เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ตลาดหุ้นไทย
ทอง US
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

ณ วันที่ 14 พ.ค. 2021
77%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
ABCC อเบอร์ดีน 17.9815 +0.00% -0.01% -0.02% -0.03% -0.07% -0.06% +1.98% +3.89% - - - -
B-TREASURY บัวหลวง 11.2295 +0.00% +0.00% +0.02% +0.05% +0.11% +0.25% +2.51% +4.62% - - - -
KECASH เมย์เเบงก์ 11.1604 -0.02% +0.03% +0.05% +0.22% +0.49% +1.09% +4.92% +10.38% - - - -
KFCASH-A กรุงศรี 13.3354 +0.00% +0.00% +0.01% +0.03% +0.06% +0.17% +2.11% +3.96% - - - -
KFCASHPLUS กรุงศรี 12.2463 +0.00% +0.00% +0.01% +0.03% +0.06% +0.15% +2.15% +4.09% - - - -
KFMONEY กรุงศรี 10.5697 +0.01% +0.02% +0.08% +0.22% +0.43% +0.99% +3.50% +7.96% - - - -
KKP MM ภัทร 10.9425 -0.03% -0.04% +0.01% +0.16% +0.39% +1.13% +5.46% 0.00% - - - -
KKP MP ภัทร 12.1895 +0.00% +0.00% +0.01% +0.05% +0.11% +0.29% +2.82% +5.23% - - - -
K-MONEY กสิกรไทย 12.2823 0.00% +0.00% +0.01% +0.02% +0.06% +0.16% +2.02% +3.88% - - - -
KTSS กรุงไทย 13.1169 +0.00% +0.00% +0.01% +0.03% +0.08% +0.18% +2.42% +4.58% - - - -
KTSV กรุงไทย 11.6970 +0.00% +0.00% +0.01% +0.04% +0.09% +0.20% +2.24% +4.15% - - - -
LHMM เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.6244 +0.00% +0.01% +0.05% +0.15% +0.39% +1.11% +3.64% +6.51% - - - -
LHMM-A เเลนด์ เเอนด์ เฮ้าส์ 11.6594 +0.00% +0.00% +0.02% +0.06% +0.14% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
MMGOVMF เอ็มเอฟซี 11.8699 -0.00% 0.00% 0.00% +0.03% +0.06% +0.16% +2.30% +4.28% - - - -
M-MMF เมย์เเบงก์ 10.2501 -0.03% -0.02% +0.04% +0.23% +0.53% +1.25% 0.00% 0.00% - - - -
MS-MONEY เเมนูไลฟ์ 11.6430 0.00% +0.00% +0.00% -0.05% -0.07% -0.10% +1.63% +3.35% - - - -
PRINCIPAL VF-A ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 11.8378 -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% +0.02% +0.12% +2.44% +4.71% - - - -
SCBTMF ไทยพาณิชย์ 11.4832 0.00% +0.00% +0.01% +0.02% +0.05% +0.15% +1.45% +2.59% - - - -
SCBTMFP-A ไทยพาณิชย์ 11.2707 0.00% +0.00% +0.01% +0.05% +0.10% +0.25% +2.71% +5.07% - - - -
SCBTMFP-B ไทยพาณิชย์ 11.0738 0.00% +0.00% +0.01% +0.03% +0.08% +0.20% +2.46% +4.35% - - - -
SCBTMFP-C ไทยพาณิชย์ 10.5980 +0.01% +0.02% +0.07% +0.23% +0.46% +0.96% +2.46% +5.03% - - - -
SCBTMFPLUS ไทยพาณิชย์ 11.2712 +0.00% +0.00% +0.01% +0.05% +0.11% +0.25% +2.71% +5.07% - - - -
SCBTMFPLUS-E ไทยพาณิชย์ 11.2733 +0.00% +0.01% +0.02% +0.07% +0.16% +0.36% 0.00% 0.00% - - - -
SCBTMFPLUS-I ไทยพาณิชย์ 11.2712 +0.00% +0.00% +0.01% +0.05% +0.11% +0.25% 0.00% 0.00% - - - -
S-MMF โซลาริส 11.4605 +0.00% +0.01% +0.04% +0.18% +0.42% +0.87% +2.91% +7.06% - - - -
T-CASH ธนชาติ 13.6198 0.00% +0.00% +0.02% +0.08% +0.19% +0.42% +2.89% +5.23% - - - -
TISCOSTF ทิสโก้ 12.9539 +0.00% +0.00% +0.02% +0.08% +0.12% +0.20% +2.29% +4.18% - - - -
TMBMF ทหารไทย 22.0435 +0.00% +0.00% +0.02% +0.04% +0.07% +0.16% +2.29% +4.27% - - - -
TMBTM ทหารไทย 13.8709 +0.00% +0.00% +0.01% +0.03% +0.08% +0.19% +2.43% +4.50% - - - -
T-MONEY ธนชาติ 12.0987 0.00% +0.00% +0.00% +0.04% +0.07% +0.14% +2.26% +4.22% - - - -
UOBSD ยูโอบี 12.9128 +0.00% +0.00% +0.02% +0.05% +0.10% +0.25% +2.36% +4.32% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล