ทิสโก้ 13.6162 +0.00% +0.03% +0.10% +0.28% +0.67% +0.73% +2.98% +7.81% - - - -
TSTARP ทิสโก้ 11.8197 +0.06% +1.71% +2.25% +12.24% -2.84% -2.64% +22.12% 0.00% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 13.1124 +0.02% +0.87% +3.53% +10.91% -5.24% +6.04% +24.63% 0.00% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 9.1775 -1.95% -0.79% -1.29% +11.37% -9.56% -9.33% 0.00% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 9.1474 +0.31% +0.46% +2.24% -2.47% -1.24% +3.12% 0.00% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 14.1623 +0.35% -0.64% +1.09% +11.49% +3.90% +14.66% +10.26% +38.83% - - - -
TUSRMF T ทิสโก้ 14.3667 -0.25% +0.46% +1.60% +12.81% -4.79% +2.34% +29.17% +41.83% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล