เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2019
78%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
TAPRMF T ทิสโก้ 10.8979 +0.14% +3.01% +4.42% +0.25% +9.81% -5.94% +23.64% +1.68% - - - -
TBGF ทิสโก้ 31.0677 -0.13% -0.18% +1.94% -0.73% -1.43% -2.32% +20.34% +22.85% - - - -
TBGF8020 ทิสโก้ 14.4185 -0.04% -0.03% +0.68% +0.16% -0.10% -0.31% +9.49% +18.12% - - - -
TBOND1Y ทิสโก้ 11.5032 +0.00% +0.04% +0.19% +0.42% +0.76% +1.37% +3.67% +7.68% - - - -
TCHLINK1 ทิสโก้ 10.6152 +0.00% +0.01% -0.05% -0.38% -0.35% -7.21% 0.00% 0.00% - - - -
TCHLINK5 ทิสโก้ 10.9990 -0.11% -0.14% -0.27% +0.02% +0.89% -0.64% +10.12% 0.00% - - - -
TCHLINK6 ทิสโก้ 10.7514 -0.01% -0.11% -0.12% +0.01% +0.76% -0.47% +7.36% 0.00% - - - -
TCHLINK7 ทิสโก้ 10.4601 -0.00% -0.06% -0.14% -0.18% +0.84% -0.38% 0.00% 0.00% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 9.6574 -1.29% +2.51% +3.83% -3.37% +5.98% -4.59% +21.88% +1.96% - - - -
TCHSTARP ทิสโก้ 9.9962 -0.14% +4.53% +4.02% -2.96% +13.96% -10.15% +33.86% 0.00% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 8.5416 -1.32% +2.71% +4.15% -2.99% +6.71% -3.32% 0.00% 0.00% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.6569 -0.31% +1.85% +1.62% -1.34% +6.91% -4.79% +24.49% +8.94% - - - -
TCMCSF ทิสโก้ 33.7608 +0.54% +1.08% +5.75% +5.90% +12.49% +7.78% +28.71% +22.23% - - - -
TCMEQF D ทิสโก้ 2.8850 +0.31% +1.97% +4.95% +5.71% +10.13% -1.96% +3.24% -2.64% N/A ไม่เเน่นอน 07/10/14 0.6600
TDLTF D T ทิสโก้ 21.2990 +0.29% +1.84% +5.02% +4.47% +5.87% +4.44% +17.85% +15.24% N/A ไม่เเน่นอน 10/02/15 0.6300
TDSLTF-A T ทิสโก้ 11.1932 +0.20% +2.14% +5.45% +6.87% +14.57% +7.11% 0.00% 0.00% - - - -
TEGRMF-A T ทิสโก้ 74.2940 +0.29% +1.83% +4.95% +4.39% +8.95% +7.56% +39.53% +37.97% - - - -
TEGRMF-B T ทิสโก้ 76.2867 +0.29% +1.84% +5.00% +4.53% +9.24% +8.14% +41.78% +41.67% - - - -
TEQDY1 ทิสโก้ 10.1310 -0.03% +0.07% +0.53% +3.28% +5.71% +6.87% +2.27% 0.00% - - - -
TEQT5M1 ทิสโก้ 9.8965 +0.25% +1.90% +5.01% +4.51% +9.48% +8.46% 0.00% 0.00% - - - -
TEQT5M2 ทิสโก้ 10.5001 -0.02% -0.04% +4.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
TEURMF T ทิสโก้ 10.9781 -0.28% +1.37% +2.21% +4.33% +15.06% +4.26% +23.26% 0.00% - - - -
TFIRMF-A T ทิสโก้ 14.7500 +0.01% +0.04% +0.30% +0.60% +0.98% +1.33% +3.91% +9.82% - - - -
TFIRMF-B T ทิสโก้ 14.9072 +0.01% +0.05% +0.31% +0.64% +1.06% +1.50% +4.47% +10.99% - - - -
TFPRMF T ทิสโก้ 64.8912 +0.27% +1.89% +4.76% +4.07% +8.35% +3.02% +20.75% +19.42% - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 10.2448 -0.28% +4.05% +3.83% -0.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TGHRMF T ทิสโก้ 10.3273 -0.80% +1.35% +2.75% +0.52% +10.51% -1.04% +21.17% 0.00% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 9.7539 -0.47% +2.77% +3.89% -1.68% +12.05% +0.34% +18.64% 0.00% - - - -
TGOLD ทิสโก้ 11.7819 +2.02% +5.73% +9.95% +7.11% +10.44% +8.18% +0.43% +0.54% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 7.4583 +2.04% +5.57% +9.85% +7.00% +10.54% +8.20% -0.66% -1.30% - - - -
THDRMF T ทิสโก้ 14.2894 +0.18% +2.34% +5.59% +4.73% +12.35% +6.95% +30.18% +31.51% - - - -
TINC-A ทิสโก้ 12.1066 +0.22% +1.27% +2.63% +4.72% +8.86% +8.78% +20.42% 0.00% - - - -
TINC-R ทิสโก้ 12.0986 +0.22% +1.27% +2.62% +4.69% +8.81% +8.70% +20.34% 0.00% - - - -
TISCOAGF ทิสโก้ 73.3537 +0.17% +1.16% +3.09% +3.14% +7.35% +16.53% +36.59% +38.26% - - - -
TISCOAP ทิสโก้ 14.9393 +0.15% +2.99% +4.49% +0.38% +10.03% -5.50% +24.29% +3.07% - - - -
TISCOBIG ทิสโก้ 11.5070 +0.34% +2.46% +5.23% +6.27% +8.65% +5.69% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 9.3806 -1.30% +2.55% +3.95% -2.94% +6.73% -3.33% +27.40% +10.75% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.6212 -0.30% +1.88% +1.75% -1.00% +7.58% -3.75% +8.88% -1.24% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCODS ทิสโก้ 9.8763 +0.20% +2.17% +5.49% +6.88% +14.80% +7.06% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOEDF D ทิสโก้ 1.2481 +0.31% +1.98% +4.97% +5.75% +10.15% +9.19% -7.97% -14.35% N/A ไม่เเน่นอน 07/02/13 0.6300
TISCOEGF ทิสโก้ 51.0026 +0.31% +1.89% +5.23% +4.58% +8.99% +7.69% +39.58% +38.46% - - - -
TISCOEU ทิสโก้ 11.7600 -0.34% +2.04% +3.23% +6.88% +17.07% +5.20% +33.53% +11.17% - - - -
TISCOFIX ทิสโก้ 10.4811 +0.02% +0.06% +0.35% +0.70% +1.16% +1.68% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOFLEX ทิสโก้ 41.5583 +0.29% +1.86% +4.59% +4.73% +8.42% +7.14% +29.30% +24.76% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 11.5458 +0.31% +1.03% +1.92% +4.62% +17.98% +7.76% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 10.3698 +0.01% +3.84% +6.14% +0.43% +11.51% -0.84% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 11.8927 -0.57% +1.35% +1.84% +7.28% +13.58% -1.54% +23.83% 0.00% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOHD ทิสโก้ 15.7869 +0.19% +2.32% +5.52% +4.73% +12.30% +6.96% +28.73% +31.08% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 11.8938 -0.46% -1.19% -4.44% -1.13% +2.01% -2.18% +8.90% 0.00% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 9.2271 -0.89% -1.28% -2.80% -2.94% -2.60% -10.75% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 14.6731 -0.48% +0.57% -0.22% +1.53% +10.65% -4.95% +36.03% +35.40% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 9.7729 -1.22% -0.55% +0.03% -1.97% +7.93% -15.30% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 6.1704 +0.21% +5.00% +9.38% +3.46% +14.49% +15.36% +24.44% -21.61% - - - -
TISCOLTF-A T ทิสโก้ 39.7253 +0.29% +1.84% +5.00% +4.46% +8.99% +7.43% +35.62% +29.94% - - - -
TISCOLTF-B T ทิสโก้ 40.7907 +0.29% +1.85% +5.05% +4.60% +9.28% +8.01% +37.81% +33.43% - - - -
TISCOMS ทิสโก้ 14.8415 +0.35% +0.40% +6.27% +6.59% +7.95% -6.15% +4.97% +26.01% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 12.5213 -0.90% +3.23% +4.93% -1.50% +7.60% -8.51% +30.53% +16.64% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 3.5482 +0.12% +8.21% -2.56% -4.62% +20.16% -16.99% +5.29% -68.46% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 10.8354 -0.69% +1.21% +2.40% +2.10% +14.69% +0.25% +14.38% 0.00% - - - -
TISCOSTF ทิสโก้ 12.8124 +0.00% +0.03% +0.11% +0.31% +0.59% +1.07% +2.94% +5.57% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 26.9998 -0.17% +1.64% +3.64% +4.76% +23.01% +6.83% +40.76% +49.23% - - - -
TISEQT17 ทิสโก้ 10.7997 -0.01% -0.03% +4.07% +4.46% +8.85% +8.17% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT18 ทิสโก้ 10.8536 -0.05% -0.09% +4.31% +4.88% +8.62% +7.78% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-A ทิสโก้ 13.5428 +0.23% +1.86% +5.28% +3.82% +10.76% +5.17% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-D ทิสโก้ 12.4697 +0.23% +1.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-S ทิสโก้ 13.3758 -0.09% +0.51% +2.05% +6.11% -0.11% -6.50% +28.38% 0.00% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 11.3288 -0.47% +3.80% +2.74% +0.27% +25.01% -1.42% 0.00% 0.00% - - - -
TJPLINK1 ทิสโก้ 10.7708 -0.00% +0.08% -0.00% +0.23% +0.51% +0.38% +9.15% 0.00% - - - -
TJPRMF T ทิสโก้ 12.5745 -0.48% +0.59% -0.14% +1.68% +11.03% -4.45% +33.52% +28.69% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 11.3901 +0.67% +0.44% +0.66% +4.11% +14.29% +14.09% +19.09% 0.00% - - - -
TMSLTF-A T ทิสโก้ 11.8162 +0.45% +1.10% +6.74% +6.44% +9.88% -2.31% 0.00% 0.00% - - - -
TMSRMF T ทิสโก้ 11.6485 +0.45% +1.11% +6.73% +6.16% +9.56% -3.10% +12.12% 0.00% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 6.6222 +0.26% +10.53% -2.36% -2.92% +25.38% -15.20% -0.80% 0.00% - - - -
TSF ทิสโก้ 51.5770 +0.76% +1.19% +8.49% +11.76% +11.76% +9.35% +49.29% +49.37% - - - -
TSFIRMF T ทิสโก้ 13.6915 +0.01% +0.03% +0.29% +0.53% +0.81% +1.31% +3.47% +7.77% - - - -
TSTARP ทิสโก้ 12.0476 -0.35% +2.14% +2.46% +1.57% +18.00% +0.52% +24.91% 0.00% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 13.3514 -0.48% +0.18% +0.62% +3.36% +18.86% +2.29% +26.53% 0.00% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 9.4750 -0.44% +0.69% +0.88% +6.92% +19.89% -0.02% 0.00% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 8.9331 -0.34% -1.60% -3.21% -1.77% -4.45% -4.88% 0.00% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 14.8519 -0.58% -1.42% +1.02% +3.77% +22.76% +11.08% +10.13% +33.26% - - - -
TUSRMF T ทิสโก้ 14.8878 -0.17% +1.63% +3.59% +4.65% +22.56% +5.81% +34.97% +39.41% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล