เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 16 มี.ค. 2018
89%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1AM-DAILY วรรณ 12.0533 +0.00% +0.02% +0.07% +0.22% +0.45% +1.05% +3.69% +8.34% - - - -
1AMSET50 วรรณ 67.8957 +0.02% +2.20% +2.27% +7.31% +13.73% +25.62% +39.29% +39.84% - - - -
1AM-TG วรรณ 11.8147 +0.00% +0.01% +0.05% +0.18% +0.36% +0.93% +3.81% +8.56% - - - -
1SG-LTF T วรรณ 38.4542 -0.27% +1.88% +1.29% +4.75% +9.52% +19.87% +30.05% +29.22% - - - -
1S-LTF D T วรรณ 24.1989 -0.25% +1.82% +1.20% +4.94% +9.64% +19.99% +29.01% +18.59% 2.23% 1 02/11/17 0.5400
1SMART-LTF T วรรณ 10.8318 +0.13% +0.25% +0.38% +0.82% +0.95% +0.98% -1.94% -1.48% - - - -
1US-OPP วรรณ 13.0389 -0.42% +0.67% +1.65% +2.21% +9.19% +10.71% +32.90% +89.73% - - - -
1VAL-D D วรรณ 18.0109 +0.04% +2.12% -1.12% +0.67% +3.66% +8.60% +16.63% +3.78% 8.54% 1 07/08/17 1.5380
70/30-D LTF D T ยูโอบี 20.5278 -0.07% +1.28% +0.92% +4.00% +9.61% +16.32% +16.84% +15.40% 1.22% 1 16/06/17 0.2500
ABAG อเบอร์ดีน 20.6191 -0.52% -0.14% +1.36% -0.79% +3.06% +2.92% +16.07% +52.81% - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 11.2299 -0.36% +0.06% +2.40% -3.42% +0.99% -2.45% 0.00% 0.00% - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 20.3393 +0.14% +1.12% +0.31% +2.00% +2.35% +8.64% +14.04% +20.41% - - - -
ABAPAC-RMF T อเบอร์ดีน 14.4117 +0.14% +1.12% +0.32% +1.98% +2.29% +8.53% +13.96% +19.84% - - - -
ABCC อเบอร์ดีน 17.6163 -0.00% +0.02% +0.08% +0.22% +0.43% +0.96% +3.04% +6.95% - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 15.3402 +0.31% +1.38% +2.93% +5.27% +8.29% +12.65% +24.42% +26.78% - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 8.6886 -0.28% +0.47% +0.49% +0.21% +0.26% +7.97% +7.19% +21.46% - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 12.0384 -0.01% -0.32% -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% +18.81% 0.00% - - - -
ABFC D อเบอร์ดีน 8.5466 -0.18% +0.98% -0.62% +3.64% +5.18% +11.09% +13.52% +12.96% 8.42% ไม่เเน่นอน 20/10/17 0.3900
ABG อเบอร์ดีน 129.0593 -0.24% +1.57% -1.17% +5.07% +6.95% +14.58% +14.90% +15.52% - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 14.8826 -0.11% +0.70% -0.24% +1.91% -1.77% +6.04% +15.95% +13.80% - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 16.1256 -0.34% +0.44% -3.42% -3.97% -6.53% +1.05% +7.08% +61.57% - - - -
ABINC อเบอร์ดีน 11.1783 -0.00% +0.03% +0.10% +0.36% +0.57% +1.45% +4.18% +9.66% - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 13.8609 +0.65% +1.52% +0.76% -3.26% +2.93% +3.59% +16.05% 0.00% - - - -
ABLTF T อเบอร์ดีน 51.1617 -0.26% +1.53% -1.07% +5.66% +7.82% +16.09% +17.58% +16.99% - - - -
ABLTF 70/30 T อเบอร์ดีน 11.3794 -0.19% +1.20% -0.70% +3.24% +5.11% +9.42% 0.00% 0.00% - - - -
ABSC-RMF T อเบอร์ดีน 97.7234 -0.24% +1.54% -1.20% +5.09% +6.93% +14.61% +14.91% +16.12% - - - -
ABSI-RMF T อเบอร์ดีน 12.3968 -0.00% +0.01% +0.06% +0.15% +0.30% +0.74% +2.26% +6.13% - - - -
ABSL อเบอร์ดีน 49.7333 -0.23% +1.39% -0.95% +5.17% +7.31% +15.13% +15.44% +14.38% - - - -
ABSM อเบอร์ดีน 54.9941 -0.29% +1.67% -2.90% +4.78% +8.83% +14.93% +25.63% +34.15% - - - -
ABTED D อเบอร์ดีน 6.7561 -2.54% -1.02% -3.32% +1.43% +1.59% +6.11% +6.92% +12.55% 6.81% 3 21/09/17 0.1500
ABV อเบอร์ดีน 35.8123 -0.08% +0.52% -0.33% +1.93% +2.66% +6.82% +9.72% +13.40% - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 12.7926 -0.37% +0.30% +0.65% -1.70% -0.93% +2.74% +9.15% +24.54% - - - -
ADR-D D ยูโอบี 8.8396 -0.08% +0.57% -2.41% -1.33% +4.22% +7.92% +3.42% +1.29% 9.25% 1 23/03/18 0.1916
AEOB อเบอร์ดีน 17.6019 +0.06% +0.05% +0.69% -1.34% -1.40% +6.03% +18.43% +18.56% - - - -
AGF D เอ็มเอฟซี 4.7956 +0.06% +1.56% +1.00% +5.41% +13.10% +24.50% +30.84% +23.47% N/A 1 10/10/16 0.1000
ASIA-B ยูโอบี 21.6591 +0.03% -0.01% -0.00% -2.24% -2.26% +0.93% +6.61% +17.44% - - - -
ASIA-E ยูโอบี 9.5717 +0.38% +1.60% +1.31% -1.05% +2.80% +5.82% +11.64% +30.79% - - - -
ASP เเอสเซท พลัส 16.3689 +0.00% +0.02% +0.10% +0.30% +0.59% +1.29% +4.41% +9.49% - - - -
ASP2 เเอสเซท พลัส 13.7175 +0.01% +0.04% +0.12% +0.41% +0.84% +1.94% +5.92% +12.05% - - - -
ASP-AITF2Y6 เเอสเซท พลัส 10.6286 +0.01% +0.07% +0.29% +0.93% +1.80% +3.91% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 13.5630 +0.62% +1.90% +1.60% +6.49% +9.67% +28.92% +38.15% +63.37% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 8.0052 -0.22% +0.89% +0.27% +9.34% +11.34% +36.53% +45.70% +24.78% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 13.4935 -0.74% +3.46% +3.85% +8.81% +9.32% +48.69% +48.11% 0.00% - - - -
ASP-DPLUS เเอสเซท พลัส 10.2407 +0.00% +0.03% +0.14% +0.50% +1.01% +2.18% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ERF T เเอสเซท พลัส 30.8367 -0.23% +2.41% -3.03% +5.72% +11.35% +22.32% +24.62% +3.26% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 10.2863 +0.77% +0.52% +3.40% -1.12% +2.49% +11.52% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 10.7868 -0.26% +0.63% +0.35% -5.60% -3.15% +1.90% +1.61% 0.00% - - - -
ASP-FFPLUSA เเอสเซท พลัส 10.0487 -0.08% -0.08% -0.00% -0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FFPLUSR เเอสเซท พลัส 10.0482 -0.07% -0.08% -0.00% -0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FLEXPLUS เเอสเซท พลัส 11.4051 +0.17% +0.93% -1.84% +4.79% +10.10% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FRF T เเอสเซท พลัส 14.4649 +0.00% +0.03% +0.12% +0.42% +0.64% +1.90% +5.40% +12.85% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 10.5696 +0.04% +0.26% +0.04% +1.00% +1.62% +7.18% +8.03% +21.12% - - - -
ASP-GDF D เเอสเซท พลัส 11.8210 -0.04% +2.99% -1.22% +3.70% +8.35% +16.72% +17.22% -4.51% N/A ไม่เเน่นอน 30/01/15 0.7900
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 10.0690 -0.38% -0.82% -0.66% -1.01% -1.44% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 10.0683 -0.38% -0.82% -0.66% -1.02% -1.44% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GLTF T เเอสเซท พลัส 26.3361 -0.04% +3.21% -3.73% +1.61% +7.40% +20.08% +20.25% -0.50% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 12.5360 +0.47% -0.02% -2.84% +3.63% -1.32% +4.45% +7.18% -21.66% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 18.0014 -0.34% +1.43% +1.09% +7.25% +10.60% +28.54% +34.32% +54.99% - - - -
ASP-LTF D T เเอสเซท พลัส 18.9688 -0.18% +2.55% -2.31% +2.70% +8.83% +20.74% +15.43% -5.44% N/A ไม่เเน่นอน 09/02/15 0.4700
ASP-MRF T เเอสเซท พลัส 29.0268 -0.04% +2.98% -1.14% +3.73% +8.49% +17.79% +22.47% +3.28% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 10.3145 -0.34% +2.06% +0.64% -4.69% +6.18% +10.00% +5.44% +37.54% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 12.0158 -0.52% +1.19% 0.00% -5.04% +6.97% +10.74% +11.10% 0.00% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 3.7842 +0.44% +1.47% +2.53% +8.69% +19.14% +19.04% -26.07% -61.76% - - - -
ASP-PRIME4 เเอสเซท พลัส 9.1070 -0.26% +2.03% -2.90% +5.79% +11.40% +23.48% +3.16% 0.00% - - - -
ASP-PRIME5 เเอสเซท พลัส 9.3700 -0.04% +0.01% +5.61% +8.21% +16.20% +18.59% +1.27% 0.00% - - - -
ASP-ROBOT เเอสเซท พลัส 11.5046 +0.42% +1.89% +2.78% +7.74% +12.91% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ROBOTRMF T เเอสเซท พลัส 10.1821 +0.45% +1.96% +2.92% +6.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-SET50FUTURES เเอสเซท พลัส 16.8857 -1.12% +0.79% +5.86% +10.99% +3.87% -7.39% -9.80% +26.42% - - - -
ASP-SME เเอสเซท พลัส 11.6663 +0.24% +3.56% -4.40% +2.30% +7.66% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-SMELTF T เเอสเซท พลัส 9.9043 +0.25% +3.57% -4.25% +1.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 30.5604 -0.07% +0.19% +0.48% +2.22% +8.84% +13.47% +31.62% 0.00% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 10.3562 +0.65% +1.52% +1.95% +5.05% +8.62% +16.65% +0.26% 0.00% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 10.0087 +0.63% +1.50% +1.79% +4.82% +8.59% +15.63% -2.92% 0.00% - - - -
ASP-THBOND เเอสเซท พลัส 10.5735 -0.02% +0.04% +0.20% +0.68% +1.30% +1.74% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-THEQ เเอสเซท พลัส 12.4854 -0.26% +2.29% -3.29% +5.73% +12.41% +23.08% +24.35% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER4/4 เเอสเซท พลัส 8.5010 0.00% -1.46% -0.71% +4.02% +3.93% -3.88% -11.44% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER5 เเอสเซท พลัส 8.3254 -0.31% -2.15% -4.76% +2.64% +2.19% -2.56% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-VIET เเอสเซท พลัส 9.9635 -0.24% -0.08% +3.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B25RMF T บัวหลวง 15.2764 -0.13% +0.31% +0.22% +1.29% +1.96% +4.09% +9.30% +10.63% - - - -
B-ACTIVE บัวหลวง 23.7648 +0.10% +2.06% +0.93% +3.57% +4.77% +6.97% +11.80% -13.68% - - - -
B-ASEAN บัวหลวง 11.0409 -0.22% -0.52% -1.38% -2.35% -0.76% +3.31% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASEANRMF T บัวหลวง 10.0493 -0.22% -0.58% -1.51% -2.53% -1.83% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 13.4168 -0.20% +1.69% +1.94% +3.62% +7.14% +24.75% 0.00% 0.00% - - - -
BBASIC D บัวหลวง 28.7491 -0.04% +1.79% +0.14% +1.79% +5.56% +5.28% +33.93% +19.51% 5.91% 1 29/09/17 0.2000
BBASICDLTF D T บัวหลวง 10.4029 -0.21% +1.43% +0.06% +0.52% +3.89% +5.26% 0.00% 0.00% 2.88% ไม่เเน่นอน 14/11/17 0.0800
BBASICRMF T บัวหลวง 13.2907 -0.18% +1.42% +0.10% +0.71% +4.53% +5.17% +29.39% 0.00% - - - -
B-BHARATA บัวหลวง 9.3136 +0.43% +0.94% -5.14% -8.46% -6.87% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BCAP D บัวหลวง 3.8550 -0.58% +1.20% +0.20% +3.07% +5.70% +12.21% +30.96% +19.39% 11.43% 3 14/02/18 0.1340
BCARE บัวหลวง 28.9774 -0.52% +1.15% +3.68% +5.20% +2.29% +4.40% +14.84% +112.10% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 10.9035 -0.52% +1.17% +3.68% +5.05% +2.15% +4.16% 0.00% 0.00% - - - -
B-CHINE-EQ บัวหลวง 9.9938 +0.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 107.0199 -0.61% +1.12% -0.14% +3.07% +5.74% +12.08% +29.22% +20.92% - - - -
BFIXED บัวหลวง 12.0109 +0.00% +0.04% +0.16% +0.49% +0.81% +2.18% +5.50% +13.13% - - - -
B-FLEX บัวหลวง 19.9018 +0.10% +0.93% +0.42% +0.57% -0.09% +1.91% +9.44% +15.76% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 68.2899 -0.54% +0.83% +0.24% +2.76% +5.21% +10.85% +25.87% +16.25% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 14.5367 +0.01% +0.03% +0.15% +0.49% +0.74% +2.24% +4.94% +12.70% - - - -
B-GLOBAL บัวหลวง 12.1314 -0.39% +0.97% +2.30% +3.80% +7.57% +11.28% 0.00% 0.00% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 11.6129 -0.34% +1.03% +2.38% +3.63% +7.42% +11.05% 0.00% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 9.8450 +0.66% -0.58% -2.74% +0.04% -5.75% -5.00% +4.18% -17.02% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 9.5769 +0.67% -0.58% -2.76% -0.02% -5.83% -5.19% +3.78% -17.66% - - - -
B-HY (H75) AI บัวหลวง 10.6547 -0.15% -0.17% +0.50% -0.61% -0.44% +2.02% 0.00% 0.00% - - - -
B-HY (UH) AI บัวหลวง 9.7840 -0.48% -0.71% -0.45% -4.01% -5.29% -7.63% 0.00% 0.00% - - - -
BIG CAP-D LTF D T ยูโอบี 24.4396 +0.02% +1.36% +2.27% +5.73% +10.47% +23.83% +15.52% +20.69% 2.29% 1 16/06/17 0.5600
B-INCOME บัวหลวง 10.4234 -0.05% +0.19% +0.28% +1.45% +2.73% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-INDIAMRMF T บัวหลวง 9.5524 +0.08% +1.28% -3.40% -5.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-INFRA บัวหลวง 34.3137 -0.45% +2.22% -1.88% +1.25% +2.43% +15.57% +21.04% +15.91% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 12.0727 -0.70% +1.66% +6.26% +5.27% +13.80% +20.72% 0.00% 0.00% - - - -
BKA บัวหลวง 46.5637 -0.58% +1.18% +0.07% +3.12% +5.91% +11.82% +29.73% +23.30% - - - -
BKA2 บัวหลวง 38.9965 -0.57% +1.15% +0.02% +3.34% +6.24% +12.31% +29.99% +22.70% - - - -
BKD D บัวหลวง 4.4135 -0.57% +1.19% -0.07% +3.18% +6.08% +12.36% +29.03% +43.60% 11.74% 1 16/01/18 0.4810
BKIND บัวหลวง 11.4835 -0.18% +1.25% +0.69% +4.12% +7.64% +9.61% +17.23% 0.00% - - - -
B-LTF T บัวหลวง 45.5777 -0.60% +1.17% -0.09% +3.10% +5.83% +12.17% +29.18% +20.55% - - - -
BLTF75 T บัวหลวง 31.6607 -0.57% +0.78% +0.29% +2.78% +5.38% +10.54% +26.65% +19.65% - - - -
BMBF D เอ็มเอฟซี 4.7505 -0.00% +1.48% +0.99% +5.41% +13.54% +25.27% +32.08% +30.88% 3.79% ไม่เเน่นอน 26/07/17 0.1800
B-NIPPON บัวหลวง 12.1664 -0.06% +0.99% +0.86% -2.22% +8.12% +11.32% +10.55% 0.00% - - - -
BP13/17 บัวหลวง 10.0819 -0.01% +0.02% +0.07% +0.33% +0.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BRIC ยูโอบี 8.7402 +0.67% +1.19% -0.87% +6.43% +10.10% +21.90% +29.79% +33.59% - - - -
B-SENIOR บัวหลวง 12.3234 -0.04% +0.31% +0.21% +1.27% +2.06% +6.48% +16.14% 0.00% - - - -
B-SENIOR-X บัวหลวง 10.0046 -0.07% +0.13% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BSIRICG D บัวหลวง 8.9367 -0.08% +1.58% -0.28% +2.78% +4.74% +11.24% +11.81% +4.74% 12.20% 4 16/01/18 0.2400
BSIRIRMF T บัวหลวง 11.5918 -0.08% +1.59% -0.30% +2.51% +4.54% +11.16% +13.90% 0.00% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 13.9456 +0.25% +2.80% -3.57% -1.83% +2.47% +2.98% +7.53% +8.35% - - - -
B-THAICG บัวหลวง 10.0794 -0.26% +1.33% -0.25% +1.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BTK บัวหลวง 19.1218 -0.07% +0.80% -2.28% +0.29% +3.29% +12.48% -1.82% -3.21% - - - -
B-TNTV บัวหลวง 13.0488 +0.00% +0.02% +0.07% +0.21% +0.42% +0.95% +3.26% +7.62% - - - -
BTP บัวหลวง 52.4501 -0.33% +1.43% +0.51% +5.49% +6.57% +18.67% +52.88% +35.07% - - - -
B-TREASURY บัวหลวง 10.9407 +0.00% +0.02% +0.07% +0.23% +0.46% +1.02% +3.49% +7.83% - - - -
CG-LTF T ยูโอบี 63.3057 -0.09% +1.84% +1.38% +5.89% +14.25% +24.43% +26.79% +26.20% - - - -
CG-RMF T ยูโอบี 12.3724 -0.08% +1.78% +1.41% +5.80% +14.01% +23.98% 0.00% 0.00% - - - -
CHINA D กรุงไทย 6.3527 -0.75% -1.11% -0.58% +1.12% +2.59% +14.73% +9.05% +56.97% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/15 1.5000
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD D T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 15.3190 +0.10% +1.87% -1.93% +1.39% +5.56% +14.76% +21.29% +13.17% N/A ไม่เเน่นอน 30/11/15 0.3500
CIMB-PRINCIPAL APDI ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 20.0743 +0.01% +1.77% +2.50% +8.64% +14.40% +33.29% +39.84% +77.37% - - - -
CIMB-PRINCIPAL APDIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.5497 +0.01% +1.77% +2.47% +7.43% +13.08% +31.62% +34.23% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CII ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.7367 -0.41% +0.24% -2.27% +1.50% -0.34% +12.67% +15.92% +38.31% - - - -
CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.1850 -0.00% +0.02% +0.09% +0.21% +0.38% +0.84% +2.71% +6.67% - - - -
CIMB-PRINCIPAL DPLUS ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.4994 +0.00% +0.03% +0.10% +0.33% +0.60% +1.32% +4.80% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EPIF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.0666 -0.79% +2.52% +3.43% +13.93% +21.87% +35.97% +5.88% -4.21% N/A ไม่เเน่นอน 18/02/15 0.1000
CIMB-PRINCIPAL EQRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 20.4814 +0.13% +2.44% -2.50% +1.55% +11.36% +23.78% +35.67% +21.54% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EQUITY ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.1811 -0.53% -0.37% -2.18% -7.23% -11.69% -4.58% +11.87% +54.49% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9661 +0.14% +2.57% -2.40% +2.36% +12.63% +25.88% +22.29% +15.09% N/A 1 07/03/18 2.4300
CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 28.9891 +0.13% +2.43% -2.48% +2.19% +12.64% +26.15% +42.70% +45.41% 2.07% 1 07/08/17 0.6000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.3760 +0.00% +0.02% +0.10% +0.29% +0.57% +1.23% +3.73% +7.81% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4923 -0.01% +0.18% +0.90% +3.94% +2.18% +9.79% +13.45% +9.56% N/A ไม่เเน่นอน 12/02/07 0.1500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 6.5120 +0.00% -0.23% -0.14% +3.33% +4.27% +7.47% -0.96% -29.50% N/A ไม่เเน่นอน 28/04/11 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.0227 +0.05% +0.51% +0.63% +1.70% +6.46% +13.89% +24.63% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) LTF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 33.8532 -0.02% +1.53% +2.32% +5.07% +10.97% +22.75% +31.02% +29.83% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.2004 -0.29% +0.81% +1.60% +1.79% +4.71% +6.98% +14.65% +10.19% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.1471 +0.05% +1.18% -1.15% +1.06% +5.75% +10.78% +14.43% +18.92% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 20.7368 -0.15% +1.50% +2.25% +6.52% +10.18% +21.56% +28.35% +27.54% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) VF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.5416 +0.00% +0.02% +0.08% +0.25% +0.51% +1.11% +3.67% +8.51% - - - -
CIMB-PRINCIPAL FIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.2728 -0.00% +0.03% +0.12% +0.45% +0.81% +2.02% +6.21% +13.93% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0707 -0.14% +0.16% +2.73% -6.81% -6.83% +2.66% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8100 -0.09% -1.11% -1.53% -0.37% -3.24% -8.46% -5.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GMV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.0180 -0.42% +0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.2818 +0.49% +1.45% +3.39% +9.85% +14.15% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GREITS D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.6869 +0.12% +0.93% +1.96% -3.56% -2.40% +3.78% 0.00% 0.00% 3.72% 1 07/02/18 0.2900
CIMB-PRINCIPAL GSA ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.7195 -0.57% +0.77% +1.05% +2.45% +4.41% +11.09% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GTR ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.7557 +0.01% -0.10% -0.66% -2.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IBALANCED-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.2224 +0.09% +1.75% -1.96% +1.41% +8.88% +18.25% +28.60% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2061 -0.00% +0.02% +0.07% +0.25% +0.50% +1.12% +3.99% +9.11% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.2353 -0.00% +0.02% +0.08% +0.25% +0.50% +1.12% +3.09% +7.71% 1.02% 4 09/01/18 0.0160
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2183 -0.00% +0.02% +0.07% +0.26% +0.51% +1.14% +4.03% +9.23% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDIV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 20.8946 +0.12% +2.33% -2.62% +1.86% +10.57% +22.47% +33.58% +25.32% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDIV-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9342 +0.12% +2.34% -2.64% +1.82% +11.21% +23.10% +32.47% +15.97% 4.41% 4 09/01/18 0.1500
CIMB-PRINCIPAL IDIV-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 21.2513 +0.12% +2.33% -2.64% +1.97% +11.44% +23.43% +37.61% +27.84% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IFIXED-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.6397 -0.01% +0.03% +0.15% +0.60% +1.06% +2.49% +6.79% +14.76% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IFIXED-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.6538 -0.01% +0.03% +0.15% +0.60% +1.06% +2.49% +6.82% +14.89% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.4948 +0.52% -0.07% -2.52% +3.83% -1.29% +4.14% +8.21% -19.70% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.3390 +0.52% -0.07% -2.52% +3.82% -1.32% +3.93% +6.25% -21.38% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IPROP-A D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 16.8975 -0.04% +0.72% +1.55% +0.27% +3.98% +8.75% +30.46% +33.81% 1.12% 1 10/04/17 0.1900
CIMB-PRINCIPAL IPROP-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.2531 -0.04% +0.74% +1.58% +0.42% +4.19% +9.00% +30.95% +30.88% 5.22% 4 09/01/18 0.1500
CIMB-PRINCIPAL IPROPRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.8507 -0.03% +0.60% +1.28% +0.61% +4.80% +9.67% +50.68% +41.21% - - - -
CIMB-PRINCIPAL JEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9517 -0.14% +1.44% +0.32% -3.48% +4.30% +5.07% +3.78% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL KEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.6872 -0.03% +2.35% +3.45% +1.16% +7.92% +16.61% +16.59% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL LTF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 22.7967 +0.13% +2.42% -2.49% +1.50% +11.20% +23.87% +37.51% +24.89% - - - -
CIMB-PRINCIPAL PRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0854 -0.00% +0.01% +0.06% +0.12% +0.19% +0.44% +1.47% +4.61% - - - -
CIMB-PRINCIPAL SET50 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 26.0668 -0.23% +1.70% +2.24% +7.04% +10.98% +22.15% +25.65% +25.54% - - - -
CIMB-PRINCIPAL SIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8523 -0.01% +0.34% +0.67% +0.50% +2.56% +6.53% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TDIF-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.0969 +0.07% +1.68% -5.68% -0.59% +10.77% +17.81% 0.00% 0.00% 2.67% 1 07/02/18 1.4400
CIMB-PRINCIPAL TG8P3 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8160 0.00% +0.38% +3.98% +13.62% +8.73% +22.62% +38.71% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TREASURY ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4879 +0.00% +0.01% +0.07% +0.20% +0.40% +0.89% +3.06% +7.16% - - - -
CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.1628 +0.20% -0.56% +1.03% +3.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CPAM APDE ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.9553 +0.01% +1.77% +2.50% +8.17% +13.73% +32.27% +37.45% 0.00% - - - -
CPAM GSCEQ-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.8578 -0.12% +1.01% +2.79% +4.30% +7.14% +14.48% +24.29% 0.00% - - - -
CPAM KOEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.2850 -0.03% +2.33% +3.40% +1.12% +7.92% +16.52% +14.33% 0.00% - - - -
CPRMF1 T ยูโอบี 16.6878 -0.02% +0.22% +0.30% +0.69% +1.13% +2.50% +4.60% +9.85% - - - -
CPRMF2 T ยูโอบี 14.9992 -0.03% +0.24% +0.35% +0.90% +1.41% +3.21% +6.64% +11.28% - - - -
CPRMF3 T ยูโอบี 15.9267 +0.13% +0.23% +0.33% +0.92% +1.67% +4.24% +8.77% +10.16% - - - -
CPRMF4 T ยูโอบี 15.7740 -0.01% +0.20% +0.29% +0.79% +1.09% +2.25% +3.20% +6.44% - - - -
CPRMF5 T ยูโอบี 15.5510 -0.01% +0.23% +0.26% +0.85% +1.06% +2.99% +4.37% +8.31% - - - -
DE-1 D เอ็มเอฟซี 7.1604 +0.03% +1.59% +25.12% +5.36% +13.50% +25.45% +32.87% +34.60% N/A ไม่เเน่นอน 26/02/18 1.4800
EBANK D กรุงไทย 6.0344 -0.39% -0.42% -1.29% -2.54% +1.11% +6.11% +2.08% +0.32% N/A ไม่เเน่นอน 18/07/14 0.1100
ECOMM กรุงไทย 9.4354 -0.09% +3.08% +6.17% +7.17% +20.13% +33.97% +74.53% 0.00% - - - -
EFOOD กรุงไทย 6.2684 +0.23% +2.28% -2.64% -7.39% -6.64% -4.74% +25.89% 0.00% - - - -
EHD ยูโอบี 9.2455 +0.61% -0.01% +0.51% -2.43% -0.76% +9.67% +7.49% +52.04% - - - -
EICT กรุงไทย 5.0875 +0.98% +3.73% +4.94% +4.33% -2.55% +7.65% -25.57% 0.00% - - - -
ENGY D ทหารไทย 6.8222 -1.08% +2.29% +2.50% +13.73% +22.06% +35.10% +56.08% +40.70% 2.79% 2 12/10/17 0.0900
EP-LTF T โซลาริส 20.1127 -0.63% +1.01% -0.94% -0.08% +3.17% +9.53% -14.07% +0.60% - - - -
ERMF T ยูโอบี 103.8007 -0.12% +1.72% +2.19% +5.12% +8.35% +17.30% +17.98% +4.97% - - - -
FLEXAR วรรณ 40.1894 -0.30% +1.82% +0.53% +3.27% +6.27% +13.30% +13.61% +7.97% - - - -
FLEX-RMF T วรรณ 29.3600 -0.43% +1.61% +0.87% +3.99% +6.99% +15.34% +26.17% +18.33% - - - -
F-RMF T วรรณ 15.3167 +0.00% +0.02% +0.11% +0.40% +0.71% +1.62% +4.31% +10.51% - - - -
GBRMF T ยูโอบี 14.1220 -0.00% +0.03% +0.11% +0.48% +0.78% +1.71% +4.99% +11.65% - - - -
GC ยูโอบี 15.0385 +0.48% +2.19% +2.14% +2.21% +2.64% +12.75% +29.49% +59.92% - - - -
GEM-D D ยูโอบี 11.0642 +1.02% 0.00% +1.69% +3.45% -0.10% +4.87% +17.62% +29.84% 1.20% 1 12/04/16 0.1330
GHD ยูโอบี 10.7312 -0.04% +0.13% +4.14% -1.96% -1.72% -12.18% +26.53% +32.97% - - - -
GLD กรุงไทย 1.7603 -0.33% -0.56% -2.38% +0.14% -5.68% -5.26% +4.27% -17.54% - - - -
GW ยูโอบี 11.3789 -0.02% +0.02% +4.42% +0.40% +2.56% +6.01% +34.57% +45.49% - - - -
HAPPY D5 D เอ็มเอฟซี 9.5684 +0.04% +1.45% +1.51% +5.84% +14.48% +21.75% +26.97% +11.75% 5.64% 1 26/01/18 0.7140
HI-DIV D เอ็มเอฟซี 9.9390 -0.18% +1.37% +2.67% +6.41% +15.83% +27.03% +35.30% +6.02% 5.94% 3 26/02/18 0.1500
HI-DIV LTF T เอ็มเอฟซี 10.5848 -0.19% +1.34% +1.20% +4.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
HI-DIV PLUS เอ็มเอฟซี 12.8684 -0.18% +1.32% +1.18% +6.01% +15.11% +26.02% +33.50% 0.00% - - - -
HK กรุงไทย 4.6484 -2.19% -3.16% +1.38% +0.92% -9.18% -21.37% +5.28% 0.00% - - - -
I-10 เอ็มเอฟซี 2.5531 -0.92% +0.93% +1.10% +0.52% +0.62% -6.04% -45.01% -72.10% - - - -
I-DEVELOP เอ็มเอฟซี 11.6308 +0.04% -0.11% -0.77% +2.68% +11.12% +8.21% -7.85% +16.92% - - - -
I-GOLD เอ็มเอฟซี 13.0821 +0.18% -0.29% -1.82% +4.29% -1.85% +4.35% +8.67% -17.72% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 6.7246 -0.46% -0.60% -2.86% +2.92% -3.34% -0.20% +1.59% -24.71% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 6.9936 -0.44% -0.54% -2.62% +3.19% -3.19% +0.03% +1.52% -24.38% - - - -
I-GOLDRMF T เอ็มเอฟซี 10.1191 +0.14% -0.31% -1.88% +3.88% -2.39% +3.34% +7.33% -18.32% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 29.1758 -0.45% +2.20% -1.94% +1.16% +3.16% +16.87% +21.46% +17.65% - - - -
I-OIL เอ็มเอฟซี 4.5533 +0.62% +1.34% +0.04% +6.20% +17.72% +10.65% -30.67% -61.14% - - - -
I-REITS เอ็มเอฟซี 12.9086 +0.77% +3.49% +2.07% -5.60% -8.06% -2.35% -11.19% +4.21% - - - -
I-SMART D เอ็มเอฟซี 10.0568 -0.06% -0.08% +0.07% -0.74% +0.13% +3.42% +2.47% 0.00% 2.78% 1 27/10/17 0.2800
JB25 ทหารไทย 46.7599 -0.23% +1.61% +3.80% +8.50% +13.10% +27.44% +39.74% +37.17% - - - -
JB25LTF D T ทหารไทย 27.3858 -0.23% +1.60% +3.77% +8.39% +12.80% +26.70% +36.61% +31.33% 2.30% 2 15/01/18 0.2500
JB25RMF T ทหารไทย 42.5208 -0.23% +1.59% +3.77% +8.35% +12.78% +26.76% +37.67% +33.83% - - - -
JBPLTF D T ทหารไทย 22.0970 -0.18% +1.22% +2.83% +6.30% +9.52% +19.57% +27.95% +26.62% 2.13% 2 15/01/18 0.2000
JSM ยูโอบี 20.3420 +0.60% +2.39% +5.88% +2.14% +11.25% +34.61% +61.03% 0.00% - - - -
K20SLTF D T กสิกรไทย 18.5430 -0.35% +5.65% -1.98% +2.73% +11.15% +19.76% +35.86% +25.43% 2.43% 1 14/03/18 0.7900
K-2500 กสิกรไทย 14.8306 -0.04% +0.24% +0.26% +0.81% +1.66% +3.22% +7.24% +12.06% - - - -
K-2510 กสิกรไทย 16.6771 -0.06% +0.38% +0.28% +1.00% +2.19% +4.71% +10.46% +14.43% - - - -
K-2520 กสิกรไทย 19.6910 -0.08% +0.54% +0.38% +1.34% +2.96% +6.88% +14.32% +19.81% - - - -
K-2530 กสิกรไทย 21.8744 -0.18% +0.68% +0.32% +1.50% +3.46% +8.03% +16.04% +20.41% - - - -
K70LTF D T กสิกรไทย 17.8082 -0.09% +4.23% +1.30% +3.79% +7.65% +16.70% +22.32% +17.27% 2.75% 2 14/03/18 0.5600
K-AEC กสิกรไทย 11.2001 +0.56% -0.65% -2.53% +1.05% +4.87% +7.11% 0.00% 0.00% - - - -
KAF D เอ็มเอฟซี 20.5364 -0.12% +1.02% -1.07% +2.27% +5.66% +9.84% +13.94% +6.78% N/A ไม่เเน่นอน 22/09/16 0.3100
K-AFIXED กสิกรไทย 9.9800 -0.05% +0.09% -0.48% -0.25% -0.35% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-APB กสิกรไทย 9.7849 -0.03% -0.17% -0.08% -2.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-ASIA D กสิกรไทย 11.8399 +0.12% +1.27% +1.08% +5.34% +7.25% +19.32% +30.22% 0.00% 6.76% 1 14/02/18 0.2000
K-BANKING กสิกรไทย 12.8970 -0.38% -0.41% -1.26% +0.72% +4.44% +9.59% 0.00% 0.00% - - - -
KBLRMF T กสิกรไทย 28.1841 -0.13% +0.48% +0.27% +1.36% +3.51% +6.65% +8.42% +10.13% - - - -
K-CASH กสิกรไทย 12.8345 +0.00% +0.02% +0.08% +0.26% +0.53% +1.19% +3.93% +8.13% - - - -
K-CBOND กสิกรไทย 17.1511 +0.00% +0.04% +0.15% +0.65% +0.99% +2.30% +7.30% +13.37% - - - -
K-CHINA D กสิกรไทย 13.0274 +0.66% +3.64% +0.62% +10.21% +11.90% +31.76% +44.06% +90.87% 6.52% 3 14/03/18 0.2000
K-CHX กสิกรไทย 12.5360 -1.18% -1.43% -1.45% +1.49% +8.40% +22.66% 0.00% 0.00% - - - -
KDLTF D T กสิกรไทย 21.7152 -0.13% +5.89% +1.82% +5.26% +10.64% +23.38% +31.56% +20.41% 2.90% 2 14/03/18 0.9400
KECASH เมย์เเบงก์ 11.1604 -0.02% +0.03% +0.05% +0.22% +0.49% +1.09% +4.92% +10.38% - - - -
K-ENERGY กสิกรไทย 14.6040 -1.07% +2.31% +2.62% +14.02% +22.59% +35.69% 0.00% 0.00% - - - -
KEQLTF T กสิกรไทย 37.8223 -0.18% +1.37% +1.70% +6.02% +11.87% +24.09% +30.19% +21.15% - - - -
KEQRMF T กสิกรไทย 33.7349 -0.26% +1.21% +1.51% +5.64% +12.52% +24.23% +35.96% +25.99% - - - -
K-EQUITY D กสิกรไทย 19.0624 -0.11% +1.76% +1.80% +5.84% +12.22% +25.02% +35.37% +25.45% 10.75% ไม่เเน่นอน 12/01/18 1.0000
KEURMF T กสิกรไทย 12.8970 +0.14% +1.38% +0.65% -1.28% +0.08% +5.89% +10.10% 0.00% - - - -
K-EUROPE D กสิกรไทย 11.7485 +0.14% +1.39% +0.71% -1.14% +0.31% +6.46% +9.99% 0.00% 8.51% 4 14/02/18 0.2000
K-EUSAGE D กสิกรไทย 9.7473 -0.19% +0.49% +2.33% -1.76% -0.55% +8.24% 0.00% 0.00% 6.16% 1 14/02/18 0.2000
K-EUX กสิกรไทย 11.3503 +0.57% -0.07% +0.52% -3.61% -2.09% +4.20% 0.00% 0.00% - - - -
KFAFIX กรุงศรี 10.3848 +0.00% +0.07% +0.20% +0.78% +1.34% +3.34% 0.00% 0.00% - - - -
KFAINCOM-R กรุงศรี 11.0019 -0.08% +0.31% +1.00% -1.06% +0.35% +4.32% 0.00% 0.00% - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 10.1239 -0.76% +0.09% -0.86% +0.82% +2.22% +5.02% -1.41% -8.45% - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 6.5370 +0.21% +1.75% +1.43% +8.03% +8.18% +25.86% +40.65% +40.22% - - - -
KFCASH กรุงศรี 13.0469 +0.00% +0.01% +0.06% +0.18% +0.38% +0.88% +3.02% +6.87% - - - -
KFCASHPLUS กรุงศรี 11.9751 +0.00% +0.01% +0.06% +0.20% +0.40% +0.91% +3.29% +7.82% - - - -
KFCASHRMF T กรุงศรี 12.9613 +0.00% +0.01% +0.06% +0.18% +0.37% +0.89% +3.06% +7.04% - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 11.4829 -0.19% +1.22% +0.47% +5.33% +5.76% +7.99% +6.62% +34.36% - - - -
KFCHINARMF T กรุงศรี 11.3803 +0.44% +2.02% +3.22% +10.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 10.2942 +0.03% +0.12% +0.28% -1.64% -0.29% -2.01% 0.00% 0.00% - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 10.5161 -0.07% -0.04% +0.05% -1.25% -0.84% +2.38% 0.00% 0.00% - - - -
KFDIVRMF T กรุงศรี 33.9025 -0.03% +1.47% +1.15% +4.88% +9.44% +21.39% +24.00% +16.30% - - - -
KFDNM-D D กรุงศรี 13.6492 +0.01% +2.58% -2.41% +1.79% +11.30% +28.97% +65.95% +38.15% 6.89% ไม่เเน่นอน 30/11/17 0.3900
KFDYNAMIC กรุงศรี 41.8714 +0.03% +2.67% -2.42% +1.99% +11.63% +29.36% +67.94% +42.72% - - - -
KF-ELI กรุงศรี 9.1852 -0.44% -0.19% -0.83% +5.10% +1.52% +11.16% +12.88% -10.60% - - - -
KF-EM กรุงศรี 12.4389 -0.36% -0.18% -0.31% -0.31% -1.35% +9.68% +15.51% +24.90% - - - -
KFENSET50 กรุงศรี 27.1333 -0.28% +1.83% +2.26% +7.54% +12.86% +24.48% +32.61% +35.55% - - - -
K-FEQ กสิกรไทย 78.3726 -0.43% +1.04% +0.08% +2.02% +7.02% +16.74% +21.49% +20.77% - - - -
KFEQRMF T กรุงศรี 35.4410 -0.03% +1.77% -3.44% +0.19% +11.60% +26.14% +41.22% +20.88% - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 14.2501 +0.19% +0.61% -0.63% -1.05% -2.38% +7.67% +17.86% 0.00% - - - -
KFEURORMF T กรุงศรี 12.7232 +0.19% +0.62% -0.63% -1.15% -2.49% +7.52% +21.22% 0.00% - - - -
KFFIN-D D กรุงศรี 10.3782 +0.09% +2.02% -2.10% +1.73% +14.05% +28.70% +58.26% +28.74% 20.72% 1 29/01/18 1.3200
KFFLEX กรุงศรี 29.4588 +0.03% +1.99% -1.11% +1.42% +9.52% +21.62% +31.37% +18.74% - - - -
KFFLEX2RMF T กรุงศรี 65.3957 +0.02% +2.01% -1.05% +1.27% +9.16% +21.00% +29.93% +17.53% - - - -
KFFLEX-D D กรุงศรี 8.4796 +0.01% -15.01% -17.58% -15.40% -8.63% +1.64% +29.86% +13.75% 4.36% 1 21/03/18 1.6700
KF-GBLVAL กรุงศรี 11.1783 +0.33% -0.42% +0.45% -2.47% +0.10% -0.69% +12.84% +34.00% - - - -
KF-GBRAND D กรุงศรี 10.0017 +0.00% -1.92% -1.94% -5.58% -1.44% +2.71% 0.00% 0.00% 7.50% 1 21/03/18 0.2000
KFGBRANRMF T กรุงศรี 11.2139 +0.00% +0.02% +0.04% -3.65% +0.54% +1.89% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GLS กรุงศรี 8.4592 -0.00% -0.03% +0.16% -1.41% +0.64% +2.28% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 11.0356 +0.69% -0.57% -2.75% -0.04% -6.04% -5.62% +2.82% -19.31% - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 11.1501 +0.69% -0.57% -2.78% -0.08% -6.09% -5.67% +2.62% -19.60% - - - -
KFGOVRMF T กรุงศรี 14.4060 +0.00% +0.04% +0.13% +0.41% +0.63% +1.85% +5.00% +13.04% - - - -
KF-GPROPD D กรุงศรี 8.4100 +0.32% +1.14% +1.88% -6.36% -6.60% -5.19% 0.00% 0.00% 2.97% ไม่เเน่นอน 23/08/17 0.2500
KFGROWTH-A กรุงศรี 9.2116 -0.03% +1.62% -1.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFGROWTH-D D กรุงศรี 9.2103 -0.03% +1.62% +5.51% +0.90% +12.88% +27.43% +40.96% +14.86% 15.74% 1 20/02/18 0.8000
KF-GTECH กรุงศรี 12.6680 +0.15% +0.76% +4.71% +7.01% +11.95% +25.03% 0.00% 0.00% - - - -
KFGTECHRMF T กรุงศรี 10.8356 +0.15% +0.78% +4.73% +6.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFHAPPY กรุงศรี 10.4641 -0.01% +0.44% -0.04% +0.84% +2.80% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFHAPPYRMF T กรุงศรี 10.1393 -0.01% +0.43% -0.05% +0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFHCARERMF T กรุงศรี 10.4442 -0.23% +0.16% +1.60% -0.16% -4.33% -0.99% -4.46% 0.00% - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 10.3938 +0.44% -2.70% -1.55% +5.63% +12.71% +34.42% 0.00% 0.00% 10.10% 3 21/03/18 0.5000
KFHEALTH-D D กรุงศรี 7.9967 -0.22% +0.16% +1.60% -0.13% -4.30% +2.21% +2.15% 0.00% 6.25% 1 20/06/17 0.2500
KF-HEUROPE กรุงศรี 13.4023 +0.16% +1.39% +0.77% -1.16% +0.33% +6.20% +10.31% 0.00% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 8.1827 +0.55% -0.05% -2.63% +3.82% -1.11% +4.80% +9.31% -19.65% - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 9.4545 -0.07% -0.90% -2.51% -4.99% +2.52% +11.03% +11.49% 0.00% 10.58% 1 21/03/18 0.2500
KF-HJPINDX กรุงศรี 11.3565 -0.53% +0.90% -0.13% -4.84% +8.85% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HSMUS กรุงศรี 10.5973 -0.71% +0.37% +0.85% +0.76% +6.15% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HUSINDX กรุงศรี 11.4668 -0.10% +0.30% +0.56% +2.07% +8.89% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-INCOME กรุงศรี 11.1935 +0.03% +0.13% +0.30% -1.66% -0.29% -2.03% +8.69% 0.00% - - - -
KF-INDIA กรุงศรี 9.9795 +0.02% +0.71% -2.32% -5.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFIRMF T กสิกรไทย 14.7926 +0.00% +0.04% +0.19% +0.76% +1.17% +2.74% +7.40% +14.39% - - - -
K-FITL กสิกรไทย 10.3858 +0.02% +0.88% +0.82% +2.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-FITM กสิกรไทย 10.3163 +0.01% +0.66% +0.65% +2.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-FITS กสิกรไทย 10.1595 +0.00% +0.26% +0.29% +1.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-FITXL กสิกรไทย 10.6161 +0.02% +1.35% +1.26% +4.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-FIXED กสิกรไทย 12.2088 -0.01% +0.03% +0.14% +0.68% +0.99% +2.42% +7.80% +17.00% - - - -
K-FIXEDPLUS กสิกรไทย 10.1515 +0.01% +0.05% +0.18% +0.71% +1.14% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFJAPANRMF T กรุงศรี 10.1992 +0.03% +1.23% -0.21% -6.39% -0.31% -3.92% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAP กรุงศรี 12.8842 +0.03% +1.96% +6.54% +1.82% +14.70% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-JPSCAPD D กรุงศรี 11.5565 +0.02% +1.92% +7.00% +2.67% +15.63% 0.00% 0.00% 0.00% 4.33% 1 19/01/18 0.7500
KF-LATAM กรุงศรี 8.1196 -0.80% -1.14% +0.20% +8.16% -4.73% +4.51% +26.33% -14.32% - - - -
KFLRMF T กสิกรไทย 90.5280 -0.14% +1.40% +1.10% +4.65% +10.28% +19.20% +21.96% +19.67% - - - -
KFLS20PLUS กรุงศรี 12.8886 -0.01% +1.58% -1.31% -0.41% +4.08% +9.91% +15.35% +9.90% - - - -
KFLS30PLUS กรุงศรี 12.0827 -0.00% +1.03% -0.83% -0.23% +2.88% +7.12% +10.37% +7.81% - - - -
KFLS55PLUS กรุงศรี 11.0192 +0.08% -0.00% +1.04% +2.40% +3.04% +3.94% +4.87% +9.63% - - - -
KFLTF50 T กรุงศรี 39.3484 -0.24% +1.69% +2.41% +7.29% +11.48% +23.60% +29.44% +30.19% - - - -
KFLTFA50-D D T กรุงศรี 26.3650 -0.09% +2.72% +3.56% +3.31% +7.07% +18.46% +42.91% +26.34% 3.79% 1 21/02/18 1.0000
KFLTFAST-D D T กรุงศรี 11.5182 +0.03% +1.64% -0.72% -0.07% +5.51% +11.62% 0.00% 0.00% 3.47% ไม่เเน่นอน 30/11/17 0.4000
KFLTFD70 D T กรุงศรี 18.0751 -0.02% +1.07% +0.84% +3.45% +6.72% +15.13% +19.22% +13.98% 5.53% 1 23/08/17 1.0000
KFLTFDIV D T กรุงศรี 29.1982 -0.04% +1.56% +1.20% +5.03% +9.74% +21.94% +23.33% +13.78% 3.42% 1 15/11/17 1.0000
KFLTFEQ T กรุงศรี 35.1451 -0.02% +1.79% -3.35% +0.27% +11.72% +26.50% +41.76% +21.91% N/A 1 26/04/17 0.3500
KFLTFEQ70D D T กรุงศรี 18.5028 -0.02% +1.17% -2.39% +0.21% +8.16% +17.92% +27.45% +14.65% 1.89% 1 26/04/17 0.3500
KFLTFSTARD T กรุงศรี 9.8835 -0.04% +2.24% -1.81% -0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFLTFTSM-D D T กรุงศรี 11.5946 +0.38% +2.64% -5.63% -5.22% +4.63% +15.92% 0.00% 0.00% 5.35% ไม่เเน่นอน 30/11/17 0.6200
KFLTGOVRMF T กรุงศรี 13.4041 -0.01% +0.04% +0.13% +0.51% +0.76% +2.94% +5.58% +12.38% - - - -
KFMINCOM-R กรุงศรี 10.1013 -0.07% -0.00% -0.08% -0.76% +0.07% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFMIX80-20 D กรุงศรี 10.2121 -0.10% -0.02% -0.32% +1.23% +1.95% +3.14% +5.54% 0.00% 2.45% 1 06/10/16 0.2500
KFMONEY กรุงศรี 10.5697 +0.01% +0.02% +0.08% +0.22% +0.43% +0.99% +3.50% +7.96% - - - -
KFMTFI กรุงศรี 15.2419 -0.00% +0.05% +0.17% +0.64% +1.07% +2.64% +6.11% +13.99% - - - -
KFMTFI-D D กรุงศรี 10.0427 -0.00% -0.84% -0.71% -0.23% +0.23% +1.79% +8.10% +15.24% 1.29% 2 21/03/18 0.0900
KFMTFIRMF T กรุงศรี 13.2852 -0.00% +0.04% +0.17% +0.62% +0.99% +2.58% +6.00% +12.55% - - - -
KFMXPLS2TM กรุงศรี 11.2909 +0.05% +0.26% +0.02% +1.20% +1.67% +4.48% +7.80% +8.69% - - - -
KF-OIL กรุงศรี 3.4548 +0.37% +1.17% +2.36% +5.16% +14.82% +8.37% -26.69% -58.80% - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 15.7419 +0.21% +1.90% +3.44% +2.47% +10.68% +14.36% +26.97% +58.88% - - - -
KFS100RMF T กรุงศรี 37.7855 -0.28% +1.92% +1.73% +6.85% +11.09% +23.29% +32.43% +32.00% - - - -
KFSDIV D กรุงศรี 11.2396 -0.03% +1.49% +4.92% +5.01% +9.80% +22.16% +21.46% +8.77% 9.34% 4 20/02/18 0.4000
KFSEQ กรุงศรี 34.0019 -0.04% +1.73% -3.37% +0.36% +12.14% +26.90% +42.30% +22.68% - - - -
KFSEQ-D D กรุงศรี 9.3442 -0.04% +1.64% +21.74% +0.92% +12.92% +27.31% +41.04% +11.54% 10.27% 1 20/02/18 2.0450
KFSF กรุงศรี 25.0652 -0.00% +0.03% +0.21% +0.59% +0.88% +1.76% +5.07% +11.33% - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 10.5269 -0.07% -0.04% +0.06% -1.16% -0.75% +2.50% 0.00% 0.00% - - - -
KFSINCRMF T กรุงศรี 10.4994 -0.07% -0.04% +0.05% -1.20% -0.79% +2.47% 0.00% 0.00% - - - -
KFSMART กรุงศรี 10.2972 +0.01% +0.04% +0.11% +0.38% +0.76% +1.70% 0.00% 0.00% - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 9.8536 -0.53% -0.37% +0.75% -1.49% +1.32% +9.40% +19.34% 0.00% 4.57% 1 19/01/18 0.2500
KFSMUL กรุงศรี 18.0151 -0.00% +0.06% +0.17% +0.67% +1.13% +2.86% +6.80% +15.28% - - - -
KFSPLUS กรุงศรี 20.5838 +0.00% +0.02% +0.09% +0.30% +0.62% +1.40% +4.51% +10.01% - - - -
KFSTARRMF T กรุงศรี 9.8994 -0.04% +2.20% -1.81% -0.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFTHAICG กรุงศรี 10.9676 -0.28% +1.87% -1.19% -0.48% +6.78% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFTHAISM กรุงศรี 15.5561 +0.40% +2.94% -5.61% -4.89% +4.32% +16.89% 0.00% 0.00% - - - -
KF-TRB กรุงศรี 12.1757 -0.07% +0.11% +0.07% -2.13% -2.85% +0.32% +3.02% +8.29% - - - -
KFTSRMF T กรุงศรี 81.4561 +0.00% +2.03% -1.18% +1.24% +9.36% +21.34% +30.54% +16.19% - - - -
KFTSTAR-A กรุงศรี 11.1689 -0.05% +2.14% -1.78% -0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFTSTAR-D D กรุงศรี 10.2772 -0.05% +2.14% +2.11% -0.22% +6.28% 0.00% 0.00% 0.00% 6.81% 1 20/02/18 0.4000
KFTW2 กรุงศรี 84.1876 -0.03% +1.83% -3.37% +0.71% +12.82% +28.32% +47.46% +28.61% - - - -
KF-US กรุงศรี 18.7464 -0.41% -0.11% +1.41% +0.18% +4.31% +4.39% +28.42% +77.79% - - - -
KFVALUE กรุงศรี 38.7818 -0.05% +1.52% +1.13% +4.89% +9.61% +22.45% +26.18% +17.91% - - - -
K-GA D กสิกรไทย 11.6365 -0.10% +0.45% +0.05% +1.06% +2.09% +7.84% +11.62% +29.67% 8.59% 14/12/17 0.2000
KGARMF T กสิกรไทย 13.5065 -0.11% +0.44% +0.03% +1.04% +2.02% +7.49% +11.64% +28.11% - - - -
KGBRMF T กสิกรไทย 14.0143 +0.01% +0.04% +0.15% +0.62% +0.94% +2.28% +6.41% +13.08% - - - -
KGDRMF T กสิกรไทย 11.5383 +0.76% +0.18% -1.22% +4.20% -0.59% +5.54% +10.73% -16.88% - - - -
K-GEMO D กสิกรไทย 11.5456 +0.14% +2.31% +2.94% +9.63% +10.40% +33.11% +40.78% +38.24% 3.46% 2 14/02/18 0.3500
K-GHEALTH D กสิกรไทย 9.8000 -0.31% +0.67% +1.86% +3.47% +0.53% +9.62% -1.60% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/08/15 0.2000
K-GHEALTH(UH) กสิกรไทย 9.0814 -0.37% +0.26% +1.61% -0.21% -4.49% -1.47% 0.00% 0.00% - - - -
KGHRMF T กสิกรไทย 9.3946 -0.32% +0.66% +1.85% +3.39% +0.47% +9.46% 0.00% 0.00% - - - -
KGIFRMF T กสิกรไทย 10.4201 -0.06% +1.39% +0.84% -3.77% -5.10% +5.64% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINCOME-A(A) กสิกรไทย 10.9773 -0.00% +0.11% +0.16% -1.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINCOME-A(R) กสิกรไทย 10.9776 -0.00% +0.11% +0.17% -1.23% +0.62% +4.08% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINFRA D กสิกรไทย 10.2610 -0.06% +1.40% +0.86% -3.70% -5.09% +6.17% 0.00% 0.00% 6.33% ไม่เเน่นอน 14/12/17 0.2000
K-GLOBE D กสิกรไทย 8.5686 +0.02% +0.50% +0.07% +0.90% +4.40% +5.36% +20.29% +50.33% N/A ไม่เเน่นอน 12/06/15 0.2000
KGLTF D T กสิกรไทย 18.9020 -0.44% +5.51% +0.68% +3.59% +8.56% +17.92% +28.50% +13.17% 2.49% 2 14/03/18 0.7500
K-GOLD D กสิกรไทย 9.5520 +0.77% +0.18% -1.21% +4.25% -0.51% +5.70% +11.92% -16.89% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/16 0.5000
K-GPROP D กสิกรไทย 9.8958 +0.33% +0.73% +1.51% -1.78% -0.27% +7.70% +3.38% 0.00% N/A 1 14/02/18 0.2500
K-ICT กสิกรไทย 8.7396 +0.94% +3.53% +4.84% +8.74% +1.52% +12.95% 0.00% 0.00% - - - -
K-INDIA D กสิกรไทย 11.6037 -0.42% +1.78% -3.16% -3.11% +0.36% +13.67% +26.62% +84.36% 7.33% 2 14/02/18 0.2000
K-INDX กสิกรไทย 11.6374 -0.69% +0.38% -4.56% -3.11% -1.01% +8.65% 0.00% 0.00% - - - -
K-JP D กสิกรไทย 10.8460 +0.38% +1.83% +2.55% -1.83% +7.70% +14.92% +16.37% 0.00% 8.30% 2 12/01/18 0.2000
KJPRMF T กสิกรไทย 12.9897 +0.38% +1.85% +2.56% -2.05% +7.16% +14.40% +16.82% 0.00% - - - -
K-JPX กสิกรไทย 12.5696 -0.47% +1.20% -0.15% -4.11% +4.51% +11.52% 0.00% 0.00% - - - -
KKF D ยูโอบี 3.6762 -0.37% +1.30% +0.55% +22.25% +8.79% +19.31% +21.36% +13.35% 16.84% ไม่เเน่นอน 27/12/17 0.5590
KK GOLD 7%#1 ภัทร 6.3486 -0.60% -0.58% -2.77% +1.73% -4.36% -2.82% -2.81% -27.95% - - - -
K-MENA D กสิกรไทย 6.8333 -0.25% 0.00% +1.04% +5.11% +8.69% +10.81% -10.32% +40.23% N/A ไม่เเน่นอน 12/09/14 0.2000
K-MIDSMALL กสิกรไทย 16.6493 +0.16% +3.46% -2.88% -0.02% +8.60% +19.54% +61.62% 0.00% - - - -
K-MONEY กสิกรไทย 12.0283 +0.01% +0.02% +0.05% +0.17% +0.38% +0.90% +3.26% +7.81% - - - -
KMSLTF T กสิกรไทย 12.7942 +0.22% +3.43% -1.96% +0.02% +9.74% +21.27% 0.00% 0.00% - - - -
KMSRMF T กสิกรไทย 17.2596 +0.23% +3.25% -2.12% +0.36% +10.07% +22.04% 0.00% 0.00% - - - -
K-MVEQ กสิกรไทย 11.6848 -0.48% +0.97% +0.82% +2.71% +4.62% +9.39% 0.00% 0.00% - - - -
KMVLTF T กสิกรไทย 11.6421 -0.48% +0.95% +0.83% +2.52% +4.34% +9.18% 0.00% 0.00% - - - -
K-OIL กสิกรไทย 4.2732 +0.26% +1.69% +2.72% +9.22% +20.88% +21.78% -20.57% -57.63% - - - -
K-PLAN1 กสิกรไทย 12.5379 -0.01% +0.05% +0.16% +0.59% +1.03% +2.41% +7.28% +14.67% - - - -
K-PLAN2 กสิกรไทย 15.8997 -0.15% +0.34% +0.10% +0.85% +2.83% +6.31% +13.00% +18.38% - - - -
K-PLAN3 กสิกรไทย 19.8527 -0.27% +0.69% +0.26% +1.40% +4.34% +10.15% +20.52% +23.42% - - - -
KPLUS D ยูโอบี 7.9661 -0.12% +1.70% -3.37% -0.44% +2.77% +12.92% +32.18% +10.00% 1.13% 1 27/03/18 0.4488
KPLUS2 D ยูโอบี 7.8421 -0.11% +1.70% -3.59% -0.71% +2.48% +12.51% +31.71% +9.59% 1.15% 1 27/03/18 0.4619
K-PROP D กสิกรไทย 10.5266 -0.12% +1.23% +0.78% -0.36% +4.86% +10.26% 0.00% 0.00% 9.40% ไม่เเน่นอน 14/12/17 0.4500
KS50LTF T กสิกรไทย 13.0667 -0.23% +1.73% +2.35% +7.17% +11.33% +23.57% 0.00% 0.00% - - - -
KS50RMF T กสิกรไทย 14.3728 -0.23% +1.73% +2.37% +7.26% +11.46% +23.87% +28.97% 0.00% - - - -
KSDLTF D T กสิกรไทย 9.4720 -0.03% +0.81% +1.78% +3.66% +6.28% +7.43% +6.49% +4.54% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/16 0.3000
K-SELECT D กสิกรไทย 9.2178 -0.08% +1.14% +0.63% +5.47% +16.12% +25.51% +31.74% +24.03% 8.24% 1 14/12/17 0.7600
K-SET50 กสิกรไทย 37.2231 -0.23% +1.73% +2.37% +7.34% +11.66% +24.23% +30.28% +30.89% - - - -
KSET50LTF T กรุงไทย 27.1932 -0.23% +1.71% +2.32% +7.05% +11.12% +23.22% +28.20% +28.91% - - - -
K-SF กสิกรไทย 10.8999 +0.01% +0.03% +0.08% +0.27% +0.59% +1.36% +4.37% 0.00% - - - -
K-SFPLUS กสิกรไทย 10.3177 +0.01% +0.04% +0.09% +0.36% +0.70% +1.74% 0.00% 0.00% - - - -
KSFRMF T กสิกรไทย 13.4637 +0.01% +0.03% +0.13% +0.43% +0.73% +1.72% +4.91% +10.15% - - - -
K-SGM กสิกรไทย 11.1447 +0.01% +0.72% +0.94% -0.21% +1.65% +6.96% 0.00% 0.00% - - - -
KSLTF T กรุงไทย 24.6997 -0.22% +1.98% -0.70% +3.40% +8.57% +8.76% +10.76% +1.41% - - - -
KSRMF T กรุงไทย 24.7989 -0.19% +1.81% -0.80% +3.44% +8.80% +9.23% +11.75% +2.20% - - - -
K-STADE D กสิกรไทย 6.4585 -0.23% +1.67% +1.27% +3.75% +9.29% +17.94% +22.67% +17.95% 8.98% 1 12/01/18 0.5500
K-STAR-A(A) กสิกรไทย 43.6707 -0.27% +1.20% +1.50% +5.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-STAR-A(R) กสิกรไทย 43.6572 -0.27% +1.20% +1.50% +5.86% +13.10% +24.94% +43.36% +38.88% - - - -
K-STEQ กสิกรไทย 41.3355 -0.04% +0.98% +0.58% +5.30% +15.62% +26.12% +37.33% +35.75% - - - -
KT25/75-A กรุงไทย 10.1558 -0.05% +0.39% +0.24% +1.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT25/75-R กรุงไทย 10.1554 -0.05% +0.39% +0.24% +1.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT25/75RMF T กรุงไทย 11.9925 -0.06% +0.44% +0.33% +1.38% +2.43% +6.06% +18.52% 0.00% - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 12.0420 +0.67% +0.63% +1.29% +3.74% +10.62% +20.26% 0.00% 0.00% - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 9.2628 -0.62% +0.34% -0.99% -2.50% -1.03% +0.60% +1.37% +1.88% - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 12.9909 -0.92% +1.13% +0.22% +6.33% +12.58% +25.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-BOND กรุงไทย 11.0775 +0.01% +0.12% +0.26% -1.24% -0.98% +0.68% -5.35% -2.08% - - - -
KT-BOND RMF T กรุงไทย 9.6860 -0.01% +0.08% +0.27% -1.27% -1.04% +0.57% -5.17% -3.82% - - - -
KTBTHAICG-A กรุงไทย 11.0538 -0.41% +2.79% +0.10% +4.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CHINA-A กรุงไทย 13.0115 +0.82% +3.51% +3.12% +10.56% +11.37% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CHINA RMF T กรุงไทย 10.8771 +0.82% +3.54% +3.19% +8.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-A กรุงไทย 12.6652 -0.02% -0.09% +1.06% +5.84% +19.64% +26.57% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-D D กรุงไทย 11.0460 -0.02% -0.09% +1.06% +6.02% +20.07% +26.44% 0.00% 0.00% 9.05% 1 23/01/18 0.5000
KTEF กรุงไทย 23.4347 +0.20% +2.37% -1.47% +4.13% +11.16% +15.56% +40.00% +43.85% - - - -
KTEF-LTF T กรุงไทย 11.8173 +0.20% +2.54% -1.36% +3.71% +10.56% +14.66% 0.00% 0.00% - - - -
KTEF-RMF T กรุงไทย 10.3377 +0.20% +2.44% -1.44% +3.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 8.4514 -0.62% -0.54% -2.21% -5.79% -1.40% -6.68% -13.08% -28.86% - - - -
KT-EURO กรุงไทย 13.4010 -0.47% -0.63% -2.30% -0.57% -1.54% +14.61% +38.19% 0.00% - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 17.6325 +0.52% +0.23% -0.65% +0.17% +8.17% +5.77% +29.91% +65.01% - - - -
KTFIX-1Y3Y กรุงไทย 11.0756 +0.01% +0.04% +0.17% +0.53% +0.86% +2.42% +6.10% 0.00% - - - -
KTFIXPLUS-D D กรุงไทย 11.5516 +0.01% +0.04% -0.87% -0.57% -0.30% +1.01% +4.95% +11.51% 1.13% 1 10/08/17 0.1300
KT-FLEX กรุงไทย 11.5610 +0.00% +3.05% -0.03% +0.61% +0.39% +4.36% +2.92% 0.00% - - - -
KTFT4 กสิกรไทย 10.1860 -0.22% -0.22% +6.22% +2.91% +12.78% +9.11% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GCINCOME-R กรุงไทย 9.8837 -0.10% -0.11% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 11.5399 +0.16% +1.13% +0.67% +7.05% +11.91% +23.35% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOI-A กรุงไทย 10.2055 +0.36% +0.54% +1.64% +2.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 9.8702 +0.56% -0.09% -1.59% +3.64% -1.36% +3.68% +9.54% -18.23% - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 9.3064 +0.55% -0.08% -1.57% +3.61% -1.45% +3.59% +9.39% -18.37% - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 10.4775 -0.93% -0.80% +1.67% +5.28% +3.01% +9.99% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HEALTHC RMF T กรุงไทย 10.2921 -0.93% -0.78% +1.56% +5.18% +2.47% +9.10% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HIDIV D กรุงไทย 12.2899 -0.10% +1.68% +4.76% +5.57% +12.62% +24.60% +37.51% 0.00% 2.85% 1 16/02/18 0.4000
KT-HIDIVRMF T กรุงไทย 15.2505 -0.11% +1.72% +1.47% +5.30% +12.24% +24.08% +37.49% 0.00% - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 12.1806 -0.46% +1.08% +3.02% +2.60% +5.64% +9.47% +18.04% 0.00% - - - -
KTILF กรุงไทย 10.5783 +0.01% +0.00% +0.17% +0.20% +3.37% +5.53% +13.03% 0.00% - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 15.3152 +0.24% +2.38% +1.37% -3.05% -2.83% +16.33% 0.00% 0.00% - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 13.3033 +0.24% +2.38% +1.37% -3.06% -2.84% +17.20% 0.00% 0.00% 10.15% ไม่เเน่นอน 12/09/17 0.7000
KT-JAPAN-A กรุงไทย 12.4093 -0.59% +1.25% +1.83% -4.31% +2.93% +4.42% 0.00% 0.00% - - - -
KT-JAPAN-D D กรุงไทย 11.9041 -0.59% +1.24% +1.83% -4.32% +2.91% +4.15% 0.00% 0.00% 3.78% ไม่เเน่นอน 06/06/17 0.4500
KTLF D T กรุงไทย 29.3590 -0.21% +1.75% +1.24% +5.93% +10.73% +17.69% +24.81% +22.77% 3.24% ไม่เเน่นอน 17/10/17 0.5500
KTLF70/30 T กรุงไทย 37.5196 -0.14% +1.20% +0.82% +4.14% +7.22% +12.01% +16.70% +18.94% - - - -
KT-MAI กรุงไทย 9.9488 +0.50% +3.25% -5.28% -4.66% -4.60% -3.17% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MINING กรุงไทย 5.4498 +0.08% -0.08% -4.90% +2.04% +0.89% +7.57% +19.83% -23.45% - - - -
KTMSEQ กรุงไทย 12.7467 -0.14% +3.22% -4.82% +1.31% +3.50% +5.04% 0.00% 0.00% - - - -
KT-OIL กรุงไทย 2.8842 +0.40% +1.15% +2.38% +4.80% +14.29% +7.73% -27.77% -59.29% - - - -
KT-OPP-A กรุงไทย 16.9817 +0.45% +2.23% +2.89% +5.30% +9.77% +16.81% +40.22% 0.00% - - - -
KT-OPP-D D กรุงไทย 13.5837 +0.45% +2.23% +2.89% +5.29% +19.01% +16.26% +39.69% 0.00% 7.36% 1 29/10/17 1.0000
KT-PIF-A กรุงไทย 10.6117 -0.10% +0.54% +0.95% +2.08% +7.08% +9.02% 0.00% 0.00% - - - -
KT-PIF-D D กรุงไทย 9.9837 -0.10% +0.54% +0.95% +0.05% +7.77% +6.79% 0.00% 0.00% 4.01% ไม่เเน่นอน 24/11/17 0.1500
KT-PIF RMF T กรุงไทย 10.6289 -0.10% +0.52% +0.88% +1.78% +6.54% +7.99% 0.00% 0.00% - - - -
KTPLUS กรุงไทย 10.9059 +0.00% +0.02% +0.07% +0.23% +0.48% +1.26% +4.58% 0.00% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 3.3270 -1.14% -1.71% -4.35% -7.20% -19.00% -29.56% +5.85% -40.45% - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 12.1755 +0.19% +0.84% +1.36% -2.33% -1.01% +7.96% +9.58% +20.70% 5.75% ไม่เเน่นอน 10/10/17 0.3000
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 12.6996 +0.19% +0.84% +1.37% -2.34% -1.14% +7.42% +9.60% +17.80% - - - -
K-TREASURY กสิกรไทย 12.8444 +0.00% +0.02% +0.06% +0.20% +0.40% +0.93% +3.29% +7.18% - - - -
KTSE D กรุงไทย 10.9572 -0.70% +0.96% -3.71% -3.07% -1.43% +1.52% +1.34% +1.57% 13.69% 1 16/02/18 0.2500
KTSE-LTF T กรุงไทย 10.3550 -0.74% +1.02% -5.78% -3.45% -2.21% +0.48% 0.00% 0.00% - - - -
KTSE-RMF T กรุงไทย 13.8110 -0.74% +0.99% -5.87% -3.40% -2.12% +0.40% -0.32% -0.64% - - - -
KT-SET50-A กรุงไทย 12.1821 -0.23% +1.75% +2.52% +7.51% +11.85% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSET50RMF T กรุงไทย 12.7691 -0.23% +1.70% +2.33% +7.00% +11.01% +22.96% 0.00% 0.00% - - - -
KTSF D กรุงไทย 11.3687 -0.20% +1.72% +1.15% +6.12% +10.73% +18.40% +29.22% +26.29% 8.36% 1 23/01/18 0.4500
KTSS กรุงไทย 12.7921 +0.00% +0.02% +0.08% +0.23% +0.48% +1.07% +3.55% +8.20% - - - -
KT-ST กรุงไทย 11.7107 +0.00% +0.04% +0.13% +0.32% +0.73% +1.70% +5.78% +12.02% - - - -
KTSTPLUS-A กรุงไทย 10.2445 +0.01% +0.03% +0.12% +0.34% +0.67% +1.56% 0.00% 0.00% - - - -
KTSV กรุงไทย 11.4288 +0.00% +0.02% +0.07% +0.20% +0.41% +0.92% +3.10% +7.00% - - - -
KT-US-A กรุงไทย 11.2618 -0.38% +0.79% +1.66% +6.10% +7.31% +6.40% +12.03% 0.00% - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 11.3958 +0.08% +0.05% -0.40% -2.74% -1.92% +1.30% +3.88% 0.00% - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 12.2506 -0.21% +0.02% -0.28% +2.06% +4.49% +9.45% +18.04% 0.00% - - - -
KT-WEQ RMF T กรุงไทย 11.4742 -0.22% +0.03% -0.28% +1.95% +4.07% +8.61% +14.69% 0.00% - - - -
K-USA D กสิกรไทย 15.0861 -0.22% +1.05% +3.29% +8.73% +17.94% +29.17% +45.44% +124.84% 6.63% 4 14/02/18 0.2000
K-USXNDQ-A(DIV) D กสิกรไทย 14.7132 -0.09% +2.24% +3.15% +7.46% +15.48% +26.27% +56.85% 0.00% 6.46% 4 14/03/18 0.2000
K-VALUE D กสิกรไทย 7.4181 -0.23% +1.70% +1.25% +3.82% +10.04% +19.22% +26.31% +13.65% 11.73% 1 14/02/18 0.5500
LHACTLTF-A T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.9077 -0.02% +1.87% -0.02% +4.66% +9.73% +9.73% 0.00% 0.00% - - - -
LHACTLTF-D D T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.5705 -0.02% +1.87% -0.02% +4.67% +9.71% +9.63% 0.00% 0.00% 1.73% 1 26/01/18 0.1200
LHDEBT-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.3732 +0.01% +0.04% +0.15% +0.56% +0.84% +2.20% +6.08% +11.50% - - - -
LHDEBT-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5948 +0.01% +0.04% +0.16% +0.56% +0.34% +0.93% +11.40% +16.38% 2.27% 2 24/11/17 0.1200
LHDEBT-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.3569 +0.01% +0.04% +0.15% +0.56% +0.83% +2.18% +6.07% +11.34% - - - -
LHEQD-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 15.5892 +0.24% +2.35% +1.59% +7.38% +18.54% +21.94% +41.74% +26.11% - - - -
LHEQD-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 8.2526 +0.24% +2.35% +1.59% +7.46% +18.68% +21.69% +38.02% +26.43% 10.78% 3 26/01/18 0.2000
LHEQD-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 15.5515 +0.24% +2.35% +1.59% +7.36% +18.48% +21.85% +41.63% +25.85% - - - -
LHFL เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.1711 -0.41% +2.31% -1.80% +3.24% +10.00% +14.78% +29.76% +11.83% - - - -
LHFLRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 15.4543 -0.40% +2.32% -1.87% +3.08% +8.82% +14.71% +35.03% +53.75% - - - -
LHGINCOME-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0711 +0.01% +0.02% -0.09% -0.71% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGINCOME-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.9277 +0.01% +0.02% -0.09% -0.71% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64% 1 26/02/18 0.0800
LHGINCOME-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0711 +0.01% +0.02% -0.09% -0.71% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHGLIFE-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.6968 -0.03% +0.47% +1.68% +6.48% +10.77% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 26/02/18 0.2000
LHGOV-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.9899 -0.00% +0.03% +0.13% +0.40% +0.62% +1.71% +4.82% +9.93% - - - -
LHGOV-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0582 -0.00% +0.03% +0.13% +0.40% +0.59% +1.34% +3.67% +9.42% 1.19% 1 30/06/17 0.1200
LHGOV-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.9128 -0.00% +0.03% +0.14% +0.41% +0.59% +1.07% +4.08% +9.16% - - - -
LHGOVRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.6129 -0.00% +0.01% +0.08% +0.21% +0.33% +0.81% +2.81% +5.44% - - - -
LHGROWTH-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 15.8271 -0.40% +2.35% -1.90% +3.13% +8.88% +14.34% +34.99% 0.00% - - - -
LHGROWTH-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.0035 -0.40% +2.35% -1.90% +3.15% +8.91% +14.30% +33.98% 0.00% 7.72% 1 26/01/18 0.1900
LHGROWTH-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 15.7767 -0.40% +2.35% -1.92% +3.08% +8.73% +14.08% +34.56% 0.00% - - - -
LHIP D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2795 -0.18% +0.50% +2.14% +1.83% +5.58% +7.55% 0.00% 0.00% 4.77% 1 23/02/18 0.1500
LHJAP-E D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.1373 -0.14% +1.27% +1.22% -5.44% +1.95% +10.80% 0.00% 0.00% 22.20% ไม่เเน่นอน 04/01/18 0.2500
LHMM เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.3139 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.55% +1.22% +4.14% +8.95% - - - -
LHMSEQ D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3010 -0.53% +1.04% +1.51% +3.79% +2.35% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 08/06/16 0.3000
LHMSFL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.3797 -0.08% +2.55% -1.77% +3.91% +17.08% +22.80% 0.00% 0.00% 10.02% 1 26/01/18 0.3000
LHPROP-A D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0910 -0.16% +0.73% +1.26% -1.44% +3.23% +7.43% 0.00% 0.00% 6.34% ไม่เเน่นอน 04/01/18 0.3000
LHPROP-I D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2862 -0.29% +0.10% +0.75% +1.75% +4.46% +2.79% 0.00% 0.00% 5.06% ไม่เเน่นอน 24/11/17 0.2000
LHPROP-INFRA D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0833 -0.27% +0.40% +1.17% +1.96% +4.36% +5.45% 0.00% 0.00% 3.27% ไม่เเน่นอน 24/11/17 0.1000
LHROBOT-E เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.7570 +0.40% +1.11% +3.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHSMART D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.4980 -0.22% +0.78% +3.24% +2.51% +9.01% +12.78% 0.00% 0.00% 7.62% 1 23/02/18 0.2500
LHSMART-LTF D T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.1119 +0.23% +2.09% +2.20% +5.17% +15.37% +18.72% 0.00% 0.00% 4.62% 1 23/02/18 0.2500
LHTPROP D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2225 -0.31% +0.13% +0.74% +1.70% +4.39% +2.42% +44.70% 0.00% 5.17% 4 24/11/17 0.2000
LHTPROPRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.4170 -0.46% +0.22% +1.06% +2.27% +5.00% +4.30% 0.00% 0.00% - - - -
M-ACTIVE เอ็มเอฟซี 17.2372 -0.23% +1.24% -2.39% -0.51% +4.36% +10.89% +11.40% -11.90% - - - -
MA-LTF T เอ็มเอฟซี 35.5001 -0.14% +1.69% -1.45% +4.16% +10.67% +18.50% +27.62% +10.12% - - - -
M-BOND เอ็มเอฟซี 12.9015 +0.00% +0.02% +0.11% +0.35% +0.58% +1.47% +5.08% +9.46% - - - -
M-BT D เอ็มเอฟซี 20.3238 -0.04% +0.89% +0.85% +5.57% +17.61% +30.73% +39.54% +31.86% 3.69% 1 26/01/18 1.9700
MEM D เมย์เเบงก์ 9.1244 -0.01% -0.04% +4.62% +4.53% +5.57% -8.70% 0.00% 0.00% 2.85% ไม่เเน่นอน 16/11/15 0.2600
MEU D เมย์เเบงก์ 8.8995 -0.01% +0.18% +3.00% +3.66% -0.88% -3.14% 0.00% 0.00% 13.82% ไม่เเน่นอน 16/11/15 1.2300
MFF เอ็มเอฟซี 20.2621 +0.00% +0.04% +0.16% +0.52% +0.91% +2.01% +5.63% +12.38% - - - -
M-FIX T เอ็มเอฟซี 13.7357 +0.00% +0.03% +0.13% +0.42% +0.76% +1.74% +5.84% +12.14% - - - -
M-FLEX เอ็มเอฟซี 8.9570 +0.34% +2.23% -3.13% -2.79% -0.88% -0.34% 0.00% 0.00% - - - -
MFX D เอ็มเอฟซี 33.7195 -0.17% +0.72% +0.81% +4.53% +12.81% +19.81% +26.48% +14.41% 4.36% 1 26/01/18 1.6700
M-GARS เมย์เเบงก์ 9.3293 -0.00% -0.96% -3.65% -2.23% -5.58% -6.00% 0.00% 0.00% - - - -
MG-LTF D T เอ็มเอฟซี 13.8499 -0.27% +1.77% -2.41% +3.65% +8.99% +15.89% +30.14% +15.36% 2.31% 1 26/06/17 0.3200
MIF D เอ็มเอฟซี 11.5375 -0.17% +1.63% +1.08% +5.32% +7.86% +12.55% +19.93% -0.23% 10.40% 1 26/01/18 0.4700
MIF-LTF D T เอ็มเอฟซี 16.8570 -0.00% +1.65% +2.44% +6.40% +11.29% +11.47% +16.14% -5.36% 3.38% 1 26/06/17 0.5700
MIX-D1585 D ยูโอบี 10.3592 -0.03% +0.20% -2.71% -1.67% +0.94% +3.61% +4.41% +8.46% 2.46% 1 23/03/18 0.3117
MJP D เมย์เเบงก์ 9.7118 -0.01% -0.08% +1.07% +2.83% -4.10% -3.93% 0.00% 0.00% 13.59% ไม่เเน่นอน 28/07/15 1.3200
MM-GOV เอ็มเอฟซี 11.5903 +0.00% +0.01% +0.06% +0.21% +0.42% +0.93% +3.28% +7.36% - - - -
M-MIDSMALL D เอ็มเอฟซี 13.4809 -0.58% +2.18% -7.06% -5.49% +10.70% +23.16% 0.00% 0.00% 4.23% ไม่เเน่นอน 27/04/17 0.5700
M-MIDSMALL LTF T เอ็มเอฟซี 9.4435 -0.47% +1.97% -6.60% -5.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
MMM เอ็มเอฟซี 13.2627 +0.00% +0.02% +0.08% +0.24% +0.49% +1.10% +3.91% +8.87% - - - -
M-MMF เมย์เเบงก์ 10.2501 -0.03% -0.02% +0.04% +0.23% +0.53% +1.25% 0.00% 0.00% - - - -
MMM-PLUS เอ็มเอฟซี 10.2920 +0.01% +0.03% +0.11% +0.32% +0.65% +1.45% 0.00% 0.00% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.4319 +0.00% +0.01% +0.04% +0.12% +0.24% +0.60% +2.38% +6.47% - - - -
M-PROP8S1 D เอ็มเอฟซี 10.6928 -0.49% +0.28% -0.27% +0.85% +5.92% +6.24% 0.00% 0.00% 1.87% ไม่เเน่นอน 27/04/17 0.2000
M-PROP8S2 เอ็มเอฟซี 10.7296 -0.63% +0.35% -0.53% +1.13% +6.38% +7.62% 0.00% 0.00% - - - -
M-PROP DIV D เอ็มเอฟซี 13.4812 -0.33% +0.47% -0.09% +3.28% +9.35% +8.93% +44.26% 0.00% 3.49% 4 26/01/18 0.1153
M-PROP RMF T เอ็มเอฟซี 10.4760 -0.30% +0.62% -0.25% +2.36% +9.51% +9.35% 0.00% 0.00% - - - -
M-RMF T วรรณ 13.4761 +0.00% +0.01% +0.05% +0.17% +0.35% +0.82% +2.68% +6.53% - - - -
M-S50 D เอ็มเอฟซี 28.9925 -0.15% +1.93% +2.96% +8.15% +12.77% +25.52% +35.02% +37.57% 3.10% 1 25/05/17 0.9000
MS-AMERICAN เเมนูไลฟ์ 17.9193 -0.60% +0.10% +0.27% -2.56% -0.07% -1.19% +23.57% +72.47% - - - -
MS-ASIAN SM เเมนูไลฟ์ 18.6413 +0.18% +1.59% +3.72% +4.61% +8.77% +17.03% +13.31% +37.34% - - - -
MS-ASM RMF T เเมนูไลฟ์ 10.5907 +0.17% +1.58% +3.66% +3.67% +7.20% +13.99% +9.82% 0.00% - - - -
M-SAVING T เอ็มเอฟซี 12.6233 +0.00% +0.01% +0.06% +0.18% +0.37% +0.82% +2.94% +6.83% - - - -
MS-CHINA VALUE เเมนูไลฟ์ 16.7191 +0.64% +2.25% +2.62% +8.38% +10.24% +32.94% +37.94% +77.79% - - - -
MS-CORE EQ เเมนูไลฟ์ 36.5283 +0.17% +1.94% +2.18% +7.35% +11.41% +21.76% +30.20% +36.19% - - - -
MS-CORE LTF T เเมนูไลฟ์ 37.8968 +0.17% +1.93% +2.31% +7.48% +11.71% +22.37% +32.06% +39.46% - - - -
MS-EE EURO เเมนูไลฟ์ 6.2255 -0.68% -1.56% -2.11% +3.45% +1.79% +14.20% +34.93% -2.52% - - - -
MS-EQ DIV D เเมนูไลฟ์ 11.7851 +0.17% +1.94% +2.23% +7.50% +8.54% +13.07% +20.66% +39.31% N/A ไม่เเน่นอน 08/08/16 0.1300
MS-EUROPE-A เเมนูไลฟ์ 9.3922 +0.09% -0.86% -2.42% -3.03% -5.41% +0.20% +1.44% 0.00% - - - -
MS-EUROPE-D เเมนูไลฟ์ 9.3938 +0.09% -0.86% -2.41% -3.03% -5.41% +0.21% +1.46% 0.00% - - - -
MS-FLEX RMF T เเมนูไลฟ์ 22.4489 +0.08% +1.08% +1.36% +4.18% +6.28% +11.78% +14.62% +18.15% - - - -
MS-HCARE-A เเมนูไลฟ์ 11.0783 -0.35% +0.02% -0.43% -3.98% -6.70% -5.20% -5.42% 0.00% N/A 1 23/01/15 0.7000
MS-HCARE-D D เเมนูไลฟ์ 9.2951 -0.35% +0.02% -0.43% -3.98% -6.70% -5.20% -4.89% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 22/12/15 0.1500
MS-INDIA-A เเมนูไลฟ์ 11.3378 -0.16% +1.29% -3.17% -6.10% -4.50% +6.54% 0.00% 0.00% - - - -
MS-INDIA-D เเมนูไลฟ์ 8.1616 -0.16% +1.29% -3.17% -6.09% -4.50% -17.89% 0.00% 0.00% - - - -
MS-MONEY เเมนูไลฟ์ 11.4467 +0.00% +0.01% +0.04% +0.15% +0.32% +0.77% +2.94% +6.67% - - - -
MUS D เมย์เเบงก์ 10.5148 -0.00% -0.14% -1.25% +5.45% -2.97% +2.01% 0.00% 0.00% 2.38% ไม่เเน่นอน 16/11/15 0.2500
M-USA เมย์เเบงก์ 9.6758 -0.03% +0.32% -2.82% +8.22% -3.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-VALUE T เอ็มเอฟซี 87.4960 -0.04% +1.40% +0.50% +4.47% +12.40% +23.67% +29.84% +26.45% - - - -
MV-LTF D T เอ็มเอฟซี 27.7207 -0.03% +1.43% +0.52% +4.73% +12.92% +24.47% +30.41% +27.36% 2.16% 1 26/01/18 1.1000
ONE-ACT70LTF T วรรณ 11.1815 +0.13% +1.58% -0.33% -1.07% +0.87% +4.45% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-APACPROP วรรณ 9.6693 +0.10% +0.70% +1.45% -5.28% -3.67% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-CHINA วรรณ 11.1042 -0.25% +1.48% +0.48% +4.61% +5.84% +7.35% +3.14% +22.98% - - - -
ONE-CHINA10 วรรณ 11.0300 +0.32% +5.15% +16.64% +14.39% +17.57% +23.26% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-DI D วรรณ 10.9257 -0.02% +0.10% +0.37% +0.27% +0.77% +2.46% 0.00% 0.00% 1.46% 3 29/09/17 0.0500
ONE-DI2 D วรรณ 10.2614 +0.00% +0.04% +0.15% +0.17% +0.52% +2.01% 0.00% 0.00% 1.51% 3 29/09/17 0.0650
ONE-EC14 D วรรณ 10.7963 -0.45% +1.47% +1.16% +5.15% +10.20% +21.51% +40.99% +28.80% 14.36% ไม่เเน่นอน 02/11/17 0.5975
ONE-FAR วรรณ 24.6892 +0.00% +0.03% +0.13% +0.43% +0.81% +1.69% +5.40% +12.71% - - - -
ONE-FAS D วรรณ 8.5838 -0.28% +1.40% -0.22% +4.09% +10.49% +19.47% +26.59% +23.12% 3.12% 1 28/09/17 0.2680
ONE-FIXED วรรณ 10.1778 +0.00% +0.03% +0.11% +0.37% +0.75% +1.58% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-FLEX D วรรณ 18.4886 -0.29% +1.78% +0.53% -2.04% +0.85% +7.67% +17.38% +8.61% 1.35% 1 17/02/17 0.2500
ONE-G วรรณ 58.8348 -0.31% +1.93% +0.70% +3.56% +6.66% +14.70% +27.92% +14.03% - - - -
ONE-GLOBALEQ D วรรณ 10.6682 -0.21% +0.15% -0.48% +1.40% +4.53% +9.68% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 26/06/15 0.5000
ONE-GLOBFIN-IA วรรณ 9.9200 -0.81% +0.10% -0.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-GLOBFIN-ID วรรณ 9.9200 -0.81% +0.10% -0.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-GLOBFIN-RD วรรณ 9.9169 -0.81% +0.09% -0.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-GLOBHY-I วรรณ 9.9857 +0.31% +0.11% +0.71% +0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-GLOBHY-R วรรณ 9.9775 +0.31% +0.11% +0.69% +0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-HOSPITAL วรรณ 9.9279 +0.04% 0.00% -1.77% -0.08% -3.23% -2.88% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-HYPER วรรณ 10.5719 +0.01% +0.05% +0.20% +0.55% +1.03% -3.42% +1.27% 0.00% - - - -
ONE-POWER วรรณ 11.6346 -0.97% +1.73% -2.41% +2.63% +10.89% +16.59% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-PROP วรรณ 24.6409 -0.43% +0.02% -0.64% +0.61% +5.03% +5.82% +33.19% +25.00% - - - -
ONEPROP-D D วรรณ 9.9653 -0.32% +0.09% -1.59% -0.64% +1.51% +1.19% +19.50% +14.58% N/A ไม่เเน่นอน 05/10/16 0.1822
ONEPROP-SG วรรณ 15.4996 -0.41% +0.90% +0.55% -2.74% -0.75% +7.74% +11.93% +12.82% - - - -
ONE-STOXXASEAN D วรรณ 104.9268 -0.13% -0.21% -1.78% +0.33% +0.76% +5.91% 0.00% 0.00% 2.38% ไม่เเน่นอน 01/08/17 2.5000
ONE-UGERMF T วรรณ 12.9452 +0.25% +1.04% +3.86% +5.43% +9.69% +21.50% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-UGG วรรณ 17.8026 +0.33% +1.38% +5.77% +8.60% +12.99% +34.22% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-ULTRA D วรรณ 10.4179 +0.10% +0.97% -0.95% -1.15% +1.54% +2.93% 0.00% 0.00% 1.92% ไม่เเน่นอน 27/11/17 0.1500
PAP ฟิลลิป 7.9362 -0.03% -0.03% +1.62% +6.30% +14.77% -7.91% -3.89% +6.45% - - - -
PCASH ฟิลลิป 12.2199 +0.00% +0.02% +0.09% +0.26% +0.50% +1.10% +3.63% +8.15% - - - -
PEQ ฟิลลิป 13.0563 -0.32% +1.53% -2.34% +0.47% +3.83% +15.10% +17.60% 0.00% - - - -
PFIXRMF T ฟิลลิป 11.5702 -0.00% +0.02% +0.10% +0.19% +0.27% +0.73% +2.46% +8.16% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 9.2278 -0.33% -0.58% -2.44% -0.15% -6.15% -6.27% +1.10% -21.52% - - - -
PHATRA ABSOLUTE ภัทร 9.0665 -0.00% -0.02% -0.79% -4.40% -6.96% -6.56% 0.00% 0.00% - - - -
PHATRA ACT EQ D ภัทร 18.7464 -0.30% +1.76% -0.31% +3.00% +6.90% +15.63% +27.16% +22.17% N/A ไม่เเน่นอน 16/10/14 0.5000
PHATRA ACT FIXED ภัทร 10.4231 +0.00% +0.04% +0.16% +0.56% +0.99% +2.79% 0.00% 0.00% - - - -
PHATRA BLRMF T ภัทร 33.3537 -0.17% +1.56% +0.30% +3.16% +10.06% +16.81% +32.65% +31.49% - - - -
PHATRA DIVIDEND D ภัทร 13.6831 -0.30% +1.76% -0.23% +3.03% +10.24% +19.22% +28.29% +21.54% 2.92% 2 19/01/18 0.3000
PHATRA EQRMF T ภัทร 44.8752 -0.21% +1.79% +0.34% +3.54% +11.70% +20.14% +39.95% +38.97% - - - -
PHATRA GHC D ภัทร 16.4410 -0.34% -0.17% +0.25% +0.45% +0.09% +3.18% -6.07% +72.88% 5.47% 1 22/11/17 0.9000
PHATRA GNP ภัทร 11.4240 -0.03% +0.26% +1.11% +1.82% +3.69% +9.35% 0.00% 0.00% - - - -
PHATRA INRMF T ภัทร 13.7528 +0.00% +0.04% +0.15% +0.59% +0.91% +2.86% +6.13% +12.09% - - - -
PHATRA LTFD D T ภัทร 30.3586 -0.21% +1.82% +0.29% +3.59% +11.74% +20.18% +39.19% +34.41% 3.29% 1 02/10/17 1.0000
PHATRA MM ภัทร 10.9425 -0.03% -0.04% +0.01% +0.16% +0.39% +1.13% +5.46% 0.00% - - - -
PHATRA MMRMF T ภัทร 11.4496 +0.00% +0.01% +0.07% +0.20% +0.40% +0.91% +3.29% +7.36% - - - -
PHATRA MP ภัทร 11.8383 +0.00% +0.02% +0.08% +0.26% +0.52% +1.15% +3.94% +8.58% - - - -
PHATRA PLUS ภัทร 13.4939 +0.00% +0.02% +0.10% +0.31% +0.61% +1.36% +4.42% +9.86% - - - -
PHATRA PROP ภัทร 19.0028 -0.31% +0.52% +0.38% +1.39% +6.20% +8.08% +39.65% +35.33% - - - -
PHATRA PROP-D D ภัทร 12.5491 -0.45% +0.37% -0.06% +0.07% +5.46% +8.05% +31.24% 0.00% 3.98% 1 25/01/18 0.1800
PHATRA PROPRMF T ภัทร 18.2980 -0.48% +0.38% -0.09% +0.03% +5.07% +7.41% +33.99% +29.66% - - - -
PHATRA SG-AA ภัทร 14.3487 -0.11% +0.73% +0.12% +1.32% +4.80% +7.98% +18.45% 0.00% - - - -
PHATRA SMART MV D ภัทร 12.5041 -0.12% +1.61% -0.11% +1.26% +2.91% +11.07% 0.00% 0.00% 2.32% ไม่เเน่นอน 19/04/17 0.2900
PHATRA SMARTMV LTF T ภัทร 11.4886 -0.12% +1.61% -0.11% +1.23% +2.80% +10.79% 0.00% 0.00% - - - -
PHATRA SM CAP ภัทร 13.1233 -0.31% +1.90% -5.63% -3.59% +10.35% +19.62% 0.00% 0.00% - - - -
PHR ฟิลลิป 10.4422 -0.48% -0.96% -6.07% -4.93% +3.65% -3.34% +7.62% +32.89% - - - -
P-LTF T ฟิลลิป 27.6868 -0.31% +1.44% -2.18% +0.62% +4.11% +15.67% +18.54% +25.08% - - - -
PMIXRMF T ฟิลลิป 29.3938 -0.30% +1.36% -2.19% +0.36% +3.22% +13.29% +15.73% +19.90% - - - -
Q-PORT D เอ็มเอฟซี 10.2936 -0.26% +2.04% -2.74% +7.99% +8.18% +14.50% +22.65% +34.27% 4.08% 1 26/12/17 0.4200
RKBC กสิกรไทย 27.0029 -0.24% +0.68% +0.50% +2.04% +4.89% +9.43% +23.04% +23.40% - - - -
RKF2 D กสิกรไทย 14.2852 -0.07% +1.73% +1.72% +5.70% +12.22% +24.64% +38.73% +30.61% 4.69% 1 14/02/18 0.8000
RKF4 D กสิกรไทย 8.1173 -0.35% +1.57% +0.91% +4.20% +9.38% +19.23% +32.41% +22.93% 2.22% 1 14/02/18 0.4600
RKF-HI2 D กสิกรไทย 5.1418 -0.24% +1.71% +1.24% +3.54% +9.24% +17.96% +27.16% +15.79% 10.89% ไม่เเน่นอน 12/10/17 0.2500
RMF1 T กรุงไทย 60.5372 -0.13% +1.24% +1.05% +4.44% +7.65% +12.94% +13.77% +10.67% - - - -
RMF2 T กรุงไทย 14.7060 +0.01% +0.04% +0.16% +0.44% +0.65% +2.05% +5.31% +12.68% - - - -
RMF3 T กรุงไทย 13.8752 +0.01% +0.04% +0.12% +0.33% +0.44% +1.56% +3.87% +9.95% - - - -
RMF4 T กรุงไทย 11.4298 +0.00% +0.02% +0.07% +0.17% +0.35% +0.84% +2.83% +7.02% - - - -
RPF2 D เอ็มเอฟซี 30.9461 +0.02% +1.59% +1.08% +5.67% +13.92% +25.93% +32.33% +21.90% 4.20% 1 27/10/17 1.3000
RRF1 D เอ็มเอฟซี 8.5391 +0.01% +1.56% +1.15% +5.42% +13.24% +24.85% +31.70% +28.50% N/A 1 26/01/18 0.4500
SAN D เอ็มเอฟซี 22.2558 +0.03% +1.59% +1.02% +5.56% +13.68% +25.68% +32.50% +31.97% 2.56% ไม่เเน่นอน 26/07/17 0.5700
SCBABS ไทยพาณิชย์ 10.0890 +0.32% +0.57% -2.04% -0.99% +1.72% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 13.5833 +0.26% +1.98% +2.13% +4.35% +8.21% +23.12% +22.53% +26.81% - - - -
SCBAEMHA ไทยพาณิชย์ 10.8931 +0.27% +1.99% +2.17% +4.38% +8.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAPLUS ไทยพาณิชย์ 11.0260 -0.14% +0.99% +0.28% +1.95% +3.35% +7.32% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 10.4912 -0.75% -0.64% -2.16% -2.60% -7.24% -8.71% -1.68% -16.56% - - - -
SCBBANKING D ไทยพาณิชย์ 12.3668 -0.38% -0.40% +2.00% +0.63% +4.35% +9.20% +3.48% +1.01% 1.21% 1 20/02/18 0.4000
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 12.4080 -0.17% +1.02% +3.58% +9.88% +13.09% +21.84% 0.00% 0.00% 4.57% ไม่เเน่นอน 27/12/17 0.2897
SCBCE ไทยพาณิชย์ 9.5097 -0.18% +1.26% +0.51% +5.26% +5.58% +7.60% +5.18% +32.24% - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 12.7029 -0.29% +1.77% +0.85% +9.85% +11.69% +21.29% +10.54% 0.00% - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.44% +2.80% +3.11% +13.93% +14.21% +2.69% -1.39% 0.00% - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 10.2165 -1.07% -1.04% +2.65% -0.09% +2.25% +12.01% -0.89% 0.00% 0.86% 1 23/02/18 0.1946
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 5.5427 -0.31% -0.51% -0.42% +3.57% +2.02% +3.73% -13.29% -40.78% - - - -
SCBDA ไทยพาณิชย์ 10.1598 -0.24% +1.76% -0.22% +4.36% +9.46% +21.99% +37.79% +22.42% - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 15.0581 +0.74% +1.38% +5.07% +10.11% +15.05% +31.53% 0.00% 0.00% - - - -
SCBDV D ไทยพาณิชย์ 12.7008 -0.35% +1.84% -0.39% +4.71% +11.32% +23.65% +33.86% +20.02% 11.81% 2 17/11/17 0.9000
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 8.2172 +0.02% -0.01% +0.18% -2.36% -0.63% +2.71% +7.70% -13.75% 3.78% ไม่เเน่นอน 22/09/17 0.1575
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 10.2765 -0.40% +2.06% +2.58% +8.42% +8.93% +20.81% +16.82% +4.80% 2.25% 1 27/12/17 0.1224
SCBENERGY D ไทยพาณิชย์ 11.4906 -1.10% +2.31% +12.50% +13.94% +22.14% +35.59% +53.21% +36.89% 9.14% 1 20/02/18 1.0000
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 11.1572 +0.49% +0.04% +2.17% -2.55% -0.50% +3.97% +1.75% 0.00% 3.47% 1 23/02/18 0.2229
SCBEUSM ไทยพาณิชย์ 11.7375 -0.85% +0.99% +2.09% +3.40% +4.30% +15.61% 0.00% 0.00% - - - -
SCBFP ไทยพาณิชย์ 12.1923 +0.01% +0.05% +0.18% +0.64% +0.98% +2.46% +6.69% +14.36% - - - -
SCBFST ไทยพาณิชย์ 8.7835 +0.12% -0.52% +0.07% -3.96% -5.10% -10.10% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 14.5013 -0.89% +1.06% +3.89% +1.60% +1.64% +14.47% +28.30% +60.20% 3.34% 2 23/02/18 0.2175
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 9.7988 -0.27% +0.67% +2.21% +7.58% +5.74% +14.07% 0.00% 0.00% 2.10% ไม่เเน่นอน 22/09/17 0.1613
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 10.8567 +0.18% +1.97% +2.38% -5.12% -5.14% +0.49% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGINR ไทยพาณิชย์ 9.5832 -0.17% +0.29% +1.07% -1.29% -1.24% -4.72% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.0787 +0.45% +0.16% +0.12% -0.70% -0.51% +0.41% +4.58% +1.91% - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 12.0388 -0.12% +0.67% +0.98% +1.19% +2.40% +8.40% +7.83% +7.30% - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 11.3378 -0.16% +0.73% +1.06% +1.70% +3.20% +9.25% +7.43% +9.19% - - - -
SCBGMTA ไทยพาณิชย์ 10.1119 -0.02% -1.51% +0.07% -0.92% +2.97% +0.71% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 7.2186 +0.70% -0.56% -2.74% +0.12% -5.76% -5.13% +4.82% -16.87% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 7.4155 +0.55% -0.02% -2.62% +4.14% -0.70% +5.48% +10.64% -18.92% - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 7.6411 +0.55% -0.04% -2.66% +3.87% -1.09% +4.70% +8.48% -21.45% - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 10.9265 -0.08% +0.20% +0.29% -1.53% -1.34% -4.97% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGPROP D ไทยพาณิชย์ 9.8819 +0.19% +0.92% +1.15% -4.04% -2.42% +3.74% 0.00% 0.00% 2.53% ไม่เเน่นอน 31/10/17 0.1500
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 12.5676 +0.04% +0.27% +0.56% -1.63% -1.18% +2.86% +8.88% +19.48% - - - -
SCBINCA ไทยพาณิชย์ 9.9978 -0.07% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINCR ไทยพาณิชย์ 9.9978 -0.06% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 11.2174 -2.34% -1.29% -6.35% -4.70% -1.94% +6.28% 0.00% 0.00% 1.51% 1 27/03/18 0.1890
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 12.1268 -0.32% +2.71% +0.49% +2.55% +10.95% +21.24% +40.89% 0.00% - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 11.3124 +0.00% -0.03% -0.02% +1.52% +6.05% +10.44% 0.00% 0.00% 3.54% ไม่เเน่นอน 31/10/17 0.2500
SCBLT1 D T ไทยพาณิชย์ 18.2182 -0.20% +1.25% -1.05% +3.22% +7.73% +16.02% +17.60% +15.15% 1.76% 2 19/01/18 0.6000
SCBLT2 T ไทยพาณิชย์ 29.4299 -0.21% +2.14% +0.28% +6.61% +13.43% +24.74% +29.32% +16.01% - - - -
SCBLT3 T ไทยพาณิชย์ 30.1525 -0.21% +2.14% +0.17% +6.46% +13.41% +25.80% +23.99% +8.96% - - - -
SCBLT4 D T ไทยพาณิชย์ 13.6166 -0.04% +2.25% -0.08% +5.46% +11.33% +20.70% +20.55% +20.86% 2.35% 1 19/01/18 0.5000
SCBLTS T ไทยพาณิชย์ 13.6286 -0.06% +0.74% +0.56% +2.21% +3.54% +6.87% +6.98% +6.95% - - - -
SCBLTT D T ไทยพาณิชย์ 18.5271 -0.35% +1.91% -0.63% +4.49% +10.85% +22.93% +30.57% +17.21% 2.21% 2 19/01/18 0.6500
SCBMF D ไทยพาณิชย์ 17.1713 +1.44% +2.86% -2.23% +5.55% +9.45% +11.29% +6.39% +49.17% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 1.0000
SCBMF2 D ไทยพาณิชย์ 11.3344 +1.43% +2.84% -2.27% +5.54% +9.35% +10.73% -1.43% +37.32% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF3 D ไทย