เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

รูปแบบการลงทุนของคุณ

กองทุนเเนะนํา

ตอบเเบบฟอร์ม "รูปแบบการลงทุนของท่าน" เพื่อช่วยคุณค้นหากองทุนที่น่าสนใจ

คําเตือนของ เครื่องมือคัดเลือกกองทุนอัจฉริยะ™
  • เครื่องมือคัดเลือกกองทุนอัจฉริยะ™ มีไว้ใช้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้เท่านั้น ThaiFundsToday ฃอสงวนสิทธ์ไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายทุกกรณี อันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียเงินทั้งหมดที่ลงทุนไป
  • เครื่องมือประมาณค่าความเสี่ยง TFT™ คํานวณความเสี่ยงจากข้อมูลความแปรปรวนของราคาย้อนหลัง ระยะเวลาที่ใช้คํานวณความเสี่ยงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เลือก ถ้าวัตถุประสงค์ที่เลือกมีเป้าหมายเเบบระยะสั้น (เช่นเพื่อเพิ่มค่าของเงินลงทุน หรือ เพื่อเก็งกําไรเยอะเเต่ความเสี่ยงสูง) ระยะเวลาที่ใช้คํานวณก็จะสั้นตาม ถ้าวัตถุประสงค์ที่เลือกมีเป้าหมายเเบบระยะยาว (เช่นเพื่อลดภาษี หรือ เพื่อเป็นรายได้ประจํา) ระยะเวลาที่ใช้คํานวณก็จะยาวตาม
  • เพราะว่า เครื่องมือประมาณค่าความเสี่ยง TFT™ ขึ้นอยู่กับเเค่ความแปรปรวนของราคาย้อนหลังเท่านั้น ThaiFundsToday ไม่อาจรับประกันความน่าเชื่อหรือถูกต้องของข้อมูลความเสี่ยง TFT ได้ ความแปรปรวนของราคาย้อนหลัง หรือ ความเสี่ยง TFT ไม่สามารถเป็นค่าตัวเเทนของความเสี่ยงในการลงทุนทั้งหมดได้ นอกจากนี้เเล้ว ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ที่สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน