เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ตลาดหุ้นไทย
ทอง US
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2021
47%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
KK GOLD 7%#1 ภัทร 8.0397 +0.06% -3.96% -1.73% -4.56% +7.58% +24.36% +25.42% +30.12% - - - -
KKP ABSOLUTE ภัทร 9.0665 -0.00% -0.02% -0.79% -4.40% -6.96% -6.56% 0.00% 0.00% - - - -
KKP ACT EQ-A ภัทร 16.5389 -0.55% -1.47% -2.39% -2.26% +5.06% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKP ACT EQ-D D ภัทร 16.0789 -0.55% -1.47% -2.39% -2.26% +5.06% +15.63% -3.42% +7.61% N/A ไม่เเน่นอน 18/10/18 0.5000
KKP ACT FIXED ภัทร 11.2063 +0.01% +0.05% +0.21% +0.83% +1.19% +2.68% +7.34% +10.60% - - - -
KKP ACT FIXED-SSF T ภัทร 11.2080 +0.01% +0.05% +0.21% +0.83% +1.19% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKP BLRMF T ภัทร 28.9230 -0.35% -1.05% -1.22% +0.19% +4.11% +7.92% -6.32% +8.79% - - - -
KKP DIVIDEND D ภัทร 12.0227 -0.68% -2.01% -3.64% -0.26% +9.57% +25.59% +4.53% +22.71% N/A 2 21/04/21 0.3500
KKP EQRMF T ภัทร 41.9163 -0.50% -1.65% -2.44% -0.38% +7.32% +18.16% +2.21% +21.39% - - - -
KKP GHC D ภัทร 18.1315 -0.26% +0.82% +1.43% -10.17% -12.46% +0.65% +11.44% +27.10% N/A ไม่เเน่นอน 22/11/18 0.8500
KKP GINFRAEQ ภัทร 12.3599 -0.65% +4.27% +4.40% +3.25% +9.24% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKP GNP ภัทร 19.0912 +0.57% +1.07% +4.90% +8.67% +15.57% +37.09% +55.39% +96.40% - - - -
KKP GNP-H ภัทร 15.5058 +0.51% +0.51% +1.62% +4.08% +6.07% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKP GNP RMF-H T ภัทร 17.0536 +0.52% +0.52% +1.66% +4.11% +13.71% +34.67% 0.00% 0.00% - - - -
KKP GNP RMF-UH T ภัทร 17.3205 +0.57% +1.07% +4.91% +7.42% +15.44% +38.16% 0.00% 0.00% - - - -
KKP G-UBOND-H ภัทร 11.4047 -0.12% +0.06% +1.30% +2.52% +1.93% +3.59% +16.56% 0.00% - - - -
KKP INRMF T ภัทร 14.9352 +0.01% +0.04% +0.16% +0.96% +1.46% +3.34% +8.62% +11.99% - - - -
KKP LTFD D T ภัทร 22.9356 -0.51% -1.91% -3.66% -1.40% +5.01% +8.08% -13.46% +4.06% N/A 1 09/10/19 0.4000
KKP MM ภัทร 10.9425 -0.03% -0.04% +0.01% +0.16% +0.39% +1.13% +5.46% 0.00% - - - -
KKP MMRMF T ภัทร 11.7303 +0.00% +0.01% +0.02% +0.10% +0.13% +0.19% +2.18% +4.09% - - - -
KKP MP ภัทร 12.1950 +0.00% +0.01% +0.01% +0.06% +0.10% +0.26% +2.64% +5.04% - - - -
KKP PGE ภัทร 11.3990 -0.29% +0.91% +2.03% +4.99% +23.65% +10.13% 0.00% 0.00% - - - -
KKP PGE-H ภัทร 13.7318 +0.16% +0.04% +1.27% +4.04% +9.10% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKP PGE-H-SSF T ภัทร 13.7317 +0.16% +0.04% +1.27% +4.04% +9.10% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKP PLUS ภัทร 14.0630 +0.00% +0.02% +0.04% +0.23% +0.43% +0.94% +3.80% +6.50% - - - -
KKP PROP ภัทร 21.1486 -0.19% -1.84% -0.86% +1.12% +1.85% -2.52% +6.42% +19.64% - - - -
KKP PROP-D D ภัทร 12.1121 -0.19% -1.87% -0.88% +1.05% +1.74% -2.43% +2.91% +14.99% 2.15% 28/04/20 0.1300
KKP PROP-D-SSF T ภัทร 12.1128 -0.19% -1.87% -0.88% +1.05% +1.74% -2.43% 0.00% 0.00% - - - -
KKP PROPRMF T ภัทร 19.5533 -0.19% -1.84% -0.88% +1.00% +1.78% -2.75% +2.29% +13.83% - - - -
KKP SEMICON-H ภัทร 9.9493 -0.58% +1.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SEMICON-H-F ภัทร 9.9493 -0.58% +1.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SEMICON-H-SSF T ภัทร 9.9495 -0.58% +1.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SET50 ESG ภัทร 11.5563 -0.60% -2.00% -3.55% -1.56% +0.77% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SET50 ESG-SSF T ภัทร 11.5561 -0.60% -2.00% -3.55% -1.56% +0.77% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SET50 ESG-SSFX T ภัทร 11.5556 -0.60% -2.00% -3.55% -1.56% +0.77% +7.26% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SG-AA ภัทร 16.1533 +0.35% -0.07% +1.23% +3.16% +7.17% +14.52% +14.02% +26.25% - - - -
KKP SG-AA EXTRA ภัทร 11.7321 +0.56% -0.01% +1.53% +3.79% +9.66% +19.80% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SG-AA EXTRA-SSF T ภัทร 11.7377 +0.56% -0.01% +1.53% +3.79% +9.66% +19.78% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SG-AA LIGHT ภัทร 11.0495 +0.24% +0.05% +0.78% +2.01% +4.01% +7.99% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SG-AA RMF T ภัทร 11.6811 +0.35% -0.07% +1.22% +3.11% +7.03% +14.19% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SG-AA-SSF T ภัทร 16.1521 +0.35% -0.07% +1.23% +3.16% +7.17% +14.51% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SG-AA ULTRA LIGHT ภัทร 10.3983 +0.20% +0.09% +0.86% +1.63% +2.26% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKP SMART MV D ภัทร 11.9805 -0.57% -1.04% +0.62% +3.33% +14.62% +23.69% +8.85% +16.65% N/A 1 21/04/21 0.3000
KKP SMARTMV LTF T ภัทร 11.8739 -0.57% -1.04% +0.64% +3.34% +14.58% +23.71% +8.68% 0.00% - - - -
KKP SM CAP ภัทร 16.4835 -0.50% -1.36% -0.90% +4.29% +19.61% +48.60% +36.24% 0.00% - - - -
KKP TECH-H ภัทร 13.0153 +0.72% +1.33% +4.52% +9.48% +15.70% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
KKP TECH-H-SSF T ภัทร 13.0124 +0.72% +1.33% +4.52% +9.48% +15.70% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล