เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ตลาดหุ้นไทย
ทอง US
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

ณ วันที่ 10 ส.ค. 2020
74%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
TAPRMF T ทิสโก้ 11.3203 -0.01% +2.02% +0.60% +17.64% +0.40% +13.39% -0.12% +13.53% - - - -
TAREIT ทิสโก้ 8.6286 -0.85% -0.46% -0.42% +2.92% -18.52% -10.89% 0.00% 0.00% - - - -
TBGF ทิสโก้ 31.0677 -0.13% -0.18% +1.94% -0.73% -1.43% -2.32% +20.34% +22.85% - - - -
TBGF8020 ทิสโก้ 14.4185 -0.04% -0.03% +0.68% +0.16% -0.10% -0.31% +9.49% +18.12% - - - -
TBIOTECH ทิสโก้ 15.1777 -0.42% +0.54% -0.31% +9.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TBOND1Y ทิสโก้ 11.7365 +0.00% +0.01% +0.02% +0.12% +0.51% +1.46% +4.27% +6.93% - - - -
TCHLINK1 ทิสโก้ 10.6152 +0.00% +0.01% -0.05% -0.38% -0.35% -7.21% 0.00% 0.00% - - - -
TCHLINK5 ทิสโก้ 10.9990 -0.11% -0.14% -0.27% +0.02% +0.89% -0.64% +10.12% 0.00% - - - -
TCHLINK6 ทิสโก้ 10.7764 0.00% +0.23% +0.31% +0.22% +1.24% +1.14% +8.57% 0.00% - - - -
TCHLINK7 ทิสโก้ 10.4828 -0.00% +0.13% -0.05% +0.30% +0.03% +0.80% +5.75% 0.00% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 8.9920 -0.72% -0.37% -5.12% +1.65% -6.52% +0.76% -9.98% -14.03% - - - -
TCHSTARP ทิสโก้ 12.1574 -0.02% +3.20% +3.75% +20.71% +13.74% +31.79% +17.38% +36.50% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 8.0376 -0.66% -0.36% -5.18% +1.75% -6.19% +1.59% 0.00% 0.00% - - - -
TCHTECH ทิสโก้ 11.9806 -3.15% +1.68% +1.73% +31.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.4377 -0.52% +1.24% +0.34% +14.39% -5.16% +5.24% -6.41% -1.78% - - - -
TCLOUD ทิสโก้ 10.1363 -3.29% -2.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TCMCSF ทิสโก้ 37.7843 +0.56% +0.92% +0.73% +22.70% +9.46% +18.53% +31.39% +45.06% - - - -
TCMEQF D ทิสโก้ 2.3318 +0.54% +1.15% +0.33% +5.43% -10.15% -14.10% -15.13% -16.76% N/A ไม่เเน่นอน 07/10/14 0.6600
TDLTF D T ทิสโก้ 17.4414 -0.26% +0.06% -2.26% +3.06% -10.72% -11.89% -10.16% -5.03% N/A ไม่เเน่นอน 10/02/15 0.6300
TDSLTF-A T ทิสโก้ 9.0647 -0.20% +0.74% -1.46% +6.48% -9.82% -14.24% -12.80% 0.00% - - - -
TEGRMF-A T ทิสโก้ 60.8137 -0.26% +0.06% -2.26% +2.99% -10.82% -11.94% -1.59% +13.38% - - - -
TEGRMF-B T ทิสโก้ 62.8225 -0.25% +0.07% -2.22% +3.12% -10.59% -11.47% +0.00% +16.46% - - - -
TEGSSF T ทิสโก้ 10.8659 -0.23% +0.08% -2.18% +3.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEGSSFX T ทิสโก้ 10.8659 -0.23% +0.08% -2.18% +3.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEQDY1 ทิสโก้ 10.1310 -0.03% +0.07% +0.53% +3.28% +5.71% +6.87% +2.27% 0.00% - - - -
TEQT5M1 ทิสโก้ 7.8874 -0.38% +0.25% -2.54% +1.79% -11.46% -13.96% 0.00% 0.00% - - - -
TEQT5M2 ทิสโก้ 10.5001 -0.02% -0.04% +4.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
TEURMF T ทิสโก้ 10.6397 +0.29% +2.12% -0.51% +8.63% -12.60% +0.84% +1.91% 0.00% - - - -
TFIRMF-A T ทิสโก้ 15.0405 -0.01% -0.00% +0.07% +0.16% +0.34% +1.41% +4.38% +7.55% - - - -
TFIRMF-B T ทิสโก้ 15.2283 -0.01% +0.00% +0.09% +0.20% +0.42% +1.57% +4.88% +8.58% - - - -
TFPRMF T ทิสโก้ 51.9615 -0.40% +0.25% -2.93% +0.52% -12.14% -14.14% -11.03% -3.02% - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 14.7894 +0.14% +2.19% +6.77% +21.36% +29.71% +52.50% 0.00% 0.00% - - - -
TGHRMF T ทิสโก้ 11.7816 +0.22% +0.80% +3.38% +7.06% +2.48% +16.63% +20.21% 0.00% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 11.6005 -0.38% +0.40% +2.75% +8.81% +4.84% +21.98% +27.88% +13.78% - - - -
TGINC-A ทิสโก้ 11.3496 +0.11% +0.97% +2.76% +9.35% -0.33% +5.87% 0.00% 0.00% - - - -
TGINC-R ทิสโก้ 11.3491 +0.11% +0.97% +2.76% +9.35% -0.33% +5.87% 0.00% 0.00% - - - -
TGOLD ทิสโก้ 16.0860 -1.48% +2.87% +12.53% +17.86% +27.65% +28.26% +44.58% +63.77% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 10.1381 -1.48% +2.84% +12.33% +17.39% +26.74% +27.62% +42.98% +60.99% - - - -
TGREIT ทิสโก้ 9.0289 -0.03% +1.08% +4.36% +11.74% -16.25% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
THDRMF T ทิสโก้ 11.4814 -0.15% +1.22% -0.96% +7.14% -10.18% -14.28% -9.49% +10.11% - - - -
TINC-A ทิสโก้ 11.2694 -0.06% -0.26% -1.64% -1.82% -7.16% -7.05% +6.99% 0.00% - - - -
TINC-R ทิสโก้ 11.2497 -0.06% -0.26% -1.65% -1.84% -7.20% -7.13% +6.80% 0.00% - - - -
TINRMF-A T ทิสโก้ 9.7594 -0.07% -0.19% -1.38% -1.36% -6.83% -6.84% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOAGF ทิสโก้ 78.7854 +0.52% +0.62% +1.75% +13.07% +2.76% +11.40% +32.76% +50.62% - - - -
TISCOAP ทิสโก้ 15.5502 -0.02% +2.00% +0.53% +17.83% +0.21% +13.49% +0.61% +13.84% - - - -
TISCOBIG ทิสโก้ 8.5626 -0.20% +0.39% -3.81% -0.55% -15.72% -19.42% -14.41% 0.00% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 8.7189 -0.68% -0.32% -5.06% +1.48% -7.39% +0.42% -7.54% -9.47% - - - -
TISCOCHA ทิสโก้ 11.7494 +0.06% -0.97% -0.65% +20.84% +17.89% +26.59% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.2526 -0.52% +1.20% +0.37% +14.26% -5.13% -0.00% -23.25% -17.59% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCODS ทิสโก้ 8.2096 -0.20% +0.89% -1.44% +6.26% -10.14% -14.34% -22.24% 0.00% - - - -
TISCOEDF D ทิสโก้ 1.0349 -0.30% -0.26% -2.09% +2.77% -10.99% -11.86% -18.34% -23.73% N/A ไม่เเน่นอน 07/02/13 0.6300
TISCOEGF ทิสโก้ 41.6335 -0.26% +0.06% -2.28% +3.05% -10.82% -12.00% -1.72% +13.22% - - - -
TISCOEU ทิสโก้ 11.1647 +0.48% +2.53% -1.59% +13.91% -13.97% -1.06% -1.99% +0.11% - - - -
TISCOFIX ทิสโก้ 10.6995 -0.01% +0.01% +0.08% +0.03% +0.06% +1.26% +5.06% 0.00% - - - -
TISCOFLEX ทิสโก้ 33.5174 -0.32% +0.18% -2.68% +0.79% -12.32% -13.87% -6.59% +3.99% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 11.8002 -0.06% +0.51% +4.43% +10.55% -2.76% +2.86% +4.21% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 10.4482 -1.99% +0.85% +2.61% +20.01% -1.29% +6.78% -3.45% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 12.0215 +0.61% +3.10% +0.66% +17.74% -7.88% +6.57% -0.92% +3.07% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOHD ทิสโก้ 12.8172 -0.16% +1.24% -1.07% +7.92% -9.60% -13.63% -8.51% +10.52% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 11.2023 -0.21% +2.20% +5.80% +20.09% -7.03% +3.20% -13.65% 0.00% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 8.3089 +1.08% +0.80% +4.23% +16.45% -15.44% -3.41% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 15.3199 -0.05% +0.51% -0.15% +8.36% -6.50% +7.93% +12.70% +7.40% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 11.2115 -0.08% +1.00% -1.35% +11.69% +3.95% +17.93% +8.87% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 4.1263 -1.59% -2.25% +2.31% +26.13% -28.55% -28.12% -35.12% -20.89% - - - -
TISCOLTF-A T ทิสโก้ 32.4891 -0.26% +0.06% -2.26% +3.07% -10.77% -11.95% -2.44% +6.74% - - - -
TISCOLTF-B T ทิสโก้ 33.5623 -0.25% +0.07% -2.21% +3.21% -10.53% -11.48% -0.86% +9.63% - - - -
TISCOMS ทิสโก้ 15.4542 +0.68% +0.68% +1.58% +24.44% +4.65% +5.57% +4.56% +13.67% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 14.0165 -0.03% +1.92% +2.87% +15.91% +2.92% +21.78% +6.40% +33.75% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 2.5996 -1.11% +2.76% +4.56% +34.33% -17.65% -19.40% -16.84% -39.39% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 10.7955 -0.10% +2.22% +5.26% +0.11% -6.27% +3.10% +1.25% 0.00% - - - -
TISCOSTF ทิสโก้ 12.9303 +0.00% +0.00% +0.01% +0.02% +0.20% +0.70% +2.70% +4.78% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 30.1416 +0.08% +2.30% +6.19% +15.18% -0.86% +14.17% +29.32% +54.73% - - - -
TISCOWB ทิสโก้ 9.0217 -0.34% -0.75% -1.73% +5.46% -2.77% -10.33% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT17 ทิสโก้ 10.7997 -0.01% -0.03% +4.07% +4.46% +8.85% +8.17% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT18 ทิสโก้ 10.8536 -0.05% -0.09% +4.31% +4.88% +8.62% +7.78% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-A ทิสโก้ 10.0954 -0.59% +0.48% -2.41% +4.24% -13.26% -20.92% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-D ทิสโก้ 9.0131 -0.59% +0.48% -2.40% +4.24% -13.26% -23.32% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-S ทิสโก้ 13.3758 -0.09% +0.51% +2.05% +6.11% -0.11% -6.50% +28.38% 0.00% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 16.3524 +0.26% +4.15% +6.60% +26.28% +24.04% +49.65% 0.00% 0.00% - - - -
TJPLINK1 ทิสโก้ 10.7708 -0.00% +0.08% -0.00% +0.23% +0.51% +0.38% +9.15% 0.00% - - - -
TJPRMF T ทิสโก้ 13.2521 -0.07% +0.53% -0.09% +8.61% -5.94% +9.06% +13.20% +5.10% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 9.7889 -0.04% +0.34% +1.19% -0.02% -25.24% -18.18% +4.32% +2.99% - - - -
TMSLTF-A T ทิสโก้ 12.4297 +0.57% +0.90% +3.82% +25.83% +4.56% +6.92% +13.31% 0.00% - - - -
TMSRMF T ทิสโก้ 12.2164 +0.58% +0.93% +3.85% +26.15% +4.73% +6.74% +11.68% +22.51% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 1.9984 -1.02% +2.51% +3.45% +42.69% -65.42% -66.65% -65.90% -76.73% - - - -
TSF ทิสโก้ 54.2256 +0.11% +0.29% +0.61% +14.14% -0.30% +8.09% +40.26% +55.12% - - - -
TSFIRMF T ทิสโก้ 13.9744 -0.01% +0.01% +0.09% +0.23% +0.50% +1.52% +4.39% +6.88% - - - -
TSTARP ทิสโก้ 14.2660 +0.33% +2.93% +5.65% +19.50% +6.83% +22.41% +23.51% +30.42% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 15.3951 +0.22% +2.19% +5.90% +11.34% +0.52% +17.62% +27.73% 0.00% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 8.3649 +2.09% +3.22% +7.90% +12.84% -21.74% -10.22% 0.00% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 9.1176 +0.15% -0.21% +0.18% -3.51% -0.10% +1.81% -3.38% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 13.6666 +1.39% +1.13% +4.67% +11.89% -14.32% -7.87% +0.52% +12.21% - - - -
TUSRMF T ทิสโก้ 16.5926 +0.08% +2.28% +6.19% +15.09% -0.65% +13.91% +26.50% +46.45% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล