เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 22 ม.ค. 2019
85%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
TAPRMF T ทิสโก้ 10.4045 -0.66% +0.62% +4.83% +1.41% -8.92% -19.89% +29.46% +1.02% - - - -
TBGF ทิสโก้ 30.6331 +0.61% +0.99% +0.71% -1.47% -1.21% -5.41% +20.41% +21.35% - - - -
TBGF8020 ทิสโก้ 14.3354 +0.17% +0.25% +0.25% -0.16% -0.14% -1.34% +9.54% +17.63% - - - -
TBOND1Y ทิสโก้ 11.4272 -0.01% +0.02% +0.11% +0.50% +0.63% +1.03% +3.49% +8.15% - - - -
TCHLINK1 ทิสโก้ 10.6152 +0.00% +0.01% -0.05% -0.38% -0.35% -7.21% 0.00% 0.00% - - - -
TCHLINK5 ทิสโก้ 10.9163 +0.00% 0.00% +0.06% +0.49% +0.11% -1.10% 0.00% 0.00% - - - -
TCHLINK6 ทิสโก้ 10.6676 -0.00% +0.01% -0.03% +0.31% +0.01% -1.43% 0.00% 0.00% - - - -
TCHLINK7 ทิสโก้ 10.3775 -0.00% +0.02% +0.05% +0.45% -0.01% -1.48% 0.00% 0.00% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 9.5125 -0.97% +0.92% +4.38% -0.53% -3.65% -19.72% +26.91% -1.20% - - - -
TCHSTARP ทิสโก้ 9.3285 +0.96% +2.16% +4.32% +4.90% -11.87% -23.02% +29.81% 0.00% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 8.3669 -0.97% +0.94% +4.52% -0.00% -2.98% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.3949 -0.46% +0.99% +2.69% +4.42% -7.29% -18.55% +24.26% +12.08% - - - -
TCMCSF ทิสโก้ 30.7073 +1.45% +1.75% -0.33% -5.01% -6.26% -12.64% +33.11% +24.92% - - - -
TCMEQF D ทิสโก้ 2.6831 +0.92% +1.52% +0.31% -2.61% -12.43% -17.63% +8.65% +3.82% N/A ไม่เเน่นอน 07/10/14 0.6600
TDLTF D T ทิสโก้ 20.0634 +0.77% +1.43% -2.25% -5.98% -5.67% -10.30% +20.25% +21.51% N/A ไม่เเน่นอน 10/02/15 0.6300
TDSLTF-A T ทิสโก้ 10.0831 +0.63% +1.51% +1.37% -5.49% -6.75% -15.30% 0.00% 0.00% - - - -
TEGRMF-A T ทิสโก้ 70.0211 +0.77% +1.44% +0.65% -3.11% -2.77% -7.28% +44.74% +46.25% - - - -
TEGRMF-B T ทิสโก้ 71.7370 +0.77% +1.45% +0.70% -2.98% -2.51% -6.79% +47.08% 0.00% - - - -
TEQDY1 ทิสโก้ 10.1310 -0.03% +0.07% +0.53% +3.28% +5.71% +6.87% +2.27% 0.00% - - - -
TEQT5M1 ทิสโก้ 9.3121 +1.18% +1.58% +0.62% -3.35% -2.12% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEQT5M2 ทิสโก้ 10.5001 -0.02% -0.04% +4.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
TEURMF T ทิสโก้ 10.0374 -0.08% +2.36% +5.15% -0.81% -6.71% -8.78% +10.66% 0.00% - - - -
TFIRMF-A T ทิสโก้ 14.6251 +0.00% +0.01% +0.14% +0.50% +0.46% +0.70% +3.57% +10.40% - - - -
TFIRMF-B T ทิสโก้ 14.7709 +0.00% +0.01% +0.15% +0.55% +0.54% +0.86% +4.18% 0.00% - - - -
TFPRMF T ทิสโก้ 61.8362 +1.01% +1.37% +0.70% -4.57% -5.37% -13.01% +28.57% +27.66% - - - -
TGHRMF T ทิสโก้ 10.2630 +0.04% +2.83% +7.90% -3.22% -5.44% -4.66% +17.39% 0.00% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 9.4647 +0.75% +1.91% +3.77% -4.06% -4.78% -0.58% +14.66% 0.00% - - - -
TGOLD ทิสโก้ 10.7729 -0.10% -0.68% +0.97% +3.33% +1.77% -5.60% +9.14% -2.78% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 6.8161 -0.10% -0.70% +1.01% +3.33% +1.90% -6.05% +7.78% -4.84% - - - -
THDRMF T ทิสโก้ 13.1870 +0.42% +1.42% +1.80% -4.75% -5.42% -11.54% +40.48% +39.09% - - - -
TINC-A ทิสโก้ 11.3196 +0.24% +0.41% +1.05% -0.47% +0.35% +0.50% 0.00% 0.00% - - - -
TINC-R ทิสโก้ 11.3168 +0.24% +0.41% +1.04% -0.49% +0.33% +0.48% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOAGF ทิสโก้ 69.9474 +0.43% +1.15% +1.91% +1.10% +7.48% +4.88% +40.12% +44.20% - - - -
TISCOAP ทิสโก้ 14.2411 -0.67% +0.64% +4.88% +1.67% -8.78% -19.68% +28.59% +2.76% - - - -
TISCOBIG ทิสโก้ 10.7148 +0.70% +0.97% -1.09% -5.04% -6.27% -9.78% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 9.1782 -0.99% +0.89% +4.42% -0.10% -3.12% -18.70% +32.78% +7.30% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.4190 -0.46% +1.03% +2.86% +4.77% -6.75% -17.62% +8.62% +2.75% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCODS ทิสโก้ 8.8904 +0.65% +1.56% +1.46% -5.64% -6.88% -15.57% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOEDF D ทิสโก้ 1.1603 +0.91% +1.52% +0.30% -2.63% -2.49% -8.32% -3.09% -10.97% N/A ไม่เเน่นอน 07/02/13 0.6300
TISCOEGF ทิสโก้ 48.0312 +0.74% +1.39% +0.52% -3.16% -2.74% -7.36% +44.71% +46.00% - - - -
TISCOEU ทิสโก้ 10.4167 -0.33% +2.12% +3.65% -1.98% -9.18% -12.44% +14.37% 0.00% - - - -
TISCOFIX ทิสโก้ 10.3758 0.00% +0.02% +0.16% +0.57% +0.61% +0.97% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOFLEX ทิสโก้ 39.3856 +0.84% +1.28% +0.57% -3.11% -2.81% -9.19% +31.91% +32.46% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 10.3785 +0.04% +1.58% +3.71% -3.78% -5.26% -11.85% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 10.0229 +0.03% +2.48% +6.82% +4.54% -5.30% -18.55% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 10.9083 -0.56% +2.39% +4.13% -3.71% -11.67% -17.94% +12.66% 0.00% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOHD ทิสโก้ 14.5770 +0.42% +1.44% +1.81% -4.72% -5.35% -11.31% +39.63% +39.30% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 11.5204 +0.36% +0.95% -2.19% +8.03% -8.61% -14.02% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 9.0635 -0.59% -1.61% -4.91% +3.84% -13.20% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 14.2270 -0.49% +0.19% +1.96% -8.81% -7.71% -12.66% +21.37% +28.41% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 9.6163 +0.60% +2.87% +6.20% -10.16% -15.02% -20.31% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4157 -0.83% +0.59% +2.81% -3.45% -10.84% -20.96% +6.84% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 6.2391 +0.01% +0.82% +14.61% +2.68% +7.41% -9.84% +60.24% -12.55% - - - -
TISCOLTF-A T ทิสโก้ 37.4207 +0.77% +1.44% +0.58% -3.29% -2.97% -7.66% +37.80% +36.97% - - - -
TISCOLTF-B T ทิสโก้ 38.3377 +0.77% +1.45% +0.63% -3.16% -2.71% -7.17% +40.03% 0.00% - - - -
TISCOMS ทิสโก้ 13.5953 +1.86% +0.93% -4.43% -13.58% -12.49% -25.86% -3.32% +46.53% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 12.1587 -0.49% +1.18% +4.48% -0.78% -9.53% -19.04% +36.02% 0.00% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 3.5351 +0.04% +5.37% +16.13% -23.05% -18.19% -9.41% +31.17% -63.68% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 9.9206 +1.12% +1.84% +3.67% -2.91% -9.86% -9.87% +8.39% 0.00% - - - -
TISCOSTF ทิสโก้ 12.7470 -0.00% +0.00% +0.08% +0.26% +0.48% +0.89% +2.82% +5.76% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 24.6877 +0.05% +3.17% +9.59% -3.62% -5.54% -6.08% +40.13% +43.89% - - - -
TISEQT17 ทิสโก้ 10.7997 -0.01% -0.03% +4.07% +4.46% +8.85% +8.17% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT18 ทิสโก้ 10.8536 -0.05% -0.09% +4.31% +4.88% +8.62% +7.78% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-S ทิสโก้ 12.7045 +0.79% +1.48% +1.76% -4.90% -5.39% -12.73% +36.47% 0.00% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 10.0689 +1.00% +1.84% +6.15% +1.29% -10.79% -11.02% 0.00% 0.00% - - - -
TJPLINK1 ทิสโก้ 10.6931 +0.00% +0.00% -0.16% -0.22% -0.22% -0.99% 0.00% 0.00% - - - -
TJPRMF T ทิสโก้ 12.1597 -0.49% +0.19% +2.10% -8.39% -7.52% -12.82% +17.81% +22.07% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 10.4981 +0.07% +1.41% +3.52% +3.50% +4.31% +7.53% +17.02% 0.00% - - - -
TMSLTF-A T ทิสโก้ 10.7317 +1.60% +0.92% -3.26% -11.86% -10.39% -22.60% 0.00% 0.00% - - - -
TMSRMF T ทิสโก้ 10.6091 +1.64% +0.94% -3.37% -12.24% -10.84% -23.05% +2.66% 0.00% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 6.3425 +0.04% +5.41% +16.67% -23.46% -20.59% -12.92% +24.65% 0.00% - - - -
TSF ทิสโก้ 45.9850 +2.34% +1.56% -3.30% -9.50% -5.24% -11.46% +35.13% +57.05% - - - -
TSFIRMF T ทิสโก้ 13.5919 -0.00% +0.01% +0.09% +0.43% +0.51% +0.82% +3.11% +8.14% - - - -
TSTARP ทิสโก้ 11.1101 +1.08% +2.25% +4.53% -3.03% -8.47% -12.50% +18.72% 0.00% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 12.4201 +0.36% +2.93% +7.43% -5.76% -9.02% -5.63% +24.41% 0.00% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 9.1201 +0.05% +5.04% +13.00% -0.90% -7.53% -13.41% 0.00% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 9.1355 +0.37% -0.42% -2.51% -2.53% -4.04% +0.86% 0.00% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 13.2809 +0.03% +2.28% +5.99% +2.99% -0.92% +2.16% +13.37% +35.48% - - - -
TUSRMF T ทิสโก้ 13.6360 +0.04% +3.18% +9.37% -4.07% -6.20% -7.11% +33.56% +34.11% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล