เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 27 มี.ค. 2017
93%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1AM-DAILY วรรณ 11.9325 +0.01% +0.02% +0.10% +0.32% +0.62% +1.21% +4.67% +10.13% - - - -
1AMSET50 วรรณ 54.8949 -0.39% +0.08% +1.56% +4.07% +7.92% +18.67% +29.33% +71.06% - - - -
1AM-TG วรรณ 11.7102 +0.01% +0.03% +0.10% +0.29% +0.66% +1.33% +5.06% +10.83% - - - -
1SG-LTF T วรรณ 32.2707 -0.42% +0.09% +1.55% +3.67% +7.09% +16.76% +24.12% +59.97% - - - -
1S-LTF D T วรรณ 20.8650 +0.31% +0.57% +1.69% +4.44% +7.71% +16.37% +25.54% +49.23% 2.73% 1 07/11/16 0.5700
1SMART-LTF T วรรณ 10.7384 -0.08% +0.16% -0.29% +0.34% -0.64% -0.41% -3.31% -0.29% - - - -
1VAL-D D วรรณ 17.9711 -0.28% -0.45% +0.29% +2.47% +6.46% +16.42% +28.51% +67.80% 2.62% 1 07/11/16 0.4700
70/30-D LTF D T ยูโอบี 17.8612 -0.29% -0.22% -0.10% -0.07% +0.95% +6.91% +19.53% +49.89% 1.40% 1 13/06/16 0.2500
ABAG อเบอร์ดีน 19.7168 +0.13% -1.74% -1.16% -0.41% +6.90% +10.54% +17.87% +72.14% - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 11.1977 +0.49% -3.42% -4.36% -8.55% +5.94% +13.97% 0.00% 0.00% - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 18.7349 +0.06% -0.89% +2.06% +10.30% +7.82% +16.83% +9.04% +21.75% - - - -
ABAPAC-RMF T อเบอร์ดีน 13.2886 +0.06% -0.89% +2.02% +10.27% +7.77% +16.69% +8.93% +20.53% - - - -
ABCC อเบอร์ดีน 17.4533 +0.01% +0.02% +0.07% +0.26% +0.50% +0.96% +3.74% +8.57% - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 13.7099 +0.52% +0.41% +3.05% +9.56% +9.19% +17.59% +17.44% +15.00% - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 8.0584 +0.47% -1.15% +2.06% +3.60% +4.65% +6.85% -6.22% +22.40% - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 11.5087 +0.11% +0.18% +1.00% +2.46% +4.49% +9.14% 0.00% 0.00% - - - -
ABFC D อเบอร์ดีน 8.4363 -0.08% +0.38% +1.54% +3.79% +1.64% -0.01% -2.81% +17.87% N/A ไม่เเน่นอน 23/04/13 1.1500
ABG อเบอร์ดีน 113.7333 -0.16% +0.63% +2.10% +4.81% +4.56% +8.22% +13.27% +43.04% - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 14.1629 +0.07% -0.93% +1.96% +8.43% +4.12% +14.33% +13.63% +15.01% - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 15.9043 -0.11% -0.61% +4.10% +13.23% +2.70% +12.75% +46.44% +68.33% - - - -
ABINC อเบอร์ดีน 11.0232 +0.02% +0.04% +0.04% +0.43% +0.48% +0.80% +5.17% 0.00% - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 13.4426 +0.88% +0.23% +0.83% +2.63% -0.98% +10.46% +35.12% 0.00% - - - -
ABLTF T อเบอร์ดีน 44.5031 -0.18% +0.62% +2.14% +4.87% +4.35% +9.40% +14.46% +41.56% - - - -
ABLTF 70/30 T อเบอร์ดีน 10.4414 +0.07% +0.20% +1.64% +4.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ABSC-RMF T อเบอร์ดีน 86.0916 -0.17% +0.61% +2.12% +4.82% +4.55% +8.19% +13.22% +43.37% - - - -
ABSI-RMF T อเบอร์ดีน 12.3087 +0.00% +0.01% +0.05% +0.19% +0.37% +0.71% +2.88% +7.63% - - - -
ABSL อเบอร์ดีน 43.6117 -0.16% +0.63% +2.07% +4.93% +4.39% +9.22% +13.53% +39.04% - - - -
ABSM อเบอร์ดีน 48.0248 +0.16% +0.14% +1.69% +3.90% +7.16% +9.49% +26.21% +75.89% - - - -
ABTED D อเบอร์ดีน 6.8746 -0.12% +0.56% +1.00% +3.64% +2.93% -0.98% -3.74% +30.94% N/A ไม่เเน่นอน 24/12/14 0.1300
ABV อเบอร์ดีน 33.6551 -0.01% +0.24% +0.84% +2.20% +0.73% +1.68% +9.77% +32.33% - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 12.4481 +0.27% -1.04% +0.44% +3.73% +5.36% +11.56% +5.69% +29.51% - - - -
ADR-D D ยูโอบี 9.1155 -0.00% +4.36% +0.60% +3.68% -4.71% -1.62% +4.55% +7.73% N/A 1 20/03/17 0.3500
AEOB อเบอร์ดีน 16.8624 +0.11% +0.67% +0.42% +4.29% +0.41% +11.65% +14.51% +24.97% - - - -
AGF D เอ็มเอฟซี 3.8786 -0.22% +0.18% +1.61% +1.66% -0.15% +9.18% +24.97% +65.35% 2.58% 1 10/10/16 0.1000
ASIA-B ยูโอบี 21.5857 +0.03% +0.41% -0.17% +2.27% -1.86% +2.34% +15.45% +28.92% - - - -
ASIA-E ยูโอบี 9.0603 +0.65% -0.57% +1.31% +5.40% +2.45% +9.58% +20.69% +22.64% - - - -
ASP เเอสเซท พลัส 16.1676 +0.01% +0.02% +0.10% +0.34% +0.68% +1.39% +5.37% +11.15% - - - -
ASP2 เเอสเซท พลัส 13.4627 +0.02% +0.04% +0.10% +0.53% +0.88% +1.49% +7.04% +13.08% - - - -
ASP-AITF2Y6 เเอสเซท พลัส 10.2400 +0.03% +0.07% +0.22% +1.09% +1.77% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 10.8423 +0.14% +1.12% +4.52% +14.83% +5.72% +19.59% +23.37% +38.19% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 5.9900 +0.45% +0.90% +2.38% +14.45% +7.34% +27.25% +2.64% -11.46% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 9.3444 +0.83% +1.34% +3.70% +13.81% +3.44% +17.04% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ERF T เเอสเซท พลัส 25.3679 -0.29% +0.37% +1.45% +3.00% +0.70% +6.62% +9.52% +14.38% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 9.3960 +0.24% -0.07% -1.46% +1.47% -4.07% -2.22% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 10.6333 +0.61% -0.10% +0.48% +4.63% -2.80% +1.18% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FRF T เเอสเซท พลัส 14.2077 +0.04% +0.06% +0.07% +0.66% +0.46% +0.58% +7.18% +14.48% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 9.9017 +0.01% -0.18% +0.19% +2.85% +2.92% +7.54% +5.13% +19.49% - - - -
ASP-GDF D เเอสเซท พลัส 10.2061 -0.29% +0.49% +1.80% +3.61% +1.31% +7.54% +8.30% +13.91% N/A 1 30/01/15 0.7900
ASP-GLTF T เเอสเซท พลัส 21.8211 -0.24% -0.53% -0.68% +0.08% -2.16% +3.92% +6.38% +10.81% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 12.2604 +0.95% +1.40% -0.32% +8.73% -6.93% +1.17% -6.22% -27.58% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 13.9378 -0.72% -1.37% +0.83% +10.69% +1.98% +19.76% +16.64% +29.17% - - - -
ASP-LTF D T เเอสเซท พลัส 15.8104 -0.29% +0.37% -1.36% +0.17% -2.06% +4.03% +3.36% +11.20% N/A 1 09/02/15 0.4700
ASP-MRF T เเอสเซท พลัส 24.8006 -0.41% +0.47% +1.87% +4.15% +2.03% +7.91% +12.22% +17.61% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 9.0783 +0.39% -2.99% -3.57% -2.04% +16.62% +10.33% +14.89% +58.45% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 10.5316 -1.52% -2.57% -1.10% -2.10% +12.34% +10.61% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 3.1285 +0.52% -0.84% -8.61% -13.32% -1.55% +6.10% -70.77% -73.36% - - - -
ASP-PRIME4 เเอสเซท พลัส 7.4237 -0.29% +0.38% +1.54% +2.92% -3.01% +0.86% -3.58% 0.00% - - - -
ASP-PRIME5 เเอสเซท พลัส 7.7657 -0.23% -0.52% -0.63% +0.05% -5.70% -2.00% -6.97% 0.00% - - - -
ASP-SET50FUTURES เเอสเซท พลัส 16.8857 -1.12% +0.79% +5.86% +10.99% +3.87% -7.39% -9.80% +26.42% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 26.4230 -0.11% -1.25% -0.95% +3.03% +9.29% +15.26% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 8.7612 -0.07% -1.17% +0.06% +2.78% +3.58% +4.26% -5.56% 0.00% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 8.5363 -0.08% -1.19% -0.06% +2.37% +2.70% +2.78% -11.34% 0.00% - - - -
ASP-THBOND เเอสเซท พลัส 10.4708 +0.05% +0.08% +0.05% +0.83% +0.64% +1.35% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-THEQ เเอสเซท พลัส 10.1980 -0.55% +0.42% +1.93% +3.95% +1.75% +8.17% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER4/4 เเอสเซท พลัส 8.1314 -0.29% +0.37% +1.44% +2.57% -3.45% -0.44% -5.26% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER5 เเอสเซท พลัส 8.3254 -0.31% -2.15% -4.76% +2.64% +2.19% -2.56% 0.00% 0.00% - - - -
B25RMF T บัวหลวง 14.7057 -0.03% +0.02% +0.32% +0.53% +1.30% +4.27% +9.23% +21.22% - - - -
B-ACTIVE บัวหลวง 22.2734 +0.12% +0.51% -0.43% -2.49% +2.88% +5.49% +9.11% +34.22% - - - -
B-ASEAN บัวหลวง 10.5219 -0.49% -1.22% -1.47% +1.57% -2.71% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 10.9493 -0.25% +0.60% +2.68% +15.43% +5.36% +23.85% 0.00% 0.00% - - - -
BBASIC D บัวหลวง 27.5894 -0.02% -5.34% -3.35% -2.73% +13.02% +20.70% +30.63% +68.78% 9.06% 1 30/09/16 2.2500
BBASICDLTF T บัวหลวง 10.1887 -0.24% -0.51% +1.57% +0.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BBASICRMF T บัวหลวง 12.6067 -0.22% -0.76% +1.02% +1.51% +4.45% +20.62% 0.00% 0.00% - - - -
BCAP D บัวหลวง 3.8929 -0.19% 0.00% +1.61% +2.57% +7.76% +22.30% +30.73% +94.39% 19.68% 3 15/02/17 0.1032
BCARE บัวหลวง 27.1726 +0.01% -2.49% +0.15% +7.22% +2.85% +16.78% +40.16% +140.41% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 10.2474 +0.01% -2.50% +0.13% +6.89% +2.43% +15.91% 0.00% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 96.1921 -0.21% +0.11% +1.54% +2.54% +6.76% +20.24% +26.15% +65.56% - - - -
BFIXED บัวหลวง 11.7634 +0.04% +0.05% +0.09% +0.61% +0.34% +0.79% +6.90% +14.47% - - - -
B-FLEX บัวหลวง 19.5740 +0.04% +0.16% +0.06% +1.32% +1.58% +5.06% +10.75% +21.38% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 62.0061 -0.19% +0.05% +1.33% +2.02% +5.58% +17.17% +22.29% +58.26% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 14.2310 +0.05% +0.06% +0.05% +0.62% +0.07% +0.21% +6.80% +13.83% - - - -
B-GLOBAL บัวหลวง 10.7665 +0.04% -2.09% -0.22% +3.27% +6.48% +10.97% 0.00% 0.00% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 10.3256 +0.03% -2.10% -0.22% +3.04% +6.23% +10.64% 0.00% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 10.4320 +0.41% +0.89% -1.17% +4.45% -6.56% -0.30% -0.70% -20.39% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 10.1693 +0.41% +0.88% -1.21% +4.34% -6.67% -0.43% -1.00% -20.99% - - - -
BIG CAP-D LTF D T ยูโอบี 20.3211 -0.38% +0.13% +1.32% +5.56% +5.79% +13.21% +9.26% +40.62% 2.07% 1 13/06/16 0.4200
B-INFRA บัวหลวง 30.1468 -0.02% +0.95% +1.71% +7.36% +7.64% +16.99% +24.61% +65.97% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 9.8805 +0.18% -1.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BKA บัวหลวง 41.9013 -0.20% +0.01% +1.50% +2.18% +6.68% +20.16% +28.04% +69.15% - - - -
BKA2 บัวหลวง 34.9381 -0.20% +0.03% +1.53% +2.39% +6.91% +20.61% +26.94% +67.01% - - - -
BKD D บัวหลวง 4.3912 -0.19% +0.03% +1.55% +2.36% +6.82% +20.85% +29.78% +85.08% 9.15% 1 17/01/17 0.5180
BKIND บัวหลวง 10.4473 -0.13% -0.58% +2.26% +4.62% +5.28% +11.03% 0.00% 0.00% - - - -
B-LTF T บัวหลวง 40.9388 -0.21% +0.11% +1.57% +2.44% +6.69% +20.03% +25.94% +65.44% - - - -
BLTF75 T บัวหลวง 28.7958 -0.21% -0.06% +1.21% +1.80% +5.37% +16.90% +22.62% +53.16% - - - -
BMBF D เอ็มเอฟซี 3.9861 -0.24% +0.18% +1.60% +1.69% -0.75% +8.60% +26.31% +52.20% N/A ไม่เเน่นอน 23/07/15 0.2700
B-NIPPON บัวหลวง 10.7418 +1.01% -1.65% +0.10% +0.92% +14.81% +14.64% 0.00% 0.00% - - - -
BRIC ยูโอบี 7.2132 +0.09% -0.64% -0.62% +5.36% +5.19% +18.09% +12.91% +0.62% - - - -
B-SENIOR บัวหลวง 11.6253 +0.01% +0.30% +0.55% +1.14% +2.24% +5.74% +14.77% 0.00% - - - -
BSIRICG D บัวหลวง 9.2721 -0.11% +0.07% +1.83% +7.74% +7.39% +12.88% +19.77% 0.00% 8.30% 3 17/01/17 0.0900
BSIRIRMF T บัวหลวง 10.4845 -0.08% +0.11% +1.88% +7.72% +7.43% +13.28% +20.13% 0.00% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 13.4975 +0.40% -0.13% +0.38% +3.50% +9.85% +17.81% +36.96% 0.00% - - - -
BTK บัวหลวง 17.0949 -0.07% +0.20% +0.90% +8.99% +8.06% +7.96% +0.81% +31.81% - - - -
B-TNTV บัวหลวง 12.9306 +0.01% +0.02% +0.08% +0.27% +0.53% +1.03% +4.21% +9.25% - - - -
BTP บัวหลวง 44.4755 -0.07% +0.13% +1.06% -0.60% +7.17% +28.83% +35.18% +96.92% - - - -
B-TREASURY บัวหลวง 10.8338 +0.01% +0.02% +0.08% +0.28% +0.55% +1.08% +4.39% 0.00% - - - -
CG-LTF T ยูโอบี 50.7713 -0.41% -0.30% -0.04% +0.05% +1.83% +10.74% +28.81% +70.59% - - - -
CG-RMF T ยูโอบี 9.9593 -0.40% -0.29% -0.04% -0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CHINA D กรุงไทย 5.4684 -0.38% +0.26% -0.61% -0.75% +2.35% +0.21% +61.42% +16.89% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/15 1.5000
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD D T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.4064 -0.24% +0.04% +0.48% +2.72% +1.24% +9.42% +17.40% +36.50% N/A 1 30/11/15 0.3500
CIMB-PRINCIPAL APDI ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 15.3457 +0.22% +0.22% +2.40% +10.11% +1.51% +11.13% +19.45% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CII ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4074 +0.07% -0.24% +2.36% +7.35% -0.63% +9.50% +17.50% +33.28% - - - -
CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0866 +0.01% +0.02% +0.06% +0.22% +0.44% +0.84% +3.44% +8.55% - - - -
CIMB-PRINCIPAL DPLUS ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.3670 +0.01% +0.03% +0.09% +0.38% +0.73% +1.37% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EPIF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.3851 -0.58% +0.50% +0.39% -32.43% -27.34% -17.37% -24.43% -31.34% N/A 1 18/02/15 0.1000
CIMB-PRINCIPAL EQRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 16.6373 -0.30% +0.03% +0.59% +3.26% +4.27% +15.65% +25.35% +49.48% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EQUITY ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.1811 -0.53% -0.37% -2.18% -7.23% -11.69% -4.58% +11.87% +54.49% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.3159 -0.30% +0.06% -14.27% -11.67% -10.07% +0.36% +12.70% +66.20% N/A 1 18/03/15 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 23.6691 -0.31% +0.06% +0.68% +3.79% +5.75% +13.38% +23.83% +43.53% N/A 1 18/08/15 0.6500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2420 +0.01% +0.02% +0.09% +0.31% +0.61% +1.17% +4.25% +9.04% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4923 -0.01% +0.18% +0.90% +3.94% +2.18% +9.79% +13.45% +9.56% N/A ไม่เเน่นอน 12/02/07 0.1500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 6.0695 -0.14% -0.91% -4.64% -1.85% +2.74% +5.83% -31.27% -38.36% N/A ไม่เเน่นอน 28/04/11 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4329 -0.06% -0.71% +0.71% +4.84% +7.89% +14.83% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) LTF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 27.8711 -0.04% +0.65% +2.05% +3.59% +3.57% +13.51% +17.74% +33.40% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.1711 +0.03% -1.05% -1.12% +0.56% +4.45% +10.66% +4.18% +13.40% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.8937 -0.15% -0.01% +0.24% +1.54% +2.21% +6.82% +5.74% +17.75% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.1962 -0.27% +0.54% +2.11% +5.45% +5.59% +13.56% +16.62% +36.57% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) VF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4186 +0.01% +0.02% +0.09% +0.30% +0.60% +1.16% +4.66% +10.27% - - - -
CIMB-PRINCIPAL FIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.0219 +0.04% +0.06% +0.08% +0.67% +0.41% +0.60% +8.19% +15.63% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0615 +0.42% +1.80% +4.21% +7.28% +12.54% +12.50% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8100 -0.09% -1.11% -1.53% -0.37% -3.24% -8.46% -5.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GREITS ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.0912 +0.37% +0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GSA ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.4661 +0.15% -1.50% +0.25% +4.84% +3.13% +7.30% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IBALANCED-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0776 -0.21% +0.03% +0.37% +2.65% +3.48% +10.95% +23.66% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.0859 +0.01% +0.02% +0.09% +0.32% +0.63% +1.24% +5.14% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.2293 +0.01% +0.02% +0.09% +0.09% +0.02% +0.14% +4.26% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 11/01/16 0.0300
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.0963 +0.01% +0.02% +0.09% +0.32% +0.63% +1.24% +5.18% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDIV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.1532 -0.31% +0.03% +0.57% +3.42% +4.39% +15.77% +25.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDIV-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.0880 -0.32% +0.02% +0.54% +2.53% +2.24% +11.13% +22.09% 0.00% 1.08% 4 08/04/16 0.1200
CIMB-PRINCIPAL IDIV-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.3085 -0.31% +0.03% +0.55% +3.43% +4.42% +15.75% +27.83% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IFIXED-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.3701 +0.06% +0.07% +0.05% +0.85% +0.65% +1.05% +8.59% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IFIXED-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.3832 +0.06% +0.07% +0.05% +0.84% +0.66% +1.06% +8.65% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.3548 +0.98% +1.57% -0.21% +8.23% -6.06% +2.02% -4.34% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.2161 +0.98% +1.58% -0.20% +8.24% -6.68% +0.35% -5.93% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IPROP-A D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 15.7736 +0.11% +0.48% -0.08% +3.37% -1.82% +7.39% +37.63% 0.00% 1.71% 1 08/04/16 0.2700
CIMB-PRINCIPAL IPROP-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.8946 +0.11% +0.48% -0.07% +3.34% -1.72% +7.52% +38.06% +70.03% 5.46% 4 10/01/17 0.1500
CIMB-PRINCIPAL IPROPRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.5731 +0.17% +0.36% -0.23% +1.88% -1.24% +8.17% +52.51% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL JEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0633 +0.80% -1.29% -0.97% +0.46% +11.90% +11.05% +26.76% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL KEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4530 +0.23% +1.41% +3.74% +12.91% +0.76% +5.19% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL LTF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 18.5098 -0.31% +0.05% +0.65% +3.28% +4.61% +16.24% +27.73% +53.43% - - - -
CIMB-PRINCIPAL PRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0337 +0.00% +0.01% +0.03% +0.12% +0.22% +0.41% +2.18% +6.28% - - - -
CIMB-PRINCIPAL SET50 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 21.5133 -0.29% +0.55% +2.02% +5.36% +5.32% +13.51% +14.26% +28.95% - - - -
CIMB-PRINCIPAL SIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.2105 +0.05% +0.24% -0.01% +1.58% +0.64% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TDIF-D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.0062 -0.29% -0.64% -0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TG8P3 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8160 0.00% +0.38% +3.98% +13.62% +8.73% +22.62% +38.71% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TREASURY ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.3896 +0.01% +0.02% +0.07% +0.25% +0.50% +0.95% +3.90% +8.97% - - - -
CPAM APDE ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.7449 +0.22% +0.20% +2.38% +10.26% +1.39% +10.87% 0.00% 0.00% - - - -
CPAM GSCEQ-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2590 +0.32% -1.45% -0.63% +3.77% +5.87% +15.92% 0.00% 0.00% - - - -
CPAM KOEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.1035 +0.23% +1.41% +3.74% +12.84% +0.61% +5.25% 0.00% 0.00% - - - -
CPRMF1 T ยูโอบี 16.2840 -0.04% -0.00% +0.17% +0.45% +0.76% +1.50% +7.16% +15.54% - - - -
CPRMF2 T ยูโอบี 14.5424 -0.00% +0.03% +0.12% +0.70% +0.83% +1.47% +9.71% +16.71% - - - -
CPRMF3 T ยูโอบี 15.2943 -0.02% +0.04% +0.16% +0.99% +0.45% +0.57% +6.91% +14.69% - - - -
CPRMF4 T ยูโอบี 15.4301 -0.04% -0.00% +0.13% +0.36% +0.65% +1.26% +3.75% +12.80% - - - -
CPRMF5 T ยูโอบี 15.1034 -0.05% -0.00% +0.16% +0.41% +0.73% +1.62% +5.21% +15.43% - - - -
DE-1 D เอ็มเอฟซี 6.9494 -0.24% +0.18% +1.58% +1.67% -0.74% +8.58% +26.94% +50.70% N/A ไม่เเน่นอน 25/02/15 0.4100
EBANK D กรุงไทย 5.7046 -0.12% +0.03% +3.00% +9.68% +8.36% +16.04% +18.63% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 18/07/14 0.1100
ECOMM กรุงไทย 7.1007 -0.05% -0.14% -0.63% -3.58% +0.54% +20.51% +31.27% 0.00% - - - -
EFOOD กรุงไทย 6.7496 -0.34% +1.50% +3.03% +0.05% +0.46% +27.60% +40.30% 0.00% - - - -
EHD ยูโอบี 8.4836 +0.03% -0.55% +4.47% +2.79% +13.95% +17.35% +1.87% +39.37% - - - -
EICT กรุงไทย 4.7807 -0.00% +0.80% +3.15% +10.01% +3.59% -2.66% -22.29% 0.00% - - - -
ENGY D ทหารไทย 5.2657 -0.44% +0.59% +0.59% +4.56% +13.08% +29.05% +17.14% +5.36% 2.85% 2 17/10/16 0.1000
EP-LTF T โซลาริส 18.4394 +0.02% -0.27% -1.10% +0.96% -1.51% -0.67% +10.81% +26.30% - - - -
ERMF T ยูโอบี 88.3059 -0.41% -0.30% -0.04% +0.09% +1.96% +10.96% +17.61% +47.64% - - - -
FLEXAR วรรณ 35.7105 -0.46% +0.02% +1.71% +2.20% +5.77% +15.77% +12.23% +24.57% - - - -
FLEX-RMF T วรรณ 25.5612 -0.42% +0.10% +1.02% +1.22% +4.98% +15.35% +25.05% +35.34% - - - -
F-RMF T วรรณ 15.0817 +0.02% +0.04% +0.06% +0.34% +0.35% +0.61% +5.73% +12.05% - - - -
GBRMF T ยูโอบี 13.8983 +0.04% +0.04% +0.04% +0.73% +0.44% +0.44% +6.44% +13.49% - - - -
GC ยูโอบี 13.4765 +0.64% -0.47% +2.77% +9.35% +3.47% +14.76% +29.21% +46.10% - - - -
GEM-D D ยูโอบี 10.9873 +0.06% +1.24% +0.90% +4.13% -1.12% +6.56% +19.46% +30.74% 1.21% 1 12/04/16 0.1330
GHD ยูโอบี 10.7312 -0.04% +0.13% +4.14% -1.96% -1.72% -12.18% +26.53% +32.97% - - - -
GLD กรุงไทย 1.8694 +0.38% +1.09% -1.29% +4.85% -6.85% -0.77% -1.00% -20.83% - - - -
GW ยูโอบี 11.3789 -0.02% +0.02% +4.42% +0.40% +2.56% +6.01% +34.57% +45.49% - - - -
HAPPY D5 D เอ็มเอฟซี 8.3713 -0.51% -1.08% -1.48% -6.34% -5.48% +1.94% -7.35% +15.06% N/A ไม่เเน่นอน 23/05/13 1.2800
HI-DIV D เอ็มเอฟซี 8.2313 -0.15% +0.18% +1.70% +2.05% +0.91% +14.38% +26.14% +50.57% 4.26% 3 27/01/17 0.3400
HK กรุงไทย 4.6484 -2.19% -3.16% +1.38% +0.92% -9.18% -21.37% +5.28% 0.00% - - - -
I-10 เอ็มเอฟซี 2.6399 -0.09% -1.71% -1.70% -8.69% -6.14% -1.82% -67.83% -75.59% - - - -
I-DEVELOP เอ็มเอฟซี 10.4011 +0.08% -2.76% -3.11% -4.26% -2.72% -8.60% -7.43% +6.55% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 6.8362 +0.11% +1.22% -1.16% +4.66% -9.07% -3.67% -9.87% -29.38% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 7.0959 +0.11% +1.23% -1.10% +4.61% -9.12% -4.00% -9.62% -29.31% - - - -
I-GOLDRMF T เอ็มเอฟซี 10.0240 -0.22% +1.06% -1.13% +5.30% -7.79% -1.11% -6.27% -22.75% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 25.3261 -0.03% +0.85% +1.60% +6.20% +7.18% +16.42% +22.26% +66.63% - - - -
I-OIL เอ็มเอฟซี 3.9804 +0.74% -2.48% -11.86% -15.46% -2.19% -0.29% -68.78% -71.02% - - - -
I-SMART D เอ็มเอฟซี 10.0204 -0.03% +0.11% +0.02% +0.14% -0.28% +0.94% +10.10% 0.00% 4.49% 1 26/10/16 0.1500
JB25 ทหารไทย 37.1167 -0.32% +0.63% +2.32% +5.79% +5.65% +15.80% +18.27% +30.45% - - - -
JB25LTF D T ทหารไทย 22.3801 -0.33% +0.62% +2.28% +5.69% +5.37% +15.24% +16.65% +27.29% 2.23% 2 16/01/17 0.3000
JB25RMF T ทหารไทย 33.9244 -0.33% +0.62% +2.28% +5.66% +5.36% +15.17% +16.57% +27.19% - - - -
JBPLTF D T ทหารไทย 19.0215 -0.25% +0.47% +1.70% +4.22% +3.95% +11.11% +13.81% +23.11% 2.10% 2 16/01/17 0.2500
JSM ยูโอบี 15.1682 +0.52% -0.11% +2.30% +5.63% +14.19% +9.10% 0.00% 0.00% - - - -
K20SLTF D T กสิกรไทย 16.6872 -0.40% +0.61% +1.82% -0.07% +3.81% +16.72% +35.24% +39.76% 6.23% 1 14/09/16 0.7700
K-2500 กสิกรไทย 14.3607 +0.02% -0.06% +0.16% +0.85% +1.22% +1.79% +7.76% +17.80% - - - -
K-2510 กสิกรไทย 15.9132 +0.02% -0.11% +0.33% +1.47% +2.60% +3.75% +11.46% +22.07% - - - -
K-2520 กสิกรไทย 18.4061 +0.07% -0.18% +0.40% +1.96% +1.87% +2.76% +17.74% +31.09% - - - -
K-2530 กสิกรไทย 20.2152 +0.06% -0.24% +0.55% +2.28% +3.00% +4.44% +19.05% +33.92% - - - -
K70LTF D T กสิกรไทย 16.2778 -0.21% +0.28% +1.47% +3.02% +2.05% +8.33% +13.65% +23.97% 3.01% 2 14/09/16 0.3400
K-AEC กสิกรไทย 10.3568 -0.78% -0.71% +0.87% +2.23% -6.54% +0.67% 0.00% 0.00% - - - -
KAF D เอ็มเอฟซี 18.5624 -0.33% -0.71% -0.95% -0.26% +0.66% +5.66% +8.53% +17.77% 1.67% 1 22/09/16 0.3100
K-ASIA D กสิกรไทย 10.9603 +0.27% -0.18% +2.05% +14.18% +3.56% +17.07% +24.59% 0.00% 5.93% 2 14/11/16 0.2500
K-BANKING กสิกรไทย 11.8071 -0.11% +0.04% +3.04% +10.06% +8.63% +16.73% 0.00% 0.00% - - - -
KBLRMF T กสิกรไทย 26.4164 -0.04% -0.11% +0.39% +1.17% +1.77% +2.53% +7.99% +17.60% - - - -
K-CASH กสิกรไทย 12.6882 +0.01% +0.03% +0.09% +0.31% +0.63% +1.25% +4.65% +9.39% - - - -
K-CBOND กสิกรไทย 16.7814 +0.03% +0.06% +0.08% +0.69% +0.82% +1.40% +8.49% +14.29% - - - -
K-CHINA D กสิกรไทย 10.8174 +0.01% +0.28% +2.22% +14.27% +8.15% +24.95% +43.21% +54.08% 3.70% 1 14/03/17 0.2000
K-CHX กสิกรไทย 10.1093 -0.49% +0.21% -0.72% +2.04% +5.14% +8.32% 0.00% 0.00% - - - -
KDLTF D T กสิกรไทย 19.0696 -0.31% +0.40% +2.11% +4.27% +3.01% +12.49% +18.73% +30.45% 4.04% 2 14/09/16 0.6100
KECASH เมย์เเบงก์ 11.1604 -0.02% +0.03% +0.05% +0.22% +0.49% +1.09% +4.92% +10.38% - - - -
K-ENERGY กสิกรไทย 10.8536 -0.43% +0.59% +0.64% +4.53% +13.28% +29.18% 0.00% 0.00% - - - -
KEQLTF T กสิกรไทย 30.7084 -0.28% +0.43% +1.91% +3.99% +3.55% +10.76% +15.06% +27.39% - - - -
KEQRMF T กสิกรไทย 27.2746 -0.27% +0.00% +1.46% +2.92% +4.46% +16.28% +19.46% +32.58% - - - -
K-EQUITY D กสิกรไทย 17.1793 -0.25% +0.52% +1.86% +2.94% +4.76% +13.81% +19.02% +37.92% N/A 2 13/01/17 1.0500
KEURMF T กสิกรไทย 12.2792 +0.48% -0.24% +1.29% +6.80% +7.08% +12.63% 0.00% 0.00% - - - -
K-EUROPE D กสิกรไทย 12.0044 +0.48% -0.25% +1.27% +6.78% +7.03% +12.75% +34.54% 0.00% N/A 14/02/17 0.3000
K-EUSAGE กสิกรไทย 9.8177 +0.84% -0.25% +1.59% +4.71% +4.56% +6.90% 0.00% 0.00% - - - -
K-EUX กสิกรไทย 11.0192 -0.20% +0.02% +4.26% +5.21% +15.86% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFAFIX กรุงศรี 10.0609 +0.06% +0.07% +0.06% +0.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-AINCOME กรุงศรี 10.5964 +0.17% +0.06% +0.30% +3.55% +1.41% +8.16% 0.00% 0.00% - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 9.7118 +0.12% -0.48% +0.44% +6.52% -0.02% +1.72% -5.53% -1.20% - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 5.2221 +0.46% -1.45% -0.14% +9.43% +4.46% +22.20% +12.81% +2.28% - - - -
KFCASH กรุงศรี 12.9367 +0.01% +0.02% +0.07% +0.26% +0.51% +0.98% +3.75% +8.57% - - - -
KFCASHPLUS กรุงศรี 11.8709 +0.01% +0.02% +0.08% +0.26% +0.53% +1.04% +4.37% +9.63% - - - -
KFCASHRMF T กรุงศรี 12.8513 +0.01% +0.02% +0.07% +0.26% +0.51% +0.99% +3.84% +8.68% - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 10.3000 -1.89% -2.80% -1.35% +7.31% +4.81% +17.78% +16.96% +17.63% - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 10.3765 +0.14% -1.06% -0.94% -1.30% +3.40% +7.31% 0.00% 0.00% - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 10.3027 +0.13% +0.28% +0.24% +2.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFDIVRMF T กรุงศรี 28.0740 -0.21% +0.22% +1.80% +4.72% +4.24% +10.12% +10.14% +35.10% - - - -
KFDNM-D D กรุงศรี 11.3837 +0.06% -0.63% +0.45% +9.56% +20.04% +31.54% +22.01% +40.14% 2.28% ไม่เเน่นอน 30/11/16 0.2600
KFDYNAMIC กรุงศรี 32.2113 +0.05% -0.66% +0.33% +9.51% +20.31% +32.10% +22.38% +38.56% - - - -
KF-ELI กรุงศรี 8.5087 +0.42% +1.14% +1.96% +6.96% +0.99% +9.45% -6.77% 0.00% - - - -
KF-EM กรุงศรี 11.5121 +0.56% +0.07% +2.90% +10.65% -0.38% +9.34% +14.83% 0.00% - - - -
KFENSET50 กรุงศรี 21.9626 -0.33% +0.58% +2.07% +6.22% +7.50% +16.12% +17.15% +34.00% - - - -
K-FEQ กสิกรไทย 67.3319 -0.28% -0.05% +0.87% +2.22% +4.32% +8.53% +19.33% +37.47% - - - -
KFEQRMF T กรุงศรี 28.1469 -0.15% +0.02% +1.44% +2.46% +5.17% +14.28% +11.95% +41.16% - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 13.3389 +0.68% -0.62% +2.38% +6.52% +2.85% +6.06% +13.52% 0.00% - - - -
KFEURORMF T กรุงศรี 11.9258 +0.69% -0.64% +2.37% +6.51% +2.84% +6.28% 0.00% 0.00% - - - -
KFFIN-D D กรุงศรี 9.9303 +0.07% -0.03% +1.74% +10.78% +18.08% +32.49% +33.20% +46.42% 10.07% 1 27/01/17 1.2500
KFFLEX กรุงศรี 24.3421 -0.22% +0.19% +1.89% +4.90% +6.16% +13.18% +13.11% +55.94% - - - -
KFFLEX2RMF T กรุงศรี 54.3025 -0.22% +0.17% +1.87% +4.80% +5.98% +12.58% +12.06% +65.22% - - - -
KFFLEX-D D กรุงศรี 8.7517 -0.22% +0.16% +1.88% +4.80% +5.97% +13.26% +14.80% +83.17% 16.57% 2 14/09/16 1.4500
KF-GBLVAL กรุงศรี 11.0379 -0.01% -1.56% -0.92% -0.76% +4.88% +5.89% +13.14% +34.58% - - - -
KF-GBRAND D กรุงศรี 10.4614 -0.00% +1.71% +1.44% +6.02% +8.61% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 21/03/17 0.2500
KFGBRANRMF T กรุงศรี 10.9817 -0.00% -0.68% +1.38% +6.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GLS กรุงศรี 8.0583 -0.57% -2.24% -0.84% -3.74% -14.93% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 11.7709 +0.41% +0.91% -1.28% +4.35% -6.95% -0.84% -1.93% -22.69% - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 11.8996 +0.42% +0.91% -1.29% +4.43% -6.91% -0.81% -2.22% -22.90% - - - -
KFGOVRMF T กรุงศรี 14.1577 +0.04% +0.06% +0.05% +0.64% +0.16% +0.38% +6.71% +15.95% - - - -
KF-GPROPD กรุงศรี 9.1714 +0.45% -0.45% -2.31% -1.89% -8.66% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GTECH กรุงศรี 10.0516 +0.43% -1.22% +1.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFHCARERMF T กรุงศรี 10.2954 -0.05% -1.75% +0.86% +5.06% +0.28% +4.27% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 8.9219 +0.43% +1.62% +4.76% +17.13% +9.68% +22.76% 0.00% 0.00% 8.41% ไม่เเน่นอน 30/11/16 0.2500
KF-HEALTHD D กรุงศรี 8.1240 -0.05% +1.30% +0.96% +5.18% +0.40% +4.31% 0.00% 0.00% 3.08% 1 21/03/17 0.2500
KF-HEUROPE กรุงศรี 12.7232 +0.48% -0.23% +1.29% +7.31% +7.32% +12.96% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 7.9865 +1.03% +1.64% -0.05% +8.80% -6.14% +2.22% -4.02% 0.00% - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 9.1538 +0.81% +2.82% -2.56% -2.10% +25.19% +25.90% 0.00% 0.00% 5.46% 1 21/03/17 0.5000
KF-INCOME กรุงศรี 11.2843 +0.14% -1.07% -0.95% -1.31% +3.39% +7.27% 0.00% 0.00% - - - -
KFIRMF T กสิกรไทย 14.4127 +0.04% +0.07% +0.09% +0.69% +0.43% +0.76% +8.56% +15.02% - - - -
K-FIXED กสิกรไทย 11.9332 +0.05% +0.07% +0.06% +0.78% +0.61% +1.08% +10.52% +19.84% - - - -
KFJAPANRMF T กรุงศรี 10.0804 +0.85% -3.32% -3.64% -5.59% +24.19% +23.48% 0.00% 0.00% - - - -
KF-LATAM กรุงศรี 7.6918 +0.89% -0.53% +0.28% +11.38% +9.33% +22.44% -7.38% -27.50% - - - -
KFLRMF T กสิกรไทย 76.1972 -0.24% +0.07% +1.10% +2.38% +4.38% +7.23% +16.60% +33.20% - - - -
KFLS20PLUS กรุงศรี 11.7150 -0.13% -0.24% +0.67% +2.78% +2.59% +7.33% +9.49% 0.00% - - - -
KFLS30PLUS กรุงศรี 11.2728 -0.09% -0.16% +0.47% +1.99% +1.80% +5.05% +6.77% 0.00% - - - -
KFLS55PLUS กรุงศรี 10.7025 -0.03% -0.05% +0.22% +0.91% +0.99% +2.35% +4.09% 0.00% - - - -
KFLTF50 T กรุงศรี 32.1095 -0.29% +0.57% +2.15% +5.53% +5.53% +14.45% +17.32% +32.30% - - - -
KFLTFA50-D D T กรุงศรี 23.1135 -0.07% -0.12% +1.19% +7.55% +14.83% +22.76% +20.00% +51.68% 1.73% 1 22/02/17 1.0000
KFLTFAST-D T กรุงศรี 10.6269 -0.35% -0.63% +0.64% +3.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFLTFD70 D T กรุงศรี 16.7042 -0.15% +0.16% +1.30% +3.52% +3.33% +8.14% +10.52% +29.95% 2.99% 1 23/08/16 0.5000
KFLTFDIV D T กรุงศรี 24.9568 -0.21% +0.23% +1.83% +4.82% +4.23% +10.13% +10.10% +35.19% 3.41% 1 17/11/16 0.8500
KFLTFEQ T กรุงศรี 27.8327 -0.16% +0.03% +1.47% +2.53% +5.31% +14.34% +11.99% +41.95% - - - -
KFLTFEQ70D D T กรุงศรี 16.0540 -0.10% +0.01% +0.98% +1.70% +3.57% +9.74% +8.50% +31.42% 1.87% 1 27/04/16 0.3000
KFLTFTSM-D T กรุงศรี 10.5728 -0.40% -0.24% +0.57% +3.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFLTGOVRMF T กรุงศรี 13.0443 +0.10% +0.07% -0.05% +0.77% -0.74% -1.06% +5.65% +13.54% - - - -
KFMIX80-20 D กรุงศรี 10.0021 +0.00% -0.02% +0.23% +1.17% +3.49% +2.36% +6.79% 0.00% 2.50% 1 06/10/16 0.2500
KFMONEY กรุงศรี 10.4759 +0.01% +0.02% +0.08% +0.28% +0.55% +1.08% +4.41% +9.50% - - - -
KFMTFI กรุงศรี 14.8616 +0.04% +0.05% +0.06% +0.59% +0.41% +0.73% +7.30% +15.38% - - - -
KFMTFI-D D กรุงศรี 10.0033 +0.04% +0.05% +0.04% +0.64% +0.71% +0.47% +7.38% +15.78% 1.55% 2 06/10/16 0.0450
KFMTFIRMF T กรุงศรี 12.9608 +0.03% +0.05% +0.06% +0.60% +0.41% +0.72% +6.73% +13.43% - - - -
KFMXPLS2TM กรุงศรี 10.8286 +0.02% +0.16% +0.26% +1.62% +0.38% +2.28% +5.91% 0.00% - - - -
KF-OIL กรุงศรี 3.0913 +0.59% -1.62% -9.34% -15.04% -1.46% +4.45% -68.16% -70.47% - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 13.6242 +0.32% -1.36% +0.15% +5.46% +4.48% +12.70% +18.27% +44.89% - - - -
KFS100RMF T กรุงศรี 30.8629 -0.30% +0.43% +1.97% +5.16% +5.97% +15.69% +20.05% +37.93% - - - -
KFSDIV D กรุงศรี 10.4582 -0.22% +0.24% +1.93% +4.93% +4.37% +9.79% +10.08% +45.21% 10.04% 4 22/02/17 0.1000
KFSEQ กรุงศรี 26.8437 -0.16% +0.02% +1.52% +2.69% +5.41% +14.34% +11.86% +41.78% - - - -
KFSEQ-D D กรุงศรี 9.4454 -0.16% +0.03% +1.50% +2.82% +5.67% +15.68% +12.45% +50.88% 11.65% 1 22/02/17 0.4600
KFSF กรุงศรี 24.6436 +0.02% +0.04% +0.09% +0.42% +0.58% +1.06% +6.29% +17.36% - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 10.3017 +0.13% +0.29% +0.24% +2.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFSINCRMF T กรุงศรี 10.2785 +0.13% +0.29% +0.25% +2.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFSMART กรุงศรี 10.1294 +0.01% +0.03% +0.11% +0.43% +0.79% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 9.5979 +0.06% -0.49% +1.33% +1.38% +6.30% +1.74% 0.00% 0.00% 3.13% ไม่เเน่นอน 21/07/16 0.3000
KFSMUL กรุงศรี 17.5297 +0.06% +0.05% +0.07% +0.80% +0.30% +0.27% +8.12% +16.95% - - - -
KFSPLUS กรุงศรี 20.3082 +0.01% +0.03% +0.10% +0.36% +0.69% +1.36% +5.55% +11.60% - - - -
KFTHAISM กรุงศรี 13.2861 -0.50% -0.42% +0.66% +4.32% +13.94% +31.52% 0.00% 0.00% - - - -
KF-TRB กรุงศรี 12.1907 +0.11% +0.45% -0.61% +1.21% -1.41% +2.03% +8.35% +16.62% - - - -
KFTSRMF T กรุงศรี 67.4558 -0.22% +0.18% +1.88% +4.87% +6.08% +12.83% +12.31% +54.10% - - - -
KFTSTAR-D กรุงศรี 9.9243 -0.17% -0.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFTW2 กรุงศรี 65.7506 -0.14% +0.05% +1.55% +2.91% +6.06% +15.87% +16.44% +50.17% - - - -
KFTW5 D กรุงศรี 8.8410 -0.15% +0.03% +1.44% +2.64% +5.50% +15.18% +12.55% +58.06% 11.31% 1 22/02/17 0.3500
KF-US กรุงศรี 17.3582 -0.06% -2.89% -2.46% -0.51% +6.02% +12.03% +31.82% 0.00% - - - -
KFVALUE กรุงศรี 31.8537 -0.22% +0.23% +1.87% +5.12% +4.58% +10.65% +11.38% +35.65% - - - -
K-GA D กสิกรไทย 11.5010 +0.09% -0.40% +0.20% +3.01% +3.52% +8.76% +9.65% +28.32% 1.74% 1 14/03/17 0.3000
KGARMF T กสิกรไทย 12.6020 +0.09% -0.40% +0.18% +2.91% +3.50% +8.59% +9.56% 0.00% - - - -
KGBRMF T กสิกรไทย 13.7138 +0.04% +0.06% +0.05% +0.62% +0.32% +0.42% +7.80% +14.06% - - - -
KGDRMF T กสิกรไทย 11.1860 +1.04% +1.65% -0.12% +8.97% -6.30% +2.33% -3.09% -22.83% - - - -
K-GEMO D กสิกรไทย 9.5073 +0.15% -0.22% +1.96% +11.15% +7.13% +20.95% +7.44% +11.01% N/A ไม่เเน่นอน 14/11/14 0.2000
K-GHEALTH D กสิกรไทย 8.8420 -0.05% -1.17% +1.56% +7.89% +0.27% +6.18% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/08/15 0.2000
K-GHEALTH(UH) กสิกรไทย 8.9843 +0.02% -1.86% +0.83% +4.88% +0.06% +4.06% 0.00% 0.00% - - - -
KGHRMF T กสิกรไทย 8.4912 -0.05% -1.15% +1.56% +7.67% +0.09% +5.82% 0.00% 0.00% - - - -
KGIFRMF T กสิกรไทย 10.1115 +0.45% +1.05% +2.16% +2.21% -2.77% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINCOME กสิกรไทย 10.5775 +0.15% -0.41% -0.03% +1.99% +2.75% +8.49% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINFRA D กสิกรไทย 10.5544 +0.46% +1.04% +2.19% +2.24% -2.43% 0.00% 0.00% 0.00% 4.26% ไม่เเน่นอน 14/09/16 0.2000
K-GLOBE D กสิกรไทย 7.9554 +0.13% -1.40% -0.19% +2.53% +6.69% +10.51% +23.45% +50.73% N/A ไม่เเน่นอน 12/06/15 0.2000
KGLTF D T กสิกรไทย 17.1781 -0.16% +0.28% +1.21% +1.82% +3.27% +13.73% +17.10% +31.94% 4.77% 2 14/09/16 0.7200
K-GOLD D กสิกรไทย 9.2478 +1.04% +1.66% -0.08% +9.02% -6.25% +2.93% -2.22% -22.47% 5.41% ไม่เเน่นอน 14/07/16 0.5000
K-GPROP D กสิกรไทย 9.5917 -0.04% -0.19% -1.08% +2.99% -4.42% +1.31% 0.00% 0.00% 2.61% ไม่เเน่นอน 11/08/16 0.2500
K-ICT กสิกรไทย 7.8340 -0.03% +0.90% +2.98% +11.11% +5.38% +2.39% 0.00% 0.00% - - - -
K-INDIA D กสิกรไทย 11.1023 +0.17% -0.26% +3.55% +17.09% +7.69% +28.66% +56.40% +73.75% 5.40% 2 14/02/17 0.1500
K-INDX กสิกรไทย 10.6141 +0.17% -0.31% +4.08% +16.33% +5.73% +19.15% 0.00% 0.00% - - - -
K-JP D กสิกรไทย 10.2527 +0.68% -1.86% -0.09% +1.11% +15.09% +15.30% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/15 0.2500
KJPRMF T กสิกรไทย 11.1194 +0.67% -1.85% -0.09% +1.08% +14.63% +14.70% 0.00% 0.00% - - - -
K-JPX กสิกรไทย 10.9586 -1.14% -2.14% -0.57% -0.36% +10.98% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKF D ยูโอบี 3.6306 -0.38% -0.10% +1.16% +2.51% +4.44% +10.52% +16.99% +47.01% N/A ไม่เเน่นอน 27/06/13 0.8700
KK GOLD 7%#1 ภัทร 6.5591 -0.21% +0.42% -1.30% +5.47% -7.45% -1.73% -11.50% -30.51% - - - -
K-MENA D กสิกรไทย 6.5419 +0.05% -0.19% -1.48% +4.00% +5.13% +5.75% -5.30% +26.41% N/A ไม่เเน่นอน 12/09/14 0.2000
K-MIDSMALL กสิกรไทย 13.9563 +0.07% +0.10% +2.03% +2.59% +12.69% +33.47% 0.00% 0.00% - - - -
K-MONEY กสิกรไทย 11.9241 +0.01% +0.01% +0.07% +0.25% +0.49% +0.99% +4.41% +9.45% - - - -
KMSLTF T กสิกรไทย 10.5527 -0.00% -0.08% +1.81% +3.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KMSRMF T กสิกรไทย 14.1601 +0.02% -0.00% +1.79% +3.14% +13.92% +33.04% 0.00% 0.00% - - - -
K-MVEQ กสิกรไทย 10.6913 -0.47% -0.45% +0.50% +3.27% +6.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KMVLTF T กสิกรไทย 10.6741 -0.45% -0.44% +0.56% +3.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-OIL กสิกรไทย 3.4536 +0.56% -0.96% -8.53% -12.97% -0.79% +7.96% -68.71% -70.83% - - - -
K-PLAN1 กสิกรไทย 12.2533 +0.02% +0.06% +0.06% +0.70% +0.58% +1.14% +8.33% +16.22% - - - -
K-PLAN2 กสิกรไทย 14.9844 -0.09% +0.06% +0.39% +0.83% +1.39% +4.73% +12.20% +25.87% - - - -
K-PLAN3 กสิกรไทย 18.0769 -0.16% +0.10% +0.74% +1.00% +2.67% +8.57% +18.02% +35.08% - - - -
KPLUS D ยูโอบี 7.1534 -0.37% -0.08% +1.22% +2.69% +4.87% +11.43% +21.00% +82.50% N/A ไม่เเน่นอน 19/03/15 0.7800
KPLUS2 D ยูโอบี 7.0685 -0.37% -0.08% +1.21% +2.68% +4.86% +11.38% +20.78% +81.04% N/A ไม่เเน่นอน 19/03/15 0.7800
K-PROP D กสิกรไทย 10.3694 +0.05% +0.44% -1.51% +2.07% -1.62% 0.00% 0.00% 0.00% 2.31% ไม่เเน่นอน 14/12/16 0.1100
KS50LTF T กสิกรไทย 10.6643 -0.29% +0.58% +2.14% +5.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KS50RMF T กสิกรไทย 11.7026 -0.29% +0.58% +2.16% +5.49% +5.31% +14.14% +16.16% 0.00% - - - -
KSDLTF D T กสิกรไทย 8.8355 -0.24% -0.15% +0.52% +1.16% +0.96% +0.85% -1.10% +3.49% 3.40% ไม่เเน่นอน 14/07/16 0.3000
K-SET50 กสิกรไทย 30.2221 -0.29% +0.59% +2.18% +5.61% +5.59% +14.70% +16.36% +33.47% - - - -
KSET50LTF T กรุงไทย 22.2545 -0.29% +0.57% +2.13% +5.34% +5.10% +13.66% +14.97% +30.83% - - - -
K-SF กสิกรไทย 10.7572 +0.01% +0.02% +0.10% +0.32% +0.64% +1.27% +5.33% 0.00% - - - -
K-SFPLUS กสิกรไทย 10.1448 +0.01% +0.05% +0.12% +0.48% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KSFRMF T กสิกรไทย 13.2439 +0.02% +0.04% +0.10% +0.43% +0.61% +1.12% +5.57% +11.70% - - - -
K-SGM กสิกรไทย 10.5061 +0.12% +0.10% +0.04% +2.88% -0.72% +4.22% 0.00% 0.00% - - - -
KSLTF T กรุงไทย 22.3660 +0.24% -1.43% +0.35% -0.31% +5.83% +11.87% -2.37% +16.11% - - - -
KSRMF T กรุงไทย 22.3742 +0.23% -1.36% +0.34% -0.30% +5.97% +12.51% -1.93% +16.85% - - - -
K-STADE D กสิกรไทย 6.1702 -0.45% +0.05% +2.23% +2.79% +4.73% +9.40% +22.33% +39.69% 3.57% 1 13/01/17 0.3800
K-STAR กสิกรไทย 35.0860 -0.27% +0.00% +1.34% +2.73% +4.73% +16.66% +25.81% +56.74% - - - -
K-STEQ กสิกรไทย 32.9585 -0.25% +0.51% +1.51% +1.19% +6.52% +15.81% +26.16% +42.57% - - - -
KT25/75RMF T กรุงไทย 11.2691 -0.14% -0.27% -0.59% -0.50% +0.75% +6.34% 0.00% 0.00% - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 10.0548 +0.30% -0.40% +1.39% +5.37% +5.68% +13.01% 0.00% 0.00% - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 9.0909 -0.33% -1.95% -2.31% -1.08% +3.31% +3.34% -7.93% -1.93% - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 10.6456 +0.31% +0.22% +2.52% +9.65% +3.43% +10.25% 0.00% 0.00% - - - -
KT-BOND กรุงไทย 11.0180 +0.10% +0.23% -0.41% +0.33% -0.17% +0.17% -2.73% +6.54% - - - -
KT-BOND RMF T กรุงไทย 9.6455 +0.10% +0.25% -0.45% +0.20% -0.34% -0.08% -2.79% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-A กรุงไทย 10.0630 -0.14% +0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTEF กรุงไทย 20.0025 -0.53% -1.07% +0.53% +2.08% +11.84% +25.62% +47.43% +77.42% - - - -
KTEF-LTF T กรุงไทย 10.1584 -0.55% -1.10% +0.51% +1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 8.9244 -0.20% -2.44% -4.09% -10.07% -0.06% +6.17% -32.99% -30.65% - - - -
KT-EURO กรุงไทย 11.7050 +0.44% -0.67% +2.06% +4.78% +15.54% +22.22% +15.16% 0.00% - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 16.2634 +0.01% -2.08% -0.77% +0.39% +14.89% +21.90% +27.58% +73.15% - - - -
KTFIX-1Y3Y กรุงไทย 10.8235 +0.04% +0.07% +0.09% +0.56% +0.39% +0.44% +7.27% 0.00% - - - -
KTFIXPLUS-D D กรุงไทย 11.5724 +0.04% +0.02% +0.08% +0.60% +0.40% +0.59% +7.49% +12.23% 1.56% ไม่เเน่นอน 26/07/16 0.1800
KT-FLEX กรุงไทย 11.1236 -0.29% +0.19% +1.47% +2.70% +3.46% +12.99% +21.60% 0.00% - - - -
KTFT4 กสิกรไทย 10.1860 -0.22% -0.22% +6.22% +2.91% +12.78% +9.11% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 9.3319 +0.97% +0.58% +2.59% -1.34% -4.40% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 9.7102 +0.96% +1.68% -0.35% +8.10% -6.24% +1.19% -3.40% -24.85% - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 9.1664 +0.97% +1.66% -0.30% +8.21% -6.23% +1.17% -3.81% -25.61% - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 9.3140 +0.56% -1.07% +0.32% +8.87% -0.60% +11.31% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HEALTHC RMF T กรุงไทย 9.2240 +0.56% -1.07% +0.34% +8.53% -0.59% +10.68% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HIDIV D กรุงไทย 10.5366 -0.34% +0.12% +1.45% +3.43% +6.66% +15.53% +17.54% 0.00% 2.37% ไม่เเน่นอน 06/06/16 0.2500
KT-HIDIVRMF T กรุงไทย 12.3144 -0.34% +0.10% +1.46% +3.23% +6.49% +15.64% +18.22% 0.00% - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 11.0576 +0.12% -0.90% -1.05% +1.48% +4.77% +12.46% 0.00% 0.00% - - - -
KTILF กรุงไทย 10.1134 +0.22% +0.16% +0.46% +2.67% +1.45% +0.29% +10.87% 0.00% - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 13.3306 -0.05% -0.21% +3.46% +19.21% +4.38% +23.73% 0.00% 0.00% - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 12.7933 -0.06% -0.22% +3.46% +19.20% +8.73% +23.84% 0.00% 0.00% 3.91% ไม่เเน่นอน 25/10/16 0.5000
KT-JAPAN-A กรุงไทย 11.6995 +0.48% -1.79% -1.56% +3.13% +19.44% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-JAPAN-D กรุงไทย 11.6914 +0.48% -1.79% -1.57% +3.11% +19.37% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTLF D T กรุงไทย 25.5191 -0.36% +0.12% +1.88% +3.47% +7.15% +14.53% +24.46% +41.69% 1.96% 1 14/02/17 0.4000
KTLF70/30 T กรุงไทย 33.6157 -0.26% +0.14% +1.38% +2.81% +2.98% +9.45% +15.84% +30.49% - - - -
KT-MAI กรุงไทย 10.4477 +0.25% +0.39% -2.19% +0.17% +16.81% +26.42% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MINING กรุงไทย 5.1661 -0.32% -1.51% -3.89% +6.21% +14.65% +41.17% -21.92% -42.65% - - - -
KTMSEQ กรุงไทย 12.2264 -0.04% +0.06% -0.47% +1.11% +18.78% +34.50% 0.00% 0.00% - - - -
KT-OIL กรุงไทย 2.5955 +0.57% -1.65% -9.36% -16.29% -1.25% +4.27% -68.29% -70.75% - - - -
KT-PIF-A กรุงไทย 9.7486 +0.20% +0.20% -0.86% +1.26% -2.40% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-PIF-D กรุงไทย 9.7487 +0.20% +0.20% -0.86% +1.26% -2.40% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-PIF RMF T กรุงไทย 9.8573 +0.19% +0.17% -0.85% +0.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTPLUS กรุงไทย 10.7744 +0.01% +0.02% +0.10% +0.36% +0.70% +1.41% +5.80% 0.00% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 4.6973 -0.20% +0.03% -5.80% +17.81% -12.85% +19.57% +7.96% -42.10% - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 11.7564 +0.16% -0.10% -2.53% +2.08% -2.92% +0.33% +16.44% +36.50% 7.66% 1 07/02/17 0.4000
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 12.0160 +0.16% -0.11% -2.44% +2.22% -5.89% -0.17% +15.85% 0.00% - - - -
K-TREASURY กสิกรไทย 12.7304 +0.01% +0.02% +0.08% +0.26% +0.51% +1.00% +4.11% +8.71% - - - -
KTSE D กรุงไทย 11.7528 -0.15% -0.47% +0.10% +3.64% +7.44% +18.07% +27.49% +88.46% 6.38% 1 06/02/17 0.7500
KTSE-LTF T กรุงไทย 10.2791 -0.16% -0.48% +0.17% +2.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSE-RMF T กรุงไทย 13.7162 -0.16% -0.49% +0.03% +3.02% +6.62% +16.93% +22.45% 0.00% - - - -
KTSET50RMF T กรุงไทย 10.4716 -0.29% +0.57% +2.12% +4.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSF D กรุงไทย 10.3267 -0.36% +0.22% +1.71% +4.19% +4.49% +17.06% +27.97% +55.34% N/A 1 30/01/17 0.6500
KTSS กรุงไทย 12.6613 +0.01% +0.02% +0.08% +0.27% +0.54% +1.11% +4.52% +9.84% - - - -
KT-ST กรุงไทย 11.5214 +0.02% +0.03% +0.12% +0.44% +0.78% +1.61% +6.97% +13.36% - - - -
KTSV กรุงไทย 11.3280 +0.01% +0.02% +0.07% +0.25% +0.50% +1.00% +3.82% +8.60% - - - -
KT-US-A กรุงไทย 10.2167 +0.24% -1.67% -2.23% +2.79% +8.90% +14.54% 0.00% 0.00% - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 11.3090 -0.22% +0.21% -0.39% +0.62% -1.46% +1.94% +9.87% 0.00% - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 11.0898 -0.19% -1.28% +0.67% +3.16% +10.13% +14.12% 0.00% 0.00% - - - -
KT-WEQ RMF T กรุงไทย 10.4621 -0.19% -1.33% +0.59% +2.80% +9.46% +12.77% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA D กสิกรไทย 12.4146 +0.06% -0.89% +0.33% +5.44% +4.93% +15.65% +32.47% 0.00% 8.06% 3 14/02/17 0.3500
K-USXNDQ-A(DIV) D กสิกรไทย 12.3002 +0.19% -0.90% +0.33% +7.50% +11.30% +21.38% +54.08% 0.00% 6.50% 4 14/03/17 0.2500
K-VALUE D กสิกรไทย 6.9717 -0.45% +0.04% +2.13% +5.97% +6.91% +19.95% +17.12% +42.06% 4.30% 1 14/02/17 0.6000
LHACTLTF-A T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8759 +0.11% -0.59% -1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHACTLTF-D T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8762 +0.11% -0.59% -1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHDEBT-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.1372 +0.04% +0.06% +0.09% +0.54% +0.39% +0.86% +6.27% 0.00% - - - -
LHDEBT-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.7396 +0.04% +0.01% +0.04% -0.05% -1.24% -1.27% +12.53% 0.00% 1.53% 09/11/16 0.0900
LHDEBT-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.1226 +0.04% +0.06% +0.09% +0.54% +0.39% +0.86% +6.27% 0.00% - - - -
LHEQD-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.7221 -0.73% -0.20% +1.74% +5.03% +9.25% +21.32% +29.26% 0.00% - - - -
LHEQD-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 7.2581 -0.73% +1.18% +1.73% +4.99% +21.34% +21.41% +28.92% 0.00% 15.29% 2 24/03/17 0.1000
LHEQD-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.7009 -0.73% -0.20% +1.74% +5.02% +9.25% +21.32% +29.26% 0.00% - - - -
LHFL เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.6289 -0.33% -0.66% -1.10% -2.36% +6.35% +19.15% +35.69% 0.00% - - - -
LHFLRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.3310 -0.36% -0.66% -1.02% -2.63% +6.32% +20.20% +43.07% 0.00% - - - -
LHGOV-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.8113 +0.02% +0.04% +0.07% +0.49% +0.44% +0.68% +5.39% 0.00% - - - -
LHGOV-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0466 +0.02% -0.00% +0.03% +0.45% +0.36% +0.27% +4.22% 0.00% 0.85% 1 28/04/16 0.0850
LHGOV-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.7854 +0.02% -0.13% -0.09% +0.33% +0.28% +0.40% +5.14% 0.00% - - - -
LHGOVRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5298 +0.01% +0.01% +0.05% +0.19% +0.33% +0.47% +3.75% 0.00% - - - -
LHGROWTH-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.6941 -0.37% -0.67% -1.04% -1.94% +7.46% +21.41% +46.91% 0.00% - - - -
LHGROWTH-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1007 -0.37% -0.67% -1.04% -1.89% +12.30% +21.90% +49.75% 0.00% 10.20% 1 27/01/17 0.4000
LHGROWTH-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.6805 -0.37% -0.68% -1.05% -1.99% +7.37% +21.29% +46.77% 0.00% - - - -
LHIP D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0172 +0.02% +0.12% -0.31% +0.36% +0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 4.49% 1 24/02/17 0.1500
LHMM เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.1826 +0.01% +0.03% +0.10% +0.34% +0.66% +1.34% +5.00% +10.74% - - - -
LHMSEQ D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3010 -0.53% +1.04% +1.51% +3.79% +2.35% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 08/06/16 0.3000
LHMSFL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.6894 -0.36% -0.69% -1.16% -2.22% +17.48% 0.00% 0.00% 0.00% 8.89% 1 27/01/17 0.7000
LHPROP-I D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.4310 +0.20% +0.45% -1.17% +0.59% -2.51% +4.13% 0.00% 0.00% 13.61% 1 24/03/17 0.0400
LHPROP-INFRA เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8822 +0.22% +0.43% -0.42% +0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHSMART D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1237 -0.07% +0.13% -0.00% +0.80% +0.57% 0.00% 0.00% 0.00% 6.42% 1 24/02/17 0.1500
LHSMART-LTF D T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.7529 -0.42% -0.37% +0.43% +0.68% +8.92% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 24/02/17 0.0800
LHTPROP D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.3872 +0.25% +1.05% -0.82% +0.87% -0.68% +4.98% +51.09% 0.00% 17.56% 24/03/17 0.1000
LHTPROPRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.8759 +0.24% +0.27% -0.79% +1.11% -3.52% +4.26% 0.00% 0.00% - - - -
M-ACTIVE เอ็มเอฟซี 15.3727 -0.51% -1.08% -1.39% -5.82% -4.33% +3.02% +0.14% +3.44% - - - -
MA-LTF T เอ็มเอฟซี 29.6497 -0.50% -1.04% -1.42% -0.29% +1.74% +10.14% +17.36% +36.84% - - - -
M-BOND เอ็มเอฟซี 12.7267 +0.03% +0.06% +0.10% +0.53% +0.47% +0.97% +5.87% +11.04% - - - -
M-BT D เอ็มเอฟซี 17.2415 +0.05% +0.34% +1.79% +1.42% -0.14% +10.00% +24.79% +72.47% 2.73% 1 30/01/17 0.7500
MEM D เมย์เเบงก์ 9.1244 -0.01% -0.04% +4.62% +4.53% +5.57% -8.70% 0.00% 0.00% 2.85% ไม่เเน่นอน 16/11/15 0.2600
MEU D เมย์เเบงก์ 8.8995 -0.01% +0.18% +3.00% +3.66% -0.88% -3.14% 0.00% 0.00% 13.82% ไม่เเน่นอน 16/11/15 1.2300
MFF เอ็มเอฟซี 19.8818 +0.02% +0.09% +0.08% +0.47% +0.44% +0.82% +7.11% +14.52% - - - -
M-FIX T เอ็มเอฟซี 13.5098 +0.02% +0.05% +0.09% +0.54% +0.58% +1.01% +7.16% +14.11% - - - -
M-FLEX เอ็มเอฟซี 8.8588 +0.07% -1.38% -1.43% -1.66% +0.90% -1.35% 0.00% 0.00% - - - -
MFX D เอ็มเอฟซี 29.2631 -0.50% -1.04% -1.44% -0.16% +0.93% +9.16% +16.00% +41.50% N/A ไม่เเน่นอน 30/01/17 1.4700
M-GARS เมย์เเบงก์ 9.3293 -0.00% -0.96% -3.65% -2.23% -5.58% -6.00% 0.00% 0.00% - - - -
MG-LTF D T เอ็มเอฟซี 12.2642 -0.15% +0.18% -0.36% +0.31% +2.72% +11.45% +22.12% +25.21% N/A ไม่เเน่นอน 26/06/13 0.4800
MIF D เอ็มเอฟซี 10.6751 -0.36% -0.19% -1.86% -2.26% +2.64% +13.10% +19.88% +40.00% N/A 1 30/01/17 1.2000
MIF-LTF D T เอ็มเอฟซี 15.6700 -0.18% -0.27% -0.12% +1.59% +4.91% +14.16% +12.78% +23.08% 2.99% 1 24/06/16 0.4688
MIX-D1585 D ยูโอบี 10.2601 -0.03% +0.03% -1.13% -0.10% +0.44% +1.54% +5.85% 0.00% 0.29% 1 13/09/16 0.0300
MJP D เมย์เเบงก์ 9.7118 -0.01% -0.08% +1.07% +2.83% -4.10% -3.93% 0.00% 0.00% 13.59% ไม่เเน่นอน 28/07/15 1.3200
MM-GOV เอ็มเอฟซี 11.4866 +0.01% +0.02% +0.08% +0.27% +0.54% +1.05% +4.04% +9.00% - - - -
M-MIDSMALL เอ็มเอฟซี 11.3710 -0.77% -0.86% -1.36% -0.23% +10.58% +20.04% 0.00% 0.00% - - - -
MMM เอ็มเอฟซี 13.1228 +0.01% +0.02% +0.08% +0.31% +0.60% +1.18% +5.01% +10.59% - - - -
M-MMF เมย์เเบงก์ 10.2501 -0.03% -0.02% +0.04% +0.23% +0.53% +1.25% 0.00% 0.00% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.3660 +0.00% +0.01% +0.06% +0.17% +0.35% +0.75% +3.55% +8.40% - - - -
M-PROP8S1 เอ็มเอฟซี 10.3871 -1.30% 0.00% -1.30% -1.65% -2.54% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-PROP8S2 เอ็มเอฟซี 10.1345 -1.36% 0.00% -1.36% -1.99% -3.24% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-PROP DIV D เอ็มเอฟซี 12.7440 +0.12% -0.22% -1.48% +0.54% -4.38% +5.14% +44.03% 0.00% 3.55% 4 06/02/17 0.1100
M-PROP RMF T เอ็มเอฟซี 9.5305 +0.14% -0.10% -1.12% +0.24% -4.53% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-RMF T วรรณ 13.3696 +0.01% +0.02% +0.07% +0.25% +0.45% +0.85% +3.52% +8.09% - - - -
M-S50 D เอ็มเอฟซี 24.1597 -0.28% +0.53% +2.42% +5.94% +5.21% +13.56% +19.31% +40.43% 3.31% 1 30/05/16 0.8000
MS-AMERICAN เเมนูไลฟ์ 17.5980 +0.06% -2.44% -1.25% -0.94% +11.26% +17.84% +31.38% 0.00% - - - -
MS-ASIAN SM เเมนูไลฟ์ 15.9553 -0.13% -0.76% +2.88% +10.21% -0.70% +10.10% -3.66% +53.13% - - - -
MS-ASM RMF T เเมนูไลฟ์ 9.3036 -0.12% -0.69% +2.50% +8.87% -1.74% +8.42% 0.00% 0.00% - - - -
M-SAVING T เอ็มเอฟซี 12.5244 +0.01% +0.02% +0.07% +0.25% +0.47% +0.91% +3.78% +8.20% - - - -
MS-CHINA VALUE เเมนูไลฟ์ 12.6526 +0.32% -0.60% +1.84% +10.19% +3.48% +16.91% +21.32% +36.38% - - - -
MS-CORE EQ เเมนูไลฟ์ 30.8031 +0.47% +1.07% +1.84% +4.66% +4.87% +11.98% +28.80% +60.65% - - - -
MS-CORE LTF T เเมนูไลฟ์ 31.7774 +0.47% +1.06% +1.81% +4.77% +5.05% +12.61% +30.29% +65.12% - - - -
MS-EE EURO เเมนูไลฟ์ 5.5593 +0.70% -0.58% -1.17% +0.18% +5.37% +12.26% -6.02% -14.83% - - - -
MS-EQ DIV D เเมนูไลฟ์ 10.7088 +0.48% +1.11% -0.57% +2.25% +2.61% +10.15% +28.82% +73.59% 1.21% 1 08/08/16 0.1300
MS-EUROPE-A เเมนูไลฟ์ 9.4110 +0.26% -0.52% +2.35% +2.38% +2.96% +8.91% 0.00% 0.00% - - - -
MS-EUROPE-D เเมนูไลฟ์ 9.4115 +0.26% -0.52% +2.35% +2.38% +2.96% +8.91% 0.00% 0.00% - - - -
MS-FLEX RMF T เเมนูไลฟ์ 20.4001 +0.29% +0.65% +1.10% +2.79% +2.68% +6.59% +13.35% +28.81% - - - -
MS-HCARE-A เเมนูไลฟ์ 11.4485 +0.02% -1.02% -1.14% +1.08% -2.08% +3.52% 0.00% 0.00% N/A 1 23/01/15 0.7000
MS-HCARE-D D เเมนูไลฟ์ 9.6055 +0.02% -1.02% -1.14% +1.08% -2.08% +3.52% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 22/12/15 0.1500
MS-INDIA-A เเมนูไลฟ์ 10.5500 +0.13% -1.36% +3.06% +12.53% +3.89% +16.87% 0.00% 0.00% - - - -
MS-INDIA-D เเมนูไลฟ์ 9.8538 +0.13% -1.37% -1.31% +7.75% -0.51% +9.16% 0.00% 0.00% - - - -
MS-MONEY เเมนูไลฟ์ 11.3616 +0.00% +0.02% +0.08% +0.25% +0.50% +0.99% +3.77% +8.27% - - - -
MUS D เมย์เเบงก์ 10.5148 -0.00% -0.14% -1.25% +5.45% -2.97% +2.01% 0.00% 0.00% 2.38% ไม่เเน่นอน 16/11/15 0.2500
M-USA เมย์เเบงก์ 9.6758 -0.03% +0.32% -2.82% +8.22% -3.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-VALUE T เอ็มเอฟซี 71.2192 -0.22% +0.16% +1.53% +1.48% -1.08% +8.35% +22.15% +53.08% - - - -
MV-LTF D T เอ็มเอฟซี 23.3453 -0.22% +0.19% +1.63% +1.48% -0.89% +8.94% +24.07% +61.62% 4.18% 1 30/01/17 0.6000
ONE-CHINA วรรณ 10.2102 +0.08% -0.78% -0.49% +9.01% +7.22% +18.23% +16.90% +14.61% - - - -
ONE-CHINA10 วรรณ 9.4574 -0.28% -1.64% -2.06% +8.29% +4.49% +22.51% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-DI D วรรณ 10.7587 -0.51% -0.61% -0.58% +0.95% -0.53% +1.18% 0.00% 0.00% 2.78% ไม่เเน่นอน 26/12/16 0.1100
ONE-DI2 D วรรณ 10.1839 -0.34% -0.29% -0.25% +0.41% +0.12% +1.26% 0.00% 0.00% 1.59% ไม่เเน่นอน 26/12/16 0.0150
ONE-FAR วรรณ 24.2885 +0.00% +0.04% +0.12% +0.43% +0.72% +1.45% +7.52% +15.21% - - - -
ONE-FAS D วรรณ 7.4600 -0.01% +0.13% +1.79% +3.64% +4.90% +14.17% +23.93% +66.71% 8.79% 1 23/09/16 0.5560
ONE-FIXED วรรณ 10.0243 +0.01% +0.03% +0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-FLEX D วรรณ 17.2914 -0.43% +0.04% +1.67% +2.27% +5.39% +15.71% +25.23% +33.83% 5.96% 1 17/02/17 0.2500
ONE-G วรรณ 51.6574 -0.40% +0.12% +2.29% +3.94% +7.49% +19.09% +23.04% +42.31% - - - -
ONE-GLOBALEQ D วรรณ 9.6719 +0.26% -1.26% +0.16% +3.43% +7.65% +12.32% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 26/06/15 0.5000
ONE-HOSPITAL วรรณ 10.3339 -0.05% +0.45% -3.53% -6.61% +0.16% +2.53% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-HYPER วรรณ 10.9501 +0.00% +0.03% +0.12% +0.45% +0.96% +2.09% +7.82% 0.00% - - - -
ONE-PROP วรรณ 23.3386 +0.26% +0.29% -0.20% +0.84% -3.71% +2.79% +35.64% +64.33% - - - -
ONEPROP-D D วรรณ 9.8331 +0.26% -0.04% -0.70% -0.57% -3.11% +0.61% +23.91% 0.00% 5.50% 3 05/10/16 0.1822
ONEPROP-SG วรรณ 14.3670 +0.47% -0.62% -0.53% +4.74% -4.40% +0.66% +11.51% +35.32% - - - -
ONE-STOXXASEAN วรรณ 100.1148 +0.10% -0.97% +1.12% +10.71% +7.04% +6.70% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-UGG วรรณ 13.0162 +0.19% -2.09% -1.02% +9.15% +2.75% +22.67% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-ULTRA D วรรณ 10.4379 +0.16% +0.40% +0.18% -0.30% +1.04% +2.91% 0.00% 0.00% 2.40% ไม่เเน่นอน 19/12/16 0.0500
PAP ฟิลลิป 7.9362 -0.03% -0.03% +1.62% +6.30% +14.77% -7.91% -3.89% +6.45% - - - -
PCASH ฟิลลิป 12.0912 +0.01% +0.02% +0.09% +0.30% +0.59% +1.14% +4.50% +9.82% - - - -
PEQ ฟิลลิป 11.4234 -0.26% -0.19% +1.92% +1.21% +1.22% +9.60% +27.55% 0.00% - - - -
PFIXRMF T ฟิลลิป 11.4875 -0.01% +0.01% +0.00% +0.25% +0.20% +0.25% +4.65% +11.62% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 9.9000 +0.36% +1.04% -1.35% +4.41% -7.17% -1.68% -3.86% -24.33% - - - -
PHATRA ACT EQ D ภัทร 16.3347 +0.26% +0.60% +0.29% +3.94% +5.31% +12.84% +28.57% +50.77% N/A ไม่เเน่นอน 16/10/14 0.5000
PHATRA BLRMF T ภัทร 28.6634 +0.29% +0.34% +0.16% +1.82% +7.45% +13.85% +28.68% +35.25% - - - -
PHATRA DIVIDEND D ภัทร 12.2118 +0.27% +0.61% +0.22% +4.07% +7.77% +12.59% +26.33% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 21/04/15 0.2500
PHATRA EQRMF T ภัทร 37.5313 +0.35% +0.42% +0.15% +2.07% +8.32% +16.01% +35.37% +60.83% - - - -
PHATRA GHC D ภัทร 16.1109 -0.19% -3.11% -2.10% +1.92% -1.78% +7.29% +14.89% +89.83% 1.86% 1 26/08/16 0.3000
PHATRA INRMF T ภัทร 13.3796 -0.00% +0.06% +0.06% +0.65% +0.13% +0.47% +6.33% +13.14% - - - -
PHATRA LTFD D T ภัทร 26.2978 +0.36% +0.43% +0.22% +2.20% +8.36% +15.98% +31.37% +72.99% 3.04% ไม่เเน่นอน 07/10/16 0.8000
PHATRA MM ภัทร 10.9425 -0.03% -0.04% +0.01% +0.16% +0.39% +1.13% +5.46% 0.00% - - - -
PHATRA MMRMF T ภัทร 11.3494 +0.00% +0.02% +0.08% +0.26% +0.53% +1.06% +4.16% +9.11% - - - -
PHATRA MP ภัทร 11.7067 +0.00% +0.02% +0.09% +0.31% +0.62% +1.23% +4.87% +10.25% - - - -
PHATRA PLUS ภัทร 13.3171 +0.00% +0.02% +0.09% +0.31% +0.64% +1.29% +5.51% +12.05% - - - -
PHATRA PROP ภัทร 17.5446 -0.08% -0.25% -0.82% +2.05% -3.52% +4.58% +40.88% +70.34% - - - -
PHATRA PROP-D D ภัทร 12.2420 -0.10% -0.23% -0.60% +1.74% -2.84% +3.94% +31.54% 0.00% 2.12% 1 21/10/16 0.2600
PHATRA PROPRMF T ภัทร 17.0083 -0.11% -0.23% -0.64% +1.38% -3.33% +5.37% +35.48% +68.03% - - - -
PHATRA SG-AA ภัทร 13.2680 -0.03% -0.11% -0.31% +1.30% +3.15% +7.19% 0.00% 0.00% - - - -
PHATRA SMART MV ภัทร 11.5955 +0.09% -0.04% +0.33% +2.69% +4.09% +16.16% 0.00% 0.00% - - - -
PHATRA SMARTMV LTF T ภัทร 10.4135 +0.09% -0.04% +0.31% +3.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PHR ฟิลลิป 10.4422 -0.48% -0.96% -6.07% -4.93% +3.65% -3.34% +7.62% +32.89% - - - -
P-LTF T ฟิลลิป 24.1059 -0.25% -0.19% +1.95% +1.22% +1.57% +10.31% +24.73% +55.96% - - - -
PMIXRMF T ฟิลลิป 26.1131 -0.20% -0.11% +1.64% +1.39% +1.07% +9.23% +21.35% +44.77% - - - -
Q-PORT D เอ็มเอฟซี 9.3894 -0.06% +0.15% -0.69% -0.28% +1.19% +8.94% +42.55% +94.04% 4.26% 1 26/12/16 0.4000
RKBC กสิกรไทย 24.5853 0.00% -0.40% +0.67% +2.64% +5.76% +12.44% +20.48% +36.40% - - - -
RKF2 D กสิกรไทย 12.8477 -0.24% +0.55% +1.80% +2.88% +3.25% +14.44% +25.76% +42.92% N/A ไม่เเน่นอน 13/02/15 0.4000
RKF4 D กสิกรไทย 7.4025 -0.07% +0.42% +1.07% +1.42% +3.74% +15.48% +23.48% +40.78% 4.32% 1 11/08/16 0.3200
RKF-HI2 D กสิกรไทย 4.9124 -0.45% +0.05% +2.24% +2.77% +4.28% +15.14% +18.86% +38.38% 5.09% 1 14/10/16 0.2500
RMF1 T กรุงไทย 53.7909 -0.27% +0.14% +1.26% +2.56% +2.96% +10.70% +14.48% +26.07% - - - -
RMF2 T กรุงไทย 14.4221 +0.05% +0.06% +0.08% +0.46% +0.14% -0.18% +7.08% +13.34% - - - -
RMF3 T กรุงไทย 13.6727 +0.05% +0.05% +0.02% +0.44% -0.01% -0.24% +5.31% +11.21% - - - -
RMF4 T กรุงไทย 11.3376 +0.01% +0.02% +0.08% +0.23% +0.44% +0.89% +3.83% +8.67% - - - -
RPF2 D เอ็มเอฟซี 25.8904 -0.26% +0.17% +1.59% +1.71% -0.77% +9.18% +25.31% +55.32% 6.57% 1 26/10/16 1.7000
RRF1 D เอ็มเอฟซี 7.2613 -0.25% +0.18% +1.58% +1.64% -1.00% +8.44% +26.92% +68.59% 2.75% 1 28/01/16 0.2000
SAN D เอ็มเอฟซี 18.3584 -0.28% +0.17% +1.55% +1.63% -1.30% +8.30% +25.13% +49.48% N/A ไม่เเน่นอน 23/07/15 0.8900
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 11.2411 +0.10% -0.39% +2.70% +13.70% +15.48% +24.25% +9.33% +9.29% - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 11.2140 -0.57% -1.94% -1.84% +1.15% -0.75% -0.84% -9.48% -14.02% - - - -
SCBBANKING D ไทยพาณิชย์ 11.8739 -0.12% +0.03% +3.01% +9.85% +8.32% +16.29% +20.97% +32.27% 2.11% 1 19/08/16 0.2500
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 10.4457 -0.06% -1.71% -0.93% +7.79% +8.57% +13.23% 0.00% 0.00% 0.49% ไม่เเน่นอน 26/12/16 0.0510
SCBCE ไทยพาณิชย์ 8.5591 -1.90% -2.80% -1.31% +7.39% +4.91% +17.74% +15.87% +15.74% - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 10.3223 -1.26% -1.99% +0.00% +12.14% +5.46% +21.06% +9.86% 0.00% - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.44% +2.80% +3.11% +13.93% +14.21% +2.69% -1.39% 0.00% - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 9.2153 -1.04% -0.41% -0.62% +1.52% +2.96% +3.86% 0.00% 0.00% 0.44% 1 22/02/17 0.0383
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 5.3941 -0.16% -0.38% -3.69% -2.26% +0.12% +7.60% -38.84% 0.00% - - - -
SCBDA ไทยพาณิชย์ 8.3657 -0.23% +0.36% +1.14% +2.95% +6.41% +17.55% +24.70% +28.99% - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 11.4319 +0.04% -0.84% +0.68% +8.08% +3.85% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBDV D ไทยพาณิชย์ 11.7056 -0.27% +0.21% +1.56% +4.00% +5.55% +15.43% +23.88% +57.59% 5.98% 2 17/11/16 0.6000
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 8.3427 +0.09% +1.88% -0.08% +2.43% +0.71% +8.40% -5.67% 0.00% 1.20% 1 21/03/17 0.1531
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 8.9467 +0.08% +0.16% +0.85% +16.35% +8.32% +18.69% -0.59% 0.00% 1.04% 1 26/12/16 0.0930
SCBENERGY D ไทยพาณิชย์ 9.4842 -0.43% +0.57% +0.57% +4.29% +12.39% +28.10% +16.03% +4.81% 1.05% 1 20/02/17 0.8500
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 11.2487 -0.07% -0.40% +2.38% +5.04% +11.65% +15.43% +24.15% 0.00% 1.47% 1 22/02/17 0.1551
SCBFP ไทยพาณิชย์ 11.9093 +0.04% +0.06% +0.08% +0.60% +0.50% +0.77% +8.08% +16.07% - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 13.1139 +0.19% -0.65% -0.14% +6.95% +3.25% +9.46% +15.47% 0.00% 3.24% 2 22/02/17 0.1929
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 8.6776 -0.07% -1.37% +0.23% +7.80% -2.72% +10.98% 0.00% 0.00% N/A 1 21/03/17 0.0444
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 11.0239 +0.60% +1.12% +2.78% +4.19% +0.49% +9.88% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.0409 +0.10% +0.38% -0.21% -0.89% -3.45% -0.07% -0.42% 0.00% - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 11.2198 +0.13% +0.18% +0.48% +5.05% +3.33% +4.54% +0.22% +5.92% - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 10.4590 +0.18% +0.09% +0.46% +5.82% +4.16% +4.60% -1.73% 0.00% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 7.6717 +0.43% +0.94% -0.93% +4.80% -6.41% +0.09% +0.03% -20.14% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 7.1932 +1.04% +1.67% +0.19% +9.27% -6.26% +2.47% -3.37% -24.44% - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 7.4662 +1.03% +1.65% +0.09% +9.04% -6.53% +1.79% -5.14% -27.03% - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 11.4275 +0.10% -0.38% -0.19% +0.85% +6.38% +9.77% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGPROP ไทยพาณิชย์ 9.8799 +0.08% -0.45% -2.40% +0.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 12.3147 -0.01% +0.43% -0.13% +1.52% -0.62% +4.96% +15.27% 0.00% - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 10.5679 +0.17% +0.21% +3.95% +15.56% +7.07% +18.17% 0.00% 0.00% 0.28% 1 21/03/17 0.0720
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 10.1109 +0.60% +1.62% +5.29% +14.90% +11.34% +19.89% 0.00% 0.00% - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 10.4948 +0.11% -1.04% -0.44% +2.49% +4.82% 0.00% 0.00% 0.00% 1.24% ไม่เเน่นอน 21/10/16 0.1300
SCBLT1 D T ไทยพาณิชย์ 16.4009 -0.23% +0.12% +0.85% +2.29% +2.39% +8.46% +9.15% +19.95% 2.07% 1 20/01/17 0.2000
SCBLT2 T ไทยพาณิชย์ 23.6520 -0.34% +0.01% +0.89% +2.08% +3.93% +10.46% +10.21% +16.72% - - - -
SCBLT3 T ไทยพาณิชย์ 24.0254 -0.30% +0.08% +0.51% +1.50% +3.81% +12.02% +8.86% +28.11% - - - -
SCBLT4 D T ไทยพาณิชย์ 11.8596 -0.39% +0.15% +1.07% +3.36% +5.12% +12.75% +11.21% +19.73% 2.11% 1 20/01/17 0.2000
SCBLTS T ไทยพาณิชย์ 12.7765 -0.17% -0.03% +0.41% +1.22% +1.10% +4.01% +4.54% +10.39% - - - -
SCBLTT D T ไทยพาณิชย์ 15.8388 -0.29% +0.07% +0.83% +2.09% +4.20% +13.27% +21.29% +43.78% 2.53% 1 20/01/17 0.2500
SCBMF D ไทยพาณิชย์ 17.1713 +1.44% +2.86% -2.23% +5.55% +9.45% +11.29% +6.39% +49.17% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 1.0000
SCBMF2 D ไทยพาณิชย์ 11.3344 +1.43% +2.84% -2.27% +5.54% +9.35% +10.73% -1.43% +37.32% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF3 D ไทยพาณิชย์ 8.8797 +1.35% +2.77% -2.29% +5.20% +7.41% +11.94% +1.74% +40.62% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF4 D ไทยพาณิชย์ 9.0141 +1.43% +2.84% -2.29% +5.67% +9.52% +10.90% +3.79% +43.71% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 1.0000
SCBMF5 D ไทยพาณิชย์ 7.7814 +1.47% +2.86% -2.26% +6.04% +9.30% +9.28% +0.23% +38.70% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 0.5000
SCBMPLUSA ไทยพาณิชย์ 10.0071 +0.02% -0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBMSE ไทยพาณิชย์ 13.6834 -0.20% -0.11% -0.51% -0.46% +10.65% +31.89% 0.00% 0.00% - - - -
SCBNK225 ไทยพาณิชย์ 13.5738 -1.33% -2.56% -0.78% -1.76% +13.74% +12.04% +32.15% 0.00% - - - -
SCBNK225D D ไทยพาณิชย์ 11.6551 -1.33% -2.56% -0.78% -1.76% +13.75% +11.94% +34.87% 0.00% 1.52% 1 21/10/16 0.0870
SCBOIL ไทยพาณิชย์ 3.4199 +0.57% -0.96% -8.58% -11.82% -0.66% +8.02% -69.76% 0.00% - - - -
SCBPGF ไทยพาณิชย์ 12.1657 +0.04% -1.13% -0.13% +4.09% +11.93% +20.36% +8.89% +54.91% - - - -
SCBPLUS ไทยพาณิชย์ 10.3767 +0.20% +0.33% +0.23% +1.56% +0.00% +4.04% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPMO D ไทยพาณิชย์ 9.2801 -0.35% +0.03% +0.13% +0.79% +4.34% +15.91% +23.99% +26.74% 8.73% 1 19/10/16 0.8100
SCBRF ไทยพาณิชย์ 19.4357 +0.01% +0.06% +0.08% +0.73% +0.58% +1.20% +4.97% +9.77% - - - -
SCBRM1 T ไทยพาณิชย์ 13.4338 +0.02% +0.04% +0.10% +0.40% +0.58% +1.09% +5.01% +10.38% - - - -
SCBRM2 T ไทยพาณิชย์ 13.4779 +0.05% +0.06% +0.03% +0.48% +0.38% +0.40% +5.60% +12.04% - - - -
SCBRM3 T ไทยพาณิชย์ 25.5831 -0.18% +0.08% +0.33% +0.97% +1.59% +5.68% +6.73% +10.80% - - - -
SCBRM4 T ไทยพาณิชย์ 50.4181 -0.38% +0.28% +0.95% +2.24% +3.85% +11.98% +18.06% +28.43% - - - -
SCBRMEU T ไทยพาณิชย์ 10.1279 -0.07% -0.42% +2.31% +4.88% +10.85% +14.40% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGHC T ไทยพาณิชย์ 9.4045 -0.07% -1.86% +0.22% +7.64% -3.01% +9.73% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGIF T ไทยพาณิชย์ 10.8535 +0.57% +1.12% +2.75% +4.14% +0.64% +9.71% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGW T ไทยพาณิชย์ 9.7525 +0.13% +0.17% +0.44% +4.85% +3.02% +3.87% -1.43% 0.00% - - - -
SCBRMGWP T ไทยพาณิชย์ 10.0574 +0.18% +0.09% +0.42% +5.72% +3.85% +4.20% -3.37% 0.00% - - - -
SCBRMJP T ไทยพาณิชย์ 9.6853 -1.38% -2.59% -1.00% -2.14% +12.57% +10.22% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMS50 T ไทยพาณิชย์ 16.1575 -0.29% +0.57% +2.12% +5.43% +5.27% +13.85% +15.00% +29.11% - - - -
SCBSE D ไทยพาณิชย์ 11.3217 -0.33% +0.02% -1.08% -1.91% +1.82% +17.35% +36.29% +72.76% 8.83% 1 20/02/17 0.2500
SCBSET ไทยพาณิชย์ 18.9699 -0.23% +0.42% +1.15% +3.84% +6.23% +14.52% +20.36% +40.88% - - - -
SCBSET50 ไทยพาณิชย์ 17.5805 -0.28% +0.59% +2.19% +5.63% +5.67% +14.87% +18.32% +36.00% - - - -
SCBSFF ไทยพาณิชย์ 20.3117 +0.01% +0.01% +0.06% +0.19% +0.38% +0.74% +3.54% +7.92% - - - -
SCBSFFP-A ไทยพาณิชย์ 10.6664 +0.01% +0.03% +0.11% +0.36% +0.70% +1.43% +5.72% 0.00% - - - -
SCBSFFP-B ไทยพาณิชย์ 10.6248 +0.01% +0.03% +0.11% +0.34% +0.67% +1.35% +5.34% 0.00% - - - -
SCBSFFP-C ไทยพาณิชย์ 10.4880 +0.01% +0.02% +0.10% +0.33% +0.64% +1.29% +4.24% 0.00% - - - -
SCBSFFP-I ไทยพาณิชย์ 10.6679 +0.01% +0.03% +0.11% +0.37% +0.71% +1.43% +5.74% 0.00% - - - -
SCBSMART2 D ไทยพาณิชย์ 10.5389 +0.05% +0.17% +0.14% +0.84% +0.62% +4.05% +13.40% 0.00% 4.08% ไม่เเน่นอน 22/09/16 0.2800
SCBSMART3 D ไทยพาณิชย์ 9.9462 +0.05% +0.17% +0.25% +1.62% +0.54% +4.19% +12.22% 0.00% 5.23% ไม่เเน่นอน 22/09/16 0.5200
SCBSMART4 D ไทยพาณิชย์ 9.8538 +0.05% +0.15% +0.23% +1.72% +0.78% +4.72% +13.32% 0.00% 6.29% ไม่เเน่นอน 22/09/16 0.6200
SCBSP500 D ไทยพาณิชย์ 15.9902 -0.08% -1.36% -0.79% +5.12% +9.83% +16.23% +32.53% 0.00% 1.98% 2 26/12/16 0.2200
SCBST555A ไทยพาณิชย์ 10.6437 -0.10% -0.38% -1.01% -1.78% +0.93% +5.93% 0.00% 0.00% - - - -
SCBST555B ไทยพาณิชย์ 10.1190 -0.07% -0.34% -0.63% -1.20% +1.46% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTEQ ไทยพาณิชย์ 10.4721 -0.26% +0.13% +1.18% +3.01% +5.70% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTMF ไทยพาณิชย์ 11.2564 +0.01% +0.01% +0.05% +0.17% +0.34% +0.64% +2.93% +7.53% - - - -
SCBTMFP-A ไทยพาณิชย์ 10.8409 +0.01% +0.02% +0.10% +0.31% +0.62% +1.22% +4.50% 0.00% - - - -
SCBTMFP-B ไทยพาณิชย์ 10.6931 +0.01% +0.02% +0.07% +0.25% +0.48% +0.87% +3.51% 0.00% - - - -
SCBTMFP-C ไทยพาณิชย์ 10.5009 +0.01% +0.02% +0.07% +0.24% +0.44% +0.72% +2.50% 0.00% - - - -
SCBTMFPLUS ไทยพาณิชย์ 10.8411 +0.01% +0.02% +0.10% +0.31% +0.62% +1.22% +4.50% 0.00% - - - -
SCBTS D ไทยพาณิชย์ 11.7005 +0.98% +2.04% -1.57% +4.29% +7.13% +8.79% +6.68% +39.89% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 1.0000
SCBTS2 D ไทยพาณิชย์ 12.4365 +0.97% +2.03% -1.59% +4.28% +7.12% +8.76% +6.80% +40.29% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 1.0000
SCBTS3 D ไทยพาณิชย์ 13.9609 +0.97% +2.03% -1.58% +4.30% +7.08% +8.77% +6.63% +39.87% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 0.9000
SCBUSSM ไทยพาณิชย์ 11.5055 +0.61% -2.82% -3.55% -4.29% +10.70% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCDF D เอ็มเอฟซี 0.8651 -0.24% +0.14% +1.50% +1.54% -1.31% +7.47% +22.41% +52.33% N/A ไม่เเน่นอน 28/05/13 0.3200
SCIF D เอ็มเอฟซี 3.5476 -0.26% +0.18% +1.57% +1.64% -1.02% +8.35% +24.99% +82.76% N/A 1 25/06/15 0.2800
SCIF2 D เอ็มเอฟซี 2.3350 -0.26% +0.15% +1.37% +1.11% -1.70% +6.55% +20.48% +58.19% N/A 1 25/06/15 0.2400
S-EQRMF T โซลาริส 17.9948 +0.02% -0.28% -1.13% +0.93% -1.51% -0.84% +7.94% +23.88% - - - -
S-EQSTAR โซลาริส 9.4101 -0.17% -0.23% -0.35% +3.33% +0.91% +2.37% 0.00% 0.00% - - - -
SF4 D เอ็มเอฟซี 18.5629 -0.22% +0.17% +1.57% +1.59% -0.73% +8.23% +24.69% +67.56% 2.80% 1 30/01/17 0.9300
SF5 เอ็มเอฟซี 39.6229 -0.30% +0.04% +1.48% +1.59% -0.75% +8.94% +24.91% +63.09% - - - -
SF7 D เอ็มเอฟซี 4.6752 -0.27% +0.18% +1.59% +1.69% -0.92% +8.76% +25.67% +81.21% N/A ไม่เเน่นอน 28/05/15 0.5000
SF8 D เอ็มเอฟซี 2.4594 -0.30% +0.16% +1.51% +1.40% -1.56% +8.66% +26.37% +101.67% N/A 1 28/05/15 0.2800
S-FRMF T โซลาริส 12.2537 +0.01% +0.02% +0.05% +0.09% +0.24% +0.55% +3.24% +9.03% - - - -
SMART D เอ็มเอฟซี 10.0683 +0.03% +0.05% +0.07% +0.52% +0.63% +1.10% +7.81% +18.67% 2.28% 3 28/10/16 0.0362
S-MMF โซลาริส 11.3641 +0.00% +0.01% +0.07% +0.23% +0.47% +0.96% +3.77% +8.75% - - - -
SPOT33S11 เอ็มเอฟซี 8.2666 -0.33% +0.00% -1.46% -1.81% -1.79% +5.38% +2.14% 0.00% - - - -
SSB เอ็มเอฟซี 109.4652 -0.22% +0.18% +1.61% +1.77% -0.49% +9.22% +28.62% +52.62% - - - -
STD D เอ็มเอฟซี 3.6664 -0.26% +0.18% +1.60% +1.72% -0.83% +8.87% +24.41% +61.17% N/A 1 25/08/15 0.2000
STD2 D เอ็มเอฟซี 4.0268 -0.25% +0.17% +1.56% +1.66% -0.90% +8.45% +26.01% +57.75% N/A 1 25/08/15 0.2000
S-TRIG 3+3#2 โซลาริส 7.5984 -0.17% -0.23% -0.37% +3.26% +0.79% +1.57% 0.00% 0.00% - - - -
SVRMF T ยูโอบี 12.9909 +0.01% +0.02% +0.08% +0.25% +0.48% +1.00% +4.48% +9.61% - - - -
T3P3 (10) ยูโอบี 10.3361 -0.25% +0.23% +0.66% +2.21% +3.57% +13.51% 0.00% 0.00% - - - -
T3P3 (5) ยูโอบี 9.8971 -0.25% +0.22% +0.57% +1.85% +2.98% +12.76% 0.00% 0.00% - - - -
T3P3 (8) ยูโอบี 10.1323 -0.26% +0.24% +0.59% +2.00% +2.76% +12.35% 0.00% 0.00% - - - -
T-ALLSTAR1 ธนชาติ 10.8795 -0.01% +0.50% -1.73% +0.33% +6.13% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ALLSTARJAPAN2 ธนชาติ 9.5996 -0.01% +0.86% +0.83% +0.32% +9.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TAPRMF T ทิสโก้ 10.4414 -0.28% -0.88% +2.09% +7.26% +3.97% +15.02% +2.21% +10.62% - - - -
T-ASD D ธนชาติ 7.0327 -0.34% +0.03% +1.32% +2.36% +3.13% +9.54% +12.86% +33.11% N/A 1 25/01/17 0.4400
T-ASIANPROP ธนชาติ 10.3086 +0.54% +0.66% -0.32% +3.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TBF D ยูโอบี 11.7534 -0.25% +3.30% +0.39% +2.39% +4.32% +7.42% +0.05% +26.21% N/A 1 20/03/17 0.3800
TBGF ทิสโก้ 28.3652 -0.17% +0.25% +1.23% +2.13% +1.98% +7.33% +8.67% +19.05% - - - -
TBGF8020 ทิสโก้ 13.7886 -0.02% +0.10% +0.43% +1.09% +1.11% +2.93% +11.15% +20.94% - - - -
T-BIGCAPLTF T ธนชาติ 32.1333 -0.35% +0.52% +1.06% +2.43% +1.07% +7.79% +9.19% +32.73% - - - -
TBOND1Y ทิสโก้ 11.1904 +0.00% +0.02% +0.07% +0.36% +0.61% +1.06% +5.33% 0.00% - - - -
T-CASH ธนชาติ 13.0726 +0.01% +0.02% +0.09% +0.30% +0.58% +1.16% +4.77% +10.26% - - - -
TCHLINK1 ทิสโก้ 10.6152 +0.00% +0.01% -0.05% -0.38% -0.35% -7.21% 0.00% 0.00% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 9.5711 +0.09% -0.10% +0.33% +12.36% +7.01% +20.14% +7.53% 0.00% - - - -
TCHSTARP ทิสโก้ 9.0642 +0.08% +0.15% +1.20% +15.66% +3.31% +18.35% 0.00% 0.00% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.2614 -0.72% -1.45% +1.77% +9.45% +2.39% +15.23% +10.87% +15.51% - - - -
TCMCSF ทิสโก้ 28.8282 -0.33% +0.12% +2.14% +4.20% +3.46% +13.10% +10.32% +32.90% - - - -
TCMEQF D ทิสโก้ 2.7079 -0.33% +0.09% +2.05% +3.97% +3.05% -0.66% -2.44% +18.43% N/A ไม่เเน่นอน 07/10/14 0.6600
TCMF ยูโอบี 14.6124 +0.01% +0.02% +0.09% +0.32% +0.60% +1.23% +4.99% +10.41% - - - -
TCMFENJOY ยูโอบี 11.1836 +0.01% +0.03% +0.12% +0.37% +0.72% +1.46% +5.75% 0.00% - - - -
T-CSD D ธนชาติ 6.5473 -0.34% +0.02% +1.36% +2.29% +3.05% +10.62% +17.95% +39.78% N/A 1 20/02/17 0.9000
TDEX D วรรณ 9.6785 -0.29% +0.59% +2.19% +2.37% +2.36% +6.82% +9.61% +24.70% N/A 1 23/02/15 0.3140
TDF D ยูโอบี 5.1150 -0.37% -0.08% +1.19% +2.61% +4.69% +11.07% +19.77% +97.71% N/A ไม่เเน่นอน 19/03/15 0.5800
T-DIV ธนชาติ 10.1776 -0.33% +0.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-DIV2 ธนชาติ 9.9773 -0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TDLTF D T ทิสโก้ 19.0880 -0.28% +0.25% +1.71% +0.98% +1.32% +7.14% +10.00% +29.68% N/A ไม่เเน่นอน 10/02/15 0.6300
TDSLTF-A T ทิสโก้ 10.8722 +0.29% +0.36% +2.15% +7.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEF ยูโอบี 64.6905 -0.41% -0.31% -0.11% +0.11% +2.06% +11.36% +22.47% +53.96% - - - -
TEF-DIV D ยูโอบี 10.2723 -0.41% -0.30% -0.09% +7.46% +2.19% +11.77% +24.69% +74.09% 10.71% 1 28/12/16 0.7000
TEGRMF-A T ทิสโก้ 60.6133 -0.24% +0.26% +1.83% +0.44% +0.44% +15.87% +19.09% +34.96% - - - -
TEGRMF-B T ทิสโก้ 61.4953 -0.24% +0.27% +1.87% +0.55% +0.55% +16.49% 0.00% 0.00% - - - -
TEQDY1 ทิสโก้ 9.9819 -0.38% +0.23% +1.90% +3.88% +0.57% +5.65% +7.78% 0.00% - - - -
T-EQUITY D ธนชาติ 13.1569 -0.34% +0.03% +1.36% +2.32% +7.00% +8.97% +8.78% +38.01% 3.80% 1 30/09/16 0.5000
TEURMF T ทิสโก้ 10.1800 -0.10% -0.51% +2.01% +3.99% +8.87% +10.85% 0.00% 0.00% - - - -
T-EUROPEEQ ธนชาติ 9.9961 +0.72% +0.06% +1.80% +4.16% +8.05% +9.89% 0.00% 0.00% - - - -
TFIF ยูโอบี 15.3073 +0.04% +0.06% +0.09% +0.65% +0.78% +1.50% +8.63% +15.83% - - - -
T-FINANCETH