เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2019
67%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
TAPRMF T ทิสโก้ 11.0525 +1.39% +1.86% +0.81% +4.39% +3.95% +8.21% +13.54% +9.00% - - - -
TAREIT ทิสโก้ 10.0750 +0.13% +0.59% +0.40% +0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TBGF ทิสโก้ 31.0677 -0.13% -0.18% +1.94% -0.73% -1.43% -2.32% +20.34% +22.85% - - - -
TBGF8020 ทิสโก้ 14.4185 -0.04% -0.03% +0.68% +0.16% -0.10% -0.31% +9.49% +18.12% - - - -
TBOND1Y ทิสโก้ 11.6283 +0.00% +0.03% +0.16% +0.46% +1.15% +1.88% +4.32% +7.49% - - - -
TCHLINK1 ทิสโก้ 10.6152 +0.00% +0.01% -0.05% -0.38% -0.35% -7.21% 0.00% 0.00% - - - -
TCHLINK5 ทิสโก้ 10.9990 -0.11% -0.14% -0.27% +0.02% +0.89% -0.64% +10.12% 0.00% - - - -
TCHLINK6 ทิสโก้ 10.7764 0.00% +0.23% +0.31% +0.22% +1.24% +1.14% +8.57% 0.00% - - - -
TCHLINK7 ทิสโก้ 10.4828 -0.00% +0.13% -0.05% +0.30% +0.03% +0.80% +5.75% 0.00% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 9.5023 +1.33% +2.07% -0.65% -0.60% +0.98% +0.66% +5.62% -8.43% - - - -
TCHSTARP ทิสโก้ 10.1262 -0.21% +1.01% -0.16% +2.93% +6.93% +11.31% +22.07% 0.00% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 8.4777 +1.35% +2.09% -0.44% -0.15% +2.06% +2.32% 0.00% 0.00% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.6219 +1.27% +1.48% +1.25% +4.25% +0.20% +5.57% +15.75% +4.33% - - - -
TCMCSF ทิสโก้ 34.2007 +1.44% +1.06% -3.32% +2.13% +3.21% +7.89% +22.69% +18.62% - - - -
TCMEQF D ทิสโก้ 2.7104 +0.85% +0.56% -4.62% -3.45% -3.55% -0.58% +3.24% -13.11% N/A ไม่เเน่นอน 07/10/14 0.6600
TDLTF D T ทิสโก้ 19.6841 +0.82% +0.54% -4.53% -3.50% -5.43% -6.54% +3.22% +2.54% N/A ไม่เเน่นอน 10/02/15 0.6300
TDSLTF-A T ทิสโก้ 10.3188 +0.69% +0.61% -3.25% -3.96% -5.83% +0.29% +2.87% 0.00% - - - -
TEGRMF-A T ทิสโก้ 68.7119 +0.82% +0.55% -4.52% -3.46% -5.37% -3.73% +13.86% +22.75% - - - -
TEGRMF-B T ทิสโก้ 70.7310 +0.83% +0.56% -4.48% -3.33% -5.12% -3.21% +15.65% +26.07% - - - -
TEQDY1 ทิสโก้ 10.1310 -0.03% +0.07% +0.53% +3.28% +5.71% +6.87% +2.27% 0.00% - - - -
TEQT5M1 ทิสโก้ 9.0809 +0.81% +0.62% -4.21% -4.08% -6.06% -4.35% 0.00% 0.00% - - - -
TEQT5M2 ทิสโก้ 10.5001 -0.02% -0.04% +4.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
TEURMF T ทิสโก้ 11.6394 +0.07% +0.71% +0.41% +4.40% +6.95% +19.65% +19.62% 0.00% - - - -
TFIRMF-A T ทิสโก้ 14.9052 +0.00% +0.03% +0.18% +0.48% +1.15% +2.06% +4.86% +8.73% - - - -
TFIRMF-B T ทิสโก้ 15.0753 +0.01% +0.03% +0.20% +0.52% +1.23% +2.23% +5.36% +9.85% - - - -
TFPRMF T ทิสโก้ 59.6842 +0.93% +0.66% -4.00% -3.73% -5.80% -5.55% +3.65% +5.43% - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 10.5327 -0.93% +0.90% +5.03% +11.47% +6.94% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TGHRMF T ทิสโก้ 11.1150 +0.09% -0.27% +5.83% +8.90% +10.06% +7.34% +27.35% 0.00% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 10.4674 -0.40% +0.80% +5.58% +11.11% +10.33% +9.95% +32.93% 0.00% - - - -
