เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 23 มิ.ย. 2017
92%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1AM-DAILY วรรณ 11.9683 +0.00% +0.02% +0.10% +0.31% +0.64% +1.23% +4.45% +9.73% - - - -
1AMSET50 วรรณ 56.1528 +0.13% +0.38% +1.27% +2.19% +6.99% +15.76% +22.88% +82.13% - - - -
1AM-TG วรรณ 11.7417 +0.00% +0.02% +0.09% +0.28% +0.57% +1.26% +4.86% +10.12% - - - -
1SG-LTF T วรรณ 32.9472 +0.13% +0.37% +1.30% +1.97% +6.36% +14.01% +18.07% +68.33% - - - -
1S-LTF D T วรรณ 21.1985 +0.14% +0.34% +1.20% +1.91% +6.54% +14.27% +17.31% +57.37% 2.69% 1 07/11/16 0.5700
1SMART-LTF T วรรณ 10.7573 +0.00% +0.09% -0.13% +0.09% +0.52% -0.14% -2.93% -0.19% - - - -
1US-OPP วรรณ 11.8289 +0.32% +0.42% +1.02% +3.42% +4.71% +17.31% +30.53% +87.98% - - - -
1VAL-D D วรรณ 18.3320 +0.45% +1.19% +1.74% +1.84% +5.40% +15.36% +23.24% +66.23% 2.56% 1 07/11/16 0.4700
70/30-D LTF D T ยูโอบี 17.8288 +0.13% +1.85% +0.65% +1.13% +1.88% +4.37% +11.51% +58.72% 1.40% 1 16/06/17 0.2500
ABAG อเบอร์ดีน 20.0274 -0.34% -0.32% +0.98% +1.85% +1.12% +8.83% +14.04% +84.03% - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 11.3030 -0.74% -1.81% +1.33% +0.93% -7.74% +6.62% 0.00% 0.00% - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 19.4193 +0.12% -0.17% -0.20% +3.97% +14.22% +15.75% +4.69% +29.45% - - - -
ABAPAC-RMF T อเบอร์ดีน 13.7722 +0.12% -0.17% -0.19% +3.95% +14.16% +15.66% +4.69% +28.25% - - - -
ABCC อเบอร์ดีน 17.4990 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.53% +1.01% +3.61% +8.16% - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 14.0863 -0.21% +0.87% +0.37% +3.48% +12.65% +20.37% +10.68% +23.67% - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 8.6144 -0.02% +0.58% -1.62% +7.74% +11.04% +9.00% -6.03% +39.11% - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 11.5087 +0.11% +0.18% +1.00% +2.46% +4.49% +9.14% 0.00% 0.00% - - - -
ABFC D อเบอร์ดีน 8.3929 +0.04% +0.24% +1.41% -0.43% +3.62% +2.95% -8.90% +17.20% N/A ไม่เเน่นอน 23/04/13 1.1500
ABG อเบอร์ดีน 118.9841 +0.06% +0.26% +1.59% +4.69% +10.29% +12.05% +8.11% +49.37% - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 14.6145 -0.17% -0.06% -0.17% +3.20% +12.93% +13.42% +4.26% +23.71% - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 17.0109 -0.13% +0.68% +0.77% +7.13% +21.92% +13.95% +36.33% +91.57% - - - -
ABINC อเบอร์ดีน 11.0666 +0.01% +0.03% +0.14% +0.42% +0.86% +1.17% +5.06% 0.00% - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 13.8400 -0.18% +0.01% +1.27% +3.80% +5.59% +6.91% +24.04% 0.00% - - - -
ABLTF T อเบอร์ดีน 46.5428 +0.07% +0.25% +1.51% +4.67% +10.34% +12.30% +8.81% +48.27% - - - -
ABLTF 70/30 T อเบอร์ดีน 10.6964 +0.04% +0.26% +1.07% +2.48% +7.04% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ABSC-RMF T อเบอร์ดีน 90.0702 +0.06% +0.27% +1.56% +4.70% +10.30% +11.99% +8.22% +49.77% - - - -
ABSI-RMF T อเบอร์ดีน 12.3342 +0.00% +0.02% +0.07% +0.21% +0.41% +0.75% +2.76% +7.26% - - - -
ABSL อเบอร์ดีน 45.4430 +0.07% +0.25% +1.41% +4.30% +9.99% +11.97% +7.37% +45.26% - - - -
ABSM อเบอร์ดีน 50.5282 -0.05% +0.44% +2.76% +4.97% +10.05% +13.90% +20.86% +75.69% - - - -
ABTED D อเบอร์ดีน 6.8801 +0.05% +0.42% -1.63% +0.17% +4.08% +0.26% -4.28% +19.11% N/A ไม่เเน่นอน 24/12/14 0.1300
ABV อเบอร์ดีน 34.4684 +0.05% +0.18% +1.13% +2.49% +4.86% +4.13% +8.33% +35.21% - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 12.8127 -0.12% +0.23% -0.29% +3.50% +7.13% +9.71% -0.40% +36.87% - - - -
ADR-D D ยูโอบี 9.2536 +0.07% -0.53% +0.14% +1.51% +5.26% -1.62% +2.95% +8.77% N/A 1 20/03/17 0.3500
AEOB อเบอร์ดีน 17.2483 -0.27% -1.00% +0.23% +2.42% +6.90% +9.35% +11.02% +26.35% - - - -
AGF D เอ็มเอฟซี 4.0423 -0.12% +0.14% +1.57% +4.01% +6.54% +9.41% +20.39% +81.47% 2.47% 1 10/10/16 0.1000
ASIA-B ยูโอบี 21.9623 -0.04% +0.06% +0.62% +1.75% +4.10% +2.29% +13.34% +28.47% - - - -
ASIA-E ยูโอบี 9.3090 +0.16% +1.38% +1.02% +3.31% +8.43% +11.54% +13.10% +31.41% - - - -
ASP เเอสเซท พลัส 16.2192 +0.00% +0.02% +0.11% +0.33% +0.67% +1.37% +5.12% +10.72% - - - -
ASP2 เเอสเซท พลัส 13.5304 +0.00% +0.03% +0.17% +0.52% +1.06% +1.80% +6.96% +12.86% - - - -
ASP-AITF2Y6 เเอสเซท พลัส 10.3439 +0.01% +0.07% +0.32% +1.05% +2.18% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 11.6156 +0.62% +1.26% +1.64% +7.64% +23.44% +23.97% +23.02% +60.57% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 6.2498 +0.02% +0.74% +0.12% +4.85% +19.22% +27.69% -1.12% +8.85% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 10.2264 +0.29% +0.85% +3.25% +10.10% +23.30% +32.51% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ERF T เเอสเซท พลัส 26.6870 -0.42% +0.73% +4.01% +5.37% +8.83% +7.46% +6.93% +26.22% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 10.0267 -0.12% -1.14% -0.17% +7.61% +9.11% -1.87% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 11.3009 -0.44% +0.85% +0.23% +6.19% +11.08% +6.58% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FRF T เเอสเซท พลัส 14.3016 +0.01% +0.09% +0.33% +0.70% +1.37% +1.51% +7.14% +14.46% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 10.1803 +0.24% -0.23% +0.22% +3.05% +5.74% +9.00% +3.95% +30.71% - - - -
ASP-GDF D เเอสเซท พลัส 10.3247 +0.07% +0.26% +0.55% +1.35% +5.28% +4.24% +1.21% +21.17% N/A 1 30/01/15 0.7900
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 10.0020 +0.00% +0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 10.0020 +0.00% +0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GLTF T เเอสเซท พลัส 23.2762 -0.12% +0.69% +4.85% +6.66% +7.23% +6.19% +5.29% +23.99% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 12.2261 +0.22% +0.15% -0.51% +0.17% +9.61% -2.80% -7.81% -22.22% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 14.7841 -0.05% +0.55% +1.19% +5.38% +17.85% +21.96% +16.69% +48.74% - - - -
ASP-LTF D T เเอสเซท พลัส 16.4372 -0.10% +0.41% +2.64% +4.14% +4.59% +3.62% -0.69% +22.20% N/A 1 09/02/15 0.4700
ASP-MRF T เเอสเซท พลัส 25.2473 +0.07% +0.27% +0.69% +2.08% +6.47% +5.57% +5.89% +22.69% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 9.4862 -0.33% +1.33% +2.85% +2.01% +1.58% +24.52% +6.97% +65.57% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 11.2139 +0.20% +1.13% +2.40% +5.34% +4.25% +23.53% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 2.7789 +0.67% -4.33% -14.17% -11.52% -21.29% -19.48% -76.31% -68.43% - - - -
ASP-PRIME4 เเอสเซท พลัส 7.8258 -0.44% +0.73% +4.10% +5.60% +9.01% +3.71% -5.94% 0.00% - - - -
ASP-PRIME5 เเอสเซท พลัส 8.0771 -0.44% +0.73% +4.11% +4.01% +4.56% -0.43% -10.77% 0.00% - - - -
ASP-SET50FUTURES เเอสเซท พลัส 16.8857 -1.12% +0.79% +5.86% +10.99% +3.87% -7.39% -9.80% +26.42% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 27.3902 +0.05% -0.12% +1.50% +3.48% +7.11% +16.71% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 9.1417 -0.07% +0.65% +0.56% +4.40% +7.14% +13.20% -4.25% 0.00% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 8.8669 -0.08% +0.57% +0.38% +3.91% +6.21% +11.39% -10.00% 0.00% - - - -
ASP-THBOND เเอสเซท พลัส 10.5477 +0.01% +0.06% +0.32% +0.77% +1.61% +2.11% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-THEQ เเอสเซท พลัส 10.6795 -0.42% +0.74% +4.04% +5.09% +9.33% +8.56% +4.34% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER4/4 เเอสเซท พลัส 8.5736 -0.44% +0.82% +4.24% +5.61% +8.64% +2.78% -7.56% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER5 เเอสเซท พลัส 8.3254 -0.31% -2.15% -4.76% +2.64% +2.19% -2.56% 0.00% 0.00% - - - -
B25RMF T บัวหลวง 14.7839 -0.01% +0.09% +0.65% +0.50% +1.14% +3.53% +6.86% +20.70% - - - -
B-ACTIVE บัวหลวง 22.6089 +0.46% +0.86% +4.71% +1.65% -0.60% +4.12% +3.31% +38.36% - - - -
B-ASEAN บัวหลวง 10.8910 +0.21% +0.19% +0.10% +3.04% +6.06% +4.04% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASEANRMF T บัวหลวง 10.0032 +0.04% -0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 11.8483 +0.87% +1.65% +2.86% +8.31% +23.99% +28.27% 0.00% 0.00% - - - -
BBASIC D บัวหลวง 27.0163 -0.22% +0.15% +2.33% +3.06% +1.63% +14.02% +25.27% +72.71% 9.25% 1 30/03/17 1.5000
BBASICDLTF T บัวหลวง 10.0962 -0.19% +0.05% +2.20% -1.42% +0.61% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BBASICRMF T บัวหลวง 12.5327 -0.26% +0.05% +1.82% -1.24% +1.82% +10.57% +20.81% 0.00% - - - -
BCAP D บัวหลวง 3.9239 +0.03% +0.21% +2.07% +0.65% +3.86% +15.73% +20.09% +98.40% 19.53% 3 15/02/17 0.1032
BCARE บัวหลวง 28.8345 +1.46% +2.79% +4.26% +6.48% +15.37% +16.55% +42.40% +149.96% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 10.8708 +1.46% +2.79% +4.26% +6.44% +14.93% +15.78% 0.00% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 96.8878 -0.00% +0.19% +1.79% +0.61% +3.70% +14.12% +16.99% +64.74% - - - -
BFIXED บัวหลวง 11.8435 +0.01% +0.07% +0.35% +0.72% +1.32% +1.43% +6.73% +14.19% - - - -
B-FLEX บัวหลวง 19.7149 +0.02% +0.06% +0.75% +0.81% +2.16% +4.74% +10.34% +21.90% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 62.4161 -0.00% +0.13% +1.48% +0.56% +3.05% +11.91% +13.99% +57.59% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 14.3464 +0.01% +0.10% +0.45% +0.85% +1.47% +1.24% +6.81% +13.79% - - - -
B-GLOBAL บัวหลวง 11.2476 +0.22% -0.09% -0.04% +4.30% +7.57% +13.44% 0.00% 0.00% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 10.7849 +0.22% -0.08% -0.06% +4.27% +7.31% +13.07% 0.00% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 10.2681 +0.24% +0.16% -1.59% -1.57% +3.96% -5.30% -3.11% -18.46% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 10.0083 +0.24% +0.16% -1.59% -1.58% +3.83% -5.43% -3.40% -19.04% - - - -
BIG CAP-D LTF D T ยูโอบี 20.3306 +0.13% +3.13% -0.44% +2.63% +9.14% +12.13% +0.47% +49.37% 2.07% 1 16/06/17 0.5600
B-INCOME บัวหลวง 9.9951 -0.01% +0.01% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-INFRA บัวหลวง 31.7400 -0.01% +0.71% +4.23% +5.48% +13.57% +16.91% +21.78% +83.90% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 10.4259 +0.11% +0.02% -0.66% +5.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BKA บัวหลวง 42.1342 +0.01% +0.17% +1.82% +0.39% +3.15% +13.93% +18.47% +68.35% - - - -
BKA2 บัวหลวง 35.1853 -0.01% +0.17% +1.90% +0.55% +3.54% +14.50% +17.59% +65.94% - - - -
BKD D บัวหลวง 4.4254 +0.01% +0.20% +1.95% +0.63% +3.64% +14.79% +19.07% +87.27% 9.08% 1 17/01/17 0.5180
BKIND บัวหลวง 10.4573 +0.06% +0.59% +1.13% -0.28% +5.27% +7.69% 0.00% 0.00% - - - -
B-LTF T บัวหลวง 41.2281 -0.01% +0.18% +1.80% +0.59% +3.59% +13.97% +16.67% +64.63% - - - -
BLTF75 T บัวหลวง 28.9466 -0.01% +0.11% +1.29% +0.38% +2.70% +11.70% +14.86% +51.69% - - - -
BMBF D เอ็มเอฟซี 4.1571 -0.09% +0.13% +1.59% +4.08% +6.57% +8.81% +21.70% +69.81% N/A ไม่เเน่นอน 23/07/15 0.2700
B-NIPPON บัวหลวง 11.0650 -0.19% +1.45% +2.05% +4.10% +3.96% +22.38% 0.00% 0.00% - - - -
BRIC ยูโอบี 7.1589 +0.75% +1.01% -1.95% -1.07% +6.79% +14.07% -0.95% +14.98% - - - -
B-SENIOR บัวหลวง 11.8281 +0.07% +0.26% +1.58% +1.79% +2.85% +6.30% +14.91% 0.00% - - - -
BSIRICG D บัวหลวง 8.8817 +0.28% +0.92% +1.84% +2.19% +11.18% +13.46% +11.45% +74.04% 8.67% 2 19/04/17 0.6000
BSIRIRMF T บัวหลวง 10.7305 +0.29% +0.91% +1.91% +2.19% +10.96% +13.28% +13.46% 0.00% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 13.5499 -0.16% +0.74% +3.75% +0.10% +4.69% +13.31% +20.75% 0.00% - - - -
BTK บัวหลวง 17.6037 +0.43% +1.23% +2.71% +3.07% +12.85% +13.75% -4.24% +38.21% - - - -
B-TNTV บัวหลวง 12.9639 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.54% +1.06% +3.98% +8.89% - - - -
BTP บัวหลวง 46.5784 +0.34% +0.84% +4.71% +4.76% +4.40% +21.87% +29.98% +100.45% - - - -
B-TREASURY บัวหลวง 10.8628 +0.00% +0.02% +0.09% +0.28% +0.56% +1.10% +4.19% 0.00% - - - -
CG-LTF T ยูโอบี 51.7569 +0.15% +0.55% +0.89% +1.82% +3.00% +7.11% +17.39% +82.89% - - - -
CG-RMF T ยูโอบี 10.1463 +0.15% +0.54% +0.87% +1.76% +1.99% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CHINA D กรุงไทย 5.6391 +1.75% +1.65% +5.73% +3.90% +2.82% +5.97% +69.47% +28.82% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/15 1.5000
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD D T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.9279 +0.09% +0.54% +2.32% +3.67% +7.17% +10.06% +16.93% +45.49% N/A 1 30/11/15 0.3500
CIMB-PRINCIPAL APDI ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 16.5420 +0.28% +1.45% +2.24% +8.30% +18.73% +16.15% +20.12% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CII ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.2164 +0.05% +1.71% +3.10% +7.87% +15.62% +15.65% +19.65% +54.88% - - - -
CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.1140 +0.00% +0.02% +0.08% +0.24% +0.46% +0.88% +3.26% +8.06% - - - -
CIMB-PRINCIPAL DPLUS ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.4041 +0.00% +0.02% +0.12% +0.37% +0.76% +1.46% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EPIF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.3421 +0.36% +0.16% -1.73% -0.18% -32.64% -26.09% -27.50% -19.99% N/A 1 18/02/15 0.1000
CIMB-PRINCIPAL EQRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.4385 +0.11% +0.70% +2.88% +4.54% +8.83% +16.20% +24.31% +62.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EQUITY ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.1811 -0.53% -0.37% -2.18% -7.23% -11.69% -4.58% +11.87% +54.49% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9548 +0.11% +0.72% +3.09% +4.92% -6.55% +0.89% +10.80% +80.91% N/A 1 18/03/15 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 24.9316 +0.12% +0.73% +3.19% +5.05% +9.95% +14.14% +20.67% +64.96% N/A 1 18/08/15 0.6500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2775 +0.00% +0.02% +0.11% +0.33% +0.64% +1.23% +4.13% +8.70% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4923 -0.01% +0.18% +0.90% +3.94% +2.18% +9.79% +13.45% +9.56% N/A ไม่เเน่นอน 12/02/07 0.1500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 5.8031 -0.78% -1.94% -6.06% -5.21% -6.77% -7.28% -35.97% -34.38% N/A ไม่เเน่นอน 28/04/11 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.8707 -0.29% -0.49% +0.86% +3.85% +8.60% +14.92% +14.64% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) LTF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 28.5260 +0.04% +0.64% +1.43% +2.59% +6.61% +12.90% +12.71% +48.59% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.1670 -0.35% -0.19% -1.21% -0.47% +0.22% +6.63% -1.69% +19.48% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.1448 +0.05% +0.31% +1.33% +1.97% +3.94% +7.04% +6.57% +21.89% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.4088 +0.12% +0.39% +0.49% +1.43% +7.24% +11.14% +9.87% +47.11% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) VF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4520 +0.00% +0.02% +0.10% +0.31% +0.61% +1.19% +4.40% +9.82% - - - -
CIMB-PRINCIPAL FIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.0996 +0.01% +0.07% +0.34% +0.63% +1.31% +1.35% +8.09% +15.20% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.0432 -0.33% -0.35% +1.62% +9.32% +16.13% +24.43% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8100 -0.09% -1.11% -1.53% -0.37% -3.24% -8.46% -5.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.0165 -0.13% -0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GREITS ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.3823 -0.23% -1.10% +1.46% +3.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GSA ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2581 +0.34% +0.83% +3.05% +7.54% +13.08% +11.11% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IBALANCED-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.5204 +0.09% +0.54% +2.29% +3.46% +6.86% +11.81% +22.50% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.1192 +0.00% +0.02% +0.11% +0.31% +0.63% +1.27% +4.87% +10.52% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.2281 +0.00% +0.02% +0.10% +0.31% +0.40% +0.46% +3.99% +9.13% N/A 4 10/04/17 0.0320
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.1300 +0.00% +0.02% +0.11% +0.32% +0.63% +1.26% +4.91% +10.62% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDIV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.9709 +0.11% +0.70% +2.89% +4.48% +8.96% +16.33% +24.39% +77.18% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDIV-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4690 +0.11% +0.70% +2.88% +4.44% +7.98% +11.58% +19.61% +75.96% 1.05% 1 10/04/17 0.1400
CIMB-PRINCIPAL IDIV-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 18.1246 +0.11% +0.70% +2.85% +4.43% +8.91% +16.25% +26.33% +78.79% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IFIXED-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4496 +0.01% +0.07% +0.39% +0.74% +1.60% +1.71% +8.40% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IFIXED-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4628 +0.01% +0.07% +0.39% +0.74% +1.60% +1.72% +8.49% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.3258 +0.33% +0.13% -0.31% +0.20% +8.92% -2.33% -6.03% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.1876 +0.33% +0.13% -0.30% +0.20% +8.93% -3.51% -7.65% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IPROP-A D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 15.6751 +0.02% -0.07% +0.24% +0.85% +4.13% +6.77% +30.32% 0.00% 1.72% 1 10/04/17 0.1900
CIMB-PRINCIPAL IPROP-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.7823 +0.02% -0.06% +0.31% +0.92% +4.19% +7.07% +30.47% +62.31% 5.52% 4 10/04/17 0.1900
CIMB-PRINCIPAL IPROPRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.4606 +0.18% +0.08% +0.36% -0.61% +0.93% +4.69% +43.97% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL JEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.4917 -0.14% +0.79% +1.93% +4.33% +2.39% +18.70% +19.89% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL KEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.7598 -0.98% -2.64% -1.26% +3.27% +15.66% +7.68% -3.52% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL LTF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 19.4421 +0.12% +0.71% +2.99% +4.75% +9.06% +16.88% +26.77% +66.31% - - - -
CIMB-PRINCIPAL PRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0488 0.00% +0.01% +0.04% +0.13% +0.25% +0.44% +2.00% +5.85% - - - -
CIMB-PRINCIPAL SET50 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 21.7989 +0.13% +0.40% +0.55% +1.52% +7.29% +11.43% +6.89% +38.60% - - - -
