เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2017
82%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1AM-DAILY วรรณ 11.9693 +0.01% +0.02% +0.10% +0.31% +0.63% +1.22% +4.44% +9.73% - - - -
1AMSET50 วรรณ 56.3089 +0.28% +0.42% +1.24% +2.58% +6.87% +17.40% +22.73% +82.16% - - - -
1AM-TG วรรณ 11.7425 +0.01% +0.02% +0.09% +0.28% +0.57% +1.26% +4.85% +10.12% - - - -
1SG-LTF T วรรณ 33.0440 +0.29% +0.43% +1.27% +2.40% +6.26% +15.63% +17.96% +68.46% - - - -
1S-LTF D T วรรณ 21.2584 +0.28% +0.39% +1.17% +2.30% +6.41% +15.91% +16.98% +57.27% 2.68% 1 07/11/16 0.5700
1SMART-LTF T วรรณ 10.7375 -0.18% -0.12% -0.32% +0.15% +0.33% -0.49% -3.29% -0.09% - - - -
1US-OPP วรรณ 11.7924 -0.31% +0.48% +0.71% +2.95% +4.61% +16.95% +30.12% +86.36% - - - -
1VAL-D D วรรณ 18.3992 +0.37% +0.72% +1.72% +2.38% +5.52% +14.79% +22.73% +67.11% 2.55% 1 07/11/16 0.4700
70/30-D LTF D T ยูโอบี 17.8575 +0.16% +0.29% +0.75% +1.38% +1.66% +5.59% +11.59% +58.47% 1.40% 1 16/06/17 0.2500
ABAG อเบอร์ดีน 20.0274 -0.34% -0.32% +0.98% +1.85% +1.12% +8.83% +14.04% +84.03% - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 11.3030 -0.74% -1.81% +1.33% +0.93% -7.74% +6.62% 0.00% 0.00% - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 19.4193 +0.12% -0.17% -0.20% +3.97% +14.22% +15.75% +4.69% +29.45% - - - -
ABAPAC-RMF T อเบอร์ดีน 13.7722 +0.12% -0.17% -0.19% +3.95% +14.16% +15.66% +4.69% +28.25% - - - -
ABCC อเบอร์ดีน 17.4990 0.00% +0.01% +0.09% +0.26% +0.52% +1.00% +3.60% +8.15% - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 14.0863 -0.21% +0.87% +0.37% +3.48% +12.65% +20.37% +10.68% +23.67% - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 8.6144 -0.02% +0.58% -1.62% +7.74% +11.04% +9.00% -6.03% +39.11% - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 11.5087 +0.11% +0.18% +1.00% +2.46% +4.49% +9.14% 0.00% 0.00% - - - -
ABFC D อเบอร์ดีน 8.3985 +0.07% +0.15% +1.30% -0.45% +3.53% +3.35% -9.18% +16.91% N/A ไม่เเน่นอน 23/04/13 1.1500
ABG อเบอร์ดีน 119.0762 +0.08% +0.06% +1.47% +4.70% +10.05% +12.87% +7.70% +48.98% - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 14.6145 -0.17% -0.06% -0.17% +3.20% +12.93% +13.42% +4.26% +23.71% - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 17.0109 -0.13% +0.68% +0.77% +7.13% +21.92% +13.95% +36.33% +91.57% - - - -
ABINC อเบอร์ดีน 11.0666 0.00% +0.02% +0.12% +0.39% +0.86% +1.08% +5.07% 0.00% - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 13.8400 -0.18% +0.01% +1.27% +3.80% +5.59% +6.91% +24.04% 0.00% - - - -
ABLTF T อเบอร์ดีน 46.5903 +0.10% +0.05% +1.44% +4.69% +10.11% +13.26% +8.46% +47.87% - - - -
ABLTF 70/30 T อเบอร์ดีน 10.7043 +0.07% +0.09% +1.07% +2.52% +6.99% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ABSC-RMF T อเบอร์ดีน 90.1400 +0.08% +0.06% +1.45% +4.70% +10.07% +12.82% +7.80% +49.35% - - - -
ABSI-RMF T อเบอร์ดีน 12.3346 +0.00% +0.01% +0.07% +0.21% +0.41% +0.75% +2.76% +7.25% - - - -
ABSL อเบอร์ดีน 45.4900 +0.10% +0.08% +1.31% +4.31% +9.77% +12.91% +7.02% +44.91% - - - -
ABSM อเบอร์ดีน 50.4717 -0.11% -0.15% +2.11% +5.10% +9.70% +13.58% +20.68% +75.00% - - - -
ABTED D อเบอร์ดีน 6.8850 +0.07% +0.26% -1.76% +0.15% +4.01% +0.67% -4.70% +18.71% N/A ไม่เเน่นอน 24/12/14 0.1300
ABV อเบอร์ดีน 34.4903 +0.06% +0.16% +1.05% +2.48% +4.85% +4.18% +8.15% +35.01% - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 12.8127 -0.12% +0.23% -0.29% +3.50% +7.13% +9.71% -0.40% +36.87% - - - -
ADR-D D ยูโอบี 9.2536 +0.07% -0.53% +0.14% +1.51% +5.26% -1.62% +2.95% +8.77% N/A 1 20/03/17 0.3500
AEOB อเบอร์ดีน 17.2483 -0.27% -1.00% +0.23% +2.42% +6.90% +9.35% +11.02% +26.35% - - - -
AGF D เอ็มเอฟซี 4.0554 +0.32% +0.50% +1.51% +4.56% +6.36% +10.63% +20.29% +81.37% 2.47% 1 10/10/16 0.1000
ASIA-B ยูโอบี 21.9695 +0.03% +0.07% +0.69% +1.81% +4.10% +2.46% +13.38% +28.49% - - - -
ASIA-E ยูโอบี 9.3090 +0.16% +1.38% +1.02% +3.31% +8.43% +11.54% +13.10% +31.41% - - - -
ASP เเอสเซท พลัส 16.2210 +0.01% +0.02% +0.11% +0.33% +0.67% +1.37% +5.12% +10.70% - - - -
ASP2 เเอสเซท พลัส 13.5323 +0.01% +0.03% +0.16% +0.52% +1.07% +1.77% +6.96% +12.84% - - - -
ASP-AITF2Y6 เเอสเซท พลัส 10.3471 +0.03% +0.07% +0.32% +1.05% +2.18% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 11.6156 +0.62% +1.26% +1.64% +7.64% +23.44% +23.97% +23.02% +60.57% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 6.2498 +0.02% +0.74% +0.12% +4.85% +19.22% +27.69% -1.12% +8.85% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 10.2632 +0.36% +1.91% +3.63% +10.74% +24.43% +31.93% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ERF T เเอสเซท พลัส 26.8075 +0.45% +0.55% +4.23% +5.67% +9.04% +9.32% +7.02% +23.52% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 10.0267 -0.12% -1.14% -0.17% +7.61% +9.11% -1.87% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 11.2907 -0.09% +0.74% +0.14% +6.83% +11.11% +6.20% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FRF T เเอสเซท พลัส 14.3057 +0.03% +0.11% +0.30% +0.69% +1.39% +1.34% +7.17% +14.46% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 10.1803 +0.24% -0.23% +0.22% +3.05% +5.74% +9.00% +3.95% +30.71% - - - -
ASP-GDF D เเอสเซท พลัส 10.3284 +0.04% +0.22% +0.58% +1.20% +5.05% +5.61% +0.91% +17.78% N/A 1 30/01/15 0.7900
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 9.9868 -0.15% -0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 9.9868 -0.15% -0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GLTF T เเอสเซท พลัส 23.4287 +0.66% +0.76% +4.35% +7.37% +7.65% +8.24% +5.59% +21.57% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 12.2346 +0.07% +0.51% -0.59% -0.21% +8.51% -6.73% -7.43% -22.13% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 14.8921 +0.73% +0.29% +1.40% +6.85% +18.27% +26.71% +15.60% +46.11% - - - -
ASP-LTF D T เเอสเซท พลัส 16.5291 +0.56% +0.52% +2.55% +4.55% +4.91% +5.52% -0.53% +19.09% N/A 1 09/02/15 0.4700
ASP-MRF T เเอสเซท พลัส 25.2575 +0.04% +0.23% +0.77% +1.84% +6.26% +6.88% +5.53% +19.91% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 9.4937 +0.08% +1.77% +2.94% +4.98% +1.82% +25.52% +7.05% +65.70% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 11.1840 -0.27% +0.01% +1.47% +6.19% +3.97% +28.91% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 2.8115 +1.17% -3.37% -13.55% -9.66% -20.98% -19.99% -76.04% -67.87% - - - -
ASP-PRIME4 เเอสเซท พลัส 7.8576 +0.41% +0.48% +4.27% +5.84% +9.12% +5.46% -5.93% 0.00% - - - -
ASP-PRIME5 เเอสเซท พลัส 8.1098 +0.40% +0.48% +4.28% +4.43% +4.67% +1.24% -10.75% 0.00% - - - -
ASP-SET50FUTURES เเอสเซท พลัส 16.8857 -1.12% +0.79% +5.86% +10.99% +3.87% -7.39% -9.80% +26.42% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 27.4081 +0.07% +0.13% +1.34% +3.62% +7.11% +15.31% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 9.1419 +0.00% +0.53% +0.32% +4.27% +7.20% +12.10% -4.25% 0.00% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 8.8662 -0.01% +0.45% +0.17% +3.78% +6.27% +10.45% -10.01% 0.00% - - - -
ASP-THBOND เเอสเซท พลัส 10.5478 +0.00% +0.04% +0.25% +0.74% +1.61% +1.89% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-THEQ เเอสเซท พลัส 10.7272 +0.45% +0.55% +4.25% +5.19% +9.54% +10.43% +4.41% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER4/4 เเอสเซท พลัส 8.6093 +0.42% +0.53% +4.43% +5.88% +8.78% +4.51% -7.54% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER5 เเอสเซท พลัส 8.3254 -0.31% -2.15% -4.76% +2.64% +2.19% -2.56% 0.00% 0.00% - - - -
B25RMF T บัวหลวง 14.8072 +0.16% +0.22% +0.64% +0.69% +1.25% +3.80% +6.81% +20.82% - - - -
B-ACTIVE บัวหลวง 22.6917 +0.37% +0.84% +4.65% +1.88% -0.33% +4.22% +3.44% +38.43% - - - -
B-ASEAN บัวหลวง 10.8924 +0.01% -0.17% +0.44% +3.52% +6.16% +4.98% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASEANRMF T บัวหลวง 9.9929 -0.10% -0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 11.8466 -0.01% +1.87% +2.86% +7.93% +24.86% +27.92% 0.00% 0.00% - - - -
BBASIC D บัวหลวง 27.0457 +0.11% +0.10% +2.26% +3.66% +1.49% +13.79% +24.98% +72.44% 9.24% 1 30/03/17 1.5000
BBASICDLTF T บัวหลวง 10.1213 +0.25% +0.10% +2.41% -0.66% +0.82% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BBASICRMF T บัวหลวง 12.5543 +0.17% -0.02% +2.07% -0.42% +1.83% +10.67% +20.66% 0.00% - - - -
BCAP D บัวหลวง 3.9466 +0.58% +0.65% +2.26% +1.38% +4.20% +17.17% +19.64% +98.57% 19.41% 3 15/02/17 0.1032
BCARE บัวหลวง 29.0847 +0.87% +4.22% +5.16% +7.05% +16.84% +17.06% +43.64% +148.94% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 10.9650 +0.87% +4.22% +5.16% +7.01% +16.38% +16.29% 0.00% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 97.3992 +0.53% +0.56% +1.95% +1.25% +3.98% +15.50% +16.58% +65.19% - - - -
BFIXED บัวหลวง 11.8468 +0.03% +0.09% +0.32% +0.71% +1.34% +1.32% +6.74% +14.21% - - - -
B-FLEX บัวหลวง 19.7186 +0.02% +0.10% +0.49% +0.74% +2.17% +4.39% +10.33% +21.87% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 62.7063 +0.46% +0.48% +1.62% +1.13% +3.29% +13.13% +13.62% +57.95% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 14.3509 +0.03% +0.12% +0.40% +0.84% +1.50% +1.07% +6.82% +13.81% - - - -
B-GLOBAL บัวหลวง 11.2617 +0.13% +0.91% +0.09% +4.64% +8.15% +13.49% 0.00% 0.00% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 10.7984 +0.13% +0.91% +0.07% +4.62% +7.89% +13.12% 0.00% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 10.2725 +0.04% +0.56% -0.98% -1.53% +4.08% -9.37% -2.83% -19.14% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 10.0127 +0.04% +0.57% -0.97% -1.54% +3.97% -9.51% -3.13% -19.71% - - - -
BIG CAP-D LTF D T ยูโอบี 20.3384 +0.04% -0.04% -0.11% +2.85% +8.70% +14.19% +0.68% +49.05% 2.07% 1 16/06/17 0.5600
B-INCOME บัวหลวง 9.9993 +0.04% +0.10% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-INFRA บัวหลวง 31.8796 +0.44% +0.50% +4.61% +5.75% +13.72% +17.61% +21.28% +84.48% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 10.4789 +0.51% +2.19% -0.15% +6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BKA บัวหลวง 42.3576 +0.53% +0.56% +1.98% +1.09% +3.44% +15.23% +18.09% +68.81% - - - -
BKA2 บัวหลวง 35.3668 +0.52% +0.57% +2.03% +1.23% +3.80% +15.86% +17.19% +66.37% - - - -
BKD D บัวหลวง 4.4501 +0.56% +0.61% +2.12% +1.34% +3.90% +16.26% +18.45% +87.45% 9.03% 1 17/01/17 0.5180
BKIND บัวหลวง 10.4592 +0.02% +0.59% +0.94% +0.11% +5.00% +9.30% 0.00% 0.00% - - - -
B-LTF T บัวหลวง 41.4390 +0.51% +0.55% +1.95% +1.22% +3.85% +15.30% +16.27% +65.06% - - - -
BLTF75 T บัวหลวง 29.0724 +0.43% +0.44% +1.43% +0.96% +2.91% +12.86% +14.50% +52.03% - - - -
BMBF D เอ็มเอฟซี 4.1705 +0.32% +0.50% +1.55% +4.63% +6.43% +9.97% +21.66% +69.66% N/A ไม่เเน่นอน 23/07/15 0.2700
B-NIPPON บัวหลวง 11.0470 -0.16% +0.85% +1.75% +3.88% +3.77% +19.65% 0.00% 0.00% - - - -
BRIC ยูโอบี 7.1353 -0.33% +0.61% -3.05% -0.99% +4.22% +11.23% -1.27% +14.36% - - - -
B-SENIOR บัวหลวง 11.8474 +0.16% +0.30% +1.47% +1.91% +3.07% +6.20% +14.78% 0.00% - - - -
BSIRICG D บัวหลวง 8.8771 -0.05% +0.58% +1.60% +2.32% +10.70% +14.23% +10.54% +73.07% 8.67% 2 19/04/17 0.6000
BSIRIRMF T บัวหลวง 10.7251 -0.05% +0.58% +1.66% +2.29% +10.49% +13.97% +12.63% 0.00% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 13.5487 -0.01% +0.22% +3.36% +0.38% +4.52% +12.25% +20.29% 0.00% - - - -
BTK บัวหลวง 17.6143 +0.06% +0.75% +2.45% +3.04% +12.55% +14.34% -4.62% +37.79% - - - -
B-TNTV บัวหลวง 12.9650 +0.01% +0.02% +0.09% +0.27% +0.54% +1.06% +3.97% +8.89% - - - -
BTP บัวหลวง 47.1212 +1.17% +1.43% +4.95% +5.95% +5.60% +23.30% +30.63% +101.96% - - - -
B-TREASURY บัวหลวง 10.8637 +0.01% +0.02% +0.09% +0.28% +0.56% +1.09% +4.18% 0.00% - - - -
CG-LTF T ยูโอบี 51.8786 +0.24% +0.39% +1.08% +2.18% +2.70% +8.89% +17.51% +82.58% - - - -
CG-RMF T ยูโอบี 10.1692 +0.23% +0.38% +1.06% +2.11% +1.90% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CHINA D กรุงไทย 5.7722 +2.36% +3.01% +6.81% +5.56% +4.76% +8.68% +73.30% +31.26% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/15 1.5000
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD D T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.9551 +0.20% +0.53% +2.55% +4.09% +6.99% +10.95% +16.59% +45.46% N/A 1 30/11/15 0.3500
CIMB-PRINCIPAL APDI ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 16.5420 +0.28% +1.45% +2.24% +8.30% +18.73% +16.15% +20.12% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CII ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.2164 +0.05% +1.71% +3.10% +7.87% +15.62% +15.65% +19.65% +54.88% - - - -
CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.1146 +0.00% +0.01% +0.07% +0.23% +0.46% +0.87% +3.26% +8.06% - - - -
CIMB-PRINCIPAL DPLUS ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.4050 +0.01% +0.02% +0.12% +0.37% +0.76% +1.44% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EPIF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.3691 +0.26% +0.08% -1.71% -0.15% -32.55% -23.52% -27.83% -20.05% N/A 1 18/02/15 0.1000
CIMB-PRINCIPAL EQRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.4815 +0.25% +0.69% +3.18% +5.07% +8.57% +17.43% +23.81% +61.92% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EQUITY ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.1811 -0.53% -0.37% -2.18% -7.23% -11.69% -4.58% +11.87% +54.49% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9884 +0.26% +0.70% +3.40% +5.46% -6.78% +1.96% +10.79% +80.21% N/A 1 18/03/15 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 24.9970 +0.26% +0.72% +3.49% +5.61% +9.69% +15.34% +20.25% +64.75% N/A 1 18/08/15 0.6500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2785 +0.01% +0.02% +0.11% +0.32% +0.63% +1.23% +4.12% +8.70% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4923 -0.01% +0.18% +0.90% +3.94% +2.18% +9.79% +13.45% +9.56% N/A ไม่เเน่นอน 12/02/07 0.1500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 5.7643 -0.67% -1.49% -6.69% -5.41% -7.07% -7.35% -36.30% -33.48% N/A ไม่เเน่นอน 28/04/11 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.8974 +0.22% +0.44% +1.09% +4.55% +9.19% +14.61% +14.89% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) LTF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 28.5591 +0.12% +0.37% +1.59% +2.47% +6.22% +14.70% +12.09% +48.22% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.1670 -0.35% -0.19% -1.21% -0.47% +0.22% +6.63% -1.69% +19.48% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.1448 +0.05% +0.31% +1.33% +1.97% +3.94% +7.04% +6.57% +21.89% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.4281 +0.11% +0.14% +0.46% +1.35% +6.91% +12.86% +9.28% +46.80% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) VF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4530 +0.01% +0.02% +0.10% +0.30% +0.61% +1.18% +4.39% +9.83% - - - -
CIMB-PRINCIPAL FIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.1025 +0.02% +0.09% +0.31% +0.62% +1.32% +1.24% +8.08% +15.21% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.0138 -0.23% -1.12% +1.11% +8.35% +15.47% +22.83% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8100 -0.09% -1.11% -1.53% -0.37% -3.24% -8.46% -5.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.0224 +0.06% +1.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GREITS ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.3950 +0.12% -0.99% +1.30% +3.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GSA ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2729 +0.13% +1.38% +3.19% +7.87% +13.33% +11.12% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IBALANCED-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.5444 +0.19% +0.54% +2.50% +3.87% +6.68% +12.61% +21.92% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.1202 +0.01% +0.02% +0.10% +0.31% +0.63% +1.26% +4.86% +10.52% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.2289 +0.01% +0.02% +0.10% +0.31% +0.40% +0.46% +3.97% +9.13% N/A 4 10/04/17 0.0320
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.1311 +0.01% +0.02% +0.11% +0.31% +0.63% +1.27% +4.90% +10.62% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDIV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 18.0141 +0.24% +0.68% +3.18% +5.02% +8.68% +17.60% +24.07% +76.70% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDIV-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4965 +0.24% +0.67% +3.18% +5.00% +7.71% +12.81% +19.20% +75.18% 1.04% 1 10/04/17 0.1400
CIMB-PRINCIPAL IDIV-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 18.1676 +0.24% +0.67% +3.14% +4.96% +8.63% +17.52% +26.00% +78.30% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IFIXED-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4523 +0.02% +0.10% +0.36% +0.72% +1.61% +1.62% +8.38% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IFIXED-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4655 +0.02% +0.10% +0.36% +0.72% +1.60% +1.63% +8.47% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.3256 -0.00% +0.45% -0.60% -0.40% +8.95% -6.07% -5.80% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.1875 -0.00% +0.46% -0.60% -0.40% +8.95% -7.21% -7.42% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IPROP-A D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 15.6758 +0.00% -0.10% +0.19% +0.59% +4.30% +5.71% +29.76% +57.71% 1.72% 1 10/04/17 0.1900
CIMB-PRINCIPAL IPROP-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.7828 +0.00% -0.09% +0.27% +0.67% +4.36% +5.99% +29.86% +62.23% 5.52% 4 10/04/17 0.1900
CIMB-PRINCIPAL IPROPRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.4563 -0.03% +0.02% +0.30% -0.86% +1.13% +3.53% +43.53% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL JEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.4829 -0.07% +0.52% +2.09% +4.30% +3.95% +17.29% +19.81% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL KEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.8288 +0.71% -1.33% -0.56% +4.64% +17.20% +7.98% -2.84% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL LTF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 19.4917 +0.26% +0.70% +3.29% +5.30% +8.84% +18.13% +26.25% +66.27% - - - -
CIMB-PRINCIPAL PRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0491 +0.00% +0.01% +0.04% +0.13% +0.25% +0.44% +1.99% +5.84% - - - -
CIMB-PRINCIPAL SET50 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 21.8227 +0.11% +0.14% +0.54% +1.44% +6.92% +13.45% +6.27% +38.25% - - - -
CIMB-PRINCIPAL SIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.3085 +0.00% 0.00% +0.39% +0.96% +2.68% +2.87% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TDIF-D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.2981 -0.19% +0.40% +2.24% +2.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TG8P3 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8160 0.00% +0.38% +3.98% +13.62% +8.73% +22.62% +38.71% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TREASURY ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4182 +0.01% +0.02% +0.08% +0.25% +0.51% +0.97% +3.70% +8.51% - - - -
CPAM APDE ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.5766 +0.27% +1.39% +2.17% +8.24% +18.84% +15.84% 0.00% 0.00% - - - -
CPAM GSCEQ-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.7009 +0.14% -0.04% +1.00% +4.26% +7.97% +15.13% +11.73% 0.00% - - - -
CPAM KOEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4553 +0.70% -1.33% -0.60% +4.52% +16.99% +8.01% -5.86% 0.00% - - - -
CPRMF1 T ยูโอบี 16.3536 -0.00% +0.04% +0.15% +0.43% +0.88% +1.88% +5.52% +16.00% - - - -
CPRMF2 T ยูโอบี 14.6334 -0.02% +0.02% +0.20% +0.63% +1.36% +2.25% +8.74% +17.37% - - - -
CPRMF3 T ยูโอบี 15.4692 +0.03% +0.17% +0.60% +1.14% +2.17% +2.01% +6.50% +15.63% - - - -
CPRMF4 T ยูโอบี 15.4831 -0.00% +0.04% +0.11% +0.34% +0.71% +1.46% +2.79% +12.09% - - - -
CPRMF5 T ยูโอบี 15.1911 +0.03% +0.17% +0.29% +0.58% +1.00% +1.98% +4.06% +14.89% - - - -
DE-1 D เอ็มเอฟซี 7.2798 +0.33% +0.51% +1.59% +4.75% +6.56% +10.03% +22.20% +66.45% N/A ไม่เเน่นอน 25/02/15 0.4100
EBANK D กรุงไทย 5.6797 +0.27% +0.55% +0.34% -0.44% +9.60% +16.86% +1.68% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 18/07/14 0.1100
ECOMM กรุงไทย 7.4137 +0.37% +0.16% -0.41% +4.41% +0.61% +14.57% +20.32% 0.00% - - - -
EFOOD กรุงไทย 6.6888 -0.27% -0.01% +1.34% -0.90% -0.73% +13.52% +35.06% 0.00% - - - -
EHD ยูโอบี 9.0570 -0.24% -0.33% -2.28% +6.79% +9.90% +19.53% +1.83% +70.52% - - - -
EICT กรุงไทย 4.9142 +0.02% +1.04% +2.24% +2.79% +12.91% +11.25% -21.88% 0.00% - - - -
ENGY D ทหารไทย 5.1529 +0.39% +0.17% -0.92% -2.14% +2.50% +16.84% +8.56% +16.77% 2.91% 2 17/10/16 0.1000
EP-LTF T โซลาริส 18.5120 +0.24% -0.10% +0.40% +0.39% +1.12% -4.99% -0.99% +35.57% - - - -
ERMF T ยูโอบี 89.9167 -0.02% +0.01% +0.69% +1.82% +2.41% +8.74% +9.82% +55.36% - - - -
FLEXAR วรรณ 35.9608 +0.27% +0.26% +0.65% +0.70% +3.01% +12.91% +5.74% +28.08% - - - -
FLEX-RMF T วรรณ 25.5563 +0.11% +0.29% -0.23% -0.02% +1.25% +10.00% +17.39% +38.25% - - - -
F-RMF T วรรณ 15.1459 +0.00% +0.03% +0.14% +0.43% +0.78% +0.98% +5.46% +11.67% - - - -
GBRMF T ยูโอบี 13.9556 +0.00% +0.06% +0.23% +0.41% +1.19% +0.88% +6.21% +12.96% - - - -
GC ยูโอบี 13.9686 +0.21% +2.80% +1.55% +4.31% +14.07% +18.70% +28.31% +59.04% - - - -
GEM-D D ยูโอบี 11.0642 +1.02% 0.00% +1.69% +3.45% -0.10% +4.87% +17.62% +29.84% 1.20% 1 12/04/16 0.1330
GHD ยูโอบี 10.7312 -0.04% +0.13% +4.14% -1.96% -1.72% -12.18% +26.53% +32.97% - - - -
GLD กรุงไทย 1.8343 -0.06% +0.44% -1.06% -1.88% +2.88% -10.05% -3.00% -19.72% - - - -
GW ยูโอบี 11.3789 -0.02% +0.02% +4.42% +0.40% +2.56% +6.01% +34.57% +45.49% - - - -
HAPPY D5 D เอ็มเอฟซี 8.6751 +0.46% +0.32% +4.07% +3.63% -2.99% +2.97% -9.68% +26.63% N/A ไม่เเน่นอน 23/05/13 1.2800
HI-DIV D เอ็มเอฟซี 8.4481 +0.32% +0.42% -0.21% +2.63% +4.98% +9.59% +20.62% +61.05% 4.15% 2 28/06/17 0.1300
HK กรุงไทย 4.6484 -2.19% -3.16% +1.38% +0.92% -9.18% -21.37% +5.28% 0.00% - - - -
I-10 เอ็มเอฟซี 2.5358 +0.55% -2.44% -1.83% -3.94% -12.29% -12.93% -71.08% -69.95% - - - -
I-DEVELOP เอ็มเอฟซี 10.4804 -0.09% +0.34% -0.16% +0.85% -3.53% -8.39% -7.03% +18.70% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 6.7532 +0.34% +0.01% -0.77% -1.10% +4.08% -7.08% -10.89% -25.74% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 7.0162 +0.35% -0.03% -0.79% -1.01% +4.13% -7.21% -10.74% -25.28% - - - -
I-GOLDRMF T เอ็มเอฟซี 9.9907 +0.12% -0.05% -1.21% -0.55% +6.00% -5.23% -5.60% -19.93% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 26.8948 +0.50% +0.67% +5.03% +6.19% +13.01% +17.76% +20.68% +84.63% - - - -
I-OIL เอ็มเอฟซี 3.4326 +0.77% -3.99% -16.41% -13.13% -26.08% -26.99% -75.34% -67.14% - - - -
I-REITS เอ็มเอฟซี 13.2578 -0.06% +0.72% -5.71% +0.52% +6.23% -3.11% -3.55% +15.26% - - - -
I-SMART D เอ็มเอฟซี 10.2120 +0.07% +0.30% +0.74% +1.85% +2.25% +3.25% +10.05% 0.00% 4.41% 1 26/10/16 0.1500
JB25 ทหารไทย 37.6889 +0.10% +0.03% +0.13% +1.54% +7.43% +14.52% +11.18% +40.40% - - - -
JB25LTF D T ทหารไทย 22.6977 +0.10% +0.02% +0.09% +1.42% +7.20% +14.01% +9.17% +38.56% 2.20% 2 16/01/17 0.3000
JB25RMF T ทหารไทย 34.4049 +0.10% +0.02% +0.09% +1.42% +7.16% +13.90% +9.56% +36.95% - - - -
JBPLTF D T ทหารไทย 19.2272 +0.07% +0.02% +0.07% +1.08% +5.35% +10.24% +8.52% +30.14% 2.08% 2 16/01/17 0.2500
JSM ยูโอบี 17.0259 +0.27% +2.20% +4.13% +12.94% +19.70% +27.13% +61.07% 0.00% - - - -
K20SLTF D T กสิกรไทย 17.0789 +0.24% +0.25% +1.08% +2.35% +2.44% +15.48% +30.02% +54.51% 6.09% 1 14/09/16 0.7700
K-2500 กสิกรไทย 14.4797 +0.02% +0.13% +0.44% +0.83% +1.74% +2.79% +7.24% +18.62% - - - -
K-2510 กสิกรไทย 16.1251 +0.02% +0.18% +0.77% +1.33% +2.97% +5.73% +9.77% +24.12% - - - -
K-2520 กสิกรไทย 18.8368 +0.04% +0.30% +1.23% +2.34% +4.57% +6.54% +15.49% +34.73% - - - -
K-2530 กสิกรไทย 20.7392 +0.01% +0.30% +1.47% +2.59% +5.19% +8.54% +16.29% +38.64% - - - -
K70LTF D T กสิกรไทย 16.6521 +0.06% +0.32% +1.01% +2.30% +5.43% +8.44% +8.81% +32.67% 2.94% 2 14/09/16 0.3400
K-AEC กสิกรไทย 10.5595 -0.26% -1.08% -1.93% +1.37% +4.92% -1.64% 0.00% 0.00% - - - -
KAF D เอ็มเอฟซี 18.9859 +0.31% +0.21% +2.57% +2.28% +1.98% +6.12% +7.20% +24.38% 1.63% 1 22/09/16 0.3100
K-AFIXED กสิกรไทย 9.8966 -0.21% -0.32% -0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-ASIA D กสิกรไทย 11.3270 -0.08% -0.16% +2.16% +6.96% +21.39% +21.63% +22.74% 0.00% 5.74% 1 12/05/17 0.3500
K-BANKING กสิกรไทย 11.7575 +0.26% +0.54% +0.36% -0.42% +10.01% +17.45% 0.00% 0.00% - - - -
KBLRMF T กสิกรไทย 26.8330 +0.03% +0.30% +1.01% +1.58% +2.88% +4.59% +6.12% +20.53% - - - -
K-CASH กสิกรไทย 12.7300 +0.01% +0.02% +0.11% +0.33% +0.65% +1.27% +4.53% +9.09% - - - -
K-CBOND กสิกรไทย 16.8745 +0.02% +0.07% +0.27% +0.55% +1.26% +1.68% +8.39% +14.09% - - - -
K-CHINA D กสิกรไทย 11.1228 +0.09% +1.85% +2.74% +5.16% +20.76% +26.94% +45.83% +81.76% 3.60% 2 14/06/17 0.2500
K-CHX กสิกรไทย 11.0160 +0.72% +3.07% +4.16% +8.97% +11.19% +20.40% 0.00% 0.00% - - - -
KDLTF D T กสิกรไทย 19.6390 +0.06% +0.43% +1.34% +2.99% +7.43% +12.15% +11.64% +44.16% 3.92% 2 14/09/16 0.6100
KECASH เมย์เเบงก์ 11.1604 -0.02% +0.03% +0.05% +0.22% +0.49% +1.09% +4.92% +10.38% - - - -
K-ENERGY กสิกรไทย 10.8674 +0.45% +0.24% -0.67% +0.13% +4.85% +19.78% 0.00% 0.00% - - - -
KEQLTF T กสิกรไทย 31.3811 +0.17% +0.47% +0.88% +2.19% +6.42% +11.24% +8.37% +38.59% - - - -
KEQRMF T กสิกรไทย 28.2028 +0.13% +0.74% +2.13% +3.40% +6.59% +15.02% +14.08% +44.90% - - - -
K-EQUITY D กสิกรไทย 17.7912 +0.26% +0.54% +1.67% +3.56% +6.78% +14.57% +14.63% +53.15% N/A 2 13/01/17 1.0500
KEURMF T กสิกรไทย 13.1125 +0.06% +1.13% +0.30% +7.66% +14.69% +16.35% 0.00% 0.00% - - - -
K-EUROPE D กสิกรไทย 12.5694 +0.05% +1.12% +0.28% +7.74% +14.77% +16.42% +33.04% 0.00% N/A 12/05/17 0.2500
K-EUSAGE D กสิกรไทย 10.4604 +0.26% +1.50% +1.70% +11.76% +15.96% +16.09% 0.00% 0.00% N/A 2 16/05/17 0.2000
K-EUX กสิกรไทย 11.5965 -0.30% +0.17% -1.23% +5.03% +10.83% +17.91% 0.00% 0.00% - - - -
KFAFIX กรุงศรี 10.1667 +0.04% +0.13% +0.49% +1.05% +2.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-AINCOME กรุงศรี 10.8774 +0.02% +0.17% +0.93% +2.82% +6.19% +9.57% 0.00% 0.00% - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 9.9669 -0.15% -0.59% -1.96% +2.75% +9.23% +3.78% -8.26% +6.35% - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 5.4046 -0.11% +0.30% -0.77% +3.97% +13.29% +21.02% +6.65% +21.48% - - - -
KFCASH กรุงศรี 12.9713 +0.01% +0.02% +0.09% +0.27% +0.53% +1.02% +3.61% +8.17% - - - -
KFCASHPLUS กรุงศรี 11.9021 +0.01% +0.02% +0.09% +0.26% +0.53% +1.05% +4.13% +9.20% - - - -
KFCASHRMF T กรุงศรี 12.8854 +0.01% +0.02% +0.09% +0.27% +0.53% +1.02% +3.69% +8.30% - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 10.3514 +0.98% +0.69% -0.04% +0.50% +7.97% +18.52% +10.66% +27.40% - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 10.4300 -0.08% -0.21% -0.75% +0.66% -0.86% +5.14% 0.00% 0.00% - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 10.5072 +0.13% +0.06% +0.70% +2.12% +4.15% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFDIVRMF T กรุงศรี 28.7812 +0.11% +0.15% +0.97% +2.52% +7.38% +12.86% +5.55% +40.26% - - - -
KFDNM-D D กรุงศรี 11.6131 -0.04% +0.03% +10.46% +6.94% +17.84% +32.21% +22.28% +58.04% 2.24% 1 01/06/17 0.5500
KFDYNAMIC กรุงศรี 34.5025 -0.04% +0.00% +5.08% +7.11% +17.94% +32.75% +23.46% +55.33% - - - -
KF-ELI กรุงศรี 8.6840 +0.58% -0.48% +1.00% +2.49% +9.16% +5.93% -10.78% 0.00% - - - -
KF-EM กรุงศรี 12.2506 +0.00% +0.54% +0.33% +7.01% +17.89% +11.63% +11.42% 0.00% - - - -
KFENSET50 กรุงศรี 22.4184 +0.01% -0.00% +0.87% +2.08% +8.52% +15.62% +10.28% +48.17% - - - -
K-FEQ กสิกรไทย 69.6019 +0.07% +0.58% +2.26% +3.37% +5.92% +12.15% +13.84% +47.42% - - - -
KFEQRMF T กรุงศรี 29.2622 +0.10% -0.20% +2.00% +3.96% +6.51% +11.37% +10.57% +55.23% - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 14.3726 -0.11% +0.34% -1.49% +8.49% +14.82% +9.78% +14.76% 0.00% - - - -
KFEURORMF T กรุงศรี 12.8512 -0.11% +0.34% -1.48% +8.50% +14.82% +9.87% 0.00% 0.00% - - - -
KFFIN-D D กรุงศรี 10.7168 +0.11% +0.30% +3.85% +7.92% +20.59% +44.12% +29.16% +64.07% 9.33% 1 27/01/17 1.2500
KFFLEX กรุงศรี 25.0439 +0.09% +0.04% +1.23% +2.88% +7.90% +11.61% +8.37% +61.53% - - - -
KFFLEX2RMF T กรุงศรี 55.8505 +0.10% +0.04% +1.24% +2.85% +7.75% +11.15% +7.33% +71.79% - - - -
KFFLEX-D D กรุงศรี 9.0002 +0.09% +0.05% +1.23% +2.84% +7.75% +11.41% +7.78% +95.71% 16.11% 2 14/09/16 1.4500
KF-GBLVAL กรุงศรี 11.0329 +0.09% -0.07% -0.96% -0.05% -0.97% +2.98% +5.54% +39.91% - - - -
KF-GBRAND D กรุงศรี 10.3145 -0.15% +4.41% -0.67% +3.38% +9.55% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 2 20/06/17 0.5000
KFGBRANRMF T กรุงศรี 11.3405 -0.15% -0.52% -0.76% +3.27% +9.42% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GLS กรุงศรี 8.3237 -0.09% +0.64% +0.34% +2.70% -0.64% -16.18% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 11.5728 +0.05% +0.54% -1.01% -1.68% +3.82% -9.99% -4.07% -21.40% - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 11.6968 +0.05% +0.54% -1.02% -1.70% +3.87% -9.96% -4.39% -21.65% - - - -
KFGOVRMF T กรุงศรี 14.2465 +0.03% +0.09% +0.32% +0.63% +1.29% +0.99% +6.28% +15.44% - - - -
KF-GPROPD กรุงศรี 9.3485 -0.12% -1.02% +0.11% +2.39% +0.04% -7.29% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GTECH กรุงศรี 11.0021 -0.15% +1.27% +0.71% +9.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFHCARERMF T กรุงศรี 10.9222 -0.12% +4.26% +4.16% +6.04% +11.38% +7.33% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 9.2452 +0.69% +4.89% +2.85% +6.89% +24.66% +30.15% 0.00% 0.00% 8.11% 1 20/06/17 0.2500
KF-HEALTHD D กรุงศรี 8.3573 -0.12% +7.47% +4.04% +5.90% +11.35% +7.08% 0.00% 0.00% 2.99% 1 20/06/17 0.2500
KF-HEUROPE กรุงศรี 13.5961 +0.00% +0.49% +0.66% +7.37% +14.67% +16.74% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 7.9608 +0.00% +0.48% -0.68% -0.32% +9.61% -6.01% -5.39% 0.00% - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 9.3541 -0.00% -0.20% +1.56% +3.01% -0.08% +36.68% 0.00% 0.00% 5.35% 1 21/03/17 0.5000
KF-HJPINDX กรุงศรี 10.5278 +0.07% +0.30% +1.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-INCOME กรุงศรี 11.3398 -0.08% -0.21% -0.75% +0.63% -0.89% +5.11% 0.00% 0.00% - - - -
KFIRMF T กสิกรไทย 14.5167 +0.04% +0.12% +0.36% +0.72% +1.43% +1.36% +8.60% +14.90% - - - -
K-FIXED กสิกรไทย 12.0031 +0.05% +0.11% +0.30% +0.59% +1.39% +1.41% +9.80% +18.54% - - - -
KFJAPANRMF T กรุงศรี 10.0826 -0.15% -0.29% +0.15% +0.87% -5.64% +30.65% 0.00% 0.00% - - - -
KF-LATAM กรุงศรี 7.2820 +0.24% -1.79% -2.99% -4.48% +5.28% +6.80% -20.54% -19.13% - - - -
KFLRMF T กสิกรไทย 78.3326 +0.12% +0.49% +1.78% +2.80% +5.53% +10.74% +10.74% +41.98% - - - -
KFLS20PLUS กรุงศรี 12.0109 +0.26% -0.05% +1.07% +2.53% +5.40% +9.95% +6.84% 0.00% - - - -
KFLS30PLUS กรุงศรี 11.4792 +0.17% -0.06% +0.75% +1.83% +3.88% +6.96% +4.54% 0.00% - - - -
KFLS55PLUS กรุงศรี 10.7870 +0.07% -0.01% +0.33% +0.79% +1.72% +3.06% +3.02% 0.00% - - - -
KFLTF50 T กรุงศรี 32.5585 +0.12% +0.15% +0.39% +1.40% +7.05% +13.99% +9.02% +42.13% - - - -
KFLTFA50-D D T กรุงศรี 23.9066 +0.13% +0.04% +2.13% +3.43% +11.41% +23.81% +18.88% +66.90% 1.67% 1 22/02/17 1.0000
KFLTFAST-D T กรุงศรี 10.9731 +0.33% +0.07% +1.09% +3.26% +6.86% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFLTFD70 D T กรุงศรี 17.0196 +0.07% +0.11% +0.71% +1.89% +5.47% +10.16% +7.04% +33.30% 2.94% 1 23/08/16 0.5000
KFLTFDIV D T กรุงศรี 25.5918 +0.11% +0.17% +0.98% +2.54% +7.50% +12.94% +5.16% +40.67% 3.32% 1 17/11/16 0.8500
KFLTFEQ T กรุงศรี 28.9563 +0.11% -0.19% +2.03% +4.04% +6.68% +11.53% +10.67% +56.13% - - - -
KFLTFEQ70D D T กรุงศรี 16.1473 +0.07% -0.13% +1.45% +2.80% +4.54% +7.80% +7.53% +40.89% 1.86% 1 26/04/17 0.3500
KFLTFTSM-D T กรุงศรี 11.2109 -0.11% +0.02% +3.65% +6.04% +10.08% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFLTGOVRMF T กรุงศรี 13.2081 +0.10% +0.26% +0.86% +1.26% +2.08% +0.61% +6.06% +13.91% - - - -
KFMIX80-20 D กรุงศรี 10.1185 +0.09% +0.04% +0.54% +1.16% +2.39% +3.50% +5.89% 0.00% 2.47% 1 06/10/16 0.2500
KFMONEY กรุงศรี 10.5058 +0.01% +0.02% +0.10% +0.29% +0.57% +1.10% +4.20% +9.13% - - - -
KFMTFI กรุงศรี 14.9794 +0.03% +0.11% +0.41% +0.79% +1.40% +1.43% +7.15% +15.27% - - - -
KFMTFI-D D กรุงศรี 10.0778 +0.03% +0.11% +0.38% +0.74% +1.41% +1.17% +7.13% +15.57% 1.54% 2 06/10/16 0.0450
KFMTFIRMF T กรุงศรี 13.0617 +0.04% +0.12% +0.39% +0.78% +1.40% +1.47% +6.71% +13.46% - - - -
KFMXPLS2TM กรุงศรี 10.8959 +0.04% +0.12% +0.24% +0.62% +2.37% +2.10% +4.49% 0.00% - - - -
KF-OIL กรุงศรี 2.7161 +1.15% -3.46% -14.75% -11.62% -25.41% -22.86% -74.46% -66.17% - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 14.1575 -0.15% +0.62% +1.24% +4.25% +9.51% +15.03% +17.72% +59.82% - - - -
KFS100RMF T กรุงศรี 31.5316 +0.16% +0.28% +0.87% +2.17% +7.53% +15.00% +12.19% +48.96% - - - -
KFSDIV D กรุงศรี 10.4785 +0.11% +0.18% +1.01% +2.61% +7.71% +12.76% +4.22% +52.45% 10.02% 4 24/05/17 0.2500
KFSEQ กรุงศรี 27.9195 +0.10% -0.20% +2.06% +4.01% +6.81% +11.46% +10.60% +56.57% - - - -
KFSEQ-D D กรุงศรี 9.8241 +0.10% -0.20% +2.02% +4.01% +6.93% +12.30% +10.49% +74.87% 11.20% 1 22/02/17 0.4600
KFSF กรุงศรี 24.7493 +0.01% +0.02% +0.14% +0.43% +0.87% +1.34% +6.17% +16.06% - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 10.5072 +0.14% +0.06% +0.69% +2.13% +4.18% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFSINCRMF T กรุงศรี 10.4845 +0.14% +0.06% +0.70% +2.14% +4.09% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFSMART กรุงศรี 10.1756 +0.01% +0.04% +0.16% +0.46% +0.89% +1.63% 0.00% 0.00% - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 9.7400 -0.10% -0.21% -1.75% +3.68% +4.96% +3.15% 0.00% 0.00% 3.08% 1 17/04/17 0.2000
KFSMUL กรุงศรี 17.6890 +0.04% +0.13% +0.44% +0.91% +1.74% +1.36% +7.95% +16.77% - - - -
KFSPLUS กรุงศรี 20.3851 +0.01% +0.03% +0.13% +0.38% +0.75% +1.40% +5.29% +11.24% - - - -
KFTHAISM กรุงศรี 14.3297 -0.03% +0.11% +4.06% +7.85% +13.00% +24.01% 0.00% 0.00% - - - -
KF-TRB กรุงศรี 12.4304 +0.08% +0.23% +0.98% +2.08% +3.20% +2.40% +8.12% +15.35% - - - -
KFTSRMF T กรุงศรี 69.3685 +0.08% +0.02% +1.20% +2.84% +7.81% +11.23% +7.49% +60.16% - - - -
KFTSTAR-D กรุงศรี 10.2928 +0.37% -0.09% +1.53% +3.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFTW2 กรุงศรี 68.5462 +0.11% -0.17% +2.09% +4.25% +7.29% +12.96% +15.01% +64.79% - - - -
KFTW5 D กรุงศรี 9.1954 +0.10% -0.20% +1.99% +4.01% +6.74% +12.06% +10.47% +74.85% 10.88% 1 22/02/17 0.3500
KF-US กรุงศรี 17.6945 -0.15% +0.26% +0.51% +1.88% +1.35% +9.96% +28.39% +81.32% - - - -
KFVALUE กรุงศรี 32.7281 +0.12% +0.15% +0.95% +2.75% +8.03% +13.72% +6.67% +40.94% - - - -
K-GA D กสิกรไทย 11.5263 +0.04% +0.05% +0.30% +3.17% +5.98% +9.79% +7.73% +41.22% 1.74% 2 14/06/17 0.3000
KGARMF T กสิกรไทย 12.9460 +0.04% +0.06% +0.25% +3.06% +5.77% +9.55% +7.92% 0.00% - - - -
KGBRMF T กสิกรไทย 13.8026 +0.04% +0.11% +0.35% +0.65% +1.29% +1.13% +7.82% +13.84% - - - -
KGDRMF T กสิกรไทย 11.1608 +0.35% +0.16% -0.28% +0.40% +9.88% -2.10% -4.76% -17.33% - - - -
K-GEMO D กสิกรไทย 9.9793 +0.31% -0.05% -0.58% +5.37% +17.06% +22.62% +2.73% +29.01% N/A ไม่เเน่นอน 14/11/14 0.2000
K-GHEALTH D กสิกรไทย 9.5354 +1.30% +5.00% +5.26% +8.03% +17.56% +11.77% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/08/15 0.2000
K-GHEALTH(UH) กสิกรไทย 9.5220 +1.15% +5.29% +4.23% +6.09% +11.70% +7.98% 0.00% 0.00% - - - -
KGHRMF T กสิกรไทย 9.1492 +1.28% +4.95% +5.18% +7.94% +17.20% +11.38% 0.00% 0.00% - - - -
KGIFRMF T กสิกรไทย 10.5960 -0.25% -0.45% +0.35% +6.08% +7.49% +5.76% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINCOME กสิกรไทย 10.8226 -0.23% -0.03% +0.34% +2.59% +4.66% +8.06% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINFRA D กสิกรไทย 10.8212 -0.25% -0.46% +0.43% +6.21% +7.67% +6.51% 0.00% 0.00% 4.16% 1 14/06/17 0.2500
K-GLOBE D กสิกรไทย 8.1383 +0.16% +0.15% -0.09% +2.44% +5.08% +9.29% +19.37% +66.72% N/A ไม่เเน่นอน 12/06/15 0.2000
KGLTF D T กสิกรไทย 17.5282 +0.19% +0.66% +1.11% +2.04% +3.94% +10.11% +12.64% +44.57% 4.68% 2 14/09/16 0.7200
K-GOLD D กสิกรไทย 9.2264 +0.35% +0.16% -0.29% +0.40% +9.94% -1.72% -3.93% -16.64% 5.42% ไม่เเน่นอน 14/07/16 0.5000
K-GPROP D กสิกรไทย 9.9236 -0.45% -1.41% +0.22% +4.24% +7.01% +0.76% 0.00% 0.00% 2.52% ไม่เเน่นอน 11/08/16 0.2500
K-ICT กสิกรไทย 8.0979 +0.03% +1.14% +2.48% +3.37% +14.62% +14.25% 0.00% 0.00% - - - -
K-INDIA D กสิกรไทย 11.5140 -0.01% -0.20% +1.36% +6.54% +23.82% +24.55% +31.72% +108.25% 5.21% 2 12/05/17 0.2000
K-INDX กสิกรไทย 11.2797 -0.18% -0.04% +2.60% +6.45% +24.10% +17.41% 0.00% 0.00% - - - -
K-JP D กสิกรไทย 10.8399 +0.03% +1.22% +2.60% +6.23% +6.62% +25.17% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/15 0.2500
KJPRMF T กสิกรไทย 11.7546 +0.03% +1.22% +2.58% +6.21% +6.57% +24.54% 0.00% 0.00% - - - -
K-JPX กสิกรไทย 11.6613 -0.03% +0.19% +2.47% +6.41% +5.81% +29.15% 0.00% 0.00% - - - -
KKF D ยูโอบี 3.6662 -0.02% +0.26% -0.78% +0.98% +3.59% +10.37% +5.91% +100.29% N/A ไม่เเน่นอน 27/06/13 0.8700
KK GOLD 7%#1 ภัทร 6.4727 +0.35% +0.01% -0.85% -1.32% +4.08% -5.33% -12.92% -29.18% - - - -
K-MENA D กสิกรไทย 6.8506 -0.43% +1.10% +1.17% +4.49% +9.60% +9.95% -10.83% +41.36% N/A ไม่เเน่นอน 12/09/14 0.2000
K-MIDSMALL กสิกรไทย 14.7755 +0.16% +0.42% +3.36% +5.87% +9.47% +27.84% 0.00% 0.00% - - - -
K-MONEY กสิกรไทย 11.9555 +0.00% +0.02% +0.09% +0.26% +0.51% +1.00% +4.14% +9.05% - - - -
KMSLTF T กสิกรไทย 11.2580 +0.15% +0.40% +3.56% +6.68% +10.49% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KMSRMF T กสิกรไทย 15.1286 +0.17% +0.45% +3.62% +6.84% +10.72% +29.99% 0.00% 0.00% - - - -
K-MVEQ กสิกรไทย 10.8598 +0.23% +0.16% -0.03% +1.58% +5.47% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KMVLTF T กสิกรไทย 10.8568 +0.24% +0.19% +0.01% +1.71% +5.89% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-OIL กสิกรไทย 3.1193 +1.28% -3.26% -13.13% -9.18% -20.27% -18.46% -74.23% -64.66% - - - -
K-PLAN1 กสิกรไทย 12.3301 +0.03% +0.09% +0.31% +0.63% +1.35% +1.50% +8.31% +15.73% - - - -
K-PLAN2 กสิกรไทย 15.1963 +0.06% +0.21% +0.88% +1.41% +2.36% +5.17% +11.21% +28.06% - - - -
K-PLAN3 กสิกรไทย 18.4348 +0.08% +0.37% +1.28% +1.98% +3.15% +8.38% +15.56% +40.59% - - - -
KPLUS D ยูโอบี 7.2693 -0.02% +0.34% +1.00% +1.62% +4.43% +11.78% +9.08% +62.98% N/A ไม่เเน่นอน 19/03/15 0.7800
KPLUS2 D ยูโอบี 7.1783 -0.02% +0.34% +0.99% +1.55% +4.35% +11.67% +8.94% +61.91% N/A ไม่เเน่นอน 19/03/15 0.7800
K-PROP D กสิกรไทย 10.4720 +0.29% +0.67% +0.42% +1.45% +4.87% +8.72% 0.00% 0.00% 2.29% 1 14/03/17 0.1400
KS50LTF T กสิกรไทย 10.8212 +0.11% +0.14% +0.46% +1.47% +6.72% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KS50RMF T กสิกรไทย 11.8800 +0.11% +0.14% +0.48% +1.52% +7.13% +13.80% +8.55% 0.00% - - - -
KSDLTF D T กสิกรไทย 8.8605 -0.25% -0.08% -0.31% +0.28% +1.47% +1.07% -0.67% +3.44% 3.39% ไม่เเน่นอน 14/07/16 0.3000
K-SET50 กสิกรไทย 30.6962 +0.11% +0.14% +0.50% +1.57% +7.31% +14.31% +8.47% +43.03% - - - -
KSET50LTF T กรุงไทย 22.5659 +0.11% +0.13% +0.44% +1.40% +6.85% +13.42% +6.97% +40.26% - - - -
K-SF กสิกรไทย 10.7988 +0.00% +0.04% +0.16% +0.39% +0.71% +1.34% +5.11% 0.00% - - - -
K-SFPLUS กสิกรไทย 10.2019 +0.01% +0.04% +0.24% +0.56% +1.04% +1.71% 0.00% 0.00% - - - -
KSFRMF T กสิกรไทย 13.3038 +0.01% +0.03% +0.14% +0.45% +0.89% +1.34% +5.52% +11.23% - - - -
K-SGM กสิกรไทย 10.7657 -0.09% -0.21% +0.74% +2.55% +5.31% +4.71% 0.00% 0.00% - - - -
KSLTF T กรุงไทย 22.5437 +0.25% +0.67% +2.80% +0.79% +0.78% +7.71% -2.16% +21.41% - - - -
KSRMF T กรุงไทย 22.5715 +0.29% +0.75% +2.84% +0.88% +0.87% +8.23% -1.59% +22.10% - - - -
K-STADE D กสิกรไทย 6.3593 +0.10% +0.65% +1.30% +3.06% +6.17% +12.84% +16.44% +55.67% 3.46% 1 13/01/17 0.3800
K-STAR กสิกรไทย 36.2640 +0.14% +0.76% +2.09% +3.36% +6.37% +15.60% +22.42% +69.11% - - - -
K-STEQ กสิกรไทย 33.5668 +0.24% +0.40% +1.39% +1.85% +3.34% +15.64% +17.16% +53.92% - - - -
KT25/75RMF T กรุงไทย 11.5017 +0.15% +0.25% +1.05% +2.06% +1.54% +6.95% 0.00% 0.00% - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 10.5524 +0.39% +1.48% +2.38% +5.57% +11.47% +18.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 8.9110 -0.46% -1.56% -1.04% -2.10% -2.12% -0.53% -15.41% +6.23% - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 11.1574 +0.07% -0.53% +0.71% +5.38% +16.73% +13.44% 0.00% 0.00% - - - -
KT-BOND กรุงไทย 11.1823 +0.01% +0.09% +0.77% +1.51% +2.13% +3.61% -5.48% +10.41% - - - -
KT-BOND RMF T กรุงไทย 9.7871 +0.02% +0.08% +0.70% +1.48% +1.95% +3.38% -5.21% 0.00% - - - -
KT-CHINA-A กรุงไทย 10.6319 +0.62% +2.00% +1.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-A กรุงไทย 10.0237 +0.04% -0.48% +0.76% -0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-D กรุงไทย 10.0236 +0.04% -0.48% +0.76% -0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTEF กรุงไทย 20.5681 +0.11% +0.69% +3.08% +2.83% +5.40% +19.39% +43.04% +92.35% - - - -
KTEF-LTF T กรุงไทย 10.4521 +0.10% +0.65% +3.04% +2.89% +4.31% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 8.1029 -0.69% -3.55% -9.90% -9.24% -18.57% -15.24% -47.97% -26.40% - - - -
KT-EURO กรุงไทย 12.8899 +0.30% +0.77% +1.62% +11.24% +15.57% +29.80% +26.68% 0.00% - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 16.3657 -0.14% -0.01% +2.29% +1.49% +1.46% +19.03% +25.03% +89.42% - - - -
KTFIX-1Y3Y กรุงไทย 10.9105 +0.04% +0.11% +0.37% +0.80% +1.39% +1.32% +7.32% 0.00% - - - -
KTFIXPLUS-D D กรุงไทย 11.6584 +0.05% +0.13% +0.40% +0.74% +1.36% +1.33% +7.50% +12.48% 1.54% ไม่เเน่นอน 26/07/16 0.1800
KT-FLEX กรุงไทย 11.1304 +0.08% +0.06% +0.37% +0.06% +2.79% +11.69% +15.70% 0.00% - - - -
KTFT4 กสิกรไทย 10.1860 -0.22% -0.22% +6.22% +2.91% +12.78% +9.11% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 9.7924 +0.19% +1.49% +2.42% +5.67% +3.05% -0.74% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 9.6607 +0.29% +0.10% -0.56% +0.05% +8.75% -2.96% -5.01% -21.34% - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 9.1195 +0.31% +0.12% -0.51% +0.05% +8.86% -2.95% -5.38% -22.01% - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 10.1879 -0.05% +4.49% +6.22% +10.00% +17.68% +13.25% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HEALTHC RMF T กรุงไทย 10.0722 -0.05% +4.46% +6.21% +9.80% +17.10% +12.78% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HIDIV D กรุงไทย 10.9155 +0.18% +0.41% +1.95% +3.60% +7.46% +12.07% +13.75% 0.00% 2.29% ไม่เเน่นอน 06/06/16 0.2500
KT-HIDIVRMF T กรุงไทย 12.7287 +0.19% +0.43% +1.91% +3.36% +7.00% +11.66% +14.32% 0.00% - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 11.3682 -0.01% -0.10% +0.51% +2.96% +4.53% +12.16% 0.00% 0.00% - - - -
KTILF กรุงไทย 10.1243 -0.44% -0.03% +0.96% +0.11% +2.79% +0.14% +6.85% 0.00% - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 14.3289 -0.71% -0.60% +2.70% +8.04% +28.68% +25.88% 0.00% 0.00% - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 13.0964 -0.71% -0.60% +2.70% +8.19% +29.03% +26.08% 0.00% 0.00% 3.82% 1 11/05/17 0.6500
KT-JAPAN-A กรุงไทย 11.8780 +0.10% +1.39% +3.14% +1.68% +4.30% +26.96% 0.00% 0.00% - - - -
KT-JAPAN-D กรุงไทย 11.4014 +0.10% +1.39% -0.92% -2.33% +0.17% +21.86% 0.00% 0.00% - - - -
KTLF D T กรุงไทย 25.6327 +0.06% +0.02% +0.71% +0.45% +4.29% +9.20% +13.80% +50.86% 1.95% 1 14/02/17 0.4000
KTLF70/30 T กรุงไทย 33.7407 +0.07% +0.05% +0.36% +0.37% +3.32% +8.74% +10.25% +35.90% - - - -
KT-MAI กรุงไทย 10.4562 +0.48% +1.20% +1.21% +0.08% +0.20% +20.65% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MINING กรุงไทย 4.6345 +0.54% -1.55% -8.42% -9.81% -5.14% +11.60% -32.49% -40.90% - - - -
KTMSEQ กรุงไทย 12.5688 -0.49% -0.56% +3.89% +2.80% +4.06% +24.08% 0.00% 0.00% - - - -
KT-OIL กรุงไทย 2.2787 +1.18% -3.51% -14.89% -11.71% -25.43% -22.86% -74.53% -66.59% - - - -
KT-PIF-A กรุงไทย 9.4718 -0.20% -0.17% -0.49% -2.84% -1.66% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-PIF-D กรุงไทย 9.4718 -0.20% -0.17% -0.49% -2.84% -1.66% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-PIF RMF T กรุงไทย 9.5540 -0.21% -0.20% -0.56% -3.08% -2.51% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTPLUS กรุงไทย 10.8178 +0.01% +0.03% +0.12% +0.40% +0.77% +1.45% +5.58% 0.00% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 4.2612 +1.82% +1.29% -5.19% -10.66% +7.66% -14.99% -8.90% -36.46% - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 12.2747 -0.43% -1.23% +1.01% +5.52% +6.82% +0.89% +12.20% +43.26% 7.33% 1 07/02/17 0.4000
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 12.5276 -0.43% -1.22% +0.96% +5.37% +6.83% +0.68% +12.50% 0.00% - - - -
K-TREASURY กสิกรไทย 12.7637 +0.00% +0.02% +0.08% +0.26% +0.53% +1.02% +3.96% +8.32% - - - -
KTSE D กรุงไทย 12.0122 -0.02% -0.14% +1.59% +2.21% +6.10% +14.16% +22.22% +102.55% 6.24% 1 06/02/17 0.7500
KTSE-LTF T กรุงไทย 10.4983 -0.02% -0.14% +1.59% +2.13% +4.70% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSE-RMF T กรุงไทย 14.0049 -0.02% -0.14% +1.58% +2.10% +5.31% +12.92% +18.30% 0.00% - - - -
KT-SET50-A กรุงไทย 10.0512 +0.12% +0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSET50RMF T กรุงไทย 10.6203 +0.11% +0.13% +0.45% +1.42% +5.73% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSF D กรุงไทย 10.0947 +0.08% +0.06% +0.63% +0.67% +5.12% +14.85% +19.13% +70.47% N/A 1 02/05/17 0.3000
KTSS กรุงไทย 12.6959 +0.01% +0.02% +0.09% +0.27% +0.55% +1.09% +4.28% +9.40% - - - -
KT-ST กรุงไทย 11.5725 +0.01% +0.04% +0.15% +0.44% +0.88% +1.65% +6.66% +13.04% - - - -
KTSV กรุงไทย 11.3575 +0.01% +0.02% +0.09% +0.26% +0.51% +1.01% +3.66% +8.21% - - - -
KT-US-A กรุงไทย 10.4416 +0.26% +2.04% +1.95% +2.16% +6.22% +18.68% 0.00% 0.00% - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 11.6103 +0.06% +0.16% +0.76% +2.51% +3.36% +2.97% +10.02% 0.00% - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 11.4835 +0.43% +0.93% +0.06% +3.62% +6.83% +15.76% 0.00% 0.00% - - - -
KT-WEQ RMF T กรุงไทย 10.8142 +0.42% +0.92% +0.03% +3.43% +6.25% +14.45% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA D กสิกรไทย 13.2161 +0.06% +1.52% +1.44% +8.62% +14.10% +18.87% +41.15% 0.00% 7.57% 3 12/05/17 0.2000
K-USXNDQ-A(DIV) D กสิกรไทย 12.9414 +0.38% +2.14% +1.56% +7.87% +16.32% +28.78% +56.22% 0.00% 6.18% 2 14/06/17 0.3000
K-VALUE D กสิกรไทย 7.1718 +0.04% +0.71% +1.10% +2.87% +9.35% +18.37% +10.66% +48.28% 4.18% 1 14/02/17 0.6000
LHACTLTF-A T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8759 +0.11% -0.59% -1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHACTLTF-D T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8762 +0.11% -0.59% -1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHDEBT-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2120 +0.02% +0.11% +0.31% +0.67% +1.24% +1.45% +6.39% 0.00% - - - -
LHDEBT-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.6422 +0.02% -1.32% -1.12% -0.91% -0.93% -2.22% +10.95% 0.00% 1.54% 1 30/06/17 0.1200
LHDEBT-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.1972 +0.02% +0.11% +0.31% +0.67% +1.24% +1.45% +6.39% 0.00% - - - -
LHEQD-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.5033 -0.03% +0.17% +0.62% -1.72% +3.41% +16.98% +20.28% 0.00% - - - -
LHEQD-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 7.1326 -0.03% +0.17% +0.62% -1.73% +3.48% +18.05% +20.09% 0.00% 15.56% 2 24/03/17 0.1000
LHEQD-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.4804 -0.03% +0.17% +0.62% -1.74% +3.39% +16.96% +20.26% 0.00% - - - -
LHFL เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.7810 +0.03% -0.31% +2.09% +1.58% -0.60% +15.75% +28.00% 0.00% - - - -
LHFLRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.6159 +0.05% -0.28% +2.24% +2.14% -0.38% +16.83% +36.14% 0.00% - - - -
LHGOV-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.8763 +0.03% +0.12% +0.29% +0.60% +1.12% +1.28% +5.52% 0.00% - - - -
LHGOV-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.9626 +0.03% -1.26% -1.09% -0.84% -0.37% -0.35% +2.86% 0.00% 0.85% 1 30/06/17 0.1200
LHGOV-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.8513 +0.03% +0.12% +0.29% +0.61% +0.97% +1.13% +5.28% 0.00% - - - -
LHGOVRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5507 +0.00% +0.02% +0.07% +0.20% +0.39% +0.62% +3.71% 0.00% - - - -
LHGROWTH-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.9714 +0.06% -0.25% +2.24% +2.02% +0.39% +17.40% +39.44% 0.00% - - - -
LHGROWTH-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3050 +0.06% -0.25% +2.24% +2.02% +0.42% +18.02% +41.16% 0.00% 10.00% 1 27/01/17 0.4000
LHGROWTH-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.9532 +0.06% -0.25% +2.24% +1.99% +0.31% +17.25% +39.26% 0.00% - - - -
LHIP D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8735 -0.08% +0.21% +0.17% -1.43% -1.09% +4.09% 0.00% 0.00% 4.56% 1 24/02/17 0.1500
LHMM เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2193 +0.01% +0.02% +0.11% +0.33% +0.67% +1.33% +4.79% +10.28% - - - -
LHMSEQ D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3010 -0.53% +1.04% +1.51% +3.79% +2.35% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 08/06/16 0.3000
LHMSFL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.8977 +0.06% -0.26% +2.19% +1.95% +0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 8.72% 1 27/01/17 0.7000
LHPROP-I D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.7288 -0.08% -0.53% -1.63% -6.73% -6.24% -1.61% 0.00% 0.00% 14.60% 2 30/06/17 0.0800
LHPROP-INFRA D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.4465 -0.03% -0.31% -0.75% -4.41% -3.83% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 30/06/17 0.0800
LHSMART D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0320 -0.16% +0.17% +0.36% -0.91% -0.08% +7.04% 0.00% 0.00% 6.48% 1 24/02/17 0.1500
LHSMART-LTF D T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5889 +0.09% +0.49% +1.45% -1.53% -0.68% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 24/02/17 0.0800
LHTPROP D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.6143 -0.07% -0.51% -1.71% -6.79% -6.04% -1.62% +36.79% 0.00% 18.84% 30/06/17 0.0800
LHTPROPRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2585 -0.10% +0.20% -0.66% -5.20% -4.28% -3.27% 0.00% 0.00% - - - -
M-ACTIVE เอ็มเอฟซี 15.9171 +0.47% +0.33% +3.97% +3.54% -2.54% +3.93% -2.71% +10.64% - - - -
MA-LTF T เอ็มเอฟซี 30.7989 +0.47% +0.33% +4.13% +3.88% +3.52% +11.27% +14.43% +47.22% - - - -
M-BOND เอ็มเอฟซี 12.7846 +0.01% +0.05% +0.17% +0.45% +1.00% +1.04% +6.12% +10.59% - - - -
M-BT D เอ็มเอฟซี 18.4248 +0.47% +0.34% +2.12% +6.86% +8.40% +12.43% +24.26% +91.76% 2.55% 1 30/01/17 0.7500
MEM D เมย์เเบงก์ 9.1244 -0.01% -0.04% +4.62% +4.53% +5.57% -8.70% 0.00% 0.00% 2.85% ไม่เเน่นอน 16/11/15 0.2600
MEU D เมย์เเบงก์ 8.8995 -0.01% +0.18% +3.00% +3.66% -0.88% -3.14% 0.00% 0.00% 13.82% ไม่เเน่นอน 16/11/15 1.2300
MFF เอ็มเอฟซี 19.9825 +0.01% +0.05% +0.20% +0.51% +0.99% +1.16% +7.22% +13.93% - - - -
M-FIX T เอ็มเอฟซี 13.5745 +0.01% +0.05% +0.17% +0.48% +1.03% +1.37% +7.22% +13.55% - - - -
M-FLEX เอ็มเอฟซี 8.7898 +0.16% +0.67% +0.69% -0.71% -2.43% -2.56% 0.00% 0.00% - - - -
MFX D เอ็มเอฟซี 30.2933 +0.47% +0.34% +3.98% +3.52% +3.26% +9.68% +12.35% +56.40% N/A ไม่เเน่นอน 30/01/17 1.4700
M-GARS เมย์เเบงก์ 9.3293 -0.00% -0.96% -3.65% -2.23% -5.58% -6.00% 0.00% 0.00% - - - -
MG-LTF D T เอ็มเอฟซี 12.1999 +0.01% +0.43% -2.21% -0.52% +0.41% +5.32% +16.56% +31.99% N/A ไม่เเน่นอน 26/06/13 0.4800
MIF D เอ็มเอฟซี 10.6385 +0.16% +0.05% +0.77% -0.34% -2.54% +6.45% +11.85% +45.95% N/A 1 30/01/17 1.2000
MIF-LTF D T เอ็มเอฟซี 14.6659 +0.05% +3.93% -0.65% -2.77% -0.95% +3.30% +2.01% +28.25% 3.20% 1 26/06/17 0.5700
MIX-D1585 D ยูโอบี 10.3497 +0.05% +0.17% +0.46% +0.87% +2.16% +3.37% +6.18% +21.05% 0.29% 1 20/03/17 0.1300
MJP D เมย์เเบงก์ 9.7118 -0.01% -0.08% +1.07% +2.83% -4.10% -3.93% 0.00% 0.00% 13.59% ไม่เเน่นอน 28/07/15 1.3200
MM-GOV เอ็มเอฟซี 11.5169 +0.01% +0.02% +0.09% +0.26% +0.54% +1.06% +3.89% +8.60% - - - -
M-MIDSMALL D เอ็มเอฟซี 11.5614 +0.21% +0.47% +6.02% +6.91% +7.49% +22.37% 0.00% 0.00% N/A 1 27/04/17 0.5700
MMM เอ็มเอฟซี 13.1607 +0.01% +0.03% +0.10% +0.29% +0.60% +1.15% +4.75% +10.13% - - - -
M-MMF เมย์เเบงก์ 10.2501 -0.03% -0.02% +0.04% +0.23% +0.53% +1.25% 0.00% 0.00% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.3861 +0.00% +0.01% +0.06% +0.18% +0.35% +0.71% +3.20% +7.96% - - - -
M-PROP8S1 D เอ็มเอฟซี 9.9428 +0.14% -0.08% +1.15% -1.19% -2.78% -0.14% 0.00% 0.00% N/A 1 27/04/17 0.2000
M-PROP8S2 เอ็มเอฟซี 9.9529 +0.15% -0.07% +1.18% -0.17% -2.36% -0.44% 0.00% 0.00% - - - -
M-PROP DIV D เอ็มเอฟซี 12.0285 -0.07% +0.02% -1.10% -4.77% -4.42% -2.80% +34.17% 0.00% 3.76% 2 11/05/17 0.1100
M-PROP RMF T เอ็มเอฟซี 9.1354 -0.02% +0.43% -0.45% -4.15% -4.11% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-RMF T วรรณ 13.4005 +0.01% +0.02% +0.08% +0.23% +0.48% +0.88% +3.32% +7.71% - - - -
M-S50 D เอ็มเอฟซี 23.6147 +0.12% +0.25% +0.26% +1.49% +7.58% +14.13% +11.08% +51.75% 3.39% 1 25/05/17 0.9000
MS-AMERICAN เเมนูไลฟ์ 17.8662 -0.07% +0.82% +0.04% +1.71% +0.81% +15.58% +28.45% 0.00% - - - -
MS-ASIAN SM เเมนูไลฟ์ 15.9610 +0.06% -0.09% -0.43% +0.63% +9.68% +8.49% -5.29% +58.49% - - - -
MS-ASM RMF T เเมนูไลฟ์ 9.2858 +0.05% -0.10% -0.47% +0.34% +8.13% +6.85% 0.00% 0.00% - - - -
M-SAVING T เอ็มเอฟซี 12.5522 +0.01% +0.02% +0.08% +0.22% +0.47% +0.91% +3.61% +7.85% - - - -
MS-CHINA VALUE เเมนูไลฟ์ 13.3824 +0.14% +1.99% +0.92% +6.38% +16.29% +22.06% +24.52% +57.87% - - - -
MS-CORE EQ เเมนูไลฟ์ 30.7313 +0.10% +0.50% +0.13% +0.23% +4.90% +9.90% +15.52% +63.07% - - - -
MS-CORE LTF T เเมนูไลฟ์ 31.7943 +0.11% +0.52% +0.21% +0.53% +5.28% +10.66% +17.05% +67.98% - - - -
MS-EE EURO เเมนูไลฟ์ 5.5832 +0.18% +0.53% -3.61% +1.42% +0.23% +9.63% -20.61% -0.72% - - - -
MS-EQ DIV D เเมนูไลฟ์ 10.5244 +0.10% +0.52% -1.43% -1.25% +0.94% +6.32% +12.31% +78.59% 1.24% 1 08/08/16 0.1300
MS-EUROPE-A เเมนูไลฟ์ 9.6960 -0.12% +0.49% -3.80% +3.71% +5.47% +5.38% -5.63% 0.00% - - - -
MS-EUROPE-D เเมนูไลฟ์ 9.6966 -0.12% +0.49% -3.80% +3.71% +5.47% +5.39% -5.63% 0.00% - - - -
MS-FLEX RMF T เเมนูไลฟ์ 20.3500 +0.06% +0.25% -0.02% +0.04% +2.80% +5.30% +6.62% +29.42% - - - -
MS-HCARE-A เเมนูไลฟ์ 12.0291 +1.13% +3.96% +3.74% +5.46% +7.51% +5.16% 0.00% 0.00% N/A 1 23/01/15 0.7000
MS-HCARE-D D เเมนูไลฟ์ 10.0926 +1.13% +3.96% +3.74% +5.46% +7.51% +5.17% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 22/12/15 0.1500
MS-INDIA-A เเมนูไลฟ์ 11.2926 -0.40% +0.48% +2.84% +7.60% +20.99% +18.64% 0.00% 0.00% - - - -
MS-INDIA-D เเมนูไลฟ์ 9.0801 -0.40% +0.49% -11.46% -7.37% -0.26% -4.60% 0.00% 0.00% - - - -
MS-MONEY เเมนูไลฟ์ 11.3889 +0.00% +0.02% +0.08% +0.24% +0.50% +0.99% +3.57% +7.90% - - - -
MUS D เมย์เเบงก์ 10.5148 -0.00% -0.14% -1.25% +5.45% -2.97% +2.01% 0.00% 0.00% 2.38% ไม่เเน่นอน 16/11/15 0.2500
M-USA เมย์เเบงก์ 9.6758 -0.03% +0.32% -2.82% +8.22% -3.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-VALUE T เอ็มเอฟซี 74.4704 +0.32% +0.45% +1.47% +4.57% +6.16% +9.46% +18.76% +64.32% - - - -
MV-LTF D T เอ็มเอฟซี 24.4348 +0.33% +0.48% +1.54% +4.67% +6.26% +9.99% +19.93% +74.40% 3.99% 1 30/01/17 0.6000
ONE-CHINA วรรณ 10.0350 +0.96% +0.68% -0.08% +0.18% +7.14% +16.58% +6.43% +19.90% - - - -
ONE-CHINA10 วรรณ 9.1548 +0.95% +0.69% -0.81% -1.62% +4.83% +14.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-DI D วรรณ 10.8448 +0.03% +0.07% +0.40% +1.55% +2.32% +2.14% 0.00% 0.00% 2.76% 1 31/03/17 0.0600
ONE-DI2 D วรรณ 10.2616 +0.02% +0.08% +0.30% +1.08% +1.53% +1.57% 0.00% 0.00% 1.58% 1 31/03/17 0.0350
ONE-FAR วรรณ 24.3930 +0.01% +0.03% +0.14% +0.41% +0.86% +1.55% +7.02% +14.68% - - - -
ONE-FAS D วรรณ 7.4948 +0.19% +0.30% +0.95% +0.47% +3.96% +10.80% +15.16% +78.78% 8.75% 1 23/09/16 0.5560
ONE-FIXED วรรณ 10.0646 +0.01% +0.03% +0.14% +0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-FLEX D วรรณ 17.4269 +0.28% +0.24% +0.66% +0.78% +3.15% +13.25% +18.51% +38.43% 5.91% 1 17/02/17 0.2500
ONE-G วรรณ 52.3502 +0.24% +0.19% +0.79% +1.34% +5.46% +16.32% +15.46% +51.16% - - - -
ONE-GLOBALEQ D วรรณ 10.0008 +0.17% +0.64% +0.36% +3.40% +6.94% +12.42% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 26/06/15 0.5000
ONE-HOSPITAL วรรณ 9.9256 +0.41% +0.76% +3.20% -3.42% -10.30% -9.05% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-HYPER วรรณ 10.5673 +0.02% +0.05% -3.78% -3.51% -3.06% -2.11% +3.27% 0.00% - - - -
ONE-POWER วรรณ 9.9348 +0.56% +0.30% +0.29% -0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-PROP วรรณ 22.5939 +0.06% +0.23% -0.29% -3.19% -2.25% -2.95% +26.49% +50.43% - - - -
ONEPROP-D D วรรณ 9.5310 +0.10% +0.37% +0.35% -3.07% -3.80% -2.98% +16.66% 0.00% 5.67% 3 05/10/16 0.1822
ONEPROP-SG วรรณ 15.2908 +0.48% -0.46% +1.53% +6.93% +10.97% +5.19% +8.18% +35.39% - - - -
ONE-STOXXASEAN วรรณ 105.4277 +0.04% -0.84% +0.92% +6.35% +16.58% +15.09% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-UGG วรรณ 15.0481 +0.10% +2.73% +4.48% +15.61% +26.19% +43.10% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-ULTRA D วรรณ 10.3166 +0.10% +0.19% +0.80% -0.54% -0.98% +1.74% 0.00% 0.00% 2.42% 1 15/06/17 0.0500
PAP ฟิลลิป 7.9362 -0.03% -0.03% +1.62% +6.30% +14.77% -7.91% -3.89% +6.45% - - - -
PCASH ฟิลลิป 12.1267 +0.01% +0.02% +0.10% +0.29% +0.60% +1.17% +4.28% +9.41% - - - -
PEQ ฟิลลิป 11.8295 +0.68% +0.56% +2.86% +3.55% +4.96% +8.63% +18.30% 0.00% - - - -
PFIXRMF T ฟิลลิป 11.5151 -0.01% +0.04% +0.10% +0.24% +0.43% +0.51% +4.34% +10.26% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 9.6907 -0.07% +0.41% -1.14% -2.11% +2.21% -10.77% -5.84% -23.41% - - - -
PHATRA ACT EQ D ภัทร 17.0335 +0.09% +0.61% +1.79% +4.48% +8.38% +18.98% +26.76% +55.38% N/A ไม่เเน่นอน 16/10/14 0.5000
PHATRA BLRMF T ภัทร 29.5554 -0.02% +0.43% +1.35% +3.29% +4.99% +18.09% +26.22% +43.87% - - - -
PHATRA DIVIDEND D ภัทร 12.5901 +0.10% +0.58% +1.86% +4.60% +8.61% +20.03% +24.28% +76.49% N/A 2 18/07/17 0.2500
PHATRA EQRMF T ภัทร 38.9432 -0.03% +0.55% +1.67% +3.98% +5.91% +21.28% +32.15% +71.99% - - - -
PHATRA GHC D ภัทร 17.4523 +0.16% +4.84% +5.77% +8.33% +10.41% +9.46% +17.30% +104.90% 1.72% 1 26/08/16 0.3000
PHATRA INRMF T ภัทร 13.5157 +0.04% +0.15% +0.47% +0.97% +1.68% +1.38% +6.71% +13.02% - - - -
PHATRA LTFD D T ภัทร 27.3012 -0.02% +0.56% +1.69% +4.03% +6.10% +21.37% +27.98% +76.74% 2.93% ไม่เเน่นอน 07/10/16 0.8000
PHATRA MM ภัทร 10.9425 -0.03% -0.04% +0.01% +0.16% +0.39% +1.13% +5.46% 0.00% - - - -
PHATRA MMRMF T ภัทร 11.3798 +0.01% +0.02% +0.09% +0.26% +0.52% +1.06% +3.98% +8.71% - - - -
PHATRA MP ภัทร 11.7451 +0.01% +0.02% +0.11% +0.32% +0.64% +1.26% +4.65% +9.85% - - - -
PHATRA PLUS ภัทร 13.3672 +0.01% +0.02% +0.12% +0.37% +0.69% +1.33% +5.23% +11.54% - - - -
PHATRA PROP ภัทร 17.0979 +0.39% +0.02% -0.67% -2.63% -0.72% -0.55% +30.07% +56.50% - - - -
PHATRA PROP-D D ภัทร 12.0552 +0.41% +0.18% +0.34% -1.63% +0.17% +0.93% +22.15% 0.00% 2.16% 1 21/10/16 0.2600
PHATRA PROPRMF T ภัทร 16.7326 +0.41% +0.18% +0.34% -1.73% -0.30% +0.87% +26.19% +56.06% - - - -
PHATRA SG-AA ภัทร 13.4353 -0.01% +0.15% +0.60% +1.23% +2.76% +7.64% 0.00% 0.00% - - - -
PHATRA SMART MV D ภัทร 11.4711 +0.26% +0.75% +1.30% +1.45% +4.20% +9.14% 0.00% 0.00% N/A 1 19/04/17 0.2900
PHATRA SMARTMV LTF T ภัทร 10.5586 +0.26% +0.74% +1.29% +1.39% +4.98% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PHR ฟิลลิป 10.4422 -0.48% -0.96% -6.07% -4.93% +3.65% -3.34% +7.62% +32.89% - - - -
P-LTF T ฟิลลิป 24.9973 +0.69% +0.57% +2.90% +3.70% +5.11% +9.16% +17.31% +64.35% - - - -
PMIXRMF T ฟิลลิป 26.9371 +0.61% +0.52% +2.51% +3.16% +4.73% +7.49% +14.59% +52.02% - - - -
Q-PORT D เอ็มเอฟซี 9.5940 -0.20% -0.12% +0.95% +2.18% +7.23% +3.17% +30.85% +110.35% 4.17% 1 26/12/16 0.4000
RKBC กสิกรไทย 25.1247 +0.01% +0.36% +1.46% +2.19% +5.17% +11.88% +18.00% +42.50% - - - -
RKF2 D กสิกรไทย 13.3196 +0.24% +0.53% +1.68% +3.67% +6.84% +13.78% +21.15% +59.68% N/A ไม่เเน่นอน 13/02/15 0.4000
RKF4 D กสิกรไทย 7.6021 +0.20% +0.74% +1.41% +2.70% +4.20% +11.09% +17.69% +55.87% 4.21% 1 11/08/16 0.3200
RKF-HI2 D กสิกรไทย 4.7464 +0.11% +0.67% +1.34% +3.09% +6.22% +14.12% +13.49% +52.69% 5.27% 1 12/04/17 0.3100
RMF1 T กรุงไทย 54.0519 +0.08% +0.07% +0.32% +0.49% +3.09% +9.59% +7.25% +33.69% - - - -
RMF2 T กรุงไทย 14.5329 +0.04% +0.11% +0.37% +0.77% +1.24% +0.95% +7.06% +13.26% - - - -
RMF3 T กรุงไทย 13.7648 +0.03% +0.11% +0.37% +0.67% +1.14% +0.67% +5.33% +11.01% - - - -
RMF4 T กรุงไทย 11.3651 +0.01% +0.02% +0.08% +0.24% +0.48% +0.90% +3.58% +8.26% - - - -
RPF2 D เอ็มเอฟซี 27.1042 +0.32% +0.51% +1.58% +4.69% +6.53% +10.17% +20.78% +69.43% 6.27% 1 26/10/16 1.7000
RRF1 D เอ็มเอฟซี 7.6015 +0.33% +0.51% +1.57% +4.69% +6.44% +9.81% +21.84% +81.97% 2.63% 1 28/01/16 0.2000
SAN D เอ็มเอฟซี 19.2249 +0.32% +0.52% +1.57% +4.72% +6.45% +9.65% +20.58% +65.53% N/A ไม่เเน่นอน 23/07/15 0.8900
SCBABS ไทยพาณิชย์ 10.0284 -0.01% -0.05% +0.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 11.8824 -0.03% +1.39% +0.61% +5.81% +20.17% +29.75% +5.36% +23.34% - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 10.9974 -0.00% -0.23% +1.37% -1.93% -1.01% -1.52% -12.76% -15.12% - - - -
SCBBANKING D ไทยพาณิชย์ 11.8115 +0.26% +0.53% +0.32% -0.53% +9.68% +17.26% +1.41% +35.84% 2.12% 1 19/08/16 0.2500
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 10.7824 +0.21% +4.45% +2.45% +5.82% +14.11% +16.55% 0.00% 0.00% 0.47% 1 21/06/17 0.2768
SCBCE ไทยพาณิชย์ 8.5937 +0.98% +0.71% -0.02% +0.40% +7.88% +18.48% +9.60% +25.35% - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 10.5575 +0.92% +0.65% +0.43% +2.28% +14.69% +23.68% +5.01% 0.00% - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.44% +2.80% +3.11% +13.93% +14.21% +2.69% -1.39% 0.00% - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 9.7582 +1.36% +2.83% +5.53% +5.89% +7.49% +13.42% 0.00% 0.00% 0.42% 1 22/02/17 0.0383
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 5.0354 -0.24% -2.06% -7.82% -6.80% -8.77% -9.41% -44.20% 0.00% - - - -
SCBDA ไทยพาณิชย์ 8.7356 +0.45% +0.66% +2.48% +4.42% +8.05% +15.55% +21.29% +42.72% - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 12.6462 +0.11% +1.53% +1.47% +10.66% +19.64% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBDV D ไทยพาณิชย์ 11.4996 +0.16% +0.40% +1.87% +3.44% +7.88% +15.62% +18.20% +69.64% 6.09% 2 19/05/17 0.6000
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 8.4615 +0.04% -0.24% +0.32% +1.51% +3.89% +6.75% -10.51% 0.00% 1.18% 1 21/03/17 0.1531
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 8.9136 +0.16% +1.80% +0.09% +0.92% +17.21% +19.47% -10.83% 0.00% 1.04% 1 21/06/17 0.1086
SCBENERGY D ไทยพาณิชย์ 9.4934 +0.45% +0.23% -0.64% +0.10% +4.68% +19.17% +10.17% +19.12% 1.05% 1 20/02/17 0.8500
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 11.7950 -0.26% -0.29% -0.88% +4.78% +10.19% +14.81% +19.72% 0.00% 1.40% 1 22/02/17 0.1551
SCBEUSM ไทยพาณิชย์ 10.9676 -0.01% -0.04% +0.54% +8.11% +14.34% +11.93% 0.00% 0.00% - - - -
SCBFP ไทยพาณิชย์ 11.9953 +0.04% +0.09% +0.34% +0.72% +1.33% +1.54% +8.05% +15.62% - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 14.3595 +0.48% +1.30% +4.18% +9.70% +17.05% +18.16% +21.66% 0.00% 2.96% 2 22/02/17 0.1929
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 9.5495 +1.18% +4.93% +6.33% +9.97% +20.37% +15.10% 0.00% 0.00% N/A 1 21/03/17 0.0444
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 11.3021 +0.00% -1.02% -0.88% +3.14% +6.80% +6.33% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGINR ไทยพาณิชย์ 9.8974 -0.04% +0.10% -0.64% -1.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.1618 +0.19% +0.31% +1.16% +1.31% +0.43% -2.12% -1.07% 0.00% - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 11.4594 +0.07% +0.25% +1.17% +2.27% +7.55% +7.67% -2.45% +12.22% - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 10.7020 +0.08% +0.30% +1.32% +2.50% +8.52% +8.66% -6.23% 0.00% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 7.5347 +0.05% +0.56% -0.96% -1.79% +4.10% -9.41% -2.43% -18.97% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 7.1787 0.00% +0.49% -0.64% -0.20% +10.27% -5.87% -4.89% -19.70% - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 7.4374 -0.01% +0.46% -0.70% -0.39% +9.82% -6.50% -6.68% -22.42% - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 11.3289 -0.02% +0.21% -0.54% -0.77% -0.03% +6.85% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGPROP ไทยพาณิชย์ 10.2100 -0.03% -1.05% +1.26% +3.43% +4.04% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 12.6286 +0.04% +0.15% +0.97% +2.54% +4.28% +4.97% +14.56% 0.00% - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 11.1908 -0.17% -0.06% +2.42% +6.08% +22.40% +16.76% 0.00% 0.00% 0.27% 1 21/03/17 0.0720
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 10.9088 +0.83% +1.08% +1.40% +8.54% +23.96% +25.76% 0.00% 0.00% - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 10.7740 -0.03% +0.07% +0.99% +4.24% +6.69% +10.23% 0.00% 0.00% 1.21% 1 26/04/17 0.1500
SCBLT1 D T ไทยพาณิชย์ 16.7160 +0.15% +0.28% +0.97% +1.92% +4.40% +8.74% +4.95% +27.34% 2.03% 1 20/01/17 0.2000
SCBLT2 T ไทยพาณิชย์ 24.3246 +0.23% +0.40% +1.60% +2.84% +5.11% +10.40% +4.47% +27.16% - - - -
SCBLT3 T ไทยพาณิชย์ 24.8796 +0.35% +0.44% +2.72% +3.56% +5.20% +12.15% +4.04% +36.98% - - - -
SCBLT4 D T ไทยพาณิชย์ 12.1178 +0.31% +0.23% +1.79% +2.18% +5.63% +12.59% +4.70% +30.87% 2.06% 1 20/01/17 0.2000
SCBLTS T ไทยพาณิชย์ 12.8581 -0.01% +0.01% +0.18% +0.64% +1.89% +3.25% +1.77% +13.13% - - - -
SCBLTT D T ไทยพาณิชย์ 16.4004 +0.27% +0.34% +1.80% +3.55% +5.87% +12.85% +15.02% +55.90% 2.44% 1 20/01/17 0.2500
SCBMF D ไทยพาณิชย์ 17.1713 +1.44% +2.86% -2.23% +5.55% +9.45% +11.29% +6.39% +49.17% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 1.0000
SCBMF2 D ไทยพาณิชย์ 11.3344 +1.43% +2.84% -2.27% +5.54% +9.35% +10.73% -1.43% +37.32% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF3 D ไทยพาณิชย์ 8.8797 +1.35% +2.77% -2.29% +5.20% +7.41% +11.94% +1.74% +40.62% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF4 D ไทยพาณิชย์ 9.0141 +1.43% +2.84% -2.29% +5.67% +9.52% +10.90% +3.79% +43.71% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 1.0000
SCBMF5 D ไทยพาณิชย์ 7.7814 +1.47% +2.86% -2.26% +6.04% +9.30% +9.28% +0.23% +38.70% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 0.5000
SCBMPLUSA ไทยพาณิชย์ 10.0274 +0.03% -0.05% +0.02% +0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBMSE ไทยพาณิชย์ 14.3677 +0.59% +0.54% +3.55% +5.00% +4.99% +22.32% 0.00% 0.00% - - - -
SCBNK225 ไทยพาณิชย์ 14.4667 +0.08% +0.30% +2.10% +6.58% +4.71% +31.47% +34.21% 0.00% - - - -
SCBNK225D D ไทยพาณิชย์ 12.0999 +0.08% +0.30% +2.10% +6.50% +4.56% +31.42% +36.11% 0.00% 1.46% 1 26/04/17 0.3000
SCBOIL ไทยพาณิชย์ 3.0878 +1.22% -3.33% -13.36% -9.19% -20.39% -18.46% -75.16% 0.00% - - - -
SCBPGF ไทยพาณิชย์ 12.9100 +0.45% +1.75% +3.56% +6.16% +10.43% +27.15% +4.97% +88.93% - - - -
SCBPLUS ไทยพาณิชย์ 10.4055 +0.08% +0.01% +0.11% +0.28% +1.80% +2.15% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPMO D ไทยพาณิชย์ 9.6369 +0.36% +0.33% +2.23% +3.84% +4.78% +13.26% +17.02% +40.72% 8.41% 1 19/10/16 0.8100
SCBRF ไทยพาณิชย์ 19.5998 +0.03% +0.08% +0.32% +0.84% +1.62% +1.83% +5.40% +10.09% - - - -
SCBRM1 T ไทยพาณิชย์ 13.4947 +0.01% +0.04% +0.16% +0.45% +0.86% +1.29% +4.95% +10.16% - - - -
SCBRM2 T ไทยพาณิชย์ 13.5748 +0.06% +0.11% +0.37% +0.72% +1.21% +1.23% +5.69% +11.82% - - - -
SCBRM3 T ไทยพาณิชย์ 26.0315 +0.18% +0.15% +1.24% +1.75% +2.75% +5.71% +4.08% +15.66% - - - -
SCBRM4 T ไทยพาณิชย์ 51.6250 +0.23% +0.25% +1.71% +2.39% +4.86% +11.24% +11.21% +39.15% - - - -
SCBRMEU T ไทยพาณิชย์ 10.5994 -0.26% -0.29% -0.99% +4.58% +9.79% +13.69% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGHC T ไทยพาณิชย์ 10.3396 +1.16% +4.90% +6.28% +9.87% +20.05% +14.30% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGIF T ไทยพาณิชย์ 11.1193 -0.01% -1.02% -0.90% +3.03% +6.67% +6.28% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGW T ไทยพาณิชย์ 9.9557 +0.07% +0.24% +1.18% +2.22% +7.29% +7.01% -3.90% 0.00% - - - -
SCBRMGWP T ไทยพาณิชย์ 10.2833 +0.07% +0.29% +1.30% +2.43% +8.33% +8.29% -7.43% 0.00% - - - -
SCBRMJP T ไทยพาณิชย์ 10.3049 +0.06% +0.27% +1.97% +6.40% +4.10% +29.21% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMS50 T ไทยพาณิชย์ 16.3860 +0.11% +0.13% +0.44% +1.41% +6.96% +13.54% +6.90% +38.65% - - - -
SCBSE D ไทยพาณิชย์ 11.5630 +0.11% +0.03% +1.00% +2.13% +0.24% +8.94% +28.85% +88.11% 8.65% 1 20/02/17 0.2500
SCBSET ไทยพาณิชย์ 19.4174 +0.20% +0.24% +1.14% +2.36% +6.47% +13.75% +12.30% +50.17% - - - -
SCBSET50 ไทยพาณิชย์ 17.8649 +0.11% +0.15% +0.51% +1.62% +7.39% +14.50% +9.96% +45.81% - - - -
SCBSFF ไทยพาณิชย์ 20.3531 +0.01% +0.01% +0.07% +0.20% +0.40% +0.76% +3.30% +7.54% - - - -
SCBSFFP-A ไทยพาณิชย์ 10.7061 +0.01% +0.03% +0.13% +0.37% +0.74% +1.43% +5.51% 0.00% - - - -
SCBSFFP-B ไทยพาณิชย์ 10.6622 +0.01% +0.02% +0.12% +0.35% +0.70% +1.35% +5.14% 0.00% - - - -
SCBSFFP-C ไทยพาณิชย์ 10.5240 +0.01% +0.02% +0.12% +0.34% +0.68% +1.30% +4.24% 0.00% - - - -
SCBSFFP-I ไทยพาณิชย์ 10.7076 +0.01% +0.03% +0.13% +0.37% +0.74% +1.43% +5.53% 0.00% - - - -
SCBSMART2 D ไทยพาณิชย์ 10.5948 +0.05% +0.06% +0.35% +0.53% +1.41% +2.91% +8.61% 0.00% 4.06% ไม่เเน่นอน 22/09/16 0.2800
SCBSMART3 D ไทยพาณิชย์ 10.0344 +0.10% +0.10% +0.69% +0.94% +2.64% +3.94% +7.13% 0.00% 5.18% ไม่เเน่นอน 22/09/16 0.5200
SCBSMART4 D ไทยพาณิชย์ 9.9667 +0.14% +0.13% +0.85% +1.20% +3.01% +4.69% +7.25% 0.00% 6.22% ไม่เเน่นอน 22/09/16 0.6200
SCBSP500 D ไทยพาณิชย์ 16.3323 +0.11% +1.98% +1.61% +3.87% +9.27% +16.16% +29.22% 0.00% 1.94% 2 21/06/17 0.2902
SCBST555A ไทยพาณิชย์ 10.8322 +0.06% +0.21% +1.09% +1.77% +0.24% +2.50% 0.00% 0.00% - - - -
SCBST555B ไทยพาณิชย์ 10.3746 +0.10% +0.29% +1.29% +2.53% +1.54% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTEQ ไทยพาณิชย์ 10.8597 +0.25% +0.40% +1.92% +3.70% +7.03% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTMF ไทยพาณิชย์ 11.2748 +0.00% +0.01% +0.05% +0.16% +0.33% +0.65% +2.70% +6.97% - - - -
SCBTMFP-A ไทยพาณิชย์ 10.8741 +0.01% +0.02% +0.10% +0.31% +0.62% +1.23% +4.32% 0.00% - - - -
SCBTMFP-B ไทยพาณิชย์ 10.7196 +0.01% +0.02% +0.08% +0.25% +0.50% +0.92% +3.35% 0.00% - - - -
SCBTMFP-C ไทยพาณิชย์ 10.5260 +0.01% +0.02% +0.08% +0.24% +0.48% +0.82% +2.47% 0.00% - - - -
SCBTMFPLUS ไทยพาณิชย์ 10.8743 +0.01% +0.02% +0.10% +0.31% +0.62% +1.23% +4.32% 0.00% - - - -
SCBTS D ไทยพาณิชย์ 11.7005 +0.98% +2.04% -1.57% +4.29% +7.13% +8.79% +6.68% +39.89% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 1.0000
SCBTS2 D ไทยพาณิชย์ 12.4365 +0.97% +2.03% -1.59% +4.28% +7.12% +8.76% +6.80% +40.29% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 1.0000
SCBTS3 D ไทยพาณิชย์ 13.9609 +0.97% +2.03% -1.58% +4.30% +7.08% +8.77% +6.63% +39.87% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 0.9000
SCBUSSM ไทยพาณิชย์ 11.6150 +0.28% -1.42% +0.15% +1.57% -3.03% +17.77% 0.00% 0.00% - - - -
SCDF D เอ็มเอฟซี 0.9020 +0.32% +0.52% +1.46% +4.27% +5.91% +8.71% +18.09% +72.42% N/A ไม่เเน่นอน 28/05/13 0.3200
SCIF D เอ็มเอฟซี 3.6500 +0.33% +2.11% +1.49% +4.58% +6.32% +9.73% +20.52% +99.87% N/A 1 26/06/17 0.0600
SCIF2 D เอ็มเอฟซี 2.3836 +0.32% +2.54% +1.40% +4.22% +5.41% +8.06% +15.26% +110.50% N/A 1 26/06/17 0.0500
S-EQRMF T โซลาริส 18.0508 +0.23% -0.10% +0.38% +0.31% +1.02% -5.17% -3.69% +32.53% - - - -
S-EQSTAR โซลาริส 9.0554 +0.12% -0.44% +0.65% -3.77% -0.79% -6.60% 0.00% 0.00% - - - -
SF4 D เอ็มเอฟซี 19.3910 +0.32% +0.48% +1.51% +4.46% +6.16% +9.59% +20.21% +84.20% 2.68% 1 30/01/17 0.9300
SF5 เอ็มเอฟซี 41.4719 +0.29% +0.53% +1.55% +4.67% +6.38% +10.07% +20.87% +75.95% - - - -
SF7 D เอ็มเอฟซี 4.7704 +0.33% +0.53% +1.60% +4.67% +6.46% +10.15% +20.93% +100.34% N/A 1 25/05/17 0.1213
SF8 D เอ็มเอฟซี 2.3939 +0.31% +0.54% +1.55% +4.39% +5.80% +9.13% +19.66% +129.27% N/A 1 25/05/17 0.1708
S-FRMF T โซลาริส 12.2833 +0.01% +0.02% +0.10% +0.24% +0.33% +0.64% +3.05% +8.45% - - - -
SMART D เอ็มเอฟซี 10.0528 +0.04% +0.09% +0.25% +0.56% +1.10% +1.47% +7.49% +17.67% 2.28% 3 15/05/17 0.0721
S-MMF โซลาริส 11.3897 +0.01% +0.02% +0.10% +0.23% +0.46% +0.93% +3.51% +8.29% - - - -
SPOT33S11 เอ็มเอฟซี 8.4152 -0.24% +0.54% +2.10% +1.80% +0.84% +1.01% -1.31% 0.00% - - - -
SSB เอ็มเอฟซี 114.6646 +0.33% +0.50% +1.58% +4.75% +6.66% +10.50% +24.02% +67.03% - - - -
STD D เอ็มเอฟซี 3.8400 +0.33% +0.52% +1.60% +4.73% +6.58% +10.07% +20.00% +77.27% N/A 1 25/08/15 0.2000
STD2 D เอ็มเอฟซี 4.2154 +0.32% +0.51% +1.59% +4.68% +6.46% +9.93% +21.52% +73.06% N/A 1 25/08/15 0.2000
S-TRIG 3+3#2 โซลาริส 7.3075 +0.12% -0.45% +0.63% -3.83% -0.92% -6.86% 0.00% 0.00% - - - -
SVRMF T ยูโอบี 13.0249 +0.01% +0.02% +0.09% +0.26% +0.52% +1.00% +4.21% +9.19% - - - -
T3P3 (10) ยูโอบี 10.6021 -0.02% -0.02% +2.81% +2.97% +4.36% +13.11% 0.00% 0.00% - - - -
T3P3 (5) ยูโอบี 10.1465 +0.27% +0.15% +1.20% +2.52% +5.24% +8.36% 0.00% 0.00% - - - -
T3P3 (8) ยูโอบี 10.3873 +0.27% +0.12% +1.09% +2.52% +5.46% +7.93% 0.00% 0.00% - - - -
T-ALLSTAR1 ธนชาติ 10.8795 -0.01% +0.50% -1.73% +0.33% +6.13% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ALLSTARJAPAN2 ธนชาติ 9.5996 -0.01% +0.86% +0.83% +0.32% +9.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TAPRMF T ทิสโก้ 10.8945 -0.02% -0.04% +0.78% +4.34% +11.91% +23.60% +0.14% +24.38% - - - -
T-ASD D ธนชาติ 7.1666 +0.14% +0.29% +1.51% +1.90% +4.62% +6.07% +7.36% +40.34% N/A 1 25/01/17 0.4400
T-ASIANPROP ธนชาติ 10.4854 -0.16% -1.38% -1.04% +2.27% +5.08% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TBF D ยูโอบี 11.9990 +0.08% +0.34% +0.74% +2.09% +4.78% +9.06% -1.72% +29.62% N/A 1 20/03/17 0.3800
TBGF ทิสโก้ 28.9182 +0.07% +0.20% +0.94% +1.95% +4.17% +8.42% +6.69% +25.54% - - - -
TBGF8020 ทิสโก้ 13.9163 +0.02% +0.08% +0.40% +0.93% +2.05% +3.42% +9.92% +22.53% - - - -
T-BIGCAPLTF T ธนชาติ 33.3563 +0.41% +0.75% +2.67% +3.81% +6.85% +5.91% +6.57% +43.54% - - - -
TBOND1Y ทิสโก้ 11.2290 +0.00% +0.01% +0.10% +0.34% +0.71% +1.19% +5.11% +11.70% - - - -
T-CASH ธนชาติ 13.1141 +0.01% +0.02% +0.11% +0.32% +0.62% +1.19% +4.54% +9.87% - - - -
TCHLINK1 ทิสโก้ 10.6152 +0.00% +0.01% -0.05% -0.38% -0.35% -7.21% 0.00% 0.00% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 9.6274 +0.88% +0.59% +0.27% +1.85% +13.02% +21.50% +0.18% 0.00% - - - -
TCHSTARP ทิสโก้ 9.7214 +0.58% +2.23% +2.38% +7.33% +23.68% +28.87% 0.00% 0.00% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.5716 +0.32% +0.13% +0.81% +4.95% +14.87% +22.89% +7.38% +32.99% - - - -
TCMCSF ทิสโก้ 29.2131 +0.11% +0.03% +0.78% +1.34% +5.88% +11.38% +5.35% +39.58% - - - -
TCMEQF D ทิสโก้ 2.7478 +0.14% +0.17% +0.97% +1.47% +5.77% -1.67% -7.58% +27.35% N/A ไม่เเน่นอน 07/10/14 0.6600
TCMF ยูโอบี 14.6554 +0.01% +0.02% +0.10% +0.29% +0.61% +1.20% +4.71% +9.99% - - - -
TCMFENJOY ยูโอบี 11.2233 +0.01% +0.03% +0.12% +0.35% +0.73% +1.43% +5.47% +11.44% - - - -