TGOLD ทิสโก้ 11.9479 +0.32% -0.32% +1.04% -2.90% +8.05% +13.85% +16.10% +9.65% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 7.5702 +0.33% -0.32% +1.05% -2.83% +8.00% +14.01% +13.57% +7.93% - - - -
THDRMF T ทิสโก้ 13.1083 +0.82% +0.80% -3.25% -4.84% -5.90% -2.38% +11.85% +13.45% - - - -
TINC-A ทิสโก้ 11.8988 -0.48% -1.51% -2.34% -3.14% -0.38% +5.28% +15.24% 0.00% - - - -
TINC-R ทิสโก้ 11.8856 -0.48% -1.51% -2.35% -3.16% -0.43% +5.18% +15.11% 0.00% - - - -
TISCOAGF ทิสโก้ 75.4544 +0.57% +0.66% -0.31% +2.26% +4.24% +8.87% +29.12% +41.04% - - - -
TISCOAP ทิสโก้ 15.2073 +1.38% +1.85% +0.78% +4.52% +4.31% +8.88% +16.29% +10.23% - - - -
TISCOBIG ทิสโก้ 10.5005 +0.98% +0.78% -4.28% -4.85% -5.74% -5.44% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 9.2917 +1.34% +2.08% -0.55% -0.25% +1.71% +2.11% +10.30% -0.52% - - - -
TISCOCHA ทิสโก้ 9.8180 -0.60% -0.61% -0.77% -2.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.3645 +1.30% +1.52% -4.23% -1.28% -4.83% +0.85% -4.75% -11.61% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCODS ทิสโก้ 9.3513 +0.74% +0.64% -3.36% -4.10% -3.26% +3.03% -7.21% 0.00% - - - -
TISCOEDF D ทิสโก้ 1.1721 +0.84% +0.55% -4.65% -3.48% -3.58% -0.59% -18.20% -22.44% N/A ไม่เเน่นอน 07/02/13 0.6300
TISCOEGF ทิสโก้ 47.0333 +0.86% +0.57% -4.57% -3.57% -5.55% -4.06% +16.79% +22.46% - - - -
TISCOEU ทิสโก้ 12.5527 +0.48% +0.73% -0.09% +5.03% +8.36% +23.02% +22.81% +30.56% - - - -
TISCOFIX ทิสโก้ 10.6241 +0.01% +0.03% +0.22% +0.53% +1.49% +2.57% +6.00% 0.00% - - - -
TISCOFLEX ทิสโก้ 38.6591 +0.99% +0.65% -4.03% -3.39% -4.63% -3.46% +11.16% +10.93% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 11.8564 -0.05% +0.45% +1.63% +0.31% +3.10% +11.05% +15.35% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 10.5525 +1.53% +2.07% +1.17% +3.76% +3.64% +10.28% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 12.6784 +0.37% +0.01% -0.24% +6.22% +7.43% +19.55% +13.01% +24.19% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOHD ทิสโก้ 14.5123 +0.83% +0.80% -3.29% -4.92% -5.71% -2.18% +11.87% +13.02% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 11.6423 +0.54% +0.09% +1.18% +5.92% -5.91% +2.86% +5.31% 0.00% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 9.1164 +0.34% +0.35% +0.29% +6.55% -4.74% +0.09% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 16.1817 +0.20% +0.18% -0.66% +7.56% +10.30% +8.50% +22.46% +35.21% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 10.7901 +0.59% -0.06% +2.49% +9.67% +10.04% +9.69% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 5.9251 +0.90% +2.72% +1.00% +2.62% -1.94% +6.63% +8.11% -6.08% - - - -
TISCOLTF-A T ทิสโก้ 36.6891 +0.83% +0.55% -4.55% -3.50% -5.49% -3.93% +15.59% +15.52% - - - -
TISCOLTF-B T ทิสโก้ 37.7670 +0.83% +0.56% -4.51% -3.38% -5.24% -3.41% +17.46% +18.65% - - - -
TISCOMS ทิสโก้ 14.7885 +1.20% +0.52% -1.07% -2.22% +2.30% -0.10% -2.91% +17.12% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 13.1261 +1.70% +2.25% +0.96% +5.27% +7.57% +9.32% +22.82% +25.41% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 3.6220 -0.29% +0.64% +3.18% +6.06% +7.45% +4.80% -0.29% -48.27% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 11.4689 -0.43% +1.01% +0.81% +5.79% +8.33% +17.86% +23.08% 0.00% - - - -
TISCOSTF ทิสโก้ 12.8861 +0.00% +0.02% +0.08% +0.27% +0.62% +1.16% +3.08% +5.40% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 28.6796 +0.17% +0.92% +1.84% +4.50% +8.07% +16.74% +33.26% +51.03% - - - -
TISCOWB ทิสโก้ 9.8223 +1.26% +1.27% -1.48% -5.17% -5.58% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT17 ทิสโก้ 10.7997 -0.01% -0.03% +4.07% +4.46% +8.85% +8.17% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT18 ทิสโก้ 10.8536 -0.05% -0.09% +4.31% +4.88% +8.62% +7.78% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-A ทิสโก้ 12.5414 +0.57% +0.22% -4.02% -5.50% -5.46% -2.74% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-D ทิสโก้ 11.5476 +0.57% +0.22% -4.02% -5.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-S ทิสโก้ 13.3758 -0.09% +0.51% +2.05% +6.11% -0.11% -6.50% +28.38% 0.00% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 11.6837 -0.05% +0.52% +2.77% +4.43% +6.79% +19.31% 0.00% 0.00% - - - -
TJPLINK1 ทิสโก้ 10.7708 -0.00% +0.08% -0.00% +0.23% +0.51% +0.38% +9.15% 0.00% - - - -
TJPRMF T ทิสโก้ 13.9017 +0.19% +0.15% -0.45% +7.89% +10.63% +9.42% +21.07% +30.24% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 12.6522 -0.17% -1.32% +1.43% +2.95% +12.35% +22.65% +29.09% 0.00% - - - -
TMSLTF-A T ทิสโก้ 11.7797 +0.96% +0.55% -1.29% -2.08% +3.02% +2.27% +5.02% 0.00% - - - -
TMSRMF T ทิสโก้ 11.5709 +0.95% +0.55% -1.32% -2.26% +2.62% +1.38% +1.06% +22.08% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 6.7317 -0.24% +0.88% +3.30% +4.62% +9.32% +8.56% -1.89% 0.00% - - - -
TSF ทิสโก้ 54.0381 +1.88% +1.86% -1.12% +2.56% +7.85% +10.16% +33.72% +46.13% - - - -
TSFIRMF T ทิสโก้ 13.8323 +0.00% +0.03% +0.18% +0.47% +1.12% +1.87% +4.51% +7.40% - - - -
TSTARP ทิสโก้ 12.4446 -0.27% +0.54% +1.51% +3.76% +5.36% +13.90% +18.98% +18.97% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 14.0402 +0.19% +0.97% +1.74% +3.76% +5.49% +10.90% +18.96% 0.00% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 10.4490 -0.20% +1.34% +1.31% +7.07% +9.48% +20.97% 0.00% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 8.8464 +0.03% +0.09% -0.02% -0.68% -2.51% -5.88% -12.21% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 15.1508 -1.58% -1.15% +0.19% -0.54% +2.36% +11.51% +13.28% +24.06% - - - -
TUSRMF T ทิสโก้ 15.7778 +0.16% +0.90% +1.77% +4.31% +7.80% +15.93% +28.82% +41.57% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล