เว็บไซต์นี้จะดูดีกว่าในโหมดเเนวนอน

Thai Funds Today App ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้บน App Store (iOS) หรือบน Google Play (Android)

หากสมาชิกท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการซื้อ subscription บน Thai Funds Today App นะคะ

สมาชิกทุกท่านสามารถดาวน์โหลด Thai Funds Today App ได้ฟรี (iOS/ Android) เพื่อทดลองใช้ 15 วัน

App ของเรามี 2 ฟังค์ชั่นใหม่ที่ทําให้คุณสามารถ

  • ตั้งการเเจ้งเตือนเมี่อดัชนี SET หรือราคากองทุนมากหรือน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้

  • คิวธุรกรรมของเเต่ละวันล่วงหน้าก่อนที่ราคา NAV จะประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ app (iOS/ Android) ทางทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุน Thai Funds Today เสมอมาค่ะ

ตลาดหุ้นไทย
ทอง US
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

ณ วันที่ 30 ก.ค. 2021
61%

กดบนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลําดับผลตอบเเทนของกองทุน
D มีเงินปันผล T LTF/RMF
กองทุน บริษัท NAV [฿]
ผลการดำเนินงาน [%]
อัตราเงินปันผลต่อปี1 จํานวนปันผลต่อปี2 วันที่จ่ายปันผลล่าสุด เงินปันผลล่าสุด [฿]
1 วัน 1 อาทิตย์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
TAPRMF T ทิสโก้ 13.1096 -1.16% -3.18% -6.25% -5.98% -6.31% +17.71% +13.73% +34.88% - - - -
TAREIT ทิสโก้ 11.2597 +1.23% +0.83% +2.22% +7.29% +20.80% +29.33% 0.00% 0.00% - - - -
TBGF ทิสโก้ 31.0677 -0.13% -0.18% +1.94% -0.73% -1.43% -2.32% +20.34% +22.85% - - - -
TBGF8020 ทิสโก้ 14.4185 -0.04% -0.03% +0.68% +0.16% -0.10% -0.31% +9.49% +18.12% - - - -
TBIOTECH ทิสโก้ 18.2965 -2.24% -1.04% -3.67% -3.71% -1.70% +20.68% 0.00% 0.00% - - - -
TBOND1Y ทิสโก้ 11.7597 -0.00% +0.01% +0.02% +0.05% +0.09% +0.21% +3.49% +5.88% - - - -
TCHARMF-A T ทิสโก้ 9.6139 -0.93% -5.08% -7.05% -5.26% -9.72% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TCHCON ทิสโก้ 7.0563 +8.93% -8.75% -15.98% -12.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TCHLINK1 ทิสโก้ 10.6152 +0.00% +0.01% -0.05% -0.38% -0.35% -7.21% 0.00% 0.00% - - - -
TCHLINK5 ทิสโก้ 10.9990 -0.11% -0.14% -0.27% +0.02% +0.89% -0.64% +10.12% 0.00% - - - -
TCHLINK6 ทิสโก้ 10.7764 0.00% +0.23% +0.31% +0.22% +1.24% +1.14% +8.57% 0.00% - - - -
TCHLINK7 ทิสโก้ 10.4828 -0.00% +0.13% -0.05% +0.30% +0.03% +0.80% +5.75% 0.00% - - - -
TCHLINK8 ทิสโก้ 10.0005 +0.03% +0.04% +0.46% +1.39% +3.01% -1.36% 0.00% 0.00% - - - -
TCHRMF T ทิสโก้ 8.3051 -1.83% -6.30% -12.56% -12.88% -18.05% -8.58% -17.67% -2.55% - - - -
TCHSTARP ทิสโก้ 10.7672 -12.39% -13.58% -18.89% -19.48% -25.84% -9.03% +2.78% +35.15% - - - -
TCHT5M2 ทิสโก้ 7.4493 -1.88% -6.38% -12.67% -12.83% -17.94% -8.23% -15.51% 0.00% - - - -
TCHTECH ทิสโก้ 12.1501 +6.74% -6.98% -14.23% -12.76% -21.43% +3.29% 0.00% 0.00% - - - -
TCHTECHRMF-A T ทิสโก้ 9.1795 +6.63% -6.88% -14.21% -12.70% -20.99% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TCHTECH-SSF T ทิสโก้ 12.1304 +6.74% -6.98% -14.23% -12.76% -21.45% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TCIRMF T ทิสโก้ 7.3266 -2.04% -3.56% -6.69% -2.89% -5.28% +14.51% +3.67% +24.16% - - - -
TCLOUD ทิสโก้ 12.9543 +1.52% +0.01% -0.91% +4.59% +4.23% +25.27% 0.00% 0.00% - - - -
TCMCSF ทิสโก้ 38.1090 +0.56% +0.07% -1.38% +1.78% +27.22% +8.86% +17.78% +44.98% - - - -
TCMEQF D ทิสโก้ 2.1622 +0.10% -0.15% -3.10% -6.20% -0.71% -23.43% -27.28% -23.35% N/A ไม่เเน่นอน 07/10/14 0.6600
TDLTF D T ทิสโก้ 21.6928 -0.80% -2.01% -2.40% -2.74% +6.74% +25.79% +0.30% +14.32% N/A ไม่เเน่นอน 10/02/15 0.6300
TDSLTF-A T ทิสโก้ 10.6994 -0.90% -1.65% -8.02% -11.91% -2.92% +18.98% -2.10% 0.00% - - - -
TDSLTF-B T ทิสโก้ 10.9988 -0.90% -1.64% -7.92% -11.74% -2.61% +19.77% -0.35% 0.00% - - - -
TEGRMF-A T ทิสโก้ 75.6188 -0.81% -2.05% -2.41% -2.72% +6.77% +25.75% +3.28% +32.91% - - - -
TEGRMF-B T ทิสโก้ 78.5227 -0.81% -2.04% -2.37% -2.59% +7.05% +26.42% +4.95% +36.51% - - - -
TEGSSF T ทิสโก้ 13.5082 -0.81% -2.07% -2.42% -2.76% +6.70% +25.82% 0.00% 0.00% - - - -
TEGSSFX T ทิสโก้ 13.5080 -0.81% -2.07% -2.42% -2.76% +6.70% +25.81% 0.00% 0.00% - - - -
TEQDY1 ทิสโก้ 10.1310 -0.03% +0.07% +0.53% +3.28% +5.71% +6.87% +2.27% 0.00% - - - -
TEQT5M1 ทิสโก้ 9.1029 -1.04% -1.67% -5.81% -8.99% +1.15% +16.52% -5.83% 0.00% - - - -
TEQT5M2 ทิสโก้ 10.5001 -0.02% -0.04% +4.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TEUPROP ทิสโก้ 10.7155 -0.08% -1.17% +2.13% +7.81% +5.09% +5.71% 0.00% 0.00% - - - -
TEURMF T ทิสโก้ 13.7843 +1.22% +1.58% +1.65% +6.43% +19.01% +28.33% +25.72% +46.42% - - - -
TFIRMF-A T ทิสโก้ 15.1013 +0.01% +0.01% +0.03% +0.13% -0.12% +0.42% +3.67% +6.27% - - - -
TFIRMF-B T ทิสโก้ 15.3061 +0.01% +0.01% +0.04% +0.15% -0.08% +0.53% +4.12% +7.12% - - - -
TFPRMF T ทิสโก้ 60.9128 -0.82% -1.68% -3.03% -3.36% +5.11% +18.07% -8.03% +9.65% - - - -
TGENOME ทิสโก้ 7.9073 +2.83% -1.32% -8.59% -4.91% -16.49% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TGHDIGI ทิสโก้ 18.1639 -4.05% -3.19% -8.85% -8.61% -12.21% +26.84% 0.00% 0.00% - - - -
TGHRMF T ทิสโก้ 14.2366 +0.72% +1.43% +3.87% +8.71% +13.64% +19.57% +31.02% +51.36% - - - -
TGHSTARP ทิสโก้ 13.2023 -1.51% -0.64% -1.31% +1.90% +3.68% +13.78% +33.94% +51.50% - - - -
TGINC-A ทิสโก้ 12.7234 -0.40% +0.68% +0.61% +2.81% +7.52% +13.02% +25.82% 0.00% - - - -
TGINC-R ทิสโก้ 12.7222 -0.40% +0.68% +0.60% +2.81% +7.51% +13.01% +25.81% 0.00% - - - -
TGOLD ทิสโก้ 14.3573 +0.52% +1.49% +4.57% +3.82% -1.69% -7.42% +37.02% +20.70% - - - -
TGOLDRMF T ทิสโก้ 9.0275 +0.52% +1.48% +4.59% +3.69% -1.80% -7.65% +36.32% +18.69% - - - -
TGREIT ทิสโก้ 11.4513 +0.91% +1.51% +4.13% +8.70% +20.13% +27.73% 0.00% 0.00% - - - -
THDRMF T ทิสโก้ 14.3625 -0.72% -1.38% -5.46% -10.20% +0.24% +26.82% +1.73% +21.92% - - - -
TINC-A ทิสโก้ 11.7869 -0.20% -0.45% -1.43% +0.12% +3.43% +4.47% +4.05% +14.47% - - - -
TINC-R ทิสโก้ 11.7553 -0.20% -0.45% -1.44% +0.10% +3.38% +4.37% +3.77% +14.17% - - - -
TINC-SSF T ทิสโก้ 11.7764 -0.20% -0.45% -1.43% +0.12% +3.43% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TINRMF-A T ทิสโก้ 10.2295 -0.20% -0.43% -1.37% +0.12% +3.16% +4.74% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOAGF ทิสโก้ 103.0813 -0.77% -1.53% -2.13% +0.84% +15.20% +34.77% +57.29% +80.49% - - - -
TISCOAP ทิสโก้ 17.8864 -1.16% -3.15% -6.14% -6.45% -6.93% +16.86% +13.56% +36.66% - - - -
TISCOBIG ทิสโก้ 8.8833 -0.93% -1.09% -4.66% -5.71% -1.39% +3.69% -23.63% 0.00% - - - -
TISCOCH ทิสโก้ 8.0710 -1.83% -6.32% -12.66% -13.04% -18.18% -8.30% -16.59% +1.74% - - - -
TISCOCHA ทิสโก้ 12.7597 -0.92% -5.14% -7.01% -5.23% -10.08% +10.93% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCHA-SSF T ทิสโก้ 12.7600 -0.92% -5.14% -7.01% -5.23% -10.08% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOCID D ทิสโก้ 4.8340 -2.04% -3.55% -6.57% -2.72% -5.33% +14.35% -0.46% +3.14% N/A ไม่เเน่นอน 09/12/14 0.5200
TISCODS ทิสโก้ 8.9386 -0.88% -1.66% -19.27% -22.68% -14.07% +9.97% -7.36% 0.00% - - - -
TISCOEDF D ทิสโก้ 1.1798 -0.84% -1.88% -4.24% -4.93% +1.84% +14.79% -2.17% -18.33% N/A ไม่เเน่นอน 07/02/13 0.6300
TISCOEGF ทิสโก้ 51.8089 -0.80% -2.03% -2.43% -2.80% +6.77% +25.84% +3.18% +32.67% - - - -
TISCOEU ทิสโก้ 14.3149 +1.24% +1.41% +0.43% +4.15% +20.35% +26.17% +22.14% +51.58% - - - -
TISCOFIX ทิสโก้ 10.7770 +0.00% +0.00% +0.03% +0.16% -0.08% +0.75% +4.43% 0.00% - - - -
TISCOFLEX ทิสโก้ 38.3660 -0.87% -1.77% -3.34% -4.35% +3.11% +14.98% -6.80% +12.08% - - - -
TISCOFLEXP ทิสโก้ 56.4031 -1.14% -3.47% -1.86% +0.15% +14.09% +55.17% +69.52% +101.64% - - - -
TISCOGC ทิสโก้ 13.4101 +0.03% +1.29% +1.33% +3.75% +12.05% +12.32% +21.18% 0.00% - - - -
TISCOGEM ทิสโก้ 12.3860 +3.24% -2.57% -5.91% -4.09% -0.27% +17.49% +14.29% 0.00% - - - -
TISCOGY ทิสโก้ 14.6031 +0.80% +0.78% -0.43% +2.79% +15.91% +19.86% +15.71% +40.99% - - - -
TISCOGY1 ทิสโก้ 10.9127 -0.02% -0.02% +2.04% +8.17% +4.97% +25.48% +25.85% 0.00% - - - -
TISCOGY4 ทิสโก้ 10.8151 -0.11% +0.10% +3.45% +3.99% +5.79% +19.64% 0.00% 0.00% - - - -
TISCOHD ทิสโก้ 16.2640 -0.70% -1.38% -5.48% -10.22% +1.11% +28.67% +4.29% +23.57% - - - -
TISCOIN ทิสโก้ 15.7027 +0.48% +0.39% +2.89% +12.19% +21.92% +39.39% +20.14% +33.11% - - - -
TISCOINA-A ทิสโก้ 12.9608 +0.26% +2.14% +7.04% +20.01% +28.45% +56.05% +21.07% 0.00% - - - -
TISCOJP ทิสโก้ 18.7302 -1.70% -0.81% -5.33% -5.66% -2.68% +21.76% +20.68% +60.99% - - - -
TISCOJPA ทิสโก้ 13.2276 +1.35% +2.10% -0.20% +3.00% +0.51% +18.52% +15.76% 0.00% - - - -
TISCOK2 ทิสโก้ 10.7251 -0.07% -0.96% +3.70% +12.39% +11.69% +31.86% +23.76% 0.00% - - - -
TISCOK3 ทิสโก้ 10.7610 -0.04% -0.81% +7.11% +9.98% +13.77% +28.76% +19.66% 0.00% - - - -
TISCOK4 ทิสโก้ 10.7190 -0.03% -0.80% +7.06% +10.00% +13.82% +28.90% +19.45% 0.00% - - - -
TISCOKOR ทิสโก้ 9.4244 -0.01% +0.42% -3.82% +2.59% -9.21% -20.55% +1.66% 0.00% - - - -
TISCOLAF ทิสโก้ 5.6292 +2.88% +3.17% -2.01% +8.06% +16.19% +27.80% -6.07% +1.80% - - - -
TISCOLTF-A T ทิสโก้ 40.4234 -0.80% -2.03% -2.42% -2.76% +6.76% +25.83% +3.07% +29.86% - - - -
TISCOLTF-B T ทิสโก้ 41.9756 -0.80% -2.02% -2.38% -2.63% +7.04% +26.50% +4.74% +33.37% - - - -
TISCOMS ทิสโก้ 20.4100 -0.98% -3.35% -5.00% -3.26% +12.64% +36.28% +30.09% +39.77% - - - -
TISCOMS-SSF T ทิสโก้ 20.4110 -0.98% -3.35% -5.00% -3.26% +12.64% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TISCONA ทิสโก้ 16.5260 -2.15% -3.59% -7.60% -7.38% -6.00% +19.69% +21.98% +55.79% - - - -
TISCOOIL ทิสโก้ 4.4623 +2.44% +3.28% +1.55% +14.51% +44.57% +73.54% +2.20% +46.96% - - - -
TISCOSA ทิสโก้ 10.7955 -0.10% +2.22% +5.26% +0.11% -6.27% +3.10% +1.25% 0.00% - - - -
TISCOSTF ทิสโก้ 12.9621 +0.00% +0.01% +0.03% +0.07% +0.14% +0.25% +2.15% +4.04% - - - -
TISCOUS ทิสโก้ 39.9164 +0.33% +1.16% +3.25% +5.37% +20.24% +35.95% +52.28% +95.64% - - - -
TISCOWB ทิสโก้ 9.9230 -1.10% -2.00% -6.04% -4.37% +5.96% +10.75% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT17 ทิสโก้ 10.7997 -0.01% -0.03% +4.07% +4.46% +8.85% +8.17% 0.00% 0.00% - - - -
TISEQT18 ทิสโก้ 10.8536 -0.05% -0.09% +4.31% +4.88% +8.62% +7.78% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-A ทิสโก้ 12.0296 -0.94% -1.92% -7.86% -11.06% -2.01% +20.48% -11.71% 0.00% - - - -
TISESG-D ทิสโก้ 10.4537 -0.94% -1.92% -7.86% -11.06% -2.01% +17.26% 0.00% 0.00% - - - -
TISESG-S ทิสโก้ 13.3758 -0.09% +0.51% +2.05% +6.11% -0.11% -6.50% +28.38% 0.00% - - - -
TISTECH-A ทิสโก้ 21.3287 -1.67% +2.61% -0.14% +4.07% +7.97% +35.77% +91.44% 0.00% - - - -
TJPLINK1 ทิสโก้ 10.7708 -0.00% +0.08% -0.00% +0.23% +0.51% +0.38% +9.15% 0.00% - - - -
TJPRMF T ทิสโก้ 16.2196 -1.72% -0.81% -5.17% -5.30% -2.38% +21.86% +22.49% +60.17% - - - -
TJREIT ทิสโก้ 12.9242 -0.44% +1.38% +1.43% +6.21% +19.16% +32.38% +28.09% +26.83% - - - -
TMSLTF-A T ทิสโก้ 15.8843 -0.83% -2.40% -3.51% -2.88% +10.22% +32.82% +31.76% 0.00% - - - -
TMSRMF-A T ทิสโก้ 15.6765 -0.85% -2.44% -3.53% -2.89% +10.71% +33.43% +30.84% +46.43% - - - -
TMSRMF-B T ทิสโก้ 16.1596 -0.85% -2.43% -3.48% -2.73% +11.06% +34.29% +33.38% 0.00% - - - -
TNEWENGY ทิสโก้ 8.2123 +5.64% -0.62% -11.55% -6.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TNEXTGEN ทิสโก้ 12.6914 +2.31% +1.93% -4.22% -0.30% -6.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TOIL6 ทิสโก้ 3.3395 +2.30% +2.95% +1.86% +15.11% +44.22% +68.29% -58.74% -41.42% - - - -
TSF-A ทิสโก้ 78.2033 -0.61% -1.64% -0.49% -1.02% +13.50% +49.64% +60.62% +106.92% - - - -
TSFIRMF T ทิสโก้ 14.0093 +0.01% +0.02% +0.02% +0.12% -0.24% +0.27% +3.53% +5.79% - - - -
TSF-SSF T ทิสโก้ 78.2233 -0.61% -1.64% -0.49% -1.02% +13.50% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TSTARP ทิสโก้ 18.0321 -0.65% +2.10% +1.03% +2.47% +12.16% +29.36% +49.27% +81.41% - - - -
TTECHRMF-A T ทิสโก้ 12.9235 +0.45% +0.80% +3.39% +8.16% +21.27% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TTHREIT ทิสโก้ 8.2324 -0.14% -0.69% -3.76% +1.24% +3.42% -8.05% 0.00% 0.00% - - - -
TUSEQ-UH ทิสโก้ 21.2569 +0.06% +1.13% +5.48% +10.21% +30.14% +40.23% +55.83% +92.46% - - - -
TUSFIN-A ทิสโก้ 12.3592 +0.92% +1.67% +0.93% +0.87% +28.01% +49.72% +25.41% 0.00% - - - -
TUSFIX ทิสโก้ 9.5502 -0.29% -0.03% +2.40% +4.91% +9.17% +3.69% +0.77% -3.42% - - - -
TUSMS ทิสโก้ 9.9260 -2.33% -0.04% -8.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - - - -
TUSREIT ทิสโก้ 18.0092 -0.39% +1.06% +4.01% +8.55% +26.96% +32.04% +32.76% +23.27% - - - -
TUSRMF T ทิสโก้ 21.8606 +0.32% +1.16% +3.33% +5.62% +20.35% +35.09% +49.96% +86.66% - - - -
1
อัตราเงินปันผลต่อปี = เงินปันผลที่จ่ายในปีที่เเล้วทั้งหมด / ราคา NAV ล่าสุด
2
ดูจากประวัติการจ่ายปันผล