CIMB-PRINCIPAL SIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.3081 +0.03% +0.04% +0.48% +1.10% +2.65% +3.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TDIF-D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.3178 +0.42% +0.69% +2.22% +2.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TG8P3 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8160 0.00% +0.38% +3.98% +13.62% +8.73% +22.62% +38.71% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TREASURY ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4174 +0.00% +0.02% +0.08% +0.25% +0.51% +0.97% +3.70% +8.51% - - - -
CPAM APDE ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.5766 +0.27% +1.39% +2.17% +8.24% +18.84% +15.84% 0.00% 0.00% - - - -
CPAM GSCEQ-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.6849 -0.13% -0.53% +1.20% +4.21% +7.55% +15.45% +11.58% 0.00% - - - -
CPAM KOEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.3895 -0.98% -2.67% -1.29% +3.17% +15.46% +7.70% -6.51% 0.00% - - - -
CPRMF1 T ยูโอบี 16.3540 +0.04% +0.07% +0.14% +0.43% +0.93% +1.75% +5.49% +16.05% - - - -
CPRMF2 T ยูโอบี 14.6361 +0.05% +0.06% +0.21% +0.68% +1.42% +2.22% +8.77% +17.45% - - - -
CPRMF3 T ยูโอบี 15.4644 +0.06% +0.16% +0.60% +1.13% +2.18% +2.16% +6.50% +15.67% - - - -
CPRMF4 T ยูโอบี 15.4835 +0.03% +0.07% +0.11% +0.34% +0.75% +1.36% +2.80% +12.15% - - - -
CPRMF5 T ยูโอบี 15.1871 +0.06% +0.16% +0.25% +0.55% +1.02% +1.80% +4.04% +14.94% - - - -
DE-1 D เอ็มเอฟซี 7.2557 -0.09% +0.13% +1.61% +4.20% +6.69% +8.88% +22.25% +66.48% N/A ไม่เเน่นอน 25/02/15 0.4100
EBANK D กรุงไทย 5.6646 +0.18% +0.43% -0.66% -0.52% +9.66% +15.68% +2.10% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 18/07/14 0.1100
ECOMM กรุงไทย 7.3867 -0.02% -0.05% -0.75% +3.57% +1.14% +15.63% +19.41% 0.00% - - - -
EFOOD กรุงไทย 6.7072 -0.14% +0.28% +2.02% -0.47% +0.11% +12.08% +35.66% 0.00% - - - -
EHD ยูโอบี 9.0786 -0.04% +0.10% -1.21% +7.78% +10.35% +22.42% +2.07% +69.40% - - - -
EICT กรุงไทย 4.9134 +0.07% +1.86% +2.75% +3.28% +13.12% +9.79% -20.48% 0.00% - - - -
ENGY D ทหารไทย 5.1329 +0.26% +0.05% -1.29% -2.17% +2.16% +13.19% +9.10% +16.53% 2.92% 2 17/10/16 0.1000
EP-LTF T โซลาริส 18.4683 +0.29% -0.00% +1.01% +0.24% +0.87% -5.35% -1.42% +35.70% - - - -
ERMF T ยูโอบี 89.9334 +0.02% +0.41% +0.75% +1.72% +2.99% +7.26% +9.84% +55.85% - - - -
FLEXAR วรรณ 35.8623 +0.07% +0.10% +0.64% +0.39% +2.97% +11.69% +6.02% +27.96% - - - -
FLEX-RMF T วรรณ 25.5291 +0.30% +0.24% -0.70% -0.07% +1.68% +9.04% +17.38% +38.35% - - - -
F-RMF T วรรณ 15.1456 +0.00% +0.03% +0.15% +0.45% +0.78% +1.06% +5.47% +11.68% - - - -
GBRMF T ยูโอบี 13.9550 +0.02% +0.06% +0.25% +0.43% +1.20% +1.01% +6.20% +13.03% - - - -
GC ยูโอบี 13.9388 +0.57% +3.03% +1.29% +3.84% +13.31% +18.70% +28.03% +59.27% - - - -
GEM-D D ยูโอบี 11.0642 +1.02% 0.00% +1.69% +3.45% -0.10% +4.87% +17.62% +29.84% 1.20% 1 12/04/16 0.1330
GHD ยูโอบี 10.7312 -0.04% +0.13% +4.14% -1.96% -1.72% -12.18% +26.53% +32.97% - - - -
GLD กรุงไทย 1.8354 +0.08% -0.08% -1.91% -1.67% +4.12% -5.67% -3.38% -18.91% - - - -
GW ยูโอบี 11.3789 -0.02% +0.02% +4.42% +0.40% +2.56% +6.01% +34.57% +45.49% - - - -
HAPPY D5 D เอ็มเอฟซี 8.6355 +0.07% +0.40% +3.73% +2.73% -3.09% +1.56% -9.87% +26.40% N/A ไม่เเน่นอน 23/05/13 1.2800
HI-DIV D เอ็มเอฟซี 8.4212 -0.26% -1.45% -0.23% +2.16% +5.24% +8.51% +20.41% +61.19% 4.17% 2 28/06/17 0.1300
HK กรุงไทย 4.6484 -2.19% -3.16% +1.38% +0.92% -9.18% -21.37% +5.28% 0.00% - - - -
I-10 เอ็มเอฟซี 2.5220 -0.04% -1.92% -3.86% -4.81% -12.22% -12.48% -71.81% -70.35% - - - -
I-DEVELOP เอ็มเอฟซี 10.4899 -0.36% +0.77% +0.16% +0.85% -3.66% -8.02% -6.94% +17.00% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 6.7303 +0.32% -0.31% -1.62% -1.68% +4.02% -8.05% -11.20% -25.99% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 6.9917 +0.27% -0.34% -1.57% -1.58% +4.04% -8.20% -11.05% -25.54% - - - -
I-GOLDRMF T เอ็มเอฟซี 9.9785 +0.41% -0.74% -0.78% -0.69% +5.79% -5.33% -5.72% -21.78% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 26.7602 +0.09% +0.82% +4.52% +5.86% +12.79% +16.93% +21.14% +83.94% - - - -
I-OIL เอ็มเอฟซี 3.4063 +0.71% -4.14% -16.28% -14.74% -26.06% -26.20% -75.53% -67.53% - - - -
I-REITS เอ็มเอฟซี 13.2578 -0.06% +0.72% -5.71% +0.52% +6.23% -3.11% -3.55% +15.26% - - - -
I-SMART D เอ็มเอฟซี 10.2120 +0.07% +0.30% +0.74% +1.85% +2.25% +3.25% +10.05% 0.00% 4.41% 1 26/10/16 0.1500
JB25 ทหารไทย 37.6505 +0.05% +0.34% +0.03% +1.68% +7.79% +12.33% +11.80% +40.76% - - - -
JB25LTF D T ทหารไทย 22.6754 +0.05% +0.33% -0.01% +1.56% +7.56% +11.77% +9.83% +38.98% 2.21% 2 16/01/17 0.3000
JB25RMF T ทหารไทย 34.3712 +0.05% +0.33% -0.01% +1.55% +7.52% +11.72% +10.18% +37.30% - - - -
JBPLTF D T ทหารไทย 19.2129 +0.04% +0.25% -0.00% +1.18% +5.61% +8.61% +8.99% +30.40% 2.08% 2 16/01/17 0.2500
JSM ยูโอบี 17.0259 +0.27% +2.20% +4.13% +12.94% +19.70% +27.13% +61.07% 0.00% - - - -
K20SLTF D T กสิกรไทย 17.0378 +0.10% +0.45% +0.38% +2.27% +2.55% +14.19% +30.32% +54.75% 6.10% 1 14/09/16 0.7700
K-2500 กสิกรไทย 14.4772 +0.08% +0.13% +0.41% +0.80% +1.76% +2.80% +7.24% +18.69% - - - -
K-2510 กสิกรไทย 16.1220 +0.09% +0.22% +0.72% +1.27% +3.06% +5.57% +9.85% +24.26% - - - -
K-2520 กสิกรไทย 18.8293 +0.15% +0.33% +1.19% +2.28% +4.71% +6.36% +15.64% +34.83% - - - -
K-2530 กสิกรไทย 20.7374 +0.18% +0.41% +1.46% +2.53% +5.41% +8.24% +16.53% +38.83% - - - -
K70LTF D T กสิกรไทย 16.6420 +0.17% +0.40% +0.90% +2.31% +5.69% +7.56% +9.20% +32.93% 2.94% 2 14/09/16 0.3400
K-AEC กสิกรไทย 10.5595 -0.26% -1.08% -1.93% +1.37% +4.92% -1.64% 0.00% 0.00% - - - -
KAF D เอ็มเอฟซี 18.9277 +0.05% +0.24% +2.36% +1.69% +1.91% +5.21% +6.90% +24.27% 1.64% 1 22/09/16 0.3100
K-AFIXED กสิกรไทย 9.9178 -0.08% -0.10% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-ASIA D กสิกรไทย 11.3270 -0.08% -0.16% +2.16% +6.96% +21.39% +21.63% +22.74% 0.00% 5.74% 1 12/05/17 0.3500
K-BANKING กสิกรไทย 11.7269 +0.18% +0.43% -0.64% -0.50% +10.09% +16.23% 0.00% 0.00% - - - -
KBLRMF T กสิกรไทย 26.8246 +0.09% +0.35% +1.01% +1.52% +3.05% +4.18% +6.23% +20.65% - - - -
K-CASH กสิกรไทย 12.7287 +0.00% +0.02% +0.11% +0.33% +0.65% +1.27% +4.54% +9.09% - - - -
K-CBOND กสิกรไทย 16.8712 +0.01% +0.05% +0.27% +0.56% +1.25% +1.82% +8.38% +14.08% - - - -
K-CHINA D กสิกรไทย 11.1132 +0.48% +1.76% +2.54% +5.49% +20.25% +27.20% +45.70% +77.95% 3.60% 2 14/06/17 0.2500
K-CHX กสิกรไทย 10.9375 +1.03% +3.47% +5.92% +8.89% +10.36% +19.28% 0.00% 0.00% - - - -
KDLTF D T กสิกรไทย 19.6266 +0.24% +0.58% +1.20% +3.02% +7.82% +10.80% +12.24% +44.58% 3.92% 2 14/09/16 0.6100
KECASH เมย์เเบงก์ 11.1604 -0.02% +0.03% +0.05% +0.22% +0.49% +1.09% +4.92% +10.38% - - - -
K-ENERGY กสิกรไทย 10.8190 +0.26% +0.09% -1.11% +0.04% +4.43% +15.99% 0.00% 0.00% - - - -
KEQLTF T กสิกรไทย 31.3275 +0.27% +0.43% +0.63% +2.21% +6.68% +9.69% +8.75% +38.79% - - - -
KEQRMF T กสิกรไทย 28.1660 +0.33% +0.89% +2.10% +3.27% +6.90% +14.00% +14.55% +45.15% - - - -
K-EQUITY D กสิกรไทย 17.7459 +0.05% +0.54% +1.62% +3.34% +6.81% +13.02% +14.73% +53.32% N/A 2 13/01/17 1.0500
KEURMF T กสิกรไทย 13.1125 +0.06% +1.13% +0.30% +7.66% +14.69% +16.35% 0.00% 0.00% - - - -
K-EUROPE D กสิกรไทย 12.5694 +0.05% +1.12% +0.28% +7.74% +14.77% +16.42% +33.04% 0.00% N/A 12/05/17 0.2500
K-EUSAGE D กสิกรไทย 10.4331 -0.10% +0.93% +1.43% +10.83% +15.80% +15.99% 0.00% 0.00% N/A 2 16/05/17 0.2000
K-EUX กสิกรไทย 11.6313 +0.02% +0.76% -0.30% +6.25% +11.31% +20.63% 0.00% 0.00% - - - -
KFAFIX กรุงศรี 10.1626 +0.02% +0.11% +0.53% +1.06% +1.98% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-AINCOME กรุงศรี 10.8750 +0.17% +0.22% +0.91% +2.89% +6.17% +9.56% 0.00% 0.00% - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 9.9818 -0.13% -0.90% -2.06% +3.22% +8.99% +3.81% -8.13% +5.76% - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 5.4108 +0.39% +0.27% +0.16% +4.05% +13.23% +21.28% +6.77% +21.68% - - - -
KFCASH กรุงศรี 12.9703 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.53% +1.02% +3.62% +8.17% - - - -
KFCASHPLUS กรุงศรี 11.9011 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.53% +1.05% +4.13% +9.20% - - - -
KFCASHRMF T กรุงศรี 12.8845 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.53% +1.02% +3.69% +8.30% - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 10.2510 +0.14% +0.90% -0.33% -2.27% +6.91% +14.85% +11.31% +26.44% - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 10.4383 -0.30% +0.09% -0.53% +0.82% -0.71% +5.46% 0.00% 0.00% - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 10.4936 -0.01% 0.00% +0.57% +2.05% +4.08% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFDIVRMF T กรุงศรี 28.7506 -0.19% +0.16% +0.99% +2.45% +7.62% +11.54% +5.74% +40.54% - - - -
KFDNM-D D กรุงศรี 11.6179 -0.15% +0.12% +10.96% +6.70% +18.57% +32.38% +23.05% +58.19% 2.24% 1 01/06/17 0.5500
KFDYNAMIC กรุงศรี 34.5173 -0.14% +0.10% +5.59% +6.89% +18.67% +33.00% +24.24% +55.50% - - - -
KF-ELI กรุงศรี 8.6342 +0.25% -0.72% +0.84% +1.99% +8.93% +6.34% -11.29% 0.00% - - - -
KF-EM กรุงศรี 12.2501 -0.13% +0.85% +0.39% +7.14% +17.78% +11.70% +11.42% 0.00% - - - -
KFENSET50 กรุงศรี 22.4166 +0.12% +0.34% +1.29% +2.21% +9.05% +13.58% +10.90% +48.56% - - - -
K-FEQ กสิกรไทย 69.5565 +0.34% +0.73% +2.13% +3.32% +6.41% +11.07% +14.22% +47.68% - - - -
KFEQRMF T กรุงศรี 29.2321 -0.32% -0.18% +2.14% +3.33% +7.03% +10.88% +10.44% +55.28% - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 14.3886 +0.12% +1.15% -0.93% +8.83% +15.23% +10.50% +14.89% 0.00% - - - -
KFEURORMF T กรุงศรี 12.8654 +0.12% +1.15% -0.92% +8.84% +15.23% +10.60% 0.00% 0.00% - - - -
KFFIN-D D กรุงศรี 10.7053 -0.06% +0.38% +3.23% +8.14% +20.87% +42.96% +28.44% +65.06% 9.34% 1 27/01/17 1.2500
KFFLEX กรุงศรี 25.0222 -0.19% +0.09% +1.37% +2.56% +8.41% +10.99% +8.72% +61.92% - - - -
KFFLEX2RMF T กรุงศรี 55.7965 -0.19% +0.08% +1.37% +2.52% +8.22% +10.54% +7.68% +72.16% - - - -
KFFLEX-D D กรุงศรี 8.9924 -0.18% +0.10% +1.37% +2.52% +8.23% +10.75% +8.30% +96.46% 16.12% 2 14/09/16 1.4500
KF-GBLVAL กรุงศรี 11.0233 -0.05% -0.16% -0.51% +0.05% -1.10% +4.46% +5.45% +38.73% - - - -
KF-GBRAND D กรุงศรี 10.3299 -0.66% +5.46% -0.13% +3.28% +9.74% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 2 20/06/17 0.5000
KFGBRANRMF T กรุงศรี 11.3577 -0.66% +0.52% -0.21% +3.18% +9.62% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GLS กรุงศรี 8.3314 -0.34% +0.73% +0.43% +2.92% +0.52% -16.42% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 11.5668 +0.20% +0.04% -1.71% -1.73% +3.69% -5.94% -4.39% -20.76% - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 11.6908 +0.20% +0.04% -1.72% -1.75% +3.74% -5.93% -4.71% -21.01% - - - -
KFGOVRMF T กรุงศรี 14.2423 +0.02% +0.08% +0.34% +0.64% +1.27% +1.13% +6.36% +15.46% - - - -
KF-GPROPD กรุงศรี 9.3593 -0.29% -0.64% +1.21% +3.35% +0.19% -6.68% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GTECH กรุงศรี 11.0186 +0.26% +2.85% +1.26% +10.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFHCARERMF T กรุงศรี 10.9353 +1.22% +5.28% +4.28% +6.37% +12.00% +8.45% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 9.1815 +0.57% +4.21% +2.44% +6.84% +23.40% +29.10% 0.00% 0.00% 8.17% 1 20/06/17 0.2500
KF-HEALTHD D กรุงศรี 8.3674 +1.21% +8.49% +4.15% +6.23% +11.97% +8.22% 0.00% 0.00% 2.99% 1 20/06/17 0.2500
KF-HEUROPE กรุงศรี 13.5955 +0.04% +1.13% +0.38% +7.74% +15.01% +16.77% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 7.9605 +0.33% +0.13% -0.35% +0.30% +9.59% -2.19% -5.65% 0.00% - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 9.3542 -0.03% +0.71% +1.11% +3.08% -0.08% +36.67% 0.00% 0.00% 5.35% 1 21/03/17 0.5000
KF-HJPINDX กรุงศรี 10.5200 +0.07% +0.81% +2.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-INCOME กรุงศรี 11.3488 -0.29% +0.09% -0.53% +0.79% -0.74% +5.43% 0.00% 0.00% - - - -
KFIRMF T กสิกรไทย 14.5106 +0.02% +0.09% +0.35% +0.71% +1.40% +1.56% +8.59% +14.89% - - - -
K-FIXED กสิกรไทย 11.9970 +0.02% +0.05% +0.26% +0.57% +1.36% +1.61% +9.77% +18.44% - - - -
KFJAPANRMF T กรุงศรี 10.0976 -0.16% +0.88% -0.09% +1.03% -5.57% +30.69% 0.00% 0.00% - - - -
KF-LATAM กรุงศรี 7.2643 +0.26% -1.66% -1.74% -5.15% +6.04% +9.23% -20.73% -20.58% - - - -
KFLRMF T กสิกรไทย 78.2385 +0.20% +0.52% +1.64% +2.77% +5.94% +9.41% +11.04% +42.16% - - - -
KFLS20PLUS กรุงศรี 11.9800 -0.24% -0.44% +1.22% +2.01% +5.39% +8.84% +6.61% 0.00% - - - -
KFLS30PLUS กรุงศรี 11.4592 -0.17% -0.32% +0.87% +1.48% +3.88% +6.17% +4.44% 0.00% - - - -
KFLS55PLUS กรุงศรี 10.7792 -0.07% -0.12% +0.37% +0.65% +1.72% +2.77% +2.97% 0.00% - - - -
KFLTF50 T กรุงศรี 32.5193 +0.14% +0.38% +0.41% +1.50% +7.41% +11.85% +9.69% +42.48% - - - -
KFLTFA50-D D T กรุงศรี 23.8761 +0.13% -0.34% +2.54% +3.27% +12.11% +22.08% +18.62% +67.08% 1.68% 1 22/02/17 1.0000
KFLTFAST-D T กรุงศรี 10.9370 -0.23% -0.37% +1.05% +2.58% +7.05% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFLTFD70 D T กรุงศรี 17.0075 -0.14% +0.12% +0.73% +1.85% +5.64% +9.19% +7.19% +33.51% 2.94% 1 23/08/16 0.5000
KFLTFDIV D T กรุงศรี 25.5643 -0.19% +0.18% +1.01% +2.48% +7.75% +11.58% +5.37% +40.98% 3.32% 1 17/11/16 0.8500
KFLTFEQ T กรุงศรี 28.9258 -0.32% -0.18% +2.17% +3.40% +7.20% +11.04% +10.51% +56.17% - - - -
KFLTFEQ70D D T กรุงศรี 16.1359 -0.22% -0.11% +1.55% +2.37% +4.89% +7.46% +7.43% +40.93% 1.86% 1 26/04/17 0.3500
KFLTFTSM-D T กรุงศรี 11.2230 -0.35% +0.01% +4.43% +5.16% +10.59% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFLTGOVRMF T กรุงศรี 13.1954 +0.03% +0.17% +0.88% +1.23% +1.99% +0.89% +6.05% +13.85% - - - -
KFMIX80-20 D กรุงศรี 10.1095 -0.06% -0.08% +0.59% +1.03% +2.38% +3.26% +5.87% 0.00% 2.47% 1 06/10/16 0.2500
KFMONEY กรุงศรี 10.5050 +0.00% +0.02% +0.10% +0.29% +0.57% +1.10% +4.20% +9.13% - - - -
KFMTFI กรุงศรี 14.9745 +0.02% +0.09% +0.43% +0.79% +1.38% +1.53% +7.18% +15.27% - - - -
KFMTFI-D D กรุงศรี 10.0749 +0.02% +0.08% +0.40% +0.75% +1.39% +1.27% +7.19% +15.59% 1.54% 2 06/10/16 0.0450
KFMTFIRMF T กรุงศรี 13.0569 +0.01% +0.09% +0.41% +0.77% +1.38% +1.62% +6.74% +13.46% - - - -
KFMXPLS2TM กรุงศรี 10.8914 -0.02% +0.06% +0.18% +0.60% +2.39% +2.35% +4.49% 0.00% - - - -
KF-OIL กรุงศรี 2.6851 +0.39% -4.11% -15.29% -13.50% -25.71% -22.45% -74.75% -66.66% - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 14.1783 +0.43% +0.54% +2.17% +4.84% +9.18% +15.06% +17.89% +59.42% - - - -
KFS100RMF T กรุงศรี 31.4809 +0.12% +0.40% +0.85% +2.18% +7.82% +13.21% +12.66% +49.23% - - - -
KFSDIV D กรุงศรี 10.4667 -0.19% +0.19% +3.53% +2.54% +7.96% +11.45% +4.45% +52.95% 10.03% 4 24/05/17 0.2500
KFSEQ กรุงศรี 27.8905 -0.32% -0.19% +2.18% +3.36% +7.35% +10.97% +10.44% +56.61% - - - -
KFSEQ-D D กรุงศรี 9.8138 -0.32% -0.18% +2.16% +3.36% +7.49% +11.75% +10.33% +74.97% 11.21% 1 22/02/17 0.4600
KFSF กรุงศรี 24.7480 +0.00% +0.03% +0.16% +0.45% +0.87% +1.40% +6.16% +16.10% - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 10.4930 -0.00% +0.00% +0.56% +2.06% +4.11% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFSINCRMF T กรุงศรี 10.4702 -0.00% -0.00% +0.57% +2.07% +4.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFSMART กรุงศรี 10.1743 +0.01% +0.04% +0.17% +0.46% +0.88% +1.63% 0.00% 0.00% - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 9.7495 -0.08% +0.38% -1.85% +4.74% +5.09% +5.27% 0.00% 0.00% 3.08% 1 17/04/17 0.2000
KFSMUL กรุงศรี 17.6821 +0.02% +0.09% +0.47% +0.92% +1.68% +1.51% +8.02% +16.77% - - - -
KFSPLUS กรุงศรี 20.3825 +0.00% +0.03% +0.13% +0.38% +0.74% +1.41% +5.30% +11.23% - - - -
KFTHAISM กรุงศรี 14.3338 -0.30% +0.09% +4.50% +6.89% +13.50% +25.67% 0.00% 0.00% - - - -
KF-TRB กรุงศรี 12.4209 +0.04% +0.23% +0.83% +1.93% +3.19% +2.29% +8.04% +15.51% - - - -
KFTSRMF T กรุงศรี 69.3098 -0.19% +0.08% +1.35% +2.51% +8.29% +10.64% +7.85% +60.53% - - - -
KFTSTAR-D กรุงศรี 10.2550 -0.35% -0.65% +1.74% +2.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFTW2 กรุงศรี 68.4690 -0.31% -0.16% +2.23% +3.62% +7.84% +12.46% +14.85% +64.84% - - - -
KFTW5 D กรุงศรี 9.1859 -0.31% -0.19% +2.14% +3.38% +7.29% +11.53% +10.32% +74.95% 10.89% 1 22/02/17 0.3500
KF-US กรุงศรี 17.7208 +0.10% +0.70% +1.32% +2.20% +1.04% +9.99% +28.58% +81.56% - - - -
KFVALUE กรุงศรี 32.6888 -0.21% +0.13% +1.01% +2.64% +8.29% +12.30% +6.86% +41.22% - - - -
K-GA D กสิกรไทย 11.5263 +0.04% +0.05% +0.30% +3.17% +5.98% +9.79% +7.73% +41.22% 1.74% 2 14/06/17 0.3000
KGARMF T กสิกรไทย 12.9460 +0.04% +0.06% +0.25% +3.06% +5.77% +9.55% +7.92% 0.00% - - - -
KGBRMF T กสิกรไทย 13.7971 +0.01% +0.08% +0.34% +0.64% +1.26% +1.34% +7.81% +13.84% - - - -
KGDRMF T กสิกรไทย 11.1608 +0.35% +0.16% -0.28% +0.40% +9.88% -2.10% -4.76% -17.33% - - - -
K-GEMO D กสิกรไทย 9.9793 +0.31% -0.05% -0.58% +5.37% +17.06% +22.62% +2.73% +29.01% N/A ไม่เเน่นอน 14/11/14 0.2000
K-GHEALTH D กสิกรไทย 9.5354 +1.30% +5.00% +5.26% +8.03% +17.56% +11.77% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/08/15 0.2000
K-GHEALTH(UH) กสิกรไทย 9.5220 +1.15% +5.29% +4.23% +6.09% +11.70% +7.98% 0.00% 0.00% - - - -
KGHRMF T กสิกรไทย 9.1492 +1.28% +4.95% +5.18% +7.94% +17.20% +11.38% 0.00% 0.00% - - - -
KGIFRMF T กสิกรไทย 10.5960 -0.25% -0.45% +0.35% +6.08% +7.49% +5.76% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINCOME กสิกรไทย 10.8226 -0.23% -0.03% +0.34% +2.59% +4.66% +8.06% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINFRA D กสิกรไทย 10.8212 -0.25% -0.46% +0.43% +6.21% +7.67% +6.51% 0.00% 0.00% 4.16% 1 14/06/17 0.2500
K-GLOBE D กสิกรไทย 8.1257 -0.12% +0.51% -0.16% +2.10% +5.05% +11.03% +19.19% +62.96% N/A ไม่เเน่นอน 12/06/15 0.2000
KGLTF D T กสิกรไทย 17.4953 +0.26% +0.72% +1.02% +1.89% +4.20% +9.06% +12.88% +44.88% 4.69% 2 14/09/16 0.7200
K-GOLD D กสิกรไทย 9.2264 +0.35% +0.16% -0.29% +0.40% +9.94% -1.72% -3.93% -16.64% 5.42% ไม่เเน่นอน 14/07/16 0.5000
K-GPROP D กสิกรไทย 9.9236 -0.45% -1.41% +0.22% +4.24% +7.01% +0.76% 0.00% 0.00% 2.52% ไม่เเน่นอน 11/08/16 0.2500
K-ICT กสิกรไทย 8.0955 +0.12% +1.93% +3.09% +3.84% +14.88% +13.03% 0.00% 0.00% - - - -
K-INDIA D กสิกรไทย 11.5140 -0.01% -0.20% +1.36% +6.54% +23.82% +24.55% +31.72% +108.25% 5.21% 2 12/05/17 0.2000
K-INDX กสิกรไทย 11.3006 -0.06% +0.42% +1.68% +7.00% +24.81% +20.28% 0.00% 0.00% - - - -
K-JP D กสิกรไทย 10.8399 +0.03% +1.22% +2.60% +6.23% +6.62% +25.17% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/15 0.2500
KJPRMF T กสิกรไทย 11.7546 +0.03% +1.22% +2.58% +6.21% +6.57% +24.54% 0.00% 0.00% - - - -
K-JPX กสิกรไทย 11.6645 +0.15% +0.73% +2.76% +5.96% +5.84% +22.31% 0.00% 0.00% - - - -
KKF D ยูโอบี 3.6669 +0.31% +0.44% -0.86% +0.93% +3.97% +9.06% +6.09% +100.64% N/A ไม่เเน่นอน 27/06/13 0.8700
KK GOLD 7%#1 ภัทร 6.4504 +0.26% -0.28% -1.71% -1.86% +4.02% -6.40% -13.22% -29.02% - - - -
K-MENA D กสิกรไทย 6.8506 -0.43% +1.10% +1.17% +4.49% +9.60% +9.95% -10.83% +41.36% N/A ไม่เเน่นอน 12/09/14 0.2000
K-MIDSMALL กสิกรไทย 14.7524 -0.02% +0.47% +3.50% +5.58% +9.72% +29.52% 0.00% 0.00% - - - -
K-MONEY กสิกรไทย 11.9550 +0.01% +0.02% +0.09% +0.27% +0.51% +1.01% +4.15% +9.06% - - - -
KMSLTF T กสิกรไทย 11.2408 -0.03% +0.45% +3.74% +6.25% +10.70% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KMSRMF T กสิกรไทย 15.1036 -0.04% +0.48% +3.77% +6.41% +10.86% +31.37% 0.00% 0.00% - - - -
K-MVEQ กสิกรไทย 10.8345 -0.10% +0.01% -0.21% +0.90% +5.77% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KMVLTF T กสิกรไทย 10.8309 -0.10% +0.03% -0.16% +1.05% +6.15% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-OIL กสิกรไทย 3.0800 +0.52% -4.12% -13.84% -11.14% -20.62% -18.04% -74.55% -65.31% - - - -
K-PLAN1 กสิกรไทย 12.3261 +0.02% +0.06% +0.27% +0.62% +1.33% +1.65% +8.27% +15.71% - - - -
K-PLAN2 กสิกรไทย 15.1876 +0.12% +0.23% +0.82% +1.36% +2.42% +4.94% +11.28% +28.16% - - - -
K-PLAN3 กสิกรไทย 18.4194 +0.22% +0.40% +1.11% +1.92% +3.31% +7.88% +15.74% +40.73% - - - -
KPLUS D ยูโอบี 7.2706 +0.32% +0.52% +0.92% +1.58% +4.82% +10.46% +9.29% +63.24% N/A ไม่เเน่นอน 19/03/15 0.7800
KPLUS2 D ยูโอบี 7.1796 +0.31% +0.52% +0.91% +1.51% +4.74% +10.35% +9.15% +62.16% N/A ไม่เเน่นอน 19/03/15 0.7800
K-PROP D กสิกรไทย 10.4720 +0.29% +0.67% +0.42% +1.45% +4.87% +8.72% 0.00% 0.00% 2.29% 1 14/03/17 0.1400
KS50LTF T กสิกรไทย 10.8096 +0.13% +0.40% +0.50% +1.58% +7.06% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KS50RMF T กสิกรไทย 11.8668 +0.13% +0.40% +0.51% +1.62% +7.50% +11.68% +9.13% 0.00% - - - -
KSDLTF D T กสิกรไทย 8.8825 +0.01% +0.21% -0.17% +0.39% +1.73% +1.97% -0.27% +3.43% 3.38% ไม่เเน่นอน 14/07/16 0.3000
K-SET50 กสิกรไทย 30.6624 +0.13% +0.41% +0.53% +1.68% +7.70% +12.19% +9.06% +43.40% - - - -
KSET50LTF T กรุงไทย 22.5416 +0.13% +0.39% +0.47% +1.50% +7.23% +11.32% +7.57% +40.61% - - - -
K-SF กสิกรไทย 10.7983 +0.02% +0.04% +0.16% +0.39% +0.71% +1.35% +5.12% 0.00% - - - -
K-SFPLUS กสิกรไทย 10.2010 +0.02% +0.04% +0.21% +0.57% +1.04% +1.72% 0.00% 0.00% - - - -
KSFRMF T กสิกรไทย 13.3028 +0.00% +0.03% +0.14% +0.46% +0.89% +1.37% +5.53% +11.24% - - - -
K-SGM กสิกรไทย 10.7754 -0.09% +0.11% +0.83% +2.52% +5.47% +4.81% 0.00% 0.00% - - - -
KSLTF T กรุงไทย 22.4884 +0.12% +0.20% +3.24% -0.33% +1.24% +8.09% -2.40% +21.48% - - - -
KSRMF T กรุงไทย 22.5054 +0.11% +0.25% +3.22% -0.27% +1.25% +8.61% -1.87% +22.12% - - - -
K-STADE D กสิกรไทย 6.3532 +0.45% +0.87% +0.98% +2.91% +6.77% +11.66% +16.76% +56.10% 3.46% 1 13/01/17 0.3800
K-STAR กสิกรไทย 36.2138 +0.26% +0.86% +2.05% +3.20% +6.60% +14.64% +22.98% +69.39% - - - -
K-STEQ กสิกรไทย 33.4865 +0.32% +0.51% +0.77% +1.82% +3.40% +14.77% +17.51% +54.01% - - - -
KT25/75RMF T กรุงไทย 11.4845 +0.01% -0.04% +1.39% +2.03% +1.54% +7.08% 0.00% 0.00% - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 10.5524 +0.39% +1.48% +2.38% +5.57% +11.47% +18.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 8.9110 -0.46% -1.56% -1.04% -2.10% -2.12% -0.53% -15.41% +6.23% - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 11.1574 +0.07% -0.53% +0.71% +5.38% +16.73% +13.44% 0.00% 0.00% - - - -
KT-BOND กรุงไทย 11.1823 +0.01% +0.09% +0.77% +1.51% +2.13% +3.61% -5.48% +10.41% - - - -
KT-BOND RMF T กรุงไทย 9.7871 +0.02% +0.08% +0.70% +1.48% +1.95% +3.38% -5.21% 0.00% - - - -
KT-CHINA-A กรุงไทย 10.6319 +0.62% +2.00% +1.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-A กรุงไทย 10.0192 -0.24% -0.49% +0.36% -0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-D กรุงไทย 10.0191 -0.24% -0.49% +0.36% -0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTEF กรุงไทย 20.5463 +0.47% +0.57% +4.17% +2.78% +5.75% +19.28% +43.55% +92.75% - - - -
KTEF-LTF T กรุงไทย 10.4416 +0.46% +0.53% +4.19% +2.84% +4.50% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 8.1029 -0.69% -3.55% -9.90% -9.24% -18.57% -15.24% -47.97% -26.40% - - - -
KT-EURO กรุงไทย 12.8899 +0.30% +0.77% +1.62% +11.24% +15.57% +29.80% +26.68% 0.00% - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 16.3657 -0.14% -0.01% +2.29% +1.49% +1.46% +19.03% +25.03% +89.42% - - - -
KTFIX-1Y3Y กรุงไทย 10.9061 +0.01% +0.09% +0.39% +0.80% +1.36% +1.57% +7.30% 0.00% - - - -
KTFIXPLUS-D D กรุงไทย 11.6521 +0.01% +0.09% +0.44% +0.69% +1.33% +1.47% +7.43% +12.43% 1.54% ไม่เเน่นอน 26/07/16 0.1800
KT-FLEX กรุงไทย 11.1217 +0.05% +0.14% +0.37% +0.02% +2.94% +10.00% +16.33% 0.00% - - - -
KTFT4 กสิกรไทย 10.1860 -0.22% -0.22% +6.22% +2.91% +12.78% +9.11% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 9.7924 +0.19% +1.49% +2.42% +5.67% +3.05% -0.74% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 9.6607 +0.29% +0.10% -0.56% +0.05% +8.75% -2.96% -5.01% -21.34% - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 9.1195 +0.31% +0.12% -0.51% +0.05% +8.86% -2.95% -5.38% -22.01% - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 10.1929 +1.19% +4.95% +6.24% +9.89% +19.38% +15.07% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HEALTHC RMF T กรุงไทย 10.0770 +1.17% +4.91% +6.22% +9.69% +18.76% +14.55% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HIDIV D กรุงไทย 10.8960 +0.06% +0.66% +1.93% +3.44% +7.58% +11.26% +14.70% 0.00% 2.29% ไม่เเน่นอน 06/06/16 0.2500
KT-HIDIVRMF T กรุงไทย 12.7048 +0.06% +0.66% +1.89% +3.19% +7.10% +10.85% +15.26% 0.00% - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 11.3682 -0.01% -0.10% +0.51% +2.96% +4.53% +12.16% 0.00% 0.00% - - - -
KTILF กรุงไทย 10.1695 +0.49% +0.54% +1.65% +0.69% +3.30% +1.67% +8.18% 0.00% - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 14.3289 -0.71% -0.60% +2.70% +8.04% +28.68% +25.88% 0.00% 0.00% - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 13.0964 -0.71% -0.60% +2.70% +8.19% +29.03% +26.08% 0.00% 0.00% 3.82% 1 11/05/17 0.6500
KT-JAPAN-A กรุงไทย 11.8780 +0.10% +1.39% +3.14% +1.68% +4.30% +26.96% 0.00% 0.00% - - - -
KT-JAPAN-D กรุงไทย 11.4014 +0.10% +1.39% -0.92% -2.33% +0.17% +21.86% 0.00% 0.00% - - - -
KTLF D T กรุงไทย 25.6171 +0.06% +0.24% +0.66% +0.45% +4.48% +8.07% +14.00% +51.19% 1.95% 1 14/02/17 0.4000
KTLF70/30 T กรุงไทย 33.7167 +0.04% +0.16% +0.35% +0.35% +3.48% +7.63% +10.27% +36.15% - - - -
KT-MAI กรุงไทย 10.4060 +0.10% +2.34% +2.09% -0.07% +0.41% +21.11% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MINING กรุงไทย 4.6345 +0.54% -1.55% -8.42% -9.81% -5.14% +11.60% -32.49% -40.90% - - - -
KTMSEQ กรุงไทย 12.6310 -0.01% -0.02% +5.72% +3.58% +5.90% +26.06% 0.00% 0.00% - - - -
KT-OIL กรุงไทย 2.2522 +0.37% -4.16% -15.44% -13.59% -25.75% -22.46% -74.82% -67.13% - - - -
KT-PIF-A กรุงไทย 9.4905 +0.37% +0.02% -0.23% -2.46% -1.50% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-PIF-D กรุงไทย 9.4905 +0.37% +0.02% -0.23% -2.46% -1.50% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-PIF RMF T กรุงไทย 9.5741 +0.37% -0.01% -0.28% -2.69% -2.39% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTPLUS กรุงไทย 10.8167 +0.01% +0.03% +0.16% +0.40% +0.77% +1.46% +5.59% 0.00% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 4.2612 +1.82% +1.29% -5.19% -10.66% +7.66% -14.99% -8.90% -36.46% - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 12.2747 -0.43% -1.23% +1.01% +5.52% +6.82% +0.89% +12.20% +43.26% 7.33% 1 07/02/17 0.4000
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 12.5276 -0.43% -1.22% +0.96% +5.37% +6.83% +0.68% +12.50% 0.00% - - - -
K-TREASURY กสิกรไทย 12.7631 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.53% +1.02% +3.96% +8.33% - - - -
KTSE D กรุงไทย 12.0143 -0.16% +0.20% +2.42% +2.15% +6.45% +15.37% +23.31% +103.60% 6.24% 1 06/02/17 0.7500
KTSE-LTF T กรุงไทย 10.5008 -0.15% +0.21% +2.44% +2.08% +4.77% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSE-RMF T กรุงไทย 14.0083 -0.15% +0.20% +2.44% +2.04% +5.62% +14.12% +19.24% 0.00% - - - -
KT-SET50-A กรุงไทย 10.0394 +0.13% +0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSET50RMF T กรุงไทย 10.6089 +0.13% +0.39% +0.47% +1.52% +6.10% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSF D กรุงไทย 10.0870 +0.05% +0.21% +0.60% +0.73% +5.40% +13.17% +19.35% +70.93% N/A 1 02/05/17 0.3000
KTSS กรุงไทย 12.6950 +0.00% +0.02% +0.10% +0.28% +0.56% +1.10% +4.28% +9.40% - - - -
KT-ST กรุงไทย 11.5709 +0.01% +0.04% +0.15% +0.44% +0.88% +1.67% +6.67% +13.03% - - - -
KTSV กรุงไทย 11.3567 +0.00% +0.02% +0.09% +0.26% +0.51% +1.02% +3.66% +8.21% - - - -
KT-US-A กรุงไทย 10.4416 +0.26% +2.04% +1.95% +2.16% +6.22% +18.68% 0.00% 0.00% - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 11.6103 +0.06% +0.16% +0.76% +2.51% +3.36% +2.97% +10.02% 0.00% - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 11.4835 +0.43% +0.93% +0.06% +3.62% +6.83% +15.76% 0.00% 0.00% - - - -
KT-WEQ RMF T กรุงไทย 10.8142 +0.42% +0.92% +0.03% +3.43% +6.25% +14.45% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA D กสิกรไทย 13.2161 +0.06% +1.52% +1.44% +8.62% +14.10% +18.87% +41.15% 0.00% 7.57% 3 12/05/17 0.2000
K-USXNDQ-A(DIV) D กสิกรไทย 12.8928 -0.05% +1.34% +1.29% +7.19% +15.96% +30.14% +55.68% 0.00% 6.21% 2 14/06/17 0.3000
K-VALUE D กสิกรไทย 7.1690 +0.46% +0.99% +0.87% +2.77% +9.99% +17.76% +10.91% +48.82% 4.18% 1 14/02/17 0.6000
LHACTLTF-A T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8759 +0.11% -0.59% -1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHACTLTF-D T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8762 +0.11% -0.59% -1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHDEBT-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2095 +0.01% +0.10% +0.33% +0.68% +1.21% +1.59% +6.39% 0.00% - - - -
LHDEBT-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.6398 -1.42% -1.34% -1.11% -0.94% -0.96% -2.08% +10.94% 0.00% 1.54% 1 30/06/17 0.1200
LHDEBT-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.1947 +0.01% +0.10% +0.33% +0.68% +1.21% +1.59% +6.38% 0.00% - - - -
LHEQD-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.5069 +0.34% +0.24% +0.38% -1.56% +4.45% +15.59% +21.19% 0.00% - - - -
LHEQD-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 7.1346 +0.34% +0.24% +0.38% -0.20% +4.57% +16.44% +21.10% 0.00% 15.56% 2 24/03/17 0.1000
LHEQD-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.4840 +0.34% +0.24% +0.38% -1.57% +4.43% +15.57% +21.16% 0.00% - - - -
LHFL เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.7785 +0.25% -0.18% +2.41% +1.80% +0.05% +16.09% +28.26% 0.00% - - - -
LHFLRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.6094 +0.25% -0.15% +2.54% +2.36% +0.08% +17.14% +36.27% 0.00% - - - -
LHGOV-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.8734 +0.01% +0.10% +0.30% +0.60% +1.11% +1.35% +5.50% 0.00% - - - -
LHGOV-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.9600 -1.36% -1.28% -1.08% -0.88% -0.38% -0.28% +2.84% 0.00% 0.85% 1 30/06/17 0.1200
LHGOV-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.8484 +0.01% +0.10% +0.31% +0.44% +0.96% +1.21% +5.26% 0.00% - - - -
LHGOVRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5503 +0.00% +0.02% +0.07% +0.20% +0.39% +0.65% +3.71% 0.00% - - - -
LHGROWTH-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.9635 +0.25% -0.12% +2.50% +2.23% +0.98% +18.19% +39.56% 0.00% - - - -
LHGROWTH-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2991 +0.25% -0.12% +2.49% +2.22% +1.03% +18.87% +41.30% 0.00% 10.00% 1 27/01/17 0.4000
LHGROWTH-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.9453 +0.25% -0.12% +2.50% +2.19% +0.90% +18.04% +39.38% 0.00% - - - -
LHIP D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8815 +0.27% +0.39% +0.22% -1.25% -0.80% +5.44% 0.00% 0.00% 4.55% 1 24/02/17 0.1500
LHMM เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2181 +0.00% +0.02% +0.11% +0.33% +0.67% +1.33% +4.79% +10.27% - - - -
LHMSEQ D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3010 -0.53% +1.04% +1.51% +3.79% +2.35% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 08/06/16 0.3000
LHMSFL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.8917 +0.25% -0.13% +2.48% +2.14% +0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 8.72% 1 27/01/17 0.7000
LHPROP-I D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.7362 -0.50% -0.61% -1.81% -6.24% -6.37% -3.41% 0.00% 0.00% 14.58% 2 30/06/17 0.0800
LHPROP-INFRA D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.4490 -0.46% -0.30% -0.66% -4.23% -3.88% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 30/06/17 0.0800
LHSMART D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0482 +0.37% +0.48% +0.44% -0.57% +0.39% +8.34% 0.00% 0.00% 6.47% 1 24/02/17 0.1500
LHSMART-LTF D T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5792 +0.20% +0.44% +1.43% -1.31% -0.25% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 24/02/17 0.0800
LHTPROP D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.6221 -0.47% -0.65% -1.98% -5.75% -6.16% -3.02% +37.31% 0.00% 18.83% 30/06/17 0.0800
LHTPROPRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2697 +0.30% +0.19% -0.88% -4.96% -4.39% -2.28% 0.00% 0.00% - - - -
M-ACTIVE เอ็มเอฟซี 15.8426 +0.07% +0.42% +3.64% +2.63% -2.65% +2.55% -2.94% +10.45% - - - -
MA-LTF T เอ็มเอฟซี 30.6561 +0.08% +0.44% +3.79% +2.97% +3.41% +9.74% +14.14% +46.96% - - - -
M-BOND เอ็มเอฟซี 12.7829 +0.01% +0.03% +0.18% +0.46% +1.00% +1.21% +6.11% +10.62% - - - -
M-BT D เอ็มเอฟซี 18.3381 -0.38% -0.19% +1.95% +6.01% +8.64% +11.48% +24.00% +91.80% 2.56% 1 30/01/17 0.7500
MEM D เมย์เเบงก์ 9.1244 -0.01% -0.04% +4.62% +4.53% +5.57% -8.70% 0.00% 0.00% 2.85% ไม่เเน่นอน 16/11/15 0.2600
MEU D เมย์เเบงก์ 8.8995 -0.01% +0.18% +3.00% +3.66% -0.88% -3.14% 0.00% 0.00% 13.82% ไม่เเน่นอน 16/11/15 1.2300
MFF เอ็มเอฟซี 19.9801 +0.01% +0.05% +0.22% +0.52% +0.98% +1.27% +7.21% +13.93% - - - -
M-FIX T เอ็มเอฟซี 13.5729 +0.01% +0.04% +0.18% +0.49% +1.02% +1.46% +7.22% +13.56% - - - -
M-FLEX เอ็มเอฟซี 8.7758 +0.01% +0.64% +0.89% -0.86% -2.48% -2.57% 0.00% 0.00% - - - -
MFX D เอ็มเอฟซี 30.1516 +0.07% +0.43% +3.65% +2.61% +3.16% +8.28% +12.12% +56.14% N/A ไม่เเน่นอน 30/01/17 1.4700
M-GARS เมย์เเบงก์ 9.3293 -0.00% -0.96% -3.65% -2.23% -5.58% -6.00% 0.00% 0.00% - - - -
MG-LTF D T เอ็มเอฟซี 12.1985 +0.22% +0.71% -2.01% -0.44% +0.75% +6.06% +16.83% +32.21% N/A ไม่เเน่นอน 26/06/13 0.4800
MIF D เอ็มเอฟซี 10.6214 -0.02% +0.05% +0.91% -0.64% -2.44% +5.61% +12.32% +46.53% N/A 1 30/01/17 1.2000
MIF-LTF D T เอ็มเอฟซี 14.6593 -0.07% +0.04% -4.25% -6.63% -4.48% +2.80% +3.53% +24.58% 3.20% 1 26/06/17 0.5700
MIX-D1585 D ยูโอบี 10.3450 +0.05% +0.17% +0.43% +0.83% +2.21% +3.19% +6.12% +21.04% 0.29% 1 20/03/17 0.1300
MJP D เมย์เเบงก์ 9.7118 -0.01% -0.08% +1.07% +2.83% -4.10% -3.93% 0.00% 0.00% 13.59% ไม่เเน่นอน 28/07/15 1.3200
MM-GOV เอ็มเอฟซี 11.5159 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.54% +1.06% +3.90% +8.60% - - - -
M-MIDSMALL D เอ็มเอฟซี 11.5375 +0.23% +1.58% +6.90% +5.55% +7.90% +22.04% 0.00% 0.00% N/A 1 27/04/17 0.5700
MMM เอ็มเอฟซี 13.1595 +0.01% +0.03% +0.10% +0.29% +0.60% +1.16% +4.76% +10.13% - - - -
M-MMF เมย์เเบงก์ 10.2501 -0.03% -0.02% +0.04% +0.23% +0.53% +1.25% 0.00% 0.00% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.3857 +0.00% +0.01% +0.07% +0.18% +0.34% +0.71% +3.21% +7.96% - - - -
M-PROP8S1 D เอ็มเอฟซี 9.9293 +0.23% -0.01% +1.34% -1.32% -2.91% -0.28% 0.00% 0.00% N/A 1 27/04/17 0.2000
M-PROP8S2 เอ็มเอฟซี 9.9382 +0.23% -0.01% +1.35% -0.32% -2.50% -0.58% 0.00% 0.00% - - - -
M-PROP DIV D เอ็มเอฟซี 12.0374 +0.31% -0.20% -1.36% -4.79% -4.63% -1.82% +34.58% 0.00% 3.76% 2 11/05/17 0.1100
M-PROP RMF T เอ็มเอฟซี 9.1376 +0.54% +0.28% -0.61% -4.14% -4.26% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-RMF T วรรณ 13.3995 +0.00% +0.02% +0.08% +0.23% +0.48% +0.89% +3.32% +7.71% - - - -
M-S50 D เอ็มเอฟซี 23.5857 +0.11% +0.47% +4.28% +1.49% +8.03% +12.37% +11.80% +52.16% 3.39% 1 25/05/17 0.9000
MS-AMERICAN เเมนูไลฟ์ 17.8662 -0.07% +0.82% +0.04% +1.71% +0.81% +15.58% +28.45% 0.00% - - - -
MS-ASIAN SM เเมนูไลฟ์ 15.9610 +0.06% -0.09% -0.43% +0.63% +9.68% +8.49% -5.29% +58.49% - - - -
MS-ASM RMF T เเมนูไลฟ์ 9.2858 +0.05% -0.10% -0.47% +0.34% +8.13% +6.85% 0.00% 0.00% - - - -
M-SAVING T เอ็มเอฟซี 12.5514 +0.00% +0.02% +0.09% +0.23% +0.48% +0.91% +3.62% +7.85% - - - -
MS-CHINA VALUE เเมนูไลฟ์ 13.3824 +0.14% +1.99% +0.92% +6.38% +16.29% +22.06% +24.52% +57.87% - - - -
MS-CORE EQ เเมนูไลฟ์ 30.7000 +0.33% +0.54% +0.54% +0.31% +5.40% +10.98% +15.40% +61.95% - - - -
MS-CORE LTF T เเมนูไลฟ์ 31.7599 +0.34% +0.56% +0.61% +0.59% +5.72% +11.74% +16.92% +66.82% - - - -
MS-EE EURO เเมนูไลฟ์ 5.5832 +0.18% +0.53% -3.61% +1.42% +0.23% +9.63% -20.61% -0.72% - - - -
MS-EQ DIV D เเมนูไลฟ์ 10.5135 +0.33% +0.56% -1.02% -1.17% +1.41% +7.37% +12.20% +76.76% 1.24% 1 08/08/16 0.1300
MS-EUROPE-A เเมนูไลฟ์ 9.6960 -0.12% +0.49% -3.80% +3.71% +5.47% +5.38% -5.63% 0.00% - - - -
MS-EUROPE-D เเมนูไลฟ์ 9.6966 -0.12% +0.49% -3.80% +3.71% +5.47% +5.39% -5.63% 0.00% - - - -
MS-FLEX RMF T เเมนูไลฟ์ 20.3382 +0.18% +0.29% +0.22% +0.09% +3.07% +5.89% +6.55% +28.97% - - - -
MS-HCARE-A เเมนูไลฟ์ 12.0291 +1.13% +3.96% +3.74% +5.46% +7.51% +5.16% 0.00% 0.00% N/A 1 23/01/15 0.7000
MS-HCARE-D D เเมนูไลฟ์ 10.0926 +1.13% +3.96% +3.74% +5.46% +7.51% +5.17% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 22/12/15 0.1500
MS-INDIA-A เเมนูไลฟ์ 11.2926 -0.40% +0.48% +2.84% +7.60% +20.99% +18.64% 0.00% 0.00% - - - -
MS-INDIA-D เเมนูไลฟ์ 9.0801 -0.40% +0.49% -11.46% -7.37% -0.26% -4.60% 0.00% 0.00% - - - -
MS-MONEY เเมนูไลฟ์ 11.3887 +0.00% +0.02% +0.08% +0.24% +0.50% +0.99% +3.57% +7.92% - - - -
MUS D เมย์เเบงก์ 10.5148 -0.00% -0.14% -1.25% +5.45% -2.97% +2.01% 0.00% 0.00% 2.38% ไม่เเน่นอน 16/11/15 0.2500
M-USA เมย์เเบงก์ 9.6758 -0.03% +0.32% -2.82% +8.22% -3.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-VALUE T เอ็มเอฟซี 74.2317 -0.12% +0.09% +1.51% +4.02% +6.30% +8.33% +18.85% +64.31% - - - -
MV-LTF D T เอ็มเอฟซี 24.3547 -0.11% +0.11% +1.57% +4.12% +6.40% +8.83% +20.07% +74.49% 4.01% 1 30/01/17 0.6000
ONE-CHINA วรรณ 9.9397 +0.15% +0.93% -0.41% -2.57% +6.01% +13.13% +6.95% +19.10% - - - -
ONE-CHINA10 วรรณ 9.0688 +0.06% +0.42% -1.11% -4.38% +3.72% +12.07% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-DI D วรรณ 10.8415 +0.01% +0.04% +0.24% +0.82% +2.29% +2.01% 0.00% 0.00% 2.76% 1 31/03/17 0.0600
ONE-DI2 D วรรณ 10.2593 +0.01% +0.07% +0.31% +0.74% +1.51% +1.66% 0.00% 0.00% 1.58% 1 31/03/17 0.0350
ONE-FAR วรรณ 24.3902 +0.00% +0.03% +0.14% +0.42% +0.86% +1.57% +7.04% +14.68% - - - -
ONE-FAS D วรรณ 7.4803 -0.09% +0.27% +1.04% +0.27% +4.26% +9.26% +15.12% +79.18% 8.77% 1 23/09/16 0.5560
ONE-FIXED วรรณ 10.0633 +0.00% +0.03% +0.14% +0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-FLEX D วรรณ 17.3784 +0.04% +0.08% +0.63% +0.49% +3.10% +12.01% +18.31% +38.33% 5.93% 1 17/02/17 0.2500
ONE-G วรรณ 52.2270 +0.06% +0.12% +0.89% +1.11% +5.60% +15.19% +15.69% +51.26% - - - -
ONE-GLOBALEQ D วรรณ 9.9837 +0.37% +0.99% +0.10% +3.49% +6.82% +14.37% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 26/06/15 0.5000
ONE-HOSPITAL วรรณ 9.8849 -0.02% -0.19% +4.40% -4.39% -11.00% -8.35% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-HYPER วรรณ 10.5653 +0.01% +0.05% -3.79% -3.51% -3.06% -2.11% +3.27% 0.00% - - - -
ONE-POWER วรรณ 9.8796 -0.02% -0.15% -0.28% -1.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-PROP วรรณ 22.5800 +0.30% -0.22% -0.93% -3.13% -2.70% -2.36% +26.28% +50.51% - - - -
ONEPROP-D D วรรณ 9.5213 +0.28% -0.26% -0.66% -3.28% -4.23% -2.20% +16.47% 0.00% 5.68% 3 05/10/16 0.1822
ONEPROP-SG วรรณ 15.2181 -0.97% -0.57% +1.04% +5.98% +9.99% +4.96% +7.67% +34.37% - - - -
ONE-STOXXASEAN วรรณ 105.3841 -0.13% -0.94% +1.15% +5.37% +16.32% +12.53% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-UGG วรรณ 15.0338 +1.06% +2.17% +5.04% +15.72% +25.59% +42.70% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-ULTRA D วรรณ 10.3065 +0.16% +0.08% +0.71% -0.62% -1.09% +1.83% 0.00% 0.00% 2.43% 1 15/06/17 0.0500
PAP ฟิลลิป 7.9362 -0.03% -0.03% +1.62% +6.30% +14.77% -7.91% -3.89% +6.45% - - - -
PCASH ฟิลลิป 12.1258 +0.00% +0.02% +0.10% +0.30% +0.60% +1.17% +4.29% +9.41% - - - -
PEQ ฟิลลิป 11.7494 -0.26% +0.02% +2.51% +2.58% +4.32% +7.15% +18.52% 0.00% - - - -
PFIXRMF T ฟิลลิป 11.5160 +0.04% +0.02% +0.13% +0.27% +0.45% +0.61% +4.37% +10.29% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 9.6974 +0.08% -0.10% -1.97% -1.92% +3.40% -6.48% -6.20% -22.64% - - - -
PHATRA ACT EQ D ภัทร 17.0181 +0.05% +0.76% +2.70% +4.45% +8.60% +18.29% +26.47% +55.99% N/A ไม่เเน่นอน 16/10/14 0.5000
PHATRA BLRMF T ภัทร 29.5627 +0.13% +0.63% +2.15% +3.43% +5.31% +17.64% +26.21% +44.18% - - - -
PHATRA DIVIDEND D ภัทร 12.5777 +0.03% +0.74% +2.72% +4.54% +8.82% +19.34% +23.97% +76.49% N/A 1 19/04/17 0.1500
PHATRA EQRMF T ภัทร 38.9531 +0.13% +0.79% +2.62% +4.15% +6.29% +20.67% +32.13% +72.57% - - - -
PHATRA GHC D ภัทร 17.4249 +1.16% +4.94% +5.97% +7.95% +11.42% +10.75% +17.12% +101.03% 1.72% 1 26/08/16 0.3000
PHATRA INRMF T ภัทร 13.5102 +0.02% +0.11% +0.51% +0.97% +1.65% +1.53% +6.66% +12.98% - - - -
PHATRA LTFD D T ภัทร 27.3078 +0.13% +0.81% +2.65% +4.21% +6.47% +20.71% +27.94% +77.86% 2.93% ไม่เเน่นอน 07/10/16 0.8000
PHATRA MM ภัทร 10.9425 -0.03% -0.04% +0.01% +0.16% +0.39% +1.13% +5.46% 0.00% - - - -
PHATRA MMRMF T ภัทร 11.3789 +0.00% +0.02% +0.09% +0.26% +0.53% +1.06% +3.98% +8.71% - - - -
PHATRA MP ภัทร 11.7441 +0.00% +0.02% +0.11% +0.32% +0.64% +1.26% +4.66% +9.85% - - - -
PHATRA PLUS ภัทร 13.3659 +0.00% +0.02% +0.13% +0.37% +0.69% +1.34% +5.23% +11.55% - - - -
PHATRA PROP ภัทร 17.0979 +0.39% +0.02% -0.67% -2.63% -0.72% -0.55% +30.07% +56.50% - - - -
PHATRA PROP-D D ภัทร 12.0552 +0.41% +0.18% +0.34% -1.63% +0.17% +0.93% +22.15% 0.00% 2.16% 1 21/10/16 0.2600
PHATRA PROPRMF T ภัทร 16.7326 +0.41% +0.18% +0.34% -1.73% -0.30% +0.87% +26.19% +56.06% - - - -
PHATRA SG-AA ภัทร 13.4353 -0.01% +0.15% +0.60% +1.23% +2.76% +7.64% 0.00% 0.00% - - - -
PHATRA SMART MV D ภัทร 11.4408 +0.13% +0.52% +1.21% +1.28% +4.26% +9.12% 0.00% 0.00% N/A 1 19/04/17 0.2900
PHATRA SMARTMV LTF T ภัทร 10.5308 +0.13% +0.53% +1.20% +1.21% +4.87% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PHR ฟิลลิป 10.4422 -0.48% -0.96% -6.07% -4.93% +3.65% -3.34% +7.62% +32.89% - - - -
P-LTF T ฟิลลิป 24.8271 -0.26% +0.03% +2.56% +2.73% +4.44% +7.69% +17.30% +63.58% - - - -
PMIXRMF T ฟิลลิป 26.7746 -0.23% +0.01% +2.16% +2.30% +4.15% +6.56% +14.56% +51.52% - - - -
Q-PORT D เอ็มเอฟซี 9.6132 +0.06% +0.47% +1.38% +2.34% +7.78% +4.13% +31.89% +111.64% 4.16% 1 26/12/16 0.4000
RKBC กสิกรไทย 25.1227 +0.15% +0.50% +1.51% +2.08% +5.44% +11.33% +18.26% +42.73% - - - -
RKF2 D กสิกรไทย 13.2875 +0.06% +0.56% +1.62% +3.48% +6.88% +12.60% +21.27% +59.89% N/A ไม่เเน่นอน 13/02/15 0.4000
RKF4 D กสิกรไทย 7.5868 +0.29% +0.75% +1.27% +2.64% +4.43% +10.09% +17.86% +56.14% 4.22% 1 11/08/16 0.3200
RKF-HI2 D กสิกรไทย 4.7414 +0.46% +0.87% +1.01% +2.91% +6.72% +13.04% +13.78% +53.09% 5.27% 1 12/04/17 0.3100
RMF1 T กรุงไทย 54.0102 +0.04% +0.15% +0.29% +0.44% +3.24% +8.13% +7.42% +33.95% - - - -
RMF2 T กรุงไทย 14.5266 +0.00% +0.08% +0.41% +0.76% +1.21% +1.24% +7.05% +13.26% - - - -
RMF3 T กรุงไทย 13.7605 +0.01% +0.10% +0.42% +0.67% +1.12% +0.88% +5.30% +11.02% - - - -
RMF4 T กรุงไทย 11.3643 +0.00% +0.01% +0.08% +0.25% +0.47% +0.90% +3.59% +8.26% - - - -
RPF2 D เอ็มเอฟซี 27.0170 -0.08% +0.14% +1.63% +4.13% +6.69% +8.98% +20.86% +69.50% 6.29% 1 26/10/16 1.7000
RRF1 D เอ็มเอฟซี 7.5766 -0.08% +0.13% +1.59% +4.13% +6.57% +8.61% +21.95% +81.98% 2.64% 1 28/01/16 0.2000
SAN D เอ็มเอฟซี 19.1630 -0.06% +0.14% +1.63% +4.15% +6.56% +8.48% +20.62% +65.61% N/A ไม่เเน่นอน 23/07/15 0.8900
SCBABS ไทยพาณิชย์ 10.0297 -0.04% +0.05% +0.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 11.8863 +0.48% +1.87% +0.89% +6.00% +20.10% +29.94% +5.39% +22.59% - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 10.9976 +0.22% -0.43% -0.37% -2.67% -0.99% -2.68% -12.96% -14.96% - - - -
SCBBANKING D ไทยพาณิชย์ 11.7808 +0.17% +0.42% -0.69% -0.61% +9.76% +16.04% +1.97% +35.98% 2.12% 1 19/08/16 0.2500
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 10.7599 +0.08% +3.98% +2.66% +5.61% +14.13% +17.79% 0.00% 0.00% 0.47% 1 21/06/17 0.2768
SCBCE ไทยพาณิชย์ 8.5105 +0.15% +0.95% -0.33% -2.38% +6.82% +14.79% +10.25% +24.46% - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 10.4614 +0.28% +1.01% +1.22% +0.16% +13.63% +19.53% +5.73% 0.00% - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.44% +2.80% +3.11% +13.93% +14.21% +2.69% -1.39% 0.00% - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 9.6271 +0.63% +2.28% +5.81% +4.37% +6.00% +12.41% 0.00% 0.00% 0.42% 1 22/02/17 0.0383
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 5.0474 -0.83% -1.95% -7.60% -6.87% -8.56% -9.87% -44.07% 0.00% - - - -
SCBDA ไทยพาณิชย์ 8.6962 +0.09% +0.66% +2.38% +3.96% +7.92% +14.66% +20.84% +42.59% - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 12.6318 +0.67% +0.78% +1.35% +10.59% +18.75% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBDV D ไทยพาณิชย์ 11.4815 +0.19% +0.54% +1.85% +3.41% +8.21% +14.78% +18.41% +70.26% 6.10% 2 19/05/17 0.6000
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 8.4584 -0.09% -0.27% +0.31% +1.57% +4.04% +5.58% -10.54% 0.00% 1.18% 1 21/03/17 0.1531
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 8.8996 -0.21% +0.42% -0.06% -0.29% +15.82% +20.14% -10.97% 0.00% 1.04% 1 21/06/17 0.1086
SCBENERGY D ไทยพาณิชย์ 9.4510 +0.26% +0.07% -1.08% +0.01% +4.28% +15.28% +10.66% +18.84% 1.06% 1 20/02/17 0.8500
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 11.8263 -0.05% +0.60% -0.33% +5.84% +10.53% +16.98% +20.03% 0.00% 1.39% 1 22/02/17 0.1551
SCBEUSM ไทยพาณิชย์ 10.9690 -0.07% +1.05% +1.19% +9.47% +14.53% +12.13% 0.00% 0.00% - - - -
SCBFP ไทยพาณิชย์ 11.9911 +0.01% +0.06% +0.36% +0.73% +1.32% +1.68% +8.03% +15.62% - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 14.2907 -0.54% +0.47% +3.68% +8.09% +16.53% +17.94% +21.09% 0.00% 2.97% 2 22/02/17 0.1929
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 9.4382 +1.55% +3.25% +5.09% +9.54% +18.76% +13.96% 0.00% 0.00% N/A 1 21/03/17 0.0444
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 11.3018 -0.32% -0.58% -0.34% +3.95% +7.27% +6.41% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGINR ไทยพาณิชย์ 9.9009 -0.10% +0.14% -0.79% -1.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.1426 -0.08% +0.35% +0.96% +1.22% +0.46% -2.86% -1.26% 0.00% - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 11.4517 -0.16% -0.28% +1.10% +2.16% +7.38% +7.90% -2.51% +11.48% - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 10.6937 -0.18% -0.26% +1.24% +2.32% +8.29% +8.94% -6.30% 0.00% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 7.5308 +0.22% +0.05% -1.66% -1.82% +4.04% -5.36% -2.77% -18.35% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 7.1787 +0.34% +0.14% -0.33% +0.42% +10.26% -1.95% -5.12% -18.92% - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 7.4379 +0.34% +0.13% -0.37% +0.23% +9.81% -2.61% -6.90% -21.66% - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 11.3311 -0.09% +0.18% -0.59% -0.80% +0.12% +6.77% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGPROP ไทยพาณิชย์ 10.2132 -0.41% -0.90% +1.30% +4.45% +4.36% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 12.6230 -0.05% -0.05% +0.92% +2.66% +4.30% +4.99% +14.51% 0.00% - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 11.2103 -0.14% +0.49% +1.46% +6.64% +23.08% +19.45% 0.00% 0.00% 0.27% 1 21/03/17 0.0720
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 10.8192 +0.86% +0.09% +0.18% +7.17% +23.65% +26.69% 0.00% 0.00% - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 10.7774 +0.04% +0.29% +1.03% +4.12% +6.93% +10.16% 0.00% 0.00% 1.21% 1 26/04/17 0.1500
SCBLT1 D T ไทยพาณิชย์ 16.6903 +0.12% +0.29% +0.92% +1.78% +4.59% +7.81% +5.25% +27.51% 2.04% 1 20/01/17 0.2000
SCBLT2 T ไทยพาณิชย์ 24.2688 +0.21% +0.47% +1.52% +2.53% +5.31% +9.09% +4.44% +27.36% - - - -
SCBLT3 T ไทยพาณิชย์ 24.7933 +0.13% +0.59% +2.73% +3.16% +5.28% +10.86% +3.87% +36.88% - - - -
SCBLT4 D T ไทยพาณิชย์ 12.0808 +0.05% +0.36% +1.59% +1.85% +5.64% +10.96% +5.18% +30.69% 2.07% 1 20/01/17 0.2000
SCBLTS T ไทยพาณิชย์ 12.8591 +0.02% +0.13% +0.26% +0.57% +2.06% +3.00% +2.13% +13.13% - - - -
SCBLTT D T ไทยพาณิชย์ 16.3557 +0.19% +0.34% +1.84% +3.26% +6.04% +11.56% +14.98% +55.93% 2.45% 1 20/01/17 0.2500
SCBMF D ไทยพาณิชย์ 17.1713 +1.44% +2.86% -2.23% +5.55% +9.45% +11.29% +6.39% +49.17% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 1.0000
SCBMF2 D ไทยพาณิชย์ 11.3344 +1.43% +2.84% -2.27% +5.54% +9.35% +10.73% -1.43% +37.32% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF3 D ไทยพาณิชย์ 8.8797 +1.35% +2.77% -2.29% +5.20% +7.41% +11.94% +1.74% +40.62% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF4 D ไทยพาณิชย์ 9.0141 +1.43% +2.84% -2.29% +5.67% +9.52% +10.90% +3.79% +43.71% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 1.0000
SCBMF5 D ไทยพาณิชย์ 7.7814 +1.47% +2.86% -2.26% +6.04% +9.30% +9.28% +0.23% +38.70% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 0.5000
SCBMPLUSA ไทยพาณิชย์ 10.0242 -0.06% +0.01% +0.01% +0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBMSE ไทยพาณิชย์ 14.2835 +0.03% +0.43% +3.51% +4.17% +4.49% +22.52% 0.00% 0.00% - - - -
SCBNK225 ไทยพาณิชย์ 14.4549 +0.08% +0.84% +2.38% +5.85% +4.58% +24.27% +33.68% 0.00% - - - -
SCBNK225D D ไทยพาณิชย์ 12.0901 +0.08% +0.84% +2.38% +5.76% +4.43% +24.15% +35.51% 0.00% 1.46% 1 26/04/17 0.3000
SCBOIL ไทยพาณิชย์ 3.0506 +0.51% -4.14% -14.02% -11.11% -20.68% -18.00% -75.46% 0.00% - - - -
SCBPGF ไทยพาณิชย์ 12.8517 +0.52% +0.80% +3.09% +5.44% +9.91% +25.45% +4.49% +84.34% - - - -
SCBPLUS ไทยพาณิชย์ 10.3969 +0.02% -0.18% +0.20% +0.34% +1.75% +2.31% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPMO D ไทยพาณิชย์ 9.6024 +0.03% +0.50% +2.40% +3.37% +4.85% +12.49% +16.74% +40.85% 8.44% 1 19/10/16 0.8100
SCBRF ไทยพาณิชย์ 19.5930 +0.01% +0.06% +0.30% +0.82% +1.59% +1.97% +5.37% +10.05% - - - -
SCBRM1 T ไทยพาณิชย์ 13.4937 +0.01% +0.04% +0.17% +0.46% +0.87% +1.33% +4.96% +10.16% - - - -
SCBRM2 T ไทยพาณิชย์ 13.5673 +0.02% +0.04% +0.40% +0.71% +1.16% +1.31% +5.62% +11.81% - - - -
SCBRM3 T ไทยพาณิชย์ 25.9852 +0.04% +0.22% +1.18% +1.57% +2.75% +5.25% +4.27% +15.67% - - - -
SCBRM4 T ไทยพาณิชย์ 51.5085 +0.08% +0.43% +1.64% +2.23% +5.09% +9.75% +11.49% +39.62% - - - -
SCBRMEU T ไทยพาณิชย์ 10.6273 -0.06% +0.59% -0.43% +5.63% +10.13% +15.72% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGHC T ไทยพาณิชย์ 10.2207 +1.55% +3.24% +5.06% +8.89% +18.46% +13.17% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGIF T ไทยพาณิชย์ 11.1202 -0.32% -0.56% -0.36% +3.87% +7.14% +6.37% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGW T ไทยพาณิชย์ 9.9487 -0.17% -0.30% +1.11% +2.10% +7.12% +7.23% -3.96% 0.00% - - - -
SCBRMGWP T ไทยพาณิชย์ 10.2757 -0.18% -0.25% +1.23% +2.24% +8.10% +8.59% -7.50% 0.00% - - - -
SCBRMJP T ไทยพาณิชย์ 10.2990 +0.08% +0.82% +2.27% +5.62% +3.99% +22.17% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMS50 T ไทยพาณิชย์ 16.3685 +0.13% +0.39% +0.47% +1.52% +7.34% +11.43% +7.53% +39.01% - - - -
SCBSE D ไทยพาณิชย์ 11.5498 +0.07% +0.32% +1.26% +1.93% +0.57% +8.14% +28.79% +88.55% 8.66% 1 20/02/17 0.2500
SCBSET ไทยพาณิชย์ 19.3794 +0.09% +0.31% +1.24% +2.29% +6.63% +12.36% +12.78% +50.41% - - - -
SCBSET50 ไทยพาณิชย์ 17.8446 +0.13% +0.41% +0.54% +1.73% +7.76% +12.38% +10.61% +46.18% - - - -
SCBSFF ไทยพาณิชย์ 20.3518 +0.00% +0.02% +0.07% +0.21% +0.40% +0.76% +3.31% +7.54% - - - -
SCBSFFP-A ไทยพาณิชย์ 10.7049 +0.00% +0.03% +0.13% +0.38% +0.74% +1.44% +5.51% 0.00% - - - -
SCBSFFP-B ไทยพาณิชย์ 10.6611 +0.00% +0.02% +0.12% +0.36% +0.70% +1.36% +5.14% 0.00% - - - -
SCBSFFP-C ไทยพาณิชย์ 10.5229 +0.00% +0.02% +0.12% +0.35% +0.68% +1.31% +4.24% 0.00% - - - -
SCBSFFP-I ไทยพาณิชย์ 10.7064 +0.00% +0.03% +0.13% +0.38% +0.74% +1.44% +5.53% 0.00% - - - -
SCBSMART2 D ไทยพาณิชย์ 10.5893 +0.05% +0.07% +0.41% +0.56% +1.39% +2.89% +8.64% 0.00% 4.06% ไม่เเน่นอน 22/09/16 0.2800
SCBSMART3 D ไทยพาณิชย์ 10.0241 -0.04% -0.07% +0.58% +0.85% +2.27% +3.67% +7.02% 0.00% 5.19% ไม่เเน่นอน 22/09/16 0.5200
SCBSMART4 D ไทยพาณิชย์ 9.9532 -0.07% -0.11% +0.71% +1.04% +2.60% +4.38% +7.11% 0.00% 6.23% ไม่เเน่นอน 22/09/16 0.6200
SCBSP500 D ไทยพาณิชย์ 16.3139 -0.05% +1.90% +1.71% +3.64% +9.30% +18.38% +29.08% 0.00% 1.94% 2 21/06/17 0.2902
SCBST555A ไทยพาณิชย์ 10.8262 -0.03% +0.22% +1.18% +1.40% +0.09% +3.45% 0.00% 0.00% - - - -
SCBST555B ไทยพาณิชย์ 10.3645 -0.03% +0.27% +1.35% +2.13% +1.37% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTEQ ไทยพาณิชย์ 10.8329 +0.19% +0.44% +2.01% +3.44% +7.25% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTMF ไทยพาณิชย์ 11.2743 +0.00% +0.01% +0.06% +0.17% +0.34% +0.66% +2.71% +6.97% - - - -
SCBTMFP-A ไทยพาณิชย์ 10.8730 +0.00% +0.02% +0.10% +0.31% +0.62% +1.23% +4.34% 0.00% - - - -
SCBTMFP-B ไทยพาณิชย์ 10.7187 +0.00% +0.02% +0.08% +0.25% +0.50% +0.92% +3.36% 0.00% - - - -
SCBTMFP-C ไทยพาณิชย์ 10.5251 +0.00% +0.02% +0.08% +0.24% +0.48% +0.81% +2.47% 0.00% - - - -
SCBTMFPLUS ไทยพาณิชย์ 10.8733 +0.00% +0.02% +0.10% +0.31% +0.63% +1.24% +4.34% 0.00% - - - -
SCBTS D ไทยพาณิชย์ 11.7005 +0.98% +2.04% -1.57% +4.29% +7.13% +8.79% +6.68% +39.89% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 1.0000
SCBTS2 D ไทยพาณิชย์ 12.4365 +0.97% +2.03% -1.59% +4.28% +7.12% +8.76% +6.80% +40.29% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 1.0000
SCBTS3 D ไทยพาณิชย์ 13.9609 +0.97% +2.03% -1.58% +4.30% +7.08% +8.77% +6.63% +39.87% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 0.9000
SCBUSSM ไทยพาณิชย์ 11.5825 -0.70% -2.23% -0.13% +1.05% -4.13% +17.13% 0.00% 0.00% - - - -
SCDF D เอ็มเอฟซี 0.8991 -0.07% +0.10% +1.50% +3.71% +6.03% +7.59% +18.10% +72.61% N/A ไม่เเน่นอน 28/05/13 0.3200
SCIF D เอ็มเอฟซี 3.6381 -0.09% +0.09% -0.10% +2.33% +4.72% +6.76% +30.78% +97.04% N/A 1 26/06/17 0.0600
SCIF2 D เอ็มเอฟซี 2.3761 -0.08% +0.04% -0.64% +1.52% +3.36% +4.68% +27.74% +106.90% N/A 1 26/06/17 0.0500
S-EQRMF T โซลาริส 18.0089 +0.29% -0.01% +0.99% +0.15% +0.77% -5.53% -4.10% +32.62% - - - -
S-EQSTAR โซลาริส 9.0445 -0.12% -0.52% +0.87% -3.73% -0.92% -6.70% 0.00% 0.00% - - - -
SF4 D เอ็มเอฟซี 19.3289 -0.11% +0.11% +1.53% +3.94% +6.33% +8.41% +20.30% +84.34% 2.69% 1 30/01/17 0.9300
SF5 เอ็มเอฟซี 41.3503 -0.08% +0.17% +1.62% +4.00% +6.55% +8.94% +20.93% +75.95% - - - -
SF7 D เอ็มเอฟซี 4.7547 -0.07% +0.14% +4.37% +4.10% +6.58% +8.91% +21.02% +100.47% N/A 1 25/05/17 0.1213
SF8 D เอ็มเอฟซี 2.3865 -0.04% +0.17% +9.60% +3.80% +5.88% +8.04% +19.87% +130.05% N/A 1 25/05/17 0.1708
S-FRMF T โซลาริส 12.2822 +0.00% +0.02% +0.10% +0.24% +0.32% +0.64% +3.05% +8.45% - - - -
SMART D เอ็มเอฟซี 10.0487 +0.01% +0.06% +0.25% +0.55% +1.07% +1.55% +7.46% +17.64% 2.28% 3 15/05/17 0.0721
S-MMF โซลาริส 11.3886 +0.00% +0.02% +0.10% +0.22% +0.46% +0.93% +3.52% +8.29% - - - -
SPOT33S11 เอ็มเอฟซี 8.4355 +0.51% +1.17% +2.81% +1.78% +0.92% +1.96% -0.66% 0.00% - - - -
SSB เอ็มเอฟซี 114.2876 -0.10% +0.13% +1.62% +4.21% +6.80% +9.35% +24.02% +67.00% - - - -
STD D เอ็มเอฟซี 3.8274 -0.07% +0.14% +1.62% +4.17% +6.72% +8.88% +20.04% +77.40% N/A 1 25/08/15 0.2000
STD2 D เอ็มเอฟซี 4.2018 -0.08% +0.13% +1.63% +4.13% +6.60% +8.75% +21.59% +73.18% N/A 1 25/08/15 0.2000
S-TRIG 3+3#2 โซลาริส 7.2988 -0.12% -0.52% +0.84% -3.79% -1.05% -7.13% 0.00% 0.00% - - - -
SVRMF T ยูโอบี 13.0238 +0.00% +0.02% +0.09% +0.26% +0.52% +1.00% +4.22% +9.19% - - - -
T3P3 (10) ยูโอบี 10.6021 -0.02% -0.02% +2.81% +2.97% +4.36% +13.11% 0.00% 0.00% - - - -
T3P3 (5) ยูโอบี 10.1192 +0.19% +0.12% +0.68% +2.45% +5.16% +8.33% 0.00% 0.00% - - - -
T3P3 (8) ยูโอบี 10.3597 +0.19% +0.08% +0.59% +2.46% +5.44% +7.91% 0.00% 0.00% - - - -
T-ALLSTAR1 ธนชาติ 10.8795 -0.01% +0.50% -1.73% +0.33% +6.13% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ALLSTARJAPAN2 ธนชาติ 9.5996 -0.01% +0.86% +0.83% +0.32% +9.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TAPRMF T ทิสโก้ 10.8966 +0.15% +0.29% +0.51% +4.25% +11.93% +21.47% +1.43% +24.50% - - - -
T-ASD D ธนชาติ 7.1568 +0.36% +0.49% +1.51% +1.81% +4.93% +4.98% +7.54% +40.75% N/A 1 25/01/17 0.4400
T-ASIANPROP ธนชาติ 10.5017 -0.85% -3.81% -0.89% +2.21% +5.03% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TBF D ยูโอบี 11.9896 +0.16% +0.53% +0.71% +1.92% +5.08% +8.32% -2.06% +29.79% N/A 1 20/03/17 0.3800
TBGF ทิสโก้ 28.8975 +0.06% +0.24% +1.15% +1.86% +4.45% +7.45% +6.93% +25.74% - - - -
TBGF8020 ทิสโก้ 13.9131 +0.02% +0.09% +0.45% +0.92% +2.13% +3.44% +10.04% +22.60% - - - -
T-BIGCAPLTF T ธนชาติ 33.2186 +0.35% +0.73% +2.44% +3.66% +6.75% +4.46% +6.36% +43.29% - - - -
TBOND1Y ทิสโก้ 11.2288 +0.01% +0.02% +0.11% +0.36% +0.72% +1.23% +5.11% +11.71% - - - -
T-CASH ธนชาติ 13.1128 +0.00% +0.02% +0.11% +0.32% +0.62% +1.19% +4.55% +9.86% - - - -
TCHLINK1 ทิสโก้ 10.6152 +0.00% +0.01% -0.05% -0.38% -0.35% -7.21% 0.00% 0.00% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 9.5433 +0.26% +0.95% +0.99% -0.20% +12.01% +17.51% +0.80% 0.00% - - - -
TCHSTARP ทิสโก้ 9.6651 +0.08% +0.52% +1.78% +5.66% +21.74% +29.43% 0.00% 0.00% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.5505 -0.42% +0.56% +1.48% +4.43% +14.50% +17.24% +8.41% +31.64% - - - -
TCMCSF ทิสโก้ 29.1811 -0.03% +0.12% +0.70% +1.30% +6.22% +9.59% +5.55% +39.80% - - - -
TCMEQF D ทิสโก้ 2.7440 +0.00% +0.27% +0.86% +1.40% +6.08% -3.27% -7.38% +27.65% N/A ไม่เเน่นอน 07/10/14 0.6600
TCMF ยูโอบี 14.6540 +0.00% +0.02% +0.10% +0.30% +0.61% +1.20% +4.71% +9.99% - - - -
TCMFENJOY ยูโอบี 11.2220 +0.00% +0.03% +0.12% +0.36% +0.73% +1.44% +5.48% +11.43% - - - -