เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2017
91%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1AM-DAILY วรรณ 12.0173 +0.00% +0.01% +0.07% +0.23% +0.53% +1.17% +4.06% +8.93% - - - -
1AMSET50 วรรณ 62.0083 +1.19% +1.79% -0.03% +11.95% +12.78% +23.23% +25.98% +72.35% - - - -
1AM-TG วรรณ 11.7863 +0.00% +0.01% +0.06% +0.19% +0.49% +1.06% +4.44% +9.16% - - - -
1SG-LTF T วรรณ 36.0632 +1.11% +1.48% -0.28% +11.29% +11.89% +21.17% +20.32% +60.35% - - - -
1S-LTF D T วรรณ 22.6324 +1.18% +1.59% -0.36% +11.25% +11.59% +21.45% +19.05% +47.76% 2.52% 1 02/11/17 0.5400
1SMART-LTF T วรรณ 10.7502 -0.25% -0.55% -0.14% +0.18% -0.24% +0.33% -3.06% -0.36% - - - -
1US-OPP วรรณ 12.3401 -0.68% -1.12% +0.83% +4.62% +4.76% +15.80% +32.15% +103.42% - - - -
1VAL-D D วรรณ 17.7408 +0.99% -0.15% -2.14% +6.00% +8.88% +15.59% +12.92% +36.45% 2.65% 1 07/08/17 1.5380
70/30-D LTF D T ยูโอบี 19.6548 +0.78% +2.01% +1.19% +10.61% +11.53% +13.32% +14.49% +51.90% 1.27% 1 16/06/17 0.2500
ABAG อเบอร์ดีน 20.5077 -0.62% -1.11% +0.06% +2.67% +2.29% +8.89% +15.37% +66.80% - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 11.3679 -0.90% -1.72% -3.73% +4.49% -0.19% +0.66% 0.00% 0.00% - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 20.1217 +0.00% -1.72% -0.49% +2.98% +2.98% +19.04% +10.48% +26.79% - - - -
ABAPAC-RMF T อเบอร์ดีน 14.2639 +0.00% -1.70% -0.49% +2.95% +2.95% +18.89% +10.49% +26.00% - - - -
ABCC อเบอร์ดีน 17.5610 +0.01% 0.00% +0.04% +0.20% +0.46% +0.98% +3.30% +7.40% - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 14.9961 +0.43% -0.45% +2.70% +7.25% +6.42% +19.07% +17.86% +29.43% - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 8.7280 +0.33% -1.00% -1.26% +3.02% -0.31% +17.05% +7.55% +35.90% - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 11.5087 +0.11% +0.18% +1.00% +2.46% +4.49% +9.14% 0.00% 0.00% - - - -
ABFC D อเบอร์ดีน 8.3453 +0.59% +0.52% +5.01% +6.25% +6.50% +13.79% +7.39% +30.19% 5.51% 2 20/10/17 0.3900
ABG อเบอร์ดีน 125.1213 +0.94% +0.84% +0.15% +8.90% +8.33% +18.80% +7.31% +36.66% - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 14.7452 +0.20% -2.19% -2.98% -0.53% -0.96% +14.86% +11.11% +18.70% - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 16.7677 +0.41% -2.34% -2.18% -1.02% -2.54% +19.86% +19.14% +74.74% - - - -
ABINC อเบอร์ดีน 11.1308 +0.00% +0.01% +0.06% +0.33% +0.74% +1.39% +4.64% +9.98% - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 14.3211 +0.73% -2.11% +2.76% +6.62% +5.73% +8.78% +30.91% 0.00% - - - -
ABLTF T อเบอร์ดีน 49.2230 +0.97% +0.92% +0.06% +9.32% +8.87% +19.37% +8.48% +35.94% - - - -
ABLTF 70/30 T อเบอร์ดีน 11.1541 +0.52% +0.60% +0.21% +6.86% +6.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ABSC-RMF T อเบอร์ดีน 94.7050 +0.93% +0.85% +0.17% +8.86% +8.28% +18.82% +7.23% +36.96% - - - -
ABSI-RMF T อเบอร์ดีน 12.3698 +0.00% -0.00% +0.03% +0.16% +0.37% +0.76% +2.50% +6.57% - - - -
ABSL อเบอร์ดีน 48.0398 +0.97% +0.95% +0.07% +8.95% +8.64% +19.00% +7.21% +33.61% - - - -
ABSM อเบอร์ดีน 54.0510 +0.86% +0.76% +2.82% +10.97% +11.45% +21.72% +22.05% +67.12% - - - -
ABTED D อเบอร์ดีน 7.0007 +0.72% +0.45% -0.19% +7.21% +7.03% +14.71% +6.58% +29.45% 8.14% 3 21/09/17 0.1500
ABV อเบอร์ดีน 35.3948 +0.34% +0.29% +0.01% +3.52% +4.33% +7.82% +7.27% +26.51% - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 12.9609 -0.19% -1.26% -1.08% +1.95% +0.11% +12.08% +6.25% +36.91% - - - -
ADR-D D ยูโอบี 8.8522 +0.17% +0.33% -0.25% +0.88% +1.00% +3.30% +3.16% +2.25% N/A 1 18/09/17 0.4680
AEOB อเบอร์ดีน 17.5990 +0.03% -0.09% -1.53% +0.35% +1.83% +10.78% +14.10% +19.81% - - - -
AGF D เอ็มเอฟซี 4.5000 +1.28% +1.83% +1.46% +13.45% +14.30% +19.22% +16.49% +68.79% 2.22% 1 10/10/16 0.1000
ASIA-B ยูโอบี 22.1668 -0.12% -0.25% -0.34% +0.51% +1.92% +3.94% +10.77% +21.83% - - - -
ASIA-E ยูโอบี 9.7025 +0.83% -1.69% +0.57% +4.82% +5.10% +12.19% +17.51% +36.99% - - - -
ASP เเอสเซท พลัส 16.3041 +0.00% +0.02% +0.09% +0.31% +0.66% +1.34% +4.76% +10.02% - - - -
ASP2 เเอสเซท พลัส 13.6473 +0.01% +0.03% +0.18% +0.52% +1.07% +2.05% +6.45% +12.49% - - - -
ASP-AITF2Y6 เเอสเซท พลัส 10.5019 +0.01% +0.04% +0.29% +0.90% +1.92% +3.93% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 12.9088 +1.02% +0.74% +1.87% +7.55% +13.21% +34.22% +34.45% +63.94% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 7.4140 +1.53% +0.00% +1.71% +9.45% +15.79% +39.44% +23.44% +22.71% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 12.8828 -1.28% -0.02% +1.34% +15.56% +30.80% +50.47% +34.53% 0.00% - - - -
ASP-ERF T เเอสเซท พลัส 29.8111 +0.90% +2.88% +3.26% +10.12% +17.63% +22.72% +14.41% +26.09% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 10.2045 +1.17% +0.66% +0.76% +2.19% +0.51% +16.52% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 11.1021 -0.65% -2.18% -2.90% +0.97% -1.50% +13.97% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FRF T เเอสเซท พลัส 14.3959 +0.00% +0.01% +0.04% +0.36% +0.99% +1.80% +6.12% +13.48% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 10.3575 +0.23% -0.71% -0.64% +0.65% +2.04% +9.48% +7.67% +26.94% - - - -
ASP-GDF D เเอสเซท พลัส 11.5430 +1.09% +2.34% +1.45% +12.48% +12.94% +18.80% +8.32% +19.74% N/A 1 30/01/15 0.7900
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 10.2890 +0.16% -0.65% -0.22% +1.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 10.2886 +0.16% -0.65% -0.22% +1.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GLTF T เเอสเซท พลัส 26.9428 +0.68% +1.22% +2.18% +15.95% +23.53% +25.32% +16.78% +28.30% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 12.3351 +0.40% -0.33% -0.81% -0.95% +1.56% +1.61% +3.09% -28.59% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 16.8241 +0.56% +0.02% +1.28% +6.71% +15.71% +30.40% +27.00% +49.24% - - - -
ASP-LTF D T เเอสเซท พลัส 18.8879 +1.04% +1.49% +1.54% +14.82% +19.09% +21.34% +9.10% +22.69% N/A 1 09/02/15 0.4700
ASP-MRF T เเอสเซท พลัส 28.2902 +1.07% +2.15% +1.39% +12.64% +13.47% +20.43% +13.41% +24.93% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 10.4511 -2.38% -4.64% +1.96% +8.38% +11.19% +22.54% +13.35% +85.74% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 12.3892 +0.55% -1.28% +4.68% +13.35% +12.16% +23.61% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 3.3883 -0.48% -3.36% +4.73% +14.29% +7.90% +8.10% -60.78% -64.90% - - - -
ASP-PRIME4 เเอสเซท พลัส 8.8040 +0.94% +2.68% +3.46% +11.43% +18.61% +22.89% +0.89% 0.00% - - - -
ASP-PRIME5 เเอสเซท พลัส 9.1463 +0.95% +2.95% +3.69% +10.47% +19.44% +18.66% -3.78% 0.00% - - - -
ASP-ROBOT เเอสเซท พลัส 10.9023 +1.52% +0.48% +3.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-SET50FUTURES เเอสเซท พลัส 16.8857 -1.12% +0.79% +5.86% +10.99% +3.87% -7.39% -9.80% +26.42% - - - -
ASP-SME เเอสเซท พลัส 12.2140 +0.95% +2.97% +3.74% +20.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 28.9856 +0.82% +0.11% +1.13% +4.55% +7.15% +17.80% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 10.0293 +1.15% -0.11% +1.82% +6.78% +9.62% +22.12% +1.05% 0.00% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 9.6838 +1.16% +0.04% +1.81% +6.64% +8.76% +20.41% -3.56% 0.00% - - - -
ASP-THBOND เเอสเซท พลัส 10.5735 -0.02% +0.04% +0.20% +0.68% +1.30% +1.74% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-THEQ เเอสเซท พลัส 12.0381 +0.93% +3.22% +4.02% +11.12% +18.80% +24.39% +13.72% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER4/4 เเอสเซท พลัส 8.5010 0.00% -1.46% -0.71% +4.02% +3.93% -3.88% -11.44% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER5 เเอสเซท พลัส 8.3254 -0.31% -2.15% -4.76% +2.64% +2.19% -2.56% 0.00% 0.00% - - - -
B25RMF T บัวหลวง 15.0146 +0.29% +0.38% -0.30% +1.84% +2.56% +2.72% +7.09% +16.53% - - - -
B-ACTIVE บัวหลวง 23.4661 +0.86% +1.09% -0.85% +6.70% +9.87% +3.81% +10.29% +19.62% - - - -
B-ASEAN บัวหลวง 11.2126 +0.37% -0.30% -0.22% +5.01% +4.23% +6.66% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASEANRMF T บัวหลวง 10.2527 +0.39% -0.32% -0.73% +4.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 12.9153 +0.66% -1.04% +0.83% +5.62% +12.14% +33.60% 0.00% 0.00% - - - -
BBASIC D บัวหลวง 28.6694 +1.09% +1.40% +0.90% +11.15% +11.30% +11.61% +30.86% +55.82% 8.72% 2 29/09/17 0.2000
BBASICDLTF D T บัวหลวง 10.4894 +0.81% +0.99% -0.13% +10.24% +10.42% +8.52% 0.00% 0.00% N/A 1 16/10/17 0.2200
BBASICRMF T บัวหลวง 13.3544 +0.88% +1.09% +0.64% +11.38% +10.25% +9.58% +27.60% 0.00% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 10.0826 +0.99% -2.05% +1.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BCAP D บัวหลวง 3.8300 +0.92% +1.44% -8.63% -0.04% +1.87% +3.34% +14.38% +54.97% 20.00% 3 15/08/17 0.0259
BCARE บัวหลวง 27.3890 -0.19% -2.08% -4.49% -0.90% -1.88% +6.03% +25.92% +132.34% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 10.3238 -0.19% -2.07% -4.47% -0.85% -1.89% +5.64% 0.00% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 102.6729 +1.04% +1.52% -0.95% +8.08% +9.40% +11.03% +20.12% +49.38% - - - -
BFIXED บัวหลวง 11.9408 +0.01% +0.01% +0.07% +0.45% +1.19% +1.97% +5.88% +13.45% - - - -
B-FLEX บัวหลวง 19.8667 +0.14% +0.17% -0.39% +0.36% +1.70% +2.62% +9.89% +19.18% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 65.6870 +0.93% +1.53% -0.61% +6.92% +8.08% +9.23% +17.42% +42.99% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 14.4502 +0.01% -0.01% -0.03% +0.35% +1.19% +1.88% +5.42% +12.98% - - - -
B-GLOBAL บัวหลวง 11.5933 -0.45% -1.18% +0.12% +3.96% +2.97% +15.14% 0.00% 0.00% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 11.1133 -0.44% -1.17% +0.12% +3.96% +2.92% +14.78% 0.00% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 10.1043 -0.04% -0.95% -1.37% -1.75% -2.32% -4.16% +4.60% -23.85% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 9.8383 -0.04% -0.95% -1.37% -1.76% -2.42% -4.40% +4.24% -24.43% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 10.6012 -0.55% -1.10% -1.41% -0.46% -0.54% +5.36% 0.00% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 10.2160 -0.74% -1.37% -1.54% -1.00% -3.88% -0.06% 0.00% 0.00% - - - -
BIG CAP-D LTF D T ยูโอบี 22.7618 +1.03% +2.39% -0.07% +10.98% +12.36% +25.84% +6.63% +45.50% 1.85% 1 16/06/17 0.5600
B-INCOME บัวหลวง 10.2108 -0.17% -0.62% -0.59% +1.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-INFRA บัวหลวง 34.4718 +0.99% +0.33% -2.62% +9.81% +15.51% +24.21% +20.50% +59.09% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 11.2969 -0.56% -1.34% +3.28% +9.52% +7.60% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BKA บัวหลวง 44.6320 +0.96% +1.47% -1.01% +8.02% +9.43% +10.43% +21.19% +52.27% - - - -
BKA2 บัวหลวง 37.3397 +1.05% +1.48% -0.97% +8.27% +9.76% +11.13% +21.02% +51.02% - - - -
BKD D บัวหลวง 4.6982 +1.02% +1.47% -1.04% +8.22% +9.88% +11.20% +20.29% +60.18% 8.56% 1 17/01/17 0.5180
BKIND บัวหลวง 10.8379 +1.02% +1.18% -0.92% +6.04% +5.68% +10.97% +8.34% 0.00% - - - -
B-LTF T บัวหลวง 43.7192 +1.07% +1.55% -0.91% +8.23% +9.51% +10.95% +20.06% +49.22% - - - -
BLTF75 T บัวหลวง 30.4520 +0.90% +1.67% -0.34% +6.88% +7.78% +8.72% +18.39% +39.08% - - - -
BMBF D เอ็มเอฟซี 4.4541 +1.26% +1.89% +1.59% +13.86% +14.85% +19.83% +18.17% +63.79% N/A 1 26/07/17 0.1800
B-NIPPON บัวหลวง 12.2511 +1.85% -1.52% +3.51% +10.38% +11.51% +22.16% 0.00% 0.00% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BRIC ยูโอบี 8.2824 +1.26% -0.61% +0.50% +7.67% +10.98% +24.37% +16.99% +31.01% - - - -
B-SENIOR บัวหลวง 12.1797 +0.21% +0.40% -0.16% +2.42% +5.17% +6.35% +16.49% 0.00% - - - -
BSIRICG D บัวหลวง 8.8516 +0.74% +0.58% -1.40% +6.00% +7.22% +18.18% +6.35% +39.44% 8.70% 4 16/10/17 0.3000
BSIRIRMF T บัวหลวง 11.2011 +0.75% +0.59% -1.39% +6.13% +7.40% +17.87% +8.65% 0.00% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 14.7004 +0.96% +1.71% +1.49% +14.23% +14.22% +15.95% +19.71% 0.00% - - - -
B-THAICG บัวหลวง 9.9872 +0.79% +1.26% -0.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BTK บัวหลวง 19.0727 +0.53% +1.55% -0.81% +9.37% +12.75% +23.60% -2.90% +25.25% - - - -
B-TNTV บัวหลวง 13.0119 +0.00% +0.02% +0.07% +0.22% +0.48% +1.02% +3.58% +8.17% - - - -
BTP บัวหลวง 49.2974 +0.84% +0.74% -3.61% +7.19% +12.69% +11.78% +41.65% +70.40% - - - -
B-TREASURY บัวหลวง 10.9067 +0.00% +0.02% +0.08% +0.24% +0.52% +1.08% +3.81% +8.28% - - - -
CG-LTF T ยูโอบี 59.3759 +1.10% +2.88% +1.75% +15.38% +16.61% +20.06% +22.48% +76.20% - - - -
CG-RMF T ยูโอบี 11.6238 +1.08% +2.88% +1.84% +15.20% +16.40% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CHINA D กรุงไทย 6.5513 -0.26% -0.70% +3.46% +18.58% +23.05% +19.57% +56.93% +67.45% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/15 1.5000
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD D T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 15.1519 +1.11% -1.24% -1.14% +8.07% +12.24% +16.03% +23.41% +44.28% N/A 1 30/11/15 0.3500
CIMB-PRINCIPAL APDI ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 18.4174 +0.63% -1.66% +1.64% +7.11% +14.50% +29.58% +26.62% +82.05% - - - -
CIMB-PRINCIPAL APDIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.5919 +0.61% -1.61% +1.85% +7.20% +14.64% +28.43% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CII ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.8117 +1.01% -1.06% -0.86% +2.96% +8.31% +18.52% +18.12% +49.02% - - - -
CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.1492 0.00% -0.00% +0.03% +0.16% +0.38% +0.84% +2.92% +7.19% - - - -
CIMB-PRINCIPAL DPLUS ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.4546 +0.00% +0.01% +0.09% +0.28% +0.63% +1.37% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EPIF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.7797 +0.90% -0.21% -2.49% +10.59% +12.74% -19.74% -22.87% -12.38% N/A 1 18/02/15 0.1000
CIMB-PRINCIPAL EQRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 20.2628 +1.34% +2.50% +2.66% +15.24% +20.85% +29.57% +39.18% +61.80% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EQUITY ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.1811 -0.53% -0.37% -2.18% -7.23% -11.69% -4.58% +11.87% +54.49% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 15.0984 +1.39% +2.62% +2.81% +15.40% +21.48% +12.24% +13.01% +66.20% N/A 1 18/03/15 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 28.4640 +1.44% +2.73% +2.95% +15.79% +21.93% +32.34% +36.80% +80.03% 3.30% 1 07/08/17 0.6000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.3296 0.00% +0.01% +0.07% +0.26% +0.59% +1.22% +3.88% +8.15% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4923 -0.01% +0.18% +0.90% +3.94% +2.18% +9.79% +13.45% +9.56% N/A ไม่เเน่นอน 12/02/07 0.1500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 6.4332 -0.23% -1.63% +1.25% +6.71% +6.08% +7.74% -18.09% -30.79% N/A ไม่เเน่นอน 28/04/11 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.5336 +0.59% -0.07% +0.33% +3.82% +6.38% +18.82% +22.20% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) LTF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 31.7450 +1.29% +2.69% +0.19% +9.80% +13.70% +21.77% +17.85% +50.60% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.8242 -0.31% -1.29% -0.60% +4.85% +3.81% +10.20% +5.66% +21.64% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.0293 +0.70% +1.33% +1.30% +7.03% +9.24% +13.04% +12.11% +23.55% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 19.0059 +1.07% +1.35% -1.43% +8.74% +10.42% +20.09% +12.79% +45.11% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) VF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.5011 0.00% +0.01% +0.07% +0.25% +0.55% +1.16% +3.97% +9.05% - - - -
CIMB-PRINCIPAL FIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.2046 +0.01% +0.02% +0.16% +0.50% +1.14% +1.84% +6.96% +14.47% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.8956 +0.52% -1.04% +0.74% -0.63% +0.72% +24.30% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8100 -0.09% -1.11% -1.53% -0.37% -3.24% -8.46% -5.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.1538 +1.23% +0.30% +0.57% +5.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GREITS D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.2190 -0.07% -0.51% +0.02% +1.41% +4.18% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 08/08/17 0.3600
CIMB-PRINCIPAL GSA ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.1490 -0.38% -1.30% -2.18% -0.17% +2.26% +14.63% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IBALANCED-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.0858 +1.10% +2.01% +2.24% +11.74% +15.99% +22.37% +31.92% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.1681 +0.00% +0.01% +0.08% +0.26% +0.56% +1.20% +4.42% +9.69% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.2169 +0.00% +0.01% +0.08% +0.02% +0.01% +0.42% +2.96% +7.71% N/A 4 10/04/17 0.0320
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.1799 +0.00% +0.01% +0.08% +0.27% +0.57% +1.21% +4.46% +9.81% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDIV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 20.6311 +1.20% +2.35% +2.30% +13.92% +19.38% +28.53% +37.79% +71.65% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDIV-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9255 +1.40% +2.55% +2.43% +13.27% +17.19% +24.96% +29.59% +57.87% 0.93% 1 10/04/17 0.1400
CIMB-PRINCIPAL IDIV-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 20.9331 +1.37% +2.53% +2.64% +14.58% +20.06% +29.26% +41.09% +74.58% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IFIXED-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.5616 +0.01% +0.04% +0.19% +0.61% +1.37% +2.32% +7.26% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IFIXED-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.5750 +0.01% +0.04% +0.19% +0.61% +1.38% +2.32% +7.30% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.3699 +0.21% -0.24% -0.79% -1.05% +1.42% +1.41% +4.14% -26.59% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.2191 +0.21% -0.24% -0.79% -1.20% +1.26% +1.21% +2.17% -28.09% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IPROP-A D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 16.6173 +0.34% +0.34% +0.93% +3.68% +7.21% +7.38% +33.49% +46.32% 1.62% 1 10/04/17 0.1900
CIMB-PRINCIPAL IPROP-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.1809 +0.34% +0.34% +0.93% +2.42% +4.63% +4.78% +30.59% +42.16% 5.34% 4 10/04/17 0.1900
CIMB-PRINCIPAL IPROPRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.6026 +0.32% +0.38% +0.95% +5.61% +9.90% +6.63% +52.11% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL JEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.4108 +0.86% -2.78% +2.61% +8.51% +8.74% +18.52% +22.34% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL KEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.6810 +1.41% +0.79% +3.54% +9.87% +8.39% +26.18% +19.59% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL LTF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 22.5527 +1.30% +2.42% +2.58% +14.99% +20.79% +29.92% +41.33% +65.74% - - - -
CIMB-PRINCIPAL PRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0658 +0.00% -0.01% -0.00% +0.07% +0.19% +0.43% +1.68% +5.09% - - - -
CIMB-PRINCIPAL SET50 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 23.7666 +1.12% +1.43% -1.29% +8.79% +10.37% +20.09% +9.25% +37.53% - - - -
CIMB-PRINCIPAL SIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.7473 +0.09% +0.07% +0.47% +2.64% +5.19% +6.13% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TDIF-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.7760 +1.88% +2.68% +3.99% +18.23% +20.72% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 07/08/17 0.2700
CIMB-PRINCIPAL TG8P3 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8160 0.00% +0.38% +3.98% +13.62% +8.73% +22.62% +38.71% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TREASURY ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4559 +0.00% +0.00% +0.06% +0.19% +0.44% +0.94% +3.35% +7.71% - - - -
CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.2867 -0.72% +0.76% +2.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CPAM APDE ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.8521 +0.63% -1.69% +1.76% +6.91% +14.10% +29.10% +24.75% 0.00% - - - -
CPAM GSCEQ-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.2170 -0.30% -2.10% -1.56% +4.56% +5.01% +16.10% +26.42% 0.00% - - - -
CPAM KOEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.2879 +1.35% +0.80% +3.67% +9.94% +8.49% +26.09% +16.96% 0.00% - - - -
CPRMF1 T ยูโอบี 16.5405 +0.15% +0.18% -0.21% +1.24% +1.40% +2.46% +4.37% +14.90% - - - -
CPRMF2 T ยูโอบี 14.8297 +0.16% +0.19% -0.19% +1.42% +1.67% +3.00% +6.49% +16.09% - - - -
CPRMF3 T ยูโอบี 15.7031 +0.16% +0.08% -0.31% +1.38% +2.25% +3.53% +6.82% +14.29% - - - -
CPRMF4 T ยูโอบี 15.6261 +0.13% +0.12% -0.25% +0.97% +1.12% +2.01% +2.50% +10.02% - - - -
CPRMF5 T ยูโอบี 15.3746 +0.16% +0.13% -0.40% +1.19% +1.60% +2.63% +3.57% +12.74% - - - -
DE-1 D เอ็มเอฟซี 8.1208 +1.27% +1.91% +1.62% +13.74% +14.95% +20.14% +19.03% +63.39% N/A ไม่เเน่นอน 25/02/15 0.4100
EBANK D กรุงไทย 6.0540 +0.97% +2.13% +0.44% +10.70% +8.19% +19.71% -1.59% +27.97% N/A ไม่เเน่นอน 18/07/14 0.1100
ECOMM กรุงไทย 8.7234 +1.54% +4.91% +4.51% +19.87% +17.57% +20.32% +48.12% 0.00% - - - -
EFOOD กรุงไทย 7.0381 +1.95% +2.14% +2.53% +7.69% +10.26% +8.28% +28.54% 0.00% - - - -
EHD ยูโอบี 9.4615 +0.41% -0.64% +0.01% +2.31% +2.49% +23.46% +24.67% +75.53% - - - -
EICT กรุงไทย 4.8590 +0.35% +0.68% -7.58% +1.97% +1.44% +10.95% -27.31% 0.00% - - - -
ENGY D ทหารไทย 5.7553 +1.05% -0.32% -2.84% +9.65% +14.20% +22.60% +13.17% +27.87% 2.61% 2 23/05/17 0.1000
EP-LTF T โซลาริส 19.6832 +0.91% +2.64% +0.01% +7.25% +8.91% +6.16% -14.47% +30.65% - - - -
ERMF T ยูโอบี 97.3864 +1.17% +1.39% -1.36% +9.58% +9.93% +13.33% +9.93% +44.15% - - - -
FLEXAR วรรณ 38.1932 +1.12% +1.39% -0.87% +9.55% +8.27% +12.55% +4.34% +24.71% - - - -
FLEX-RMF T วรรณ 27.7049 +1.18% +1.65% -1.24% +9.23% +9.13% +13.52% +18.25% +42.72% - - - -
F-RMF T วรรณ 15.2473 +0.01% +0.03% +0.14% +0.43% +0.84% +1.39% +4.73% +10.97% - - - -
GBRMF T ยูโอบี 14.0481 +0.01% +0.02% +0.08% +0.41% +0.91% +1.52% +5.25% +11.77% - - - -
GC ยูโอบี 15.0340 +0.71% -1.17% -1.33% +5.36% +9.06% +19.00% +28.53% +62.61% - - - -
GEM-D D ยูโอบี 11.0642 +1.02% 0.00% +1.69% +3.45% -0.10% +4.87% +17.62% +29.84% 1.20% 1 12/04/16 0.1330
GHD ยูโอบี 10.7312 -0.04% +0.13% +4.14% -1.96% -1.72% -12.18% +26.53% +32.97% - - - -
GLD กรุงไทย 1.8080 -0.02% -0.93% -1.41% -1.82% -2.42% -4.13% +4.85% -24.34% - - - -
GW ยูโอบี 11.3789 -0.02% +0.02% +4.42% +0.40% +2.56% +6.01% +34.57% +45.49% - - - -
HAPPY D5 D เอ็มเอฟซี 9.6866 +1.39% +3.35% +3.18% +14.96% +17.28% +12.08% -9.80% +21.27% N/A ไม่เเน่นอน 23/05/13 1.2800
HI-DIV D เอ็มเอฟซี 9.3007 +1.26% +2.55% +2.92% +13.40% +14.49% +20.05% +22.07% +45.88% 3.77% 3 25/10/17 0.1200
HK กรุงไทย 4.6484 -2.19% -3.16% +1.38% +0.92% -9.18% -21.37% +5.28% 0.00% - - - -
I-10 เอ็มเอฟซี 2.5218 +0.35% -2.70% -1.27% +1.58% -3.55% -8.65% -60.97% -72.44% - - - -
I-DEVELOP เอ็มเอฟซี 11.2206 +1.10% +0.03% +3.03% +8.87% +5.30% +5.74% -1.17% +24.70% - - - -
I-GOLD เอ็มเอฟซี 12.8000 -0.46% -0.62% -2.33% -0.25% +0.54% -1.50% +4.05% -25.71% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 6.6922 +0.02% -0.62% -1.50% -1.47% -0.57% -4.11% -2.29% -31.19% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 6.9438 -0.02% -0.65% -1.62% -1.55% -0.66% -4.23% -2.45% -31.01% - - - -
I-GOLDRMF T เอ็มเอฟซี 9.9587 -0.49% -0.62% -2.33% -0.35% +0.22% -1.83% +3.31% -26.69% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 29.2840 +1.03% +0.49% -2.16% +10.85% +16.67% +24.80% +21.25% +61.05% - - - -
I-OIL เอ็มเอฟซี 4.1683 -0.22% -3.54% +5.41% +13.69% +6.43% +1.87% -60.27% -62.78% - - - -
I-REITS เอ็มเอฟซี 14.0190 +0.49% -0.78% -0.44% +4.34% +0.12% +22.05% -0.75% +20.10% - - - -
I-SMART D เอ็มเอฟซี 10.0771 -0.11% -0.45% +3.04% +0.64% +1.83% +4.32% +8.73% 0.00% 4.47% 1 27/10/17 0.2800
JB25 ทหารไทย 41.9242 +1.24% +1.83% -0.91% +9.74% +11.95% +23.35% +17.43% +44.25% - - - -
JB25LTF D T ทหารไทย 24.8277 +1.24% +1.82% -0.96% +9.62% +11.60% +22.73% +14.70% +40.60% 2.01% 2 14/07/17 0.3300
JB25RMF T ทหารไทย 38.1949 +1.24% +1.82% -0.95% +9.60% +11.67% +22.74% +15.73% +40.74% - - - -
JBPLTF D T ทหารไทย 20.5619 +0.93% +1.36% -0.73% +7.17% +8.63% +16.63% +12.75% +32.08% 1.95% 2 14/07/17 0.2200
JSM ยูโอบี 19.3444 +0.99% -1.89% +3.20% +10.72% +19.19% +41.72% +75.31% 0.00% - - - -
K20SLTF D T กสิกรไทย 18.7284 +1.32% +3.04% +2.40% +13.73% +14.52% +17.10% +34.30% +55.04% 5.55% 1 14/09/17 0.4500
K-2500 กสิกรไทย 14.6864 +0.18% +0.28% +0.03% +1.76% +2.00% +3.29% +6.77% +17.03% - - - -
K-2510 กสิกรไทย 16.4695 +0.28% +0.39% -0.03% +2.74% +3.20% +5.83% +9.25% +22.23% - - - -
K-2520 กสิกรไทย 19.3561 +0.40% +0.53% -0.13% +3.87% +4.46% +7.66% +12.63% +31.88% - - - -
K-2530 กสิกรไทย 21.5299 +0.56% +0.62% -0.20% +5.25% +5.96% +9.95% +14.14% +35.85% - - - -
K70LTF D T กสิกรไทย 17.5402 +0.93% +1.49% -0.15% +8.22% +10.34% +16.33% +12.14% +32.98% 2.79% 2 14/09/17 0.4900
K-AEC กสิกรไทย 10.8275 +0.51% +3.81% +1.72% +4.25% +1.37% +3.53% 0.00% 0.00% - - - -
KAF D เอ็มเอฟซี 20.0953 +0.75% +1.87% +0.76% +7.85% +9.21% +10.41% +11.10% +22.20% 1.54% 1 22/09/16 0.3100
K-AFIXED กสิกรไทย 9.9838 -0.04% -0.18% -0.11% +0.26% +0.46% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-ASIA D กสิกรไทย 11.3715 +0.49% +1.67% +0.85% +3.47% +5.23% +23.15% +24.21% 0.00% 5.72% 2 14/11/17 0.2000
K-BANKING กสิกรไทย 12.5234 +0.96% +2.12% +0.43% +10.56% +8.16% +20.20% 0.00% 0.00% - - - -
KBLRMF T กสิกรไทย 27.6787 +0.48% +0.69% +0.11% +4.17% +4.73% +6.74% +6.22% +19.25% - - - -
K-CASH กสิกรไทย 12.7888 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.60% +1.25% +4.23% +8.53% - - - -
K-CBOND กสิกรไทย 17.0245 +0.01% +0.02% +0.06% +0.49% +1.19% +2.12% +7.65% +13.48% - - - -
K-CHINA D กสิกรไทย 12.5015 +0.66% -0.79% +1.33% +8.08% +17.97% +35.23% +51.45% +92.78% 3.20% 3 14/09/17 0.2000
K-CHX กสิกรไทย 12.7483 +1.23% +1.88% +7.70% +13.57% +25.94% +27.12% 0.00% 0.00% - - - -
KDLTF D T กสิกรไทย 21.2493 +1.27% +2.05% -0.24% +11.40% +14.31% +23.02% +16.35% +44.89% 3.62% 2 14/09/17 0.6300
KECASH เมย์เเบงก์ 11.1604 -0.02% +0.03% +0.05% +0.22% +0.49% +1.09% +4.92% +10.38% - - - -
K-ENERGY กสิกรไทย 12.2771 +1.05% -0.33% -2.85% +10.85% +13.59% +24.46% 0.00% 0.00% - - - -
KEQLTF T กสิกรไทย 35.1963 +1.33% +1.89% -0.20% +11.99% +14.37% +22.83% +15.46% +42.01% - - - -
KEQRMF T กสิกรไทย 31.5625 +1.33% +2.28% +0.89% +13.05% +15.74% +22.11% +21.78% +48.26% - - - -
K-EQUITY D กสิกรไทย 18.7878 +1.32% +1.97% +0.08% +12.76% +15.23% +22.46% +20.22% +52.33% N/A 2 14/07/17 1.0000
KEURMF T กสิกรไทย 13.0385 +1.05% -1.82% -1.11% +2.71% -0.67% +19.41% 0.00% 0.00% - - - -
K-EUROPE D กสิกรไทย 12.0615 +1.04% -1.82% -2.69% +1.11% -2.22% +18.16% +32.13% 0.00% N/A 3 11/08/17 0.2500
K-EUSAGE D กสิกรไทย 9.9441 -0.63% -1.03% -2.48% +0.34% -0.44% +18.80% 0.00% 0.00% N/A 3 14/11/17 0.2000
K-EUX กสิกรไทย 11.7924 +0.50% -1.01% -0.88% +2.71% -0.48% +21.89% 0.00% 0.00% - - - -
KFAFIX กรุงศรี 10.2918 +0.02% +0.06% +0.18% +0.74% +1.82% +2.99% 0.00% 0.00% - - - -
KF-AINCOME กรุงศรี 11.0359 -0.00% -0.91% -0.22% +0.08% +2.43% +8.94% 0.00% 0.00% - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 9.9084 -0.06% -1.64% -1.12% +1.29% -1.61% +7.42% -7.11% -1.32% - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 6.1435 +0.92% -1.98% -0.71% +6.25% +10.89% +29.45% +27.67% +33.99% - - - -
KFCASH กรุงศรี 13.0145 0.00% +0.01% +0.06% +0.20% +0.45% +0.97% +3.30% +7.42% - - - -
KFCASHPLUS กรุงศรี 11.9423 +0.00% +0.01% +0.06% +0.20% +0.45% +0.99% +3.65% +8.40% - - - -
KFCASHRMF T กรุงศรี 12.9290 +0.00% +0.01% +0.06% +0.19% +0.45% +0.98% +3.37% +7.57% - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 11.2054 +0.12% -2.01% -0.46% +6.23% +8.47% +16.69% +15.83% +30.69% - - - -
KFCHINARMF T กรุงศรี 10.6166 +0.90% +0.78% +5.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 10.4243 +0.29% -0.86% -0.61% +0.75% -1.29% +3.18% 0.00% 0.00% - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 10.6301 +0.13% -0.10% +0.12% +0.69% +1.91% +6.34% 0.00% 0.00% - - - -
KFDIVRMF T กรุงศรี 31.9348 +1.30% +1.85% -0.88% +9.80% +12.70% +23.04% +12.18% +37.56% - - - -
KFDNM-D D กรุงศรี 13.8936 +1.12% +1.21% +2.26% +17.39% +27.96% +46.51% +51.52% +74.52% 1.87% 1 01/06/17 0.5500
KFDYNAMIC กรุงศรี 41.3358 +1.00% +1.09% +2.28% +17.61% +28.19% +46.94% +53.90% +74.64% - - - -
KF-ELI กรุงศรี 8.6158 +0.49% -0.19% -2.81% -2.44% -0.95% +10.04% -6.33% 0.00% - - - -
KF-EM กรุงศรี 12.5052 +1.18% -0.66% -0.93% +0.46% +1.31% +18.18% +11.62% +29.20% - - - -
KFENSET50 กรุงศรี 24.5652 +1.17% +1.51% -1.39% +10.73% +11.94% +23.36% +15.06% +48.58% - - - -
K-FEQ กสิกรไทย 76.8301 +1.08% +1.75% +0.64% +12.45% +14.33% +19.15% +17.70% +49.40% - - - -
KFEQRMF T กรุงศรี 35.4124 +1.66% +4.47% +4.10% +20.40% +25.01% +32.89% +34.22% +69.32% - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 14.5703 +0.58% -0.71% -1.43% +2.11% +0.56% +20.96% +26.52% 0.00% - - - -
KFEURORMF T กรุงศรี 13.0257 +0.58% -0.71% -1.43% +2.04% +0.56% +20.95% 0.00% 0.00% - - - -
KFFIN-D D กรุงศรี 11.5649 +0.97% +1.56% +3.37% +18.22% +23.21% +47.29% +43.56% +68.43% 8.65% 1 27/07/17 0.9000
KFFLEX กรุงศรี 29.0018 +1.66% +2.85% +2.40% +15.50% +18.72% +29.52% +24.92% +66.16% - - - -
KFFLEX2RMF T กรุงศรี 64.4549 +1.67% +2.84% +2.33% +15.10% +18.30% +28.73% +23.82% +68.12% - - - -
KFFLEX-D D กรุงศรี 10.0131 +1.73% +2.96% +2.45% +15.49% +18.52% +29.07% +21.50% +84.70% 14.48% 1 14/09/17 0.3700
KF-GBLVAL กรุงศรี 11.3634 +0.80% -0.52% -0.54% +3.44% +2.06% +6.44% +12.31% +41.73% - - - -
KF-GBRAND D กรุงศรี 10.3604 +0.53% -0.29% +0.49% +2.00% +0.14% +16.10% 0.00% 0.00% N/A 2 20/06/17 0.5000
KFGBRANRMF T กรุงศรี 11.3869 +0.53% -0.29% +0.49% +1.97% +0.03% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GLS กรุงศรี 8.7340 +0.44% +1.91% +3.89% +4.45% +5.96% +2.45% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 11.3548 -0.12% -0.90% -1.42% -1.84% -2.67% -4.82% +3.37% -26.07% - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 11.4784 -0.11% -0.90% -1.42% -1.83% -2.67% -4.75% +3.12% -26.28% - - - -
KFGOVRMF T กรุงศรี 14.3322 +0.01% -0.00% +0.00% +0.34% +0.98% +1.58% +5.45% +13.76% - - - -
KF-GPROPD D กรุงศรี 9.0300 -0.42% -0.36% -0.20% +3.54% +0.42% +2.90% 0.00% 0.00% N/A 1 23/08/17 0.2500
KF-GTECH กรุงศรี 12.0158 +1.47% +0.73% +2.69% +8.71% +9.86% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFGTECHRMF T กรุงศรี 10.2982 +1.45% +0.72% +2.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFHAPPY กรุงศรี 10.3668 +0.37% +0.59% +0.51% +3.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFHAPPYRMF T กรุงศรี 10.0659 +0.35% +0.55% +0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFHCARERMF T กรุงศรี 10.3908 +1.11% -0.44% -4.83% -1.22% -1.86% +3.73% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 10.4498 +0.91% +0.78% +5.60% +15.61% +23.15% +44.13% 0.00% 0.00% 7.18% 3 30/11/17 0.3000
KF-HEALTHD D กรุงศรี 7.9520 +1.10% -0.44% -4.82% -1.23% -1.87% +3.97% +5.28% 0.00% 3.14% 1 20/06/17 0.2500
KF-HEUROPE กรุงศรี 13.5277 +1.06% -1.84% -1.04% +2.74% -0.56% +19.83% +36.53% 0.00% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 8.0444 +0.22% -0.26% -0.73% -0.80% +1.85% +2.24% +5.16% -26.25% - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 9.9071 +0.41% -3.10% -0.75% +5.86% +8.09% +20.23% 0.00% 0.00% 5.05% 2 14/09/17 0.2500
KF-HJPINDX กรุงศรี 11.7039 +0.22% -1.15% +4.67% +13.18% +12.75% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HSMUS กรุงศรี 10.2260 -0.43% -1.02% -0.32% +4.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HUSINDX กรุงศรี 10.8773 +0.80% +0.15% +1.14% +4.61% +7.30% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-INCOME กรุงศรี 11.3358 +0.29% -0.86% -0.62% +0.75% -1.28% +3.15% 0.00% 0.00% - - - -
KF-INDIA กรุงศรี 10.2567 +0.30% -0.82% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFIRMF T กสิกรไทย 14.6675 +0.02% +0.02% +0.06% +0.64% +1.45% +2.20% +7.93% +14.29% - - - -
K-FITL กสิกรไทย 10.0702 +0.18% -0.18% +0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-FITM กสิกรไทย 10.0562 +0.12% -0.15% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-FITS กสิกรไทย 10.0255 +0.05% -0.09% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-FITXL กสิกรไทย 10.1180 +0.25% -0.21% +0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-FIXED กสิกรไทย 12.1222 +0.02% +0.02% +0.04% +0.55% +1.32% +2.16% +8.47% +17.02% - - - -
K-FIXEDPLUS กสิกรไทย 10.0683 +0.02% +0.01% +0.06% +0.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFJAPANRMF T กรุงศรี 10.6997 +0.34% -3.47% -0.98% +5.19% +3.81% +11.91% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAP กรุงศรี 12.0815 +1.30% -1.90% +3.10% +12.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAPD D กรุงศรี 11.4769 +1.16% -2.02% +7.85% +12.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 18/10/17 0.5000
KF-LATAM กรุงศรี 7.7838 +2.06% -1.20% -6.95% -2.98% -4.33% +12.90% +0.67% -15.26% - - - -
KFLRMF T กสิกรไทย 85.4863 +1.20% +1.97% +0.39% +10.56% +12.49% +17.25% +13.43% +42.33% - - - -
KFLS20PLUS กรุงศรี 12.9642 +0.97% +0.65% +0.14% +9.85% +10.33% +16.43% +12.64% +28.29% - - - -
KFLS30PLUS กรุงศรี 12.1265 +0.68% +0.43% +0.08% +6.94% +7.28% +11.52% +8.63% +20.23% - - - -
KFLS55PLUS กรุงศรี 11.0192 +0.08% -0.00% +1.04% +2.40% +3.04% +3.94% +4.87% +9.63% - - - -
KFLTF50 T กรุงศรี 35.7319 +1.15% +1.47% -1.48% +9.58% +11.07% +21.21% +12.52% +41.98% - - - -
KFLTFA50-D D T กรุงศรี 26.2626 +0.99% -0.05% -2.21% +10.41% +13.96% +26.51% +28.72% +61.65% 1.52% 1 22/02/17 1.0000
KFLTFAST-D D T กรุงศรี 11.8906 +1.10% +0.59% +0.01% +10.81% +10.44% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 30/11/17 0.4000
KFLTFD70 D T กรุงศรี 17.3227 +0.94% +1.34% -0.68% +14.16% +9.16% +16.44% +11.30% +30.15% 2.89% 1 23/08/17 1.0000
KFLTFDIV D T กรุงศรี 27.4491 +1.36% +1.94% -4.37% +6.13% +8.96% +23.74% +10.77% +38.15% 3.10% 1 17/11/16 0.8500
KFLTFEQ T กรุงศรี 35.1028 +1.66% +4.48% +4.09% +20.59% +25.28% +33.35% +34.59% +70.97% N/A 1 26/04/17 0.3500
KFLTFEQ70D D T กรุงศรี 18.4733 +1.19% +3.12% +2.87% +13.93% +17.12% +22.08% +22.69% +48.08% 1.62% 1 26/04/17 0.3500
KFLTFSTARD T กรุงศรี 9.9429 +1.39% +0.93% -0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFLTFTSM-D D T กรุงศรี 13.3851 +1.25% +2.99% +5.91% +22.14% +26.46% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 30/11/17 0.7000
KFLTGOVRMF T กรุงศรี 13.3336 -0.01% -0.02% -0.09% +0.64% +1.88% +2.32% +5.82% +12.87% - - - -
KF-MINCOME กรุงศรี 10.1139 +0.28% -0.34% -0.54% +0.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFMIX80-20 D กรุงศรี 10.2121 -0.10% -0.02% -0.32% +1.23% +1.95% +3.14% +5.54% 0.00% 2.45% 1 06/10/16 0.2500
KFMONEY กรุงศรี 10.5444 +0.00% +0.01% +0.07% +0.21% +0.49% +1.06% +3.77% +8.41% - - - -
KFMTFI กรุงศรี 15.1280 +0.02% +0.04% +0.13% +0.59% +1.47% +2.23% +6.48% +14.26% - - - -
KFMTFI-D D กรุงศรี 10.0556 +0.01% +0.04% +0.17% +0.65% +1.49% +2.24% +6.48% +14.64% 1.54% 2 06/10/17 0.1300
KFMTFIRMF T กรุงศรี 13.1909 +0.01% +0.04% +0.11% +0.56% +1.46% +2.21% +6.26% +12.64% - - - -
KFMXPLS2TM กรุงศรี 11.1546 +0.26% +0.30% -0.26% +2.00% +2.79% +4.74% +6.08% +11.70% - - - -
KF-OIL กรุงศรี 3.2345 -0.51% -3.83% +5.06% +14.81% +4.87% +2.15% -58.94% -61.20% - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 15.4881 +0.95% +1.06% +4.74% +10.63% +9.98% +21.87% +30.18% +71.90% - - - -
KFS100RMF T กรุงศรี 34.6371 +1.14% +1.57% -1.40% +10.20% +11.81% +21.88% +15.85% +47.67% - - - -
KFSDIV D กรุงศรี 10.9524 +1.34% +6.66% -0.91% +12.38% +15.96% +27.12% +12.58% +55.67% 9.59% 4 15/11/17 0.5000
KFSEQ กรุงศรี 33.9160 +1.70% +4.61% +4.24% +20.83% +25.57% +33.80% +34.87% +71.45% - - - -
KFSEQ-D D กรุงศรี 11.2997 +1.67% +4.40% +4.16% +27.35% +24.72% +32.84% +31.57% +77.71% 9.73% 2 23/08/17 0.5000
KFSF กรุงศรี 24.8898 0.00% +0.01% +0.08% +0.34% +0.75% +1.48% +5.48% +12.65% - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 10.6304 +0.13% -0.10% +0.12% +0.71% +1.91% +6.36% 0.00% 0.00% - - - -
KFSINCRMF T กรุงศรี 10.6076 +0.13% -0.10% +0.13% +0.71% +1.92% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFSMART กรุงศรี 10.2435 +0.01% +0.02% +0.15% +0.40% +0.87% +1.70% 0.00% 0.00% - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 10.1028 -0.18% -1.67% -1.87% +4.21% +4.88% +15.57% +26.40% 0.00% 2.97% 2 19/07/17 0.2500
KFSMUL กรุงศรี 17.8763 +0.01% +0.03% +0.11% +0.65% +1.59% +2.43% +7.09% +15.62% - - - -
KFSPLUS กรุงศรี 20.5000 +0.00% +0.02% +0.11% +0.34% +0.74% +1.46% +4.90% +10.57% - - - -
KFSTARRMF T กรุงศรี 9.9500 +1.37% +0.97% -0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFTHAISM กรุงศรี 16.9804 +1.07% +2.51% +5.42% +21.27% +25.94% +38.35% 0.00% 0.00% - - - -
KF-TRB กรุงศรี 12.4398 -0.12% -0.28% -0.48% -0.29% +1.39% +2.62% +7.24% +11.24% - - - -
KFTSRMF T กรุงศรี 80.3995 +1.70% +2.96% +2.53% +15.58% +18.80% +29.42% +24.50% +64.68% - - - -
KFTSTAR-A กรุงศรี 11.2156 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFTSTAR-D D กรุงศรี 10.7167 +1.36% +5.71% -0.24% +16.44% +14.57% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 2 15/11/17 0.5000
KFTW2 กรุงศรี 83.5316 +1.71% +4.62% +4.33% +21.02% +26.03% +35.02% +39.88% +80.14% - - - -
KFTW5 D กรุงศรี 9.9361 +1.67% +15.31% +6.29% +28.10% +27.34% +35.49% +42.16% +97.91% 10.06% 2 15/11/17 1.0000
KF-US กรุงศรี 18.6963 -0.53% -1.01% +1.15% +6.33% +5.24% +10.58% +30.21% +95.07% - - - -
KFVALUE กรุงศรี 36.5280 +1.34% +1.90% -0.98% +10.25% +13.42% +24.78% +13.96% +38.94% - - - -
K-GA D กสิกรไทย 11.5981 +0.36% -0.60% -0.48% +1.14% +2.72% +10.83% +11.55% +39.31% 1.72% 3 14/09/17 0.2000
KGARMF T กสิกรไทย 13.2380 +0.36% -0.61% -0.49% +1.09% +2.54% +10.38% +11.59% 0.00% - - - -
KGBRMF T กสิกรไทย 13.9134 +0.01% -0.01% +0.00% +0.47% +1.18% +1.79% +6.92% +13.02% - - - -
KGDRMF T กสิกรไทย 11.2881 +0.22% -0.21% -0.66% -0.76% +2.03% +2.44% +5.94% -24.03% - - - -
K-GEMO D กสิกรไทย 10.9026 +0.77% +0.80% -0.43% +5.83% +11.14% +36.09% +18.85% +38.01% N/A ไม่เเน่นอน 14/11/17 0.2000
K-GHEALTH D กสิกรไทย 9.2967 +1.17% -0.10% -4.53% -0.52% +1.96% +10.31% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/08/15 0.2000
K-GHEALTH(UH) กสิกรไทย 9.0497 +1.09% -0.40% -4.77% -1.29% -1.90% +3.59% 0.00% 0.00% - - - -
KGHRMF T กสิกรไทย 8.9186 +1.17% -0.10% -4.51% -0.50% +1.86% +10.00% 0.00% 0.00% - - - -
KGIFRMF T กสิกรไทย 10.8456 +0.19% -0.89% +0.59% +0.54% +3.25% +13.08% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINCOME กสิกรไทย 11.0009 +0.27% -0.53% -0.55% +1.10% +1.74% +8.88% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINFRA D กสิกรไทย 10.8737 +0.19% -0.90% +0.54% +0.52% +3.37% +13.45% 0.00% 0.00% 4.14% 2 14/09/17 0.2000
K-GLOBE D กสิกรไทย 8.4197 +0.87% -0.32% +0.46% +3.71% +3.12% +12.52% +21.77% +67.41% N/A ไม่เเน่นอน 12/06/15 0.2000
KGLTF D T กสิกรไทย 18.9252 +1.23% +2.43% +0.69% +12.16% +13.34% +18.59% +18.61% +42.35% 4.33% 2 14/09/17 0.4700
K-GOLD D กสิกรไทย 9.3394 +0.22% -0.21% -0.66% -0.72% +2.10% +2.58% +7.14% -24.04% 5.35% ไม่เเน่นอน 14/07/16 0.5000
K-GPROP D กสิกรไทย 10.1495 +0.22% +0.07% -0.25% +1.41% +3.43% +11.86% +6.99% 0.00% 2.46% ไม่เเน่นอน 11/08/16 0.2500
K-ICT กสิกรไทย 8.0004 +0.36% +0.58% -7.64% +1.66% +1.79% +13.19% 0.00% 0.00% - - - -
K-INDIA D กสิกรไทย 11.7165 +0.81% +0.43% -0.63% +2.61% +4.60% +29.82% +24.74% +91.39% 5.12% 2 14/11/17 0.2000
K-INDX กสิกรไทย 11.7102 +1.70% -0.65% -0.32% +0.75% +3.76% +27.51% 0.00% 0.00% - - - -
K-JP D กสิกรไทย 10.9966 +1.73% -1.79% +2.22% +8.95% +12.28% +25.33% 0.00% 0.00% N/A 2 12/10/17 0.2000
KJPRMF T กสิกรไทย 12.9700 +1.72% -1.77% +2.11% +8.84% +12.25% +24.98% 0.00% 0.00% - - - -
K-JPX กสิกรไทย 12.7400 +0.07% -1.86% +2.19% +9.24% +11.27% +23.18% 0.00% 0.00% - - - -
KKF D ยูโอบี 4.2525 +0.82% +2.53% +3.64% +16.84% +17.84% +25.68% +18.66% +57.62% N/A ไม่เเน่นอน 23/06/17 0.0600
KK GOLD 7%#1 ภัทร 6.4092 +0.00% -0.64% -1.44% -1.46% -0.83% -3.48% -4.07% -32.64% - - - -
K-MENA D กสิกรไทย 6.8333 -0.25% 0.00% +1.04% +5.11% +8.69% +10.81% -10.32% +40.23% N/A ไม่เเน่นอน 12/09/14 0.2000
K-MIDSMALL กสิกรไทย 17.3445 +1.61% +2.77% +3.76% +20.35% +23.52% +33.18% +73.95% 0.00% - - - -
K-MONEY กสิกรไทย 11.9975 +0.00% +0.01% +0.08% +0.21% +0.46% +0.98% +3.66% +8.33% - - - -
KMSLTF T กสิกรไทย 13.2779 +1.44% +2.55% +3.96% +21.09% +24.42% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KMSRMF T กสิกรไทย 17.8259 +1.42% +2.51% +3.69% +21.18% +24.34% +34.87% 0.00% 0.00% - - - -
K-MVEQ กสิกรไทย 11.1250 +1.41% +1.47% -0.77% +3.58% +2.89% +12.94% 0.00% 0.00% - - - -
KMVLTF T กสิกรไทย 11.1052 +1.41% +1.46% -0.84% +3.56% +2.82% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-OIL กสิกรไทย 3.8023 -0.41% -3.39% +5.27% +15.49% +9.52% +10.62% -57.88% -60.36% - - - -
K-PLAN1 กสิกรไทย 12.4526 +0.01% +0.01% +0.17% +0.62% +1.31% +2.20% +7.81% +14.92% - - - -
K-PLAN2 กสิกรไทย 15.7637 +0.30% +0.54% +0.33% +4.29% +5.01% +6.66% +12.47% +27.49% - - - -
K-PLAN3 กสิกรไทย 19.5689 +0.61% +0.87% +0.26% +7.05% +8.14% +10.58% +18.19% +40.44% - - - -
KPLUS D ยูโอบี 7.8855 +1.18% +1.40% -1.34% +9.71% +10.41% +18.25% +13.25% +52.70% N/A 1 27/04/17 0.0900
KPLUS2 D ยูโอบี 7.7845 +1.18% +1.40% -1.33% +9.67% +10.36% +18.14% +12.97% +52.02% N/A 1 27/04/17 0.0900
K-PROP D กสิกรไทย 10.8035 -0.13% +0.12% +1.48% +4.40% +8.25% +9.05% 0.00% 0.00% 2.22% 2 14/09/17 0.4000
KS50LTF T กสิกรไทย 11.8800 +1.15% +1.46% -1.50% +9.59% +11.19% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KS50RMF T กสิกรไทย 13.0542 +1.16% +1.48% -1.48% +9.63% +11.31% +21.45% +12.36% 0.00% - - - -
KSDLTF D T กสิกรไทย 9.0141 +0.35% +0.65% -0.31% +1.51% +1.33% +3.34% +1.05% +3.52% 3.33% ไม่เเน่นอน 14/07/16 0.3000
K-SELECT D กสิกรไทย 9.3957 +1.08% +3.37% +3.17% +16.62% +17.86% +21.36% +20.79% +53.38% 6.39% 1 14/12/16 0.6000
K-SET50 กสิกรไทย 33.7762 +1.16% +1.49% -1.44% +9.74% +11.48% +21.89% +12.43% +43.02% - - - -
KSET50LTF T กรุงไทย 24.7576 +1.16% +1.48% -1.52% +9.54% +11.06% +20.89% +10.79% +40.25% - - - -
K-SF กสิกรไทย 10.8541 +0.01% +0.01% +0.12% +0.32% +0.70% +1.37% +4.68% 0.00% - - - -
K-SFPLUS กสิกรไทย 10.2645 +0.02% +0.00% +0.13% +0.37% +0.85% +1.78% 0.00% 0.00% - - - -
KSFRMF T กสิกรไทย 13.3953 +0.01% +0.03% +0.12% +0.39% +0.86% +1.63% +5.25% +10.51% - - - -
K-SGM กสิกรไทย 11.0706 -0.21% -0.99% -0.13% +2.01% +3.76% +9.46% 0.00% 0.00% - - - -
KSLTF T กรุงไทย 24.0483 +1.31% +2.62% +1.27% +13.75% +10.79% +12.91% +0.19% +19.30% - - - -
KSRMF T กรุงไทย 24.1411 +1.27% +2.54% +1.29% +14.15% +11.05% +13.32% +1.01% +20.25% - - - -
K-STADE D กสิกรไทย 6.7219 +1.24% +1.72% +0.40% +11.21% +11.64% +17.11% +20.03% +49.96% 3.27% 2 14/07/17 0.2000
K-STAR-A(ACC) กสิกรไทย 40.7769 +1.27% +2.38% +1.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-STAR-A(RED) กสิกรไทย 40.7845 +1.27% +2.38% +1.15% +13.49% +16.30% +22.63% +29.96% +69.68% - - - -
K-STEQ กสิกรไทย 38.8312 +1.02% +3.40% +3.15% +16.68% +18.12% +23.00% +24.66% +62.06% - - - -
KT25/75RMF T กรุงไทย 11.7654 +0.19% -0.03% -0.21% +2.63% +4.08% +5.07% 0.00% 0.00% - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 11.6615 +1.04% +0.20% +2.73% +10.09% +13.07% +23.49% 0.00% 0.00% - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 9.3244 +0.37% -0.89% -3.88% +2.08% +4.51% +7.10% -8.93% +6.09% - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 11.8250 -0.02% -0.70% +0.11% +4.53% +7.76% +21.75% 0.00% 0.00% - - - -
KT-BOND กรุงไทย 11.2094 +0.02% -0.12% +0.07% +0.32% +0.95% +2.53% -5.86% +3.08% - - - -
KT-BOND RMF T กรุงไทย 9.8053 +0.02% -0.12% +0.05% +0.30% +0.82% +2.39% -5.69% 0.00% - - - -
KTBTHAICG-A กรุงไทย 10.4406 +1.49% +2.34% +2.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CHINA-A กรุงไทย 12.0645 +1.12% -1.30% +0.79% +6.46% +15.64% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-A กรุงไทย 11.6298 +0.29% +2.00% +6.53% +17.89% +17.72% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-D D กรุงไทย 11.0947 +0.29% +2.00% +11.75% +17.77% +17.48% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 25/10/17 0.5000
KTEF กรุงไทย 22.9823 +0.69% +3.07% +2.31% +17.05% +18.26% +22.69% +45.38% +88.21% - - - -
KTEF-LTF T กรุงไทย 11.6469 +0.69% +3.06% +2.27% +16.77% +18.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 8.8226 +0.18% -3.94% -1.53% +9.01% -1.20% -3.67% -28.32% -21.74% - - - -
KT-EURO กรุงไทย 13.3439 +0.37% -1.50% -3.35% +0.01% +5.24% +30.81% +61.16% 0.00% - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 17.0838 +0.38% -0.28% +0.65% +2.86% +4.06% +12.70% +28.76% +80.52% - - - -
KTFIX-1Y3Y กรุงไทย 11.0072 +0.01% +0.03% +0.05% +0.53% +1.33% +2.08% +6.44% 0.00% - - - -
KTFIXPLUS-D D กรุงไทย 11.6082 +0.02% +0.02% +0.03% +0.42% +1.19% +1.87% +6.49% +12.41% 1.55% 1 10/08/17 0.1300
KT-FLEX กรุงไทย 11.7655 +0.98% +0.33% +0.29% +7.17% +6.88% +11.15% +12.61% 0.00% - - - -
KTFT4 กสิกรไทย 10.1860 -0.22% -0.22% +6.22% +2.91% +12.78% +9.11% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 11.1856 +0.46% -0.09% +3.05% +11.68% +15.64% +21.16% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOI-A กรุงไทย 10.0175 +0.20% -0.10% +0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 9.7225 +0.26% -0.27% -0.75% -0.91% +1.20% +1.35% +5.45% -26.57% - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 9.1720 +0.24% -0.28% -0.76% -0.94% +1.19% +1.37% +5.19% -26.79% - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 9.7780 +1.30% +0.01% -3.72% -0.54% +1.84% +10.17% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HEALTHC RMF T กรุงไทย 9.6288 +1.29% -0.02% -3.92% -0.94% +1.43% +9.23% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HIDIV D กรุงไทย 11.8946 +1.34% +2.46% +1.44% +13.50% +16.03% +22.14% +23.06% 0.00% 2.10% 1 25/07/17 0.3500
KT-HIDIVRMF T กรุงไทย 14.3201 +1.33% +2.38% +1.33% +13.43% +16.04% +21.76% +23.73% 0.00% - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 11.7381 -0.00% -0.65% +0.66% +3.99% +3.47% +11.53% +15.73% 0.00% - - - -
KTILF กรุงไทย 10.6267 +0.02% +0.54% +0.47% +3.59% +5.58% +6.99% +10.16% 0.00% - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 15.1151 +0.87% -0.86% -2.66% -0.34% +3.70% +32.17% 0.00% 0.00% - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 13.1300 +0.87% -0.86% -2.67% -0.23% +3.89% +33.32% 0.00% 0.00% 3.81% 2 12/09/17 0.7000
KT-JAPAN-A กรุงไทย 12.5196 +0.49% -3.50% -0.29% +6.39% +7.68% +19.49% 0.00% 0.00% - - - -
KT-JAPAN-D D กรุงไทย 12.0114 +0.49% -3.50% -0.29% +6.38% +7.52% +19.33% 0.00% 0.00% N/A 1 06/06/17 0.4500
KTLF D T กรุงไทย 27.3188 +1.07% +1.50% +1.81% +10.60% +10.40% +15.56% +14.71% +45.54% 1.83% 2 17/10/17 0.5500
KTLF70/30 T กรุงไทย 35.6305 +0.76% +0.99% -0.45% +7.27% +6.63% +10.97% +9.83% +32.08% - - - -
KT-MAI กรุงไทย 11.1257 +0.74% +2.25% +3.46% +13.46% +12.10% +24.88% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MINING กรุงไทย 5.3154 -0.06% -4.34% -5.16% +4.15% +6.14% +9.56% -5.36% -30.41% - - - -
KTMSEQ กรุงไทย 12.8147 +0.83% +0.41% +1.17% +9.48% +8.81% +25.93% 0.00% 0.00% - - - -
KT-OIL กรุงไทย 2.7097 -0.50% -3.77% +5.01% +14.67% +4.53% +2.12% -59.20% -61.55% - - - -
KT-OPP-A กรุงไทย 15.9235 +0.70% +0.02% +0.63% +5.54% +8.60% +20.68% +32.18% 0.00% - - - -
KT-OPP-D D กรุงไทย 12.7374 +0.70% +0.02% +8.96% +5.16% +8.19% +20.22% +31.75% 0.00% 1.96% 1 29/10/17 1.0000
KT-PIF-A กรุงไทย 10.2590 -0.21% -0.15% +0.75% +5.52% +8.33% +4.08% 0.00% 0.00% - - - -
KT-PIF-D D กรุงไทย 9.8471 -1.71% -1.65% +0.25% +5.00% +6.66% +2.45% 0.00% 0.00% N/A 2 22/10/17 0.1000
KT-PIF RMF T กรุงไทย 10.3156 -0.21% -0.15% +0.70% +5.32% +7.89% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTPLUS กรุงไทย 10.8700 +0.00% +0.02% +0.09% +0.26% +0.67% +1.40% +5.07% 0.00% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 3.7228 +0.46% -1.55% -7.08% -6.01% -16.27% -16.94% +4.67% -46.20% - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 12.2740 -0.20% -0.81% -0.32% +1.24% +5.04% +12.12% +14.44% +37.76% 7.33% 2 10/10/17 0.3000
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 12.8158 -0.20% -0.82% -0.41% +1.16% +4.79% +11.79% +14.39% 0.00% - - - -
K-TREASURY กสิกรไทย 12.8098 +0.00% +0.02% +0.07% +0.21% +0.47% +0.99% +3.63% +7.64% - - - -
KTSE D กรุงไทย 11.7006 +0.96% +0.10% +3.15% +10.16% +7.61% +15.77% +14.31% +69.85% 6.41% 1 25/10/17 0.5000
KTSE-LTF T กรุงไทย 10.8598 +0.96% +0.11% -1.19% +9.65% +7.28% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSE-RMF T กรุงไทย 14.4902 +0.99% +0.10% -1.13% +9.88% +7.33% +14.10% +12.47% +46.73% - - - -
KT-SET50-A กรุงไทย 11.0384 +1.15% +1.45% -1.42% +9.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSET50RMF T กรุงไทย 11.6369 +1.14% +1.43% -1.51% +9.38% +10.93% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSF D กรุงไทย 10.9881 +1.02% +1.42% -0.43% +10.58% +10.49% +17.16% +19.05% +58.89% N/A 1 02/05/17 0.3000
KTSS กรุงไทย 12.7515 +0.00% +0.01% +0.09% +0.25% +0.56% +1.11% +3.91% +8.72% - - - -
KT-ST กรุงไทย 11.6558 +0.01% +0.02% +0.15% +0.45% +0.91% +1.75% +6.28% +12.50% - - - -
KTSTPLUS-A กรุงไทย 10.1961 +0.01% +0.01% +0.11% +0.36% +0.80% +1.57% 0.00% 0.00% - - - -
KTSV กรุงไทย 11.3970 +0.00% +0.01% +0.06% +0.20% +0.46% +0.96% +3.36% +7.49% - - - -
KT-US-A กรุงไทย 10.3370 +0.98% -0.94% -1.65% +0.77% +0.98% +7.73% 0.00% 0.00% - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 11.6345 +0.06% -0.61% -0.44% +0.39% +1.35% +3.72% +8.64% 0.00% - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 11.7645 +0.62% -1.06% -1.29% +1.86% +1.52% +14.30% +14.71% 0.00% - - - -
KT-WEQ RMF T กรุงไทย 11.0435 +0.62% -1.08% -1.36% +1.60% +1.16% +13.26% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA D กสิกรไทย 13.5681 +0.63% +0.23% +1.02% +4.44% +6.16% +21.26% +38.51% +126.24% 7.37% 3 11/08/17 0.2500
K-USXNDQ-A(DIV) D กสิกรไทย 13.8367 +1.24% +0.52% +3.67% +6.71% +9.80% +30.39% +50.40% 0.00% 5.78% 3 14/09/17 0.2000
K-VALUE D กสิกรไทย 7.6098 +1.20% +1.63% +0.55% +11.58% +12.42% +24.15% +13.75% +40.40% 3.94% 1 11/08/17 0.2700
LHACTLTF-A T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.1929 +1.00% +2.32% +2.08% +3.15% +3.15% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHACTLTF-D T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.9904 -0.84% +0.47% +0.23% +1.27% +1.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHDEBT-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.3027 +0.01% +0.01% +0.08% +0.45% +1.18% +1.86% +6.12% +12.04% - - - -
LHDEBT-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5367 -1.13% -1.12% -1.31% -1.13% -1.04% -1.44% +10.16% +15.80% 1.56% 1 30/06/17 0.1200
LHDEBT-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2874 +0.01% +0.01% +0.08% +0.45% +1.17% +1.85% +6.12% +11.89% - - - -
LHEQD-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 14.3888 +0.83% +2.61% +3.53% +18.45% +16.83% +25.69% +30.65% +44.77% - - - -
LHEQD-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 7.8039 -2.94% -1.23% -0.35% +14.02% +12.39% +21.20% +23.39% +39.93% 14.22% 3 29/09/17 0.0900
LHEQD-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 14.3582 +0.83% +2.61% +3.51% +18.42% +16.79% +25.64% +30.59% +44.46% - - - -
LHFL เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.7993 +1.11% +1.41% +0.21% +16.93% +14.56% +14.00% +33.91% 0.00% - - - -
LHFLRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 14.9546 +1.10% +1.45% +0.27% +15.97% +14.18% +13.45% +39.08% 0.00% - - - -
LHGLIFE-E เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.4469 -0.37% -0.63% +1.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGOV-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.9373 +0.00% -0.01% +0.02% +0.34% +0.90% +1.56% +5.13% +9.60% - - - -
LHGOV-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0101 +0.00% -0.01% -0.00% +0.32% +0.62% +1.17% +3.86% +9.07% 0.85% 1 30/06/17 0.1200
LHGOV-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.8643 +0.00% -0.01% +0.02% +0.29% +0.46% +0.97% +4.43% +8.87% - - - -
LHGOVRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5857 -0.00% -0.01% +0.03% +0.21% +0.42% +0.77% +3.23% 0.00% - - - -
LHGROWTH-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 15.3081 +1.11% +1.43% +0.28% +15.90% +13.88% +15.92% +41.07% 0.00% - - - -
LHGROWTH-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.8276 -1.65% -1.34% -2.47% +12.79% +10.76% +12.88% +37.42% 0.00% 9.51% 2 29/09/17 0.1500
LHGROWTH-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 15.2719 +1.11% +1.43% +0.24% +15.81% +13.74% +15.68% +40.74% 0.00% - - - -
LHIP D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2578 +0.25% +0.52% -0.42% +4.45% +6.33% +4.23% 0.00% 0.00% 4.39% 2 29/09/17 0.1500
LHMM เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2718 +0.00% +0.02% +0.09% +0.29% +0.61% +1.28% +4.43% +9.50% - - - -
LHMSEQ D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3010 -0.53% +1.04% +1.51% +3.79% +2.35% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 08/06/16 0.3000
LHMSFL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.2381 -1.20% +0.81% +2.35% +20.08% +19.05% +20.77% 0.00% 0.00% 7.76% 2 29/09/17 0.2400
LHPROP-A D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3591 +0.16% -0.30% +0.54% +3.13% +5.26% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 3 25/08/17 0.1000
LHPROP-I D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1310 -1.85% -1.41% -1.29% +3.60% +6.41% -2.70% 0.00% 0.00% 14.02% 3 29/09/17 0.2000
LHPROP-INFRA D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.9130 -0.87% -0.63% -0.80% +3.56% +7.96% +1.75% 0.00% 0.00% N/A 2 29/09/17 0.1500
LHSMART D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5422 +0.44% +0.86% -0.98% +7.18% +9.14% +7.45% 0.00% 0.00% 6.17% 2 29/09/17 0.2500
LHSMART-LTF D T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.0002 +0.75% +2.33% +0.93% +16.00% +16.29% +15.67% 0.00% 0.00% N/A 1 24/02/17 0.0800
LHTPROP D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.0663 -1.67% -1.22% -1.07% +3.74% +6.21% -2.57% +42.06% 0.00% 18.07% 3 29/09/17 0.2000
LHTPROPRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.1606 +0.08% +0.49% +0.55% +5.56% +8.41% +0.21% 0.00% 0.00% - - - -
M-ACTIVE เอ็มเอฟซี 17.4721 +0.97% +2.87% +2.11% +13.01% +15.16% +10.71% -3.46% +6.23% - - - -
MA-LTF T เอ็มเอฟซี 34.0978 +1.28% +3.06% +1.97% +13.85% +16.36% +18.74% +14.77% +42.33% - - - -
M-BOND เอ็มเอฟซี 12.8510 +0.01% +0.01% +0.06% +0.31% +0.79% +1.53% +5.47% +9.61% - - - -
M-BT D เอ็มเอฟซี 20.6225 +1.10% +1.94% +1.56% +13.27% +15.77% +21.69% +30.24% +77.39% 2.28% 1 30/01/17 0.7500
MEM D เมย์เเบงก์ 9.1244 -0.01% -0.04% +4.62% +4.53% +5.57% -8.70% 0.00% 0.00% 2.85% ไม่เเน่นอน 16/11/15 0.2600
MEU D เมย์เเบงก์ 8.8995 -0.01% +0.18% +3.00% +3.66% -0.88% -3.14% 0.00% 0.00% 13.82% ไม่เเน่นอน 16/11/15 1.2300
MFF เอ็มเอฟซี 20.1451 +0.00% +0.03% +0.14% +0.49% +1.07% +1.73% +6.06% +12.73% - - - -
M-FIX T เอ็มเอฟซี 13.6691 +0.01% +0.02% +0.12% +0.44% +0.93% +1.74% +6.28% +12.50% - - - -
M-FLEX เอ็มเอฟซี 9.3821 +0.27% -0.07% +0.75% +6.89% +6.03% +6.54% 0.00% 0.00% - - - -
MFX D เอ็มเอฟซี 33.5898 +1.23% +2.75% +1.70% +14.14% +16.35% +18.55% +11.77% +48.40% N/A ไม่เเน่นอน 30/01/17 1.4700
M-GARS เมย์เเบงก์ 9.3293 -0.00% -0.96% -3.65% -2.23% -5.58% -6.00% 0.00% 0.00% - - - -
MG-LTF D T เอ็มเอฟซี 13.7161 +1.22% +1.41% +1.33% +13.76% +13.20% +18.06% +34.66% +48.13% 1.94% 1 26/06/17 0.3200
MIF D เอ็มเอฟซี 11.4652 +0.77% +0.33% -2.55% +9.04% +9.56% +8.39% +15.57% +27.16% N/A 1 30/01/17 1.2000
MIF-LTF D T เอ็มเอฟซี 16.0478 +0.78% -0.10% -0.97% +11.43% +9.23% +10.61% +5.72% +22.05% 2.92% 1 26/06/17 0.5700
MIX-D1585 D ยูโอบี 10.5167 +0.14% +0.45% +0.38% +2.66% +3.49% +5.33% +6.24% +18.53% 0.29% 1 18/09/17 0.1250
MJP D เมย์เเบงก์ 9.7118 -0.01% -0.08% +1.07% +2.83% -4.10% -3.93% 0.00% 0.00% 13.59% ไม่เเน่นอน 28/07/15 1.3200
MM-GOV เอ็มเอฟซี 11.5563 +0.00% +0.01% +0.06% +0.20% +0.46% +1.00% +3.55% +7.84% - - - -
M-MIDSMALL D เอ็มเอฟซี 14.7369 +1.23% +4.16% +10.36% +30.19% +39.93% +39.67% 0.00% 0.00% N/A 1 27/04/17 0.5700
MMM เอ็มเอฟซี 13.2196 +0.00% +0.01% +0.08% +0.27% +0.57% +1.17% +4.30% +9.41% - - - -
M-MMF เมย์เเบงก์ 10.2501 -0.03% -0.02% +0.04% +0.23% +0.53% +1.25% 0.00% 0.00% - - - -
MMM-PLUS เอ็มเอฟซี 10.2465 +0.01% +0.02% +0.12% +0.35% +0.75% +1.46% 0.00% 0.00% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.4130 +0.00% +0.01% +0.05% +0.13% +0.32% +0.67% +2.79% +7.05% - - - -
M-PROP8S1 D เอ็มเอฟซี 10.6862 +0.49% +1.60% +2.23% +10.49% +10.82% +3.11% 0.00% 0.00% N/A 1 27/04/17 0.2000
M-PROP8S2 เอ็มเอฟซี 10.6938 +0.50% +1.81% +2.49% +10.50% +10.83% +3.42% 0.00% 0.00% - - - -
M-PROP DIV D เอ็มเอฟซี 13.1652 +0.60% +1.17% +2.72% +9.88% +11.68% +2.88% +41.67% 0.00% 3.44% 4 27/10/17 0.1199
M-PROP RMF T เอ็มเอฟซี 10.1893 +0.64% +1.33% +2.12% +10.41% +12.49% +3.37% 0.00% 0.00% - - - -
M-RMF T วรรณ 13.4447 +0.00% +0.00% +0.06% +0.19% +0.43% +0.90% +2.99% +7.06% - - - -
M-S50 D เอ็มเอฟซี 26.1037 +1.12% +1.58% -0.82% +10.28% +16.18% +22.55% +14.50% +54.63% 3.06% 1 25/05/17 0.9000
MS-AMERICAN เเมนูไลฟ์ 17.9712 +1.05% -0.99% -1.32% +0.42% -0.41% +7.77% +25.72% +92.09% - - - -
MS-ASIAN SM เเมนูไลฟ์ 17.7755 +1.00% +0.45% +2.05% +9.60% +9.99% +19.41% +8.56% +48.49% - - - -
MS-ASM RMF T เเมนูไลฟ์ 10.1985 +0.91% +0.41% +1.79% +8.42% +8.51% +16.12% +6.58% 0.00% - - - -
M-SAVING T เอ็มเอฟซี 12.5924 +0.00% +0.01% +0.06% +0.19% +0.42% +0.89% +3.24% +7.27% - - - -
MS-CHINA VALUE เเมนูไลฟ์ 16.0718 +1.43% +0.11% +2.62% +12.06% +22.04% +35.39% +40.04% +81.92% - - - -
MS-CORE EQ เเมนูไลฟ์ 33.2259 +0.15% -0.19% -2.02% +8.44% +8.69% +16.76% +17.38% +60.54% - - - -
MS-CORE LTF T เเมนูไลฟ์ 34.4241 +0.17% -0.15% -1.98% +8.58% +8.96% +17.44% +18.90% +65.46% - - - -
MS-EE EURO เเมนูไลฟ์ 5.9885 +0.43% -1.32% -1.76% +2.97% +2.39% +16.34% +5.49% +1.67% - - - -
MS-EQ DIV D เเมนูไลฟ์ 11.0133 +0.17% -0.15% -2.01% +5.00% +3.55% +8.80% +9.56% +64.29% 1.18% 1 08/08/16 0.1300
MS-EUROPE-A เเมนูไลฟ์ 9.7097 +0.91% -0.34% -3.42% -1.24% -3.55% +9.95% +7.08% 0.00% - - - -
MS-EUROPE-D เเมนูไลฟ์ 9.7111 +0.91% -0.34% -3.42% -1.23% -3.54% +9.96% +7.10% 0.00% - - - -
MS-FLEX RMF T เเมนูไลฟ์ 21.2415 +0.10% -0.13% -1.26% +4.65% +4.64% +9.14% +7.52% +28.79% - - - -
MS-HCARE-A เเมนูไลฟ์ 11.4580 +0.78% -0.46% -3.63% +0.10% -2.33% +2.17% +5.30% 0.00% N/A 1 23/01/15 0.7000
MS-HCARE-D D เเมนูไลฟ์ 9.6136 +0.78% -0.46% -3.63% +0.10% -2.33% +2.17% +6.81% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 22/12/15 0.1500
MS-INDIA-A เเมนูไลฟ์ 11.7175 +0.65% -1.76% -1.19% +1.32% +3.40% +25.22% 0.00% 0.00% - - - -
MS-INDIA-D เเมนูไลฟ์ 8.4349 +0.65% -1.76% -1.19% -9.30% -20.31% -7.58% 0.00% 0.00% - - - -
MS-MONEY เเมนูไลฟ์ 11.4216 +0.00% -0.00% +0.05% +0.15% +0.39% +0.89% +3.22% +7.19% - - - -
MUS D เมย์เเบงก์ 10.5148 -0.00% -0.14% -1.25% +5.45% -2.97% +2.01% 0.00% 0.00% 2.38% ไม่เเน่นอน 16/11/15 0.2500
M-USA เมย์เเบงก์ 9.6758 -0.03% +0.32% -2.82% +8.22% -3.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-VALUE T เอ็มเอฟซี 82.6285 +1.23% +1.85% +1.48% +13.08% +14.15% +18.98% +15.92% +59.24% - - - -
MV-LTF D T เอ็มเอฟซี 27.1698 +1.24% +1.88% +1.52% +13.37% +14.51% +19.28% +15.65% +65.03% 3.59% 1 30/01/17 0.6000
ONE-APACPROP วรรณ 10.0763 -0.22% -1.25% +0.43% +0.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-CHINA วรรณ 10.7967 +0.11% -1.97% -0.58% +5.78% +7.72% +14.92% +11.05% +21.16% - - - -
ONE-CHINA10 วรรณ 9.4683 +0.91% -1.25% -4.36% +0.50% +2.47% +10.33% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-DI D วรรณ 10.8749 -0.02% -0.03% +0.09% +0.61% +1.51% +2.56% 0.00% 0.00% 2.75% 3 29/09/17 0.0500
ONE-DI2 D วรรณ 10.2353 +0.00% +0.03% +0.11% +0.51% +1.27% +2.12% 0.00% 0.00% 1.58% 3 29/09/17 0.0650
ONE-EC14 D วรรณ 9.9658 +1.26% +1.27% -1.01% +12.27% +11.28% +28.55% +25.83% +86.13% 10.74% 2 02/11/17 0.5975
ONE-FAR วรรณ 24.5578 +0.00% +0.02% +0.14% +0.42% +0.86% +1.65% +5.89% +13.29% - - - -
ONE-FAS D วรรณ 8.0839 +1.18% +2.38% +0.91% +12.45% +13.77% +20.27% +19.07% +67.16% 8.11% 1 28/09/17 0.2680
ONE-FIXED วรรณ 10.1267 +0.00% +0.02% +0.12% +0.38% +0.79% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-FLEX D วรรณ 18.5345 +1.13% +1.40% -0.84% +9.71% +8.55% +12.63% +16.68% +40.10% 5.56% 1 17/02/17 0.2500
ONE-G วรรณ 55.7380 +1.17% +1.42% -1.08% +9.59% +8.92% +15.41% +15.76% +40.55% - - - -
ONE-GLOBALEQ D วรรณ 10.2296 +0.62% -1.03% -1.35% +1.71% +1.59% +13.62% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 26/06/15 0.5000
ONE-HOSPITAL วรรณ 10.5081 +0.24% +1.01% +0.46% +7.43% +9.30% -3.64% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-HYPER วรรณ 10.4963 +0.01% +0.03% +0.16% +0.48% -4.39% -3.53% +1.51% 0.00% - - - -
ONE-POWER วรรณ 10.9676 +0.63% -1.00% -2.51% +9.70% +11.65% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-PROP วรรณ 24.2731 -0.13% +0.02% +1.48% +6.90% +7.93% +1.81% +33.09% +36.00% - - - -
ONEPROP-D D วรรณ 10.0703 -0.12% +0.27% +0.87% +6.25% +6.85% -1.24% +21.84% 0.00% 5.37% 3 05/10/16 0.1822
ONEPROP-SG วรรณ 15.8157 +0.07% -0.08% +0.44% +1.92% +5.97% +13.97% +11.77% +22.50% - - - -
ONE-STOXXASEAN D วรรณ 104.7474 -0.23% -1.00% -0.20% +1.50% +3.99% +20.66% 0.00% 0.00% N/A 1 01/08/17 2.5000
ONE-UGERMF T วรรณ 12.2495 +0.04% -0.98% +1.18% +5.76% +8.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-UGG วรรณ 16.4043 -0.30% -1.17% +1.67% +7.28% +13.84% +36.56% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-ULTRA D วรรณ 10.4596 -1.37% -1.65% -1.70% +3.34% +2.67% +0.81% 0.00% 0.00% 2.39% 2 27/11/17 0.1500
PAP ฟิลลิป 7.9362 -0.03% -0.03% +1.62% +6.30% +14.77% -7.91% -3.89% +6.45% - - - -
PCASH ฟิลลิป 12.1768 +0.01% +0.01% +0.07% +0.24% +0.54% +1.14% +3.91% +8.66% - - - -
PEQ ฟิลลิป 13.0158 +1.42% +1.98% -0.85% +11.60% +15.00% +17.63% +17.80% 0.00% - - - -
PFIXRMF T ฟิลลิป 11.5425 -0.00% -0.01% +0.01% +0.11% +0.37% +0.65% +3.00% +8.82% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 9.5106 -0.03% -0.94% -1.49% -2.08% -2.95% -5.12% +1.71% -27.85% - - - -
PHATRA ABSOLUTE ภัทร 9.0665 -0.00% -0.02% -0.79% -4.40% -6.96% -6.56% 0.00% 0.00% - - - -
PHATRA ACT EQ D ภัทร 18.0800 +0.89% +2.70% +0.87% +10.78% +10.56% +20.80% +26.15% +44.79% N/A ไม่เเน่นอน 16/10/14 0.5000
PHATRA ACT FIXED ภัทร 10.3549 +0.01% +0.02% +0.14% +0.66% +1.44% +2.30% 0.00% 0.00% - - - -
PHATRA BLRMF T ภัทร 32.1383 +0.91% +2.44% +0.86% +12.51% +12.29% +18.26% +29.97% +46.28% - - - -
PHATRA DIVIDEND D ภัทร 13.4783 +0.84% +2.50% +0.73% +13.66% +13.77% +24.59% +27.03% +68.38% N/A 2 18/07/17 0.2500
PHATRA EQRMF T ภัทร 43.0712 +1.05% +2.83% +0.99% +14.88% +14.97% +21.88% +37.08% +76.98% - - - -
PHATRA GHC D ภัทร 16.0168 +1.15% -5.49% -7.18% -3.84% -3.79% +1.16% -0.24% +89.28% 1.87% 1 22/11/17 0.9000
PHATRA GNP ภัทร 11.3610 +0.77% -0.21% +0.50% +4.18% +4.21% +17.80% 0.00% 0.00% - - - -
PHATRA INRMF T ภัทร 13.6628 +0.01% +0.03% +0.06% +0.61% +1.64% +2.42% +6.50% +12.46% - - - -
PHATRA LTFD D T ภัทร 29.1177 +1.07% +2.88% +1.02% +14.96% +14.87% +22.02% +36.02% +82.11% 2.75% 1 02/10/17 1.0000
PHATRA MM ภัทร 10.9425 -0.03% -0.04% +0.01% +0.16% +0.39% +1.13% +5.46% 0.00% - - - -
PHATRA MMRMF T ภัทร 11.4184 +0.00% +0.01% +0.07% +0.20% +0.45% +0.99% +3.60% +7.87% - - - -
PHATRA MP ภัทร 11.7964 +0.00% +0.02% +0.08% +0.26% +0.57% +1.22% +4.27% +9.08% - - - -
PHATRA PLUS ภัทร 13.4378 +0.00% +0.01% +0.10% +0.32% +0.69% +1.36% +4.86% +10.35% - - - -
PHATRA PROP ภัทร 18.5184 +0.04% +0.26% +1.58% +6.20% +8.62% +3.81% +38.74% +42.95% - - - -
PHATRA PROP-D D ภัทร 12.6141 +0.18% +0.51% +6.01% +8.01% +10.33% +5.64% +30.64% 0.00% 2.06% 1 24/10/17 0.5000
PHATRA PROPRMF T ภัทร 18.1523 +0.16% +0.46% +1.64% +7.69% +9.96% +4.96% +34.55% +40.08% - - - -
PHATRA SG-AA ภัทร 14.0655 +0.25% +0.31% +0.44% +5.55% +5.76% +9.21% 0.00% 0.00% - - - -
PHATRA SMART MV D ภัทร 12.3408 +1.12% +1.06% -1.81% +7.80% +10.20% +14.70% 0.00% 0.00% N/A 1 19/04/17 0.2900
PHATRA SMARTMV LTF T ภัทร 11.3429 +1.12% +1.05% -1.86% +7.70% +10.03% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PHATRA SM CAP ภัทร 13.7222 +1.00% +3.39% +4.55% +24.83% +23.38% +37.23% 0.00% 0.00% - - - -
PHR ฟิลลิป 10.4422 -0.48% -0.96% -6.07% -4.93% +3.65% -3.34% +7.62% +32.89% - - - -
P-LTF T ฟิลลิป 27.5492 +1.40% +1.96% -0.84% +11.74% +15.24% +17.86% +17.79% +67.21% - - - -
PMIXRMF T ฟิลลิป 29.3552 +1.29% +1.78% -0.81% +10.35% +13.31% +15.53% +15.49% +53.91% - - - -
Q-PORT D เอ็มเอฟซี 10.6949 +1.29% +1.28% +1.75% +12.45% +13.15% +15.74% +29.48% +106.59% 3.74% 1 26/12/16 0.4000
RKBC กสิกรไทย 26.4006 +0.55% +1.12% +0.18% +6.75% +7.51% +12.67% +19.72% +40.52% - - - -
RKF2 D กสิกรไทย 14.1136 +1.31% +1.86% +0.12% +12.30% +14.81% +21.38% +29.50% +59.84% N/A 1 11/08/17 0.6700
RKF4 D กสิกรไทย 8.2349 +1.23% +2.62% +1.02% +12.27% +13.90% +19.00% +23.39% +54.74% 3.89% 1 11/08/17 0.1800
RKF-HI2 D กสิกรไทย 4.9319 +1.24% +1.72% +0.46% +11.51% +11.88% +17.93% +18.81% +47.90% 5.07% 1 12/10/17 0.2500
RMF1 T กรุงไทย 57.2829 +0.76% +1.01% -0.48% +7.30% +6.94% +11.40% +6.17% +28.02% - - - -
RMF2 T กรุงไทย 14.6357 +0.01% +0.02% +0.02% +0.43% +1.17% +1.68% +5.74% +12.83% - - - -
RMF3 T กรุงไทย 13.8275 +0.01% -0.00% -0.05% +0.27% +0.90% +1.32% +4.26% +10.22% - - - -
RMF4 T กรุงไทย 11.4054 +0.00% +0.01% +0.08% +0.21% +0.45% +0.92% +3.20% +7.58% - - - -
RPF2 D เอ็มเอฟซี 28.9477 +1.29% +1.96% +6.46% +13.87% +15.09% +20.30% +17.02% +59.93% 5.87% 1 27/10/17 1.3000
RRF1 D เอ็มเอฟซี 8.4462 +1.19% +1.82% +1.53% +13.25% +14.47% +19.56% +17.13% +71.25% 2.37% 1 28/01/16 0.2000
SAN D เอ็มเอฟซี 20.8457 +1.27% +1.92% +1.66% +14.02% +15.14% +20.12% +17.46% +61.75% N/A 1 26/07/17 0.5700
SCBABS ไทยพาณิชย์ 10.3082 -0.27% +0.33% +1.00% +3.49% +3.58% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 12.9057 +1.41% -1.11% +0.71% +4.39% +8.97% +29.00% +12.50% +29.45% - - - -
SCBAEMHA ไทยพาณิชย์ 10.3385 +1.43% -1.07% +0.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 10.7116 -0.82% -1.93% -3.93% -5.03% -1.98% -5.30% -10.39% -17.77% - - - -
SCBBANKING D ไทยพาณิชย์ 12.4091 +0.96% +2.11% +0.44% +12.06% +7.96% +19.65% -3.57% +28.62% 2.01% 1 18/08/17 0.1500
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 11.7168 +1.04% +0.91% -0.11% +5.07% +10.90% +25.69% 0.00% 0.00% 0.44% 1 21/06/17 0.2768
SCBCE ไทยพาณิชย์ 9.2915 +0.12% -1.98% -0.46% +6.15% +8.36% +16.45% +14.61% +28.71% - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 11.7899 +0.48% -1.24% +0.32% +7.16% +13.95% +26.02% +14.30% 0.00% - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.44% +2.80% +3.11% +13.93% +14.21% +2.69% -1.39% 0.00% - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 10.7210 -0.04% -0.47% +3.71% +9.43% +18.40% +13.59% 0.00% 0.00% 0.38% 2 23/08/17 0.0494
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 5.4909 -0.15% -2.10% +0.13% +4.55% +2.55% +3.31% -28.65% -42.38% - - - -
SCBDA ไทยพาณิชย์ 9.6611 +1.23% +1.89% -0.22% +11.48% +15.10% +22.79% +26.41% +47.57% - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 13.4411 +0.05% -1.13% -0.01% +3.95% +8.85% +29.37% 0.00% 0.00% - - - -
SCBDV D ไทยพาณิชย์ 12.0147 +1.24% +9.48% +0.25% +13.07% +22.18% +31.72% +32.59% +64.81% 5.83% 2 17/11/17 0.9000
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 8.3590 +0.05% -0.14% -0.46% +0.31% +0.98% +5.93% -4.44% 0.00% 1.20% 2 22/09/17 0.1575
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 9.5053 -0.86% -1.78% -2.08% +2.32% +5.94% +25.15% +2.01% 0.00% 0.98% 1 21/06/17 0.1086
SCBENERGY D ไทยพาณิชย์ 10.5516 +1.04% -0.35% -2.87% +13.70% +14.01% +24.70% +13.29% +29.45% 0.95% 1 18/08/17 0.2000
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 11.5557 +0.75% -1.14% -1.50% +3.70% -1.70% +16.95% +22.53% 0.00% 1.43% 2 23/08/17 0.2316
SCBEUSM ไทยพาณิชย์ 11.2264 +1.18% -1.01% -2.91% +1.13% +2.19% +20.54% 0.00% 0.00% - - - -
SCBFP ไทยพาณิชย์ 12.1078 -0.00% +0.02% +0.07% +0.57% +1.35% +2.16% +6.99% +14.61% - - - -
SCBFST ไทยพาณิชย์ 9.2166 -0.35% -0.68% -0.63% -0.87% -4.32% -6.78% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 14.3479 -0.15% -0.63% -0.04% +2.00% +6.22% +21.66% +24.86% 0.00% 2.96% 2 23/08/17 0.2913
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 8.9041 -0.01% -1.66% -5.17% -1.78% +0.95% +8.35% 0.00% 0.00% N/A 2 22/09/17 0.1613
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 11.4374 +0.18% -1.20% +1.23% +1.07% +0.91% +11.62% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGINR ไทยพาณิชย์ 9.6641 +0.03% -1.10% -1.31% -0.68% -3.88% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.1247 +0.48% -0.30% +0.22% -0.13% +0.82% -1.18% +1.67% -0.65% - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 11.8168 -0.16% -1.09% -0.63% +2.11% +3.15% +11.65% +2.92% +9.54% - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 11.0680 -0.21% -1.18% -0.67% +2.54% +3.52% +13.17% +0.50% +15.41% - - - -
SCBGMTA ไทยพาณิชย์ 10.1744 -1.70% +0.14% +2.14% +5.44% +5.67% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 7.4173 -0.10% -0.87% -1.34% -1.62% -2.27% -4.13% +5.36% -23.87% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 7.2650 +0.23% -0.22% -0.67% -0.73% +2.07% +2.74% +6.06% -25.78% - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 7.5090 +0.23% -0.22% -0.72% -0.91% +1.77% +2.07% +4.05% -28.13% - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 11.0356 +0.10% -0.94% -1.25% -0.87% -3.93% +0.11% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGPROP D ไทยพาณิชย์ 10.0700 -0.11% -0.44% -0.45% +0.81% +3.87% +8.13% 0.00% 0.00% N/A 2 31/10/17 0.1500
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 12.6991 +0.05% -0.50% -0.32% +0.42% +1.64% +5.22% +12.76% +23.19% - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 11.4796 +1.71% -0.70% -0.41% +0.49% +3.09% +25.77% 0.00% 0.00% 0.26% 2 22/09/17 0.0974
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 12.1184 +2.44% +2.51% +5.63% +12.30% +12.98% +41.93% +39.53% 0.00% - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 10.9220 +0.77% +0.37% +0.76% +2.81% +4.80% +13.36% 0.00% 0.00% 1.19% 2 31/10/17 0.2500
SCBLT1 D T ไทยพาณิชย์ 18.0620 +0.83% +1.39% -0.03% +9.25% +10.73% +15.33% +9.41% +29.23% 1.88% 2 24/07/17 0.1200
SCBLT2 T ไทยพาณิชย์ 27.1962 +1.33% +2.44% +0.42% +13.54% +15.06% +20.50% +13.11% +31.38% - - - -
SCBLT3 T ไทยพาณิชย์ 27.9659 +1.34% +2.49% +0.57% +13.86% +16.95% +21.23% +9.98% +35.36% - - - -
SCBLT4 D T ไทยพาณิชย์ 13.2442 +1.37% +1.85% -0.56% +12.40% +12.94% +19.77% +9.58% +32.70% 1.89% 2 24/07/17 0.1200
SCBLTS T ไทยพาณิชย์ 13.2676 +0.31% +0.27% -0.49% +3.44% +3.76% +5.93% +2.92% +12.69% - - - -
SCBLTT D T ไทยพาณิชย์ 18.2430 +1.24% +1.95% +0.33% +13.64% +16.17% +21.94% +23.14% +50.83% 2.19% 2 24/07/17 0.1600
SCBMF D ไทยพาณิชย์ 17.1713 +1.44% +2.86% -2.23% +5.55% +9.45% +11.29% +6.39% +49.17% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 1.0000
SCBMF2 D ไทยพาณิชย์ 11.3344 +1.43% +2.84% -2.27% +5.54% +9.35% +10.73% -1.43% +37.32% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF3 D ไทยพาณิชย์ 8.8797 +1.35% +2.77% -2.29% +5.20% +7.41% +11.94% +1.74% +40.62% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF4 D ไทยพาณิชย์ 9.0141 +1.43% +2.84% -2.29% +5.67% +9.52% +10.90% +3.79% +43.71% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 1.0000
SCBMF5 D ไทยพาณิชย์ 7.7814 +1.47% +2.86% -2.26% +6.04% +9.30% +9.28% +0.23% +38.70% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 0.5000
SCBMPLUSA ไทยพาณิชย์ 10.1835 +0.03% -0.02% +0.16% +1.14% +1.60% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBMSE ไทยพาณิชย์ 16.6759 +1.45% +3.20% +4.35% +20.55% +23.38% +26.24% 0.00% 0.00% - - - -
SCBNK225 ไทยพาณิชย์ 16.1209 +0.23% -1.19% +4.88% +14.00% +13.19% +25.72% +35.60% 0.00% - - - -
SCBNK225D D ไทยพาณิชย์ 13.1584 +0.23% -1.19% +4.83% +13.94% +13.10% +25.48% +50.29% 0.00% 1.35% 2 31/10/17 0.3100
SCBOIL ไทยพาณิชย์ 3.7780 -0.42% -3.49% +5.49% +15.92% +9.75% +11.02% -58.69% -61.89% - - - -
SCBPGF ไทยพาณิชย์ 13.2330 -1.08% -3.47% -2.76% +3.22% +6.37% +15.30% +13.58% +84.68% - - - -
SCBPLUS ไทยพาณิชย์ 10.7288 -0.05% +0.09% +0.56% +1.93% +3.51% +3.70% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPMO D ไทยพาณิชย์ 10.5712 +1.40% +2.15% +2.62% +13.29% +16.29% +19.98% +21.84% +44.51% 7.66% 1 19/10/17 0.1800
SCBPOPA ไทยพาณิชย์ 10.0077 +0.75% +0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRF ไทยพาณิชย์ 19.7719 -0.00% +0.01% +0.13% +0.51% +1.24% +2.34% +5.56% +9.95% - - - -
SCBRM1 T ไทยพาณิชย์ 13.5861 +0.00% +0.03% +0.14% +0.40% +0.87% +1.60% +4.77% +9.73% - - - -
SCBRM2 T ไทยพาณิชย์ 13.6738 +0.00% -0.02% -0.05% +0.44% +1.19% +1.83% +5.07% +10.88% - - - -
SCBRM3 T ไทยพาณิชย์ 27.4787 +0.60% +0.98% -0.05% +6.59% +7.59% +10.13% +6.85% +16.54% - - - -
SCBRM4 T ไทยพาณิชย์ 57.4097 +1.20% +1.91% -0.20% +12.73% +14.37% +20.01% +17.68% +40.78% - - - -
SCBRMEU T ไทยพาณิชย์ 10.5768 +0.74% -1.11% -1.65% +1.46% -1.90% +15.92% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGHC T ไทยพาณิชย์ 9.8064 -0.01% -1.63% -5.09% -1.84% +0.81% +7.82% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGIF T ไทยพาณิชย์ 11.2469 +0.18% -1.17% +1.23% +1.00% +0.78% +11.58% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGW T ไทยพาณิชย์ 10.2445 -0.16% -1.08% -0.68% +2.01% +2.97% +11.05% +1.65% +4.53% - - - -
SCBRMGWP T ไทยพาณิชย์ 10.6127 -0.21% -1.20% -0.71% +2.37% +3.27% +12.56% -0.34% +11.21% - - - -
SCBRMJP T ไทยพาณิชย์ 11.4157 +0.21% -1.16% +4.66% +13.51% +12.36% +23.86% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMS50 T ไทยพาณิชย์ 17.9804 +1.16% +1.48% -1.49% +9.54% +11.09% +21.05% +10.64% +38.86% - - - -
SCBROBOA ไทยพาณิชย์ 11.2705 +1.68% +0.69% +4.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBSE D ไทยพาณิชย์ 13.0266 +1.27% +3.25% +0.43% +14.16% +17.02% +16.79% +45.06% +79.75% 7.68% 2 17/11/17 0.1500
SCBSET ไทยพาณิชย์ 21.0884 +1.13% +1.33% -1.07% +9.94% +11.35% +18.95% +15.28% +45.99% - - - -
SCBSET50 ไทยพาณิชย์ 19.6689 +1.16% +1.50% -1.40% +9.77% +11.55% +22.05% +13.69% +45.75% - - - -
SCBSFF ไทยพาณิชย์ 20.4057 +0.00% +0.01% +0.05% +0.15% +0.35% +0.74% +2.90% +6.88% - - - -
SCBSFFP-A ไทยพาณิชย์ 10.7650 +0.00% +0.02% +0.11% +0.33% +0.71% +1.44% +5.09% 0.00% - - - -
SCBSFFP-B ไทยพาณิชย์ 10.7175 +0.00% +0.02% +0.10% +0.31% +0.67% +1.36% +4.77% 0.00% - - - -
SCBSFFP-C ไทยพาณิชย์ 10.5786 +0.00% +0.02% +0.10% +0.31% +0.67% +1.33% +4.20% 0.00% - - - -
SCBSFFP-I ไทยพาณิชย์ 10.7666 +0.00% +0.02% +0.11% +0.33% +0.71% +1.44% +5.10% 0.00% - - - -
SCBSMART2 D ไทยพาณิชย์ 10.4053 +0.14% +0.25% +0.19% +2.18% +2.95% +3.61% +8.98% +16.70% 4.13% 2 25/09/17 0.4300
SCBSMART3 D ไทยพาณิชย์ 10.1123 -0.14% -0.48% -0.24% +3.15% +4.39% +5.31% +8.94% +13.34% 5.14% 1 25/09/17 0.2400
SCBSMART4 D ไทยพาณิชย์ 10.1125 -0.22% -0.64% -0.39% +3.67% +5.09% +6.42% +8.98% +14.47% 6.13% 1 25/09/17 0.2100
SCBSP500 D ไทยพาณิชย์ 17.2994 +0.83% +0.14% +1.12% +4.65% +7.59% +19.00% +30.16% 0.00% 1.83% 2 21/06/17 0.2902
SCBST555A ไทยพาณิชย์ 10.9218 -0.11% -0.04% -0.75% +1.43% +2.45% +0.52% 0.00% 0.00% - - - -
SCBST555B ไทยพาณิชย์ 10.5037 -0.14% -0.09% -0.76%