เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ตลาดหุ้นไทย
ทอง US
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

ณ วันที่ 01 ก.ค. 2022
68%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
TAPRMF T ทิสโก้ 10.5482 -0.74% -1.14% -5.37% -11.28% -16.92% -25.01% -5.42% -3.95% - - - -
TAREIT ทิสโก้ 9.8160 -0.63% +2.02% -2.97% -6.49% -9.31% -10.81% +0.08% 0.00% - - - -
TBGF ทิสโก้ 31.0677 -0.13% -0.18% +1.94% -0.73% -1.43% -2.32% +20.34% +22.85% - - - -
TBGF8020 ทิสโก้ 14.4185 -0.04% -0.03% +0.68% +0.16% -0.10% -0.31% +9.49% +18.12% - - - -
TBIOTECH ทิสโก้ 16.2258 +0.94% +3.05% +4.27% -5.57% -14.07% -14.66% 0.00% 0.00% - - - -
TBOND1Y ทิสโก้ 11.7817 -0.02% +0.05% -0.01% +0.07% +0.13% +0.21% +2.39% +4.89% - - - -
TBRAND ทิสโก้ 8.6496 -0.17% +3.18% -2.04% -13.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TCHARMF-A T ทิสโก้ 8.8114 +0.12% +1.66% +11.40% +1.03% -11.72% -14.80% 0.00% 0.00% - - - -
TCHCON ทิสโก้ 5.5388 -0.08% +3.20% +22.05% +14.65% -8.72% -33.45% 0.00% 0.00% - - - -
TCHLINK1 ทิสโก้ 10.6152 +0.00% +0.01% -0.05% -0.38% -0.35% -7.21% 0.00% 0.00% - - - -
TCHLINK5 ทิสโก้ 10.9990 -0.11% -0.14% -0.27% +0.02% +0.89% -0.64% +10.12% 0.00% - - - -
TCHLINK6 ทิสโก้ 10.7764 0.00% +0.23% +0.31% +0.22% +1.24% +1.14% +8.57% 0.00% - - - -
TCHLINK7 ทิสโก้ 10.4828 -0.00% +0.13% -0.05% +0.30% +0.03% +0.80% +5.75% 0.00% - - - -
TCHLINK8 ทิสโก้ 10.0005 +0.03% +0.04% +0.46% +1.39% +3.01% -1.36% 0.00% 0.00% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 6.9888 +0.14% +1.52% +6.05% +4.00% -4.75% -26.41% -28.48% -27.32% - - - -
TCHSTARP ทิสโก้ 8.6419 -1.66% +4.98% +8.74% +3.61% -12.26% -34.63% -14.36% -11.22% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 6.2390 +0.08% +1.42% +5.81% +3.79% -5.16% -26.85% -27.89% 0.00% - - - -
TCHTECH ทิสโก้ 8.3816 -0.01% +3.07% +15.11% +3.49% -18.99% -40.25% 0.00% 0.00% - - - -
TCHTECHRMF-A T ทิสโก้ 6.3611 -0.02% +3.14% +14.57% +2.91% -18.89% -39.92% 0.00% 0.00% - - - -
TCHTECH-SSF T ทิสโก้ 8.3691 -0.01% +3.07% +15.11% +3.49% -18.98% -40.24% 0.00% 0.00% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.3889 -0.32% -0.29% +0.38% -5.31% -11.92% -18.41% -5.23% -2.19% - - - -
TCLOUD ทิสโก้ 7.5038 -2.65% -4.94% -9.20% -26.02% -38.19% -41.65% 0.00% 0.00% - - - -
TCMCSF ทิสโก้ 38.1090 +0.56% +0.07% -1.38% +1.78% +27.22% +8.86% +17.78% +44.98% - - - -
TCMEQF D ทิสโก้ 2.1622 +0.10% -0.15% -3.10% -6.20% -0.71% -23.43% -27.28% -23.35% N/A ไม่เเน่นอน 07/10/14 0.6600
TDLTF D T ทิสโก้ 21.2530 +0.02% -0.34% -5.87% -7.14% -12.37% -4.87% -0.98% +8.81% N/A ไม่เเน่นอน 10/02/15 0.6300
TDSLTF-A T ทิสโก้ 11.8040 +0.69% +0.83% -4.35% -5.23% -8.10% +1.02% +4.18% +8.04% - - - -
TDSLTF-B T ทิสโก้ 12.1541 +0.69% +0.84% -4.30% -5.11% -8.16% +1.29% +5.70% +10.82% - - - -
TEGRMF-A T ทิสโก้ 78.9351 +0.02% -0.34% -5.86% -7.12% -6.50% +1.36% +5.44% +27.02% - - - -
TEGRMF-B T ทิสโก้ 82.3710 +0.02% -0.33% -5.82% -7.00% -6.26% +1.90% +7.15% +30.46% - - - -
TEGSSF T ทิสโก้ 14.0706 +0.02% -0.34% -5.85% -7.17% -6.57% +1.13% 0.00% 0.00% - - - -
TEGSSFX T ทิสโก้ 14.0703 +0.02% -0.34% -5.85% -7.17% -6.57% +1.13% 0.00% 0.00% - - - -
TEQDY1 ทิสโก้ 10.1310 -0.03% +0.07% +0.53% +3.28% +5.71% +6.87% +2.27% 0.00% - - - -
TEQT5M1 ทิสโก้ 10.5131 -0.03% -0.04% +0.87% +13.71% +8.82% +26.34% +10.57% 0.00% - - - -
TEQT5M2 ทิสโก้ 10.5001 -0.02% -0.04% +4.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
TEURMF T ทิสโก้ 12.3718 -1.56% +1.08% -8.58% -10.09% -15.13% -8.11% +11.64% +19.61% - - - -
TFIRMF-A T ทิสโก้ 14.9346 +0.04% +0.09% -0.21% -0.80% -0.91% -1.08% +1.21% +4.04% - - - -
TFIRMF-B T ทิสโก้ 15.1493 +0.04% +0.09% -0.20% -0.78% -0.87% -0.99% +1.58% +4.76% - - - -
TFPRMF T ทิสโก้ 64.1166 +0.21% +0.00% -4.67% -5.99% -4.96% +1.53% -1.88% +9.15% - - - -
TGENOME ทิสโก้ 2.9229 -2.14% -6.54% -6.53% -33.01% -49.38% -65.99% 0.00% 0.00% - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 10.0529 -0.61% +4.67% +2.72% -22.30% -34.41% -49.52% -2.80% 0.00% - - - -
TGHRMF T ทิสโก้ 13.5775 -0.26% +0.92% -4.24% -7.37% -9.61% -0.68% +30.71% +37.87% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 11.7488 -0.09% +3.51% -2.20% -7.63% -12.34% -12.01% +19.76% +28.81% - - - -
TGINC-A ทิสโก้ 11.0402 -0.06% +0.72% -5.31% -10.28% -15.39% -12.64% +1.92% 0.00% - - - -
TGINC-R ทิสโก้ 11.0392 -0.06% +0.72% -5.31% -10.28% -15.39% -12.64% +1.92% 0.00% - - - -
TGOLD ทิสโก้ 14.1441 +0.10% -0.90% -0.42% -5.86% +0.29% +3.02% +21.41% +30.81% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 8.9320 +0.06% -0.95% -0.62% -5.85% +0.65% +3.49% +21.12% +29.67% - - - -
TGREIT ทิสโก้ 8.7939 -1.04% +2.04% -9.64% -21.04% -24.91% -19.98% 0.00% 0.00% - - - -
THDRMF T ทิสโก้ 16.4685 +0.73% +0.56% -4.21% -5.55% -4.70% +7.86% +13.89% +27.49% - - - -
TINC-A ทิสโก้ 11.8246 +0.26% +0.80% -2.10% -3.34% -3.26% -1.21% -3.42% +12.47% - - - -
TINC-R ทิสโก้ 11.7825 +0.26% +0.80% -2.11% -3.36% -3.31% -1.31% -3.70% +12.07% - - - -
TINC-SSF T ทิสโก้ 11.8141 +0.26% +0.80% -2.10% -3.34% -3.26% -1.21% 0.00% 0.00% - - - -
TINRMF-A T ทิสโก้ 10.2880 +0.23% +0.76% -1.88% -3.08% -3.03% -0.91% -2.53% 0.00% - - - -
TISCOAGF ทิสโก้ 103.6731 +0.10% -0.24% -4.32% -4.45% -5.33% -1.80% +41.14% +72.95% - - - -
TISCOAP ทิสโก้ 14.4253 -0.67% -1.12% -5.32% -11.16% -16.84% -24.75% -5.68% -3.39% - - - -
TISCOBIG ทิสโก้ 9.8393 +0.53% +0.90% -4.38% -4.45% -1.69% +5.15% -15.47% -1.34% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 6.7182 +0.11% +1.36% +5.74% +3.58% -5.68% -27.29% -29.25% -25.76% - - - -
TISCOCHA ทิสโก้ 11.6700 +0.11% +1.58% +11.27% +1.09% -11.90% -14.95% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCHA-SSF T ทิสโก้ 11.6703 +0.11% +1.58% +11.27% +1.09% -11.90% -14.95% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 3.9075 -0.40% -0.32% +0.07% -5.70% -12.09% -24.28% -16.52% -25.67% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCODS ทิสโก้ 9.1454 +0.69% +0.83% -4.26% -5.28% -14.55% -17.78% -8.53% -16.94% - - - -
TISCOEDF D ทิสโก้ 1.2083 +0.18% -0.01% -5.59% -8.46% -8.02% -2.26% -3.82% -4.89% N/A ไม่เเน่นอน 07/02/13 0.6300
TISCOEGF ทิสโก้ 54.1277 +0.02% -0.34% -5.84% -7.10% -6.48% +1.41% +5.29% +27.09% - - - -
TISCOEU ทิสโก้ 12.2828 -1.90% +0.55% -9.70% -10.74% -17.76% -13.01% +3.21% +9.92% - - - -
TISCOFIX ทิสโก้ 10.6855 +0.03% +0.09% -0.23% -0.69% -0.75% -0.82% +1.89% +5.34% - - - -
TISCOFLEX ทิสโก้ 40.4718 +0.21% +0.00% -4.83% -6.07% -4.14% +1.46% -3.39% +11.26% - - - -
TISCOFLEXP ทิสโก้ 57.0394 -0.82% -1.07% -6.63% -7.76% -11.72% -0.76% +68.23% +95.58% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 12.8405 -0.16% +0.85% -3.63% -6.41% -8.45% -3.08% +12.17% +14.50% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 10.1990 -0.51% +0.63% -2.49% -10.39% -15.19% -22.03% -3.22% +0.16% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 11.7665 -1.79% -0.86% -12.09% -12.89% -19.85% -19.05% -3.01% -3.66% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOHD ทิสโก้ 18.6912 +0.76% +0.60% -4.21% -5.54% -4.62% +8.06% +16.96% +31.12% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 15.5181 +0.19% -0.62% -1.55% -7.31% -9.53% +2.04% +28.52% +26.10% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 12.3002 -0.42% +0.85% -2.56% -8.32% -12.77% +1.55% +32.17% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 17.3662 -1.50% -1.99% -5.84% -7.04% -12.55% -11.93% +15.31% +25.53% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 10.6880 -0.73% +3.63% -3.65% -9.62% -20.05% -19.57% +7.56% +4.78% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 4.4501 -1.74% +0.98% -18.59% -22.68% -1.16% -21.89% -27.00% -24.93% - - - -
TISCOLTF-A T ทิสโก้ 42.2070 +0.02% -0.34% -5.87% -7.10% -6.42% +1.36% +5.43% +26.03% - - - -
TISCOLTF-B T ทิสโก้ 44.0441 +0.02% -0.33% -5.82% -6.98% -6.18% +1.90% +7.14% +29.44% - - - -
TISCOMS ทิสโก้ 19.7503 -0.46% -1.58% -8.24% -11.24% -14.41% -8.35% +32.24% +29.58% - - - -
TISCOMS-SSF T ทิสโก้ 19.7514 -0.46% -1.58% -8.24% -11.24% -14.41% -8.35% 0.00% 0.00% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 12.7709 +0.06% -0.63% -4.08% -8.23% -17.43% -28.59% +1.02% +0.73% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 6.1871 -3.11% +0.99% -5.94% +3.40% +32.47% +41.01% +71.35% +105.99% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 10.7955 -0.10% +2.22% +5.26% +0.11% -6.27% +3.10% +1.25% 0.00% - - - -
TISCOSTF ทิสโก้ 13.0058 -0.00% -0.00% +0.00% +0.09% +0.16% +0.36% +1.48% +3.44% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 34.4257 -0.87% -0.29% -8.80% -17.28% -20.30% -11.04% +26.83% +50.77% - - - -
TISCOWB ทิสโก้ 10.9126 -0.20% -0.27% -5.17% -4.75% +2.67% +2.38% +2.15% 0.00% - - - -
TISEQT17 ทิสโก้ 10.7997 -0.01% -0.03% +4.07% +4.46% +8.85% +8.17% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT18 ทิสโก้ 10.8536 -0.05% -0.09% +4.31% +4.88% +8.62% +7.78% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-A ทิสโก้ 13.4889 +0.56% +0.09% -6.20% -8.27% -4.66% +2.83% -1.87% 0.00% - - - -
TISESG-D ทิสโก้ 10.7543 +0.56% +0.09% -6.20% -8.27% -12.53% -5.66% -15.03% 0.00% - - - -
TISESG-S ทิสโก้ 13.3758 -0.09% +0.51% +2.05% +6.11% -0.11% -6.50% +28.38% 0.00% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 12.4562 -2.69% +1.20% -6.90% -29.68% -40.22% -41.97% +8.57% 0.00% - - - -
TJPLINK1 ทิสโก้ 10.7708 -0.00% +0.08% -0.00% +0.23% +0.51% +0.38% +9.15% 0.00% - - - -
TJPRMF T ทิสโก้ 15.2117 -1.43% -1.96% -5.50% -6.67% -11.87% -10.69% +17.91% +27.55% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 11.6428 -0.86% +1.94% -3.04% -5.01% -7.33% -8.05% +2.28% +23.57% - - - -
TMSLTF-A T ทิสโก้ 15.5557 -0.41% -1.37% -7.93% -10.69% -13.79% -5.70% +31.05% +37.56% - - - -
TMSRMF-A T ทิสโก้ 15.4079 -0.41% -1.36% -7.88% -10.59% -13.46% -5.37% +31.75% +36.57% - - - -
TMSRMF-B T ทิสโก้ 15.9769 -0.41% -1.35% -7.83% -10.45% -13.19% -4.76% +34.31% +41.02% - - - -
TNEWENGY ทิสโก้ 4.5564 +0.28% -9.07% -14.94% -29.88% -35.76% -50.29% 0.00% 0.00% - - - -
TNEXTGEN ทิสโก้ 4.3585 -4.45% -9.79% -15.40% -45.46% -58.43% -66.72% 0.00% 0.00% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 5.2401 -3.12% +1.64% -5.64% +3.49% +44.64% +59.80% -22.58% -5.45% - - - -
TSF-A ทิสโก้ 75.5723 -1.25% -1.85% -8.05% -9.97% -12.81% -3.38% +44.28% +87.30% - - - -
TSFIRMF T ทิสโก้ 13.9794 +0.00% +0.06% -0.11% -0.33% -0.32% -0.19% +2.07% +4.69% - - - -
TSF-SSF T ทิสโก้ 75.5920 -1.25% -1.85% -8.05% -9.97% -12.81% -3.38% 0.00% 0.00% - - - -
TSTARP ทิสโก้ 13.6781 -0.88% +1.53% -8.54% -19.17% -25.76% -23.45% +12.99% +20.93% - - - -
TTECHRMF-A T ทิสโก้ 9.0567 -1.67% -2.35% -10.21% -25.33% -33.44% -27.27% 0.00% 0.00% - - - -
TTHREIT ทิสโก้ 8.0023 +0.34% +2.30% -2.05% -3.88% -4.87% -5.95% 0.00% 0.00% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 19.5544 -0.57% -0.85% -5.58% -12.72% -16.03% -3.17% +46.43% +62.64% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 10.6132 -0.93% +0.77% -11.08% -19.65% -19.48% -13.73% +8.93% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 10.1949 +0.24% -0.57% +3.58% +5.85% +5.85% +9.17% +14.78% +5.93% - - - -
TUSMS ทิสโก้ 5.7213 -1.20% -0.51% -13.22% -33.03% -40.51% -46.97% 0.00% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 15.7375 -0.21% -0.24% -8.48% -16.35% -20.38% -8.65% +8.30% +16.20% - - - -
TUSRMF T ทิสโก้ 18.8067 -0.82% -0.33% -8.69% -17.47% -20.45% -11.19% +25.65% +46.15% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล