เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2017
93%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1AM-DAILY วรรณ 11.9679 +0.00% +0.02% +0.10% +0.31% +0.64% +1.23% +4.45% +9.75% - - - -
1AMSET50 วรรณ 56.0787 +0.28% +0.55% +1.65% +2.03% +7.76% +16.90% +22.71% +80.91% - - - -
1AM-TG วรรณ 11.7415 +0.00% +0.02% +0.09% +0.29% +0.57% +1.26% +4.86% +10.15% - - - -
1SG-LTF T วรรณ 32.9053 +0.29% +0.55% +1.73% +1.83% +7.14% +15.12% +17.92% +67.31% - - - -
1S-LTF D T วรรณ 21.1697 +0.30% +0.53% +1.61% +1.77% +7.35% +15.40% +17.15% +56.28% 2.69% 1 07/11/16 0.5700
1SMART-LTF T วรรณ 10.7569 +0.17% +0.10% -0.14% +0.14% +0.36% -0.17% -2.93% -0.17% - - - -
1US-OPP วรรณ 11.7907 -0.55% -0.12% +0.69% +1.72% +4.17% +17.07% +30.38% +83.90% - - - -
1VAL-D D วรรณ 18.2498 +0.07% +0.82% +1.80% +1.33% +5.81% +15.31% +22.71% +64.53% 2.58% 1 07/11/16 0.4700
70/30-D LTF D T ยูโอบี 17.8054 +0.23% +1.88% +0.90% +0.85% +2.09% +4.95% +11.37% +58.04% 1.40% 1 16/06/17 0.2500
ABAG อเบอร์ดีน 20.0950 -0.42% -0.11% +1.32% +1.04% +1.34% +9.40% +14.43% +80.70% - - - -
ABAGS อเบอร์ดีน 11.3868 -1.08% -1.47% +2.08% -0.88% -7.10% +7.66% 0.00% 0.00% - - - -
ABAPAC อเบอร์ดีน 19.3965 -0.55% -0.32% -0.31% +2.84% +13.43% +16.07% +4.57% +27.96% - - - -
ABAPAC-RMF T อเบอร์ดีน 13.7559 -0.55% -0.32% -0.31% +2.82% +13.37% +15.98% +4.56% +26.80% - - - -
ABCC อเบอร์ดีน 17.4987 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.53% +1.01% +3.61% +8.18% - - - -
ABCG อเบอร์ดีน 14.1160 +0.22% -0.08% +0.58% +3.19% +12.25% +21.91% +10.92% +23.07% - - - -
ABEG อเบอร์ดีน 8.6165 -0.90% -0.67% -1.59% +6.15% +11.35% +9.07% -6.01% +37.16% - - - -
ABEHB อเบอร์ดีน 11.5087 +0.11% +0.18% +1.00% +2.46% +4.49% +9.14% 0.00% 0.00% - - - -
ABFC D อเบอร์ดีน 8.3896 +0.05% +0.32% +1.80% -0.46% +3.70% +3.43% -8.94% +16.79% N/A ไม่เเน่นอน 23/04/13 1.1500
ABG อเบอร์ดีน 118.9122 +0.05% +0.44% +2.21% +4.67% +10.47% +12.88% +8.05% +48.72% - - - -
ABGEM อเบอร์ดีน 14.6390 -0.55% -0.27% +0.00% +2.00% +12.35% +14.12% +4.43% +21.99% - - - -
ABIG อเบอร์ดีน 17.0328 +0.09% +0.26% +0.90% +6.18% +20.84% +14.40% +36.51% +89.45% - - - -
ABINC อเบอร์ดีน 11.0655 +0.01% +0.03% +0.14% +0.40% +0.84% +1.16% +5.05% 0.00% - - - -
ABJO อเบอร์ดีน 13.8647 +0.16% +1.03% +1.45% +3.43% +5.99% +6.50% +24.26% 0.00% - - - -
ABLTF T อเบอร์ดีน 46.5125 +0.06% +0.41% +2.15% +4.60% +10.55% +13.28% +8.74% +47.63% - - - -
ABLTF 70/30 T อเบอร์ดีน 10.6917 +0.06% +0.35% +1.41% +2.50% +7.11% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ABSC-RMF T อเบอร์ดีน 90.0194 +0.06% +0.45% +2.18% +4.68% +10.49% +12.83% +8.16% +49.10% - - - -
ABSI-RMF T อเบอร์ดีน 12.3341 +0.00% +0.02% +0.07% +0.21% +0.41% +0.75% +2.76% +7.27% - - - -
ABSL อเบอร์ดีน 45.4132 +0.08% +0.43% +2.01% +4.24% +10.21% +12.92% +7.30% +44.58% - - - -
ABSM อเบอร์ดีน 50.5528 -0.00% +0.33% +3.25% +5.02% +10.22% +14.05% +20.91% +75.91% - - - -
ABTED D อเบอร์ดีน 6.8767 +0.12% +0.46% -1.13% +0.11% +4.18% +0.66% -4.33% +18.47% N/A ไม่เเน่นอน 24/12/14 0.1300
ABV อเบอร์ดีน 34.4513 +0.05% +0.18% +1.35% +2.44% +4.85% +4.31% +8.28% +34.78% - - - -
ABWOOF อเบอร์ดีน 12.8286 -0.52% +0.10% -0.17% +2.36% +7.14% +10.36% -0.27% +34.96% - - - -
ADR-D D ยูโอบี 9.2471 -0.16% -0.69% +0.07% +1.34% +5.08% -1.58% +2.88% +9.28% N/A 1 20/03/17 0.3500
AEOB อเบอร์ดีน 17.2949 -0.43% -0.37% +0.50% +2.94% +7.63% +9.77% +11.32% +26.20% - - - -
AGF D เอ็มเอฟซี 4.0470 +0.28% +0.46% +2.32% +4.57% +6.83% +10.76% +20.52% +81.04% 2.47% 1 10/10/16 0.1000
ASIA-B ยูโอบี 21.9708 +0.03% +0.09% +0.66% +1.91% +4.15% +2.43% +13.38% +28.46% - - - -
ASIA-E ยูโอบี 9.2938 +0.05% +0.60% +0.85% +2.40% +7.92% +11.63% +12.92% +30.04% - - - -
ASP เเอสเซท พลัส 16.2187 +0.00% +0.02% +0.11% +0.33% +0.67% +1.37% +5.12% +10.74% - - - -
ASP2 เเอสเซท พลัส 13.5300 +0.01% +0.03% +0.17% +0.52% +1.06% +1.80% +6.95% +12.88% - - - -
ASP-AITF2Y6 เเอสเซท พลัส 10.3430 +0.01% +0.07% +0.32% +1.05% +2.17% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ASIAN เเอสเซท พลัส 11.5440 -0.13% -0.58% +1.02% +7.18% +21.37% +24.32% +22.27% +58.96% - - - -
ASP-BRIC เเอสเซท พลัส 6.2484 +0.03% -0.22% +0.10% +4.92% +18.33% +28.42% -1.14% +7.14% - - - -
ASP-CHINA เเอสเซท พลัส 10.1971 +0.05% +1.03% +2.96% +9.82% +22.90% +32.92% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-ERF T เเอสเซท พลัส 26.7996 +0.41% +1.33% +5.16% +5.84% +9.85% +8.87% +7.38% +25.99% - - - -
ASP-EUPROP เเอสเซท พลัส 10.0387 -0.59% -1.61% -0.05% +6.64% +8.94% -1.45% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-EUROPE VALUE เเอสเซท พลัส 11.3503 -0.19% +1.46% +0.67% +6.27% +11.18% +7.88% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-FRF T เเอสเซท พลัส 14.3001 +0.03% +0.06% +0.33% +0.68% +1.35% +1.46% +7.13% +14.47% - - - -
ASP-GAF เเอสเซท พลัส 10.1556 -0.42% -0.87% -0.02% +2.48% +5.37% +8.90% +3.70% +28.77% - - - -
ASP-GDF D เเอสเซท พลัส 10.3178 +0.35% +0.34% +0.75% +1.35% +5.76% +5.09% +1.15% +20.27% N/A 1 30/01/15 0.7900
ASPGIPLUS-A เเอสเซท พลัส 10.0018 -0.06% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASPGIPLUS-R เเอสเซท พลัส 10.0018 -0.06% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-GLTF T เเอสเซท พลัส 23.3047 +0.43% +0.73% +5.86% +6.55% +7.91% +7.26% +5.42% +23.39% - - - -
ASP-GOLD เเอสเซท พลัส 12.1997 +0.66% -0.87% -0.21% +0.05% +9.37% -3.04% -8.01% -22.31% - - - -
ASP-HSI เเอสเซท พลัส 14.7915 +0.44% +0.50% +1.11% +5.48% +18.00% +22.62% +16.75% +48.16% - - - -
ASP-LTF D T เเอสเซท พลัส 16.4537 +0.29% +0.98% +3.27% +4.27% +5.24% +4.64% -0.59% +21.44% N/A 1 09/02/15 0.4700
ASP-MRF T เเอสเซท พลัส 25.2301 +0.36% +0.35% +0.94% +2.05% +6.95% +6.38% +5.82% +22.05% - - - -
ASP-NGF เเอสเซท พลัส 9.5175 +0.86% +1.21% +3.19% +2.35% +1.51% +25.58% +7.57% +66.12% - - - -
ASP-NKY225 เเอสเซท พลัส 11.1919 -0.11% +1.10% +1.78% +5.58% +4.03% +24.01% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-OIL เเอสเซท พลัส 2.7604 -2.51% -5.11% -14.74% -11.77% -21.54% -20.70% -76.47% -68.24% - - - -
ASP-PRIME4 เเอสเซท พลัส 7.8607 +0.41% +1.34% +5.30% +6.10% +10.08% +5.11% -5.52% 0.00% - - - -
ASP-PRIME5 เเอสเซท พลัส 8.1132 +0.41% +1.31% +5.31% +4.24% +5.59% +0.90% -10.37% 0.00% - - - -
ASP-SET50FUTURES เเอสเซท พลัส 16.8857 -1.12% +0.79% +5.86% +10.99% +3.87% -7.39% -9.80% +26.42% - - - -
ASP-S&P500 เเอสเซท พลัส 27.3758 -0.12% -0.17% +1.45% +3.70% +6.92% +16.46% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS10 เเอสเซท พลัส 8.5519 +0.19% +0.21% -0.79% -4.16% -14.99% -23.00% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-STARS9 เเอสเซท พลัส 9.1481 +0.22% +0.18% +0.63% +4.41% +6.87% +13.26% -4.18% 0.00% - - - -
ASP-STRATEGIC เเอสเซท พลัส 8.8744 +0.20% +0.15% +0.46% +3.97% +5.94% +11.59% -9.92% 0.00% - - - -
ASP-THBOND เเอสเซท พลัส 10.5463 +0.05% +0.05% +0.32% +0.77% +1.59% +2.07% 0.00% 0.00% - - - -
ASP-THEQ เเอสเซท พลัส 10.7244 +0.41% +1.33% +5.20% +5.47% +10.36% +9.98% +4.78% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER4/4 เเอสเซท พลัส 8.6112 +0.42% +1.41% +5.42% +6.10% +9.69% +4.14% -7.15% 0.00% - - - -
ASP-TRIGGER5 เเอสเซท พลัส 8.3254 -0.31% -2.15% -4.76% +2.64% +2.19% -2.56% 0.00% 0.00% - - - -
B25RMF T บัวหลวง 14.7847 +0.13% +0.18% +0.87% +0.51% +1.41% +3.77% +6.87% +20.81% - - - -
B-ACTIVE บัวหลวง 22.5051 +0.32% +0.16% +4.02% +1.25% -0.37% +4.24% +2.83% +37.54% - - - -
B-ASEAN บัวหลวง 10.8686 +0.23% -0.21% -0.05% +2.95% +5.83% +3.95% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASEANRMF T บัวหลวง 9.9993 -0.05% -0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-ASIA บัวหลวง 11.7463 -0.43% +0.35% +1.97% +6.22% +22.40% +27.56% 0.00% 0.00% - - - -
BBASIC D บัวหลวง 27.0748 +0.03% +0.18% +3.50% -1.64% +2.87% +15.14% +25.50% +73.07% 9.23% 1 30/03/17 1.5000
BBASICDLTF T บัวหลวง 10.1155 -0.05% +0.07% +3.45% -0.69% +1.28% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BBASICRMF T บัวหลวง 12.5652 -0.04% +0.19% +2.96% -0.56% +2.86% +11.51% +21.12% 0.00% - - - -
BCAP D บัวหลวง 3.9229 +0.39% +0.46% +2.85% +0.71% +4.95% +16.87% +20.06% +98.41% 19.53% 3 15/02/17 0.1032
BCARE บัวหลวง 28.4198 +0.47% +1.80% +2.76% +2.94% +12.98% +14.31% +39.97% +145.03% - - - -
BCARERMF T บัวหลวง 10.7145 +0.47% +1.80% +2.76% +2.91% +12.57% +13.55% 0.00% 0.00% - - - -
BERMF T บัวหลวง 96.8919 +0.38% +0.43% +2.58% +0.72% +4.76% +15.22% +16.99% +64.80% - - - -
BFIXED บัวหลวง 11.8422 +0.03% +0.07% +0.34% +0.71% +1.29% +1.40% +6.72% +14.19% - - - -
B-FLEX บัวหลวง 19.7117 +0.04% +0.05% +0.73% +0.80% +2.26% +4.80% +10.32% +21.84% - - - -
BFLRMF T บัวหลวง 62.4164 +0.32% +0.36% +2.18% +0.61% +3.90% +12.89% +13.99% +57.66% - - - -
BFRMF T บัวหลวง 14.3445 +0.04% +0.09% +0.45% +0.83% +1.43% +1.20% +6.80% +13.79% - - - -
B-GLOBAL บัวหลวง 11.2227 -0.44% -0.40% -0.26% +2.93% +7.23% +13.29% 0.00% 0.00% - - - -
B-GLOBALRMF T บัวหลวง 10.7612 -0.44% -0.39% -0.28% +2.94% +6.99% +12.93% 0.00% 0.00% - - - -
BGOLD บัวหลวง 10.2432 +0.42% -0.70% -1.44% -1.76% +3.69% -5.52% -3.34% -18.49% - - - -
BGOLDRMF T บัวหลวง 9.9839 +0.42% -0.71% -1.43% -1.77% +3.57% -5.65% -3.64% -19.08% - - - -
BIG CAP-D LTF D T ยูโอบี 20.3037 +0.27% +3.22% -0.12% +2.38% +9.43% +13.03% +0.35% +48.66% 2.07% 1 16/06/17 0.5600
B-INCOME บัวหลวง 9.9963 +0.02% +0.08% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
B-INFRA บัวหลวง 31.7436 +0.34% +1.25% +5.41% +5.58% +14.11% +17.32% +21.79% +83.16% - - - -
B-INNOTECH บัวหลวง 10.4143 +0.02% +0.08% -0.77% +3.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
BKA บัวหลวง 42.1307 +0.39% +0.42% +2.65% +0.46% +4.24% +14.98% +18.46% +68.39% - - - -
BKA2 บัวหลวง 35.1871 +0.40% +0.46% +2.76% +0.64% +4.63% +15.58% +17.59% +66.01% - - - -
BKD D บัวหลวง 4.4249 +0.38% +0.43% +2.76% +0.72% +4.85% +16.00% +19.06% +87.27% 9.08% 1 17/01/17 0.5180
BKIND บัวหลวง 10.4506 +0.37% +0.78% +1.57% -0.24% +5.99% +8.73% 0.00% 0.00% - - - -
B-LTF T บัวหลวง 41.2342 +0.38% +0.43% +2.63% +0.70% +4.67% +15.07% +16.69% +64.71% - - - -
BLTF75 T บัวหลวง 28.9504 +0.32% +0.38% +1.97% +0.42% +3.55% +12.68% +14.88% +51.89% - - - -
BMBF D เอ็มเอฟซี 4.1609 +0.27% +0.43% +2.30% +4.62% +6.85% +10.09% +21.81% +68.95% N/A ไม่เเน่นอน 23/07/15 0.2700
B-NIPPON บัวหลวง 11.0863 +0.06% +1.27% +2.25% +2.65% +4.28% +21.89% 0.00% 0.00% - - - -
BRIC ยูโอบี 7.1059 -0.24% -1.35% -2.68% -1.75% +4.76% +13.65% -1.68% +10.22% - - - -
B-SENIOR บัวหลวง 11.8197 +0.11% +0.31% +1.75% +1.77% +3.02% +6.22% +14.83% 0.00% - - - -
BSIRICG D บัวหลวง 8.8572 +0.18% +0.63% +2.01% +2.11% +11.43% +13.88% +11.18% +72.61% 8.69% 2 19/04/17 0.6000
BSIRIRMF T บัวหลวง 10.6997 +0.17% +0.63% +2.06% +2.07% +11.17% +13.61% +13.13% 0.00% - - - -
B-SM-RMF T บัวหลวง 13.5718 +0.19% +0.96% +4.48% +0.51% +5.41% +13.68% +20.94% 0.00% - - - -
BTK บัวหลวง 17.5287 +0.23% +0.76% +2.67% +2.86% +12.76% +14.31% -4.65% +37.05% - - - -
B-TNTV บัวหลวง 12.9636 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.54% +1.06% +3.98% +8.91% - - - -
BTP บัวหลวง 46.4185 +0.53% +1.04% +5.07% +4.55% +5.36% +22.56% +29.54% +100.30% - - - -
B-TREASURY บัวหลวง 10.8625 +0.00% +0.02% +0.09% +0.28% +0.56% +1.10% +4.19% 0.00% - - - -
CG-LTF T ยูโอบี 51.6786 +0.33% +0.63% +1.25% +1.46% +3.33% +7.97% +17.21% +81.95% - - - -
CG-RMF T ยูโอบี 10.1313 +0.32% +0.62% +1.22% +1.41% +2.04% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CHINA D กรุงไทย 5.5420 -0.60% +0.97% +4.69% +2.06% -1.86% +3.85% +66.77% +25.89% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/15 1.5000
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD D T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.9157 +0.49% +0.35% +2.93% +3.72% +7.15% +10.73% +16.83% +44.82% N/A 1 30/11/15 0.3500
CIMB-PRINCIPAL APDI ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 16.4965 -0.23% +0.48% +1.96% +7.09% +17.49% +16.49% +19.79% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL CII ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.2105 +0.70% +1.14% +3.05% +7.13% +14.23% +16.50% +19.59% +52.91% - - - -
CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.1138 +0.00% +0.02% +0.08% +0.24% +0.47% +0.87% +3.26% +8.09% - - - -
CIMB-PRINCIPAL DPLUS ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.4038 +0.01% +0.02% +0.12% +0.37% +0.76% +1.46% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EPIF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.3049 +0.16% -0.26% -1.74% -1.07% -32.63% -25.72% -27.76% -21.12% N/A 1 18/02/15 0.1000
CIMB-PRINCIPAL EQRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.4192 +0.66% +0.46% +3.69% +4.59% +8.81% +17.15% +24.18% +60.97% - - - -
CIMB-PRINCIPAL EQUITY ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 14.1811 -0.53% -0.37% -2.18% -7.23% -11.69% -4.58% +11.87% +54.49% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.9400 +0.65% +0.47% +3.91% +4.99% -6.56% +1.71% +10.67% +80.36% N/A 1 18/03/15 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 24.9024 +0.66% +0.48% +4.00% +5.12% +9.93% +15.05% +20.53% +64.12% N/A 1 18/08/15 0.6500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2773 +0.00% +0.02% +0.11% +0.33% +0.64% +1.23% +4.13% +8.72% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.4923 -0.01% +0.18% +0.90% +3.94% +2.18% +9.79% +13.45% +9.56% N/A ไม่เเน่นอน 12/02/07 0.1500
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 5.8031 -0.78% -1.94% -6.06% -5.21% -6.77% -7.28% -35.97% -34.38% N/A ไม่เเน่นอน 28/04/11 0.5000
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.8707 -0.29% -0.49% +0.86% +3.85% +8.60% +14.92% +14.64% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) LTF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 28.5135 +0.31% +0.93% +1.74% +2.73% +6.77% +14.38% +12.66% +48.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.1670 -0.35% -0.19% -1.21% -0.47% +0.22% +6.63% -1.69% +19.48% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.1389 +0.30% +0.21% +1.69% +2.00% +3.94% +7.44% +6.52% +21.83% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.3875 +0.22% +0.51% +0.69% +1.41% +7.36% +12.13% +9.73% +46.30% - - - -
CIMB-PRINCIPAL (FAM) VF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4517 +0.00% +0.02% +0.10% +0.31% +0.61% +1.19% +4.39% +9.85% - - - -
CIMB-PRINCIPAL FIRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.0979 +0.03% +0.06% +0.33% +0.62% +1.27% +1.33% +8.08% +15.20% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.0861 +0.09% -0.25% +1.95% +9.71% +16.56% +24.81% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8100 -0.09% -1.11% -1.53% -0.37% -3.24% -8.46% -5.75% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.0165 -0.13% -0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GREITS ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.4064 -0.49% -0.78% +1.69% +3.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL GSA ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.2196 -0.38% +0.78% +2.70% +6.33% +12.60% +11.13% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IBALANCED-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.5092 +0.49% +0.34% +2.88% +3.50% +6.81% +12.44% +22.39% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.1189 +0.00% +0.02% +0.11% +0.31% +0.63% +1.27% +4.87% +10.54% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.2279 +0.00% +0.02% +0.11% +0.32% +0.40% +0.46% +3.98% +9.15% N/A 4 10/04/17 0.0320
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.1297 +0.00% +0.02% +0.11% +0.32% +0.63% +1.26% +4.91% +10.64% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDIV-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 17.9514 +0.63% +0.45% +3.69% +4.54% +8.94% +17.31% +24.25% +76.75% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IDIV-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4566 +0.63% +0.45% +3.69% +4.51% +7.97% +12.53% +19.48% +75.45% 1.05% 1 10/04/17 0.1400
CIMB-PRINCIPAL IDIV-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 18.1049 +0.63% +0.45% +3.66% +4.49% +8.90% +17.23% +26.19% +78.35% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IFIXED-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4479 +0.03% +0.06% +0.38% +0.72% +1.56% +1.69% +8.38% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IFIXED-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4611 +0.03% +0.06% +0.38% +0.72% +1.56% +1.70% +8.48% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.3019 +0.41% -0.77% -0.25% -0.01% +8.61% -2.49% -6.34% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 7.1638 +0.41% -0.78% -0.25% -0.01% +8.61% -3.68% -7.95% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL IPROP-A D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 15.6714 +0.28% +0.01% +0.43% +1.10% +3.81% +6.64% +30.29% 0.00% 1.72% 1 10/04/17 0.1900
CIMB-PRINCIPAL IPROP-D D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.7795 +0.29% +0.01% +0.50% +1.18% +3.87% +6.94% +30.44% +62.75% 5.52% 4 10/04/17 0.1900
CIMB-PRINCIPAL IPROPRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 13.4368 +0.28% +0.03% +0.34% -0.47% +0.65% +4.56% +43.72% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL JEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.5090 -0.16% +0.62% +2.07% +2.35% +2.64% +18.23% +20.06% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL KEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.7598 -0.98% -2.64% -1.26% +3.27% +15.66% +7.68% -3.52% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL LTF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 19.4197 +0.65% +0.47% +3.81% +4.82% +9.04% +17.83% +26.62% +65.31% - - - -
CIMB-PRINCIPAL PRMF T ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 12.0488 +0.00% +0.01% +0.04% +0.13% +0.25% +0.44% +2.00% +5.87% - - - -
CIMB-PRINCIPAL SET50 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 21.7707 +0.22% +0.52% +0.76% +1.51% +7.42% +12.64% +6.75% +37.68% - - - -
CIMB-PRINCIPAL SIF ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.3055 +0.21% +0.04% +0.60% +1.21% +2.53% +2.97% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TDIF-D ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.2745 +0.79% +0.23% +2.29% +2.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TG8P3 ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 10.8160 0.00% +0.38% +3.98% +13.62% +8.73% +22.62% +38.71% 0.00% - - - -
CIMB-PRINCIPAL TREASURY ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.4172 +0.00% +0.02% +0.09% +0.25% +0.51% +0.97% +3.70% +8.54% - - - -
CPAM APDE ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.5454 -0.24% +0.44% +1.90% +7.03% +17.57% +16.17% 0.00% 0.00% - - - -
CPAM GSCEQ-R ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.7005 -0.87% -1.12% +1.33% +2.43% +7.44% +15.43% +11.73% 0.00% - - - -
CPAM KOEQ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 9.3895 -0.98% -2.67% -1.29% +3.17% +15.46% +7.70% -6.51% 0.00% - - - -
CPRMF1 T ยูโอบี 16.3479 +0.04% +0.09% +0.17% +0.37% +0.98% +1.78% +5.45% +15.96% - - - -
CPRMF2 T ยูโอบี 14.6292 +0.05% +0.09% +0.24% +0.60% +1.46% +2.31% +8.71% +17.34% - - - -
CPRMF3 T ยูโอบี 15.4548 +0.05% +0.15% +0.60% +1.04% +2.15% +2.17% +6.43% +15.53% - - - -
CPRMF4 T ยูโอบี 15.4784 +0.03% +0.06% +0.12% +0.30% +0.79% +1.43% +2.77% +12.06% - - - -
CPRMF5 T ยูโอบี 15.1787 +0.06% +0.16% +0.26% +0.47% +1.05% +1.88% +3.98% +14.84% - - - -
DE-1 D เอ็มเอฟซี 7.2621 +0.28% +0.43% +2.32% +4.74% +6.97% +10.16% +22.36% +65.80% N/A ไม่เเน่นอน 25/02/15 0.4100
EBANK D กรุงไทย 5.6547 +0.12% +0.93% -0.50% -0.21% +10.09% +17.39% +1.92% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 18/07/14 0.1100
ECOMM กรุงไทย 7.3884 -0.26% -0.19% +0.21% +3.96% +1.65% +17.10% +19.43% 0.00% - - - -
EFOOD กรุงไทย 6.7165 +0.55% +0.42% +2.94% -0.20% +1.34% +12.44% +35.84% 0.00% - - - -
EHD ยูโอบี 9.0826 -0.03% -0.57% -1.16% +7.10% +10.50% +22.64% +2.11% +69.48% - - - -
EICT กรุงไทย 4.9101 +0.59% +1.81% +2.46% +3.43% +12.94% +10.57% -20.54% 0.00% - - - -
ENGY D ทหารไทย 5.1198 +0.26% -0.17% -1.16% -2.89% +2.34% +13.94% +8.83% +14.97% 2.93% 2 17/10/16 0.1000
EP-LTF T โซลาริส 18.4144 -0.01% +0.08% +1.83% +0.13% +1.23% -5.08% -1.71% +34.84% - - - -
ERMF T ยูโอบี 89.9177 +0.33% +0.63% +1.24% +1.50% +3.48% +8.26% +9.82% +55.35% - - - -
FLEXAR วรรณ 35.8376 +0.25% +0.35% +1.33% +0.23% +3.32% +12.30% +5.95% +27.50% - - - -
FLEX-RMF T วรรณ 25.4539 +0.22% +0.35% -0.19% -0.23% +1.62% +9.80% +17.04% +37.54% - - - -
F-RMF T วรรณ 15.1450 +0.02% +0.03% +0.16% +0.45% +0.77% +1.05% +5.47% +11.70% - - - -
GBRMF T ยูโอบี 13.9521 +0.02% +0.03% +0.23% +0.42% +1.14% +0.97% +6.18% +12.97% - - - -
GC ยูโอบี 13.8603 +0.16% +1.30% +0.72% +2.42% +11.89% +19.10% +27.31% +55.03% - - - -
GEM-D D ยูโอบี 11.0642 +1.02% 0.00% +1.69% +3.45% -0.10% +4.87% +17.62% +29.84% 1.20% 1 12/04/16 0.1330
GHD ยูโอบี 10.7312 -0.04% +0.13% +4.14% -1.96% -1.72% -12.18% +26.53% +32.97% - - - -
GLD กรุงไทย 1.8339 +0.36% -0.67% -1.38% -1.75% +3.96% -5.75% -3.46% -18.70% - - - -
GW ยูโอบี 11.3789 -0.02% +0.02% +4.42% +0.40% +2.56% +6.01% +34.57% +45.49% - - - -
HAPPY D5 D เอ็มเอฟซี 8.6291 +0.47% +0.72% +4.07% +2.39% -2.65% +2.50% -9.94% +25.46% N/A ไม่เเน่นอน 23/05/13 1.2800
HI-DIV D เอ็มเอฟซี 8.4432 +0.34% -0.94% +0.67% +2.69% +5.71% +9.98% +20.70% +60.62% 4.16% 2 28/06/17 0.1300
HK กรุงไทย 4.6484 -2.19% -3.16% +1.38% +0.92% -9.18% -21.37% +5.28% 0.00% - - - -
I-10 เอ็มเอฟซี 2.5229 -1.22% -2.65% -3.65% -4.64% -12.17% -12.77% -71.80% -70.05% - - - -
I-DEVELOP เอ็มเอฟซี 10.5279 +0.24% +0.44% +0.52% +0.48% -3.28% -7.59% -6.61% +18.18% - - - -
I-GOLD7S2 เอ็มเอฟซี 6.7090 +0.28% -0.98% -1.93% -1.58% +3.42% -8.22% -11.48% -27.53% - - - -
I-GOLD7S3 เอ็มเอฟซี 6.9731 +0.28% -0.95% -1.83% -1.43% +3.48% -8.32% -11.28% -26.75% - - - -
I-GOLDRMF T เอ็มเอฟซี 9.9375 +0.02% -1.43% -1.18% +0.33% +4.89% -6.44% -6.11% -22.50% - - - -
IN-RMF T บัวหลวง 26.7353 +0.37% +1.25% +5.54% +5.74% +13.35% +17.28% +21.03% +82.96% - - - -
I-OIL เอ็มเอฟซี 3.3822 -2.50% -5.30% -16.87% -15.18% -26.44% -27.51% -75.70% -67.35% - - - -
I-REITS เอ็มเอฟซี 13.2656 +0.63% +0.51% -5.65% +1.59% +6.65% -3.07% -3.50% 0.00% - - - -
I-SMART D เอ็มเอฟซี 10.2051 +0.02% +0.50% +0.67% +1.84% +2.22% +3.16% +9.93% 0.00% 4.41% 1 26/10/16 0.1500
JB25 ทหารไทย 37.6302 +0.29% +0.52% +0.23% +1.74% +8.03% +13.74% +11.74% +39.72% - - - -
JB25LTF D T ทหารไทย 22.6635 +0.29% +0.51% +0.19% +1.62% +7.80% +13.21% +9.77% +37.80% 2.21% 2 16/01/17 0.3000
JB25RMF T ทหารไทย 34.3532 +0.29% +0.51% +0.19% +1.61% +7.75% +13.12% +10.12% +36.28% - - - -
JBPLTF D T ทหารไทย 19.2052 +0.21% +0.38% +0.15% +1.23% +5.78% +9.66% +8.94% +29.65% 2.08% 2 16/01/17 0.2500
JSM ยูโอบี 16.9797 +0.30% +2.64% +3.85% +11.70% +19.48% +25.46% +60.64% 0.00% - - - -
K20SLTF D T กสิกรไทย 17.0204 +0.48% +0.63% +0.99% +2.20% +3.30% +15.27% +30.19% +53.62% 6.11% 1 14/09/16 0.7700
K-2500 กสิกรไทย 14.4663 +0.06% +0.05% +0.42% +0.75% +1.73% +2.78% +7.16% +18.50% - - - -
K-2510 กสิกรไทย 16.1070 +0.09% +0.10% +0.80% +1.25% +3.11% +5.69% +9.75% +23.97% - - - -
K-2520 กสิกรไทย 18.8007 +0.13% +0.14% +1.29% +2.22% +4.78% +6.48% +15.47% +34.35% - - - -
K-2530 กสิกรไทย 20.7009 +0.17% +0.15% +1.62% +2.49% +5.51% +8.44% +16.32% +38.23% - - - -
K70LTF D T กสิกรไทย 16.6132 +0.22% +0.37% +1.10% +2.25% +5.87% +8.25% +9.02% +32.14% 2.95% 2 14/09/16 0.3400
K-AEC กสิกรไทย 10.5595 -0.26% -1.08% -1.93% +1.37% +4.92% -1.64% 0.00% 0.00% - - - -
KAF D เอ็มเอฟซี 18.9185 +0.31% +0.47% +2.59% +1.48% +2.20% +5.83% +6.85% +23.86% 1.64% 1 22/09/16 0.3100
K-AFIXED กสิกรไทย 9.9257 -0.02% -0.05% +0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-ASIA D กสิกรไทย 11.3362 +0.13% -0.51% +2.24% +6.50% +20.28% +21.62% +22.83% 0.00% 5.73% 1 12/05/17 0.3500
K-BANKING กสิกรไทย 11.7059 +0.12% +0.93% -0.46% -0.19% +10.54% +18.01% 0.00% 0.00% - - - -
KBLRMF T กสิกรไทย 26.8007 +0.20% +0.25% +1.21% +1.50% +3.22% +4.54% +6.14% +20.31% - - - -
K-CASH กสิกรไทย 12.7282 +0.00% +0.02% +0.11% +0.33% +0.65% +1.27% +4.53% +9.10% - - - -
K-CBOND กสิกรไทย 16.8688 +0.01% +0.03% +0.26% +0.55% +1.23% +1.78% +8.37% +14.08% - - - -
K-CHINA D กสิกรไทย 11.0606 +0.26% +2.12% +2.06% +4.57% +18.30% +28.71% +45.06% +75.20% 3.62% 2 14/06/17 0.2500
K-CHX กสิกรไทย 10.8262 +0.96% +1.86% +6.01% +7.70% +8.75% +17.46% 0.00% 0.00% - - - -
KDLTF D T กสิกรไทย 19.5797 +0.30% +0.54% +1.46% +2.94% +8.10% +11.85% +11.98% +43.37% 3.93% 2 14/09/16 0.6100
KECASH เมย์เเบงก์ 11.1604 -0.02% +0.03% +0.05% +0.22% +0.49% +1.09% +4.92% +10.38% - - - -
K-ENERGY กสิกรไทย 10.7912 +0.28% -0.10% -0.97% -0.70% +4.61% +16.74% 0.00% 0.00% - - - -
KEQLTF T กสิกรไทย 31.2446 +0.25% +0.40% +0.91% +2.06% +7.03% +10.69% +8.46% +37.68% - - - -
KEQRMF T กสิกรไทย 28.0731 +0.46% +0.57% +2.36% +3.09% +7.11% +14.92% +14.17% +43.97% - - - -
K-EQUITY D กสิกรไทย 17.7371 +0.27% +0.74% +2.25% +3.49% +7.45% +14.33% +14.68% +52.34% N/A 2 13/01/17 1.0500
KEURMF T กสิกรไทย 13.1050 -1.17% -0.14% +0.24% +6.10% +14.42% +16.68% 0.00% 0.00% - - - -
K-EUROPE D กสิกรไทย 12.5626 -1.18% -0.14% +0.23% +6.15% +14.50% +16.77% +32.97% 0.00% N/A 12/05/17 0.2500
K-EUSAGE D กสิกรไทย 10.4433 -0.34% +0.97% +1.53% +10.32% +15.79% +16.97% 0.00% 0.00% N/A 2 16/05/17 0.2000
K-EUX กสิกรไทย 11.6290 -0.08% +0.21% -0.32% +5.92% +11.23% +20.93% 0.00% 0.00% - - - -
KFAFIX กรุงศรี 10.1608 +0.04% +0.09% +0.52% +1.04% +1.93% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-AINCOME กรุงศรี 10.8563 -0.42% +0.20% +0.74% +2.35% +6.06% +9.38% 0.00% 0.00% - - - -
KF-ASEAN กรุงศรี 9.9950 -0.36% -1.50% -1.93% +2.80% +8.10% +4.05% -8.00% +5.78% - - - -
KF-BRIC กรุงศรี 5.3896 -1.03% -0.44% -0.23% +1.67% +12.51% +21.15% +6.35% +18.64% - - - -
KFCASH กรุงศรี 12.9698 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.53% +1.02% +3.61% +8.19% - - - -
KFCASHPLUS กรุงศรี 11.9007 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.53% +1.05% +4.13% +9.22% - - - -
KFCASHRMF T กรุงศรี 12.8841 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.53% +1.02% +3.69% +8.32% - - - -
KF-CHINA กรุงศรี 10.2368 +0.43% +0.98% -0.22% -1.99% +6.19% +14.94% +11.16% +25.08% - - - -
KF-CINCOME กรุงศรี 10.4692 -0.15% -0.01% -0.24% +0.60% -0.49% +6.19% 0.00% 0.00% - - - -
KF-CSINCOM กรุงศรี 10.4942 -0.06% -0.06% +0.57% +2.12% +4.09% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFDIVRMF T กรุงศรี 28.8058 +0.30% +0.60% +1.55% +2.67% +8.32% +13.04% +5.95% +39.93% - - - -
KFDNM-D D กรุงศรี 11.6352 +0.75% -0.06% +7.00% +6.64% +18.81% +32.88% +23.22% +57.68% 2.23% 1 01/06/17 0.5500
KFDYNAMIC กรุงศรี 34.5667 +0.74% -0.09% +7.04% +6.84% +18.91% +33.50% +24.42% +55.09% - - - -
KF-ELI กรุงศรี 8.6126 -0.16% -1.93% +0.59% +1.90% +8.67% +6.37% -11.51% 0.00% - - - -
KF-EM กรุงศรี 12.2661 +0.32% +0.20% +0.52% +6.71% +17.19% +12.07% +11.56% 0.00% - - - -
KFENSET50 กรุงศรี 22.3891 +0.18% +0.45% +1.65% +2.21% +9.23% +14.79% +10.76% +47.43% - - - -
K-FEQ กสิกรไทย 69.3220 +0.45% +0.47% +2.51% +3.06% +6.74% +11.73% +13.83% +46.51% - - - -
KFEQRMF T กรุงศรี 29.3251 +0.58% +0.01% +3.28% +3.76% +8.00% +11.86% +10.79% +55.00% - - - -
KF-EUROPE กรุงศรี 14.3717 -1.18% -0.38% -1.05% +7.04% +15.34% +10.38% +14.76% 0.00% - - - -
KFEURORMF T กรุงศรี 12.8504 -1.17% -0.39% -1.04% +7.04% +15.33% +10.49% 0.00% 0.00% - - - -
KFFIN-D D กรุงศรี 10.7116 +0.57% +0.28% +4.30% +8.10% +21.73% +44.96% +28.50% +64.48% 9.34% 1 27/01/17 1.2500
KFFLEX กรุงศรี 25.0686 +0.35% +0.22% +2.26% +3.02% +9.02% +11.94% +8.92% +61.43% - - - -
KFFLEX2RMF T กรุงศรี 55.9020 +0.35% +0.21% +2.25% +2.97% +8.81% +11.51% +7.88% +71.63% - - - -
KFFLEX-D D กรุงศรี 9.0089 +0.36% +0.23% +2.25% +2.96% +8.83% +11.77% +8.46% +94.99% 16.10% 2 14/09/16 1.4500
KF-GBLVAL กรุงศรี 11.0287 -0.15% -0.27% -0.46% -0.28% -0.97% +4.59% +5.50% +38.14% - - - -
KF-GBRAND D กรุงศรี 10.3983 -0.41% +4.97% +0.51% +6.11% +10.16% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 2 20/06/17 0.5000
KFGBRANRMF T กรุงศรี 11.4334 -0.41% +0.11% +0.46% +3.52% +10.11% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GLS กรุงศรี 8.3596 +0.19% +1.65% +0.77% +3.03% +0.51% -16.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GOLD กรุงศรี 11.5440 +0.33% -0.65% -1.45% -1.85% +3.45% -6.07% -4.58% -20.79% - - - -
KFGOLDRMF T กรุงศรี 11.6679 +0.33% -0.65% -1.46% -1.87% +3.50% -6.06% -4.89% -21.03% - - - -
KFGOVRMF T กรุงศรี 14.2399 +0.01% +0.06% +0.33% +0.61% +1.22% +1.07% +6.34% +15.44% - - - -
KF-GPROPD กรุงศรี 9.3864 -0.53% +0.04% +1.50% +2.70% +0.06% -6.68% 0.00% 0.00% - - - -
KF-GTECH กรุงศรี 10.9902 -0.04% +0.41% +1.00% +9.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFHCARERMF T กรุงศรี 10.8040 +0.74% +2.97% +3.02% +4.23% +10.13% +6.90% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HCHINAD D กรุงศรี 9.1293 +0.09% +2.83% +1.87% +5.33% +21.81% +33.61% 0.00% 0.00% 8.22% 1 20/06/17 0.2500
KF-HEALTHD D กรุงศรี 8.2671 +0.73% +6.11% +2.93% +7.42% +10.15% +6.73% 0.00% 0.00% 3.02% 1 20/06/17 0.2500
KF-HEUROPE กรุงศรี 13.5899 -1.16% -0.10% +0.34% +6.19% +14.74% +17.13% 0.00% 0.00% - - - -
KF-HGOLD กรุงศรี 7.9341 +0.44% -0.79% -0.30% +0.10% +9.27% -2.35% -5.96% 0.00% - - - -
KF-HJAPAND D กรุงศรี 9.3572 -0.37% +0.12% +1.14% +6.74% -0.01% +34.93% 0.00% 0.00% 5.34% 1 21/03/17 0.5000
KF-HJPINDX กรุงศรี 10.5126 -0.10% +1.15% +1.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KF-INCOME กรุงศรี 11.3823 -0.15% -0.02% -0.24% +0.57% -0.52% +6.17% 0.00% 0.00% - - - -
KFIRMF T กสิกรไทย 14.5083 +0.03% +0.07% +0.34% +0.70% +1.36% +1.50% +8.57% +14.88% - - - -
K-FIXED กสิกรไทย 11.9952 +0.01% +0.03% +0.25% +0.55% +1.32% +1.55% +9.75% +18.43% - - - -
KFJAPANRMF T กรุงศรี 10.1137 -0.23% +0.43% +0.07% -1.03% -5.35% +29.52% 0.00% 0.00% - - - -
KF-LATAM กรุงศรี 7.2452 -0.92% -1.88% -1.99% -5.14% +6.35% +8.64% -20.94% -21.79% - - - -
KFLRMF T กสิกรไทย 78.0849 +0.40% +0.49% +2.29% +2.61% +6.42% +10.42% +10.82% +41.22% - - - -
KFLS20PLUS กรุงศรี 12.0084 +0.07% -0.38% +2.07% +2.22% +6.03% +10.04% +6.86% 0.00% - - - -
KFLS30PLUS กรุงศรี 11.4782 +0.06% -0.28% +1.45% +1.64% +4.30% +6.98% +4.62% 0.00% - - - -
KFLS55PLUS กรุงศรี 10.7863 +0.02% -0.11% +0.59% +0.71% +1.89% +3.07% +3.04% 0.00% - - - -
KFLTF50 T กรุงศรี 32.4752 +0.21% +0.48% +0.61% +1.47% +7.53% +13.06% +9.54% +41.48% - - - -
KFLTFA50-D D T กรุงศรี 23.8446 +0.31% -0.63% +3.31% +3.09% +11.93% +22.89% +18.47% +66.03% 1.68% 1 22/02/17 1.0000
KFLTFAST-D T กรุงศรี 10.9623 -0.04% -0.51% +1.96% +2.63% +7.33% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFLTFD70 D T กรุงศรี 17.0305 +0.21% +0.43% +1.14% +1.99% +6.14% +10.32% +7.33% +33.00% 2.94% 1 23/08/16 0.5000
KFLTFDIV D T กรุงศรี 25.6129 +0.30% +0.62% +1.57% +2.69% +8.46% +13.11% +5.56% +40.26% 3.32% 1 17/11/16 0.8500
KFLTFEQ T กรุงศรี 29.0179 +0.58% +0.01% +3.31% +3.83% +8.16% +12.01% +10.86% +55.89% - - - -
KFLTFEQ70D D T กรุงศรี 16.1711 +0.42% +0.02% +2.33% +2.66% +5.53% +8.11% +7.65% +40.69% 1.86% 1 26/04/17 0.3500
KFLTFTSM-D T กรุงศรี 11.2621 +0.55% +0.12% +5.88% +6.00% +11.46% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFLTGOVRMF T กรุงศรี 13.1911 +0.05% +0.10% +0.85% +1.17% +1.92% +0.80% +6.02% +13.82% - - - -
KFMIX80-20 D กรุงศรี 10.1158 +0.04% -0.07% +0.82% +1.09% +2.53% +3.57% +5.94% 0.00% 2.47% 1 06/10/16 0.2500
KFMONEY กรุงศรี 10.5045 +0.00% +0.02% +0.10% +0.29% +0.57% +1.10% +4.20% +9.15% - - - -
KFMTFI กรุงศรี 14.9720 +0.02% +0.06% +0.42% +0.78% +1.34% +1.49% +7.16% +15.27% - - - -
KFMTFI-D D กรุงศรี 10.0730 +0.01% +0.06% +0.39% +0.74% +1.35% +1.24% +7.17% +15.57% 1.54% 2 06/10/16 0.0450
KFMTFIRMF T กรุงศรี 13.0551 +0.03% +0.07% +0.40% +0.76% +1.33% +1.57% +6.72% +13.45% - - - -
KFMXPLS2TM กรุงศรี 10.8932 +0.09% +0.08% +0.31% +0.63% +2.49% +2.60% +4.51% 0.00% - - - -
KF-OIL กรุงศรี 2.6746 -2.27% -4.82% -15.63% -13.61% -25.74% -23.26% -74.85% -66.21% - - - -
KF-ORTFLEX กรุงศรี 14.1172 -0.58% -0.27% +1.73% +3.04% +7.81% +14.34% +17.38% +57.58% - - - -
KFS100RMF T กรุงศรี 31.4432 +0.24% +0.51% +1.15% +2.13% +8.02% +14.35% +12.53% +48.24% - - - -
KFSDIV D กรุงศรี 10.4862 +0.30% +0.63% +4.12% +2.75% +8.67% +12.92% +4.62% +51.65% 10.01% 4 24/05/17 0.2500
KFSEQ กรุงศรี 27.9799 +0.58% 0.00% +3.34% +3.79% +8.32% +11.95% +10.80% +56.32% - - - -
KFSEQ-D D กรุงศรี 9.8449 +0.58% -0.00% +3.31% +3.79% +8.49% +12.78% +10.64% +73.84% 11.17% 1 22/02/17 0.4600
KFSF กรุงศรี 24.7470 +0.01% +0.03% +0.16% +0.44% +0.86% +1.40% +6.15% +16.12% - - - -
KF-SINCOME กรุงศรี 10.4932 -0.06% -0.06% +0.56% +2.13% +4.12% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFSINCRMF T กรุงศรี 10.4705 -0.06% -0.07% +0.57% +2.13% +4.02% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFSMART กรุงศรี 10.1736 +0.01% +0.04% +0.17% +0.45% +0.88% +1.62% 0.00% 0.00% - - - -
KF-SMCAPD D กรุงศรี 9.7570 -0.27% -0.49% -1.78% +4.30% +4.40% +5.95% 0.00% 0.00% 3.07% 1 17/04/17 0.2000
KFSMUL กรุงศรี 17.6791 +0.03% +0.08% +0.46% +0.89% +1.60% +1.46% +8.00% +16.75% - - - -
KFSPLUS กรุงศรี 20.3815 +0.00% +0.03% +0.13% +0.38% +0.74% +1.41% +5.29% +11.25% - - - -
KFTHAISM กรุงศรี 14.3773 +0.55% +0.11% +6.06% +7.63% +14.31% +25.53% 0.00% 0.00% - - - -
KF-TRB กรุงศรี 12.4160 -0.03% +0.12% +0.79% +2.00% +3.29% +2.29% +7.99% +15.34% - - - -
KFTSRMF T กรุงศรี 69.4406 +0.36% +0.21% +2.25% +2.98% +8.88% +11.61% +8.05% +60.05% - - - -
KFTSTAR-D กรุงศรี 10.2906 +0.11% -0.56% +2.93% +3.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KFTW2 กรุงศรี 68.6852 +0.58% +0.03% +3.37% +4.05% +8.82% +13.45% +15.21% +64.52% - - - -
KFTW5 D กรุงศรี 9.2149 +0.58% -0.01% +3.28% +3.81% +8.28% +12.54% +10.62% +73.92% 10.85% 1 22/02/17 0.3500
KF-US กรุงศรี 17.7028 -0.36% -0.02% +1.21% +0.16% +0.74% +9.95% +28.45% +77.87% - - - -
KFVALUE กรุงศรี 32.7578 +0.28% +0.59% +1.62% +2.87% +9.06% +13.89% +7.09% +40.60% - - - -
K-GA D กสิกรไทย 11.5219 -0.25% +1.92% +0.27% +2.56% +5.80% +9.95% +7.69% +39.59% 1.74% 2 14/06/17 0.3000
KGARMF T กสิกรไทย 12.9413 -0.25% -0.70% +0.21% +2.46% +5.59% +9.71% +7.88% 0.00% - - - -
KGBRMF T กสิกรไทย 13.7951 +0.02% +0.07% +0.32% +0.63% +1.22% +1.28% +7.79% +13.82% - - - -
KGDRMF T กสิกรไทย 11.1220 +0.45% -0.77% -0.19% +0.17% +9.56% -2.27% -5.09% -17.61% - - - -
K-GEMO D กสิกรไทย 9.9482 -0.81% -1.67% -0.89% +3.23% +15.96% +23.22% +2.41% +26.48% N/A ไม่เเน่นอน 14/11/14 0.2000
K-GHEALTH D กสิกรไทย 9.4131 +0.59% +2.62% +3.91% +5.80% +15.45% +9.89% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/08/15 0.2000
K-GHEALTH(UH) กสิกรไทย 9.4142 +0.73% +2.95% +3.05% +3.97% +9.85% +6.44% 0.00% 0.00% - - - -
KGHRMF T กสิกรไทย 9.0336 +0.58% +2.59% +3.86% +5.74% +15.12% +9.53% 0.00% 0.00% - - - -
KGIFRMF T กสิกรไทย 10.6221 -0.58% -1.38% +0.60% +6.14% +7.47% +6.95% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINCOME กสิกรไทย 10.8479 -0.25% -0.24% +0.58% +2.34% +4.82% +8.47% 0.00% 0.00% - - - -
K-GINFRA D กสิกรไทย 10.8478 -0.58% +0.92% +0.67% +6.25% +7.63% +7.72% 0.00% 0.00% 4.15% 1 14/06/17 0.2500
K-GLOBE D กสิกรไทย 8.1351 +0.24% +0.03% -0.05% +2.34% +4.89% +11.12% +19.32% +62.86% N/A ไม่เเน่นอน 12/06/15 0.2000
KGLTF D T กสิกรไทย 17.4499 +0.52% +0.59% +1.41% +1.82% +4.58% +9.92% +12.60% +43.53% 4.70% 2 14/09/16 0.7200
K-GOLD D กสิกรไทย 9.1944 +0.44% -0.76% -0.19% +0.17% +9.61% -1.88% -4.25% -16.91% 5.44% ไม่เเน่นอน 14/07/16 0.5000
K-GPROP D กสิกรไทย 9.9684 -0.39% -1.73% +0.67% +4.12% +6.48% +1.51% 0.00% 0.00% 2.51% ไม่เเน่นอน 11/08/16 0.2500
K-ICT กสิกรไทย 8.0861 +0.60% +1.84% +2.76% +3.99% +14.74% +13.66% 0.00% 0.00% - - - -
K-INDIA D กสิกรไทย 11.5156 -0.38% -0.13% +1.37% +5.28% +22.38% +24.13% +31.73% +105.83% 5.21% 2 12/05/17 0.2000
K-INDX กสิกรไทย 11.3079 +0.12% -0.51% +1.74% +7.03% +23.64% +20.13% 0.00% 0.00% - - - -
K-JP D กสิกรไทย 10.8371 -0.46% +0.94% +2.58% +3.94% +6.63% +24.45% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 14/07/15 0.2500
KJPRMF T กสิกรไทย 11.7515 -0.48% +0.94% +2.56% +3.94% +6.58% +23.80% 0.00% 0.00% - - - -
K-JPX กสิกรไทย 11.6467 -0.11% +1.11% +2.50% +5.97% +5.48% +23.25% 0.00% 0.00% - - - -
KKF D ยูโอบี 3.6554 +0.31% +0.48% -0.69% +0.48% +4.31% +9.83% +5.76% +97.87% N/A ไม่เเน่นอน 27/06/13 0.8700
KK GOLD 7%#1 ภัทร 6.4334 +0.31% -0.93% -1.97% -1.88% +3.48% -6.44% -13.45% -28.90% - - - -
K-MENA D กสิกรไทย 6.8506 -0.43% +1.10% +1.17% +4.49% +9.60% +9.95% -10.83% +41.36% N/A ไม่เเน่นอน 12/09/14 0.2000
K-MIDSMALL กสิกรไทย 14.7558 +0.22% +0.10% +3.95% +5.73% +10.69% +29.65% 0.00% 0.00% - - - -
K-MONEY กสิกรไทย 11.9541 +0.01% +0.02% +0.11% +0.26% +0.51% +1.00% +4.14% +9.07% - - - -
KMSLTF T กสิกรไทย 11.2443 +0.21% +0.07% +4.25% +6.46% +11.49% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KMSRMF T กสิกรไทย 15.1091 +0.22% +0.08% +4.30% +6.59% +11.69% +31.47% 0.00% 0.00% - - - -
K-MVEQ กสิกรไทย 10.8453 +0.20% +0.39% +0.35% +1.02% +6.06% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KMVLTF T กสิกรไทย 10.8417 +0.21% +0.42% +0.43% +1.17% +6.40% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
K-OIL กสิกรไทย 3.0640 -2.38% -4.97% -14.29% -11.36% -20.77% -19.14% -74.69% -64.96% - - - -
K-PLAN1 กสิกรไทย 12.3241 +0.00% +0.05% +0.26% +0.59% +1.29% +1.59% +8.25% +15.72% - - - -
K-PLAN2 กสิกรไทย 15.1688 +0.14% +0.12% +0.83% +1.27% +2.54% +5.05% +11.14% +27.87% - - - -
K-PLAN3 กสิกรไทย 18.3790 +0.24% +0.21% +1.15% +1.75% +3.52% +8.11% +15.48% +40.13% - - - -
KPLUS D ยูโอบี 7.2477 +0.32% +0.57% +1.09% +1.13% +5.16% +11.24% +8.95% +61.41% N/A ไม่เเน่นอน 19/03/15 0.7800
KPLUS2 D ยูโอบี 7.1571 +0.32% +0.56% +1.08% +1.07% +5.08% +11.13% +8.81% +60.36% N/A ไม่เเน่นอน 19/03/15 0.7800
K-PROP D กสิกรไทย 10.4422 +0.37% +0.21% +0.20% +1.29% +4.34% +8.36% 0.00% 0.00% 2.30% 1 14/03/17 0.1400
KS50LTF T กสิกรไทย 10.7957 +0.22% +0.52% +0.70% +1.57% +7.15% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KS50RMF T กสิกรไทย 11.8517 +0.22% +0.53% +0.72% +1.61% +7.62% +12.90% +9.00% 0.00% - - - -
KSDLTF D T กสิกรไทย 8.8820 +0.21% +0.27% -0.14% +0.38% +1.67% +1.88% -0.28% +3.46% 3.38% ไม่เเน่นอน 14/07/16 0.3000
K-SET50 กสิกรไทย 30.6228 +0.22% +0.53% +0.73% +1.66% +7.82% +13.42% +8.92% +42.43% - - - -
KSET50LTF T กรุงไทย 22.5131 +0.22% +0.52% +0.67% +1.49% +7.36% +12.53% +7.44% +39.65% - - - -
K-SF กสิกรไทย 10.7962 +0.01% +0.02% +0.16% +0.37% +0.69% +1.33% +5.10% 0.00% - - - -
K-SFPLUS กสิกรไทย 10.1988 +0.01% +0.03% +0.24% +0.55% +1.02% +1.70% 0.00% 0.00% - - - -
KSFRMF T กสิกรไทย 13.3023 +0.01% +0.03% +0.15% +0.47% +0.88% +1.37% +5.53% +11.25% - - - -
K-SGM กสิกรไทย 10.7754 -0.09% +0.11% +0.83% +2.52% +5.47% +4.81% 0.00% 0.00% - - - -
KSLTF T กรุงไทย 22.4620 +0.35% -0.18% +3.22% -0.04% +1.84% +8.19% -2.51% +20.73% - - - -
KSRMF T กรุงไทย 22.4808 +0.37% -0.13% +3.21% 0.00% +1.82% +8.73% -1.98% +21.37% - - - -
K-STADE D กสิกรไทย 6.3245 +0.27% +0.53% +0.92% +2.37% +7.12% +12.26% +16.27% +54.46% 3.48% 1 13/01/17 0.3800
K-STAR กสิกรไทย 36.1189 +0.49% +0.58% +2.41% +3.09% +6.97% +15.57% +22.66% +68.16% - - - -
K-STEQ กสิกรไทย 33.3803 +0.44% +0.40% +1.18% +1.56% +4.00% +15.83% +17.14% +52.69% - - - -
KT25/75RMF T กรุงไทย 11.4831 +0.17% -0.17% +1.56% +1.72% +1.81% +7.05% 0.00% 0.00% - - - -
KT-AASIA-A กรุงไทย 10.5112 +0.07% +0.78% +1.98% +4.81% +10.49% +18.03% 0.00% 0.00% - - - -
KT-AGRI กรุงไทย 8.9525 -0.70% -2.11% -0.58% -2.98% -2.14% +0.08% -15.01% +4.63% - - - -
KT-ASEAN-A กรุงไทย 11.1501 +0.00% -1.32% +0.65% +4.78% +15.68% +13.56% 0.00% 0.00% - - - -
KT-BOND กรุงไทย 11.1812 -0.02% -0.04% +0.76% +1.76% +2.13% +3.70% -5.49% +10.51% - - - -
KT-BOND RMF T กรุงไทย 9.7847 -0.03% -0.06% +0.67% +1.74% +1.94% +3.45% -5.24% 0.00% - - - -
KT-CHINA-A กรุงไทย 10.5663 -0.25% -0.26% +0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-A กรุงไทย 10.0433 +0.23% -0.22% +1.26% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-CLMVT-D กรุงไทย 10.0432 +0.23% -0.22% +1.25% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTEF กรุงไทย 20.4496 +0.29% -0.18% +4.78% +1.97% +6.10% +19.38% +42.87% +91.44% - - - -
KTEF-LTF T กรุงไทย 10.3940 +0.28% -0.21% +4.85% +2.03% +4.71% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-ENERGY กรุงไทย 8.1594 +0.30% -4.26% -9.27% -9.65% -18.21% -13.57% -47.61% -28.10% - - - -
KT-EURO กรุงไทย 12.8510 -1.01% -1.15% +1.31% +8.29% +15.55% +29.46% +26.30% 0.00% - - - -
KT-FINANCE กรุงไทย 16.3888 -0.71% +0.66% +2.43% +0.78% +1.08% +19.71% +25.21% +87.68% - - - -
KTFIX-1Y3Y กรุงไทย 10.9053 +0.04% +0.07% +0.39% +0.79% +1.34% +1.51% +7.29% 0.00% - - - -
KTFIXPLUS-D D กรุงไทย 11.6510 +0.03% +0.07% +0.44% +0.68% +1.29% +1.43% +7.42% +12.44% 1.54% ไม่เเน่นอน 26/07/16 0.1800
KT-FLEX กรุงไทย 11.1163 +0.21% +0.21% +0.71% -0.16% +3.32% +10.94% +16.27% 0.00% - - - -
KTFT4 กสิกรไทย 10.1860 -0.22% -0.22% +6.22% +2.91% +12.78% +9.11% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GMO-A กรุงไทย 9.7741 -0.42% +0.54% +2.23% +4.83% +3.81% -1.39% 0.00% 0.00% - - - -
KT-GOLD กรุงไทย 9.6324 +0.44% -0.83% -0.46% -0.19% +8.44% -3.16% -5.29% -21.50% - - - -
KTGOLDRMF T กรุงไทย 9.0917 +0.44% -0.82% -0.42% -0.20% +8.52% -3.17% -5.67% -22.17% - - - -
KT-HEALTHCARE-A กรุงไทย 10.0732 +1.56% +3.25% +5.00% +9.04% +17.80% +14.05% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HEALTHC RMF T กรุงไทย 9.9605 +1.56% +3.23% +4.99% +8.85% +17.21% +13.54% 0.00% 0.00% - - - -
KT-HIDIV D กรุงไทย 10.8898 +0.59% +0.64% +2.52% +3.35% +8.22% +12.47% +14.64% 0.00% 2.30% ไม่เเน่นอน 06/06/16 0.2500
KT-HIDIVRMF T กรุงไทย 12.6968 +0.59% +0.63% +2.46% +3.11% +7.69% +12.03% +15.19% 0.00% - - - -
KT-IGF-R กรุงไทย 11.3688 -0.31% -0.52% +0.51% +2.42% +4.44% +12.32% 0.00% 0.00% - - - -
KTILF กรุงไทย 10.1203 +0.33% -0.04% +1.12% +0.75% +1.65% +0.99% +7.66% 0.00% - - - -
KT-INDIA-A กรุงไทย 14.4316 -0.18% -0.39% +3.43% +7.68% +28.58% +27.01% 0.00% 0.00% - - - -
KT-INDIA-D D กรุงไทย 13.1902 -0.18% -0.39% +3.43% +7.78% +28.87% +27.16% 0.00% 0.00% 3.79% 1 11/05/17 0.6500
KT-JAPAN-A กรุงไทย 11.8662 -0.60% +0.91% +3.04% -0.18% +4.40% +25.51% 0.00% 0.00% - - - -
KT-JAPAN-D กรุงไทย 11.3900 -0.61% +0.91% -1.02% -4.12% +0.26% +20.47% 0.00% 0.00% - - - -
KTLF D T กรุงไทย 25.6010 +0.28% +0.34% +1.19% +0.18% +5.12% +8.86% +13.93% +50.33% 1.95% 1 14/02/17 0.4000
KTLF70/30 T กรุงไทย 33.7016 +0.22% +0.23% +0.71% +0.18% +3.77% +8.36% +10.22% +35.72% - - - -
KT-MAI กรุงไทย 10.3960 +0.63% +2.48% +3.29% -0.18% +12.10% +21.44% 0.00% 0.00% - - - -
KT-MINING กรุงไทย 4.6096 -2.03% -5.87% -8.91% -12.07% -6.01% +10.55% -32.85% -43.64% - - - -
KTMSEQ กรุงไทย 12.6320 +0.15% -0.71% +6.59% +3.83% +12.24% +25.50% 0.00% 0.00% - - - -
KT-OIL กรุงไทย 2.2438 -2.30% -4.86% -15.76% -13.69% -25.76% -23.25% -74.92% -66.71% - - - -
KT-PIF-A กรุงไทย 9.4555 +0.12% -0.28% -0.52% -2.72% -1.89% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-PIF-D กรุงไทย 9.4555 +0.12% -0.28% -0.52% -2.72% -1.89% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KT-PIF RMF T กรุงไทย 9.5390 +0.11% -0.31% -0.59% -2.95% -2.83% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTPLUS กรุงไทย 10.8160 +0.01% +0.03% +0.16% +0.40% +0.76% +1.46% +5.58% 0.00% - - - -
KT-PRECIOUS กรุงไทย 4.1852 +0.71% -1.32% -6.88% -12.72% +5.90% -16.30% -10.53% -39.27% - - - -
KT-PROPERTY D กรุงไทย 12.3280 -0.48% -1.38% +1.45% +5.51% +5.61% +1.55% +12.65% +42.36% 7.30% 1 07/02/17 0.4000
KT-PROPERTY RMF กรุงไทย 12.5823 -0.48% -1.37% +1.40% +5.36% +5.67% +1.34% +12.99% 0.00% - - - -
K-TREASURY กสิกรไทย 12.7628 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.53% +1.02% +3.96% +8.34% - - - -
KTSE D กรุงไทย 12.0336 +0.36% -0.13% +3.36% +2.24% +7.62% +14.69% +23.48% +102.76% 6.23% 1 06/02/17 0.7500
KTSE-LTF T กรุงไทย 10.5163 +0.35% -0.13% +3.36% +2.16% +5.17% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSE-RMF T กรุงไทย 14.0295 +0.36% -0.13% +3.38% +2.12% +6.70% +13.47% +19.42% 0.00% - - - -
KT-SET50-A กรุงไทย 10.0268 +0.22% +0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSET50RMF T กรุงไทย 10.5955 +0.22% +0.52% +0.68% +1.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KTSF D กรุงไทย 10.0817 +0.28% +0.34% +1.09% +0.48% +5.90% +14.24% +19.29% +69.67% N/A 1 02/05/17 0.3000
KTSS กรุงไทย 12.6946 +0.00% +0.02% +0.09% +0.28% +0.56% +1.10% +4.28% +9.42% - - - -
KT-ST กรุงไทย 11.5698 +0.01% +0.04% +0.15% +0.44% +0.87% +1.66% +6.66% +13.05% - - - -
KTSV กรุงไทย 11.3563 +0.00% +0.02% +0.09% +0.26% +0.51% +1.02% +3.66% +8.23% - - - -
KT-US-A กรุงไทย 10.4149 +1.10% +1.21% +1.69% +2.27% +5.60% +18.29% 0.00% 0.00% - - - -
KT-WCORP กรุงไทย 11.6035 +0.14% +0.36% +0.70% +2.80% +3.50% +3.12% +9.96% 0.00% - - - -
KT-WEQ กรุงไทย 11.4343 -0.02% -0.28% -0.37% +3.01% +6.15% +15.87% 0.00% 0.00% - - - -
KT-WEQ RMF T กรุงไทย 10.7693 -0.02% -0.28% -0.39% +2.82% +5.58% +14.57% 0.00% 0.00% - - - -
K-USA D กสิกรไทย 13.2084 -0.39% +0.07% +1.38% +7.71% +13.49% +18.65% +41.07% 0.00% 7.57% 3 12/05/17 0.2000
K-USXNDQ-A(DIV) D กสิกรไทย 12.8987 +0.97% +3.38% +1.33% +7.91% +15.68% +29.89% +55.72% 0.00% 6.20% 2 14/06/17 0.3000
K-VALUE D กสิกรไทย 7.1361 +0.27% +0.54% +0.72% +2.23% +10.07% +18.43% +10.45% +47.45% 4.20% 1 14/02/17 0.6000
LHACTLTF-A T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8759 +0.11% -0.59% -1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHACTLTF-D T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8762 +0.11% -0.59% -1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
LHDEBT-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2081 +0.03% +0.08% +0.33% +0.67% +1.18% +1.55% +6.37% 0.00% - - - -
LHDEBT-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.7932 +0.03% +0.08% +0.33% +0.48% +4.12% -0.70% +12.51% 0.00% 1.52% 1 30/06/17 0.1200
LHDEBT-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.1933 +0.03% +0.08% +0.33% +0.67% +1.18% +1.55% +6.37% 0.00% - - - -
LHEQD-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.4644 +0.19% -0.13% +0.53% -2.07% +5.77% +16.12% +20.78% 0.00% - - - -
LHEQD-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 7.1103 +0.19% -0.13% +0.53% -0.72% +5.99% +17.11% +20.75% 0.00% 15.61% 2 24/03/17 0.1000
LHEQD-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 12.4415 +0.19% -0.13% +0.53% -2.09% +5.75% +16.10% +20.75% 0.00% - - - -
LHFL เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.7542 +0.31% -0.43% +3.17% +1.05% +1.25% +16.29% +27.94% 0.00% - - - -
LHFLRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.5748 +0.31% -0.40% +3.31% +1.56% +1.10% +17.33% +35.92% 0.00% - - - -
LHGOV-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.8720 +0.02% +0.08% +0.29% +0.58% +1.08% +1.32% +5.49% 0.00% - - - -
LHGOV-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0978 +0.02% +0.08% +0.29% +0.48% +0.99% +1.08% +4.25% 0.00% 0.84% 1 30/06/17 0.1200
LHGOV-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.8470 +0.02% +0.08% +0.30% +0.42% +0.94% +1.17% +5.24% 0.00% - - - -
LHGOVRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5501 +0.00% +0.02% +0.07% +0.20% +0.39% +0.64% +3.70% 0.00% - - - -
LHGROWTH-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.9284 +0.32% -0.36% +3.29% +1.43% +2.51% +17.98% +39.21% 0.00% - - - -
LHGROWTH-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.2732 +0.32% -0.36% +3.29% +1.42% +2.62% +18.67% +40.97% 0.00% 10.03% 1 27/01/17 0.4000
LHGROWTH-R เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 13.9102 +0.32% -0.36% +3.29% +1.39% +2.43% +17.83% +39.03% 0.00% - - - -
LHIP D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.8549 +0.02% +0.24% +0.03% -1.53% -0.50% +5.37% 0.00% 0.00% 4.57% 1 24/02/17 0.1500
LHMM เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2177 +0.00% +0.03% +0.11% +0.33% +0.67% +1.33% +4.79% +10.30% - - - -
LHMSEQ D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.3010 -0.53% +1.04% +1.51% +3.79% +2.35% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 08/06/16 0.3000
LHMSFL-D D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.8644 +0.32% -0.37% +3.27% +1.34% +2.28% 0.00% 0.00% 0.00% 8.74% 1 27/01/17 0.7000
LHPROP-I D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.7849 +0.02% +0.35% -1.01% -5.70% -5.78% -3.00% 0.00% 0.00% 14.51% 2 30/06/17 0.0800
LHPROP-INFRA D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 9.4930 +0.00% +0.68% -0.10% -3.66% -3.33% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 30/06/17 0.0800
LHSMART D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.0107 +0.05% +0.23% +0.24% -1.02% +0.70% +8.18% 0.00% 0.00% 6.49% 1 24/02/17 0.1500
LHSMART-LTF D T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.5577 +0.33% +0.17% +1.78% -1.85% +0.64% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 1 24/02/17 0.0800
LHTPROP D เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 10.6725 +0.02% +0.29% -1.18% -5.19% -5.63% -2.60% +37.86% 0.00% 18.74% 30/06/17 0.0800
LHTPROPRMF T เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.2355 +0.01% +0.36% -0.92% -5.11% -4.58% -2.72% 0.00% 0.00% - - - -
M-ACTIVE เอ็มเอฟซี 15.8318 +0.48% +0.77% +4.01% +2.29% -2.21% +3.52% -3.01% +10.09% - - - -
MA-LTF T เอ็มเอฟซี 30.6326 +0.47% +0.76% +4.13% +2.64% +3.86% +10.76% +14.05% +46.48% - - - -
M-BOND เอ็มเอฟซี 12.7816 +0.02% +0.02% +0.18% +0.47% +0.97% +1.19% +6.10% +10.59% - - - -
M-BT D เอ็มเอฟซี 18.4072 +0.44% +0.37% +2.99% +6.72% +9.03% +12.91% +24.44% +91.33% 2.55% 1 30/01/17 0.7500
MEM D เมย์เเบงก์ 9.1244 -0.01% -0.04% +4.62% +4.53% +5.57% -8.70% 0.00% 0.00% 2.85% ไม่เเน่นอน 16/11/15 0.2600
MEU D เมย์เเบงก์ 8.8995 -0.01% +0.18% +3.00% +3.66% -0.88% -3.14% 0.00% 0.00% 13.82% ไม่เเน่นอน 16/11/15 1.2300
MFF เอ็มเอฟซี 19.9786 +0.02% +0.04% +0.22% +0.52% +0.96% +1.26% +7.20% +13.94% - - - -
M-FIX T เอ็มเอฟซี 13.5714 +0.01% +0.03% +0.18% +0.49% +1.01% +1.44% +7.21% +13.56% - - - -
M-FLEX เอ็มเอฟซี 8.7753 +0.22% +0.08% +0.89% -1.08% -2.66% -2.42% 0.00% 0.00% - - - -
MFX D เอ็มเอฟซี 30.1291 +0.48% +0.77% +4.01% +2.28% +3.63% +9.28% +12.04% +54.90% N/A ไม่เเน่นอน 30/01/17 1.4700
M-GARS เมย์เเบงก์ 9.3293 -0.00% -0.96% -3.65% -2.23% -5.58% -6.00% 0.00% 0.00% - - - -
MG-LTF D T เอ็มเอฟซี 12.1721 +0.35% +0.52% -1.73% -0.45% +0.98% +6.47% +16.58% +32.11% N/A ไม่เเน่นอน 26/06/13 0.4800
MIF D เอ็มเอฟซี 10.6231 +0.22% +0.02% +1.31% -0.61% -2.10% +6.07% +12.33% +45.41% N/A 1 30/01/17 1.2000
MIF-LTF D T เอ็มเอฟซี 14.6689 +0.24% +0.06% -3.96% -6.47% -4.25% +3.53% +3.59% +24.97% 3.20% 1 26/06/17 0.5700
MIX-D1585 D ยูโอบี 10.3394 +0.07% +0.12% +0.47% +0.73% +2.24% +3.29% +6.06% +20.91% 0.29% 1 20/03/17 0.1300
MJP D เมย์เเบงก์ 9.7118 -0.01% -0.08% +1.07% +2.83% -4.10% -3.93% 0.00% 0.00% 13.59% ไม่เเน่นอน 28/07/15 1.3200
MM-GOV เอ็มเอฟซี 11.5155 +0.00% +0.02% +0.09% +0.27% +0.54% +1.06% +3.89% +8.62% - - - -
M-MIDSMALL D เอ็มเอฟซี 11.5109 +0.74% +0.94% +8.21% +5.33% +8.37% +22.04% 0.00% 0.00% N/A 1 27/04/17 0.5700
MMM เอ็มเอฟซี 13.1586 +0.00% +0.02% +0.10% +0.29% +0.60% +1.15% +4.75% +10.15% - - - -
M-MMF เมย์เเบงก์ 10.2501 -0.03% -0.02% +0.04% +0.23% +0.53% +1.25% 0.00% 0.00% - - - -
MM-RMF T บัวหลวง 11.3855 +0.00% +0.01% +0.07% +0.18% +0.34% +0.71% +3.21% +7.98% - - - -
M-PROP8S1 D เอ็มเอฟซี 9.9065 +0.09% +0.16% +1.76% -1.54% -3.13% -0.50% 0.00% 0.00% N/A 1 27/04/17 0.2000
M-PROP8S2 เอ็มเอฟซี 9.9154 +0.09% +0.16% +1.79% -0.55% -2.72% -0.81% 0.00% 0.00% - - - -
M-PROP DIV D เอ็มเอฟซี 12.0003 +0.23% -0.01% -1.51% -5.10% -4.71% -2.00% +34.18% 0.00% 3.77% 2 11/05/17 0.1100
M-PROP RMF T เอ็มเอฟซี 9.0885 +0.09% +0.25% -1.04% -4.65% -4.56% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-RMF T วรรณ 13.3992 +0.00% +0.02% +0.08% +0.23% +0.48% +0.89% +3.32% +7.73% - - - -
M-S50 D เอ็มเอฟซี 23.5591 +0.26% +0.67% +4.56% +1.52% +8.21% +13.68% +11.68% +51.15% 3.40% 1 25/05/17 0.9000
MS-AMERICAN เเมนูไลฟ์ 17.8796 -0.18% +0.25% +0.11% +0.75% +0.72% +15.93% +28.54% 0.00% - - - -
MS-ASIAN SM เเมนูไลฟ์ 15.9519 -0.33% -1.03% -0.49% -0.72% +8.63% +8.64% -5.35% +58.06% - - - -
MS-ASM RMF T เเมนูไลฟ์ 9.2812 -0.30% -0.94% -0.52% -0.86% +7.16% +7.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-SAVING T เอ็มเอฟซี 12.5512 +0.00% +0.02% +0.09% +0.23% +0.48% +0.92% +3.62% +7.87% - - - -
MS-CHINA VALUE เเมนูไลฟ์ 13.3637 -0.14% +0.37% +0.78% +4.91% +15.04% +22.91% +24.35% +56.14% - - - -
MS-CORE EQ เเมนูไลฟ์ 30.6000 -0.12% -0.05% +0.21% +0.01% +4.84% +10.26% +15.02% +60.74% - - - -
MS-CORE LTF T เเมนูไลฟ์ 31.6537 -0.12% -0.04% +0.27% +0.26% +5.17% +11.02% +16.53% +65.56% - - - -
MS-EE EURO เเมนูไลฟ์ 5.5732 +0.02% -2.28% -3.79% -0.68% -1.28% +10.31% -20.76% -2.09% - - - -
MS-EQ DIV D เเมนูไลฟ์ 10.4784 -0.12% -1.64% -1.35% -1.47% +0.87% +6.67% +11.83% +86.16% 1.24% 1 08/08/16 0.1300
MS-EUROPE-A เเมนูไลฟ์ 9.7072 -0.05% -1.83% -3.69% +2.75% +5.36% +7.20% -5.53% 0.00% - - - -
MS-EUROPE-D เเมนูไลฟ์ 9.7078 -0.05% -1.83% -3.69% +2.75% +5.36% +7.20% -5.52% 0.00% - - - -
MS-FLEX RMF T เเมนูไลฟ์ 20.3026 -0.08% -0.05% +0.05% -0.09% +2.79% +5.51% +6.37% +28.48% - - - -
MS-HCARE-A เเมนูไลฟ์ 11.8949 +0.75% +1.92% +2.58% +3.80% +5.95% +3.82% 0.00% 0.00% N/A 1 23/01/15 0.7000
MS-HCARE-D D เเมนูไลฟ์ 9.9800 +0.75% +1.92% +2.58% +3.80% +5.95% +3.82% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 22/12/15 0.1500
MS-INDIA-A เเมนูไลฟ์ 11.3380 +0.11% +0.35% +3.26% +6.65% +19.89% +19.25% 0.00% 0.00% - - - -
MS-INDIA-D เเมนูไลฟ์ 9.1165 +0.11% -13.61% -11.11% -8.19% -1.17% -4.12% 0.00% 0.00% - - - -
MS-MONEY เเมนูไลฟ์ 11.3883 +0.00% +0.02% +0.07% +0.24% +0.50% +0.99% +3.57% +7.92% - - - -
MUS D เมย์เเบงก์ 10.5148 -0.00% -0.14% -1.25% +5.45% -2.97% +2.01% 0.00% 0.00% 2.38% ไม่เเน่นอน 16/11/15 0.2500
M-USA เมย์เเบงก์ 9.6758 -0.03% +0.32% -2.82% +8.22% -3.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
M-VALUE T เอ็มเอฟซี 74.3181 +0.27% +0.42% +2.24% +4.56% +6.60% +9.63% +18.99% +63.89% - - - -
MV-LTF D T เอ็มเอฟซี 24.3819 +0.28% +0.44% +2.32% +4.66% +6.68% +10.18% +20.20% +73.89% 4.00% 1 30/01/17 0.6000
ONE-CHINA วรรณ 9.9251 +0.43% +1.00% -0.30% -2.32% +5.34% +13.19% +6.79% +17.82% - - - -
ONE-CHINA10 วรรณ 9.0634 +0.57% +1.49% -0.90% -4.17% +3.85% +12.22% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-DI D วรรณ 10.8399 -0.05% -0.02% +0.22% +0.70% +2.22% +1.80% 0.00% 0.00% 2.76% 1 31/03/17 0.0600
ONE-DI2 D วรรณ 10.2583 +0.03% +0.07% +0.31% +0.74% +1.49% +1.64% 0.00% 0.00% 1.58% 1 31/03/17 0.0350
ONE-FAR วรรณ 24.3892 +0.01% +0.03% +0.14% +0.42% +0.85% +1.57% +7.03% +14.71% - - - -
ONE-FAS D วรรณ 7.4872 +0.36% +0.70% +1.59% +0.58% +4.93% +10.41% +15.21% +78.00% 8.76% 1 23/09/16 0.5560
ONE-FIXED วรรณ 10.0629 +0.00% +0.03% +0.14% +0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-FLEX D วรรณ 17.3706 +0.25% +0.38% +1.38% +0.35% +3.45% +12.73% +18.26% +37.84% 5.93% 1 17/02/17 0.2500
ONE-G วรรณ 52.1967 +0.30% +0.50% +1.42% +1.02% +6.22% +15.88% +15.62% +50.39% - - - -
ONE-GLOBALEQ D วรรณ 9.9465 +0.03% -0.26% -0.28% +2.93% +6.17% +14.43% 0.00% 0.00% N/A ไม่เเน่นอน 26/06/15 0.5000
ONE-HOSPITAL วรรณ 9.8865 +0.18% -0.23% +4.95% -4.72% -9.83% -8.03% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-HYPER วรรณ 10.5646 +0.01% -0.31% -3.79% -3.51% -3.07% -2.11% +3.26% 0.00% - - - -
ONE-POWER วรรณ 9.8820 +0.30% -0.09% +0.21% -1.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-PROP วรรณ 22.5121 +0.09% -0.14% -0.86% -3.16% -3.09% -2.80% +25.90% +50.34% - - - -
ONEPROP-D D วรรณ 9.4944 +0.02% -0.07% -0.66% -3.28% -4.57% -2.54% +16.16% 0.00% 5.70% 3 05/10/16 0.1822
ONEPROP-SG วรรณ 15.3678 +0.09% +0.38% +2.04% +7.01% +11.25% +5.39% +8.56% +36.88% - - - -
ONE-STOXXASEAN วรรณ 105.5251 -0.19% -1.22% +1.50% +5.59% +16.09% +12.68% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-UGG วรรณ 14.8756 -0.19% +0.71% +3.93% +12.57% +23.94% +41.55% 0.00% 0.00% - - - -
ONE-ULTRA D วรรณ 10.2900 +0.12% +0.38% +0.96% -0.74% -1.22% +1.72% 0.00% 0.00% 2.43% 1 15/06/17 0.0500
PAP ฟิลลิป 7.9362 -0.03% -0.03% +1.62% +6.30% +14.77% -7.91% -3.89% +6.45% - - - -
PCASH ฟิลลิป 12.1254 +0.00% +0.02% +0.10% +0.30% +0.60% +1.17% +4.29% +9.43% - - - -
PEQ ฟิลลิป 11.7804 +0.45% +0.79% +3.43% +2.91% +5.19% +8.32% +18.83% 0.00% - - - -
PFIXRMF T ฟิลลิป 11.5116 -0.02% -0.00% +0.10% +0.23% +0.40% +0.56% +4.33% +10.27% - - - -
PGOLD ฟิลลิป 9.6896 +0.35% -0.68% -1.45% -2.00% +3.24% -6.57% -6.28% -22.43% - - - -
PHATRA ACT EQ D ภัทร 17.0092 +0.41% +0.84% +3.61% +4.55% +9.54% +19.36% +26.40% +55.09% N/A ไม่เเน่นอน 16/10/14 0.5000
PHATRA BLRMF T ภัทร 29.5246 +0.39% +0.54% +2.73% +3.23% +5.93% +18.36% +26.04% +42.44% - - - -
PHATRA DIVIDEND D ภัทร 12.5734 +0.39% +0.87% +3.63% +4.67% +9.78% +20.43% +23.93% +76.09% N/A 1 19/04/17 0.1500
PHATRA EQRMF T ภัทร 38.9014 +0.48% +0.71% +3.33% +3.92% +6.97% +21.59% +31.96% +70.39% - - - -
PHATRA GHC D ภัทร 17.2245 +1.75% +3.21% +4.75% +6.85% +9.83% +9.95% +15.81% +102.02% 1.74% 1 26/08/16 0.3000
PHATRA INRMF T ภัทร 13.5076 +0.03% +0.09% +0.49% +0.95% +1.61% +1.47% +6.64% +12.98% - - - -
PHATRA LTFD D T ภัทร 27.2711 +0.48% +0.72% +3.36% +3.98% +7.16% +21.66% +27.77% +75.88% 2.93% ไม่เเน่นอน 07/10/16 0.8000
PHATRA MM ภัทร 10.9425 -0.03% -0.04% +0.01% +0.16% +0.39% +1.13% +5.46% 0.00% - - - -
PHATRA MMRMF T ภัทร 11.3786 +0.00% +0.02% +0.09% +0.26% +0.53% +1.06% +3.98% +8.73% - - - -
PHATRA MP ภัทร 11.7437 +0.00% +0.02% +0.11% +0.32% +0.64% +1.26% +4.65% +9.87% - - - -
PHATRA PLUS ภัทร 13.3654 +0.00% +0.03% +0.13% +0.37% +0.69% +1.34% +5.22% +11.57% - - - -
PHATRA PROP ภัทร 17.0308 +0.05% +0.03% -1.11% -2.91% -1.12% -0.76% +29.56% +56.50% - - - -
PHATRA PROP-D D ภัทร 12.0064 +0.02% -0.00% -0.10% -1.93% -0.13% +0.80% +21.66% 0.00% 2.17% 1 21/10/16 0.2600
PHATRA PROPRMF T ภัทร 16.6651 +0.01% -0.01% -0.09% -2.03% -0.62% +0.73% +25.68% +55.96% - - - -
PHATRA SG-AA ภัทร 13.4361 +0.13% +0.24% +0.96% +1.28% +2.99% +8.01% 0.00% 0.00% - - - -
PHATRA SMART MV D ภัทร 11.4260 +0.23% +0.64% +1.66% +1.14% +4.59% +9.95% 0.00% 0.00% N/A 1 19/04/17 0.2900
PHATRA SMARTMV LTF T ภัทร 10.5170 +0.23% +0.64% +1.65% +1.08% +5.43% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
PHR ฟิลลิป 10.4422 -0.48% -0.96% -6.07% -4.93% +3.65% -3.34% +7.62% +32.89% - - - -
P-LTF T ฟิลลิป 24.8919 +0.45% +0.80% +3.48% +3.06% +5.28% +9.02% +17.61% +63.06% - - - -
PMIXRMF T ฟิลลิป 26.8358 +0.42% +0.67% +3.00% +2.59% +4.89% +7.73% +14.82% +51.14% - - - -
Q-PORT D เอ็มเอฟซี 9.6073 +0.21% +0.46% +1.73% +2.54% +8.46% +4.70% +31.81% +111.76% 4.16% 1 26/12/16 0.4000
RKBC กสิกรไทย 25.0846 +0.22% +0.25% +1.83% +2.13% +5.63% +11.78% +18.08% +42.30% - - - -
RKF2 D กสิกรไทย 13.2791 +0.26% +0.74% +2.24% +3.64% +7.46% +13.73% +21.19% +58.78% N/A ไม่เเน่นอน 13/02/15 0.4000
RKF4 D กสิกรไทย 7.5648 +0.56% +0.64% +1.71% +2.53% +4.79% +10.86% +17.53% +54.73% 4.23% 1 11/08/16 0.3200
RKF-HI2 D กสิกรไทย 4.7199 +0.27% +0.54% +0.95% +2.38% +7.18% +13.62% +13.32% +51.57% 5.30% 1 12/04/17 0.3100
RMF1 T กรุงไทย 53.9904 +0.20% +0.22% +0.68% +0.28% +3.51% +9.01% +7.38% +33.25% - - - -
RMF2 T กรุงไทย 14.5262 +0.04% +0.07% +0.43% +0.75% +1.18% +1.18% +7.04% +13.25% - - - -
RMF3 T กรุงไทย 13.7586 +0.04% +0.08% +0.41% +0.65% +1.08% +0.81% +5.28% +11.00% - - - -
RMF4 T กรุงไทย 11.3642 +0.00% +0.02% +0.08% +0.25% +0.47% +0.90% +3.59% +8.28% - - - -
RPF2 D เอ็มเอฟซี 27.0387 +0.28% +0.43% +2.33% +4.68% +6.95% +10.30% +20.95% +69.09% 6.29% 1 26/10/16 1.7000
RRF1 D เอ็มเอฟซี 7.5828 +0.28% +0.42% +2.28% +4.68% +6.85% +9.90% +22.04% +81.68% 2.64% 1 28/01/16 0.2000
SAN D เอ็มเอฟซี 19.1754 +0.28% +0.41% +2.32% +4.70% +6.84% +9.73% +20.70% +64.84% N/A ไม่เเน่นอน 23/07/15 0.8900
SCBABS ไทยพาณิชย์ 10.0340 +0.13% +0.01% +0.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBAEM ไทยพาณิชย์ 11.8297 -0.17% +0.07% +0.41% +4.65% +18.21% +30.00% +4.89% +21.39% - - - -
SCBAUD ไทยพาณิชย์ 10.9737 -0.29% -0.50% +0.04% -3.02% -1.48% -2.20% -13.15% -15.02% - - - -
SCBBANKING D ไทยพาณิชย์ 11.7606 +0.12% +0.91% -0.52% -0.29% +10.22% +17.85% +1.80% +35.85% 2.13% 1 19/08/16 0.2500
SCBBLN D ไทยพาณิชย์ 10.7518 +0.65% +3.10% +2.58% +5.64% +13.18% +17.51% 0.00% 0.00% 0.47% 1 21/06/17 0.2768
SCBCE ไทยพาณิชย์ 8.4977 +0.44% +1.02% -0.21% -2.12% +6.13% +14.86% +10.09% +23.09% - - - -
SCBCEH ไทยพาณิชย์ 10.4325 +0.56% +0.83% +1.14% +0.34% +12.82% +19.60% +5.43% 0.00% - - - -
SCBCEH2 ไทยพาณิชย์ 10.0681 +0.44% +2.80% +3.11% +13.93% +14.21% +2.69% -1.39% 0.00% - - - -
SCBCHA D ไทยพาณิชย์ 9.5668 +0.44% +1.64% +5.31% +3.69% +4.74% +10.64% 0.00% 0.00% 0.43% 1 22/02/17 0.0383
SCBCOMP ไทยพาณิชย์ 5.0896 -0.71% -2.28% -6.83% -6.24% -7.52% -9.93% -43.77% 0.00% - - - -
SCBDA ไทยพาณิชย์ 8.6885 +0.37% +0.69% +2.81% +3.92% +8.31% +15.24% +20.73% +41.63% - - - -
SCBDIGI ไทยพาณิชย์ 12.5480 -0.56% +0.06% +0.68% +8.40% +17.52% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBDV D ไทยพาณิชย์ 11.4596 +0.27% +0.48% +2.24% +3.24% +8.46% +15.63% +18.20% +68.54% 6.11% 2 19/05/17 0.6000
SCBEMBOND D ไทยพาณิชย์ 8.4658 -0.32% -0.21% +0.40% +3.56% +4.14% +5.99% -10.46% 0.00% 1.18% 1 21/03/17 0.1531
SCBEMEQ D ไทยพาณิชย์ 8.9183 +0.11% -0.22% -1.06% -0.66% +14.85% +19.57% -11.59% 0.00% 1.04% 1 21/06/17 0.1086
SCBENERGY D ไทยพาณิชย์ 9.4264 +0.28% -0.12% -0.96% -0.75% +4.48% +16.09% +10.39% +17.23% 1.06% 1 20/02/17 0.8500
SCBEUEQ D ไทยพาณิชย์ 11.8327 -0.02% +0.26% -0.28% +5.52% +10.29% +17.50% +20.09% 0.00% 1.39% 1 22/02/17 0.1551
SCBEUSM ไทยพาณิชย์ 10.9762 -0.55% -0.41% +1.26% +8.20% +14.91% +12.35% 0.00% 0.00% - - - -
SCBFP ไทยพาณิชย์ 11.9894 +0.03% +0.06% +0.35% +0.71% +1.28% +1.65% +8.01% +15.62% - - - -
SCBGEQ D ไทยพาณิชย์ 14.3685 +0.52% +1.75% +4.24% +8.64% +17.36% +19.29% +21.40% 0.00% 2.95% 2 22/02/17 0.1929
SCBGHC D ไทยพาณิชย์ 9.2942 +0.23% +1.98% +3.49% +6.04% +16.21% +11.41% 0.00% 0.00% N/A 1 21/03/17 0.0444
SCBGIF ไทยพาณิชย์ 11.3381 -0.54% -1.14% -0.01% +4.19% +7.72% +6.79% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGINR ไทยพาณิชย์ 9.9109 +0.07% +0.25% -0.69% -1.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGLOB ไทยพาณิชย์ 10.1506 +0.05% +0.45% +1.04% +1.44% +0.42% -2.47% -0.99% 0.00% - - - -
SCBGLOW ไทยพาณิชย์ 11.4701 -0.31% +0.08% +1.26% +2.06% +7.42% +8.31% -2.24% +10.92% - - - -
SCBGLOWP ไทยพาณิชย์ 10.7130 -0.33% +0.13% +1.43% +2.21% +8.32% +9.51% -6.14% 0.00% - - - -
SCBGOLD ไทยพาณิชย์ 7.5145 +0.31% -0.65% -1.40% -1.95% +3.80% -5.52% -2.98% -18.40% - - - -
SCBGOLDH ไทยพาณิชย์ 7.1545 +0.45% -0.79% -0.26% +0.21% +9.95% -2.11% -5.44% -19.19% - - - -
SCBGOLDHRMF T ไทยพาณิชย์ 7.4127 +0.44% -0.80% -0.31% +0.02% +9.50% -2.78% -7.22% -21.92% - - - -
SCBGPLUS ไทยพาณิชย์ 11.3411 +0.15% +0.40% -0.50% -0.95% +0.14% +7.11% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGPROP ไทยพาณิชย์ 10.2548 -0.33% -1.04% +1.71% +4.14% +3.12% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBGSIF ไทยพาณิชย์ 12.6290 +0.11% +0.34% +0.97% +2.82% +4.52% +5.04% +14.65% 0.00% - - - -
SCBINDIA D ไทยพาณิชย์ 11.2265 +0.15% -0.49% +1.61% +7.49% +22.04% +19.61% 0.00% 0.00% 0.27% 1 21/03/17 0.0720
SCBKEQTG ไทยพาณิชย์ 10.7266 -0.03% -2.37% -0.68% +7.11% +21.29% +26.89% 0.00% 0.00% - - - -
SCBLEQ D ไทยพาณิชย์ 10.7730 +0.07% -0.14% +0.99% +4.06% +6.62% +10.45% 0.00% 0.00% 1.21% 1 26/04/17 0.1500
SCBLT1 D T ไทยพาณิชย์ 16.6710 +0.20% +0.28% +1.20% +1.64% +4.68% +8.49% +5.14% +26.82% 2.04% 1 20/01/17 0.2000
SCBLT2 T ไทยพาณิชย์ 24.2185 +0.26% +0.35% +1.93% +2.27% +5.50% +9.73% +4.23% +26.34% - - - -
SCBLT3 T ไทยพาณิชย์ 24.7601 +0.50% +0.54% +3.14% +3.07% +5.56% +11.64% +3.73% +35.99% - - - -
SCBLT4 D T ไทยพาณิชย์ 12.0743 +0.32% +0.27% +2.07% +1.79% +5.94% +11.71% +5.12% +29.69% 2.07% 1 20/01/17 0.2000
SCBLTS T ไทยพาณิชย์ 12.8561 +0.15% +0.14% +0.40% +0.60% +2.11% +3.33% +2.11% +12.89% - - - -
SCBLTT D T ไทยพาณิชย์ 16.3250 +0.26% +0.29% +2.44% +3.06% +6.29% +12.41% +14.77% +53.38% 2.45% 1 20/01/17 0.2500
SCBMF D ไทยพาณิชย์ 17.1713 +1.44% +2.86% -2.23% +5.55% +9.45% +11.29% +6.39% +49.17% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 1.0000
SCBMF2 D ไทยพาณิชย์ 11.3344 +1.43% +2.84% -2.27% +5.54% +9.35% +10.73% -1.43% +37.32% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF3 D ไทยพาณิชย์ 8.8797 +1.35% +2.77% -2.29% +5.20% +7.41% +11.94% +1.74% +40.62% N/A ไม่เเน่นอน 11/10/96 0.5000
SCBMF4 D ไทยพาณิชย์ 9.0141 +1.43% +2.84% -2.29% +5.67% +9.52% +10.90% +3.79% +43.71% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 1.0000
SCBMF5 D ไทยพาณิชย์ 7.7814 +1.47% +2.86% -2.26% +6.04% +9.30% +9.28% +0.23% +38.70% N/A ไม่เเน่นอน 07/04/95 0.5000
SCBMPLUSA ไทยพาณิชย์ 10.0304 -0.04% +0.06% +0.07% +0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBMSE ไทยพาณิชย์ 14.2796 +0.56% +0.23% +4.56% +3.98% +5.02% +22.27% 0.00% 0.00% - - - -
SCBNK225 ไทยพาณิชย์ 14.4431 -0.09% +1.19% +1.96% +6.06% +4.49% +25.44% +33.58% 0.00% - - - -
SCBNK225D D ไทยพาณิชย์ 12.0802 -0.09% +1.19% +1.96% +5.97% +4.34% +25.33% +35.39% 0.00% 1.47% 1 26/04/17 0.3000
SCBOIL ไทยพาณิชย์ 3.0351 -2.36% -4.98% -14.45% -11.31% -20.83% -19.09% -75.58% 0.00% - - - -
SCBPGF ไทยพาณิชย์ 12.7858 +0.08% +0.22% +2.56% +4.98% +8.99% +25.25% +4.78% +80.84% - - - -
SCBPLUS ไทยพาณิชย์ 10.3946 -0.01% -0.13% +0.20% +0.37% +1.68% +2.17% 0.00% 0.00% - - - -
SCBPMO D ไทยพาณิชย์ 9.5994 +0.43% +0.53% +2.97% +3.33% +5.26% +13.16% +16.70% +39.85% 8.44% 1 19/10/16 0.8100
SCBRF ไทยพาณิชย์ 19.5917 +0.02% +0.06% +0.31% +0.82% +1.56% +1.92% +5.37% +10.07% - - - -
SCBRM1 T ไทยพาณิชย์ 13.4925 +0.02% +0.03% +0.17% +0.46% +0.85% +1.32% +4.95% +10.18% - - - -
SCBRM2 T ไทยพาณิชย์ 13.5652 +0.02% +0.03% +0.40% +0.69% +1.14% +1.27% +5.60% +11.80% - - - -
SCBRM3 T ไทยพาณิชย์ 25.9756 +0.23% +0.21% +1.45% +1.51% +3.05% +5.59% +4.23% +15.31% - - - -
SCBRM4 T ไทยพาณิชย์ 51.4691 +0.36% +0.44% +2.13% +2.12% +5.59% +10.55% +11.41% +38.60% - - - -
SCBRMEU T ไทยพาณิชย์ 10.6342 -0.01% +0.26% -0.37% +5.32% +9.91% +16.23% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGHC T ไทยพาณิชย์ 10.0651 +0.23% +1.98% +3.46% +5.44% +15.92% +10.67% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGIF T ไทยพาณิชย์ 11.1559 -0.53% -1.13% -0.04% +4.12% +7.58% +6.75% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMGW T ไทยพาณิชย์ 9.9652 -0.32% +0.07% +1.28% +2.01% +7.16% +7.63% -3.70% 0.00% - - - -
SCBRMGWP T ไทยพาณิชย์ 10.2939 -0.32% +0.13% +1.41% +2.13% +8.13% +9.14% -7.35% 0.00% - - - -
SCBRMJP T ไทยพาณิชย์ 10.2912 -0.09% +1.19% +1.85% +5.85% +3.91% +23.32% 0.00% 0.00% - - - -
SCBRMS50 T ไทยพาณิชย์ 16.3480 +0.22% +0.52% +0.67% +1.51% +7.47% +12.66% +7.40% +38.05% - - - -
SCBSE D ไทยพาณิชย์ 11.5414 +0.26% +0.40% +1.85% +1.93% +1.10% +8.81% +28.70% +86.95% 8.66% 1 20/02/17 0.2500
SCBSET ไทยพาณิชย์ 19.3617 +0.26% +0.33% +1.66% +2.31% +6.94% +13.31% +12.67% +49.53% - - - -
SCBSET50 ไทยพาณิชย์ 17.8220 +0.22% +0.53% +0.74% +1.72% +7.90% +13.61% +10.47% +45.18% - - - -
SCBSFF ไทยพาณิชย์ 20.3514 +0.00% +0.02% +0.07% +0.21% +0.40% +0.76% +3.31% +7.56% - - - -
SCBSFFP-A ไทยพาณิชย์ 10.7044 +0.00% +0.03% +0.13% +0.38% +0.74% +1.44% +5.51% 0.00% - - - -
SCBSFFP-B ไทยพาณิชย์ 10.6606 +0.00% +0.02% +0.12% +0.36% +0.70% +1.36% +5.14% 0.00% - - - -
SCBSFFP-C ไทยพาณิชย์ 10.5225 +0.00% +0.02% +0.12% +0.35% +0.68% +1.30% +4.23% 0.00% - - - -
SCBSFFP-I ไทยพาณิชย์ 10.7059 +0.00% +0.03% +0.13% +0.38% +0.74% +1.44% +5.52% 0.00% - - - -
SCBSMART2 D ไทยพาณิชย์ 10.5844 +0.06% +0.08% +0.43% +0.54% +1.39% +2.85% +8.59% 0.00% 4.06% ไม่เเน่นอน 22/09/16 0.2800
SCBSMART3 D ไทยพาณิชย์ 10.0282 -0.11% +0.11% +0.63% +0.91% +2.25% +3.83% +7.07% 0.00% 5.19% ไม่เเน่นอน 22/09/16 0.5200
SCBSMART4 D ไทยพาณิชย์ 9.9605 -0.14% +0.14% +0.79% +1.14% +2.56% +4.60% +7.18% 0.00% 6.22% ไม่เเน่นอน 22/09/16 0.6200
SCBSP500 D ไทยพาณิชย์ 16.3222 -0.01% +1.75% +1.76% +3.92% +9.17% +18.23% +29.14% 0.00% 1.94% 2 21/06/17 0.2902
SCBST555A ไทยพาณิชย์ 10.8290 +0.23% +0.15% +1.34% +1.44% +0.10% +3.12% 0.00% 0.00% - - - -
SCBST555B ไทยพาณิชย์ 10.3674 +0.22% +0.20% +1.49% +2.16% +1.39% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTEQ ไทยพาณิชย์ 10.8126 +0.30% +0.37% +2.57% +3.26% +7.58% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTMF ไทยพาณิชย์ 11.2741 +0.00% +0.01% +0.06% +0.17% +0.34% +0.65% +2.71% +6.99% - - - -
SCBTMFP-A ไทยพาณิชย์ 10.8727 +0.00% +0.02% +0.10% +0.31% +0.63% +1.23% +4.33% 0.00% - - - -
SCBTMFP-B ไทยพาณิชย์ 10.7184 +0.00% +0.02% +0.08% +0.25% +0.50% +0.92% +3.36% 0.00% - - - -
SCBTMFP-C ไทยพาณิชย์ 10.5248 +0.00% +0.02% +0.08% +0.24% +0.48% +0.81% +2.47% 0.00% - - - -
SCBTMFPLUS ไทยพาณิชย์ 10.8730 +0.00% +0.02% +0.10% +0.31% +0.63% +1.24% +4.34% 0.00% - - - -
SCBTS D ไทยพาณิชย์ 11.7005 +0.98% +2.04% -1.57% +4.29% +7.13% +8.79% +6.68% +39.89% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 1.0000
SCBTS2 D ไทยพาณิชย์ 12.4365 +0.97% +2.03% -1.59% +4.28% +7.12% +8.76% +6.80% +40.29% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 1.0000
SCBTS3 D ไทยพาณิชย์ 13.9609 +0.97% +2.03% -1.58% +4.30% +7.08% +8.77% +6.63% +39.87% N/A ไม่เเน่นอน 16/12/94 0.9000
SCBUSSM ไทยพาณิชย์ 11.6636 -1.24% -2.25% +0.57% -0.85% -3.81% +17.56% 0.00% 0.00% - - - -
SCDF D เอ็มเอฟซี 0.8997 +0.27% +0.37% +2.16% +4.24% +6.28% +8.80% +18.18% +71.58% N/A ไม่เเน่นอน 28/05/13 0.3200
SCIF D เอ็มเอฟซี 3.6412 +0.23% +0.38% +0.59% +2.88% +5.00% +8.05% +30.88% +96.72% N/A 1 26/06/17 0.0600
SCIF2 D เอ็มเอฟซี 2.3780 +0.21% +0.33% +0.05% +2.06% +3.63% +5.92% +27.83% +106.42% N/A 1 26/06/17 0.0500
S-EQRMF T โซลาริส 17.9568 -0.01% +0.08% +1.81% +0.05% +1.16% -5.26% -4.38% +31.83% - - - -
S-EQSTAR โซลาริส 9.0550 +0.17% +0.26% +2.18% -3.61% -0.16% -6.05% 0.00% 0.00% - - - -
SF4 D เอ็มเอฟซี 19.3502 +0.27% +0.43% +2.25% +4.48% +6.63% +9.71% +20.42% +83.85% 2.69% 1 30/01/17 0.9300
SF5 เอ็มเอฟซี 41.3822 +0.29% +0.45% +2.34% +4.55% +6.82% +10.21% +21.03% +75.65% - - - -
SF7 D เอ็มเอฟซี 4.7581 +0.28% +0.42% +5.02% +4.66% +6.85% +10.20% +21.10% +99.87% N/A 1 25/05/17 0.1213
SF8 D เอ็มเอฟซี 2.3875 +0.29% +0.42% +10.16% +4.36% +6.13% +9.28% +19.92% +128.44% N/A 1 25/05/17 0.1708
S-FRMF T โซลาริส 12.2818 +0.00% +0.02% +0.09% +0.24% +0.31% +0.64% +3.05% +8.47% - - - -
SMART D เอ็มเอฟซี 10.0479 +0.03% +0.06% +0.25% +0.54% +1.06% +1.54% +7.45% +17.68% 2.28% 3 15/05/17 0.0721
S-MMF โซลาริส 11.3883 +0.00% +0.02% +0.10% +0.22% +0.45% +0.93% +3.51% +8.31% - - - -
SPOT33S11 เอ็มเอฟซี 8.3924 +0.31% +0.67% +2.52% +1.75% +1.27% +2.09% -1.17% 0.00% - - - -
SSB เอ็มเอฟซี 114.4014 +0.27% +0.44% +2.34% +4.76% +7.08% +10.66% +24.15% +66.46% - - - -
STD D เอ็มเอฟซี 3.8301 +0.27% +0.41% +2.31% +4.72% +6.99% +10.15% +20.12% +76.87% N/A 1 25/08/15 0.2000
STD2 D เอ็มเอฟซี 4.2052 +0.27% +0.42% +2.32% +4.68% +6.87% +10.03% +21.69% +72.70% N/A 1 25/08/15 0.2000
S-TRIG 3+3#2 โซลาริส 7.3074 +0.17% +0.26% +2.16% -3.67% -0.29% -6.49% 0.00% 0.00% - - - -
SVRMF T ยูโอบี 13.0235 +0.00% +0.02% +0.09% +0.26% +0.52% +1.00% +4.21% +9.21% - - - -
T3P3 (10) ยูโอบี 10.6021 -0.02% -0.02% +2.81% +2.97% +4.36% +13.11% 0.00% 0.00% - - - -
T3P3 (5) ยูโอบี 10.0998 +0.35% +0.30% +1.03% +2.35% +5.59% +8.73% 0.00% 0.00% - - - -
T3P3 (8) ยูโอบี 10.3404 +0.34% +0.29% +0.94% +2.39% +5.96% +8.33% 0.00% 0.00% - - - -
T-ALLSTAR1 ธนชาติ 10.8795 -0.01% +0.50% -1.73% +0.33% +6.13% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
T-ALLSTARJAPAN2 ธนชาติ 9.5996 -0.01% +0.86% +0.83% +0.32% +9.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TAPRMF T ทิสโก้ 10.8801 +0.15% +0.14% +0.37% +4.26% +11.77% +18.40% +1.27% +22.97% - - - -
T-ASD D ธนชาติ 7.1311 +0.24% +0.13% +1.67% +1.49% +5.22% +5.30% +7.18% +39.52% N/A 1 25/01/17 0.4400
T-ASIANPROP ธนชาติ 10.5919 +0.04% -2.38% -0.03% +3.09% +6.37% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TBF D ยูโอบี 11.9701 +0.28% +0.44% +0.85% +1.58% +5.25% +8.77% -2.22% +29.31% N/A 1 20/03/17 0.3800
TBGF ทิสโก้ 28.8794 +0.21% +0.30% +1.50% +1.89% +4.59% +8.15% +6.86% +25.29% - - - -
TBGF8020 ทิสโก้ 13.9097 +0.08% +0.12% +0.57% +0.92% +2.16% +3.60% +10.01% +22.46% - - - -
T-BIGCAPLTF T ธนชาติ 33.1041 +0.38% +0.51% +2.65% +3.33% +7.05% +4.90% +5.99% +42.13% - - - -
TBOND1Y ทิสโก้ 11.2282 +0.00% +0.02% +0.11% +0.35% +0.72% +1.22% +5.11% +11.74% - - - -
T-CASH ธนชาติ 13.1123 +0.00% +0.03% +0.11% +0.32% +0.62% +1.19% +4.54% +9.89% - - - -
TCHLINK1 ทิสโก้ 10.6152 +0.00% +0.01% -0.05% -0.38% -0.35% -7.21% 0.00% 0.00% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 9.5190 +0.53% +0.79% +0.92% -0.02% +11.24% +17.56% +0.54% 0.00% - - - -
TCHSTARP ทิสโก้ 9.6573 +0.17% 0.00% +1.70% +5.39% +22.24% +30.15% 0.00% 0.00% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 6.5779 +0.74% +1.04% +1.90% +4.82% +14.98% +18.63% +8.87% +31.96% - - - -
TCMCSF ทิสโก้ 29.1888 +0.19% +0.53% +1.32% +1.43% +6.90% +11.00% +5.58% +39.20% - - - -
TCMEQF D ทิสโก้ 2.7439 +0.29% +0.63% +1.44% +1.50% +6.73% -2.08% -7.38% +26.78% N/A ไม่เเน่นอน 07/10/14 0.6600
TCMF ยูโอบี 14.6536 +0.00% +0.02% +0.10% +0.30% +0.61% +1.20% +4.71% +10.01% - - - -
TCMFENJOY ยูโอบี 11.2216 +0.00% +0.03% +0.12% +0.36% +0.73% +1.44% +5.48% +11.45% - - - -